SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL POLITIKADA YERELLESME"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks :(212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 SOSYAL POLITIKADA YERELLESME,

5 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ı968 yılında Karabük'te doğdu. ı992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünü bitirdi. ı 993 yılında aynı Üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. ı994 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programında yüksek lisans, 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. ı997 yılında, bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Comeli Üniversitesinde araştırmacı statüsünde çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesinde 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Sosyal Politika alanında Doçent ve 201 O yılında Profesör oldu döneminde İ.Ü. İktisat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevini yerine getirdi. Dört yıl süreyle Sosyal Siyaset Konferansları Dergisinin editörlüğünü yürüttü yılında İstanbul Üniversitesinde İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı görevinde bulundu yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışma hayatı ve istihdam konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Bakanlıktaki görevi süresince Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık çalışmalarını koordine etti. "UMEM Beceri ı O" Projesini hazırladı ve bu projenin Bakanlık adına İcra Kurulu Başkanlığını yürüttü. Çalışma alanları; sosyal politika, çalışma ekonomisi, emek piyasaları, sendikacılık ve toplu pazarlık, refah devleti, yerel yönetimler, özelleştirme ve yoksulluktur. Bu alanlarda yayınlanmış 7 kitabı ve 50'nin üzerinde araştırma ve makalesi bulunmaktadır.

6 içindekiler Tablolar Listesi... ı O Kısaltınalar... ~... ı 2 Sunuş... ı5 Önsöz... ı 7 Giriş... 2ı ı. Sosyal Politika-Yerel Yönetimler İlişkisi Sosyal Politikanın Temelleri, Doğuşu ve Gelişimi ı.ı.ı. İlkDönem ı. ı.2. Endüstri Devriminden İkinci Dünya Savaşına ı 945- ı 975 Keynesyen Müdahaleci Sosyal-Refah Devleti Dönemi ı. ı.4. N eo-liberalizm ve Yeni Arayışlar ı. ı.5. Küresel Krizde Yeniden Müdahaleci Devlet ve Sosyal Politikaların Geleceği... 4ı ı. ı.6. İktisadi Krizler ve Sosyal Politikalar Sosyal Politika Kavram ve Tanımı ı.2. ı. Sosyal Politika Kavramı...47 ı.2.ı.ı. Dar Anlamda Sosyal Politika...: 50 ı.2. ı.2. Geniş Anlamda Sosyal Politika ı.3. Sosyal PolitikanınAmaç ve Alanı ı.4. Sosyal Politika Kurumları... 54

7 1.5. Yerel Yönetimler I. Yerel Yönetimlerin Nitelik ve Özellikleri Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikadaki Rolü Endüstri Devrimi Öncesi Endüstri Devrimi Dönemi Refah Devleti Dönemi... n 2. Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişim ve Yeni BelediyecilikAnlayışı Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişime Yol Açan Faktörler Nüfus Artışı, Göç ve Kentleşme Ekonomi Politikaları Küreselleşme ve Rekabetin Yerelleşmesi Yeni Yönetim Paradigmaları AB ve Uluslar Arası Belgeler Avrupa Kentsel Şartı Yerel Gündem Yeni BelediyecilikAnlayışı ve HizmetAlanları Genel Sorumluluk Anlayışı: Yerel Ekonomik, Sosyal ve Fiziki Kalkınmadan Sorumlu Belediyecilik Anlayışı Hizmetlerin Sağlanmasında Piyasalaşma Eğilimi: Özel Sektör ve STK Merkezli Hizmet Üretiriıi Yönetirnde Ortaklık: Katılımcı ve Etkin YönetimAnlayışı Çağdaş Belediyecilik Hizmetleri... 98

8 Gelişmiş Ülkelerde Yerel Yönetim Hizmetleri Gelişmekte Olan Ülkelerde Yerel Yönetim Hizmetleri Türkiye' de YerelYönetimler... ı YerelYönetimlerin Gelişimi... ı ı Dönemi ı 946- ı 980 Dönemi Soruası Dönem... ı ı Yerel Yönetimlerin Türleri ve Organları... ı ı İl Özel İdaresi ve Organları ı. ı. İl Genel Meclisi İl Encümeni... ı ı ı.3. Vali... ı Belediye Yönetimi ve Organları ı. Belediye Meclisi... ı Belediye Encümeni Belediye Başkanı Köy Yönetimi ve Organları... ı27 4. Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Fonksiyonları Yasal Düzenlemelere Göre Sosyal Politikalar..... _ ı 4. ı. ı. Belediye Yasası....:... ı32 4. ı.2. Büyükşehir Belediye Yasası İl Özel İdare Yasası

9 4.2. Türkiye'de Belediyelerin Görev ve Fonksiyonlarındaki Değişim Süreci Genel Değişim Süreci Türkiye' de Sosyal Belediyeciliğin Doğuşu ve Gelişimi Türkiye' de Sosyal Belediyecilik Düzeyi ve Kurumsallaşma Sağlık Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarda Değişim Süreci Eğitim Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarında Değişim Süreci I. İl Özel İdareleri Belediyeler Konut Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarında Değişim Süreci Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Politika Fonksiyonları YoksullukMerkezli Hizmetler Sosyal Yardımlar Sosyal Hizmetler Yaşlı ve Özüdülere Yönelik Sosyal Hizmetler Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetler Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetler.... I Kadınlar, Gençler, Özürlüler ve Yaşlılar Merkezli Genel Hizmetler

10 Temel Sosyal Politika Alanındaki Hizmetler..... ı Sağlık... ı Eğitim Konut Sonuç Kayı:iakça... 2 ı 3

11 TABlOlAR listesi Tablo 1: Ekonomik Göstergeler, , (yüzde) Tablo 2: Sosyal Kurumlar, Örgütlenme Biçimleri ve Fonksiyonları Tablo 3: YerelYönetimler ve Refah Devletinin Gelişim Trendi Tablo 4: Döneminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelir ve Giderleri, (Milyon TL) Tablo 5: Yıllar İtibariyle Türlerine Göre Belediye Sayısı Tablo 6: Belediye Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Payı, (yüzde) Tablo 7: Nüfus Büyüklüklerine Göre Belediyeler Tablo 8: Belediye Projeleri Kredileri 'Tablo 9: Belediye Projeleri Kredileri, Tablo 10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ayni Yardımlar, Tablo 11: Başlıca Sosyal Yardım Türleri Tablo 12: Başlıca Sosyal Hizmet Türleri Tablo 13: 2009 Yılında Özüdülere Yönelik Hizmetler Tablo 14: İBB Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri Tablo 15: Yıllar İtibariyle Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri Tablo 16: İBB, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Tablo 17: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmetleri

12 Tablo 18: Büyükşehir Belediyelerinin Yaygın Eğitim Faaliyetleri... ı 95 Tablo ı 9: Ankara Büyükşehir Belediyesi B ELMEK Kursiyer Sayısı... ı 97 Tablo 20: İSMEK'te Eğitim Verilen Branşlar ve Ders Saatleri... ı 99 Tablo 2ı: Yıllara Göre KiPTAŞ'ın Ürettiği Kentsel Dönüşüm Amaçlı Konut Sayıları

13 KI SALTMALAR a.g.e. AB ABD bkz. BM, B ELMEK BELTEK : Adı geçen eser : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Bakınız : Birleşmiş Milletler : Ankara Belediyesi El Becerileri ve Meslek Edindirme Kursları : Belediye Teknik Eğitim Kursları C. : Cilt DİKASUM : Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Çev. EC Edit. Haz. İS MEK ILO İYMEK IULA İTO KKM KOBİ : Çeviren : European Commission (Avrupa Komisyonu) : Editör 1 Yayma hazırlayan : Hazırlayan : İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları : International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü- UÇÖ) : İstihdama Yönelik Meslek Edindirme Kursları : Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği : İstanbul Ticaret Odası : Kadın Koordinasyon Merkezi : Küçük ve Orta Boy İşletmeler

14 KİPTAŞ No. NGO OECD Publ. RG s s. STK TÜİK UN UNDP : İstanbul Konut imar Plan Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi :Number (Numara) : Non Governmental Organizations (Hükümet Dışı Organizasyonlar) : Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) : Publications 1 Publishing (Yayınlar/Yayını) : Resmi Gazete : Sayı : Sayfa 1 Sayfalar : Sivil Toplum Kuruluşu : Türkiye İstatistik Kurumu : United Nations (Birleşmiş Milletler) : United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) vb. vd. Vol. Yay. : ve benzerleri : ve diğerleri 1 ve devamı : Volume (Cilt) : Yayını /Yayınları

15

16 SUNUŞ Sosyal politikaların uygulanmasında merkezi yönetimlerin dışında katkıda bulunan kurumlardan biri de kamu yönetim sisteminin bir parçası olan yerel yönetimlerdir. Bununla birlikte; gönüllü kuruluşlar, özel sektör, işletmeler ve dini organizasyonlar da sosyal politikaların sağlanmasında önemli oranda katkı sağlamaya başlamışlardır. Gerek sosyal politika ve gerekse yerel yönetimler sürekli değişim ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan alanlardır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yerel yönetimler giderek daha fazla önemli sosyal politika fonksiyonlarını yerine getirmektedirler. Ülkemizdeki belediyelerin 1990'lı yılların ortalarına kadar kaynak yetersizliği başta olmak üzere hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşmeden dolayı artan kentsel hizmet talebi nedeniyle sosyal politikaları ihmal ettiklerini söylemek mümkündür. 1990'lı yılların ortalarından itibaren özellikle bazı Büyükşehir belediyelerinin görev ve fonksiyonlarında büyük bir artış ve değişim meydana gelmiştir. Bu Büyükşehir Belediyeleri asli görevleri olan kentsel hi{metlerin yanısıra özellikle sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, konut gibi sosyal politika alanlarında daha önceden hiç ilgilenmedikleri hizmetlere yönelmişlerdir. Bu yeni gelişmede en önemli sorun büyükşehir belediyeleri ve sınırlı sayıdaki il ve ilçe belediyeleri dışındaki özellikle küçük ölçekli birçok il ve ilçe belediyelerinin maddi yoksunluk nedeniyle temel hizmetleri dahi yeterince karşılayamazken bu tür sosyal politikalara yönelememeleridir. Bununla birlikte, Türkiye' de kentsel hizmetlerin yürütülmesinin yanısıra sosyal politikalardan sorumlu bir belediyecilik anlayışının giderek daha fazla yaygınlaşması bizlere geleceğe yönelik olarak umut vermektedir. Ülkemizde sosyal politikalara olan ilginin artmasına ve yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarının genişlemesine katkıda bulunması arzu edilen "Sosyal Politikada Yerelleşme" adlı yayınımızın, konuya alaka duyan tüm ilgili-

17 lere faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Halis Yunus Ers öz' e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

18 ÖNSÖZ 2008 yılında başlayan ve gelişmiş birçok ülkede hala etkileri devam eden küresel kriz, sosyal politikanın önemini daha da artmıştır. Yoksulluğun ve işsizliğin artışına yol açan kriz sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerine ihtiyaç duyan kitlenin hızla büyümesine yol açmıştır. Finansal piyasalarda başlayan krizin dünyanın her yerinde azalan tilleetim ve üretimle reel ekonomiyi etkilernesi gecikmemiş ve OECD ülkelerinin birçoğunda işgücü talebinde büyük bir düşüş yaşanmıştır. İşgücü talebindeki azalma dünya genelinde işsiz sayısına 34 milyon kişinin eklenmesine yol açmıştır. İşsizlik, döneminde İspanya'da yüzde 8,6'dan yüzde ı8,9'a,abd'de yüzde 4,8'den yüzde ıo'a, Fransa'da yüzde 7,6'danyüzde ı o, ı 'e, İngiltere'de yüzde 5,ı 'den yüzde 7,8'e, ülkemizde ise yüzde ı0,3'ten yüzde ı4'e yükselmiştir. Kuşkusuz her lerizde olduğu gibi birçok ülkede krizden en fazla etkilenen kesim çalışanlar olmuş ve işsizlik hızla artmaya başlamıştır. Kriz sadece işsizliğin artışına yol açınakla kalmamış reel ücretlerdeki azalma günde ı,25 dolar geliri e yaşayan çalışan yoksulların sayısının 2 ı 5 milyon artarak 849 milyona, günde 2 dolar gelirle yaşayan çalışanların sayısının ise ı 85 milyon artarak ı.36 ı milyona çıkmasına ve düşük gelirli gruplar arasında yoksulluğun yayılmasına neden olmuştur. Buna karşılık, özellikle geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlayan sosyal politika hizmetlerinin ve sosyal harcamaların sınırlandırılması düşüncesi, krizle birlikte değişime uğramaya başlamıştır. Nitekim, küresel ekonomik krize karşı devletler, neo-liberal kimliklerinin sorgulanmasına yol açacak nitelikler taşıyan politika ve tedbirleri uygulamaya koymuşlardır. Bu yaklaşım önümüzdeki dönemde sosyal politika hizmetlerinin artarak devam edeceğinin işareti olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan, sosyal politika hizmetlerinin ne düzeyde, hangi yöntemlerle ve hangi kurumlar tarafından sağlanacağına yönelik tartışma devletin ekonomik ve sosyal hayattaki rol ve konumundaki değişikliğe paralel olarak iki yüz yıldır sürmektedir.

19 Doğuşundan günümüze sosyal politikanın sağlanmasında yerel yönetimlerin etkinliği ise büyük ölçüde merkezi devletin sosyal politikalara yaklaşırnma bağlı olarak biçimlenmektedir. Merkezi yönetim, ulusal düzeyde sosyal harcamaları artırdığında, yerel yönetimler düzeyinde de sosyal hizmetlerin tür, kapsam ve niteliği genişlemektedir. Gelişmiş ülkelerde, döneminde ulusal düzeyde devletler refah devleti niteliğine sahip olurken yerel düzeyde yerel yönetimler, yer,ine getirdikleri fonksiyonlar nedeniyle, "yerel refah devleti" ve "refah belediyesi" olarak nitelendirilmişlerdir. Diğer bir tartışma alanı ise sosyal politikaların mahalli nitelikli hizmetler olup olmadığı ve bu hizmetlerin hangi düzeyde karşılanınasıyla etkinlik ve verimliliğin sağlanabileceği üzerinedir. Yerel yönetimler alanındaki çalışmalarda bu yönetim aygıtının mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin halka doğrudan ve etkin olarak sağlanmasında merkezi yönetime göre daha başarılı olduğu ileri sürülmektedir. Bu veriler ışığında çalışmada, yerel yönetimlerin sosyal politika hizmetlerinin sağlanmasındaki rol ve etkinliği gelişmiş ülke uygulamaları ve ülkemiz büyükşehir belediyeleri örnekleri incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sosyal politika ve yerel yönetimler alanıyla ilgili çok geniş bir literatür bulunmasına rağmen, yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarını inceleyen çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Üstelik ülkemizde sosyal politika, işçi sınıfı merkezli politikalar bağlamında dar anlamıyla tartışılmakta ve refah hizmetleri bağlamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun değerleri üyeleri, Başkan Sayın Dr. Murat YALÇINTAŞ ve Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN'un destekleri ile mümkün olabilmiştir. Kendilerine ve Ekonomik ve SosyalAraştırmalar Şubesi'nden Sayın Dr. İlkay Çapraz ve proje raportörü Sayın Cem Akgün başta olmak üzere emeği geçeniere gösterdikleri ilgi ve çalışmaya verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım.

20 Bu çalışmanın, ülkemiz bilim yaşamına yeni boyutlar getirmesi, sosyal politikalara olan ilginin artması ve yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarının genişlemesine katkıda bulunması en içten dileğimdir. Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

21

22 GiRiŞ Sosyal politika ve yerel yönetimler alanı oldukça geniş bir kapsama sahip akademik disiplinlerdir. Gerek sosyal politika ve gerekse yerel yönetimleri çeşitli yönleriyle ortaya koyan çok sayıda akademik çalışma, geniş bir literatür mevcuttur. Bu çalışmalar genel olarak incelendiğinde, sınırlı sayıdaki örnekleri dışında yapılan araştırma ve çalışmaların, yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki fonksiyanlarına odaklanmadığı anlaşılmaktadır. Sosyal politika alanındaki çalışmalar daha çok ulusal devletler düzeyinde yerine getirilen sosyal politikaları incelemeye yoğunlaşırken, yerel yönetimler alanındaki çalışmalar ise bu kurumların yönetsel ve mali yapıları, merkezi idare-yerel yönetim ilişkileri ve kentsel nitelikli fonksiyonları merkezlidir. Gerçekten, sosyal politika, gerek kavram gerek kapsam ve gerekse bu politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında rol alan kurumlar bakımından sınırları kesin çizgilerle belirlenememiş bir çalışma alanıdır. Sosyal politika kavramı Kıta Avrupa'sı ve Kuzey Amerika literatüründe nispeten farklı anlamlara gelmektedir. Öyle ki, bu kavram kıta Avrupa'sında "sosyal politika" Kuzey Amerika literatüründe ise daha çok "sosyal refah politikası" olarak kullanılmaktadır. Bazı yazarlar her iki kavramın aynı anlama geldiğini belirtmekte, bazıları, sosyal politikayı çok çeşitli politikalan içeren ve sosyal refah politikalarını da kapsayan çerçeve bir kavram olarak değerlendirmektedir. Benzer şekilde sosyal politikaları uygulamaya koyan devletlere kıta Avrupa'sında sosyal devlet, Kuzey Amerika'da refah devleti denilmektedir. Diğer taraftan, literatürde sosyal politikanın kapsamı ile sosyal-politikaları sağlayan kurumlar bakımından da farklı değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Çoğu çalışmada sosyal politika, işçi sınıfı merkezli politika ve tedbirler bütünü olarak algılanıp başlangıcı endüstri devrimine dayandırılmakta, kapsamı ise işçi sınıfı ile sınırlandırılmaktadır. Sosyal politikaya endüstri devriminin ortaya çıkardığı se fal et ve yoksulluk ile ağır çalışma koşullarına karşı çalışanları korumak amacıyla başvurulmaya başlandığı ileri sürülmektedir.

23 Bir diğer husus ise çalışmaların çoğunda sosyal politikanın, sadece devlet tarafından hayata geçirilen politikalar olarak ele alınması ve değerlendirmelerin sosyal politika hizmetleri düzeyinde değil, toplam kamu harcamalarının mukayesesine dayalı olarak yapılmasıdır. Oysa, devletin dışında sosyal politikanın sağlanmasına katılan kurumlar ile bu kurumların oldukça önemli düzeye ulaşan katılım ve katkılarını ortaya koyan çok geniş bir literatür mevcuttur. Sosyal politikanın sağlanmasına katılan kurumlardan biri de kamu yönetim aygıtjnın bir parçası olan yerel yönetimlerdir. Ayrıca, başta sivil kesim olmak üzere gönüllü kuruluşlar, özel sektör, dini organizasyonlar ve işletmeler sosyal politikaların sağlanmasında rol oynamaktadır. Birçok çalışmada, devletin dışındaki kurumların sosyal politikanın belirlenmesi ve uygulanması sürecine katılım ve katkısı ihmal edildiği gibi, devletin bu alandaki rol ve etkinliği de kamu yönetim aygıtını oluşturan merkezi devlet, yerel yönetimler ve diğer kamu birimleri özelinde ayrı ayrı ele alınmamaktadır. Bir ülkede tüm kamu yönetim aygıtı tarafından yerine getirilen tedbir ve önlemler sadece merkezi yönetim ölçeğinde değerlendirilmektedir. Kamu yönetim aygıtının merkezi yönetimden sonra ikinci büyük yönetim birimi olan yerel yönetimlerin bu alandaki katkılarına yeteri düzeyde vurgu yapılmamaktadır. Kuşkusuz bunda, yerel yönetim birimlerinin sosyal politika fonksiyonlarının tespit ve değerlendirilmesindeki güçlüğün etkili olduğu düşünülmektedir. Ulusal düzeyde kamu harcamaları mukayeseli çalışmalar için erişilebilirliği kolay veriler iken yerel yönetimler düzeyindeki karşılaştırmanın örnek uygulamalar üzerinde yapılması mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan yerel yönetimler yapı, fonksiyon ve nitelikleri bakımından farklı özelliklere sahip yönetim birimleridir. Yerel yönetimlerin yapı ve fonksiyonları ülkeden ülkeye değişmekte, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisi, ülkelerin toplumsal yapısı, tarihi mirası ve geleneklerine göre şekillenmektedir. Öyle ki, bazı ülkelerde yerel yönetimler demokratik olarak yönetilen, özerk, halka yakın ve halka duyarlı yönetim birimleri olarak ortaya çıkarken, bazı ülkelerde merkezi idarenin bir alt birimi olmanın ötesinde bir fonksiyon üstlenememektedirler. Bazı

24 ülke yerel yönetimleri geniş sosyal politika fonksiyonlarına sahip olup, bu politikaların mahalli düzeyde uygulanmasında özerk kararlar alabilen kuruluşlar iken çoğu ülkede yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları tek tek yasa ile saptanmış bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu yönetimler, kanunla başka bir kamu kurumuna devredilmemiş mahalli nitelikteki tüm ihtiyaçların yerine getirilmesinde ''genel yetkili" olan kuruluşlardır. Bu ülkelerde yerel yönetimler eğitim, sağlık, konut gibi temel sosyal politika hizmetleri ile toplumda kendi kendine bakamayan bireylere yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında merkezi idarelere göre daha etkindirler. Ancak, yerel yönetimlerin sosyal politikaların sağlanmasındaki rol ve etkinliği, ulusal düzeyde devletin sosyal politikalara yaklaşımı ile biçimlenmektedir. Ulusal düzeyde sosyal devlet/refah devleti anlayışına sahip devletlerin ortaya çıktığı dönemde, yerel yönetimlerin mahalli düzeydeki sosyal politikaların sağlanmasındaki rolü genişlemekte, neo-liberal politikalar ve son küresel kriz ise bu kurumları, sosyal politika fonksiyonlarında değişime zorlamaktadır. Küreselleşme ve yerelleşme olgusu ise yerel yönetimleri, ülkelerin yönetim sistemleri içinde önemi artan kuruluşlar olarak ön plana çıkarmaktadır. Nitekim, gelişmiş refah devletlerinde 1970'li yılların ortalarına kadar sosyal politikaların mahalli düzeyde uygulanması sorumluluğunu yerine getiren yerel yönetimler bazı yazarlar tarafından yerel refah devleti olarak nitelendirilecek düzeyde gelişmişlerdir. Buna karşılık, neo-liberal politikaların özelleştirme ve kamu harcamalarının kısılması olarak somutlaşan ilkeleri merkezi devletin ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu sınıdandırdığı gibi, yerel yönetimler üzerinde de etkili olmuştur. Kısacası, gerek sosyal politika ve gerekse yerel yönetimler sürekli değişim ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan alanlardır. Bu çalışmada, yerel yönetimlerin sosyal politikanın sağlanmasındaki rol ve etkinliği ele alınacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde sosyal politika yerel yönetimler ilişkisi incelenmektedir. Sosyal politika kavram ve tanımı ile sosyal politi-

25 kanın amaç ve alanının tanımlandığı ilk bölümde yerel yönetimlerin niteliği ile bu kururnların sosyal politika alanındaki rol ve fonksiyonları irdelenmiştir. Çalışmanın "yerel yönetimlerde fonksiyonel değişim ve yeni belediyecilik anlayışı" başlığını taşıyan ikinci bölümünde değişime yol açan faktörler ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yerel yönetimlerinin sosyal politika fonksiyonları ele alınmıştır. Bu bölümde, "yerel ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmadan genel sorumluluk anlayışı", "hizmetlerin sağlanmasına STK ve özel sektörün katıldığı piy<ı'salaşrna eğilimi" ile "yönetim de ortaklık" anlayışı konularına değinilrniştir. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de yerel yönetimlerin doğuşu, gelişimi ve fonksiyonları ile türleri ve organları incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ülkernizdeki belediyelerin sosyal politika fonksiyonları ele alınmıştır. Bu bölüm iki kısırndan oluşmaktadır. İlk kısırnda yasal düzenlemelerde sosyal politikalar ile Cumhuriyetin ilanından günümüze yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarındaki değişim irdelenmiştir. Ülkernizdeki belediyecik anlayışı ve bu anlayışta meydana gelen değişim dönemler itibariyle değerlendirilmiştir. Bu bölürnün ikinci kısmında ülkernizdeki büyükşehir belediyelerinin sosyal politika alanındaki hizmetleri incelenmiştir. İnceleme, 16 büyükşehir belediyesi üzerinde yapılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin "yoksulluk merkezli hizmetleri", "kadınlar, gençler, özürlüler ve yaşlılar merkezli genel hizmetleri" ile eğitim, sağlık, konut gibi "temel sosyal politika alanındaki hizmetleri" bu kapsarnda incelenmiştir.

26 SOSYAL POLITIKA YEREL YONETIMLER ILISKISI,

27

28 l. Sosyal Politika -Yerel Yönetimler ilişkisi 1.1. Sosyal Politikanın Temelleri, Doğuşu ve Gelişimi ilk Dönem o~yal ~~litika,. sosyal_ re~ah hizmetleri bağlamın~a el_e alındığında u~un S bır tarıhı geçını şe sahıp bır araştırma alanıdır. Bu tür hızmetler medenıyetin başlangıcından beri sağlanmaktadır. Çünkü, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler, yoksullar, akli dengeleri bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan, ihtiyaçlarını gidererneyen bireyler bulunmaktadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler geliştirilmesi ise bütün toplumların karşılaştığı en önemli problemierin başında gelmiştir 1 Bütün toplumlarda, aynı düzeyde olmamakla birlikte, sosyal refah hizmetlerinin karşılanmasına yönelik bir fikir birliğinin doğuşunda, diğer bir ifadeyle sosyal politikaların temelinde hümanist ve hayırsever duygular yatmaktadır. Bu duygular, ikinci dünya savaşından sonra refah devletinin tesis edilmesinde temel motivasyonu oluşturan duygulardır 2. Sosyal politika ve daha özelde sosyal refah hizmetleri, dinler ve hümanizmde derin köklere sahip olup, bireyler bu hizmetlere dini emir ve duyguları ile insan sevgileri nedeniyle yönelmektedir. Bugün sosyal politika kurumları ve hizmetlerinin tümü, toplumun hümanist ve hayırsever duygularının kurumsallaşmasının bir sonucudur. Bazı araştırmacılar tarafından sosyal refah hizmetlerinin başlangıcının 19. yüzyıl olarak belirlenmesi, yardımseverlik duygusunun insan varlığının bir parçası olarak ilk çağlardan beri var olduğu gerçeğine aykırı düşmektedir. Hayırsever eylemler biçiminde açığa çıkan hayırsever ve hümanist duygular daima insan olma niteliğinin ayrılmaz bir parçası olarak bulunmaktadır. Ancak, tarih boyunca, hayırsever hareketlerin performansı gönüllü organizasyonlar ve devletin koruma ve desteği altında artmış ve fakat yardım yapmanın Charles Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, Califomia: Brooks - Cole, Fifth Edition, 1993, p Tom Burden, Social Policy and Welfare: A Clear Guide, London: Pluto Press, 1998, p. 2

29 28 İSTANBUL TİCARETODASI gerekliliği ve bu konudaki sorumluluk daima topluma ait olmuştur. Diğer bir ifadeyle, sosyal politika veya sosyal refah hizmetleri birey - toplum merkezli politikalardır. Çoğu zaman bu politikalar insanların merhametinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fakat, belirtildiği gibi toplumun bu duygularından maksimum düzeyde yararlanmasında, devlet ve gönüllü organizasyonların yaldaşımları etkili olmaktadır. Öte yandan, daima, belirsizlik, savaş ve mücadelelerle dolu dünyada bir toplumıllı varlığını sürdürebilmesinde, bireyler arası rekabetten daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulması, sosyal refah hizmetlerine başvurulmasındaki diğer bir motivasyondur. Karşılıklı yardım insan topluluklarının temel bir özelliğidir ve insanlık tarihinin başlangıcından beri, bireyler arasında karşılıklı yardım söz konusudur. Sosyal politika ve sosyal hizmetlerin karşılanmasında rol alan kurumlar incelendiğinde, tarım toplumunun ilk dönemlerinde başta geleneksel geniş aile olmak üzere, dini kurumlar ve komşuların etkin olduğu görülmektedir. Planlı tarıma geçişle birlikte, özellikle geniş aile, üyelerinin ihtiyacı olan sosyal refah hizmetlerini karşılamaya başlamıştır. Örneğin, hasta üyeler, anasız babasız kalan çocuklar ve yaşlı aile bireyleri diğer aile üyeleri tarafından korunmuşlardır. Bu dönemde, geniş ailelerden oluşan kabile tipi küçük toplum birimlerinde resmi biçimde organize edilmiş bir refah sistemine ihtiyaç duyulmamıştır. Herhangi bir kimsenin aileden yardım alması, o günün geleneklerine göre bir hak olarak görülmekteydi. Geniş aile, küçük kabile ve toplum yapısı içinde hayırseverlik temeline dayalı olarak kurumsallaşan karşılıklı yardım, ortaçağ boyunca sosyal refah hizmetlerinin karşılanmasında etkili olmuştur. Avrupa' da, ortaçağda, feodal yapının ortaya çıkmasıyla, topraklarında kiracı konumunda bulunan aileler, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma düşmüşler ve feodallordlar insanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kasabalarda ise küçük zanaat sahipleri lancalarda örgütlenmişlerdir. Loncalar, üyeleri için, sınırlı düzeyde de olsa birtakım sosyal refah düzenlenrneleri yapmıştır. Her lonca çalı-

30 SOSYAL POLİTİKADA YERELLEŞ ME 2 9 şamayacak duruma düşen üyeleri ve ölen üyenin ailesi için bir tür sosyal güvenlik planına sahipti. Ancak, plandan yararlanma tüm kasaba sakinleri için değil sadece üye olanlar için mümkündü. Lancaların bu düzenlemeleri, karşılıklı yardım esasına dayanan bir çeşit ekonomik ve sosyal koruma teşebbüsüdür 3. Ortaçağ Avrupa'sında kıtlık, savaş, salgın hastalıklar ve kimi bölgelerde feodal yapının bozulması nedeniyle korunmaya muhtaç insan sayısının çok büyük miktarlara ulaşması, ilk defa devletin doğrudan müdahalesini beraberinde getirmiştir. Çünkü, daha önceki dönemde etkin olan dini kurumlar ve ailelerin, kendi kendine bakamayan çok sayıdaki insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildi. Bu amaçla, İngiltere'de ı300'lü yılların ortalarından ı800'lü yılların ortalarına kadar bir dizi Yoksulluk Yasası yapılmıştır. Bu yasalardan en önemlisi ve I. Kraliçe Elizabeth tarafından ı6oı yılında yapılmış olup, İngiltere ile birlikteamerikan kolonilerinde de uygulanmış) 4 ve her iki ülkedeki sosyal refah politikalarının bi çimlenmesinde önemli etkiler yapmıştır 5 Ancak, ilginç olan husus ı 60 ı tarihli bu Yasanın sosyal bir problem haline gelen yoksulluğu hafifletmekten daha çok, hakim sınıfların dilencilik konusundaki şikayetlerinin ortadan kaldırılmasını amaçlamış olmasıdır 6 Nitekim, çalışabilecek durumda olduğu halde dilenenierin veya yardım isteyenlerin işyerlerinde çalıştınlmasına yer veren maddeler bulunmaktaydı. Öyle ki, çalışabilecek durumda olan fakirler, hafif işlerde çalışmak zorundaydı. Çalışmayı reddetme si halinde ise hapsedilecekti ve diğer vatandaşların bunlara yardım etmesi yasaklanmıştı. Çalışmayacak durumdaki fakirler ise, "yaşlılar, körler, sağırlar, çocuklu anneler ve fiziki veya zihni özürlüler" olarak belirtilmekte ve bunla- 3 Charles S. Prigmore- Charles R. Atherton, Social Welfare Policy: Analysis and Formulation, Massachusetts: D. C. Heath and Company, Second Edition, 1986, p Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, a.g.e., p Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, a.g.e., p. 14 -Maurice Bruce, The Rise of the Welfare State: English Social Policy, , London: Cox- Wyman, 1973, p Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, a.g.e., p Bruce, The Rise of the We1fare State: English Social Policy, , p. 1-5.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Bir Sonuç Olarak Sosyal Devlet: Emek mücadelelerinin sonucu Demokrasinin Sonucu Tarihsel, toplumsal, coğrafik gelişmelerin sonucu Buradaki

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLER, insanların iyilik halinin geliştirilmesinde;

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız; AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER Son dönemdeki uluslararası tartışmalar, giderek artan eşitsizliklere ve bu durumun toplumsal

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Aralık2011 N201161 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı