Standart Yağış İndeksi (SPI) Ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) İle Konya Ve Çevresinin Kuraklık Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Standart Yağış İndeksi (SPI) Ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) İle Konya Ve Çevresinin Kuraklık Analizi"

Transkript

1 Standart Yağış İndeksi (SPI) Ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) İle Konya Ve Çevresinin Kuraklık Analizi Bahtiyar EFE, Evren ÖZGÜR İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul ÖZET Kuraklık, belli bir periyotta yağış miktarının ortalama değerlerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucunda bitki, hayvan ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açan doğal bir olay olarak tanımlanır.atmosferik koşullar, topografik özellikler ve iklim koşulları, kuraklığa etki eden başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Kuraklığın ekonomik, çevresel ve sosyal yönden çok sayıda olumsuz etkisi bulunmaktadır. Çeşitli iklim sınıflandırmalarına göre Konya ve çevresi ülkemizdeki kurak bölgelerin başında gelmektedir. Başlıca geçim kaynağı tarım olan ve Türkiye'nin tarımsal üretimine büyük katkıda bulunan bu bölgede kuraklığın detaylı bir biçimde incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan, 1972 ile 2013 yılları arasını kapsayan aylık toplam yağış miktarları kullanılmıştır. Kuraklığın analizinde en sık kullanılan yöntemlerden Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Indeksi (PNI) ile Konya ili ve çevresinde yer alan 20 istasyona ait aylık ve yıllık kuraklık analizi yapılmıştır.yapılan analizler sonucunda SPI metoduna göre,özellikle son yıllarda çalışma alanında yer alan istasyonların genelinde Nisan ayının kurak olduğu saptanmıştır. PNI metoduna göre ise incelenen istasyonların büyük çoğunluğunda, son yıllarda Ağustos ayı başta olmak üzere yaz aylarında kuraklığın sık tekrar ettiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Konya, SPI, PNI Drought Analysis of Konya and Surroundigs by Standardized Precipitation Index (SPI) Percent of Normal Index (PNI) ABSTRACT Drought can be described as a natural phenomenon that leads to adverse effects on plants, animals and human as a result of significant decrease in average precipitation values during a certain period. Atmospheric conditions, topographical features and climatic conditions are the major factors that influence the drought. Drought has negative effects from economic, environmental and social aspects. According to various climate classifications, Konya and the environment is one of the driest regions in our country. It is important to analyze the drought in detail in this region because agriculture is the daily bread of region and the region is one of the important agricultural regions of Turkey. In this study, the monthly rainfall data obtained from the Turkish State Meteorological Service, covering the years between 1972 and 2013 were used to analyze the drought. The most common methods in the analysis of drought Standardized Precipitation Index (SPI) and Percentage of normal index (PNI) were used to analysis the monthly and annual drought by using data for 20 stations that located around Konya. As a result of the analysis, according to SPI method, April was found to be the driest month in recent years in study area. As a result of PNI method, the drought occurs frequently on August in study area. Keywords : Drought, Konya, SPI, PNI 1

2 1. GİRİŞ Sıcaklık değerleri ve yağış miktarları farklı dönemlerde değişimler gösterse de, sanayileşmenin artması ile birlikte sıcaklıklarda sürekli olan artışlar ve yağış miktarlarındaki değişimler (sürekli azalma eğilimi ya da sürekli artma eğilimi) dünyanın süregelen düzenini değiştirmektedir. Yapılan çalışmalara göre, 1880 ila 2012 yılları arasında ortalama yüzey sıcaklığı 0.85 o C artmış, yüksek enlemlerde yağışlar artarken, aşağı seviye enlemlerde ise ise yağışlar azalmıştır (IPCC, 2007). Meydana gelen sıcak hava dalgası olaylarından binlerce kişi etkilenmiş, hatta bazı olaylarda ölümler meydana gelmiştir(url-1, url-2). Küresel iklim değişikliği olarak adlandırılan bu sürecin gelecekteki etkilerinin ise günümüzdeki etkilerinden daha çok zarar verici olacağı tahmin edilmektedir. Çeşitli iklim modellerine göre küresel ortalama yüzey sıcaklığının 2100 yılına kadar 1 ila 3,5 C[Türkeş, 2001], bazı araştırmacılara göre ise 1.4 C ve 5.8 C arasında artacağı tahmin edilmektedir (IPCC, 2007). Küresel ölçekte bakıldığında, dünya çapında tekdüze olmamakla beraber yağışların artması beklenmektedir. Kış aylarını kapsayan senaryoya baktığımızda Kuzey Amerika, Rusya, Baltık Bölgesi gibi yüksek enlemlere sahip bölgelerde yağışlarda %20 den fazla artış beklenmektedir. Aynı şekilde Kuzey Afrika, Hint okyanusu çevresi, Orta Amerika ve Türkiye gibi orta enlemlerdeki ülkelerde ise kış yağışlarının %20 den fazla düşmesi beklenmektedir. Yaz aylarını kapsayan senaryoya baktığımızda ise Akdeniz Havzası, Güney Afrika ve Brezilya gibi bölgelerde yağışlarda %20 den fazla azalış beklenmektedir (IPCC, 2007).Yağışlardaki bu azalma ile birlikte kuraklık artacaktır. Konya ili, tarımsal üretim açısından ülkemizin önemli bölgelerinden biridir. Türkiye nin buğday ambarı sayılır. Faal nüfûsun % 75 i tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve ormancılıkla uğraşır. Yıllık safi gelirinin % 40 ı tarımdan elde edilir(url- 3). Su azlığı ve yağış ortalamasının azlığı dolayısıyla bölgede verim diğer tarım bölgelerine oranla zaten düşüktür (Mevlana Kalkınma Ajansı, 2012). Bu yüzden Konya bölgesinde kuraklık analizi yapılması, tarımsal üretimin değerlendirilmesi ve planlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada Konya ve civarındaki meteoroloji istasyonlarının yılları arasındaki aylık toplam yağış ve yıllık yağış verileri kullanılarak, Standart Yağış İndeksi (SPI) Ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile kuraklık incelemesi yapılmışve son 3 yılın değerlendirilmesi çalışmada sunulmuştur. 2. VERİ VE YÖNTEM Çalışmada kullanılan istasyonlardan Konya ve Keskin hariç diğer istasyonların ölçüm periyodu tür. Konya istasyonunun verileri 2006 yılına 2 kadar kullanılmıştır. Keskin istasyonunun verileri ise 1977 yılından başlamaktadır. Bu çalışmada kullanılan istasyonlarınyükseklikleri incelendiğinde 751 m. lik yükseklik değeri ile en alçak istasyonun Ereğli, 1453 m. lik yükseklik değeri ile en yüksek istasyonun Ulukışla olduğu görülmektedir. Ortalama yıllık toplam yağış değerleri incelendiğinde, 302 mm. lik ortalama yağış değeri ile en düşük değerin Ereğli istasyonuna, 754 mm.lik ortalama yağış değeri ile en yüksek değerin Seydişehir istasyonuna ait olduğu görülmektedir. Tablo 1. Çalışmada Kullanılan İstasyonlara Ait Bilgiler Adı Yükseklik (m) Yağış (mm) Ölçüm Periyodu Akşehir Beyşehir Cihanbeyli Çumra Ereğli Hadim Ilgın Konya Kulu Seydişehir Yunak Niğde Ulukışla Keskin Kırıkkale Çiçekdağı Kaman Kırşehir Aksaray Karaman STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SPI) Farklı iklimlere sahip bölgelerin kuraklığını tanımlamak amacıyla yağış parametresini tek bir sayısal değere dönüştüren Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) yöntemi ilk olarak Mckee vd. (1993) tarafından geliştirilmiştir. SPI değeri, şeklinde tanımlanır. Burada SPI, Standart yağış indeksi Xi, aktüel yağış miktarı, ortalama yağış miktarı, (1) ise standart sapmadır (McKee ve ark. 1993). SPI Metodu na göre indeks değerleri ve sınıflandırma Tablo 2 de verilmiştir.

3 Tablo 2. SPI değerlerine göre indeks değerleri ve sınıflandırma SPI değerleri Sınıflandırma 2 Çok şiddetli yağışlı 1.50 ~ 1.99 Çok yağışlı 1.00 ~ 1.49 Orta şiddetli yağışlı 0.99 ~ 0 Normal 0 ~ Normale yakın kuraklık ~ Orta şiddetli kuraklık ~ Şiddetli kuraklık - 2 Çok şiddetli kuraklık SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir (McKee ve ark. 1993). 2.2 NORMALİN YÜZDESİ İNDEKSİ (PNI) Normalin yüzdesi indeksi (PNI), esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış miktarının ortalamasına bölünmesiyle yüzdelik halinde elde edilir. PNI nın hesaplanmasında yağışın 12 ay ve daha az periyotları da kullanılabilir (Willeke ve ark. 1994). PNI değeri, eşitliğiyle verilir. Burada PNI, Normalin yüzdesi indeksi Xi, aktüel yağış miktarı (2), ortalama yağış miktarıdır (Willeke ve ark. 1994). PNI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak eşikten küçük olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. Eşiğin altına ilk düştüğü değer kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken indeksin eşikten yükseldiği değer ise kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. Bu yöntemle kuraklık şiddeti, Tablo 3 te görüldüğü gibi kategorilere göre sınıflandırılır. Tablo 3. Farklı periyotlar için PNI değerlerine göre sınıflandırma PERİYO T NORMA L VE ÜZERİ (Risk Yok) 1 >%75 3 >%75 HAFİF KURAK (İzleme ye Başla) %65 %75 %65 %75 ORTA ŞİDDET TE KURAK ŞİDDET Lİ KURAK (Acil (Uyarı) Durum) %55 %65 <%55 %55 %65 <% >%80 >%83, >%85 3. SONUÇLAR %70 %80 %73,5 %83,5 %75 %85 %60 %70 <%60 %63,5 %73,5 <%63,5 %65 %75 <%65 Sonuçlar, her iki indeks için önce yıllık olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra da Nisan ve Ağustos ayları için değerlendirme yapılmıştır. 3.1 STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ SONUÇLARI YILLIK DEĞERLENDİRME Çalışmada kullanılan istasyonların yılları arasındaki bütün yıllar için SPI değerleri hesaplanmıştır ve son 3 yıla ait SPI değerleri Tablo 4. te verilmiştir. Tablo 4. İstasyonların son 3 yıla ait SPI değerleri Akşehir -0,89-0,89-1,50 Beyşehir -0,45 2,19-0,67 Cihanbeyli 1,17 0,01-1,65 Çumra 0,57-0,66-1,64 Ereğli 1,48 0,99-0,30 Hadim 1,22-0,28-2,49 Ilgın 0,05-1,42-1,01 Konya -0,54-0,91-0,47 Kulu -0,32-1,03-1,98 Seydişehir 0,55 0,86-1,06 Yunak 0,04-0,67-2,33 Niğde 1,82 0,78-0,33 Ulukışla 1,16-1,43-0,02 Keskin -0,41-0,11-1,05 Kırıkkale 0,16 1,08-1,01 Çiçekdağı 0,87-1,59-1,91 Kaman 1,25-0,21 0,48 Kırşehir -0,19 1,57-1,60 Aksaray 0,35 1,15-0,88 Karaman 0,30-0,30-1,51 SPI Metodunun yıllık olarak sonuçları incelendiğinde, Kaman hariç bütün istasyonların 2013 yılında kurak olduğu görülmektedir. Cihanbeyli, Çumra, Kulu, Çiçekdağı, Kırşehir ve Karaman da şiddetli kuraklık görülürken Hadim ve Yunakta çok şiddetli kuraklık görülmektedir. Kaman ise normal bir yıl geçirmiştir yılına baktığımızda Beyşehir çok şiddetli yağışlı bir yıl geçirmişken, Çiçekdağı nda ise şiddetli kuraklık görülmüştür yılında istasyonların geneli itibariyle 2012 ve 2013 e nazaran normale yakın bir yıl olmuştur. Akşehir, Beyşehir, Konya, Kulu, Keskin ve Kırşehir de

4 normale yakın kuraklık görülürken, Niğde ise yıl çok yağışlı geçmiştir AYLIK DEĞERLENDİRME Çalışma aralığındaki bütün aylar için her yıla ait SPI değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada ise bütün istasyonlar için sadece Nisan ve Ağustos ayının son 3 yıla ait SPI değerleri incelenecektir (Tablo 5 ve Tablo 6). Tablo 5. Nisan ayı için son 3 yıla ait SPI değerleri Akşehir -0,89-1,51-0,65 Beyşehir -0,11-0,38-0,28 Cihanbeyli -0,38-1,48 0,03 Çumra 0,25-1,09 0,71 Ereğli 0,45-1,40 1,45 Hadim 2,82-0,51-0,66 Ilgın -0,63-1,46-0,30 Konya 0,07-0,33 0,65 Kulu -0,41-1,45-0,42 Seydişehir 0,60 0,49 0,68 Yunak -1,19-1,35-0,99 Niğde 0,74-1,56 0,34 Ulukışla 0,70-1,86 1,58 Keskin -0,15-1,18-0,39 Kırıkkale -0,60-0,45-0,20 Çiçekdağı -0,32-1,90-0,38 Kaman 0,10-1,70-0,77 Kırşehir -1,09-1,35-0,10 Aksaray -0,12-1,81-0,75 Karaman 0,22-0,97 1,26 Nisan 2013 SPI sonuçları değerlendirildiğinde Ereğli nin orta şiddetli yağışlı, Ulukışla nın çok yağışlı diğer yerlerin ise normal ya da normale yakın kurak olduğu görülmektedir yılı Nisan ayı için SPI değerleri Seydişehir in normal olduğunu gösterirken, diğer istasyonların kurak olduğunu göstermektedir. Akşehir, Kaman, Aksaray ve Çiçekdağı nda 2013 Nisan ayında şiddetli kuraklık görülmüştür yılının Nisan ayında Yunak ve Kırşehir de orta şiddette kuraklık, Hadim de aşırı şiddette yağış görülürken, diğer istasyonlar normaldir ya da normale yakın kuraklık görülmüştür. Tablo 6. Ağustos ayı için son 3 yıla ait SPI değerleri Akşehir Beyşehir Cihanbeyli Çumra Ereğli Hadim Ilgın Konya Kulu Seydişehir Yunak Niğde Ulukışla Keskin Kırıkkale Çiçekdağı Kaman Kırşehir Aksaray Karaman Son 3 yılın Ağustos ayı verileri SPI metodu ile değerlendirildiğinde bütün istasyonların normal ya da normale yakın kuraklık değerlerine sahip olduğu görülmektedir. 3.2 NORMALİN YÜZDESİ İNDEKSİ SONUÇLARI YILLIK DEĞERLENDİRME Çalışmada kullanılan istasyonların son 3 yıla ait PNI değerleri Tablo 7 da verilmiştir. Tablo 7. İstasyonların son 3 yıla ait PNI değerleri Akşehir Beyşehir Cihanbeyli Çumra Ereğli Hadim Ilgın Konya Kulu Seydişehir Yunak Niğde Ulukışla Keskin Kırıkkale Çiçekdağı Kaman Kırşehir Aksaray Karaman PNI metodunun yıllık olarak sonuçları incelendiğinde, SPI metodunun aksine 2013 yılı değerlerinin tekdüze olmadığını görmekteyiz. SPI değerlerine göre Hadim, Çiçekdağı, Yunak, Kulu, Çumra ve Cihanbeyli şiddetli kurak bir yıl geçirmişken Beyşehir, Erreğli, Konya, Niğde, Ulukışla ve Kaman ise kuraklık açısından hiçbir risk içermemiştir yılına baktığımızda;ilgın, Ulukışla ve Çiçekdağı nın şiddetli kuraklığa maruz kaldığını, Akşehir, Konya ve Kulu nun ise orta şiddette kuraklığa maruz kaldığını görmekteyiz. 4

5 PNI değerleri 2011 yılı için incelendiğinde, bütün istasyonların kuraklık açısından bir risk içermediği görülmüştür AYLIK DEĞERLENDİRME Çalışma aralığındaki bütün aylar için her yıla ait PNI değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada ise bütün istasyonlar için sadece Nisan ve Ağustos ayının son 3 yıla ait PNI sonuçları değerlendirilecektir(tablo 8 ve Tablo 9). Tablo 8. Nisan ayı için son 3 yıla ait PNI değerleri Akşehir Beyşehir Cihanbeyli Çumra Ereğli Hadim Ilgın Konya Kulu Seydişehir Yunak Niğde Ulukışla Keskin Kırıkkale Çiçekdağı Kaman Kırşehir Aksaray Karaman Nisan 2013 PNI sonuçları değerlendirildiğinde Yunak ın şiddetli kurak, Akşehir, Hadim ve Kaman ın orta şiddette kurak, Aksaray ın hafif şiddette kurak olduğu görülmektedir. Diğer istasyonlar kuraklık açısından bir riske maruz kalmamışlardır yılı Nisan ayı için PNI değerleri Seydişehir, Beyşehir, Konya ve Kırıkkkale nin risksiz bir ay geçirdiğini, Hadim in hafif kurak olduğunu, diğer istasyonların ise şiddetli kurak olduğunu göstermektedir yılı Nisan ayında PNI değerlerine göre Kırşehir, Konya ve Akşehir de şiddetli kuraklık görülürken diğer istasyonlarda kuraklık görülmemiştir. Tablo 9. Ağustos ayı için son 3 yıla ait PNI değerleri Akşehir Beyşehir Cihanbeyli Çumra Ereğli Hadim Ilgın Konya Kulu Seydişehir Yunak Niğde Ulukışla Keskin Kırıkkale Çiçekdağı Kaman Kırşehir Aksaray Karaman PNI metoduna göre 2013 yılı değerlendirildiğinde Aksaray, Ulukışla, Ilgın, Hadim ve Beyşehir in kuraklık açısından bir risk taşımadığı görülmüştür. Kulu nun orta şiddetli bir kuraklık yaşadığı, diğer istasyonlarda şiddetli kuraklık görülmüştür yılı incelendiğinde ise, Akşehir, Cihanbeyli, Ulukışla, Keskin ve Karaman ın risksiz bir yıl geçirdiği, Çiçekdağı ve Beyşehir in hafif şiddette kuraklık yaşadığı, diğer istasyonlarda ise şiddetli kuraklık değeri tespit edilmiştir yılında ise Ereğli, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çiçekdağı ve Aksaray risksiz bir yıl geçirirken, diğer istasyonların hepsi şiddetrli kuraklık yaşamıştır. 4. TEŞEKKÜR Yazarlar çalışmada kullanılan veriler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün ilgili birimine teşekkür ederler. 5. KAYNAKLAR IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The PhysicalScience Basis.Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. McKee, T. B., N. J. Doesken, and J. Kleist, 1993: The relationship of drought frequency and duration of time scales. Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Jan17-23, 1993, Anaheim CA, pp Mevlana Kalkınma Ajansı, 2012, 10. Kalkınma Planı Ve BGUS Hazırlıkları Kapsamında TR52 Bölgesi İçin Kalkınma Öncelikleri Ve Stratejileri Genel Ekonomik Eğilimler Bülteni, Konya. Türkeş, M Hava, iklim, şiddetli hava olayları ve küresel ısınma. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Yılı Seminerleri, Teknik Sunumlar, Seminerler Dizisi: 1: , Ankara.

6 url-1 : > url-2 m : > url-3 <ulaşım > Willeke, G., J. R. M. Hosking, J. R. Wallis, and N. B. Guttman, 1994: The National Drought Atlas, Institute for Water Resources Report 94 NDS 4, U. S. Army Corps of Engineers. 6

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin yüzdesi indeksi, kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış

Detaylı

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Eylül Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Eylül Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Eylül Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin yüzdesi indeksi, kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış

Detaylı

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin yüzdesi indeksi, kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış

Detaylı

Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı lık Değerlendirmesi Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İllerinin Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Analizi

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İllerinin Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Analizi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İllerinin Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Analizi Evren ÖZGÜR, Bahtiyar EFE, İbrahim AKBAYIR İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği

Detaylı

İzmir İçin Geleceğe Yönelik Yağış Olasılıklarının Markov Zinciri Modeliyle Belirlenmesi

İzmir İçin Geleceğe Yönelik Yağış Olasılıklarının Markov Zinciri Modeliyle Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):105-112 ISSN 1018-8851 İzmir İçin Geleceğe Yönelik Yağış Olasılıklarının Markov Zinciri Modeliyle Belirlenmesi Mustafa ÖZGÜREL 1 Murat KILIÇ 2 Summary Determining

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ

TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE NİN 2011 2012 TARIM YILI KURAKLIK ANALİZİ Dr. Osman ŞİMŞEK Murat YILDIRIM Nebi GÖRDEBİL Zirai Meteoroloji

Detaylı

MATERYAL VE YÖNTEM...

MATERYAL VE YÖNTEM... 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...6 2 MATERYAL VE YÖNTEM...8 2.1 MATERYAL...8 2.1.1 KURAKLIK VE ÇEŞİTLERİ...8 2.1.2 ÇALIŞMA ALANI VE ÇALIŞMADA KULLANILAN VERİLER...10 2.2 YÖNTEM...12 2.2.1 STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ

Detaylı

Standart Yağış İndisi (SPI) ile Ege Bölgesinde Kuraklık Analizi

Standart Yağış İndisi (SPI) ile Ege Bölgesinde Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):99-106 ISSN 1018-8851 Standart Yağış İndisi (SPI) ile Ege Bölgesinde Kuraklık Analizi Gülay PAMUK 1 Mustafa ÖZGÜREL 2 Kıvanç TOPÇUOĞLU 3 Summary Drought Analysis

Detaylı

III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 10-14 Eylül 2007 Gümüldür/İZMİR HİRFANLI BARAJ HAVZASINDA KURAKLIK FREKANS VE ALANSAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ Kırıkkale Üniversitesi,

Detaylı

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü HAZİRAN 212- ANKARA 1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Detaylı

İklim Değişikliği nin Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üzerindeki Etkileri. Kıbrıs ve Türkiye Açısından Bakış

İklim Değişikliği nin Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üzerindeki Etkileri. Kıbrıs ve Türkiye Açısından Bakış KTMMOB - ULUSLARARASI ENERJİ SEMPOZYUMU (IES 2017) 20-21 Mayıs, 2017 İklim Değişikliği nin Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üzerindeki Etkileri Kıbrıs ve Türkiye Açısından Bakış Prof. Dr. Mete TAYANÇ Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04.

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04. 1 ÖZGEÇMİŞ GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 27.11.2015 ADI SOYADI : Evren ÖZGÜR DOĞUM TARİHİ : 01.04.1987 E-POSTA : ozgurev@itu.edu.tr EĞİTİM MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 30.06.2010

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

Drought analysis of Antalya province by standardized precipitation index (SPI)

Drought analysis of Antalya province by standardized precipitation index (SPI) Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):279-298 DOI:10.16882/derim.2016.267912 Standartlaştırılmış yağış indeksi (SPI) yöntemi ile Antalya ili kuraklık analizi Nazmi DİNÇ 1* Köksal AYDİNŞAKİR

Detaylı

Kastamonu, Karabük ve Bolu da ile Yılları Arasındaki Sıcaklık ve Yağışın Değişimi

Kastamonu, Karabük ve Bolu da ile Yılları Arasındaki Sıcaklık ve Yağışın Değişimi Research Article Araştırma Makalesi DOI: 10.24011/barofd.304325 Bartın Orman Fakultesi Dergisi, 19(1): 276-289, 1 Haziran/June, 2017 Journal of Bartin Faculty of Forestry p-issn :1302-0943 e-issn :1308-5875

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

2010 2011 TARIM YILININ KURAKLIK ANALİZİ

2010 2011 TARIM YILININ KURAKLIK ANALİZİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 2011 TARIM YILININ KURAKLIK ANALİZİ Dr. Osman ŞİMŞEK Nebi GÖRDEBİL Murat YILDIRIM Zirai Meteoroloji Şube

Detaylı

Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Seyfe Gölünün Kuraklık Dönemlerinin Belirlenmesi

Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Seyfe Gölünün Kuraklık Dönemlerinin Belirlenmesi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 91-102 Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Seyfe Gölünün Kuraklık Dönemlerinin Belirlenmesi Sultan KIYMAZ 1 Vedat GÜNEŞ 2 Murat ASAR 3 1 Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

KURAKLIK İZLEME SİSTEMİ (KİS)

KURAKLIK İZLEME SİSTEMİ (KİS) KURAKLIK İZLEME SİSTEMİ (KİS) Bu program, Meteorolojik kuraklığın uzun dönemde ve farklı periyotlarda izlenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün en az 30 yıllık kesintisiz yağış

Detaylı

Ege Bölgesi Koşullarında Farklı İki Kuraklık İndisinin Karşılaştırılması

Ege Bölgesi Koşullarında Farklı İki Kuraklık İndisinin Karşılaştırılması Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):95-102 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Farklı İki Kuraklık İndisinin Karşılaştırılması Mustafa ÖZGÜREL 1 Gülay PAMUK 2 Kıvanç TOPÇUOĞLU 3 Summary Comparing

Detaylı

Küresel Bir Okyanus/Atmosfer Olayı

Küresel Bir Okyanus/Atmosfer Olayı El-Nino-Güneyli Salınım: Küresel Bir Okyanus/Atmosfer Olayı Doç. Dr. Murat Türkeş, Utku M. Sümer, Gönül Kılıç Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 06120 Kalaba, Ankara El Niño terimi, yüzyıllardan

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi ile Şanlıurfa İstasyonunun Kuraklık Analizi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi ile Şanlıurfa İstasyonunun Kuraklık Analizi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 01 (2016) p.36-44 HU J. of Eng. 01 (2016) p.36-44 Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ)

Detaylı

STANDART YAĞIŞ İNDİSİ YÖNTEMİ İLE KIZILIRMAK HAVZASI'NIN METEOROLOJİK KURAKLIK ANALİZİ

STANDART YAĞIŞ İNDİSİ YÖNTEMİ İLE KIZILIRMAK HAVZASI'NIN METEOROLOJİK KURAKLIK ANALİZİ NĞÜ Müh. Bilim. Derg. / NGU J. Eng. Sci. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 188-194 Nigde University Journal of Engineering Sciences, Volume 5, Number 2, (2016),

Detaylı

KIRIKKALE İLİ NDE FARKLI ZAMAN PERİYOTLARI İÇİN KURAKLIK ANALİZİ (DROUGHT ANALYSIS FOR DIFFERENT TIME PERIODS IN THE CITY OF KIRIKKALE)

KIRIKKALE İLİ NDE FARKLI ZAMAN PERİYOTLARI İÇİN KURAKLIK ANALİZİ (DROUGHT ANALYSIS FOR DIFFERENT TIME PERIODS IN THE CITY OF KIRIKKALE) International Journal of Engineering Research and Development, Vol.6, No., June 1 1 KIRIKKALE İLİ NDE FARKLI ZAMAN PERİYOTLARI İÇİN KURAKLIK ANALİZİ (DROUGHT ANALYSIS FOR DIFFERENT TIME PERIODS IN THE

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doç. Dr. Murat Türkeş Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 17020, Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE ÖZET Başta fosil yakıtların yakılması olmak üzere, çeşitli insan etkinlikleri

Detaylı

ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS

ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS VAN GÖLÜ HAVZASI ÇEVRESİNDE SICAKLIK VE YAĞIŞIN ALANSAL VE ZAMANSAL ANALİZİ (1975-2010) ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS Erkan

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

Van Gölü Havzası nın Kuraklık Analizi

Van Gölü Havzası nın Kuraklık Analizi Hurşit YETMEN Van Gölü Havzası nın Kuraklık Analizi Van Lake Basin Drought Analysis Hurşit YETMEN * Özet : Bu çalışmada Van Gölü Havzası nın kuraklık özellikleri Standart Yağış İndeksi (SYİ) yöntemiyle

Detaylı

2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI

2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI 2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI Erdoğan BÖLÜK, Alper AKÇAKAYA, Hüseyin ARABACI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, eboluk@mgm.gov.tr,aakcakaya@mgm.gov.tr, harabaci@mgm.gov.tr ÖZET NOAA nın

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE DE YILLIK ORTALAMA SICAKLIKLAR İLE YAĞIŞLARDA EĞİLİMLER VE NAO ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ( )

COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE DE YILLIK ORTALAMA SICAKLIKLAR İLE YAĞIŞLARDA EĞİLİMLER VE NAO ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ( ) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 28, Sayfa 55-68, İstanbul, 2014 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 TÜRKİYE DE YILLIK ORTALAMA

Detaylı

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ Aletsel kayıtların başladığı 1861 yılından bu yana dünyada en sıcak yıl 0.58ºC lik anomali

Detaylı

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar 1/36 İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, Dünya da ve Türkiye de gözlemler IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar Uluslararası Kuruluşlar, Aktiviteler için Sektörler

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık

1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık 1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık Kuraklık Kuraklık "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin

Detaylı

İkikara Havzasının Kurak ve Islak Dönemlerinin Bazı Kuraklık İndisleri Yardımıyla Karşılaştırılması

İkikara Havzasının Kurak ve Islak Dönemlerinin Bazı Kuraklık İndisleri Yardımıyla Karşılaştırılması Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA ORTALAMA, MAKSİMUM ve MİNİMUM SICAKLIK EĞİLİMLERİ. Erdi MACANA, Ercan YEŞİLIRMAK

BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA ORTALAMA, MAKSİMUM ve MİNİMUM SICAKLIK EĞİLİMLERİ. Erdi MACANA, Ercan YEŞİLIRMAK Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(1) : 73-80 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2015; 12(1) : 73-80 BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA ORTALAMA,

Detaylı

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ www.mevka.org.tr Yatırım Teşvik Sistemi olarak bilinen ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi. Akım Kuraklık İndeksi ile Asi Havzasının Hidrolojik Kuraklık Analizi

Fen Bilimleri Dergisi. Akım Kuraklık İndeksi ile Asi Havzasının Hidrolojik Kuraklık Analizi GU J Sci, Part C, 5(1): 65-73 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr Akım Kuraklık İndeksi ile Asi Havzasının Hidrolojik Kuraklık

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU 04.02.2015 TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite TM ADI TM Kurulu Gücü (MVA) (MVA) Tahsis Yapılan Fider Adı Geçici Kabulü

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

KURAKLIK ALTINDA HAZNE YÖNETİMİ

KURAKLIK ALTINDA HAZNE YÖNETİMİ KURAKLIK ALTINDA HAZNE YÖNETİMİ Ülker Güner Bacanlı 1, Mehmet Pilgir 2 Özet Su kaynakları, üzerindeki talebin giderek artışının yanında zaman ve konuma göre bu kaynağın arzu edilen miktar ve kalitede bulunmaması,

Detaylı

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları İçerik Türkiye de Su Yönetimi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları 2 Türkiye nin Su Potansiyeli Yıllık Yağış : 501 milyar m 3 Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu : 98 milyar m 3 Yıllık

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim... Ortalama özellikleri kaynak

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 200 Kişi (150 Bayan, 50 Erkek) Konya Lisesi Toplantı Salonu 09.10.2013 Çarşamba Saat : 10.00 09.10.2013 Çarşamba Saat :

Detaylı

TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI PRECIPITATION DISTRIBUTION IN TRAKYA (THRACE) ACCORDING TO SELECTED RAINFALL CATEGORIES

TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI PRECIPITATION DISTRIBUTION IN TRAKYA (THRACE) ACCORDING TO SELECTED RAINFALL CATEGORIES Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 615-622 TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 37200, Kastamonu. Nihat

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI Editörler Ahmet ÖZTOPAL Zekâi ŞEN

BİLDİRİ KİTABI Editörler Ahmet ÖZTOPAL Zekâi ŞEN I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 11-13 Nisan 2007, İTÜ, İstanbul BİLDİRİ KİTABI Editörler Ahmet ÖZTOPAL Zekâi ŞEN 1 I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 11-13 Nisan 2007,

Detaylı

Palmer Kuraklık Ġndisi ne Göre Ġç Anadolu Bölgesi nin Konya Bölümü ndeki Kurak Dönemler ve Kuraklık ġiddeti

Palmer Kuraklık Ġndisi ne Göre Ġç Anadolu Bölgesi nin Konya Bölümü ndeki Kurak Dönemler ve Kuraklık ġiddeti 19 COĞRAFĠ BĠLĠMLER DERGĠSĠ CBD 7 (), 19-144 (9) Palmer Kuraklık Ġndisi ne Göre Ġç Anadolu Bölgesi nin Konya Bölümü ndeki Kurak Dönemler ve Kuraklık ġiddeti Drought periods and severity over the Konya

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu 13-14 Mart 2008 Kırıkkale

21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu 13-14 Mart 2008 Kırıkkale 21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu 13-14 Mart 2008 Kırıkkale STANDART YAĞIŞ İNDİSİ (SYİ) METODU İLE KIRIKKALE İLİNDE KURAKLIK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ Kırıkkale Üniversitesi Kızılırmak

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

Aydeniz Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Antalya'daki Aksu Sulama Alanı için Kuraklık Analizi

Aydeniz Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Antalya'daki Aksu Sulama Alanı için Kuraklık Analizi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Onur ARSLAN 1 Hasan Hüseyin ÖNDER 2 Gültekin ÖZDEMİR 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

28-30 APRIL 2015 ISTANBUL PROCEEDINGS

28-30 APRIL 2015 ISTANBUL PROCEEDINGS 7 TH ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM 28-30 APRIL 2015 ISTANBUL PROCEEDINGS EDITORS DOÇ.DR. ALİ DENİZ BAHTİYAR EFE BİHTER DURNA PELİN CANSU ÇAVUŞ Chairs Assoc. Prof. Dr. Ali DENİZ, İstanbul Technical University

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite TM ADI TM Kurulu Gücü (MVA) (MVA) Tahsis Yapılan Fider Adı Geçici Kabulü Yapılan

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Examination of Long Period Precipitation and Temperature Trendlines at Tokat Kazova from Drought Point of View

Examination of Long Period Precipitation and Temperature Trendlines at Tokat Kazova from Drought Point of View GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 28, 25 (1), 71-79 Tokat Kazova daki Uzun Yıllık Yağış ve Sıcaklık Gidişlerinin Kuraklık Açısından İrdelenmesi İrfan Oğuz 1 Tekin Öztekin 2 Özlem Akar 1 1- Tokat Toprak ve

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 183-204 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ÇANAKKALE DE KURAKLIK DURUMU VE EĞİLİMLERİNİN STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY. Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY. Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye. Sayı (Number): 1 Atmosferdeki CO 2 Seviyesi 400 ppm i Aştı Ahmet ÖZTOPAL Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ (2016 Şubat en sıcak Şubat ayı oldu.) 1. Genel Değerlendirme 2016 yılı Şubat ayı Türkiye ortalama sıcaklığı 8,2 C ile 1981 2010 ortalaması olan 3,5 C nin 4,7

Detaylı

BÜYÜK MENDERES HAVZASI'NDA GÜNLÜK YAĞIŞ KONSANTRASYONUNUN ANALİZİ. Ercan YEŞİLIRMAK

BÜYÜK MENDERES HAVZASI'NDA GÜNLÜK YAĞIŞ KONSANTRASYONUNUN ANALİZİ. Ercan YEŞİLIRMAK Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(2) : 55-71 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2015; 12(2) : 55-71 Araştırma / Research BÜYÜK MENDERES HAVZASI'NDA GÜNLÜK

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor.

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 2007 MART BÖLGESEL İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı Şebnem BORAN Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 22. yüzyılın kuraklık yüzyılı olacağı, küresel ısınmanın birçok ülkede tarım faaliyetlerinin

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER MAYIS 2013 KONYA KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)

Detaylı

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Proje No: 105Y283 Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ Prof.Dr. Doğan KANTARCI Prof.Dr. Cumali KINACI Dr. Süleyman

Detaylı

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk Bir CBS Akademisyeni Gözüyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı nın Projeleri ve Ülkemiz Geleceği Açısından Önemi Sunan: Prof.Dr.Alper

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METEOROLOJI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 115 Eylül 2015 Aylık Bülten www.mgm.gov.tr METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 115 Eylül 2015 YAĞIŞ

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

İç Anadolu Bölgesinde sıcaklık ve yağışların trend analizi

İç Anadolu Bölgesinde sıcaklık ve yağışların trend analizi Türk Coğrafya Dergisi Sayı 64: 1 10, İstanbul http://www.tcd.org.tr Basılı ISSN 1302 5856 Elektronik ISSN 1308 9773 İç Anadolu Bölgesinde sıcaklık ve yağışların trend analizi Trend analyses of temperature

Detaylı

ĠSTANBUL DAKĠ DÖRT ĠSTASYON ĠÇĠN DEĞĠġKEN TABANLI DERECE-SAAT HESABI

ĠSTANBUL DAKĠ DÖRT ĠSTASYON ĠÇĠN DEĞĠġKEN TABANLI DERECE-SAAT HESABI TÜBAV Bilim ĠSTANBUL DAKĠ DÖRT ĠSTASYON ĠÇĠN DEĞĠġKEN TABANLI DERECE-SAAT HESABI İsmail EKMEKÇİ 1, Şaban PUSAT 2* 1 Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 2 Yıldız Teknik

Detaylı