Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları"

Transkript

1 Bölüm Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları. Temel Elektriksel Büyüklükler: Akım, Gerilim, Güç, Enerji. Güç Polaritesi.3 Akım ve Gerilim Kaynakları F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

2 .. Temel Elektriksel Büyüklükler Elektriksel olaylar, elektrik yükleri ile açıklanır Elektrik yükünün ayrıştırılması (kümelenmesi) elektrik kuvvetini (elektrik potansiyelini) yani gerilimi üretirken, Elektrik yükünün hareketi ise elektrik akımını üretir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

3 3 Elektrik Akımı Elektrik akımı, bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Akımın yönü, negatif elektron yüklerinin tersi yönünde kabul edilir. + - Buna göre, eğer bir t süresi boyunca bir iletkenden akan yük Q ise iletkenden geçen sabit akım, Q I t Ancak, yük zaman bağlı ise F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. i i dq dt

4 4 Örnek. Bir iletkenden geçen yük miktarı a-) saniye boyunca Q=0 C (amper-saniye) ise q(t ) 0e t b-) C ise iletkenden geçen akımı bularak zamana göre değişimlerini çiziniz. Çözüm F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

5 5 Gerilim-Potansiyel Fark Pozitif ve negatif elektrik yükleri ayrıştırılırsa bir enerji ortaya çıkar ve bu enerji bir elektrik kuvvetine yol açar. Buna göre gerilim, birim yükün oluşturduğu enerji ya da birim yükün A noktasından B noktasına hareket ettirilmesi için gereken enerji miktarı olarak tanımlanabilir. C W V Q. Örneğin, +5 C yük, A dan B ye hareket ederken 0 Joul iş yapıyorsa bu noktalar arasındaki potansiyel farkı V=0/5= volt demektir. dt yük değişimine karşın dw enerji değişimi oluyorsa gerilim, F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. A + V AB v. B dw dq

6 6 Üreteçler (Kaynaklar) Bir elektrik devresine uygulanan giriş, bir elektrik enerjisi kaynağından gelmek durumundadır. Kaynaklar, akım ve gerilim kaynağı olabilir. Vs + - Devre elemanı Is Devre elemanı İçinden geçen akımdan bağımsız olarak belli bir gerilimi veren kaynaklar ideal gerilim kaynağı, uçlarındaki gerilimden bağımsız olarak belirli bir akımı veren kaynaklar ise ideal akım kaynağı olarak söylenir. Devreden geçen akımın ve eleman uçlarındaki F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. gerilimin polariteleri?

7 Elektrik Akımı ve Yük İlişkisi Bir elemandan geçen akım, olduğuna göre, i( t) dt t q( t) i( t) dt q( t ) 0 t 0 i dq dt Elemanın akımı biliniyor ve yük bulunacak ise, t q( t) 0 to anında bir to başlangıç yükü de mevcut ise, F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 7

8 Örnek. Şekildeki devreden geçen yük değişimi q(t) nedir? i 0e 5000t i Devre elemanı Cevap: q(t ) t 0 i(t )dt F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 8

9 Örnek.3 Şekildeki devreden geçen yük değişimi q(t), 0-3 saniye aralığında nedir? i Devre elemanı Cevap: t q( t) i( t) dt q( t ) 0 t 0 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 9

10 0 Güç Enerjinin zamana göre değişim oranı ya da birim zamanda yapılan iş ise güçtür. p dw dt Bulunan akım gerilim bağıntıları kullanılarak dw dq p v. i dq dt F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

11 Enerji Güç tanımından yararlanarak enerji, aşağıdaki integral ile bulunur. dw t p w( t) p( t) dt dt 0 to anında bir to başlangıç enerjisi varsa, t w( t) p( t) dt w( t ) 0 t 0 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

12 Sonuç olarak Bir devre elemanına, polaritesi belli bir v gerilimi uygulanırsa, bu elemandan belirli yönde bir i akımı geçer (Yani elektrik yükü akar) ve, devre elemanında bir güç harcanmış, dolayısıyla elemanda bir iş yapılmış yani F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. enerji kullanılmış olur.

13 3. Güç Polaritesi Bir devrede, devre elemanının harcadığı güç p=v.i dir. bu güç, aynı zamanda kaynak tarafından devre elemanına verilen güçtür. Dolayısıyla kaynak tarafından verilen gücün değeri de p=v.i dir. Bu nedenle, devre elemanına verilen ve elemandan tarafından harcanan güçleri ayırmak amacıyla güç hesaplamalarında gücün polaritesini de belirlemek gerekir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

14 Güç Polaritesi Akımla gerilimin polaritesi uygunsa gücün polaritesi (+) aksi halde gücün polaritesi (-) olarak yazılır. Verilen Güç: Pa=-v.i Alınan ya da harcanan Güç: Pa=+v.i Örneğin, şekildeki devreye uygulanan gerilim V=0 volt ve devreden geçene akım I=5 A ise verilen ve alınan güçleri hesaplayınız. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 4

15 i i i 3 v v v v v Örnek.4. Şekildeki devrede elemanların akım ve gerilimleri verildiğine göre elemanlarının güçlerini bulunuz A 8 A V A V V V V Çözüm Pa v Pd v 4.i.i 3 Pb v Pe v.i 5 3.i Pc v F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 5 3.i

16 6 Örnek.5 Şekildeki devrede, gerilim ve akımın ifadeleri verildiğine göre elemanın gücü ve elemanında harcanan enerjiyi bulunuz. v 0e 5000 t i 0e 5000 t F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

17 Çözüm v 0e 5000 t i 0e 5000 t 7 p v.i w t pdt Ya da w t v. idt 0 0 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

18 8 Örnek.6 Bir devreye uygulanan gerilimin ve devreden geçen akımın dalga şekilleri aşağıda verilmiştir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. a-) t=,,3,4. sn.lerdeki devre elemanının harcadığı güç ifadesini bularak güç eğrisini çiziniz. b-) t=,,3,4. sn.lerdeki elemana verilen enerjiyi bularak enerji eğrisini çiziniz.

19 Çözüm: 9 t=,,3,4. sn.lerdeki güçler ve enerjiler, bu aralıklardaki akım ve gerilim denklemleri yazılarak hesaplanabilir. p vi. t w( t) p( t) dt w( t F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 0 t 0 )

20 0 Örnek.7 Bir devre elemanının gerilimi ve akımı verilmiştir. v 0e 5 t i e 5t a-) Elemanın harcadığı gücü bularak güç eğrisini çiziniz. b-) Maksimum gücün değeri nedir ve kaçıncı saniyede güç maksimum olur. c-) Elemana verilen enerji eğrisini çizerek F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. toplam enerjiyi bulunuz.

21 Çözüm a-) Elemanın harcadığı güç, p v. i F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

22 b-) Gücün maksimum olduğu zaman, gücün zamana göre türevinin (güç eğrisinin eğiminin) sıfır olduğu noktadır. Yani, dp dt 0 Buradan, t max sn p max p(0.386) 0 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

23 c-) Enerji 3 w(t ) t v.idt t ( 40e 5t 40e 0t )dt 0 0 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

24 4.3 Akım ve Gerilim Kaynakları İdeal ve Gerçek Bağımsız Kaynaklar İdeal kaynaklar, uçlarına bağlanan elemanın değeri ne olursa olsun sabit bir akım ya da gerilim verirken gerçek kaynakların bir iç dirence sahip olması nedeniyle uçlarına bağlanan bir eleman verdikleri akım ya da gerilim daha düşüktür.!!! F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

25 5 Bağımlı Kaynaklar: Ürettikleri gerilim ya da akım, devrenin başka bir yerindeki akım ya da gerilime bağımlıdır.. v. s v x v. i s x i. v s x i. i s x Örnek Bir transistörlü yükseltecin DC eşdeğeri F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

26 6 Diğer bölüme başlamadan önce bu bölüm ile ilgili verilen soruları çözmeniz tavsiye edilir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.

27 BÖLÜM TEMEL DEVE YASALAI ve DİENÇLİ DEVELE. Ohm ve Kirchhoff Kanunları: Akım, Gerilim, Güç ve Enerji Hesabı. Temel dirençli Devreler: Seri, Paralel, Wheatstone ve Yıldız-Üçgen.3 Kirchhoff Kanunları: Bağımlı Kaynaklı Devreler F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 7

28 . Ohm ve Kirchhoff Kanunları Bir elektrik devresindeki direncin akımı ve gerilimi arasındaki ilişkisi ohm kanunu ile tanımlanır. v i Direnç değeri, iletkenin boyutlarına ve cinsine bağlı olarak aşağıdaki ifadeden elde edilir. s İletkenlik G F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 8

29 Örnek.: Şekildeki devrede, direncin gerilimini, harcanan gücü, kaynağın verdiği gücü ve dirençte oluşan enerjiyi bularak zamana göre değişimlerini çiziniz. Çözüm: v. i P V vi P a v. i t w pdt 0 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 9

30 Kirchhoff Kanunları 0 3 s s V V V V V 0 3 s s I I I I I Gerilimlerin kanununa (KGK) göre Akımlar kanununa (KAK) göre F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 30

31 Kirchhoff Kanunlarına göre Geçerli ve Geçersiz Kaynak Bağlantıları F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 3

32 Örnek.. Şekildeki devrede vo=00 volt olduğuna göre bağlantı geçerli midir? Niçin? Geçerli ise devredeki elemanların güçlerini bulunuz. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 3

33 Örnek.3 Aşağıdaki devreyi Ohm ve Kirchoff kanunlarından yararlanarak çözünüz. (Elemanların akımlarını, gerilimlerini ve güçlerini bulunuz.) Çözüm: i0 3A V 50i 50 i 3A P P P A F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 0 V 33 P

34 Örnek.4 Aşağıdaki devreyi Ohm ve Kirchoff kanunlarından yararlanarak çözünüz. (Elemanların akımlarını, gerilimlerini ve güçlerini bulunuz.) Çözüm: F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 34

35 .. Temel Dirençli Devreler Seri Dirençler Şekildeki seri devreye ohm ve KGK uygulanırsa kaynak uçlarına göre devrenin eşdeğer direnci, V S i... S ( 3 n V i S S... eş 3 n F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 35

36 Paralel Dirençler: Şekildeki paralel devreye ohm ve KAK uygulanırsa kaynak uçlarına göre devrenin eşdeğer direnci, n eş S S S S S S V i V V V i F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 36

37 Gerilim Bölücü Devre: Şekildeki gibi gerilim kaynağına seri bağlı dirençler, gerilim bölücü olarak görev yaparlar. V V s F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 37

38 Akım Bölücü Devre: Şekildeki gibi akım kaynağına paralel bağlı dirençler, akım bölücü olarak görev yaparlar. S S S i ve i i i i V i i V F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 38

39 Wheatstone Köprüsü: Genellikle direnç ölçme amaçlı olarak kullanılan wheatstone köprüsü şekilde verilmiştir. Bu eşitlikler oranlanırsa bilinmeyen x direnci x 3 Galvonometre (G) sıfırı gösterecek şekilde bir x direnci bağlanır (yada x direnci ayarlanırsa) V=V, V3=Vx ve I=I3, I=Ix Bu durumda, I 3 I F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 39 x I I

40 Üçgen/Yıldız ( / Y ) ya da PI/TEE Dönüşümü: Üçgen ve yıldız bağlı dirençler (PI ve TEE bağlantı) birbirlerine dönüştürülebilir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 40

41 Yıldız ve üçgen bağlı dirençlerin eşdeğer olabilmesi için bağlantıların aynı uçlarından bakıldığında görülen dirençlerin aynı olması gerekir. 3 3 ) ( ) ( ) ( c b a b a c bc c b a c a b ac c b a c b a ab c b a c a c b a b c c b a b a 3,, ,, c b a F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 4

42 Örnek.5. Şekildeki devrede V gerilimini bulunuz. Şekil (a) daki 5, 0 ve 05 ohm luk üçgen bağlantı yıldıza dönüştürülürse şekil (b) elde edilir ve devrenin kaynak uçlarına göre eşdeğer direnci eş 7.5 ohm ve kaynak uçlarındaki gerilim ise, V. eş 35 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 4

43 .3 Kirchhoff Kanunları: Bağımlı Kaynaklı Devrelere Uygulanması Örnek.6 Aşağıdaki devrede Kirchhoff Kanunları yardımıyla ix ve i akımları ile v0 gerilimini bulunuz. Çözüm: i 4 i x 4 V 0 480v F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 43

44 Örnek.7 Aşağıdaki devrede Kirchhoff Kanunları yardımıyla elemanların akımlarını, gerilimlerini ve güçlerini bulunuz. Çözüm: i 0 i x. 67 V 0 3v P0V P3İX, P P6 P 3, P P V a F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 44

45 Örnek.8 Aşağıdaki devrede Kirchhoff Kanunları yardımıyla elemanların akımlarını, gerilimlerini ve güçlerini bulunuz. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 45

46 Diğer bölüme başlamadan önce bu bölüm ile ilgili verilen soruları çözmeniz tavsiye edilir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 46

47 Bölüm 3 Devre Analiz Yöntemleri ve Teoremleri 3. Düğüm Gerilimleri Yöntemi 3. Çevre Akımları Yöntemi 3.3 Süperpozisyon Teoremi 3.4 Thevenin ve Norton Teoremi F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 47

48 3.. Düğüm Gerilimleri Yöntemi: Düğüm gerilimleri yönteminin esası, bir düğüm ortak seçilmek üzere, bu ortak düğüme göre işaretlenen diğer düğüm gerilimlerini kullanarak düğümlere KAK uygulamaktır. Kısaca düğüm gerilimlerini bulmaktır. Bu durumda, hesaplanan düğüm gerilimlerinden yararlanarak elemanların akım, gerilim ve istendiği takdirde güç ve enerjileri hesaplanabilir. Burada, bağımsız kaynaklı devrelere düğüm gerilimleri yönteminin uygulanışı bilindiğine göre bir hatırlatma yapılarak bağımlı kaynaklı devrelerin düğüm gerilimleri yöntemi ile çözümü incelenecektir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 48

49 Örnek 3..a Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri yöntemi ile çözünüz. Çözüm V 9.09v V 0. 9v hesaplanan düğüm gerilimlerinden i 0.9A yararlanarak örneğin, F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 49

50 Örnek 3..b Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri yöntemi ile çözünüz. Süper düğüm sorunu Çözüm F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 50

51 Düğüm Gerilimleri Yöntemi: Bağımlı Kaynaklı Devreler Örnek 3.. Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri yöntemi ile çözünüz. Çözüm V 6 V 0 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 5

52 Örnek 3.3. Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri yöntemi ile çözünüz. Süper Düğüm Sorunu Çözüm V V F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 5 i x

53 Örnek 3.4. Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri yöntemi ile çözmek için gerekli düğüm denklemlerini yazınız. Çözüm F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 53

54 3.. Çevre Akımları Yöntemi: Çevre akımları yönteminin esası, kapalı çevreler için işaretlenen çevre akımlarını kullanarak kapalı çevrelere KGK nun uygulanmasıdır. Kısaca çevre akımlarını bulmaktır. Bu durumda, hesaplanan çevre akımlarından yararlanarak elemanların akım, gerilim ve istendiği takdirde güç ve enerjileri hesaplanabilir. Burada, bağımsız kaynaklı devrelere çevre akımları yönteminin uygulanışı bilindiğine göre bir hatırlatma yapılarak bağımlı kaynaklı devrelerin çevre akımları yöntemi ile çözümü incelenecektir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 54

55 Örnek 3.5. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi ile çözünüz. Çözüm i 5.6 i i F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 55

56 Örnek 3.6. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi ile çözmek için gerekli çevre denklemlerini yazınız. Süper Çevre Sorunu F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 56

57 Çevre Akımları Yöntemi: Bağımlı Kaynaklı Devrelere Uygulanması Örnek 3.7. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi ile çözmek için gerekli çevre denklemlerini yazınız. Çözüm i i 6 i 3 8 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 57

58 Örnek 3.8. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi ile çözmek için gerekli çevre denklemlerini yazınız. Süper Çevre Çözüm F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 58

59 Örnek: Şekildeki devreyi, a-) Çevre akımları yöntemi ile çözünüz yani, çevre akımlarını bulunuz. b-) Düğüm gerilimleri yöntemi ile çözünüz yani, düğüm gerilimlerini bulunuz F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 59

60 3.3 Süperpozisyon ( Toplamsallık) Teoremi Toplamsallık teoremi, doğrusal devrelere-sistemlere uygulanabilir. Toplamsallık teoremi, bir doğrusal devre, birden fazla kaynak tarafından besleniyorsa toplam cevap yani herhangi bir elemanın toplam akımı yada gerilimi, kaynakların bireysel cevaplarının toplamıdır. Kaynakların devre dışı ya da pasif yapılması: Gerilim kaynağının devre dışı yapılması (sıfır gerilim üretmesi), kaynak uçlarının kısa devre edilmesi demektir. Aynı şekilde akım kaynaklarının devre dışı yapılması (sıfır akım üretmesi) kaynak uçlarının açık devre yapılması demektir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 60

61 Örnek 3.9. Şekildeki devrede, toplamsallık teoremi ile Vo gerilimini bulunuz. Çözüm F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 6

62 Süperpozisyon ( Toplamsallık) Teoremi Bağımlı kaynaklı devrelere uygulanması Örnek 3.9. Şekildeki devrede, toplamsallık teoremi ile Vo gerilimini bulunuz. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 6 Bağımsız kaynaklar tek bırakılarak devre ayrı ayrı çözülmelidir.

63 Akım kaynağı devreden çıkarılırsa Çözüm: V o? Gerilim kaynağı devreden çıkarılırsa Çözüm: V o? SONUÇ Vo Vo Vo 4 V F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 63

64 Toplamsallık teoremi ile bir devre elemanının akımı ya da gerilimi bulunabilir. Ancak elemanın gücü, akım ve gerilime göre doğrusal olmayan bir bağıntıya sahip olduğundan toplamsallık teoremi güç için uygulanamaz. Örneğin önceki örnekte, 8 6 I0 0.4 A, I0 0.8 A ve I ohm direncin harcadığı güç P V I 4*, 8. 8 W Ancak, Güç için toplamsallık teoremi uygulanırsa, A P V I 3. W, P V. I W P P P F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 64

65 Kaynakların Dönüşümü Şekildeki kaynaklarda (ab) uçlarında bir L direncinin bağlı olduğunu düşünürsek bu direncin akımı ve gerilimi her iki devrede de aynı ise kaynaklar birbirine eşdeğer demektir. i L r vs Bu ifadeler birbirine eşitlenirse kaynak dönüşümü için, L i s i v r s L r r L i s v F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 65 s ri s

66 3.4. Thevenin ve Norton Teoremi Thevenin ve norton teoremi, doğrusal bir devrenin herhangi iki ucuna (örneğin a b uçlarına) göre devrenin incelenmesini amaçlar bu iki uca göre devrenin bir gerilim kaynağına eşdeğer yapılması Thevenin teoremi, akım kaynağına eşdeğer yapılması Norton Teoremi olarak söylenir. Kaynak dönüşümleri dikkate alınırsa, N TH ve VTH - Devrenin ab uçlarına göre (ab uçlarından ölçülen) açık devre gerilimidir. I N V TH TH I N - Devrenin ab uçlarından ölçülen kısa devre akımıdır. TH - Devrenin ab uçlarına göre eşdeğer direncidir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 66

67 Örnek: Şekildeki devrenin ab uçlarına göre Thevenin ve Norton eşdeğerini bulunuz. Çözüm: F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 67

68 Thevenin ve Norton Teoremi Bağımlı kaynaklı devrelere uygulanması Bağımlı kaynaklı devrelerde Thevenin (ya da Norton) direncini bulmak önemlidir ve iki farklı yoldan bulunabilir. -) Devrenin thevenin gerilimi ve Norton akımı bulunursa thevenin direnci, TH -) Devrenin ab uçlarına bir test kaynağı bağlanırsa, bağımsız kaynaklar pasif yapılmak kaydıyla ve olabiliyorsa (yani bağımsız değişkeni sıfır oluyorsa) bağımlı kaynaklar da devre dışı yapılmak üzere bu devrenin ab uçlarına göre eşdeğer direnci, test kaynağı geriliminin akımına oranıdır. TH V I TH N V I Test F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 68 Test

69 Örnek 3. 0 Şekildeki devrenin ab uçlarına göre Thevenin eşdeğerinin bulunuz. Çözüm: Vab VTH 5V F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 69

70 Çözüm: Thevenin direncini bulmak için,.yol: Norton akımını bulmak. VTH 5 I N 50mA TH 00 I 0.05 N F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 70

71 Çözüm:.Yol: ab uçlarına test kaynağı bağlamak, TH V I Test Test F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 7

72 Örnek 3. Şekildeki devrenin ab uçlarına göre Thevenin eşdeğerinin bulunuz. Çözüm: V 8V TH F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 7

73 Çözüm: Thevenin direncini bulmak için iki yol izlenebilir..yol: Norton akımını bulmak. 4 8 I N 4 8 A TH 8 F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 73

74 Çözüm:.Yol: ab uçlarına test kaynağı bağlamak TH V I Test Test F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 74

75 Diğer bölüme başlamadan önce bu bölüm ile ilgili verilen soruları çözmeniz tavsiye edilir. F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. 75

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları Bölüm Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları. Temel Elektriksel Büyüklükler: Akım, Gerilim, Güç, Enerji. Güç Polaritesi.3 Akım ve Gerilim Kaynakları F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. .. Temel

Detaylı

10. e volt ve akımıi(

10. e volt ve akımıi( DEVRE ANALİZİ 1 1. Problemler 4t 1.1. Bir devre elemanından akan yükün zamana göre değişimi q(t ) 2 e Sin(10t ) olarak bilinmektedir. Elemandan geçen akımının değişimini bularak grafiğini çiziniz. 1.2.

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ 06.05.2015 ÖDEV-2 1. Aşağıdaki şekilde verilen devrenin; a) a-b uçlarının solunda kalan kısmının Thevenin eşdeğerini bulunuz. b) Bu eşdeğerden faydalanarak R L =4 luk yük direncinde

Detaylı

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Elektrik devresi, kaynak ve yük gibi çeşitli devre elemanlarının herhangi bir şekilde bağlantısından meydana gelir. Bu gibi devrelerin çözümünde genellikle, seri-paralel devrelerin

Detaylı

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ Deneyin Amacı : Thevenin teoreminin geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi. Maksimum güç transferi teoreminin geçerliliğinin deneysel

Detaylı

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2017-2018 EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ARASINAV SORULARI EEM 201 Elektrik Devreleri I Tarih: 04-07-2018 Saat: 11:45-13:00 Yer: Merkezi Derslikler

Detaylı

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Gerilim Bölücü Bir gerilim kaynağından farklı

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 5 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 SÜPERPOZİSYON (Toplamsallık) TEOREMİ E R I R ı Süper pozisyon yönteminde istenilen akımın akım veya gerilim değeri her

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 2. TEMEL KANUNLAR Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi Bu bölümde Ohm Kanunu Düğüm, dal, çevre 2.1. Giriş Kirchhoff Kanunları Paralel

Detaylı

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2017-2018 Bahar Yarıyılı EEM108 Elektrik Devreleri I Laboratuvarı 1 Ölçü Aletlerinin Tanıtılması Öğrenci Adı : Numarası : Tarihi : kurallarını okuyunuz.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 5 Güç Korunumu

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 5 Güç Korunumu TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVAR DENEY RAPORU Deney No: 5 Güç Korunumu Yrd. Doç Dr. Canan ORAL Arş. Gör. Ayşe AYDN YURDUSEV Öğrencinin: Adı Soyadı Numarası

Detaylı

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 DENEY 2-3 Süperpozisyon, Thevenin ve Norton Teoremleri DENEYİN AMACI 1. Süperpozisyon teoremini doğrulamak. 2. Thevenin teoremini doğrulamak. 3. Norton teoremini

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 3 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ Elektrik Mühendisliğinin TemelleriYrd. Doç. Dr. Yusuf SEİM 1 ÜÇGEN YLDZ DÖNÜŞÜMÜ Aşağıdaki devrenin kaynağından bakıldığı

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 4 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ Elektrik Mühendisliğinin TemelleriYrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM 1 Thevenin (Gerilim) ve Norton (kım) Eşdeğeri macı : Devreyi

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM)

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM) DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM) A. DENEYİN AMACI : Ohm ve Kirchoff Kanunları nın geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre

Detaylı

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1 DENEY #4 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ ve MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ Deneyin Amacı : Thevenin teoreminin geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1) DC Güç Kaynağı 2) Avometre

Detaylı

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ 2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ 1 Hatları birbirini kesmeyecek şekilde bir düzlem üzerine çizilebilen devrelere Planar Devre adı verilir. Hatlarında kesişme olan bazı devreler de (şekil-a) kesişmeleri yok edecek

Detaylı

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. KANUNLAR : Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde

Detaylı

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ. Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-215, Ö.F.BAY 1

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ. Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-215, Ö.F.BAY 1 THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-25, Ö.F.BAY THEVENIN EŞDEĞER TEOREMİ DOĞRUSAL DEVRE Bağımsız ve bağımlı kaynaklar içerebilir DEVRE A v O _ a + i Bağımsız

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Sertaç SAVAŞ MART

Detaylı

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : Kirchhoff Akım/Gerilim Yasaları ve Düğüm Gerilimleri Yöntemi DENEYİN AMACI : Kirchhoff akım/gerilim yasalarının ve düğüm gerilimleri yöntemi ile hesaplanan devre akım ve gerilimlerinin

Detaylı

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri II 24 ŞUBAT 2014 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Arş. Gör. Orhan Atila EET-102 EEM NİN TEMELLERİ II DERSİNİN LABORATUAR

Detaylı

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası Bölüm 2 DC Devreler DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası DENEYİN AMACI 1. Seri, paralel ve seri-paralel ağları tanımak. 2. Kirchhoff yasalarının uygulamaları ile ilgili bilgi edinmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ A. DENEYİN AMACI : Ohm ve Kirchoff Kanunları nın geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi ve gerilim ve akım ölçümlerinin yapılması B. KULLANILACAK

Detaylı

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniersitesi Mühendislik e Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü EK 01 DEVRE TEORİSİ DERSİ ABORATUVARI DENEY 7 DC DEVREERDE GÜÇ ÖÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGUAMAARI

Detaylı

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce ELEKTRİK DEVRELERİ I ÖRNEK ARASINAV SORULARI Nedim Tutkun, PhD, MIEEE nedimtutkun@duzce.edu.tr Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 81620 Konuralp Düzce Soru-1) Şekildeki devrede

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ DENEY- WHEATSTONE KÖPÜSÜ VE DÜĞÜM GEİLİMLEİ YÖNTEMİ Deneyin Amacı: Wheatson köprüsünün anlaşılması, düğüm gerilimi ile dal gerilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kullanılan Alet-Malzemeler: a) DC güç

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ ÖĞRENME HEDEFLERİ DOĞRUSALLIK SUPERPOZİSYON KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ ENFAZLA GÜÇ AKTARIMI EBE-215, Ö.F.BAY 1 BAZI EŞDEĞER DEVRELER EBE-215, Ö.F.BAY 2 DOĞRUSALLIK

Detaylı

Problemler: Devre Analizi-II

Problemler: Devre Analizi-II Problemler: Devre Analizi-II P.7.1 Grafiği verilen sinüsoidalin hem sinüs hem de kosinüs cinsinden ifadesini yazınız. v(t) 5 4 3 2 1 0-1 t(saniye) -2-3 -4-5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P.7.2 v1(t) 60Cos( 100

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1 PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET EBE-211, Ö.F.BAY 1 Temel Elektriksel Nicelikler Temel Nicelikler: Akım,Gerilim ve Güç Akım (I): Eletrik yükünün zamanla değişim oranıdır.

Detaylı

DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır.

DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır. DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır. Akımın yönü okla gösterilir. Gerilimin akım gibi gösterilen

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri 3

Elektrik Devre Temelleri 3 Elektrik Devre Temelleri 3 TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini

Detaylı

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz.

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz. dı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HZIRLIK SORULRI 1) şağıdaki verilen devrenin - uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz. 3 10 Ω 16 Ω 10 Ω 24 V 5 Ω 2) şağıda verilen devrenin Norton eşdeğerini bulunuz.

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 2 Thevenin Eşdeğer Devreleri ve Süperpozisyon İlkesi 1. Hazırlık a. Dersin internet sitesinde yayınlanan Laboratuvar Güvenliği ve cihazlarla ilgili bildirileri

Detaylı

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü 2015-2016 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 3. Kat, Oda No: 812, İş tel.: 6092 (+90 264 295 6092) BÖLÜM 6 DOĞRU AKIM DEVRELERİ

Detaylı

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir.

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir. DENEY 4 THEVENİN VE NORTON TEOREMİ 4.1. DENEYİN AMACI Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir. 4.2. TEORİK İLGİ

Detaylı

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ Devre Analiz yöntemlerinden olan Thevenin ve Norton teoremlerinin deneysel olarak gerçeklenmesi. Doğrusal devreleri analiz etmek

Detaylı

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ İÇERİK EŞDEĞERLİK DOĞRUSALLIK KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ SUPERPOZİSYONUN UYGULANMASI THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ ENFAZLA GÜÇ AKTARIMI EE-201, Ö.F.BAY 1 DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ ÖĞRENME HEDEFLERİ

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analizi gerçek hayatta var olan fiziksel elemanların matematiksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken

Detaylı

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ GERİLİM KAYNAĞINDAN AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞÜM Gerilim kaynağını akım kaynağına dönüşüm yapılabilir. Bu dönüşüm esnasında kaynağın

Detaylı

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ Deneyin Amacı: Gerilim ve akım bölmenin anlaşılması, Ohm ve Kirchoff kanunlarının geçerliliğinin deneysel olarak gözlenmesi.

Detaylı

Chapter 7. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Chapter 7. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd Elektrik Devreleri Summary Özet Birleşik devreler Çoğu pratik devreler seri ve paralel elektriksel elemanların birleşiminden oluşur. Seri ve paralel devre elemanları birleştirilerek çoğu zaman analiz işlemi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin. DENEY 2 2.1. AC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. AC voltmetre, AC gerilimleri ölçmek için kullanılan kullanışlı bir cihazdır.

Detaylı

Devre Teorisi Ders Notu Dr. Nurettin ACIR ve Dr. Engin Cemal MENGÜÇ

Devre Teorisi Ders Notu Dr. Nurettin ACIR ve Dr. Engin Cemal MENGÜÇ BÖLÜM I İNDÜKTANS VE KAPASİTANS Bu bölümde, tek bir bağımsız kaynak kullanılarak indüktör ve kapasitörlerin tek başına davranışları incelenecektir. İndüktörler, manyetik alanla ilişkin olaylar üzerine

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 DİRENÇ DEVRELERİNDE OHM VE KİRSHOFF KANUNLARI Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method)

Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method) Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method) Konular Düğüm Gerilimleri Yöntemi o Temel Kavramlar o Yönteme Giriş o Yöntemin Uygulanışı o Yöntemin Uygulanması o Örnekler

Detaylı

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ SERİ DEVRELER Birden fazla direncin,

Detaylı

Ders 3- Direnç Devreleri I

Ders 3- Direnç Devreleri I Ders 3- Direnç Devreleri I Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net İçerik 2. Direnç Devreleri Ohm kanunu Güç tüketimi Kirchoff Kanunları Seri ve paralel dirençler Elektriksel

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİ

THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ THEVENİN TEOREMİ Bir elektrik devresi herhangi bir noktasına

Detaylı

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası Yrd. Doç. Dr. Fatih KELEŞ Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası 2 Mühendislik alanında belli uzmanlıklar

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI DENEY 5 R DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMAS Amaç: Deneyin amacı yüklenmekte/boşalmakta olan bir kondansatörün ne kadar hızlı (veya ne kadar yavaş) dolmasının/boşalmasının hangi fiziksel büyüklüklere

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci ELEKTRİK AKIMI Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirilirse, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli

Detaylı

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

SÜPER POZİSYON TEOREMİ SÜPER POZİSYON TEOREMİ Süper pozisyon yöntemi birden fazla kaynak içeren devrelerde uygulanır. Herhangi bir elemana ilişkin akım değeri bulunmak istendiğinde, devredeki bir kaynak korunup diğer tüm kaynaklar

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI 2017/2018 GÜZ YARIYILI Uygulamalar için Gerekli Malzemeler 4 adet 100 Ω Direnç 4 adet 1K Direnç 4 adet 2.2K Direnç 4 adet 10K Direnç 4 adet 33K Direnç 4 adet 100K Direnç

Detaylı

BLM1612 DEVRE TEORİSİ

BLM1612 DEVRE TEORİSİ BLM1612 DEVRE TEORİSİ KAPASİTÖRLER ve ENDÜKTANSLAR DR. GÖRKEM SERBES Kapasitans Kapasitör, elektrik geçirgenliği ε olan dielektrik bir malzeme ile ayrılan iki iletken gövdeden oluşur ve elektrik alanda

Detaylı

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1. KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I THEENİN ve NORTON TEOREMLERİ Bir veya daha fazla sayıda Elektro Motor Kuvvet kaynağı bulunduran lineer bir devre tek

Detaylı

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ Deneyin Amacı Bu deneyin amacı, seri, paralel ve seri-paralel bağlı dirençleri tanımak, Kirchhoff Yasalarının uygulamasını yapmak, eşdeğer direnç hesaplamasını

Detaylı

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1 ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işaretlemeler soruya değil çözüme aittir: Maviler ilk aşamada asgari bağımsız denklem çözmek için yapılan tanımları,

Detaylı

3.4. ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ

3.4. ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ 3.4. ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ 3.4. ÇEVRE AKıMLAR YÖNTEMI (Ç.A.Y): Bu yöntemde düğümlerdeki akımlar yerine, çevredeki akımlar ele alınarak devrenin analizi yapılır. Yöntemin temel prensibi her bir bağımsız

Detaylı

6. Sunum: Manye-k Bağlaşımlı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

6. Sunum: Manye-k Bağlaşımlı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık 6. Sunum: Manye-k Bağlaşımlı Devreler Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık 1 Bu ders kapsamında ilgilendiğimiz bütün devre elamanlarının ideal

Detaylı

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek. Deneysel akım gerilim değerlerini kullanarak

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin,

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin, TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI Deney 2 Süperpozisyon, Thevenin, Norton Teoremleri Öğrenci Adı & Soyadı: Numarası: 1 DENEY

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2 2.1. ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan en basit ve en kolay yöntemlerden biri çevre akımları yöntemidir.

Detaylı

Chapter 5. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Chapter 5. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd Elektrik Devreleri Summary Özet Seri devreler Tüm devreler üç ortak özelliğe sahiptir. Bunlar: 1. Gerilim kaynağı. 2. Yük (load). 3. Kapalı yol. Seri bir devrede yalnızca tek bir akım yolu vardır. R 1

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER DENEY 0: TEMEL BİLGİLER Deneyin macı: Temel elektriksel ölçü aletleri olan ampermetre ve voltmetrenin kullanılması.. Laboratuvar Kuralları:. Her öğrenci dönem başında ilan edilen bütün deneyleri yapmak

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Anahtar Kelimeler Enerji, ohm kanunu, kutuplandırma, güç,güç dağılımı, watt (W), wattsaat (Wh), iş. Teknik elemanların kariyerleri için ohm kanunu esas teşkil

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devre Analizi 1 (DC Analiz) Laboratuvar Deney Föyü Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Gör. Hüseyin Doğan Arş. Gör. Osman Özer Konya 2018 2

Detaylı

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4 Masa No: No. Ad Soyad: No. Ad Soyad: ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4 --Düğüm Gerilimleri ve Çevre Akımları Yöntemleri İle Devre Çözümleme-- 2013, Mart 20 4A: Düğüm Çözümleme ( Düğüm Gerilimi ) Deneyin

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri 5

Elektrik Devre Temelleri 5 Elektrik Devre Temelleri 5 ANALİZ YÖNTEMLERİ-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi 3.4. Çevre Akımları Yöntemi (ÇAY) Bu yöntemde düğümlerdeki akımlar yerine,

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri Yrd. Doç. Dr. Sibel ÇİMEN Elektronik ve Haberleşeme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi Ders Kitabı Fundamentals of Electric Circuits, by Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku,

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE ANALİZİ

ELEKTRİK DEVRE ANALİZİ ELEKTRİK DEVRE ANALİZİ Doç. Dr. TURGUT İKİZ SEVGİLİ EŞİM ÖZLEM ve CANIM OĞLUM KORAY A ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER.BÖLÜM DEVRE DEĞİŞKENLERİ VE DEVRE ELEMANLARI.. Giriş.. Devre Değişkenleri...Elektrik Yükü... Elektrik

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT13 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 THEVENIN VE NORTON TEOREMİ Arş.Gör. M.Enes BAYRAKDAR Arş.Gör. Sümeyye

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Bölüm 28 Doğru Akım Devreleri Elektro Motor Kuvvet Seri ve Paralel Dirençler Kirchhoff un Kuralları RC Devreleri Elektrik Ölçüm Aletleri Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER VE UYGULAMALARI 1. 741 İşlemsel yükselteçlerin özellikleri ve yapısı hakkında bilgi veriniz. 2. İşlemsel yükselteçlerle gerçekleştirilen eviren yükselteç, türev

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Chapter 9. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Chapter 9. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd Elektrik Devreleri Eşanlı Denklemler Bölüm 9 daki devre analizi yöntemleri eşanlı (paralel) denklem kullanımını gerektirmektedir. Eşanlı denklemlerin çözümünü basitleştirmek için, denklemler genelde standart

Detaylı

BÖLÜM 6 LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 6 LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 6 LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ 6.2. Laplace Dönüşümü Tanımı Bir f(t) fonksiyonunun Laplace alındığında oluşan fonksiyon F(s) ya da L[f(t)] olarak gösterilir. Burada tanımlanan s; ÇÖZÜM: a) b) c) ÇÖZÜM: 6.3.

Detaylı

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM203 Elektrik Devreleri Laboratuarı I 204-205 DENEY Basit Elektrik Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı : Deney

Detaylı

ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı,

ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı, ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı, 1230-1420 SOYADI: ADI: ÖĞRENCĠ #: ĠMZA: AÇIKLAMALAR Bu sınav toplam 17 sayfadan oluģmaktadır. Lütfen, bütün sayfaların elinizde olduğunu kontrol

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI 5.1. DENEYİN AMACI Deneyin amacı, Süperposizyon Teoreminin ve Maksimum Güç Transferi için gerekli kuşulların öğrenilmesi ve laboratuvar ortamında test edilerek

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA

AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA İçindekiler Temel Kavramlar Devre Elemanları Elektrik Devre Kaynakları GERİLİM (v) Pozitif ve negatif yük birbirinden ayrıldığı zaman enerji harcanır. Gerilim,

Detaylı