NETGSMSMS. VER 5.6.0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0"

Transkript

1 NETGSMSMS VER 5.6.0

2 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api ile ilgili teknik değişiklik ve gelişmelerden haberdar olmak için bu sayfadaki api yetkilisi bölümüne kodlama yapanın bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Ayrıca yine bu sayf adan api kullanımına ip ile sınırlama getirebilirsiniz. 2- Mesaj başlığı kısmına kullanıcınıza tanımlı gönderici adlarından birini giriniz. 3- Api kullanarak bir dakika içinde en fazla 50 paket gönderebilirsiniz. Paketlerde telefon sınırı yoktur. 4-1 dakika içerisinde 3 kere hatalı sorguda bulunan IP, 1 saatliğine api ile hesap erişimi durdurulur. 5- Destek ve sorularınız için mail adresine mail gönderebilirsiniz. SMS Gönderim Yöntemleri 1- Get ile Gönderimi Adres Parametreler Alan Adı Boyut Tip Açıklama usercode Max.25 string Netgsm sistemine giriş yapmak için kullandığınız kullanıcı adı password Max.25 string Netgsm sistemine giriş yapmak için kullandığınız şifre gsmno Max.12 int Mesajın gönderileceği gsm numarasıdır.12 hanedir. Örn: message Max.1530 string Mesaj metnidir. Tarifenizdeki maksimum karakterden uzun olmamalıdır.standart maksimum karakter 459 dur. msgheader Max.11 string Mesajın gönderen kısmında görünecek olan gönderici adıdır. En az 3 en fazla 11 karakter olmamalıdır. startdate Max.12 date Mesajın gönderilmeye başlanacağı tarih (ddmmyyyyhhii) stopdate Max.12 date Mesajın geçerlilik süresinin bittiği tarih(ddmmyyyyhhii) Örnek Gönderim gsmno= , &message=testmesaji&msgheader=mesajbaslik& startdate= &stopdate= Mesajın gönderimi sonucunda ekrana ileti yada hata verisi döner. İleti Durumları : Mesaj sorunsuz bir şekilde iletildi : Mesaj gönderim başlangıç tarihinde hata var. Sistem tarihi ile değiştirilip gönderildi : Mesaj gönderim sonlandırılma tarihinde hata v ar.sistem tarihi ile değiştirilip gönderildi. Bitiş tarihi başlangıç tarihinden küçük girilmiş ise, sistem bitiş tarihine bulunduğu içinde bulunduğu tarihe 24 saat ekler İleti veya Hata Durumu Mesaj ID Hata Durumları 10 : Telefon Numarası Hatalı 20 : Mesaj Metninde boş olmasından veya maksimum mesaj karakterini geçilmesi 30 : Kullanıcı bilgisi bulunamadı 40 : Geçersiz Mesaj Başlığı (başlık sisteme tanımlanmamış) 50 : Kullanıcının Kredisi Yok 60 : Telefon Numarası hiç tanımlanmamış 70 : Mesaj Başlığı hatalı

3 2-XML ile toplu gönderim i) 1 mesajı n adet kişiye gönderme ( 1:n ) Adres Parametreler Alan Adı Boyut Tip Açıklama <company> Max.9 string Bu alan NETGSM olmalıdır. <usercode> Max.25 string NetGSM den alınan Kullanıcı Adı <password> Max.25 string netgsm.com.tr den alınan Kullanıcı şifresi <startdate> Max.12 date Mesajın gönderilmeye başlanacağı tarih (ddmmyyyyhhmm) <stopdate> Max.12 date Mesajın geçerlilik süresinin bittiği tarih(ddmmyyyyhhmm) <type> Max.3 string 1 mesaj N adet numaraya gönderilecek (1:n) <msgheader> Max.11 string Mesajın gönderen kısmında görünecek olan başlıktır. En az 3 en fazla 11 karakter olmamalıdır. <msg> Max string Mesaj metnidir. Tarifenizdeki maksimum karakterden uzun olmamalıdır.standart maksimum karakter 459 dur. XML Parse işlemlerinde Türkçe karakterler ve özel işaretlerin sorun yaratmaması için, mesaj metni <![CDATA[Mesaj metni bu alanda olacak]]> tag ları içinde yer almadır. <no> Max.12 int Mesajın gönderileceği gsm numarasıdır. 12 hanedir. Örn: Takip eden numaralar da <no> tag ları içine girilir. Örnek Şablon <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <mainbody> <header> <company>netgsm</company> <usercode>kullaniciadi</usercode> <password>sifre</password> <startdate> </startdate> <stopdate> </stopdate> <type>1:n</type> <msgheader>mesajbaslik</msgheader> </header> <body> <msg><![cdata[deneme Mesajı]]></msg> <no> </no> <no> </no> </body> </mainbody>

4 ii) n adet mesajı n adet kişiye gönderme (n:n) Adres Parametreler Alan Adı Boyut Tip Açıklama <company> Max.9 string Bu alan NETGSM olmalıdır. <usercode> Max.25 string NetGSM den alınan Kullanıcı Adı <password> Max.25 string netgsm.com.tr den alınan Kullanıcı şifresi <startdate> Max.12 date Mesajın gönderilmeye başlanacağı tarih (ddmmyyyyhhii) <stopdate> Max.12 date Mesajın geçerlilik süresinin bittiği tarih(ddmmyyyyhhii) <type> Max.3 string N mesaj N adet numaraya gönderilecek (n:n) <msgheader> Max.11 string Mesajın gönderen kısmında görünecek olan başlıktır. En az 3 en fazla 11 karakter olmamalıdır. <msg> Max. string Mesaj metnidir. Tarifenizdeki maksimum karakterden uzun 1530 olmamalıdır.standart maksimum karakter 459 dur. XML Parse işlemlerinde Türkçe karakterler v e özel işaretlerin sorun yaratm aması için, mesaj metni <![CDATA[Mesaj metni bu alanda olacak]]> tagları içinde yer almadır <no> Max.12 int Mesajın gönderileceği gsm numarasıdır. 12 hanedir. Örn: Takip eden numaralar da <no> tag ları içine girilir. <mp> - - Mesajı ve telefonu gruplayan parametredir Örnek Şablon <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <mainbody> <header> <company>netgsm</company> <usercode>kullaniciadi</usercode> <password>sifre</password> <startdate> </startdate> <stopdate> </stopdate> <type>n:n</type> <msgheader>mesajbaslik</msgheader> </header> <body> <mp><msg><![cdata[mesaj1]]></msg><no> </no></mp> <mp><msg><![cdata[mesaj2]]></msg><no> </no></mp> </body> </mainbody> Mesajın gönderimi sonucunda ekrana ileti yada hata verisi döner. İleti Durumları : Mesaj sorunsuz bir şekilde iletildi : Mesaj gönderim başlangıç tarihinde hata var. Sistem tarihi ile değişitirilip gönderildi : Mesaj gönderim sonlandırılma tarihinde hata v ar. Sistem tarihi ile değiştirilip gönderildi. Bitiş tarihi başlangıç tarihinden küçük girilmiş ise, sistem bitiş tarihine bulunduğu içinde bulunduğu tarihe 24 saat ekler İleti veya Hata Durumu Mesaj ID

5 Hata Durumları 20 : Mesaj Metninde problemden dolayı gönderilemedi 30 : Geçersiz Kullanıcı adı veya şifresi. 40 : Geçersiz Mesaj Başlığı 50 : Kullanıcının yeterli kredisi yok 70 : Geçersiz XML formatı 90 : Mesaj sistem tarafından kabul edilmedi. Daha sonra tekrar deneyin. 100 : Sistem Hatası oluştu sistem yöneticinizi arayın 3- Gelen SMS Adres <?xml version='1.0'?> <mainbody> <header> <usercode>kullaniciadi</usercode> <password>sifre</password> <stip>1</stip> </header> </mainbody> Sorgu sonucu; 5xxxxxxxxx Gelen Mesaj :02:45 Gönderen TelefonNo Mesaj Mesajın geldiği Tarih Hata Durumu 30 : Geçersiz Kullanıcı adı ve şifre RAPORLAR 1-Kredi Sorgulama Adres Parametreler Alan Adı Boyut Tip Açıklama usercode Max.25 string NetGSM den alınan Kullanıcı Adı password Max.25 string netgsm.com.tr den alınan Kullanıcı Şifresi Örnek Adres Sorgu sonucu 00 dan sonraki boşluk kullanıcının kredi miktarı verilir. 00 1,905 İleti veya Hata Durumu Hata Durumu 30 : Geçersiz Kullanıcı adı ve şifre. Kredi Miktarı 2-Mesaj ID göre Raporlama İleti durumuna göre adetlerinin Sorgulanması Toplu SMS gönderimlerinde Herbir Grup SMS e ait BulkID e göre gönderilen smslerin durumunu alabilmek

6 için aşağıdaki url ye GET methodu ile parametre göndermeniz gerekmektedir. Adres Parametreler Alan Adı Boyut Tip Açıklama usercode Max.25 string NetGSM den alınan Kullanıcı Adı password Max.25 string netgsm.com.tr den alınan Kullanıcı şifresi bulkid int Sorgulanacak olan Toplu SMS e ait Bulk ID si Type Max.1 int Sorgulama tipini belirlemek için kullanılır. 0 : Tek bulkid ye göre sorgulama yapar. 1 : Birden çok bulkid ye göre sorgulama yapar. (Not bu durumda bulkid parametresi 43234,53453,54332,.. gibi yazılır) 2 : Tarih aralığında sorgu yapabilmek için kullanılır. Not: parametrenin bu değerinde bulkid parametresine girilen değer dikkate alınmaz. bastar Max.12 date Mesajın gönderilmeye başlanacağı tarih (ddmmyyyyhhmm) bittar Max.12 date Mesajın geçerlilik süresinin bittiği tarih(ddmmyyyyhhmm) mbaslik Max.11 string Mesajın gönderen kısmında görünecek olan başlıktır. En az 3 en fazla 11 karakter olmamalıdır. status Max.1 int 0 : İletilmeyi Bekleyenler 1 : İletilmiş Olanlar 2 : Zaman aşımına uğramış olanlar 3 : Red Edilmiş olanlar 4 : Hatalı veya kısıtlı numara 11 : Operatör tarafından kabul edilmemiş olanlar. 12 : Gönderim hatası olanlar. 13 : Mükerrer olanlar. 100: Tüm mesaj durumları version Max.1 int 0: olursa veya hiç gönderilmezse status değerlerindeki 11,12,13 durumları 2 (Zaman aşımına uğramış) olarak kabul edilir. 1: Gönderilirse status değerleri aynen geçerlidir. Örnek Adres usercode=xxxx&password=yyyy&bulkid=32443&type=0&status=0 Hata olmadığı durumda dönen cevap olur. usercode=xxxx&password=yyyy&bulkid=32443&type=1&status=0 Eğer type=1 veya type=2 ise Mesaj ID Cep Telefon Mesaj Durumu İlk rakam mesajid, ikinci rakam telefon numarası, üçüncü rakam status durumudur. Hata Durumları 30 : Kullanıcı Kaydı bulunamadı 60 : Sorgulama sonucunda kayıt bulunamadı Not : Bütün numaralar birbirlerinden <BR> kodu ile ayrılmıştır.

7 C# ÖRNEK FONKSIYON : C# da yazılmış api örneğimize : adresinden ulaşabilirsiniz. private string XMLPOST(string PostAddress,string xmldata) { try { WebClient wupload = new WebClient(); Byte[] bpostarray = Encoding.ASCII.GetBytes(xmlData); Byte[] bresponse = wupload.uploaddata(postaddress,"post",bpostarray); Char[] sreturnchars = Encoding.ASCII.GetChars(bResponse); string swebpage = new string(sreturnchars); return swebpage; } catch { return "-1"; } } ASP ÖRNEK FONKSIYON : ASP de yazılmış api örneğimize : adresinden ulaşabilirsiniz. Function XMLPOST(ByVal PostAddress, ByVal xmldata) On Error Resume Next Set objxmlhttp = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") objxmlhttp.open "POST",PostAddress,False objxmlhttp.send xmldata if Err then Err.Clear XMLPOST = "hata" Set objxmlhttp = Nothing Exit Function else XMLPOST = objxmlhttp.responsetext Set objxmlhttp = Nothing end if End Function VB.NET ÖRNEK FONKSIYON :.Private Function XMLPOST(ByVal PostAddress As String, ByVal xmldata As String) As String Try Dim wupload As Net.WebClient = New System.Net.WebClient Dim bpostarray As Byte() = Encoding.ASCII.GetBytes(xmlData) Dim bresponse As Byte() = wupload.uploaddata(postaddress, "POST", bpostarray) Dim swebpage As String = Encoding.ASCII.GetChars(bResponse) XMLPOST = swebpage Catch ex As Exception XMLPOST = "" End Try End Function

8 JAVA ÖRNEK FONKSIYON : JAVA da yazılmış api örneğimize : adresinden ulaşabilirsiniz. import java.io.*; import java.net.*; public class XMLPOST { public static void main(string[] args) { System.out.println("SMS Gönderiliyor.."); try { URL u = new URL("https://api.netgsm.com.tr/xmlbulkhttppost.asp"); } URLConnection uc = u.openconnection(); HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) uc; connection.setdooutput(true); connection.setdoinput(true); connection.setrequestmethod("post"); OutputStream out = connection.getoutputstream(); OutputStreamWriter wout = new OutputStreamWriter(out, "UTF-8"); wout.write("<?xml version='1.0' encoding='iso '?>"+ " <mainbody>"+ " <header>"+ "<company>netgsm</company>"+ "<usercode>kullanici_adi</usercode>"+ " <password>sifre</password>"+ " <startdate></startdate>"+ " <stopdate></stopdate>"+ " <type>1:n</type>"+ " <msgheader>baslik</msgheader>"+ " </header>"+ " <body>"+ " <msg><![cdata[deneme Mesaji]]></msg>"+ " <no> </no>"+ " </body>"+ " </mainbody>"); wout.flush(); out.close(); InputStream in = connection.getinputstream(); int c; while ((c = in.read())!= -1) System.out.write(c); System.out.println(); in.close(); out.close(); connection.disconnect(); } catch (IOException e) { System.err.println(e); e.printstacktrace(); }

9 PHP ÖRNEK FONKSIYON : PHP de yazılmış api örneğimize : adresinden ulaşabilirsiniz. function XMLPOST($PostAddress,$xmlData){ $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$PostAddress); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: text/xml")); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmldata); $result = curl_exec($ch); return $result; VB ÖRNEK FONKSIYON : VB de yazılmış api örneğimize : adresinden ulaşabilirsiniz. Private Function XMLPOST(ByVal PostAddress As String, ByVal xmldata As String) As String On Error GoTo hata_kontrol Dim XMLSender As New MSXML.XMLHTTPRequest XMLSender.open "POST", PostAddress, False XMLSender.send xmldata XMLPOST = XMLSender.responseText Exit Function hata_kontrol: XMLPOST = "" End Function } DELPHI ÖRNEK FONKSIYON: DELPHI de yazılmış api örneğimize : adresinden ulaşabilirsiniz. //uses IdHTTP function xmlpost(url, postdata: string): String; //Dikkat!!! indy bu component 'i ssl desteği vermediği için url parametresi ile başlamalı var IdHTTP1: TIdHTTP; str1:tstringlist; begin try try IdHTTP1:=TIdHTTP.Create(nil); str1:=tstringlist.create; str1.text:=postdata; result:=idhttp1.post(url, str1); except end; finally FreeAndNil(str1); FreeAndNil(IdHTTP1); end; end;

10 NETGSM SOAP WEBSERVİSİ Servis URL : Geliştirme yaptığımız her dildeki programınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz. JAVA Örneği: Java örneğini için NetBeans IDE kullanılmıştır. Gerekli Java sürümü de kurulu olması gerekir. 1- File sekmesinden New Project > Java > Java Application seçilir Next e basılır. 2- Project Name: proje adı yazılır ve Finish e basılır.

11 3-Oluşturulan proje dosyamıza sağ tıklayıp New > Web Service Client seçilir. 4-Gelen pencerede WSDL URL seçip yukarıda belirtilen url yi yazınız.

12 5-Web servis sunucusundan gerekli dosyalar aşağıdaki gibi compile edilmiş olmalıdır. 6-SMS servisin altında bulunan prosedür sürükleyip çalışma alanına atarak prosedürleri kullanabilirsiniz.

13 7. Aşağıda Java örneği bulunmaktadır. String donen_deger=""; // n sms gönderimi List < String > mylist1n = new ArrayList < String >() ; mylist1n.add ( " " ); donen_deger=smsgonder1n( "kullanici_adi", "sifre", null, "baslik", "deneme mesaji", mylist1n, //telefon array "TR", //dil kodlaması " ", //başlama tarihi (ileri tarihli sms gönderilecekse) " ");//bitiş tarihi (ileri tarihli sms gönderilecekse) System.out.println("1n sms durum="+donen_deger); // Nn sms gönderimi List < String > mylistnn_tel = new ArrayList < String >() ; mylistnn_tel.add ( " " ); mylistnn_tel.add ( " " ); mylistnn_tel.add ( " " ); List < String > mylistnn_msg = new ArrayList < String >() ; mylistnn_msg.add ( " webservis deneme smsi 1" ); mylistnn_msg.add ( " webservis deneme smsi 2" ); mylistnn_msg.add ( " webservis deneme smsi 3" ); donen_deger=smsgondernn( "kullanici_adi", "sifre", null, "baslik", mylistnn_msg, //mesaj array mylistnn_tel, //telefon array "TR", //Dil kodlama " ", //başlama tarihi (ileri tarihli sms gönderilecekse) " ");//bitiş tarihi (ileri tarihli sms gönderilecekse) System.out.println("Nn sms durum="+donen_deger); // Kredi Sorgula donen_deger=kredi( "kullanici_adi", "sifre"); System.out.println("kredi durum="+donen_deger); // Rapor Sorgula donen_deger=rapor("kullanici_adi", "sifre", "bulkid", 1, 0); System.out.println("rapor durum="+donen_deger); Örneği indirebileceğiniz adres; Veri Tipi Açıklamaları

14 Veri Açıklama Key Alanı Servis Methodu Kullanıcı Adı username Sisteme kayıtlı kullanıcı adı Şifre password Sisteme kayıtlı şifre Başlık header Sistemde kayıtlı en az 3 en fazla 11 olan mesaj başlığı Mesaj içeriği msg, msg[] SMS metninin yer alacağı alandır. Nn sms gönderimlerinde array olarak gönderilmeli. Sms gönderilecek telefonlar gsm[] SMS in gideceği numaraları temsil eder array gönderilmeli Dil Kodlama encoding Türkçe karakter desteği isteniyorsa bu alana TR girilmeli. Kanal Seçimi company _200A011A_70 girildiğinde sms başlığında abone numarası gidecektir. Başlama Tarihi startdate İleri tarihli sms gönderildiğinde başlangıç tarihi Bitiş Tarihi stopdate İleri tarihli sms gönderildiğinde bitiş tarihi Görev Numarası bulkid Sms paketi başarılı bir şekilde iletildi ise geriye dönen görev numarası SMS durumu status Rapor prosedüründe istenilen durumu temsil eder. Tablo-3 de rapor durumları yer almaktadır. Versiyon version 1 olarak gönderildiğinde tüm durumlar geriye döner. Status durumu dikkate alınmaz. 0 olduğunda versiyon dikkate alınamaz. Tablo-1 Dönen Cevaplar Durum Açıklama 70 Zorunlu alanlarda (kullanıcı adı, şifre, başlık, mesaj ve telefon) eksik yada hatalı olması 30 Kullanıcı adı veya şifre hatalı 40 Geçersiz başlık 50 Yetersiz bakiye 60 İlgili BulkID rapor kaydı bulunamadı 90 Kanal kapalı 20 Mesaj uzunluğu belirlenen sınırı aştı Sistem hatası Tablo-2 Rapor Durumları Durum Açıklama 0 İletilmeyi Bekleyenler 1 İletilmiş Olanlar 2 Zaman aşımına uğramış olanlar 3 Red edilmiş olanlar 4 Hatalı veya kısıtlı numara 11 Operatör tarafından kabul edilmemiş olanlar 12 Gönderim hatası olanlar 13 Mükerrer olanlar Tablo-3

YENİ MOBILSAHA KULLANIM KILAVUZU

YENİ MOBILSAHA KULLANIM KILAVUZU YENİ MOBILSAHA KULLANIM KILAVUZU 1 Document History Document Location Revision History Date of this revision: 09/07/2013 Date of next revision Revision Number Revision Date Summary of Changes 1 09/07/2013

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI

IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI İÇİNDEKİLER Konu Başlığı 1. SSH ile sisteme bağlanmaya çalışıldığında hata alıyorum ve bağlantı kuramıyorum. 3 Sayfa No 2. Telefon üzerinden

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu AVRUPA KOMİSYONU Eğitim ve v Kültür Genell Müdürlüğü Eğitim ve v Mesleki Eğitim; Erasmus+ Koordinasyonu Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu Yararlanıcılaraa Yönelik Mobility Tool+ Rehberi Versiyon:

Detaylı

PostgreSQL ile Programlama

PostgreSQL ile Programlama PostgreSQL ile Programlama Volkan YAZICI Bu kitabın, PostgreSQL ile Programlama, telif hakkı 2006 Volkan YAZICI'ya aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

*1000 *1100 ZARF İŞLENİYOR. İlgili hata sonucunda yapılması gereken GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM

*1000 *1100 ZARF İŞLENİYOR. İlgili hata sonucunda yapılması gereken GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM İlgili hata sonucunda yapılması gereken *1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

E-Fatura Sunucusu Kurulumu Ve Ayarları

E-Fatura Sunucusu Kurulumu Ve Ayarları E-Fatura Sunucusu Kurulumu Ve Ayarları UYGULAMANIN GETİRDİKLERİ VE BAŞVURU SÜRECİ; LogoConnect E-Fatura server sunucusu ile GİB portala gerek kalmadan fatura gönderimini, alımını ve aynı şekilde bu faturalar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU 1

IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU 1 IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU 1 2 IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr ANKARA Tel : 0.312.293.01.00

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.1. BAŞVURU... 4 1.2. Hesap Oluşturma... 5 1.3. Kurum Bilgileri... 6 1.4. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.5. Başvuru Sırasında E-Tebligat Hizmeti Seçimi... 9 1.6. Ödeme Ekranı... 10 2.

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır.

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır. HAKKIMIZDA Aktiftelecom, 1994 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile telekomünikasyon sektöründe hizmet vermektedir. Satış sonrası hizmetler konusunda uzmanlaşmış teknik destek ekibi ve yurt çapında yayılmış

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

www.islonline.com www.fins.com.tr/islonline KURUMSAL UZAKTAN MASAÜSTÜ DESTEK YAZILIMI (ENTERPRISE REMOTE DESKTOP SOFTWARE) KURULUM KILAVUZU

www.islonline.com www.fins.com.tr/islonline KURUMSAL UZAKTAN MASAÜSTÜ DESTEK YAZILIMI (ENTERPRISE REMOTE DESKTOP SOFTWARE) KURULUM KILAVUZU www.islonline.com /islonline KURUMSAL UZAKTAN MASAÜSTÜ DESTEK YAZILIMI (ENTERPRISE REMOTE DESKTOP SOFTWARE) KURULUM KILAVUZU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa Numaraları ISL Online Kullanıcı Kaydı 3 Uzaktan

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı