YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU"

Transkript

1 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara

2 Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile Kamu Kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların, seçimi ile ilgili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek kontenjanlara yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, Milli Eğitim Bakanlığının 04/07/2012 tarih ve sayılı Makam Onayı ile kabul edilmiştir. Sınav/yerleştirmelerle ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Başvuru Tarihleri : Temmuz 2012 Yerleştirme Ücreti : 10,00 TL DİKKAT! Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında bankalara, başka bir ad altında, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESİMİZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: ÖSYM Başkanlığı Bilkent-ANKARA Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Başkanlığı (SHDB) Bilkent-ANKARA ÖSYM İnternet Adresi: Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): Sonuçlar İçin İnternet Adresi: Telefon Numarası: (312) (Çok Hatlı Santral) ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM nin İnternet adresinde yer almaktadır. DİKKAT: Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1 2. BAŞVURU Başvuru Koşulları Başvuru İşlemleri Bilgi Alanlarının Doldurulması Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 4 3. YERLEŞTİRME 4 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI 5 5. KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLER 5 TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 6 Tablo-1. Yükseköğretim Kurumları Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları Tablo-2. Türkiye Petrolleri A.O. Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları Tablo-3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları Tablo-4. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları Tablo-5. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları Tablo-6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları Tablo-7. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları Tablo-8. Üniversiteler ve Kodları Tablo-9. Yükseköğretim Lisans Programları ve Kodları GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

4 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR Bu kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların, seçimi ile ilgili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek kontenjanlara yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. 1.1 Yurt dışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvuru ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. 1.2 Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde adayların başvurduğu alanın puan türünde ALES (SAY-SÖZ-EA) sınavlarından aldıkları puanların en yüksek olanı dikkate alınacaktır. 1.3 Lisansüstü öğrenim görmek üzere; yükseköğretim kurumları adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları ile birlikte Tablo-1 de, TPAO adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-2 de, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-3 te, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-4 te, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-5 te, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-6 da, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-7 de gösterilmektedir. 1.4 Verilecek burslara, başvuru koşullarına uyan (Bk. 2.1) lisans veya yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvurabilirler. 1.5 Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilmemektedir. (1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca). Yüksek lisans (tezsiz yüksek lisans dahil) öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir. 1.6 TPAO, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve BOREN adına kontenjanlara yerleştirilen adayların yurt dışında sadece yüksek lisans öğrenimi yapmaları gerekmektedir. 1.7 TPAO adına gönderilecek hukuk lisans mezunu adaylardan yurt dışında öğrenimlerine başlamadan önce Avukatlık stajını tamamlamış olmaları istenecektir. 1.8 Verilen burs karşılıklı olup bursu alan aday, yurt içinde resmi-burslu öğrenim göreceği süre kadar, yurt dışında ise, resmi-burslu öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adına burs kazandıkları yükseköğretim kurumlarında / kurumlarda veya bu kurumların uygun göreceği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getireceklerdir. 1.9 Adayların, yurt dışına gönderilmeleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen koşullara uymaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuattaki koşullara uymadıkları tespit edilenler, bu seçimden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar Programlara yerleştirilen adaylardan resmi bir görevde çalışanların yurt içinde ya da yurt dışında öğrenimlerine başlamadan önce görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir Tercih ettikleri programlar dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra adayların, Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6, Tablo 7 de belirtilen programlar için adına öğrenim yapılacak üniversite/kurum/kuruluş değişikliği yapılması mümkün değildir. Öğrenim konusu değişikliği zorunlu hallerde YÖK, TPAO, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve BOREN in görüşleri alınmak sureti ile MEB tarafından yapılabilir Yapılacak yerleştirme işlemleri sonunda hangi nedenle olursa olsun boş kalan kontenjanlara sonradan yerleştirme yapılmayacaktır Yüksek lisans not ortalaması ile başvuracak adaylar sadece doktora öğrenimi yapacaklardır Çift ana dal mezunu olanların başvurduğu alanın akademik not ortalaması esas alınacaktır. 1

5 2. BAŞVURU 2.1 BAŞVURU KOŞULLARI Yurt dışına gönderilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte / yüksekokul veya yüksek lisans mezunu olmak (Yurt dışında bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.), c) 2009-ALES Sonbahar, 2010-ALES İlkbahar, 2010-ALES Sonbahar, 2011-ALES İlkbahar 2011-ALES Sonbahar veya 2012-ALES İlkbahar Dönemi puanı, tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak, d) Başvuruya esas doğum tarihi: 1) Bayan adaylar için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, 2) Erkek adaylar için 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak; alanı ile ilgili (tezli veya tezsiz) yüksek lisans derecesine sahip olanlar veya askerliğini yapmış erkek adaylar için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.) e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilememesi nedeni ile yüksek lisans (tezsiz yüksek lisans dahil) öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.), g) Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Normal iletişim kurabilmekonuşabilme gücüne, eğitim-öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak.) Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir. h) Lisans veya yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 2.75, 10 üzerinden 7,00", 100 üzerinden 70,00" veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kesinlikle kabul edilmeyecek ve mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas alınacaktır.). i) Yüksek Lisans akademik not ortalamasıyla doktora öğrenimine başvuracak adaylar için mezun olduğu lisans alanında yüksek lisans yapmış olmak (Okulun da belgelemesi istenecektir.) DİKKAT! Yukarıdaki koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adaylar, yerleştirme işlemine alınmış, hatta bir programa yerleştirilmiş olsalar bile, bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar. 2.2 BAŞVURU İŞLEMLERİ Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini Temmuz 2012 tarihleri arasında internet adresinden yapacaklardır. Tercih işleminden önce yerleştirme ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekmektedir. Adaylar tercih yapmak için internette ilgili alana, T.C. Kimlik Numaraları ile şifrelerini kullanarak girebileceklerdir. Buraya girilecek şifre adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, sınava başvuru esnasında edindikleri şifredir. Şifresi olmayan adaylar, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine şahsen başvurarak yeni şifrelerini edineceklerdir. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresleri internet adresinden yayınlanmaktadır. Bu şifre daha sonra ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapılacak tüm işlemlerde de kullanılacağından, adayların bu şifreyi unutmayacakları şekilde belirlemeleri yararlarınadır. Adayların yerleştirme işlemine alınabilmeleri için yerleştirme ücretini bankaya yatırmış, başvuru ve tercih işlemlerini elektronik ortamda yapmış olmaları gerekmektedir. 2

6 2.3 BİLGİ ALANLARININ DOLDURULMASI Ekrandaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra ekranda giriş işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. 1. T.C. KİMLİK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOĞUM TARİHİ 7. CİNSİYETİ 8. DOĞUM YERİ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE 10. UYRUĞU 11. MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE Bu alana, mezun olunan üniversitenin Tablo-8 deki kodu işaretlenecektir. 12. MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI Adaylar, mezun oldukları lisans programının kodunu Tablo-9 dan bularak buraya yazacaklardır. Burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi lisans programlarını bitirenlerin başvurabilecekleri Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6, Tablo-7 de yer almaktadır. Adaylar tercihlerini sadece mezun oldukları lisans programının karşısındaki alanlardan yapabileceklerini unutmamalıdırlar. Adayların tercihlerini yaparken bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekir. 13. AKADEMİK ORTALAMA Bu alanda, herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmadan, lisans öğrenimi veya yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması yazılacaktır. 14. AKADEMİK NOT ÖLÇEĞİ Bu alanda, mezun olunan üniversitede kullanılan not sistemi ile ilgili seçenek işaretlenecektir. 15. LİSANS PROGRAMINI TAMAMLAMA SÜRESİ Bu alanda lisans öğrenimini tamamlama süresini belirten seçenek işaretlenecektir. 16.YÜKSEK LİSANS DURUMU Bu alanda yüksek lisans durumunu belirten seçenek işaretlenecektir. 17. ASKERLİK DURUMU Askerlik durumunu belirten seçenek işaretlenecektir. Daha önce yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmüş olan adaylar varsa bunlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu nun 35 inci maddesinin e fıkrasındaki 86 ncı (yoklama kaçağı) veya 89 uncu (bakaya) maddelerinin birinden soruşturma açılan yükümlüler sevk tehiri taleplerinden önce askerlik şubelerine müracaat ederek haklarında beraat veya takipsizlik kararı aldırmalıdırlar. Aksi halde yerleştirilseler dahi sevk tehiri işlemi yapılmayacağından sevk tehir sorunlarını önceden çözmeleri gerekmektedir. 18.TERCİHLER Bir aday yalnız mezun olduğu alan veya alanın alt dallarına verilen kontenjanlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6, Tablo-7 den toplam en çok 10 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercihlerin dikkatle yazılması gerekmektedir. Yanlış yazılan tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın yazılması durumunda, yazılan program tercih edilen program gibi işlem görür. Tablolarda hangi lisans programlarını bitirenlerin başvurabileceğini gösteren sütunda yer alan kendi lisans mezuniyet alanınızın karşısındaki alanların dışındaki alan/alt dallardan (programlardan) tercih yapıldığı takdirde bu tercihler iptal edilir. Tercihlerin yanlış yazılmasının sonuçlarından aday sorumludur. 3

7 Aday tarafından tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Seçme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen dalların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 19. YAZIŞMA ADRESİ Bu bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güvenilir 20. TELEFON NO bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün 21. E-POSTA ADRESİ iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız. 2.4 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR Başvuru koşullarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların, Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin, Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin, 1416 sayılı Kanun kapsamında; - Halen resmi burslu statüde öğrenim görenlerin, - Daha önce resmi-burslu statüde öğrenim görmüş olanların, , 2010 ve 2011 YLSY sonuçlarına göre senetlerini vererek bursluluk hakkını kazananların başvuruları geçersiz sayılacak ve işleme konmayacaktır. Eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen başvurular işleme konur. Başvuruda verilen bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yerleştirilen adayların YLSY'ye başvuruları sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunun belgelendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığınca istenecektir. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, ikametgâh adresindeki değişiklikleri doğrudan nüfus müdürlüklerine ikametgâh adresi dışındaki iletişim bilgileri değişikliklerini ivedi olarak dilekçe ile MEB e (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü) bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir bildirim yapmadıkları takdirde, nüfus müdürlüklerindeki adreslerine yapılacak her türlü bildirim şahıslarına yapılmış sayılacaktır. 3. YERLEŞTİRME 3.1 Yerleştirme işlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır. 3.2 Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene; eşitlik yine sürdüğü takdirde doğum yılı büyük (yaşı küçük) olan adaya öncelik verilecektir Sonbahar, 2010 İlkbahar, 2010 Sonbahar, 2011 İlkbahar, 2011 Sonbahar ve 2012 İlkbahar Döneminde yapılan ALES'ten tercih edebileceği programın puan türünden en az 70 ve üstü puanlardan en büyüğü geçerli sayılacaktır. 3.4 Kılavuzda yayınlanan tablolarda yer alan bilgiler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve BOREN den bilgi alınabilir. 4

8 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI Adaylar bir programa yerleştirilip yerleştirilmediklerini adresinden öğreneceklerdir. Yerleşen adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi numaralı hesabına (IBAN NO: TR ) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgileri yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. 5. KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLER 5.1 Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6, Tablo-7 de belirtilen alanlara yerleştirilen adayların belgelerinin incelenerek değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgeleri "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Bakanlık Merkez Bina 5.Kat C Blok Bakanlıklar ANKARA" adresine eksiksiz ulaştırmaları gerekmektedir. İstenen belgeler; a) Lisans not ortalaması ile yerleştirilenlerin, lisans mezuniyet belgesi veya diploma örneği; yüksek lisans not ortalaması ile yerleştirilenlerin ise hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyet belgesi (noter veya üniversite tarafından onaylı), b) Not ortalamasını gösterir belge (transkript) örneği (aslı veya üniversite/noter tarafından onaylı), c) Yerleştirmeye esas teşkil eden ALES sonuç bilgileri (http://www.osym.gov.tr internet adresinden alınmış internet çıktısı), d) ÖSYM tarafından yerleştirildiğini gösterir, internet adresinden alınmış internet çıktısı, e) Terhis Belgesi veya Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği (1984 ve 1985 doğumlu erkek adaylar için-aslı veya üniversite/noter tarafından onaylı) f) Avukatlık stajını tamamladığını veya devam ettiğini gösterir belge örneği (Aslı veya noter onaylı örneği- TPAO adına yerleşen hukuk alanı mezunlarından) NOT : Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Bakanlıkça MERNİS Sisteminden alınacaktır. 5.2 Adayların, ÖSYM ce yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra adresinde yapılacak duyuruda belirtilen tarihler içerisinde istenen belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırmayan adaylar ile inceleme sonucunda başvuru için belirtilen koşullara uymadığı tespit edilenler, bu seçimden doğan tüm haklarını yitireceklerdir. 5.3 Yerleştirilen adayların MEB tarafından belgelerinin değerlendirilmesinden sonra adaylara yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi adresinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5.4 Üniversiteler adına verilen burs ile öğrenim yapmaya hak kazanan adayların, YÖK tarafından belirlenen yurt dışındaki üniversitelerden kayıt kabul belgesi sağlaması gerekmektedir. 5.5 TPAO, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve BOREN adına bursu almaya hak kazanacak adayların, ilgili kurum/ kuruluş tarafından belirlenecek yurt dışındaki üniversitelerden kayıtkabul belgesi temin etme sorumluluğu kendilerine aittir. Belirlenen üniversiteler dışındaki üniversitelerden temin edilecek kayıt-kabul belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.6 Üniversiteler adına öğrenim yapmaya hak kazanan adaylara yurt içi akademik danışman atanması ve ders planlarının izlenmesi YÖK tarafından belirlenecek usul çerçevesinde yapılır. 5.7 Okul kabul belgesi (akseptans) temin etmiş adaylar, belgelerini teslim ettikleri tarihi müteakiben öğrenimlerinin başlama tarihine göre yurt dışına gönderileceklerdir. 5

9 5.8 Yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan ve öğrenim görecekleri ülkelerdeki üniversitelerce istenen yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliğinde yurt içinde açılacak olan yabancı dil kurslarına alınacaklardır. Yurt içi dil kursuna katılmayan öğrenciler yurt dışı dil kursuna gönderilmeyecektir. 5.9 Yurt içi dil kursu süresi 6 ay olarak uygulanacaktır. Yurt içi ve yurt dışı dil kursu toplamı 1 yıldır. Bu süre içerisinde yeterli yabancı dil puanını alamayanlara 6 ay ek süre verilebilir. Öğrencilerin, yabancı dil seviye tespit sınav sonucunda aldıkları puanlara göre yurt içinde kurlar halinde düzenlenecek olan yabancı dil kurslarına devam etmeleri ve kur sonunda sınavlara katılmaları gerekmektedir. Yurt içi dil kursları Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde yapılacaktır. Öğrenciler dil kursuna katılmak istedikleri ili kendileri seçeceklerdir. Dil öğrenimi görecek öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülecektir. Ancak yeterli talep bulunmadığı ya da talep fazlalığı olması halinde kurs merkezleri ile ilgili tedbirler Bakanlıkça alınacaktır Dil eğitiminin bitiminde ilgililerin lisansüstü öğrenimine başlamaları veya başlayacak ilk döneme kabul almaları esastır. Üst üste 2 dönem kabul belgesi alamayanların bursluluk hakları iptal edilir Yurt içinde yabancı dil kurslarına katılan öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Bu kapsamda, kurstan uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanların bursluluk hakları sona erdirilerek adına yapılan harcamalar geri alınacaktır Öğrenim yapılacak ülke dilinin öğretimi ile ilgili programlarda öğrenim yapmaya hak kazanan adaylara ayrıca dil öğrenimi için süre verilmeyecek; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre doğrudan lisansüstü seviyesinde öğrenime başlamaları istenecektir TPAO, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve BOREN adına verilen burs ile yurt dışında öğrenim yapmaya hak kazanan adayların Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra ilgili kurum/kuruluş tarafından istenebilecek diğer işlemleri yapmaları ve belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. NOT : İngilizce konuşulan ülkeler dışındaki ülkelerin üniversitelerinde İngilizce öğrenim yapılabilir. TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile TPAO, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve BOREN in uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, puan türleri ve kontenjanları ile birlikte Tablo-1, Tablo-2 Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7 de gösterilmektedir. 2. Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7 den toplam en çok 10 tercih yapılabilir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. 3. Tercih yapılmadan önce, mezun olunan lisans programı Tablo-9 dan saptanmalı; Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7 deki hangi programları bitirenlerin hangi alanlara (programlara) başvurabileceklerini gösteren sütun dikkatle incelenmelidir. Tablo-9 dan kodlanan lisans programından mezun olanların, belirtilen başvurabilecekleri alanların dışındaki alanlardan (programlardan) yaptıkları tercihler iptal edilecektir. 4. Mezun olunan lisans programı, ilgili tabloların değişik yerlerinde geçmekte olabilir. Tercih etmeyi düşünülen alanlar (programlar) ile ilgili karar verilmeden önce, bu tablonun tümünün incelenmesi adayların yararına olacaktır. 6

10 Abant İzzet Baysal Ü. Devletler Hukuku EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. Biyomedikal Mühendisliği SAY 1 Biyomedikal Müh., Makine Müh. 3134, 3162, 3252 ABD / AB Ülkeleri Abdullah Gül Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3162 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. Endüstri Mühendisliği SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. İşletme EA 1 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh. SAY 1 Fizik Müh., Elektrik Müh., Makine Müh. Kimya Müh., Malzeme Bilimi ve Müh. Malzeme Müh. 3184, 3160, 3163, 3162, 3252, 6241, 5118, 8227 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. Mekatronik Mühendisliği SAY 1 Mekatronik Müh., Makine Müh., Elektronik Müh. 5119, 3252, 3162, 3163 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. Uluslararası İlişkiler EA 1 Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3352, 3237, 3315 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. Yazılım Mühendisliği SAY 1 Yazılım Mühendisliği 3124, 5134 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Abdullah Gül Ü. Yönetim Bilişim Sis. EA/SAY 1 Bilgisayar Müh., Endüstri Müh., Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme 3124, 3168, 3361, 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Adana Bilim ve Teknoloji Ü. Bio-Medikal Malzemeler SAY 2 Metalurji ve Malzeme Müh., Malzeme Bilimi ve Müh. Malzeme Müh., Kimya Müh. 5118,3261, 8227, 6241 ABD / AB Ülkeleri Adana Bilim ve Teknoloji Ü. Kompozit Malzemeler SAY 2 Metalurji ve Malzeme Müh., Malzeme Bilimi ve Müh. Malzeme Müh., Kimya Müh. 3261, 8227, 6241,5118 ABD / AB Ülkeleri Adana Bilim ve Teknoloji Ü. Ulaştırma Mühendisliği SAY 1 İnşaat Mühendisliği 3221 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Adıyaman Ü. Hemşirelik SAY 1 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3204, 3205 ABD / AB Ülkeleri Adıyaman Ü. Psikoloji EA 1 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Adıyaman Ü. Yazılım Mühendisliği SAY 1 Yazılım Mühendisliği 3124, 5134 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Adnan Menderes Ü. Devletler Hukuku EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Adnan Menderes Ü. İletişim SÖZ 1 İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi 3215, 8327, 8132, 5113, 9281,7168 ABD / AB Ülkeleri Adnan Menderes Ü. Psikoloji EA 2 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Afyon Kocatepe Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğr ABD / AB Ülkeleri Afyon Kocatepe Ü. Devletler Hukuku EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Afyon Kocatepe Ü. Psikoloji EA 2 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA 1

11 Uygulamalı Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi SAY 1 Matematik Mühendisliği 6256, 4395, 3257 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Arap Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Arap Dili ve Edebiyatı 3109 Arap Ülkeleri / MISIR / ÜRDÜN Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Bilgisayar Destekli Tasarım SAY 1 Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği 3252, 5114, 5132, 4314 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Bilgisayar Donanımı SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Bilgisayar Sistem Yapı Ve Donanımı SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğr ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Bilim Felsefesi EA 1 Felsefe 3180 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Çin Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Çin Dili ve Edebiyatı 3144 ÇİN Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Devreler ve Sistemler SAY 1 Elektronik Müh. 3162, 3166, 3163 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Elektrik Makinaları SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Elektrik Tesisleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği SAY 1 Elektrik Müh., Elektronik Müh. 3160, 3162, 3163 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Elektronik SAY 1 Kontrol Müh. Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Elektronik Malzemeler SAY 1 Malzeme Bilimi ve Müh., Malzeme Müh., Elektrik-Elektronik Müh. 5118, 3162, 8227 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Fars Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Fars Dili ve Edebiyatı 3179 İRAN Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Genel Sosyoloji ve Metodoloji EA 1 Sosyoloji 3319 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Geometri SAY 1 Matematik Müh., Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar 6256, 3257, 3256, 4395, 8277, 3258 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Gıda Teknolojisi SAY 1 Gıda Mühendisliği 3191 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat EA 1 Ekonomi, Uluslararası İlişkiler 3213, 3159, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İktisat Teorisi EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı 3219 ABD / İNGİLTERE Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Kontrol Teorisi ve Uygulamaları SAY 1 Kontrol Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Muhasebe ve Finansman EA 1 Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim 3226, 3381, 5123 ABD / AB Ülkeleri / KANADA 2

12 Kimya, Kimya Müh., Kimya ve Süreç Müh. Malzeme Bilimi ve Müh., Malzeme Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., 3240, 6241, 9192, 4306, Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Polimer Mühendisliği SAY 1 Kimya ve Proses Müh., 8227, 5118, 3261 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Restorasyon SAY 1 Mimarlık 3263 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Rus Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Rus Dili ve Edebiyatı 3293 RUSYA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Sayısal Yöntemler EA/SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3226, 6256, 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Telekomünikasyon SAY 1 Elektronik ve Haberleşme Müh. Telekomünikasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 3331 ABD / AB Ülkeleri Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Temel İslam Bilimleri SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Topoloji SAY 1 Uygulamalı Matematik Mühendisliği 6256, 4395, 3257 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Ulaştırma Mühendisliği SAY 1 İnşaat Mühendisliği 3221 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Uygulamalı Matematik SAY 1 Uygulamalı Matematik Mühendisliği 6256, 4395, 3257 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Yazılım Mühendisliği SAY 1 Yazılım Mühendisliği 3124, 5134 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. Antropoloji EA 1 Antropoloji 3108 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Arkeoloji EA /SÖZ 1 Arkeoloji, Klasik Arkeoloji 3111, 3242 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Bilgisayar Donanımı SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğr ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Bilgisayar Yazılımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği 3124 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Çocuk Gelişimi EA 1 Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4235, 3145 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Devreler ve Sistemler SAY , 3166, 3163 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Ebelik SAY 1 Ebelik 3155 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Elektrik Makinaları SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Elektrik Tesisleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği SAY 1 Elektrik Müh., Elektronik Müh. 3160, 3162, 3163 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. Elektronik SAY 1 Kontrol Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3185, 8344 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Gıda Teknolojisi SAY 1 Gıda Mühendisliği 3191 ABD / AB Ülkeleri / KANADA 3

13 Ahi Evran Ü. İktisat EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. İşletme EA 1 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. Kimyasal Teknolojiler SAY 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Müh., Kimya ve Proses Müh. 4306, 6241,9192 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Kontrol ve Kumanda Sistemleri SAY 1 Kontrol Müh. Kontrol ve Otomasyon Müh 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Otomotiv SAY 1 Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği 3252, 8333 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. Proses ve Reaktör Tasarımı SAY 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Müh., Kimya ve Proses Müh. 4306, 6241,9192 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Psikoloji EA 1 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. Sosyal Hizmet EA 1 Sosyal Hizmet, Sosyoloji 6318, 3319 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Telekomünikasyon SAY 1 Elektronik ve Haberleşme Müh. Telekomünikasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 3331 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Temel İşlemler ve Termodinamik SAY 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Müh., Kimya ve Proses Müh. 4306, 6241,9192 ABD / AB Ülkeleri Ahi Evran Ü. Ulaştırma Mühendisliği SAY 1 İnşaat Mühendisliği 3221 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ahi Evran Ü. Uluslararası İlişkiler EA 1 Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3352, 3237, 3315 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Akdeniz Ü. Devletler Hukuku EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Akdeniz Ü. Milletlerarası Hukuk EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Akdeniz Ü. Zihin Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3363, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Aksaray Ü. Görme Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 Görme Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3194, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri Aksaray Ü. Hemşirelik SAY 1 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3204, 3205 ABD / AB Ülkeleri Amasya Ü. Beslenme ve Diyetetik SAY 2 Beslenme ve Diyetetik 3122 ABD / AB Ülkeleri Amasya Ü. Ebelik SAY 1 Ebelik 3155 ABD / AB Ülkeleri Amasya Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı EA/SAY/SÖZ 2 Endüstri Ürünleri Tasarımı 3169 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Amasya Ü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3185, 8344 ABD / AB Ülkeleri Amasya Ü. Hemşirelik SAY 1 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3204, 3205 ABD / AB Ülkeleri Amasya Ü. Hemşirelik Esasları,Cerrahi Hem. SAY 1 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3204, 3205 ABD / AB Ülkeleri Anadolu Ü. Görme Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 Görme Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3194, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri Anadolu Ü. İşitme Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 İşitme Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3225, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri / KANADA 4

14 Anadolu Ü. Milletlerarası Hukuk EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Anadolu Ü. Psikoloji EA 2 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Anadolu Ü. Zihin Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3363, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ankara Ü. Milletlerarası Hukuk EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ankara Ü. Uluslararası Hukuk EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3209, 3237, 3315 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ardahan Ü. Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Ardahan Ü. Felsefe EA 1 Felsefe 3180 ABD / AB Ülkeleri Ardahan Ü. Gıda Mühendisliği SAY 1 Gıda Mühendisliği 3191 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ardahan Ü. İktisat EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ardahan Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı 3219 ABD / İNGİLTERE Ardahan Ü. İşletme EA 1 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ardahan Ü. Psikoloji EA 3 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ardahan Ü. Sosyoloji EA 2 Sosyoloji 3319 ABD / AB Ülkeleri Ardahan Ü. Turizm ve Otel İşletmeciliği EA 2 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik 3338, 3337, 6339, 3340 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Ardahan Ü. Uluslararası İlişkiler EA 1 Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3352, 3237, 3315 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Artvin Çoruh Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğr ABD / AB Ülkeleri Artvin Çoruh Ü. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme EA 1 Eğitim Fakültesi Mezunu Tüm Lisans Öğrencileri ABD / AB Ülkeleri Artvin Çoruh Ü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler EA 1 Eğitim Fakültesi Mezunu Tüm Lisans Öğrencileri ABD / AB Ülkeleri Artvin Çoruh Ü. Hemşirelik SAY 1 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3204, 3205 ABD / AB Ülkeleri Artvin Çoruh Ü. Zihin Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3363, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Atatürk Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğr ABD / AB Ülkeleri Atatürk Ü. Devletler Hukuku EA 1 Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Atatürk Ü. İletişim SÖZ Atatürk Ü. Milletlerarası Hukuk EA 1 İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi 3215, 8327, 8132, 5113, 9281,7168 ABD / AB Ülkeleri Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Uygulamalı Matematik Mühendisliği 6256, 4395, 3257 ABD / AB Ülkeleri Bartın Ü. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi SAY Bartın Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğr ABD / AB Ülkeleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bartın Ü. Elektrik Makinaları SAY 1 Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bartın Ü. Elektrik Tesisleri SAY 1 Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri 5

15 Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Bartın Ü. Genetik SAY 1 Biyomühendislik 3267, 3133, 8195, 3135 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Görme Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 Görme Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3194, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri Bartın Ü. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat EA 1 Ekonomi, Uluslararası İlişkiler 3213, 3159, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. İktisat Politikası EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. İktisat Teorisi EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. İşitme Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 İşitme Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3225, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Kentleşme ve Çevre Bilimleri EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3237, 3314 ABD / AB Ülkeleri Bartın Ü. Kontrol ve Kumanda Sistemleri SAY 1 Kontrol Müh. Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri Bartın Ü. Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik 3267, 3133, 8195, 3135 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Muhasebe ve Finansman EA 1 Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim 3226, 3381, 5123 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Psikoloji EA 2 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Sayısal Yöntemler EA/SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3226, 6256, 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Siyaset ve Sosyal Bilimler EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler 3237, 3314, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Ticaret Hukuku EA 1 Hukuk 3209 ABD / AB Ülkeleri Bartın Ü. Üretim Yönetim ve Pazarlama EA/SAY 1 Endüstri Müh. 3226, 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Yönetim Bilimleri EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler 3237, 3314, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Yönetim Bilişim Sis. EA/SAY 1 Bilgisayar Müh., Endüstri Müh., Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme 3124, 3168, 3361, 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Yönetim ve Organizasyon EA 1 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bartın Ü. Zihin Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 3363, 3309, 3275 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi SAY 1 Uygulamalı Matematik Mühendisliği 6256, 4395, 3257 ABD / AB Ülkeleri 6

16 Matematik Müh., Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, 6256, 3257, 3256, Batman Ü. Cebir ve Sayılar Teorisi SAY 1 Matematik ve Bilgisayar 4395, 8277, 3258 ABD / AB Ülkeleri Batman Ü. Endüstri Mühendisliği SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Enerji Sistemleri SAY 1 Kimya Müh., Makine Müh., Elektrik Müh., Enerji Sistemleri Müh. 6241, 3252, 3160, 8319 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Genel Sosyoloji ve Metodoloji EA 1 Sosyoloji 3319 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Geometri SAY 1 Matematik Müh., Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar 6256, 3257, 3256, 4395, 8277, 3258 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Hemşirelik SAY 1 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3204, 3205 ABD / AB Ülkeleri Batman Ü. İmalat Sistemleri SAY 1 Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği 3252, 5114, 5132, 4314 ABD / AB Ülkeleri Batman Ü. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA/SAY 1 Arkeoloji, Mimarlık 3111, 3263 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Mekatronik Mühendisliği SAY 1 Mekatronik Müh., Makine Müh., Elektronik Müh. 5119, 3252, 3162, 3163 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Mimari Restorasyon SAY 2 Mimarlık 3263 ABD / AB Ülkeleri Batman Ü. Otomotiv SAY 1 Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği 3252, 8333 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Petrol Arama SAY 1 Enerji Sistemleri Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Kimya Müh., Makine Müh. 8319, 3281, 6241, 3252 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Petrol Mühendisliği SAY 1 Enerji Sistemleri Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Kimya Müh., Makine Müh. 8319, 3281, 6241, 3252 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Petrol Üretim SAY 1 Enerji Sistemleri Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Kimya Müh., Makine Müh. 8319, 3281, 6241, 3252 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Psikoloji EA 1 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Batman Ü. Topoloji SAY 1 Uygulamalı Matematik Mühendisliği 6256, 4395, 3257 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Körfez Ülkeleri / MISIR / Bayburt Ü. Arap Dili ve Belagati SÖZ 2 İlahiyat 6214 S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bayburt Ü. Bilgisayar Yazılımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği 3124 ABD / AB Ülkeleri Bayburt Ü. Hadis SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN 7

17 Ekonomi, Bayburt Ü. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat EA 1 Uluslararası İlişkiler 3213, 3159, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. İktisat Politikası EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. İktisat Teorisi EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. İslam Hukuku SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bayburt Ü. Kelam SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bayburt Ü. Muhasebe ve Finansman EA 1 Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim 3226, 3381, 5123 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. Sayısal Yöntemler EA/SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3226, 6256, 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. Tefsir SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bayburt Ü. Ticaret Hukuku EA 1 Hukuk 3209 ABD / AB Ülkeleri Bayburt Ü. Ulaştırma Mühendisliği SAY 1 İnşaat Mühendisliği 3221 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. Uluslararası Hukuk EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3209, 3237, 3315 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. Üretim Yönetim ve Pazarlama EA/SAY 1 Endüstri Müh. 3226, 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bayburt Ü. Yönetim ve Organizasyon EA 1 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bilecik Şeyh Edebali Ü. Bilgisayar Donanımı SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Bilecik Şeyh Edebali Ü. Ekonometri EA 1 Ekonomi, Ekonometri 3158, 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri Bilecik Şeyh Edebali Ü. Elektronik SAY 1 Kontrol Müh. Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bilecik Şeyh Edebali Ü. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat EA 1 Ekonomi, Uluslararası İlişkiler 3213, 3159, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bilecik Şeyh Edebali Ü. İktisat Politikası EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bilecik Şeyh Edebali Ü. İktisat Teorisi EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bilecik Şeyh Edebali Ü. Konstrüksiyon ve İmalat SAY 1 Makine Müh., Makine ve İmalat Müh., Metalurji Müh. Metalurji ve Malzeme Müh. 3252,4314, 8232, 3261 ABD / AB Ülkeleri Bilecik Şeyh Edebali Ü. Muhasebe ve Finansman EA 1 Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim 3226, 3381, 5123 ABD / AB Ülkeleri / KANADA 8

18 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Müh., Bilecik Şeyh Edebali Ü. Proses ve Reaktör Tasarımı SAY 1 Kimya ve Proses Müh. 6241, 9192, 4306 ABD / AB Ülkeleri Bilecik Şeyh Edebali Ü. Temel İşlemler ve Termodinamik SAY 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Müh., Kimya ve Proses Müh. 6241, 9192, 4306 ABD / AB Ülkeleri Bilecik Şeyh Edebali Ü. Yönetim ve Organizasyon EA 1 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bingöl Ü. Beslenme ve Diyetetik SAY 2 Beslenme ve Diyetetik 3122 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Bilgisayar Donanımı SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Bilgisayar Yazılımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği 3124 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Deneysel Psikoloji EA 1 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Devreler ve Sistemler SAY 1 Elektronik-Haberleşme Müh., 3162, 3166, 3163 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Dinler Tarihi SÖZ 1 İlahiyat 6214 ABD / AB Ülkeleri / Körfez Ülkeleri / MALEZYA / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bingöl Ü. Elektrik Makinaları SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Elektrik Tesisleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Elektronik SAY 1 Kontrol Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bingöl Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAY 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3185, 8344 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Gıda Teknolojisi SAY 1 Gıda Mühendisliği 3191 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bingöl Ü. Klinik Psikoloji EA 2 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri ABD / AB Ülkeleri / Körfez Ülkeleri / Bingöl Ü. Mantık EA/SÖZ 1 Felsefe, İlahiyat 3180, 6214 MALEZYA / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bingöl Ü. Otomotiv SAY 1 Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği 3252, 8333 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bingöl Ü. Psikoloji EA 1 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bingöl Ü. Telekomünikasyon SAY 1 Elektronik ve Haberleşme Müh. Telekomünikasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 3331 ABD / AB Ülkeleri Bingöl Ü. Ulaştırma Mühendisliği SAY 1 İnşaat Mühendisliği 3221 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Amerikan Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 3106 ABD Bitlis Eren Ü. Arap Dili ve Belagati SÖZ 2 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. Arap Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Arap Dili ve Edebiyatı 3109 Arap Ülkeleri / MISIR / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. Beslenme ve Diyetetik SAY 4 Beslenme ve Diyetetik 3122 ABD / AB Ülkeleri 9

19 Bitlis Eren Ü. Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Bitlis Eren Ü. Cebir ve Sayılar Teorisi SAY Bitlis Eren Ü. Devletler Hukuku EA 1 Matematik Müh., Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar 6256, 3257, 3256, 4395, 8277, 3258 ABD / AB Ülkeleri Uluslararası İlişkiler 3209, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Dinler Tarihi SÖZ 1 İlahiyat 6214 ABD / AB Ülkeleri / Körfez Ülkeleri / MALEZYA / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. Elektrik Tesisleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Bitlis Eren Ü. Elektronik SAY 1 Kontrol Müh. Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Endüstri Mühendisliği SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Finansman EA 2 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3185, 8344 ABD / AB Ülkeleri Bitlis Eren Ü. Genel Sosyoloji ve Metodoloji EA 1 Sosyoloji 3319 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Hadis SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat EA 1 Ekonomi, Uluslararası İlişkiler 3213, 3159, 3352 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. İktisat Politikası EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. İktisat Teorisi EA 1 Ekonomi 3213, 3159 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı 3219 ABD / İNGİLTERE Bitlis Eren Ü. İslam Hukuku SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. Kelam SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. Kurumlar Sosyolojisi EA 1 Sosyoloji 3319 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA/SAY 2 Arkeoloji, Mimarlık 3111, 3263 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Mezhepler Tarihi SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MALEZYA / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. Olasılık Teorisi SAY 1 İstatistik, Matematik 3223, 6256 ABD / AB Ülkeleri / KANADA 10

20 Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Bitlis Eren Ü. Ön Asya Arkeolojisi EA /SÖZ 1 Arkeoloji ve Sanat Tarihi 3111, 3299, 3285, 3112 ABD / AB Ülkeleri Bitlis Eren Ü. Prehistorya EA 1 Arkeloji, Prehistorya, Tarih Öncesi Arkeolojisi 3111, 3284, 9326 ABD / AB Ülkeleri Bitlis Eren Ü. Risk Analizi SAY 1 İstatistik, Matematik 3223, 6256 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Sayısal Yöntemler EA/SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3226, 6256, 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Sosyal Psikoloji EA 1 Psikoloji 3286 ABD / AB Ülkeleri Bitlis Eren Ü. Tefsir SÖZ 1 İlahiyat 6214 Körfez Ülkeleri / MISIR / PAKİSTAN / S.ARABİSTAN / TUNUS / ÜRDÜN Bitlis Eren Ü. Tekstil Teknolojisi SAY 1 Tekstil Mühendisliği 3328 ABD / AB Ülkeleri Bitlis Eren Ü. Topoloji SAY 1 Uygulamalı Matematik Mühendisliği 6256, 4395, 3257 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Uluslararası İlişkiler EA 1 Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3352, 3237, 3315 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Uygulamalı Sosyoloji EA 1 Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe 3286, 3319, 3180 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bitlis Eren Ü. Yönetim ve Organizasyon EA 1 İşletme 3226 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bozok Ü. Bilgisayar Donanımı SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3124, 3162 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğr ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. Bilgisayar Yazılımı SAY 2 Bilgisayar Mühendisliği 3124 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. Devreler ve Sistemler SAY , 3166, 3163 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. Elektrik Makinaları SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. Elektrik Tesisleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 3162, 3160 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. Elektronik SAY 1 Kontrol Müh. Kontrol ve Otomasyon Müh. 3162, 3163, 3166, 9260, 3245 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bozok Ü. Endüstri Mühendisliği SAY 1 Endüstri Mühendisliği 3168 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bozok Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı EA/SAY/SÖZ 2 Endüstri Ürünleri Tasarımı 3169 ABD / AB Ülkeleri / KANADA Bozok Ü. Hemşirelik SAY 1 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3204, 3205 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. İletişim SÖZ 2 İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi 3215, 8327, 8132, 5113, 9281,7168 ABD / AB Ülkeleri Bozok Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı SÖZ 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı 3219 ABD / İNGİLTERE 11

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG)

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2014-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 24 Mayıs 2014

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı