2003 ten 2013 e Sanat Yolculuğumuz... İçindekiler FAALIYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2003 ten 2013 e Sanat Yolculuğumuz... İçindekiler FAALIYET RAPORU"

Transkript

1 2012 FAALIYET RAPORU 2003 ten 2013 e Sanat Yolculuğumuz... Buraya geldiğimde çok küçüktüm. Ellerim, ayaklarım küçücüktü. Ama şimdi ondört yaşındayım. Doğum yerim İstanbul, çocukluğumun yeri Başak... Dicle. Başak Sanat Vak* gençlere *rsat eşitliğinin verilmesi fikrinden yola çıkarak; çalışan çocuk ve gençlerle yapılan saha çalışmaları sonucunda belirlenen üzerine bir grup meslek elemanı sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, pedagog, tara*ndan 2002 yılında bir araya gelerek faaliyetlerine başladı. İstanbul Anadolu Yakası nda Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar a bağlı 7 gecekondu ve yoksul mahallerde, zorunlu göç eden 85 aile ile geçilerek, 189 çocukla anket yapılmasının ardından vâk*mızın çalışmalarına başladık. Yapılan saha çalışmasında; şehir merkezinden uzak mahallelerde sokakta, risk alvnda çalışan, çöp toplayan, küçük işletmelerde sağlıksız koşullarda ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmak zorunda kalan, koparılmış çocuk ve gençlere ulaşıldı. Yaşamlarındaki her türlü zorluğa rağmen kültür ve sanat büyük ilgi duyan bu çocuk ve gençler, imkânları olan çocuklara göre daha geriden başlamak zorunda kalmalarına rağmen hayallerini sanat yoluyla aktarabileceklerinin umudunu taşımaktaydılar. İşte bu çocuk ve gençlerin hayallerine bir adım daha yakın olabilmek için, onlara yakın yerde mahallenin içinden başakların için Başak Kültür ve Sanat Vak*'nı kurduk. İçindekiler Eğitim faaliyetleri Ek ders ve etüd çalışmaları Dil Kursları Eğitim Bursları Projeler Aktiviteler 2003 yılında kurulan Başak Sanat Vakfı; sanatın elit bir kesimin elinde olduğu bir coğrafyada başta yoksul çocuk ve gençlerde kültür, sanat, felsefe, edebiyat ve doğayla barışık bir dünya görüşünü aşılamak için, 10 yıldır imkânları sınırlı, göç mağduru yoksul çocuk ve gençlerin fiziksel ve düşünsel gelişimlerini açığa çıkartmak, yönlendirmek ve katkı sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadır.

2 İngilizce Eğitmenlerimiz Dilan Yalçın, Dilan Güntaş ve AGH gönüllülerimiz Jessica Snider ile Aila Spathopoulo 6-10 yaş grubu arasındaki 23 öğrencimize İngilizce dersi vermişfr. Özel bir dil kursunda ders veren Amerika'lı Jessica H. Snider ha^a bir gün gönüllü olarak İngilizce derslerine girerek imkanı olmayan öğrencilere, İngilizceyi sevdirerek öğrenmelerine yardımcı oldu. Jessica bize öğrencilerin öğrenme isteğini anlavyor Başak ta İngilizce öğretme *rsavnı bulduğum için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Öğrenciler çok ve İngilizce öğrenmek için can avyorlar. Onların heves ve çalışkanlıkları insana ilham veriyor. Yeni bir dil öğrenmek de gerçekten böyle bir çalışkanlık Öğretme deneyimlerime dayanarak İngilizce nin yaşamda daha fazla başarı için nasıl bir yol sağladığına tanık oldum. Umarım İngilizce edinimleri onlara da pek çok kapıyı açar. Sını*mdaki her öğrencinin kendi geleceklerini büyük ölçüde yarar sağlayacak şekilde İngilizce öğrenmek için sonsuz potansiyele ve zekaya sahip olduğundan eminim. Kanımca İngilizce öğrenmenin faydası çok farklı şekillerde tezahür edebiliyor; gerek iş olanaklarına ve üniversite kazanmaya faydası olsun, gerekse seyahat imkanı ve farklı ülkelerdeki insanlarla tanışma *rsav tüm bunlar kendilerinin İngilizce konuşabilme yeteneklerine bağlıdır. Başak Sanat Vak: olarak, Başaklara yeni bir dilde yeni hayaller kurmalarına yardımcı olduğu için Jessica ya çok teşekkür ediyoruz. Zazaca EğiFmcimiz ÇeFn Dölek'in yok olmakta olan bir dilin tekrardan toplumda kullanılması için verdiği Zazaca dil kursumuza bu yıl 7 kişi eğifm almışkr yılında da devam edecek kursumuza, özellikle göç eden ailelerin dilin kullanılmamasından doğan unutkanlık ve de özel olarak Zazaca öğrenmek isteyen insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. İtalyanca EVS Gönüllümüz Guilia Ferri'nin verdiği derslere 10 kişi kaklmışkr. KaKlımcılar dersler sonucunda sayıları, alfabe ve telaffuzlarını, belirli takıları, selamlaşmayı ve kendilerini tanıtmayı İtalyanca ifade edebilecek düzeye gelmişlerdir. Matematik Gelir düzeyi düşük olduğundan takviye dersleri alamayan örgün eğifm öğrencileri, vak:mız tara:ndan ücretsiz olarak yararlanabilecekleri derslerle desteklenmektedir. Sidre Adıgüzel, Burak Düzgün ve Mahmut Tuncer 13 öğrenciye verdikleri derslerle yardımcı olmuşlardır. Aynı şekilde öğrenciler talep etmeleri durumunda birebir derslerde almışlardır. Kentsel kültürün kıyısında diyebileceğimiz bir semt olan Kayışdağı nda kurulan vak:mız; kentsel dönüşüm projeleri ile insanların toplumsal bilinçlerinin yok e d i l d i ğ i b i r d ü n y a d a çocukların, gençlerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması i ç i n ç a l ı ş m a l a r d a bulunmaktadır. Özellikle göç mağduru, işsizlik, sosyal güvenceden yoksun olma, yaşadığı kente adapte olamama, güvensizlik, gelecek kaygısı gibi yaşamsal problemlerle baş etmeye çalışan aile ve bireylerin sanatsal ve düşünsel faaliyetlerden geri kalmamasını ve de toplumsal uyum konusunda yaşadıkları problemlerin aşılması, gençlerin sağlıklı bireyler olarak ürefme yönlendirilmesi ana hedefimizdir. Önceden çok utangaç ve pasif biriydim. Buraya geldikten sonra bir çok şeyi aşkm. Burada yeteneklerim keşfedildi. Burada kendimi çok rahat ve huzurlu hissediyorum. Burada müzik, resim, Fyatro, gitar kurslarına kakldım ve kaklmaya devam ediyorum. Buraya geldiğimden beri hedefimi, gelecekteki planlarımı ve mesleğimi belirledim. İleride oyunculuk okumak isfyorum yani sanatla, Fyatroyla ilgilenmek isfyorum ve bu kararları vermemde vak:n çok katkısı oldu, olmaya da devam ediyor. Burayı ve insanları çok seviyorum. Çok sıcak kanlı ve iyimserler. Dicle A.

3 Projeler Sanatin rengiyle bulusalim! EVS programları kapsamında yürümüğümüz SanaKn Rengiyle Buluşalım projesi değişik kültürlerden gençleri bir araya gefrerek,sanat vasıtasıyla birbirlerinin kültürlerini yakından tanımalarını,hem benzerliklerini görüp hemde farklılıklarla bir arada yaşamayı öğrenmelerini amaçlamışkr. İtalya ve Avusturya'dan gelen 3 gönüllü 6 ay süresince aynı zamanda dezavantajlı yada sanatla buluşamayan çocuk ve gençlere sanak götürmüş, şehrin çeşitli merkezlerindeki sokaklarda sanatsal faaliyetler düzenleyerek bu çocuk ve g e n ç l e r i s a n a t l a buluşturmuşlardır. Vakıfla, 2004 yılında tanışkm. Vakı^a düzenlenen EMEK projesinde annem teksfl ve okuma yazma kursuna kakldı. Onunla beraber geliyordum, beni bırakacak yeri olmadığından. Okul sadece bize bilgiyi verirken, vakıf bilgiyi, eğlenceyi ve genel kültürü öğrefyor. Gelecekte iç mimar olmak isfyorum. Hobi olarak fotoğrafçılık yapmayı düşünüyorum. İnsanlığa yararlı şeyler yapmak isterim. Hasret Bölgesel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliğe ve Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele AraşKrma konusu ve Amaç: Kadına Karşı ŞiddeFn ortadan kaldırılması ve mağdurları için destek sisteminin güçlendirilmesi ve Cinsiyet Temelli Şiddet Mağdurlarının güçlendirilmesi ile Kadına Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yerel Destek Mekanizması nın gelişfrilmesi. Proje kapsamında; STK'lar, kamu sektörü ve medya kuruluşları da dâhil olmak üzere farklı aktörler arasında diyalog kurularak üç pilot alanda kadına yönelik şiddef önlemek için, yerel sevk mekanizmasının kurulması, toplumda savunmasız kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddef önlemek için toplum bilincinin artması için çalışmalarda bulunulmuştur. Toplum ve aile nezdinde kadına karşı şiddet oranını azaltmak, sivil toplum ve kurumlar arası işbirliği gelişfrilerek kadına karşı şiddef önleyecek sevk mekanizmaları güçlendirerek cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi ve kamu bilincini arlrıcı çalışmalar gerçekleşfrilmişfr. Ana akfviteler; iyileşfrme ve bilinçlendirme yoluyla savunmasız kadınların, kapasite paydaşlarının güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddefn önlenmesi için sevk mekanizmaları kurulmuştur. Kadına yönelik şiddefn sistemafk olarak izlenmesi, kadına yönelik şiddef durdurmak için artan kamu bilinci ve yerel düzeyde Kulis Faaliyetleri yapılarak bilinçlendirme kampanyası yürütülmüştür. Bu eylemler kadına karşı şiddef önlemede, sevk mekanizmaları kurmaya kaklımda ve yerel düzeyde kadınların insan haklarının izlenmesini güçlendirecekfr. Aynı zamanda, kamu makamlarının, kamu kurumlarının, yerel yönefmlerin ve yerel medya dâhil olmak üzere farklı aktörler arasında diyalog ve işbirliğinin gelişfrilmesi faaliyetleri, coğrafi olarak farklı sosyo- ekonomik yapıda benzer üç yerel pilot bölgede kadınlar için hayata geçirilmişfr. Suçlu Muyum? Suçlu Musun? Suçlular Mı? Bu çalışmayı göç alan iki kenme, Diyarbakır ve İstanbul da toplam 108 çocuk ve genç ile gerçekleşfrdik. Çalışmamızı yürütürken, bu iki kenme çocukları suça iten etkenleri özgül olarak saptamayı ve bu özgül etkenlere karşı, ne tür önleyici önlemlerin gelişfrebileceğini ile önlemlerin öncelikle hangi kurumlar tara:ndan hayata geçirilmesinin daha etkili olabileceğini ortaya çıkarmayı hedefledik. Psikolojik etkilerini de içeren çocukların algısını da hesaba kakldığı bir farkındalık yaratmayı istedik. Proje boyunca anket, drama, fotoğraf atölyeleri, sergiler ve panel düzenledik. Öncelikle bölgeler arasındaki benzerlikler ve farklılıkların neler olduğu, çocukların beklenfleri ve yapabildikleri açısından nelerin değişfğini her iki bölgedeki çocukların çıkmazlarının neler olduğunu karşılaşkrmak, çocukların suç algısını ve suçun nedenlerine ilişkin düşüncelerini anlayabilmek için anket çalışması gerçekleşfrdik. Anket çalışmasından sonra drama ve fotoğraf atölyeleri olmak üzere iki atölye çalışmamız oldu. Drama atölyesinde çocuklarla suç, çocuk ve medya konulu drama çalışması yapıldı. Fotoğraf atölyesinde ise: fotoğraf, görsel hikaye oluşturma, suç, suçlu ve çocuk üzerine mefn oluşturma, röportaj yapma vb. medya okur- yazarlığı, hikayelendirme çalışmaları yapkk. Bu çalışmalar İstanbul ve Diyarbakır da değişik mekanlarda sergilendi.

4 Sanatsal ve Kültürel Aktiviteler Resim Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi ile Vakfımıza gelen gönüllümüz Fiona Spathopoulou'nun yürüttüğü resmi çalışmalarına 5-9 yaş arası 13 çocuk katılmıştır. eğlenceli ve bilgilendirici bir forum atölyede hayat bulmuştur. Geri Dönüşümle Takı Tasarım Vakfımız gönüllülerinden Melanie Kofler'ın verdiği geri dönüşümle takı tasarımı çalışmasına BSV öğrencilerinden 13 kişi katılarak, işe yaramadığı düşündükleri atıkların nasıl değerlendirebileceklerini ve onlarla neler yaratabileceklerini öğrendiler. Müzik Gönüllülerimizden Kadriye Kurt'un yürüttüğü müzik çalışmalarında, 12 kişiye temel müzik dersleri verilmiştir. Dersler sırasında temel nota bilgileri, ses eğitimi verilerek öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerinin ortaya çıkartılmasına yardımcı olunmuştur. Müzik dersleri 2013 yılında da devam edecektir. Fotoğraf Atölyesi Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Vakfımıza gelen İtalyan gönüllümüz Enrico Cattabriga'nın yürüttüğü çalışmalara 11 kişi katılarak, katılımcılara fotoğraf makinasının tanıtımı, çekim yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmış ve uygulamalı çalışmalarla bu bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlanmıştır. Forum Tiyatrosu Vakfımızın Amerikalı gönüllüsü Julia Snider'ın yürüttüğü Forum Tiyatro Atölyesi nde, birbirinden farklı kimlikler 18 gencin katılımıyla Avrupalılık Bilinci Gönüllülerimizden Enrico Cattabriga ve Guilia Ferri'nin farklı coğrafya ve bölgelerdeki insanlar arasındaki ekonomik, kültürel ve bilişsel farklılıklardan doğan yaşam farklılıkları algılatmaya yarayan sosyolojik düşünce fikri doğrultusunda eğitici atölyeler düzenlenmiştir. Derslerin sonunda 'Birleşik Farklılıklar' isimli bir tiyatro oyunu ile sosyal farklılıkların kökeninde yatan fikirler vurgulanmıştır. Psikodrama Gönüllülerimizden Mehtap Gündoğdu ve Feyza Karaca'nın gerçekleştirdiği psikodrama çalışması ile bireylere dramatik canlandırmalar yoluyla geçmiş ve güncel sorunlarını çatışmalarını ya da geleceğe dair beklentilerini, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlamıştır. Sunum Teknikleri Gönüllümüz Gülşah'ın verdiği sunum teknikleri derslerinde; sunum hazırlama teknikleri ve sunuş sırasında bilinmesi gereken püf noktalar ders katılımcılarına öğretildi.

5 Ingilizce Drama İspanyol gönüllümüz Alba Puig'in yürüttüğü İngilizce Drama atölyesi ile 13 kişiye ulaşılmıştır. Çeşitli beden egzersizleri ve oyunlarla çocuk ve gençlerin çekingenlikten kaynaklanan içe kapanıklıklarının kırılması ve böylelikle kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri hedeflenmiştir. Ekip ruhu, çalışma, konsantrasyon gibi önemli konuların uygulamalı şekilde üzerinde durulduğu etkinlik, İngilizce yürütüldüğü için çocuk ve gençlerin İngilizcelerinin de geliştirmelerine katkıda bulunulmuştur. İsmem Atölyesi EVS programı Sanatın Rengiyle Buluşalım projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darüleceze'ye bağlı İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Kursu) ve İGEM ile ortaklaşa (İstanbul Gençlik Eğitim ve Rehberlik Merkezi)'in çocuk bölümünde çeşitli geri dönüşüm ve yaratıcı oyunlar atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Söyleşi Vakfın bünyesinde çalışmalara katılan pek çok genç ve çocuk çeşitli sanatsal faaliyetlere katıldıkları halde birbirlerini gerçekte tanıyamadıkları fikrinden dolayı başlattıkları söyleşilerde her cumartesi günü güncel konular konuşularak düşünce ve duygularını paylaşabilecekleri bir platformda bir araya geliyorlar. Salt Eğitim Atölyesi Beyoğlu Salt da lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Hayal Et, Tasarla, Tartış atölyelerine 8 Aralık 2012 de Vakfımızın öğrencileri katıldı. SALT Galata da yapılan atölye, öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel görüşlerini paylaşabilecekleri bir platformda tasarım-malzeme-yapı ilişkisi konusuna odaklanarak gerçekleşti. Atölye ye katılan 17 BSV genci (Başak Sanat Vakfı) mimarlık ve tasarım disiplinlerinden akademisyen, tasarımcı ve profesyonellerle bir araya gelerek oluklu mukavvalardan temalı koltuklar yaptılar. Atölye gençlerin farklı bakış açılarını geliştirmek, hayal güçlerini ortaya çıkarmak, yaratıcılığın tüm süreçlerinin farkına varabilmeleri, vizyon edinmeleri ve estetik algısı oluşturması açısından önemli bir çalışmaydı. Vakfa yeni gelen çocuk ve gençler ve vakfın bünyesinde çalışan gönüllülerin de katıldığı söyleşilere oldukça verimli geçmektedir. Böylece bu söyleşiler, ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, çeşitli işlerde çalışan emekçi gençlerin de katıldığı, herkese açık bir platform halini almıştır. Söyleşilerde kendilerini ifade etme imkanı bulan genç ve çocuklarda sosyalleşmeleri adında önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz. Her bireyin konuşma hakkına sahip olması düşündüklerini özgürce ifade etmesi, farklı düşünce ve seslerin önemini kavraması açısından oldukça verimli geçiyor. Vakıf çalışanlarının moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerde, özellikle her bireyin sesinin duyulur kılmaya dikkat edilmektedir. Bugüne kadar yapılan söyleşilerde: Aile Kurumu, Çocuk Hakları, Medya, Eğitim Sistemi, Özgüven Eksikliği, Söyleşi Teknikleri, Aile ve Çocuk, Eğitim de Serbest Kıyafet Uygulaması, Ekoloji, Hayvan Hakları, Kadın Hakları, LGBT Hakları örnek gösterilebilir.

6 Paneller, Sergiler... Çocuk, Göç ve Suç Panel/Forum Suça yönlendirilmiş çocuklar konusunun uzmanları konuklar ile gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Umut Işığı Çocukların Evsahipliğinde Çocuk, Göç ve Suç konulu panel/forum ile Suçlu muyum? Suçlu muyuz? Suçlular mı? Projemizi sonlandırdık. Panelimizde çocuk ve suç konusu tartışılıp gelen konuklara bu konuda bilgi paylaşımı yapıldı, elbette konunun öznesi olan çocuklar bile beraber. Panelde çocuklara da söz vererek düşüncelerini paylaşmalarını istedik. Panelimizi ve yaptığımız çalışmaların sonuçlarını daha geniş bir kamuoyuna ulaştırabilmek amacı ile Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olarak bir kitapta derledik. İstanbul, Diyarbakır Sergileri İstanbul ve Diyarbakır da ikili gruplardan oluşan çocukların hayatlarından esinlenerek yazdıkları hikayeler ve bu hikayelerin kahraman olduğu fotoğraf karelerinden 3 tane sergi yapıldı. Bu sergilerde her bir katılımcı çocuğun çektiği fotoğrafı diğer katılımcı çocuğun İstanbul ve Diyarbakır da ikili gruplardan oluşan çocukların hayatlarından esinlenerek yazdıkları hikayeler ve bu hikayelerın kendilerinin kahramanı olduğu fotoğraf karelerinden oluşan sergimizde, her bir katılımcı çocuğun çektiği fotoğrafı, diğer katılımcı çocuğun nasıl haberleştiğine dair gerçek hikaye ile haber arasındaki farka tanıklık edildi. Platformlar İstanbul Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu Platformun amacı, tüm çocuklara yönelik riskleri fark etmeye, önlemeye ve risk doğduğunda müdahale etmeye yönelik bir sistem oluşturulması ve geliştirilmesi için sosyal savunu çalışmaları yapmaktır. Çocuk Gelinler Platformu Türkiye'de ilk kez çocuk evliliklerine karşı bir araya gelen kurum ve kuruluşların katkısıyla kurulan platform "Bu suça ortak olmayın" diyerek çocuk evliliklerine karşı küresel işbirliğine ulusal düzeyde destek vermek amacı ile kuruldu. Platform, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Uçan Süpürge'nin davetiyle bir araya gelen 11 kentten 50 sivil toplum kuruluşu ve üniversite biriminden oluşuyor. Çocuğa Şiddeti Önlüyoruz Platformu UNİCEF in desteğiyle kurulan Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı Türkiye de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla oluşturuldu. Ortaklar tarafından onaylanan bir protokolle çalışmalarına başlayan Ortaklık Ağı, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için etkin bir izleme sistemi kurulmasını hedefliyor. Buna bağlı olarak izleme göstergeleri oluşturmak; izleme çalışmasına katılacak STÖ leri güçlendirmek ve aralarında iletişim ağı oluşturmak; bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası ve haberleşme sistemi kurmak gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.

7 2012 YILINDA KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR Eylül 2012 Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen Kalkınma Bakanlığı 10.Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Çalışmaları 1.Aşama Toplantısına katılım Kasım 2012 UNICEF'in Ankarada Kasım tarihlerinde düzenlediği Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele Konferansına katılım 8 Aralık 2012 Maltepe Üniversitesi'in düzenlediği sokak çocukları konferansına katılım Eylül Kasım 2012 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Ankara Sheraton Otel'de Sergi Salonunda gerçekleştirilen Kalkınma Gerçekleştirilen Anna Lindh Bakanlığı 10.Kalkınma Vakfı 5.Site toplantısına katılım. Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Çalışmaları Toplantısına katılım Aralık 2012 BOLU Abant'da Gerçekleştirilen 2.Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı toplantısına katılım 28 Mayıs 2012 Sabancı Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal İletişimde bir Araç OIarak Sosyal Medya Neden Önemli toplantısına katılım. 26 Kasım 2012 Özge-Der'in İstanbul' Kervan Otel (Taksım)gerçekleştirdiği Gençlik Destek Hattı Tanıtım Toplantısına katılım Mayıs 2012 Kızılcahamam Ankaradaki Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı toplantısına katılım. Yayınlarımız

8 Veli toplanklarına kaklan annem hiç bir şey anlamıyordu söylenelerden. Üstelik ona kötü bakıyorlardı. Sokakta hala da annemle konuşmuyorlar ve tuhaf bakıyorlar. Ben burada cümleler kurmayı, onları kullanmayı öğrendim. Çünkü telaffuz edemiyordum. Kendimi anlatamıyordum. Ama burada sosyal etkinliklere kavlarak becerilerim, özgüvenim, rahatlığım ar`. Başarılı olmaya başladım. Kendimi ifade edebiliyorum arvk. Annemle babam arvk hep benle gurur duyup hep destek veriyorlar. Çünkü başarılarımı görmek onlara umut veriyor. Bu vakıaa Kürt olmam beni strese sokmuyor, üzmüyor çünkü herkes burada bir kardeş, bir arkadaş gibi. Elif Bize Destek Olun! Vak:mızın çalışmaları gönüllü işbirliği ve paylaşım temelinde yürütülmektedir. Bu nedenle sahiplenildiği, desteklendiği ölçüde niteliği ve niceliği yükselecekfr. İşte bu nedenle; Tohumu biz a;k, başaga birlikte dönüştürelim diyorsaniz Gönüllü eğitmen olarak, mesleki birikim ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz, Az ya da çok kaygısı taşımadan ayni veya nakdi bağış yapabilirsiniz, BSV nin çalışmalarını tanıyıp ve tanıtabilirsiniz, Desteğe ihfyacı olan çocuk, genç ve ailelerini vak:mıza yönlendirebilirsiniz, Vak:mız olanakları ölçüsünde 26 öğrenciye eğifm bursu veriyor. Bu sayının yükselflmesine katkıda bulunabilirsiniz. Başak Sanat Başak Kültür ve Sanat VakV Kayışdağı Mahallesi, Uslu Caddesi, Nihat sokak, No. 55/ A ATAŞEHİR

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!

Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil! Bülten Sayı: 2013/3 Hayata Destek, acil yardımdan kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede projeler yürüten uluslararası bir insani yardım kuruluşudur. Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil! Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!,

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 81 İl 81 Proje/Ulusal Ajansın 10. Yılı Festivalinin Değerli Ziyaretçileri 2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

Detaylı

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü?

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 6 Nisan 2013 Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı,

Detaylı

Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi

Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi Bu kitap Hollanda Konsolosluğu MATRA programınca desteklenen, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yürütülen Etik Çocuk Projesi kapsamında, Friedrich-Ebert-Stiftung

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ?

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? Uluslararası elektromekanik taahhüt projelerinde kendisini kanıtlamış olan BİRLEŞİM GRUP, global bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarına

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

ÇEK 8. Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÇEK 8. Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu ISSN: 2147-5601 Sayı 10 MART 2014 ÇEK 8. Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu ÇEK'te 2014 yılı TSE denetimi Eğitim Kooperatifleri Çalıştayı ÇEK Dayanışma yemeği ÇEK'li Gençlerden GDO paneli Anaokulumuz Eko

Detaylı

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one Gençlik kendi başına olumlu Youth katılımı participation is not bir an amaç end indeğildir, itself, ancak but a gençlerin means toyaşamlarında achieve positive değişimler elde etmek ve daha iyi bir toplum

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Araştırmanın yürütücüleri:

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler HAZIRLAYAN Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir Şubat 2009 ARKA KAPAK Kitap hk kısa tanıtım yazısı buraya Arı Toplumsal

Detaylı

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı