2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz"

Transkript

1 2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 6 Mart Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Ġstanbul

2 2010 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 BaĢkan Av. Argun EĞMĠR 86 BaĢkan Yardımcısı Sevil ÖZCĠĞER Genel Sekreter Kemal MĠLANĠ 86 Sayman Av. Fehmi HASANOĞLU 76 Üye Tuğrul DurakbaĢa 77 Üye Burak ÖNER 99 Üye

3 VĠZYONUMUZ Öğrencilerimizin; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine ve çağdaģ Türkiye idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düģünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düģünce ve inançlara saygılı, insan iliģkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, çağdaģ, iyi eğitimli, geliģime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetiģmelerine katkıda bulunacak Ģartları oluģturmaktır. MĠSYONUMUZ Eğitim seviyesinin ve fiziki olanakların batı standartlarına çıkartılması, çağın gereklerine uygun teknolojik ve bilimsel geliģmeleri takip eden ve uygulayan nitelikli ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklenen ve tamamlanan kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulabilmesi için kaynaklar ve projeler yaratarak Kadıköy Anadolu Lisesi ndeki gençleri ve eğitim sürecini her anlamda ve her aģamada desteklemektir.

4 Mütevellilerimiz Kalev Mütevelliler Kurulu ndaki mevcut mütevellilerimize, e-bülten ve lerle projelerimiz ve çalıģmalarımızla ilgili bilgi veriliyor ve düzenli olarak bilgileri güncellenerek iletiģimin sürekliliği sağlanıyor. Yeni Mütevelli Kazandırılması ÇalıĢmaları Desteğiniz Fark Yaratacak sloganı ile Kasım 2008 de baģlattığımız çalıģma ile Vakfımıza 35 yeni mütevelli kazandırıldı. Ayrıca 6 mütevellimiz mütevelliliklerini mezunumuz olan çocuklarına devretti. Bu giriģimi ve açılımı mezunların okullarına sahip çıkmalarının yeni ve güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz.

5 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠNE DESTEKLERĠMĠZ Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

6 Kadıköy Anadolu da Yabancı Öğretmenler Bir Maarif Geleneği Tekrar Hayata Geçti KALEV ĠN KATKILARI ĠLE YABANCI ÖĞRETMENLERĠMĠZ DERSLERE GĠRMEYE BAġLADI

7 Kadıköy Anadolu da Yabancı Öğretmenler Yabancı öğretmenlerin Ġngilizce derslerinde görevlendirilmesi ile öğrenci kardeģlerimizin yabancı dil eğitiminde asıl amaç olan yabancı kültürleri daha yakından tanımaları ve dil öğrenme sürecinde anadili Ġngilizce olan eğitmenlerle de çalıģma olanağı bulmaları sağlanarak, Kadıköy Maarif geleneğinde önemli bir yeri olan yabancı öğretmen nosyonu tekrar hayata geçirilmiģ olacak. Dünya çapında yabancı dil eğitiminde 132 yıllık geçmiģi ile çok önemli ve saygın bir kurum olan Berlitz ile yaptığımız iģbirliğinin okulumuzun marka değerine ve öğrenci kardeģlerimizin geliģimine önemli katkılar sağlayacağını, fark yaratacağını düģünüyoruz. Asıl meslekleri eğitmenlik olan, gerekli diploma, formasyon, deneyim ve sertifikasyonları bulunan ve Bakanlıkça onaylı yabancı öğretmenlerin, nitelikli ve özverili Türk öğretmenlerimizle birbirlerini tamamlayarak öğrencilerimize daha iyi eğitim ve kültür olanakları sunacaklarına ve Genç kardeģlerimizi Türkiye nin yarınlarında aydınlık yüzler olarak görmek isteyen bizler için bu ve benzer projelere verilecek her türlü desteğin bir vefa borcu olduğu kadar görev olduğuna inanıyoruz. Kadıköy Maarif geleneğinin sürdürülmesi ve ortak camia kültürümüzün geliģimi için, Okulumuzun kuruluģundan beri koruduğu düzeyde ve yönde varlığını sürdürmesinin, hepimizin ortak kaygısı olduğunu düģünüyoruz. Uzun süren ve zor bir bürokratik süreçten sonra Milli Eğitim'den gerekli izinler alınarak, anadili Ġngilizce olan 3 yabancı Ġngilizce eğitmeni ile Hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda ve öğrenci kulüplerinde dil kullanımını pekiģtirmek amacıyla edebiyat, sanat ve güncel konularda konuģma sınıfları uygulaması baģlamıģtır.

8 Kadıköy Anadolu da Yabancı Öğretmenler KALEV in katkılarıyla yabancı öğretmenler derslere girmeye başladı Richard CRAWFORD (Ġngiliz VatandaĢı) Oxford Univ.(Modern History), University of London Institude of Education (History, Languages, Business Studies) Mary R.HEALY (Amerikan VatandaĢı) Herbert Lehman Univ. (Bachelor of Arts in Creative Writing) (TEFL, ESL) Erik Scott JOHNSON (Amerikan VatandaĢı) University of Oklahoma (Bachelor of Arts in Sociology/Criminology), Midwest Teacher Training Program (TEFL)

9 KALEV KALĠD Martı Bursları KALEV amaçları doğrultusunda verimli çalıģmalar yapmak ve projeler üreterek kaynak sağlamak üzere, alanlarında belli noktalara gelmiģ, baģarılı, Kadıköy Maarif geleneğine inanan ve eğitime destek vermeye gönüllü mütevelli ve mezunlarımızın katılımı ile ; KALEV, mezunlarımızın okula bakan yüzü, öğrencilerimize sağlanacak desteğin, eğitime ve okula yapılacak yatırımların ve her türlü katkının koordinasyon merkezi ve etkin bir organizasyon olarak konumlandırıldı. Camianın mezunlara yönelik hizmetlerinin KALĠD; okula yönelik hizmetlerinin KALEV üzerinden yürütülmesi Ģeklinde bir görev bölümüyle; her iki kurum da etkin STK lar olarak kendi amaçlarına yönelik projeler üretiyor, belli projeler ise ortaklaģa yürütülüyor. Bu iģbirliğinin sağlıklı ve verimli yürütülmesindeki katkılarından ötürü KALĠD Yönetim Kurulu na teģekkür ediyoruz.

10 KALĠD-KALEV Martı Bursları Programı Martı Bursları Eğitim Bursu öğretim yılında 67 öğrenciye ortaöğrenim bursu verilmiģ, 1 öğrencinin bursu Kalev tarafından karģılanmıģtır öğretim yılında 64 öğrenciye ortaöğretim bursu verilmektedir. Ayrıca öğretim yılında üniversite eğitimini sürdüren 2 okulumuz mezununa yüksek öğrenim bursu verilmektedir. Martı Bursları Sağlık Bursu Revirin ilaç ve sarf malzemesi ihtiyaçları karģılanmakta, revirde görevli okul hemģiremizin aylık ücreti ödenmektedir. Martı Bursları Kütüphane Bursu Kütüphanemizin zenginleģtirilmesi ve güncelliğinin korunması amacıyla 13 süreli yayına abone olunmuģ ve 160 ad kitap satın alınmıģtır. Kütüphanenin yazılım ve donanımı desteklenmektedir. Kütüphane görevlimizin aylık ücreti ödenmektedir. Martı Bursları Eğitmen Bursu öğretim yılında öğretmenlerimizin mesleki geliģimleri, teģvik edilmeleri, eğitim seviyesine destek sağlanması, ek eğitimler verilmesi için toplam TL destek verilmiģ. Bu miktarın TL sı Martı Bursları Eğitmen Bursu ile TL sı KALEV öz kaynaklarından karģılanmıģtır öğretim yılında yabancı dil öğretmenlerinin ek ders ücretleri ödenmekte ayrıca pansiyon binasında görevlendirilen iki öğretmenimizin ek ödemesi yapılmaktadır. Martı Bursları Kulüp Bursu eğitim döneminde 10 kulübün 17 projesine toplam TL destek verilmiģtir. Bu miktarın Tl si Martı Bursları Kulüp Bursu ile TL si KALEV öz kaynaklarından karģılanmıģtır.

11 Kadıköy Maarif Geleneği Mezunlardan Öğrenci Kulüplerine Destek... Martı Bursları Kulüp Bursu ECHO Ġngilizce Kulübü Kadıköy Maarif geleneğinin önemli bir parçası olan ve bu yıl 3. sü yapılan Ġngilizce Münazara Ġstanbul Ġl genelinde 19 okulun katılımıyla 31 Mart-21 Nisan 2010 tarihleri arasında ECHO Ġngilizce Kulübü tarafından organize edildi. Jüri üyeliklerini 5 üniversiteden ana dili Ġngilizce olan yabancı öğretim üyelerinin üstlendiği Ġngilizce Münazara nın 21 Nisan da yapılan finalinde 1.liği Ġstanbul Erkek Lisesi, 2.liği Kadıköy Anadolu Lisesi takımları kazandı. Dereceye giren takımları ve öğretmenlerini kutluyoruz. Martı Bursları kapsamında destek verdiğimiz ECHO Ġngilizce Kulübü öğrencilerine ve danıģman öğretmenleri Yıldız Çıtak, AyĢe Semerci ve Nurten Emirlioğlu na ayrıca Yeter Aydın Bayır a ve okulumuzu baģarıyla temsil eden Ġngilizce Münazara Takımımıza teģekkür ediyoruz. Spor ve Satranç Kulübü Kadıköy Anadolu Lisesi Spor Kulübü Kayak Takımı, 7-11 Ocak 2010 tarihlerinde Uludağ da yapılan Ġstanbul Kayak Ġl ġampiyonasına katıldı. Müdür Yardımcımız Yurdanur Erbasan sorumluluğunda ġampiyonaya katılan, 15 öğrencimiz okulumuzu baģarı ile temsil etmiģtir. Martı Bursları kapsamında Kulüp Destek Bursu çerçevesinde destek verdiğimiz Kayak Takımımızdan 3 öğrencimiz Kayseri'de yapılacak ġampiyonaya katılmaya hak kazanmıģlardır, öğrencilerimize baģarılar dileriz

12 Dans Kulübü 13 Mart 2010 Cumartesi günü düzenlenen, 15 okulun farklı dans dallarında performanslarını sergilediği 2010 KASDAV 2. Liselerarası Dans Maratonu nda Birincilik elde eden kulübümüze kostüm ve dekor için destek verilmiģtir. Tiyatro Kulübü (KALTT) Friedrich Dürrenmatt ın 5.Frank oyununu sahneleyen ve birçok yarıģmada derece alan Kadıköy Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu na, dekor-kostüm için destek verilmiģtir. Ayrıca Kulüp odası yer döģemesi yaptırılmıģ ve için eğitmen desteği sağlanmıģtır. Matematik Kulübü Doğa Sporları Kulübü (DSK) Kulübün ihtiyacı olan çadır ve hedik alımı için destek verilmiģtir Aktif çalıģmalar yapan Doğa Sporları Kulübü nün kampları Martı Bursları Kulüp Bursu kapsamında, kulüp eğitici öğretmeni istihdamı Eğitmen Bursu kapsamında desteklenmektedir. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliģtirerek, sorunlara farklı açılardan çözüm getirmelerini sağlamak amacıyla çalıģmalar yapmaları ve Akıl Oyunları ve Yaratıcı Çözümler yarıģmalarına katılımları için gerekli olan destek sağlanmıģ ayrıca okulumuzda büyük ilgi gören GO Oyunu çalıģma gurupları için takımlar alınmıģ ve eğitmen desteği sağlanmıģtır. Öğrencilerimiz 8-9 Mayıs 2010 tarihlerinde ODTÜ de yapılan Türkiye GO Turnuvası na katılarak, ilk kez katılmalarına rağmen baģarı göstermiģlerdir.

13 MUN (Model United Nations) Kulübü MUN (Model United Nations) yaģ arası öğrencilerin belli bir format çerçevesinde, dünya sorunlarını, resmi bir Ġngilizceyle tartıģtıkları BirleĢmiĢ Milletler simülasyonudur. Kadıköy Anadolu Lisesi, MUN aktivitelerini ciddiyette yürüten Türkiye deki tek devlet okuludur. MUNESCO / Mart 2010 Ankara Bilkent te düzenlenen Konferansa Kulüp Öğretmenleri önderliğinde yirmibeģ öğrencimizin katılımları için destek verilmiģtir RCIMUN / Nisan 2010 Ġstanbul Robert Kolej de düzenlenen konferansa katılım için destek verilmiģtir. IMUNA / Haziran 2010 Avrupa da düzenlenen önemli MUN Konferanslarından biri olan Hollanda IMUNA ya iki öğretmen ve 12 öğrencimizin katılımları için destek verilmiģtir BERMUN / Kasım 2010 Avrupa da düzenlenen en önemli MUN Konferanslarından biri olan Berlin BERMUN a Kulüp Öğretmenleri önderliğinde sekiz öğrencimizin katılımları için destek verilmiģtir.

14 Coğrafya Kulübü Coğrafya Kulübümüzün 9-12 Kasım 2010 tarihlerinde Ayvalık'a "Zeytin Hasadı"nı incelemek amacıyla danıģman öğretmenleri Nevin Alkan ve Serdal Ekmen rehberliğinde düzenledikleri geziye katılan 20 öğrencimiz gezi çerçevesinde zeytinin hasadını, bahçeden toplanmasından yağının ĢiĢelenmesine kadar yerinde incelediler. Ayvalık Yöresi'nin doğal güzelliklerini ve sosyal yaģamını da inceleme imkanı bulan öğrencilerimiz Ayvalık Belediye BaĢkanı Sayın Hasan Bülent TÜRKÖZEN ve Ayvalık Ticaret Odası BaĢkanı Rahmin GENÇER ile röportaj yapıp onlardan bilgi aldılar. Coğrafya Kulübü ne Ayvalık Yöresi Zeytin Hasadı etkinliklerinin belgesel haline getirilerek okul adına proje yarıģmalarına katılmaları için destek verilmiģtir. Proje Kulübü 15 Mayıs 2010 tarihinde Marmara Koleji nde düzenlenen SEMEP Proje yarıģmasına öğrencilerimizin 5 proje ile katılımları için destek verilmiģtir.

15 Atatürkçü DüĢünceyi GeliĢtirme Kulübü Atatürkçü DüĢünceyi GeliĢtirme Kulübü nün 10 Kasım Ata mızı anma etkinlikleri kapsamında okul öğretmenlerimize armağan etmeyi planladıkları 100 adet Atatürk Rozeti temin edilerek kulüp öğrencileri tarafından öğretmenlerimize takdim edilmiģtir. Ayrıca okulumuzdaki tüm büyük boy Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri yenilenmiģtir. Resim Kulübü Okulumuz Resim Kulübü nün organizasyonunu üstlendiği Kadıköy Ġlçe okulları arasında düzenlenen 10 Kasım Atatürk ve Eğitim konulu yarıģmada lise ve ilköğretim kategorilerinde dereceye giren toplam altı öğrenci Vakfımızca ödüllendirilmiģtir. Kütüphanecilik Kulübü Kütüphanecilik Kulübü nün talebi olan 14 ad süreli yayının abonelikleri gerçekleģtirilmiģ ayrıca 75 adet kitabın her birinden 2 ad olmak üzere toplam 150 ad. kitap alımı yapılmıģtır. Kütüphanemizin ihtiyacı olan dergi sunum rafı alınarak kullanıma sunulmuģtur. Ayrıca Kulübün her ay hazırladığı Kitap Tanıtım Bültenleri nin basımı sağlanmaktadır

16 PROJELERĠMĠZ Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

17 KAL Hobi Odası Yatılı öğrencilerimizin etüd saatleri dıģında kalan zamanlarını değerlendirebilecekleri, pansiyon binasında bulunan hobi odasını okulumuz 1975 mezunlarının katkıları ile düzenleyerek 30 Eylül 2010 günü öğrencilerimizin kullanımına açtık. Hobi Odası nda mekanın fiziksel Ģartlarının iyileģtirilmiģ, öğrencilerimizin yararlanabilecekleri internet ve okuma imkanları arttırılarak, bilardo, masa tenisi ve satranç oynayabilecekleri çok amaçlı bir kullanım planlanmıģtır. Uygulaması Vakfımızca yapılan hobi Odasının proje maliyetini karşılayarak gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri destek için 1975 mezunlarımıza teşekkür ederiz.

18 KAL Pansiyon Binası TV ve Dinlenme Odaları Yatılı öğrencilerimizin etüd saatleri dıģında kalan zamanlarını değerlendirdikleri TV ve dinlenme odalarının daha konforlu ve fonksiyonel hale getirilerek iyileģtirilmesi için çalıģmalarımızı tamamlayarak, 6 Mayıs 2010 tarihinde yatılı kardeģlerimizin kullanımına sunduk. Proje maliyetini karşılayarak gösterdiği hassasiyet ve verdiği destek için 1986 mezunumuz Sn.Acun ILICALI'ya teşekkür ederiz Eski Durumu Eski Durumu Yeni Durumu Yeni Durumu

19 KAL Kurumsal Kimlik ÇalıĢmaları Kadıköy Anadolu nun farkını ve Fark Yarattığını vurgulayan kurum kimliği çalıģmaları ile öğrencilerimizin, okulumuzun kuruluģunu, tarihçesini öğrenmelerini, geçmiģten ve bugünden yaģayan fotoğraflarla dönemler arası paylaģımı ve kurum kültürünün sürekliliğini sağlamayı amaçladığımız kurum kimliği uygulamalarına yenilerini ilave ederek, yol boyunca görülecek Ģekilde okulumuzun adının ve ambleminin yer aldığı ıģıklandırılmıģ 4 m. yüksekliğinde 1,5m * 3 m. büyüklüğünde bir levha, okul bahçesine ise kalıcı mesajlara yer verdiğimiz büyük boy dıģ mekan panoları yerleģtirdik. Yine Okul bahçesinin çeģitli yerlerindeki kapaklı afiģ panolarında güncel organizasyonları duyuruyoruz. Öğrencilerimizin Maarif ismine ve kültürüne sahip çıkmaları bu yönde istekli ve heyecanlı olmaları da bu çalıģmaların onlar tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Proje maliyetini karşılayarak gösterdiği hassasiyet ve verdiği destek için 1981 mezunumuz ve mütevellimiz Sn.Cem BOZKURT a teşekkür ederiz.

20 KAL Müzik Stüdyosu Okul orkestralarımızın çalıģma yaptığı okulumuzdaki stüdyonun ekipmanları Martı Bursları kapsamında Vakfımızca tamamen yenilenerek profesyonel stüdyo Ģartları oluģturulmuģtur. Stüdyoya alınan davul, mikrofon, mixer, amfi ve monitörler 27 Aralık 2010 tarihinde yapılan açılıģla öğrencilerimizin kullanımına sunulmuģtur. Ekipmanların temininde profesyonel destek aldığımız Zuhal Müzik ve 1995 mezunumuz Faruk Kavi ye teģekkür ediyoruz.

21 KAL DıĢ Duvar Revizyonu Okulumuzu görünmez kılan yüksek duvarlar yıkılarak yeni yapılan uygulama ile daha Ģeffaf ve dıģarıdan binaların algılanabildiği bir görünüme kavuģtu. Bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan bu uygulamada, gerekli olan kaplama malzemesi için destek arayıģımız sonuçlandı ve okul duvarlarımız tamamlandı. Proje maliyetinin bir bölümünü karşılayarak gösterdiği hassasiyet ve verdiği destek için mütevellimiz Sn.Mehmet YEREBAKAN a ve Önalanlar Yapı A.Ş. Serdar Özer e teşekkür ederiz. Diğer Desteklerimiz Okula tahsis edilmiģ olan Vakıf aracının tüm masrafları karģılanmaktadır. Okulumuzda 7 personel istihdam edilmektedir. 3 öğrenci Kulübünün eğitmen giderleri karģılanmaktadır

22 FAALĠYETLERĠMĠZ Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

23 KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi 2. Satranç Turnuvası Ocak 2010 Ġstanbul Liselerinin katılımıyla Ocak 2010 tarihlerinde Kadıköy Anadolu Lisesi Spor Salonu nda gerçekleģtirilen turnuvaya toplam 40 liseden, 160 sporcu katıldı. Turnuva 17 Ocak 2010 Pazar günü Maarif Kültür Merkezi nde yapılan ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada okul takımlarımızda yer alan öğrencilerimiz Berfu Dinçok, BarıĢ Kumkumoğlu, Nadin Gemrekoğlu, Onur ArkıĢ, Irmak Sipahioğlu, Gözde Dinçok, Utku Özdemir Takım 1.si ve Takım 2. si olurken ayrıca Irmak Sipahioğlu, BarıĢ Kumkumoğlu ve Utku Özdemir masanın birinciliklerini aldılar.

24 KALEV Yurt DıĢı Dil Okulları Programı Yaz tatilinde yabancı dilini yurtdıģında o kültürü yaģayarak geliģtirmek, okulda öğrendiği dil bilgisini pratikle buluģturmak ya da yabancı dil eğitimine yurtdıģında baģlamak isteyen yaģ gençler için KALEV YurtdıĢı Dil Okulları Programı 3-8 haftalık programlar Kanada, Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere ve Almanya da özenle seçilmiģ nitelikli dil okulları ve yabancı öğretmenler Kültürel-sosyal gezi ve aktivitelerle hem güzel bir tatil hem eğitim olanağı A.B.D. Kanada Ġngiltere Almanya Ayrıca, tüm yıl boyunca yetiģkinlere yönelik, Kanada, Amerika BirleĢik Devletleri ve Ġngiltere de uzun/kısa süreli, amaca yönelik ve yoğun Ġngilizce dil eğitim programları, Ortaöğrenim, kolej ve Üniversite eğitimi, Sertifika, diploma, master, doktora eğitimi

25 KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi 2. Eğitim ve Kariyer Günleri Kadıköy Anadolu Lisesi nde bir ilk: Geleceğinizi Planlamak için Doğru Seçim Kadıköy Anadolu Lisesi KiĢisel GeliĢim Kulübü nün KALEV in koordinasyonu ile düzenlediği 2. Eğitim ve Kariyer Günleri 6-7 Mayıs 2010 tarihlerinde gerek tanıtım amacıyla etkinliğe katılan eğitim kurumlarının sayısı ve nitelikleriyle ve gerekse Kadıköy Anadolu ve diğer liselerin öğrencilerinin gösterdikleri yoğun ilgi ile hedeflenen baģarıya ulaģarak, okulumuz kampüsünde gerçekleģti. AçılıĢını Ġlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın FerĢat Ayar ın yaptığı etkinlikte, ülkemizin önde gelen 28 eğitim kurumunun tanıtım standlarının yanı sıra KAL Kültür Merkezi nde üniversite, meslek tanıtım ve kariyer seminerleri ile baģarılı eğitim ve kariyerleri olan ve toplumda tanınan kiģilerin katılımları ile sunumlar düzenlendi.

26 Türkiye nin En Büyük Lise Festivali Fark Yaratan Spor Yayımcılığı: CNNTürk Fark Yaratan Mizah Dergisi: Penguen Dergisi Fark Yaratan YarıĢma Programı: Yetenek Sizsiniz Türkiye, Show TV, Acun Ilıcalı Fark Yaratan Spor Programı: NBA Stüdyo, NTV Fark Yaratan TartıĢma Programı: Sansürsüz, Habertürk TV, Yiğit Bulut Fark Yaratan Tiyatro Oyuncusu: Emre Kınay Fark Yaratan Talk Show Programcısı: Okan Bayülgen, Kanal D Fark Yaratan Haber Programcısı: Uğur Dündar, Star TV

27 Kadıköy Anadolu Lisesi 47. Dönem Martılar Mezuniyet Töreni ve Balo Organizasyonu eğitim öğretim döneminde okulumuzdan mezun olan 47.Dönem Martılar ın Mezuniyet Töreni ve Çırağan Otel de yapılan Mezuniyet Balosu na organizasyon desteği verdik

28 Yatılılarla AkĢam Yemeği ten bu yana yatılı geleneği önem taģıyan okulumuzda her yıl olduğu gibi bu yıl da yatılılarla birlikte organizasyonlar yapmaya devam ettik. Okulumuz yemekhanesinde düzenlediğimiz akģam yemeklerinde Kalev ve Kalid Yönetimleri, çeģitli dönemlerden mezunlarımız, Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği ve yatılı öğrencilerimizle birlikte keyifli saatler geçirdik. Educatürk 10 da Kadıköy Anadolu ġubat 2010 tarihlerinde Türkiye nin en büyük eğitim fuarı olan Educatürk 10 da okulumuzun standında hem Vakfımızın organizasyonlarını duyurduk hem de görevli mezunlarımız aracılığıyla okulumuzun tanıtımını sağladık.

29 TEVDAK ile temaslar geliģtirilerek sürdürülmektedir. TEVDAK ın özellikle Vakıf Destekli Okul modeli üzerindeki çalıģmaları ilgi çekmektedir. TEVDAK ın Ankara da MEB ve diğer resmi makamlar ile olan temasları ve ziyaretleri de izlenmekte ve katkı sağlanmaktadır. 6 Mart 2010 tarihli TEVDAK Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sayın Halim ÇUN Yönetim Kurulu Asil, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Av.Fehmi HASANOĞLU Yönetim Kurulu Yedek, geçmiģ dönem baģkanlarımızdan ve mezunumuz Sayın Özer YELÇE Denetim Kurulu Asil Üyesi olarak görev almıģlardır. Buna bağlı olarak, TEVDAK ile idari ve hukuki daha etkin iģbirliği ve ortak projeler konusunda çalıģmalar yapılması öngörülmektedir. Ġstanbul Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız'ı ve Kadıköy Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın FerĢat Ayar ı yıl boyunca çeģitli faaliyet ve projelerimizle ve taleplerimizle ilgili olarak ziyaret ettik Sayın Muammer Yıldız ı ziyaretimizde Eğitim Kariyer Günlerine desteğinden ötürü kendisine teģekkür plaketimizi takdim ettik. Projelerimizi kendileriyle paylaģma fırsatı bularak, özellikle Yabancı Öğretmen projemizle ilgili sürecin her aģamasında Sn.Muammer Yıldız ın ve Sn.FerĢat Ayar ın desteklerini aldık.

30 KALEV - KAL Okul Armalı Ürünler Tüm mezun ve öğrencilerimizin ortak noktası: Okul Armamızı 54 yıldır gururla taģıyoruz Yeni yaptırdığımız okul armalı ürünler Vakıf Merkezimizden veya mağaza bölümünden temin edilebiliyor. Özel Gün Kartları Mutluluk, sağlık, baģarı dilekleri ve taziye mesajlarınızı sevdiklerinize iletebilir, bu kartlar için Vakfımıza yapacağınız bağıģlarla burs fonumuzun geliģmesine ve oluģturulan projelerin finansmanına katkı sağlayabilirsiniz.

31 KURUMSAL KĠMLĠK VE TANITIM ÇALIġMALARI Mezunların okula bakan yüzü; kalev

32 WEB SĠTEMĠZ Ziyaretçi Sayıları

33 Okul Tanıtım Günleri 8-18 Temmuz 2010 Burası Kadıköy Anadolu, Amacımız Fark Yaratmak ilkesiyle eğitim çalıģmalarını sürdüren okulumuzun, en iyi Ģekilde tanıtılması ve en baģarılı öğrencilerin camiamıza kazandırılması için 2007 yılından bu yana düzenlediğimiz Okul Tanıtım Günleri nde, gönüllü öğrencilerimiz ve mezunlarımız ziyaretçilerimize gelenekleri olan köklü bir camia olmanın farkını yaģattı. Kadıköy Maarif i tercih edecek martı adayları için basın, okul ve dershanelerde tanıtım afiģleri ile duyurulan: 8-18 Temmuz 2010 tarihlerinde on gün süreyle gerçekleģtirdiğimiz Okul Tanıtım Günleri ne 300 e yakın aday öğrenci ve aileleri katıldı. Bu 10 günlük süre içerisinde telefon ve ile bilgi isteyen 100 ü aģkın aileye bilgi verildi. KADIKÖY ANADOLU LĠSESĠ OKS VERĠLERĠ Okulumuzun kontenjanı Son sırada yerleģen öğrencinin Türkiye sıralaması GüncellenmiĢ Okul Tanıtım Filmi, okulumuzu ziyarete gelemeyenlere fiziki Ģartlarını inceleme imkanı veren Kadıköy Anadolu Lisesi Sanal Turu, Türkiye genelinde 5000 e yakın ilköğretim okulu ve dershaneye gönderdiğimiz düzenli e-postalar ile tanıtım çalıģmalarımızı sürdürdük. Ayrıca Kadıköy Anadolu Lisesi Tanıtım Filmi, Sanal Turu ve Tanıtım Kitapçığı web sitemizde okulumuzu ziyarete gelemeyen 3000 i aģkın kiģi tarafından incelendi.

34 GERÇEKLEġME BĠLGĠLERĠ

35 2010 Hedefleri 2010 GerçekleĢenler Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Destek Okulumuzda yabancı öğretmen projesinin hayata geçirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi Avrupa Birliği fonları ve eğitim programlarından yararlanılması Öğrencilerimizin ve kulüplerimizin her anlamda desteklenmesi Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Destek Mayıs-Haziran 2010 döneminde yabancı öğretmenler derslere girmiģtir. Aralık 2010 dan itibaren de 3 yabancı öğretmenle Hz, 9 ve 10. sınıflarda uygulama devam etmektedir. Avrupa Birliği Fonları ve Eğitim Programları ile ilgili Vakfımız bünyesinde bir komite oluģturulmuģ, bu konuda uzman mezunlarımızın katılımıyla çalıģmalarına devam etmektedir. Öğrencilerimizin ve kulüplerimizin proje talepleri artarak desteklenmiģtir (10 kulüp 17 proje) Okulun fiziki ihtiyaçları ve yatırımlar Spor alanları ve kulüp odalarını yenilemek ve geliģtirmek Okul idaresinin talep edeceği ve ihtiyaç duyulan diğer fiziki yatırım ve projeleri hayata geçirmek Okulun fiziki ihtiyaçları ve yatırımlar Kız erkek yatılı bölümlerindeki TV odaları ve hobi odası ile kulüplerden gelen talepler doğrultusunda kulüp odalarının ihtiyaçları sağlanarak, yenilenmiģtir. Okulumuzda gerek okul adının yer aldığı pano ve gerekse diğer kurumsal kimlik çalıģmaları çeģitlendirerek uygulanmıģtır

36 2010 Hedefleri 2010 GerçekleĢenler Faaliyetler Velilere, öğrencilere, öğretmenlere ve mütevellilere yönelik çeģitli sosyal organizasyonlar yapmak Okulun kamuoyunda ve Anadolu daki okullarda tanıtımını sağlamak ĠletiĢim, kurumsal kimlik web sitesi, PR çalıģmalarımızı geliģtirmek MEB, yerel yönetimler ve TEVDAK ile iliģkilerimizi geliģtirmek Vakfımıza yeni mütevelliler kazandırmak Okul içinde öğrencilere yönelik kültür ve spor aktivitelerini artırmak KALĠD ile iģbirliğini geliģtirerek sürdürmek Okul Aile Birliği ile iģbirliğini geliģtirerek sürdürmek Faaliyetler Yatılı öğrencilerimiz ile mezunların buluģması amacıyla iki kez akģam yemeği düzenlenmiģtir. Okulda yaptığımız kurumsal kimlik uygulamaları, yurt çapında okul ve dershanelere gönderdiğimiz düzenli e-postalar, organizasyonlarımızla ilgili PR çalıģmaları, okul tanıtım günleri ile okulumuzun tanıtım çalıģmalarını sürdürüyoruz. Okulumuzun sıralama ve giriģ puanındaki yükselme ve web sitemizin izlenme artıģı bu anlamda önemli bir göstergedir MEB ile iliģkilerimiz düzenli olarak sürdürülmekte olup, Tevdak Yönetiminde etkin olarak görev alınmıģtır Vakfımıza yeni mütevelliler kazandırılmıģtır Satranç Turnuvası, Eğitim Kariyer Günleri, Ġngilizce Münazara ve KALfest organizasyonlarına kapsamı geniģletilerek devam edilmiģtir. KALĠD ile iģbirliğimiz sağlıklı ve verimli bir biçimde sürdürülmektedir. Okul Aile Birliği ile ortak toplantılar yapılmıģ ve uyumlu bir iģbirlikteliği sürdürülmüģtür.

37 2010 Hedefleri 2010 GerçekleĢenler Kaynak Yaratma ÇalıĢmaları Kaynak yaratma ve sponsorluk bulma odaklı profesyonel yapımızı geliģtirmek YurtdıĢı ve yurt içi dil okulu programlarını geliģtirerek sürdürmek Okulun ihtiyaçları için dıģ kaynaklardan ve mezunlardan sponsorluk ve bağıģlar sağlamak Kaynak Yaratma ÇalıĢmaları Kaynak yaratma ve sponsorluk bulma odaklı çalıģmalarımız geliģerek devam etmiģtir YurtdıĢı dil okulu programlarına devam edilmiģ, mezunlarımızın çocukları da programa dahil edilerek giden öğrenci sayısında artıģ olmuģtur. Özellikle mezunlardan sponsorluk ve bağıģ sağlanarak, ihtiyaçlara yönelik yatırımlar yapılmıģtır.

38 DA KAL A AKTARILAN KAYNAK KAL GİDERLERİ Genel Giderlere yapılan katkılar ,00 Personel , , , ,00 Kurs Eğitmen Gideri ,00 Fiziki Yatırımlar , , , ,00 Eğitim Destek Giderleri , , , ,00 Öğrenci Kulüpleri Destek Giderleri , ,00 Öğrenci Faaliyetleri Organizasyon Gideri , ,00 Revir/Kütüphane Destek Giderleri 205, , , ,00 Öğrenci Eğitim Yardımı , , , ,00 TOPLAM , , , , yılı faaliyet planında okula aktarılan kaynağın TL nin üzerine çıkartılması hedeflenmiģti

39 2011 FAALĠYET PLANI ÖNERĠSĠ

40 2011 FAALĠYET PLANI ÖNERĠSĠ Vakfımızın kuruluģ gayesi Kadıköy Anadolu Lisesi ne hizmette bulunmak, eğitime, öğrencilerin faaliyetlerine ve geliģimine ve okulun fiziki Ģartlarının iyileģtirilmesine yönelik kaynak sağlamaktır. Bunun için son 3 yıldır yeniden yapılandırılan Vakfımızca, oluģturulan ve geliģtirilen kendi kaynaklarını yaratan, sponsor ve bağıģçıların okula ve Vakfın projelerine katkıda bulunmalarını sağlayan yapının geliģtirilmesi ana hedeftir. Mezunlar Derneği KALĠD, Okul Aile Birliği ve Okul yönetimi ile yakın iģ birliği içerisinde Fark Yaratma ve bu Ģekilde kalıcı üstünlükler sağlama amacı ile çalıģmaların sürdürülmesi Vakfımızı ve okulumuzu çok daha ileri noktalara taģıyacaktır. Orta uzun vadedeki major hedefimiz ise Ġlköğretim Okulu açılmasıdır yılı çalıģmalarında yaratılan kaynağın TL nin ve okula aktarılan kaynağın da TL nin üzerine çıkartılması öngörülmüģtür.

41 HEDEFLER Okulumuzda yabancı öğretmen projesinin geliģtirilmesi, hem yabancı öğretmen sayısının hem de ders sayısının artırılması Yerli ve yabancı STK larla ve kültür organizasyonları ile iģbirliği yapılması, Avrupa Birliği fonları ve eğitim programlarından yararlanılması Öğretmenlerimizin mesleki olarak kendilerini geliģtirmelerinin teģvik edilmesi bu amaçla çeģitli eğitimler organize edilmesi Mezun Akademisyenlerden oluģan bir Eğitim DanıĢma Kurulu oluģturulması Öğrencilerimize Üniversite sınavına yönelik deneme sınavları yapılması Yaz okulu ve spor okulu uygulamaları yapılması Okul içinde ve dıģında, genele açık olarak öğrencilere ve yetiģkinlere yönelik çeģitli kurslar ve eğitimler düzenlenmesi Bir okul müzesi oluģturulması ve kapsamlı bir okul tarihçesi hazırlanması

42 ĠYĠLEġTĠRME, YENĠLENME VE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Ölçme Değerlendirme Merkezinin geliģtirilerek ve etkin hale getirilmesi Okulun IT alt yapısının yenilenmesi ve geliģtirilmesi Spor alanlarının ve okul açık alanlarının düzenlenmesi Pansiyon binasında fiziki iyileģtirmeler yapılması Amacı ile projelendirmeler yapılması ve bu yatırımların bağıģ ve sponsorluk destekleri ile gerçekleģtirilmesi için çalıģmalar yapılması

43 TEġEKKÜR EDERĠZ 2010 KALEV Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 BaĢkan Av. Argun EĞMĠR 86 BaĢkan Yardımcısı Sevil ÖZCĠĞER Genel Sekreter Kemal MĠLANĠ 86 Sayman Av. Fehmi HASANOĞLU 76 Üye Tuğrul DURAKBAġA 77 Üye Burak ÖNER 99 Üye Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Ġstanbul

2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz

2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 14 Mart 2010 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Đstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2009 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 Başkan

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

K A R İ Y E R İ T Ü Z İ R V E S TANITIM DOSYASI. Avrasya nın En Büyük Kariyer Zirvesi. 35 İTÜ Öğrenci Kulübü nün işbirliği ile organize edilmektedir.

K A R İ Y E R İ T Ü Z İ R V E S TANITIM DOSYASI. Avrasya nın En Büyük Kariyer Zirvesi. 35 İTÜ Öğrenci Kulübü nün işbirliği ile organize edilmektedir. İ T Ü K A R İ Y E R Z İ R V E S İ 2015 TANITIM DOSYASI Avrasya nın En Büyük Kariyer Zirvesi 35 İTÜ Öğrenci Kulübü nün işbirliği ile organize edilmektedir. 2 İTÜ KM İTÜ KM 1 Touch the Talent Saygıdeğer

Detaylı

Uluslararası Kariyer İçin

Uluslararası Kariyer İçin YIL:1 SAYI: 4 MART 2010 ÜCRETSİZDİR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARDEŞ ÜNİVERSİTE OLDULAR Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında 19 Şubat 2010 Cuma günü protokol

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı