TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet IŞIK 1 Şakir EŞİTTİ 2 ÖZET Matbaayı Avrupa dan yaklaşık 300 yıl sonra kullanmaya başlayan Osmanlı da ekonomi basınının gelişimi de Avrupa ya göre geç tarihlerde gerçekleşmiştir. İlk ekonomi gazeteleri Avrupa da 1700 lerin ortalarında yayımlanmaya başlarken, Türkiye de ilk ekonomi gazetesi kabul edilen Ceride-i Ticaret 1857 de yayımlanmaya başlamıştır. Her ne kadar Türk basın tarihinde ilk gazetelerde bile ekonomi haberlerinden söz etmek mümkünse de, ekonomi haberciliği dalı çok dar bir zeminde, genellikle hükümetlerin tavsiyelerini ya da isteklerini halka iletmek bağlamında ilerlemiş ve kurumsallaşma çok geç tarihlerde 1990 ların sonlarında gerçekleşmiştir. Türk ekonomi basınının bugünkü durumu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, yapılan analizler sonucunda, ekonomi basının kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olmasına karşın okuyucu ve izleyici sayısı açısından henüz istenilen seviyeye erişilemediği, halkın ekonomiye ilişkin haberleri ana medyadan takip etmeyi tercih ettiği, dolayısıyla da ekonomi basınının hedef kitlesinin daha çok ekonomistler, iş adamları, küçük yatırım sahipleri ve bu alana özel ilgi duyan kişilerden oluştuğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: ekonomi basını, ekonomi haberciliği, Türk Basını, Osmanlı Basını, İzmir Basını A STUDY ON GENESIS, EVELUATION AND PRESENT STUATION OF ECONOMY PRESS IN TURKEY ABSTRACT Appearance of financial in Turkey, where printing had arrived approximately 300 hundred years after Europe, also lagged behind Europe. While the first newspapers on economy were published around the middle of 1700 s in Europe, Ceride-i Ticaret (Trade Paper), accepted to be the first financial paper in Turkey, had its start in Although it is possible to see news on economy in the earliest papers of Turkish Press, economy news as a separate branch has lingered on a narrow ground, conveying especially the prescriptions or demands of the governments to the public, thus institutionalizing occurred much later in the late 1990s. In this study which aims to reveal the present situation of Turkish financial media, as the result of the analysis it is emerged that although financial press in Turkey has mainly completed its institutionalization, it have not yet reached the desired level in terms of the number of readers and viewers, the public still prefer to follow the financial news from the main stream media therefore the main target audiences of the financial press are mostly consist of economists, businessmen, and small investment owners and people who have a special interest in finance. Key Words: economy press, economy journalism, Turkish Press, Ottoman Press, İzmir Press * Dr, İçişleri Bakanlığı, * Yrd. Doç.Dr Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

2 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ 1. GİRİŞ Kökleri Anadolu da bulunmakla birlikte modern anlamda ekonomi basınının Türkiye de ortaya çıkışı çok eskilere gitmez. Bunda matbaanın Avrupa ya göre oldukça geç bir tarihte, 1727 de Türkiye ye gelmesinin etkisi olduğu gibi ekonomik gelişimin de etkisi büyüktür. Erinç e göre (2008:7) yıllarca tek muhabire indirgenmiş bu alan, Türkiye deki ekonomi gerçeğinin de göstergesi olagelmiştir. Ticaretin hemen hemen yıllık kotalarla belirlenen dış alım-dış satım uygulamalarına bağlandığı, döviz kurlarının sabitlendiği, pek çok mal ve hizmetin fiyatının belediyeler tarafından belirlendiği ve sanayinin gelişmediği dönemlerde ekonomi basını da çok sınırlı bir alana hapsedilmiştir. Ekonominin gelişmesi ve dünyaya açılmasıyla birlikte Türk ekonomi basını da gelişmiş ve günümüzde önemli bir disiplin haline gelmiştir. Ekonomi haberciliği, ticaret ve ekonomiye ilişkin haberlerin ele alındığı, gazetecilik alanı; ekonomi basını ise bu haberlerin yer bulduğu yazılı, görsel, işitsel ve dijital basın yayın organlarını kapsayan basın dalıdır. Amerika da business journalism olarak isimlendirilirken Amerika dışında financial journalism olarak da adlandırılmaktadır (Sterling, 2009:225). Yüksel e göre (1999: ) ekonomi basını denildiğinde en geniş anlamda basında ekonomi sayfalarını da kapsayacak şekilde yaygın gazeteler içinde yer alan ekonomi sayfaları ve tüm sayfalarını ekonomiye ayıran yayınlar akla gelmektedir. Daha dar anlamda ise kavram tüm sayfalarını ekonomi konularına ayıran; örneğin, Dünya ve Finansal Forum gibi gazeteleri ve Ekonomist, Capital, Para, İntermedya, Ekonomi gibi sayfalarını ekonomi konularına ayıran dergileri kapsar görünmektedir. Genel olarak ekonomi haberciliği çatısı altında buluşan ekonomi basını kavramı, daha özelde ekonomi gazeteciliği, dergiciliği ya da televizyonculuğu biçiminde de tanımlanabilmektedir. Ekonomi basınını diğer basından ayıran yönü, konu edindiği olaylardır. İşgücü, bankacılık, borsa, otomotiv, dünya piyasaları, döviz kurları, altın fiyatları kısacası ekonomiye dair her şey ekonomi basını için haber değeri taşıyan olaylardır. Bu haberlerin okurları da diğer okurlardan ayrı özelliklere sahiptir. Ekonomi bilgisi, ilgisi ve aktif katılımı ekonomi okurlarının ortak özellikleridir. Sıradan bir okur bile ekonomi sayfalarını araladığında bunların farklılığını sezer ve ayrı bir önemle okumaya koyulur (Yüksel, 1999: ). Böyle bir okuyucu kitlesine hitap eden ekonomi muhabiri de en azından temel ekonomi bilgisine sahip, rakam okuyabilen, mantık ilişkisi kurabilen, uzman olmasa bile para ve sermaye piyasalarından anlayabilen, cebindeki parasının hesabını yapabilen bir kişi olmalıdır. Ayrıca iyi bir ekonomi muhabiri, ekonomiyi yorumlama, değerlendirme, ekonomik bilgilerin ardındaki gerçek amaç ve hedefleri ortaya çıkarıp okura manipülasyondan arınmış doğru bilgiyi ulaştırma becerilerine sahip olmalıdır. Bunlar yanında edindiği bilgileri yerinde kullanabildiği iyi bir gözlem ve araştırmacılıkla doğru sonuçlara ulaşabilme yeteneği de aranılan şartlar arasında sayılabilir (Yüksel, 2001:116). Ekonomi muhabirinde bulunması gereken bir diğer önemli özellik de etik değerlere uygun hareket etmedir. Ekonomiye ilişkin olaylar haberleştirilirken kullanılan dil ve verilen haberlerin doğruluğu milyonlarca kişinin bir anda büyük maddi kayıplar yaşamasına sebep olabileceğinden, bu haberciliğe ilişkin etik kuralların titizlikle 110

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 belirlenmesi gerekmektedir. Ekonomi Gazetecileri Derneği, bir gazetecinin sahip olması gereken etik değerlere ilave olarak ekonomi gazetecisinin sahip olması gereken etik ilkeleri şu şekilde belirlemiştir (Sayılgan, Toprak ve Ünsalan, 2011: 13-14): Ekonomi gazetecisi haberi muhataplarından çek ettirir. Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir. Bu hakların kullanımı için elinden gelen çabayı harcar. Ekonomi gazetecisi meslektaşlarının kötü muamele, yasadışı davranış, haksız yere gözaltı, yargılanma vb. olaylarla karşı karşıya kalması halinde onu destekler. Bu konuda kolektif bir davranış sergilenmesi için çaba gösterir. Ekonomi gazetecisi, mesleğini karalayıcı yayın yapamaz. Ekonomi gazetecisi yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, elde ettiği ekonomik ve finansal bilgiyi geniş biçimde yayınlanmadan önce veya sonra kendisinin yahut yakınlarının çıkarları için kullanmaz. Ekonomi gazetecisi bu nedenle halkla açık şirketlerin bilgilendirme toplantılarında titiz ve eşitlikçi olunması için uyarıda bulunur. Ekonomi gazetecisi ve birinci derece akrabalarının hisse senedi ve spekülatif yatırım araçlarında bir pozisyonu olduğunda, sorumluları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu araçlarla ilgili analiz-yorum yaptığında pozisyon aldığını belirtmesi uygun olur. Ekonomi gazetecisi, gazeteci olmayanların da yayın organlarında yazarlık yapmaları halinde kimliklerinin açıklanmasını bekler ve şu kuralın uygulanmasını önerir: Bir yayın organında, sürekli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde belirtilmeli, kamuoyu onların temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme yazarın ya da değerlendirme yapanın adının yanına konulan bir yıldızın altta açıklaması şeklinde olabilir. Ekonomi gazetecisi kamu ya da özel sektör kuruluşlarından, bunların yetkililerinden ve bunlar adına basınla ilişkileri sağlayan birim ve kuruluşlardan herhangi bir gerekçeyle haber ve analizi etkileyecek düzeyde hediye kabul edemez. Ekonomi gazetecisi, kamu yararı mutlak gerektirmedikçe, yayınlanması istenmeyen haberleri yayınlayamaz. Haber kaynaklarının ve kendisine verilen meslek sırlarının gizliliğini korumaya özen gösterir. Ekonomi gazetecisi, gazeteci kimliğini, işlevini ve nüfuzunu kullanarak kendisi, çalıştığı kurum ya da üçüncü şahıs veya kurumlar adına iş takibi yapamaz, buna zorlanamaz. Ekonomi gazetecisi, kendisinden ilan ve reklam niteliğinde haber istenmesi halinde, bunların ilan veya reklam olduğunun belirtileceği garantisini almadıkça haber yapmaz. Ekonomi gazetecisi, haberinde kendisi ya da kuruluşunun görüşünü empoze etmek de dâhil olmak üzere hiçbir gerekçeyle gerçeği çarpıtamaz. Haber ve yorumlarda, kişi ve kurumları hedef alan çirkin, kaba ve onur kırıcı kelime ve ifadeler kullanamaz Ekonomi haberciliği; para piyasalarıyla, şirketlerle ve iş adamlarıyla ilgisi dolayısıyla sürekli mercek altında bulunan bir alandır. Yapılan haberlerin arkasında art niyet aramak neredeyse alışkanlık hâline gelmiştir. Bu nedenle ekonomi muhabiri, yaptığı işin hassasiyetinin bilincinde olmalıdır. Çünkü bu durum, ekonomi muhabirinin konumunu hem daha riskli kılmakta hem de sorumluluk katsayısını yükseltmektedir. Gazeteciliğin kamusal ve kurumsal sorumluluk gerektirdiği unutulmamalıdır. Ekonomi basınının bu durumunu göz önüne alan Yüksel (2001: ), ekonomi basınının kamusal görev ve niteliklerini; en doğru bilgileri aktarmak, barometre olmak, karar alabilmeyi kolaylaştırmak, yol göstermek, öngörülerde bulunmak, ekonomik değerlere sahip çıkmak, güç odaklarını tanıtmak, (toplumsal) uzlaşmaya katkıda bulunmak, (usulsüzlük ve yolsuzluklar izlemek 111

4 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ suretiyle) sosyal dedektiflik yapmak, çalışmaları denetlemek ve etik ilkelere bağlı kalmak şeklinde sıralamaktadır. Günümüzde ayrı bir uzmanlık alanı haline gelen ekonomi haberciliğinin dünyadaki gelişimini anlamak için insanoğlunun iletişim ihtiyacı duymaya başladığı ilk günlere kadar uzanmak gerekmektedir (Ateş, 2008:1). Bu çalışmada Türkiye de ekonomi basınının ortaya çıkışı ve gelişimi, günümüzdeki durumu literatür taramasına dayalı olarak, belirli kilometre taşlarıyla ortaya konulmuştur. Çalışmada, Yüksel in yaptığı dönemselleştirmeye uygun olarak ekonomi basınının gelişimi; "İlk Ekonomi Haberciliği Girişimleri", 24 Ocak 1980 ekonomik kararları sonrasını ifade eden "Ekonomi Basınının Doğuşu", 5 Nisan 1994 ekonomik kararlarını izleyen "Ekonomi Basınının Kurumsallaşma Çabaları" başlıkları altında ele alınmış ve günümüzde ekonomi basının durumu tiraj rakamları da göz önüne alınarak analiz edilmiştir. 2. TÜRKİYE DE EKONOMİ BASININ GELİŞİMİ 2.1 İlk Ekonomi Haberciliği Girişimleri Gerek Batı basınında gerekse Türk basınında gittikçe önem kazanan ekonomi haberciliğinin (Dursun, 2013:265) tarihi, insanların mal ve bilgi alışverişine başladıkları ilkçağlara kadar uzatılabilir. Bu alışveriş yerleşik hayata geçilmesiyle artmış ve ekonomiye ilişkin olaylar konusunda bilgi sahibi olma gittikçe artan şekilde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. İlk insanların mağara duvarlarına çizdikleri resimlerin birçoğunun avlanma gibi günlük ekonomik faaliyetlere ilişkin olması, ilk çağlardan itibaren insanların kendilerini yeniden üretebilmek için ekonomiye ilişkin bilgileri öğrenmeye ve bunu diğerlerine aktarmaya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. İlkçağ uygarlıklarından kalan birçok tablet ve yazıtlarda tarım, hayvancılık ve ticarete ilişkin çeşitli bilgiler bulunması, ekonomiye ilişkin bilgilerin insan, toplum ve devlet hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymaktadır. Uygarlıklar gibi ticaretin de beşiği olan Anadolu, ekonomi basının da doğum yeridir. Ekonomiye ilişkin bilgilerin paylaşımı bundan yıl kadar önce Babil ve Asurlularca başlatılmış (Smith, 1954: 146 ) ve ekonomiye ilişkin ilk kayıtlar bunlar tarafından kil tabletlere yazılarak tutulmuştur (Sayce, 2008: 12). Yine Anadolu da bulunan M.Ö 1800 lerden kalma Sümerlere ait Çiftlik Bültenleri de ekonomi basının ilk örneklerinden kabul edilmektedir. Bu bültenlerde çiftçilere, o dönemin başlıca ekonomik faaliyeti olan tahıl yetiştiriciliğini, hasadını ve sulamasını nasıl yapacaklarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Yönetim, bu bültenler aracılığıyla çiftçileri ürün yetiştirme konusunda bilgilendirerek daha verimli hasat elde etmelerini sağlamaya yardımcı olmuştur (Erdoğan, 2006: 45). Ekonomi haberciliği, 1400 lü yılların sonuyla 1500 lü yılların ilk çeyreğinde ( lerde) önem kazanmaya başlamıştır. Bunun başlıca sebebi coğrafi keşifler sonrasında yaşanan ekonomik canlanmadır. Keşifler sonrasında Avrupa ile başta Amerika kıtası olmak üzere yeni keşfedilen yerlerle yapılan ticaret, modern anlamda ekonomi basınının da doğuşunu sağlamıştır. Sayılgan, Toprak ve Ünalan (2011: 31) ekonomi gazeteciliğinin, Amerika nın keşfi sonrasında hammadde ve gemilerin 112

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Avrupa dan gelişiyle birlikte mal fiyatlarının bildirilmesi noktasında ortaya çıkan bir akım olarak nitelendirebileceğini ve kökeninin ABD ye dayandığını belirtmektedir. Birçok araştırmacıya göre ekonomi gazeteciliği alanındaki ilk modern girişim Almanya da Ausburg kentinde tanınan tüccar aile Fuggerler tarafından gerçekleştirilmiştir (Smith, 1954:146; Roush, 2006:15; Sterling, 2009:226). Fuggerler, 1568 yılından itibaren müşterilerini Avrupa ekonomilerini etkileyen konularda bilgilendiren bültenler yayımlamaya başlamışlardır. Tarafsızlığı tartışılan ve1604 yılına kadar yayımlanmaya devam eden Fugger bültenlerini (Turner ve Orange, 2013 :20), zamanla İngiltere, Almanya ve Hollanda da benzerleri izlemiş ve ekonomik konularda bilgi veren bültenler, 1750 li yıllardan itibaren borsa fiyatlarının yayımlanmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte ekonomi haberleri Batı basınının en önemli gündem maddesine dönüşmüştür (Dursun, 2013:266). Böylece modern ekonomi gazeteciliğinin ilk örnekleri kabul edilebilecek gazeteler de sanayi devriminin başkentlerinde yayımlanmaya başlamış; The Public Ledger 1760 da Londra'da, The New York Prices Current 1795 te New York ta, Het Financielle Dagblad 1796 da Amsterdam da, The Econmist 1843 te Londra'da, Il Sole 24 Ore 1865'te Milano'da, Nihon Keizai Schimbun 1876 da Tokyo'da, The Financal Times 1888'de Londra'da, The Wall Street Journal 1889'da New York'ta ve Borsen 1896 da Kopenhag da yayın hayatına merhaba demiştir. Bu gazetelerin birçoğu yayın hayatına devam etmekte olup The Financal Times ve The Wall Street Journal halen dünyanın en önemli ekonomi gazeteleri durumundadır. Ekonomi basınında 1929 Ekonomik Krizine kadar ciddi bir değişim görülmemiştir. Ekonomik krizle birlikte gazetelerdeki ekonomi haberleri azaltılmış ve spekülatif nitelikli haberler yerine bilgilendirici haberlere yer verilmeye başlanmıştır. Savaş sonrasında ABD de yaşam standartlarının yükselmeye başlaması ile birlikte insanlar ekonomiye; dolayısıyla da ekonomi ile ilgili enformasyona yeniden ihtiyaç duymaya başlamıştır (Dursun, 2013: ). Böylece ekonomi basınında yeni bir canlanma dönemine girilmiştir lı yıllarda üçüncü dünyacı/ kalkınmacı ekonomi politikalarının önem kazanması sonrasında dönemin ekonomik yaklaşımlarına uygun şekilde ulusal ekonomi gazetesi yayımı önem kazanmıştır (Ateş, 2008: 22). Bu gelişim 1970 lerin sonlarında neo-liberal ekonomi politikalarının dünyaya büyük ölçüde egemen olmasıyla birlikte değişmiş ve ekonomi gazeteleri dış dünyaya açılmaya ve yerel basınla işbirliğine yönelmiştir lerde küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte, ekonomi yayıncılığında üç önemli gelişme bir arada yaşanmıştır: Ekonomi basını, dünyanın çeşitli ekonomik merkezlerinde muhabirler görevlendirmeye başlamış; Avrupa, Asya ve Amerika da önemli ekonomik merkezlerde özel baskılar yayımlanmaya başlamış (1979 da Financial Times; 1983 de The Wall Street Journal; Frankfurt ta, Avrupa baskılarını çıkartmaya başlamıştır) ve yerel basın kuruluşları ile uluslararası basın kuruluşları arasında işbirlikleri yapılmaya başlanmıştır (Ateş, 2008: 22-23). Doğum yeri Anadolu toprakları olmasına karşın, modern anlamda ilk ekonomi gazetelerinin Türkiye de ortaya çıkışı oldukça geç bir tarihte, 1824 yılında, 113

6 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ Napolyon Savaşları nın sona ermesinden sonra, ticaretin büyük gelişme gösterdiği İzmir de (Koloğlu, 2006:22) gerçekleşmiştir. 3 Temmuz 1824 de Fransızca olarak yayımlanmaya başlanan Le Smyrneen (İzmirli) ilk ekonomi gazetemiz kabul edilmektedir (Dursun, 2013). Fransız tüccarların Fransa da yaşanan gelişmelerden haberdar olmak, çevrelerini yakından gözlemek ve ticareti etkileyebilecek faktörleri izlemek ihtiyacının bir sonucu olarak yayımlanan gazete, Fransız tacirlerden Charles Tricon tarafından çıkarılmış (Şapolyo, 1971:100) ve aylık olarak yayımlanmıştır. Bir süre düzensiz aralıklarla ve güçlükle çıkarılabilen Le Smyrnéen, kısa süre sonra el değiştirmiş, yine kentte ticaret yapan bir Fransız olan M. Roux nun kontrolüne geçmiştir. Roux döneminde Mora da başlayan Yunan isyanını destekleyen yayınlar yapan gazete, Osmanlı Hükümetin baskısı ile yeniden el değiştirmiş ve haftalık olarak Le Spactetateur Oriental adıyla çıkmaya başlamıştır. Akdeniz de ticaret gemilerine saldırılarından dolayı Rum korsanlara açıkça cephe alan gazete, yeni yayın politikasıyla İzmirli tüccarların ilgi ve desteğini toplamıştır (Budak, 2012: 668). Le Spectateur Oriental in devlet yanlısı yayın politikası ve Avrupa da Osmanlı politikalarının savunucusu haline gelmesi, İngiltere ve Rusya ile birlikte Yunanistan ın bağımsızlığını destekleyen ve çıkarları İzmirli Fransız tüccarlarla çatışan Fransa nın tepkisini çekmiştir. Ayrıca İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Stratford da gazetenin yayınının durdurulması yönünde Babıali ve İzmir Fransız konsolosluğu nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişim ve baskılar sonucunda bir süre yayınına ara veren Le Spectateur Oriental, tekrar yayına başlamışsa da baskıların devam etmesi sebebiyle tekrar el değiştirerek Türk basın tarihinin en önemli isimlerinden Alexendre Blacque 3 tarafından satın alınmıştır. Le Spectateur Oriental, Alexendre Blacque döneminde de yayın politikasını değiştirmeyerek Osmanlı yanlısı yayınlarına devam etmiştir. Bu yayınlar Fransız Hükümetini o denli rahatsız etmiştir ki; Fransız Konsolu Monseeur Castenia, 31 Aralık 1827 tarihinde Urla Limanı nda bulunan Fransız gemilerinden aldığı bir müfreze askerle, Le Spectateur Oriental in matbaasına zorla girmiş, içerideki alet, edevat ve harfleri toplatarak, Konsolosluğu taşıtmıştır (Budak, 2012a: 161). Blacque, gazetesinin kapatılmasının üzerinden daha bir ay bile geçmeden, Osmanlı Hükümetinin de desteği ile Le Courrier de Smyrne (İzmir Postası) isimli yeni bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Le Spectateur Oriental ile benzer bir çizgide yayın yapan gazete, çok geçmeden yine Batılı devletlerin tepkisini çekmiştir. Rusya karşısında Osmanlı yı savunan yayınları sebebiyle Rus ve Fransız büyükelçilerinin Babıali ye yaptığı baskılar sonucunda 1831 tarihinde kapatılan gazetenin yerine Blanque, 1833 yılından itibaren Journal de Smyrne isimli yeni bir gazete çıkarmıştır (Topuz, 2006:37). Bu yayıncılık faaliyetleri sırasında defalarca 3 Alexendre Blacque, Türk basın tarihinde önemli yeri olan bir gazetecidir. İlk Türkçe gazete Takvim-i Vakayi, onun Serasker Hüsrev Mehmet Paşa ya yazdığı mektupla başlayan süreç sonucunda Padişah II. Mahmut un emriyle 1831 de yayımlanmıştır (Erdoğan, 2007: 28). Ayrıca Takvim-i Vakayi nin Fransızcası Le Moniteur Ottoman (birebir çevirisi olmasa da benzer haberler içerir) da kendisinin yönetiminde çıkmıştır. 114

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 kovuşturmaya uğrayan Alexandre Blacque, Türk Basın Tarihi nde hakkında soruşturma açılan ilk gazeteci olmuştur (Girgin, 2009:33). Profesyonel anlamda ekonomi gazeteciliği gelişmemiş olsa da, ilk gazetelerden itibaren ekonomiye ilişkin olaylara haber değeri atfedilmiş ve gazete sayfalarında ekonomi haberlerine yer ayrılmıştır. Osmanlı da yayımlanan ilk gazete kabul edilen, 1828 de Mısır da Vali Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılan, Vakayi-i Mısriye nin ilk sayısında çıkış nedeninin tarım endüstri ve öteki alanlardaki gelişmelerin izlenmesi ve toplumu koruyucu önlemlerin alınması olarak belirtilmesi (Koloğlu, 1989:27) bu saptamayı doğrulamaktadır. Benzer şekilde İstanbul da yayımlanan ilk gazete olan ve resmi gazete niteliği taşıyan Takvim-i Vekayi de, ekonomi olaylarına özel bir önem atfetmiş ve gazetede bir bölüm ticaret ve es ar (fiyatlar) ekonomi haberleri için ayrılmıştır (Öner, 2011: 151; Topuz, 2008: 109). Ayrıca ülkeye gelen-giden gemiler, giren-çıkan ürün çeşitleri gibi konular da gazetenin sayfalarında yer bulmuş ve bu sebeple de Takvim-i Vakayi, tüccarlar arasında rağbet görmüştür (Yazıcı, 1999: 57). Yazıcı (1999: 57) da Tanzimat Dönemi nde basının, ekonomik konulara olabildiğince ciddi bir biçimde eğildiğini ve ticari haberleşmeyi üstlendiğini vurgulamaktadır. Dönemin en önemli gazetelerinden Ceride-i Havadis, ekonomik faaliyetlere daha ilk sayısından itibaren geniş yer ayırmış; ziraat, ticaret ve sanayi konularında yurt dışında yaşanan gelişmelere ve bu gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti nin neler yapabileceğine ilişkin yazılar yayımlamıştır (Çelik, 2009: 469). Türkiye de iktisatla ilgili ilk metinler sayılabilecek yazılar, Münif Paşa tarafından idare-i mülkiye başlığı altında bu gazetede neşredilmiştir (Çakır, 2003:16). Ayrıca gazetenin iç ve dış sayfalarında geniş çaplı ticari ilanlara yer verilmiş; hatta bu ilanlar 1852'de gazetenin üçte birini kaplayacak boyuta ulaşmıştır. Dönemin bir diğer önemli gazetesi olan Tercüman-ı Ahval de ekonomi haberlerine önem vererek sayfalarında piyasa ve borsa haberlerine, fiyat listelerine, çeşitli çeviriler ve ekonomik konulara ilişkin inceleme yazılarına geniş yer ayrılmıştır (Topuz, 2003:18). Le Smyrneen ve sonrasındaki ekonomi gazeteleri Fransızca olarak yayımlandığından ilk Türkçe ekonomi gazetemiz, birinci sayısı 18 Aralık 1857 tarihinde çıkan Cerideyi Ticaret olmuştur. Karada ve denizde yapılan ticaretlerde çıkacak problemlerin çözümü için neler yapılması gerektiği, İstanbul da ticarethanelerde kanun ve kaidelere ne derece uyulduğu, İstanbul a gelip, taşraya giden gemilerin sayıları ile taşıdığı yükler ve bu ürünlerin fiyatları hakkında bilgiler bulunan gazetede, taşra ticaret meclislerinde görüşülen davalarda verilen kararlar yanında Osmanlı Devleti sınırları içindeki ekili alan miktarları ve mevsimlere göre yetiştirilebilecek ürün çeşitleri gibi konular hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca ithal edilen ürünler, ilanlar başlığı altında çeşitlerine göre sıralanmış, çeşidine göre ayrılan ürünlerin miktar ve fiyatları belirtilmiş, taşradan ve yabancı ülkelerden gelen gemilerin çeşidi, sayısı, tonilatosu, taşıdığı yük ve kaptanları hakkında bilgiler verilmiştir. Bunların yanında sanayi ürünlerinin fiyatları, iskeleler arasındaki mesafeler, nakliye ücretleri gibi tüccara gerekli olan ticaretle alakalı 115

8 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ konularla ilgili haberler de gazetenin sayfalarında sık sık yer bulmuştur (Tekdemir, 2011:215) ların başından itibaren iktisadi yayınlarda hatırı sayılır bir artış yaşanmıştır. Bu artışta, Sultan Abdülaziz in iktidarının ilk yıllarında ortaya çıkan mali bunalımın, bunu aşmak üzere yapılan mali ıslahatlar bağlamında bütçeler yayınlanmasının, kağıt parayla ilgili mevzuat hazırlanmasının ve böylece bir resmî literatür oluşmuş olmasının; Yeni Osmanlıların siyasi ve iktisadi mevzulara ilişkin yazılar kaleme almasının, Yeni Osmanlıların Mustafa Fazıl Paşa nın nezareti ve himayesinde Avrupa da yayınladıkları gazete ve mecmualarda hükümetin iktisadi ve mali uygulamalarını eleştiren yazı ve diziler yazmasının ve Amerikan İç Savaşı nın çıkmasıyla beraber Türkiye de pamuk üretimi ve diğer tarımsal faaliyetlerle ilgili tartışmaların yaygınlaşmasının etkileri olmuştur (Haldun, 1332; aktaran Çakır, 2003:16-17 ). Bu dönemde çoğu Yeni Osmanlılarca (en önemli temsilcileri Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi) çıkarılan Hürriyet, Ulûm, İttihat, İnkılap gibi gazetelerin tamamında ekonomi haberlerine geniş yer verilmiştir. Ayrıca Münif Paşa nın, sadrazam Fuat Paşa nın yardımıyla 1860 yılında [Karaçavuş un arşiv belgelerine dayalı çalışmasına göre (2006:204) derneğin kuruluş tarihi 24 Mayıs 1861 tir] kurduğu Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye derneğinin (Akgün, 1995: 53) yayın organı Mecmua-i Fünun dergisinde ( ) de ekonomi haberlerine geniş yer ayrılmıştır (Dölen, 1980:59). Ceride-i Ticaret ten yaklaşık dokuz yıl sonra 3 Şubat 1866'da (Yazıcı, 1999: 56) yayımlanmaya başlayan Takvim-i Ticaret (Le Moniteur du Commerce), Türkiye nin ikinci Türkçe ekonomi gazetesi olmuştur. Ceride-i Ticaret e göre daha kapsamlı bir gazete (Tekdemir, 2011:217) olan Takvim-i Ticaret her hafta Cumartesi günleri, 34x47 cm. boyutlarında dört sayfa olarak yayımlanmıştır. Dışarıdaki iki sayfası Türkçe (Osmanlıca), içerideki iki sayfası Fransızca ağırlıklı olan gazetenin iç sayfalarında İtalyanca, Rumca, Ermenice gibi değişik dillerde ilanlar da yayımlanmıştır (Yazıcı, 1999: 63) da kurulan ve ancak yedi yıl yaşayabilen Takvim-i Ticaret ten sonra, 1884 te Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası bir ekonomi gazetesi yayımlamaya başlamıştır. İlk sayısı 5 Ocak 1884 te çıkan Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, 1912 de aylık dergiye dönüştürülmüş ve ismi Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi olarak değiştirilmiştir (Ertul, 2008:17). Günümüzde İstanbul Ticaret adıyla haftalık bir gazete olarak yayın hayatına devam etmektedir. Günlük ekonomik gelişmelerin gazetelerde konu olması 1908 de II. Meşrutiyet in ilanından sonra gerçekleşmiştir. Sansürün kalkmasıyla önce bir coşku, ardından da büyük bir çeşitlilik yaşanan basında, ekonomi önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir (Bıyık, 2007: 69). Bu dönemde iktisat bilinci köklü dönüşüme uğramış, iktisadi kaygılar gerek kuramsal, gerek uygulamaya yönelik iktisat içerikli birçok yazının yayınlanmasına neden olmuştur. Özellikle tarım-sanayi seçeneği sürekli tartışılmış; iktisadi gelişmeye yönelik değişik çözümler dergi ve gazete sütunlarında yer bulmuştur (Toprak, 2013: 22). Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, Sanayi Mecmuası, İktisat Mecmuası, Terakki, İbret, Basiret gibi sayıları 20 ye yaklaşan 116

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 çeşitli yayınlarda, dönemin ekonomik ve sosyal konuları işlenmiştir (Ateş, 2008: 24). Bunlardan 28 Aralık Mart 1911 tarihleri arasında (27 sayı) yayınlanan Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, içerik açısından geniş bir yelpaze oluşturan II Meşrutiyet döneminin süreli yayınları arasında entelektüel kesime hitap eden nitelikli mecmualardan biri olmayı başarmış (Karaman, 2004: 65-66), liberalizmin ve pozitivizmin Türkiye deki bayrak gemisi olmuştur (Roper, 2013: 231). Ahmet Şuayip, Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit Beyler tarafından kurulan dergide (Doğan, 1999: 59); ekonomik ve toplumsal sorunlar, Osmanlı Devletinin iktisadî konulardaki çeşitli uygulamaları, yabancı ülkelerdeki uygulamalar ve Osmanlı Devletinde yapılması gerekenler gibi konular ele alınmıştır. Dergi, Cavit Bey in de etkisiyle iktisadî büyüme ve kalkınmanın yolunun tarımdan geçtiğini savunmuştur. Cavit Bey e göre Osmanlı devleti karşılaştırmalı üstünlükler teorisi gereğince tarım alanında uzmanlaşmalıdır (Eroğlu, 2008: 272). Bilimsel metodlarla icra edilecek tarım ve ticaret, iktisadi kalkınmaya yol açacak ve sanayi de bu aşamada kendiliğinden doğacaktır (Toprak, 1982:373). Büyük sanayi kurmak için yeterli vasıtaların bulunmadığından ve bunun için nitelikli emek, sermaye ve sanayi ürünleri ithaline ihtiyaç duyulacağından böyle bir girişim devletin fakirleşmesine sebep olacaktır (Eroğlu, 2008: 274). Tarım sanayi tartışmalarında Liberal nitelikteki Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası tarımdan yana ağırlık koyarken, diğer uçta sanayileşmeyi öneren Müslüman-Türk girişimcilerinin yayın organı Sanayi dergisi yer almıştır. Sanayi dergisi, kendi deyişiyle Türk ün sanayi sahasında atacağı millî adımları özendirmeye çalışmış; Sanayi Devrimi nden yoksun kalan Osmanlı toplumunun en kısa sürede iktisadi bağımlılıktan kurtularak bir sanayi ülkesine dönüşmesi gerektiğini savunmuştur. Ulusal varlığın ancak sanayileşerek korunabileceğini ileri süren dergi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için de çaba sarf etmiş, Mütareke yıllarında işçi sorunlarına daha fazla eğilerek sosyalist yazarlara sayfalarında yer vermiştir (Toprak, 2013: 22). Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuasının ekonomi görüşlerine muhalefet eden bir başka yayın organı da Osmanlı Ziraat ve Ticaret gazetesidir yılında İzmir de Salih Zeki Bey tarafından haftalık olarak çıkarılmaya başlanan ve çiftçilere tarımdaki yenilikleri aktarmayı amaçlayan gazete (Deligöz, 2008: 9), kayıtsız şartsız serbest ekonomi anlayışına karşı çıkmış bunun yerine himayeci bir ekonomi modelini savunmuştur. Ilımlı bir koruyucu gümrük politikası izlenerek, tarıma dayalı sanayinin kurulabileceğini ve böylece sanayileşmenin başlatılabileceğini ileri süren gazete (Toprak, 1999: 583), 1915 yılında Dünya Savaşı sebebiyle yayımına ara verdikten sonra, 16 Mart 1919 da yeniden yayınlanmaya başlanmış (Ünal, 2013:131) ve bir süre sonra kapanmıştır. Dönemin bir diğer önemli ekonomi gazetesi de kurucuları arasında Ahmet Nesimi, Yusuf Kemal (Tengirşek), Tekin Alp ve Ziya Gökalp in de bulunduğu İktisadiyat Cemiyeti nin yayın organı İktisadiyat Mecmuası dır (Özden, 2005:48). İlk sayısı 8 Şubat 1915 te çıkan ve haftalık olarak yayımlanan dergi, devletin ekonomiye müdahalesini ve himayeci bir kalkınma modelini savunmuştur. Dergiye göre,

10 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ yüzyıl liberalizmi artık geçerliliğini yitirmiş; List in milli iktisat ı, Smith in liberal iktisat ına üstün gelmiştir. Bu şartlarda ulus-devlet oluşumunda devlet iktisadiyatı kaçınılmazdır (Çetin, 2008: 24). Yayınlarında dile getirdiği bu görüşleriyle ilhamını Alman Tarihçi Okulu nun korumacı doktrininden alan, 19 yüzyılın sonlarından itibaren Ahmet Mithat ve Musa Akyiğitzade tarafından dile getirilen Milli İktisat okulunun sözcülüğünü yapan İktisadiyat Mecmuası (Boratav, 2011:27), aynı zamanda İttihat ve Terakki nin görüşlerini de yansıtmıştır. Dergi, 8 Kasım 1917 tarihinde yayın hayatına veda etmiştir (Oral, 1973:278). Milli iktisat okulunun görüşlerini savunan bir diğer basın organı da Ahmet Hamdi (Başar) Bey tarafından çıkarılan Ticareti Umumiye Mecmuası dır. Savaş yıllarında güçlenen milli ticaret çevrelerinin yayın organı olan dergiye göre, ulusçuluk iktisadi bağlamda koruyuculuğu gerektirdiğinden ulusal varlık ancak ulusal nitelikte bir iktisadi yapıyla gerçekleşebilir. Bu nedenle serbest ticaret ilkesinin bir kenara bırakılmasını ve sanayileşmeye ağırlık veren bir milli iktisat politikasının yürütülmesini savunan dergi, tarımsal ve hayvansal ürünleri girdi olarak işleyebilecek bir sanayinin tarım ve hayvancılığı geliştireceğini ileri sürmüştür (Toprak, 1984: 28) Milli mücadele yıllarında da gazeteler ekonomi haberlerine yer ayırmış, özellikle mücadelenin ekonomi yönüne vurgu yapan yazılar yayımlanmıştır. Hâkimiyet-i Milliye, Açıkgöz, İkbal, İstikbal gibi gazeteler mücadelenin ekonomi misyonunu, Ankara Hükümeti nin çeşitli talimatlarını halka ileterek yerine getirmiştir. Örneğin Tekâlifi Milliye emirleri basın üzerinden halka duyurulmuştur (Çapa, 1996: 16). Cumhuriyet in ilanından sonra da ekonomi olayları basında yer bulmaya devam etmiş; özellikle ulusal kalkınmaya, millileştirmelere, açılan yeni sanayi tesislerine ve yerli malı haftaları gibi ulusal ekonomi yaratmaya dönük etkinliklere dair haberlere gazetelerde geniş yer ayrılmıştır. Bu dönemde Cumhuriyet Gazetesi nde ekonomi yazıları yazan Mazhar Kunt, halka biriken tasarruflarını yastık altı yerine ulusal sermayenin büyümesine katkıda bulunacak şekilde değerlendirmeleriyle ilgili önerilerde bulunan yazılar yazarken, Anadolu Ajansı nın ilk ekonomi şeflerinden Niyazi Sel ( ) de çalışma yasalarının uygulanmasına ilişkin konuları basının gündemine taşımıştır (Ertul, 2008: 29) yılında Zeki Cemal tarafından kurulan Ekonomi ise Cumhuriyet in ilanından sonra yayınlanan ilk ekonomi gazetesi olmuştur lu yıllarda en önemli ekonomi konusu 1929 ekonomi buhranı olmuştur. Gazeteler buhrana fazlasıyla yer vermiş, dönemin önde gelen gazetelerinden Akşam, Tan, Yeni Sabah, Bugün ve Tanin de borsa, banka, piyasa haberleri gibi ekonomik bilgiler yayımlanmıştır (İnuğur, 1992). Ayrıca bir grup aydın tarafından yılları arasında toplam 36 sayı olarak yayımlanmış (Ertan,1994:XIV; Türkeş, 1999:9) bir aylık düşünce dergisi olan Kadro, ekonomi basınına dinamizm kazandırmış ve ekonomiye ilişkin konuların kuramsal anlamda gazete ve dergi sayfalarına taşınmasına öncülük etmiştir. Sosyalizm ile kapitalizm arasındaki bir "üçüncü yol" arayışının hâkim olduğu dergide savunulan görüşler, Yön Hareketi ve Yön Dergisi ile önemli benzerlikler gösterdiği gibi; 1960 lı yıllarda ortaya çıkan Bağımlılık Okulu ve Dünya Sistemi Teorisi ile de benzerlikler göstermektedir 118

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 (Örmeci, 2011; Özdemir, 1986; Türkeş, 1998; Yanardağ, 2008). Bunlara ilave olarak Cahit Morkaya nın Karagöz ve Tahsin Demiray ın Köylü Gazeteleri ile Ülkü ve Kooperatif Dergileri de ekonomi konusundaki içerikleriyle dikkat çeken yayınlar olmuştur (Ateş, 2008: 24-25) lı yıllarda ise savaş ekonomisi yayın organlarının başlıca konusu haline gelmiştir. Özellikle karaborsa, kıtlık ve savaşın ikinci yarısında ilan edilen Varlık Vergisi basında ağırlıklı olarak işlenen konular olmuştur (Sayılgan, 1994: 67) yılında Süha Sukuti Tükel tarafından kurulan ve yayını halen oğlu Ahmet Tükel tarafından devam ettirilen İzmir Ticaret, bu dönemde çıkmaya başlayan önemli gazetelerdendir. İhale ve devlet haberleri veren bir yayın olarak faaliyete başlayan ve ekonomi gazeteciliğinin mektebi olarak görülen İzmir Ticaret, pek çok ilklere ve sıra dışı mücadelelere imza atmıştır. Halen Türkiye de aynı aile tarafından 72 yıldır yayın hayatını kesintisiz sürdüren tek gazetedir te Faik Güner, Hüseyin Avni Sanda, Zeki Cemal, Baki Çelebioğlu tarafından kurulan Ekonomi de dönemin etkin gazetelerindendir. Sonrasında el değiştiren gazete, bir akşam gazetesi niteliğine bürünerek siyasi kimlik kazanmıştır yılında kurulan Yeni İstanbul gazetesinde önceleri yarım sayfa olan ekonomi bölümleri, bir ara birkaç sayfaya kadar çıkmış; yine 1947 de kurulan Türkiye Ticaret Postası ise 1962 ye kadar yayınlarını sürdürmüştür. Çok Partili yaşama geçilen 1950 li yıllarda karaborsa, vurgun, görevi kötüye kullanma ve hayat pahalılığına ilişkin haberler, basında sıklıkla yer verilen haberler olmuş ve bu sebeple başlangıçta çok iyi olan iktidar-basın ilişkileri bozulmuştur. Ekonomi basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan Sedat Simavi nin Hürriyet i (1948) ve Ali Naci Karacan ın Milliyet i (1950) bu dönemde yayımlanmaya başlamıştır (Ertul, 2008: 42-44) lı yıllar, 1961 Anayasası nın sağladığı özgürlük ortamında, basında büyük değişimlerin yaşandığı ve sol yayınların içerik ve sayı bakımından en parlak çağını yaşadığı bir dönem olmuştur. Planlı kalkınma sürecine girilen bu dönemde, Türkiye hızla sanayileşmeye yönelmiş ve ekonomide köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Ekonominin büyük önem kazandığı bu ortamda, Türk basınında bugünkü anlamıyla ilk ekonomi sayfası, 1963 yılında Milliyet gazetesinde Abdi İpekçi nin kararıyla yarım sayfa olarak açılmıştır (Bıyık, 2007:70) yılına kadar Ali Gevgilli tarafından yönetilen İktisat-Ticaret başlıklı bu bölüm,1965 yılında tam sayfaya çıkarılmıştır li yıllarda günlük gazetelerin büyük çoğunluğunda az da olsa ekonomi içerikli haberlere tam bir sayfa ayrılmaya başlanmıştır. Buna karşılık ekonomi servislerinde henüz profesyonel bir ihtisaslaşma oluşmamıştır (Ertul, 2008: 42-44). Söz konusu dönemde Günaydın gazetesi, ekonomi haberlerine birden fazla sayfa ayırmaya ve çarşı-pazar haberleri, ekmek haberleri, enflasyon, zam, kira gibi konuları ilk kez manşetlerine taşımaya başlamıştır. Hürriyet gazetesi ise ekonomi haberlerine orta sayfasında, yukarıdan aşağıya inen tek sütunluk İş ve İşçi Dünyası başlıklı bölümde yer vermiştir (Bıyık, 2007:70). Ayrıca siyaset ağırlıklı günlük Ekonomi Politika gazetesi, 1972 de yayına başlamış ve 1979 da Yeni Asır Grubu, Demokrat 119

12 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ İzmir gazetesini satın alarak Rapor adıyla günlük ekonomi gazetesi haline getirmiştir (Ateş, 2008: 26) döneminin bir diğer özelliği de ekonomi haberlerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte, ekonomiye önem veren haber ajanslarının faaliyete geçmesidir da Ekonomik Basın Ajansı (EBA), 1972 de Ankara Haber Ajansı (ANKA), 1973 te Türkiye Basın Yayın Haber Ajansı (TÜBA), 1974 te İstanbul Haber Ajansı (İSTA), 1976 da Ekonomik Haberler Ajansı (EKA) faaliyete geçerek, gazetelere haber sağlamışlardır. Bu ajansların ekonomi haberciliğinin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Ekonomi basınında asıl önemli gelişme ise 1980 yılında alınan 24 Ocak kararlarıyla gerçekleşmiştir. Ekonomi haberleri, 1980 öncesinde taban fiyat, bütçe, vergi, memur maaş katsayısı, çarşı-pazar haberleri, ekmek haberleri, enflasyon, zam, kira gibi haberlerle sınırlıyken (Tılıç, 2003: 134), 24 Ocak sonrasında ekonominin dışa açılmasıyla birlikte para piyasaları ve borsaya ilişkin haberler ön plana çıkmıştır Ocak 1980 Kararları ve "Ekonomi Basınının Doğuşu" 1980'lerin basından itibaren piyasa ekonomisine geçişle birlikte ekonominin kamuoyunun gündemindeki önemi ve ağırlığı da artmıştır. Özellikle borsa, ekonomi basını açısından takip edilmesi gereken bir alan haline gelmiş; borsayı izleyecek uzman gazetecilere ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Ayrıca para ve döviz piyasaları da daha önceki dönemlerle karşılaştırılmayacak ölçüde önem kazanmıştır. Neredeyse bütün siyasi tartışmaların ikinci plana itildiği 12 Eylül 1980 sonrasının apolitik ortamında, ekonomi, bütün günlük gazetelerde, tek başına en çok sayfa ayrılan bölüm haline gelmiştir. Bunun yanında söz konusu apolitik dönemde siyasi partilerin görüşlerinden çok, ekonomi programları üzerinde durulmaya başlanması da ekonomi basınının gelişimine ivme kazandırmıştır (Ertul, 2008: 79). Ekonomi adeta siyaset dışı bir alan haline getirilerek hem kuramsal temellerinden edilmiş hem de işçi hakları, gelir dağılımı, işsizlik, kalkınma gibi geneli ilgilendiren sorunlardan çok, büyük sermayenin çıkarlarına hizmet eden borsa ve finans haberlerine ağırlık verir hale gelmiştir. Bu dönemde ekonomi gazeteciliğinin önem kazanmasına ve dolayısıyla ekonomi haberlerinin çoğalmasına yol açan gelişmeler arasında menkul kıymetler borsasının açılışı, altın borsasının kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulu nun devreye girmesi, kamu finansman açıklarının boyutlarının büyümesi nedeniyle borçlanma stratejileri ve enstrümanlarının çeşitlenmesi, kamu kâğıtlarından oluşan yeni menkul kıymet piyasasının oluşumu, hazine bonosu, devlet tahvili, kamu ortaklığı senedi gibi ürünlerin ihracı, Kamu İktisadi Teşekküllerinin bazılarının hisselerinin halka arz edilmesi, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması sayılabilir. Meydana gelen bu değişmeler sonucunda kamuoyunun ekonomik gelişmeler hakkında bilgilenme ihtiyacı artmış ve bu durum basın-yayın organlarının ekonomik olaylara ve haberlere daha çok yer vermeye başlamasıyla sonuçlanmıştır (Bıyık, 2007: 73-74). Sayılgan (1994: 68-69) bu dönemde, ekonomi gazeteciliğinin önem kazanmasının sebeplerini şu ifadelerle özetlemektedir: 120

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Ekonomik faaliyetin olduğu her ortamda bir bilgi alışverişinin de olması kaçınılmazdır. En ilkel pazarda dahi haberleşme olmadan ekonomik faaliyetin olmayacağı kesindir.bu gereksinim doğaldır ki ekonomik ilişkiler karmaşıklaştıkça çoğalacak ve önemi çok daha fazla artacaktır. Ayrıca bu bilgilerin sürekli ve doğru olması diğer bir önem taşıyan taraftır. İşte o zaman kapsamlı ve sistemli bir bilgi akışı, haberleşme ağı ve böyle bir yapı içinde ekonomi basınına olan ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bugünkü ekonomi basınının ortaya çıkması da bu şekilde olmuştur 1980 sonrası Türkiye de ekonomi basını çok büyük bir gelişme içine girmiş ve tüm günlük gazetelerin ekonomi sayfaları bulunmakla birlikte sayfa sayıları sürekli artmaktadır. Ayrıca bugün gazetelerin baş sayfa haberlerinin genel niteliklerine de bakacak olursak, ekonomi ağırlıklı haberlerin her geçen gün sayısal olarak artış gösterdiği ve okuyucunun da daha fazla ilgilendiği görülecektir. Bu değişimin altında yatan şartlardan birincisi; Türk sosyal hayatındaki dinamizm ile birlikte ekonomik konuların ağırlık kazanması, yani kişilerin kazançlarını kendi bireysel çabaları ile yönlendirebilme imkânı sayesinde her türlü ekonomik faaliyet konusunda bilgilendirilme ihtiyacıdır. İkincisi; Türkiye de değişik nedenlerle iç ve dış politika konularına kamuoyunda ilginin azalması ve değişik sosyal sorunlara karşın ortak ekonomik sorunların varlığından dolayı gazetelerin daha yaygın bir okuyucu kitlesine ortak sorunları konusunda mesaj verme istekleridir. Bir diğer neden olarak, farklı sosyal konularda basın tek bir baskı grubu olabilmektedir sonrasında, ekonomi haberciliği konusunda ilk atılım Günaydın gazetesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ekonomi haberlerini dört sayfa halinde ayrı bir bölüm olarak yayımlamaya başlayan gazetede, bu bölümün yaratıcısı Necati Doğru, bir ekolün de sembolü haline gelmiştir. Hürriyet Grubu ise rakip grubunun Rapor una karşı, Dünya gazetesini ekonomi gazetesi haline getirmiştir. 2 Mart 1981 de yayın hayatına başlayan ve yayını halen devam eden Dünya, Hürriyet in ekonomi gazeteciliğinden beklediği sonucu alamaması üzerine, kıdem tazminatı karşılığında Nezih Demirkent e devredilmiştir. Demirkent, ekonomi gazeteciliği alanında yeni bir model oluşturarak, abone tabanlı bir gazete yaratmayı başarmış ve Dünya yı mesleğin duayeni haline getirmiştir. Bu arada 1985 te Sabah gazetesi kurulurken Rapor, Selahattin Beyazıt a satılmış ve kısa bir süre sonra da yayın hayatı sona ermiştir. Yine dönem içerisinde 1986 da haftalık ekonomi gazetesi Ekonomik Bülten ve 1989 da Önay Bilgin in haftalık Barometre si yayın hayatına başlamıştır de Sabah, ekonomi haberlerini pembe sayfalarda ayrı bir ekonomi gazetesi eki halinde yayımlamaya başlamış; ancak bir süre sonra maliyet yüksekliği nedeniyle bu uygulamadan vazgeçmiştir (Ateş, 2008:27). Ekonomi basını içerisinde gazetelerin dışında gelişen bir başka faaliyet kolu olan ekonomi dergiciliği de bu dönemde büyük bir ilerleme kaydetmiş ve 1980 lerin sonlarında en çok satan dergi türü haline gelmiştir. 1981'de Diyalog ve Mesaj Dergileri yayımlanmaya başladıktan sonra 1988 e kadar sakin bir dönem yaşayan ekonomi dergiciliği, yedi bin olan tirajını sekiz yılda on katına çıkarmıştır (Yüksel, 2000:115). 10 Nisan 1988'de Gelişim Yayınları tarafından çıkarılan Ekonomik Panorama, Türk ekonomi dergiciliğinin mihenk taşını oluşturmuştur. Sırasıyla Mustafa Sönmez, Şemsi Yücel ve Aydın Demirer yönetiminde yayımlanan, batılı anlamdaki ekonomi dergiciliğinin Türkiye'deki ilk örneği olarak kabul edebileceğimiz dergi, 1993 te kapanmak zorunda kalmıştır (Uyanık, 1996: 48). Ayrıca, 1989'da Trend, 1990'da Para, 1991'de Ekonomist, yine 1991'de Nokta 121

14 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ Grubu nun Borsacı sı [1Ağustos 2006 tarihinde alıcı çıkmaması üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kapatıldı], 1992 de Ali Karacan ın Kapital i, 1993'te Hürriyet Grubu nun aylık Capital'i; 1994 te 1 Numara Yayıncılık ın Para sı; 1995 te Intermedya Grubu nun Paratüyo ve Macro'su yayın hayatına merhaba demiştir. Bu dönemde bir diğer önemli gelişme ise, ekonomi muhabirlerinin 1983 ün başlarında başlattıkları, bir çatı altında toplanma girişimleri 1987 yılında tamamlanmış ve Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) kurulmuştur. Ekonomi basınının kurumsallaşmasına zemin hazırlamayı amaç edinen EMD, bu doğrultuda 1992'de Ekonomi Basını adıyla bir haber bülteni hazırlamış ve bunu üç sayı çıkarabilmiştir (Yüksel, 2000:115). Haziran 1996 da yayınına başlanan Ekonomi ise halen düzenli olarak yayımlanmaya devam etmektedir Nisan 1994 Kararları ve "Ekonomi Basınının Kurumsallaşma Çabaları" 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında yazılı basın büyük tiraj kayıplarına uğrarken, ekonomi basını okur sayısını arttırmış (Yücel, 1994:3) ve ekonomi konularına ağırlık veren yayınların sayısı hızla artmıştır. Böylece 1980 lerle birlikte filizlenen ekonomi basını kurumsal kimliğini 1994 krizi ile kazanmıştır (Yüksel, 1996: 6). 5 Nisan 1994 Kararları, ekonomi basını için bir dönüm noktasını olmuştur. Ekonomi ve finans piyasalarında ani hareketlerin yaşandığı bu dönemde, ekonomi habercileri tarafından elde edilen duyumlar okurlara aktarılmış, gelecek hakkında tahminlerde bulunulmuş, belirsizliğin dağılması yönünde yorumlar yapılmış ve ülkenin ekonomik yaşamı konusunda rehberlik edilmeye çalışılmıştır (Yücel, 1994: 3). Söz konusu dönemde ekonomi gazete ve dergilerinin tirajları daha önce görülmediği ölçüde artmış ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşılmıştır. Ayrıca 1998 yılında Ekonomi Muhabirleri Derneği tarafından kabul edilen etik ilkeler, geniş ölçüde kabul görmüştür. Böylece ekonomi basını, kurumsallaşma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Bu dönemde de yeni gazete ve dergiler çıkmaya devam etmiştir te Nokta Dergi grubunca Yalçın Şimşek yönetiminde Hürses, Intermedva grubunca Yavuz Semerci yönetiminde günlük Global ve İktisat, 1996 da Milliyet grubunca Gökhan Çırnaz yönetiminde Finansal Forum (2004 yılında Referans adıyla günlük gazete olarak yayımlanmaya başlanmış ve 2010 yılında satış rakamları düşük olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Yazar kadrosu Radikal gazetesine katılmıştır.), 1997 de Sabah Grubunca, Tayfun Devecioğlu yönetiminde Liberal Bakış gazeteleri yayımlanmaya başlamıştır. Ayrıca Milliyet gazetesi, 1996 yılında basında bir ilke imza atarak ekonomi alanındaki bir yabancı yayını (The Wall Street Journal) Türkçe ye çevirerek her hafta pazartesi günleri, gazetenin eki olarak okuyucularına vermiştir. Ekonomi haberciliğinin bir başka gelişim alanı da televizyon haberciliğidir. Türkiye televizyonlarında ilk ekonomi programı olan Nazmi Kal'ın hazırladığı Ekonomi Dosyası 1988 yılında TRT de yayımlanmaya başlamıştır. Türkiye nin ilk ekonomi 122

15 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 kanalı ise, Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik A.Ş. tarafından 1992 Kasım ayından kurulan Kanal-E olmuştur (Keyjanlıoğlu, 2004:382) yılında Doğuş Grubu tarafından satın alınan kanal, 16 Ekim 2000 de dünyanın önde gelen ekonomi kanallarından birisi olan CNBC Avrupa ile ortak yayına geçerek CNBC-E adını almıştır. Günümüzde de yayınlarına devam eden CNBC-E, 27 Ocak 2010'da yayına başlayan Bloomberg HT ile birlikte Türkçe yayın yapan iki ekonomi kanalından birisidir. Her iki kanal da hafta içi gündüz kuşağında yayımladığı ekonomi ve piyasa haberleri ile önemli bir açığı doldurmakta, izleyicilerine ekonomik gelişmeleri anında takip imkânı sağlamaktadır. Türkiye nin ilk ekonomi radyo kanalı ise Ekim 1993 te yayına başlayan Radyo Foreks olmuştur. Doğan Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Radyo Foreks, 2005 yılında maddi gerekçelerle kapatılmıştır. Günümüzde radyolar arasında tek ekonomi kanalı Bloomberg HT radyodur. Ayrıca NTV Radyo, Habertürk Radyo ve CNN Türk Radyo da programlarında ekonomiye ilişkin haberlere sık sık yer vermektedir. Dönemin önemli gelişmelerinden bir diğeri de Ekonomi Gazetecileri Derneği nin (EGD) kurulmasıdır. Ekonomi muhabirleri arasında başlayan görüş ayrılıkları, 2007 yılında Ekonomi Muhabirleri Derneği İstanbul Şubesi nin dernekten koparak yeni bir dernek kurmalarına sebep olmuştur. Derneğin internet sitesine 600 ü aşkın üyesi bulunan EGD; yabancı dil kursları, eğitim çalışmaları, meslekî seminer programları ile faaliyetlerine devam etmektedir. 3. AMAÇ VE ÖNEM 3.1. Araştırmanın Amacı Daha önce de belirtildiği gibi doğum yeri Anadolu olmasına karşın, modern anlamda ilk ekonomi gazetelerinin Türkiye de ortaya çıkışı oldukça geç tarihlerde gerçekleşmiştir. Ekonomi basını, satış rakamlarının düşüklüğünün de etkisiyle uzun yıllar akademisyenlerin fazla ilgisini çekmemiştir. Yapılan çalışmalar genellikle sosyologlar ve tarihçiler tarafından yapılmış, iletişim bilimciler alana fazla ilgi göstermemiştir. Bu çalışmada amaç 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesinin ve ekonomik krizlerin de etkisiyle önemli gelişme kaydederek 1990 ların sonlarından itibaren kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlayan Türk ekonomi basınının bugünkü durumu ortaya koymaktır Araştırmanın Yöntemi Türk ekonomi basınının bugünkü durumu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinden yararlanılacaktır. Geleneksel olarak tarihçiler, antropologlar ve dilbilimciler tarafından kullanılan doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 188). Bu kapsamda bu çalışmada öncelikle konuyla ilgili dokümanlar incelenerek ekonomi basının doğuşu, gelişimi ve sorunları belirlenmiş; ardından da ekonomi basının bugünkü durumunun ortaya konulabilmesi Basın İlan Kurumu (BİK) kayıtları analiz edilmiştir. Bununla birlikte 195 Sayılı BİK Teşkiline Dair Kanun gereği ilan geliri alabilmek için icmal varakalarını BİK e ya da Valiliklere kaydettirmek zorunda olan 123

16 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ gazetelerden farklı olarak dergilerin böyle bir zorunluluğu olmadığından, BİK tiraj raporlarında dergilere ait veriler yer almamaktadır. Bu yüzden ekonomi basınında oldukça önemli bir yeri olan ekonomi dergilerine ait veriler dergilerin yayımcılarından edinilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Ayrıca çalışmada görsel ve işitsel medyaya ilişkin verilere de yer verilmiştir. 4. BULGULAR Doküman incelemesi sonucu elde edilen verilerin analizi sonucunda Türkiye de ekonomi basını hem ekonominin hem de basının gelişimi ile paralel bir seyir izlediği ve son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazandığı saptanmıştır. Bunda ekonominin gelişmesinin, dolayısıyla da ekonomi bilgisinin niteliğinin sıradan insanların da anlayabileceği, günlük olarak ihtiyaç duyduğu ve aşina olmak zorunda kaldığı bir bilgi türüne dönüşmesi (Dursun, 2013:273) kadar, iletişim ve ulaşım imkânlarının genişlemesinin de etkisinin büyük olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın 1986 yılında açılması ve sonrasında yaşanan çeşitli ekonomik krizler, ekonomik olaylara ilişkin bilgi ihtiyacını arttırırken, 1992 yılından itibaren sadece ekonomi haberi veren televizyon kanallarının açılması da bu eğilimi desteklemiştir. Buna 2000 li yıllardan itibaren internet gazeteciliği alanında yaşanan gelişimin de eklenmesiyle ekonomi basını alanında hatırı sayılır bir ilerleme yaşanmıştır. Basın İlan Kurumu Mart 2014 verilerine göre Türkiye de, içerisinde dokuz ekonomi gazetesi (Dünya, Ekonomi, Günboyu, Hürses, 24 Saat, Ankara Ticaret, Ticaret, Yeni Ekonomi) ilan geliri alma hakkına sahiptir. Bu gazetelerden 4 ünün merkezi İstanbul, 3 ünün merkezi Ankara 2 sinin Merkezi ise İzmir dir. Gazetelerin 2012 yılı toplam yıllık tirajları iken 2013 yılı tirajları yaklaşık %9 azalarak olarak gerçekleşmiş olup gazetelere göre dağılımı şu şekildedir: Tablo:1: Gazetelere Göre Yıllık Tiraj Durumu

17 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Toplam tirajda yaşanan azalmanın, 2013 yılının özellikle son aylarında Türk Basını genelinde yaşanan tiraj düşüşü ile paralel olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte son iki yılda, aylık ortalama tiraj olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2013 dışında altına düşmemiştir. Bu durum küçük de olsa sürekli ekonomi gazetesi satın alan bir okuyucu grubunun oluştuğunu, Türkiye de günlük ortalama kişinin ekonomi gazetelerinden birisini satın aldığını göstermektedir. Ancak BİK tiraj raporlarına göre Türkiye de yerel gazeteler dahil 2014 Şubat ayında toplam gazete satıldığı göz önüne alınırsa (günlük ortalama gazete satılmaktadır) ekonomi gazetesi okuyucu sayısının toplam okuyucu sayısının %1 inden biraz fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakamlara ekonomi dergilerinin tirajları ilave edilse bile sonuç yine de değişmeyecektir. Dergilerin BİK e tiraj bildirme zorunluluğu bulunmadığından dergilerin satış rakamlarının tamamı elde edilememiştir. Dergilerle telefonla görüşmek suretiyle alınan satış rakamlarından (elde edilen yıllık tiraj rakamları bir sonraki paragrafta parantez içerisinde verilmiştir) ve internet üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen verilerden yaptığımız hesaplama sonucunda aylık ortalama ekonomi dergisi satıldığı tahminine ulaşılmıştır. Resmi ilan alma hakkı olan dokuz gazete dışında Basın İlan Kurumu tarafından Reklam Verilebilecek Mevkuteler Listesine alınan ekonomi gazete ve dergileri de bulunmaktadır. Bunlardan haftalık olanlar Bloomberg Business Week (İstanbul, ), Ekonomist (İstanbul, ), Para (İstanbul, ), İstanbul Ticaret (İstanbul), Gözlem (İzmir), Ekonomik Çözüm (İzmir), Üretici (İzmir), Sanayi (Ankara), Kocaeli Ekonomi (Kocaeli), Mersin Ekonomi Politika (Mersin); aylık olanlar Capital (İstanbul, ), Ekovitrin (İstanbul), Forbes Türkiye (İstanbul), Fortune Türkiye (İstanbul), Harvard Business Review (İstanbul, ), Platin (İstanbul), Ekonomi Yöntem (İstanbul), Ekonomix (İstanbul), İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Kobi Efor (İstanbul), Ekosektör (İzmir), Anba Haber (Ankara), Ekometre (Bursa), Koneko Türkonomi (Konya), Akdeniz Ekonomi (Antalya); iki aylık olanlar Dosab Perspektif (Bursa), Ortadoğu Business (Gaziantep) tır. Bu yayınların tamamına yakının birer internet sitesi olduğu gibi bunlar dışında da internet üzerinden ekonomi ve borsadaki gelişmelere ilişkin yayınlar yapan birçok web sitesi bulunmaktadır. Sayısal çokluğa karşın sadece ekonomi haberciliği alanında kaliteli yayıncılık yapan internet sitesi sayısı oldukça düşüktür. Kaliteli habercilik yapan siteler 2011 yılında Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Gelişim Medya Ödülleri 2011 kapsamında 'En İyi Ekonomi Haberleri Sitesi' ödülüne layık görülen dünya.com ve 2012 yılında Aka Koleji tarafından düzenlenen İnternet Medyası Ödülleri kapsamında En İyi Ekonomi Haber Sitesi ödülüne layık görülen ekovizyon.com ile bloomberght.com, cnbce.com, finansgundem.com, wsj.com (The Wall Street Journal ın Türkçe haber sitesi), bigpara.com, borsagundem.com, foreks.com, hissesenedi.com, ekofinans.com, finans.mynet.com, finansgundem.com şeklinde sıralanabilir. Görsel medyada yayınlarını sürdüren CNBC-E ve Bloomberg HT televizyon kanallarının da ekonomi haberciliğine katkısı büyüktür yılından itibaren 125

18 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ ekonomi haberleri veren bir televizyon kanalının bulunması ve kanal sayısını 2010 yılında Bloomberg HT nin yayına başlaması ile ikiye çıkması, Türkiye ye ekonomi yayıncılığı alanında önemli bir bilgi birikimi sağlamıştır. Bu televizyon kanalları okumaktan çok, görselliği tercih eden Türk insanının, ekonomi alanına olan ilgisinin artmasını sağlamıştır. Bu kanalların izlenme oranları fazla yüksek olmayıp Nielsen in ölçümlerine göre % 0,4 ila % 0,6 arasında değişmektedir. Görsel medya alanında da izleyicilerin ortalama %1 inin, ekonomi haberleri veren Bloomberg ve CNBC-E kanallarını izlediği anlaşılmaktadır ve bu rakam okuyucu oranıyla neredeyse aynıdır. Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye de ekonomi haberciliği yapan yayın organlarının henüz istenilen tiraj ve izlenme oranlarını yakalayamadığı, Türk halkının ekonomiye ilişkin haberleri ana medyadan takip etmeyi tercih ettiği, dolayısıyla da ekonomi basınının hedef kitlesinin daha çok ekonomistler, iş adamları, küçük yatırımcılar ve bu alana özel ilgi duyan kişilerden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle büyük kitle, ekonomi bilgisine olan ihtiyaçlarını günlük basından sağlarken; ekonomi politikalarını yönlendirenler, işadamları ve yatırımcılar ekonomi basınını tercih etmektedir. Bu tespit, Görgülü nün ( 2004: 89) ekonomi basınının en iyi izleyicilerinin bürokratlar ve teknokratlar olduğu saptaması ile örtüşmektedir. Bununla birlikte Türkiye de ekonomiye ilişkin haberlere olan ilginin arttığı ve bu alanda hatırı sayılır bir izleyici ve okuyucu kitlesinin oluştuğu saptanmıştır yılında yayın hayatına merhaba diyen Dünya Gazetesi nin arkasında bir holding desteği olmaksızın yayınlarını devam ettirmesi, 1990 lı yıllarda çıkmaya başlayan ekonomi dergilerinin birçoğunun hala yayımlanması ve 1992 den itibaren ekonomi haberleri veren televizyon kanallarının bulunması bu saptamamızı doğrulamaktadır. Ekonomik durum iyileştikçe ve milli gelirde yaşanan artış halka yansıdıkça ve eğitim seviyesi yükseldikçe ekonomi haberciliğine olan ilginin büyüyeceği, tiraj ve izlenme oranlarının artacağı değerlendirilmektedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Tarih boyunca ekonomi insan ve toplum hayatının vazgeçilmezi olmuştur. İlk çağlardan itibaren varlığını ve soyunu devam ettirmenin bir gereği olarak ekonomik bilgileri edinmeye ve elde ettiği bilgileri soyunun diğer fertlerine aktarmaya çalışan insan, önceleri bunu mağara duvarlarına çizdiği resimlerle yaparken zamanla yazıyla ve kitle iletişim araçları ile yapmaya başlamıştır. Ekonomi geliştikçe ve ticaret hacmi genişledikçe, ekonomik olayları konu edinen bir uzmanlık alanı olan ekonomi basını da gelişmiş ve kurumsallaşmıştır. Doğum yeri Anadolu toprakları olmasına karşın, modern anlamda ilk ekonomi gazetelerinin Türkiye de ortaya çıkışı oldukça geç bir tarihte, 1824 yılında, Le Smyrneen (İzmirli) isimli Fransızca gazetenin İzmir de yayımlanmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Avrupada dan yaklaşık iki asır sonra, ancak onlara benzer bir şekilde bir liman kentinde doğan ekonomi basını, özellikle İkinci Meşrutiyet Dönemi nde önemli gelişim kaydetmiştir. Önceleri liberalizmi savunan ekonomi gazeteleri ağırlıktayken, 1913 tarihinde İttihat ve Terakki nin iktidarı tam 126

19 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 anlamıyla ele almasından bunların yerini Alman Tarihçi Okulu nun korumacı doktrininden esinlenen yayınlar almıştır. Bu yayınlarda özellikle Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi Türkçüler tarafından dile getirilen ekonomik görüşler, Cumhuriyet Dönemi nde de etkili olmuş, hatta etkileri günümüze kadar gelmiştir. Her ne kadar Türk basın tarihinde ilk gazetelerde bile ekonomi haberlerinden söz etmek mümkünse de, ekonomi haberciliği dalı çok dar bir zeminde, genellikle hükümetlerin ya da hükümet olma iddiasındakilerin tavsiyelerini ya da isteklerini halka iletmek bağlamında ilerlemiş ve kurumsallaşma çok geç tarihlerde gerçekleşmiştir. Ekonomi haberciliğinde, 1940'lardan başlayarak bir canlanma dönemine girildiği söylenebilirse de asıl gelişme, 1960 lı yıllarda yeni anayasanın sağladığı özgürlük ortamında yayınların çeşitlenmesiyle gerçekleşmiştir. 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve sonrasında yaşanan apolitik ortam, ekonomi basınının gerçek anlamda doğuşunu sağlarken, 1994 ekonomik krizi ve 5 Nisan Kararları kurumsallaşma çabalarına ivme kazandırmıştır. Halen EMD ve EGD olmak üzere iki ayrı dernek çatısı altında faaliyet yürüten ekonomi gazetecilerinin sayısı neredeyse bin kişiye yaklaşmıştır. Çalışma boyunca Türkiye de gelişiminin izi sürülen ekonomi basınının, günümüzde kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olmasına karşın okuyucu ve izleyici sayısı açısından henüz istenilen seviyeye erişemediği belirlenmiştir. Satış rakamları ve izlenme rakamları göz önüne alınarak yapılan analizler sonucunda, Türk halkının ekonomiye ilişkin haberleri ana medyadan takip etmeyi tercih ettiği, dolayısıyla da ekonomi basınının hedef kitlesinin daha çok ekonomistler, iş adamları, küçük yatırım sahipleri ve bu alana özel ilgi duyan kişilerden oluştuğu saptanmıştır. Bu saptamayla uyumlu şekilde halkın büyük çoğunluğunun, ekonomi bilgisine olan ihtiyaçlarını günlük basından sağlarken; ekonomi politikalarını yönlendirenlerin, işadamlarının ve yatırımcıların ekonomi basınını tercih ettiği tespit edilmiştir. Bu genel tespitle birlikte tiraj rakamlarının son iki yılda istikrarlı bir seyir izlemesinden yola çıkılarak günümüzde hatırı sayılır bir ekonomi basını takipçisinin varlığından bahsedebileceğimiz sonucuna ulaşılmıştır yılından bu yana ulusal çapta yayın yapan bir ekonomi gazetesinin, kaliteli yayınlar yapan ekonomi dergilerinin ve ekonomi haberciliği yapan iki televizyon kanalının varlığı da bu tespiti doğrulamaktadır. Sonuç olarak Türk ekonomi basınının dünyayla paralel şekilde gelişimini sürdüreceği, ekonomik durum iyileştikçe ve eğitim seviyesi yükseldikçe ekonomi haberciliğine olan ilginin büyüyeceği; bununla paralel olarak da tiraj ve izlenme oranlarının artacağı değerlendirilmektedir. 127

20 Mehmet IŞIK, Şakir EŞİTTİ KAYNAKÇA Akgün, M. (1995). Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Mecmua-i Fünun, Felsefe Dünyası,15, Ateş, N. (2008). Türkiye de Ekonomi Gazeteciliği -Dünya Gazetesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Budak, A. (2012). The French Revolution's Gift to the Ottomans: The Newspaper, The Emergence Of Turkish Media. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 19, Bıyık, A. (2007). Halkla İlişkiler Uygulamaları Kapsamında Medya ile ilişkilerde Ekonomi Medyasından Yararlanma Biçimleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çakır, C. (2003). Türkiye de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2003, Çapa, M. (1996). Batı Cephesi nin İkmâlinde Trabzon un Rolü ve Tekâlîf-i Milliye Komisyonu nun Çalışmaları, Toplumsal Tarih, 35, Çelik, T. (2009). Ceride i Havadis de Ziraat, Ticaret Ve Sanayi Tartışmaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, Çetin, U. (2008). Defter Dergisi ve Türkiye Düşünce Yaşamındaki Yeri: Modernizm- Postmodernizm Tartışması Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Deligöz, O. (2008). Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doğan, İ. (1999). Sosyolojik Düşüncenin Osmanlı daki Kaynakları: Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1), Dölen, E. (2009). Türkiye Üniversite Tarihi: Osmanlı Döneminde Darülfünun İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Erinç, O. (2008). Sunuş. N. Erkul (Ed.), Ekonomi Basın Tarihi, içinde, İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Erdoğan, İ. (2007). Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi: Yapısal Özellikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Y. 128

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

Via Properties, bu süreci en başarılı şekilde yönetmiş ve 2014 yılını iletişimde güçlü bir şekilde sonlandırmıştır.

Via Properties, bu süreci en başarılı şekilde yönetmiş ve 2014 yılını iletişimde güçlü bir şekilde sonlandırmıştır. Via Properties, 2014 yılında var olan yatırımları ve hayata geçirdiği yeni projeleri ile başarılı bir yıl geçirdi. Türkiye de ses getiren projelere ve işbirliklerine imza atan grubumuz, Nasıl daha fazla

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Ticaret ve Borçlar kanunlarının sanayicinin, tüccar ve esnafın anayasası olduğunu söyledi. YENİ TİCARET VE BORÇLAR KANUNLARIYLA EKONOMİDE YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

basında a odamız Şubat 2009 Şubat 2009 Şubat 2009 Şubat 2009 Şubat / Şubat 2009

basında a odamız Şubat 2009 Şubat 2009 Şubat 2009 Şubat 2009 Şubat / Şubat 2009 basında a odamız Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından Ocak ayında yapılan Dünyada ve Türkiye de Enerji Verimliliği Oda Raporu na Göre Enerji Verimliliği Enerji Arz Politikası Şeklinde Algılanmalı

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KEMAL ÖZTÜRK HAZIRLAYANLAR OĞUZ GÜLLEB 145112867 HATİCE COŞAR

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ Giriş Türkiye de hemen her sektör son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Sağlıktan enerji sektörüne, eğitimden yatırımlara, ulaştırmadan tarım sektörüne kadar bu değişimin

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR CEZALANDIRILIYORUZ (22.08.2010) Türkiye nin cezalı kentleri

TOPLUMSAL RAPORLAR CEZALANDIRILIYORUZ (22.08.2010) Türkiye nin cezalı kentleri TOPLUMSAL RAPORLAR CEZALANDIRILIYORUZ (22.08.2010) Türkiye nin cezalı kentleri Devlet, 2006 ve 2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para cezası olarak 59.8 milyar liralık cezasının yüzde

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2017 yılı içinde Fed in iki faiz artırımına gidebileceğini ve faiz artırımlarının yılın ikinci yarısından itibaren yapılacağını düşünüyoruz.

2017 yılı içinde Fed in iki faiz artırımına gidebileceğini ve faiz artırımlarının yılın ikinci yarısından itibaren yapılacağını düşünüyoruz. Ekspres Model Portföy 13.01.2017 Küresel ekonomik gelişmeler finans piyasalarında oynaklık yaratmaya devam ediyor. Yakın geçmişte yaşanan çok sayıda ekonomik ve siyasi gelişme, portföy ağırlığının gözden

Detaylı

PR REPORT SEPTEMBER- OCTOBER NOVEMBER 2016

PR REPORT SEPTEMBER- OCTOBER NOVEMBER 2016 PR REPORT SEPTEMBER- OCTOBER NOVEMBER 2016 9. İSTANBUL MODA KONFERANSI PR Raporu Özeti 01 Eylül 14 Kasım 2016 tarihleri arasında: Yazılı ve internet medyasında konferans öncesi ve konferansın ardından

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4-5 B. 1 Ocak-31 Mart 2009 Döneminde Önemli Gelişmeler... 6 C. Operasyonel Performans...6-7

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

basında odamız Aralık Aralık /

basında odamız Aralık Aralık / b a s ı n d a o d a m ı z Aralık 2006 Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR ın, LPG piyasasındaki firmaların bu piyasada görev yapan personelin eğitimleri konusunda yeterli duyarlılığı göstermemelerine

Detaylı

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ Sevgili Okuyucularımız, Bu sayımızda küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin emeklilik yatırım fonu piyasasına yansımalarını Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına Yansıması kısmında bulabilirsiniz.

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları 2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları EĞİLİM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 2 İller İZMIR 8% İSTANBUL 50% BURSA 8% ANKARA 7% KOCAELI 3% KONYA 2% KAYSERI 2% MANISA

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.milliyetkurumsal.com 23 Ağustos 2010 İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında... 4-6 B. 1 Ocak-30 Haziran 2010 Döneminde

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KAPAK...1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MEKTUBU...3

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013 3483 Fon

Detaylı

TEPAV. Tarih Aralığı: Haber Sayısı: 91

TEPAV. Tarih Aralığı: Haber Sayısı: 91 TEPAV Tarih Aralığı: 10.08.2015-12.08.2015 Haber Sayısı: 91 34 12.08.2015 BURSA KENT EN HIZLILAR BELLİ OLDU 7 35 12.08.2015 BURSA OLAY BÜYÜYEN HER ŞİRKET GELECEĞE YATIRIM 6 36 12.08.2015 ÇUKUROVA METROPOL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı