ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN"

Transkript

1 AİNUR NOGAYEVA ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN STRATEJİK DENGE ARAYIŞLARI Özet Çalışması Yazar: Ainur NOGAYEVA USAK Yayınları

2 2 Özet Dünyanın en büyük dört buluşunu (barut, kâğıt pusula ve matbaa) vatanı olan Çin in hızlı büyümesi, kimi zaman ülkenin önceki dönemlerde sahip olduğu önemi geri kazanma niyeti ile ilişkilendirilmektedir. Uzun bir dönem hareketsiz kalan Çin uyanarak ekonomide, uzayda ve askeri alanda hızla yol almaya başlamıştır. Bunun nedeni ise Çin in arada geçen dönemdeki eksikliklerini tamamlayarak gelişmiş ülkeler ile arasındaki açığı bir an önce kapatma arzusudur. Çin de daha 11. yüzyılda matbaanın kullanılmasına paralel olarak kanal yapımı ve nüfus artışının etkisiyle ticaret ve sanayi gelişmiştir. Çin kentleri, ortaçağ Avrupası ndaki kentlerden daha büyüktü, Çin in ticaret yolları ise Avrupa nın ki kadar genişlemişti. Kağıt para ticaretin akışını ve pazarların büyümesini hızlandırmıştı. 11. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Kuzey Çin de muazzam bir demir sanayisi bulunuyordu ve burada esas olarak, ordunun ve devletin kullanımı için yılda yaklaşık tonluk üretim yapılıyordu. Bir milyondan fazla askeri olan ordu, demir ürünleri için muazzam bir pazardı. Bu üretim miktarı bundan yedi yüz yıl sonra gerçekleşen Sanayi Devrimi sırasında İngiltere nin ürettiği demir miktarından çok daha fazlaydı. ABD nin büyük güç haline gelmesinde olumlu rol oynayan dışa karşı kapalılık politkası, Çin i dış müdahalelere karşı zayıf kılan en önemli unsur olmuştur. Bu politikanın uygulanmasında Çin i dünyanın merkezi yabancıları da ilişki kurulmaya gerek duyulmayacak barbarlar olarak kabul eden felsefi anlayış önemli rol oynamıştır. Nitekim içe kapanarak teknolojik olarak geri kalan Çin, bölgede etkili olmak isteyen güçlerin (Batı devletleri, Rusya ve Japonya) hedefi olmuştur. Sf: yılının Ekim ayında Çin Komünist Partisi 13. Genel Kongresi nde çerçeveye oturtulan Gelişme Stratejisi ne göre, Çin in modernizasyon inşaası üç adımda gerçekleşecektir. - İlk adım olarak, 1981 ve 1990 yılları arasında Çin in GSYİH sini arttırması ve halkının giyim ve beslenme sorununu çözmesi, - İkinci adım olarak, 1991 yılından 20. yüzyılın sonuna kadar Çin in GSYİH sini iki kat arttırması ve halkın yaşam düzeyini orta refah düzeyine taşıması, - Üçüncü adım olarak, 21. yüzyılın ortasına kadar Çin in kişi başına düşen GSYİH sini orta halli gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaştırması, halkının yaşamını nispeten zengin bir düzeye çıkarması ve modernizasyonunu temelli gerçekleştirmesi. Sf: yılının Eylül ayında Çin Komünist Partisi 15. Ulusal Kongresi nde üç adımda gerçekleştirilmesi planlanan bu hedefleri somutlaştırmıştır. Buna göre, 21. yüzyılın ilk 10 yılına kadar Çin in GSYİH si 2000 yılına göre iki kat artacak, halkının yaşam standartları yükselecek, nispeten mükemmel sosyalist piyasa ekonomisi sistemi oluşturacaktır. İkinci 10 yılda milli ekonomi daha da geliştirilecek, çeşitli sistemler daha da iyileştirilecektir yılına kadar Çin in modernizasyon temelinde gerçekleştirilecek atılımlarla, zengin, kuvvetli, demokratik ve çağdaş bir sosyalist ülke olacağı beklenmektedir. Sf:70-71 Uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmek için öncelikle düzenli ekonomik gelişme ve iç siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu farkeden Çin, 1980 lerin sonlarından itibaren yoğun olarak ülke de içinde değişim ve ekonomik kalkınmaya odaklanmıştır yılında DTÖ ye üye olan Çin günümüzde ihracat ve doğrudan yatırım çekme konusunda rekorlar kırmaktadır. İki yıllık DTÖ üyeliği boyunca Çin in ihracatı 267 milyar dolardan 495 dolara yükselmiş, ülkeye akın eden yatırımlar sayesinde ekonomi büyük bir ivme kazanmıştır lı yıllara kadar ileri teknolojiye sahip olmayan ve yoğun emekle üretim yapan Çin, DTÖ üyeliğiden sonra bilime destek vermeye başlamış ve bilimsel harcamalar açısından dünya üçüncüsü olmuştur. Günümüzde Çin üretim kapasitesi ve geniş pazarı ile ABD hegamonyasında meydan okuyabilecek duruma yükselmiştir. (ÇHC %36,4 lük payı ile en büyük üretici olma

3 3 özelliği yanında, gösterdiği %15,7 lik üretim artışıyla da dikkat çekmektedir.) Sf:71 Son üç yıl içerisinde Çin dünya iletişim teknolojisi piyasasına ABD ve AB den daha fazla ürün sağlamaktadır. Ancak bilgisayar, cep telefonu ve dijital kameralardan elde edilen gelirin sadece %15-20 si Çin yapımcılarının eline geçmektedir. Zira gelirin kalan kısmı lisans ve patent bedeli olarak Çin dışına gitmektedir. Bilim Ekonomisi programı yoluyla bu durumu düzeltmek isteyen Çin, 2020 yılına kadar Çin in yabancı teknolojilere olan bağımlılığını %80 den %30 a indirmeyi amaçlamaktadır. Sf: yılına kadar net ihracatçı (tükettiğinden fazla petrol üreten ülke) konumunda olan Çin, günümüzde ABD ve Japonya dan sonra en çok petrol ithal eden ülke konumundadır. ABD Enerji Bilgi İdaresi nin (Energy Information Administration) 2007 verilerine göre, 2000 yılında günlük 4.795,71 varil petrol tüketen Çin, 2005 yılında varil tüketim yapmıştır. Başka bir deyişle ülkeye ihraç edilen petrol miktarı yıllık %10 ila 15 artmıştır. Farklı kaynaklardan alınan verilere göre ülkedeki petrol rezervleri gittikçe azalmaktadır. Bu yüzden üretimi yeterli enerji kaynağı sağlamak için Çin petrol ithalatını arttırmak durumunda kalmaktadır. Sf:72 Son yıllarda enerji ihtiyacını karşılamak üzere Afrika kıtasında faaliyetlerini arttıran Çin in 2005 yılında Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi yıllık 40 milyar dolara ulaşmıştır. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) verilerine göre, 49 Afrika ülkesinde 800 den fazla Çin firması faaliyet göstermektedir. Ayrıca Kara Kıta ile Çin arasındaki ticaretin hacmi 2002 yılında 18,5 milyar dolar iken 2006 yılında 55 milyar dolara çıkmıştır yılı sonunda ise Çin ve Afrika arasındaki ticaret hacminin 73 milyar dolar civarında olduğu gözlemlenmiştir. Çin, yılları için 10 milyar ihtiyaç yardımı sözü verdiği bölge ülkelerine bu yıllar arasında 3 milyar dolarlık imtiyazlı kredi ve iki katı faizsiz kredi vaat etmiştir yılında ise Çin Afrika birliği için metrekare konferans merkezinin inşaatını tamamlamayı planlamaktadır. Afrika ile işbirliğini güçlendiren Çin hükümeti 2007 yılında en fakir 33 ülkenin borcunu silerek yardımsever ülke imajını güçlendirmeye çalışmaktadır. Aslında bunu yardımseverlikten çok Çin in ürettiği mallara pazar bulma ihtiyacı olarak yorumlamak daha gerçekçi olacaktır. Istediği rakamlara henüz ulaşmasa da Çin, benzer bir şekilde Güney Amerika da da yatırımlar yapmaktadır. Sf:73-74 Örneğin, Çin e günlük varil petrol ithal eden Venezüella, Çin in dördüncü petrol sağlayıcısı durumundadır. Batı ülkeleri mali krizle mücadele etmekle meşgul iken Çin e küresel çapta hareket etme şansı doğmuştur. Diğer bir değişle Çin in yükselişini kaçıran gelişmiş dünya ülkeleri, şimdi de Çin in büyük güç konumuna gelmesine engel olamamaktadır. Bugün Mao tarafından ortaya atılan ve Deng döneminde de izlenen iki süper güç dışında üçüncü bir güç olma politikasına günümüzdeki Çin yöneticilerinin de devam ettiği görülmektekdir. Sf:74 Ekonomik gelişmeye paralel olarak Çin in savunma harcamaları da artmaktadır. Ancak ülkenin askeri harcamaları tam olarak belli değildir. Komünist Parti tarafından yönetilen ülkede ordu sadece toprak güvenliğini sağlamakla değil, aynı zamanda parti denetiminin sürdürülmesi ile de görevlidir. Ayrıca ordu, rejimi güçlendirici bir işlev de görmektedir. Özellikle 2002 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen Parti Kongresi nden sonra Çin yöneticilerinin resmi ve gayri resmi hitaplarındaki ifadeler sertleşmiştir. Çin yönetimi dünyadaki askeri ve siyasi eğilimlerden duyduğu rahatsızlığını dile getirerek uluslararası düzenin adaletsizliğinden söz etmeye başlamıştır. Sf:74-75 Reform dönemlerinde inşa edilen ve Çin in yeni ekonomisini oluşturan tesislerin %80 i deniz kenarındadır ve deniz kuvvetlerinin amacı, savunma hattını okyanusların derinine doğru genişletmektir. Bu çalışmaların hız kazanması Çin in ABD nin casusluk

4 4 girişimlerinden rahatsızlık duyması ile ilgilidir. Sf:76 Waltz soğuk savaş sonrası dünyanın yapısını analiz ederken Çin in hızlı büyüme potansiyelini değerlendirmekte ve Japonya nın mutlaka onu bölgede dengelemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Özetlemek gerekirse bu üç güç (ABD, Çin, Rusya) arasında dünya üzerinde güç mücadelesi sürmektedir. Askeri olarak da gün geçtikçe güçlenmekte olan Çin in ABD ile çıkarlarının çakıştığı noktalar Tayvan, Güney-Doğu Asya, Afganistan, Bruma, Sudan, İran ve Orta Asya olarak ortaya çıkmaktadır. Son dönemde bu bölgelere Afrika kıtası da eklenmiştir. Son 25 yıldır en alt seviyede seyreden ABD-Rusya ilişkilerinin dönüm noktası olarak 2008 yılının Ağustos ayında gerçekleşen Rusya nın Gürcistan müdahelesi sayılabilir. Günümüz dünyasında bu güçlerden hangisinin tek başına üstün geleceğini kestirmek zordur. Sf:80 Çin in Orta Asya Politikası: Güvenlik, Enerji, Nüfus, Dil Çin, arzuladığı dünya düzenini gerçekleştirmeye yardımcı olacak şekilde bölgesel ve uluslararası güç ve nüfuzunu arttırmaya çalışmaktadır. Belirtilen bu hedefler doğrultusunda ilerleyen Çin in, hem ekonomik kalkınmaya odaklanarak içten güçlenmeye hem de kuvvete başvurmamak ya da kuvvetle tehditte bulunmamak, herhangi bir bahaneyle diğer ülkelerin iç işlerine karışmamak ilklerine bağlı olduğunu sıklıkla dile getirerek dış politikada kendi ittifakını güçlendirmek ve genişletmek ya da karşıt gurubun ittifakını zayıflatmak üzere dış dengelemeye başvurduğu söylenebilir. İç dengeleme bakımından Çin in kapasitesini arttırılmasında önemli bir paya sahip olan aynı zamanda Rusya nın nüfuz bölgesini oluşturan Orta Asya bölgesi, bu iki gücün ABD ye karşı dış dengeleme yoluna gitmesinde de önemini korumaktadır. sf:241 SSCB nin dağılmasından sonra Çin, Orta Asya nın beş bağımsız devletinden üçü- Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan- ile 3700km uzunluğunda ortak sınıra sahip olmuştur. Ocak 1992 tarihinde Çin, beş yeni bağımsız devletle diplomatik ilişkiler kurmuştur. Çin bu aşamada herhangi bir ülkeyi ön plana çıkarmadan, olduça temkinli bir politika yürütmiştir. Ancak bölgede aşırı kökten dincilik tehdidinin artması, Çin in Uygur, Tibet ve diğer bölünen uluslar sorunları ile ilgili konularda bölge ülkeleri ile ortak politika üretmesi, operasyon yürütmesi için gerekli olan koordinasyonun sağlanması ve karşılıklı ticari temasların kurulması gibi politik ve ekonomik realiteler, Çin i ilgili alanlarda ilişkileri yoğunlaştırmaya zorlamıştır. Sf: Çin, özellikle terörle mücadele konusunda güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesini ve terör örgütleri arasındaki uluslararası bağların kopartılarak bölgede ve Çin in bazı bölgelerinde istikrarın sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Çin, - bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari lişkilerin genişletilmesini ve büyüyen iç talebin karşılamak için enerji kaynağının oluşturulmasını, - Rusya ile işbirliği boyutunun genişletilmesi - yerel çok yönlü işbirliği modelini (ŞİÖ) oluşturarak yeni bir diplomatik imaj yaratmayı - uluslararası siyasi çok kutupluluk sürecinin ilerletilmesini amaçlamaktadır. Sf: Pekin Orta Asya daki politikalarını ikili ilişkiler ve ŞİÖ aracılığıyla yürütmektedir. Zira bölgede yaygın Çin tehdidi kaygısıyla bölge ülkelerinin Çin den çekinmeleri Çin in bu yola başvurmasına neden olmuştur. Hatta bu tehdit algılanması, tarihte bölge ülkelerinin boy boy Rus etkisinin altına girmesine de yol açmıştır. Zira bölgede yaygın olan görüşe göre Rus boyundurluğu deridendir, zamanla yıpranır gider, Çin inki ise demirden. Sf:244 Bunun yanısıra ABD nin bölgedeki üstünlük çabalarına karşı Çin i destekleyen Rusya, diğer yandan büyüyen Çin i istememektedir. Bu yüzden Rusya nın ABD ye karşı uzun vadeli bir strateji değil, kısa vadeli bir taktik niteliği taşıdığına ilişkin görüşler mevcuttur. Bu yüzden orta ve uzun vadede ise Rusya nın da yükselen Çin i

5 5 dengeleyecek arayışlara girmesi muhtemeldir. Sf:245 Rusya perspektifinden bakıldığında uzun vadede Çin ile rekabet yaşanması durumunda ABD nin bölgede varlığı gerekli olabilir. Bu bağlamda bölgedeki güç mücadelesinde biri güçlendiğinde diğerleri ona karşı ittifak kurarak ona karşı ittifak kurarak dengeyi yeniden sağlayacağından güçlerin sayısının ikincil öneme sahip olduğu söylenebilir. Sf:248 Rusya nın bu örgütte yer almasının başlıca amaçlarından biri, örgüt içerisindeki faaliyetleri değerlendirerek Çin in ileride ne yapacağını kestirmek olabilir. Rusya bu anlayış çerçevesinde askeri Çin ile askeri anlamda birlikte hareket etmekte, ancak ŞİÖ çerçevesindeki ekonomik işbirliği girişimlerine karşı çıkmaktadır. Sf:249 Güç gösterisi açısından 2005 yılında gerçekleştirilen tatbikat dikkat çekmektedir. Zira bu tatbikata kişilik katılımın sağlanmasının yanısıra ülkelerin topraklarında ve hava sahalarında geniş faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Tatbikat senaryosuna göre Çin ve Rusya etnik tabanlı bir çatışma içerisinde olan üçüncü bir ülkenin başvurması üzerine harekete geçmektedir. Bunun için Çin e Rus denizaltıları ile çıkartma gemilerinin yanı sıra Rus savaş uçakları da getirilmiştir. sf: yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen Barış Misyonu-2007 isimli tatbikat tüm üyelerinin katıldığı ilk ortak ŞİÖ tatbikatı özelliğini taşımakla birlikte 1969 yılındaki Rus-Çin çatışmasından sonra ilk defa Çin uçaklarının Rus topraklarında bulunduğu tatbikat özelliğini de kazanmıştır. Sf.: den fazla askerin katıldığı bu tatbikat, Çin in Urumçi ile Rusya nın Çelyabinsk şehirlerinin yakınlarında gerçekleşmiştir yılları arasında tatbikat yapılmamış, ardından çok taraflı ve Rus-Çin ortaklığında olmak üzere iki tatbikat yapılmıştır. Sf:252 Rusya Taliban ın yeniden güçlenmesini öne sürerek KGAÖ ve ŞİÖ tatbikatlarının beraber yapılmasını teklif etmiştir. Böylece Rusya, askeri bir blok haline gelen KGAÖ nün güçlenmesine Çin i de ortak etmek istemektedir. Ancak Orta Asya nın dışarısında kalan KGAÖ üyelerinden Ermenistan ve Beyaz Rusya Çin in ilgisini çekmediğinden Çin bu teklife çok sıcak bakmamaktadır. Ayrıca Çin, güvenlik ve terörle mücadele konusunda beraber hareket edilmesini vurgulasa da, ŞİÖ nün askeri bir bloğa dönüştürülmesini ve dolayısıyla hareket alanının daraltılmasını istememektedir. Günümüzde Çin, Orta Asya tarafından bir tehdit olarak algılanmaya devam etse de, diğer bölgelerde Çin e olan tutum gittikçe olumlu bir hal almaktadır. Carnegie Vakfı araştırmacılarından Joshua Kurlantzcik, yapılan birkaç anket sonucuna dayanarak gelişmekte olan ülkelerde Çin in imajının ABD den daha iyi olduğuna dikkat çekmektedir. Örneğin 2007 yılında Suudi Arabistan da Çin e destek %54 iken ABD ye destek %38 lerde kalmışıtır. Bu rakamlar Endonezya da %60 a %40, Brezilya da %53 e %47 dir. Çin barışçıl imaj çalışmalarıyla bölge ve dünya üzerinde diğer ülkelerin antipatisini kazanmadan hedeflerine ulaşma çabasındadır. Sf:254 Bize göre, ŞİÖ, Çin ve Rusya tarafından ABD nin güçlenmesine karşı bir denge unsuru olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte Çin ve Rusya arasındaki rekabet de göz önünde bulundurulduğunda bu büyük güçlerin hiçbirinin diğerinin güçlenmesini istemediği açıktır. Bu yüzden bu güçler birbirlerinin bölgede attığı adımları dikkatle takip etmektedir. Bu bağlamda ŞİÖ katı bir ABD karşıtı blog olmaktan çok kapsamlı/çok işlevli bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Çin bu örgüt çerçevesinde güvenlik ve enerji gibi sorunlara çözüm aramaktadır. Bu bağlamda ŞİÖ aracılığıla Çin, ABD nin başını çektiği Batı kurum/yapılarına karşı Pekin Mütabakatı fikrini uygulamaya koymuştur. Sf: Çin in Pekin Mütabakatı kimileri tarafından ABD nin düzenine karşı bir meydan okuma olarak görülürken

6 6 kimilerine göre de Çin tarafından benimsenen bir yöntemdir. Çin in ABD ye meydan okuyabilecek ne gücü ne de isteği olduğu göz önüne alınırsa, Çin in gücünü arttırması bizatihi ABD ye karşı olduğundan değil, ancak ABD nin yöntemlerine karşı olduğunun bir işareti olarak görülebilir. Sf: SSCB nin dağılmasından sonra Çin in en büyük güvenlik kaygısı bağımsızlığını kazanan komşu ülkelerin özgürlük sevincinin, kendi içindeki ayrılıkçı güçleri harekete geçirme korkusu olmuştur. Bu yüzden Amerika nın 2001 yılındaki Afganistan harekâtına kadar Çin yönetiminin, Orta Asya ya ilişkin güvenlik politikası, yeni komşular ile ilişkileri geliştirmeye yönelik idi. Bu bağlamda Çin hükümeti yeni bölge ülkelerinin SSCB dönemindeki yöneticiler tarafından idare edilmesini sıcak karşılamış ve desteklemiştir. Zira Çin e göre bu yöneticiler Türkiye nin bölgedeki Pantürkizm hareketlerine ve radikal islamcı yönetimlere karşı mesafe sergilemişlerdir. Çin in statükocu yaklaşımı, bölgedeki istikrar endişesinden kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden Çin bağımsızlığını kazanmış ülkeleri tanımış ve bunlara üniter devlet politikasını kabul ettirmeye çalışarak, bölgesindeki ayrılıkçı eğilimlere karşı kendisini güvenceye almıştır. Günümüzde Çin in Orta (Merkezi) Krallık fikirlerini muhafaza ettiğine dair görüşler mevcuttur. Orta Krallığın taşraları, özellikle de Orta Asya taşraları ile ilgili Çin merkezcil düşünceleri, modern Çinlilerin ulusal bilinçlerinde muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Bu düşünceler oldukça eskiye dayanmaktadır. Sf:260 Çin deki çağdaş analitik yayınlar, Çin in merkezcil düşüncelerinin kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu durum sadece ulusal psikolojiye ve tarihi hafızaya bağlı değil, çağdaş Çin in yoğun ideolojik amacına ve çok ulusluluğa sahip olmakla birlikte Han Çinlilerinin çoğunlıkta olduğu ülkede ulusal fikirleri gerçekleştirme isteğine bağlıdır. Sf:261 Yıllardır Çin de diplomatik görevde bulunan Kazak diplomat ve Çin uzmanı (Sinolog) Murat Auezov un gözlemleri ve tespitine göre ise Çin halkının temel bir özelliği ise kendisine benzemeyen unsurları kabul etmemesidir. Örneğin Çin de bulunan ve Budizm in beşiği olan tarihi Budalar mağrasında kültür devrimi sırasında ve sonrasında duvardaki freskler üzerindeki insan yüzleri silinmektedir. Çünkü bunlar Çin antropolojik tipine uymamaktadır. Başka deyişle, yabancılara karşı tahammülsüzlük duyulması günümüze kadar Çin in belirleyici özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla kuzey ve batı bölgelerini geliştirme projeleriyle Çin bir yandan ülkenin gelişme orantısızlığını gidermekteyken, diğer yandan stratejik etnocentrizm politikaları uygulayarak Han ırkının üstünlüğünü devam ettirmek istemektedir. Bu bağlamda diğer ayrılıkçı bölgeleri arasında eski Sovyet Orta Asyası nın yanı başındaki Sincan, tarih boyunca Çin yönetimi için en büyük endişe kaynağıolmuş ve olmaya devam etmektedir. Sf: li yılların başından itibaren hızla büyüyen Çin ekonomisinin aynı zamanda uluslararası bağımlılığı da artmıştır. En büyük bağımlılığı da enerji ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Dünyanın petrol rezervlerinin %2,3 üne doğal gazın %1 ine sahip olan ülke, dünyadaki tüketiminin %6 sına sahiptir yılında yurtdışından gelen petrole bağımlılık %30 iken, Çin Jeoloji Bilimler Akademisi ne (Chinese Academy of Geological Sciences) göre bu oran 2020 yılında %70 e ulaşacaktır. Sf:269 Yurt dışında faaliyet gösteren Çin petrol şirketlerinin temel özellikleri, çok pratik davranmalarıdır. Birincisi, Çin şirketleri masraflarını asgariye indirmek için işletilmeye, başlanmış ya da işlenmiş rezervleri bulunan yataklardan hisse senetleri satın almaktadır. İkincisi, yabancı ortağı olan şirketlerde Çin tarafı kontrol hissesini (controlling stake) elde etmeye veya ortak şirketin tamamını satın almaya çalışmaktadır. Çin şirketlerinin bu özellikleri, Çin in enerji güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Güvenilir denetim sağlanamadığında ise

7 7 Çin çözümü küresel enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde aranmaktadır. Bunun içinde enerji temin ettiği ülkelere (İran, Irak, Sudan, Suudi Arabistan a) silah ve hatta füze teknolojileri satmaktadır. Orta Asya ülkelerinden enerji sağlayan Çin in ŞİÖ çerçevesindeki askeri işbirliği de bu bağlamda değerlendirilmektedir. Sf: Bazı Çin li araştırmacılara göre, Çin in Orta Asya da ekonomik olarak tutunmasının temel aracı bölge ülkelerinin ekonomilerinin gelişimi için gerekli kredilerin sağlanmasıdır. Ancak bu kredileri almanın ön koşulu ekipman ve makinelerin Çin den satın alınması olacaktır. Böylece hem bölge ülkeleri yararlanacak hem de Çin in sanayisi gelişecektir. Sf:280 Çin in Orta Asya yı açmak için en güçlü anahtarı iş (business) üzerine yoğunlaşması gerektiğine işaret edilmektedir. Bu çağrı Çinli firmalar tarafından bölgede kısa vadeli ve kar oranı yüksek olan işlere yönelmeleri ile yanıt bulmuştur. Diğer yandan Çin in Orta Asya pazarına girmesiyle, diğer güçler ile (Batı ülkeleri, Türkiye ve İran gibi) rekabete girdiğinin farkında olması ve bölge ülkelerinin hafif sanayi sektörlerinin az gelişmişliğinden faydalanarak ekonomik sirkülasyon sistemine katılması gerektiğini belirtilmektedir. Sf:282 Çin in en önemli varlığı, kendi nüfusudur. Günümüzde dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin in nüfusu Devlet Demografi ve Doğum Planlama Komitesi Başkanı Li Bin e göre her yıl sekiz milyon artarak 2033 yılında 1,5 milyar kişiye ulaşacaktır. Başta komşu ülkeler olmak üzere birçok ülkenin tehdit olarak gördüğü bu varlığını Çin kendi lehine kullanmak istemektedir. Sf:283 Çin hükümetinin resmi göç politikasının ana hatları ise şöyle özetlenebilir: - dünya işgücü piyasasında kendi durumunu sağlamlaştırmak - yasadışı göçlerle mücadele - yurtdışındaki Çin vatandaşlarının haklarını korumak - yurtdışında yaşayan bilim adamlarını ülkeye dönmeleri için teşvik etmek. Sf:284 Farklı değerlendirmelere göre, 2002 yılı itibariyle -kıta Çin, Tayvan, Hongkong, Makao dışında- dünyada yaklaşık 39 milyon Çinlinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Rus araştırmacılar bu rakamı 35 ila 37 arası tahmin etmekte ve bunların inin Avrupa da 3,1 milyonunun Amerika ve Kanada da inin ise Rusya da yaşadığını belirtmektedirler. Farklı ülkelerde yaşayan Çinliler arasında Çin in eski gücünün yeniden kazanılması fikri en az- Çin deki vatandaşlarda olduğu kadar- canlı tutulmaktadır. Örneğin, ABD de faaliyet gösteren den fazla işletme sahibi huatsyao nun ABD idari yapılarında Çin çıkarları lehine lobiciilik yaptıkları belirtilmektedir. Sf:285 Çin in komşuları arasında Çin in nüfusunun büyüklüğünden endişe duyan ülkelerin başında nüfusu Çin in nüfusunun %5 inden bile az olan Orta Asya ülkeleri gelmektedir. Kimilerine göre Çin halkının bu bölgelere akın etmeyi sabırsızlıkla beklediği gibi söylentiler gerçekle bağdaşmamakta ve Çin tehdidi abartılmaktadır. Kimilerine göre ise bu kısa vadede mümkün olmasa da, orta vadede kaçınılmazdır, zira Çin bilim adamlarının tahminlerine göre, Çin in mevcut sınırları içinde doğal kaynakları ve ekonomi durumu en fazla 1,5 milyar nüfusu kaldırabilir. Tarım sektöründe 150 milyon, sanayide de 17 milyon işçi fazlalığı olan, 2005 yılındaki gelişim temposu ile her yıl yeni 25 milyon kişinin istihdam edilmesi gerekliliğine karşın sadece 10 milyon kişiye yeni iş imkânı sağlayabilen Çin nüfusu besleme sorunu ile karşı karşıyadır. Bu yüzden bu sorunu Çin in ancak toprak genişletme yoluyla çözebileceği düşünülmektedir. Bu yüzden bölge ülkelerinde Çin tehdidi konusu güncelliğini korumaktadır. Sf: Bölge araştırmacılarının ve Rus uzmanların aksine, Batılı araştırmacılara göre Çinliler bölge ülkelerine yerleşme hayali kurmamaktadırlar. Bölge halkları ile evlilik oranları oldukça düşüktür, bu da Han Çinlilerinin bölge

8 8 ülkelerine uyum sağlayamadıklarının işareti olarak kabul edilebilir. Ancak Çin de bireysel hakların ve özgürlüklerin değil, Çin Komünist Partisi nin ideolojisinin birincil olması göz önünde bulundurulduğunda, Çin in daha iyi araştırılmasının gerekliliği de kaçınılmaz görülmektedir. Orta Asya bölgesi, Çin in nüfus ve dil politikalarını uygulama bölgesi olması açısından önemlidir. Küresel çapta ABD yi dengelemek için kendi gücünü arttıran Çin, fikri alanda da mücadelesini sürdürmektedir. Bu bağlamda diğer büyük güçlerle beraber tehdit olarak algılandığı Orta Asya da bunu başardığında bir örnek model oluşturmuş olacaktır. Bunun için Çin, kültür ve aydınlanma, bilim ve felsefe çağrışımı yapan M.Ö M.Ö. 479 yılları arasında yaşamış ünlü filozof Konfüçyüs ün adını kullanarak hareket etmektedir. Zira Çin e karşı sert bir tutum içerisinde olanlar Konfüçyüs ün öğretilerine karşı daha ılımlı bir yaklaşım içerisinde olabilir. Bu ince noktadan hareket eden Çin başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya da barışçıl imaj sergileyerek etkisini arttırma peşindedir yılından itibaren ÇHC Eğitim Bakanlığı, Yabancılara Çince Öğretme Çalışma Grubu ile birlikte, yurtdışında Çince öğretme yapıları oluşturmaya başlamıştır. Bu yapılar, dil kursu ve Konfüçyüs sınıfları gibi farklı şekillerde çalışmaktadır yılının Mart ayından itibaren yurtdışındaki tüm Çin dilini yayma oluşumlarına resmi olarak Konfüçyüs Enstitüsü adı verilmiştir. Sf:290 Özetlemek gerekirse, 2007 yılının Kasım ayında Çin in Sinhua Haber Ajansı, eski İpek Yolu güzergahında yer alan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan da en az ikişer Konfüçyüs Okulu nun bulunduğunu, 2010 yılında ise bu bölgeler başta olmak üzere dünyadaki okulların sayısının 500 e çıkarılmak istendiğini belirtmiştir yılına gelindiğinde 96 ülkede 322 Konfüçyüs Enstitüsü ile 369 Konfüçyüs sınıfının faaliyet gösterdiği saptanmıştır. Aynı zamanda İpek Yolu gibi kavramlar yoluyla Çin-bu kavramı kullanan ABD gibi- bölgedeki etkinliğini arttırmak istediği yönünde sinyaller vermektedir. Sf:295 Bölgede hiçbir büyük güç, dengenin kendi aleyhinde/diğerinin lehine değişmesinin istememektedir. Dolayısıyla bölgede stratejik dengenin sağlanması önemlidir. Bu dengenin sağlanması için kilit aktörlerden biri fazla güçlendiğinde, diğer ikisi ona karşı kısa veya uzun süreli ittifaklar oluşturmakta ve onun yükselişini önleme gayreti içerisinde olmaktadır. Mearsheimer in devletlerin sürekli güç arttırmaya gitmelerini bir trajedi olarak değerlendirmesine benzer bir şekilde büyük güçlerin mutlak bir denge arayışında olmasının bir mecburiyet olduğu söylenebilir. Zira bölgede dengenin sağlanmaması durumunda kaos olur, bu da büyük güçlerin hiçbirinin isteyeceği bir durum değildir. Sf:303

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin 1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Ülke Profili Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin Kişi Başına : 8.625 $ (2011) (sagp) Düşen Milli Gelir Büyüme : %9,2 (2011)

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

Çin Afrika da Ne Yap yor

Çin Afrika da Ne Yap yor * Çin Afrika da Ne Yap yor ÖZET Dünyan n yeni yükselen gücü Çin, yükseliflini sa layan stratejisinde önemli de ifliklikler gerçeklefltiriyor. Ucuz üretim merkezi olarak dünya üretimini bir anda arz yönünde

Detaylı

DTÖ 2013 DÜNYA TİCARET RAPORU Genişletilmiş Özet

DTÖ 2013 DÜNYA TİCARET RAPORU Genişletilmiş Özet DTÖ 2013 DÜNYA TİCARET RAPORU Genişletilmiş Özet Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nün her yıl yeni bir tema ile hazırladığı Dünya Ticaret Raporu nun 2013 yılı versiyonu, gelecekte ticareti şekillendirecek etkenler

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS (1978-2005)

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS (1978-2005) 661 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS (1978-2005) Arş. Gör. Mehmet Ozan SARAY *, Yrd.Doç.Dr.Levent GÖKDEMİR ** ÖZET Kuruluşunun ardından uzunca bir süre katı

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı