I. Kanuna Neden İhtiyaç Duyuldu?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Kanuna Neden İhtiyaç Duyuldu?"

Transkript

1

2 2 ZyXEL LogAnalyzer datasheet I. Kanuna Neden İhtiyaç Duyuldu? Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de internetin hızla yayılımı, şirketlerde ve kurumlarda kullanımı da arttırmış; kurumların sadece muhasebesinde bir bilgisayar mevcut iken, günümüz çalışma şartları tüm çalışanların masasında bir bilgisayar olma zorunluluğunu getirmiştir. Çünkü şirketler ve kurumlar iletişim, araştırma, internet bankacılığı v.b kullanımlarla, hem zaman hem de para kazanmaktadırlar. Ancak bunun yanında internet ve network ile ilgili gerekli önlemler alınmadığından bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. İnternet dahil hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkânların suiistimal edilmesi, personelinin her türlü siteye erişimine izin verilmesi, MSN, ICQ gibi Anlık İletişim Araçlarının denetlenmemesi gibi başta gelen problemlerin sonucunda birçok sıkıntı söz konusu olmaktadır. Şirketlerde ve kurumlarda genellikle internet erişim hattı şirket ve kurumun üzerine alınmakta, personel de internet çıkışını ve diğer iletişim araçlarını bu hat üzerinden sağlamaktadır. Dolayısı ile siber alemde oluşan bir suçun ilk muhatabı IP yolu ile şirket/kurum, dolayısı ile ceza yargılaması bakımından şirket/kurum yetkilileri olmaktadır. Eğer şirket içi ağ yapısı iyi denetlenemiyorsa ve giriş çıkışlar bir logbook ta tutulmuyorsa, gerçek fail bulunamayacağı için şirket yetkilileri mağdur olacaklardır. Ülkemizde internet ortamı dahil elektronik ortamda yapılan yayınları teknik açıdan ve bilimsel olarak takip eden, sorunu tespit eden, çözümü için öneriler getiren; internet servis sağlayıcıları da dahil elektronik haberleşme ve internet sektörünü koordine edecek kurumsal bir yapılanmanın kurulması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede ZyXEL İletişim Teknolojileri A.Ş 4/5/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gerekliliklerinin yerine getirilmesi, kanunun çıkarılış amacına hizmet etmesi açısından ZyXEL LogAnalyzer yazılımını hazırladı. ZyXEL in LogAnalyzer yazılımı, 5651 sayılı yasa doğrultusunda çok kullanıcılı internet erişimine sahip şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ekonomik ve rasyonel bir çözüm sunmaktadır. ZyXEL tarafından kullanıma sunulan yeni yazılım LogAnalyzer, internet ağları üzerinden gerçekleştirilebilecek katalog suçları başta olmak üzere, hakaret, organize suç, terör içerikli girişimler vb. gibi kanuna aykırı durumlara karşı kurumların yasal tedbirler alabilmesini sağlamaktadır. II No lu Yasa Nedir? 5651 No lu yasa 4 Mayıs 2007 tarihinde İnternet Suçları ile mücadele için çıkarılmış bir yasadır. Bu yasanın Ekim 2007 ve Kasım 2007 yılında çıkarılmış olan yönetmelikler ile kapsamı genişletilmiş ve İnternet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunması amacı ile Servis Sağlayıcılar ve Tüm Kurumların internet ile ilgili aktivitelerinin loglarının tutulmasını zorunlu hale getirmiştir sayılı Kanunda, erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı, İnternet toplu kullanım sağlayıcı ve ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılar İnternet aktörleri olarak değerlendirilmektedir. Bu Kanunla İnternet aktörleri ilk kez tanımlanmış ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Kanunun amaç ve kapsamı, internet aktörlerinin ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek ve internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele usul ve esaslarını belirlemektir. Erişim sağlayıcı; kullanıcılarına İnternet ortamına erişim olanağı sağlar. 406 Sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ve Telekomünikasyon Hizmet ve Alt Yapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen işletmeler erişim sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler. Yer sağlayıcılar; İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlama işini ticari olarak yapan hosting firmaları başta olmak üzere, ticari olmasa da kendi sitelerini barındıran gerçek kişiler, kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, şirketler, vakıflar vb. kuruluşlar da yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler.

3 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 3 Yer sağlayıcı trafik bilgisi, İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; Kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri ifade etmektedir. Trafik bilgisinin loglanması işlemi için; kullanılan web sunucunun belgelerine başvurulması ve uygun log tutulması için hangi işlemlerin yapılması gerektiğinin öğrenilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğe göre; yer sağlayıcılar trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (Hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. Reseller veya VPS olarak hosting hizmeti verenler yer sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, yer sağlayıcılar, Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi almakla ve Yönetmelik in gereklerini yerine yetirmekle yükümlüdürler. İçerik sağlayıcılar, İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Günlük gazeteler, dergiler içerik sağlayıcılara örnek olarak verilebilir. Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, İnternet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı sorumludurlar. Yine ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcılar, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdürler. İnternet toplu kullanım sağlayıcı, kişilere belli bir yerde ve belli bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlar. Fakat bu faaliyeti kar amacıyla değil, sosyal ya da bir yan hizmet olarak yerine getirir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, şirketler, oteller ve kafeler gibi çalışanlarına ve müşterilerine İnternet erişim olanağı sunan yerler İnternet toplu kullanım sağlayıcıdır. Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Çalışanlarına İnternet erişimi sağlayan şirketler, 5651 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik"e tabidirler ve İnternet toplu kullanım sağlayıcı olarak değerlendirilmektedirler. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi birinci fıkrasında İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak ve iç IP dağıtım loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve şirketler gibi çalışanlarına İnternet erişim olanağı sunan yerler, bu yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludurlar. Yönetmelikte İç IP dağıtım logları; kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler olarak tanımlanmaktadır. İç bilgisayar ağlarında bilgisayarlara atanmış olan IP adreslerinin hangi bilgisayara tahsis edildiği bilgisinin tutulması öngörülmüştür. Hangi bilgisayarın hangi IP adresine eriştiği ile ilgili herhangi bir düzenleme bu kapsamda öngörülmemiştir. Dolayısıyla iç ağda bulunan bilgisayarların İnternet ortamına çıkarken hangi gerçek IP adresini aldığı ve bu IP adresi ile hangi yayınlara eriştiği bilgisinin tutulması söz konusu değildir. Tanımdan anlaşıldığı üzere; İç ağdaki her bilgisayarın MAC adresi ile hangi tarih-saat aralığında hangi IP adresine sahip olduğu bilgisi tutulmalıdır. Bu kapsamda, iç ağdaki her bilgisayarın MAC adresi ile hangi tarih-saat aralığında hangi IP adresine sahip olduğu bilgisi tutulmalıdır. Söz konusu mevzuatta kablosuz internet erişimine ilişkin olarak özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri arasında yer alan iç IP dağıtım loglarını tutmaya ilişkin husus kapsamında kablosuz olarak sunulan İnternet erişiminin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kablosuz İnternet hizmeti verilen şahıslara ilişkin iç IP dağıtım loglarının tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı İnternet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Başta halk arasında İnternet kafe olarak bilinen yerler olmak üzere benzeri yerler ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıdır. İnternet kullanım olanağı sağlanan bir yerde işlenen bir suçun failinin belirlenmesinde ya da konusu suç olan bir durum meydana geldiğinde sorumluları tespit etme noktasında adli merciler, adli soruşturmalar çerçevesinde yetkili kılınmıştır.

4 4 ZyXEL LogAnalyzer datasheet III. ZyXEL LogAnalyzer Göstergeler (Dashboard): ZyXEL LogAnalyzer Göstergeler ekranı sayesinde sistemin topladığı ve işlediği tüm loglar kategorilerine göre tespit edilebilir, sistemle ilgili işlemci, bellek ve disk performans değerleri tam zamanlı olarak izlenebilir. Göstergeler ekranında logların kaynaklarına göre dağılımı ile aylık, haftalık ve günlük toplam kayıt sayıları grafiksel olarak gösterilir. Bu sayede normal olmayan bir süreci tespit etme olanağına sahip olunabilmektedir.

5 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 5 İstatistik Raporlar: Gelişmiş istatistiksel verilerde toplanan loglarla ilgili her türlü rapor sistemden alınabilmektedir. Sistem gerçek zamanlı olarak pluginler üzerinde tanımlananan istatistik sayaçları üzerinden işlem yapmaktadır. Raporlar PDF, EXCEL, WORD ve CSV ortamına aktarılabilir. Loglar toplanırken ZyXEL LogAnalyzer bu alanlara göre sayaçlar tutar ve kullanıcı istediği bir anda bu sayaçlar hakkında rapor alabilir. Bu alanlar üzerinden alınan raporlar önceden hesaplanmış olduğundan çok hızlı görüntülenmektedir. Normal raporların görüntülenmesinin saatler sürdüğü milyarlarca kayıt olan büyük sistemlerde, bu raporlar sadece bir kaç saniyede alınmaktadır. Bu süratli raporlama yeteneği de ZyXEL LogAnalyzer ın benzersiz özelliklerinden birisidir. Sistemde bulunan bazı rapor tipleri aşağıda gösterilmiştir.

6 6 ZyXEL LogAnalyzer datasheet Sistemde bulunan bazı rapor tipleri aşağıda gösterilmiştir. En Çok Trafik Üreten Kaynak IP ler En Çok İstek Alan Hedef IP ler

7 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 7 Sistemde bulunan bazı rapor tipleri aşağıda gösterilmiştir. En Çok İstek Yapılan Port/Servisler En Çok Engellenen Kaynak IP ler

8 8 ZyXEL LogAnalyzer datasheet Sistemde bulunan bazı rapor tipleri aşağıda gösterilmiştir. En Çok Web Trafiği Oluşturan Kaynak IP ler En Çok Yasaklamaya Uğrayan Kaynak IP ler

9 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 9 Sistemde bulunan bazı rapor tipleri aşağıda gösterilmiştir. En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri En Çok Bloklanan Web Siteleri

10 10 ZyXEL LogAnalyzer datasheet Sistemde bulunan bazı rapor tipleri aşağıda gösterilmiştir. Genel Web Kullanımı En Çok Web Trafiği Oluşturan Kullanıcılar

11 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 11 İstenilen istatiktik raporlar alındıktan sonra PDF, DOC, XLS, CVS formatında dışarı aktarılabilmektedir.

12 12 ZyXEL LogAnalyzer datasheet

13 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 13 Adli Bilişim (Forensic) Analizi: ZyXEL LogAnalyzer, analizler (Forensic) için gelişmiş bir sorgulama imkanı verir. Sorgulama kriterleri isteğe bağlı olarak birden çok sayıda verilebilir. Sorgulamalar işlenen ve ayrıştırılan log satırları üzerinden yapılabilir. İsteğe bağlı olarak orijinal loglar da sorgularda gösterilebilmektedir ve bu sorgu sonuçları da yine PDF, EXCEL, WORD ve CSV formatına aktarılabilir. Hangi loglar üzerinde analiz yapılmak isteniyorsa ilgili plugin seçilir. Daha sonra analizin gerçekleştirileceği tarih aralığı belirlenir. Sorgu sonucunda sistemin maksimum kaç satır log getirmesi isteniyorsa Maks. Satır Sayısı kısmına değer girilir. Burada tüm logların getirilmesi isteniyorsa değer 0 olarak girilebilir. Ayrıştırılan log alanlarının yanı sıra orijinal log satırının da gösterilmesi isteniyor ise Log Satırını Göster seçilmelidir. Filtreleme yapmak için filtre bölümüne değerler girilmelidir. Burada Kolon, Op ve Değer parametreleri belirlenmelidir. Kolon nesnesi tıklanarak hangi alan filtrelenmek isteniyorsa seçilir. Daha sonra Op olarak = yada in seçilir. = operatörü aranmak istenen değerin aynısı olması durumunda tetiklenecektir. in operatörü ise aranmak istenen alfa nümerik ya da nümerik değer ilgili log parçası içerisinde geçiyor ise tetiklenecektir. Değer kısmına da aranmak istenen değer girilir.

14 14 ZyXEL LogAnalyzer datasheet Aşağıda ZyXEL USG 100 Firewall Traffic logları içerisinde Access Block olanlar ve hedef IP 138 olan loglar filtrelenmiştir. Aşağıda ZyXEL USG 100 Content Filter loları içerisinde msg alanında face geçen ve Kaynak IP si olan IP filtrelenmiştir.

15 Aşağıda forensic filtreleme sonuçları PDF formatında dış ortama aktarılmıştır. ZyXEL LogAnalyzer datasheet 15

16 16 ZyXEL LogAnalyzer datasheet Aşağıda forensic filtreleme sonuçları DOC formatında dış ortama aktarılmıştır. İnkar Edilemezlik ve 5651: ZyXEL LogAnalyzer kendi içerisindeki PKI alt yapısına uygun olarak işlediği logların hashlerini almakta ve zaman damgası ile damgalayarak dijital imza ile imzalamaktadır. Bu işlemi her saniye yapmaktadır. İsteğe bağlı olarak; log dosyaları kapatıldığında ya da gün sonunda UEKAE nin sağladığı zaman damgası servisini kullanarak damgalamaktadır. ZyXEL LogAnalyzer parametrik alt yapısı ile kullanılan hash ve imza algoritmaları seçilebilmektedir. İmza algoritmalarında ön tanımlı olarak RSA(1024 bit) veya DSA kullanılmaktadır. Hash leme algoritmaları olarak MD5, SHA1, SHA216, SHA512 isteğe bağlı olarak seçilebilir. Bununla birlikte, sistemde yasal istekler için dışarı veri aktarma imkanı da bulunmaktadır. Forensic Analiz kısmında Yasal Sorgulama için Dışarı veri aktarma seçilerek orijinal log dosyaları, içerisinde hash ve zaman damgası bilgisi bulunan dijital imza dosyaları ve sertifikalar dışarı aktarılabilmektedir.

17 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 17 Seçilen dosyaları yasal sorgulama için dışarı aktar Seçilerek dosyalar ima dosyaları ve doğrulama araçları ile beraber dışarı aktarılır. Export edilen loglar doğrulama aracı ile imzalarının geçerliliği kontrol edilebilir. Aşağıdaki örnekte trafik logları ve TIB formatında export edilen iç IP dağıtım logları doğrulama aracı ile sınanmış ve imzaların geçerli olduğu değiştirilmediği görülmüştür.

18 18 ZyXEL LogAnalyzer datasheet Yüksek Düzeyde Kullanılabilirlik (High Availability): ZyXEL LogAnalyzer, kümeleme alt yapısı ile aktif-pasif çalışarak yüksek oranda kullanılabilirlik imkanı vermektedir. Aynı zamanda aktif-aktif olarak da çalışabilmekte, bu da sistemlerde yük paylaşımına olanak tanımaktadır. Arşiv ve Yedekleme: ZyXEL LogAnalyzer, sistem yapılandırma ve eklenti yedeklerini istenen lokasyona yedekleyebilmekte ve aynı zamanda işlediği logları da güvenli bir şekilde farklı ortamlara aktarabilmektedir. ZyXEL LogAnalyzer ayrıca, kullanıcılar tarafından karar verilen bir tarihten önceki kayıtları sıkıştırabilmekte ve bu oran 1/20 civarındadır. Sistem sıkıştırılmış veriler üzerinden sorgulama ve raporlama imkanı da tanır. Gelişmiş Eklenti (Plugin) Yapısı: ZyXEL LogAnalyzer gelişmiş eklenti yapısı ile benzersiz bir log işleme kapasitesi sunar. Eklenti alt yapısı regular expressions veya ZyXEL LogAnalyzer görüntü işleme fonksiyonlarını kullanır. Her iki yöntemde de sihirbazlar ya da doğrudan eklenti adımları seçilerek ekstra eklenti yazılabilir. Aynı zamanda ZyXEL LogAnalyzer benzersiz olarak, C# ve Visual Basic ile plugin yazmaya da olanak tanımaktadır. Bu da varolan plugin sistemine çok yüksek bir esneklik ve güç katar. Hangisinin kullanılacağı kullanıcının isteğine bağlıdır ve ön tanımlı olarak gelen 100 den fazla plugin ve deyim, depoda hazır bulunur. Plugin ler üzerinde Alarm alanları ve mesajları da tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte, log üzerindeki herhangi bir alandaki herhangi bir pattern e uyan log işlendiğinde, sistem kullanıcının belirlediği alarmı üretmektedir.

19 ZyXEL LogAnalyzer datasheet 19 Benzersiz Gerçek Zamanlı Log İzleme: ZyXEL LogAnalyzer, gerçek zamanlı olarak o saniye içerisinde gelen log sayılarını ve örneklerini grafiksel olarak göstermektedir. Benzersiz olarak eklenti seviyesinde ve expression seviyesinde işlenen log sayıları bu şekilde görülebilir. Ayrıca eklenti tarafından işlenen veya işlenmeyen kayıtlar da listelenebilir. Bu grafikleri toplam, eklenti ve expression seviyesinde yaptığı ve o saniye içerisinde işlenen ve eklentiye uymayan kayıtları da gösterdiği için logların herhangi bir kayba uğramadan işlenebilmesi için benzersiz bir fine tuning ortamı sunmaktadır.

20 20 ZyXEL LogAnalyzer datasheet Log Durumu Gösterge Ekranı: Log Durumu ekranında toplanan tüm logların adet bazında grafikleri gösterilir ve bu veriler sistem tarafından saatlik olarak tutulur. Ekran üzerinde ise günlük ve aylık olarak gruplanması sağlanabilir. Ayrıca toplam, log kaynağı ve/veya plugin bazında hangi grafiklerin birlikte alınacağı seçilebilir ve rapor olarak da listelenmesi sağlanabilir. Böylelikle sistemin ne kadar log topladığı da ayrıca hesaplanabilir. Sistem Uyarıları: Sistem uyarıları ekranında sunucu programın ne zaman açılıp kapandığı ve sistemin ürettiği uyarı mesajları takip edilebilmektedir. Sistemin kesintisiz olarak çalışması açısından bu kısımdaki mesajların takibi büyük önem taşır. Bu ekranda pluginler için log gelip gelmediği, kullanıcı tanımlı uyarılar ve kritik hatalar listelenmektedir. Böylece sistemde oluşan hatalara da erkenden müdahale edilebilir.

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri 5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri Mehmet Ali BOZTEPE İnternet Daire Başkanlığı Uzman mehmetali.boztepe@tib.gov.tr 01-02 Mayıs 2008 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNDEM 5651 SAYILI İnternet

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır.

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları Sürüm 2.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.2.1 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı