ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler"

Transkript

1 ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler Bursa, Yusuf YILMAZ TÜV Austria BBS AŞ September 2015 Folie 1

2 İçerik: Temel Değişiklikler; Terimler, 2004 ve 2015 versiyonlarının karşılaştırılması Değişen Şartlar Mevcut Yönetim Sistemi için Üzerinde Çalışılması Gerekli Hususlar revizyonunun getirdiği avantajlar, Yeni ISO 14001:2015 versiyonunun tam olarak uygulanması için yol haritası September 2015 Folie 2

3 Yeni Yapı ISO Temel yapısı Standart 10 ana bölüme ayrılmıştır High Level Structure (Üst düzey yapı- tüm ISO- Standartları için gelmiştir) 1. Kapsam 2. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3. Terimler ve tarifler 4. Kuruluşun kapsamı 5. Liderlik 6. Planlama 7. Destek 8. Operasyon 9. Performans değerlendirme 10.İyileştirme Mevcut ÇYS için revizyon ihtiyacı? Hayır September 2015 Folie 3

4 Değiştirilen veya Yeni Terimler ve tarifler (1) ISO 14001:2004/2009 Auditor/ Tetkikçi Sürekli İyileştirme Düzeltici faaliyet Doküman/ Belge Çevre Çevre boyutu Çevresel etki Çevre yönetim sistemi Çevre amaçları Çevre Performansı Çevre politikikası Çevresel özel amaç ISO 14001:2015 Auditor/ Tetkikçi Sürekli (devam eden) İyileştirme Düzeltici faaliyet Dokümante edilmiş bilgi Çevre Çevre boyutu Çevresel etki (Çevre)-yönetim sistemi Çevre amaçları (Çevre)-Performansı Çevre politikikası September 2015 Folie 4

5 Değiştirilen veya Yeni Terimler ve tarifler (2) ISO 14001:2004/2009 İlgili taraflar İç tetkik Uygunsuzluk Kuruluş Önleyici faaliyet Çevresel etki/kirliliğin önlenmesi Proses Kayıt ISO 14001:2015 İlgili taraf Tetkik Uygun-(suzluk) Kuruluş Çevresel etki/kirliliğin önlenmesi (± Proses) Üst yönetim Çevresel durum Şartlar September 2015 Folie 5

6 Değiştirilen veya Yeni Terimler ve tarifler (3) ISO 14001:2004/ ISO 14001:2015 Şart (tercih edilen terim) veyahutta Uygunluk yükümlülükleri ve diğer Şartlar (kabul edilebilen terim) Risk Riskler ve fırsatlar Yeterlilik Yaşam döngüsü September 2015 Folie 6

7 Değiştirilen veya Yeni Terimler ve tarifler (4) ISO 14001:2004/ ISO 14001:2015 Dışarıdan temin (fiil) Etkinlik Ölçü İzleme Ölçüm September 2015 Folie 7

8 Seçilmiş bazı Terim ve Tanımlar(1) Dokümante edilmiş Bilgi (ISO 14001:2004 teki Terimler ve tarifler, Doküman/ Belge ve Kayıt tanımları ile aynıdır) Dokümante edilmiş bilgi: Kuruluş (bk. Madde 3.1.4) tarafından kontrol ve muhafaza edilmesi gereken bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı ortam. Not 1 Dokümante edilmiş bilgi, herhangi bir formatta ve ortamda, herhangi bir kaynaktan olabilir. Not 2 Dokümante edilmiş bilgi aşağıdakilere atıfta bulunabilir: - İlgili prosesler (bk. Madde 3.3.5) dahil çevre yönetim sistemleri (bk. Madde 3.1.2), - Kuruluşun çalışması için oluşturulmuş bilgi (dokümantasyon olarak da ifade edilebilir), - Ulaşılan sonuçların kanıtları (kayıtlar olarak da ifade edilebilir). September 2015 Folie 8

9 Seçilmiş bazı Terim ve Tanımlar(2) Yaşam döngüsü: Bir ürün veya hizmetin; hammadde alımından veya doğal kaynaktan üretiminden, nihai bertarafına kadar olan ardarda ve birbiri ile bağlantılı aşamaları. Not 1 Yaşam döngüsü aşamaları, hammadde alımı, tasarım, üretim, taşıma/teslimat, kullanım, yaşam sonu işlem ve nihai bertarafını içerir. Dışarıdan temin (fiil): Bir kuruluşun fonksiyon veya prosesinin (bk. Madde 3.3.5) bir bölümünün dışarıdaki bir kuruluşa (bk. Madde 3.1.4) yaptırılması için düzenleme yapılması. Not 1 Dış kuruluş, yönetim sisteminin (bk. Madde 3.1.1) kapsamı dışındadır (dışarıda yaptırılan fonksiyon veya proses kapsamda olduğu halde). Proses: Girdileri çıktı haline getiren birbiri ile ilişkili ve birbirini etkileyen faaliyetler kümesi. Not 1 Proses dokümante edilebilir veya edilemez. September 2015 Folie 9

10 Seçilmiş bazı Terim ve Tanımlar(3) Risk Belirsizliğin etkisi Not 1 : Etki, beklenenden olumlu veya olumsuz sapmadır Not 2 : Belirsizlik; bir olay, olayın sonuçları veya olasılığın anlaşılması veya bunlarla ilgili bilginin kısmen veya tamamen eksikliği durumudur. Not 3 : Risk; sıklıkla muhtemel Olaylara (ISO Kılavuz 73:2009, te tanımlandığı şekilde) ve sonuçlarına (ISO Kılavuz 73:2009, te tanımlandığı şekilde), veyahutta bunların birleşimine atıfla tanımlanır. Not 4 : Risk; sıklıkla bir olayın sonuçları (şartların değişmesi dahil olmak üzere) ile olayın gerçekleşme olasılığının (ISO Kılavuz 73, de tanımlandığı şekilde) kombinasyonu cinsinden ifade edilir September 2015 Folie 10

11 Seçilmiş bazı Terim ve Tanımlar(4) Şart (tercih edilen terim) Uygunluk yükümlülükleri ve diğer Şartlar (kabul edilen terim) Uygunluk yükümlülükleri, bir kuruluşun (Bkz. Madde 3.1.4) uymak zorunda olduğu yasal şartlar (bkz. Madde 3.2.8) ve bir kuruluşun uymak zorunda olduğu veya uymayı seçtiği diğer şartlar. Not1 : Uygunluk yükümlülükleri ÇYS ile ilgilidir Not2 : Uygunluk yükümlülükleri, uygulanabilir kanunlar ve düzenlemeler gibi zorunlu şartlardan ya da organizasyon ile ilgili standartlar ve sanayi standartları, sözleşme ilişkileri, uygulama kuralları ve meslek grubu veya sivil toplum kuruluş anlamaları gibi gönüllülük taahhütlerinden kaynaklanabilir. September 2015 Folie 11

12 Seçilmiş bazı Terim ve Tanımlar(5) Sürekli (devam eden) İyileştirme Performansı arttırmak için yapılan tekrar eden faaliyetler Not 1 : Performansı artırmak kuruluşun Çevre politikası ile tutarlı Çevre Performansını artırmak için Çevre yönetim sisteminin kullanımı ile ilgilidir Not 2 : Faaliyetlerin bütün alanlarda aynı zamanda veya kesintisiz şekilde olması gerekmez. Dışarıdan temin (fiil) Bir kuruluşun fonksiyon veya proseslerinin bir bölümünün dışarıdaki bir kuruluşa yaptırılması (dışarıdan temin) için düzenleme yapılması. September 2015 Folie 12

13 Atıl Tanımlar Aşağıdaki Terimler ve tarifler ISO 14001:2004 standardında tanımlanmış olmalarına rağmen yeni standartta yoktur: Özel amaç: Amaçlar kapsamında, Özel amaç ve Programlar bağlamında kullanılmıştır Önleyici faaliyet Olası Uygunsuzlukların nedenlerinin yok edilmesi faaliyeti (Dokümante edilmiş) Proseslerin yönetimi 11 defa (Dokümante edilmiş) Proses talep edilmektedir. Mevcut ÇYS için revizyon ihtiyacı? Hayır, Hangi Terimler ve tanımların kullanılacağı Kuruluşa bırakılmıştır. İçerikle ilgili şartlar yerine getirilmelidir. September 2015 Folie 13

14 Değişikliklere genel bakış(1) Giriş ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Madde Başlığı Madde No Madde No Giriş Kapsam 1 1 Kapsam Madde Başlığı Zorunlu Hükümler 2 2 Hüküm ihtiva eden referanslar Terimler ve tarifler 3 3 Terimler ve tarifler Kuruluşun bağlamı (Başlık) 4 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması Çevre Yönetim sisteminin şartları (sadece başlık) İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması Çevre Yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi Genel şartlar Çevre Yönetim sistemi Genel şartlar September 2015 Folie 14

15 Değişikliklere genel bakış(2) ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Madde Başlığı Madde No Liderlik (sadece başlık) 5 Liderlik ve taahhüt 5.1 Madde No Çevre politikası Çevre politikası Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar Madde Başlığı Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki Planlama (sadece başlık) Planlama (sadece başlık) Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri 6.1 Genel Çevre boyutları Yaşam Çevre boyutları döngüsü!!! Uygunluk yükümlülükleri Yasal ve diğer şartlar Planlama faaliyeti September 2015 Folie 15

16 Değişikliklere genel bakış(3) ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Madde Başlığı Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için faaliyetlerin planlaması Madde No Çevre amaçları Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlaması Madde No Madde Başlığı Amaçlar, hedefler ve program/programlar Destek (sadece başlık) Uygulama ve faaliyetler (başlık) Kaynak Kaynaklar, görevler, sorumuluk ve yetki Yeterlilik Uzmanlık, eğitim ve farkında Farkındalık 7.3 olma İletişim (sadece başlık) İletişim Genel İçiletişim Dış iletişim September 2015 Folie 16

17 Değişikliklere genel bakış(4) ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Madde Başlığı Madde No Madde No Dokümante edilmiş bilgi (Başlık) Dokümantasyon Genel Madde Başlığı Oluşturma ve güncelleme Doküman kontrolü Kayıtların kontrolü Dokümante edilmiş bilginin kontrolü Doküman kontrolü Kayıtların kontrolü Operasyon (sadece başlık) Uygulama ve faaliyetler (başlık) Operasyonel planlama v kontrol Faaliyetlerin kontrolü Acil duruma hazır olma ve müdahale Acil duruma hazır olma ve müdahale Performans değerlendirme (başlık) Kontrol etme İzleme, ölçme, analiz ve değerl İzleme ve ölçme Genel Uygunluğun değerlendirilmesi Uygunluğun değerlendirilmesi September 2015 Folie 17

18 Değişikliklere genel bakış(5) ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Madde Başlığı Madde No Madde No İç tetkik (sedece başlık) İç tetkik Genel İç tetkik programı Madde Başlığı Yönetimin gözden geçirilmesi Yönetimin gözden geçirilmesi İyileştirme (sedece başlık) 10 Genel 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyet Sürekli iyileştirme 10.3 Standardın kullanımına dair kılavuz Ek A Ek A Standardın kullanımına dair kılavuz ISO 14001:2015 / ISO 14001:2004 arasındaki ilişki Kaynaklar Ek B ISO 14001:2004 / ISO 9001:2000 arasındaki ilişki Kaynaklar Terimlerin alfabetik sırası September 2015 Folie 18

19 Madde 4: Kuruluşun kapsamı (1) - Kuruluş ve kapsamının anlaşılması - Dış ve iç hususların belirlenmesi - Örneğin: Çevresel durum: Klima, hava kalitesi, Su kalitesi, kaynakların sağlanması ve erişimi, biyoçeşitlilik - Örneğin: Rekabet durumu, sosyal, politik, mali, teknolojik çerçeve, yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası - Örneğin: Faaliyetler vb. iç özellikler, ürünler ve hizmet performansları, beceriler - İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması - Hangi ilgili tarafların ne gibi beklentileri var ve bu ihtiyaç ve beklentilerin hangilerinin uygunluk yükümlülükleri olacak?. - Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi (önceden de mevcuttu) - Çevre yönetim sistemi (önceden de mevcuttu) Revizyon ihtiyacı var mı? Evet September 2015 Folie 19

20 Madde 5: Liderlik ve Taahhüt - Üst yönetim, aşağıdakiler vasıtasıyla, çevre yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir: a) Çevre yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği üstlenerek b) Çevre politikası ve çevre amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğun güvence altına alınması c) Çevre yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iç prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınması d) Çevre yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması e) Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması f) Çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması g) Çevre yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personelin yönetilmesi ve desteklenmesi h) Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi i) Diğer ilgili yönetim görevlerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesi Revizyon ihtiyacı var mı? Havet ÇYS nin Üst yönetimdeki durumu, geliştirilmesi: Mümkün mü? September 2015 Folie 20

21 Madde 6: Planlama Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri Genel Çevre boyutları Uygunluk Yükümlülükleri Planlama faaliyeti Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama Çevre Amaçları Çevre Amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlaması September 2015 Folie 21

22 Genel - Kuruluş; (Genel), (Çevre boyutları), (Uygunluk Yükümlülükleri), (Planlama faaliyeti) maddelerinde belirtilen şartları karşılamak için gerekli proses/prosesleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Çevre boyutları, uygunluk yükümlülükleri ve Kuruluşun kapsamında tanımlanan diğer hususlar ve şartlar ile ilgili riskleri ve fırsatları tayin etmelidir. Riskler ve fırsatlar hakkında dokümante edilmiş Bilgi ve maddeleri için gerekli prosesler belirlemelidir. September 2015 Folie 22

23 6.1.1 Genel (2) Revizyon ihtiyacı var mı: -Prosesler + Risk ile ilgili Proses(?) + Fırsatlar, Çevre boyutları, Uygunluk Yükümlülükleri, Planlama faaliyeti. (halen mevcut değilse) -Mevcut Risk yönetimi Prosesleri Çevre riskleri ile entegre edilmelidir. -Paydaş analizi esnasında Fırsatları değerlendirme -Maliyet düşürme fırsatları, imaj artışı, pazarda yer tutma, hukuki güvence hususları Çevre boyutları değerlendirmesi içine katılmalıdır. September 2015 Folie 23

24 Çevre boyutları Çevre boyutları: ISO 14001:2015 Yaşam döngüsü değerlendirmesinde ele alınmalıdır planlanan yeni tasarım geliştirmelerinde ortaya çıkan kaza durumlarında Sonuçları iç iletişim yoluyla bildirme ISO 14001:2004 Revizyon ihtiyacı var mı? Evet Ön ve son aşamalarda çevre boyutları aynı şekilde değerlendirilmelidir. September 2015 Folie 24

25 Madde 6: Planlama (6.1.2) Önemli Çevre boyutları belirlenerek uyumlu hale getirilmeli: Daha önce öncelikle doğrudan ilgili boyutlar değerlendirilmekteydi: Nakliyat şirketi örneğinde Fayda değer analizi N Alanlar Doğrudan Boyut Yönetim Araç Parkı Depo Atelye Yıkama Tesisi Benzinlik Toplam Boyut 1 Yasalar Toplum Atık tehlikeli Atık tehlikesiz Kirli hava salınımı/ gaz Atık su Toprak Koku Moloz / dökülen atıklar Yer/Toprak kullanımı Görüntü kirliliği /Görsel etki Bölgesel boyutlar Çevre riski/tehlikeli madde Enerji verimliliği/tasarrufu Malzeme verimliliği/tasarr Su tasarrufu September Alan 2015 Toplamı Folie 25 20

26 Madde 6: Planlama (6.1.2) Gelecekte sadece hayat döngüsü değerlendirmeleri eklenir Nakliyat şirketi örneğinde Fayda değer analizi N Alanlar Doğrudan Boyut Yönetim Araç Parkı Depo Atelye Yıkama Tesisi Benzinlik Toplam Boyut 17 Enerji hattı (türü) Hammadde imalatı Nakliyat (girdi tarafı) Satınalma Ürün paketleme Ürün sevkiyatı Ürün kullanımı Ürün kullanımı sonrası Alan Toplamı Hayat döngüsü değerlendirmelerini eklemek için kriterler kataloğu. September 2015 Folie 26

27 Madde 7: Destek (1) Kaynaklar - Kuruluş ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır Yeterlilik - Kuruluş gerekli yeterlilikleri belirlemelidir Farkındalık - Çevre politikası, önemli Çevre boyutları ve belirli işlerle ilgili oluşan veya potansiyel çevresel etkileri, geliştirilmiş çevre Performansının faydaları ve etkinliğine etkileri, ÇYS şartlarının yerine getirilmemesinin sonuçları İletişim Genel iç iletişim Dış İletişim (belirlendiği gibi) Revizyon ihtiyacı var mı? Hayır Fırsatlar: ÇYS-görevleri için Kaynakların belirlenmesi September 2015 Folie 27

28 Madde 7: Destek (2) Dokümante edilmiş Bilgi Genel aşağıdaki durumlara bağlı olarak; - Kuruluşun büyüklüğü, faaliyetleri, Prosesler, ürünler veya hizmetler - Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi göstermek için ihtiyaç - Proseslerin karmaşıklığı ve etkileşimleri - Kuruluşun kontrolü altında iş yapan kişilerin yetkinliği Oluşturma ve güncelleme uygun tanımlama ve açıklama, uygun Format, uygunluk ve doğruluk için gözden geçirme ve onay Dokümante edilmiş Bilginin kontrolü Revizyon ihtiyacı var mı? Hayır Fırsatlar: Dokümante edilmiş Bilginin azaltılması September 2015 Folie 28

29 Dokümantasyon Şartları - ISO 14001:2004 standardındaki Dokümante etme zorunluluğu 2015 standardında artık yok. - Doküman/ Belgeler ve Kayıtlar yerine=> Dokümante edilmiş Bilgi - Dokümante edilmiş Bilgi sadece (Proseslerin) gerektirdiği kadar, çevre yönetiminin istenen sonuçlarını güvence altına alınmasına yetecek kadar tutulmalıdır. - Kayıtlar : halen talep ediliyor, örn. Aşağıdaki konularda; Çevre-Politikası, Çevre boyutlarının değerlendirilmesi, Çevre programı, Çevre yasalarına uyum, Eğitim planı, İletişim (iç- dış), Dokümante edilmiş Bilgi, Proseslerde önemli çevresel boyutların kontrolü, iç Tetkikler, Düzeltici faaliyetler, Yönetimin gözden geçirilmesi vb. Revizyon ihtiyacı var mı? hayır, Fırsatlar: Doküman/ Dokümante etme azaltılabilir September 2015 Folie 29

30 Madde 8: Operasyon - Operasyonel Planlama ve Kontrol - Kuruluş özellikle dışarıya yaptırdığı proseslerin kontrol edildiği veya yönlendirildiğini güvence altına almalıdır. Proses/proseslere uygulanacak kontrol veya yönlendirmenin tipi ve kapsamı çevre yönetim sistemi içerisinde tanımlanmalıdır. - Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak kuruluş: - Ürün ve hizmetlerin alımı için uygun çevre şart/larını belirlemeli, - Her bir yaşam döngüsü aşamasını değerlendirerek, ürün veya hizmet performansları için proseslerin tasarımı ve geliştirilmesi, sevkiyatı, kullanımı, kullanım sonrası işlemler esnasında çevre şart/larının tanımlandığını güvence altına almak için uygun kontrolleri oluşturmalı - Benzer önem arzeden çevre şart/larını taşeronlar dahil dış tedarikçiler ile paylaşmalı - Ürün ve hizmetlerin; taşınması ve sevkiyatı, kullanımı, yaşam sonu işlemi ve elden çıkarılması ile ilgili potansiyel önemli çevresel etkileri konusunda bilgi sağlamaya olan ihtiyacını değerlendirmeli Revizyon ihtiyacı var mı? Evet - özellikle dış prosesler varsa, ve Yaşam döngüsü boyutlarında September 2015 Folie 30

31 Madde 9: Performans değerlendirme (1) İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Çevre performansının izlenmesi, ölçümü ve değerlendirme kesinlikle talep ediliyor (ISO üzerine EMAS-etkisi?) EMAS temel göstergeleri esas alınabilir. Enerji verimliliği/tasarruf (Örneğin: kwh / kg Ürün) Malzeme verimliliği (Örneğin: kg Hammadde / kg Ürün) Su tüketimi (Örneğin: l / kg Ürün) Çıkan atık (Örneğin: kg Atık / kg Ürün) (Biyolojik çeşitlilik (Örneğin: Alan kullanımı m²)) Hava kirliliği/emisyon (Örneğin: kg CO2 / kg Ürün) Revizyon ihtiyacı var mı? Evet - Özellikle Ölçüm sonuçları yoksa. ÇYS de (EMAS a göre) daha maliyetli değildir. September 2015 Folie 31

32 Madde 9: Performans değerlendirme (3) Uygunluğun Değerlendirilmesi ( Yasal mevzuata uyum(!?) - Önemli bir değişiklik yok İç tetkik - İç tetkik programına odaklanma Revizyon ihtiyacı var mı? Hayır September 2015 Folie 32

33 Madde 9: Performans değerlendirme (4) Yönetimin gözden geçirilmesi GİRDİLER(yeni) : - ÇYS ile ilgili iç ve dış hususlar, - ilgili tarafların, uygunluk yükümlülükleri dahil ihtiyaç ve beklentileri, - Risk ve fırsatlar, - Kaynakların yeterliliği, ÇIKTILAR(yeni) : -- Çevre yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçları (kaynaklar dahil) ile ilgili kararlar, -Çevre amaçlarına ulaşılmadığında yapılacak faaliyetler, gerektiğinde Revizyon ihtiyacı var mı? Evet - Yönetimin gözden geçirmesi için sunum ve buna uygun açıklamaların yapılması gerekir September 2015 Folie 33

34 Madde 10: İyileştirme Genel Yenilik yok Uygunsuzluklar ve Düzeltici faaliyetler - Önceki gibi, Düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesi için kök neden analizi yapılmalıdır. - Önleyici faaliyetler tanımı kaldırılıyor (hepsi düzeltme) Sürekli (devam eden) İyileştirme - Sürekli yerine devamı gelen Revizyon ihtiyacı var mı? Hayır Fırsatlar: Önleyici faaliyetlerin kaldırılması ile basitleşme September 2015 Folie 34

35 Özet Aşağıdaki hususlarda revizyon yapılmalı: -Kuruluşun kapsamı -Liderlik -Risk ve Fırsatlar -Yaşam döngüsü ve Çevre boyutları -Dış Prosesler -Ölçü(m)ler Fırsatları değerlendirme: -Liderlik daha güçlü/fazla sorumluluk/taahhüt -Kaynaklar daha ayrıntılı belirlenmeli ve talep edilmeli -Dokümantasyon daha yalın/ az September 2015 Folie 35

36 ISO 14001:2015 (uluslar arası) ÇYS- Standardı Revizyonu Yol haritası: - ISO DIS 14001: Temmuz ISO FDIS 14001: Temmuz ISO 14001: Eylül Standardın yayını ve geçerlilik tarihi olan 2015 sonbaharından sonra 3 yıllık bir geçiş dönemi var. - Geçerli ISO 14001:2004 Belgeleri en geç 2018 sonbaharına kadar kabul edilir. En geç bu tarihe kadar ISO 14001:2015 standartlarına uygun bir ÇYS tetkiki yapılmış olmalıdır. September 2015 Folie 36

37 İletişim Yusuf YILMAZ Lead Auditor/ Baş Tetkikçi ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001, A Sınıfı İSG Uzmanı TÜV AUSTRIA BBS Belg.Eğitim ve Gözetim Hizmetleri AŞ Next Level Plaza Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. (Eskişehir Yolu) No: 3 Kat: 5/15 Çankaya/Ankara September 2015 Folie 37

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

27 Ağustos, İstanbul. Copyright 2014 BSI. All rights reserved.

27 Ağustos, İstanbul. Copyright 2014 BSI. All rights reserved. 27 Ağustos, İstanbul 1 ISO 14001:2015 Taslak (DIS) Güncelleme Semineri EMS11401ENGX v1.0 Jul 2014 Seminerin Faydaları ISO 14001:2004 den ISO 14001:2015 e geçişi sağlamak ISO 14001:2015 te istenilen yeni

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Enerji Tasarrufu Daha Güçlü Atılımlar İçin Birikimdir 2011 MEYER Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri 1 TÜV (Technischer Überwachungs - Verein) Almanca'da Teknik Gözetim

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri......3 A. Kurum Hakkında Bilgiler..3 B. Kalite Güvencesi Sistemi....3 C. Eğitim ve Öğretim...

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

Bütün kuruluşların, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına

Detaylı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Adı-Soyadı Tarih Oluşturma Ezgi ALTIN 03.08.2016 Kontrol Selim YILMAZ 15.08.2016 Onay / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 15.08.2016 MS-GUI-001 ISO 9001 Geçiş Rehberi

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Terimler ve tarifler (Ref. ISO 14001) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Tetkikçi Bir tetkiki yapabilmeye yetkili uzman kişi. [ISO 9000:2000, Madde 3.9.9] Sürekli

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu NİSAN, 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Yükseköğretim Kalite Kurulu 06539 Bilkent/ANKARA İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri... 3 A.

Detaylı

ISO 9001 ve ISO STANDARTLARI 2015 GÜNCELLİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BUSİAD

ISO 9001 ve ISO STANDARTLARI 2015 GÜNCELLİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BUSİAD ISO 9001 ve ISO 14001 STANDARTLARI 2015 GÜNCELLİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BUSİAD 18.10.2016 TÜV NORD GRUBU, TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ALANINDA MÜŞTERİLERİNE GELECEK ÖNGÖRÜSÜYLE EŞLİK EDEN ULUSLARARASI LİDER

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU DURMAKSIZIN İYİLEŞTİR Bu belge ISO 14001 in 2004 ve 2015 versiyonu arasındaki önemli değişikliklere genel bir bakış sağlamaktadır- temel tanımlardaki değişikliklere ek olarak

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ SUNUM PROGRAMI 1. Eğitimin Amacı 2. 14001:2015 e Geçiş Süreci 3. 2015 Versiyonundaki Temel Değişiklikler 4. Yüksek Seviyeli Yapı 5. PUKÖ Modeli

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Enerji ve İnsanlığın Gelişimi Enerji; insan yaşamı ve ekonomik gelişme için olmazsa olmaz temel unsurdur. Ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

COŞKUNÖZ METAL FORM A.Ş AYDINLATMADA LED DÖNÜŞÜMÜ VAP PROJESİ

COŞKUNÖZ METAL FORM A.Ş AYDINLATMADA LED DÖNÜŞÜMÜ VAP PROJESİ COŞKUNÖZ METAL FORM A.Ş AYDINLATMADA LED DÖNÜŞÜMÜ VAP PROJESİ ERCAN AYDEMİR BAK.KIS.MÜD./ENERJİ YÖNETİCİSİ 1/14 VA Projesine başvurmak için 2/14 VA Projesine başvurmak için 3/14 VAP Projesine başvurmak

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hakan BARTIN Baş Denetçi Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 18001 Nisan 2008 ICS 03.100.01; 13.100 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Occupational health and safety management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 8 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

Teknik Oturum 1. ISO 50001 Uygulama Aşamaları ve DOE Araç ve Kaynakları. Sıfıra Yakın Enerji Bölgesi Teknik Eğitimi İstanbul, Türkiye

Teknik Oturum 1. ISO 50001 Uygulama Aşamaları ve DOE Araç ve Kaynakları. Sıfıra Yakın Enerji Bölgesi Teknik Eğitimi İstanbul, Türkiye Teknik Oturum 1 ISO 50001 Uygulama Aşamaları ve DOE Araç ve Kaynakları Sıfıra Yakın Enerji Bölgesi Teknik Eğitimi İstanbul, Türkiye 8 Ocak 2013-9:00-10:30 Dr. Sachin Nimbalkar Dr. Nasr Alkadi Oak Ridge

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017 Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi TANIŞMA PLAN Eğitimin amacı Kalite Yönetim Sistemi Tanımı Üniversitemizde KYS

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

ALT TEDARİKÇİ VE TAŞERON ÇEVRE KILAVUZU

ALT TEDARİKÇİ VE TAŞERON ÇEVRE KILAVUZU ALT TEDARİKÇİ VE TAŞERON ÇEVRE KILAVUZU REV: 3 YAYIN TARİHİ: 14.03.2014 GİRİŞ Erkunt Sanayi A.Ş. alt tedarikçi ve taşeronlarının, oluşturulmuş veya oluşturulacak olan çevre politikaları ile kusursuz bir

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi DOBİ: Dokümante

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ SAYFA : 1 of 10 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Yönetim Sistemleri Koordinatörü Yönetim Sistemleri Koordinatörü Genel Müdür PALMET-Y-SGC-01 R.4 Saglik Güvenlik ve Cevre Yonetmeligi 17-05-2017.docmeligi

Detaylı