CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin"

Transkript

1 ISSN A ustos 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Mehmet Atalay tebrik etmek gerek Bas n lan Kurumu, Bab- Ali yafl yor dergileri konufluyor slogan ile Bas n Bayram an s na, Bâb- Âli'den hat ralar n yer ald Dergi Bâb Ali ad yla koleksiyon nüshas dergi neflretti. Takdirlik Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA CHP ç k fl ar yor Cumhurbaflkanl seçim sonuçlar n n bomba etkisi yapt partilerin bafl nda gelen CHP de yönetim de parti içi muhalefet de ola anüstü Kurultayda hesaplaflman n planlar n yap yor. Bu hesaplaflman n ipuçlar söylemlere yans maya bafllad bile. K l çdaro lu ve yönetim, partinin birlik, bütünlük içinde 2015 seçimlerine gitmesini isterken, eski genel baflkanlardan Antalya Milletvekili Denez Baykal n, Mucize isim de il, CHP lilik ruhu vurgusu, muhaliflerin aç s ndan önemsenen bir öneri olabilir sim de il, CHP lilik! Ç k fl yolu Hac Bektafl CHP de ç k fl yolu aray fl sürüyor. Art k ola anüstü kurultay n önünde bir engel kalmad. Dolay s yla, sorun flimdi isim üzerinde yükseliyor Parti için muhaliflerin ortak hareket etmesi halinde Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun ifli elbette biraz zorlafl r. Ancak, yeniden seçilmesini mucizelere ba layacak bir genel baflkan n ola anüstü kurultay karar olmas da zor Parti yönetimi ve K l çdaro lu, muhaliflerin dilenden düflürmeyece i bir kurultay türküsü ile sinir harbi yaflayaca - na; hele hele; (çok zor ama) muhaliflerin ola- anüstü kurultay toplayacak imzay bulma ihtimaline karfl ola anüstü kurultay kabul etmesi en az ndan psikolojik bir üstünlük getirdi. CHP de dilleri susturmak zor oldu undan, kurultaya kadar her kafadan bir ses ç kma ihtimali var. Fakat K l çdaro lu ve yönetim de muhalifler de biliyor ki, söylem ve eylem birlikteli i olmazsa parti taban bundan çok olumsuz etkilenebilir.bunu en iyi bilenlerden olan eski Genel Baflkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP, parti içinde en yo un çekiflmeleri, mücadeleleri yaflad ortamda Türkiye'nin birinci siyasi partisi olarak ç kt sözlerinin ard ndan ne dedi: Hiç kimse mucize bir isim de il, önemli olan CHP duygusu aya a kalks n. Muhaliflerin stratejisi bu cümleden ilham alacak olmal smail Kara Kara ca 14. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Bencileyin Sözler 8. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 3. Sayfada Deniz Baykal ve Kemal K l çdaro lu, RTÜK üyesi Ali Öztunç'un nikah nda flahitlik yapt. Dursun ERKILIÇ AK PART RAM OLACAK AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fiahin, AK Parti Genel Baflkanl na gelecek isimle ilgili, "Bir arkadafl m z bu görevi üstlenmifl olacak. O her kim olursa olsun AK Partililer olarak bizim genel baflkan m zd r, baflbakanl da üstlenece i için bizim de baflbakan m zd r" dedi. HABER 12. SAYFADA SALLADILAR! ABD'nin Missouri eyaletinde silahs z siyahi bir ABD yi sallayan Ferguson'daki ikinci protesto gencin polis taraf ndan öldürülmesi üzerine bir gösterisi Brown'un öldürüldü ü Canfield yolunda yap ld. Ülkenin birçok bölgesinden gelen ve haftad r devam eden fliddet olaylar nedeniyle ola- anüstü durum ve soka a ç kma yasa ilan edilen beyazlar n da ço unlukta oldu u kalabal k olay yerinden yaklafl k 2 kilometre uzakl ktaki Greater St. St. Louis'in Ferguson semtinin birçok noktas nda çok say da protesto gösterisi gerçekleflti. Marks Aile Kilisesi'ne kadar yürüdü. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, bu y l sponsorlu unu stanbul Befliktafl Belediyesi'nin üstlendi i 51. Ulusal, 25. Uluslararas Hac Bektafl Veli'yi anma törenlerine kat ld. K l çdaro lu yapt konuflmada, "Peygamberimizin ve O'nun üstün ahlak yolunu kendisi için yegane yol olarak kabul eden Hac Bektafl Veli'nin yolundan yürümezsek, kurdu- umuz uygarl k düzeninin zulüm ve gözyafl üretti ini görmeye devam edece iz" dedi. K l çdaro lu Anadou'daki insanl k meflalesinin ateflini yakan, gönüllerdeki bu aflk ve muhabbet köprüsünü kuran Ahmet Yesevi'dir, Mevlana'd r, Pir Sultan Abdal'd r, Yunus Emre'dir, Hac Bektafl Veli'dir" ifadesini kulland. HABER 12 DE AOÇ de yang n Atatürk Orman Çiftli i'nde yap m devam eden yeni Baflbakanl k binas n n karfl s ndaki ormanl k alanda yang n ç kt. Otlar n kuru olmas nedeniyle k sa sürede yay lan yang n itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklafl k bir saat süren yang nda, çok say da a aç zarar gördü. Yang na müdahale eden ekipler, bir kaplumba an n da hayat - n kurtard. So uk suyla y kanan kaplumba a, tekrar do aya b - rak ld. Muhtar deyip geçmeyeceksin Muhtarlar, demokrasinin tabana yay lmas nda, toplumsal bar fl n sa lanmas nda, huzur ve güvenli in korunmas nda çok büyük bir görevi yerine getiriyor. Son seçimde, Çalseki Mahallesinin muhtarl - na seçilen Vahit Kargal o lu, Biz sesimizi kimselere duyuram - yoruz diye sitem edince, yi de kardeflim neyini yazaca m ki diye karfl l k verdim. Hakl s n deyip susar sand m, yan lm fl m Dursun ERKILIÇ n röportaj 12 de

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 18 Ağustos 2014 Pazartesi Halk türkülerine yaptıkları modern düzenlemelerle dikkati çeken müzik topluluğu Mesel, Ağustos'ta Rusya'da düzenlenecek "Krutushka Etnik Müzik Festivali"nde sahne alacak. Müzik topluluğu Mesel Rusya da konser verecek... İSTANBUL - Halk türkülerine yaptıkları modern düzenlemelerle dikkati çeken müzik topluluğu Mesel, Ağustos'ta Rusya'da düzenlenecek "Krutushka Etnik Müzik Festivali"nde sahne alacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, single olarak müzikseverlere sunduğu "Getme" adlı türküsü sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan, Said Rüstemov'un bestesini canlı performans kaydı şeklinde seslendiren, World M usic Network tarafından hazırlanan "Haziran ayı dünyanın en iyi etnik müzik video klibi listesi"ne giren Mesel, ilk konserini Rusya'da verecek. Grup, Ağustos'ta Rusya'da yapılacak, daha önce Theodosii Spassov, Huun Huur Tu gibi dünyaca ünü müzik gruplarını ağırlayan Krutushka Etnik Müzik Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak. Mesel konserde dünyaca ünlü müzisyen Vladiswar Nadishana ile birlikte pe rformans sergileyecek. Yaptıkları müziği "etnik caz" olarak tanımlayan Mesel ilk albümlerini kasım ayında müzikseverlerle buluşturacak. Mesel, eylül ayından itibaren Türkiye konserlerine başlayacak. Mesel, Berklee College of Music çıkışlı New York'ta çeşitli gruplarda caz geçmişi olan kontrbass sanatçısı Apostolos Sideris'in, Doğu müziğinin caz ile etkileşimi üzerine araştırmalar yaparken, benzer çalışmala rı olan ve başka bir proje için Amerika turunda olan bağlama sanatçısı Sinan Ayyıldız'la tanışması sonucu kuruldu. Repertuvarını Anadolu ve çevresi halk müzikleri olarak belirleyen grup, Anadolu'daki ses tekniklerine hakim genç opera sanatçısı İsmet Aydın'ın katılımıyla tarzını belirledi. Temel çizgisini, eserin ruhuna zarar vermeden, jazz stilleri ve modern düzenlemeler üzerine çalışmak olarak belirleye n grup, ilk single çalışmasını kemane sanatçısı Uğur Önür'ün katılımıyla yaptı. 20:15 SÜRPRİZ BABA 19:50 İYİ OLAN KAZANSIN Yönetmen : Josh Gordon, Will Speck Oyuncular : Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson Yapım : 2010 Komedi 40 yaşına basmış Kassie Larson, suni döllenme yoluyla hamile kalmaya karar vermiştir. En iyi arkadaşı Wally, ona destek vermek için yanındadır. Ancak Wally gizlice, Larson'u hamile bırakacak kişinin spermleri ile kendisininkini değiştirir. Kassie hamile kalmıştır ve çocuğunun gerçek babası nevrotik ve güvensiz Wally'dir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:This Means War Yönetmen:Mcg Oyuncular:Tom Hardy, Reese Witherspoon, Chris Pine Yapım Yılı:2012 Tür:Komedi/ Aksiyon/Macera Hem çok iyi iki dost, hem de CIA'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, (Tom Hardy ve Chris Pine) birbirlerinden habersiz aynı kadına (Reese Witherspoon) aşık olurlar. Lauren de tam karar verinceye kadar her ikisiyle çıkmakta bir sakınca görmeyince, ajanlar yeteneklerini bu sefer birbirlerini alt etmek ve Lauren'i tavlamak için kullanırlar... VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Sinema "Ben, Kendim ve Annem" Ayrılık acısı psikolojisini bozdu DIŞ HABERLER - Beş yıllık birlikteliğin ardından F1'in ilk siyahi pilotu Lewis Hamilton ile yollarını ayıran şarkıcı Nicole Scherzinger, büyük bir ayrılık acısı yaşıyormuş. Her iki ünlü ismin, kariyerlerinin yoğunluğu nedeniyle aldığı bu ayrılık kararının ardından; ünlü şarkıcı, psikolojik destek görmeye başlamış. Ünlü Fransız sanatçı Guillaume Gallienne'in yıllardır sahneye koyduğu tek kişilik tiyatro gösterisinin beyazperde uyarlaması "Ben, Kendim ve Annem"de, sanatçının cinsel anlamda karışık geçen gençlik günlerine dönülüyor. Film boyunca eşcinsel film klişelerini ve büyüme öykülerini alaya alan Guillaume, hem kendi gençliğini hem de annesini canlandırıyor. Guillaume Galienne'in hem yönettiği hem de oynadığı filmde, Galienne'ye Andre Marcon, Françoise Fabian ile Diane Kruger eşlik ediyor. "Kahraman Şövalye" Şöhret eşittir Manuel Sicilia'nın yönettiği animasyon filmi "Kahraman Şövalye"nin seslendirmelerini Freddie Highmore, Antonio Banderas, James Cosmo ile Charles Dance yaptı. Filmde bürokratların yönettiği ve şövalyelerin yasaklandığı bir krallıkta yaşayan Justin'in maceraları izlenebilecek. yalnızlık DIŞ HABERLER - Jay-Z'nin desteğiyle kısa sürede müzik dünyasında kendisini ispat eden Rita Ora, GQ dergisinin İngiltere sayısı için özel bir röportaj verdi. Şöhretli olmanın dışardan göründüğü kadar kolay olmadığını söyleyen Ora, "Şöhret bence yalnız kalmak ve işkolik olmak demek" dedi.

3 ANKARA 18 Ağustos 2014 Pazartesi 3 Yenimahalle de El Emeği Pazarı açılıyor. Ev hanımlarının ekonomik hayata dahil olması amacıyla hayata geçen projeyle el emeği, göz nuru eserlerle aile bütçesine hanım eli değecek. HABER MERKEZİ- Yenimahalle de El Emeği Pazarı açılıyor. Ev hanımlarının ekonomik hayata dahil olması amacıyla hayata geçen projeyle el emeği, göz nuru eserlerle aile bütçesine hanım eli değecek. Kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi için etkinlikler gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, bu kez Turistlerin gözdesi Ulucanlar Müzesi Kongo Büyükelçisi Vilayette HABER MERKEZİ - Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'i ziyaret etti. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Günümüzde ülkeler arası ilişkiler ile birlikte şehirlerin de birbirleriyle kültürel ve ekonomik ilişkileri çağımıza damgasını vuracaktır. dedi. Vali Yüksel, kent yöneticilerinin farklı ülkeler ve farklı şehirler arasındaki ilişkilerin önemine değinerek bu şekilde gerçekleşen bilgi ve tecrübe alışverişinin taraflar arasındaki ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi ve Türkiye Cumhuriyeti Başkenti Ankara ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkenti Kinşasa arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine katkı yapmada gayretlerini arttıracağını söyledi. de kadınlara el emeklerini satabilecekleri bir gelir kapısı açıyor. Yenimahalle Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi nde gerçekleşecek olan projeyle hanımlar, gıda ve fabrikasyon ürünlerin dışında kendi yaptıkları ürünleri görücüye çıkarırken, aile bütçesine de katkıda bulunacak. Kadınlara her zaman kapılarını açan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba da Ankara Valisi Alâaddin Yüksel ile karşılıklı işbirliği ve dostluk bağlarının olumlu, yapıcı ve gayretli yaklaşımlarla daha da güçleneceğine olan inancını belirterek Ankara Kinşasa şehirleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki dikkatlerinden ve ev sahipliğinden dolayı şükranlarını sundu. ANKARA - Turistler Ankara da en çok Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi ni ziyaret ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Ankara ya geçtiğimiz yıl yaklaşık 850 bin turist geldi. Dünyanın hemen hemen her ülkesinden gelen yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında Anıtkabir geliyor. Anıtkabir i, tarihi evleri ve sokaklarıyla büyük beğeni toplayan Ankara Kalesi ve Altındağ Belediyesi tarafından restore edildikten sonra müze olarak kapılarını açan Ulucanlar Cezaevi Müzesi takip ediyor. Aynı zamanda Ankara nın en çok ziyaret edilen özel müzesi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, yabancı turistlerin tercih listesinde, ilk 3 te yer alıyor. Altındağ da bulunan tarihi ve kültürel değerlere ilgi gösterilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Eylül ayından itibaren her hafta cumartesi günü gerçekleşmesi öngörülen projede, stantların sayısı 100 olarak belirlenirken, başvuru sayısına göre stant sayısı artabilecek. Su deponuzun temizliğini ihmal etmeyin!.. Su depolarından kullanılan suların sağlıklı olması için rutin bakım ve temizlik işlemlerinin mutlaka yaptırılması gerektiğini vurgulayan Ankara Su ve Kanal İşletmesi (ASKİ) Genel Müdürü İrfan Kaya, Başkentlileri uyardı. HABER MERKEZİ- ASKİ nin, temiz ve kaliteli nitelikteki içme suyunu evlere kadar büyük bir titizlik içinde getirdiğini ifade eden Kaya, rutin bakımları aksatılan su depolarından alınan suların tehlike oluşturduğunu söyledi. Genel Müdür Kaya, apartman ve işyerlerindeki su depolarının temizliğinin hiçbir Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara ya gelen yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Ankara yı ziyarete gelen yabancı turist sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. destek olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye nin en önemli sorunlarından biri, çalışma hayatında kadın istihdamının düşük olmasıdır. Biz de kadınların hem aktif olarak ekonomik hayata katılması, hem de aile bütçelerine katkı sağlaması için böyle bir proje gerçekleştirdik dedi. aksatmaya sebebiyet vermeden yaptırılması gerektiğini belirterek, Su depolarında periyodik temizlik aksatıldığında, depoların içerisinde pas oluşuyor, yosun tutuyor, bakteriler ürüyor Kısacası insan sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuz koşullar meydana geliyor dedi. ASKİ nin şehir şebeke suyunu İvedik İçme Suyu Arıtma Eylül ayından itibaren her hafta cumartesi günü gerçekleşmesi öngörülen projede, stantların sayısı 100 olarak belirlenirken, başvuru sayısına göre stant sayısı artabilecek. Başvuruların 25 Ağustos a kadar devam edeceği projeyle, kadınların ticari hayata katılması ve girişim ruhunun artırılması hedefleniyor. başta olmak üzere bölgesel arıtma tesislerinde son teknolojik sistemlerle arıtarak en sağlıklı şekliyle abonelerine sunduğunu ifade eden Kaya, abonelerin de suyunu hijyen ve güven içinde tüketebilmeleri için üzerlerine düşen görevi yerine getirerek, yılda en az bir kez su depolarının bakım ve temizliğini yaptırmaları gerektiğini kaydetti. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Restore edilen tarihi Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi, tarihi Ankara evleri ve nostaljik sokaklar, restore ettiğimiz Ulucanlar Cezaevi Ankara nın turizm potansiyeline büyük katkı sağlayan yatırımlar Ankara ya gelen yerli ve yabancı turistler Hamamönü nü, Hamamarkası nı, Cezaevi Müzesi ni görmeden Ankara dan ayrılmıyorlar. Ankara nın kültür turizmine büyük katkı sağladığımıza inanıyorum. dedi. Altındağ Belediyesi olarak tarihe sahip çıkmayı ve tarihi değerleri korumayı görev edindiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi nin Ankara için önemli bir simge olduğuna inanıyorum. Bugün müzenin bu kadar çok ziyaret edilmesi hem tarih hem de kültür adına çok sevindirici ve emeklerimizin boşa çıkmadığının göstergesi dedi. Kızılcahamam Kent Konseyi toplandı HABER MERKEZİ - Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen Kent Konseyi toplantısının ilki Şehit Mehmet Erdem Caddesi Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu nda, yapıldı. Kent konseyi yürütme kurulunun belirlenmesi için yapılan toplantıya Kızılcahamam Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Genel Koordinatör İhsan Taşer, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, mahalle muhtarları ve siyasi partilerinin ilçe başkanları katıldı. Kent Konseyi nin oluşturulması için yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Muhittin Güney; Kent Konseyleri, Mahalli vizyon ve amaçların belirlenmesinde, ortak fikri oluşturacak yön verici durumda olan, sorunların çözüme dönük faaliyetlerinde hemşehricilik hukuku çerçevesinde herkesi buluşturan ve tüm bu fonksiyonları yerine getirirken de sürdürülebilir kalkınma esasıyla hareket eden demokratik yapılardır. Kent Konseyleri, Kent yaşamında; hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi. Değerli Taş Kesim Merkezi Agat taşını işleyecek... HABER MERKEZİ - Mücevher İhracatçıları Birliği nin toplumdaki dezavantajlı grupların istihdam edilmesini amaçlayarak yola çıktığı Taşların Tılsımını Duymak projesi kapsamında kurulan Değerli Taş Kesim Merkezi Çubuk a Ağat taşını işlemek için örnek olacak. Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin ve Belediye Meclis Üyesi Alaattin Bezci İstanbul da Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Kuyumcular Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İşitme Engelliler Federasyonu ile ortaklaşa hayata geçirdiği ve İstanbul Kalkınma Ajansı nın (İSTKA) desteklediği Taşların Tılsımını Duymak projesi kapsamında kurulan Değerli Taş Kesim Merkezi nin açılışına katıldı. Taşların Tılsımını Duymak projesi ve Değerli Taş Kesim Merkezi ni yerinde inceleyen Zeki Metin, Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Ayhan Güner ve Gemoloji Derneği üyelerinden proje Kentin hak ve hukukunun korunması, Çevreye duyarlılık, yardımlaşma ve dayanışma, hesap sorma ve hesap verme ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Ülkemizde Kent Konsey modelinin belediyeler için yasal bir zorunluluk haline getirilmesi ile bu oluşumların sayısında hızlı bir artış olmuş ve bu oluşumlar yerel düzeyde katılımın temel aracı haline gelmiştir. dedi. Kızılcahamam Kent Konseyi; Kızılcahamamlıların, birlik, beraberlik ve dayanışmanın, sürdürülebilir kalkınmanın, hemşericilik bilincinin geliştirilmesi ve onların yerel yönetime katılımlarını sağlamak amacıyla kurulacak demokratik bir platform olacaktır diyen konuşan Başkan Güney konuşmasının sonunda Kızılcahamam Kent Konseyinin oluşum yapısı hakkında bilgi verdi. Güney, Kaymakamlık, Belediye, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Sendikalar, Muhtarlar, Meslek Odaları, Kamu Kurum ve Kuruluşları bulunacaktır. Böylesi güçlü bir yapı ile kurulacak olan Kızılcahamam Kent Konseyi, İlçemizde demokrasi platformu oluşturması açısından önemli bir yere sahip olacaktır dedi. hakkında bilgi aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Avşar Çelik, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İTİCÜ Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren gibi önemli isimlerin katılığı açılışta ikili görüşmeler de yapan Metin, yarı değerli taşlardan olan ve sadece Çubuk ta çıkan Çubuk Ağat taşının ekonomik ve sosyal yaşama kazandırılması için çalımalar yapmayı planladıklarını söyledi. Çubuk taki gümüş atölyelerinin bugüne kadar işlenmiş olarak aldığı Çubuk Agat taşlarını artık Çubuk ta işlemek vaktinin geldiğini vurgulayan Metin, agat taşının işlenmesinin ve sektörün gelişmesinin ilçe ekonomisine ve insanlarına katkılarını vurguladı. Festivalden sonra Çubuk agat taşı il ilgili çeşitli projeler hazırlayarak hayata geçirmeye çalışacaklarını kaydeden Metin, İTO Başkanı İbrahim Çağlar çok güzel bir söz söyledi. Çağlar, Bizim üzerimizden uçakla taşlar gidiyor, tekrar üzerimizden kıymetlenerek geçiyordu dedi.

4 4 18 Ağustos 2014 Pazartesi ANKARA Göreve geldiği 2004 yılından bugüne hem kültür hem de imar faaliyetleriyle birçok ilke imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar ı belde olmaktan çıkarıp metropol ilçesi haline getirdi. Aydınlatma direkleri lale açtı HABER MERKEZİ- Pursaklar ı 2004 yılında belde olarak teslim alan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, üç dönemdir hemşerilerinin yüksek teveccühüyle ilçeyi yönetiyor. Pursaklar da belediyecilik anlayışını değiştiren Başkan Çetin, Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğe önem vererek birçok ilke imza attı. Gerek alt yapı gerekse üst yapıda devrim gibi adımlar atarak Pursaklar ı kısa sürede Ankara nın en genç metropol ilçesi haline getirdi. Hayata geçirdiği özgün projelerle tüm kesimlere hitap etti. İlk olarak Pursaklar ın alt yapısına neşter atan Çetin, kültürel faaliyetlere yoğunluk vererek ilçede şehirlilik kültürü oluşturdu. Eğitimden spora, kültürden sanat, imardan güvenliğe birçok konuda etkili kararlara imza atan Başkan, yaptığı yatırımlarla Pursaklar a çağ atlattı. Selçuk Çetin, ilçeyi kapalı pazarlarla tanıştırarak hijyen ve güvenli gıda tüketimini sağladı. Selçuklu ve Türk mimarisine Pursaklar da hayat verip, ilçenin siluetini değiştirdi. Dede Torun Evleri, Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor Spor Müsabakası, Nezaket Okulları, Erdemli Gençlik Merkezleri, Nezaket Hanım Evleri ile kuşaklar arası bağı güçlendirip, birlik beraberlik kültürünü aşıladı. Uluslararası Şehircilik Çalıştayları ile şehirlerin geleceğine kafa yorup, birçok belediyeye örnek oldu. Türkiye nin ilk Şehir Kitapları Kütüphanesini kurarak, şehirlerin kimliğini ve zenginliğini Pursaklar da topladı. Kültür merkezleri, düğün salonları, hamam, sağlık merkezleri, cenaze hizmetleri, şehir gezileri, sinema, tiyatro kampanyaları, Ramazan etkinlikleri ile ilçenin önemli ihtiyaçlarını karşıladı. Her yıl 25 bin öğrenciye ücretsiz kırtasiye dağıtarak, Cezaevleri Aydınlanıyor kitap kampanyası düzenleyerek, okuma bayramları yaparak eğitimde ilçeye çığır açtırdı. Hoş Geldin Küçük Hemşerim ve Sünnet Çocuklarını Ziyaret projeleri ile her yıl binlerce aileyi tek tek ziyaret edip, hemşerileriyle olan diyalogunu geliştirdi, onların sevgisini kazandı. Tebessüm Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü, evde hasta bakım projesiyle hastaların umudu oldu. Ankara Kedisi Güzellik Yarışması ile nesli kaybolmaya yüz tutmuş ve Ankara nın simgesi olan kedilere sahip çıktı. Bunu dünyaya tanıttı. Pursaklar ı yeşille tanıştıran Çetin, ilçede kişi başına düşen yeşil alan oranını 8,2 metrekareye çıkarttı. Ankara nın en genç ve gözde ilçesi olan Pursaklar, Belediye Başkanı Selçuk Çetin in özgün projeleriyle geleceğe yürüyor. HABER MERKEZİ- Keçiören Belediyesi, daha şık ve görsel olması amacıyla park ve bahçelere lale desenli dekoratif aydınlatma sistemleri yerleştirdi. Mestan Sokak yürüyüş yolu, Fatih Sultan Mehmet Parkı ve Botanik Parkı yürüyüş yoluna yerleştirilen lale figürlü aydınlatma sistemleri, kar beyazı ve amber sarısının uyumu ile ortaya çıkan çok şık bir renk ile geceleri park ve bahçelere görenlerin içini açan bir manzara sunuyor. Sıfıra yakın enerji sarfiyatı olan lale desenli dekoratif aydınlatma sistemlerinden şu ana kadar 60 tanesi aydınlatma direklerine monte edildi. Lale desenli dekoratif aydınlatma sistemlerinden üç boyutlu olanı ise Mestan Sokak ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Parkı na yerleştirildi. Sıcak yaz günlerinin akşamlarında parklara giden vatandaşlara görsel bir zenginlik sunmak için bu çalışmayı başlattıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Amacımız her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza daha güzel bir Keçiören sunmak. Bunun için de sıcak yaz akşamlarının yaşandığı bugünlerde, vatandaşlarımızı şehrin boğucu atmosferinden kurtarmak için, parklarımızda bulunan çiçeklerimize ilaveten aydınlatma direklerine de bu güzelliği taşıdık ve lale desenli dekoratif aydınlatma çalışmasını başlattık dedi. Kazan Belediyespor yemekte bir araya geldi HABER MERKEZİ- Kazan Belediye Başkan ı Lokman Ertürk'ün Köprübaşı Sosyal Tesislerinde verdiği tanışma yemeğinde Kazan Belediyesporlu sporcular ve yöneticiler bir araya geldi. Yemeğe Başkan Ertürk, Kulüp Başkan ı Hüseyin Yüce ve yöneticiler, futbol ve voleybol takımı antrenörleri ve oyuncular katıldı. Kazan'ın Avrupa Şampiyonasına iki defa ev sahipliği yapan ve 32 milli sporcusu bulunan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Ertürk Kazan Belediyespor un büyük bir aile olduğunu kaydetti. Belediye Başkan ı Lokman Ertürk yemekte yaptığı konuşmada Kazan Belediyespor olarak çok büyük bir aileyiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Onlara Kazan Belediyespor ailesine katıldıkları için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Alt yapı ve tesis konusunda Kazan olarak, Ankara da ve Türkiye de birçok ilçeden çok iyi konumdayız. Seçim öncesi beyanımda Kazan ın Turizm, Spor ve Tesis konusunda çok üst seviyelere geleceğini söyledim. Buna örnek verecek olursak hemen yanı başımızda bulunan Termal Otel Kongre ve Sağlık Merkezi inşaatımız, Spor Eğitim Kamp Merkezimiz, iki tane yarı olimpik yüzme havuzumuz, futbol sahalarımız ve spor salonlarımızı sayabiliriz. Amacımız spor müsabakalarında alacağımız başarılı sonuçlarla; karakterli, ahlaklı sporcularımızla Kazan'ın adını tüm Türkiye ye ve spor kamuoyuna duyurmaktır dedi. Yemekten sonra günün anısına Başkan Ertürk, yönetici ve futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi. CHP Yenimahalle Kadın Kolları: Yenimahalle'de beklediğimiz sonucu aldık Yenimahalle CHP Kadın Kolları yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin i ziyaret etti. HABER MERKEZİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim sonrası kendisini ziyaret eden Yenimahalle CHP Kadın Kolları yönetimine Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Tekin,"CHP bu seçimin kazananıdır" dedi. CHP ile ortak destekledikleri çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oylarını değerlendiren Tekin, "CHP seçmeni adayına sahip çıktı" dedi. Yenimahalle'de CHP li kadınların görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Tekin, "Yenimahalle'de beklediğimiz sonucu aldık" dedi. Çankaya'daki üç arazi Camiler için tahsis edildi Üç farklı semtte bulunan camilere Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz arsa tahsis edildi. HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, felsefelerinin hiçbir inancı istismar etmeden din ve vicdan hürriyetini garanti altına almak için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi. Çankaya Belediye Meclisi'nin gerçekleştirilen oturumunda oy birliği ile alınan kararla Zafertepe Mahallesi Birlik Minareli Cami için 701 m² 'lik belediye arsası, Kırkkonaklar Mahallesi Yeşiltepe Cami için 1628 m² 'lik belediye arsası ve Karapınar Mahallesi Gültepe Cami için 724 m² 'lik belediye arsası, ücretsiz olarak edildi sayılı Belediye Kanunu'nun 75 (d) maddesi uyarınca camiler için ücretsiz olarak tahsis edilen belediye arsaları üzerine görüşlerini açıklayan Başkan Taşdelen, Görme engelliler Ahlatlıbel de Ankara Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ligin 8. haftasında Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri nde karşı karşıya gelecek. HABER MERKEZİ- Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi nin 8.haftasının dört karşılaşmasından birinin oynanacağı karşılaşma, Çankaya Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri nde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ev sahipliğinde 17 Ağustos Pazar günü saat 10:30 da gerçekleşecek. Müsabaka TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Görme engelliler futbol ligi Turkcell Sesi Görenler de ilk yarıyı İstanbul İŞGÖR le aynı puan ve averajla liderliği paylaşarak tamamlayan Çankaya geçtiğimiz Ramazan ayında açtıkları iftar çadırlarından 160 bin vatandaşın yararlandığını da anımsatarak " Sosyal demokrat bir belediye olarak hiçbir ayrım ve istismar yapmadan bütün vatandaşlarımızın en iyi koşullarda ibadetlerini yapabilmeleri için hizmetler geliştiriyoruz. Bölgemizde yaşanan olayları görünce çok daha iyi anlıyoruz ki, ülkemiz dinin en doğru ve güzel yaşandığı coğrafyadır. Bu durumu da hiç kuşkusuz ki Mustafa Kemal'e ve laiklik ilkesine borçluyuz. Felsefemiz hiçbir inancı istismar etmeden din ve vicdan hürriyetini garanti altına alacak koşulları oluşturmaktır. Bu anlamda belediyemizce yapımı tamamlanan Cemevi de en kısa sürede hizmete açılacaktır" dedi. GESK, ikinci yarı ilk maçında ev sahibi takım olarak Ankara Altınokta GESK ile yapacak. Müsabakalar, Turkcell in ana sponsorluğunda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında yapılıyor.

5 ANKARA 18 Ağustos 2014 Pazartesi 5 Mogan a 18 milyon metreküp İddia yok Abdullah Cengiz 12.CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ Kurak geçen kış mevsimi ve yaz sıcaklarının etkisiyle su seviyesi gittikçe azalan Mogan Gölü ne 9 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 18 milyon metreküp su takviyesi yapıldı. Kızılcaha mam kampına katılan Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü üyesi bir grup genç, yaz tatilinin keyfini çıkardı. HABER MERKEZİ - ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, Ankara nın en büyük gölü olan Mogan Gölü ne ASKİ den su verilerek canlıların zarar görmesinin önüne geçildiğini kaydetti. Kaya; Yağışların istenen seviyelerde olmaması nedeniyle Mogan Gölü'ndeki su seviyesi düştü. Mogan'da su seviyesinin göldeki canlı hayatını tehlikeye düşürecek seviyelere gelmesi üzerine ASKİ olarak Mogan Gölü'ne Kızılırmak'tan Ankara'ya su taşıyan boru hattından "can suyu" vermeye başladık dedi. ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, yaz sıcaklarıyla birlikte buharlaşmanın artmasıyla Mogan Gölü'ndeki su seviyesi yaklaşık 1 metre kadar düştüğünü kaydederek, şunları söyledi: Göldeki su kotu 973,25 metreden 972,60 metreye indi. Göldeki canlı hayat da azalan su ve oksijen seviyesi nedeniyle büyük bir tehlike içine girmişti. Gölün kurumaması ve canlı hayatın tehlikeye girmemesi için Başkanımız Sayın Melih Gökçek in talimatıyla Mogan Gölü ne Kızılırmak hattından su aktarmaya başladık. Kesikköprü Barajı'ndan Kızılırmak boru hattı ile Mogan Gölü ne her gün 50 bin ile 60 bin Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü nde değişik alanlarda birçok faaliyet yürütülüyor. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan gençler yaz tatilinde gruplar halinde Kızılcahamam kampı ile ödüllendirildi. Kısa sürede bini aşan üye sayısıyla dikkat çeken Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Merkezi, her gün yeni bir faaliyetle gençler üzerine kafa yormaya devam ediyor. Gençlerin geleceğe hazırlandığı merkezde, belediye birçok metreküp aralığın da su pompaladıklarını ifade eden Kaya, 9 Temmuz 2014 tarihinde başlattığımız bu çalışmalar sonucunda 1 ayda Kızılırmak tan toplam 18 milyon metreküp suyu Mogan Gölü ne aktardık. Takviye edilen sularla göldeki su seviyesini arttırarak Mogan Gölü kuraklık tehlikesinden ciddi ölçüde kurtulmuş oldu diye konuştu. ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, son ölçümlere göre Mogan Gölü nün kot seviyesinin 972,71 metr e yüksekliğe çıktığını belirterek, Gölün istenilen seviyeye getirilinceye kadar su aktarımına devam edeceklerini kaydetti. Mogan Gölü nü besleyen derelerin yatak temizliğinin ve Göl içerisinde bulunan yosunların da gelişmiş teknolojiye sahip araçlarla temizleneceğini vurgulayan Kaya, Gölün daha temiz ve berrak bir görüntüye sahip olması için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Başkentimizin doğ al güzelliklerinden bir olmasının yanında içinde ve yüzeyinde çeşitli türdeki balık ile yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Moganımızın içindeki bu canlı türleri ile korunması da bizim birinci önceliğimizdir şeklinde konuştu. Sincan Belediyesi araç filosuna takviye HABER MERKEZİ- Sincan Belediyesi Daha Temiz Bir Sincan için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçeyi modern ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için durmaksızın çalışan Sincan Belediyesi, Temizlik Ekibine 30 yeni araç Engelsiz piknik keyfi HABER MERKEZİ - Sincan Belediyesi, engellileri pikniğe götürdü. Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarına katılan engelli kursiyerleri aileleriyle birlikte Feruz Köyüne götüren Belediye, engellilere unutmaz bir gün yaşattı. Bütün bir yılın yorgunluğunu atan kursiyerler, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ya teşekkür etti Ṡemazen kursu ile birlikte hayatındaki değişimi dile getiren Halil İbrahim Keleş ise; Arkadaşlarımla piknik yaptık çok mutluyum. dedi. Kurslara oğlu Ahmet i getiren Baba Mustafa Köroğlu ise; Oğlum çok mutlu Evde oturmak yerine artık arkadaşları ile provalar yapıyor, sohbetler ediyor. Bize her gün kurs var mı diye soruyor. Belediyemize bu pikniği düzenlediği içinde çok teşekkür ediyorum. Oğlum kendini önemli ve mutlu hissediyor. dedi. daha katıldı. Temizlik Ekiplerinin gücüne güç katarak gece gündüz Sincan ı tertemiz yapmak için çalışan Belediye, ilçenin her köşesine aynı hizmeti getirmek için gayret ediyor. Artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak artan çevre kirliliğinin önlenmesi imkanı ücretsiz olarak sunuyor. Teknoloji, sanat, tarih, spor, dil kursları gibi değişik alanlarda kendilerini geliştiren gençler Kızılcahamam kampında çadır kurarak hayatta kalmayı, zorluklarla mücadele etmeyi, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi, doğayı tanımayı öğrendi. Milli ve manevi değerlerin aşılandığı, el becerilerinin geliştirildiği, okuma alışkanlığının kazandırıldığı gençler bir hafta boyunca Kızılcahamam da kamp yapmanın keyfini çıkardı. Başkan Yardımcısı Metin Beylerbeyi Sarayı nı inceledi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı olan ve yakın bir zamanda restore edilen Beylerbeyi Sarayı nı gezen Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin incelemelerde bulundu. HABER MERKEZİ- İncelemelerde Belediye Meclis Üyesi Alaeddin Bezci ve Çubuk Belediyesi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Emrah Erdoğan ve Ataşehir Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çetiner de bulundu. Zeki Metin ve beraberindekiler, İstanbul da yürüttükleri temasları Beylerbeyi Sarayında devam etti. Başkan Yardımcısı Metin, İstanbul un Üsküdar İlçesi Beylerbeyi semtinde bulunan ve Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı Beylerbeyi Sarayı nda incelemelerde bulundu. Saray Müdürü Mehmet Ekinci tarafından misafir edilen Metin ve beraberindeki heyet, saray ve müze hakkında bilgi aldı. için çalıştıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Sincan bizim evimiz. Evimizi temiz tutmak hepimizin görevi, bunun için biz de Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz. dedi. Beylerbeyi Sarayı nın on dokuzuncu yüzyılın başlarında Sultan İkinci Mahmut un yapılmasını emrettiği bir sahil sarayı olduğunu söyleyen Saray Müdürü Mehmet Ekinci, Sultan İkinci Mahmut un ardından tahta çıkan Sultan Abdülaziz, bu ahşap sarayı yıktırıp yerine, Serkis Balyan isimli mimara yeni bir saray inşa ettirdiğini belirtti. Döneminde sarayın genelde yazlık olarak ve yabancı devlet adamlarını ağırlamak için kullanıldığını kaydeden Ekinci, Sultan İkinci Abdülhamit ömrünün son altı yılını burada geçirmiştir. Saray inşa edilirken doğu ve batı mimari çizgilerinin evliliği sonucu ortaya çıkmış olan yöntemler kullanılmıştır. Bir sürü gürültü ve patırtının sonunda Türkiye 12.Cumhurbaşkanını seçmiş oldu. Dün itibarı ile YSK nın verdiği rakamlara göre yuvarlak rakam Erdoğan oyların: %52 sini, İhsanoğlu: 38 ni, Demirtaş:%10 nu aldılar. Bu sonuca göre Erdoğan %50 yi geçerek birinci turda seçilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Propaganda süresince centilmence, hakaretsiz, saygı ölçüleri içinde yarışan adayları ayrıca tebrik ediyorum. Katılımın %74 te kaldığı ve bu rakamın 17 milyonu bulduğu bir sonuçla karşılaştık. Yani yaklaşık 55 milyon seçmenin, 20 milyonu Erdoğan 14 milyonu İhsanoğlu 4 milyona yakını da Demirtaş dedi. Seçmenin % 25,5 u sandığı boykot etti. Uygulanan demokrasiye, demokrasi, milletin gücü, cumhuriyet, halkın kendi kendisi yönetmesi vb. sözlere itibar etmedi. Bu rakamların değerlendirmesini yapacak olursak şöyle bir sonuca varabiliriz: Öncelikle demokrasinin memlekete yerleştiğini söyleyenler yanılıyorlar. Hem yerleşse ki ne olacak? Seçim öncesi Çağlayan Adalet(adaletsizlik) Sarayı nda sergilenen, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, insan haklarını yok saymalar, hukuku guguka çevirmeler, hırsızlıkları ve yolsuzlukları gizlenme gayretleri, havuz medyası oluşturma, haber hakkını ihlal, tepeden inme emirlerle TV ve gazeteleri hizaya getirme baskıları, iktidar gücüyle muhalefeti ve muhalif konuşanları yok etme emelleri olduktan sonra demokrasi yerleşse ne, yerleşmese ne? Ancak bir gerçeği kabul etmek mecburiyetindeyiz; bunlara rağmen Erdoğan kazandı. Bunu onun gayretlerine, kararlılığına, hitap gücüne, yolundaki samimiyetine, destek aldığı kitlelerin samimiyetine, maddi-manevi sebepleri kullanmasına bağlamak gerekir. Gördüğünüz gibi tepki oyları, yaklaşık %26 ya varmaktadır. Böyle bir kitle oy vermeye gitmedi. Bunun farklı anlamları olabilir. Ne şekilde olursa olsun, şu demektir: Ben bu üç adayı da, ya beğenmiyorum ya da bu üç aday da işime gelmiyor. Bunlar Erdoğan için bir muhalefettir bir %38 ile %10 da ayrı bir muhalefet bu da iki Ne yapar? Nerdeyse %65 e yakın bir kitle yeni Cumhurbaşkanını onaylamamaktadır. Belki de Sayın Erdoğan bu sayıyı ve rakamları göz önüne getirerek 77 milyonun cumhurbaşkanıyım deme gereğini duydu. Demezse kendisi ve ülke zararlı çıkar. Bu sonucun çıkmasında, Sayın İhsanoğlu nu çatı aday çıkaran CHP ve MHP nin büyük payı vardır. Hem çatı aday ilan ettiler hem de yeterince partililerini ikna turlarına çıkmadılar. Erdoğan milyonları iknaya çalışırken, onlar doğru düzgün bir emek ortaya koymadılar. Ne miting düzenlediler ne de teşkilatları hakkıyla seferber ettiler. CHP den ulusalcılar sandığa gitmeyip bir kısmı HDP ye oy verirken, MHP den de CHP ye kızanlar ya Erdoğan a oy verdi yahut onlar da sandığa gitmediler. Böylece 30 Mart yerel seçimlerinde aldıkları oy toplamını koruyamadıkları gibi fazlasına da yardımcı olmadılar. Sayın İhsanoğlu nu aday göstermek, -müspet manada- kurdu kuzuya teslim etmektir. Çünkü Erdoğan yılların siyasetçisi ve politikacısı Arakasında çok güçlü bir havuz medyası ve basın desteği Devlet imkânlarını sonuna kadar kullanma fırsatı vardı. Ya İhsanoğlu? Politikacılıktan uzak, ondaki tuzak ve oyunlardan bihaber, şahsi imkânları kısıtlı, bu arada kendisini Çatı aday yapanların bile hakkıyla desteğinden yoksun, beyefendi üslubuyla sessiz ve sedasız Proje sunmada eksik, gelecek adına planları ortaya koyamayan, icraatları görülmeme şansına sahip, eksikleriyle konuşup duran bir aday Bütün bu olumsuzlukların yanında aldığı oyu, kendisine yapılan -monşer, çarkçı, Suudi Arabistan bize bunu buradan alın gibi aşağılayıcı hakaretlere rağmen sergilediği beyefendiliğinde, İKÖ başındayken yaptıklarında, onu çatı aday yapanların sınırlı desteğinde görmek gerekir. Bu kadar olumsuzluklara karşın aldığı oy yine de iyiydi; denebilir. Kanaatimce Demirtaş bu seçim sürecinde dikkat çeken diğer adaydı. Şayet arkasında ve bağlı bulunduğu siyasi harekette PKK ve terör örgütü ile ırkçılığa dayalı bir anlayış olmasaydı Erdoğan a yakın oy alırdı diye düşünüyorum. Çünkü söylemleri tamamen haksızlıklara, hukuksuzluklara, zulüm yapmamaya, halkların kardeşliğine, kucaklayıcı ve birleştirici mesajlara dayanıyordu. Bu söylemler ona olumlu döndü nerdeyse tüm Türkiye den oy aldı. Şayet barıştan, kardeşlikten, sevgiden, kucaklaşmadan, zulme ve adaletsizliğe karşı olmadan, Türk ırkçılığının benzeri bir Kürt ırkçılığından uzak söylemlere devam ederseler bundan sonraki seçimlerde Türkiye partisi adayı olabiliriler. Bir bölge partisi olmaktan kurtulmak istiyorsalar buna devam etmeliler Sonuç olarak; üç adayı da ülkemize, kazasız, belasız bir seçim süreci yaşattıkları için tebrik ediyoruz. Allah(celle celaluhu) hepimize istikamet üzere yürümeyi nasip eylesin. Allah(celle celaluhu) rızası doğrultusunda insanımıza, insanlığa, zarar verecek her türlü teşebbüslerden uzak kaldığımız sürece başarılı kılsın. Zulmün ve zorbalığın her çeşidinden bütün Müslüman kardeşlerimizi uzak eylesin. Sayın Başbakan a adil, dürüst, tarafsız, hakkaniyetten yana olmayı isteyen ve dosdoğru yürüyen bir lider olmayı nasip etsin.

6 18 Ağustos 2014 Pazartesi 6Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan: Özel kesim ile kamunun aynı proje buluşması memnuniyet vericidir EKONOMİ Yeni konut fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yıllık bazda yüzde 10,79 yükseldi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan, "Birçok ülkede krizlerin yaşandığı, ekonomide daralmanın görüldüğü bir dönemde özel kesim ile kamunun bir araya gelip böyle projeleri gerçekleştirmesi Türkiye için, hükümetimiz için gurur vesilesi" dedi. ANKARA - Dalaman Havalimanı'nın işletilmesi ihalesini kazanan YDA İnşaat'ın, ilk taksidi ödemesi dolayısıyla JW Marriot Otel'de tören düzenlendi. Bakan Elvan, Dalaman Havalimanı'nın işletilmesi ihalesini kazanan YDA İnşaat'tan ilk tahsilatın yapılacağı gün olması nedeniyle bugünün önemli olduğunu belirterek, "Dün Bodrum Milas Havalimanı için benzer bir tören düzenledik. Bugün ikincisini düzenliyoruz. Gerçekten gurur verici bir tablo, özlem duyulacak bir tablo. Hele hele dünyada halen ANKARA - Mayıs ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında bir önceki aya göre 108 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 9,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2014" sonuçlarına göre, işgücü nüfusu 29 milyon 89 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 31 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 6 bin kişi azalarak 25 milyon 996 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise birçok ülkede krizlerin yaşandığı, ekonomide daralmanın görüldüğü bir dönemde özel kesim ile kamunun bir araya gelip böyle bir projeyi gerçekleştirmesi Türkiye için, hükümetimiz için gurur vesilesi" diye konuştu. İş adamlarını, devlete ve hükümete güvenmeleri dolayısıyla kutlayan Elvan, hükümetin de özel sektöre güvendiğini söyledi. Bir kuruş harcama yapmadan devletin kasasına 700 milyon avronun üzerinde kaynak girdiğini ifade eden Elvan, şöyle devam etti: "Diğer taraftan 200 milyon TÜİK, Hanehalkı İşgücü istatistiklerini açıkladı Zorunlu deprem sigortalı konut sayısı artıyor İSTANBUL - Türkiye'de zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 6,5 milyonu aştı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara depreminin 15. yıldönümünde zorunlu deprem sigortasında yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Açıklamaya göre, Marmara depreminin ardından 2000 yılında uygulanmaya başlanan zorunlu deprem sigortası, 18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu'nun ardından 2,5 milyona yakın poliçe artışı yakaladı. Böylece, ülke genelinde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 6,5 milyonu aştı. Ulaşılan bu rakamla, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklaşık 17,7 milyon konutun yüzde 37'si sigorta sistemine dahil edildi. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Afet Sigortaları Kanunu sayesinde daha önce hiçbir sigorta ürününü kullanmamış kişilere ulaştıklarını ifade etti. Tapu ve konut kredisi işlemlerinin yanı sıra su ve elektrik abonelik işlemleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi alanların çoğunun ilk defa bir sigorta ürünü kullandığını belirten Yazıcı, "Bu kişileri sigorta sistemimizde tutmak için poliçe yenilemelerini artırmaya odaklandık. Bu kişilerin sigorta sisteminde kalması sadece DASK için değil, Türkiye sigorta sektörü için de oldukça önemli" yorumunu yaptı. Yazıcı, DASK kurulduğunda yaklaşık 460 bin deprem teminatlı konut varken, bugün 6,5 milyon konutun zorunlu deprem sigortasıyla olası bir hasar yapıcı depreme karşı önlemini aldığının bilgisini verdi. Yazıcı, "DASK'ın kuruluşundan itibaren aldığı yol oldukça önemli ancak Türkiye gibi bir deprem ülkesinde bu rakam henüz yeterli değil. Girişimci "melek yatırımcı" ile kanatlandı İZMİR - ALİ RIZA KARASU - Yeni fikir, buluş veya teknoloji geliştirmiş ancak bunu ticari bir ürün haline getirmek için yeteri sermayeniz yoksa "melek yatırımcı"ya başvuruyor. Hazine Müsteşarlığı, güzel fikirleri, yeni projeleri olan iş kurmak isteyen fakat maddi imkansızlardan dolayı proje ve fikirlerini gerçekleştiremeyenlerin girişimcileri "Bireysel Katılımcı Yatırımcısı" (BKY) sisteminde "melek yatırımcı" olarak sertifikalandırırak destekliyor. Bir yıl önce başlayan sisteme şu ana kadar 241 başvuru sahibinin lisans işlemleri tamamlandı. BKY olmak için Hazine'den lisans almak gerekiyor. 5 yılda bir yenilenen melek yatırımcı lisansı almak için yüksek gelir veya servete sahip olmak gerekiyor. Son iki yılki geliri 200 bin liranın altında olmaması veya en az 1 milyon liralık mal varlığının olması gerekiyor. Lisans sahibi kişilerin banka ve finansal kuruluşlarda, yüksek cirolu şirketlerde, yurt içi kuluçka merkezlerinde, yönetici olarak iş tecrübesine sahip olmaları şartı aranıyor. avroluk varlık kazanıyoruz. Orada bir terminal binası kazanıyoruz. Halkımızın da büyük bir kazancı var. Hizmet sunumu güzelleşiyor, hizmetin kalitesi yükseliyor. Bu işi alan firmamız da para kazanıyor, istihdam sağlıyor. Kaybeden kesim yok. Birilerinin söylediği gibi hükümetimiz birilerine rant sağlamıyor. Hükümetimiz Türkiye'yi büyütüyor, güçlendiriyor, Türkiye'de istihdam sağlıyor. İşte gerçek istikrar bu." Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil edecek yap-işlet-devret modellerine imza attığını anlatan Elvan, 0,1 puanlık azalışla yüzde 45,7 olarak gerçekleşti. İşsizlerin sayısı mayısta, bir önceki döneme göre 108 bin arttı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 9,5 oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artışla yüzde 50,5 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 41 bin kişiyle hizmet sektöründe yaşandı. Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 3 milyon 373 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilen 26 milyon 538 bin kişinin; 17 milyon 389 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 65,5'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon Tariş ten sezonun ilk kuru inciri alımı Germencik Tariş İncir Birliği İşletme ve Depolama Müdürlüğü, sezonun ilk kuru incirini aldı bunların en önemli örneklerinden birinin 3. havalimanı projesi olduğunu kaydetti. Kamu özel işbirliği içinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce 18 projenin hayata geçirildiğini bildiren Elvan, birçok havalimanının işletme hakkının devriyle özel kesime açılacağını söyledi. Havayolunda son yıllarda önemli gelişme sağlandığını vurgulayan Elvan, havacılık sektöründe uçak imalatına yönelik çalışmalara başladıklarını, bu konuyla ilgili haberleri ileride paylaşacaklarını belirtti. 603 binini kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 379 binini ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 167 binini işverenler oluşturdu. Yeni konut fiyatları yüzde 10,79 arttı İSTANBUL - Reidin ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYO- DER) "Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, temmuz ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yıllık bazda yüzde 10,79 yükseldi. " Mortgage Uzmanı Garanti", Reidin.com ve GYO- DER iş birliğiyle hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Temmuz ayı raporu yayımlandı. İkinci el ve yeni konutlara yönelik çalışma, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de gerçekleştirildi. "Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yıllık bazda yüzde 10,79 yükseldi. " Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre yüzde 1,41, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,71 oranında artış oldu. Bir önceki senenin aynı ayına göre; yıllık satılık fiyatlarındaki değişimlere bakıldığında, yüzde 21,59 oranıyla en yüksek artış İstanbul ilinde, yüzde 6,41 ile en düşük artış ise Antalya'da gerçekleşti. Bir önceki aya göre bakıldığında İstanbul, metrekare başına yüzde 1,80 değer artışıyla, Temmuz 2014'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönemde metrekare başına konut satış fiyatları, Adana'da yüzde 1,34, Ankara'da yüzde 0,90, İzmir'de yüzde 0,77, Kocaeli'nde yüzde 0,57, Antalya'da yüzde 0,46 ve Bursa'da yüzde 0,45 arttı. Temmuz ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il ise yüzde 1,69 artışla Antalya oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri İstanbul'da yüzde 1,26, Ankara'da yüzde 1,23, Adana'da yüzde 0,90, İzmir'de yüzde 0,85, Kocaeli'nde yüzde 0,75 ve Bursa'da yüzde 0,38 arttı. Geçen ay, yeni konut satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde değişmezken, 2+1 dairelerde yüzde 1,04, 3+1 dairelerde yüzde 0,74, 4+1 dairelerde yüzde 0,07 arttı. Temmuz ayında endeks bir önceki aya göre metrekare konutlarda yüzde 0,07, metrekare konutlarda yüzde 0,14, metrekare konutlarda yüzde 1,04, metrekare konutlarda yüzde 0,88, 151 metrekare alana sahip konutlarda yüzde 0,07 artış gösterdi. Reidin - GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2014 yılı Temmuz ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, temmuz ayında endeksin yüzde 0,74, geçen yılın aynı dönemine göre ise yılık yüzde 10,79 artış gösterdiğini belirterek, bu ay gerçekleşen fiyat artışlarının en çok 2+1 konut tipinde yüzde 1,04 olduğunu kaydetti. Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 34,5'inin bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 64,5'inin bitmemiş konut stoklarından oluştuğunu kaydeden Torun, endeksin bu ayki verilerini incelediklerinde temmuz ayındaki yüzde 0,74'lük fiyat artışın, yüzde 0,45 olarak gerçekleşen TÜFE'nin üzerinde gözlemlendiğini aktardı. Torun, bu durumun, enflasyondan ve satıcılarca yapılan vade uygulamaları nedeniyle katlanılan finansmandan kaynaklanan maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansımaya başladığını gösterdiğini ifade etti. Tariş ten sezonun ilk kuru incir alımı AYDIN - Germencik Tariş İncir Birliği İşletme ve Depolama Müdürlüğü, sezonun ilk kuru incirini aldı. Aydın'da kuru incirler Germencik'deki Tariş depolarına getirildi. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eksperi Mehmet Çakmak, burada yaptığı açıklamada, sezonun ilk kuru incirinin 50'şer kilogram olarak Söke ve Sultanhisar ilçelerinden geldiğini, sembolik olarak kilogramının 11 liradan alındığını belirtti. Sezonun hayırlı olması dileğinde bulunan ÇAkmak, "Tüm ortaklarımız, çiftçilerimiz bize güvensinler. Yurt içi ve dışından hiç geri dönen incirimiz olmadı. Bu sezon da kontrol ile alımlar yapacağız. TARİŞ olarak sezondan yüz akıyla çıkarsak bu Türk çiftçisinin başarısı olacak" diye konuştu. Germencik Tariş İncir Birliği İncir İşletme ve Depolama Müdürü Caner Işlak ise geçen yıl 3 bin 620 ton civarında kuru incir alımı gerçekleştirdiklerini, bunun 2 bin 200 tonunu ihraç ettiklerini belirtti. Bu yıl daha fazla kuru incir alımı hedeflediklerini dile getiren Işlak, ihracat kapatiseni artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

7 EKONOMİ 18 Ağustos 2014 Pazartesi 7 Avrupa Merkez Bankası yeni binasına taşınıyor ECB, Almanya'nın Frankfurt kentinde inşası devam eden yeni gökdelenlerine bu yılın kasım ayında taşınacak. FRANKFURT - ABDULSE- LAM DURDAK - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Almanya'nın Frankfurt kentinde inşası devam eden yeni gökdelenlerine bu yılın kasım ayında taşınacak. ECB'nin 2002 yılı ortalarında yapımına başladığı yeni çift kulelerinin de içinde bulunduğu kompleksin inşası devam ediyor. Bankanın yeni binasına ne zaman taşınacağı ve taşınma işleminin beklenenden fazla sürmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ECB Kıdemli İletişim Sorumlusu Andrea Jürges, Frankfurt'un Ostend semtinde yer alan eski bir pazar hali olan Grossmarkthalle'de inşa edilen yeni banka kompleksinde çalışmaların Türkiye'de turizm sektörünün lokomotifi konumunda olan konaklama kesimindeki yatırımlar 70 milyar doları aştı sürdüğünü kaydetti. Jürgens, bankanın 3 ana bölümden oluşan ve 185 metre yüksekliğindeki yeni gökdelenlerine önümüzdeki kasım ayında taşınmasının beklendiğini kaydetti. Yeni tesislerde inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindiğini aktaran Jürgens, "Teknik alt yapı kurulumu, işçilerin temini ve mobilyaların kurumu işlemleri son buluyor. Nisan ayında, proje çalışanları ve teknik uzmanlar gibi personelin bir kısmı yeni binaya taşındı. Taşınma işleminin kasım ayında başlayıp 2014 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor" dedi. Jürgens, ECB'nin yeni tesislerin inşasında oluşan maliyetleri karşılamada zorlandığı iddialarına ilişkin ise bankanın bu proje için kendi İstanbul, kredi kart borcunda 1. sırada ANKARA - ERDAL ÇELİKEL - İstanbul, yaklaşık 2 bin lira ile kişi başına en fazla kredi kartı borcuna sahip il oldu. İstanbul'u liralık kart borcu ile Ankara, liralık kart borcu ile Adana takip etti. AA muhabirinin Finansal Türkiye Haritası ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, yılın ilk 6 ayında bankaların kredi kartı alacak tutarı toplam 76,5 milyar lira oldu. Böylece yurt genelinde kişi başına düşen kredi kartı borç tutarı ortalama lira olarak hesaplandı. Nüfusa göre hesaplandığında İstanbul 2 bin lira ile kişi başına kart borcunun en fazla olduğu illerin başında geldi. Bu ili lira ile Ankara, lira ile Adana takip etti. Muğla, nüfusu 900 bin kişinin altında olmasına karşın kişi başına kredi kartı borcunun en fazla olduğu 4'üncü il olarak dikkati çekti. Bölgesel bazda değerlendirildiğinde Muğla, Ege Bölgesi'nde kişi başına en fazla kart borçlusu il olarak ön plana çıktı. İzmir de bin 186 lira ile 2'nci il olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de kişi başına en az kart borcu 124 lira ile Hakkari oldu. Doğu Anadolu'da kişi başına en fazla kart borcunun olduğu il 567 lira ile Erzincan olarak belirlendi. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'nın ardından 907 lira ile Nevşehir ilk sıralarda yer alırken, 981 lira ile Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nde kişi başına en çok kart borcu il olarak dikkati çekti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kişi başına düşen kart borcu en fazla olan il 815 lira ile Gaziantep, Marmara'da 938 lira İstanbul'un ardından Kocaeli oldu. İstanbul, yaklaşık 2 bin lira ile kişi başına en fazla kredi kartı borcuna sahip il oldu. İstanbul'u liralık kart borcu ile Ankara, liralık kart borcu ile Adana takip etti fonlarını kullandığını söyledi. ECB'nin yeni tesislerinin bitimine kadar oluşacak toplam maliyetin yaklaşık 1,2 milyar avro olmasının beklendiğini ifade eden Jürgens, toplam yatırım maliyetinin, inşaat maliyetinin yanı sıra sitenin satın alımı, planlama ücretleri gibi tüm masrafları kapsadığını kaydetti. Ayrıca banka kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2005 yılında sabit fiyat üzerinden toplam yatırım maliyeti 850 milyon avro olarak hesaplanan yeni tesisin, 2005 yılından 2014 yılına kadar oluşan inşaat malzemeleri ve inşaat faaliyetlerindeki fiyat artışıyla öngörülemeyen değişiklikler nedeniyle fazladan 200 milyon avroya malolacağı tahmin ediliyor. Ek maliyetlerin yanında binanın inşasında bazı beklenmedik zorluklar da yaşandı. 2005'te genel yüklenici müteahhit teklifinin tatmin edici bir sonuç vermemesi üzerine ECB'nin müteahhit modelini değiştirmek zorunda kalırken, binada planlanmayan gelişmeler nedeniyle toplam yatırım maliyetinin yüzde 10-14'ü tutarında bir ek maliyet daha eklendi. ECB'nin yeni çift kuleleri, inşaatının tamamlanmasının ardından kentin siluetini tamamlayıcı bir özelliğe sahip olacak. Yaklaşık personele sahip banka halihazırda 3 farklı sitede faaliyet gösteriyor ancak yeni inşa edilen gökdelenler, bankanın bütün çalışanları tek bir sitede bir araya getirecek. Turizm, istihdamın ve yatırımın yıldızı ANKARA - ŞENAY ÜNAL - Turizmde devler liginde yarışan Türkiye'nin yükselişi hem yatırımlara hem de istihdam verilerine yansıdı. Türkiye'de turizm sektörünün lokomotifi konumunda olan konaklama kesimindeki yatırımlar 70 milyar doları aştı. AA muhabirinin Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerinden derlediği bilgilere göre, konaklama, havacılık, yeme içme ve seyahat acenteciliği alanlarında çalışan sayısı aradan geçen 30 yılda 200 binlerden 1,2 milyon kişiye ulaştı. Mal ve hizmet alışverişleri yoluyla 54 sektörü etkileyen turizm, ülkenin kalkınmasına da çok önemli katkı sunuyor. Türkiye'de sigortalı çalışanların yüzde 6-7'si turizm sektöründe bulunuyor. Rakamlara bakıldığında Akdeniz ülkelerinde ekonomiyi en fazla etkileyen sektörlerden biri olan turizmin ekonomiyi etkileme katsayılarının en yüksek olduğu ülkelerin ise İtalya ve Türkiye olduğu görülüyor. Türkiye turizmde çalışan sayısıyla Avrupa'da 5. sırada yer alıyor. Ağırlığını otel ve lokantaların oluşturduğu turizm sektöründe faaliyet gösteren işyeri sayısı Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor. Türkiye genelinde turizm sektöründe istihdam edilenlerin 360 bini konaklama tesislerinde çalışıyor. Konaklama sektöründe çalışanların sayısı deniz, kum ve güneş sezonunun açıldığı mayıstan eylüle kadar olan "yüksek sezonda" 450 bin kişiye çıkarken, düşük sezonda ise yaklaşık 240 binde seyrediyor. Bu dönemde turizmde istihdamın yüzde 85'ini oluşturan konaklama tesisleriyle yiyecek içecek hizmetlerinde sosyal güvenlik sistemine kayıtlılık oranı yüzde 70'e yaklaşıyor. Konaklama tesisleri, yılda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık komple yeni yatırım ve mevcut tesislere yenileme yatırımı yapıyor. Turizm, 9 milyar doları konaklama kesiminden olmak üzere yılda toplam yılda 26 milyar dolarlık satın alma gerçekleştiriyor. Konaklama alanına yapılan yatırımların yüzde 89'unu Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli tesisler oluşturuyor. Türkiye'de 750 bini Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli tesislerde olmak üzere yaklaşık 1,3 milyon yatak bulunuyor. Yeni yatırım için teşvik belgesi almış projelerle öngörülen tesisler tamamlandığında 2015'e kadar 250 bin yeni yatak daha hizmete girecek. Konaklama sektöründe istihdamın yüzde 70'i Antalya ve İstanbul'daki tesislerde gerçekleşiyor. Türkiye'de yapılan ücret ödemelerinin yüzde 5'i turizmde gerçekleşiyor. Turizmde çalışanlara bir yılda 4 milyar dolarlık ücret ödemesi yapılıyor. Turizmde üretilen cironun yüzde 75'i Antalya, İstanbul ve Muğla'da gerçekleşiyor. 5 yıldızlı 400 odalı bir tesiste, giderlerin yarısını personel oluşturuyor. 5 yıldızlı 400 odalı bir tesiste yılda yaklaşık 150 ton et, 400 ton meyve-sebze, 1000 ton içecek tüketiliyor. Konaklama tesislerinde dinletilen müzikler için sanatçılara yılda 8 milyon lira ödeniyor. Aynı zamanda söz konusu sektör daha az maliyetle daha hızlı istihdam imkanı sunuyor. Turizm, teşviklerle en çok istihdam doğuran ikinci sektör olma özelliği de taşıyor. Kalkınma Bakanlığının dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı'na göre ise Türkiye ekonomisi 2018 yılında 1,3 trilyon dolarlık yurt içi hasılaya ulaşacak. Zeytinyağına en fazla talep ABD ve Suudi Arabistan'dan BALIKESİR - ZAFER AKPINAR - Türkiye'de üretilen zeytinyağına 1 Kasım Temmuz 2014 tarihlerini kapsayan 9 ayda en fazla ilgiyi, ABD ve Suudi Arabistan gösterdi.bu dönemde ABD'ye 3 bin 809, Suudi Arabistan'a da 3 bin 956 ton zeytinyağı gönderilerek, dış satımın yaklaşık yüzde 35'ine ulaşıldı. AA muhabirinin, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, yaklaşık 93 bin tonla zeytinyağı ihracatında rekorun kırıldığı bir önceki sezonun (1 Kasım Ekim 2013) ilk 9 ayındaki dış satım, 70 bin ton civarında gerçekleşti. Türkiye'de 1 Kasım 2013'te başlayan bu sezonun aynı döneminde ise ihracat 22 bin 370 tona düştü. Miktar olarak geçen sezona göre yüzde 70 azalan ihracat, değer bakımından da yüzde 65'lik düşüşle 237 milyon dolardan 82 milyon 944 bin dolara geriledi. Bu sezonun 9 ayında en fazla talep, ABD ve Suudi Arabistan'dan geldi. Adeta Türk zeytinyağı için yarış içinde olan bu iki ülke, ihraç edilen her 3 litrenin birini aldı. ABD'ye 3 bin 809, Suudi Arabistan'a ise 3 bin 956 ton olan dış satım, ihracatın yaklaşık yüzde 35'ini oluşturdu. Fazla talep olsa da ABD'ye ihracat, geçen döneme göre yüzde 85, Suudi Arabistan'a ise yüzde 23 azaldı. Söz konusu iki ülkenin ardından Türk zeytinyağını, 2 bin 943 ton ile en çok Japonya aldı. Bu ülkeyi, bin 613 tonla İran ve bin 426 tonla Irak izledi. Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'a dış satım, miktar olarak yüzde 121 artmasına karşı parasal değer bakımından yüzde 73 yükselerek 5 milyon 462 bin tona ulaştı. Sezonun 9 ayında, geçen döneme göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülkelerin başında 84 kat artışla Gine geldi. Bu ülkeyi, 37 kat yükselişle Özbekistan, 16 kat ile Uganda ve 13 kat ile Afganistan izledi. Geçen dönem ürün gönderilen, Romanya, Portekiz, Polonya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Pakistan ve Kolombiya ise bu sezon ihracat yapılamayan ülkeler oldu. Elektrik tüketimi arttı Elektrik üretiminde devreye alınan kurulu güç miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 arttı ANKARA- OĞUZHAN ÖZSOY - Elektrik üretiminde devreye alınan kurulu güç miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl temmuz ayında 365 megavatlık elektrik üretim tesisi devreye alındı. 2014'ün aynı ayında bu rakam, yaklaşık 745 megavat olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü 67 bin 431 megavata çıktı. Bakanlık, temmuzda 5 rüzgar enerjisi santrali, 4 hidroelektrik santral, 1 doğalgaz, 1 atık su ve 1 kömür santrali olmak üzere 12 enerji santralini hizmete aldı. Geçen sezona göre genel ihracatı yüzde 70 azalan Türk zeytinyağına en fazla talep, ABD ve Suudi Arabistan'dan geldi Temmuzda 600 megavatlık kömür, 69 megavatlık rüzgar enerjisi, 67 megavatlık hidroelektrik, 8 megavatlık doğalgaz ve atık ısı santrali devreye alındı. Elektrik tüketimi verilerine bakıldığında temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4'lük artış oldu. Geçen yıl temmuzda 22 bin 692 gigavatsaat elektrik tüketilirken, bu yılın aynı ayında 23 bin 235 gigavatsaatlik tüketim miktarına ulaşıldı. Elektrik üretiminde ise yüzde 2.1'lik artış yaşandı. Geçen yıl temmuzda 22 bin 218 gigavatsaat olan elektrik üretimi, bu yılın aynı ayında 22 bin 679 gigavatsaate çıktı.

8 8 18 Ağustos 2014 Pazartesi Kyzikos Antik Kenti nde yeni kazı dönemi başladı BALIKESİR - Erdek ilçesinde yer alan ve bazı araştırmacılar tarafından "dünyanın sekizinci harikası" kabul edilen "Hadrian Tapınağı"nın da bulunduğu Kyzikos Antik Kenti'nde yeni kazı dönemi başladı. Kazı Grubu Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 kişilik ekiple başlattıkları kazıların 45 gün sürmesini planladıklarını söyledi. Çalışmalara Hadrian Tapınağı'nın batısında başladıklarını belirten Koçhan, "Daha sonra kuzeye yönelmeyi planlıyoruz. Kalıntılar içinde Hadrian Tapınağı'na ait mimari yapılar buluyoruz. Kazılarda, tapınağın üst yapısı ve alınlıktaki kabartmalara ait parçaların ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Bunlar çıktığında en azından batı taraftaki alınlıkta nelerin işlendiğini bileceğiz" ifadesini kullandı. Hadrian Tapınağı'nın nasıl bir yapı olduğunu ortaya koymayı hedeflediklerini anlatan Koçhan, son 6-7 yılda önemli bilgilere ulaştıklarını ancak önlerinde uzun bir çalışma dönemi bulunduğunu dile getirdi. Kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Erdek Kaymakamlığı ve Erdek Belediyesinin destek verdiğini aktaran Koçhan, "Belediyenin bize en önemli katkısı, kazılar sırasında çıkan toprağı kaldırmasıdır. Kazılar zaman alıyor. Bir vincimiz bile yok. Toprak altındaki bir tarihi yapıtı, ancak insan gücüyle çıkarabiliyoruz" diye konuştu. Saraybosna Film Festivali başladı Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Soner Şahin, AA muhabirine 20. Saraybosna Film Festivali ile ilgili açıklamalarda bulundu. SARAYBOSNA- Bosna'daki savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi yapmak amacıyla bu yıl 20.'si düzenlenen Saraybosna Film Festivali'ne (SFF) ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Halit Ergenç katılacak. Anadolu Ajansı'nın medya ortağı olduğu ve Saraybosna'da Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 20. Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl Türkiye'den "Ben O değilim", "Kış Uykusu", "Mavi Dalga", "Annemin Türküsü", "Kuzu" ve "Bir Varmış Bir Yokmuş" filmleri gösterilecek. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Soner Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraybosna'da birçok kültürel etkinliğin gerçekleştiğini söyledi. Türk sinemasının bu sene 100. yılı olduğunu hatırlatan Şahin, SFF kapsamında altı film gösterilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balkanlar genelinde Türk filmi dışında Türk dizilerinin de büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Şahin, "Bu ilgi çok memnuniyet verici. Bu şekilde ülkemizi tanıtabiliyor ve ortak kültürel değerlerimizi paylaşabiliyoruz. SFF'ye bu yıl Halit Ergenç gelecek. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Sultan Süleyman rolüyle büyük ilgi toplayan Ergenç, Bosna Hersek'te tanınmış ve sevilen bir oyuncu. Festivale bu şekilde destek verebilmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu. Türkiye'de bir dönem yabancı filmlerin etkili olduğuna işaret eden Şahin, başrolünü Şener Şen'in oynadığı Yavuz Turgut'un "Eşkiya" filminin ardından, Türk sinemasında bir "devrim" yaşandığını kaydetti. Şahin, Türk yapımcıların bu filmin ardından cesaretlendiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: Eşkiya'dan sonra Türk yapımcılar da büyük bütçelerle kaliteli filmler çekmeye başladı. Şimdi Türkiye'de yabancı filmlerden çok, yerli filmlerin ağırlığını hissediyoruz. Türk sineması gerçekten büyük bir ivme kazandı ve çeşitli filmler çekilmeye başladı. Aynı şekilde Türk dizileri de çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Dizilerimiz, Türkiye'de olduğu kadar Balkan ve Arap ülkelerinde oldukça rağbet görmekte. Bu yılki SFF'de de altı Türki filminin gösterilmesi, sinemamızın başarısının bir kanıtıdır. Bosna Hersek ve Türkiye'nin yoğun kültürel ilişkiler içerisinde olduğunu vurgulayan Şahin, Saraybosna'da Türk kültürünü tanıtacak bir ofis açılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. KÜLTÜR-SANAT SIRASI GELDİKÇE Prof. Dr. İSA KAYACAN Çetin Korkut dan: Sen hiç deniz gördün mü? Değerli dostum, merkezi Ankara da bulunan Kültür Ajansın sahibi ve yöneticisi Prof. Dr. Hayrettin İvgin den bana gelen kitaplardan birinin adı: Sen hiç deniz gördünmü?. İmza sahibi Çetin Korkut 88 sayfalık bir şiir kitabı bu. Merkezi Ankara da bulunan Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Yayınevi tarafından yayınlanmış. Genel Yayın Yönetmenliğini Hakan Sarı, Editörlüğünü Aydın Şahin Öztürk yapmış. Değişik konularda yazılmış şiirler yeralıyor bu kitapta.ilk şiirin adı: Eskici. Üç bölümlük anılan şiir iki bölümü şöyle başlıyor: Şiirler alır, şiirler satarım, Kağıt parasına, Şiirler benim kaderimdir; Hem okur, hem yazarım. Şiirler alır, şiirler satarım, Kağıt parasına, Şiirler benim hastalığımdır, Bulaştı, bulaşacak. Serbest tarzdaki şiirlerin altına imza atan Çetin Korkut, değişik konularla ele aldığı, işlediği, sayfalara aktardığı şiirlerinde gelecek açısından ümit veriyor. Uzaklara bakarken, giderken, çaresizlik içindeki anlatımlarıyla çıkıyor okurlarının karşısına. Yaşamak varken sevgiye dair düşüncelerini şiirleştiriyor. Afrikalı çocukların sıkıntılarını, üzüntülerini ortak oluyor. Tepedeki yalnız çam ağacıyla, içindeki sıkıntıların paylaşıldığı noktalarda mola veriyor. Ve kitabının 68. sayfasındaki Yenilgi başlıklı şiirinde şöyle sesleniyor: Bir rüzgar eser, Ve bir ürperti girer ensemden, Sular çekilir ruhumdan, kururum, Karıncalar kemirir kemiklerimi, Güneş dururken, Ve hayatın çivisi, Yeni düşer zamana. WEB TABANLI İNTERAKTİF KODLANDIRMA SİSTEMİ (WETİKS) UYGULAMA YAZILIMI BAKIM, İDAME VE İYİLEŞTİRME HİZMETİ ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK WEB TABANLI İNTERAKTİF KODLANDIRMA SİSTEMİ (WETİKS) UYGULAMA YAZILIMI BAKIM, İDAME VE İYİLEŞTİRME HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : Resmi elektronik posta adresi bulunmamaktadır. ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 AY - WEB TABANLI İNTERAKTİF KODLANDIRMA SİSTEMİ (WETİKS) UYGULAMA YAZILIMI BAKIM, İDAME VE İYİLEŞTİRME HİZMETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Korg.M.Sırrı SEYREK Kışlası / Bakanlıklar / ANKARA c) Süresi : İşe başlama tarihi , işin bitiş tarihi İhalenin a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale Salonu Etlik/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları ve Sağlık Malzemeleri Tedarik Şube Müdürlüğü / Hizmet Alımları Tedarik Kısmı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar SÜKÛTUN KALBİNDE... MEHMET NURİ PARMAKSIZ ERDEM KALESİNİN KALP DİYARI Aşka dâir bende tepelemedik, nefsime vurmadık yerim kalmadı. Ben benden geçtim, ben artık sendeyim Sevgili... Sevda Denizim, Kevser Şarabım, Rahmet Kapım, Vahdet Çiçeğim, Şükrüm, Kaderim, Gönül Tahtımın Sultanı Gerçek aşkı yaşayan hangi gönül ara ara hata denen o dalgalı denize uğramadı ki? Gönül Allah ın evi, aşkın tecelli ettiği yer lakin o gönle aşk âteşini koyan Rabbim, kuluna yüklediği imtihanın zorluğundan haberdar değil mi? Her şeyi bilen Hüdâ bu zor sınavda kulunun ara sıra sendeleyeceğini hatta imtihanı kaybetmenin eşiğine geleceğini bilmiyor mu? Rabbim kulunu dener; acaba isyana düşecek mi, bana karşı gelecek mi diye her şeyin sahibi olan Mevlâ kulunu acıyla, hatalarla, isyana varıp varmayacağıyla da imtihan eder. Bir fâni olan bizler fıtratımız gereği hata ve yanlış yapmak üzerine de yaratılmış değil miyiz? Hata yapan kul utanır; af diler ve tövbe ederse âlemlerin yaratıcısı merhamet ve rahmet sahibi, kulunu af mı eder yoksa ona zulüm mü eder? Mevlâ bizim niyetimiz halisane mi diye ölçmek ve O na bağlılığımızı sınamak için önümüze engeller çıkarıp bizi türlü türlü dertlerle denemekte... O ndan yüzümüzü nasıl döneriz; dilimizden şükrü nasıl kaldırırız ve kadere nasıl karşı dururuz? O nun merhamet ve rahmetinden ümit kesmek küfre düşmek değil midir? Sen ve ben sevgili, aşkın rahmani olduğuna inanan ve mahşeri hedef alan ve de kadere teslim olan iki âşık değil miyiz? O na sonsuz bir güvenle bağlıyken, O ndan yüz çevirmemiz mümkün mü? Aşkın gücü karşısında imtihanda hata yapan ve yerle bir olan şu dünya denen fani âlemde kimler var istersen hatırlayalım: Napolyon, sevdiğinden aldığı bir mektup üzerine, sevgilisi onu Paris e çağırdı diye orduyu savaştan çekip kazanacağı büyük ve önemli bir savaşı kaybetmedi mi? Cihan padişahı Yavuz Sultan Selim, âşık olduğu güzele karşı, Merdümü dideme bilmem ne füsun etti felek? Giryemi etti füzun eşkımı hun eyledi felek! Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan Beni bir gözleri ahuya zebun eyledi felek!... demedi mi? Kanuni nin Hürrem için neler yaptığını herkes biliyor Şeyh Galip, şeyh olduğu hâlde III. Selim in kız kardeşi Beyhan Sultan için yanıp tutuşmadı mı? Aşkı için gizli gizli Topkapı Sarayı na girip, has bahçede ve gözlerden ırak bir köşede neler konuştukları bilinmese de sevdiğiyle buluşup, görüşmedi mi? Âşığı ve maşuğu bu hâle koyan aşk değil miydi? Mevlânâ, çok sevdiği cân dostu Şems için herkesi karşısına almadı mı? Onun ölümünden sonra dünyaya ve herkese küsmedi mi? Yunus mecazî aşkla yanmadı mı? Bir rivayet ama Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya, Monaroza için iddiaya tutuşmadı mı ve iddiayı kaybeden Cemal Süreyya, bir insan için önemli olan soyadındaki bir y den aşk için, bir kadın için vazgeçmedi mi? Aşk için dünyada nice savaşlar yapılmadı mı? Bunlardan en ünlüsü Helene için olan Turuva savaşları değil miydi? O savaşlarda ölen insanların suçu neydi? Bu savaşa karar verenlere aşk hata yaptırmadı mı? Başlangıçtan bugüne, nice insan aşkın ağırlığını kaldıramayıp hem dünyasını, hem de ahretini intihar ederek kaybetmedi mi? Züleyha aşk için, istediğini yapmadı diye Yusuf peygamberi yıllarca zindanda yatırmadı mı? Örnekler çoğaltılabilir lakin aşkta hata yapmayan var mı? Her şeyin sahibi Mevla merhamet ve rahmet sahibi değil mi? O kendisine tövbe için gelen kullarını geri çevirir mi? Yürekten edilen duaları kabul etmez mi? Yıllar sonra yaptığından pişman olan ve yaşlanmış olan Züleyha nın yürekten ve içten ettiği duâ Rabbim tarafından kabul edilmedi mi? Hata kul için, hata bizim için... Hataya düşmezse kul elbette daha güzel lakin hatayı işleyende iman olmasa yaptığı hatadan dolayı kulda ne utanma olurdu, ne de hüzün Tövbe kapısının kapanması mümkün değil ki? Âşık ve maşuk birbirini gerçekten sevdikçe, Aşk (Allah, Şükür ve Kader) inancı onlarda oldukça Hüdâ aşkı koruyacaktır. Aşkta hata yapan kul isyana düşmeden teslimiyetle tövbe edip tevekkül ipine mi sarılırsa, inancım odur ki Mevlâ onu bağışlayacaktır. GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ Renklerin suçu yok ki hor görme sen siyahı, İmtihan dünyasında önemsemeli âhı. Bazen insan hissidir; bazen de insan nefsî Her gecenin elbette bir gün vardır sabahı.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 18 A ustos 2014 Pazartesi 9 ANKARA - TU BA ÖZGÜR DUR- MAZ - Beyazperdede en çok dram ve komedi a rl kl filmlerin tercih edilmesine ra men, yaz bafl ndan beri birbiri ard na gösterime giren bilim kurgu filmlerini 2 buçuk milyona yak n kifli seyretti. AA muhabirinin Box Office Türkiye verilerinden derledi i bilgilere göre, yerli filmlerin gifledeki a rl n n yan s ra teknolojinin bütün imkanlar n n kullan ld dev bütçeli bilimkurgu yap mlar da dikkatleri çekiyor. Bu y l n en çok seyredilen filmler listesinde ilk s ralar yerli komedi filmleri al rken Transformers serisinin son filmi Transformers Kay p Ça ise listede 10 uncu s raya yükseldi. Optimus Prime önderli inde Autobotlar n dünyay uzaydan gelen yeni tehditlere karfl korumak için yeni bir savafla girmelerini konu alan filmi, 730 binden fazla kifli izledi. Film, Türkiye de vizyona girdi i ilk haftasonu 188 bini aflk n izleyiciye ulaflmas yla en iyi Transformers filmi aç l fl na imza att. Transformers Kay p Ça, bu baflar s yla son 2 y ld r haziran ay nda vizyona giren filmler içinde en iyi aç l fl rakam n da elde etti. Serinin ilk filmi Transformers 2007 y l nda 409 bin seyirci izlerken, 2009 daki Transformers: Yenilenlerin ntikam n 347 bin, 2011 deki Transformers: Ay n Karanl k Yüzü nü ise 646 bin kifli beyazperdede görmüfltü. Geçen ay gösterime giren Maymunlar Cehennemi: fiafak Vakti, 2011 de vizyona yans yan Maymunlar Cehennemi Bafllang ç filminin seyircisini neredeyse ikiye katlad. Genetik olarak evrim geçirmifl, daha zeki ve daha güçlü bir maymunlar toplulu unun, dünyan n kurallar koyan türü olmak için insanlara karfl bafllayan savafl anlatan film, 545 bin civar nda izleyiciye ulaflt. Mutantlaflan insanlar n maceralar n anlatan X-Men serisinin son filmi X Men : Geçmifl Günle Gelecek i, yaklafl k 345 bin kifli seyretti. Kadrosunda Wolverine karakteriyle üne kavuflan Hugh Jackman, Hally Berry, Jennifer Lawrence gibi önemli oyuncular n yer ald filmde, mutantlar n soylar n n tükenmesi sorununu zamana yolculuk ile çözmeye çal flmalar konu ediliyor. Öte yandan bilim kurgu filmleri dendi inde akla gelen ilk isimlerden Tom Cruise u, geçen y l vizyona gelen Oblivion filmiyle 390 bin 380 kifli seyretmiflti. Ünlü aktörü, haziran ay ndan beri gösterimde bulunan ve hiç bir askeri gücün yenemeyece i uzayl bir rk n dünyaya sald rmas n konu alan Yar n n S n r nda filmiyle ise 417 bin civar nda sinemasever izledi. Ay bafl ndan beri beyazperdede yer alan Galaksi nin Koruyucular, 10 günde 175 binden fazla izleyiciye ulaflt. Malvel in ayn adl çizgi roman ndan uyarlanan film, 31. yüzy lda yaflayan kahramanlar grubunu anlat yor. Vizyondaki yeni filmlerden Lucy ise yanl fll kla içine çekildi i bir anlaflma sonucunda insan beyninin çok ötesinde bir kapasiteye sahip, ac mas z bir savaflç ya dönüflen bir kad n n hikayesini konu al yor. Scarlet Johansson n baflrolde oldu u aksiyon ve gerilim türünü de bar nd ran filmde, Lucy beyninin yüzde 100 ünü kullanarak ak l okuma, telekinezi ve ac y hissetmeme gibi güçlere kavufluyor. Vizyondaki ilk haftasonunda 115 bin kiflinin seyretti i filmde, usta oyuncu Morgan Freeman da rol al yor. Geçmifl y llarda s n rl bir izleyici kitlesine sahip olan bilim kurgu filmleri, bu yaz arka arkaya gösterime giren devam yap mlar yla seyirci say s n art rd. Bilim kurgu filmleri seyircisini artt rd Safranbolu'da duraklara tarihi ev dekoru KARABÜK - Safranbolu Belediyesi, kentteki otobüs duraklar n, ahflap kullanarak ilçeye özgü tarihi evlerin görünümüne kavuflturdu. Safranbolu'nun çeflitli bölgelerindeki tafl, ahflap ve alaturka kiremit kullan larak haz rlanan otobüs duraklar, Türk kent kültürünün günümüzde yaflayan en önemli yap lar ndan biri olan Safranbolu evleri dekoru verildi. lçe Belediye Baflkan Necdet Aksoy, gazetecilere yapt aç klamada, ilçedeki bütün otobüs duraklar n Safranbolu'nun tarihi evlerinin görüntüsünde yapacaklar n söyledi. Daha önce 30 dura tamamlad klar n anlatan Aksoy, "fiimdi geri kalan di er otobüs duraklar n da yapmaya bafllad k. Büyük bir kültür birikiminin, maddi zenginli in ve yüksek düzeyde ustal n n ürünü olan tarihi evlerimizi yaflayarak gelecek kuflaklara aktarman n çabas içindeyiz. Küreselleflme, tekelci sermayenin, büyük petrol flirketlerinin, para spekülatörlerinin, sanayi kurulufllar n n, tüccarlar n oluflturdu u dünyay sömüren küresel güç çetelerinin bir ideolojisidir. Bunlar, önlerinde engel olarak gördükleri millî yap lar, millî devletleri yok etmek için demokrasiyi, insan haklar n, özgürlü ü bir silah olarak kullan yorlar. Bu masumane kavramlar manipüle ederek fesat ç kar yorlar. Türk milliyetçili ine, Atatürk milliyetçili ine dayal bir anayasay bu unsurlardan ay klaman n amac millî ve üniter Türk devletini yok etmek, Türkiye de tek bir Türk milleti vard r anlay fl n y k p, çok kimlikli, çok milletli bir y n ve çok ortakl devletimsi bir fley ortaya ç karmakt r. Bu renksiz, ideolojisiz, demokratik anayasa isteyicileri, yine bat l lar n dayatmas yla 301. maddeyi de kald rma ya da suland rarak ifllevsizlefltirme çal flmalar yapt lar. Bu maddeye olan haz ms zl k, kin ve öfke önce her zaman oldu u gibi bat l fler odaklar ndan geldi. Onlar n hemen arkas ndan onlarla ayn dili kullanan daha do rusu onlar n iç uzant lar olan Türk düflman Ermeni rkç lar, Kürt rkç lar vs rahat rahat Türk e küfretme özgürlü ü için bu maddenin de kald r lmas n istediler. Millî Türk devletinin temel yap tafllar sökülerek tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek dil hedefine var lamad gibi, tam tersine bu hedef berhava edilmifl olur. Anayasadan kald r lmak istenen Kemalizm ya da Atatürkçülük, esas itibariyle Türkiye nin tam ba ms z ve ba lant s z bir devlet olmas, Türk milletinin kendi topraklar nda hâkim olmas, hukukun üstün olmas ve millî devlet genel ilkelerine dayanmakt r. Bu renksiz, ideolojisiz, demokratik anayasa yap c lar mugalata da yap yorlar. Diyorlar ki: Biz Atatürk ün flahs na, devlet kuruculu una karfl de iliz. Onun ad na yer verilir ama ilkelerine gerek yok. Atatürk kurucumuzdur, kurucu liderimizdir. Elbette Anayasada Atatürk e vurgu yap l r. Ama Atatürkçülü e vurgu yap lmas na, ilke ve TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin ATATÜRK DÜfiMANLI INA DAYALI M LLÎ TÜRK DEVLET N TASF YE PROJES - 2 ink lâplar na ideoloji ba lam nda yer verilmesine gerek yoktur... Atatürk hepimizin ortak de eridir. Atatürk ün düflüncelerine, ilkelerine, devlet ve millet anlay fl na yer vermedikten sonra sadece ad n anmak ne ifade eder? Bunlar, Atatürk ü tarihsel bir figür olarak tutmak, sadece devleti kurmufltur noktas nda b rakmak, ondan öteye tafl mamak istiyorlar. Bununla flunu vurgulamak istiyorlar: Devleti Atatürk kurdu ama onun tesis etti i kurulufl felsefesinden, anlay fl ndan ve ilkelerinden vazgeçerek bugün biz devleti farkl flekilde yeniden dizayn edece iz. Atatürk ve millî devlet düflmanl Bat kaynakl d r li y llarda Graham Fuller ve Paul Henze gibi adamlar n tekrarlad klar baz sözler var. fiöyle: Atatürkçülük ölmüfltür. Ulus devletler dönemi bitmifltir. Türkiye, Osmanl gibi çok kültürlü, çok dinli ve çok rkl bir yap y benimsemelidir. Bunun için en iyi yol l ml slam d r. Etnik kimlikler kendilerini ifade edebilmelidir. Bat l lar n Atatürk düflmanl n anlamak mümkündür. Çünkü Atatürk ün emperyalist sömürgeci Bat l devletlere karfl verdi i millî mücadele, slam ülkelerine örnek olmufl ve onlar da Atatürk ün açt ba ms zl k ç r ndan giderek üstlerindeki bat l sömürge hâkimiyetinden kurtulmufllard r. Böylece 1920 lerde Bat l lar n elindeki 25.5 milyon mil karelik toprak, bugün 12.7 milyon mil kareye düflmüfltür. Bat dünyas bu büyük sömürge kayb n hazmedemiyor ve bunun müsebbibi olarak da Atatürk ü görüyor. O yüzden Avrupa Birli i bize Atatürk ü duvarlardan, anayasan zdan kald r n diyor. Emperyalist Bat, haricî bedhaht r, onlarla iflbirli i yapan yerli Türk düflmanlar dahilî bedhaht r. Peki bunlara destek veren gafil Müslüman Türklere ne oluyor? Bu gafil Türkler, acaba kimin de irmenine su tafl d klar n n fark nda m? Türk, ya millî kimli ine, Türklü üne ve Müslümanl na bir bütün olarak sahip ç karak var olacakt r, ya da tarihten silinip gidecektir. Bugün Türk, karar verme kavfla ndad r. (Bitti) Saraybosna'da, ''nostalji'' tramvay yeniden raylara indi SARAYBOSNA - Avrupa'daki ilk tramvay seferinin yap ld Bosna Hersek'in baflkenti Saraybosna'da, 1885 y l nda ilk tramvay seferini gerçeklefltiren tramvay n birebir benzeri olarak "nostaljik" tramvay yeniden raylara indirildi. Birinci Dünya Savafl 'n n 100. y l dönümü etkinlikleri kapsam nda, Saraybosna'daki toplu tafl madan sorumlu GRAS flirketi taraf ndan yapt r lan el yap m tramvay n Saraybosna Gar 'ndan hareketi öncesinde tören düzenlendi. Vatandafllar, "Nostalji" ad verilen tramvay ile 9 Eylül'e kadar flehir içinde yolculuk yapma imkan bulacak. çi 100 y l öncesindeki Saraybosna, Viyana, Budapeflte ve Prag'a ait foto raflarla süslenen tramvayda, ngilizce ve Boflnakça olarak sesli turist rehberi de hizmet verecek. Projenin organizatörlerinden Macaristan' n Saraybosna Büyükelçisi Jozsef Pandur, AA'ya yapt aç klamada, projeni hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duydu unu söyledi. Pandur, ''Bu proje ile insanlar yüzy l öncesine götürüp, Birinci Dünya Savafl öncesindeki zaman an msatmak istedik. Saraybosna'daki tramvay o dönemin simgesiydi'' fleklinde konufltu. Tramvay n makinisti Salih Manyiç, uzun y llard r GRAS'ta çal flt n ve flirketteki her makinistin bu tramvay kullanamad n kaydetti. Tramvay kullanmaktan duydu u mutlulu u dile getiren Manyiç, tramvay n GRAS ustalar taraf ndan el becerisi ile yap ld na dikkati çekti. Fatih Sultan Mehmed taraf ndan 1463 y l nda Osmanl topraklar na kat lan Bosna Hersek, 1878 y l nda Avusturya-Macaristan mparatorlu u yönetimine geçti. Bosna'da yönetimi ele alan Avusturya- Macaristan mparatorlu u, ülkede çeflitli projeler hayata geçirdi. Projelerden biri de ''Avrupa'n n ilk tramvay '' oldu. Tramvay n, kendi ülkesinde halk taraf ndan kabul edilmeyece i ve planland gibi sefer yapamayaca ndan çekinen Avustruya-Macaristan yetkilileri, tramvay n ilk seferini Viyana'da de il, Saraybosna'da yapmas na karar verdi. Saraybosna'da 1884 y l nda bafllat lan çal flmalar, 1885'te sona erdi. Tahtadan yap lan ve beyaz bir at taraf nda çekilen ilk tramvay, ray na oturduktan sonra ilk seferine 28 Kas m 1885 tarihinde gerçeklefltirdi. BULMACA Soldan sa a: 1. Seçiciler kurulu. An t. 2. Hofl kokulu. 3. Tatl bir tür çörek. fiaka. 4. Ac, üzüntü, dert, keder. Uzak Do u da yetiflen Amerika elmas ndan ç kan zamk. 5. Aksi, ters. Çok güçlü p r lt lar oluflturan, de iflik alanlarda kullan lan fl k kayna. 6. ridyumun simgesi. Bir nota. Güvenli. 7. Bir ifli yapmaya haz r. Bir göz rengi. 8. Gözleri görmeyen. Bir renk. 9. On alt taflla oynanan bir zekâ oyunu. Seslenme sözü. Hay r anlam nda kullan lan bir ünlem. 10. Bal k avlamakta ya da odun tafl makta kullan lan büyük kay k. 11. Bir fleyin elden ele geçmesi. 12. syan eden, baflkald ran. Yumurtan n bir bölümü. Kalça kemi i. 13. Demiryolu dura. Bir elektrotta art uç. 14. Giriflik bezeme. Kiloamperin simgesi. 15. Bafll ca içece imiz. Geminin rüzgâr alan yan. 16. Dervifl selam. Kar, efl, zevce. 17. Birine, ölü bir yak n ndan kalan para, mal, mülk ve servet. K sa bacakl bir köpek türü. 18. Dünyan n uydusu. Hamam böce i. 19. Kesin. Göçebelerin konak yeri. 20. Köpek. Genç irisi. Yukar dan afla ya: 1. Sa l k havuzu. Etraf suyla çevrili kara parças. Do u Anadolu da bir rmak. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. 2. drarda bulunan azotlu madde. Uzaklaflma. Favori. Psikoloji. 3. Bir çeflit füze. Kaynar suda hafllan p üzerine ya gezdirilen m s r unu yeme i. Tümör. 4. Parola. Lantan n simgesi. Kar fl k renkli. Kal n ve kaba kumafl. Mukavele, sözleflme. 5. Baya, s radan. Bafl bofl, iflsiz, aylak. Baston. 6. Tayin. Bir iflin yap lmas için harcanan beden ve kafa gücü. Sülale. Bir ya fl türü. 7. Asalak bir böcek, kehle. Tavlada bir say. De erli madenlerin safl k derecesi. Kan ba yla birbirine ba l olan kimseler, h s m. 8. Tarlay iki kere sürmek. Ifl k yap m nda kullan lan, asal gazlar s n f ndan bir element. Kayakta bir tür inifl yar flmas. 9. Bal k a lar n n alt ve üst yanlar na geçirilen keçi k l ndan yap lm fl ip. fiama anlatan ünlem. Çok kokulu bir tür kahve. Türk müzi inde bir makam. 10. Eleme arac. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. Yanl fll k, yan lg. Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1018 A ustos 2014 Pazartesi - SAGLIK Dikenli incir k ymete bindi MERS N - Anavatan Güney Afrika olan ve halk aras nda "Frenk yemifli" olarak da adland r lan dikenli incir, bölge insan n n alternatif gelir kayna oldu. Akdeniz bölgesinde tamamen do al ortamda yetiflen dikenli incirin tanesi 50 kurufltan sat l yor. Vitamin deposu olarak bilinen meyvenin insan sa l na önemli faydalar bulunuyor. Mersin'in Silifke ilçesine ba l Tosmurlu Mahallesi'nde oturan smail Berber, bahçesinde dikenli incirin kendili inden yetiflti ini ve zamanla ço alarak incir bahçesine dönüfltü ünü söyledi. Berber, meyvesini kazanca çevirdi ini, bununla da ailesine maddi girdi sa lad n anlatt. Meyvenin birçok faydas oldu unu ifade eden Berber, "Dikenli incir tüketimi zahmetli olsa da insanlar için oldukça faydal bir meyvedir. Ba rsaklar n çal flmas na ve sindirim sisteminin temizlenmesinde etkilidir. Tad ve aromas da çok güzeldir. Bu meyvenin pazarlarda sat fl n da yap yorlar. Toplamas zahmetli bir meyvedir ama ilmini bilen zorlanmadan su ve yaprakla temizleyip yiyor" fleklinde konufltu. Silifke lçe Tar m Müdürü Abdullah Süngü, konuyla ilgili verdi i bilgide; meyvenin geçmifl y llarda ticari de eri olmad n fakat son y llarda vatandafllar n maddi gelir sa layacak kadar ilerledi ini ve de er kazand n belirtti. Süngü, flunlar kaydetti: "Dikenli incir özellikle l man iklimlerde Akdeniz bölgesinde yerel de de Silifke ilçemizde üretiliyor. Tabi bundan 5-10 sene öncesinde ticari bir de eri olmad için, sadece bahçe kenarlar nda, yereldeki üreticilerin kendileri için toplad klar bir meyveydi. Ancak son birkaç senedir para etmesi dolay s yla, hem yerelde marketlerde, iflportac larda yerini al yor. Özellikle yaz zamanlar nda serinletti i için tüketiciler taraf ndan da talep edilen bir ürün. Tabi para kazand rmayla bafllad zamandan beri de ürünün kalitesinde art fllar meydana geldi. fiu anda dikenli incirin tane fiyat 50 kurufl civar nda. (CHA) M CROSOFT PREM ER DESTEK PAKET H ZMET ALINACAKTIR DESTEK H ZMETLER DA RES BAfiKANLI I D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR TÜRK STANDARTLARI ENST TÜSÜ Microsoft Premier Destek Paketi al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Necatibey Caddesi No:112 Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Microsoft Premier Destek Hizmeti Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Türk Standardlar Enstitüsü Necatibey Cad. No: Bakanl klar/ankara c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 12(oniki) ayd r 3- halenin a) Yap laca yer : Türk Standardlar Enstitüsü Necatibey Cad. No: (A2-4K02 nolu oda) Bakanl klar/ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Teklif verecek firma, ihale dosyas na üretici firmadan al nacak Microsoft Premier Destek Paketi satmaya yetkili oldu una dair yetki belgesini sunacakt r. Sözleflmenin imzalanmas n takip eden 5 ifl günü içerisinde, Microsoft Premier Destek Paketinin TSE ad na kullan ma aç ld n gösterir üretici firmadan al nm fl olan orijinal belge Yüklenici taraf ndan TSE`ye teslim edilecektir Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve özel sektörde Microsoft Premier destek paketi ve /veya teknik destek al m benzer ifl kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Türk Standardlar Enstitüsü Necatibey Cad. No:112 (A2-4K05 nolu oda) Bakanl klar/ankara adresinden sat n al - nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türk Standardlar Enstitüsü Necatibey Cad. No:112 (A2-4K05 nolu oda) Bakanl klar/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Di er hususlar: hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin ekonomik aç dan en avantajl teklif üzerinde b rak lacakt r. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA - laç sektöründe hizmet veren AstraZeneca yetkilileri sa l k muhabirleriyle bir araya geldi. Sa l k sektörüne yönelik fikir al flveriflinde bulunmak amac yla gerçeklefltirilen toplant ya AstraZeneca Türkiye Genel Müdürü Stefan Woxström, Medikal ve D fl liflkiler Direktörü Dr. Pelin Erifltiren ncesu, Bölge letiflim Direktörü Banu Onur kat ld. Toplant da AstraZeneca taraf ndan yürütülen Diyabetin Sa l k Ekonomisine Etkileri ni ortaya koyan araflt rma ile ilgili bilgi verildi. Araflt rma ile hastal n kifli sa l n n yan s ra, ekonomik boyutta yaratt kay plar da gözler önüne serilmeye çal fl ld. Araflt rmaya göre, diyabetin yaratt yan komplikasyonlar n maliyeti, hastal n kendisinden çok daha fazla. 3 milyon kifli D YABETL oldu unu bilmiyor Türkiye'de yaklafl k 6.5 milyon diyabet (fleker) hastas bulundu u ve bu hastalar n sadece 3,5 milyonunun bilinen diyabetli oldu u öne süründü. Diyabetin Sa l k Ekonomisine Etkileri ni ortaya koyan araflt rmaya göre; diyabetin, dünyada ve özellikle bulundu umuz co rafyada sa l k aç s ndan bir tehdide dönüfltü ü, giderek artan hasta say s, diyabet alan nda karfl lanmam fl bilimsel ihtiyaçlar n önem kazand vurguland. Sonuçlarla ilgili bilgi veren AstraZeneca fl Birimi ve Pazar Eriflimi Direktörü Dr. Pelin Erifltiren ncesu, Türkiye de diyabet hastal ndan kaynaklanan hastal klar n maliyetinin diyabet hastal n n tedavi maliyetinden 5 kat fazla oldu unu söyledi. Diyabetin en çok yol açt rahats zl klar damar ve böbrek rahats zl klar olarak s ralayan Dr. Pelin Erifltiren ncesu flu bilgileri verdi: Bunun yan s ra obezite, büyük komplikasyon riskini ve maliyetini art rmada önemli bir unsurdur. Türkiye de yürütülen araflt rmalar, Türk eriflkin toplumunda diyabet s kl n n yüzde 13.7 ye ulaflt n ortaya koydu. Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derne i taraf ndan ilki y llar nda yürütülen ve 2010 y l nda tekrar edilen TURDEP II Araflt rmas nda da çarp c veriler ortaya ç kt. 15 il ve 540 merkezde, 20 yafl ve üzeri 26 bin 499 kiflinin kat ld araflt rmaya göre; yafl grubundan itibaren nüfusun en az yüzde 10 u diyabetli. (TURDEP-I de ise yüzde 10 nun üzerindeki diyabet s kl yafl grubunda bafllamaktayd ). Buna dayanarak çal flmada, Türkiye de diyabetin 1998 y l na göre yaklafl k olarak 5 yafl daha erken bafllad düflünülebilir. Diyabetin (fleker hastal ), dünyada ve özellikle bulundu umuz co rafyada sa l k aç s ndan bir tehdide dönüfltü ünü kaydeden ncesu, Hastal n dünyadaki yay l m nda Ortado u ve Türkiye liderli i al yor; bu bölgeler dünyan n di er bölgelerinden daha büyük bir tehdit alt nda. Yap lan araflt rmalara göre dünyada 370 milyon olan diyabet hastas say s n n, 2035 y l nda 592 milyon kifliye ulaflaca öngörülüyor. Türkiye de ise yaklafl k 6.5 milyon diyabet hastas bulunuyor ve bu hastalar n sadece 3.5 milyonu (diyabet hastalar n n yüzde 54 ü) ise bilinen diyabetli. Giderek artan hasta say s, diyabet alan nda karfl lanmam fl bilimsel ihtiyaçlara önem kazand r yor. (CHA) ANKARA SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NE VE MALZEME KMAL DA RES BAfiKANLI I NDAN RAMPALI fi MAK NES TAfiIMA KASASI MAL hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Fuat Börekçi Caddesi NO: ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 4 adet MAN KAMYON ÜZER NE RAMPALI fi MAK NASI TAfiI- MA KASASI MAL Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Ankara Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü Makina ve Malzeme kmal Dairesi Baflkanl c) Süresi: fle bafllama tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür 3- halenin a) Yap laca yer: Fuat Börekçi Caddesi No:70 ALTINDA /ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Her türlü kamyon kasas imali kabul edilecektir 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü Makina ve Malzeme kmal Dairesi Baflkanl adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü Makina ve Malzeme kmal Dairesi Baflkanl adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Di er hususlar: hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin ekonomik aç - dan en avantajl teklif üzerinde b rak lacakt r. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA 18 A ustos 2014 Pazartesi11 ABD den Lübnan a askeri yard m BEYRUT - ABD nin Beyrut Büyükelçisi David Hale, ülkesinin Lübnan ordusuna birkaç hafta içerisinde askeri mühimmat yard m nda bulunaca n bildirdi. Baflbakan Temmam Selam la yapt toplant sonras bas na aç klamada bulunan Hale, ABD, Lübnan n s n rlar n, insanlar n korumas ve afl r gruplarla savaflmas için birkaç hafta içerisinde askeri yard mda bulunanacak. Yard mlar, ilerleyen aylarda da devam edecek dedi. Yard m karar n n, Lübnan n talebi üzerine al nd n belirten Hale, savunma ve sald r amaçl kullan lmak üzere cephane ve askeri gereçleri kapsayan mühimmat n Lübnan a gönderilece ini belirtti. Suriye deki savafl n Lübnan a s çramamas için ülkesinin, Lübnan güvenlik birimlerinin arkas nda durmaya devam edece ini vurgulayan Büyükelçi ayr ca, ABD nin Lübnan ordusuna, 2006 dan bu yana, ülkedeki istikrar n korunmas için toplam 1 milyar dolarl k yard mda bulundu unu sözlerine ekledi. Lübnan n Suriye s n r ndaki Arsal da, ordu birlikleri ile Nusra Cephesi ve Irak fiam slam Devleti (Ifi D) militanlar aras nda 5 gün boyunca devam eden çat fllar sonras, Suudi Arabistan, Lübnan a terörle mücadelesinde destek olmak üzere eski baflbakan ve Mustakbel Partisi Baflkan Saad Hariri üzerinden 1 milyar dolar yard mda bulundu unu duyurmufltu. Ordu güçlerinin, Ifi D liderlerinden oldu u iddia edilen Ebu Ahmed el-cuma y, Arsal daki askeri barikat geçifli s ras nda gözalt na almas ndan sonra bölgede çat flmalar bafllam flt. Olaylar n bafllad cumartesi gününden bu yana 17 si asker 50 kifli ölmüfl, 86 s asker 128 kifli de yaralanm flt. ABD Irak a 130 asker daha gönderdi WASHINGTON - ABD, Sincar Da nda mahsur kalan binlerce sivilin yüz yüze oldu u insani krizin boyutunu de erlendirmek ve ilave insani yard m seçenekleri gelifltirmek üzere geçici misyonla Irak n kuzeyine yaklafl k 130 asker daha gönderdi. ABD Savunma Bakan Chuck Hagel, California eyaletinin güneyindeki Camp Pendleton üssünü ziyareti s ras nda askerlere hitaben, yeni askeri personelin Erbil civar ndaki bölgeye vard n bildirdi. Hagel, bunun bir tür kara operasyonu kapsam nda muharip askerlerin konuflland r lmas gibi bir ad m niteli i tafl mad n, gönderilen askerlerin görevinin de erlendirmek olaca n belirterek, ABD nin Irak taki 8 y l süren savafl nda oldu u gibi bu ülkeye tekrar ayn türden bir muharip misyon çerçevesinde geri dönmeyeceklerini vurgulad. Savunma Bakanl ndan isminin aç klanmas n istemeyen bir yetkili de Bakan Hagel n tavsiyesi ve ABD Baflkan Barack Obama n n yetkilendirmesiyle geçici olarak Irak n kuzeyine gönderilen tahmini 130 kiflilik ek askeri personelin, Irak fiam slam Devleti (Ifi D) örgütünün tehdidi alt nda Sincar Da nda mahsur durumdaki Irakl sivillere destek için yürütülen havadan yard m gayretinin ötesinde, ilave insani yard m seçeneklerini gelifltirip, insani yard m misyonunun boyutunu de erlendirece ini kaydetti. Suriyeli 1 milyon çocuk HH ile gülüyor HATAY - nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf, Suriye'deki iç savafl nedeniyle evini kaybeden aileleriyle farkl bölgelere yerleflen yaklafl k 1 milyon Suriyeli çocu a e itim, g da, bar nma ve sa l k yard m ulaflt r yor. HH nsani Yard m Vakf Suriye Çal flmalar Hatay Ofisi bas n dan flman Burak Karacao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, HH'n n Suriye'deki iç savaflta ma dur olanlara yard mlar n aral ks z sürdürdü ünü söyledi. Türkiye'de ve di er ülkelerdeki hay rseverler taraf ndan haz rlanan yard mlar n, s n r kap lar ndan geçirilerek Suriye'deki kamplar ve evlerinde yaflam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere da t ld n ifade eden Karacao lu, flöyle konufltu: "Suriye'deki savafl herkesi çok kötü etkiledi, en çok da çocuklar. Suriye'de savafl n en ac mas z yüzüyle karfl laflanlar n çocuklar oldu unu biliyoruz. Dernek olarak Suriyeli çocuklar n yan nda olmay sürdürece iz. E itimden sa l a, g dadan, bar nmaya kadar her alanda onlar n yan nda onalaca z. ç savafl bir ülkeyi harap etti. Evlerinden uzakta çocuklar kamplarda yaflam mücadelesi veriyor. HH nsani Yard m Vakf olarak, yaklafl k 1 milyon Suriyeli çocu a e itim, g da, bar nma ve sa l k anlam nda yard m ulaflt r yoruz." Savafl n ac mas zl n n her yeri kuflatm fl durumda oldu unu dile getiren Karacao lu, Ramazan Bayram 'nda Türkiye içinde ve Suriye'de yaflayan 9 bin yetim 60 bin çocu a bayraml k elbise da tt klar n aktard. Karacao lu, Suriye'nin birçok bölgesinde insani yard m faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayarak, "Hama, Humus, dlib ve fiam bölgelerinde ailelerini kaybeden yetimler Türkiye'ye s n yor. Türkiye s n r hatt na s nan yetimler zor flartlar alt nda yaflam mücadelesi verirken psikolojileri de gün geçtikçe daha da bozuluyor. Ekiplerimiz yetimlerin psikolojik sorunlar n her ay düzenli olarak yap lan sosyal aktivitelerle gidermeye çal fl yor" dedi. HH taraf ndan dlib ve Azez kentlerinde kurulan 250 konteyner de 230 kimsesiz çocu un bar nd n belirten Karacao lu, yetim çocuklar n ihtiyaçlar n n da HH nsani Yard m Vakf ve uluslararas yard m kurulufllar nca karfl land n sözlerine ekledi. Hristiyanlar n transit ülkesi LÜBNAN BEYRUT - CAD YET M - Irak fiam belirten Papaz Yusuf, "Ifi D slam Devleti'nin (Ifi D) zulmünden slam' temsil etmiyor, kaçarak Lübnan'a s nan binlerce Hristiyan Müslümanlar içinde onlar n ailenin, Irak'taki siyasi istikrars zl n yapt klar n kabul etmeyen l ml devam etti i bir ortamda vatana dönüfl bir kesim var" dedi. umudu da azal yor. Yusuf, "Bayra nda 'Lailahe Irak' n Musul kentinde Ifi D'in zulmünden kaçarak Lübnan'a göç eden fliar n yüceltildi i ve içinde illallah' yaz s olan Ifi D'in ayn Hristiyanlar, buray bat ülkelerine geçiflte Allah' n kitab n n bulundu u bir üs olarak kullan yor. camileri havaya uçurdu unu AA muhabirine konuflan Beyrut'taki görüyoruz. slam dinini bu örgüt Keldani Kilisesi Piskoposu Yard mc s temsil edemez" ifadesini kulland. Papaz Dinha Tuma Yusuf, son olaylardan Hristiyanlar n Ifi D'e karfl sonra yaklafl k bin 100 ailenin Musul'dan silahlanmas n n zor oldu una kaçt n ancak Ifi D militanlar n n iflaret eden Yusuf, "Kimse Irakl lar n evraklar na ve pasaportlar na el canavarlarla yaflayamaz. Biz de koyarak kaçmalar na engel oldu unu söyledi. ettik. Lübnan da tehdit alt nda en kolay yolu, göç etmeyi tercih 2003'ten bu yana 30 binden fazla ailenin ancak siyasi anlaflmazl klar olsa Lübnan üzerinden di er ülkelere göç da bir ordusu var. Musul'da 80 etti ini hat rlatan Yusuf flunlar kaydetti: bin kiflilik ordu 2 bin militan "Irak' n devrik lideri Saddam Hüseyin karfl s nda çekildi" diye konufltu. döneminde Hristiyanlar n say s 1,6 milyonu buluyordu. Ço u Keldani olan Hristiyanlara Irak' n her yerinde rastlamak mümkündü. Ama bugün Ifi D ve terörizm nedeniyle bu say 350 bine geriledi. Bu göçmenlerin ço u da Lübnan'a göç etti fakat burada kalmay düflünmüyorlar. Ülkelerine geri dönmeleri ancak Irak'ta istikrar sa lan rsa mümkün olur ki bu da zay f bir ihtimal gibi duruyor." "Ifi D slam' temsil etmiyor" Müslümanlar n Ifi D'i benimsemedi ini "Irak'ta kalacak yerimiz yok" Lübnan'a gelen Irakl lardan biri olan Orhan, Ifi D'in zulmünü birebir yaflayanlardan. Örgüt militanlar n n evlerine bask n düzenledikten sonra tüm mülklerine el koydu unu belirten Orhan, flöyle konufltu: "Irak'ta bar nacak yerimiz kalmad. Hristiyanlar olarak sesimizin duyulmas n istiyoruz. Ifi D bizi Irak'ta istemiyor, orada bir de erimiz kalmad. Geri dönmeyi düflünmüyoruz." 3 ayd r Lübnan'da bulundu unu Semira Michael ise "Ifi D militanlar Irak'ta Hristiyanlar katlediyor ve zorla tehcir ediyor. Bir daha Irak'a dönmeyi düflünmüyorum. Daha önce ABD'ye iltica etmek için müracaatta bulunmufltum, flimdi bunun gerçekleflmesi için u raflaca m" fleklinde konufltu BULMACANIN ÇÖZÜMÜ J Ü R A B D E A R O M A T K L K E K L A T F E U E L E M L A K Z I T L A S E R R L A E M N A M A D E E L A A M A E A K T D A M A E Y Y O A A L A M A N A A L A V E R E H A S A K O M A R G A R A N O T A R A B E S K K A S U A O R S A H U A Y A L D M R A S B A S E A Y K A K A L A K K A T A O B A T T O R A M A N

12 12 haber 18 Ağustos 2014 Pazartesi Kılıçdaroğlu: Çıkış yolu Hacı Bektaş AK Partililer, kim seçilirse ona uyar KARABÜK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkanlığına gelecek isimle ilgili, "Bir arkadaşımız bu görevi üstlenmiş olacak. O her kim olursa olsun AK Partililer olarak bizim genel başkanımızdır, başbakanlığı da üstleneceği için bizim de başbakanımızdır" dedi. Şahin, yeğeni Abdullah Şahin'in düğün merasimi için geldiği Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oyuyla 12. Cumhurbaşkanı seçildiği ve bu nedenle görevlerini bırakacağı bazı isimlerin gündeme geldiği yönündeki bir soruya Şahin, şöyle yanıt verdi: "28 Ağustos'ta yemin ederek cumhurbaşkanı sıfatını kazanacak ve yeni görevine başlayacak. Tabii AK Parti Genel Başkanlığı da, başbakanlığı da düşmüş olacak. Tabii ki iktidar partisi olan AK Parti, genel başkansız kalmaz, başbakansız da kalmaz. İstişare çalışmaları devam ediyor." "Önümüzdeki perşembe günü Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olacak büyük bir ihtimalle" diyen Şahin, şöyle devam etti: "İstişare sonuçlarını genel başkanımızın, başbakanımızın ve cumhurbaşkanımızın riyasetinde orada değerlendireceğiz. Bir arkadaşımız bu görevi üstlenmiş olacak. O her kim olursa olsun AK Partililer olarak bizim genel başkanımızdır, başbakanlığı da üstleneceği için bizim de başbakanımızdır. Bizde herhangi bir sorun yok." NEVŞEHİR- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Peygamberimizin ve O'nun üstün ahlak yolunu kendisi için yegane yol olarak kabul eden Hacı Bektaş Veli'nin yolundan yürümezsek, kurduğumuz uygarlık düzeninin zulüm ve gözyaşı ürettiğini görmeye devam edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, bu yıl sponsorluğunu İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin üstlendiği 51. Ulusal, 25. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasına başlamadan önce etkinliğe katkı sunan CHP'li belediye başkanlarına plaket verdi. "Gönüller sultanı Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda sizlerle tekrar birlikte olmanın mutluğunu yaşıyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Anadolu'nun hamuru, hayatı, özü, nefesi sesi, sevgidir, saygıdır, aşktır, muhabbettir. Anadou'daki insanlık meşalesinin ateşini yakan, gönüllerdeki bu aşk ve muhabbet köprüsünü kuran Ahmet Yesevi'dir, Mevlana'dır, Pir Sultan Abdal'dır, Yunus Emre'dir, Hacı Bektaş Veli'dir" ifadesini kullandı. "Veli" kelimesinin tasavvuf dünyasında "Allah dostu" anlamına geldiğini vurguyalan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Allah'ın dostu olabilmek ve O'nun sevgisini kazanabilmek elbette büyük bir şereftir. Hazreti Peygamberimiz 'Allah güzeldir ve güzeli sever' diyor. Allah'a dost saydığımız, ulu Hünkarın gittiği yolu anlayabilmek ve o yolun takipçisi olabilmek insanlığımızı yeniden keşfetmenin yegane yöntemi olarak görülüyor. Çünkü Hacı Bektaşı Veli'nin yolu güzeli keşfetme ve güzeli yaşama sanatıdır. Biz, güzeli ve güzellikleri nerede yitirdiğimizi bilirsek, o güzellikleri yeniden keşfetmenin imkanını da ancak o zaman yakalarız." Günümüz insanlığının, insanlık tarihinin en büyük maddi imkanlara sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, trilyonlarca dolarlık maddi imkan olduğunun altını çizdi. Bu imkanların dünyayı daha adaletle bir yer haline getirmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tarihin en trajik katliamlarını, *******ne savaşlarını engelleyemedi" dedi. İnsanlığın, varlık içinde, yokluk çektiğini değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Önümüzde iki temel sorun var. Sorunlardan birisi şu; bu hırsın bu zulmün önüne nasıl geçeceğiz? İkinci sorun, insanlığın canavar haline getirilerek adalet yerine zulümle savaş ürettiği bu hastalıklı halden nasıl kurtulacağız? İhtiyacımız olan gerçek bir zihniyet devrimidir. Hayata bakış açımızı köklü bir şekilde değiştirmeden, insan onuruna yakışır bir düzeni kuramayız. Hacı Bektaş Veli'nin maneviyat ve ahlak yolu bu zihniyet devriminin yol haritasını eksiksiz şekilde önümüze seriyor. Peygamberimizin ve O'nun üstün ahlak yolunu kendisi için yegane yol olarak Kabul eden Hacı Bektaşı Veli'nin yolundan yürümezsek, kurduğumuz uygarlık düzeninin zulüm ve gözyaşı ürettiğini görmeye devam edeceğiz. Hünkarın yolu hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak, insanlık için bir çıkış gösteriyor bize. Ahlaki ölçüleri ve değerleri çürümüş, diğerini düşman gören, kendinden başkalarını ötekileştiren insanların mağduriyetleri üzerine iktidar kurmaya çalışan bir toplumdan barış ve huzur üretmesi beklenemez." Bugün Müslüman coğrafyasının kan ağladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Suriye'de, Irak'ta 'Allahu Ekber' diyerek kafa kesen, cami, türbe yıkan, Kur'an-ı Kerim'i yakan ve tüm vahşeti de din adına yaptıklarını iddia eden zalimler, Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi tanısalardı, onların sevgisini aşkını muhabbetini bilselerdi, bunu asla yapmazlardı" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Unutmayalım, aynı dine inanan iki insanın birbirini öldürdüğü günümüzde, aslan ve ceylanı aynı kucakta tutan Hacı Bektaş Veli'den alacağımız çok dersler vardır" değerlendirmesini yaptı. Gazzeye 45 milyon lira yardım toplandı ANKARA - Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, "Başbakanlık tarafından yardım kampanyası başlatıldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplarında 45 milyon lira toplandı" ifadesini kullandı. İşler, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yaralarının sarılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildiğini, son yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında da Gazze'ye yardımların artarak devam edilmesi kararı alındığını bildirdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Gazze'lilere yardım dağıttığını belirten İşler, "Gazze'de yerleşik ofisi üzerinden faaliyetlerini sürdüren TİKA, saldırılar devam ederken 15 bin aileye aylık gıda ihtiyacının karşılanmasını teminen gıda paketi dağıtmış, ramazanda başlatılan ve sonrasında bayram akabindeki 10 günü de kapsayacak şekilde toplam 341 bin 600 kişiye günlük sıcak yemek temin etti. Bunun yanında Kudüs'ten temin edilen 20 tırlık gıda malzemesi Gazze'ye nakledilerek 16 bin 800 aileye dağıtıldı" bilgisini verdi. İşler, Filistin Enerji Bakanlığının acil yakıt ihtiyacı kapsamında yakıt temin edilerek, Türk Kızılayı'nın temin ettiği ilaçlara ilave olarak acil ilaç ve sarf malzemesi yardımı yapıldığını, Gazze Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelerin acil ihtiyaç duyduğu jeneratör ve benzeri ihtiyaçların da karşılandığını ifade etti. İşler, şunları kaydetti: "Başbakanlık tarafından yardım kampanyası başlatıldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplarında 45 milyon lira toplandı. Evleri yıkılan ve Gazze'de okullara sığınmak zorunda kalan Filistinliler için konteyner kent kurma çalışmaları da sürdürülüyor. Ayrıca tahrip olan tarım alanlarının ıslahı, hayvancılığın iyileştirilmesi ve orta ölçekli sanayinin hasarlarının giderilmesi için gerçekleştirilecek projeler için gerekli altyapı çalışmaları ve planlamalar devam ediyor. TİKA koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, AFAD ve Kızılay'ın işbirliği ile Gazze'li yaralıların Türkiye getirilerek tedavileri sürdürülüyor." Mehmet Atalay ı tebrik etmek gerek Dursun ERKILIÇ Basın İlan Kurumu ve Genel Müdürü Mehmet Atalay, sektörümüz ve mesleğimiz açısından çok önemli bir kurum ve bir isim BİRLİKTE OLMA İMKANI ÇOK ŞEY KAZANDIRDI Kendisiyle yollarımızın kesiştiği buluşma noktalarımız oldu. En önemlileri; Ankara da yerel gazete sahipleri ile yapılan bir toplantıya o dönem çalıştığım gazeteyi temsilen giderek yerel basın hakkındaki değerli görüşlerini ağzından dinleme ve sorularıma doyurucu cevaplar alma imkanı bulmuş olma; Basın İlan Kurumu nun seminerlerindeki birlikteliğimizde kendisini hem dinlemek hem de sohbet imkanı bulmuş olmak ve Konya TV için hazırlayıp sunduğum Ankara nın Zirvesi programında canlı yayın konuğum olması idi Tüm bu ortamlarda gördüğüm, duyduğum ve yazılarımda da anlattığı şeyi bir cüme ile özetlemem gerekirse; Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay gazetecilik mesleğinin yücelmesi, gazetelerin, özellikle de yerel gazetelerin güçlenmesi, internet gazeteciliğinin kurusallaşarak yaygınlaşması konusunda öncü oldu, teşvik etti, ediyor. ÇOK ÖZEL BİR HİZMET Basın İlan Kurumu na ve Genel Müdür sayın Mehmet Atalay a tebriklerimizi, takdirlerimizi belirtmeden geçemeyeceğimiz bir hizmet daha var ki, mesleğimize gönül vermişler açısından çok önemli. Evet, Basın İlan Kurumu, Bab-ı Ali yaşıyor dergileri konuşuyor sloganı ile Basın Bayramı anısına, Bâb-ı Âli'den hatıraların yer aldığı Dergi Bâbı Ali adıyla koleksiyon nüshası dergi neşretti. ATALAY IN SUNUMU Mehmet Atalay bu çok özel ve çok güzel çalışma için şunları söylüyor: Basın Bayramı, mesleğimizin kaybolmaya yüz tutmuş ama yüzü hiç eskimemiş Bâb-ı Âlinin ruhunu ve hatıratını canlı tutmak için bir dergi çıkarmaya vesile oldu. Basın Bayramını kutlamaya ve asla unutulmayacak Dergi Bâb-ı Âli yi sayfalarında yaşatmaya karar verdik. Eski Babıali dergilerinin sararmış sayfalarında yer alan fikirlerin, şiirlerin, nesirlerin, haberlerin izini sürüp dergide yer verdik. Kendimizce gündemi durdurup, eski dergilerdeki yazılara yer vererek Basın Bayramı nda Babıali yi yaşatmanın hazzını yaşadık. İnceledim, okudum, büyük keyif aldım Basın İlan Kurumu na ve başarılı Genel Müdürü sayın Mehmet Atalay a tekrar tebrik, takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz Vahit Kargalıoğlu nu dinleyince anladım ki; Muhtar deyip geçmeyeceksin Dursun ERKILIÇ Muhtarlar, demokrasinin tabana yayılmasında, toplumsal barışın sağlanmasında, huzur ve güvenliğin korunmasında çok büyük bir görevi yerine getiriyor. Büyükşehir Yasası ile birlikte pek çok köy, köylükten mahalleliğe geçerken, Keçiören in Çalseki Köyü de mahalle oldu Ṡon seçimde, Çalseki Mahallesinin muhtarlığına Vahit Kargalıoğlu seçildi. Taa çocukluktan arkadaşım olan Vahit Kargalıoğlu ile konuşurken, Kardeş hep Ankara nın Keçiören ilçesi Çalseki Mahallesi Muhtarı olan Vahit Kargalıoğlu, Hep başbakan, bakan, belediye başkanı haberleri yazıyorsunuz, biraz da muhtarları yazın deyince bir sohbet kaçınılmaz oldu Başbakanı, bakanları, belediye başkanlarını, bürokratları yazıyorsunuz. Biz sesimizi kimselere duyuramıyoruz diye sitem etti. İyi de kardeşim neyini yazacağım ki diye karşılık verdim. Haklısın deyip susar sandım, yanılmışım YAPMADIĞI İŞ YOK Sazı bir aldı ki eline; yaptıklarını, yapacaklarını saymaya başladı -Caminin laminantları yapıldı -Camiye vantilatör takıldı -Minare kandilleri yakıldı -Caminin halısı yenilendi -Cami ve meydan aydınlatma ihalesi yapıldı -İmamın evine elektrik çekildi -Kuruyan çeşmenin suyu tesisat yenilerek akıtıldı -Mezarlıktaki çeşme tamir edildi -Tabelalar değiştirildi -Çalseki-Sirkeli yolu asfalt kırıkları ile tamir ettirildi -Yine asfalt kırıkları ile yeni yollar açıldı, diğer eskiler tamir ettirildi. -ASKİ ye su için toplu müracaat organizasyonu düzenlendi -İki adet ilan panosu yapıldı -Mahalle sakinleri arasındaki kırgınlıkları giderici toplantı yapıldı -Mahalleliye ve mahallemize hizmet verenlere iftar programları düzenlendi -Yaz ilaçlaması yaptırıldı -Çeşitli etkinliklerde mahallemiz temsil edildi BİTTİ SANDIM Bir ara hiç susmayacak sandım. O nefeslenirken bir cümle kurabildim: -Bu kadar projeyi muhalefet dillendirse iktidarın işi zorlaşır Dur hele bitmedi diyerek devam etti: -Yeni su deposu için müracaat yapıldı -Belediye otobüsleri ile ulaşım için ring başvurusunda bulunuldu. Bu müracaatta Güzelyurt ve -Sarıbeyler muhtarları da bulundu. -Güvenlik kamerası ihalesi yapıldı -Köy meydanı düzenlendi -Yıkık ve mertek evlerin ıslahı için çalışma başlatıldı -Yol aydınlatma lambalarının sayısı 25 ten 50 ye çıkarıldı -Mahallenin telefon fihristi hazırlanıyor -Şarlak Deresine gölet (Akgöl) için girişimler başlatıldı SAKIN YANLIŞ ANLAŞILMASIN Bu yazıyı okuyanlar, Arkadaş bu işler muhtarın görevi değil ki diyerek sakın yanlış anlamasın. Ben de Vahit Kargalıoğlu na bunu hatırlatınca, Elbette bu saydıklarımın çoğu benim görevim değil. Ancak bunların yapılması için öncülük etmek, müracaatta bulunmak, girişimler düzenlemek benim hem muhtar ham de bir mahalle sakini olarak görevim deyince hak verdim BELEDİYEYE TEŞEKKÜR Bu arada, bir mahallenin iyi hizmet almasında, mahalle muhtarı ile bağlı bulunduğu belediye başkanı ya da ilgili birimleri arasında bir görev ve gönül bağı olması lazım Vahit Kargalıoğlu, Çalseki ye gelen hizmetlerde Büyükşehir ve Keçiören belediyelerinin başkan ve ilgili daire başkanlarının, birim müdürlerinin, çalışanların hakkını teslim ediyor. Belediye birimlerinin, kendilerine yapılan müracaatları mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırdıklarını belirten Kargalıoğlu, Melih Gökçek ve Mustafa Ak başta olmak üzere tüm emek ve destek verenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi Mahallenin camisinden trafosuna, meydanından suyuna, musalla taşından çevre düzenlemesine kadar her alandaki ihtiyaçlarının takipçisi olan Vahit Kargalıoğlu, ilgili yerlerle temasa geçerek bu sorunların halledilmesi için girişimlerde bulunmuş, netice de almış. Kendi yapacağı ya da mahalleli ile birlikte yapacakları bir durum olduğunda da gerekeni yapmış.

13 TURİZM 18 Ağustos 2014 Pazartesi 13 Türk Yıldızları, Mevlana aşkını gökyüzüne taşıyacak Konya'da 14 Eylül'de yapılması planlanan Türk Yıldızları akrobasi gösterisinde, başta Mevlana figürleri olmak üzere gökyüzünde birçok hareket icra edecek Hava Pilot Yarbay Zeki Koltukoğlu Türk Yıldızları'nın canlarıyla, kanlarıyla 22 yıldır Konya semalarında olduğunu ifade etti. Türk Yıldızları, 22 yıldır eğitim gördüğü yuvasında yapacağı akrobasi gösterisinde, Mevlana aşkını gökyüzüne taşıyacak. KONYA- Gösteri ile ilgili planlama toplantısı Konya Valiliğinde gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, bu toplantıda, Türk Yıldızları'nın 14 Eylül'de Konya'da gerçekleştirmeyi planladığı gösterinin yeri, tarihi ve diğer konularının ele alınacağını söyledi. Gösterinin Konya halkı tarafından en iyi şekilde izlenmesinin amaçlandığını belirten Yılmaz, "Gösterinin yeri, nasıl daha iyi izlenebileceği gibi konuları değerlendireceğiz. Yarbayımız bir sunum yapacak. Ondan sonra konuyu değerlendireceğiz. İnşallah hava şartları da güzel olur. Ev sahibi olarak güzel bir gösteri izleriz. İnşallah, kazasız belasız bir gösteri olur" dedi. Hava Pilot Yarbay Zeki Koltukoğlu da Türk Yıldızları'nın canlarıyla, kanlarıyla 22 yıldır Konya semalarında olduğunu ifade etti. Yuvalarını Konya olarak gördüklerini belirten Koltukoğlu, burada halka en iyi gösterilerini sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Bugüne kadar Konya'da yapmayı planladıkları gösterilerin gerek hava şartları gerekse konjonktürel gelişmelerden dolayı tam istedikleri şekilde olmadığını dile getiren Koltukoğlu, şöyle konuştu: "Üssümüzün bulunduğu, gerçek yuvamız Konya'da halkın geniş katılımıyla izleyebilecek bir gösterimiz bugüne kadar tam olmadı. Konya'da geniş katılımlı, Mevlana aşkını gökyüzüne kazıyabileceğimiz bir gösteriye hep beraber imza atmak ve bunu bütün Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Buranın markası olarak, Mevlana aşkını bütün Anadolu'ya yayacak şekilde gökyüzünde sergilemek istiyoruz. Konya halkının desteği ile güzel bir paylaşımda bulunacağımıza inanıyorum. Bizim bazı hareketlerimiz zaten Mevlana figürlerinden. Yani, bu hareketlerin bazıları diğer akrobasi timlerine de örnek olmuş, Konya'ya özgü figürler var. Onları da Konya halkı görecek." Yaklaşık 35 dakikalık gösteride Mevlana'nın sema töreninden figürlerin de yer alacağının altını çizen Koltukoğlu, gösteriyi, iki yıl önce şehit olan timdeki Pilot Yüzbaşı Ümit Özer adına yapılan parkın açılışıyla beraber gerçekleştireceklerini anlattı. Koltukoğlu, gösteri için gittikleri 9 milyonluk bir ülkede bile kendilerini 350 kişinin izlemeye geldiğine dikkati çekerek, Konya'da da bu rakama yakın, ya da en az 100 binin üzerinde bir kitleyi beklediklerini aktardı. Turizmde devler liginde yarışan Türkiye'nin yükselişi hem yatırımlara hem de istihdam verilerine yansıdı. Türkiye'de turizm sektörünün lokomotifi konumunda olan konaklama kesimindeki yatırımlar 70 milyar doları aştı. İstihdamın ve yatırımın yıldızı turizm oldu Diyarbakır, 83. Enternasyonel Fuarı na hazırlanıyor Diyarbakır, ilk kez ve "onur konuğu" olarak katılacağı 83. İzmir Enternasyonel Fuarı'na hazırlanıyor. DİYARBAKIR - Diyarbakır, ilk kez ve "onur konuğu" olarak katılacağı 83. İzmir Enternasyonel Fuarı'na hazırlanıyor. Uluslararası nitelikteki ilk fuar organizasyonu olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 83. yılında, kapılarını lojistik temasıyla açacak. Fuarın bu yılki onur konukları ise Malatya ve Diyarbakır olacak. Fuara katılım için Diyarbakır'da hazırlıklar sürüyor. Vali Mustafa cahit Kıraç başkanlığında Valilikte yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale taşınmasında görevli birimler, 29 Ağustos'ta İzmir'de olacağız" dedi. Ege Bölgesi'nde yaşayan Diyarbakırlıların fuara katılmalarını istediklerini belirten Kıraç, bu bölgede yaşayan Diyarbakırlılara duyuru yapacaklarını kaydetti. Fuarda bin metrekarelik bir alanın kiralandığını anlatan Kıraç, bunun valilik, büyükşehir belediyesi ve kalkınma ajansının katkılarıyla gerçekleştiğini bildirdi. Kıraç, şöyle konuştu: "Bu alanda özellikle kentin inanç ve Dünya Kültür Mirası Adayı Diyarbakır Surları dosyası ile Diyarbakır Surları, ANKARA- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerine göre, konaklama, havacılık, yeme içme ve seyahat acenteciliği alanlarında çalışan sayısı aradan geçen 30 yılda 200 binlerden 1,2 milyon kişiye ulaştı. Mal ve hizmet alışverişleri yoluyla 54 sektörü etkileyen turizm, ülkenin kalkınmasına da çok önemli katkı sunuyor. Türkiye'de sigortalı çalışanların yüzde 6-7'si turizm sektöründe bulunuyor. TÜRKİYE AVRUPA'DA BEŞİNcİ Rakamlara bakıldığında Akdeniz ülkelerinde ekonomiyi en fazla etkileyen sektörlerden biri olan turizmin ekonomiyi etkileme katsayılarının en yüksek olduğu ülkelerin ise İtalya ve Türkiye olduğu görülüyor. Türkiye turizmde çalışan sayısıyla Avrupa'da 5. sırada yer alıyor. Ağırlığını otel ve lokantaların oluşturduğu turizm sektöründe faaliyet gösteren işyeri sayısı Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor. Türkiye genelinde turizm sektöründe istihdam edilenlerin 360 bini konaklama tesislerinde çalışıyor. Konaklama sektöründe çalışanların sayısı deniz, kum ve güneş sezonunun açıldığı mayıstan eylüle kadar olan "yüksek sezonda" 450 bin kişiye çıkarken, düşük sezonda ise yaklaşık 240 binde seyrediyor. Bu dönemde turizmde istihdamın yüzde 85'ini oluşturan konaklama tesisleriyle yiyecek içecek hizmetlerinde sosyal güvenlik sistemine kayıtlılık oranı yüzde 70'e yaklaşıyor. Konaklama tesisleri, yılda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık komple yeni yatırım ve mevcut tesislere yenileme yatırımı yapıyor. Turizm, 9 milyar doları konaklama kesiminden olmak üzere yılda toplam yılda 26 milyar dolarlık satın alma gerçekleştiriyor. Konaklama alanına yapılan yatırımların yüzde 89'unu Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli tesisler oluşturuyor. Türkiye'de 750 bini Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli tesislerde olmak üzere yaklaşık 1,3 milyon yatak bulunuyor. Yeni yatırım için teşvik belgesi almış projelerle öngörülen tesisler tamamlandığında 2015'e kadar 250 bin yeni yatak daha hizmete girecek. Saraç'ın yanı sıra kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş çevrelerinden temsilciler katıldı. Kıraç, Diyarbakır olarak bir bütün halinde 29 Ağustos'da yapılacak fuarın açılışına katılacaklarını söyledi. Diyarbakır'ın tanıtılması için her kesimin fuarda katkı sunacağını ifade eden Kıraç, "Fuara, basın mensupları ve özellikle ilin geleceğe taşınmasında görevi bulunan büyükşehir belediyemiz, üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşları, kendi katkılarıyla etkinliğe hep beraber katılacağız. İlimizdeki bütün aktörler, Diyarbakır'ın geleceğe kalesi ve Hevsel Bahçeleri'nin tanıtımına ağırlık vereceğiz. Ayrıca 29 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında kamu kurum kuruluşlar, büyükşehir belediyemiz, üniversite, valilik, sivil toplum örgütleri, kendi muhataplarıyla heyetler halinde ziyaretlerde bulunarak, Diyarbakır ile İzmir arasındaki ilişkiyi ekonomik, sosyal, kültürel dayanışmayı artırıcı girişimlerde bulunacağız. Standımızda Diyarbakır'ın müziğini, sanatını, kültürünü, mutfağını insanını ve değerlerini yansıtacak bütün etkinlikleri detayla bir şekilde organize etmenin gayreti içerisinde olacağız."

14 14 18 Ağustos 2014 Pazartesi Anadolu bozkırının umudu: ISMAİL KARA YAŞAM-ÇEVRE KARA ca Orman Genel Müdürlüğü küresel ısınma karşısında oluşabilecek kurak dönemlerde Anadolu bozkırına umut olacak ardıç fidanlarını toprakla buluşturdu. Suriyelilerin imdadına Öncüpınar yetişiyor KİLİS - KEMAL KARAGÖZ - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler geçiren Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan gönderilen insani yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin Suriye sınırında 7 resmi kapısı ile 11 insani yardım noktası bulunuyor. İç savaşın başladığı ilk zamanlarda Suriyelilere birçok noktadan yardım ulaştırılırken, çeşitli muhalif grupların çatışmaları, rejim birliklerinin saldırıları gibi nedenlerden dolayı yardımlar artık Kilis'teki Öncüpınar ve Hatay'daki cilvegözü sınır kapılarından gerçekleştiriliyor. ANKARA - HÜSEYİN GAZİ KAYKI - Orman Genel Müdürlüğü küresel ısınma karşısında oluşabilecek kurak dönemlerde Anadolu bozkırına umut olacak ardıç fidanlarını toprakla buluşturdu. Bu kapsamda yılları arasında üretilen 14 milyon 400 bin ardıç fidanı Anadolu topraklarında yeniden yeşeriyor. Tüm dünyada yakın zamana kadar ardıç tohumlarının yalnızca ardıç kuşlarınca yenilerek dışkı yoluyla atıldığında çimlenebileceği, ardıç tohumlarını üretmede başka yol olmadığı düşünülüyordu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmış olduğu başarılı çalışmaların ardından dünya ormancılığında bir ilki gerçekleştirerek, meşe külü ve limon tuzu kullanarak ardıç tohumlarının bu ortamda da çimlenmesini sağladı. Çimlenme engelinin giderilmesiyle yılları arasında 14 milyon 400 bin ardıç fidanı üretimi gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğü, bu fidanları Anadolu'nun farklı bölgelerinde toprakla buluşturdu. Dünyada 60 türü bulunan ardıç, kuzey yarım küreden Afrika'ya kadar çok farklı sıcaklık ortamlarında yayılan her daim yeşil ağaç ve çalı formunda bulunuyor. Deniz ikliminin etkilerinin azalmaya başladığı yörelerden başlayarak steplere kadar ARDIÇ uzanan sıcağa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklılığı ile karasal iklimin bir ağacı olan ardıç, Türkiye'nin her yerinde 8 doğal türü ile yayılış gösteriyor. Ancak ülkede yaklaşık 1,1 milyon hektar alanda yayılış gösteren ardıç ormanlarının yüzde 92'si fizyonomik açıdan bozuk ve doğal kuruluştan uzak meşcere yapısına sahip bir nitelik taşıyor. Sadece Akdeniz, Ege ve Göller Bölgesinde 250 bin hektar alanda ardıç ormanı bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılacak çalışmalarla bozuk alanlarda ardıç fidanlarının yeniden yeşermesi hedefleniyor. Ardıç ağaçları zor iklim koşullarına dayanmasının yanında yaygın kök yapılarıyla erozyon kontrol çalışmalarında da önemli bir rol üstleniyor. Sıkı bir istiflenme meydana getiren pul yapraklara sahip türler ise bu özellikleri ile yangına karşı olumsuz bir ortam oluşturuyor ve yangın emniyet yollarının tesis edilmesine de olanak sağlıyor. Değerli odunu nedeniyle endüstriyel ağaçlandırmanın temellerinden biri olan ardıç ağacı saymakla bitmeyen faydalarının yanında özellikle küresel ısınma karşısında oluşabilecek kurak dönemlerde Türkiye ormancılığının sigortası olacak. TÜRK VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİ Türk Kimliği : Türk olmak; sadece nüfus belgesinde T.C. yazan kişi Türk değildir. Türk olmak; bunu yüreğinde, beyninde hissetmektir. Türk olmak; Türk örf ve geleneklerini, kültürünü yaşamak ve yaşatmaktır. Türk olmak; mert ve cesur olmaktır. Türk olmak; vaadinde durmak, sözünden dönmemek, hiç kimseyi aldatmamak, kandırmamaktır. Türk olmak; yalandan, dolandan, hırsızlıktan, arsızlıktan uzak, dürüst ve dosdoğru olmaktır. Türk olmak; vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevmektir. Türk olmak; küçüklerine sevgide, büyüklerine saygıda kusur etmemektir. Türklükle hiç ilgisi olmayanlar (başta pek çok Ermeni ve Yahudi), Türk adlarını almışlar ve sözde Türk geçinir olmuşlardır. Türk adı almakla da, asla Türk olunamaz. Özetle Türk olmak; tam bir Türk olarak yaşamaktır. * Müslüman Kimliği : Müslüman olmak; sevgiyle yola çıkmak, tüm insanlara, hayvanlara, diğer canlılara, özetle her yaratılana sevgiyle bakmaktır. Müslüman olmak; Allah ın emirlerine ve Hz. Muhammed in hadislerine uygun hareket etmektir. Müslüman olmak; son derece dürüst ve güvenilir olmaktır. Müslüman olmak; asla yalan söylememek, hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamaktır. Müslüman olmak; İnsan, insanın kardeşidir ilkesine bağlı olmaktır. Müslüman olmak; insana ya her hangi yaratılana, eza, cefa etmemektir. Müslüman olmak; Allah ı anarak, bir başka Müslüman ı ya da insanı katletmemektir. Sözde Ben Müslüman ım demekle de Müslüman olunmaz. Müslümanların çok kullandığı Recep, Şaban, Ramazan, Ali, Muhammed, Hasan, Hüseyin, Ahmet vb adlarıyla anılmakla da kimse Müslüman olamaz. Özetle Müslüman olmak; insanlığı, insanca yaşamaktır. Kızılay'dan Türkmen ve Hristiyan ailelere yardım Kilis Vali Yardımcısı ve Öncüpınar Mülki İdari Amiri Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de başlayan iç çatışmalar nedeniyle çok sayıda Suriyelinin ülkesini terk ederek Ürdün, Irak, Lübnan ve Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin önemli bir bölümünün çadır ve konteyner kentlere yerleştirildiğini ifade eden Akhan, "Ayrıca Suriyelilere yapılacak yardımların organize edilmesi amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay iş birliğiyle sınırda 11 yardım noktası oluşturuldu. Bu yardım noktalarında devletin, sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası yardım kuruluşlarının Suriye'ye ulaştırılmak üzere gönderdikleri yardımlar, Kızılay ve AFAD personeli tarafından Suriye'den gelen taleplere göre değerlendirilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor'' dedi. ISSN GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yıl: Ağustos 2014 Pazartesi Sayı: Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Türk Kızılayı, Irak'ın Erbil kentinde kampta kalan Türkmenlerle kiliselere sığınan 600 Hristiyan aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yaptı ERBİL - Kızılay Derneği, Irak'ın Erbil kentinde kampta kalan Türkmenlerle kiliselere sığınan 600 Hristiyan aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yaptı. Kızılay ekibi, ilk olarak Erbil'deki Bahirke Çadır Kampı'nda kalan Türkmen ailelere yardım elini uzattı. Bakliyat, bisküvi, su, çocuk bezi ve temizlik malzemesinden oluşan yardımlar ailelere dağıtıldı. Yardımı alan Türkmenler, kendilerini unutmayan hayırsever Türkiye halkına teşekkür etti. Erbil'in Ankawa semtindeki Joseph Kilisesi'nde kalan 600 Hristiyan aileye de Kızılay'ın yardımları ulaştırıldı. Gıda ve temizlik malzemesinden oluşan yardımlar, sığınmacılar için kurulan depoya bırakıldı. Kilise görevlileri, yardım dolayısıyla Kızılay ekibinin bu tür faaliyetinin kendinini son derece memnun ettiğini söyledi. Kızılay Irak Yardımları Sorumlusu Ümit Türkarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeden ihtiyacı olan herkese destek olduklarını dile getirdi. Ayrım yapmadan gerçekleştirdikleri yardım faaliyetlerinden ötürü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'nun kendilerine teşekkür ettiğini belirten Türkarslan, "Kızılay olarak buradaki dram bitene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ulaşamadığımız tek bir aile kalmasın istiyoruz. Çünkü Irak'ta çatışmalar nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çember daralıyor. İnsanlık adına herkesi yardıma davet ediyorum" dedi. Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı gruplar, Musul ve Tikrit gibi bazı kentlerde kontrolü ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil, bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı. Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN Spor Muhabiri Uğur OK İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Şebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Yayın Sahibi Temsilcisi: Yiğit YİĞİT İnternet Editörü Ali İhsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SERİN, Magazin: YASİN DUR Ekonomi: Hakkı Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaşam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan OĞUZ Sağlık: Burcu KERİM, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Murat PARLAK İdari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir Ormancılar yangın riskine karşı kırmızı alarm durumunda ISPARTA - Isparta Orman Bölge Müdürü Mustafa Değirmenci, orman yangınları açısından en riskli bir döneme girdiklerini belirterek, meteorolojinin sıcaklık artışı uyarısını da dikkate alarak yangın ekiplerinin kırmızı alarm durumuna geçtiğini söyledi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait Sav deposunda orman yangınlarına karşı tatbikat yapıldı. İhbar üzerine yangın söndürme ekiplerinin harekete geçip olay yerine en kısa sürede ulaşmasının hedeflendiği tatbikatta, arazözlerin ve su pompalarının hızlı şekilde kullanılması planlandı. Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki 4 gün için meteorolojiden sıcaklık artışı uyarısı yapıldığını vurguladı. Orman yangınları açısından en kritik 1,5 aylık döneme girdiklerini dile getiren Değirmenci, "Meteorolojiden de 40 dereceye kadar sıcaklık artışının olacağına dair uyarılar var. Bu nedenle tüm yangın söndürme ekiplerimizle kırmızı alarma geçtik" dedi. Değirmenci, 46 değişik mıntıkada yangına ilk müdahale ekiplerinin hazır bekletildiğini ifade ederek, 30 ayrı gözetleme kulesinden gelecek herhangi bir duman haberiyle ekiplerin en kısa sürede olay yerine intikali için çalıştıklarını anlattı. Değirmenci, yangın söndürme ekiplerinin ortalama 15 dakikada olay yerine intikal ettiğini bildirdi. Bu günlerde köylünün özellikle bahçe temizliği yaptığına dikkati çeken Değirmenci, şöyle konuştu: "Köylülerimiz bahçe ve tarla temizliklerini ateş yakarak yapmasın. Pikniğe giden vatandaşlarımız da ateşlerini söndürmeden o mıntıkadan ayrılmasın. Biz bütün tedbirleri aldık, bundan sonra iş vatandaşa düşüyor. Vatandaşlarımız dikkatli olursa hem sezonu kazasız atlatmış hem de ormanlarımızı koruyarak insanlığın faydasına gelecek nesillere devretmiş oluruz."

15 18 Ağustos 2014 Pazartesi Gaziantepspor, "e-bilet"ten taviz vermeyecek GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un asbaşkanı Bülent Konca, elektronik bilet (e-bilet) uygulamasından taviz vermeyeceklerini, taşkınlık yapan taraftarlara da işlem başlatacaklarını söyledi. Konca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-bilet uygulamasına geçilmesi nedeniyle geçen sezonun sonunda bazı sıkıntılar yaşandığını ancak yeni dönemde böyle bir sorunun gündeme gelmesini beklemediklerini ifade etti. Uygulamanın, tribün ve taraftar güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Konca, "Artık şunun çok iyi bilinmesi gerek; bu işin dönüşü yok. Bu yasal bir zorunluluk haline geldi. Giriş çıkışlar kontrol altına alınacak ve taşkınlık çıkaran taraftarı bu sistem sayesinde bir sonraki maçlara almamak gibi tasarrufumuz olacak. Bu hakkımızı ciddi şekilde uygulayacağız" dedi. Cesare Prandelli'nin klasik santrfor yerine hareketli, orta saha ile forvet arasında gidip gelen bir oyuncu istemesi üzerine Makedon golcü ile temas kuruldu. Agüero 5 yıl daha Manchester City'de ANKARA - İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sergio Agüero'nun kontratının 2019 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. İmza töreninin ardından konuşan 26 yaşındaki oyuncu, Manchester City'de oynadığı her sezon İspanya ligine döneceğine ilişkin söylentiler ortaya çıkmasına rağmen bunları hiçbir zaman ciddiye almadığını ve sözleşme süresi dolana kadar City forması giymeye devam edeceğini vurguladı. Arjantinli milli golcü, 3 sezondur formasını giydiği İngiliz temsilcisinde 122 maçta 75 kez fileleri havalandırdı. Manchester City, yaz transfer döneminde, David Silva, Vincent Kompany, Samir Nasri ve Aleksandar Kolarov'un da sözleşmelerini uzatmıştı. İSTANBUL - Son dönemde Campbell ve Podolski ile sıkça anılan Galatasaray, Arsenal'den beklediği yanıtları alamayınca rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarıkırmızılı yönetim, adaylar arasında bulunan Goran Pandev için harekete geçti. Daha önce 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Pallovicino ile görüş alış verişinde bulunan Galatasaray'ın Napoli ile de temasları resmen başlattığı bildirildi. Corriere Dello Sport da konuya yer verirken, Galatasaray'ın ilk kez bu kadar net bir hamle yaptığını yazdı. Oyuncuyu iyi bir fiyata satmak isteyen Napoli'nin, Premier Lig ve Serie A'dan da teklifler olduğunu söylediği ama buna karşılık menajer Pallavicino'nun, "İlgi var ama teklif yok" diyerek Galatasaray'ın elini güçlendirdiği belirtildi. Cimbom'un Pandev için kiralama veya satın alma opsiyonundan hangisini önerdiği henüz bilinmezken Galatasaray'a hücuma dönük bir futbol oynatmak isteyen Prandelli'nin de golcü tarifine uyan Pandev'i dört gözle beklediği kaydedildi. "Türk takımlarının başarısı, hakemliğe de etki ediyor" Türkiye'yi 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılarak Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda temsil eden milli hakem Cüneyt Çakır, futbol ve hakemliğin birbirinden farklı olmadığını belirterek, "Takımlarımızın Avrupa kupalarında gösterdiği başarılar, milli takımımızın başarıları, hakemliğe de etki ediyor. Bu nedenle bunu bütün görmek gerekiyor" dedi. ANKARA - Çakır, AA muhabirine, uzun yıllardır sabırlı, planlı ve programlı çalışma sonucunda başarıya ulaştıklarını söyledi. Son 6-7 yıllık dönemde Avrupa ve dünyada düzenlenen turnuvalarda, büyük maçlarda 7 yarı final ve 1 final yönettiklerini kaydeden Çakır, "2 Avrupa Kupası yarı finalimiz, 1 Şampiyonlar Ligi yarı finalimiz var, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası yarı finalimiz var. Yine bu U20 - U21 turnuvalarında yarı finallerimiz var. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final maçı yönettik ve buralara geldik" şeklinde konuştu. Avrupa ve dünya karşılaşmalarındaki ilk maçlara Türk hakemleri olarak 1-0 mağlup başladıklarını ifade eden Çakır, FIFA'da ve UEFA'da hakemlerin 4 kategoriye ayrıldığını anlattı. Türk hakemlerinin bu karşılaşmalara dördüncü kategoriden başladığını hatırlatan Çakır, şöyle devam etti: "Diğer ülkelerin hakemleri üçüncü kategoriden başlıyor. Ne oluyor, siz bir adım daha geriden başlamış oluyorsunuz. Onları yakalamak için iki katı çalışmak zorundasınız. Çok daha fazla antrenman yapmalısınız. Maçlarda onlardan daha iyi performans sergileyeceksiniz ki onları yakalayacaksınız. Biz önce bunu sağladık, sonra dedik ki 'büyük maçlar yönetelim, turnuvalarda olalım, kalıcı olalım...' Bunu gerçekleştirdik ama hala yolun başındayız, gidecek çok mesafe var. Türk hakemliğinin bundan sonra 40 yıl daha beklememesi için hep bu turnuvada olmak istiyoruz. Yarı finallerde, finallerde görev almak istiyoruz ki bundan sonra Türk hakemliği turnuva, final maçı olduğunda akla gelenler Türk hakemleri olsun." 2014 FIFA Dünya Kupası'nda 3 maç yöneten hakem Cüneyt Çakır, FIFA ve UEFA'nın yaptığı kategorilendirmenin sadece hakemlikle ilgili problem olmadığını aktardı. Kategorilendirme yapılırken ülke futbolunun da göz önüne alındığını dile getiren Çakır, "Üçüncü kategoriden başlayan ülkelerin hakemleri çok kuvvetli. Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler. Futbol ve hakemlik, birbirinden farklı değil, yani takımlarımızın Avrupa kupalarında gösterdiği başarılar, milli takımımızın başarıları, hakemliğe de etki ediyor. Bu nedenle bunu bütün görmek gerekiyor" ifadesini kullandı. Javi Garcia, Zenit'te ANKARA - Rusya'nın önde gelen ekiplerinden Zenit, Manchester City'den İspanyol oyuncu Javi Garcia'yı renklerine bağladı. Zenit'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Javi Garcia'nın bonservisi bedeli için Manchester City ile 15 milyon avro karşılığında anlaşma sağlandığı, İspanyol oyuncunun 5 yıllık sözleşme imza attığı belirtildi. İspanya Milli Takımı'nda da 2 kez forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Zenit'e geldiğim için çok mutluyum ve yeni takımıma mümkün olduğunca çabuk katkıda bulunmak istiyorum" ifadesini kullandı. Geçen sezon Manchester City formasıyla 43 maça çıkan Garcia, Ezequiel Garay'ın ardından Rus kulübünün yaz transfer döneminde imza attırdığı ikinci futbolcu oldu. SALİH UÇAN taraftarla buluştu ROMA - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma'da forma giyen Türk oyuncu Salih Uçan, sarı-kırmızılı takımla lig şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi. AS Roma'nın bu sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, takımının Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampta, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan taraftarların sorularını yanıtladı. Roma'da, kendisi ve takımı için hedeflerinin ne olduğu sorusu yöneltilen başarılı orta saha oyuncusu, "Takımın şampiyonluğu (scudetto) kazanmasını istiyorum. Kişisel olarak da çok maç yapmak, gol atmak ve golleri hazırlamak" dedi.

16 18 A ustos 2014 Pazartesi Alt maden, üstü tarih: D VR UNESCO "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Divri i Ulu Camii ve Darüflflifas, kalesi, konaklar ve zengin maden yataklar yla tan nan Sivas' n Divri i ilçesinin, turizm ve madencilik sektöründen daha fazla pay almas için çal flmalar yürütülüyor. S VAS - MÜCAH T ERDAL KOÇ - Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Divri i Ulu Camii ve Darüflflifas, kalesi, konaklar ve zengin maden yataklar yla tan nan Sivas' n Divri i ilçesinin, turizm ve madencilik sektöründen daha fazla pay almas için çal flmalar yürütülüyor. "Alt maden, üstü tarih: Divri i" için turizm ve madencilik sektörü büyük önem tafl yor. Özellikle Ulu Camii ve Darüflflifas 'yla tan nan ilçenin, tarihi eserleri ve zengin maden yataklar yla, turizm ve madencilik sektöründen elde etti i gelirin art r lmas hedefleniyor. Divri i Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Divri i'nin Ulu Camii ve Darüflflifas baflta olmak üzere 52 an tsal eser ve 121 sivil mimari örne iyle bir kültür yöresi oldu unu söyledi. Divri i Ulu Camii ve Darüflflifas 'n n UNESCO taraf ndan 1985 y l nda "Dünya Kültür Miras Listesi"ne al nd n an msatan Kaya, "Eserimiz mimari aç dan akl n, inanc n ve sevginin bir ürünüdür. Mimari yönden tekrar bulunmayan böyle bir eserin yan s ra konaklar m z, hanlar m z, hamamlar m z, kümbetlerimiz, köprülerimiz ve envaiçeflit sanatsal eserlerimiz, turizme aç k bir flekilde ziyaretçilerini bekliyor" dedi. Türkiye'nin demir madeni ihtiyac n n büyük oranda Divri i'den karfl land n kaydeden Kaya, "Divri i'nin bir maden flehri oldu u, ülkemizin demir madeni kaynaklar n n, yataklar n n ilçemizde oldu u tüm ülkemizde bilinen bir gerçektir. Türkiye'nin ihtiyaç duydu u 14 milyon ton demir ihtiyac n n 8 milyon tonu d flar dan ithal ediliyor, geriye kalan 6 milyon ton demir rezervi, ülkemiz s n r ndaki rezervlerden ç kar l yor ve bu rakam n da yüzde 60' ilçemizden ç kar l yor" diye konufltu. Kaymakam Kaya, Divri i madenlerinin, 1938 y l nda Etibank taraf ndan iflletilmeye baflland n hat rlatarak, flunlar söyledi: "Asl nda madenlerimizin 1938 y l ndan önce gerek Osmanl dönemi gerek Selçuklu dönemi gerekse Do u Roma döneminde ç kar ld n ve kullan ld n biliyoruz. Bu arada ilçemizin istihdam noktas nda en önemli kaynaklardan biri, demir madenleridir. Madenler, ülkemizin demir madeni ihtiyac n karfl lamakla beraber ilçemizde de istihdam n ana kayna d r. Hem flirketlerimiz hem MTA, maden araflt rmalar yapmaya devam ediyor çok da güzel, olumlu sonuçlar al yoruz." Divri i'nin gelece inin parlak oldu unu vurgulayan Kaya, ilçenin turizm potansiyeline dikkati çekti. Kaya, turistleri, Divri i Ulu Camii ve Darüflflifas ile ilçedeki di er tarihi eserleri görmeye ça rd. 700 liraya dam zl k horoz DEN ZL - BRAH M SÜZER - Heybetli duruflu, uzun ve ahenkli ötüfl özellikleriyle ünü yurt d fl na kadar yay lan Denizli horozu, Türkiye'nin dört bir yan na dam zl k olarak 700 liraya kadar ç kan fiyatla sat l yor. Tarihi, 3 bin y l öncesine kadar bilinen ötüfl süreleri, ahenkleri ve heybetli duruflu ile "özel rk" olarak nitelendirilen Denizli Horozu, G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü ve baz özel iflletmelerde özen içerisinde yetifltiriliyor. "Denizli horozlar bellidir" adl belgeselle ünü yurt d fl na da taflan Denizli Horozu, Türkiye'nin yan s ra dünyan n birçok ülkesinde de "dam zl k" olarak talep görüyor. En yo un talebi Rize, Trabzon, Samsun, Ordu, Karabük, Amasya ileri ile Trakya bölgesinden ald bildirilen horozun fiyat n n, görünüfl ve ötüflüne göre 700 liraya kadar al c buldu u kaydediliyor. Denizli Horozu Yetifltiricileri Derne i Baflkan Hasan Sa lam, AA muhabirine yapt aç klamada, derne e kay tl 20 üreticinin, bin 500 civciv ile bin 500 horoz yetifltirerek gelen talepler do rultusunda farkl illere sat fl n yapt bilgisini verdi. Denizli horozunun özel bir rk oldu unu, yumurta, civciv ve yetiflmifl olmak üzere 3 ayr grupta sat fl n n yap ld n kaydeden Sa lm, yumurtalar n 5-20 lira, civcivlerin , yetiflkinlerin ise özelliklerine göre lira aras nda sat ld n dile getirdi. Sa lam, "Görüntü bak m ndan daha gösteriflli, vücudu ve renkleri daha hofl, ötüflü çok daha güzel. Davudi ötenler var, c rtlak ötenler var, uzun ötenler var. Renk bak m ndan dört befl çeflidimiz var" ifadesini kulland. Horozun has rk n korunmas için çok dikkatli ve titiz davrand klar n söyleyen Sa lam, horozuna ilginin her geçen gün artmas n n kendilerini mutlu etti ini belirtti. Denizli G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü'ne ba l iflletmede ise bu y l n 7 ay nda 7 bin dam zl k civciv ve 400 horoz yetifltirilerek sat ld belirtildi. 82 y ld r ayn yast a bafl koydular ELAZI - Elaz n Karakoçan ilçesinde yaflayan Mehmet ve Elif Topuz çifti, 82 y ld r ayn yast a bafl koyuyor. Mutlu yaflamlar yla çevresindekilere örnek olan Topuz çiftinin 8 çocu u ve 30 torunu bulunuyor. Mehmet Topuz, bas n mensuplar na yapt aç klamada, efliyle severek evlendiklerini söyledi. Efliyle birbirlerine sevgi ve sayg gösterdiklerini dile getiren Topuz, çiftler aras nda ara s ra kavgalar n olabilece ini belirterek, Akflam evleniyorlar, sabah boflan yorlar, öyle olmaz dedi. Topuz, mutlu bir birliktelik için çiftlere birbirlerine sayg göstermelerini önerdi. Elif Topuz da mutlu bir evlilikleri oldu unu söyledi. Çiftin torunu Gülflah Topuz ise babaannesinin 14, dedesinin 28 yafl nda evlendi ini belirtti. Kimli e göre, dedesinin 1918, babaannesinin 1927 y l do umlu oldu unu ifade eden Topuz, Dedemin gerçek yafl 110, ninemin yafl 96 ancak nüfus cüzdanlar daha sonradan ç kt için dedemin yafl 96 görünüyor. Hatta dedemin kimli inde do um tarihinin yazd yerde gün ve ay yazm yor. Babaannemin yafl da kimlikte 87 ancak gerçek yafl 96 diye konufltu. Kars'ta 6 bacakl düve görenleri flafl rtt KARS - Sar kam fl ilçesinde boynunda da iki baca olan düve görenleri flafl rt yor. lçeye ba l Gecikmez köyünde 16 ay önce 6 bacakl olarak do an düve, boynundaki iki baca yla ilgi çekiyor. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Burhan Özba, AA muhabirine yapt aç klamada, bu tür vakalar n genetik, radyasyon ve di er etkenlerden olabilece ini söyledi. Fizi i problemli olarak dünyaya gelen buza lar n fazla büyümeden ameliyat edilme flans n n oldu unu belirten Özba, "E er bu düve günlük buza yken ameliyat edilseydi flu anda normal bir flekilde olurdu ancak aradan 16 ay geçti i için ameliyat riskli olur. Bu flekilde rahatl kla yaflayabilir ama çiftleflmesi, do urmas uygun olmaz. Ayr ca kesilmesinde hiçbir sak nca yoktur" fleklinde konufltu. Hayvan besicili i ve kasapl k yapan Zeki De irmencio lu da 30 y ld r büyük ve küçükbafl hayvan besicili i yapt n ve böyle bir fleyle ilk defa karfl laflt n dile getirdi. Bölgedeki bütün köyleri dolaflarak büyük ve küçükbafl hayvan al p satt n, ancak böyle bir hayvana hiç rastlamad n ifade eden De irmencio lu, flunlar kaydetti: "Gecikmez köyünde kimsesiz yaflayan bir bayan n 6 ayakl sat l k bir düvesi oldu u yönünde haber ald m. Ben de kamyonetle köye gidip bayanla görüfltüm. Alt ayakl oldu u için bayan bu düveyi kimseye satamam fl. Ben de bayan kimsesiz oldu u için yard m amaçl hayvan sat n ald m, getirdim. Kendi ah r m zda besliyoruz, d flar ç kart p otlat yoruz."

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 3 Sayı : 40 TÜRMOB Haber Bülteni 20.04.2015 TÜRMOB GENEL BAŞKANI SANLI 4. TÜRK PATENT ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI TÜRMOB GENEL BAŞKANI SANLI 4. TÜRK PATENT ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI 4. Türk Patent

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Türkiye-Filistin İş Forumu Ramallah Toplantısı 1 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Detaylı

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ Ak Parti Bodrum İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Dinç, İlçe Başkanlığına adaylığı ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ak Parti Bodrum ilçe teşkilatında

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ

YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ ÇAĞRI OKULLARININ SPONSURLUĞUNDA "YURT AY DER" GENEL MERKEZİ ÖZEL ÇAĞRI OKULUNDA DÜZENLEDİĞİ İFTAR YEMEĞİ NE KATILIM YOĞUN OLDU. Başkent-Ankara Haberi - 28 Temmuz 2013 Pazar

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR Kasım 09, 2006-12:00:00 ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: ''BAŞBAKAN'IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT,

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum muhtarlarıyla buluştu. Bitez deki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında

Detaylı

İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI

İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI İstanbul CNR Expo da düzenlenen CNR EMLAK Konut, İşyeri, Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı na katılan Yalı Emlak, fuarda Bodrum u temsil eden

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ

BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ Bayram tatili için tatilciler yurt içinde Bodrum u, yurt dışında Roma yı tercih ediyor Ramazan Bayramı nın hafta içine denk gelmesi ve çalışanların yıllık

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ Değerli Velilerimiz, Yoğun ve keyifli geçen bir çeyrek dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik. Borsa İstanbul da işlem gören 10

Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik. Borsa İstanbul da işlem gören 10 GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE İşsizlik oranı yüzde 12,6 oldu Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 12,6 olarak açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde

Detaylı

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ Gülağaç SGM Açıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ -FİNANSAL KRİZLERİN KURUMLARIN

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ

BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ BAYRAM DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ Bayram tatili için tatilciler yurt içinde Bodrum u, yurt dışında Roma yı tercih ediyor Ramazan Bayramı nın hafta içine denk gelmesi ve çalışanların yıllık

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

REIDIN.com Konut Fiyat Endeksleri: 2011 Ekim Ayı Sonuçları

REIDIN.com Konut Fiyat Endeksleri: 2011 Ekim Ayı Sonuçları REIDIN.com Konut Fiyat Endeksleri: 2011 Ekim Ayı Sonuçları REIDIN.com EmlakEndeks: 2.El Konutlar Fiyat Endeksleri 2011 Ekim Ayı Sonuçları Sayı: 35 15/11/2011 Yönetici Özeti Ekim ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

MUSKİ Araç Filosuna Yeni Kamyonlar Ekledi

MUSKİ Araç Filosuna Yeni Kamyonlar Ekledi MUSKİ Araç Filosuna Yeni Kamyonlar Ekledi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yaptığı 1 milyon liralık araç yatırımı kapsamında 10 adet damperli

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı