TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (ki bundan sonra kısaca PRATİK GROUP olarak anılacaktır) ile diğer tarafta adresinde yerleşik... (ki bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir. MADDE 1 - TANIMLAR, KISALTMALAR VE SÖZLEŞMENİN EKLERİ PRATİK GROUP:Pratik Telekomünikasyon Hiz San Tic Ltd Şti. MÜŞTERİ : TARAF :PRATİK GROUP veya MÜŞTERİ yi tek başlarına TARAFLAR :PRATİK GROUP ve MÜŞTERİ yi beraberce ifade eder. HİZMET :PRATİK GROUP tarafından, MÜŞTERİ nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile kısa mesajın ulaştırması konusunda verilen hizmet. KARAKTER :Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9) rakamlar ve (, ), ], [, *, /, \, %,? gibi özel işaretlerdir. SMS TOPLU SMS Hizmeti dir. :Kısa Mesaj :Aynı kısa mesajın birçok kullanıcıya aynı anda ulaşmasını sağlayan bir GSM Katma Değerli STH OPERATÖRÜ:T.C. sınırları dahilinde ikamet eden kişilere telekomünikasyon hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kurumlardır. STH Operatörü, PRATİK Telekomünikasyon ltd şti ni temsilen tanımlanmıştır. GSM YIL GÜN :Global System for Mobile Communication :Sözleşme nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemi ifade eder. :Aksi açıkça yazılmadıkça takvim günüdür. TARİFE:Ürün/Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen ücretleri içeren, Bayi, Çözüm Ortakları ve Son Kullanıcılara uygulan fiyat listesidir. ORIGINATOR :Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi (GSM Numarası ya da Firma Unvanı) T: F: WEB: Sayfa 1

2 KULLANICI :GSM Şebekesi abonesi olan gerçek ya da tüzel kişilerdir BAŞARILI KISA MESAJ: Cep Telefonu kullanıcılarına ulaşmış olan kısa mesajları tanımlar. SİSTEM :PRATİK TELEKOM a ait; Toplu SMS Hizmeti nin verilmesinde kullanılan; SMSlerin, GSM Operatörünün şebekesi üzerinden Kullanıcılara ulaşmasını ve/veya Kullanıcıların katılımını sağlayan teknik uygulamalar (yazılım, donanım, metinler, grafikler, ses kayıtları vs.) ve bunların tüm yeni versiyonlarıdır. MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir. EK 1: Toplu Mesajlaşma Kullanıcı Aktivasyon Ve Alfanumerik Başlık Talep Formu EK 2: Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Resmi Gazete, Oda kaydı vb. PRATİK GROUP tarafından MÜŞTERİ den talep edilen diğer belgeler. MADDE 3 KONU İşbu Sözleşme nin konusu, MÜŞTERİ nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile toplu Kısa Mesaj ulaştırması amacıyla PRATİK GROUP tarafından hizmet verilmesi şartlarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. MADDE 4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ PRATİK GROUP İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 PRATİK GROUP sözleşme konusu ürün ve hizmetleri kullanan MÜŞTERİ lerin, ürün ve hizmetler den kaynaklanan ( MÜŞTERİ nin kusur ve ihmali hariç) her türlü şikayetlerinden tek sorumlu olduğunu kabul eder. 4.2 PRATİK GROUP MÜŞTERİ ye, PRATİK GROUP un Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır SMSEXPLORERv1.1 veya SMSCLIENT Kısa Mesaj gönderme yazılımı Web SMS Kısa Mesaj gönderme yazılımı Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmek isteyen MÜŞTERİ lerin, PRATİK GROUP Kısa Mesaj Sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar. 4.3 PRATİK GROUP, MÜŞTERİ nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, MÜŞTERİ hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır. 4.4 PRATİK GROUP, her MÜŞTERİ için standart çözümlerini sunmakla mükelleftir. T: F: WEB: Sayfa 2

3 4.5 PRATİK GROUP un kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse, MÜŞTERİ sahip olduğu kontörleri bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir. 4.6 PRATİK GROUP; ay içerisinde MÜŞTERİ nin satın aldığı SMS lerden tüketilmemiş olan miktar SMS i, yükleme tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile bir sonraki aya aktarmakla yükümlüdür. Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır. 4.7 Hizmet in verilmesi sırasında Türk Telekom A.Ş. den ve/veya Diğer Operatörlerden kaynaklanan her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve PRATİK GROUP un kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden PRATİK GROUP sorumlu tutulamaz. 4.8 GSM Operatörleri tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve PRATİK GROUP un kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden PRATİK GROUP sorumlu tutulamaz. 4.9 PRATİK GROUP, Kısa Mesaj gönderilecek abonenin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı bilgilerin Kısa Mesaj ın alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Mesaj GSM Operatörüne teslim edildikten sonra, GSM operatörünün Kısa Mesaj Merkezinde yine GSM operatörünün belirlemiş olduğu Kısa Mesaj geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir Hizmet in verilmesi sırasında Türk Telekom A.Ş. den ve/veya Diğer Operatörlerden kaynaklanan problemlerde, Türk Telekom A.Ş. ve/veya diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, PRATİK GROUP sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, MÜŞTERİ nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da PRATİK GROUP un elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. PRATİK GROUP un bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. PRATİK GROUP, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri MÜŞTERİ lerine duyuracaktır PRATİK GROUP un yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler, Çarşamba veya Pazar günleri yerel saat ile 23:00 ile 07:00 arasında yapılacaktır MÜŞTERİ nin kendi Müşterileri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek problemlerden PRATİK GROUP sorumlu değildir MÜŞTERİ nin belirlediği cep telefonlarına göndereceği SMS mesajlar, SMS mesajı alma/gönderme özelliğine sahip terminalin açık ve kapsam alanı içerisinde olması şartıyla en geç 24 saat içinde yerine ulaşır. Operatör/Operatörlerden kaynaklanacak SMS mesajlarındaki gecikmelerden ve SMS mesaj gönderilmemesinde PRATİK GROUP sorumlu değildir ARACI, hizmetin yerine getirilmesi için müşteri tarafından sunulan mesaj metni ve kullanılan data formatını, müşterinin yazılı muvafakati dışında, 3. kişilere devretmemeyi, kullandırmamayı ve amaç dışı kullanmamayı kabul ve taahhüt eder T: F: WEB: Sayfa 3

4 MÜŞTERİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.16 PRATİK GROUP in MÜŞTERİ ye toplu Kısa Mesaj gönderme olanağı sağlayabilmesi için MÜŞTERİ, Madde.4.2 de belirtilen PRATİK GROUP un geliştirdiği yazılımları ya da PRATİK GROUP tarafından yazılı onay verilmiş bir Kısa Mesaj gönderme yazılımı kullanarak PRATİK GROUP un Kısa Mesaj gönderim sistemine ulaşacaktır İşbu Sözleşme kapsamında Toplu SMS mesaj içeriklerini, işbu sözleşmenin Ek- 1 inde yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile beyan edilen Alfa numerik Başlık(lar) üzerinden ve sözleşmede belirlenen koşullarda gönderecektir., 4.18 MÜŞTERİ, göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarken PRATİK GROUP tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan PRATİK GROUP sorumlu değildir. PRATİK GROUP un bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır MÜŞTERİ tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 160 Karakteri geçmeyecektir. Bu sınırı aşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesinden PRATİK GROUP sorumlu değildir Toplu SMS gönderilmesinde PRATİK GROUP tan kaynaklanabilecek teknik sorunlar, MÜŞTERİ nin Üyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisine telefon, veya faks yolu ile en kısa sürede bildirilecektir. MÜŞTERİ bu amaçla, işbu Sözleşme nin imza tarihinden vermiş olduğu bilgilerdeki değişiklikleri, 1 gün içinde ilgili yetkilinin adı-soyadı, telefonu, e mail adresi, GSM numarası ve faks numarasını bildirmek zorundadır. Aksi takdirde PRATİK GROUP un sorumluluğu doğmaz MÜŞTERİ, kendisi tarafından Müşterilerine/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda, PRATİK GROUP u hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bu çerçevede MÜŞTERİ, SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle PRATİK GROUP un maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple PRATİK GROUP un herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücü edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ nin sözleşme kapsamındaki hizmet kapsamında Toplu mesaj göndereceğimiz kişilere ait mobil telefon numaralarının, izinleri dahilin de alındığını, kendilerine ücretsiz olarak Toplu mesaj gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu mesaj gönderebilmek için sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı, bu hususlarda bu kişilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, kısa mesajların mesajları alan kişiye isteği dışında gönderilmiş olmasından PRATİKGROUP un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu konularda mesajları alan kişiler tarafından, yada bu kişilerin GSM operatörlerine, BTK ya, TİB e ve Diğer TC kurumlarına yapacakları başvurular sonucu bu kurumlar tarafından PRATİKGROUP a yöneltilecek talep ve davaların asıl muhatabının Kurumumuz olduğunu, müşteri SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak elde ettiği kabul edilir. Bu T: F: WEB: Sayfa 4

5 konuda, PRATİK GROUP hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler MÜŞTERİ ye aittir MÜŞTERİ, PRATİK GROUP un ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya Kısa Mesajların alıcıya isteği dışında gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafından PRATİK GROUP a yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda PRATİK GROUP un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder Sözleşme konusu hizmet kapsamındaki Toplu mesaj gönderimlerinde, mesajı alacak kişinin cep telefonunun mesajı gönderen kısmında bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik başlık/başlıkların yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz alfanumerik başlık taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK-1 de yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile PRATİKGROUP a bildireceğimizi, PRATİKGROUP un herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen alfanümerik başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı; taahütname süresince yeni alfanümerik başlık taleplerimizi de aynı şart, usul ve kapsamda PRATİKGROUP a yazılı olarak bildirecektir 4.25 EK-1 de yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile talep ettiğimiz alfanumerik başlık/başlıkların 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir) karakterden daha uzun olmayacağını, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, Kurumumuzun, Kurumumuza ait Patenti alınmış bir ürünün ismi, Kurumumuzca marka tescili yapılmış bir markamız veya Kurumumuza ait bir Web sayfası olabileceğini, tanımların yapılabilmesi için Alfanumerik başlık/başlıkların Kurumumuzla ilişkisini gösteren yazılı evrakları PRATİKGROUP a ibraz edilecektir MÜŞTERİ kullanmak istediği Gönderen Ad ları belirlerken, ulusal marka, siyasi parti adı gibi tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini ve bu alanda dini, siyasi ya da ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, MÜŞTERİ nin belirlediği Originator ler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu sebeple PRATİK GROUP in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, MÜŞTERİ nin bu sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi vb. hallerde MÜŞTERİ, PRATİK GROUP tan hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz Müşteri PRATİKGROUP tan alacağı Hizmetleri/Paketleri, hiçbir suretle gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacaktır Müşteri sözleşmedeki yükümlülüklerimizle sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu mesaj ve Mesaj içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak T: F: WEB: Sayfa 5

6 üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı davrandığımızın PRATİKGROUP tarafından tespiti durumunda, PRATİKGROUP un işbu Taahhütname konusu hizmeti durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, PRATİKGROUP un tarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, hizmet durdurulsun ya da durdurulmasın PRATİKGROUP un uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi, MADDE 5 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME 5.1 MÜŞTERİ, PRATİK GROUP un Web sayfasında açıklamış olduğu tarifelerden bir tanesini seçer ve seçmiş olduğu tarife fiyatları üzerinden SMS hizmetini satın alır. 5.2 PRATİK GROUP Web sayfasında belirttiği tarifeleri ve tarife fiyatlarını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. 5.3 ASCII (American Standart Code for Informatib Interchange-amerikan yazı standartalarını destekleyen karakter standardı) kısa mesaj metinlerin 160 karaktere kadar 1 (bir) SMS kabul edildiğini 160 karakterden uzun mesajlar için her 153 karakterin 1(bir) SMS kabul edileceği, UNICODE (Geliştirilmiş Karakter Standardı) kısa mesaj metinlerin 70 karaktere kadar 1 (bir) SMS kabul edildiğini 70 karakterden uzun mesajlar için her 67 karakterin 1(bir) SMS kabul edilir. Ödeme (hizmet bedeli) MÜŞTERİ tarafından, fatura kesim tarihinden itibaren 15 (Yirmibeş) gün içinde PRATİK GROUP un Fatura üzerinde yer alan banka hesaplarından birine yapılacaktır. 5.4 PRATİK GROUP tan kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS ler ücretlendirilmeyecektir. MÜŞTERİ bu sebepten dolayı PRATİK GROUP tan hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. 5.5 MÜŞTERİ nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi fesih etmek istemesi ve/veya MÜŞTERİ nin ihmal yada kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı işbu sözleşmenin münfesih olması durumunda, MÜŞTERİ Sözleşme bitimine kadar olan tüm taahhütlerinin bedelini 5 (beş) iş günü içinde PRATİK GROUP a ödemekle yükümlüdür. 5.6 MÜŞTERİ; PRATİK GROUP tan kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb durumlarda PRATİK GROUP un uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.7 Faturaların kesim tarihinden itibaren en geç 25 gün içinde ödenmemesi halinde, PRATİK GROUP Sözleşme yi tek taraflı feshederek Hizmet i kesme hakkına sahip olacaktır. Son ödeme tarihi ile ödeme günü arasındaki geciken süre için aylık %8 faiz tahakkuk ettirilir. Gecikme faizi tahakkuk ettirilmesi, PRATİK GROUP un fesih hakkını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez. T: F: WEB: Sayfa 6

7 MADDE 6 DEVİR VE TEMLİK YASAĞI MÜŞTERİ, PRATİK GROUP un yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri, Sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devir ya da temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme PRATİK GROUP tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; MÜŞTERİ, PRATİK GROUP un bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir. MADDE.7 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesinden Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini bildirmediği takdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır. MADDE 8 MÜCBİR SEBEPLER Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir. MADDE 9 TEBLİGAT ADRESLERİ Tebligatlar, Tarafların işbu Sözleşme nin girişinde yaralan adreslerine, yetkili imza mukabili elden, taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yapılacaktır. Taraflardan birinin adres değiştirmesi durumunda adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini bildirecektir. Aksi durumda eski adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. MADDE 10 DELİL ANLAŞMASI Taraf lar, bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların hallinde, PRATİK GROUP un elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler. Taraflar, söz konusu Gizli Bilgiler in Sözleşme nin gerçekleşmesinde çalışacak personeline aktarılmasına özen gösterecek, bu personele dahi bilgilerin başka amaçla kullanılmaması için uyarı yapacaktır. İşbu sözleşme içeriğini oluşturan tüm maddeler ayrı ayrı, bir bütün olarak ve hatta işbu sözleşmenin tamamı, taraflar arasında gizli bilgi sayılır. Taraflar hiçbir şekilde işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ya da tamamını 3. şahıs ya da kuruluşlara ifşa edemezler. Taraflar dan herhangi birinin bu madde hükmünü ihlal etmesi durumunda zarar gören taraf, sözleşmeyi derhal haklı sebeple feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hükmün ihlali nedeniyle zarar gören tarafın tazminat isteme hakkı saklıdır. T: F: WEB: Sayfa 7

8 MADDE 11 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar, sözleşmeden dolayı doğabilecek ihtilafları, ihtilaf konusunun yazılı olarak karşı tarafa bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde aralarında dostane şekilde ve basiretli birer tacir gibi çözümlemeyi taahhüt ederler. Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflar tüm çabalara rağmen bu sürede çözümlenemez ise, taraflar yasal yollara başvurmakta muhtar olup, bu durumda Sözleşme den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde KAYSERİ MERKEZ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 12 SÖZLEŞMENİN FESHİ Taraflardan biri, Madde 8 de belirtilen mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf a yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. MADDE 13 VERGİ VE MASRAFLAR Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar PRATİK GROUP ve MÜŞTERİ tarafından ortak olarak karşılanacaktır. MADDE 14 DİĞER HÜKÜMLER 14.1 Bu Sözleşme nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır MÜŞTERİ, tarafından Başvuru Formunda verilen cep telefonu, faks, yada posta adresine teslim edilen Şifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, MÜŞTERİ ye özel her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından, bu bilgi yada belgelerin 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu, bu konuda PRATİK GROUP tan hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder MÜŞTERİ, kendisine teslim edilen bu bilgilerin, 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü MÜŞTERİ şikayetleri ile tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu konuda PRATİK GROUP tan hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder MÜŞTERİ, PRATİK GROUP un, Madde 4.2 de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı ile bu yazılımlar içinde yer alan reklam alanlarının tek hak ve imtiyaz sahibi olduğunu, PRATİK GROUP un haber vermeksizin bu ürün ya da ürünlerin özelliklerini değiştirebileceğini kabul ve beyan eder Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacak ücretlendirme değişiklikleri sonucunda operatörler arasında ara bağlantı ücretinin Kısa Mesajlar içinde uygulanması durumunda, Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşmenin fesih edilmesi halinde, Taraflar hesap mutabakatı yaparak en geç 5(beş) iş günü içerisinde diğer Taraf a karşı ortaya çıkan ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirecektir Hizmet bilgilerinin detayları saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ nin adı referans bilgisi olarak PRATİK GROUP tarafından kullanılabilir. T: F: WEB: Sayfa 8

9 MADDE 15 TEMSİL YASAĞI İşbu Sözleşme kapsamında Taraflardan hiç biri, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; diğer Tarafı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. Taraflardan hiçbiri, diğer Taraf adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz MADDE 16 ÖZEL ŞARTLAR ********************************************************* MADDE 17 SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI İşbu Sözleşme..201_ Tarihinde iki asıl nüsha halinde tanzim edilerek birlikte imzalanmıştır. PRATİK GROUP PRATİK TELEKOM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MÜŞTERİ İsim / Unvan / İmza/Kaşe T: F: WEB: Sayfa 9

10 EK -1 TOPLU MESAJLAŞMA KULLANICI AKTİVASYON VE ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU FİRMA BİLGİLERİ FİRMA YETKİLİSİ GSM NUMARASI (SERVİS İLE İLGİLİ GÜNCELLEME VE BLGİLENDİRMELERİN YAPILACAĞI GSM NUMARASIDIR.) FİRMA ÜNVANI (FİRMANIN FATURA ÜZERİNDE YER ALACAK ÜNVANIDIR) FİRMA YETKİLİSİ ADI SOYADI (DESTEK VE GÜNCELLEME BİLGİLENDİRMEDE İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ BİLGİSİ) FİRMA VERGİ DAİRESİ- VERGİ NUMARASI - FİRMA FATURA ADRESİ (FATURA ÜZERİNDE YER ALCAK ADRESTİR) FİRMA YETKİLİSİ MAİL ADRESİ (SERVİS İLE İLGİLİ GÜNCELLEME VE BLGİLENDİRMELERİN YAPILACAĞI MAİL ADRESİDİR.) FİRMA TELEFONU / FAKSI (PRATİK GROUP YETKİLİSİNE CEP TELEFONUNDAN ULAŞILAMADIĞI DURUMLARDA ARANACAK NUMARADIR) SERVİS BİLGİLERİ - SMS İstenilen Alfanumerik Baslık 1 İstenilen Alfanumerik Baslık 2 İstenilen Alfanumerik Baslık 3 İstenilen Alfanumerik Baslık 4 İstenilen Alfanumerik Baslık 5 İstenilen Alfanumerik Baslık 6 AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU..201_ tarihinde imzalamış olduğumuz Faturalı Toplu Mesajlaşma Servisleri Taahhütnamesi (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz Toplu mesajların, aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz alfanumerik başlık(lar) ile gönderiminin yapılmasını talep ettiğimizi; aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz kişinin Taahhütname konusu Servisler için tarafımızca yetkili kılındığını ve bu kapsamda söz konusu kişiye Taahhütname konusu Servislere ilişkin kullanıcı adı ve şifre bildiriminin yapılmasına onay verdiğimizi, kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişilere devretmeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı ve verilen amaç dışında kullanmayacağımızı, yetkili kişinin bu kapsamdaki ihlallerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu, ve bunlar ile yetkisi olmayan kişiler tarafından şifrenin kullanılması ve/veya kullanıcı adı ve şifrelerin amaç dışı kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İşbu TOPLU SMS AKTİVASYON FORMU tarafımızdan doğru ve eksiksiz olarak..201_ tarihinde doldurulmuş ve imzalanmıştır. Firma Ticari Ünvanı: İmzası,Kaşe T: F: WEB: Sayfa 10

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM )

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) HERMES İLETİŞİM in sunduğu Ön Ödemeli E-Mail ile İzinli

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih :.. /... /201. ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI FİRMA: IDEASOFT YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 70/2 Üsküdar

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı