TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet IŞIK 1 Şakir EŞİTTİ 2 ÖZET Matbaayı Avrupa dan yaklaşık 300 yıl sonra kullanmaya başlayan Osmanlı da ekonomi basınının gelişimi de Avrupa ya göre geç tarihlerde gerçekleşmiştir. İlk ekonomi gazeteleri Avrupa da 1700 lerin ortalarında yayımlanmaya başlarken, Türkiye de ilk ekonomi gazetesi kabul edilen Ceride-i Ticaret 1857 de yayımlanmaya başlamıştır. Her ne kadar Türk basın tarihinde ilk gazetelerde bile ekonomi haberlerinden söz etmek mümkünse de, ekonomi haberciliği dalı çok dar bir zeminde, genellikle hükümetlerin tavsiyelerini ya da isteklerini halka iletmek bağlamında ilerlemiş ve kurumsallaşma çok geç tarihlerde 1990 ların sonlarında gerçekleşmiştir. Türk ekonomi basınının bugünkü durumu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, yapılan analizler sonucunda, ekonomi basının kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olmasına karşın okuyucu ve izleyici sayısı açısından henüz istenilen seviyeye erişilemediği, halkın ekonomiye ilişkin haberleri ana medyadan takip etmeyi tercih ettiği, dolayısıyla da ekonomi basınının hedef kitlesinin daha çok ekonomistler, iş adamları, küçük yatırım sahipleri ve bu alana özel ilgi duyan kişilerden oluştuğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: ekonomi basını, ekonomi haberciliği, Türk Basını, Osmanlı Basını, İzmir Basını A STUDY ON GENESIS, EVELUATION AND PRESENT STUATION OF ECONOMY PRESS IN TURKEY ABSTRACT Appearance of financial in Turkey, where printing had arrived approximately 300 hundred years after Europe, also lagged behind Europe. While the first newspapers on economy were published around the middle of 1700 s in Europe, Ceride-i Ticaret (Trade Paper), accepted to be the first financial paper in Turkey, had its start in Although it is possible to see news on economy in the earliest papers of Turkish Press, economy news as a separate branch has lingered on a narrow ground, conveying especially the prescriptions or demands of the governments to the public, thus institutionalizing occurred much later in the late 1990s. In this study which aims to reveal the present situation of Turkish financial media, as the result of the analysis it is emerged that although financial press in Turkey has mainly completed its institutionalization, it have not yet reached the desired level in terms of the number of readers and viewers, the public still prefer to follow the financial news from the main stream media therefore the main target audiences of the financial press are mostly consist of economists, businessmen, and small investment owners and people who have a special interest in finance. Key Words: economy press, economy journalism, Turkish Press, Ottoman Press, İzmir Press * Dr, İçişleri Bakanlığı, * Yrd. Doç.Dr Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

2 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ 1. GİRİŞ Kökleri Anadolu da bulunmakla birlikte modern anlamda ekonomi basınının Türkiye de ortaya çıkışı çok eskilere gitmez. Bunda matbaanın Avrupa ya göre oldukça geç bir tarihte, 1727 de Türkiye ye gelmesinin etkisi olduğu gibi ekonomik gelişimin de etkisi büyüktür. Erinç e göre (2008:7) yıllarca tek muhabire indirgenmiş bu alan, Türkiye deki ekonomi gerçeğinin de göstergesi olagelmiştir. Ticaretin hemen hemen yıllık kotalarla belirlenen dış alım-dış satım uygulamalarına bağlandığı, döviz kurlarının sabitlendiği, pek çok mal ve hizmetin fiyatının belediyeler tarafından belirlendiği ve sanayinin gelişmediği dönemlerde ekonomi basını da çok sınırlı bir alana hapsedilmiştir. Ekonominin gelişmesi ve dünyaya açılmasıyla birlikte Türk ekonomi basını da gelişmiş ve günümüzde önemli bir disiplin haline gelmiştir. Ekonomi haberciliği, ticaret ve ekonomiye ilişkin haberlerin ele alındığı, gazetecilik alanı; ekonomi basını ise bu haberlerin yer bulduğu yazılı, görsel, işitsel ve dijital basın yayın organlarını kapsayan basın dalıdır. Amerika da business journalism olarak isimlendirilirken Amerika dışında financial journalism olarak da adlandırılmaktadır (Sterling, 2009:225). Yüksel e göre (1999: ) ekonomi basını denildiğinde en geniş anlamda basında ekonomi sayfalarını da kapsayacak şekilde yaygın gazeteler içinde yer alan ekonomi sayfaları ve tüm sayfalarını ekonomiye ayıran yayınlar akla gelmektedir. Daha dar anlamda ise kavram tüm sayfalarını ekonomi konularına ayıran; örneğin, Dünya ve Finansal Forum gibi gazeteleri ve Ekonomist, Capital, Para, İntermedya, Ekonomi gibi sayfalarını ekonomi konularına ayıran dergileri kapsar görünmektedir. Genel olarak ekonomi haberciliği çatısı altında buluşan ekonomi basını kavramı, daha özelde ekonomi gazeteciliği, dergiciliği ya da televizyonculuğu biçiminde de tanımlanabilmektedir. Ekonomi basınını diğer basından ayıran yönü, konu edindiği olaylardır. İşgücü, bankacılık, borsa, otomotiv, dünya piyasaları, döviz kurları, altın fiyatları kısacası ekonomiye dair her şey ekonomi basını için haber değeri taşıyan olaylardır. Bu haberlerin okurları da diğer okurlardan ayrı özelliklere sahiptir. Ekonomi bilgisi, ilgisi ve aktif katılımı ekonomi okurlarının ortak özellikleridir. Sıradan bir okur bile ekonomi sayfalarını araladığında bunların farklılığını sezer ve ayrı bir önemle okumaya koyulur (Yüksel, 1999: ). Böyle bir okuyucu kitlesine hitap eden ekonomi muhabiri de en azından temel ekonomi bilgisine sahip, rakam okuyabilen, mantık ilişkisi kurabilen, uzman olmasa bile para ve sermaye piyasalarından anlayabilen, cebindeki parasının hesabını yapabilen bir kişi olmalıdır. Ayrıca iyi bir ekonomi muhabiri, ekonomiyi yorumlama, değerlendirme, ekonomik bilgilerin ardındaki gerçek amaç ve hedefleri ortaya çıkarıp okura manipülasyondan arınmış doğru bilgiyi ulaştırma becerilerine sahip olmalıdır. Bunlar yanında edindiği bilgileri yerinde kullanabildiği iyi bir gözlem ve araştırmacılıkla doğru sonuçlara ulaşabilme yeteneği de aranılan şartlar arasında sayılabilir (Yüksel, 2001:116). Ekonomi muhabirinde bulunması gereken bir diğer önemli özellik de etik değerlere uygun hareket etmedir. Ekonomiye ilişkin olaylar haberleştirilirken kullanılan dil ve verilen haberlerin doğruluğu milyonlarca kişinin bir anda büyük maddi kayıplar yaşamasına sebep olabileceğinden, bu haberciliğe ilişkin etik kuralların titizlikle 110

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 belirlenmesi gerekmektedir. Ekonomi Gazetecileri Derneği, bir gazetecinin sahip olması gereken etik değerlere ilave olarak ekonomi gazetecisinin sahip olması gereken etik ilkeleri şu şekilde belirlemiştir (Sayılgan, Toprak ve Ünsalan, 2011: 13-14): Ekonomi gazetecisi haberi muhataplarından çek ettirir. Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir. Bu hakların kullanımı için elinden gelen çabayı harcar. Ekonomi gazetecisi meslektaşlarının kötü muamele, yasadışı davranış, haksız yere gözaltı, yargılanma vb. olaylarla karşı karşıya kalması halinde onu destekler. Bu konuda kolektif bir davranış sergilenmesi için çaba gösterir. Ekonomi gazetecisi, mesleğini karalayıcı yayın yapamaz. Ekonomi gazetecisi yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, elde ettiği ekonomik ve finansal bilgiyi geniş biçimde yayınlanmadan önce veya sonra kendisinin yahut yakınlarının çıkarları için kullanmaz. Ekonomi gazetecisi bu nedenle halkla açık şirketlerin bilgilendirme toplantılarında titiz ve eşitlikçi olunması için uyarıda bulunur. Ekonomi gazetecisi ve birinci derece akrabalarının hisse senedi ve spekülatif yatırım araçlarında bir pozisyonu olduğunda, sorumluları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu araçlarla ilgili analiz-yorum yaptığında pozisyon aldığını belirtmesi uygun olur. Ekonomi gazetecisi, gazeteci olmayanların da yayın organlarında yazarlık yapmaları halinde kimliklerinin açıklanmasını bekler ve şu kuralın uygulanmasını önerir: Bir yayın organında, sürekli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde belirtilmeli, kamuoyu onların temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme yazarın ya da değerlendirme yapanın adının yanına konulan bir yıldızın altta açıklaması şeklinde olabilir. Ekonomi gazetecisi kamu ya da özel sektör kuruluşlarından, bunların yetkililerinden ve bunlar adına basınla ilişkileri sağlayan birim ve kuruluşlardan herhangi bir gerekçeyle haber ve analizi etkileyecek düzeyde hediye kabul edemez. Ekonomi gazetecisi, kamu yararı mutlak gerektirmedikçe, yayınlanması istenmeyen haberleri yayınlayamaz. Haber kaynaklarının ve kendisine verilen meslek sırlarının gizliliğini korumaya özen gösterir. Ekonomi gazetecisi, gazeteci kimliğini, işlevini ve nüfuzunu kullanarak kendisi, çalıştığı kurum ya da üçüncü şahıs veya kurumlar adına iş takibi yapamaz, buna zorlanamaz. Ekonomi gazetecisi, kendisinden ilan ve reklam niteliğinde haber istenmesi halinde, bunların ilan veya reklam olduğunun belirtileceği garantisini almadıkça haber yapmaz. Ekonomi gazetecisi, haberinde kendisi ya da kuruluşunun görüşünü empoze etmek de dâhil olmak üzere hiçbir gerekçeyle gerçeği çarpıtamaz. Haber ve yorumlarda, kişi ve kurumları hedef alan çirkin, kaba ve onur kırıcı kelime ve ifadeler kullanamaz Ekonomi haberciliği; para piyasalarıyla, şirketlerle ve iş adamlarıyla ilgisi dolayısıyla sürekli mercek altında bulunan bir alandır. Yapılan haberlerin arkasında art niyet aramak neredeyse alışkanlık hâline gelmiştir. Bu nedenle ekonomi muhabiri, yaptığı işin hassasiyetinin bilincinde olmalıdır. Çünkü bu durum, ekonomi muhabirinin konumunu hem daha riskli kılmakta hem de sorumluluk katsayısını yükseltmektedir. Gazeteciliğin kamusal ve kurumsal sorumluluk gerektirdiği unutulmamalıdır. Ekonomi basınının bu durumunu göz önüne alan Yüksel (2001: ), ekonomi basınının kamusal görev ve niteliklerini; en doğru bilgileri aktarmak, barometre olmak, karar alabilmeyi kolaylaştırmak, yol göstermek, öngörülerde bulunmak, ekonomik değerlere sahip çıkmak, güç odaklarını tanıtmak, (toplumsal) uzlaşmaya katkıda bulunmak, (usulsüzlük ve yolsuzluklar izlemek 111

4 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ suretiyle) sosyal dedektiflik yapmak, çalışmaları denetlemek ve etik ilkelere bağlı kalmak şeklinde sıralamaktadır. Günümüzde ayrı bir uzmanlık alanı haline gelen ekonomi haberciliğinin dünyadaki gelişimini anlamak için insanoğlunun iletişim ihtiyacı duymaya başladığı ilk günlere kadar uzanmak gerekmektedir (Ateş, 2008:1). Bu çalışmada Türkiye de ekonomi basınının ortaya çıkışı ve gelişimi, günümüzdeki durumu literatür taramasına dayalı olarak, belirli kilometre taşlarıyla ortaya konulmuştur. Çalışmada, Yüksel in yaptığı dönemselleştirmeye uygun olarak ekonomi basınının gelişimi; "İlk Ekonomi Haberciliği Girişimleri", 24 Ocak 1980 ekonomik kararları sonrasını ifade eden "Ekonomi Basınının Doğuşu", 5 Nisan 1994 ekonomik kararlarını izleyen "Ekonomi Basınının Kurumsallaşma Çabaları" başlıkları altında ele alınmış ve günümüzde ekonomi basının durumu tiraj rakamları da göz önüne alınarak analiz edilmiştir. 2. TÜRKİYE DE EKONOMİ BASININ GELİŞİMİ 2.1 İlk Ekonomi Haberciliği Girişimleri Gerek Batı basınında gerekse Türk basınında gittikçe önem kazanan ekonomi haberciliğinin (Dursun, 2013:265) tarihi, insanların mal ve bilgi alışverişine başladıkları ilkçağlara kadar uzatılabilir. Bu alışveriş yerleşik hayata geçilmesiyle artmış ve ekonomiye ilişkin olaylar konusunda bilgi sahibi olma gittikçe artan şekilde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. İlk insanların mağara duvarlarına çizdikleri resimlerin birçoğunun avlanma gibi günlük ekonomik faaliyetlere ilişkin olması, ilk çağlardan itibaren insanların kendilerini yeniden üretebilmek için ekonomiye ilişkin bilgileri öğrenmeye ve bunu diğerlerine aktarmaya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. İlkçağ uygarlıklarından kalan birçok tablet ve yazıtlarda tarım, hayvancılık ve ticarete ilişkin çeşitli bilgiler bulunması, ekonomiye ilişkin bilgilerin insan, toplum ve devlet hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymaktadır. Uygarlıklar gibi ticaretin de beşiği olan Anadolu, ekonomi basının da doğum yeridir. Ekonomiye ilişkin bilgilerin paylaşımı bundan yıl kadar önce Babil ve Asurlularca başlatılmış (Smith, 1954: 146 ) ve ekonomiye ilişkin ilk kayıtlar bunlar tarafından kil tabletlere yazılarak tutulmuştur (Sayce, 2008: 12). Yine Anadolu da bulunan M.Ö 1800 lerden kalma Sümerlere ait Çiftlik Bültenleri de ekonomi basının ilk örneklerinden kabul edilmektedir. Bu bültenlerde çiftçilere, o dönemin başlıca ekonomik faaliyeti olan tahıl yetiştiriciliğini, hasadını ve sulamasını nasıl yapacaklarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Yönetim, bu bültenler aracılığıyla çiftçileri ürün yetiştirme konusunda bilgilendirerek daha verimli hasat elde etmelerini sağlamaya yardımcı olmuştur (Erdoğan, 2006: 45). Ekonomi haberciliği, 1400 lü yılların sonuyla 1500 lü yılların ilk çeyreğinde ( lerde) önem kazanmaya başlamıştır. Bunun başlıca sebebi coğrafi keşifler sonrasında yaşanan ekonomik canlanmadır. Keşifler sonrasında Avrupa ile başta Amerika kıtası olmak üzere yeni keşfedilen yerlerle yapılan ticaret, modern anlamda ekonomi basınının da doğuşunu sağlamıştır. Sayılgan, Toprak ve Ünalan (2011: 31) ekonomi gazeteciliğinin, Amerika nın keşfi sonrasında hammadde ve gemilerin 112

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Avrupa dan gelişiyle birlikte mal fiyatlarının bildirilmesi noktasında ortaya çıkan bir akım olarak nitelendirebileceğini ve kökeninin ABD ye dayandığını belirtmektedir. Birçok araştırmacıya göre ekonomi gazeteciliği alanındaki ilk modern girişim Almanya da Ausburg kentinde tanınan tüccar aile Fuggerler tarafından gerçekleştirilmiştir (Smith, 1954:146; Roush, 2006:15; Sterling, 2009:226). Fuggerler, 1568 yılından itibaren müşterilerini Avrupa ekonomilerini etkileyen konularda bilgilendiren bültenler yayımlamaya başlamışlardır. Tarafsızlığı tartışılan ve1604 yılına kadar yayımlanmaya devam eden Fugger bültenlerini (Turner ve Orange, 2013 :20), zamanla İngiltere, Almanya ve Hollanda da benzerleri izlemiş ve ekonomik konularda bilgi veren bültenler, 1750 li yıllardan itibaren borsa fiyatlarının yayımlanmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte ekonomi haberleri Batı basınının en önemli gündem maddesine dönüşmüştür (Dursun, 2013:266). Böylece modern ekonomi gazeteciliğinin ilk örnekleri kabul edilebilecek gazeteler de sanayi devriminin başkentlerinde yayımlanmaya başlamış; The Public Ledger 1760 da Londra'da, The New York Prices Current 1795 te New York ta, Het Financielle Dagblad 1796 da Amsterdam da, The Econmist 1843 te Londra'da, Il Sole 24 Ore 1865'te Milano'da, Nihon Keizai Schimbun 1876 da Tokyo'da, The Financal Times 1888'de Londra'da, The Wall Street Journal 1889'da New York'ta ve Borsen 1896 da Kopenhag da yayın hayatına merhaba demiştir. Bu gazetelerin birçoğu yayın hayatına devam etmekte olup The Financal Times ve The Wall Street Journal halen dünyanın en önemli ekonomi gazeteleri durumundadır. Ekonomi basınında 1929 Ekonomik Krizine kadar ciddi bir değişim görülmemiştir. Ekonomik krizle birlikte gazetelerdeki ekonomi haberleri azaltılmış ve spekülatif nitelikli haberler yerine bilgilendirici haberlere yer verilmeye başlanmıştır. Savaş sonrasında ABD de yaşam standartlarının yükselmeye başlaması ile birlikte insanlar ekonomiye; dolayısıyla da ekonomi ile ilgili enformasyona yeniden ihtiyaç duymaya başlamıştır (Dursun, 2013: ). Böylece ekonomi basınında yeni bir canlanma dönemine girilmiştir lı yıllarda üçüncü dünyacı/ kalkınmacı ekonomi politikalarının önem kazanması sonrasında dönemin ekonomik yaklaşımlarına uygun şekilde ulusal ekonomi gazetesi yayımı önem kazanmıştır (Ateş, 2008: 22). Bu gelişim 1970 lerin sonlarında neo-liberal ekonomi politikalarının dünyaya büyük ölçüde egemen olmasıyla birlikte değişmiş ve ekonomi gazeteleri dış dünyaya açılmaya ve yerel basınla işbirliğine yönelmiştir lerde küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte, ekonomi yayıncılığında üç önemli gelişme bir arada yaşanmıştır: Ekonomi basını, dünyanın çeşitli ekonomik merkezlerinde muhabirler görevlendirmeye başlamış; Avrupa, Asya ve Amerika da önemli ekonomik merkezlerde özel baskılar yayımlanmaya başlamış (1979 da Financial Times; 1983 de The Wall Street Journal; Frankfurt ta, Avrupa baskılarını çıkartmaya başlamıştır) ve yerel basın kuruluşları ile uluslararası basın kuruluşları arasında işbirlikleri yapılmaya başlanmıştır (Ateş, 2008: 22-23). Doğum yeri Anadolu toprakları olmasına karşın, modern anlamda ilk ekonomi gazetelerinin Türkiye de ortaya çıkışı oldukça geç bir tarihte, 1824 yılında, 113

6 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ Napolyon Savaşları nın sona ermesinden sonra, ticaretin büyük gelişme gösterdiği İzmir de (Koloğlu, 2006:22) gerçekleşmiştir. 3 Temmuz 1824 de Fransızca olarak yayımlanmaya başlanan Le Smyrneen (İzmirli) ilk ekonomi gazetemiz kabul edilmektedir (Dursun, 2013). Fransız tüccarların Fransa da yaşanan gelişmelerden haberdar olmak, çevrelerini yakından gözlemek ve ticareti etkileyebilecek faktörleri izlemek ihtiyacının bir sonucu olarak yayımlanan gazete, Fransız tacirlerden Charles Tricon tarafından çıkarılmış (Şapolyo, 1971:100) ve aylık olarak yayımlanmıştır. Bir süre düzensiz aralıklarla ve güçlükle çıkarılabilen Le Smyrnéen, kısa süre sonra el değiştirmiş, yine kentte ticaret yapan bir Fransız olan M. Roux nun kontrolüne geçmiştir. Roux döneminde Mora da başlayan Yunan isyanını destekleyen yayınlar yapan gazete, Osmanlı Hükümetin baskısı ile yeniden el değiştirmiş ve haftalık olarak Le Spactetateur Oriental adıyla çıkmaya başlamıştır. Akdeniz de ticaret gemilerine saldırılarından dolayı Rum korsanlara açıkça cephe alan gazete, yeni yayın politikasıyla İzmirli tüccarların ilgi ve desteğini toplamıştır (Budak, 2012: 668). Le Spectateur Oriental in devlet yanlısı yayın politikası ve Avrupa da Osmanlı politikalarının savunucusu haline gelmesi, İngiltere ve Rusya ile birlikte Yunanistan ın bağımsızlığını destekleyen ve çıkarları İzmirli Fransız tüccarlarla çatışan Fransa nın tepkisini çekmiştir. Ayrıca İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Stratford da gazetenin yayınının durdurulması yönünde Babıali ve İzmir Fransız konsolosluğu nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişim ve baskılar sonucunda bir süre yayınına ara veren Le Spectateur Oriental, tekrar yayına başlamışsa da baskıların devam etmesi sebebiyle tekrar el değiştirerek Türk basın tarihinin en önemli isimlerinden Alexendre Blacque 3 tarafından satın alınmıştır. Le Spectateur Oriental, Alexendre Blacque döneminde de yayın politikasını değiştirmeyerek Osmanlı yanlısı yayınlarına devam etmiştir. Bu yayınlar Fransız Hükümetini o denli rahatsız etmiştir ki; Fransız Konsolu Monseeur Castenia, 31 Aralık 1827 tarihinde Urla Limanı nda bulunan Fransız gemilerinden aldığı bir müfreze askerle, Le Spectateur Oriental in matbaasına zorla girmiş, içerideki alet, edevat ve harfleri toplatarak, Konsolosluğu taşıtmıştır (Budak, 2012a: 161). Blacque, gazetesinin kapatılmasının üzerinden daha bir ay bile geçmeden, Osmanlı Hükümetinin de desteği ile Le Courrier de Smyrne (İzmir Postası) isimli yeni bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Le Spectateur Oriental ile benzer bir çizgide yayın yapan gazete, çok geçmeden yine Batılı devletlerin tepkisini çekmiştir. Rusya karşısında Osmanlı yı savunan yayınları sebebiyle Rus ve Fransız büyükelçilerinin Babıali ye yaptığı baskılar sonucunda 1831 tarihinde kapatılan gazetenin yerine Blanque, 1833 yılından itibaren Journal de Smyrne isimli yeni bir gazete çıkarmıştır (Topuz, 2006:37). Bu yayıncılık faaliyetleri sırasında defalarca 3 Alexendre Blacque, Türk basın tarihinde önemli yeri olan bir gazetecidir. İlk Türkçe gazete Takvim-i Vakayi, onun Serasker Hüsrev Mehmet Paşa ya yazdığı mektupla başlayan süreç sonucunda Padişah II. Mahmut un emriyle 1831 de yayımlanmıştır (Erdoğan, 2007: 28). Ayrıca Takvim-i Vakayi nin Fransızcası Le Moniteur Ottoman (birebir çevirisi olmasa da benzer haberler içerir) da kendisinin yönetiminde çıkmıştır. 114

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 kovuşturmaya uğrayan Alexandre Blacque, Türk Basın Tarihi nde hakkında soruşturma açılan ilk gazeteci olmuştur (Girgin, 2009:33). Profesyonel anlamda ekonomi gazeteciliği gelişmemiş olsa da, ilk gazetelerden itibaren ekonomiye ilişkin olaylara haber değeri atfedilmiş ve gazete sayfalarında ekonomi haberlerine yer ayrılmıştır. Osmanlı da yayımlanan ilk gazete kabul edilen, 1828 de Mısır da Vali Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılan, Vakayi-i Mısriye nin ilk sayısında çıkış nedeninin tarım endüstri ve öteki alanlardaki gelişmelerin izlenmesi ve toplumu koruyucu önlemlerin alınması olarak belirtilmesi (Koloğlu, 1989:27) bu saptamayı doğrulamaktadır. Benzer şekilde İstanbul da yayımlanan ilk gazete olan ve resmi gazete niteliği taşıyan Takvim-i Vekayi de, ekonomi olaylarına özel bir önem atfetmiş ve gazetede bir bölüm ticaret ve es ar (fiyatlar) ekonomi haberleri için ayrılmıştır (Öner, 2011: 151; Topuz, 2008: 109). Ayrıca ülkeye gelen-giden gemiler, giren-çıkan ürün çeşitleri gibi konular da gazetenin sayfalarında yer bulmuş ve bu sebeple de Takvim-i Vakayi, tüccarlar arasında rağbet görmüştür (Yazıcı, 1999: 57). Yazıcı (1999: 57) da Tanzimat Dönemi nde basının, ekonomik konulara olabildiğince ciddi bir biçimde eğildiğini ve ticari haberleşmeyi üstlendiğini vurgulamaktadır. Dönemin en önemli gazetelerinden Ceride-i Havadis, ekonomik faaliyetlere daha ilk sayısından itibaren geniş yer ayırmış; ziraat, ticaret ve sanayi konularında yurt dışında yaşanan gelişmelere ve bu gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti nin neler yapabileceğine ilişkin yazılar yayımlamıştır (Çelik, 2009: 469). Türkiye de iktisatla ilgili ilk metinler sayılabilecek yazılar, Münif Paşa tarafından idare-i mülkiye başlığı altında bu gazetede neşredilmiştir (Çakır, 2003:16). Ayrıca gazetenin iç ve dış sayfalarında geniş çaplı ticari ilanlara yer verilmiş; hatta bu ilanlar 1852'de gazetenin üçte birini kaplayacak boyuta ulaşmıştır. Dönemin bir diğer önemli gazetesi olan Tercüman-ı Ahval de ekonomi haberlerine önem vererek sayfalarında piyasa ve borsa haberlerine, fiyat listelerine, çeşitli çeviriler ve ekonomik konulara ilişkin inceleme yazılarına geniş yer ayrılmıştır (Topuz, 2003:18). Le Smyrneen ve sonrasındaki ekonomi gazeteleri Fransızca olarak yayımlandığından ilk Türkçe ekonomi gazetemiz, birinci sayısı 18 Aralık 1857 tarihinde çıkan Cerideyi Ticaret olmuştur. Karada ve denizde yapılan ticaretlerde çıkacak problemlerin çözümü için neler yapılması gerektiği, İstanbul da ticarethanelerde kanun ve kaidelere ne derece uyulduğu, İstanbul a gelip, taşraya giden gemilerin sayıları ile taşıdığı yükler ve bu ürünlerin fiyatları hakkında bilgiler bulunan gazetede, taşra ticaret meclislerinde görüşülen davalarda verilen kararlar yanında Osmanlı Devleti sınırları içindeki ekili alan miktarları ve mevsimlere göre yetiştirilebilecek ürün çeşitleri gibi konular hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca ithal edilen ürünler, ilanlar başlığı altında çeşitlerine göre sıralanmış, çeşidine göre ayrılan ürünlerin miktar ve fiyatları belirtilmiş, taşradan ve yabancı ülkelerden gelen gemilerin çeşidi, sayısı, tonilatosu, taşıdığı yük ve kaptanları hakkında bilgiler verilmiştir. Bunların yanında sanayi ürünlerinin fiyatları, iskeleler arasındaki mesafeler, nakliye ücretleri gibi tüccara gerekli olan ticaretle alakalı 115

8 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ konularla ilgili haberler de gazetenin sayfalarında sık sık yer bulmuştur (Tekdemir, 2011:215) ların başından itibaren iktisadi yayınlarda hatırı sayılır bir artış yaşanmıştır. Bu artışta, Sultan Abdülaziz in iktidarının ilk yıllarında ortaya çıkan mali bunalımın, bunu aşmak üzere yapılan mali ıslahatlar bağlamında bütçeler yayınlanmasının, kağıt parayla ilgili mevzuat hazırlanmasının ve böylece bir resmî literatür oluşmuş olmasının; Yeni Osmanlıların siyasi ve iktisadi mevzulara ilişkin yazılar kaleme almasının, Yeni Osmanlıların Mustafa Fazıl Paşa nın nezareti ve himayesinde Avrupa da yayınladıkları gazete ve mecmualarda hükümetin iktisadi ve mali uygulamalarını eleştiren yazı ve diziler yazmasının ve Amerikan İç Savaşı nın çıkmasıyla beraber Türkiye de pamuk üretimi ve diğer tarımsal faaliyetlerle ilgili tartışmaların yaygınlaşmasının etkileri olmuştur (Haldun, 1332; aktaran Çakır, 2003:16-17 ). Bu dönemde çoğu Yeni Osmanlılarca (en önemli temsilcileri Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi) çıkarılan Hürriyet, Ulûm, İttihat, İnkılap gibi gazetelerin tamamında ekonomi haberlerine geniş yer verilmiştir. Ayrıca Münif Paşa nın, sadrazam Fuat Paşa nın yardımıyla 1860 yılında [Karaçavuş un arşiv belgelerine dayalı çalışmasına göre (2006:204) derneğin kuruluş tarihi 24 Mayıs 1861 tir] kurduğu Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye derneğinin (Akgün, 1995: 53) yayın organı Mecmua-i Fünun dergisinde ( ) de ekonomi haberlerine geniş yer ayrılmıştır (Dölen, 1980:59). Ceride-i Ticaret ten yaklaşık dokuz yıl sonra 3 Şubat 1866'da (Yazıcı, 1999: 56) yayımlanmaya başlayan Takvim-i Ticaret (Le Moniteur du Commerce), Türkiye nin ikinci Türkçe ekonomi gazetesi olmuştur. Ceride-i Ticaret e göre daha kapsamlı bir gazete (Tekdemir, 2011:217) olan Takvim-i Ticaret her hafta Cumartesi günleri, 34x47 cm. boyutlarında dört sayfa olarak yayımlanmıştır. Dışarıdaki iki sayfası Türkçe (Osmanlıca), içerideki iki sayfası Fransızca ağırlıklı olan gazetenin iç sayfalarında İtalyanca, Rumca, Ermenice gibi değişik dillerde ilanlar da yayımlanmıştır (Yazıcı, 1999: 63) da kurulan ve ancak yedi yıl yaşayabilen Takvim-i Ticaret ten sonra, 1884 te Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası bir ekonomi gazetesi yayımlamaya başlamıştır. İlk sayısı 5 Ocak 1884 te çıkan Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, 1912 de aylık dergiye dönüştürülmüş ve ismi Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi olarak değiştirilmiştir (Ertul, 2008:17). Günümüzde İstanbul Ticaret adıyla haftalık bir gazete olarak yayın hayatına devam etmektedir. Günlük ekonomik gelişmelerin gazetelerde konu olması 1908 de II. Meşrutiyet in ilanından sonra gerçekleşmiştir. Sansürün kalkmasıyla önce bir coşku, ardından da büyük bir çeşitlilik yaşanan basında, ekonomi önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir (Bıyık, 2007: 69). Bu dönemde iktisat bilinci köklü dönüşüme uğramış, iktisadi kaygılar gerek kuramsal, gerek uygulamaya yönelik iktisat içerikli birçok yazının yayınlanmasına neden olmuştur. Özellikle tarım-sanayi seçeneği sürekli tartışılmış; iktisadi gelişmeye yönelik değişik çözümler dergi ve gazete sütunlarında yer bulmuştur (Toprak, 2013: 22). Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, Sanayi Mecmuası, İktisat Mecmuası, Terakki, İbret, Basiret gibi sayıları 20 ye yaklaşan 116

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 çeşitli yayınlarda, dönemin ekonomik ve sosyal konuları işlenmiştir (Ateş, 2008: 24). Bunlardan 28 Aralık Mart 1911 tarihleri arasında (27 sayı) yayınlanan Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, içerik açısından geniş bir yelpaze oluşturan II Meşrutiyet döneminin süreli yayınları arasında entelektüel kesime hitap eden nitelikli mecmualardan biri olmayı başarmış (Karaman, 2004: 65-66), liberalizmin ve pozitivizmin Türkiye deki bayrak gemisi olmuştur (Roper, 2013: 231). Ahmet Şuayip, Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit Beyler tarafından kurulan dergide (Doğan, 1999: 59); ekonomik ve toplumsal sorunlar, Osmanlı Devletinin iktisadî konulardaki çeşitli uygulamaları, yabancı ülkelerdeki uygulamalar ve Osmanlı Devletinde yapılması gerekenler gibi konular ele alınmıştır. Dergi, Cavit Bey in de etkisiyle iktisadî büyüme ve kalkınmanın yolunun tarımdan geçtiğini savunmuştur. Cavit Bey e göre Osmanlı devleti karşılaştırmalı üstünlükler teorisi gereğince tarım alanında uzmanlaşmalıdır (Eroğlu, 2008: 272). Bilimsel metodlarla icra edilecek tarım ve ticaret, iktisadi kalkınmaya yol açacak ve sanayi de bu aşamada kendiliğinden doğacaktır (Toprak, 1982:373). Büyük sanayi kurmak için yeterli vasıtaların bulunmadığından ve bunun için nitelikli emek, sermaye ve sanayi ürünleri ithaline ihtiyaç duyulacağından böyle bir girişim devletin fakirleşmesine sebep olacaktır (Eroğlu, 2008: 274). Tarım sanayi tartışmalarında Liberal nitelikteki Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası tarımdan yana ağırlık koyarken, diğer uçta sanayileşmeyi öneren Müslüman-Türk girişimcilerinin yayın organı Sanayi dergisi yer almıştır. Sanayi dergisi, kendi deyişiyle Türk ün sanayi sahasında atacağı millî adımları özendirmeye çalışmış; Sanayi Devrimi nden yoksun kalan Osmanlı toplumunun en kısa sürede iktisadi bağımlılıktan kurtularak bir sanayi ülkesine dönüşmesi gerektiğini savunmuştur. Ulusal varlığın ancak sanayileşerek korunabileceğini ileri süren dergi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için de çaba sarf etmiş, Mütareke yıllarında işçi sorunlarına daha fazla eğilerek sosyalist yazarlara sayfalarında yer vermiştir (Toprak, 2013: 22). Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuasının ekonomi görüşlerine muhalefet eden bir başka yayın organı da Osmanlı Ziraat ve Ticaret gazetesidir yılında İzmir de Salih Zeki Bey tarafından haftalık olarak çıkarılmaya başlanan ve çiftçilere tarımdaki yenilikleri aktarmayı amaçlayan gazete (Deligöz, 2008: 9), kayıtsız şartsız serbest ekonomi anlayışına karşı çıkmış bunun yerine himayeci bir ekonomi modelini savunmuştur. Ilımlı bir koruyucu gümrük politikası izlenerek, tarıma dayalı sanayinin kurulabileceğini ve böylece sanayileşmenin başlatılabileceğini ileri süren gazete (Toprak, 1999: 583), 1915 yılında Dünya Savaşı sebebiyle yayımına ara verdikten sonra, 16 Mart 1919 da yeniden yayınlanmaya başlanmış (Ünal, 2013:131) ve bir süre sonra kapanmıştır. Dönemin bir diğer önemli ekonomi gazetesi de kurucuları arasında Ahmet Nesimi, Yusuf Kemal (Tengirşek), Tekin Alp ve Ziya Gökalp in de bulunduğu İktisadiyat Cemiyeti nin yayın organı İktisadiyat Mecmuası dır (Özden, 2005:48). İlk sayısı 8 Şubat 1915 te çıkan ve haftalık olarak yayımlanan dergi, devletin ekonomiye müdahalesini ve himayeci bir kalkınma modelini savunmuştur. Dergiye göre,

10 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ yüzyıl liberalizmi artık geçerliliğini yitirmiş; List in milli iktisat ı, Smith in liberal iktisat ına üstün gelmiştir. Bu şartlarda ulus-devlet oluşumunda devlet iktisadiyatı kaçınılmazdır (Çetin, 2008: 24). Yayınlarında dile getirdiği bu görüşleriyle ilhamını Alman Tarihçi Okulu nun korumacı doktrininden alan, 19 yüzyılın sonlarından itibaren Ahmet Mithat ve Musa Akyiğitzade tarafından dile getirilen Milli İktisat okulunun sözcülüğünü yapan İktisadiyat Mecmuası (Boratav, 2011:27), aynı zamanda İttihat ve Terakki nin görüşlerini de yansıtmıştır. Dergi, 8 Kasım 1917 tarihinde yayın hayatına veda etmiştir (Oral, 1973:278). Milli iktisat okulunun görüşlerini savunan bir diğer basın organı da Ahmet Hamdi (Başar) Bey tarafından çıkarılan Ticareti Umumiye Mecmuası dır. Savaş yıllarında güçlenen milli ticaret çevrelerinin yayın organı olan dergiye göre, ulusçuluk iktisadi bağlamda koruyuculuğu gerektirdiğinden ulusal varlık ancak ulusal nitelikte bir iktisadi yapıyla gerçekleşebilir. Bu nedenle serbest ticaret ilkesinin bir kenara bırakılmasını ve sanayileşmeye ağırlık veren bir milli iktisat politikasının yürütülmesini savunan dergi, tarımsal ve hayvansal ürünleri girdi olarak işleyebilecek bir sanayinin tarım ve hayvancılığı geliştireceğini ileri sürmüştür (Toprak, 1984: 28) Milli mücadele yıllarında da gazeteler ekonomi haberlerine yer ayırmış, özellikle mücadelenin ekonomi yönüne vurgu yapan yazılar yayımlanmıştır. Hâkimiyet-i Milliye, Açıkgöz, İkbal, İstikbal gibi gazeteler mücadelenin ekonomi misyonunu, Ankara Hükümeti nin çeşitli talimatlarını halka ileterek yerine getirmiştir. Örneğin Tekâlifi Milliye emirleri basın üzerinden halka duyurulmuştur (Çapa, 1996: 16). Cumhuriyet in ilanından sonra da ekonomi olayları basında yer bulmaya devam etmiş; özellikle ulusal kalkınmaya, millileştirmelere, açılan yeni sanayi tesislerine ve yerli malı haftaları gibi ulusal ekonomi yaratmaya dönük etkinliklere dair haberlere gazetelerde geniş yer ayrılmıştır. Bu dönemde Cumhuriyet Gazetesi nde ekonomi yazıları yazan Mazhar Kunt, halka biriken tasarruflarını yastık altı yerine ulusal sermayenin büyümesine katkıda bulunacak şekilde değerlendirmeleriyle ilgili önerilerde bulunan yazılar yazarken, Anadolu Ajansı nın ilk ekonomi şeflerinden Niyazi Sel ( ) de çalışma yasalarının uygulanmasına ilişkin konuları basının gündemine taşımıştır (Ertul, 2008: 29) yılında Zeki Cemal tarafından kurulan Ekonomi ise Cumhuriyet in ilanından sonra yayınlanan ilk ekonomi gazetesi olmuştur lu yıllarda en önemli ekonomi konusu 1929 ekonomi buhranı olmuştur. Gazeteler buhrana fazlasıyla yer vermiş, dönemin önde gelen gazetelerinden Akşam, Tan, Yeni Sabah, Bugün ve Tanin de borsa, banka, piyasa haberleri gibi ekonomik bilgiler yayımlanmıştır (İnuğur, 1992). Ayrıca bir grup aydın tarafından yılları arasında toplam 36 sayı olarak yayımlanmış (Ertan,1994:XIV; Türkeş, 1999:9) bir aylık düşünce dergisi olan Kadro, ekonomi basınına dinamizm kazandırmış ve ekonomiye ilişkin konuların kuramsal anlamda gazete ve dergi sayfalarına taşınmasına öncülük etmiştir. Sosyalizm ile kapitalizm arasındaki bir "üçüncü yol" arayışının hâkim olduğu dergide savunulan görüşler, Yön Hareketi ve Yön Dergisi ile önemli benzerlikler gösterdiği gibi; 1960 lı yıllarda ortaya çıkan Bağımlılık Okulu ve Dünya Sistemi Teorisi ile de benzerlikler göstermektedir 118

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 (Örmeci, 2011; Özdemir, 1986; Türkeş, 1998; Yanardağ, 2008). Bunlara ilave olarak Cahit Morkaya nın Karagöz ve Tahsin Demiray ın Köylü Gazeteleri ile Ülkü ve Kooperatif Dergileri de ekonomi konusundaki içerikleriyle dikkat çeken yayınlar olmuştur (Ateş, 2008: 24-25) lı yıllarda ise savaş ekonomisi yayın organlarının başlıca konusu haline gelmiştir. Özellikle karaborsa, kıtlık ve savaşın ikinci yarısında ilan edilen Varlık Vergisi basında ağırlıklı olarak işlenen konular olmuştur (Sayılgan, 1994: 67) yılında Süha Sukuti Tükel tarafından kurulan ve yayını halen oğlu Ahmet Tükel tarafından devam ettirilen İzmir Ticaret, bu dönemde çıkmaya başlayan önemli gazetelerdendir. İhale ve devlet haberleri veren bir yayın olarak faaliyete başlayan ve ekonomi gazeteciliğinin mektebi olarak görülen İzmir Ticaret, pek çok ilklere ve sıra dışı mücadelelere imza atmıştır. Halen Türkiye de aynı aile tarafından 72 yıldır yayın hayatını kesintisiz sürdüren tek gazetedir te Faik Güner, Hüseyin Avni Sanda, Zeki Cemal, Baki Çelebioğlu tarafından kurulan Ekonomi de dönemin etkin gazetelerindendir. Sonrasında el değiştiren gazete, bir akşam gazetesi niteliğine bürünerek siyasi kimlik kazanmıştır yılında kurulan Yeni İstanbul gazetesinde önceleri yarım sayfa olan ekonomi bölümleri, bir ara birkaç sayfaya kadar çıkmış; yine 1947 de kurulan Türkiye Ticaret Postası ise 1962 ye kadar yayınlarını sürdürmüştür. Çok Partili yaşama geçilen 1950 li yıllarda karaborsa, vurgun, görevi kötüye kullanma ve hayat pahalılığına ilişkin haberler, basında sıklıkla yer verilen haberler olmuş ve bu sebeple başlangıçta çok iyi olan iktidar-basın ilişkileri bozulmuştur. Ekonomi basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan Sedat Simavi nin Hürriyet i (1948) ve Ali Naci Karacan ın Milliyet i (1950) bu dönemde yayımlanmaya başlamıştır (Ertul, 2008: 42-44) lı yıllar, 1961 Anayasası nın sağladığı özgürlük ortamında, basında büyük değişimlerin yaşandığı ve sol yayınların içerik ve sayı bakımından en parlak çağını yaşadığı bir dönem olmuştur. Planlı kalkınma sürecine girilen bu dönemde, Türkiye hızla sanayileşmeye yönelmiş ve ekonomide köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Ekonominin büyük önem kazandığı bu ortamda, Türk basınında bugünkü anlamıyla ilk ekonomi sayfası, 1963 yılında Milliyet gazetesinde Abdi İpekçi nin kararıyla yarım sayfa olarak açılmıştır (Bıyık, 2007:70) yılına kadar Ali Gevgilli tarafından yönetilen İktisat-Ticaret başlıklı bu bölüm,1965 yılında tam sayfaya çıkarılmıştır li yıllarda günlük gazetelerin büyük çoğunluğunda az da olsa ekonomi içerikli haberlere tam bir sayfa ayrılmaya başlanmıştır. Buna karşılık ekonomi servislerinde henüz profesyonel bir ihtisaslaşma oluşmamıştır (Ertul, 2008: 42-44). Söz konusu dönemde Günaydın gazetesi, ekonomi haberlerine birden fazla sayfa ayırmaya ve çarşı-pazar haberleri, ekmek haberleri, enflasyon, zam, kira gibi konuları ilk kez manşetlerine taşımaya başlamıştır. Hürriyet gazetesi ise ekonomi haberlerine orta sayfasında, yukarıdan aşağıya inen tek sütunluk İş ve İşçi Dünyası başlıklı bölümde yer vermiştir (Bıyık, 2007:70). Ayrıca siyaset ağırlıklı günlük Ekonomi Politika gazetesi, 1972 de yayına başlamış ve 1979 da Yeni Asır Grubu, Demokrat 119

12 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ İzmir gazetesini satın alarak Rapor adıyla günlük ekonomi gazetesi haline getirmiştir (Ateş, 2008: 26) döneminin bir diğer özelliği de ekonomi haberlerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte, ekonomiye önem veren haber ajanslarının faaliyete geçmesidir da Ekonomik Basın Ajansı (EBA), 1972 de Ankara Haber Ajansı (ANKA), 1973 te Türkiye Basın Yayın Haber Ajansı (TÜBA), 1974 te İstanbul Haber Ajansı (İSTA), 1976 da Ekonomik Haberler Ajansı (EKA) faaliyete geçerek, gazetelere haber sağlamışlardır. Bu ajansların ekonomi haberciliğinin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Ekonomi basınında asıl önemli gelişme ise 1980 yılında alınan 24 Ocak kararlarıyla gerçekleşmiştir. Ekonomi haberleri, 1980 öncesinde taban fiyat, bütçe, vergi, memur maaş katsayısı, çarşı-pazar haberleri, ekmek haberleri, enflasyon, zam, kira gibi haberlerle sınırlıyken (Tılıç, 2003: 134), 24 Ocak sonrasında ekonominin dışa açılmasıyla birlikte para piyasaları ve borsaya ilişkin haberler ön plana çıkmıştır Ocak 1980 Kararları ve "Ekonomi Basınının Doğuşu" 1980'lerin basından itibaren piyasa ekonomisine geçişle birlikte ekonominin kamuoyunun gündemindeki önemi ve ağırlığı da artmıştır. Özellikle borsa, ekonomi basını açısından takip edilmesi gereken bir alan haline gelmiş; borsayı izleyecek uzman gazetecilere ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Ayrıca para ve döviz piyasaları da daha önceki dönemlerle karşılaştırılmayacak ölçüde önem kazanmıştır. Neredeyse bütün siyasi tartışmaların ikinci plana itildiği 12 Eylül 1980 sonrasının apolitik ortamında, ekonomi, bütün günlük gazetelerde, tek başına en çok sayfa ayrılan bölüm haline gelmiştir. Bunun yanında söz konusu apolitik dönemde siyasi partilerin görüşlerinden çok, ekonomi programları üzerinde durulmaya başlanması da ekonomi basınının gelişimine ivme kazandırmıştır (Ertul, 2008: 79). Ekonomi adeta siyaset dışı bir alan haline getirilerek hem kuramsal temellerinden edilmiş hem de işçi hakları, gelir dağılımı, işsizlik, kalkınma gibi geneli ilgilendiren sorunlardan çok, büyük sermayenin çıkarlarına hizmet eden borsa ve finans haberlerine ağırlık verir hale gelmiştir. Bu dönemde ekonomi gazeteciliğinin önem kazanmasına ve dolayısıyla ekonomi haberlerinin çoğalmasına yol açan gelişmeler arasında menkul kıymetler borsasının açılışı, altın borsasının kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulu nun devreye girmesi, kamu finansman açıklarının boyutlarının büyümesi nedeniyle borçlanma stratejileri ve enstrümanlarının çeşitlenmesi, kamu kâğıtlarından oluşan yeni menkul kıymet piyasasının oluşumu, hazine bonosu, devlet tahvili, kamu ortaklığı senedi gibi ürünlerin ihracı, Kamu İktisadi Teşekküllerinin bazılarının hisselerinin halka arz edilmesi, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması sayılabilir. Meydana gelen bu değişmeler sonucunda kamuoyunun ekonomik gelişmeler hakkında bilgilenme ihtiyacı artmış ve bu durum basın-yayın organlarının ekonomik olaylara ve haberlere daha çok yer vermeye başlamasıyla sonuçlanmıştır (Bıyık, 2007: 73-74). Sayılgan (1994: 68-69) bu dönemde, ekonomi gazeteciliğinin önem kazanmasının sebeplerini şu ifadelerle özetlemektedir: 120

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Ekonomik faaliyetin olduğu her ortamda bir bilgi alışverişinin de olması kaçınılmazdır. En ilkel pazarda dahi haberleşme olmadan ekonomik faaliyetin olmayacağı kesindir.bu gereksinim doğaldır ki ekonomik ilişkiler karmaşıklaştıkça çoğalacak ve önemi çok daha fazla artacaktır. Ayrıca bu bilgilerin sürekli ve doğru olması diğer bir önem taşıyan taraftır. İşte o zaman kapsamlı ve sistemli bir bilgi akışı, haberleşme ağı ve böyle bir yapı içinde ekonomi basınına olan ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bugünkü ekonomi basınının ortaya çıkması da bu şekilde olmuştur 1980 sonrası Türkiye de ekonomi basını çok büyük bir gelişme içine girmiş ve tüm günlük gazetelerin ekonomi sayfaları bulunmakla birlikte sayfa sayıları sürekli artmaktadır. Ayrıca bugün gazetelerin baş sayfa haberlerinin genel niteliklerine de bakacak olursak, ekonomi ağırlıklı haberlerin her geçen gün sayısal olarak artış gösterdiği ve okuyucunun da daha fazla ilgilendiği görülecektir. Bu değişimin altında yatan şartlardan birincisi; Türk sosyal hayatındaki dinamizm ile birlikte ekonomik konuların ağırlık kazanması, yani kişilerin kazançlarını kendi bireysel çabaları ile yönlendirebilme imkânı sayesinde her türlü ekonomik faaliyet konusunda bilgilendirilme ihtiyacıdır. İkincisi; Türkiye de değişik nedenlerle iç ve dış politika konularına kamuoyunda ilginin azalması ve değişik sosyal sorunlara karşın ortak ekonomik sorunların varlığından dolayı gazetelerin daha yaygın bir okuyucu kitlesine ortak sorunları konusunda mesaj verme istekleridir. Bir diğer neden olarak, farklı sosyal konularda basın tek bir baskı grubu olabilmektedir sonrasında, ekonomi haberciliği konusunda ilk atılım Günaydın gazetesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ekonomi haberlerini dört sayfa halinde ayrı bir bölüm olarak yayımlamaya başlayan gazetede, bu bölümün yaratıcısı Necati Doğru, bir ekolün de sembolü haline gelmiştir. Hürriyet Grubu ise rakip grubunun Rapor una karşı, Dünya gazetesini ekonomi gazetesi haline getirmiştir. 2 Mart 1981 de yayın hayatına başlayan ve yayını halen devam eden Dünya, Hürriyet in ekonomi gazeteciliğinden beklediği sonucu alamaması üzerine, kıdem tazminatı karşılığında Nezih Demirkent e devredilmiştir. Demirkent, ekonomi gazeteciliği alanında yeni bir model oluşturarak, abone tabanlı bir gazete yaratmayı başarmış ve Dünya yı mesleğin duayeni haline getirmiştir. Bu arada 1985 te Sabah gazetesi kurulurken Rapor, Selahattin Beyazıt a satılmış ve kısa bir süre sonra da yayın hayatı sona ermiştir. Yine dönem içerisinde 1986 da haftalık ekonomi gazetesi Ekonomik Bülten ve 1989 da Önay Bilgin in haftalık Barometre si yayın hayatına başlamıştır de Sabah, ekonomi haberlerini pembe sayfalarda ayrı bir ekonomi gazetesi eki halinde yayımlamaya başlamış; ancak bir süre sonra maliyet yüksekliği nedeniyle bu uygulamadan vazgeçmiştir (Ateş, 2008:27). Ekonomi basını içerisinde gazetelerin dışında gelişen bir başka faaliyet kolu olan ekonomi dergiciliği de bu dönemde büyük bir ilerleme kaydetmiş ve 1980 lerin sonlarında en çok satan dergi türü haline gelmiştir. 1981'de Diyalog ve Mesaj Dergileri yayımlanmaya başladıktan sonra 1988 e kadar sakin bir dönem yaşayan ekonomi dergiciliği, yedi bin olan tirajını sekiz yılda on katına çıkarmıştır (Yüksel, 2000:115). 10 Nisan 1988'de Gelişim Yayınları tarafından çıkarılan Ekonomik Panorama, Türk ekonomi dergiciliğinin mihenk taşını oluşturmuştur. Sırasıyla Mustafa Sönmez, Şemsi Yücel ve Aydın Demirer yönetiminde yayımlanan, batılı anlamdaki ekonomi dergiciliğinin Türkiye'deki ilk örneği olarak kabul edebileceğimiz dergi, 1993 te kapanmak zorunda kalmıştır (Uyanık, 1996: 48). Ayrıca, 1989'da Trend, 1990'da Para, 1991'de Ekonomist, yine 1991'de Nokta 121

14 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ Grubu nun Borsacı sı [1Ağustos 2006 tarihinde alıcı çıkmaması üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kapatıldı], 1992 de Ali Karacan ın Kapital i, 1993'te Hürriyet Grubu nun aylık Capital'i; 1994 te 1 Numara Yayıncılık ın Para sı; 1995 te Intermedya Grubu nun Paratüyo ve Macro'su yayın hayatına merhaba demiştir. Bu dönemde bir diğer önemli gelişme ise, ekonomi muhabirlerinin 1983 ün başlarında başlattıkları, bir çatı altında toplanma girişimleri 1987 yılında tamamlanmış ve Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) kurulmuştur. Ekonomi basınının kurumsallaşmasına zemin hazırlamayı amaç edinen EMD, bu doğrultuda 1992'de Ekonomi Basını adıyla bir haber bülteni hazırlamış ve bunu üç sayı çıkarabilmiştir (Yüksel, 2000:115). Haziran 1996 da yayınına başlanan Ekonomi ise halen düzenli olarak yayımlanmaya devam etmektedir Nisan 1994 Kararları ve "Ekonomi Basınının Kurumsallaşma Çabaları" 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında yazılı basın büyük tiraj kayıplarına uğrarken, ekonomi basını okur sayısını arttırmış (Yücel, 1994:3) ve ekonomi konularına ağırlık veren yayınların sayısı hızla artmıştır. Böylece 1980 lerle birlikte filizlenen ekonomi basını kurumsal kimliğini 1994 krizi ile kazanmıştır (Yüksel, 1996: 6). 5 Nisan 1994 Kararları, ekonomi basını için bir dönüm noktasını olmuştur. Ekonomi ve finans piyasalarında ani hareketlerin yaşandığı bu dönemde, ekonomi habercileri tarafından elde edilen duyumlar okurlara aktarılmış, gelecek hakkında tahminlerde bulunulmuş, belirsizliğin dağılması yönünde yorumlar yapılmış ve ülkenin ekonomik yaşamı konusunda rehberlik edilmeye çalışılmıştır (Yücel, 1994: 3). Söz konusu dönemde ekonomi gazete ve dergilerinin tirajları daha önce görülmediği ölçüde artmış ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşılmıştır. Ayrıca 1998 yılında Ekonomi Muhabirleri Derneği tarafından kabul edilen etik ilkeler, geniş ölçüde kabul görmüştür. Böylece ekonomi basını, kurumsallaşma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Bu dönemde de yeni gazete ve dergiler çıkmaya devam etmiştir te Nokta Dergi grubunca Yalçın Şimşek yönetiminde Hürses, Intermedva grubunca Yavuz Semerci yönetiminde günlük Global ve İktisat, 1996 da Milliyet grubunca Gökhan Çırnaz yönetiminde Finansal Forum (2004 yılında Referans adıyla günlük gazete olarak yayımlanmaya başlanmış ve 2010 yılında satış rakamları düşük olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Yazar kadrosu Radikal gazetesine katılmıştır.), 1997 de Sabah Grubunca, Tayfun Devecioğlu yönetiminde Liberal Bakış gazeteleri yayımlanmaya başlamıştır. Ayrıca Milliyet gazetesi, 1996 yılında basında bir ilke imza atarak ekonomi alanındaki bir yabancı yayını (The Wall Street Journal) Türkçe ye çevirerek her hafta pazartesi günleri, gazetenin eki olarak okuyucularına vermiştir. Ekonomi haberciliğinin bir başka gelişim alanı da televizyon haberciliğidir. Türkiye televizyonlarında ilk ekonomi programı olan Nazmi Kal'ın hazırladığı Ekonomi Dosyası 1988 yılında TRT de yayımlanmaya başlamıştır. Türkiye nin ilk ekonomi 122

15 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 kanalı ise, Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik A.Ş. tarafından 1992 Kasım ayından kurulan Kanal-E olmuştur (Keyjanlıoğlu, 2004:382) yılında Doğuş Grubu tarafından satın alınan kanal, 16 Ekim 2000 de dünyanın önde gelen ekonomi kanallarından birisi olan CNBC Avrupa ile ortak yayına geçerek CNBC-E adını almıştır. Günümüzde de yayınlarına devam eden CNBC-E, 27 Ocak 2010'da yayına başlayan Bloomberg HT ile birlikte Türkçe yayın yapan iki ekonomi kanalından birisidir. Her iki kanal da hafta içi gündüz kuşağında yayımladığı ekonomi ve piyasa haberleri ile önemli bir açığı doldurmakta, izleyicilerine ekonomik gelişmeleri anında takip imkânı sağlamaktadır. Türkiye nin ilk ekonomi radyo kanalı ise Ekim 1993 te yayına başlayan Radyo Foreks olmuştur. Doğan Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Radyo Foreks, 2005 yılında maddi gerekçelerle kapatılmıştır. Günümüzde radyolar arasında tek ekonomi kanalı Bloomberg HT radyodur. Ayrıca NTV Radyo, Habertürk Radyo ve CNN Türk Radyo da programlarında ekonomiye ilişkin haberlere sık sık yer vermektedir. Dönemin önemli gelişmelerinden bir diğeri de Ekonomi Gazetecileri Derneği nin (EGD) kurulmasıdır. Ekonomi muhabirleri arasında başlayan görüş ayrılıkları, 2007 yılında Ekonomi Muhabirleri Derneği İstanbul Şubesi nin dernekten koparak yeni bir dernek kurmalarına sebep olmuştur. Derneğin internet sitesine 600 ü aşkın üyesi bulunan EGD; yabancı dil kursları, eğitim çalışmaları, meslekî seminer programları ile faaliyetlerine devam etmektedir. 3. AMAÇ VE ÖNEM 3.1. Araştırmanın Amacı Daha önce de belirtildiği gibi doğum yeri Anadolu olmasına karşın, modern anlamda ilk ekonomi gazetelerinin Türkiye de ortaya çıkışı oldukça geç tarihlerde gerçekleşmiştir. Ekonomi basını, satış rakamlarının düşüklüğünün de etkisiyle uzun yıllar akademisyenlerin fazla ilgisini çekmemiştir. Yapılan çalışmalar genellikle sosyologlar ve tarihçiler tarafından yapılmış, iletişim bilimciler alana fazla ilgi göstermemiştir. Bu çalışmada amaç 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesinin ve ekonomik krizlerin de etkisiyle önemli gelişme kaydederek 1990 ların sonlarından itibaren kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlayan Türk ekonomi basınının bugünkü durumu ortaya koymaktır Araştırmanın Yöntemi Türk ekonomi basınının bugünkü durumu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinden yararlanılacaktır. Geleneksel olarak tarihçiler, antropologlar ve dilbilimciler tarafından kullanılan doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 188). Bu kapsamda bu çalışmada öncelikle konuyla ilgili dokümanlar incelenerek ekonomi basının doğuşu, gelişimi ve sorunları belirlenmiş; ardından da ekonomi basının bugünkü durumunun ortaya konulabilmesi Basın İlan Kurumu (BİK) kayıtları analiz edilmiştir. Bununla birlikte 195 Sayılı BİK Teşkiline Dair Kanun gereği ilan geliri alabilmek için icmal varakalarını BİK e ya da Valiliklere kaydettirmek zorunda olan 123

16 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ gazetelerden farklı olarak dergilerin böyle bir zorunluluğu olmadığından, BİK tiraj raporlarında dergilere ait veriler yer almamaktadır. Bu yüzden ekonomi basınında oldukça önemli bir yeri olan ekonomi dergilerine ait veriler dergilerin yayımcılarından edinilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Ayrıca çalışmada görsel ve işitsel medyaya ilişkin verilere de yer verilmiştir. 4. BULGULAR Doküman incelemesi sonucu elde edilen verilerin analizi sonucunda Türkiye de ekonomi basını hem ekonominin hem de basının gelişimi ile paralel bir seyir izlediği ve son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazandığı saptanmıştır. Bunda ekonominin gelişmesinin, dolayısıyla da ekonomi bilgisinin niteliğinin sıradan insanların da anlayabileceği, günlük olarak ihtiyaç duyduğu ve aşina olmak zorunda kaldığı bir bilgi türüne dönüşmesi (Dursun, 2013:273) kadar, iletişim ve ulaşım imkânlarının genişlemesinin de etkisinin büyük olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın 1986 yılında açılması ve sonrasında yaşanan çeşitli ekonomik krizler, ekonomik olaylara ilişkin bilgi ihtiyacını arttırırken, 1992 yılından itibaren sadece ekonomi haberi veren televizyon kanallarının açılması da bu eğilimi desteklemiştir. Buna 2000 li yıllardan itibaren internet gazeteciliği alanında yaşanan gelişimin de eklenmesiyle ekonomi basını alanında hatırı sayılır bir ilerleme yaşanmıştır. Basın İlan Kurumu Mart 2014 verilerine göre Türkiye de, içerisinde dokuz ekonomi gazetesi (Dünya, Ekonomi, Günboyu, Hürses, 24 Saat, Ankara Ticaret, Ticaret, Yeni Ekonomi) ilan geliri alma hakkına sahiptir. Bu gazetelerden 4 ünün merkezi İstanbul, 3 ünün merkezi Ankara 2 sinin Merkezi ise İzmir dir. Gazetelerin 2012 yılı toplam yıllık tirajları iken 2013 yılı tirajları yaklaşık %9 azalarak olarak gerçekleşmiş olup gazetelere göre dağılımı şu şekildedir: Tablo:1: Gazetelere Göre Yıllık Tiraj Durumu

17 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Toplam tirajda yaşanan azalmanın, 2013 yılının özellikle son aylarında Türk Basını genelinde yaşanan tiraj düşüşü ile paralel olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte son iki yılda, aylık ortalama tiraj olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2013 dışında altına düşmemiştir. Bu durum küçük de olsa sürekli ekonomi gazetesi satın alan bir okuyucu grubunun oluştuğunu, Türkiye de günlük ortalama kişinin ekonomi gazetelerinden birisini satın aldığını göstermektedir. Ancak BİK tiraj raporlarına göre Türkiye de yerel gazeteler dahil 2014 Şubat ayında toplam gazete satıldığı göz önüne alınırsa (günlük ortalama gazete satılmaktadır) ekonomi gazetesi okuyucu sayısının toplam okuyucu sayısının %1 inden biraz fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakamlara ekonomi dergilerinin tirajları ilave edilse bile sonuç yine de değişmeyecektir. Dergilerin BİK e tiraj bildirme zorunluluğu bulunmadığından dergilerin satış rakamlarının tamamı elde edilememiştir. Dergilerle telefonla görüşmek suretiyle alınan satış rakamlarından (elde edilen yıllık tiraj rakamları bir sonraki paragrafta parantez içerisinde verilmiştir) ve internet üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen verilerden yaptığımız hesaplama sonucunda aylık ortalama ekonomi dergisi satıldığı tahminine ulaşılmıştır. Resmi ilan alma hakkı olan dokuz gazete dışında Basın İlan Kurumu tarafından Reklam Verilebilecek Mevkuteler Listesine alınan ekonomi gazete ve dergileri de bulunmaktadır. Bunlardan haftalık olanlar Bloomberg Business Week (İstanbul, ), Ekonomist (İstanbul, ), Para (İstanbul, ), İstanbul Ticaret (İstanbul), Gözlem (İzmir), Ekonomik Çözüm (İzmir), Üretici (İzmir), Sanayi (Ankara), Kocaeli Ekonomi (Kocaeli), Mersin Ekonomi Politika (Mersin); aylık olanlar Capital (İstanbul, ), Ekovitrin (İstanbul), Forbes Türkiye (İstanbul), Fortune Türkiye (İstanbul), Harvard Business Review (İstanbul, ), Platin (İstanbul), Ekonomi Yöntem (İstanbul), Ekonomix (İstanbul), İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Kobi Efor (İstanbul), Ekosektör (İzmir), Anba Haber (Ankara), Ekometre (Bursa), Koneko Türkonomi (Konya), Akdeniz Ekonomi (Antalya); iki aylık olanlar Dosab Perspektif (Bursa), Ortadoğu Business (Gaziantep) tır. Bu yayınların tamamına yakının birer internet sitesi olduğu gibi bunlar dışında da internet üzerinden ekonomi ve borsadaki gelişmelere ilişkin yayınlar yapan birçok web sitesi bulunmaktadır. Sayısal çokluğa karşın sadece ekonomi haberciliği alanında kaliteli yayıncılık yapan internet sitesi sayısı oldukça düşüktür. Kaliteli habercilik yapan siteler 2011 yılında Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Gelişim Medya Ödülleri 2011 kapsamında 'En İyi Ekonomi Haberleri Sitesi' ödülüne layık görülen dünya.com ve 2012 yılında Aka Koleji tarafından düzenlenen İnternet Medyası Ödülleri kapsamında En İyi Ekonomi Haber Sitesi ödülüne layık görülen ekovizyon.com ile bloomberght.com, cnbce.com, finansgundem.com, wsj.com (The Wall Street Journal ın Türkçe haber sitesi), bigpara.com, borsagundem.com, foreks.com, hissesenedi.com, ekofinans.com, finans.mynet.com, finansgundem.com şeklinde sıralanabilir. Görsel medyada yayınlarını sürdüren CNBC-E ve Bloomberg HT televizyon kanallarının da ekonomi haberciliğine katkısı büyüktür yılından itibaren 125

18 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ ekonomi haberleri veren bir televizyon kanalının bulunması ve kanal sayısını 2010 yılında Bloomberg HT nin yayına başlaması ile ikiye çıkması, Türkiye ye ekonomi yayıncılığı alanında önemli bir bilgi birikimi sağlamıştır. Bu televizyon kanalları okumaktan çok, görselliği tercih eden Türk insanının, ekonomi alanına olan ilgisinin artmasını sağlamıştır. Bu kanalların izlenme oranları fazla yüksek olmayıp Nielsen in ölçümlerine göre % 0,4 ila % 0,6 arasında değişmektedir. Görsel medya alanında da izleyicilerin ortalama %1 inin, ekonomi haberleri veren Bloomberg ve CNBC-E kanallarını izlediği anlaşılmaktadır ve bu rakam okuyucu oranıyla neredeyse aynıdır. Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye de ekonomi haberciliği yapan yayın organlarının henüz istenilen tiraj ve izlenme oranlarını yakalayamadığı, Türk halkının ekonomiye ilişkin haberleri ana medyadan takip etmeyi tercih ettiği, dolayısıyla da ekonomi basınının hedef kitlesinin daha çok ekonomistler, iş adamları, küçük yatırımcılar ve bu alana özel ilgi duyan kişilerden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle büyük kitle, ekonomi bilgisine olan ihtiyaçlarını günlük basından sağlarken; ekonomi politikalarını yönlendirenler, işadamları ve yatırımcılar ekonomi basınını tercih etmektedir. Bu tespit, Görgülü nün ( 2004: 89) ekonomi basınının en iyi izleyicilerinin bürokratlar ve teknokratlar olduğu saptaması ile örtüşmektedir. Bununla birlikte Türkiye de ekonomiye ilişkin haberlere olan ilginin arttığı ve bu alanda hatırı sayılır bir izleyici ve okuyucu kitlesinin oluştuğu saptanmıştır yılında yayın hayatına merhaba diyen Dünya Gazetesi nin arkasında bir holding desteği olmaksızın yayınlarını devam ettirmesi, 1990 lı yıllarda çıkmaya başlayan ekonomi dergilerinin birçoğunun hala yayımlanması ve 1992 den itibaren ekonomi haberleri veren televizyon kanallarının bulunması bu saptamamızı doğrulamaktadır. Ekonomik durum iyileştikçe ve milli gelirde yaşanan artış halka yansıdıkça ve eğitim seviyesi yükseldikçe ekonomi haberciliğine olan ilginin büyüyeceği, tiraj ve izlenme oranlarının artacağı değerlendirilmektedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Tarih boyunca ekonomi insan ve toplum hayatının vazgeçilmezi olmuştur. İlk çağlardan itibaren varlığını ve soyunu devam ettirmenin bir gereği olarak ekonomik bilgileri edinmeye ve elde ettiği bilgileri soyunun diğer fertlerine aktarmaya çalışan insan, önceleri bunu mağara duvarlarına çizdiği resimlerle yaparken zamanla yazıyla ve kitle iletişim araçları ile yapmaya başlamıştır. Ekonomi geliştikçe ve ticaret hacmi genişledikçe, ekonomik olayları konu edinen bir uzmanlık alanı olan ekonomi basını da gelişmiş ve kurumsallaşmıştır. Doğum yeri Anadolu toprakları olmasına karşın, modern anlamda ilk ekonomi gazetelerinin Türkiye de ortaya çıkışı oldukça geç bir tarihte, 1824 yılında, Le Smyrneen (İzmirli) isimli Fransızca gazetenin İzmir de yayımlanmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Avrupada dan yaklaşık iki asır sonra, ancak onlara benzer bir şekilde bir liman kentinde doğan ekonomi basını, özellikle İkinci Meşrutiyet Dönemi nde önemli gelişim kaydetmiştir. Önceleri liberalizmi savunan ekonomi gazeteleri ağırlıktayken, 1913 tarihinde İttihat ve Terakki nin iktidarı tam 126

19 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 anlamıyla ele almasından bunların yerini Alman Tarihçi Okulu nun korumacı doktrininden esinlenen yayınlar almıştır. Bu yayınlarda özellikle Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi Türkçüler tarafından dile getirilen ekonomik görüşler, Cumhuriyet Dönemi nde de etkili olmuş, hatta etkileri günümüze kadar gelmiştir. Her ne kadar Türk basın tarihinde ilk gazetelerde bile ekonomi haberlerinden söz etmek mümkünse de, ekonomi haberciliği dalı çok dar bir zeminde, genellikle hükümetlerin ya da hükümet olma iddiasındakilerin tavsiyelerini ya da isteklerini halka iletmek bağlamında ilerlemiş ve kurumsallaşma çok geç tarihlerde gerçekleşmiştir. Ekonomi haberciliğinde, 1940'lardan başlayarak bir canlanma dönemine girildiği söylenebilirse de asıl gelişme, 1960 lı yıllarda yeni anayasanın sağladığı özgürlük ortamında yayınların çeşitlenmesiyle gerçekleşmiştir. 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve sonrasında yaşanan apolitik ortam, ekonomi basınının gerçek anlamda doğuşunu sağlarken, 1994 ekonomik krizi ve 5 Nisan Kararları kurumsallaşma çabalarına ivme kazandırmıştır. Halen EMD ve EGD olmak üzere iki ayrı dernek çatısı altında faaliyet yürüten ekonomi gazetecilerinin sayısı neredeyse bin kişiye yaklaşmıştır. Çalışma boyunca Türkiye de gelişiminin izi sürülen ekonomi basınının, günümüzde kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olmasına karşın okuyucu ve izleyici sayısı açısından henüz istenilen seviyeye erişemediği belirlenmiştir. Satış rakamları ve izlenme rakamları göz önüne alınarak yapılan analizler sonucunda, Türk halkının ekonomiye ilişkin haberleri ana medyadan takip etmeyi tercih ettiği, dolayısıyla da ekonomi basınının hedef kitlesinin daha çok ekonomistler, iş adamları, küçük yatırım sahipleri ve bu alana özel ilgi duyan kişilerden oluştuğu saptanmıştır. Bu saptamayla uyumlu şekilde halkın büyük çoğunluğunun, ekonomi bilgisine olan ihtiyaçlarını günlük basından sağlarken; ekonomi politikalarını yönlendirenlerin, işadamlarının ve yatırımcıların ekonomi basınını tercih ettiği tespit edilmiştir. Bu genel tespitle birlikte tiraj rakamlarının son iki yılda istikrarlı bir seyir izlemesinden yola çıkılarak günümüzde hatırı sayılır bir ekonomi basını takipçisinin varlığından bahsedebileceğimiz sonucuna ulaşılmıştır yılından bu yana ulusal çapta yayın yapan bir ekonomi gazetesinin, kaliteli yayınlar yapan ekonomi dergilerinin ve ekonomi haberciliği yapan iki televizyon kanalının varlığı da bu tespiti doğrulamaktadır. Sonuç olarak Türk ekonomi basınının dünyayla paralel şekilde gelişimini sürdüreceği, ekonomik durum iyileştikçe ve eğitim seviyesi yükseldikçe ekonomi haberciliğine olan ilginin büyüyeceği; bununla paralel olarak da tiraj ve izlenme oranlarının artacağı değerlendirilmektedir. 127

20 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ KAYNAKÇA Akgün, M. (1995). Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Mecmua-i Fünun, Felsefe Dünyası,15, Ateş, N. (2008). Türkiye de Ekonomi Gazeteciliği -Dünya Gazetesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Budak, A. (2012). The French Revolution's Gift to the Ottomans: The Newspaper, The Emergence Of Turkish Media. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 19, Bıyık, A. (2007). Halkla İlişkiler Uygulamaları Kapsamında Medya ile ilişkilerde Ekonomi Medyasından Yararlanma Biçimleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çakır, C. (2003). Türkiye de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2003, Çapa, M. (1996). Batı Cephesi nin İkmâlinde Trabzon un Rolü ve Tekâlîf-i Milliye Komisyonu nun Çalışmaları, Toplumsal Tarih, 35, Çelik, T. (2009). Ceride i Havadis de Ziraat, Ticaret Ve Sanayi Tartışmaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, Çetin, U. (2008). Defter Dergisi ve Türkiye Düşünce Yaşamındaki Yeri: Modernizm- Postmodernizm Tartışması Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Deligöz, O. (2008). Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doğan, İ. (1999). Sosyolojik Düşüncenin Osmanlı daki Kaynakları: Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1), Dölen, E. (2009). Türkiye Üniversite Tarihi: Osmanlı Döneminde Darülfünun İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Erinç, O. (2008). Sunuş. N. Erkul (Ed.), Ekonomi Basın Tarihi, içinde, İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Erdoğan, İ. (2007). Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi: Yapısal Özellikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Y. 128

TÜRKİYE DE GAZETECİLİK VE BİLİM İLETİŞİMİ

TÜRKİYE DE GAZETECİLİK VE BİLİM İLETİŞİMİ TÜRKİYE DE GAZETECİLİK VE BİLİM İLETİŞİMİ YAPISAL ÖZELLİKLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan Erdoğan ANKARA Kasım 2007 İrfan Erdoğan Türkiye de Gazetecilik ve Bilim İletişimi Genel Yayın ve Dağıtım Gazi

Detaylı

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH (İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ Mustafa ÇAKIR 19 Mayıs Üniversitesi mustafa.cakir@omu.edu.tr Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi mberzah@kocaeli.edu.tr Özet Basın

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188 A İ N Ü VER A A M R R ESİ SİT Marmara 3 8 18 M Marmara İletişim Dergisi Ocak 2011 Sayı: 18 Marmara İletişim Dergisi Sayı: 18 Ocak 2011 İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ISSN: 1300-4050 Sahibi

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

HER KESİMİNE. Toplumun. ışık tutuyoruz DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

HER KESİMİNE. Toplumun. ışık tutuyoruz DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU Toplumun HER KESİMİNE ışık tutuyoruz DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU Doğan Yayın Holding A.Ş. Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Altunizade

Detaylı

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 427-442, ELAZIĞ-2010 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Effects of 1929 World

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı