KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1

2 T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KIRKLARELİ

3 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 4

5 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! 5

6 SUNUŞ Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır. Bu planlama; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak hazırlanmıştır. Zoru hemen başarırız, imkânsızı başarmak zaman alır. Merkezimize ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan idarecilerimize, stratejik planlama ekiplerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümü çalışanlarına teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum. Beyazıt DEMİR Merkez Müdürü 6

7 SUNUŞ Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği planlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Ancak stratejik plan tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür. Baktığımız yerden hala yıllardır gördüğümüz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve yönümüzü değiştirmemişiz demektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve yeni bir bakış açısı kazandıracak biçimde düşünülüp tasarlanmalıdır. Hiç şüphe yoktur ki bu yön, ülkemizin çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ülküsüyle örtüşen bir yön olmalıdır. Çağdaş bir ülke olabilmemiz için çağdaşlaşma savaşını öncelikle okullarda kazanmamız gerekmektedir. Bilmek zorundayız ki, okullarda kazanılmamış hiçbir savaş gerçekte hiçbir zaman kazanılmamış savaştır. Bu konuda eksiklerimizin olduğunu kabul etmeli, ancak kendimizi güçlü amaçlarla besleyerek eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmalı fakat bunun uzun süren bir yolculuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünyayı yöneten lider ülkelerden biri olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüye dayanarak okulumuzun yılları arasında kaydedeceği aşama ile bir dünya okulu olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu inancımızı gerçekleştirmek üzere düşünülmüş ve bizi hedefimize götürecek biçimde tasarlanmıştır. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 7

8 8

9 9

10 10

11 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Merkez Müdürü 6 SUNUŞ SP Ekibi 7 İÇİNDEKİLER 11 TABLOLAR DİZİNİ 12 ŞEKİLLER DİZİNİ 12 KISALTMALAR 13 TANIMLAR 14 GİRİŞ 15 BÖLÜM I: SRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 19 A. TARİHİ GELİŞİM 19 B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALAZİ 20 C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER D. PAYDAŞ ANALİZİ E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN/GELİŞİM ALANLARI 34 G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM 36 A.MİSYON,VİZYON VE TEMEL DEĞERLER B. SRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME BÖLÜM V: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

12 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1 Stratejik Plan Üst Kurulu 16 Tablo 2 Stratejik Plan Ekibi 17 Tablo 3 Stratejik Planlama Katılım Tablosu 17 Tablo 4 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 20 Tablo 5 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Tablosu 21 Tablo 6 Faaliyet Hizmet-Ürün Tablosu 21 Tablo 7 İç paydaş Anket değerlendirme sonuçları 23 Tablo 8 Paydaş Anketi 24 Tablo 9 Okulda oluşturulan Birimler 26 Tablo 10 Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı 27 Tablo 11 Kurum Yöneticilerinin Yaş itibari ile Dağılımı 27 Tablo 12 İdari Personelin Hizmet Sürelerine İlişkin Bilgiler 27 Tablo 13 Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Bilgileri 27 Tablo 14 Personel Eğitim Durumu 27 Tablo 15 Öğretmenlerin Hizmet sürelerine ilişkin Bilgiler 28 Tablo 16 Kurumdaki Mevcut Hizmetli ve Memur Sayısı 28 Tablo 17 Okulun Fiziki Alt Yapısı 28 Tablo 18 Merkezin Teknolojik Alt Yapısı 29 Tablo 19 Okul/Kurum Kaynak Tablosu 30 Tablo 20 Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu 30 Tablo 21 Pestle Analizi Tablo 22 Gelişim ve Sorun Alanları 34 Tablo 23 Stratejik Amaç-Hedef Faaliyet ve Projeler Tablosu Tablo 24 Stratejik Hedef Sorumluluk Tablosu Tablo 25 Maliyet Tablosu Tablo 26 İzleme ve Değerli Süreci 57 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1 Kırklareli Mesleki Eğitim Müdürlüğü Organizasyon 25 Şeması Şekil Stratejik Plan Temalar 39 Şekil 3 Sratejik Amaç ve Hedefler

13 KISALTMALAR AB ADNKS AFAD AR-GE BTYK BTYKK DPT EBA FATİH GZFT (SWOT) HBÖ HBÖB HEM IPA İMEİGEP İŞKUR MEB MEM MESEM METEM MTSK NVİGM OECD OSB ÖDÖP PESTLE PISA PIRLS RAM SODES STK TR21 TSSH TÜİK TÜBİTAK Bşk.V. Md. Yrd Str. Ortak Şb. Md. Ort. T.Ortak Avrupa Birliği Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları Devlet Planlama Teşkilatı Eğitim Bilişim Ağı Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler Hayat Boyu Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Belgesi Halk Eğitim Merkezi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı Türkiye İş Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Motorlu taşıt Sürücü Kursu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı Organize Sanayi Bölgesi 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik,Legal ve Ekolojik Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi Rehberlik Araştırma Merkezi Sosyal Destek Programı Sivil Toplum Kuruluşları Batı Marmara-Trakya Bölgesi Topyekûn Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkan Vekili Müdür Yardımcısı Stratejik Ortak Şube Müdürü Ortalama Temel Ortak 13

14 TANIMLAR Aday çırak: Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi; Çırak: çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi; Kalfa: bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi; Usta: bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi; Usta Öğretici: ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi; Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. Eğitim Arama Motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dışı ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru. Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir. Hayat Boyu Öğrenme: Kişisel, kamusal, sosyal ve/veya istihdam perspektifi içinde bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dahil olunan tüm öğrenme faaliyetleri. Hizmetiçi Eğitim: Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim, işbaşında eğitim. Taşımalı Eğitim: Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan veya öğretime elverişli olmayan eğitim kurumlarında ki öğretime elverişli olmayan eğitim kurumlarında ki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki eğitim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim ve öğretim etkinliklerinin yürütülmesidir. Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır. Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir. Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder. Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 14

15 GİRİŞ Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezi olarak en büyük amacımız, sanayi ile işbirliği yapmak, öğrencilerimizin girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, işini sahiplenen, insan ilişkilerinde saygılı olan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirlemek amacıyla Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmış ve kurumumuzda yapısından hareketle bu stratejik planı hazırlamıştır 15

16 BÖLÜM I A. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilerek performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Yine aynı şekilde; Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanır. denmektedir. Kanunun verdiği yetkiye göre hazırlanan bu Stratejik Planın amacı, performans esaslı bütçelemeye ilişkin kavram ve yöntemleri açıklamak ve kamu idarelerinin performans programları ile faaliyet raporlarını hazırlarken uymaları gereken hususları belirlemektir. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü nde Milli Eğitim Bakanlığının tüm birimlerinde uygulanmasına karar verilen Eğitimde Kalite Yönetimi anlayışı stratejik planlama çalışmalarına ve stratejik planlama yaklaşımının şekillenmesinde altyapı oluşturmuştur. Milli Eğitim Müdürlüğü nün stratejik planlama sürecinin yönetilmesinde DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının hazırlamış olduğu Eğitimde Stratejik Planlama Kitapları ile belirlemiş olduğu yaklaşım esas alınmıştır.. Mesleki Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan stratejik planlama ekibi çalışmaların koordinasyonunu yapmışlardır. Milli Eğitim Müdürlüğü nce hazırlanan takvim doğrultusunda önce Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Üst Kurul Üyeleri oluşturulmuştur. STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU ÜYELERİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Sıra No Adı ve Soyadı Ünvanı 1 Beyazit DEMİR Okul Müdürü 2 Hüseyin AYAZ Müdür Yardımcısı 3 Bülent AYITGU Öğretmen 4 Erbil ŞAHİNEL Okul/Aile Bir.Bşk. 5 Doğan EVELEK Yönetim Kurulu Üyesi Tablo 1:Stratejik Plan Üst Kurulu 16

17 Sıra N. Adı ve Soyadı STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Ünvanı 1 Beyazit DEMİR Müdür 2 Hüseyin AYAZ Müdür Yardımcısı 3 Bülent AYITGU Öğretmen 4 Recep Öğretmen GÜZELEL 5 Yıldıray TOLUN Atelye Şefi 6 Hasan ÖNER Atelye Şefi 7 Erdinç TOKAKER V.H.K.İ 8 Ali ASLAN Hizmetli 9 Erbil ŞAHİNEL Okul Aile Birliği Başkanı 10 Doğan EVELEK Okul Aile Birliği Yönetim Kur.Üyesi 11 Fatma UÇAK Veli 12 Ergün SELÇUK İnşaat Sanatkarları Elektrikçiler ve Elektronikçiler Oda Başkanı 13 Osman SUNGUR Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Tablo 2: Stratejik Plan Ekibi Mesleki Eğitim Müdürlüğü olarak durum analizi yaptık. Bu çerçevede kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşların görüşleri alınarak katılımcı bir anlayışla süreci yürüttük. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilimizdeki tüm okul/kurumlarda Stratejik Planlama ekiplerinden, birine bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.stratejik Plan ekip temsilcisi de Stratejik Plan Ekibi Üyelerine bilgilendirme yapılmıştır. Tablo 3: Stratejik planlama katılım tablosu Tarih Katılımcılar Katılımcı Sayısı 24/04/2015 Mesleki Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi Üyeleri 13 İç ve dış paydaş analizleri yapılarak kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin açığa çıkartmak Müdür yardımcısı, branş öğretmenlerinden oluşan 9 kişinin katılımıyla GZFT analizi yapılmıştır. Kurum içindeki çalışanlara, okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere, öğrencilere, medya kuruluşlarına, ildeki diğer kurum ve kuruluşlara anket ve görüşme formları uygulanmıştır. İç Paydaş Anketine toplamda 61 kişi katılmıştır. Dış Paydaş Anketine Öğrenci gönderen işletmeler 25 katılımcı Meslek odaları 6 katılımcı olmak üzere görüşlerini iletmişlerdir. Tüm çalışmalar neticesinde belirlenen faaliyet ve sorumluluklar üst kurulun katılımıyla paylaşılmıştır. Belirlenen çalışmaların nihai sonuca ulaşması için 05/06/2015 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulu tarafından Müdürlüğümüzün Stratejik Planı incelenerek hazır hale getirilmiştir. 17

18 B. STRATEJİK PLAN MODELİ Hazırlık Programı Oluşturulması Stratejik Plan yöntem ve kapsamı Stratejik Plan Ekip ve Kurulları Stratejik Plan İş Takvimi DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetleri Belirlenmesi Misyonun Belirlenmesi Paydaş Analizi Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Vizyonun Belirlenmesi Temaların Belirlenmesi Kurum İçi ve Dışı Analiz PEST Analizi GZFT Analizi Üst Politika Belgeleri Analizi Analiz Temel İlke ve Değer.Bel. Stratejik Amaçların Belirlenmesi Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Performans Göstergelerinin Stratejiler STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefleri Faaliyet ve Planlar İZLEME DEĞERLENDİRME FAALİYET RAPORU 18

19 BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ A. TARİHİ GELİŞİM Kırklareli ili tarihinde 12 meslek dalında çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındı. Çıraklık eğitimine tarihinde Küçük Sanayi Sitesi hizmet binasında başlandı eğitim öğretim yılında 164 çırak öğrenciye yoğunlaştırılmış eğitim uygulandı. Kuruluşunda Müdür Vekili, 1 memur, 1 hizmetli ile eğitime başlanmıştır. Meslek dersleri Halk Eğitim Merkezi ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri tarafından verilmiştir yılında 6 meslek dersi öğretmeni ( 3 Elektrik, 2 Motor, 1 Ağaç İşleri ) atanmıştır tarihinde Kofçaz Yolu üzerinde Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan hizmet binamıza taşındık m 2 arsa üzerine yapılan binamız 624 m 2 alan üzerine 3 katlı olarak yapılmıştır. Merkezimizde Bakanlığımızın gönderdiği makine ve araç-gereç ile donatılan Elektrik, Metal İşleri, Motor, Bilgisayar ve Berber atölyeleri 10 derslik, 1 öğretmenler odası, 3 yönetim odası, mutfak ve kantin bulunmaktadır. Çıraklık Eğitimi uygulanan meslek dalı sayısı 1998 yılında 89 a, 2000 yılında 109 a ve 2004 yılında 113 e çıkarıldı. Diş Protezciliği meslek dalı çıraklık eğitimi kapsamından çıkarıldı. Halen 31 Meslek Alanı 153 meslek dalında çıraklık eğitimi, ustalık eğitimi verilmektedir.ayrıca usta öğretici ve başvuruda bulunanlara çeşitli meslek kursları verilmektedir. Merkezimizde halen 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 6 meslek dersi öğretmeni, 1 adet kadrolu görevlendirme öğretmen, 1 ücretli öğretmen, 1 memur, 2 hizmetli görev yapmaktadır. Merkezimizde, çırak kalfa ve ustalarımızın eğitimlerinin yanı sıra, dışarıdan çıraklık sistemine katılmak isteyenlerin sınav ve belgelendirme işlemlerine, kurumsal veya kişisel düzeydeki meslek kurslarının düzenlenmesine devam edilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde, gerek ülkemizin bütçe imkânları ile gerekse AB fonları aracılığı ile proje tabanlı değişik çalışmalar da gerçekleştirilmekte, merkezin kuruluşundan bu yana edindiği bilgi ve beceri birikimi ilgili taraflarla paylaşılmaktadır. 19

20 B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Tablo 4: Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER) Eğitim-Öğretim Hizmetleri Merkez Yönetimi Hizmetleri Personel İşleri Atama Ödül, Disiplin Mühür, Yazışma, Arşiv Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Öğrenci İşleri İsim ve Tanıtım Sivil Savunma DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği 4734 sayılı kamu ihale kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu 20

21 MERKEZ YÖNETİM İŞLERİ C. FAALİYET ALANLARI İLE VE SUNULAN HİZMETLER Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır.müdürlüğümüzün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri aşağıda çıkartılmıştır. Mesleki Eğitim Merkezi Faaliyet Alanları Tablo 5: Faaliyet Alanları ile Hizmetler Tablosu Faaliyet Alanı 1 S.No Hizmetler 1 Öğrenci İşleri Hizmetleri 2 Personel İşleri Hizmetleri MERKEZ YÖNETİM İŞLERİ 3 Mali İşlemleri 4 Denklik Hizmetleri 5 Sınav Hizmetleri 6 Açık Lise 7 Strateji Geliştirme Hizmetleri 8 e- yaygın sistemi Faaliyet Alanı 2 S.No Hizmetler EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 Çırakların Eğitimleri 2 Kalfaların Eğitimleri 3 Öğretimin Planlanması 4 Rehberlik Hizmetleri 5 Usta Öğreticilerin Eğitimleri 6 Meslek Kursları Tablo 6: Faaliyet Hizmet-Ürün Tablosu FAALİYET ALANI HİZMETLER S.NO ÜRÜN 1-Öğrenci İşleri Hizmetleri 1 Çırakların kayıt-nakil işleri 2 Devam-devamsızlık 3 Çırakların sözleşme fesih ve yenileme işlemleri 4 Çırak öğrencilerin sınıf listeleri 5 Ders defterlerinin düzenlenmesi ve kontrolü 6 Çıraklarla ilgili yazışmalar 7 Çırak ön kayıt değerlendirme ve kütük defteri düzenleme 8 Çırak öğrencilerin sigorta işlemleri 9 Disiplin 10 Ustalık Eğitimi Kursları müracaatlarının alınması 11 Ustalık Eğitimi Kurs programlarını yapmak 12 Kalfa Kütük Defterini Düzenleme 13 Kalfa (Usta adayları) ile ilgili yazışmalar 14 Ustalık Eğitimi Sınıf listelerinin düzenlenmesi ve kontrolü 15 Usta Öğretici (İş Pedagojisi) Kurs müracaatlarının alınması 16 Usta Öğretici (İş Pedagojisi) Kurs programını hazırlama 1 Özlük Hakları 2 Öğretmen Ders Dağıtım Çizelgeleri hazırlama 21

22 EĞİTİM ÖĞRETİM 3 İşletmelerde Meslek Eğitimi görevlerinin 2-Personel İşleri takibi 4 Görevlendirme 5 Hizmet içi Eğitim 6 MEBBİS 7 Evrak İşleri 8 Arşiv İşleri 1 Gerçekleştirme Görevliliği(Tahakkuk)iş ve İşlemleri 2 Bütçe işlemleri 3-Mali İşlemler 3 Taşınır Mal ve İşlemleri 4 Bakım Onarım İşlemleri 5 Okul Aile Birliği İşleri 6 Okul Binasının Eğitim Ortamlarını İyileştirme 1 Denklik Müracaatları ve işlemlerini yürütme 4-Denklik İşlemleri 2 Kalfalık Belgesi 3 Ustalık Belgesi 4 İşyeri açma belgesi 5-Sınav Hizmetleri 1 Kalfalık ve Ustalık sınav müracaatlarının alınması ve sınav programı 2 Sınav sonuçlarının duyurusu 3 Belge Listeleri 4 Belge Düzenleme 6-Açık Lise 1 Açık Lise İş ve İşlemleri(kayıt Kabul ve diğer) 1 Stratejik Planlama çalışmalarını Yürütme 7-Strateji Geliştirme 2 Merkez stratejik planının hazırlama Hizmetleri 3 Stratejik planın uygulamasını izleme 4 Toplam kalite Çalışmaları 5 TKY Sürecini takip etme 6 Proje çalışmaları 7 Proje çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler 8-e- yaygın sistemi 1 e- yaygın sistemi ile ilgili iş ve işlemler 1-Çırakların Eğitimi 2-Kalfaların Eğitimi 3-Eğitim-Öğretimin Planlanması 1 Çırakların eğitiminin planlanması 2 Çırakların teorik eğitimi 3 Çırakların pratik eğitimi 4 Çırakların ara sınavları 5 Çırakların bitirme sınavları 1 Kalfaların eğitiminin planlanması 2 Kalfaların teorik eğitimi 3 Kalfaların pratik eğitimi 4 Kalfaların sınavları 1 Planlar 2 Öğretmenler Kurulu 3 Zümre Toplantıları 4-Rehberlik Hizmetleri 1 Sınıf içi Rehberlik Hizmetleri 2 Psikolojik Danışma 5-Usta Öğreticilerin Eğitimi 6-Meslek Kursları 1 Hijyen Eğitimi 2 Ağır ve Tehlikeli İşler kursu 1 Usta öğretici adaylarının 40 saatlik eğitimi 2 Usta öğreti kurs sonu sınavı 22

23 D. Paydaş Analizi Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğunun tespit edilebilmesi için; Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? Sorularına cevap aranmıştır. Bu aşamada stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı olarak belirtilmiş ayrıca bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaşlar bu alt gruplar bazında ele alınarak büyük çaplı bir paydaş listesi oluşturmuştur. Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek İç Paydaş / Dış Paydaş / /Lider/ Çalışan/Faydalanan/Tedarikçi/Temel Ortak/Stratejik Ortak olarak sınıflandırılması yapılmıştır. Bu doğrultuda paydaş görüş ve beklentileri SWOT (GZFT) Analizi Formu, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Toplum Memnuniyeti Anketi kullanılmaktadır. Aynı zamanda yönetici, öğretmen vs. Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları, Zümre Başkanları Toplantıları gibi toplantılarla görüş ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Müdürlük bünyesinde değerlendirilmektedir. Müdürlüğümüz Stratejik Planı için yapılan anket sonuçları ekte sunulmuştur. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü İç Paydaş Anketi Genel Değerlendirme Sonuçları Tablo 7: İç Paydaş Anketi Genel Değerlendirme Sonuçları Anket Uygulanan Görevli Uygulanan Anket Sayısı Yönetici (Md.Yrd.) 2 Öğretmen 4 Şef 3 Memur 1 Hizmetli 2 TOPLAM 12 Paydaşların, kurum hakkındaki görüşleri stratejik planlamanın sahiplenilmesi açısından önemli bir göstergedir. Planlama yapılırken paydaşlarımızın görüşleri ekibimiz tarafından anketler ve mülakat yapılarak alınmış ve planlamaya dâhil edilmiştir. Görevlerimizi yerine getirirken birlikte çalıştığımız 31 adet dış paydaşa anket uygulanmıştır. İç paydaş olarak gördüğümüz yararlanıcıların görüşleri alınırken anket uygulamasına başvurulmuştur. Bu uygulamalarda paydaşlar ve yararlanıcıların kurumumuz hakkındaki görüşleri ve kurumumuzdan beklentileri en çok dikkat edilen bölüm olmuştur. Ayrıca kurum içi paydaşlarla faaliyet alanlarının belirlenmesi için yüz yüze görüşmeler yapılmış, genel sonuçlar ile hedeflerin belirlenmesi stratejik plan üst kurulu ile toplantı yapılarak paylaşılmış, görüşler alınarak plana yansıtılmıştır. Uygulanan anketler neticesinde elde ettiğimiz sonuçlardan çıkarılan bazı grafikler ekte sunulmuştur. Uygulanan (Kurum Çalışanı, Hizmet Alan) Memnuniyet Anketleri ve sonuçları koyularak değerlendirilmelidir. Değerlendirme sonuçları aşağıda verilen anket sonuçlarına göredir. Paydaş matrisinde ilgili bölümlere ilgi derecesine göre işaretlemeler yapılmıştır. Kurum çalışanları : Anket 5 üzerinden değerlendirilmiştir. Ankete 12 kişi katılmış olup 12 erkekten oluşmaktadır. Yaş ortalaması 38 dir.anketin genel ortalaması 3,73 olup, en çok oylananlar arasında 6,18,19,27,28,31 ve ve 32. maddelerdir.4,25 Puan almıştır. Sırasıyla bu maddeler (Yöneticilerimiz,okulda birlikte çalışmayı(takım çalışması)destekler) (Okulda çalışanlar arasında gruplaşmalar, dedikodular vs.. olmaz.). (Çalışanların özlük işlemleri düzenli yapılır.)okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında ulaşabilirim (renkli tebeşir, fotokopi vs...)(okulda çalışanlara, sınıflara/bürolara yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır.) 23

24 (Okul yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.)(okulda, öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.) En az puan alanlar arasında 3,17 puanla 42.maddedir. (Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir) Öğrenciler: Anket 5 üzerinden değerlendirilmiştir. Ankete 33 kişi katılmış olup 6 kız 27 erkektir. Anketin genel ortalaması 4,79 olup, oylananlar arasında,8,48 ve 49.madde (Öğretmenlerimiz güvenilir insanlardır) olup, 4,77 puan almıştır. 2. Sırada 4,79 puanla (Okulda öğrencilere milli ve manevi değerler kazandırılmaktadır) 3. Sırada 4,79 puanla 46.maddedir. (Okulda temel ahlaki değerler (doğruluk, dürüstlük vb.) kazandırılmaktadır.) En az puan alanlar arasında 2,64 puanla 30. Maddedir. (Okulumuzun bahçesi, spor salonu vb. alanları ders dışında da yararlanabileceğim şekilde düzenlenmiştir.) Veli: Anket 5 üzerinden değerlendirilmiştir. Ankete 10 kişi katılmış olup, 6 bayan ve 4 erkekten oluşmaktadır. Yaş ortalaması dur. Anketin genel ortalaması 3,71 olup, en çok oylananlar arasında 7 ve 8.maddelerdir. 4,60 puan almıştır. Sırasıyla bu maddeler (Okul yöneticilerine güvenirim.) (Okul öğretmenlerine güvenirim) En az puan alanlar arasında 2,40 puanla 34.maddedir. (Okul tesisleri (sportif-eğlence-kültürel faaliyetler)çevrenin kullanımına sunulmaktadır) Tablo 8: Paydaş Anketi Anket Uygulanan Uygulanan Anket Sayısı Kurum çalışanı (Öğretmen-Memur-Hizmetli) 1 (Genel Memnuniyet Oranı=3,71) Hizmet alan (Öğrenci) 1 (Genel Memnuniyet Oranı=3,77) Hizmet alan (Veli) 1 (Genel Memnuniyet Oranı=3,71) Hizmet alan (Toplum) 1 (Genel Memnuniyet Oranı=4,48) Toplam 4 Genel Memnuniyet Oranı 3,91 24

25 E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ KURUM İÇİ ANALİZ 1.Organizasyon Yapısı Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezi Organizasyon Şeması Öğretmenler Kurulu Müdür Okul Aile Birliği Komisyonlar Müdür Yardımcıları Kurullar Büro Hizmetleri Öğretmenler Yardımcı Hizmetler Sosyal Kulüpler Zümre Öğretmenleri Sınıf Öğretmenleri Rehberlik Servisi Şekil 1: Kırklareli Mesleki Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Şeması 25

26 Görevler Okul ve aile iş birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluşturmak Eğitim-öğretimin planlanması ve yönetim ile ilgili en üst karar alma organı Okulda Oluşturulan Birimler (TABLO-9) Görevle İlgili bölüm, birim, kurul/komisyon Okul Aile Birliği Görevle İlgili işbirliği(paydaşlar) Okul yönetimi, öğretmen ve diğer çalışanlar Hedef Kitle Öğrenci Öğretmenler Kurulu Okul Yönetimi, Öğretmenler Öğrenci Satın alma ile ilgili işlemler Satın Alma Komisyonu Okul Yönetimi - Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesinin yapılması, gerekli yaptırım ve ödüllendirme işlemlerinin yapılması. Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanması Paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri Öğrenci Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği Öğrenci Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler Öğrenci 26

27 2. İnsan Kaynakları Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 29 Haziran 2015 tarihi itibariyle 7 si eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere toplam 10 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcut norm ve doluluğa göre Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı (TABLO-10) Sıra Görevi Norm Erkek Kadın No Toplam 1 Müdür Müdür Yardımcısı Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı (TABLO-11) Yaş Düzeyleri 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler (TABLO-12) Hizmet Süresi 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % yıl yıl Yönetici ve Öğretmen Norm Bilgileri (TABLO-13) OKULUN MEVCUT İDARECİ / ÖĞRETMEN DURUMU VE İHTİYAÇLAR UNVAN/BRANŞ NORM MEVCUT İHTİYAÇ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI ELEKTRİK TEKN.ÖĞRETMENİ METALTEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ MOTORLU ARAÇ.TEKN. ÖĞRET MAKİNA TEKN.ÖĞRETMENİ GİYİMÜRETİMİ TEK. ÖĞRETMENİ REHBER ÖĞRETMEN Personel Eğitim Durumu (TABLO-14) İDARECİ/ÖĞRETMEN EĞİTİM DURUMU LİSANS ÖNLİSANS Y.LİSANS DOKTORA UZMAN BAŞÖĞRETMEN İDARECİ 2 1 ÖĞRETMEN

28 Öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler (TABLO-15) İDARECİ/ÖĞRETMEN HİZMET DURUMU 0-5 YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL İDARECİ 2 ÖĞRETMEN Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı (TABLO-16) Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Hizmet Toplam Durumu Yılı 1 Memur 1 0 Lisans Hizmetli 1 0 ortaokul 27 1 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PERSONEL BİLGİLERİ Adı Soyadı Görevi Kariyer Durumu Kadro Beyazıt DEMİR MÜDÜR 1/4 Hüseyin AYAZ MÜDÜR YARDIMCISI UZMAN 1/4 Bülent AYITGU ÖĞRETMEN UZMAN 1/4 Yıldıray TOLUN ÖĞRETMEN UZMAN 1/4 Hasan ÖNER ÖĞRETMEN 1/4 Recep GÜZELEL ÖĞRETMEN 1/4 Mahmut ÜNAL ÖĞRETMEN 1/4 Erdinç TOKAKER VERİ HAZIRLAMA 9/2 KONTORL İŞLETMENİ Ali ASLAN MEMUR 4/8 3. Fiziki kaynaklar Okulun Fiziki Altyapısı (TABLO-17) SIRA FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI İHTİYAÇ NO 1 Müdür Odası 1-2 Müdür Yardımcısı Odası 1-3 Memur Odası 1-4 Rehberlik Servisi 1-5 Hizmetli Odası 1-6 Spor Odası - 7 Derslikler 8-8 Bilgisayar Laboratuvarı 2-9 Atölye 4-10 Çok Amaçlı Salon Konferans Salonu Arşiv 1-13 Depo 1-28

29 4.Teknolojik Kaynaklar Mesleki eğitim merkezi müdürlüğü Eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha hızlı ve etkili şekilde sunulması için güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Merkezimizde bilgiyi üretmek için eğitim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Merkezimiz eğitimde kalıcı öğrenmenin amacı ile Bilimin ışığında, değişmeye ve gelişmeye açık olmak ilkesinden, Eğitim-öğretimde teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması stratejisinden hareketle, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla gerekli bütçe oluşturulmaktadır. Teknolojinin önemi ve çağdaş eğitim anlayışımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, fotokopi makinesi, internet ve baskı makinesi vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Okulumuz TT Net internet ile internete bağlanmaktadır. İnternet okulumuzdaki tüm bilgisayarlara ulaşmaktadır. İdarecilerimizin odalarında, Öğretmenler odasında, Çok Amaçlı salonumuzda ve tüm sınıflarımızda bilgisayar kullanılmaktadır. Ayrıca tüm sınıflarımızda projeksiyon makinesi mevcuttur. Ayrıca okulumuzun internet sitesi bulunmaktadır. Merkezin Teknolojik Altyapısı(TABLO-18) MERKEZİN TEKNOLOJİK ALTYAPISI Sayı Öğretim Araç-Gereçleri BİLGİSAYAR 40 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 4 TEPEGÖZ 1 PROJEKSİYON 5 FOTOKOPİ MAKİNASI 2 VİDEO 2 TELEVİZYON 2 AKILLI TAHTA 0 KASET ÇALAR+CD ÇALAR 0 29

30 5.Mali Kaynaklar Merkezimizde finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Merkezimizde finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışları, kantin gelirlerinden oluşmaktadır. Merkezimiz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. 6.Kurum Kültürü Okul/Kurum Kaynak Tablosu (TABLO-19) Kaynaklar Genel Bütçe 755, ,185 1,088,622 Okul aile Birliği 18,000 21,600 25,920 Özel İdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM 773, ,785 1,114,452 Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: (TABLO-20) YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc. 770, Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Personel maaş-ücret Çırak Öğrenci SSK GENEL Kurum kültürü; bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmede biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileme niteliğindeki kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklardır. Kurum kültürü; bir kurumda çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren normlar, kalıplar, inançlar, tutumlar ve davranışların oluşturduğu bir bütündür. Kurum kültürünü oluşturan unsurlar kurumun tarihi, değerleri, inançları, kurum ile ilgili yazılı eserler, kurumun sembolleri, kurumla ilgili adet ve gelenekler, kurumla ilgili günler ve törenler, misyonu ve vizyonu, kuruluşu ve kurumdaki davranış kuralları şeklinde sıralanabilir. Mesleki Eğitim Merkezi Kurum kültürünü oluşturulurken etkin ve açık bir iletişim, çalışanların karar alma süreçlerine katılımı, çalışanlar arasında uyum, yetki ve sorumlulukların akılcı bir şekilde dağıtılması, kurumun çalışmalarının güvence altına alınması, kurumun geleceğinin güvence altına 30

31 İmkânsız Düşük Normal Yüksek Çok Yüksek Negatif Etki Negatif Etki Etkisi Yok Pozitif Etki Çok Yüksek Pozitif Etki İmkânsız Düşük Normal Yüksek Çok Yüksek Negatif Etki Negatif Etki Etkisi Yok Pozitif Etki Çok Yüksek Pozitif Etki İmkânsız Düşük Normal Yüksek Çok Yüksek Negatif Etki Negatif Etki Etkisi Yok Pozitif Etki Çok Yüksek Pozitif Etki alınması hususlarına dikkat etmekteyiz. Zira kurum kültürü çalışanlara aidiyet duygusu verir, inanç ve değerlere bağımlılık yaratır ve böylece çalışanların birbirleriyle olan iletişim ve etkileşim biçimini belirler. Kurum kültürünün üretilen çıktı açısından en önemli sonucu çalışanlar arasında sinerji yaratmasıdır. KURUM DIŞI ANALİZ 7.Pestle Analizi PESTLE analizi kapsamında politik, ekonomik, sosyal, teknolojik,ekolojik ve legal açıdan Müdürlüğümüzü etkileyecek temel eğilimler belirlenerek söz konusu eğilimlerin gerçekleşme ihtimalleri ile Müdürlüğümüze olası etkileri incelenmiştir. Tablo 21: PESTLE Analizi POLİTİK ÇEVRE-FAKTÖRLER *MEB Politikaları *MEB Stratejik Planı *Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları *Politik İstikrar *Kalkınma Planları Gerçekleşme İhtimali Etki Temel Eğilimler/İtici Güçler X Meslek Liselerine alan açılmasında bölge ihtiyaçları X Eğitim kurumlarının gelişim ve yenilik odaklı olması X X Gelişmelere daha hızlı uyum sağlayan bir eğitim süreci yaşanması X X Çalışanın ön plana çıkarılması ile hedef odaklı yönetim anlayışına geçilmesi X X Meslek Kursları düzenlenmesi X EKONOMİK ÇEVRE-FAKTÖRLER *Ülkede ekonomik durum ve eğitime etkisi *İşgücü ve istihdam *Bakanlığın bütçe payı *İl özel idaresinin eğitimöğretime ayırdığı pay *Hayırseverler *Yerel yönetim desteği *AB ve diğer fonlar Gerçekleşme İhtimali Etki Temel Eğilimler/İtici Güçler X X Organize sanayinin açılması X X Markalaşmış kuruluşların bölgemize yatırım yapmaması X X Büyük fabrikaların olmaması X X Bölge insanın istihdama yönelik yatırım yapmaması X X İlimize doğalgaz gelmesi X X Üniversite öğrenci sayısının artması X X Tasarrufa yönelme X SOSYAL-KÜLTÜREL ÇEVRE-FAKTÖRLER *Girişimcilik *Aile eğitimi ve kültürü *Okul dışı sosyal faaliyetler *Bilgiye hızlı ulaşma*hayata uygun, hayata hazırlayan eğitim *Güçlü İletişim *Doğal hayata, çevreye duyarlılık Gerçekleşme İhtimali Etki Temel Eğilimler/İtici Güçler X Mesleki eğitime karşı ön yargıların olması ve kırılamaması X Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü X X Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği X X 31

32 İmkânsız Düşük Normal Yüksek Çok Yüksek Negatif Etki Negatif Etki Etkisi Yok Pozitif Etki Çok Yüksek Pozitif Etki İmkânsız Düşük Normal Yüksek Çok Yüksek Negatif Etki Negatif Etki Etkisi Yok Pozitif Etki Çok Yüksek Pozitif Etki İmkânsız Düşük Normal Yüksek Çok Yüksek Negatif Etki Negatif Etki Etkisi Yok Pozitif Etki Çok Yüksek Pozitif Etki X Kültür ve doğa turizm bölgesi olması X X Ana otoban güzergağına sapa kalması X X Yalnızlaşan insanlar, zayıf aile bağları X TEKNOLOJİK ÇEVRE-FAKTÖRLER *E-devlet uygulamaları *Eğitimde AR-GE çalışmaları *Karma Eğitim *Uzaktan eğitim *İnternet Kullanımı Gerçekleşme İhtimali Temel Eğilimler/İtici Güçler Etki X Bilgisayar ve internet doğru kullanılması X X Sanayideki yatırımcıların teknolojiyi yakından takip etmesi X X -İnternet kafelerin amacına uygun hizmet vermemesi X X Uzaktan ve karma eğitim ortamlarının hızla artması X X E-devlet anlayışının tüm alanlarda yaygınlaşması X LEGAL(YASAL)ÇEVRE-FAKTÖRLER *Kanunlar*Yönetmelikler*İş kanunu Gerçekleşme İhtimali Temel Eğilimler/İtici Güçler Etki X 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu X X 2539 mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği X X 4857 sayılı iş kanunu X EKOLOJİK(ÇEVRESEL)ÇEVRE-FAKTÖRLER * İklim *hava koşulları *coğrafi konum *küresel iklim değişikliği*çevreye verilen zararlar Gerçekleşme İhtimali Etki Temel Eğilimler/İtici Güçler X Doğal afetler X X Hava ve su kirliliği X X Çevrede yoğunluk gösteren hastalıklar X X Çevre kirliliği X 32

33 8.GZFT (SWOT) ANALİZİ İç ve dış paydaş analizleri yapıldıktan sonra kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin açığa çıkartmak branş öğretmenlerinden ve okul idarecilerinden oluşan 9 kişinin katılımıyla GZFT analizi yapılarak aşağıya çıkartılmıştır. Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz *Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi *Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanlaın bulunması *Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması *Kendini geliştiren gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenlerin olması *Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması *Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması *Her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon makinesi olması *ADSL bağlantısının olması *Güvenlik kameralarının olması *Veli iletişiminin güçlü olması *Çırak-Kalfa-Usta ile uzun süreli birlikte olması * Merkezimizin İşletmeler ile iç içe olması * Okulun kendi alanında il merkezinde tek olması * Okulu bitiren öğrencilerin belge sahibi olup iş bulamama sorunu yaşamaması *Yeniliklerin hızlı uygulanabilmesi *Öğrencilerin ilgi ve isteklerine uygun olan farklı meslek dallarının olması (Otomotiv Mekaniker,Elektrik tesisat pano monitörlüğü,kaynakçılık,isıtma ve Doğal Gaz iç tesisatçılığı,erkek berberliği,kuaförlük gibi) *Yurt içi ve yurt dışı projelerde tecrübe sahibi olmamız *Personelin özverili çalışması *Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi *Velilerin eğitim seviyesinin düşüklüğü ve çoğunun işsiz olması *Okuma alışkanlığının az olması * Öğrencini haftada bir gün okula gelmesi *Öğrencilerin ortak bir okul kültüre sahip olmaması * Öğrencilerin Matematik, fizik ve kimya gibi konu bağlantılarında başarısızlığı *Sürekli devamsız öğrenci sayısının fazla olması *Öğrenci disiplin anlayışının yetersizliği * Alan ve dallara göre öğrenci sayımızın az olması * Meslek Liseleri ile ilgili yeni düzenlemeler nedeniyle okulumuza ilgi azalması * Öğrenciler arasındaki eğitim, veli, fiziki koşullar, sosyo-ekonomik farklılıklar. * Rehber öğretmen eksikliği *Okulun fiziki mekânlarının yetersizliği * Okul işleyişinin çevre tarafından fazla bilinmemesi * Öğrencilerin ders yükünün tam gün olmasından dolayı sosyal-kültürel-sportif faaliyetlere zaman kalmaması * Meslek seçimi için ailelerin çocuklarını yanlış yönlendirmeleri * Okulumuzun şehir merkezine uzak olması, köy ve ilçelerden gelen öğrencilerin ulaşım zorluğu * Etkileşimli tahtaların olmaması * Okulun ısı yalıtımının olmaması Fırsatlarımız *Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği * Çırak öğrenci talebi açısından tercih edilen kurum olmamız * Teknolojinin gelişmesi ile ara eleman ihtiyacının artması * Her yas grubunda kalfalık ve ustalık belgesi alabilmesi * Yeni hizmet ve iş alanlarının ortaya çıkması *Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması * İşyeri açanlardan Ustalık Belgesi istenmesi * İş hayatına yönelik kurslar açabilmemiz * Okulu bitiren öğrencilerin belge sahibi olup iş bulamama sorunu yaşamaması * Erasmus +, Trakya Kalkınma Ajansı ve Sınır ötesi proje kaynaklarının var olması ve işletme çalışanları ile irtibat halinde olmamız *Eğitim kadromuzun dinamizmi Tehditlerimiz * Mesleğe yönelimin azalması *Parçalanmış ve problemli aileler * Öğrenci sayımızın azalması * İşgücü zorluğu olan mesleklere yönelimin azalması *Velilerin ekonomik durumunun düşük oluşu *Okul çevresinin boş arazi olması *Okulun şehir merkezine uzaklığı * Öğrenci ailelerinin ekonomik durumları ve yapıları * Yöremiz insanının mesleki eğitime gereken önemi vermemesi * Örgün eğitimde başarılı olamayan kişilerin meslek eğitimine yönelmeleri * Çevrede okulun çırak öğrenci yetiştiriyor olması nedeniyle küçümsenmesi * Kayıt dışı çalışanların çok olması * Velilerin ilgisizliği ve işbirliği imkanının az olması * Temel eğitimden geçen öğrencilerin okulumuza bilgi yetersizliği ile gelmesi * Okulumuzun yeterince tanınmaması* Küçük il olması sebebiyle yatırımların yeterli düzeyde olmaması 33

34 F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN/GELİŞİM ALANLARI Tablo 22 : Gelişim ve Sorun Alanları Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrencilerin mesleğe yönlendirilmemeleri Mesleki eğitimde devamsızlık Merkezimize yönelik olumsuz algı(çırak Yetiştiriyor) Merkezimizin ulaşım sorunu Hayat boyu öğrenmeye katılım Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler Okul sağlığı ve hijyen Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sistemi Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı Eğitsel değerlendirme ve tanılama Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri Hayat boyu rehberlik hizmeti Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu Mesleki ve teknik eğitimde ARGE çalışmaları Mesleki eğitimde alan dal seçim rehberliği İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları Yabancı dil yeterliliği Uluslararası hareketlilik programlarına katılım İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi Çalışanların ödüllendirilmesi Hizmetiçi eğitim kalitesi Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği) Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği Haftada bir gün eğitim yapılması Donatım eksiklerinin giderilmesi Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıflarının problemlerinin çözülmesi Okul-Aile Birlikleri Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü Uluslararası işbirliği ve etkinliğin artırılması İş güvenliği Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi G.STRATEJİK PLAN MİMARİSİ Bakanlık tarafından oluşturulan çerçeve kapsamında Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Stratejik Planının temel mimarisi oluşturulmuş, geleceğe yönelim bölümü aşağıda verilen mimari çerçevesinde yapılandırılmıştır. 1. Eğitim ve Öğretime Erişim 1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama Örgün eğitime devam ve tamamlama Mesleki eğitime devam ve tamamlama Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama Hayat boyu öğrenmeye katılım 2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları Öğrenci Öğretmen Öğretim programları ve materyalleri Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi Rehberlik Ölçme ve değerlendirme Okul türleri ve programlar arası geçişler 34

35 2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi Sektörle işbirliği Önceki öğrenmelerin tanınması Hayata ve istihdama hazırlama Mesleki rehberlik 2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik Yabancı dil yeterliliği Uluslararası hareketlilik 3. Kurumsal Kapasite 3.1. Beşeri Altyapı İnsan kaynakları planlaması İnsan kaynakları yönetimi İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı Finansal kaynakların etkin yönetimi Okul bazlı bütçeleme Eğitim tesisleri ve altyapı Donatım 3.3. Yönetim ve Organizasyon Kurumsal yapının iyileştirilmesi Bürokrasinin azaltılması İş analizleri ve iş tanımları Mevzuatın güncellenmesi İzleme ve değerlendirme Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim Çoğulculuk Katılımcılık Şeffaflık ve hesap verebilirlik Kurumsal iletişim Bilgi Yönetimi Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması Veri toplama ve analiz Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 35

36 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM Stratejik Plan Üst Kurulu tarafından görüşme formları doğrultusunda alınan görüşler neticesinde Kurumumuzun misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri aşağıda belirtildiği şekildedir. A. MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER MİSYONUMUZ MERKEZİMİZDEN HİZMET ALANLARA, EN İYİ EĞİTİM HİZMETLERİNİ SUNMAK; ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ SAĞLAYARAK, HİZMET ALANLARIN BEKLENTİLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE KARŞILAMAK. 36

37 VİZYONUMUZ İNSANİ DEĞERLERE SAYGILI, ÇAĞIN GEREKLERİYLE UYUMLU, EĞİTİM ÖĞRETİM VE KÜLTÜR ALANINDA STANDARTLARI AŞAN BİR EĞİTİM HİZMETİ SUNMAK. 37

38 İLKE VE DEĞERLERİMİZ İLKELERİMİZ İnsana hizmeti en büyük onur saymak ilkemizdir. Fikirlere ve düşüncelere saygılı olmak ilkemizdir. Yenilikçi ve kalite peşinde olmak ilkemizdir. Yüksek performansla çalışmak ilkemizdir. Bütün öneri ve eleştirilere açık olmak ilkemizdir. Sürekli kendimizi geliştirmek ilkemizdir. İyi, güvenli ve hızlı hizmet sunmak ilkemizdir. Her vatandaşa fırsat ve imkân eşitliği sağlama, eğitim hakkını gözetme ilkemizdir. Çalışmalarımız Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği çerçevesinde eşitlik ve genellik anlayışıyla yürütülmesi ilkemizdir. DEĞERLERİMİZ Kurum çalışanları olarak; İşlerimizde şeffaflık ve açıklık değerimizdir. Adil ve tarafsız olma değerimizdir. Liyakate ve özverili bireylere önem verme değerimizdir Okulumuzda her öğrencinin gelişmesi için ortam hazırlamak değerimizdir. Öğrencilerimizin geleceğinin, bizim geleceğimizin olduğunun bilincindeyiz. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz. Kurumsal ve bireysel gelişmenin Sürekli eğitim ve iyileştirme anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız. Ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin bir şekilde değerlendiririz. Çalışmalarda başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanmak değerimizdir. Kurumda çalışanların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlayacağına inanmak değerimizdir. Kurum çalışanlarının Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezinin değerli bir ferdi olduğunu hissettirerek burada çalışmaktan gurur duymasını sağlamak değerimizdir. Çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlarız. Tüm çalışmalarda ve eğitimde kaliteyi ön planda tutmak değerimizdir. Ülkemizin geleceğinden sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Eğitime yapılan yatırımı kutsal saymak, her türlü desteği vermek değerimizdir. 38

39 B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU Şekil 2: Stratejik Plan Temalar 39

40 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI Tablo 23: KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYET/PROJELER TABLOSU TEMA STRATEJİK AMAÇ-1 STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER :FAALİYETLER/PROJELER Örgün Eğitim dışı kalmış Öğrenciler başta olmak üzere,açık Lise Öğrencilerine Ulaşma Mesleki Eğitime Yönlendirilebilecek bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar Mesleki eğitimde çırak ve kalfa sayısını artırmak. Stratejik Hedef 1.2. Açık lise öğrencilerine ve velilerine ulaşarak mesleki eğitime ve öğretimin her kademesine tüm bireylerin katılımını artırmak. - Ekiplerin oluşturulması - Sanayi çalışanları ile işbirliği - Açık Liseye kayıt yapan okullar ile işbirliği - Duyuruların yapılması, afiş ve tanıtım kitapçığı bastırılması ve anons edilmesi - İşletme çalışanları ile işbirliği - Açık Liseye kayıt yapan okullar ile işbirliği - Esnaf ve sanatkar odaları ile işbirliği -Velilere ulaşma -Duyuruların yapılması, afiş ve tanıtım kitapçığı bastırılması ve anons edilmesi TEMA SAM-2 SH STRATEJİLER :FAALİYETLER/PROJELER Stratejik Hedef 2.1. Mesleki Eğitimde Kaliteyi yükselterek belge alanların sayısını yükseltmek. -İşletmeler ile işbirliği - Esnaf ve sanatkar odaları ile işbirliği Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitesini artırmak. Stratejik Hedef 2.2. Çevrede bulunan küçük-orta ve büyük işletmelerde çalışanlara Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğine uygun eğitimlerini verme ve belgelendirme. Stratejik Hedef 2.3. Mesleki Eğitimde belge alanların işletme açmasını ve işletmelere istihdamını artırma. -Ticaret ve sanayi odası ile işbirliği -İşletmeler ile işbirliği - Esnaf ve sanatkar odaları ile işbirliği -Ticaret ve sanayi odası ile işbirliği -İşletmeler ile işbirliği - Esnaf ve sanatkar odaları ile işbirliği -Ticaret ve sanayi odası ile işbirliği -İş-Kur ile işbirliği -KOSGEP ile işbirliği -İş-Kur ile işbirliği TEMA SAM-3 SH STRATEJİLER :FAALİYETLER/PROJELER 40

41 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Mesleki Eğitim Merkezinin kurumsal tanıtımı, çalışanlar ve hizmet alanların memnuniyeti ve fiziksel kapasitesini artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının hazırlanması için kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.1. Mesleki Eğitim Merkezinin çalışanlarının Mesleki ve Kişisel gelişimini sağlamak. Stratejik Hedef 3.2. Mesleki Eğitim Merkezinin Fiziksel kapasitesini güçlendirirek, Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek. Stratejik Hedef 3.3. Okul-Veli-Usta işbirliğinin güçlendirilmesi. -Hizmet içi faaliyetlere katılımın sağlanması -Proje yapma eğitimi alma - Laboratuarların donanımın güçlendirilmesi - Onarıma ihtiyaç olan bölümlere bakım ve onarma - Bilgisayarların ve ofis teknik malzemelerin yenilenmesi - Veli toplantısı yapılması - İşletmelerde usta öğreticilerle görüşme yapılması - Toplantı duyurularının ve iletişimin yapılması Stratejik Hedef 3.4. Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin, belge alanların ve hizmet alanlara veri iletimi ve bilgi paylaşımını sağlamak için okul internet sitesinin aktif olması. -Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin arttırılması -Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı -E-Devlet kapasitesinin arttırılması 41

42 C.STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER TEMA 1 : EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI Stratejik Amaç 1: Örgün Eğitim dışı kalmış Öğrenciler başta olmak üzere,açık Lise Öğrencilerine Ulaşma Mesleki Eğitime Yönlendirilebilecek bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak Performans Göstergeleri PG PG Stratejik Hedef 1.1: Plan dönemi sonuna kadar Mesleki eğitimde çırak ve kalfa sayısını artırmak. PG Sanayide çalışan mevcut çırak sayısı Sanayide çalışan mevcut kalfa sayısı Önceki yıllar İlköğretimi bitiren ve açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı PG Örgün eğitim dışı kalan(ilişiği kesilen)öğrenci oranı <2(25) <2(25) <2(25) SP Dönem Hedefi Stratejik Tedbirler : Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Ekipler oluşturulacaktır İşletmeler ile işbirliği yapılacaktır Açık Liseye kayıt yapan okullar ile işbirliği yapılacaktır Duyuruların yapılması, afiş ve tanıtım kitapçığı bastırılması ve anons edilme çalışmaları yapılacaktır Başlama Bitiş Tar. Her yıl Sene başı Zümre Öğretmenler Kurulu- Eylül Temmuz- Ağustos- Eylül- Ocak Mayıs Haziran Mayıs Haziran Sorumlu Birim/Ekip Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Basın-yayın-İletişim ve Tanıtım Ekibi Süresi Her yıl Her Yıl Her Yıl Her Yıl Mevcut Durum: Sanayide çalışan çırak öğrenci sayısına bakıldığında öğretim yılında 251 iken bu oran öğretim yılında 185, öğretim 132 olmuştur. Bu oranların düşüşünde zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile ilgili yapılan düzenlemenin etkisi göz ardı edilmemelidir. SA SH 42 PG PG

43 PG TEMA 1 : EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI Stratejik Amaç 1: Örgün Eğitim dışı kalmış Öğrenciler başta olmak üzere,açık Lise Öğrencilerine Ulaşma Mesleki Eğitime Yönlendirilebilecek bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak Stratejik Hedef 1.2: Açık lise öğrenci velilerine ulaşarak mesleki eğitime bireylerin katılımını artırmak. Performans Göstergeleri Önceki yıllar PG İlköğretimi bitiren ve açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı PG PG PG PG Liselerden ayrılan veya okulu bırakan öğrencilerin mesleğe yönlendirme sayısı Liselerden Öğrenim belgesi alanlar öğrenci sayısı Orta okuldan öğrenim belgesi alan ve liseye kayıt yaptırmayan Öğrenci sayısı Örgün eğitimden ayrılan öğrencilerin velilerine ulaşma sayısı SP Dönem Hedefi Stratejik Tedbirler :Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Mesleki eğitim konusunda tereddütleri ortadan kaldırmak ve iş birliğini artırmak için işletme temsilcileri ile düzenli bilgilendirme toplantıları Açık Liseye kayıt yapan okullar ile işbirliği Esnaf ve Sanatkar Odaları ile işbirliği Velilere ulaşma Duyuruların yapılması, afiş ve tanıtım kitapçığı bastırılması ve anons edilmesi Başlama Bitiş Tar. Temmuz- Ağustos-Eylül- Ocak Temmuz- Ağustos-Eylül- Ocak Temmuz- Ağustos-Eylül- Ocak Temmuz- Ağustos-Eylül- Ocak Temmuz- Ağustos-Eylül- Ocak Sorumlu Birim/Ekip Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Basın-yayın- İletişim ve Tanıtım Ekibi Süresi Her Yıl Her Yıl Her Yıl Her Yıl Mayıs Mevcut Durum: Açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısına bakıldığında öğretim yılında 517 iken bu oran öğretim yılında 529, öğretim yılında 757 olmuştur. SA SH PG PG 43 PG PG PG

44 TEMA 2 : EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI Stratejik Amaç 2: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitesini artırmak Stratejik Hedef 2.1. Mesleki Eğitimde Kaliteyi yükselterek belge alanların sayısını yükseltmek. Performans Göstergeleri PG PG PG PG Önceki yıllar SP Dönem Hedefi Kalfalık belgesi alanların sayısı Ustalık eğitimine kayıt yaptıran kalfa sayısı Alınan Ustalık belge sayısı Alınan usta Öğretici belge sayısı Stratejik Tedbirler:Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı İşletmeler ile işbirliği Esnaf ve sanatkar odaları ile işbirliği Ticaret ve sanayi odası ile işbirliği İş-Kur ile işbirliği Başlama Bitiş Tar. Temmuz-Ağustos- Eylül-Ocak Temmuz-Ağustos- Eylül-Ocak Temmuz-Ağustos- Eylül-Ocak Temmuz-Ağustos- Eylül-Ocak Sorumlu Birim/Ekip Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Sür esi Her Yıl Her Yıl Her Yıl Her Yıl Mevcut Durum: Kalfalık belgesi alanların sayısına bakıldığında öğretim yılında 133 iken bu oran öğretim yılında 96, öğretim yılında 92 olmuştur.kalfalık belgesi alanlardan Ustalık eğitimine kayıt yaptıranların oranı öğretim yılında 58, öğretim yılında 63, öğretim 62 olmuştur Bu oranların düşüşünde zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile ilgili yapılan düzenleme ile çırak sayısını azalmasının etkisi göz ardı edilmemelidir. 44

45 TEMA 2 : EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI Stratejik Amaç 2: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitesini artırmak Stratejik Hedef 2.2. Çevrede bulunan küçük-orta ve büyük işletmelerde çalışanlara Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğine uygun eğitimlerini verme ve belgelendirme. Performans Göstergeleri PG Alınan belge sayısı Önceki yıllar SP Dönem Hedefi PG İşletme sayısı Stratejik Tedbirler:Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tar. Sorumlu Birim/Ekip Süresi Mevcut Durum: Belge alanların sayısına bakıldığında öğretim yılında 0 bu oran öğretim yılında 0, öğretim yılında 0 olmuştur. Stratejik dönem hedefi İşletmeler ile işbirliği Esnaf ve sanatkar odaları ile işbirliği Ticaret ve sanayi odası ile işbirliği 2015 Ocak Aralık 2015 Ocak Aralık 2015 Ocak Aralık Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi 1 Yıl Her Yıl Her Yıl 45

46 TEMA 2 : EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI Stratejik Amaç 2: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitesini artırmak Stratejik Hedef 2.3. Mesleki Eğitimde belge alanların işletme açma ve işletmelere istihdamını artırma. Performans Göstergeleri Önceki yıllar PG Alınan Ustalık belge sayısı PG Ustalık belgesi alıp işletme açma sayısı SP Dönem Hedefi Stratejik Tedbirler:Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tar. Sorumlu Birim/Ekip İşletmeler ile işbirliği 2015 Ocak Aralık Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Esnaf ve sanatkar odaları ile 2015 Ocak Aralık Merkez Gelişim işbirliği Yönetim Ekibi Ticaret ve sanayi odası ile 2015 Ocak Aralık Merkez Gelişim işbirliği Yönetim Ekibi İş-Kur ile işbirliği 2015 Ocak Aralık Merkez Gelişim Yönetim Ekibi KOSGEP ile işbirliği 2015 Ocak Aralık Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Süresi Her Yıl Her Yıl Her Yıl Her Yıl Her Yıl Mevcut Durum: Ustalık belgesi alanların sayısına bakıldığında öğretim yılında 95 iken bu oran, öğretim yılında 55, öğretim yılında 58 olmuştur.. Ustalık belgesi alıp işletme açan öğretim yılında 15, öğretim yılında 8, öğretim yılında 12 olmuştur 46

47 TEMA 3 : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3: Mesleki Eğitim Merkezinin kurumsal tanıtımı, çalışanlar ve hizmet alanların memnuniyeti ve fiziksel kapasitesini artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının hazırlanması için kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.1. Mesleki Eğitim Merkezinin çalışanlarının Mesleki ve Kişisel gelişimini sağlamak. Performans Göstergeleri PG PG Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı Alınan Hizmet içi Eğitim saati Önceki yıllar SP Dönem Hedefi PG Kabul edilen proje sayısı Proje sayısını artırma (Uluslar PG arası/ulusal/yerel) Stratejik Tedbirler:Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Hizmet içi faaliyetlere katılımının sağlanması Başlama Bitiş Tar Sorumlu Birim/Ekip Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Süresi Her Yıl Mevcut Durum: Hizmet içi eğitime katılanların sayısına bakıldığında öğretim yılında 9 iken bu oran öğretim yılında 7,, öğretim yılında 2 olmuştur.. Proje yapma eğitimi alma Proje geliştirme ekibi Her Yıl 47

48 TEMA 3 : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3: Mesleki Eğitim Merkezinin kurumsal tanıtımı, çalışanlar ve hizmet alanların memnuniyeti ve fiziksel kapasitesini artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının hazırlanması için kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.2. Mesleki Eğitim Merkezinin Fiziksel kapasitesini güçlendirirek, Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek Performans Göstergeleri PG Önceki yıllar Laboratuarların teknolojik yeterlilik düzeyi - - SP Dönem Hedefi PG Bilgisayar sayısı PG Yenilenecek Bilgisayar sayısı PG Onarıma ihtiyaç olan bölüm sayısı Stratejik Tedbirler:Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Laboratuarların donanımın güçlendirilmesi Onarıma ihtiyaç olan bölümleri onarma Bilgisayarların ve ofis teknik malzemelerin yenilenmesi Başlama Bitiş Tar Eylül Eylül Eylül Sorumlu Birim/Ekip Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Teknoloji ekibi Teknoloji ekibi Süresi Her Yıl Her Yıl Her Yıl Mevcut Durum: Bilgisayar sayısına bakıldığında öğretim yılında 40, öğretim yılında 40, öğretim yılında 40 olmuştur. Stratejik plan dönem hedefi yenilenecek bilgisayar sayısı

49 TEMA 3 : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3: Mesleki Eğitim Merkezinin kurumsal tanıtımı, çalışanlar ve hizmet alanların memnuniyeti ve fiziksel kapasitesini artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının hazırlanması için kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.3. Okul-Veli-Usta işbirliğinin güçlendirilmesi. Performans Göstergeleri PG PG PG PG Öğrenci veli sayısı Öğrenci gönderen işletme sayısı Görüşleri alınan usta sayısı Toplantılara katılan veli sayısı Önceki yıllar SP Dönem Hedefi Stratejik Tedbirler: Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Veli toplantısı yapılması İşletmelerde usta öğreticilerle görüşme yapılması Başlama Bitiş Tar Eylül Eylül Sorumlu Birim/Ekip Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Her Yıl Her Yıl Süresi Mevcut Durum: Veli toplantısına katılanların sayısına bakıldığında öğretim yılında 5 iken bu oran öğretim yılında 4,, öğretim yılında 2 olmuştur.. Toplantı duyurularının ve iletişimin yapılması Geleneksel pilav günü yapılması Eylül Haziran Basın-yayın- İletişim ve Tanıtım Ekibi Merkez Gelişim Yönetim Ekibi Her Yıl Her Yıl 49

50 TEMA 3 : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3: Mesleki Eğitim Merkezinin kurumsal tanıtımı, çalışanlar ve hizmet alanların memnuniyeti ve fiziksel kapasitesini artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının hazırlanması için kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.4. Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin, belge alanların ve hizmet alanlara veri iletimi ve bilgi paylaşımını sağlamak için okul internet sitesinin aktif olması. Performans Göstergeleri PG PG PG İnternet sitesinin aktif hale getirilmesi Yapılan işbirliği/kurum sayısı - Önceki yıllar SP Dönem Hedefi Stratejik Tedbirler:Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin arttırılması Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı e-devlet kapasitesinin artırılması Başlama Bitiş Tar. Sorumlu Birim/Ekip Süresi Eylül Teknoloji ekibi Her Yıl Eylül Teknoloji ekibi Her Yıl Eylül Teknoloji ekibi Her Yıl Mevcut Durum: Merkezin internet sitesinin öğretim yılında aktif iken öğretim yılında aktif,, öğretim yılında aktif olmuştur. İnternet sitesinin aktif hale gelmesi milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. 50

51 KUR UMS AL EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI Tablo 24:KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ STRATEJİK PLANI HEDEF SORUMLULUK TABLOSU TEMA STRATEJİK AMAÇ-1 STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU BİRİM / EKİP Örgün Eğitim dışı kalmış Öğrenciler başta olmak üzere,açık Lise Öğrencilerine Ulaşma Mesleki Eğitime Yönlendirilebilecek bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar Mesleki eğitimde çırak ve kalfa sayısını artırmak. Stratejik Hedef 1.2. Açık lise öğrencilerine ve velilerine ulaşarak mesleki eğitime ve öğretimin her kademesine tüm bireylerin katılımını artırmak. MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ BASIN-YAYIN-İLETİŞİM VE TANITIM EKİBİ MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ BASIN-YAYIN-İLETİŞİM VE TANITIM EKİBİ TEMA SAM-2 SH SORUMLU BİRİM / EKİP Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitesini artırmak. Stratejik Hedef 2.1. Mesleki Eğitimde Kaliteyi yükselterek belge alanların sayısını yükseltmek. Stratejik Hedef 2.2. Çevrede bulunan küçük-orta ve büyük işletmelerde çalışanlara Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğine uygun eğitimlerini verme ve belgelendirme. MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ Stratejik Hedef 2.3. Mesleki Eğitimde belge alanların işletme açmasını ve işletmelere istihdamını artırma. MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ TEMA SAM-3 SH SORUMLU BİRİM / EKİP Mesleki Eğitim Merkezinin kurumsal tanıtımı, çalışanlar ve hizmet alanların Stratejik Hedef 3.1. Mesleki Eğitim Merkezinin çalışanlarının Mesleki MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ PROJE GELİŞTİRME EKİBİ 51

52 memnuniyeti ve fiziksel kapasitesini artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının hazırlanması için kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanılmasını sağlamak. ve Kişisel gelişimini sağlamak. Stratejik Hedef 3.2. Mesleki Eğitim Merkezinin Fiziksel kapasitesini güçlendirirek, Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek. Stratejik Hedef 3.3. Okul-Veli-Usta işbirliğinin güçlendirilmesi. Stratejik Hedef 3.4. Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin belge alanların ve hizmet alanlara veri iletimi ve bilgi paylaşımını sağlamak için okul internet sitesinin aktif olması. MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ PROJE GELİŞTİRME EKİBİ MERKEZ GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ BASIN-YAYIN-İLETİŞİM VE TANITIM EKİBİ TEKNOLOJİ EKİBİ 52

53 TEMA 2 SAM 2 TEMA 1 SAM 1 V.BÖLÜM MALİYETLENDİRME TEMA SA M SH/F/ P A. MALİYETLENDİRME FAALİYET-MALİYET TABLOSU-I (Tablo 25) Sorumlu Proje Birim/Ekip/Kişi Toplamı SH Toplamı SAM Toplam ı SH F1.1.1 Merkez Gelişim Ekibi F1.1.2 Merkez Gelişim Ekibi F1.1.3 Merkez Gelişim Ekibi Basın-Yayın-İletişim Ve F1.1.4 Tanıtım Ekibi SH F Merkez Gelişim Ekibi F1.2.2 Merkez Gelişim Ekibi F1.2.3 Merkez Gelişim Ekibi F1.2.4 Merkez Gelişim Ekibi Basın-Yayın-İletişim Ve F1.2.5 Tanıtım Ekibi TEMA1 TOPLAM SH F2.1.1 Merkez Gelişim Ekibi F2.2.2 Merkez Gelişim Ekibi F2.2.3 Merkez Gelişim Ekibi F2.2.4 Merkez Gelişim Ekibi SH F2.2.1 Merkez Gelişim Ekibi F2.2.2 Merkez Gelişim Ekibi F2.2.3 Merkez Gelişim Ekibi SH F2.3.1 Merkez Gelişim Ekibi F Merkez Gelişim Ekibi F Merkez Gelişim Ekibi F Merkez Gelişim Ekibi F2.3.5 Merkez Gelişim Ekibi TEMA2 TOPLAM

54 TEMA 3 SAM 3 SH F3.1.1 Merkez Gelişim Ekibi F3.1.2 Proje Geliştirme Ekibi SH F3.2.1 Merkez Gelişim Ekibi F3.2.2 Teknoloji Ekibi F3.2.3 Teknoloji Ekibi F3.2.4 Teknoloji Ekibi SH F3.3.1 Merkez Gelişim Ekibi F3.3.2 Merkez Gelişim Ekibi Basın-Yayın-İletişim Ve F3.3.3 Tanıtım Ekibi F3.3.4 Merkez Gelişim Ekibi SH F3.4.1 Teknoloji Ekibi F3.4.2 Teknoloji Ekibi F3.4.3 Teknoloji Ekibi TEMA3 TOPLAM GENEL TOPLAM (NOT: Artışlar ortalama %10 olarak hesaplanmıştır.) 54

55 KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 5 YILLIK TAHMİNİ ÖDENEKLERİ (TL) YILLAR TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.PRİM MAL VE HİZMET ALIM GİD. GİDERLERİ ,000 25,000 49, , ,000 30,000 54, , ,000 36,000 59, , ,000 43,200 64, , ,000 51,800 69, ,800 GENEL TOPLAM , , , , ,000 KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 5 YILLIK STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA YILLARA GÖRE DÜŞEN TAHMİNİ MALİYET TOPLAMI (TL) SAM 1 SAM 2 SAM

56 V. BÖLÜM İZLEME-DEĞERLENDİRME A. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik Planın onaylanıp, yürürlüğe girmesinden sonra başlayan izleme ve değerlendirme süreci, amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi açısından önem taşımaktadır. Eylem planının yürütülmesinden sorumlu olan kişi ya da gruplar aynı zamanda hedef ve amaçların yerine getirildiğini/getirilmediğini de izlemekle yükümlüdürler. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. Bazı ve belli başlı faaliyetler gözden geçirilmeler müdürlüğümüzde aylık periyotlar halinde yapılacaktır. Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler, hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü nün Stratejik Planı nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamanın izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. İzleme ve Değerlendirme sürecinde, planın her aşamasında Merkez gelişim yönetim ekibine geri bildirim sağlanarak, sunulan hizmetlerin plan çerçevesinde daha kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde yerine getirilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca her yılın sonunda hedeflerin dönemin şartlarına uygun olarak revize edilmesi sağlanacaktır. Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesinde müdürlüğümüz bünyesinde Strateji Geliştirme ekibi yetkili kılınmıştır. Planın uygulanması sürecinde ekipler arasında koordinasyon görevi yine bu ekibimize ait olacaktır. Stratejik Planın uygulanması sürecinde, her bir hedef ve ilgili faaliyetlerden sorumlu şubeler üst yönetime sunulmak üzere sorumluluk tablosunda yer alan ilgili çalışmalarını standartlaştırılmış formlar aracılığı ile faaliyet raporlarını 1 yıllık dilimler halinde Strateji Geliştirme Şubesine vereceklerdir. Ayrıca Stratejik Planın performans ölçümünde; hedefler bazında belirlenen performans göstergeleri ile hedeflerin gerçekleşme oranları ve yılda bir yapılacak olan paydaş memnuniyeti anket sonuçları da esas alınacaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler Stratejik Planlama Üst Kurulunca takip edilecek, altışar aylık dönemler itibariyle faaliyet ve projelerle ilgili raporlar Müdürlüğümüz İzleme Değerlendirme Birimi tarafından raporlanacaktır. Bu raporların içeriğindeki performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yıl ki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derecede örtüştüğünü rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır. Ayrıca; yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır. Altışar aylık ve bir yıllık raporların oluşturulabilmesi için Bakanlığımızın Stratejik Planının yayınlanmasını takiben yayınlayacağı izleme değerlendirme formları ya da Stratejik Planlama Ekibinin oluşturduğu rapor formları kullanılacaktır. 56

57 Tablo26: İzleme - Değerlendirme Süreci İzleme Değerlendirme Dönemi Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı Her yılın Temmuz ayı içerisinde İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Strateji Geliştirme Ekibi tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi hazırlanan raporların stratejik üst kuruluna sunulması Zaman Kapsamı Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleme- Değerlendirme Dönemi İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Strateji Geliştirme Ekibi tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi ve Stratejik Üst kurulu yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl 57

58 58

59 KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA Stratejik Amaç 1: Stratejik Hedef 1.1: Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Faaliyetten Maliyeti Ölçme yöntemi Performans Faaliyetin durumu Tamamlanmama Öneriler Başlama ve Sorumlu ve raporlama Göstergeleri Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi süresi nedeni (..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi 59

60 KIRKLARELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ... KONULU FAALİYET SONU RAPORU Amaç No : Çalışma Konusu: Faaliyetin Adı: Faaliyetten sorumlu Kişi/Kişiler: Faaliyetin başladığı tarih: Faaliyete katılan öğretmen/idareci sayısı: Faaliyete katılan veli/stk temsilcisi sayısı: Hedef No: Faaliyet No: Faaliyetin bittiği tarih: Faaliyete katılan öğrenci sayısı: Faaliyete katılan yardımcı personel sayısı: YAPILANLAR: Faaliyetin Değerlendirilmesi: Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar: Ekip Üyeleri;./ /201 Okul/Kurum Müdürü ONAY 60

61 C. KAYNAKÇA Sayı Adı Kırklareli Meb Stratejik Planı Okulun Stratejik Planı (2010) 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 430 Tevhidi Tedrisat Kanunu 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 657 Devlet Memurları Kanunu 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu 3308 Mesleki Eğitim Kanunu 4734 Kamu İhale Kanunu 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4857 İş Kanunu 4982 Bilgi Edinme Kanunu 5434 Emekli Sandığı Kanunu 5615 Gelir Vergisi Kanunu 6245 Harcırah Kanunu 9972 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 2423 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Muayene Kabul Yönetmelikleri, Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 95 Nolu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirme Genelgesi Okullarda Şiddetin Önlenmesi 2006/26 Nolu Genelge Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi MEB. Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı. MEB. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi 61

62 Meslek Eğitim, Nitelikli Ara İnsan İş Gücü Sıkıntısını Bitirmektedir. Adres : Cumhuriyet Mah. Kofçaz Yolu Üzeri Yeni Sanayi Sitesi Yanı Merkez/KIRKLARELİ Tel : Belgegeçer : e-posta : 62

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 İlçe 'Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu' Toplantısı İl 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu' Toplantısı Açık Ortaokul 1. Dönem Yeni Kayıt/Kayıt

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MERKEZ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I 1 KASTAMONU 2015 2015-2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I 2 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 6 Ocak 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. ÇALIŞMA KONULARI Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı(Örgün ve Yaygın Eğitim

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO FAALİYETİN

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015 ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2015 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Aralık 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

SİMEP. (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi)

SİMEP. (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) SİMEP (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) SİMEP AMACI İş piyasasının talep ettiği niteliklerde meslekî yeterliliklere ve sosyal becerilere sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesinin

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı