TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1

2 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013

3 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yeşim KÖRPE Sefa SONGÖR

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ B- BÜTÇE GELİRLERİ C- FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Bilimsel Projeler Bilimsel Toplantılar Yayın Faaliyetleri Bilişim Sistemleri Kazı Faaliyetleri B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ III. TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- BÜTÇE GİDERLERİ B- BÜTÇE GELİRLERİ C- FİNANSMAN IV. TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Bilimsel Toplantılar Bilimsel Projeler Kurslar Yayın Faaliyetleri B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ... 30

5 GİRİŞ Kurumun teşkilat mevzuatı tarihli 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Tarih Kurumu, Yüksek Kurumun Kuruluşuna dahil, ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olup, hizmet ve görevlerini mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler doğrultusunda Yüksek Kurum Başkanlığının gözetim, denetim ve eşgüdümünde yerine getirmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun un 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanun a ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

6 I. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ Türk Tarih Kurumu Başkanlığına 31 Aralık 2012 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6363 sayılı Kanun un 6/2 inci maddesi gereği, TL aktarma yapılmış, aynı Kanun un 6/6 maddesi gereği ,38 TL (F) işaretli cetvelde belirtilen tutar üzerinden, likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılmış ve toplam ödeneğimiz ,38 TL olmuştur. Toplam ödeneğin yüzde 68,08 i tutarındaki TL yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6260 sayılı Kanun ile tefrik edilen TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 126,92 oranına karşılık gelmektedir yılının ilk yarısında TL gerçekleşen harcamaya göre 2013 yılının ilk yarısında ise yüzde 190,68 artış ile TL olmuştur ve 2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göne ilk altı aylık gerçekleşmesi ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1 : yılı ödenek ve gerçekleşme durumu(tl-%) Toplam Ödenek Toplam Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı (%) Personel Giderleri ,36 SGK Devlet Primi Giderleri ,32 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,35 Cari Transferler ,35 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM , Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3

7 Türk Tarih Kurumu 2013 yılının ilk yarısında toplam harcamaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -1: 2013 yılı harcamalarının Ocak-Haziran dönemi kullanım oranları (%) % % % % % Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 2: 2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi harcamalar(tl) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4

8 2012 ve 2013 yılları bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık toplam harcama miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 3: 2012 ve 2013 yılları toplam ödenekleri ile Ocak-Haziran dönemi harcamaları (TL) TOPLAM ÖDENEK HARCAMA Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. 1- PERSONEL GİDERLERİ Kurumumuz 2013 yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin yüzde 74,35 lik kısmını oluşturmaktadır yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 40,36 oranında artış görülmektedir. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yüksek Kurum Uzmanlığı yönetmeliği gereği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumca düzenlenen tarihinde açılan sınav ile 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı 2013 yılında göreve başlamıştır Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5

9 2012 yılında 41 adet olan dolu kadro sayısı 61 e yükselmiştir. Personel giderlerindeki artışın nedeni 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısının göreve başlamasıdır ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 2: yılları personel giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri(tl) Personel Giderleri Toplam Ödenek Ocak- Haziran Dönemi Oranı(%) Toplam Ödenek Ocak- Haziran Dönemi Oranı(%) Artış Oranı (%) Memurlar , ,90 42,20 Sözleşmeli Personel , ,17 8,19 TOPLAM , ,35 40, ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 4 : yılları personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı(tl) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6

10 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 5 : yılları ikili düzey harcamaların dağılımı(tl) Memurlar Sözleşmeli Personel 2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinin yüzde 80,15 lik kısmını oluşturmaktadır yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 19,32 oranında artış görülmektedir. Kurumumuza 2013 yılının ilk altı aylık dönemde 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının göreve başlaması nedeniyle personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde artış görülmektedir ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7

11 Tablo - 3: yılları sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri(tl) SGK Devlet Primi Giderleri Toplam Ödenek Ocak- Ocak- Haziran Toplam Haziran Dönemi Oranı(%) Ödenek Dönemi Oranı(%) Artış Oranı (%) Memurlar , ,63 20,41 Sözleşmeli Personel , ,83 0,69 TOPLAM , ,15 19, ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 6: yılları sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8

12 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 7: yılları ikili düzey harcamaların dağılımı(tl) Memurlar Sözleşmeli Personel 3- MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin yüzde 35,74 lük kısmını oluşturmaktadır yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve hizmet alımları giderlerinde yüzde 4,35 oranında artış görülmektedir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9

13 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: yılları mal ve hizmet alım giderleri ödenek durumu ve Ocak Haziran dönemi gerçekleşmeleri(tl) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,00 0,00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,76-26,17 Yolluklar , ,04-55,86 Görev Giderleri , ,91-348,66 Hizmet Temsil ve Alımları , ,61 26,22 Tanıtma Giderleri , ,14 58,30 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,32-4,93 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,45-413,89 TOPLAM , ,74 4,35 Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde bulunan Tanıtma Giderlerindeki artışın nedeni, 2013 yılının ilk altı aylık diliminde 5 kitap fuarına katılım sağlanmasıdır yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların aylık dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10

14 Grafik 8: yılları mal ve hizmet alım giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik - 9: 2013 yılı Ocak Haziran dönemi mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların toplam harcamaya göre dağılımı(tl-%) % % % % Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar % 0 0% % % Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2013 yılı mal ve hizmet alımları için yapılan toplam harcamanın %46,56 lık dilimini hizmet alımları oluşturmaktadır Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11

15 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan hizmet alımları harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: yılı Ocak Haziran dönemi hizmet alımlarının dağılımı(tl) Ekonomik Kod Açıklama Artış Oranı (%) Hizmet Alımı , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , Bilgisayar Hizmeti Alımları(Yazılım ve Donanım Hariç) , Müteahhitlik Hizmetleri , Enformasyon ve Raporlama Giderleri , Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Posta ve Telgraf Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri , Yolcu Taşıma Giderleri , Yük Taşıma Giderleri , Geçiş Ücretleri , İlan Giderleri , Sigorta Giderleri , Komisyon Giderleri , Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler , Taşıt Kiralaması Giderleri , Personel Servis Kiralama Giderleri , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , Diğer Binaların İşletme Maliyetine Katılım Giderleri , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri ,38 TOPLAM ,22 Hizmet alımları içerisinde bulunan Temizlik Hizmet Alımlarının artış nedeni, fuarlara katılım olması, kitap depolarında kitap taşınması ve personel sayısının artması nedeniyle 2012 yılına göre işçi sayısında artış yapılmasındandır. Telefon giderlerinin artmasının nedeni personel sayısının artmasıdır yılında ilk defa Taşıt Kiralaması Giderleri kullanılmıştır. 9 adet taşıtın tasfiyesi nedeniyle 4 adet taşıt hizmet alımı yoluyla kiralanmıştır Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12

16 Grafik 10: yılı Ocak Haziran dönemi hizmet alımlarının aylık gerçekleşmeleri(tl) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN CARİ TRANSFERLER 2013 yılı bütçesinde cari transferler için ,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6363 sayılı Kanun un 6/6 ıncı maddesi gereği, ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek ,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğinin ( yıl içinde yapılan ekleme dâhil) yüzde 100,61 lik kısmını oluşturmaktadır yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transfer harcamalarında yüzde 87,35 oranında artış göstermiştir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ödeneğine yıl içinde ,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (E) işaretli cetvelin 79 uncu sırasında yer alan Kanun hükmüne dayanılarak, Yakın Dönem Tarih Araştırmaları faaliyetleri için ,00 TL transfer yapılmıştır. Bu nedenle, cari transfer harcamaları yüksek görülmektedir. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuza 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısının göreve başlaması nedeniyle kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kaleminde yer alan memurların öğle yemeğine yardım gideri artış göstermiştir. Hane halkına yapılan transferler içerisinde bulunan burs ücretleri 2012 yılına göre 2013 yılının ilk altı ayında burs alan kişi sayısı azaldığından harcamada azalış görülmektedir yılını ilk yarısında yurtiçi 48 yüksek lisans, 37 doktora, 1 doktora sonrası; yurtdışı 1 doktora sonrası burs verilmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13

17 Türk Tarih Kurumu yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 6: yılları cari transferler ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri (TL) Cari Transferler Toplam Ödenek 2012 Ocak-Haziran Dönemi Oranı(%) Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek 2013 Ocak-Haziran Dönemi Oranı(%) Artış Oranı (%) Görev Zararları , ,00 8,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,88 99,86 Hane Halkına Yapılan Transferler , ,49-0,44 Yurt Dışına Yapılan Transferler , ,00 0,00 TOPLAM , ,61 87, ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 11: yılları cari transferler harcamalarının Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı(tl) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14

18 5- SERMAYE GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde sermaye giderleri için ,00 TL. başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6363 sayılı Kanun un 6/6 ıncı maddesi gereği, Kurumumuz bünyesinde bulunan binaların bakım onarımı için ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek ,00 TL olmuştur yılında ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten harcama yapılmamış, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin yüzde 24,34 lük kısmını oluşturmaktadır. Artışın nedeni, hizmet binasında, kızılay kitap satış bürosunda ve İstanbul irtibat bürosunda onarım işleri yapılmış, hizmet binası bahçesine billboard yerleştirilmiş ve Kurum arşivi yeniden düzenlenmiştir yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7: yılları sermaye giderleri ödenek durumu ve Ocak Haziran dönemi gerçekleşmeleri (TL) Sermaye Giderleri Toplam Ödenek 2012 Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek 2013 Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Mamul Mal Alımları , ,74 100,00 Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,00 0,00 Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , ,00 0,00 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,00 100,00 TOPLAM , ,34 100, Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15

19 Tablo 8: Sermaye Giderlerine İlişkin proje bazında ödenek tablosu aşağıda gösterilmiştir(tl) PROJE ADI KARAKTERİSTİK 2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) EKLENEN 2013 YILI TOPLAM ÖDENEK (TL) Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Türkiye'nin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Projesi Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma Projesi Tarihi Sinema ve Belgesel Film Projesi Muhtelif İşler Araştırma Araştırma Hizmet Alımı Etüd-Proje, Müşavirlik Etüd-Proje, Onarım, Donanım, Yazılım, Makine-Techizat, Yayın Alımı B- BÜTÇE GELİRLERİ 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun unda ,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde toplam ,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar tahmin edilen bütçe gelirinin yüzde 12,32 oranına karşılık gelmektedir yılında tahmin edilen bütçe gelirinin altında toplam ,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise ,00 TL gerçekleşme olmuştur yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2012 yılının ilk yarısına göre yüzde 485,44 oranında azalış göstermektedir yılı bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirinin 2013 Haziran ayında hesaplara alınamamasından kaynaklanmaktadır Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

20 2012 ve 2013 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 9: yılı Ocak Haziran dönemi gelirlerinin dağılımı(tl) Bütçe Gelirleri Bütçe Geliri Tahmini Ocak- Haziran Dönemi Tahsilatı Net Tahsilatın Tahmine Oranı (%) Bütçe Geliri Tahmini Ocak- Haziran Dönemi Tahsilatı Net Tahsilatın Tahmine Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,43-330,00 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri , ,56-43,38 Diğer Mal Satış Gelirleri , ,60-74,05 İştirak Gelirleri , , ,55 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , ,00 0,00 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,48-73,67 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 0,00 Mevduat Faizleri , ,93-67,54 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , ,00 0,00 Kişilerden Alacaklar , ,33 37,50 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , ,20-307,14 Artış Oranı (%) TOPLAM , ,32-485,44 Grafik 12: 2013 yılı gelirleri dağılımı(tl-%) % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler 0 0% % C- FİNANSMAN Kurumumuzun bütçe giderleri kendi öz gelirleri olan; bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirleri, bankadaki mevduat faiz gelirleri, yayın satış ve diğer gelirlerle finanse edilmektedir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17

21 II. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 1- Bilimsel Projeler Osmanlı Dünyasında Bina Kitabeleri konulu Prof. Dr. Hatice Aynur un projesi: Bu proje ile Osmanlı döneminde tüm Osmanlı coğrafyasında inşa edilmiş her türden mimari yapının kitabelerini toplayıp bilgisayar ortamında bir veri tabanı oluşturmayı ve bunları kullanılabilir hale getirilerek, araştırmacıların hizmetine sunulması hedeflenen projenin çalışmaları devam etmektedir. Laonikos Halkokondilis in Historia adlı eserinin çevirisi Prof. Dr. Feridun Emecen başkanlığında başlatılmış olup, üçte ikilik kısmı tamamlanmıştır yılında da proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yeni İpek Yolu Araştırma Projesi: Tarihî İpek Yolu nun tarihini yoğunlaştırarak canlandırmak, Tarihî İpek Yolu güzergahında yer alan ülkeler arasında akademisyen değişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Çin Sosyal Bilimler Akademisi Çin Sınır Bölgeleri Tarih ve Coğrafyası Araştırma Merkezi ve Türk Tarih Kurumu arasında 2015 yılına kadar devam edecektir. 2- Bilimsel Toplantılar İdarece Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: 21 Mart 2013 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından tarih bölüm başkanlarının katılımıyla I. Tarih Çalıştayı: Türk Tarihi ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ankara da yapılmıştır. Çalıştaya 80 bölüm başkanı veya temsilcisi katılmıştır. 24 Haziran -5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara da Sosyal Bilimler Seminerleri düzenlenmiştir. Seminerlere konuşmacı olarak katılanlar ve konuları aşağıda verilmiştir: 24 Haziran 2013 te: Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Vedat Gürbüz, Türk Dış Politikasında Kafkasya Doç. Dr. Nuh Aslantaş, Arap Yahudi İlişkilerinin Tarihi Kökenleri 25 Haziran 2013 te: Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tarih Yazıcılığı Üzerine Doç. Dr. Veysel Ayhan, Türk Dış Politikasında Ortadoğu Habib Hürmüzlü, Ortadoğu da Türkmenler 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18

22 26 Haziran 2013 te: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Felsefe Tarih İlişkisi Doç. Dr. Bestami Bilgiç, Türk Dış Politikasında Balkanlar Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Osmanlı ve Etrafındaki Dünya 27 Haziran 2013 te: Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Osmanlı Kültürünün Avrupadaki Yansımaları Prof. Dr. Melek Fırat, Türk Dış Politikasında Afrika Prof. Dr. Osman Gümüşçü, Anadolu Atlası 28 Haziran 2013 te: Mehmet Genç, Osmanlı Ekonomisi Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu Prof. Dr. Altan Çetin, Arap Baharı ve Türkiye 1 Temmuz 2013 te: Doç. Dr. Erhan Afyoncu, Osmanlı Tarih Araştırmaları Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya, Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye İran İlişkileri Prof. Dr. Cihat Göktepe, Osmanlıdan Günümüze Kıbrıs 2 Temmuz 2013 te: Prof. Dr. Metin Hülagü, Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş Prof. Dr. Esin Kahya, Bilim Tarihi Metodolojisi Doç. Dr. Yasemin Avcı, Bir Osmanlı Kenti Kudüs 3 Temmuz 2013 : Prof. Dr. Cemil Koçak, Türk Politik Tarihi Prof. Dr. Halil İnalcık Osmanlı İmparatorluğu Prof. Dr. Kemal Çiçek, Ermeni Meselesi 4 Temmuz 2013 te: Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu, Türk Rus İlişkileri Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türk Amerikan İlişkileri Prof. Dr. Mehmet Özcan, Türk AB İlişkileri Başka Kurumlarla Ortaklaşa Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: Nisan 2013 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu ve Tataristan İlimler Akademisi Şehabettin Mercani Tarih Enstitüsü İşbirliğiyle Akdes Nimet Kurat ın Hayatı ve Eserleri konulu sempozyum düzenlenmiştir. Başka Kurumların Düzenlediği Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantılar: 28 Mart 1 Nisan 2013 tarihlerinde Azerbaycan Üniversitesi ve Azerbaycan Genç Bilim Adamları Derneği işbirliğiyle Azerbaycanlıların Soykırımı Arşiv Belgelerinde adlı sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyuma Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR katılmıştır Nisan 2013 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi tarafından Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023 adlı toplantı düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ toplantıya katılmışlardır Nisan 2013 tarihlerinde Arab World İle Museum No Frontiers tarafından Europe e-sergisi Birinci Vasilik Komite Toplantısı düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 19

23 30 Nisan 1 Mayıs 2013 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Batıda II. Abdülhamit İmajı adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır. 02 Mayıs 2013 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Gelecek Geçmişi Tartışıyor adlı sempozyum düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır Mayıs 2013 tarihlerinde Çorum Hitit Üniversitesi tarafından Hicaz Demiryolları Üzerine Değerlendirme adlı panel düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır Mayıs 2013 tarihlerinde Çanakkale Üniversitesi ve Çanakkale Valiliği işbirliğiyle Uluslar arası Gelibolu adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Aytaç YÜRÜKÇÜ katılmıştır Mayıs 2013 tarihlerinde Makedonya Tarih Enstitüsü tarafından Dinler ve Medeniyetler Arası Diyalog Üzerine Üçüncü Dünya Konferansı düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır. 29 Mayıs 2013 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi İşbirliğiyle Osmanlı Bursası nda Dil, Kültür ve Edebiyat Şöleni adlı panel düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır. 4 Haziran 2013 tarihinde National University of Mongola tarafından Silk Road: Past, Present and Future adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ katılmıştır Haziran 2013 tarihlerinde Utah University tarafından The Caucasus at Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity & Nation-Building(1870s-1920) adlı panel düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ, Prof. Dr. İ. Ethem ATNUR ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır. 19 Haziran 2013 tarihinde Sakarya Üniversitesi tarafından Orta Doğu Araştırmaları adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır. 3- Yayın Faaliyetleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 çeviri ve 7 yeni araştırma eseri olmak üzere 10 adet yeni eserin basımı yapılmış olup, 2 adet tıpkıbasım yapılmıştır. Ocak-Haziran döneminde yurtiçinde bulunan üniversite ve diğer kamu kurum ve kişilere adet eser, 6 adet süreli yayın; yurtdışındaki üniversitelere 214 adet eser ücretsiz olarak gönderilmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 20

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2011 2011 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2012 2012 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yalova Üniversitesi I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012 SUNUŞ 2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetişim

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 T.C BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim 215 www.erciyes.edu.tr 1 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı