YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER... A- İdarenin Amaç ve Hedefleri..... B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar..... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Sonuçları Tablosu.. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar C- Değerlendirme.. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. iii

3 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU eğitim-öğretim yılından beri bünyesindeki üç bölümle hizmet vermeye başlayan Yabancı Diller Yüksek Okulu misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedefleri ile uyumlu bir şekilde 2012 yılını da tamamlamıştır. Yüksekokulumuz öğrenci sayısı bakımından üniversitemizin en büyük fakültelerine eşdeğer durumdadır yılında 24 bölümün İngilizce Hazırlık Programını başarıyla yürütülmüştür. Gerek hazırlık sınıfı, gerek Yüksek Lisans İngilizce dersleri ve gerekse hazırlık sonrası verilen tüm İngilizce derslerin yürütülmesi Yüksekokulumuzun sorumluluğundadır. Bir eğitim öğretim yılında (hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin servis İngilizce dersleri hariç olmak üzere;) yaklaşık 2100 öğrencimiz İngilizce hazırlık eğitimi almaktadır.. İngilizce hazırlık sınıfının tek başına bütün beklentileri karşılaması mümkün değildir. Hazırlık sınıfından mezun olan öğrencilerin kendi bölümlerine geçtikleri zaman İngilizce ders almaları sağlanmalıdır. Bu yapıldığı zaman hazırlık sınıflarının amacına ulaşmasındaki en önemli eksiği tamamlanmış olacaktır. Teknolojiyi yakından takip eden ve kullanan yapısıyla Yüksekokulumuz önümüzdeki yıllar için eğitim kalitesini daha da artırma, uzaktan öğretimi üniversitemiz bünyesine yayma, diğer yabancı dil Yüksekokulları ile ortak çalışmalar yapma gayreti içindedir. Yüksek Okulumuzda hali hazırda görev yapan 79 öğretim elamanı Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine en üst düzeyde katkı sağlamaktadır. Gelecek yıllarda vizyonumuza uygun olarak gerek akademik ve gerekse idari alanda çalışmalarımıza devam ederek; üstlendiğimiz görev ve sorumlulukların bilinciyle çok daha kaliteli bir eğitim seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yrd.Doç.Dr.M.Naci KAYAOĞLU Müdür 4

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yabancı Diller Yüksekokulu üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden Mütercim- Tercümanlık bölümü henüz öğrenci almamıştır. Diğer bölümlerden Temel İngilizce bölümü 20 bölüm zorunlu 4 bölüm seçmeli olmak üzere yabancı dil hazırlık eğitimini vermektedir. Hazırlığı olmayan diğer bölümlerin servis derslerini ise Modern Diller Bölümü vermektedir. KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu öğrencilere kayıt oldukları Eğitim Öğretimin öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır. Bir başka deyişle odak noktasında öğrencileri olan, amaçları ortak, dil öğrenmeye ve yeniliklere açık, karşılıklı sevgi ve saygıya duyarlı, sosyal sorumluluk taşıyan ve kendi bölümlerine gittiklerinde okulumuzda öğrendiği yabancı dili yeni bilginin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılması konusunda etkin bir şekilde kullanabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Temel İngilizce Bölümünün var oluş felsefesi öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal içerikli programlarda sahip olduğu dil becerisini kullanarak hem rekabet gücünü geliştirmek hem de dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Böylece yeni bilgilerin üretilmesine katkıda bulunmasıdır. Aynı zamanda Yüksek Lisans seviyesindeki öğrencilerine verdiği dil desteği ile bu öğrencilerin kendi alanlarında ulusal ve uluslararası zeminde önemli bir yere sahip olmalarına imkan hazırlamaktır. Vizyon KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, vizyonu öğrencilerinin İngilizceye tüm yönleri ile hakim olması ve onları bu dilde çok iyi okuma, yazma, konuşma ve dinleme-anlama becerileri ile donatarak kendi alanlarındaki yayımları, bilimsel gelişmeleri rahatlıkla takip edebilecek düzeyde bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimize bir yıl içinde verdiğimiz İngilizce dilin işlevsel boyutunu içermektedir. Etkili ve kaliteli bir hazırlık programı sunmak, her yıl öğretim metot ve teknikleri üzerinde çalışmalar yaparak öğretim kadromuzun mesleki gelişimini sağlamak, öğrencilerin okuma yapabilecekleri çok sayıda kitabı bulunan bir kütüphane oluşturmak, İngilizce dinleme yapabilecekleri bir ortam sunmak (disc-man veya kulaklıklı bilgisayarlarla) projelerimiz arasındadır. Erasmus programı dâhilinde yurt dışına gidecek olan öğrencilere yıl boyunca yoğun şekilde kurs verilmektedir. İleri teknolojiyi bütün çalışmalarımızda etkili bir araç olarak kullanmak, bu hedefe ulaşmak içinde gerekli alt yapıyı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Uluslararası ve ulusal konferanslara, seminerlere katılmaya öğretim elemanlarımızı teşvik ederek gerek bölüm adına gerekse kurum adına vizyonumuzu geniş tutmak gelecek yıllardaki eğitim öğretim kalitesi açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. 5

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Bölümü önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin başlatılmadığı; fakülte ve öğrenci sayısının bugünküne oranla çok daha az olduğu dönemlerde, birimlerin yabancı dil servis derslerini yürütmek üzere Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Hazırlık programları açıldıktan sonra 14 bölümün hazırlık İngilizcesi ve üniversitenin servis İngilizcesi ihtiyacını karşılamaya devam etmiştir. Yabancı Diller Bölümünün Yüksek Okula dönüştürülme kararı Üniversitemiz Senatosunca tarihli 170/6 sayılı kararla kabul edilmiş bu karar da Bakanlar Kurulu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra çok hızlı gelişme gösteren yüksekokulumuz şu anda 20 bölüm zorunlu 4 bölüm seçmeli olarak toplam 24 bölüme bir yıl süreyle İngilizce hazırlık eğitimi vermeye devam etmektedir.ayrıca hazırlık sınıfı olmayan diğer bütün bölümlerin servis İngilizce dersleri yüksekokulumuz tarafından verilmektedir.bununla birlikte her yıl yüksek lisans öğrencilerimize bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Yüksekokulumuz kendisine tahsis edilen bütçenin 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre harcama ve harcama öncesi kontrol işlemlerini kendi yetki sınırlarında yürütmektedir. Harcama Yetkilisi Görevi Yüksekokul Müdürü tarafından, Gerçekleştirme Görevlisi ise Yüksekokul Sekreteri vasıtası ile yerine getirilmektedir. Yüksekokulumuzda Satınalma-Ambar, Teknik ve İdari İşler faal durumdadır. Ayrıca akademik görev yetki ve sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır. YÜKSEKOKUL YÖNETİMİMİZİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Yönetim kadrosunun her birinin görev tanımlarında belirtilmiş olan görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirmeleri. 2- Çalışanlara yakın ve yardımcı olacağı duygusunu vermek amacıyla programsız ziyaretlerde bulunmaları. 3- Birimler arasında eşgüdüm ve düzenli çalışmayı sağlayacak ekip çalışması yapmaları, kendi birimlerini yönlendirmeleri ve çalışanlara liderlik etmeleri. 4- Birimlerindeki süreçlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütmeleri, yüksekokulun stratejik planını tüm bireylerle paylaşmaları ve onları güdülemeleri. 5- Öğrencilerin sorunları ile yakından ilgilenmeleri. 6- Kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda öğrencilere destek olmaları. 7- Sorumlu oldukları birimlerdeki fiziksel donanımın ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaları, kalite bilincini yaygınlaştırmaları. 8- Öğretim etkinliklerinin yapıldığı sınıf içi ve sınıf dışı ortamların eğitime en üst seviye yardımcı olacak şekilde düzenlenmesini sağlamalarını. 6

6 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 9- Her düzeydeki insan ilişkilerinin, eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmelerini sağlamalarını. 10- Birimlerindeki çalışanlar ve öğrenciler üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaları. 11- Tüm çalışanlara ve öğrencilere adil davranmaları. 12- Çalışanların ve öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için uygun ortamlar hazırlamaları olarak sıralanabilir C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.2.Taşınır Malzeme Listesi ve Taşıtlar Taşınır Malzeme Listesi DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet Tesisler Grubu Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır Makineler ve Aletler Grubu Adet Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Adet Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Adet Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler 7

7 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Adet Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları Hizmet Amaçlı Hayvanlar Gösteri Amaçlı Hayvanlar Koruma Altına Alınan Hayvanlar Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Etnografik Eserler Arkeolojik Eserler Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Tabletler Mühür ve Mühür Baskıları Arşiv Vesikaları Fosiller Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Adet Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Adet Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 8

8 Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 1.3. Eğitim Alanları Toplam Kapasite Adı Sayısı (Adet) Alanı (m2) (Kişi) Sınıf Anfi Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar Atölye Toplam Dersliklerin Teknolojik Donanımı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı)*100 Akıllı Tahta Olan Derslik Sayısı Dersliklerdeki Akıllı Tahta Oranı (Akıllı Tahtası Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı )* Sosyal Alanlar 9

9 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya TOPLAM Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı(Adet) Alanı(m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam

10 2-Örgüt Yapısı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL KURULU MÜDÜR YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ YAZI İŞLERİ PERSONEL SERVİSİ TAHAKKUK SERVİSİ MODERN DİLLER BÖLÜMÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ AYNİYAT VE SATIN ALMA İŞLERİ DİL KURSLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ OKUMA YAZMA KONUŞMA VE DİLBİLGİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ BİLGİ-İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEKNİK SERVİS FOTOKOPİ-BASKI ONARIM İŞLERİ 11

11 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Atanması: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama üç yıl için doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Görev,yetki ve sorumlulukları: 1-Yüksekokul kuruluna başkanlık etmek, yüksekokul kurul kararlarını uygulamak,yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu hakkında rektöre rapor vermek 3 - Yüksekokulun gerek bütçe gerek kadro ihtiyacını rektörlüğe bildirmek. 4- Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 5- Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim,bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. YÜKSEKOKUL KURULU Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. YÜKSEKOKUL KURULUNUN GÖREVLERİ. Yüksekokul kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1)Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan,program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur Yüksekokulumuzda yeterli öğretim üyesi bulunmadığından yönetim kurulumuz oluşmamıştır.bu konuda Üniversitemiz yönetim kurulu kararları uygulanmaktadır. 12

12 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri,enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim hizmetlerini sunarken teknoloji kullanımına imkanlar ölçüsünde önem vermektedir. Bu amaçla 2013 yılında Projeksiyon ve bilgisayardan oluşan sınıf sayısı 62 çıkarılmıştır.. Bu sınıflar haftalık ders programının durumuna göre yoğun olarak kullanılmaktadır. Self Access derslerinde kullanılan sinema salonumuzda İngilizce film-video seyretme ve sunum yapabilme imkanları mevcuttur. Ayrıca yeteri kadar dinleme yapabilmeleri için cd çalar bulunmaktadır. Ayrıca okulumuz web sayfasında Beginner (başlangıç) seviyeden başlayarak Pre-Indermediate (orta altı düzey), Intermedaiate (orta düzey) ve Upper Intermediate (orta üstü düzey) seviyelerine uygun ders materyalleri ile sınıf ortamında ve ödevler için internet ortamında hazırlanan web sayfamızda dersler yapılmaktadır. Başlangıç seviyesi sınıflarında cümle yapıları, kelime türleri ve bazı kalıplar verilerek, paragrafın yapısı, içeriği, planı ve çeşitleri öğretilerek başlanır. Orta düzey ve yukarı seviyelere geçen öğrencilere ise paragraf bilgileri pekiştirildikten sonra kompozisyon yazma becerilerin kazandırılması sağlanır. Kısaca 5 paragraflık değişik türlerde essay (kompozisyonlar) yazma becerileri verilmektedir Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar

13 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Akıllı Tahta Projeksiyon 1 78 Slayt makinesi Tepegöz 10 Episkop Barkot Okuyucu 2 Baskı makinesi 2 Fotokopi makinesi 4 Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar 5 Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Araştırma Amaçlı (Adet) 4- İnsan Kaynakları(*) 4.1- Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi 5 Okutman 74 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı Genel TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Amerika 1 Temel İngilizce Bölümü Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 1 14

14 4.3- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4.4- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetleri 5 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön lisans Lisans Kişi Sayısı Yüzde Yüksek L.ve Doktara 4.6- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4.7- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 15

15 4.8- Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları * Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel İdari Personel TOPLAM Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU Bölümde ders ve diğer uygulamalar ve işleyiş Bölüm Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bağlı koordinatörlükler aracılığı ile yürütülmektedir. Bölüm Başkanlığının ve her bir koordinatörlüğün 2012 yılı faaliyet raporu aşağıda belirtildiği gibidir. TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER * Temel İngilizce Bölümü Başkanlığı, bünyesindeki koordinatörlüklerin işleyişinden sorumludur ve bu nedenle sürekli bu koordinatörlüklerle iletişim halinde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerle birlikte aşağıda da belirtilen diğer faaliyetleri de yürütmektedir. * dönem sonunda yayınevleri ile yapılan toplantılar sonucu yılında okutulacak olan kitaplar belirlenmişti ve güz dönemi başlamadan Oxford yayıneviyle iletişim kurularak öğretmen kitaplarının hemen dönem başında temini sağlanmış ve imza karşılığı bütün öğretim elemanlarına dağıtılmıştır. * Diğer idari personel ile eşgüdüm içinde çalışılarak muafiyet sınav sonuçları listeler halinde düzenlenip ilan edilmiştir. * Akademik takvim hazırlanmıştır. * Muafiyet ve seviye tespit sınavı sonuçlarına göre puanlar baz alınarak sınıflar oluşturulmuştur. Sınıfları oluştururken karma bir sınıf oluşturma düşüncesi benimsenmiştir ve bu doğrultuda farklı bölümlerin bir sınıfta olmasına azami önem gösterilmiş,eski sistem öğrenci yerleştirilmesinin önüne geçilerek daha homojen bir yapı elde edilmesi hedeflenmiştir. * Dersler başlamadan önce ders programları ile ilgili öğretim elemanlarının talepleri alınmış ve bu doğrultuda ders programları yapılmaya çalışılmıştır. * Not değerlendirme sistemi yeniden düzenlenmiştir. * Projeksiyon bulunmayan sınıflar tespit edilmiştir ve gerekli sayıdaki projeksiyon aleti ve bilgisayar rektörlükten talep edilmiştir. Ayrıca bir optik okuyucu talebinde bulunulmuş ve talebimiz olumlu karşılanmıştır. 16

16 * Akademik takvim, sınıf-hoca programları, sınıf yerleşim planı, not değerlendirme sistemi, kullanılan kitaplar, müfredat programından oluşan bir bilgilendirme dosyası yüksekokul müdürlüğüne teslim edildi. * FullBright aracılığı ile tahsis edilen okutman Duncan Gullıck Lıen için ders programı yapıldı. * Aramıza yeni katılan öğretim elemanları için danışmanlar atandı. *Bilgisayarı olmayan öğretim elemanları belirlendi ve sınıflarına bilgisayar temin edilmeye çalışıldı. *Geçen yıl başarısız olmuş olan öğrencilerle bilgilendirme toplantıları yapılmış, onlara izleyecekleri yollar anlatılmış, tekrar hazırlık okuluna devam etmek isteyenler dilekçe ile sınıflara yerleştirilmiştir. *Ek kontenjandan ya da yabancı öğrenci statüsünde gelen öğrencilere sınavlar uygulanmış ve yine aldıkları puanlar neticesinde sınıflara yerleştirilmeleri sağlanmıştır. *Ölçme-Değerlendirme Birimi ile koordineli çalışılarak değişik toplantılar yapılmış ve bu toplantılar neticesinde bundan sonraki süreçte muafiyet sınavları nasıl olmalı, içerik olarak neye dikkat etmeli, nasıl uygulanmalı konusu masaya yatırılmış, bir soru havuzunun oluşturulması karara bağlanmış ve 2 ay zarfında hayata geçirilmiştir. *Derslerin genel gidişatı konulu 3 oturumdan oluşan ve hocalarımızın katılımıyla toplantılar yapılmış ve dönem içinde gramer müfredatında düzenlemeye gidilmiştir. Kitapçıklar hazırlanıp hocalarımıza dağıtılmıştır. *Bilişim koordinatörümüz sayesinde öğretim elemanlarımızın karşılaştığı teknik sorunlar giderildi ve her türlü konudan kendileri yoluyla haberdar edildi. *Binanın temizliği konusunda temizlik görevlileriyle toplantılar yapıldı gerekli görev değişiklikleri yapıldı ve kontroller sıkılaştırıldı. *Öğrencilerin sıkça sorduğu sorular belirlenerek soru-cevap şeklinde bir çalışma yapılmış,bu çalışma internet sitemize konulmuştur. *Yönetmelikler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Akademik Personel Disiplin Yönetmeliği ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği belirlenmiştir. Bizler için daha da önemli olan Hazırlık Sınıfları Yönetmeliği büyük oranda şekil kazanmış, son halinin verilmesi için Üniversite senatosundan bir sonraki yıl için çıkacak kararlar beklenmektedir. *Öğrenci El Kitabı hazırlanmaktadır, gerek elektronik ortamda gerekse matbu olarak öğrencilerimizin yararlanacakları bu el kitabı daha önceden hazırlanmış Sıkça Sorulan Sorular a ek olarak öğrencilerimize rehberlik edecektir. *Ölçme-Değerlendirme Birimini daha etkin ve çağdaş yapıya kavuşturmak için daha detaylı bir internet sitesi hazırlıklarına başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. * Aramıza yeni katılan öğretim elemanlarıyla toplantı yapıldı. * Örnek sınavlar internet sitemizde yayınlandı. * Geçen yılki etkinlik resimlerimiz internet sitemizde yayınlandı. * Testing ofis için kaynaklar temin edildi. * Kütüphanemize internete bağlı dört bilgisayar konuldu daha aktif bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. *OTA sertifika programı için Oxford yetkilileriyle iletişim kurulmuş ve programa katılım için öğretim elemanlarının talepleri alınmıştır. Halen programın gerçekleşmesi ile ilgili organizasyon çalışmaları devam etmektedir. * Düzenlediğimiz çiçek kampanyası çerçevesinde değerli öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin katkılarıyla okulumuza kırktan fazla çiçek kazandırdık. * Fiziki ortamın güzelleştirilmesi ile ilgili planlama ve faaliyetlerimiz devam etmektedir. * Okulumuzda Meghan Beler ve Bill Bowler tarafından iki adet seminer düzenlenmiştir. *Fotokopi materyallerin kullanımı için ayrı bir fotokopi odası oluşturuldu. 17

17 * Tüm hocalarımız fotokopi imkanından imkanlar çerçevesinde daha rahat faydalanmaktadırlar. * Televizyonların ilan ve iletişimde daha aktif kullanımı sağlandı. * Bahar döneminde çeşitli kelime ve karikatür slaytlarıyla televizyonlar dil edinimine katkı sağlayacak amaçlar içinde kullanılmaya başlanmıştır. * İkinci dönem yapılacak olan basketbol turnuvası için seçmeler, provalar vb. gibi çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca okulumuz adına turnuvalara katılacak bir futbol takımı için ön çalışmalar devam etmektedir. * İnternet sayfamız büyük oranda güncellenmiş ve daha etkin olarak kullanılır hale gelmiştir. ders programları, akademik takvim, muafiyet sınav örnekleri vb. birçok faaliyet sitemizden güncel olarak takip edilebilmektedir. * Ulaştırma bakanlığı ve YÖK arasında yapılan protokol gereği okulumuza kurulan iki adet dil laboratuarı incelenmiş, gerekli planlamalar yapılmış ve bahar döneminde aktif olarak kullanılacak duruma getirilmiştir. *Online sınıflar oluşturulmuş ve hocalarımızın öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. * Gramer telafi dersleri düzenlenmektedir. * 1. Geleneksel Dil Festivali düzenlenmiştir ve bu kapsamda, şiir dinletisi, Yabancı Diller Yüksekokulunun bir günü, müzakere, karaoke ve skeç performansları sergilenmiştir Öğrenci Sayıları (*) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yüksekokulumuz personel atama işlemleri müdürün teklifi ile Üst yönetici Rektörün onayı ile kesinleşir.akademik,idari ve Geçici personel yapısı istihdam edilmektedir.personelin tabi olduğu kanun ve yönetmelikler çevresinde iş akışının sağlanması yüksekokul yönetiminin başlıca görevidir. Satın alma işlemleri genellikle doğrudan temin sınırları içinde yapılmaktadır.kbs sistemi üzerinden ayniyat işlemleri ve ödeme emri belgesi düzenlenip,ön mali kontrol ve harcama yetkilisi onayı ile tahakkuk ettirilmektedir.kalorifer yakıtı alım ise Rektörlük örgütü Destek biriminin 5018 sayılı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlediği ortak alım ihalesi ile yapılmaktadır. 18

18 II- AMAÇ ve HEDEFLER KTÜ YDYO Yabancı Dil Eğitimi alanında, yurtiçi ve yurtdışı standartlara ve yeniliklere uyum sağlamak üzere yıllar içinde yeni hizmetler, programlar ve araştırmalar ve uygulamalar geliştirmek hedefini benimsemektedir. Son zamanların en hızlı gelişen ve gereği gittikçe daha fazla hissedilen yabancı dil öğretimi alanında KTÜ YDYO yerini güçlendirmek, başarısını artırmak ve bu alanda diğer kurumlarla rekabete girmek amacıyla nelerin yapılması gerektiğini, mevcut durumu ve hedefleri geniş kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. 1- Uluslar arası standartlara uygun bir dil öğrenme ortamının yaratılması amacıyla dersliklerdeki öğrenci sayısı azaltılması. 2- Öğretim elemanlarımıza bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi, yöntem ve teknikleri konusunda destek sağlanması. Bunun için öğretim elemanlarımızın kurslara gönderilmesi ve gerekli malzeme, araç ve gereçlerin temini. 3- Hizmet içi eğitim çalışmalarının artırılması. 4- Program geliştirme çalışmalarına hız verilmesi. 5- YDYO nun teknik donanımını artırmak amacıyla mali kaynakların geliştirilmesi. 6- Bilimsel toplantılara sunum ile katılım sayısının artırılması. 7- YDYO bünyesinde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının artırılması. 8- Teknolojik altyapı geliştirilecek ve buna bağlı olarak bilgisayar destekli, dil eğitimi eğitim programına dahil edilmesi. 9- Farklı yeterlik düzeyinde bulunan öğrencilerin akademik beklentileri büyük oranda sağlanacaktır. 10- Öğretim elemanlarına yıl sonunda verilen program değerlendirme anketi sonuçlarındaki memnuniyet oranı artırılması. 11- Öğretim elemanlarının memnuniyet oranının artırılması 12- Avrupa birliği öğretim elemanları değişim programından öğretim elemanlarının yararlanması sağlanması. 13- Hazırlık hizmeti verdiğimiz üniversitemizin tüm birimleri ile akademik işbirliği güçlendirilmesi. 14- YDYO dan hazırlık eğitimi aldıktan sonra ilgili dilde eğitimine devam edecek öğrenciler için kendi bölümlerinin yetkilileri ile her yıl sonunda en az bir ortak toplantı düzenlenmesi, söz konusu birimlerin eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi. 15- YDYO Web sayfasının güncellenip dil öğreniminden etkili referans haline getirilmesi. 16- Öğrencilerin üniversiteye uyumunu sağlamak amacıyla çeşitli sosyal ve eğitsel etkinlikler düzenlenmesi. 17- Okutman alımlarındaki standartların yükseltilmesi. 18- Çok verimsiz ve ilgisiz okutmanların sınıfa yansıyan negatif etkisinden dolayı sözleşmelerinin sona erdirilmesi. 19- Uygun ders meteryal-kitapları bulunması veya hazırlanması. 20- Erasmus programına iştirak edecek öğrencilerin sayısının ilgili birimlerce artırılması, yaygınlaştırılması. 21- Üniversitemiz akademik personelinin ihtiyaç duyduğu Akademik Yazma ve Okuma kurslarının düzenlenmesi 22- Farklı üniversitelerdeki YDYO larla iş birliği ve görüş alış-verişi yapılması 19

19 Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 TOEFL Düzeyine ulaşmak ve yabancı öğretim elemanı sayısını artırmak Stratejik Hedefler Hedef-1 Müfredat Programını buna uygun hale getirmek. Hedef-2 Yabancı hoca sayısının artırılması Mevcut Öğr.görevlilerinin Yüksek lisans yapmalarının sağlanması Hedef-3 Yazma Derslerinin İnteraktif olarak yapılması Stratejik Amaç-2 MEKANLAR-ORTAK BİRLİKTELİKLER -ORTAK Hedef-1 Skills-Based her dil becerisinin ayrı ayrı ele alınması Hedef-2 İnsan Kaynakları yeterli seviyeye çıkarmak Hedef-3 Yeni Teknoloji Sınıfları oluşturmak Stratejik Amaç-3 Akademik personelin ve temel ybancı dil eğitimi almış öğrencilerin Akademik Yazma ve Okuma gibi daha ileri dil becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapmak Hedef-1- Bu amaca uygun olarak, ileri Akademik Yazma ve Okuma kursları düzenlemek -Temel Politikalar ve Öncelikler 1- Dil Eğitiminde uluslararası standartları yakalamak 2- Dil eğitimi konusunda tercih edilen bir kurum haline gelmek. 3- Eğitimini tamamlayan öğrencilerimizin sosyal yaşamda Yabancı Dili rahatlıkla kullanabilir bir düzeye gelmiş olmasını sağlamak. 4- Eğitim-Öğretim tekniklerini geliştirmek 5- Dersliklerimizin her birini teknolojik cihazlarla donatmak. 6- Öğretim üyesi ihtiyacımızı bir an önce gidermek ve Mütercim-Tercümanlık 7- Bölümüne öğrenci alarak Eğitim-Öğretime başlamak. 8- Öğrenci memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak. 9- Öğrenci motivasyonunu ve verimliliği artırmak için hazırlık öncesi bölümlerle ve çalışma alanlarındaki kurumlarla iş birliği yapmak. 10- Şehirdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve STÖ lerle (Belediye, Valilik, Ticaret Odası vb.) ortak projeler geliştirme A-Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1.Bütçe Giderleri 20

20 Fonksiyonel Kodu FONKSİYONEL DÜZEYDE ÖDENEK KULLANIM DURUMU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ B.ÖDENEĞİ HARCAMA 01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri H/Ö Oranı % 09 Eğitim Hizmetleri GENEL TOPLAM *% Oranı (Harcama/Bütçe Başlangıç ödeneği) X 100 olarak hesaplanacaktır EKONOMİK DÜZEYDE ÖDENEK KULLANIM DURUMU BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK GİDER TOPLAMI GERÇEK. ORANI % SERMAYE GİDERLERİ B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri 1.1..Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Diğer Üniversite ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel Katılımı) FAALİYET TÜRÜ SAYISI Kongre 1 Sempozyum 2 Konferans 3 Panel 21

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON ii İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yeti, Görev

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 28 YILI İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2017 TRABZON ii İÇİNDEKİLER: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...4 I- GENEL BİLGİLER...5 A- Misyon ve Vizyon...5 B-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C- Birim/İdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 29 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 21 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜR V. PROF. DR. SAFFET AYASUN ÖZET SUNUM ÖZETİ TARİHÇE MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4 C- İdareye

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2016 YILI D.E.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI D.E.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI D.E.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı