T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 TEMMUZ 2013 SAYI: 2670 Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : Konu : Özel Amerikan Robert Lisesi Edebiyat ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26/04/2013 tarihli ve /101.04/ sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Özel Amerikan Robert Lisesi Edebiyat ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

2 1732 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Karar Sayısı : 24 Karar Tarihi : Konu : Özel Amerikan Robert Lisesi Ekonomi İngilizcesi Dersi Öğretim Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26/04/2013 tarihli ve /101.04/ sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Özel Amerikan Robert Lisesi Ekonomi İngilizcesi Dersi Öğretim Programının Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

3 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1733 Karar Sayısı : 50 Karar Tarihi : Konu : Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23/01/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve İlk Yardım dersleri ile *A1, A2 ve H (Motosiklet), B, C, E ve H (Otomobil), D, F ve Römorklu Araçlar sınıfı direksiyon derslerine ait programların kabulü, Kurulumuzun 20/05/1993 tarihli ve 174 sayılı kararıyla kabul edilen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Programının, tarihli ve sayılı Resmi Gazatede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin geçici dördüncü maddesi kapsamında yürütülecek faaliyeletleri hariç olmak üzere uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı.

4 1734 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Karar Sayısı : 51 Karar Tarihi : Konu : İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 07/06/2013 tarihli ve /121.01/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesinin, Öğretim Yılından itibaren 5 ve 6 ıncı sınıflardan başlama ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulu, Kurulumuzun 10/07/2012 tarihli ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi nin, Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı.

5 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1735 İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi ve Spor Teknoloji ve Tasarım Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2 Rehberlik ve Kariyer Planlama Kur an-ı Kerim Arapça Hz. Muhammed in Hayatı Temel Dini Bilgiler ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAM Okuma Becerileri(1) (2) (1) 2 (1) ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER Dil ve Anlatım Yabancı Dil Fen Bilimleri ve Matematik Sanat ve Spor Sosyal Bilimler Yazarlık ve Yazma Becerileri(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Yaşayan Diller ve Lehçeler(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) İletişim ve Sunum Becerileri(1) - - (2) (1) (2) (1) Yabancı Dil (Bakanlark Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller)(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Bilim Uygulamaları(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Matematik Uygulamaları(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Çevre ve Bilim(1) - - (2) (1) (2) (1) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım(2) (2) (1) (2) (1) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(2) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Müzik(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Drama(2) (2) (1) (2) (1) - (2) (1) Zeka Oyunları(2) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Halk Kültürü(1) - (2) (1) (2) (1) - Medya Okuryazarlığı(1) - - (2) (1) (2) (1) Hukuk ve Adalet(1) - (2) (1) (2) (1) - Düşünme Eğitimi(2) - - (2) (1) (2) (1) Seçilebilecek Ders Saati Toplam TOPLAM DERS SAATİ

6 1736 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Dersin kaç saat alınabilecegi ise tabloda parantez içerisindeki rakamlarla ifade edilmiştir. Örneğin, zorunlu ders olan Arapça'nın yanında seçmeli yabancı dil dersi olarak Arapça'nın seçilmesi durumunda bu ders 2 saat veya 1 saat olarak alınabilecektir. 2. Seçilen derslerin ders saatleri, öğretim programlarında belirtilen ders saatlerinden az olması durumunda, öğretim programlarında zümre öğretmenler kurulunca uyarlamalar yapilabilir. 3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir. Farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanabilir. Örneğin bir öğrenci Yabancı Dil dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkȃnı sağlanır. 4. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (19 ders saati) ile iki (2) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on beş (15) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapilabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazir bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir. 5. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile' her türlü egitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

7 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1737 Karar Sayısı : 52 Karar Tarihi : Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 31/05/2013 tarihli ve /121.01/ sayılı yazısı üzerine, Kurulumuzun 01/02/2013 tarihli ve 9-12 sayılı kararlarıyla kabul edilen ortaöğretim matematik ve biyoloji dersi öğretim programlarında yer alan haftalık ders saati sayıları da dikkate alınarak Kurulumuzun 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin 9. sınıflarına ait kısımlarının 14/08/2012 tarihli ve 124 sayılı kararla yapılan değişikliklerle birlikte; 1. Matematik ve geometri derslerinin birleştirilerek Matematik dersi adıyla haftada 6 ve biyoloji dersinin haftada 3 ders saati olmak, 2. Ortak derslerin haftalık ders saati sayısı toplamlarının 1 er artırılmak ve seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları toplamlarının 1 er azaltılmak üzere Öğretim Yılında uygulanması kararlaştırıldı.

8 1738 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Karar Sayısı : 53 Karar Tarihi : Konu : Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 17/05/2013 tarihli ve /101.01/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programının, Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu programa göre; 1. Ders kitabı hazırlanması, 2. Hazırlanacak taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16/01/ /02/2014 tarihleri arasında yapılması ve bunlardan 30/05/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2014 yılı Haziran ayı Tebliğler Dergisinde duyurusunun yapılması, Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanacak öğretim materyalinin kullanılması kararlaştırıldı.

9 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1739 Karar Sayısı : 54 Karar Tarihi : Konu : İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursu Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/03/2013 tarihli ve /101.04/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursu Programının ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

10 1740 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Karar Sayısı : 55 Karar Tarihi : Konu : İnternet Tabanlı Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı Kursu Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/03/2013 tarihli ve /101.04/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İnternet Tabanlı Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı Kursu Programının ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

11 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1741 Önceki Karar Sayısı : 349 Önceki Karar Tarihi : Karar Sayısı : 56 Karar Tarihi : Konu : Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 12/04/2013 tarihli ve /101.01/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu öğretim programına göre; sadece öğretmenlerin kullanması amacıyla ilgili Genel Müdürlük tarafından uygulama kılavuz kitabının hazırlanması, Kurulumuzun 28/08/2006 tarihli ve 349 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim Beden Eğitimi (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programının, Öğretim Yılından itibaren ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ilkokul 1 ve 2. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı.

12 1742 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz D U Y U R U L A R Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Sektör Yayıncıları tarafından hazırlanan ve aşağıda kimlik bilgileri verilen taslak ders kitapları Öğretim Yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. İlgililere duyurulur. Ders Kitabının Adı Yazar/Yazarları Yayınevi İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Hatun OCAN Yasemin FENER Güler ANAÇ Ada Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Sosyal Bilgiler 4 Ünal BAŞDOĞAN Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti İlköğretim Trafik Güvenliği İlköğretim Türkçe 6 Sermin ŞAHİN İSTEKLİ Aydın AYDINLI Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA Recep YILDIRIM Semih Ofset Matbaacılık Yay. Sağ.İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Harf Eğitim Yayıncılığı Bilgisayar Yazılım Rek.Ticaret Ltd. Şti İlköğretim Türkçe 7 Nihat ERDAL Ada Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Matematik 3 İlköğretim Matematik 7 İlköğretim Matematik 8 İlköğretim Matematik 8 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Şahin Güner TAHAN Hamdi KARAPINAR Funda ÖCAL Burcu Baykal YELLİ Erkan KİŞİ Nesibe AYDIN Şemsettin BEŞER Mehmet ŞAHİNBAŞ Abdurrahman YILMAZ Can Matematik Eğitim Yayın Mat. İnş. İth.İhr. Tur. San. ve Tic Ltd.Şti Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Milli Eğitim Yayınları Aydın Yayıncılık Eğitim Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. Tutku Kitap Yay. Bilg.Ders.Araç ve Gereçleri Tic. Ltd. Şti. Tutku Kitap Yay. Bilg.Ders.Araç ve Gereçleri Tic. Ltd. Şti.

13 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1743 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 İlköğretim Fen ve Teknoloji 8 İlköğretim Fen ve Teknoloji 8 Muzaffer AYDIN Şenay BOYRAZ TOPALLOĞLU Faruk KARACA Cem KARACA Küre Yayıncılık Pazarlama San. Tic.Ltd.Şti. Pasifik Grup Yayıncılık Bil. Tek. Eğt. San. ve Tic. Ltd. Şti Paşa Yayıncılık Ltd. Şti İlköğretim İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8 İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 8 Ortaöğretim Trafik ve İlk Yardım Orataöğretim İngilizce A1.1 Ortaöğretim Geometri 11 Ortaöğretim Matematik 12 Ortaöğretim Matematik 12 Orataöğretim İngilizce A1.1 Orataöğretim İngilizce A1.2 Salim ÜLKER Yrd. Doç. Dr. Şevki IŞIKLI Ayşen BİRLİK Aysun KOLCUOĞLU Mahmut ÖZLÜ Emrullah KABLAN Emrullah KABLAN Nesibe AYDIN Doç. Dr. A. Kürşat ERBAŞ Pınar ÖZMEN Dr. Nejla GEZMİŞ CEYHAN Dr. Nejla GEZMİŞ CEYHAN Pınar ÖZMEN Semih Ofset Matbaacılık Yay. Sağ.İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Evren Yayıncılık ve Bas. San. Tic. A.Ş Dizin Basım Tanıtım Yayıncılık Eğitim Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd. Şti. Harf Eğitim Yayıncılığı Bilgisayar Yazılım Rek.Ticaret Ltd. Şti Paşa Yayıncılık Ltd. Şti Paşa Yayıncılık Ltd. Şti Aydın Yayıncılık Eğitim Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. Yıldırım Yayınları San. Tic. Ltd. Şti. Yıldırım Yayınları San. Tic. Ltd. Şti.

14 1744 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Adaylığın Kaldırıldığına Dair Onayın Tarih ve Sayısı İbrahim ÖNCÜL Samsun-Havza Kız Teknik ve Meslek Lisesi Harun KOÇ Samsun-Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehmet Şahin KARAKAŞ Samsun-Asarcık Anadolu Lisesi Mustafa TOROS Samsun-Alaçam Kızlan Ortaokulu

15 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1745 MERKEZ TEŞKİLATI ADAYLIĞI KALDIRILAN PERSONEL LİSTESİ ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ İLK GÖREVE BAŞLADIĞI TARİH ADAYLIĞININ KALDIRILDIĞI TARİH Seda KUZGUN Milli Eğitim Uzman Yard. Avrupa Birliği ve Dış İliş. Gn.Md Ahsen YILDIRIM Milli Eğitim Uzman Yard. Temel Eğit. Gn.Md Hakan ŞEN Milli Eğitim Uzman Yard. Özel Öğrt. Kur.Gn.Md Korkut KOÇAK Milli Eğitim Uzman Yard. Mesleki ve Tekn. Eğit. Gn.Md

16 1746 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No 1. Özel Amerikan Robert Lisesi Edebiyat ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Özel Amerikan Robert Lisesi Ekonomi İngilizcesi Dersi Öğretim Programı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Programı İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursu Programı İnternet Tabanlı Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı Kursu Programı Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Duyuru BU DERGİDEKİ YÖNETMELİKLER, KARARLAR, GENELGELER VE DUYURULAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR İNTERNET ADRESİ Tebliğler Dergisi, Ocak 2013 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır. Tel: 0 (312) (312) (312) (312) /1928 Tel: 0 (312) /246 Fax: 0 (312) DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2013

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 MART 2013 SAYI: 2666 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (grunnskole) 1997 Reformu ile okula başlama yaşı 7 den 6 ya indirilmiş ve zorunlu eğitim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ [(29.6.1998 - R.G.70 - EK III A.E. 344 Sayılı Tüzüğün), (29.12.1999 - R.G. 180 - EK III A.E. 844, 30.6.2000 -R.G.81 EK III A.E.

Detaylı