SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL POLITIKADA YERELLESME"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks :(212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 SOSYAL POLITIKADA YERELLESME,

5 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ı968 yılında Karabük'te doğdu. ı992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünü bitirdi. ı 993 yılında aynı Üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. ı994 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programında yüksek lisans, 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. ı997 yılında, bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Comeli Üniversitesinde araştırmacı statüsünde çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesinde 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Sosyal Politika alanında Doçent ve 201 O yılında Profesör oldu döneminde İ.Ü. İktisat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevini yerine getirdi. Dört yıl süreyle Sosyal Siyaset Konferansları Dergisinin editörlüğünü yürüttü yılında İstanbul Üniversitesinde İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı görevinde bulundu yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışma hayatı ve istihdam konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Bakanlıktaki görevi süresince Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık çalışmalarını koordine etti. "UMEM Beceri ı O" Projesini hazırladı ve bu projenin Bakanlık adına İcra Kurulu Başkanlığını yürüttü. Çalışma alanları; sosyal politika, çalışma ekonomisi, emek piyasaları, sendikacılık ve toplu pazarlık, refah devleti, yerel yönetimler, özelleştirme ve yoksulluktur. Bu alanlarda yayınlanmış 7 kitabı ve 50'nin üzerinde araştırma ve makalesi bulunmaktadır.

6 içindekiler Tablolar Listesi... ı O Kısaltınalar... ~... ı 2 Sunuş... ı5 Önsöz... ı 7 Giriş... 2ı ı. Sosyal Politika-Yerel Yönetimler İlişkisi Sosyal Politikanın Temelleri, Doğuşu ve Gelişimi ı.ı.ı. İlkDönem ı. ı.2. Endüstri Devriminden İkinci Dünya Savaşına ı 945- ı 975 Keynesyen Müdahaleci Sosyal-Refah Devleti Dönemi ı. ı.4. N eo-liberalizm ve Yeni Arayışlar ı. ı.5. Küresel Krizde Yeniden Müdahaleci Devlet ve Sosyal Politikaların Geleceği... 4ı ı. ı.6. İktisadi Krizler ve Sosyal Politikalar Sosyal Politika Kavram ve Tanımı ı.2. ı. Sosyal Politika Kavramı...47 ı.2.ı.ı. Dar Anlamda Sosyal Politika...: 50 ı.2. ı.2. Geniş Anlamda Sosyal Politika ı.3. Sosyal PolitikanınAmaç ve Alanı ı.4. Sosyal Politika Kurumları... 54

7 1.5. Yerel Yönetimler I. Yerel Yönetimlerin Nitelik ve Özellikleri Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikadaki Rolü Endüstri Devrimi Öncesi Endüstri Devrimi Dönemi Refah Devleti Dönemi... n 2. Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişim ve Yeni BelediyecilikAnlayışı Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişime Yol Açan Faktörler Nüfus Artışı, Göç ve Kentleşme Ekonomi Politikaları Küreselleşme ve Rekabetin Yerelleşmesi Yeni Yönetim Paradigmaları AB ve Uluslar Arası Belgeler Avrupa Kentsel Şartı Yerel Gündem Yeni BelediyecilikAnlayışı ve HizmetAlanları Genel Sorumluluk Anlayışı: Yerel Ekonomik, Sosyal ve Fiziki Kalkınmadan Sorumlu Belediyecilik Anlayışı Hizmetlerin Sağlanmasında Piyasalaşma Eğilimi: Özel Sektör ve STK Merkezli Hizmet Üretiriıi Yönetirnde Ortaklık: Katılımcı ve Etkin YönetimAnlayışı Çağdaş Belediyecilik Hizmetleri... 98

8 Gelişmiş Ülkelerde Yerel Yönetim Hizmetleri Gelişmekte Olan Ülkelerde Yerel Yönetim Hizmetleri Türkiye' de YerelYönetimler... ı YerelYönetimlerin Gelişimi... ı ı Dönemi ı 946- ı 980 Dönemi Soruası Dönem... ı ı Yerel Yönetimlerin Türleri ve Organları... ı ı İl Özel İdaresi ve Organları ı. ı. İl Genel Meclisi İl Encümeni... ı ı ı.3. Vali... ı Belediye Yönetimi ve Organları ı. Belediye Meclisi... ı Belediye Encümeni Belediye Başkanı Köy Yönetimi ve Organları... ı27 4. Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Fonksiyonları Yasal Düzenlemelere Göre Sosyal Politikalar..... _ ı 4. ı. ı. Belediye Yasası....:... ı32 4. ı.2. Büyükşehir Belediye Yasası İl Özel İdare Yasası

9 4.2. Türkiye'de Belediyelerin Görev ve Fonksiyonlarındaki Değişim Süreci Genel Değişim Süreci Türkiye' de Sosyal Belediyeciliğin Doğuşu ve Gelişimi Türkiye' de Sosyal Belediyecilik Düzeyi ve Kurumsallaşma Sağlık Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarda Değişim Süreci Eğitim Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarında Değişim Süreci I. İl Özel İdareleri Belediyeler Konut Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarında Değişim Süreci Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Politika Fonksiyonları YoksullukMerkezli Hizmetler Sosyal Yardımlar Sosyal Hizmetler Yaşlı ve Özüdülere Yönelik Sosyal Hizmetler Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetler Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetler.... I Kadınlar, Gençler, Özürlüler ve Yaşlılar Merkezli Genel Hizmetler

10 Temel Sosyal Politika Alanındaki Hizmetler..... ı Sağlık... ı Eğitim Konut Sonuç Kayı:iakça... 2 ı 3

11 TABlOlAR listesi Tablo 1: Ekonomik Göstergeler, , (yüzde) Tablo 2: Sosyal Kurumlar, Örgütlenme Biçimleri ve Fonksiyonları Tablo 3: YerelYönetimler ve Refah Devletinin Gelişim Trendi Tablo 4: Döneminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelir ve Giderleri, (Milyon TL) Tablo 5: Yıllar İtibariyle Türlerine Göre Belediye Sayısı Tablo 6: Belediye Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Payı, (yüzde) Tablo 7: Nüfus Büyüklüklerine Göre Belediyeler Tablo 8: Belediye Projeleri Kredileri 'Tablo 9: Belediye Projeleri Kredileri, Tablo 10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ayni Yardımlar, Tablo 11: Başlıca Sosyal Yardım Türleri Tablo 12: Başlıca Sosyal Hizmet Türleri Tablo 13: 2009 Yılında Özüdülere Yönelik Hizmetler Tablo 14: İBB Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri Tablo 15: Yıllar İtibariyle Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri Tablo 16: İBB, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Tablo 17: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmetleri

12 Tablo 18: Büyükşehir Belediyelerinin Yaygın Eğitim Faaliyetleri... ı 95 Tablo ı 9: Ankara Büyükşehir Belediyesi B ELMEK Kursiyer Sayısı... ı 97 Tablo 20: İSMEK'te Eğitim Verilen Branşlar ve Ders Saatleri... ı 99 Tablo 2ı: Yıllara Göre KiPTAŞ'ın Ürettiği Kentsel Dönüşüm Amaçlı Konut Sayıları

13 KI SALTMALAR a.g.e. AB ABD bkz. BM, B ELMEK BELTEK : Adı geçen eser : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Bakınız : Birleşmiş Milletler : Ankara Belediyesi El Becerileri ve Meslek Edindirme Kursları : Belediye Teknik Eğitim Kursları C. : Cilt DİKASUM : Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Çev. EC Edit. Haz. İS MEK ILO İYMEK IULA İTO KKM KOBİ : Çeviren : European Commission (Avrupa Komisyonu) : Editör 1 Yayma hazırlayan : Hazırlayan : İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları : International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü- UÇÖ) : İstihdama Yönelik Meslek Edindirme Kursları : Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği : İstanbul Ticaret Odası : Kadın Koordinasyon Merkezi : Küçük ve Orta Boy İşletmeler

14 KİPTAŞ No. NGO OECD Publ. RG s s. STK TÜİK UN UNDP : İstanbul Konut imar Plan Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi :Number (Numara) : Non Governmental Organizations (Hükümet Dışı Organizasyonlar) : Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) : Publications 1 Publishing (Yayınlar/Yayını) : Resmi Gazete : Sayı : Sayfa 1 Sayfalar : Sivil Toplum Kuruluşu : Türkiye İstatistik Kurumu : United Nations (Birleşmiş Milletler) : United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) vb. vd. Vol. Yay. : ve benzerleri : ve diğerleri 1 ve devamı : Volume (Cilt) : Yayını /Yayınları

15

16 SUNUŞ Sosyal politikaların uygulanmasında merkezi yönetimlerin dışında katkıda bulunan kurumlardan biri de kamu yönetim sisteminin bir parçası olan yerel yönetimlerdir. Bununla birlikte; gönüllü kuruluşlar, özel sektör, işletmeler ve dini organizasyonlar da sosyal politikaların sağlanmasında önemli oranda katkı sağlamaya başlamışlardır. Gerek sosyal politika ve gerekse yerel yönetimler sürekli değişim ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan alanlardır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yerel yönetimler giderek daha fazla önemli sosyal politika fonksiyonlarını yerine getirmektedirler. Ülkemizdeki belediyelerin 1990'lı yılların ortalarına kadar kaynak yetersizliği başta olmak üzere hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşmeden dolayı artan kentsel hizmet talebi nedeniyle sosyal politikaları ihmal ettiklerini söylemek mümkündür. 1990'lı yılların ortalarından itibaren özellikle bazı Büyükşehir belediyelerinin görev ve fonksiyonlarında büyük bir artış ve değişim meydana gelmiştir. Bu Büyükşehir Belediyeleri asli görevleri olan kentsel hi{metlerin yanısıra özellikle sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, konut gibi sosyal politika alanlarında daha önceden hiç ilgilenmedikleri hizmetlere yönelmişlerdir. Bu yeni gelişmede en önemli sorun büyükşehir belediyeleri ve sınırlı sayıdaki il ve ilçe belediyeleri dışındaki özellikle küçük ölçekli birçok il ve ilçe belediyelerinin maddi yoksunluk nedeniyle temel hizmetleri dahi yeterince karşılayamazken bu tür sosyal politikalara yönelememeleridir. Bununla birlikte, Türkiye' de kentsel hizmetlerin yürütülmesinin yanısıra sosyal politikalardan sorumlu bir belediyecilik anlayışının giderek daha fazla yaygınlaşması bizlere geleceğe yönelik olarak umut vermektedir. Ülkemizde sosyal politikalara olan ilginin artmasına ve yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarının genişlemesine katkıda bulunması arzu edilen "Sosyal Politikada Yerelleşme" adlı yayınımızın, konuya alaka duyan tüm ilgili-

17 lere faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Halis Yunus Ers öz' e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

18 ÖNSÖZ 2008 yılında başlayan ve gelişmiş birçok ülkede hala etkileri devam eden küresel kriz, sosyal politikanın önemini daha da artmıştır. Yoksulluğun ve işsizliğin artışına yol açan kriz sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerine ihtiyaç duyan kitlenin hızla büyümesine yol açmıştır. Finansal piyasalarda başlayan krizin dünyanın her yerinde azalan tilleetim ve üretimle reel ekonomiyi etkilernesi gecikmemiş ve OECD ülkelerinin birçoğunda işgücü talebinde büyük bir düşüş yaşanmıştır. İşgücü talebindeki azalma dünya genelinde işsiz sayısına 34 milyon kişinin eklenmesine yol açmıştır. İşsizlik, döneminde İspanya'da yüzde 8,6'dan yüzde ı8,9'a,abd'de yüzde 4,8'den yüzde ıo'a, Fransa'da yüzde 7,6'danyüzde ı o, ı 'e, İngiltere'de yüzde 5,ı 'den yüzde 7,8'e, ülkemizde ise yüzde ı0,3'ten yüzde ı4'e yükselmiştir. Kuşkusuz her lerizde olduğu gibi birçok ülkede krizden en fazla etkilenen kesim çalışanlar olmuş ve işsizlik hızla artmaya başlamıştır. Kriz sadece işsizliğin artışına yol açınakla kalmamış reel ücretlerdeki azalma günde ı,25 dolar geliri e yaşayan çalışan yoksulların sayısının 2 ı 5 milyon artarak 849 milyona, günde 2 dolar gelirle yaşayan çalışanların sayısının ise ı 85 milyon artarak ı.36 ı milyona çıkmasına ve düşük gelirli gruplar arasında yoksulluğun yayılmasına neden olmuştur. Buna karşılık, özellikle geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlayan sosyal politika hizmetlerinin ve sosyal harcamaların sınırlandırılması düşüncesi, krizle birlikte değişime uğramaya başlamıştır. Nitekim, küresel ekonomik krize karşı devletler, neo-liberal kimliklerinin sorgulanmasına yol açacak nitelikler taşıyan politika ve tedbirleri uygulamaya koymuşlardır. Bu yaklaşım önümüzdeki dönemde sosyal politika hizmetlerinin artarak devam edeceğinin işareti olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan, sosyal politika hizmetlerinin ne düzeyde, hangi yöntemlerle ve hangi kurumlar tarafından sağlanacağına yönelik tartışma devletin ekonomik ve sosyal hayattaki rol ve konumundaki değişikliğe paralel olarak iki yüz yıldır sürmektedir.

19 Doğuşundan günümüze sosyal politikanın sağlanmasında yerel yönetimlerin etkinliği ise büyük ölçüde merkezi devletin sosyal politikalara yaklaşırnma bağlı olarak biçimlenmektedir. Merkezi yönetim, ulusal düzeyde sosyal harcamaları artırdığında, yerel yönetimler düzeyinde de sosyal hizmetlerin tür, kapsam ve niteliği genişlemektedir. Gelişmiş ülkelerde, döneminde ulusal düzeyde devletler refah devleti niteliğine sahip olurken yerel düzeyde yerel yönetimler, yer,ine getirdikleri fonksiyonlar nedeniyle, "yerel refah devleti" ve "refah belediyesi" olarak nitelendirilmişlerdir. Diğer bir tartışma alanı ise sosyal politikaların mahalli nitelikli hizmetler olup olmadığı ve bu hizmetlerin hangi düzeyde karşılanınasıyla etkinlik ve verimliliğin sağlanabileceği üzerinedir. Yerel yönetimler alanındaki çalışmalarda bu yönetim aygıtının mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin halka doğrudan ve etkin olarak sağlanmasında merkezi yönetime göre daha başarılı olduğu ileri sürülmektedir. Bu veriler ışığında çalışmada, yerel yönetimlerin sosyal politika hizmetlerinin sağlanmasındaki rol ve etkinliği gelişmiş ülke uygulamaları ve ülkemiz büyükşehir belediyeleri örnekleri incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sosyal politika ve yerel yönetimler alanıyla ilgili çok geniş bir literatür bulunmasına rağmen, yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarını inceleyen çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Üstelik ülkemizde sosyal politika, işçi sınıfı merkezli politikalar bağlamında dar anlamıyla tartışılmakta ve refah hizmetleri bağlamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun değerleri üyeleri, Başkan Sayın Dr. Murat YALÇINTAŞ ve Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN'un destekleri ile mümkün olabilmiştir. Kendilerine ve Ekonomik ve SosyalAraştırmalar Şubesi'nden Sayın Dr. İlkay Çapraz ve proje raportörü Sayın Cem Akgün başta olmak üzere emeği geçeniere gösterdikleri ilgi ve çalışmaya verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım.

20 Bu çalışmanın, ülkemiz bilim yaşamına yeni boyutlar getirmesi, sosyal politikalara olan ilginin artması ve yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarının genişlemesine katkıda bulunması en içten dileğimdir. Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

21

22 GiRiŞ Sosyal politika ve yerel yönetimler alanı oldukça geniş bir kapsama sahip akademik disiplinlerdir. Gerek sosyal politika ve gerekse yerel yönetimleri çeşitli yönleriyle ortaya koyan çok sayıda akademik çalışma, geniş bir literatür mevcuttur. Bu çalışmalar genel olarak incelendiğinde, sınırlı sayıdaki örnekleri dışında yapılan araştırma ve çalışmaların, yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki fonksiyanlarına odaklanmadığı anlaşılmaktadır. Sosyal politika alanındaki çalışmalar daha çok ulusal devletler düzeyinde yerine getirilen sosyal politikaları incelemeye yoğunlaşırken, yerel yönetimler alanındaki çalışmalar ise bu kurumların yönetsel ve mali yapıları, merkezi idare-yerel yönetim ilişkileri ve kentsel nitelikli fonksiyonları merkezlidir. Gerçekten, sosyal politika, gerek kavram gerek kapsam ve gerekse bu politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında rol alan kurumlar bakımından sınırları kesin çizgilerle belirlenememiş bir çalışma alanıdır. Sosyal politika kavramı Kıta Avrupa'sı ve Kuzey Amerika literatüründe nispeten farklı anlamlara gelmektedir. Öyle ki, bu kavram kıta Avrupa'sında "sosyal politika" Kuzey Amerika literatüründe ise daha çok "sosyal refah politikası" olarak kullanılmaktadır. Bazı yazarlar her iki kavramın aynı anlama geldiğini belirtmekte, bazıları, sosyal politikayı çok çeşitli politikalan içeren ve sosyal refah politikalarını da kapsayan çerçeve bir kavram olarak değerlendirmektedir. Benzer şekilde sosyal politikaları uygulamaya koyan devletlere kıta Avrupa'sında sosyal devlet, Kuzey Amerika'da refah devleti denilmektedir. Diğer taraftan, literatürde sosyal politikanın kapsamı ile sosyal-politikaları sağlayan kurumlar bakımından da farklı değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Çoğu çalışmada sosyal politika, işçi sınıfı merkezli politika ve tedbirler bütünü olarak algılanıp başlangıcı endüstri devrimine dayandırılmakta, kapsamı ise işçi sınıfı ile sınırlandırılmaktadır. Sosyal politikaya endüstri devriminin ortaya çıkardığı se fal et ve yoksulluk ile ağır çalışma koşullarına karşı çalışanları korumak amacıyla başvurulmaya başlandığı ileri sürülmektedir.

23 Bir diğer husus ise çalışmaların çoğunda sosyal politikanın, sadece devlet tarafından hayata geçirilen politikalar olarak ele alınması ve değerlendirmelerin sosyal politika hizmetleri düzeyinde değil, toplam kamu harcamalarının mukayesesine dayalı olarak yapılmasıdır. Oysa, devletin dışında sosyal politikanın sağlanmasına katılan kurumlar ile bu kurumların oldukça önemli düzeye ulaşan katılım ve katkılarını ortaya koyan çok geniş bir literatür mevcuttur. Sosyal politikanın sağlanmasına katılan kurumlardan biri de kamu yönetim aygıtjnın bir parçası olan yerel yönetimlerdir. Ayrıca, başta sivil kesim olmak üzere gönüllü kuruluşlar, özel sektör, dini organizasyonlar ve işletmeler sosyal politikaların sağlanmasında rol oynamaktadır. Birçok çalışmada, devletin dışındaki kurumların sosyal politikanın belirlenmesi ve uygulanması sürecine katılım ve katkısı ihmal edildiği gibi, devletin bu alandaki rol ve etkinliği de kamu yönetim aygıtını oluşturan merkezi devlet, yerel yönetimler ve diğer kamu birimleri özelinde ayrı ayrı ele alınmamaktadır. Bir ülkede tüm kamu yönetim aygıtı tarafından yerine getirilen tedbir ve önlemler sadece merkezi yönetim ölçeğinde değerlendirilmektedir. Kamu yönetim aygıtının merkezi yönetimden sonra ikinci büyük yönetim birimi olan yerel yönetimlerin bu alandaki katkılarına yeteri düzeyde vurgu yapılmamaktadır. Kuşkusuz bunda, yerel yönetim birimlerinin sosyal politika fonksiyonlarının tespit ve değerlendirilmesindeki güçlüğün etkili olduğu düşünülmektedir. Ulusal düzeyde kamu harcamaları mukayeseli çalışmalar için erişilebilirliği kolay veriler iken yerel yönetimler düzeyindeki karşılaştırmanın örnek uygulamalar üzerinde yapılması mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan yerel yönetimler yapı, fonksiyon ve nitelikleri bakımından farklı özelliklere sahip yönetim birimleridir. Yerel yönetimlerin yapı ve fonksiyonları ülkeden ülkeye değişmekte, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisi, ülkelerin toplumsal yapısı, tarihi mirası ve geleneklerine göre şekillenmektedir. Öyle ki, bazı ülkelerde yerel yönetimler demokratik olarak yönetilen, özerk, halka yakın ve halka duyarlı yönetim birimleri olarak ortaya çıkarken, bazı ülkelerde merkezi idarenin bir alt birimi olmanın ötesinde bir fonksiyon üstlenememektedirler. Bazı

24 ülke yerel yönetimleri geniş sosyal politika fonksiyonlarına sahip olup, bu politikaların mahalli düzeyde uygulanmasında özerk kararlar alabilen kuruluşlar iken çoğu ülkede yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları tek tek yasa ile saptanmış bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu yönetimler, kanunla başka bir kamu kurumuna devredilmemiş mahalli nitelikteki tüm ihtiyaçların yerine getirilmesinde ''genel yetkili" olan kuruluşlardır. Bu ülkelerde yerel yönetimler eğitim, sağlık, konut gibi temel sosyal politika hizmetleri ile toplumda kendi kendine bakamayan bireylere yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında merkezi idarelere göre daha etkindirler. Ancak, yerel yönetimlerin sosyal politikaların sağlanmasındaki rol ve etkinliği, ulusal düzeyde devletin sosyal politikalara yaklaşımı ile biçimlenmektedir. Ulusal düzeyde sosyal devlet/refah devleti anlayışına sahip devletlerin ortaya çıktığı dönemde, yerel yönetimlerin mahalli düzeydeki sosyal politikaların sağlanmasındaki rolü genişlemekte, neo-liberal politikalar ve son küresel kriz ise bu kurumları, sosyal politika fonksiyonlarında değişime zorlamaktadır. Küreselleşme ve yerelleşme olgusu ise yerel yönetimleri, ülkelerin yönetim sistemleri içinde önemi artan kuruluşlar olarak ön plana çıkarmaktadır. Nitekim, gelişmiş refah devletlerinde 1970'li yılların ortalarına kadar sosyal politikaların mahalli düzeyde uygulanması sorumluluğunu yerine getiren yerel yönetimler bazı yazarlar tarafından yerel refah devleti olarak nitelendirilecek düzeyde gelişmişlerdir. Buna karşılık, neo-liberal politikaların özelleştirme ve kamu harcamalarının kısılması olarak somutlaşan ilkeleri merkezi devletin ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu sınıdandırdığı gibi, yerel yönetimler üzerinde de etkili olmuştur. Kısacası, gerek sosyal politika ve gerekse yerel yönetimler sürekli değişim ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan alanlardır. Bu çalışmada, yerel yönetimlerin sosyal politikanın sağlanmasındaki rol ve etkinliği ele alınacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde sosyal politika yerel yönetimler ilişkisi incelenmektedir. Sosyal politika kavram ve tanımı ile sosyal politi-

25 kanın amaç ve alanının tanımlandığı ilk bölümde yerel yönetimlerin niteliği ile bu kururnların sosyal politika alanındaki rol ve fonksiyonları irdelenmiştir. Çalışmanın "yerel yönetimlerde fonksiyonel değişim ve yeni belediyecilik anlayışı" başlığını taşıyan ikinci bölümünde değişime yol açan faktörler ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yerel yönetimlerinin sosyal politika fonksiyonları ele alınmıştır. Bu bölümde, "yerel ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmadan genel sorumluluk anlayışı", "hizmetlerin sağlanmasına STK ve özel sektörün katıldığı piy<ı'salaşrna eğilimi" ile "yönetim de ortaklık" anlayışı konularına değinilrniştir. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de yerel yönetimlerin doğuşu, gelişimi ve fonksiyonları ile türleri ve organları incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ülkernizdeki belediyelerin sosyal politika fonksiyonları ele alınmıştır. Bu bölüm iki kısırndan oluşmaktadır. İlk kısırnda yasal düzenlemelerde sosyal politikalar ile Cumhuriyetin ilanından günümüze yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonlarındaki değişim irdelenmiştir. Ülkernizdeki belediyecik anlayışı ve bu anlayışta meydana gelen değişim dönemler itibariyle değerlendirilmiştir. Bu bölürnün ikinci kısmında ülkernizdeki büyükşehir belediyelerinin sosyal politika alanındaki hizmetleri incelenmiştir. İnceleme, 16 büyükşehir belediyesi üzerinde yapılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin "yoksulluk merkezli hizmetleri", "kadınlar, gençler, özürlüler ve yaşlılar merkezli genel hizmetleri" ile eğitim, sağlık, konut gibi "temel sosyal politika alanındaki hizmetleri" bu kapsarnda incelenmiştir.

26 SOSYAL POLITIKA YEREL YONETIMLER ILISKISI,

27

28 l. Sosyal Politika -Yerel Yönetimler ilişkisi 1.1. Sosyal Politikanın Temelleri, Doğuşu ve Gelişimi ilk Dönem o~yal ~~litika,. sosyal_ re~ah hizmetleri bağlamın~a el_e alındığında u~un S bır tarıhı geçını şe sahıp bır araştırma alanıdır. Bu tür hızmetler medenıyetin başlangıcından beri sağlanmaktadır. Çünkü, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler, yoksullar, akli dengeleri bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan, ihtiyaçlarını gidererneyen bireyler bulunmaktadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler geliştirilmesi ise bütün toplumların karşılaştığı en önemli problemierin başında gelmiştir 1 Bütün toplumlarda, aynı düzeyde olmamakla birlikte, sosyal refah hizmetlerinin karşılanmasına yönelik bir fikir birliğinin doğuşunda, diğer bir ifadeyle sosyal politikaların temelinde hümanist ve hayırsever duygular yatmaktadır. Bu duygular, ikinci dünya savaşından sonra refah devletinin tesis edilmesinde temel motivasyonu oluşturan duygulardır 2. Sosyal politika ve daha özelde sosyal refah hizmetleri, dinler ve hümanizmde derin köklere sahip olup, bireyler bu hizmetlere dini emir ve duyguları ile insan sevgileri nedeniyle yönelmektedir. Bugün sosyal politika kurumları ve hizmetlerinin tümü, toplumun hümanist ve hayırsever duygularının kurumsallaşmasının bir sonucudur. Bazı araştırmacılar tarafından sosyal refah hizmetlerinin başlangıcının 19. yüzyıl olarak belirlenmesi, yardımseverlik duygusunun insan varlığının bir parçası olarak ilk çağlardan beri var olduğu gerçeğine aykırı düşmektedir. Hayırsever eylemler biçiminde açığa çıkan hayırsever ve hümanist duygular daima insan olma niteliğinin ayrılmaz bir parçası olarak bulunmaktadır. Ancak, tarih boyunca, hayırsever hareketlerin performansı gönüllü organizasyonlar ve devletin koruma ve desteği altında artmış ve fakat yardım yapmanın Charles Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, Califomia: Brooks - Cole, Fifth Edition, 1993, p Tom Burden, Social Policy and Welfare: A Clear Guide, London: Pluto Press, 1998, p. 2

29 28 İSTANBUL TİCARETODASI gerekliliği ve bu konudaki sorumluluk daima topluma ait olmuştur. Diğer bir ifadeyle, sosyal politika veya sosyal refah hizmetleri birey - toplum merkezli politikalardır. Çoğu zaman bu politikalar insanların merhametinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fakat, belirtildiği gibi toplumun bu duygularından maksimum düzeyde yararlanmasında, devlet ve gönüllü organizasyonların yaldaşımları etkili olmaktadır. Öte yandan, daima, belirsizlik, savaş ve mücadelelerle dolu dünyada bir toplumıllı varlığını sürdürebilmesinde, bireyler arası rekabetten daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulması, sosyal refah hizmetlerine başvurulmasındaki diğer bir motivasyondur. Karşılıklı yardım insan topluluklarının temel bir özelliğidir ve insanlık tarihinin başlangıcından beri, bireyler arasında karşılıklı yardım söz konusudur. Sosyal politika ve sosyal hizmetlerin karşılanmasında rol alan kurumlar incelendiğinde, tarım toplumunun ilk dönemlerinde başta geleneksel geniş aile olmak üzere, dini kurumlar ve komşuların etkin olduğu görülmektedir. Planlı tarıma geçişle birlikte, özellikle geniş aile, üyelerinin ihtiyacı olan sosyal refah hizmetlerini karşılamaya başlamıştır. Örneğin, hasta üyeler, anasız babasız kalan çocuklar ve yaşlı aile bireyleri diğer aile üyeleri tarafından korunmuşlardır. Bu dönemde, geniş ailelerden oluşan kabile tipi küçük toplum birimlerinde resmi biçimde organize edilmiş bir refah sistemine ihtiyaç duyulmamıştır. Herhangi bir kimsenin aileden yardım alması, o günün geleneklerine göre bir hak olarak görülmekteydi. Geniş aile, küçük kabile ve toplum yapısı içinde hayırseverlik temeline dayalı olarak kurumsallaşan karşılıklı yardım, ortaçağ boyunca sosyal refah hizmetlerinin karşılanmasında etkili olmuştur. Avrupa' da, ortaçağda, feodal yapının ortaya çıkmasıyla, topraklarında kiracı konumunda bulunan aileler, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma düşmüşler ve feodallordlar insanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kasabalarda ise küçük zanaat sahipleri lancalarda örgütlenmişlerdir. Loncalar, üyeleri için, sınırlı düzeyde de olsa birtakım sosyal refah düzenlenrneleri yapmıştır. Her lonca çalı-

30 SOSYAL POLİTİKADA YERELLEŞ ME 2 9 şamayacak duruma düşen üyeleri ve ölen üyenin ailesi için bir tür sosyal güvenlik planına sahipti. Ancak, plandan yararlanma tüm kasaba sakinleri için değil sadece üye olanlar için mümkündü. Lancaların bu düzenlemeleri, karşılıklı yardım esasına dayanan bir çeşit ekonomik ve sosyal koruma teşebbüsüdür 3. Ortaçağ Avrupa'sında kıtlık, savaş, salgın hastalıklar ve kimi bölgelerde feodal yapının bozulması nedeniyle korunmaya muhtaç insan sayısının çok büyük miktarlara ulaşması, ilk defa devletin doğrudan müdahalesini beraberinde getirmiştir. Çünkü, daha önceki dönemde etkin olan dini kurumlar ve ailelerin, kendi kendine bakamayan çok sayıdaki insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildi. Bu amaçla, İngiltere'de ı300'lü yılların ortalarından ı800'lü yılların ortalarına kadar bir dizi Yoksulluk Yasası yapılmıştır. Bu yasalardan en önemlisi ve I. Kraliçe Elizabeth tarafından ı6oı yılında yapılmış olup, İngiltere ile birlikteamerikan kolonilerinde de uygulanmış) 4 ve her iki ülkedeki sosyal refah politikalarının bi çimlenmesinde önemli etkiler yapmıştır 5 Ancak, ilginç olan husus ı 60 ı tarihli bu Yasanın sosyal bir problem haline gelen yoksulluğu hafifletmekten daha çok, hakim sınıfların dilencilik konusundaki şikayetlerinin ortadan kaldırılmasını amaçlamış olmasıdır 6 Nitekim, çalışabilecek durumda olduğu halde dilenenierin veya yardım isteyenlerin işyerlerinde çalıştınlmasına yer veren maddeler bulunmaktaydı. Öyle ki, çalışabilecek durumda olan fakirler, hafif işlerde çalışmak zorundaydı. Çalışmayı reddetme si halinde ise hapsedilecekti ve diğer vatandaşların bunlara yardım etmesi yasaklanmıştı. Çalışmayacak durumdaki fakirler ise, "yaşlılar, körler, sağırlar, çocuklu anneler ve fiziki veya zihni özürlüler" olarak belirtilmekte ve bunla- 3 Charles S. Prigmore- Charles R. Atherton, Social Welfare Policy: Analysis and Formulation, Massachusetts: D. C. Heath and Company, Second Edition, 1986, p Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, a.g.e., p Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, a.g.e., p. 14 -Maurice Bruce, The Rise of the Welfare State: English Social Policy, , London: Cox- Wyman, 1973, p Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare, a.g.e., p Bruce, The Rise of the We1fare State: English Social Policy, , p. 1-5.

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET 98 SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET Süleyman ÖZDEMİR * Devlet (refah devleti), 20. yüzyıl boyunca, sosyal refah hizmetlerini en

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ Ahmet Turan ADIYAMAN - Sayıştay Uzman Denetçisi Salim DEMİREL - Sayıştay Başdenetçisi 1. GENEL OLARAK Sosyal yardım ve hizmetler, toplumda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Faruk SAPANCALI * ABSTRACT The notion of social exclusion originated during the 1970 s in France. But, exclusion discourse became

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Kürşad MAHMAT Ankara-2008 T.C.

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar DOSYA SOSYAL GÜVENLIK Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası Aziz Çelik

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı