DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara"

Transkript

1 DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ 2016 YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI Eylül, 2016 Ankara

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÇalıĢmanın Amacı... 3 ÇalıĢma Ekibi... 3 ÇalıĢma Yöntemi ) KuĢlara Yönelik Gözlemler ) Karkas Kontrolleri... 4 ÇalıĢma Takvimi... 5 BULGULAR ) ĠĢletme Sahası ve Yakın Çevre KuĢ Türlerine Yönelik Bulgular ) Karkas Kontrollerinin Sonuçları NĠHAĠ DEĞERLENDĠRME BUNDAN SONRAKĠ SÜRECE YÖNELĠK OLARAK ALINACAK ÖNLEMLER TABLOLAR Tablo 1: Dağpazarı-RES ĠĢletmesi 2016 Yılı Sonbahar Dönemi Ġzleme ÇalıĢmalarına Ait Gözlem Takvimi... 5 Tablo 2: Dağpazarı-RES ĠĢletme Sahası 2016 Sonbahar Dönemi izleme ÇalıĢmalarında Tespit Edilen KuĢ Türleri ve Ġlgili Değerlendirmeler... 9 Tablo 3: Dağpazarı-RES ĠĢletme Sahası 2016 Yılı Ġlkbahar Dönemi Tespit Edilen Kolizyon Vakaları FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1: Ġzleme ÇalıĢmalarını GerçekleĢtiren Ekipten K.Arıkan ve Z.Arıkan Fotoğraf 2: Kolizyona uğrayan bir yarasa bireyi Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

3 ÇalıĢmanın Amacı Bu çalıģma kapsamında Mersin Ġli, Mut Ġlçesi sınırları içerisinde Dağpazarı mevkiinde tesis edilmiģ ve iģletme aģamasında olan Dağpazarı-RES iģletmesiyle ilgili olarak 2016 yılı ilkbahar döneminde gerçekleģtirilmiģ olan izleme çalıģmalarını tamamlayıcı olacak Ģekilde 2016 yılı kuģ göç hareketliliğini kapsayan bir zaman dilimi içerisinde lokal ve göçmen kuģ türleri ile yarasalara yönelik izleme çalıģmalarının gerçekleģtirilmesi amaçlanmıģtır. ÇalıĢma Ekibi Sonbahar dönemi izleme çalıģmaları Ornitolog Prof. Dr. S. Levent Turan ın katılımı ve koordinatörlüğünde Ornitolog Bilim Uzmanı Ar. Gör. Kalender Arıkan tarafından gerçekleģtirilmiģtir. ÇalıĢmalara Biyolog, Bilim Uzmanı ve aktif kuģ gözlemcisi Zeynep Arıkan da yardımcı olarak katılmıģtır (Fotoğraf-1). Fotoğraf 1: Ġzleme ÇalıĢmalarını GerçekleĢtiren Ekipten K.Arıkan ve Z.Arıkan. Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

4 ÇalıĢma Yöntemi Dağpazarı-RES iģletmesiyle ilgili izleme çalıģmaları 2016 yılı sonbahar kuģ göç dönemi içerisinde gerçekleģtirilmiģtir. Ġzleme çalıģmaları, lokal ve göçmen KuĢlara Yönelik Gözlemler ve Karkas Kontrolleri olmak üzere iki ayrı baģlık halinde sürdürülmüģtür; 1) KuĢlara Yönelik Gözlemler Ġzleme çalıģmalarında proje sahası sınırları içerisinde ve sahaya yakın kesimlerde gözlem ve incelemeler yapılarak lokal ve göçmen kuģ türleri ile ilgili veriler toplanmıģtır. ÇalıĢmalarda öncelikle iģletme sahası üzerinden ve yakınından kuģ göç güzergahlarının geçip geçmediği araģtırılmıģtır. Bu kapsamda ilkbahar göç dönemindekine paralel olarak, toplam 9 gün saha gözlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Sabah erken saatlerde baģlatılan gözlemler gün batımına kadar sürdürülmüģtür. Bu süreçte hem iģletme sahası sınırlarında dolaģılarak mobil gözlemler gerçekleģtirilmiģ; hem de sahayı izlemeye uygun noktalarda durmak suretiyle nokta gözlemler gerçekleģtirilmiģtir. Gözlemlerde hem yerli hem de göçmen formlar tespit edilmiģtir. Tespit edilen formlarla ilgili olarak aģağıdaki noktalar inceleme ve değerlendirmeye alınmıģtır; - Göçmen ya da yerli formlar olup olmadıkları; - ĠĢletme Sahası içinde mi yoksa yakın çevrede mi gözlendikleri; - ĠĢletme sahası içerisinde ya da yakın çevrede herhangi bir nedenle konaklayıp konaklamadıkları; - Birey Sayıları; - Göçmen formların bölgeden geçiģ güzergahları; - GeçiĢ Yükseklikleri; - Türbinler ile etkileģim gerçekleģip gerçekleģmediği; - Nadirlik, koruma statüleri gibi konularda tespit ve değerlendirmeler. 2) Karkas Kontrolleri Ġzleme çalıģmalarının en önemli kısmı iģletmeye alınmıģ olan türbinler ile lokal ve özellikle de göçmen kuģlar ve yarasalar arasında kolizyon (çarpıģma) vakalarının yaģanıp yaģanmadığının belirlenmesidir. Bir sonraki aģama ise kolizyon vakalarının söz konusu olması durumunda kolizyona uğrayan türlerin teģhisi ve en önemlisi de çarpıģma sıklığının, Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

5 yani kayıp miktarlarının değerlendirilmesidir. Böylelikle sürece ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yapabilmek ve hedefe yönelik önlemleri ortaya koyabilmek mümkün olmaktadır. Karkas kontrolleri türbinler merkezde kalmak üzere en az 100 veya 150 metre çapındaki daireler içerisinde türbinlerden etkilenmiģ kuģ ve yarasa karkaslarının aranmasına yöneliktir. Sabah sahaya ulaģıldıktan sonra erken saatlerde gerçekleģtirilen kontroller ile kolizyona uğramıģ karkasların gündüz aktif yabani ve evcil formlar tarafından karkaslar alınmadan ya da yenilmeden tespit edilir. Zorunlu olmamasına karģılık gün batımına doğru yapılan kontroller ile de sabah kontrollerinden sonra, gündüz saatlerinde kolizyona uğraması olası formlar tespit edilebilir. ÇalıĢma Takvimi Dağpazarı-RES ĠĢletme sahasına yönelik izleme çalıģmaları 2016 yılında Ġlkbahar döneminde Türkiye üzerinden gerçekleģen kuģ göç hareketliliklerinin sürmekte olduğu mayıs ayı içerisinde gerçekleģtirilmiģtir. Ġlk gözlemler 20 Ağustos 2016 tarihinde baģlatılmıģ, ilkbahar döneminde gerçekleģtirildiği gibi sonbahar döneminde de 9 tam gün olacak Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Ġzleme çalıģmalarının gerçekleģtirildiği tarihler, baģlangıç ve bitiģ saatleri ile gün içinde gerçekleģtirilen gözlemlerin süresi Tablo-1 üzerinde verilmektedir. Tablo 1: Dağpazarı-RES ĠĢletmesi 2016 Yılı Sonbahar Dönemi Ġzleme ÇalıĢmalarına Ait Gözlem Takvimi Gözlem Günü Gözlem Tarihi BaĢlangıç Gözlem BitiĢ Saati Saati Süresi 1 20 Ağustos :15 18:50 10 S, 35 dk Ağustos :00 18:30 10 S, 30 dk Ağustos :00 18:40 10 S, 40 dk Ağustos :10 18:30 10 S, 20 dk Ağustos :40 17:50 09 S, 10 dk Eylül :25 18:30 10 S, 05 dk Eylül :10 18:30 10 S, 20 dk Eylül :15 18:00 09 S, 45 dk Eylül :05 18:25 10 S, 20 dk. Toplam: 9 Gün 91 s. 45 dk. Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

6 BULGULAR Dağpazarı-RES iģletmesi sınırları içerisinde ve sahaya yakın kesimlerde 2016 yılı sonbahar dönemi izleme süreci kapsamında gerçekleģtirilen 9 tam günlük saha çalıģmasında elde edilmiģ olan bulgular kuģlar ve yarasalar baģlıkları altında değerlendirilmiģtir. 1) ĠĢletme Sahası ve Yakın Çevre KuĢ Türlerine Yönelik Bulgular Dağpazarı-RES iģletmesiyle ilgili olarak gerçekleģtirilen 2016 yılı sonbahar dönemine ait izleme çalıģmalarında tespit edilen kuģ türleri ve türlerle ilgili gözlemlerde elde edilen bulgular Tablo-2 üzerinde yer almaktadır. Ġlgili tablodan da görülebileceği gibi sonbahar döneminde gerçekleģtirilen 9 günlük izleme çalıģmalarında Dağpazarı-RES iģletme sahası içerisinde ve yakın civarında gerçekleģtirilen gözlem ve incelemelerde 35 farklı kuģ türüne ait bireyler tespit edilmiģtir. Tür sayısı ilkbahar göç döneminde aynı süre içerisinde tespit edilen kuģ türü sayısından 2 tür fazladır. Sonbahar göç döneminde tespit edilen birey sayısı ise ilkbahar döneminde tespit edilen birey sayısına göre de daha fazladır. Bu durumun gözlem yapılan tarihlerin göç sürecinin en yoğun dönemlerine isabet etmesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Dağpazarı-RES sahasında 2016 yılı sonbahar döneminde görülebildiği belirlenen 35 kuģ türünden 19 kuģ türü (%54,2) hem Dağpazarı-RES sahası, hem de Türkiye geneli için göçmen statüsündedirler. Bu kuģ türleri iģletme sahası ve yakın civarı için ya Yaz Ziyaretçisi (YZ), ya da Transit (T) statüdeki formlardır. Bu oran ilkbahar göç döneminde %54,4 ile oldukça yakın bir değer olarak belirlenmiģ idi. Bilindiği gibi dünya genelinde aktif rüzgar türbinleri ile kuģlar, özellikle de göçmen formlar arasında ĢekillenmiĢ olan ve kayıt altına alınmıģ kolizyon (çarpıģma) vakalarında süzülerek göç eden, iri vücutlu formların nispeten daha yüksek riskle karģı karģıya kalmıģ oldukları görülmektedir. Bu açıdan bir değerlendirme yapmak gerekirse Dağpazarı-RES iģletmesi sınırları içerisinde ve yakın civarında 2016 yılı sonbahar kuģ göç döneminde gerçekleģtirilen izleme çalıģmalarında tespit edilen göçmen formlar arasından 3 kuģ türünün (%15,78) süzülerek göç eden formlar olduğu belirlenmiģtir. Bu türlerin tamamı yırtıcı kuģ türleridir. Bu sayı ilkbahar döneminde tespit edilen süzülen kuģ türü sayısından daha düģüktür. Bu Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

7 durumun, hemen hemen 3 aydan fazla süren kuģ göç sürecinin tamamında izleme çalıģmalarının yapılmamıģ olmasından kaynaklandığı düģünülmektedir. Ġlkbahar göç döneminde tespit edilmiģ olan diğer süzülen formların bu sene kasım ayı sonuna kadar sürmesi beklenen göç sürecinin kalan kısmında bu kesimlerde görülebilme olasılığı söz konusudur. Bir diğer olasılık da bazı göçmen kuģ türlerinde görülen, ilkbahar ve sonbahar göç yolculuklarında farklı güzergahların kullanılma tercihi olabileceği düģünülmektedir. Sonbahar izleme çalıģmalarında tespit edilen ve süzülerek göç eden bu kuģ türlerinin tamamının Dağpazarı-RES iģletme sahası ve yakın civarında hem Transit statüsüne sahip oldukları belirlenmiģtir. Yani bu türler sonbahar göç döneminde iģletme sahasına göre daha kuzeyde kalan kesimlerden güneye doğru gerçekleģtirilen göç yolculukları esnasında Dağpazarı-RES iģletme sahası üzerinden veya yakınlarından geçiģler sergilerken tespit edilmiģ olan formlardır. Sonbahar döneminde tespit edilen 35 kuģ türü arasından 10 kuģ türü (%28,57) ise bu kesimler için sadece Transit statüsündedir. Yani, sonbahar göç döneminde güney enlemlerinden gelmekte, bu kesimlerde kısa süreli konaklamakta veya Dağpazarı-RES iģletme sahası üzeri veya yakınından transit geçerek Afrika ya doğru olan yolculuklarına devam etmektedirler. Dağpazarı-RES ĠĢletme sahası ile ilgili kesimlerde görülebildiği belirlenen türler arasından 16 kuģ türü (%45,7) ise bu bölge için yerli statüsündedir. Yani yıl boyunca bu kesimlerde görülebilen bu kuģ türleri üreme faaliyetlerini de bu kesimlerde gerçekleģtirmektedirler. Ġzleme çalıģmaları kapsamında 9 günde gözlenen ve kayıt altına alınan birey sayısı 1493 dür. Bu sayı içerisinden 1274 birey ise bu kesimler için göçmen statüsünde olan türlere aittir. Yani bu çalıģma kapsamında iģletme ile yakın kesimlerde gözlenmiģ olan kuģların %85,3 ü sonbaharda bu bölge üzerinden geçerek güney enlemlerine doğru olan uzun göç yolculuklarına devam etmektedirler. Gözlem sonuçlarına bakıldığında Dağpazarı-RES sahasının Türkiye üzerinden geçmekte olan göç güzergahlarından birisi üzerinde yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

8 üzerinden geçen birçok kuģ göç güzergahı söz konusudur. Bu güzergahlardan bazıları ana kuģ göç yolu konumunda iken bazıları da tali olarak nitelenen, daha az sayıda göçmen kuģ türü ve göçmen birey tarafından tercih edilmekte olan güzergahlar konumundadır. Dağpazarı-RES iģletmesinin yer aldığı kesimler sonbahar göç dönemi itibariyle de bu tip bir göç güzergahı üzerinde yer almaktadır. Dağpazarı-RES sahasına yönelik olarak tarafımızdan geçmiģ yıllarda, henüz proje aģamasında iken yerli ve göçmen statüdeki kuģ türlerine yönelik çalıģmalar gerçekleģtirilmiģ idi. Bu çalıģmalarda tespit edilmiģ fakat bu 9 günlük izleme periyodunda tespit edilememiģ olan baģka kuģ türleri de söz konusudur. Örneğin bu çalıģmada ilkbahar döneminde tespit edilememiģ olan leylek türleri (Ciconia spp.) sonbahar göç dönemi izleme çalıģmalarında tespit edilememiģlerdir. Bu durum leylek türlerinin bu kesimlerden geçiģlerinin düzenli olmadığını; ya her göç döneminde bu kesimlerden geçmediklerini, ya da Dağpazarı-RES sahasının yer aldığı bölgede, RES sahası üzerinden ve çok yakınından geçmeyen göç güzergahlarından da istifade edebileceklerini düģündürtmektedir. Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

9 Tablo 2: Dağpazarı-RES ĠĢletme Sahası 2016 Sonbahar Dönemi izleme ÇalıĢmalarında Tespit Edilen KuĢ Türleri ve Ġlgili Değerlendirmeler Tür No Türkçe Tanımı Bilimsel Tanımı Birey Sayısı RES ALANI YAKIN ÇEVRE SÜZÜLEN/ AKTĠF UÇUCU STATÜ (TR) STATÜ (ALAN) Ağustos 1. Atmaca Accipiter nisus A.U T/YZ T/YZ Kır kırlangıcı Hirundo rustica A.U T/YZ T Tepeli Toygar Galerida cristata Y Y Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe A.U T/YZ YZ Kaya Ardıcı Monticola solitarius A.U T/YZ T/YZ Ev Serçesi Passer domesticus Y Y MeĢe Kargası Garrulus glandarius Y Y Kuzgun Corvus corax Y Y Saka Carduelis Carduelis Y Y Florya Carduelis chloris Y Y Kanarya Serinus serinus Y Y Kızıl Kiraz KuĢu Emberiza caesia A.U YZ YZ Bahçe Kiraz KuĢu Miliaria calandra Y Y -- TOP. 13 Tür 74 5 Tür Ağustos Tür No Türkçe Tanımı Bilimsel Tanımı Birey Sayısı RES ALANI YAKIN ÇEVRE SÜZÜLEN/ AKTĠF UÇUCU STATÜ (TR) STATÜ (ALAN) 1. ġahin Buteo buteo 16 + S T/YZ T Kızıl ġahin Buteo rufinus 8 + Y Y Yılan Kartalı Circaetus gallicus 3 + S T/YZ T Küçük Akbaba Neophron 4 + S T/YZ T -- percnopterus 5. Atmaca Accipiter nisus S Y/T T Kerkenez Falco tinnunculus Y Y -- Kolizyon Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

10 7. Ebabil Apus apus A.U T/YZ T Akkarınlı ebabil Tachymarptis melba A.U T/YZ T Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus A.U Y YZ Kızıl Kırlangıç Hirundo rustica A.U T/YZ YZ Tepeli Toygar Galerida cristata 4 + Y Y Ökseotu Ardıcı Turdus viscivorus Y Y Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe A.U YZ/T YZ Karakulak Oenanthe hispanica A.U YZ/T YZ -- Kuyrukkakan 15. Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii A.U YZ/T YZ Kaya Ardıcı Monticola solitarius A.U YZ YZ Ev Serçesi Passer domesticus Y Y MeĢe Kargası Garrulus glandarius Y Y Kuzgun Corvus corax Y Y Arı KuĢu Merops apiaster A.U YZ/T T Ġspinoz Fringilla coelebs Y Y Saka Carduelis carduelis Y Y Florya Carduelis chloris 2 + Y Y Kaya KirazkuĢu Emberiza cia 1 + A.U YZ YZ Kızıl KirazkuĢu Emberiza caesia A.U T/YZ T/YZ Akkuyruksallayan Motacilla alba Y Y -- TOP. 26 Tür Eylül 2016 Tür No Türkçe Tanımı Bilimsel Tanımı Birey Sayısı RES ALANI YAKIN ÇEVRE SÜZÜLEN/ AKTĠF UÇUCU STATÜ (TR) STATÜ (ALAN) 1. Küçük Akbaba Neophron S T/YZ T -- percnopterus 2. ġahin Buteo buteo S T/YZ T Atmaca Accipiter nisus Y Y Yılan Kartalı Circaetus gallicus S YZ/T T -- Kolizyon Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

11 5. Kerkenez Falco tinnunculus Y Y Ebabil Apus apus A.U T/YZ T Ġbibik Upupa epops A.U T/YZ YZ Arı KuĢu Merops apiaster A.U T/YZ YZ Kır kırlangıcı Hirundo rustica A.U T/YZ T Tepeli Toygar Galerida cristata Y Y Ökseotu Ardıcı Turdus viscivorus 5 + Y Y Karatavuk Turdus merula Y Y Benekli sinekkapan Muscicapa striata A.U YZ/T T Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe A.U YZ YZ Karakulak Oenanthe hispanica A.U YZ YZ -- Kuyrukkakan 16. Ev Serçesi Passer domesticus Y Y MeĢe Kargası Garrulus glandarius Y Y Kuzgun Corvus corax Y Y Saka Carduelis carduelis Y Y Florya Carduelis chloris Y YZ Kaya KirazkuĢu Emberiza cia A.U YZ YZ Kızıl KirazkuĢu Emberiza caesia A.U YZ YZ -- TOP. 22 Tür Eylül 2016 Tür No Türkçe Tanımı Bilimsel Tanımı Birey Sayısı RES ALANI YAKIN ÇEVRE SÜZÜLEN/ AKTĠF UÇUCU STATÜ (TR) STATÜ (ALAN) 1. Küçük Akbaba Neophron 3 + S T/YZ T -- percnopterus 2. ġahin Buteo buteo S T/YZ T Kızıl Ģahin Buteo rufinus 1 + Y Y Atmaca Accipiter nisus Y Y Kerkenez Falco tinnunculus Y Y Ebabil Apus apus A.U T/YZ T -- Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

12 7. Arı KuĢu Merops apiaster A.U T/YZ YZ Kır kırlangıcı Hirundo rustica A.U T/YZ T Ev kırlangıcı Delichon urbica 16 + A.U T/YZ T Tepeli Toygar Galerida cristata 6 + Y Y Ökseotu Ardıcı Turdus viscivorus 8 + Y Y Ekin kargası Corvus frugilegus 4 + Y Y Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe A.U YZ YZ Karakulak Oenanthe hispanica A.U YZ YZ -- Kuyrukkakan 15. Benekli sinekkapan Muscicapa striata A.U YZ/T T Ev Serçesi Passer domesticus Y Y MeĢe Kargası Garrulus glandarius Y Y Kuzgun Corvus corax Y Y Saka Carduelis carduelis Y Y Florya Carduelis chloris Y YZ Kaya KirazkuĢu Emberiza cia A.U YZ YZ Akkarınlı ebabil Tachymarptis melba A.U YZ/T T Arı KuĢu Merops apiaster A.U YZ/T T -- TOP. 23 Tür Tablodaki Kısaltmalar: Y=Yerli T=Transit YZ=Yaz Ziyaretçisi KZ=KıĢ Ziyaretçisi A.U=Aktif Uçucu S=Süzülen Tür Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

13 2) Karkas Kontrollerinin Sonuçları Bilindiği gibi rüzgar türbinlerinin yaban hayatına yönelik olası etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi aģamasında istifade edilen ve sonuca götüren önemli uygulamalardan bir diğeri de türbinler ile olumsuz etkileģim yaģamıģ kuģ ve yarasa karkaslarına yönelik çalıģmalardır. Dağpazarı-RES iģletme sahasında tesis edilmiģ ve iģletmeye alınmıģ türbinlerle ilgili olarak ilkbahar izleme çalıģmaları döneminde gerçekleģtirilmiģ olan karkas kontrolleri sonbahar dönemi izleme çalıģmalarında da devam ettirilmiģtir. Sonbahar göç döneminde de ilkbahar göç döneminde olduğu gibi türbinler civarında kolizyona uğramıģ, yani türbinler ile olumsuz etkileģim vakaları tespit edilmiģtir. Ġlkbahar döneminde tespit edilen durumun aksine olmak üzere sonbahar izleme döneminde kolizyona uğradığı belirlenen yabanıl formlar arasında kuģlar bulunmamaktadır. Her ne kadar bu durum sevindirici bir sonuç olarak yorumlansa da kolizyona uğrayan yarasaların söz konusu olması da oldukça üzücü bir durum olarak karģımızda durmaktadır. Sonbahar izleme çalıģmalarında iģletme bünyesindeki türbinler ile oluģuz etkileģim yaģayan formların tamamı yarasadır. Bu süreçte 4 ayrı kolizyon vakası tespit edilmiģtir (Bkz. Fotoğraf 2). Tespit edilen kolizyon vakalarından 2 tanesi aynı türbinde (T-1); diğer iki kolizyon vakası ise T-3 ve T-9 gibi iki farklı türbin kaynaklıdır. Söz konusu kolizyon vakalarından 2 tanesi aynı gün gerçekleģirken geriye kalan 2 farklı kolizyon vakası ise farklı günlerde ĢekillenmiĢtir. Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

14 Fotoğraf 2: Kolizyona uğrayan bir yarasa bireyi Dağpazarı-RES ĠĢletme sahasında sonbahar göç döneminde toplamda 9 güne yayılan izleme çalıģmalarında tespit edilen kolizyon vakaları ve kolizyona uğradığı tespit edilen karkaslar ile ilgili değerlendirmeler Tablo-3 üzerinde yer almaktadır. Ġlkbahar döneminde gerçekleģen kolizyon vakalarının hangi türbinlerde meydana geldiğine bakıldığında sadece T-3 no lu türbinde her iki dönemde de, birisi kuģ, diğeri yarasa olmak üzere kolizyon vakaları tespit edilmiģtir. Her iki dönemdeki kolizyon vakaları birlikte değerlendirildiğinde tüm kolizyon vakalarının toplamda 6 adet türbin ile kuģ ve yarasalar arasında Ģekillendiği de belirlenmiģtir. Tablo 3: Dağpazarı-RES ĠĢletme Sahası 2016 Yılı Ġlkbahar Dönemi Tespit Edilen Kolizyon Vakaları Kolizyon No Kolizyona Uğrayan Form Tespit Edildiği Tarih Tespit Edildiği Türbin 1 Yarasa 20 Ağustos 2016 T-1 2 Yarasa 20 Ağustos 2016 T-9 3 Yarasa 26 Ağustos 2016 T-1 4 Yarasa 28 Ağustos 2016 T-3 Toplam: 4 Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

15 NĠHAĠ DEĞERLENDĠRME Dağpazarı-RES Sahası Türkiye üzerinden geçen kuģ göç güzergahlarından birisi üzerinde yer almaktadır. Bu güzergah ana kuģ göç yolu olmayıp tali olarak tanımlanan göç rotalarından birisi üzerindedir. Dolayısıyla ilkbahar göç döneminde olduğu gibi sonbahar göç döneminde de iģletme sahası üzerinden ve yakın kesimlerden kuģ göç hareketlilikleri sergilenmektedir. Daha önce gerçekleģtirilen Ġlkbahar göç dönemi izleme çalıģmalarında iģletme bünyesindeki bazı türbinler ile kuģlar ve yarasalar arasında kolizyon vakaları tespit edilmiģ idi. Bu dönemde 2 kuģ ve 3 yarasa bireyi telef olmuģ idi. Yarasalar T-12 (1 vaka) ve T-13 (2 vaka) no lu türbinler ile kuģlar ise T-3 (1 vaka) ve T-10 (1 vaka) no lu türbinler ile olumsuz etkileģim yaģamıģlardı yılı sonbahar göç döneminde gerçekleģtirilen izleme çalıģmalarında ise kuģlarla ilgili hiçbir kolizyon vakası tespit edilememiģ, buna karģılık 4 ayrı yarasa kolizyon vakası tespit edilmiģtir. Bu 4 vaka 3 farklı türbinle olumsuz etkileģimin bir sonucudur. Her iki dönem bir arada değerlendirildiği zaman Ģekillenen kolizyonların oransal olarak çok yüksek olmadığı düģünülmektedir. Ayrıca sonbahar dönemi izleme çalıģmalarında faaliyetle ilgili kesimlerde tespit edilen karkasların sadece yarasalara ait olmasının, bunlar arasında ilkbahar dönemi izleme çalıģmalarında tespit edilen kuģlarla ilgili hiçbir karkasın bulunmaması Dağpazarı-RES iģletmesiyle ilgili olarak kuģlarla ilgili sürecin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu göstermektedir. Yarasalarla ilgili olarak bundan sonraki süreçte gerçekleģtirilecek izleme çalıģmalarında elde edilecek sonuçların daha önemli olacağı düģünülmektedir. BUNDAN SONRAKĠ SÜRECE YÖNELĠK OLARAK ALINACAK ÖNLEMLER Dağpazarı-RES iģletmesine yönelik olarak ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerini de içeren, 2 dönem arka arkaya sürdürülen izleme çalıģmalarında çok yoğun ve sürekli olmasa da kolizyon süreçlerinin gerçekleģebildiği ortaya çıkmıģtır. Bundan sonraki süreçte çalıģmalar saha personeli tarafından izlenecektir, izleme sırasında herhangi bir kuģ, yarasa ölümü söz konusu olursa dıģ kuruluģtan uzman personel görüģü alınacaktır. Bu süreçte kolizyon vakalarının Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

16 giderek azalması beklenmektedir yılına yönelik olarak ilkbahar döneminde gerçekleģtirilen izleme çalıģmalarında tespit edilmiģ olan kuģ-türbin olumsuz etkilenme vakalarının sonbahar izleme çalıģmaları kapsamında gerçekleģtirilen gözlem ve kontrollerde tespit edilememiģ olması; diğer bir ifadeyle bu grupla ilgili kolizyon süreçlerinin yaģanmamıģ olması bu öngörüyü destekler niteliktedir. Çünkü lokal kuģ ve yarasa türlerine ait bireylerin doğal ortamlarda tesis edilmiģ olan türbinleri ve yer aldıkları kesimleri tanıyacakları, onları benimseyecekleri, yerlerini öğrenecekleri ve sakınma davranıģları sergileyebilecekleri düģünülmektedir. Bu durumda Dağpazarı-RES iģletmesi açısından sakıncalı olarak nitelenebilecek bir durum söz konusu olmayacaktır. Aksi bir durumun söz konusu olması durumunda, yani bundan sonraki süreçte de kuģ ve özellikle de yarasaların kolizyon süreçlerine kurban gitmeleri durumunda bu sürece yönelik önlemlerin gündeme getirilmesi gerekli hale gelecektir. Bu önlemler arasında öncelikle yarasaları bu kesimlere çeken faktörler detaylı ve geniģ ölçekte incelemeye alınacaktır. Söz konusu incelemeden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, gerekirse belediye ile iletiģime geçilerek yarasaların bu kesimleri sıklıkla ziyaret etmelerine neden olan çöplükler, barınaklar, aydınlatma koģulları, hayvancılık faaliyetleri vb. ile ilgili önlemler alınması amacıyla proaktif bir uygulama tarzı hayata geçirilecektir. Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

17 İmza Sayfası Bu çalışma, koordinasyonum ve katılımım ile gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. S. Levent TURAN Zoolog-Ornitolog Dağpazarı-RES İzleme Çalışmaları -Sonbahar

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI Doç. Dr. Raşit URHAN, Öğr. Gör. Derya KAHRAMAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET 2003-2006 tarihleri arasında Buldan

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ömer DÖNDÜREN Biyoloji Bölümü Anabilim

Detaylı

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi Mutlu Yıllar... 2006 Saksağan Pica pica Fotoğraf: Çağan Hakkı Şekercioğlu Ocak-January 2006 Benekli bülbül - Luscinia luscinia bbenekli sinekkapan - Muscicapa

Detaylı

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Fotoğraf: Kiraz ERCİYAS YAVUZ kiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2015 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların

Detaylı

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik 13 MART 2015

Detaylı

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI Soner BEKĠR 1 Egemen ÇAKIR 2 Musa HAN 3 Yavuz GÜLTEKĠN 4 Tuba ORHAN 5 Faris KARAHAN 6 1 Soner BEKİR, Kuş Gözlem Uzmanı, Tel: 535-217

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

Birds of Lake Gölcük (Isparta)

Birds of Lake Gölcük (Isparta) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),16-20 Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları M. A. TABUR, Y. AYVAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI ve ÇAYAĞZI SULAKALANI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ Cem O.Kıraç 25 Mayıs 2017, Perşembe Yer: Kaş Kültür Merkezi Seminer programına katılan Kaşlı doğa severler

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2013 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 13-19 Araştırma makalesi/research article Kütahya Kent Ormanı ve mlıca Mesire Alanı nın kuş faunası Ayşe Gül Sarıkaya a, Ebubekir Gündoğdu

Detaylı

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi Amatör Ku bilimcinin Elkitab Bu elkitab n n sahibi Haz rlayan: Tu ba Can Çizimler: Robin Reckitt Grafk Tasar m: Ay egül Do an Bircan Eylül 2009 Bu elkitab n n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Eray Ça

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2012 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları 162 Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları Mehmet Ali TABUR Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- Isparta ÖZET Anahtar Kelimeler: Ihlara Vadisi, Kuşlar, Avifuana, Aksaray Ihlara

Detaylı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008) ARTVİN KUŞ FAUNASI Temel GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Taner ARTVİNLİ Hatay Tarım Ġl Müdürlüğü, Hatay Faruk BUCAK Artvin Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212)

Detaylı

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 2012-YL-031 BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül ATALAY Tez DanıĢmanları

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (5): 755-760, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8740 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 3 Bazı Ötücü

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AFYON ĠLĠ DĠNAR ĠLÇESĠNDE KURULMASI PLANLANAN RÜZGÂR ENERJĠ SANTRALĠNĠN KUġ GÖÇ HAREKETLERĠ VE YABAN HAYATINA

Detaylı

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Türkiye deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışan

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Kodu Adı Latince adı 00020 Kızılgerdanlı dalgıç Gavia stellata SPEC 3 W 3950 50 * 00030 Karagerdanlı dalgıç Gavia arctica SPEC 3 W 8900 3750 * 00070 Küçük batağan Tachybaptus

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DOÇ. DR. ÖMER KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Biyolojik çeşitlilik YABAN HAYATI VE SERTİFİKASYON YABAN HAYATI NEDİR? Yaban hayatı (YH); işletmeye konu

Detaylı

A Study On Ornithofauna of Muş Plain

A Study On Ornithofauna of Muş Plain A Study On Ornithofauna of Muş Plain Feridun AVCI 1, Özdemir ADIZEL 1,*, Erkan AZİZOĞLU 1 1 Yüzüncü Yıl University. Science Faculty, Department of Biology, VAN Geliş (Received): 09.03.2017 Kabul (Accepted):

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI Revizyon No:01 Sayfa No: 1 / 11 1. HER NÖBET BAġLANGICI YÖNETĠMĠ. 2. KIġ DÖNEMĠ YÖNETĠMĠ. 3. TRAFĠK KAZASI YÖNETĠMĠ. 4. YANGIN YÖNETĠMĠ. 5. GIDA ZEHĠRLENMESĠ YÖNETĠMĠ ODD ALGORĠTMALARI 6. BOMBA, CANLI

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Anahat. Kuş Göç Yollarında RES'ler. Türkiyede RES'ler ve Ekosistem Değerlendirme Raporu Uygulamaları. Avrupada Hassas Alanlar'daki Uygulamalar

Anahat. Kuş Göç Yollarında RES'ler. Türkiyede RES'ler ve Ekosistem Değerlendirme Raporu Uygulamaları. Avrupada Hassas Alanlar'daki Uygulamalar Doğa ve RES'ler Anahat Kuş Göç Yollarında RES'ler Karşılaşılan Sorunlar Çözümler Türkiyede RES'ler ve Ekosistem Değerlendirme Raporu Uygulamaları Türkiye genelindeki durum Gelibolu ve İstanbul'daki RES

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah AK KUYRUKLU KARTAL Haliaeetus albicilla 01 YIRTICILAR 75-108 cm Kanat Açıklığı 180-240 cm 4-6.5 kg Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah Özellikleri: Çok iri, hantal, büyük kafalı, uzun ve geniş kanatlı, çok

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bilimsel ve Teknik Gezisi 20/05/2013-24/05/2013

Detaylı

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Ornitolog), Akdeniz Üniversitesi. Antalya

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Ornitolog), Akdeniz Üniversitesi. Antalya Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Ornitolog), Akdeniz Üniversitesi Antalya EKOSĠSTEM DEĞERLENDĠRME ve ORNĠTOLJĠK ĠZLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN RES PROJELERĠ ĠÇĠN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU EKOSĠSTEM

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ Ankara

ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ Ankara ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ 2012 Ankara Hazırlayanlar Bünyamin KUZU Ali ELGÜN Barış KOÇAK Oğuzhan DURMAZ Hakan YILMAZ İç Mimar Oryantiring Federasyonu Eğitimen/Antrenör ve Ankara

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Ercan YAMAN Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.04.00. Sunuş

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK (27,5 MW) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ) Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından EKOSİSTEM

Detaylı

"Yaşayan Bahar", ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik.

Yaşayan Bahar, ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik. Günün çevre haberi: "Yaşayan bahar" Baharın habercileri "kırlangıçlar" "leylekler" "ebabiller"... Tüm Avrupa'da doğa severler bu habercilerin yolunu gözlüyorlar... Siz de katılmak ister misiniz? "Yaşayan

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN AKYATAN2016 NIN GÖÇ ROTASI* Cenk Oruç / WWF-Türkiye Cenk Oruç / WWF-Türkiye *18 Temmuz-11 Kasım 2016 tarihleri

Detaylı

OSMANiYE HATAY 7-8 KASIM 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ. TEKNiK GEZi RAPORU

OSMANiYE HATAY 7-8 KASIM 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ. TEKNiK GEZi RAPORU OSMANiYE HATAY 7-8 KASIM 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ TEKNiK GEZi RAPORU 3-5 EKİM 2013 OSMANiYE HATAY TEKNiK GEZi RAPORU Osmaniye-Belen-Samandağ a RES Teknik Gezisi Düzenledik Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM)

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) Bu sunumda Türkiye elektrik sisteminin son durumu, üretim ve tüketim değerleri, yakın gelecekteki olası geliģmeler ile elektrik kullanıcılarının

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X YALOVA KUŞ LİSTESİ Türün Adı Ada Doğanı Ada Martısı Ağaç İncirkuşu Ağaç Kamışçını Ağaç Serçesi Ak Çaylak Ak Kumkuşu Ak Mukallit Ak Pelikan Ak Sokumlu Kumkuşu Ak Turna Akbaşlı Çinte Akça Cılıbıt Akdeniz

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

T.C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA ESASLARI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA ESASLARI Araştırma projesinin Amacı: Öğrencilere, edindikleri alan bilgilerini ve temel bilgileri bilimsel araģtırma ve raporlama tekniğine

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS-EKİM 2011 Hazırlayanlar: İlker ÖZBAHAR, Uzman Biyolog Riyat GÜL, Kuş araştırmacısı İçindekiler GİRİŞ:... 5 RÜZGÂR

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 7 /2014 Karar Sayısı : 43 /2014 Karar Tarihi : 08.08.2014 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (Üye) 2.

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Hazırlayan: Soner Bekir* Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlem Rehberi soner.bekir@birdingturkey.com

Detaylı

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Alcedo atthis (Yalıçapkını) Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Fotoğraflar: Ali ERDOĞAN ÖZET Bir ülkenin veya bölgenin biyolojik zenginliği, doğal olarak barınan türlerin

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. 2014 FAALĠYET RAPORU I- GENEL BĠLGĠLER : a) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 dönemini kapsamaktadır. b) Ticaret Unvanı : Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. Ticaret Sicil

Detaylı

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 Ali Atahan Orhan Gül Mehmet Atahan 2008, Antakya Hatay Kuş Gözlem Raporu: 1997-2007 ISBN: 978-9944-62-343-8 2008, Antakya Editörler: Ali Atahan, Orhan Gül, Mehmet Atahan

Detaylı

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir.

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI : 2013/06 KONU: TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLĠĞLERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SIRA NO: 12) Ankara,17/07/2013

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

OLGU SUNUMU HAZIRLAMA. Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012

OLGU SUNUMU HAZIRLAMA. Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012 OLGU SUNUMU HAZIRLAMA Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012 SUNUM PLANI OLGU SUNUMU VE GÜNCEL DURUM HANGĠ OLGULAR SUNULMALI NASIL HAZIRLANIR YAPILAN YANLIġLIKLAR EVE GÖTÜRÜLECEK NOTLAR OLGU SUNUMU Case Report

Detaylı

Tübitak Formula G Yarışları KuZGuN Güneş Arabası Faaliyet Raporu. KuZGuN isimli araçla Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir.

Tübitak Formula G Yarışları KuZGuN Güneş Arabası Faaliyet Raporu. KuZGuN isimli araçla Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir. Tübitak Formula G Yarışları KuZGuN Güneş Arabası Faaliyet Raporu KuZGuN isimli araçla Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir. Tübitak tarafından her yıl düzenlenen GüneĢ arabası yarıģmasına

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠLERLEME RAPORU ĠSVEÇ TRAFĠK ÇATIġMALARI TEKNĠĞĠNĠN TÜRKĠYE'DE KULLANILMASI (Pursaklar'daki önlemler öncesi ve sonrası araģtırmalar ve Çankırı'daki bir pilot araģtırma dahil)

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TEBLİĞ YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

TEBLİĞ YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 27 Mart 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28600 TEBLİĞ Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEġ ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARI ĠÇĠN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEġ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-30/06/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:83-100 ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 ÖZET Ebubekir

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

AbstractAgent Bildiri Özeti (Abstract) Yönetim Sistemi. Hakem Kılavuzu

AbstractAgent Bildiri Özeti (Abstract) Yönetim Sistemi. Hakem Kılavuzu AbstractAgent Bildiri Özeti (Abstract) Yönetim Sistemi Hakem Kılavuzu İçindekiler I. ABSTRACTAGENT NEDİR?... 4 I.1 TANIM VE TEMEL ÖZELLĠKLER... 4 I.2 AVANTAJLARI... 4 II. YETKİLER... 5 III. HAKEM İŞLEMLERİ...

Detaylı