Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)"

Transkript

1 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 04 ve 05 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına Diskin Önergeleri ve (0/8,48) Esas Numaralı Medis Araştırma Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının araştırılarak sorunlarının çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 04 ve 05 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. Ali Rıza Gülçiçek İstanbul Yüksel Çorbacıoğhı Artvin V. Haşini Oral Denizli Harım Akın Zonguldak Eşref Erdem Ankara V. Sinan Yerlikaya Tunceli Ersoy Bulut Mersin Abdulkadir Ateş Gaziantep Berhan Şimşek İstanbul Ali Kemal Kumkumoğlu İstanbul Cevdet Selvi Eskişehir îdris Sami Tandoğdu Ordu Hasan Fehmi Güneş İstanbul Oğuz Oyan İzmir Algan Hacaloğlıı İstanbul Şevket Arz Trabzon Mesut Değer Diyarbakır Mehmet Sevigen İstanbul İzzet Çetin Kocaeli Hasan Güyüldar Tunceli Halil Tiryaki Kırıkkale

2 2 GEREKÇE Sanayileşme sonrasını yaşayan ve yüksek teknolojinin egemen olduğu sahalarda istihdam edecek eleman bulmakta güçlük çeken ülkeler, çözüm olarak yabancı işgücü alımına yönelmiştir. Bu kapsamda, Türkiye'den yabancı ülkelere yönelik çalışma amaçlı göç hareketi 960'lı yılların ilk yarısında başlamış ve çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerinde olmak üzere yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı bugün 3.5 milyona ulaşmıştır. Bununla beraber, yabancı ülke vatandaşlıklarına geçenler ve onların çocukları ile yurtdışındaki Türk varlığı 5 milyonu bulmuştur. Ancak geçmiş hükümetler döneminde Avrupa Birliğine giriş sürecinde pazarlık konusu yapılabilen her bakımdan önemli ve büyük bu potansiyelin bugüne kadar geçen 40 yıllık süre zarfında bulundukları ülkelerde çalışma ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları ve hukuki statülerine ilişkin birçok sorunları bulunmaktadır. Eğitim: Yurtdışında yaşayan Türk varlığında eğitim alma yaşında olan çocuk ve gençlerin sayısı göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Sayısal veriler ise bu grubun özellikle ana dillerinde ve yüksek öğrenimde hâlâ yeterli oranda yer almadıklarını göstermektedir. Yabancı dilde öğrenme güçlüğü çeken Türk çocukları arasında pedagojik yardıma gereksinme gittikçe artmaktadır. Çifte vatandaşlık: Vatandaşlarımıza yaşadıkları ülkede eşit haklara kavuşmalarını sağlamak üzere "çifte vatandaşlık hakkı " verilmesi girişimini bazı ülkeler kabul etmemekte veya yabancılar hukukunu kısıtlayıcı bir anlayışla uygulamaktadır. Sonuçta vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerde birçok alanda ciddi güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Seçme ve seçilme hakkı: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ülkemizde yapılan seçimlerde oy kullanma sorumluluğunu kolaylıkla yerine getirememekte sadece genel seçim döneminde sınır kapılarında bu hakkını belirli sayıda vatandaşımız kullanabilmektedir. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkede oy kullanabilme olanağı sağlanmalıdır. Emeklilik: Yurtdışında yaşayan vatandaşlanmızın emeklilik yaşlanndaki farklılıklar ve işsizlik sigortası gibi bulundukları ülkelerde sosyal güvenlik haklanna ilişkin mevzuat ile ülkemiz mevzuatının uyumsuzluğu özellikle vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinde büyük sorunlar yaşamalanna neden olmaktadır. İşsizlik: Sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde hızlı bir otomasyona geçiş süreci herhangi bir mesleki niteliği olmayan "düz işçileri " işsiz bırakırken, pek çok ülkede ikamet iznine ilişkin mevzuatın yanı sıra istihdama girişte de kısıtlayıcı uygulamaların olması işsizliği artırmaktadır. İşsizlikten en çok etkilenenlerin başında ise Türk işçileri gelmektedir. Vize uygulaması: Yurtdışında yaşayan ve çifte vatandaşlık hakkını elde etmiş olan Türk vatandaşları serbest dolaşım hakkı kapsamında vize almadan seyahat ederken, yalnız Türk vatandaşı olanlar çeşitli amaçlarla farklı ülkelere seyahatlerinde vize almak için ağır koşullara maruz kalmaktadırlar. Yurda girişte yaşanan sorunlar: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız özellikle uzun tatil dönemlerinde ülkemize seyahat ettikleri güzergahta yer alan ülke gümrüklerinde uygun olmayan yaklaşımlara ve uzun süreli bekleyişlere maruz kalmakta hatta soygun olaylan yaşamaktadırlar. Ülkemize girişlerinde gümrük personeli ve teknik açıdan ve ayrıca anlayış ve yaklaşım yönünden de sorunlar yaşamaktadırlar. Ekonomik gücün değerlendirilememesi: Yurtdışına göçün ilk yıllarında vatandaşlarımız bir gün ülkeye geri dönüş amacıyla yatırımlarını daha çok Türkiye'de yaparken, yabancı ülkelerin yeni işyerlerinin kurulması ve yabancı girişimcilere yönelik projeleri teşvik etmesi gibi 90'lı yıllarda oluşturdukları istihdam politikaları ve işsizlik sürecinin de bir ölçüde kendi işini kurma sonucunu doğurması Türk vatandaşlarını yurtdışında artık uzun süreli kalmaya yöneltmiştir. Çeşitli dönemlerde Türk hükümetlerinin yurtdışında yaşayan vatandaşlanmızın gelirlerini ülke ekonomisine kazandırma çalışmaları yeteri ölçüde gerçekleştirilememiştir.

3 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulunduklan ülkelerde ve ülkemizde karşılaştıkları problemlerin araştırılarak tespiti ve bu problemlerin çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'mn 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 94 üncü ve 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. Eyüp Fatsa Ordu Veli Kaya Kilis Ali Temiir Giresun Sinan Özkan Kastamonu Süleyman Turgut Manisa Fehmi Özttınç Hakkâri Reyhan halandı Afyon Zeyid Aslan Tokat Ahmet Rıza Acar Aydın Mehmet Kılıç Konya Faruk Çelik Bursa Mahmut Uğur Çetin Niğde Cahit Can Sinop Fuat Ölmeztoprak Malatya Resul Tosun Tokat Ayhan Zeynep Tekin Adana Erdoğan Özegen Niğde İsmail Ericekli Çankırı Selahattin Dağ Mardin Hacı Biner Van Soner Aksoy Kütahya Hakan Taşçı Manisa İsmail Bilen Manisa Mehmet Çerçi Manisa Mustafa Dündar Bursa Semiha Öyüş Aydın Musa Sıvacıoğlu Kastamonu

4 -4 GEREKÇE Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden imar faaliyetleri ve hızlı bir kalkınma sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yabancı işçi çalıştırma yolunu seçmişlerdir. Ülkemizde de 960'tan sonra tarım politikasının değişmesi ve artan nüfus, köyden kente büyük bir işgücü göçünü başlatmıştır. Mevcut insan gücünün hepsine istihdam imkânı bulunamaması sonucu olarak, vatandaşlarımız da milletlerarası göç hareketine dahil olmuştur. İşsizlik faktörünün yanısıra yetersiz gelir, hızlı nüfus artışı, daha iyi imkânlarda yaşama ve tasarruf yapma eğilimi gibi nedenler de yurtdışı göçünü hızlandırmıştır. Anayasamızın 62 nci maddesi gereğince Devlet, yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın aile birliğini sağlamak, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri almakla ödevlendirilmiştir. Resmi kayıtlara göre, takriben 3.5 milyon insanımız Almanya'dan Yeni Zelanda'ya, Avustralya'dan Kuzey Amerika'ya, Afrika'dan Suudi Arabistan'a gibi çeşitli ülkelerde yaşamlarına devam etmektedirler. Bu toplu sayının ülkelere göre dağılımı sorunların ağırlıklı olarak nerelerde yoğunlaştığını belirlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar, bulundukları ülkelerin hukuki ve sosyo-ekonomik durumları ile doğrudan ilgilidir. Başlangıçta birçok ülkede işçi statüsünde bulunan insanımız, bugün artık o ülkelerde toplumların vazgeçilmez kalıcı unsurları haline gelmiştir. Başta anadil eğitimi olmak üzere, din eğitimi, kültür transferi ve benzeri konularla ilgili mevcut çalışmalar gözden geçirilmeli ve gerekli olan iyileştirmeler sağlanmalıdır. Yaşlanan insanlarımız ve ihtiyaçları, yetişen nesiller ve topluma entegrasyonunda yaşanılan problemler, Türk gençliğinin suç oranlan ve hapishanelerdeki durumları, çifte vergilendirme, çifte vatandaşlık gibi konular, üstünde araştırma yapmayı ve somut çözüm geliştirmeyi gerektiren konu başlıklarından sadece bazılarıdır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yapmış oldukları yatırımlar ve havale etmiş oldukları meblağlarla Türkiye ekonomisine ciddi katkıda bulundukları bir gerçektir. Maalesef bu vatandaşlarımız, Türk siyasetinde yeterince söz sahibi olamamaktadırlar. Örneğin, 3 Kasım Genel Seçimlerinde gümrük kapılarında ancak 5 bin 459 oy kullanılmıştır. Hızla bulunduklan ülkelerin vatandaşlığına geçen insanlarımızın çifte vatandaşlık kapsamında siyasi katılımı ve temsilinin sağlanması için gereken çalışmalar bir an evvel başlatılmalıdır. Öte yandan, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak ve mevcut birikimlerini değerlendirmek üzere Türkiye'deki teşekküllere ortak olan vatandaşlanmız, çeşitli sebeplerden dolayı, bu kuruluşlardan bekledikleri faydayı bulamamışlardır. Bu durum yurtdışındaki insanımızın Türkiye ile ilgili düşüncelerini menfi yönde etkilemektedir. Sadece Batı Avrupa'da yaşayan 2.5 milyon insanımız her sene yurda dönüşlerinde kara, hava veya deniz yolu ulaşımında inanılmaz zorluklarla karşılaşmakta, bu sorunlar Türkiye'den çıkışlannda da devam etmektedir. Başta Kapıkule olmak üzere ülkemiz sınır kapılarında uygulanmakta olan çeşitli bürokratik işlemler ve sınır kapılarındaki yetersizlikler, özellikle tatil dönemlerinde vatandaşlarımızın yurda dönüş ve çıkışlannda büyük bir sorun olarak karşılanna çıkmaktadır. Yurtdışında işçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve aileleriyle büyük bir güç oluşturan vatandaşlarımızın anavatan Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmekte müstesna bir gayret gösterdikleri bilinmektedir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, bulunduklan ülkelerdeki haklannın daha fazla korunması için çaba sarf edilerek, gerek o ülkelerde gerekse Türkiye'de karşılaştıkları sorunların ortadan kaldınlması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

5 5 Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (0/8,48) Esas No. : A.0.l.GEÇ. 0/8, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TBMM'nin tarih ve 767 sayılı kararıyla "Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" Amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 04 ve 05 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmuştur tarihinde göreve başlayan (0/8,48) Esas Numaralı Komisyonun yaptığı araştırma sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. Mustafa Baş İstanbul Komisyon Başkanı EKLER : EK - (Araştırma Komisyonu Raporu) EK-2 (Tekmil İşlem Dosyası)

6

7 YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN (0/8,48) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU

8

9 - 9 - İÇİNDEKİLER Sayfa No. : I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 II. KOMİSYONUN KURULUŞU 3 III. KOMİSYONUN GÖREV YETKİ VE SÜRESİ 4 IV KOMİSYON ÇALIŞMALARI 6. GİRİŞ 9 2.YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA HİZMET GÖTÜREN KURUM/KURULUŞLARCA SUNULAN HİZMETLER, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri MALİYE BAKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 76

10 -0- Sayfa No. : 2.9 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri TC. MERKEZ BANKASI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri TRT KURUMU Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2.6. Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri TÜRK TUR OPERATÖRLERİ DERNEĞİ Sunulan Hizmetler Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 5 3. KOMİSYONUN YURTDIŞINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE TESPİTLER 5 3. Askerlik Hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Din Hizmetleri Eğitim İşadamları Başkonsolosluk Hizmetleri 20

11 - - SavfaNo. : 3.7 Koordinasyon Pembe Kart Seçme ve Seçilme Hakkı Sürücü Belgesi ve Bedelsiz Araba İthali 2 3. Tanıma-Tenfiz T.C.Merkez Bankası ve Bankalar TRT Ulaşım Diğer Sorunlar NİHAÎ DEĞERLENDİRME Karşılaşılan Sorunlar Karşılaşılan Sorunlanna İlişkin Çözüm Önerileri Yapılması Gereken Hukukî Düzenlemeler 44 KAYNAKLAR 48 DİZİ PUSULASI 49

12

13 3- I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 22. Dönem Ordu Milletvekili Eyüp FATSA ve 26 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK ve 20 arkadaşı tarafından "Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunları, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" Amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 04 ve 05 inci maddeleri gereğince verilen 0/8 ve 0/48 Esas Numaralı Meclis Araştırma Önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda birleştirilerek görüşülmüş ve tarihli 66. Birleşiminde önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. (0/8 ve 0/48) Esas Numaralı Araştırma Önergelerinin gerekçelerinde özetle: Sanayileşme sonrasında hızlı bir kalkınma sürecine giren Avrupa ülkelerindeki işgücü ihtiyacının karşılanması amacı ile yabancı ülkelerden işçi alınması karan üzerine Türkiye'den bu ülkelere göç hareketinin başladığı, 960'lı yılların ilk yarısından itibaren çoğunluğu Batı Avrupa Ülkeleri olmak üzere yurtdışına göç eden vatandaşlarımızın sayısının 3,5 milyona ulaştığı aileleri ile birlikte bu sayının 5 milyonu bulduğu ancak, 40 yıllık süre zarfında T.C. sınırlan dışında Dünyanın pek çok ülkesine dağılmış olan vatandaşlarımızın gerek kendi ülkeleri ile gerekse bulundukları ülkelerle pek çok hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar yaşadığı, Anayasamızın 62 nci maddesinde "Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır" hükmünün yer aldığı, İşçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve aileleri ile birlikte başta Avrupa olmak üzere yabancı ülkelerde büyük bir güç oluşturan vatandaşlarımızın, Eğitim, Kültür, Din, Sosyal Güvenlik, Çifte Vatandaşlık, Siyasi ve Sosyal Haklar, Emeklilik, İşsizlik, Vize Uygulamaları, Askerlik, Ulaşım, Geri Dönüş, Yatırım ve Ekonomik güçlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yurtiçinde ve yurtdışında yaşadıkları sorunların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin bir an önce ortaya konularak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilmektedir. II. KOMİSYONUN KURULUŞU 22. Dönem Ordu Milletvekili Eyüp FATSA ve 26 Arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK ve 20 arkadaşının Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 04 ve 05 inci maddeleri gereğince verdikleri önergeler konularının ortak olmaları nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihli 66 ncı Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 767 sayılı kararı ile Önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Genel Kurul kararında ayrıca. Komisyonun 2 kişiden oluşmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkanlık Divanı Seçiminden sonra başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Komisyonun Ankara dışında da çalışması kararına yer verilmiştir. Bu kararı takiben. Genel Kurulun Tarihli 94 üncü birleşiminde Komisyon Üye seçimi yapılmıştır. Seçimin sonucunda;

14 -4- Adalet ve Kalkınma Partisinden, Ahmet YAŞAR Mehmet Zekai ÖZCAN Aksaray Milletvekili Ankara Milletvekili Mustafa Said YAZICIOĞLU Ankara Milletvekili Faruk ANBARCIOĞLU Mustafa BAŞ Gülseren TOPUZ Avni DOĞAN Muharrem CANDAN Cumhuriyet Halk Partisinden, Ali Rıza GÜLÇİÇEK Memduh HACIOĞLU Onur ÖYMEN Muharrem KILIÇ Komisyon Üyesi olarak seçilmişlerdir. Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili Konya Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Malatya Milletvekili Komisyon aynı tarihli ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK başkanlığında yapmış, Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı bu toplantıya 8 üye katılmış, yapılan gizli oylamada Komisyon Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa BAŞ, Başkan Vekilliğine Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Said YAZICIOĞLU, Komisyon Sözcülüğüne Konya Milletvekili Sayın Muharrem CANDAN, Katip Üyeliğine Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni DOĞAN seçilmiş ve bunlara ilişkin tarih 774 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı da 20 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. III. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 04 ve 05 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır. Komisyon, tarihli toplantısında; Kurulmasına mesnet teşkil eden yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmaların eksiksiz yerine getirilmesi için Yurtiçinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra yurtdışında da vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerde ki dernek, vakıf, federasyon ve kuruluşlarla yerinde görüşmeler yapmak üzere T.B.M.M. Genel Kurulundan talepte bulunmayı kararlaştırmıştır. Komisyonumuzun bu talebi Başkanlık Divanının tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Söz konusu kararda; "ilgili İçtüzük hükümlerinin yurtiçi araştırmayı kapsamasına rağmen, konunun gereği ve özelliği nedeniyle istemin karşılanmasına, ancak gidilecek ülkelerle, gidecek komisyon üyelerinin sayılan ve inceleme süresinin öncelikle T.B.M.M. Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir" denilmektedir. Başkanlık Divanı kararı, Genel Kurulun tarihli 6. Birleşiminde okunmuş ve 367 sayılı kararla kabul edilmiştir.

15 -5- Komisyon; yurtiçinde yaptığı çalışmaları tamamladıktan sonra T.B.M.M. Genel Kurulunun tarihli 6. Bileşiminde kabul edilen 367 Sayılı Kararına istinaden; Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde inceleme ve temaslarda bulunmak üzere; 3 ayrı grup halinde çalışmalarını sürdürmeyi uygun görmüş ve tarihli toplantısında bunu kararlaştırmıştır. I. Grup Almanya (Berlin, Hamburg), Danimarka (Kopenhag), İsveç (Stockholm) Avni DOĞAN Kahramanmaraş Mv Grup Başkanı Muharrem CANDAN Konya Mv. Üye Memduh HACIOĞLU, İstanbul Mv. Üye II. Grup Almanya (Köln, Stutgart, Münih), Avusturya (Viyana, Salzburg), İsviçre (Zürih) Mustafa BAŞ İstanbul Mv. GrupBaşkanı Ahmet YAŞAR Aksaray Mv. Üye Ali Rıza GÜLÇİÇEK İstanbul Mv. Üye III. Grup İngiltere (Londra), Hollanda (Rotterdam), Belçika (Brüksel), Fransa (Lyon, Paris) Mustafa Said YAZICIOĞLU Ankara Mv. Faruk AMBARCIOĞLU Bursa Mv. Üye Mehmet Zekai ÖZCAN Ankara Mv. Üye Muharrem KILIÇ Malatya Mv. Üye Grup Başkanı Heyetin yukarıda yer alan çalışma programı Genel Kurulun 4 Kasım 2003 tarihli 3. Bileşiminde okunarak kabul edilmiştir. Daha sonra. Komisyonun CHP'li üyeleri Memduh HOCA OĞLU, Ali Rıza GÜLÇİÇEK ve Muharrem KILIÇ yurtdışı çalışmalarına katılamayacaklarını bu nedenle programda yer alamayacaklarını bildirmişlerdir. Genel Kurul tarafından İçtüzük gereği kendisine verilen süre içerisinde çalışmalarını sonuçlandıramayan Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayabilmek için İçtüzüğün 05 inci maddesine dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 8 inci Birleşiminde 786 sayılı karar ile Komisyonumuza tarihinden başlamak üzere bir aylık ek süre verilmiştir. Komisyonumuza, içtüzük gereği tanınan çalışma süresi sınırlı olduğundan vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ABD, Suudi Arabistan, İsrail, Avustralya ve Balkan Ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinde inceleme yapma imkânı bulunamamış, buralardaki vatandaşlarımızla ilgili özel bir çalışma raporumuzda yer almamıştır. Komisyonumuz, Kamu ve Özel Kuruluş yetkililerinden Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ve buna ilişkin çözüm önerileri hakkında brifing almış gerekli bilgi ve belgeyi temin etmiş, yurtdışında incelemelerde bulunmuş, bunun için Meclis Genel Kurulundan tarih ve 367 sayılı karar alınmış, araştırmanın sonuçlandırılmasına esas olacak raporunu Anayasal süresi içerisinde hazırlayarak TBMM Başkanlığına arz etmiştir.

16 6- IV KOMİSYON ÇALIŞMALARI Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Karan Gereğince, Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon; ilk toplantısında çalışma stratejisini belirlemiş ve bu amaçla; - Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 2- Komisyonumuzu bilgilendirmek üzere ilgili Kamu ve Özel Kuruluş yetkililerinden brifing alınmasına ve belge istenmesine, 3- Komisyon raporunun yazılmasında teknik katkıda bulunmak üzere uzman istenmesine, 4- Gerektiğinde yurtdışında da incelemelerde bulunulmasına, Karar vermiştir. A. Çalışma Takvimi İçerisinde Yurtiçinde Yapılan Komisyon Toplantıları: Tarihli.Toplantıda Başkanlık divanı seçimi yapılmış ve çalışma programı belirlenmiştir Tarihli 2. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Millî Eğitim Bakanlığı Tarihli 3. Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Tarihli 4. Toplantıda Merkez Bankası Millî Eğitim Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Tarihli 5. Toplantıda Hazine Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Cidde Uluslararası Türk Okulu'ndan Fizik öğretmeni, Türkkan Gülyurdu Tarihli 6. Toplantıda Türkiye Müteahhitler Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı Eximbank Genel Müdürlüğü

17 Tarihli 7. Toplantıda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı Tarihli 8. Toplantıda TRT Genel Müdürlüğü -7 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye Müteahhitler Birliği Tarihli 9. Toplantıda Orta Anadolu İhracatlar Birliği Genel Sekreterliği Tur Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı Bürokratlarından brifing alınmıştır Tarihli lo.toplantıda Genel bir değerlendirme yapılmıştır Tarihli. Toplantıda Millî Savunma Bakanlığı Bürokratlarından brifing alınmıştır Tarihli 2. Toplantıda Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sinan ÖZBEKHen bilgi alınmıştır Tarihli 3. Toplantıda Yurtdışında 3 grup halinde yapılan inceleme çalışması değerlendirilmiştir Tarihli 4. Toplantıda Taslak rapor değerlendirilmiştir Tarihli 5. Toplantıda Karar toplantısı yapılmıştır. B. Çalışma Takvimi İçerisinde Yurtdışında Yapılan Komisyon Toplantıları: Komisyon tarihleri arasında çalışmalarını, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları dış ülkelerde gerçekleştirmiştir. Büyükelçiliklerimizce hazırlanan programlar çerçevesinde yürütülen çalışmalar son derece olumlu geçmiş ve vatandaşlarımız tarafından da yoğun bir ilgiyle takip edilmiştir. Heyet incelemeleri sırasında; Dış temsilciliklerimizde görevli bürokratlardan kendi görev alanları dahilinde, bulundukları ülkelerle ilgili karşılaşılan sorunlar hakkında brifing alınmıştır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın oluşturmuş oldukları birlik, dernek, vakıf ve federasyonlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantılar yapılmıştır. İşadamlarımızla temaslarda bulunmuştur. Türk asıllı senatör, milletvekilleri ve meclis üyeleri ile olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

18 - 8- Bazı ülkelerin milletvekilleri, belediye başkanları ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bazı ülkelerde Entegrasyon Bakanları ile olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yerel yöneticiler ile olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yasal imkânlar çerçevesinde hapishane ziyaretleri yapılmıştır. Çalışma süresi içerisinde Komisyonumuz toplam 5 Birleşim yapmış, konu hakkında Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Akademisyenler başta olmak üzere ilgili Kamu kuruluşlarından toplam 7 kişinin bilgisine başvurmuştur. Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulmuş, raporun yazılmasında yararlanmak üzere ilgili kuruluş ve kişilerden belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 83 adet evrak gelmiş buna karşılık 90 adet evrak Komisyonumuzca gönderilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Arif SOYTÜRK, Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünden Kadir ÇETİN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden A. Tunç NALBANTOĞLU, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığf ndan İlhan APA ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından Dr. Başak KILIÇ TAŞELİ Komisyon çalışmalarında ve rapor yazımında katkıda bulunmak üzere Komisyonumuz süresince görev yapmışlardır.

19 - 9-. GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden imar faaliyetleri ve hızlı bir kalkınma sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yabancı işçi çalıştırmak yolunu seçmişlerdir. Ülkemizde de 960 yılından sonra tarım politikasının değişmesi ve artan nüfus, köyden kente büyük bir işgücü göçünü başlatmıştır. Ülkemizde mevcut insan gücünün hepsine istihdam imkânı bulunamaması sonucu, vatandaşlarımız da milletlerarası göç hareketine dahil olmuşlardır. 30 Ekim 96 tarihinde Almanya ile yapılan İşgücü Anlaşması çerçevesinde 96 yılı sonundan itibaren bu ülkeye gönderilen vatandaşlarımızın bir çoğu, 967 yılında bu ülkede yaşanan ilk büyük ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'ye geri dönmüşlerdir evresi olarak adlandırılabilecek bu dönemde yabancı ülkede işçilik olgusu, tamamen geçici ve kısa süreli bir nitelik içermektedir. Vatandaşlarımız bu dönemde ailelerini vanlanna almayı düşünmemiş, kısa zamanda en fazla tasarrufu yapıp yurda dönme arzusu taşımışlardır. 968 yılında ekonomik kriz sonuçlarıyla birlikte aşıldığında Almanya yeniden işgücü açığı problemiyle karşılaşmış ve Türkiye'den işçi alımına tekrar başlamıştır. Daha önce yurda dönmüş olanların da bu ülkeye geri dönerek yeniden çalışmaları mümkün kılınmıştır. Bu dönemde de vatandaşlarımızın yine büyük ölçüde "geçici olma" özelliklerini korudukları görülmekle birlikte, münferit aile birleştirme uygulamalarına da başlanmıştır. Bunun yanında Almanya'da 965 yılında yeni bir Yabancılar Kanununun yürürlüğe girmesiyle "misafir işçilerin" misafirlikten öteye bu ülkede ikametleri de mümkün kılınmıştır. Bu evre, geçicilik ve yerleşiklik tartışmalarının ilk kez gündeme geldiği, bu arada da işçi alımı yoluyla bu ülkedeki yabancı nüfusun sürekli artış gösterdiği bir dönemdir. Vatandaşlarımız Almanya'nın yanı sıra artık Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerine de gitmeye başlamışlardır. 973 yılında ortaya çıkan petrol krizi, önce Almanya'nın, daha sonra da diğer yabancı işgücü ihtiyacı duyan Avrupa ülkelerinin Türkiye'den işçi alımını durdurmalarına neden olmuştur. Böylece arasındaki ikinci evre de tamamlanmıştır. 973 yılında işçi alımı durdurulmuş olmakla birlikte, sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde yapısal nedenlerle emek-yoğun işgücüne ihtiyaç duyulduğundan, ülkemizden aile birleştirmesi yoluyla işgücü alımı bu dönemde de devam etmiştir. 974 yılı sonrası, yine başta Almanya kamuoyunda olmak üzere, yabancıların kalıcı veya geçici oldukları konusunda çok yönlü, ancak çoğu zaman yüzeysel kalmaktan öteye geçmeyen tartışmaların yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Almanya 983 yılında başta Türkler olmak üzere ülkesindeki yabancıları azaltmak maksadıyla yasal tedbirler alma yoluna gitmiştir. 983 ve 984 yıllarında yaklaşık ay kadar yürürlükte kalan "Geri Dönüşü Teşvik Yasası" ile emeklilik prim iadelerinin peşin ödenmesi ve geri dönüş primi verilmesi suretiyle 20 bini sigortalı işçi olmak üzere 25 bin vatandaşımızın ülkeyi terk etmesi sağlanmıştır. Ancak. bu yolla yabancı sayısının azaltılmasının mümkün olmadığı fikri geçerlik kazanmıştır. Nitekim, Almanya'da 983 yılında,8 milyon civarında olan vatandaşlarımızın sayısı, 984'ten sonra yine eski artış hızına ulaşmış ve 983 öncesi rakamını kısa sürede geride bırakmıştır. Böylece arasındaki üçüncü evre de sonuçlanmış ve herkes tarafından farklı biçimlerde anlaşılan entegrasyon tartışmaları hız kazanmıştır. Henüz sonuçlanmamış olan ve yerleşikliğe geçiş evresi olarak nitelendirilebilecek 984 sonrası dördüncü evre, halen tüm özellikleriyle yaşanmaya devam etmektedir. Dördüncü evrenin diğer bir özelliği ise, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin vatandaşlığına geçmeye başlamalarıdır. Günümüzde 500 bini Almanya'da olmak üzere yaklaşık milyon Türk vatandaşı bulundukları ülke vatandaşlığına geçmiştir. Eylül 2003 tarihi itibariyle yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın sayısı bulundukları ülke vatandaşlığını almış olanlar hariç 'dür. Söz konusu vatandaşlarımızın 'si B.Avrupa ülkelerinde, 9.800'ü Türk Cumhuriyetlerinde, i Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde. 363,789'u diğer ülkelerde yaşamaktadırlar. Halen yılda yaklaşık vatandaşımızın çeşitli yollardan yurtdışına gittiği ve yine yılda vatandaşımızın Türkiye'ye geri döndüğü bilinmektedir Tablo Eylül 2003 itibariyle yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili sayısal bilgileri vermektedir.

20 Tablo. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler Ülke Adı Vatandaş I İşçi Sayısı I İşsiz Sayısı Sayısı B.AVRUPA Almanya I Fransa Hollanda* Avusturya Belçika İsveç j İngiltere Danimarka İtalya Finlandiya İspanya Lüksembourg İsviçre Norveç Liechtenstein TOPLAM TÜRK CUM. Azerbaycan Türkmenistan Özbekistan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan TOPLAM O.DOĞU VE AFRİKA S.Arabistan Libya Kuveyt Ürdün Katar TOPLAM DİĞER ÜLKELER {Rusya Fed. I Beyaz Rusya Gürcistan Ukrayna Moldova İsrail Japonya ABD Kanada Avustralya I Güney Afrika TOPLAM GENEL TOPLAM ! Vatandaşlarımız Arasındaki İşsizlik Oranları % , 3,0 6,7 33,0.4 7,3 7,80 5, Genel İşsizlik % 9,4 9,0 3,0 8,3 9,6 5,2 5,2 9,0 9, 2,6 2,8 3,6 4,00 9 2,3,4 3,7 6,8 0,3 5,3 2 7,9 6,

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı alınan veriler göre yurtdışında yaşayan 5 milyonu aşan Türkler bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı alınan veriler göre yurtdışında yaşayan 5 milyonu aşan Türkler bulunmaktadır. YURTDIŞI BORÇLANMA YAPANLAR İKİNCİ AYLIK TÜRKİYE'DEN Dışişleri Bakanlığı alınan veriler göre yurtdışında yaşayan 5 milyonu aşan Türkler bulunmaktadır. 6552 sayılı yasada yapılan düzenleme ile birlikte

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

15.10.2014/2-1 1. İZİNLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLERE BORÇLANMA HAKKI GETİRİLDİ

15.10.2014/2-1 1. İZİNLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLERE BORÇLANMA HAKKI GETİRİLDİ 15.10.2014/2-1 11.09.2014 TARİH VE 29116 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN 6552 SAYILI KANUN İLE YURTDIŞI BORÇLANMAYA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER YAPILDI 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 Konya 12. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı Hidrolik Pnömatik Özel Bölümü

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

YURTDIŞI BORÇLANMA DENİZİNE KENDİNİ SG UZMANI DİYE TANITAN HERKES BALIKLAMA ATLIYOR

YURTDIŞI BORÇLANMA DENİZİNE KENDİNİ SG UZMANI DİYE TANITAN HERKES BALIKLAMA ATLIYOR YURTDIŞI BORÇLANMA DENİZİNE KENDİNİ SG UZMANI DİYE TANITAN HERKES BALIKLAMA ATLIYOR Son günlerde yurtdışı borçlanma yapmak isteyenlere,o kadar çok SGU diye kendini tanıtanlar yol gösteriyor ki,bu konuda

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİNİN BORÇLANILMASINA GENEL BİR BAKIŞ VE BORÇLANMA ŞARTLARI -I-

YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİNİN BORÇLANILMASINA GENEL BİR BAKIŞ VE BORÇLANMA ŞARTLARI -I- YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİNİN BORÇLANILMASINA GENEL BİR BAKIŞ VE BORÇLANMA ŞARTLARI -I- Ahmet ARAS* I. Giriş Öncelikle konunun anlaşılması için mevcut mevzuatı ortaya koymakta fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Ağustos ayı itibariyle çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre 43.000

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖZEL YURTİÇİ ve YURTDIŞI I SAĞLIK SİGORTALARININ S ÖNEM NEMİ www.saglikturizmi.org.tr Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı SAĞLIK TURİZM ZMİ Medikal Turizm

Detaylı

Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak ;

Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak ; III- SÖZLEŞMELERİN MEVZUAT TAYİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ Türkiye den sözleşmeli ülkeye gönderilme Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Esas ve

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 464)

TBMM (S. Sayısı: 464) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01 - O o t o 2202.2011*007940 Yurtdışı Destekleri ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Maliye Bakanlığı nm 03.02.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.01.310-1458

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 70809318.010.06.02/ 819 29/09/2014 Konu : 3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler GENELGE 2014/27 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı