DOKTORA TEZĐ Dilek ARDUZLAR. Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği. Programı : Gıda Mühendisliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORA TEZĐ Dilek ARDUZLAR. Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği. Programı : Gıda Mühendisliği"

Transkript

1 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORGANĐK BUĞDAY EKMEĞĐNĐN KARAKTERĐZASYONU DOKTORA TEZĐ Dilek ARDUZLAR Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği Programı : Gıda Mühendisliği Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU EYLÜL 2010

2

3 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORGANĐK BUĞDAY EKMEĞĐNĐN KARAKTERĐZASYONU DOKTORA TEZĐ Dilek ARDUZLAR ( ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 17 Eylül 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : Tez Danışmanı : Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU (ĐTÜ) Diğer Jüri Üyeleri : EYLÜL 2010

4

5 ÖNSÖZ Doktora tezimi hazırlama aşamasında değerli katkılarıyla beni yönlendiren, bilgi ve deneyimlerinden faydalanma şansı bulduğum başta danışman hocam Sayın Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU olmak üzere, tez izleme komitesinde olan hocalarım Sayın Doç. Dr. Gürbüz GÜNEŞ ve Sayın Prof. Dr. Ergun KÖSE ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Doktora tez çalışmamda numunelerin temini ve hazırlanması aşamasında her türlü desteği veren Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Organik Tarım Daire Eski Başkanı Sayın Sali Zeki YILDIZ a, Karahan Değirmencilik Firması Müdürü Sayın Burak TUNCAY ve Sayın Ahmet KAMIŞ a, Doğu Anadolu Bölgesi Toprak Mahsülleri Ofisi Erzurum Şube Müdürü Necati TEMĐR e, Istanbul Büyükşehir Belediyesi ne, Đstanbul Halk Ekmek Edirnekapı Fabrikası Yönetim ve Çalışanları na, araştırmamın her aşamasında sayısız destek aldığım ve laboratuvarlarını kullandığım başta FAGEM den Sayın Funda ÖZPINAR UYAR olmak üzere, Pak Biyoteknoloji Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. Levent DAĞAŞAN a, Kansas State Universitesi Hububat Bilimi ve Teknolojisi Bölümü nden Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr. Hülya DOĞAN a, ĐHE için başta eski Genel Müdür Ömer BĐLGĐSEVEN ve Genel Müdür Salih BEKAROĞLU, Edirnekapı Kalite Kontrol Laboratuvarı personellerinden başta Sayın Nadide ŞEN, Arzu YAZICI ve Emine ŞAHĐN olmak üzere tüm çalışanlarına, ayrıca ĐTÜ Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi nden Sayın Prof. Dr. Onuralp YÜCEL e, Yrd. Doç. Dr. C. Bora DERĐN e ve Bihter ZEYTUNCU ya, Ulaş Gıda Firması Genel Müdürü Cansın Đnan KAVUKÇU ve Sayın Arzu ĐŞLER e, ABP Firmasından Murat BEKAR a, Kalite Sistem Laboratuvarı na, Tübitak Gıda Enstitüsü ne; çalışmalarım süresince ilgi ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen ĐTÜ Kimya- Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ndeki tüm hocalarıma ve başta Dr. Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN, Ar. Gör. Celale KIRKIN ve Ar. Gör. Aslı Emine ÖZEN olmak üzere asistan arkadaşlarıma, sevgili Aynur ÇELĐK e, Dr. Seda YOLSAL ÇEVĐKBĐLEN e katkılarından dolayı teşekkür etmeyi borç bilirim. Đlgi ve manevi desteklerini sürekli yanımda hissettiğim, çok sevgili babam ve annem Şeref ve Mine ARDUZLAR a ve ismini sayamadığım, herhangi bir biçimde bu çalışmada emeği geçen herkese, destek ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Eylül 2010 Dilek Arduzlar (Gıda Yüksek Mühendisi) iii

6 iv

7 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ......iii ĐÇĐNDEKĐLER... v KISALTMALAR... iix ÇĐZELGE LĐSTESĐ... ixi ŞEKĐL LĐSTESĐ... ixvii ÖZET... xixvii SUMMARY... ixix 1. LĐTERATÜR ARAŞTIRMASI Giriş Organik Tarım ve Organik Ürün Tanımları Organik Tarımın Amaçları Organik Tarımın Avantajları ve Dezavantajları Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik Tarımla ilgili Standartlar ve Yönetmelikler Türkiye nin Organik Buğday Üretim Verileri Organik Gıdalarda Kalite Organik Ekmek Üretiminde Buğday Kalitesi MATERYAL VE METOT Organik ve Konvansiyonel Buğday Unlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Nem analizi Kül analizi Protein analizi Zedelenmiş nişasta analizi Elek ile kaba ve ince kepek miktar analizi Yaş gluten, kuru gluten, su bağlama kapasitesi ve gluten indeks analizleri SE- HPLC analizi SDS - PAGE analizi Zeleny sedimentasyon analizi Gecikmeli Zeleny sedimentasyon analizi Düşme sayısı analizi Renk analizi Pestisid analizi Diyet lifi ve ham lif analizi Element analizi DSC analizi Amilograf analizi...34 Sayfa v

8 RVA analizi Organik ve Konvansiyonel Buğday Unu Hamurlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Farinograf analizi Ekstensograf analizi Maturograf analizi Miksolab analizi Organik ve Konvansiyonel Buğday Ekmeklerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ekmek yapımı Nem analizi Hacim, ağırlık, yoğunluk ve yükseklik analizi Renk analizi Yapıölçer ile sertlik analizi Dokusal özelliklerin analizi Duyusal analiz Raf ömrü analizi Fotoğraflama SONUÇLAR VE TARTIŞMA Buğday Unu Kalite Özellikleri Organik ve konvansiyonel buğday unlarının kül, azot, protein zedelenmiş nişasta miktarları Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Glutomatik cihazında belirlenen gluten, SDS-PAGE yöntemi ile tespit edilen protein ve de SE- HPLC de gerçekleştirilen polimerik protein, gliadin, albumin-globulin ve ekstrakte edilmeyen polimerik protein analizleri Organik ve konvansiyonel buğday unlarının normal ve gecikmeli sedimentasyon ve düşme sayısı analizleri Organik ve konvansiyonel buğday unlarının renk parametreleri, kepek, diyet lif, ham lif, element ve pestisit miktarları Organik ve konvansiyonel buğday unları için amilograf verileri Organik ve konvansiyonel buğday unlarının diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) kullanımı ile elde edilen veriler Organik ve konvansiyonel buğday unlarının RVA ile reolojik özelliklerinin incelenmesi Buğday Unu Hamur Kalite Özellikleri Organik ve konvansiyonel buğday unlarında farinogram verileri Organik ve konvansiyonel buğday unları için ekstensongram verileri Organik ve konvansiyonel buğday unları için maturograf verileri Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab ile belirlenen reolojik verileri Ekmek Kalite Özellikleri Organik ve konvansiyonel ekmek üretimi için genel kalite özellikleri verileri Ekmek içi kabuğu, L, a ve b renk parametreleri Organik ve konvansiyonel ekmek içi doku profili analizi (TPA) değerleri Organik ve konvansiyonel ekmek duyusal analiz verileri Organik ve konvansiyonel ekmekte fermantasyon çalışması verileri vi

9 Organik ve konvansiyonel ekmek içi fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek genel kalite özellikleri Organik ve konvansiyonel ekmek içi fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek içi ve kabuğu renk parametreleri Organik ve konvansiyonel ekmek içi fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmeklerin duyusal analizleri Organik ve konvansiyonel ekmek raf ömrü çalışması verileri yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmekte raf ömrü çalışması yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışması SONUÇ VE ÖNERĐLER KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMĐŞ vii

10

11 KISALTMALAR OBSV-1 OBST-1 OBYSV-1 OBYST-1 OKSV-1 OKST-1 OKYSV-1 OKYST-1 KKSV-1 KKST-1 OTPTB-1 OTPB-1 OBSV-2 OBST-2 OBYSV-2 OBYST-2 OKSV-2 OKST-2 OKYSV-2 OKYST-2 KKSV-2 KKST-2 OTPTB-2 OTPB-2 : 2007 yılı hasadı organik beyaz sert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik beyaz sert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik beyaz yarısert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik beyaz yarısert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik kırmızı sert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik kırmızı sert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik kırmızı yarısert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik kırmızı yarısert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı konvansiyonel kırmızı sert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı konvansiyonel kırmızı sert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2007 yılı hasadı organik ticari paçal tam buğday unu : 2007 yılı hasadı organik ticari paçal beyaz un : 2008 yılı hasadı organik beyaz sert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik beyaz sert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik beyaz yarısert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik beyaz yarısert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik kırmızı sert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik kırmızı sert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik kırmızı yarısert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik kırmızı yarısert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı konvansiyonel kırmızı sert buğdayın valsli değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı konvansiyonel kırmızı sert buğdayın taş değirmende öğütülmüş unu : 2008 yılı hasadı organik ticari paçal tam buğday unu : 2008 yılı hasadı organik ticari paçal beyaz un ix

12 O1 : Doğrudan ekmek yapma yöntemiyle üretilmiş, 60 dakika fermentasyon süresi uygulanmış organik ekmek O2 : Doğrudan ekmek yapma yöntemiyle üretilmiş, 90 dakika fermentasyon süresi uygulanmış organik ekmek E1 : Ekşi hamur yöntemiyle üretilmiş, 60 dakika fermentasyon süresi uygulanmış organik ekmek E2 : Ekşi hamur yöntemiyle üretilmiş, 90 dakika fermentasyon süresi uygulanmış organik ekmek K1 : Doğrudan ekmek yapma yöntemiyle üretilmiş, 60 dakika fermentasyon süresi uygulanmış konvansiyonel ekmek K2 : Doğrudan ekmek yapma yöntemiyle üretilmiş, 90 dakika fermentasyon süresi uygulanmış konvansiyonel ekmek x

13 ÇĐZELGE LĐSTESĐ Çizelge 1.1 : Türkiye de organik tarımın gelişimi...7 Çizelge 1.2 : Türkiye de üretimi yapılan organik tarım ürünlerinin miktarları...8 Çizelge 1.3 : Türkiye nin yıllara göre organik ürün ihracatı...8 Çizelge 1.4 : Yıllar itibariyle Türkiye nin belli başlı organik ürünlerinin ihracaatına ait veriler... 9 Çizelge 1.5 : Türkiye nin 2009 yılında organik ürün ithalatına ait veriler...10 Çizelge 1.6 : Doğu Anadolu Bölgesi organik buğday üretim verileri 13 Çizelge 1.7 : Güneydoğu Anadolu Bölgesi organik buğday üretim verileri..14 Çizelge 1.8 : Đç Anadolu Bölgesi organik buğday üretim verileri..14 Çizelge 1.9 : Akdeniz Bölgesi organik buğday üretim verileri..15 Çizelge 1.10 : Ege Bölgesi organik buğday üretim verileri...15 Çizelge 1.11 : Karadeniz Bölgesi organik buğday üretim verileri.16 Çizelge 1.12 : Marmara Bölgesi organik buğday üretim verileri...16 Çizelge 1.13 : Bölgelere göre organik buğday üretim (ton) verilerinin miktar karşılaştırılması...17 Çizelge 1.14 : Bölgelere göre organik buğday üretim verilerinin % olarak karşılaştırılması...17 Çizelge 1.15 : Organik buğday kalitesine yönelik yapılmış çalışmalardan örnekler.26 Çizelge 3.1 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının kül, protein ve zedelenmiş nişasta miktarları...46 Çizelge 3.2 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının yaş gluten, kuru gluten miktarları, su bağlama kapasitesi ve gluten indeksi...54 Çizelge 3.3 : 2007 hasadı organik ve konvansiyonel buğday unlarında yaş ve kuru gluten miktarları, su bağlama kapasitesi ve gluten indeksi arasındaki korelasyonlar...59 Çizelge 3.4 : 2008 hasadı organik ve konvansiyonel buğday unlarında yaş gluten kuru gluten miktarları, su bağlama kapasitesi ve gluten indeksi arasındaki korelasyonlar...60 Çizelge 3.5 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının HPLC de tespit edilen polimerik protein, gliadin, albumin ve globulin ve ekstrakte edilemeyen polimerik protein miktarları (%)...63 Çizelge 3.6 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının SE HPLC de tespit edilen polimerik protein gliadin, albumin ve globulin ve ekstrakte edilemeyen polimerik protein miktarları arasındaki korelasyonlar...65 Çizelge 3.7 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının düşme sayısı sedimentasyon ve gecikmeli sedimentasyon değerleri...71 Çizelge 3.8 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının L, a ve b renk parametreleri...76 Çizelge 3.9 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının kaba kepek, ince kepek ve un miktarları...80 Çizelge 3.10 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının diyet lifi ve ham lif miktarları...83 Sayfa xi

14 Çizelge 3.11 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının element miktarları...84 Çizelge 3.11 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının element miktarları (devam)...84 Çizelge 3.12 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının amilograf verileri...90 Çizelge 3.13 : 2008 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarının amilogram verileri arasındaki korelasyon...93 Çizelge 3.14 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için diferansiyel taramalı kalorimetre verileri...95 Çizelge 3.15 : 2007 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unları için diferansiyel taramalı kalorimetre verileri arasında ki korelasyon...97 Çizelge 3.16 : 2008 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarının diferansiyel taramalı kalorimetre verileri arasındaki korelasyon...98 Çizelge 3.17 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için RVA verileri Çizelge 3.18 : 2008 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarının RVA verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.19 : 2008 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında RVA, Amilograf, FN ve DSC verileri arasındaki korelasyonlar Çizelge 3.19 : 2008 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında RVA, Amilograf, FN ve DSC verileri arasındaki korelasyonlar (devam) Çizelge 3.20 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının farinogram verileri Çizelge 3.21 : 2007 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında farinogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.22 : 2008 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında farinogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.23 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 45 dakika için ekstensogram verileri Çizelge 3.24 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 90 dakika için ekstensogram verileri Çizelge 3.25 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 135 dakika için ekstensogram verileri Çizelge 3.26 : 2007 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında 45 dakikalık ekstensogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.27 : 2008 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında 45 dakikalık ekstensogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.28 : 2007 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında 90 dakikalık ekstensogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.29 : 2008 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında 90 dakikalık ekstensogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.30 : 2007 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında 135 dakikalık ekstensogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.31: 2008 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında 135 dakikalık ekstensogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.32 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için maturogramdan elde edilen veriler Çizelge 3.33 : 2007 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında maturogram verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.34 : 2008 hasadı için organik ve konvansiyonel buğday unlarında maturogram verileri arasındaki korelasyon xii

15 Çizelge 3.35 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için miksolab parametreleri Çizelge 3.35 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için miksolab parametreleri (devam) Çizelge 3.36 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için miksolab parametreleri arasındaki korelasyonlar Çizelge 3.37 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için miksolab parametreleri ile gluten ve amilaz aktivitesi ile ilgili veriler arasındaki korelasyonlar Çizelge 3.37 : Organik ve konvansiyonel buğday unları için miksolab parametreleri ile gluten ve amilaz aktivitesi ile ilgili veriler arasındaki korelasyonlar (devam) Çizelge 3.38 : Düşük yüksek un yüzdesine sahip ve pişirme testi için uygulanmış tam buğday tava ekmeğinin formülasyonları Çizelge 3.39 : Deneysel ekmek formülasyonu Çizelge 3.40 : Organik ve konvansiyonel ekmekte genel kalite özellikleri Çizelge 3.41 : 2007 yılı hasadı için ekmek genel kalite özellikleri arasındaki korelasyon Çizelge 3.42 : 2008 yılı hasadı için ekmek genel kalite özellikleri arasındaki korelasyon Çizelge 3.43 : Organik ve konvansiyonel ekmek içi L, a, b renk parametreleri Çizelge 3.44 : Organik ve konvansiyonel ekmek kabuğu için L, a ve b renk parametreleri Çizelge 3.45 : 2007 hasadı organik ve konvansiyonel ekmek içi renginin un rengi ve kül miktarı ile arasındaki korelasyonlar Çizelge 3.46 : 2008 hasadı organik ve konvansiyonel ekmek içi renginin un rengi ve kül miktarı arasındaki korelasyonlar Çizelge 3.47 : Organik ve konvansiyonel ekmek için doku profili analiz değerleri Çizelge 3.47 : Organik ve konvansiyonel ekmek için doku profili analiz değerleri (devam) Çizelge 3.48 : 2007 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analiz verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.48 : 2007 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analiz verileri arasındaki korelasyon (devam) Çizelge 3.49 : 2008 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analiz verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.49 : 2008 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analiz verileri arasındaki korelasyon (devam) Çizelge 3.50 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının gluten ve sedimentasyon analizi verileri, HPLC protein, Kjeltec protein, RVA verileri, ekmek hacim, sertlik, katılık değerleri arasındaki korelasyonlar Çizelge 3.50 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının gluten ve sedimentasyon analizi verileri, HPLC protein, Kjeltec protein, RVA verileri, ekmek hacim, sertlik, katılık değerleri arasındaki korelasyonlar (devam)..189 Çizelge 3.51 : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 3.51 : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen veriler (devam) xiii

16 Çizelge 3.52 : 2007 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek duyusal analiz sonucu elde edilen veriler arasındaki korelasyon Çizelge 3.52 : 2007 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek duyusal analiz sonucu elde edilen veriler arasındaki korelasyon (devam) Çizelge 3.53 : 2007 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek duyusal analiz sonucu elde edilen veriler arasındaki korelasyon Çizelge 3.53 : 2007 yılı hasadı için organik ve konvansiyonel ekmek duyusal analiz sonucu elde edilen veriler arasındaki korelasyon (devam) Çizelge 3.54 : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek genel kalite özellikleri Çizelge 3.55 : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen genel kalite özellikleri arasındaki korelasyon Çizelge 3.56 : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu çalışması sonucu elde edilen ekmek içi ve kabuğu renk parametreleri Çizelge 3.57 : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu çalışması sonucu elde edilen örneklerin duyusal analiz verileri Çizelge 3.57 : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen örneklerin duyusal analiz verileri (devam) Çizelge 3.58 : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen örneklerin duyusal analiz verileri arasındaki korelasyon Çizelge 3.58 : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen genel kalite özellikleri arasındaki korelasyon (devam) Çizelge 3.59 : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında struktograf - yapı ölçerden elde edilen sertlik değerleri Çizelge 3.60 : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri Çizelge 3.60 : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri (devamı) Çizelge 3.61 : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz verileri arasındaki korelasyonlar Çizelge 3.61 : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz verileri arasındaki korelasyonlar (devam) Çizelge 3.62 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri Çizelge 3.62 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri (devam) Çizelge 3.62 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri (devam) Çizelge 3.62 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri (devam) Çizelge 3.63 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analizi verileri arasındaki korelasyonlar xiv

17 Çizelge 3.63 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz verileri arasındaki korelasyonlar (devam) Çizelge 3.64 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri Çizelge 3.64 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri (devam) Çizelge 3.65 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri arasındaki korelasyon Çizelge 3.65 : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen doku profili analiz değerleri arasındaki korelasyon (devam) xv

18 xvi

19 ŞEKĐL LĐSTESĐ Sayfa Şekil 1.1 : Dünyada kıtalara göre organik tarım alanlarının dağılımı...6 Şekil 1.2 : Organik tarım ürünlerinde kullanılacak logolar...12 Şekil 2.1 : Unların muhafazasında kullanılan soğuk depo...28 Şekil 2.2 : Endüstriyel ölçekte taş değirmen...28 Şekil 2.3 : Endüstriyel ölçekte valsli değirmen...28 Şekil 2.4 : Etüv cihazı...29 Şekil 2.5 : Kül fırını...29 Şekil 2.6 : Protein analizi cihazı...29 Şekil 2.7 : Sdmatik cihazı...30 Şekil 2.8 : Elek sallama düzeneği...30 Şekil 2.9 : Glutomatik cihazı...30 Şekil 2.10 : SE-HPLC analizi...31 Şekil 2.11 : SDS-PAGE düzeneği...32 Şekil 2.12 : Sedimentasyon düzeneği...33 Şekil 2.13 : Düşme saysısı analizi cihazı...33 Şekil 2.14 : Diyet lifi ve ham lif analizi...33 Şekil 2.15 : GC-MSD cihazı...34 Şekil 2.16 : ICP cihazı...34 Şekil 2.17 : DSC cihazı...34 Şekil 2.18 : Amilograf cihazı...35 Şekil 2.19 : RVA cihazı...35 Şekil 2.20 : Tipik RVA eğrisi...35 Şekil 2.21 : Farinograf cihazı...36 Şekil 2.22 : Ekstensograf cihazı...36 Şekil 2.23 : Maturograf cihazı...37 Şekil 2.24 : Mixolab cihazı...37 Şekil 2.25 : Mixolab cihazından elde edilen profil...37 Şekil 2.26 : Doğrudan ekmek yapma yöntemi ile ekmek üretimi...39 Şekil 2.27 : Fermentograf cihazı...40 Şekil 2.28 : Hamurun yoğurulması...40 Şekil 2.29 : Hamurun sıcaklığının ölçülmesi...40 Şekil 2.30 : Hamurun önfermantasyonu...40 Şekil 2.31 : Hamuru elle yuvarlama...40 Şekil 2.32 : Şekil verme cihazı...41 Şekil 2.33 : Tavalara yerleştirme...41 Şekil 2.34 : Son fermantasyon uygulama...41 Şekil 2.36 : Soğutma uygulaması...41 Şekil 2.37 : Üretilen ekmeklerden görüntü...41 Şekil 2.38 : Nem tayin cihazı...42 xvii

20 Şekil 2.39 : Hacim ölçüm cihazı...42 Şekil 2.40 : Yapıölçer cihazı...42 Şekil 2.41 : Doku ölçüm cihazı...43 Şekil 3.1 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının kül miktarları ve standart sapmaları...52 Şekil 3.2 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının azot miktarları ve standart sapmaları...53 Şekil 3.3 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının protein miktarları ve standart sapmaları...53 Şekil 3.4 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının zedelenmiş nişasta miktarları ve standart sapmaları...53 Şekil 3.5 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının yaş gluten miktarları ve standart sapmaları...60 Şekil 3.6 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının kuru gluten miktarları ve standart sapmaları...61 Şekil 3.7 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının yaş gluten miktarları ve standart sapmaları...61 Şekil 3.8 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının gluten indeksi ve standart sapmaları...61 Şekil 3.9 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının SDS-PAGE profilleri arasındaki farklılık...62 Şekil 3.10 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının polimerik protein miktarları ve standart sapmaları...68 Şekil 3.11 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının gliadin miktarları ve standart sapmaları...68 Şekil 3.12 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının albumin + globulin miktarları ve standart sapmaları...68 Şekil 3.13 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının ekstrakte edilemeyen protein miktarları ve standart sapmaları...68 Şekil 3.14 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının düşme sayıları ve standart sapmaları...74 Şekil 3.15 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının sedimantasyon değerleri ve standart sapmaları...74 Şekil 3.16 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının gecikmeli sedimentasyon değerleri ve standart sapmaları...75 Şekil 3.17 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının L renk parametleri ve standart sapmaları...78 Şekil 3.18 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının a renk parametreleri ve standart sapmaları...78 Şekil 3.19 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının b renk parametreleri ve standart sapmaları...78 Şekil 3.20 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının kaba kepek miktarları ve standart sapmaları...82 Şekil 3.21 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının ince kepek miktarları ve standart sapmaları...82 Şekil 3.22 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının un miktarları ve standart sapmaları...82 Şekil 3.23 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının diyet lifi miktarları ve standart sapmaları...84 xviii

21 Şekil 3.24 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının ham lif miktarları ve standart sapmaları...84 Şekil 3.25 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Ni miktarları ve standart sapmaları Şekil 3.26 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Cu miktarları ve standart sapmaları.85 Şekil 3.27 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Fe miktarları ve standart sapmaları.86 Şekil 3.28 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Mn miktarları ve standart sapmaları.86 Şekil 3.29 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Pb miktarları ve standart sapmaları.86 Şekil 3.30 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Cd miktarları ve standart sapmaları...86 Şekil 3.31 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının Zn miktarları ve standart sapmaları.87 Şekil 3.32 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının jelatizasyonun maksimum noktasındaki viskoziteleri ve standart sapmaları...92 Şekil 3.33 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının jelatinizasyonun başlangıç sıcaklıkları ve standart sapmaları..92 Şekil 3.34 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının jelatinizasyon pik sıcaklıkları ve standart sapmaları...92 Şekil 3.35 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının jelatinizasyon başlangıç sıcaklıkları ve standart sapmaları...99 Şekil 3.36 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının jelatinizasyon pik sıcaklıkları ve standart sapmaları Şekil 3.37 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının jelatinizasyon bitiş sıcaklıkları ve standart sapmaları Şekil 3.38 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının entalpi değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.39 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının RVA kullanılarak elde edilen viskozite eğrileri Şekil 3.40 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının jelatinizasyon sıcaklıkları ve standart sapmaları Şekil 3.41 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının katılaşma vizkoziteleri ve standart sapmaları Şekil 3.42 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının final vizkoziteleri ve standart sapmaları Şekil 3.43 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının incelme vizkoziteleri ve standart sapmaları Şekil 3.44 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının incelme sonrası vizkoziteleri ve standart sapmaları 105 Şekil 3.45 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının pik vizkoziteleri ve standart sapmaları Şekil 3.46 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının su kaldırma miktarları ve standart sapmaları Şekil 3.47 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının yoğurma süreleri ve standart sapmaları xix

22 Şekil 3.48 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının yoğurma toleransları ve standart sapmaları Şekil 3.49 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının yoğurma toleransları ve standart sapmaları Şekil 3.50 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının yumuşama derecesi ve standart sapmaları Şekil 3.51 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının valorimetre değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.52 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 45 dakikalık ekstensogram için uzayabilirlik değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.53 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 45 dakikalık ekstensogram için R5 değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.54 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 45 dakikalık ekstensogram için R max değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.55 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 45 dakikalık ekstensogram için alan değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.56 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 45 dakikalık ekstensogram için alan değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.57 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 90 dakikalık ekstensogram için uzayabilirlik değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.58 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 90 dakikalık ekstensogram için R5 değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.59 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 90 dakikalık ekstensogram için Rmax değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.60 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 90 dakikalık ekstensogram için alan değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.61 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 90 dakikalık ekstensogram için alan değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.62 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 135 dakikalık ekstensogram için uzayabilirlik değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.63 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 135 dakikalık ekstensogram için R5 değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.64 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 135 dakikalık ekstensogram için Rmax değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.65 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 135 dakikalık ekstensogram için alan değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.66 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının 135 dakikalık ekstensogram için oran değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.67 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının fermantasyon stabiliteleri ve standart sapmaları Şekil 3.68 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının son fermantasyon süreleri ve standart sapmaları Şekil 3.69 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının hamur elastikiyetleri ve standart sapmaları Şekil 3.70 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının hamur seviyeleri ve standart sapmaları Şekil 3.71 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab profilleri Şekil 3.72 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab C1 parametreleri ve standart sapmaları xx

23 Şekil 3.73 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab C2 parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.74 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab C3 parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.75 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab C4 parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.76 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab C5 parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.77 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab α parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.78 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab β parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.79 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab γ parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.80 : Organik ve konvansiyonel buğday unlarının miksolab stabilite parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.81 : Soldan sağa sırasıyla 2007 hasadı organik kırmızı sert valsli, organik kırmızı sert taş, konvansiyonel kırmızı sert valsli, konvansiyonel kırmızı sert taş değirmen unlarıyla hazırlanan ekmekler Şekil 3.82 : Soldan sağa sırasıyla 2007 hasadı organik kırmızı sert valsli, organik kırmızı sert taş, konvansiyonel kırmızı sert valsli, konvansiyonel kırmızı sert taş değirmen unlarıyla hazırlanan ekmekler Şekil 3.83 : Soldan sağa sırasıyla 2007 hasadı organik beyaz yarı sert valsli, organik beyaz yarı sert taş, organik kırmızı yarı sert valsli, organik kırmızı yarı sert taş değirmen unlarıyla hazırlanan ekmekler Şekil 3.84 : Soldan sağa sırasıyla 2007 hasadı organik ticari paçal tam buğday ekmeği, organik ticari paçal beyaz ekmek Şekil 3.85 : Soldan sağa sırasıyla 2008 hasadı organik kırmızı sert valsli, organik kırmızı sert taş, konvansiyonel kırmızı sert taş değirmen unlarıyla hazırlanan ekmekler Şekil 3.86 : Soldan sağa sırasıyla 2008 hasadı organik beyaz yarısert valsli, beyaz yarı sert taş, organic kırmızı yarısert valsli, organik kırmızı yarısert taş değirmen unlarıyla hazırlanan ekmekler Şekil 3.87 : Soldan sağa sırasıyla 2008 hasadı organik beyaz sert valsli, organik beyaz sert taş değirmen unlarıyla hazırlanan ekmekler Şekil 3.88 : Soldan sağa sırasıyla 2008 hasadı organik ticari paçal tam buğday ekmeği, organik ticari paçal beyaz ekmek Şekil 3.89 : Organik ve konvansiyonel ekmeklerin ağırlıkları ve standart sapmaları Şekil 3.90 : Organik ve konvansiyonel ekmeklerin hacimleri ve standart sapmaları Şekil 3.91 : Organik ve konvansiyonel ekmeklerin yoğunlukları ve standart sapmaları Şekil 3.92 : Organik ve konvansiyonel ekmeklerin yükseklikleri ve standart sapmaları Şekil 3.93 : Organik ve konvansiyonel ekmeklerin nem miktarları ve standart sapmaları Şekil 3.94 : Organik ve konvansiyonel ekmeklerin sertlikleri ve standart sapmaları xxi

24 Şekil 3.95 : Organik ve konvansiyonel ekmek içi L renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.96 : Organik ve konvansiyonel ekmek içi a renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.97 : Organik ve konvansiyonel ekmek içi b renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.98 : Organik ve konvansiyonel ekmek kabuğu L renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.99 : Organik ve konvansiyonel ekmek kabuğu a renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek kabuğu b renk renk değeri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profile analizi sonucu elde edilen sertlik1 verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen sertlik2 verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen alan1 verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen alan2 verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen içyapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik indeksi verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen sakızımsılık verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen çiğnenebilirlik verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen dış yapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek doku profili analizi sonucu elde edilen katılık verileri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu kabuk renk değerlendirmeleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu kabuk üstündeki çatlak değerlendirmeleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen ekmek içi renk değerlendirmeleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen ekmek içi gözenek yapısı değerlendirmeleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen elastikiyet değerlendirmeleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen sertlik değerlendirmeleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen pürüzlük-kabalık değerlendirmeleri ve standart sapmaları xxii

25 Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen buğday lezeti değerlendirmeleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için duyusal analiz sonucu elde edilen tüm izlenim, genel beğenilirlik değerlendirmesi ve standart sapmaları Şekil : Soldan sağa sırasıyla E1, E2, O1, O2, K1, K2 ekmekleri Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek ağırlıkları ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek hacimleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek yoğunlukları ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek yükseklikleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek yükseklikleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek sertlikleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek içi L renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek içi a renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek içi b renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek kabuğu L renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek içi a renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.133: Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışması sonucu elde edilen ekmek içi b renk parametreleri ve standart sapmaları Şekil 3.134: Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen kabuk rengi değerleri ve standart sapmaları Şekil 3.135: Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen kabuk üstündeki çatlaklar ve standart sapmaları Şekil 3.136: Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen ekmek içi rengi değerleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen ekmek içi gözenek yapısı değerleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen elastikiyet değerleri ve standart sapmaları Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen ekmek sertlik değerleri ve standart sapmaları xxiii

26 Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen ekmek pürüzlülük - kabalık değerleri ve standart sapmaları..215 Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen buğday lezzeti değerleri ve standart sapmaları.215 Şekil : Organik ve konvansiyonel ekmek için fermantasyon çalışmasında duyusal analiz sonucu elde edilen buğday lezzeti değerleri ve standart sapmaları.215 Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında elde edilen nem verileri ve standart sapmaları.222 Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında yapı ölçer sertlik verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sertlik1 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sertlik2 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen alan1 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen alan2 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen içyapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik indeksi verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sakızımsılık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen çiğnenebilirlik verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen dış yapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2007 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen katılık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sertlik1 verileri ve standart sapmaları xxiv

27 Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sertlik2 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen alan1 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen alan2 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen içyapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik indeksi verileri standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sakızımsılık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen çiğnenebilirlik verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen dış yapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen katılık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışması sonucunda elde edilen ekmek görüntülerinden örnekler Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sertlik1 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sertlik2 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen alan1 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen alan2 verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen iç yapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik verileri ve standart sapmaları xxv

28 Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen esneklik indeksi verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen sakızımsılık verileri ve standart sapmaları Şekil 3.176: 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen çiğnenebilirlik verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen dış yapışkanlık verileri ve standart sapmaları Şekil : 2008 yılı hasadı organik ve konvansiyonel ekmek için raf ömrü çalışmasında doku profili analizi sonucu elde edilen katılık verileri ve standart sapmaları Şekil A.1 : Organik ve konvansiyonel numunelere ait farinograf grafikler Şekil B.1 : Organik ve konvansiyonel ekmeklerin duyusal değerlendirilmesinde kullanılan duyusal analiz formu. 273 xxvi

29 ORGANĐK BUĞDAY EKMEĞĐNĐN KARAKTERĐZASYONU ÖZET Son yıllarda organik gıdalara duyulan ilginin artmasıyla fırıncılık ürünlerinde de organik üretime geçiş faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu ürünlerden birisi olan organik ekmek üretiminde; kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılmayan topraklarda yetişen buğday taneleri uygun değirmenlerde un haline getirildikten sonra, sertifikalı maya, tuz ve su kullanılarak ekmek haline getirilmekte ve ambalajlanarak satışa sunulmaktadır. Günümüzde organik ekmek üretim ve ticaretindeki önemli artışa karşın, hali hazırda literatürde bu konu üzerine yapılmış sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Mevcut çalışmalarda konvansiyonel ve organik ekmeklerin özellikle duyusal özellikleri karşılaştırılmış ve ekmeklerin hazırlanmasında kullanılan unların ve hamurların bazı fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri analizlenmiş, üretim teknolojisine yönelik çalışmalar ya da konvansiyonel ve organik ekmeklerin mikrobiyal özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada, organik ekmeğin kalite özellikleri tüm boyutları ile incelenerek kısıtlı olan bilimsel literatüre katkı sağlanması ve ticari olarak üretilen organik ekmeğin kalite özelliklerinin iyileştirilmesine ışık tutulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 2007 ve 2008 yıllarında Türkiye de yetiştirilmiş buğdayların un, hamur ve ekmeklik kalite özellikleri, endosperm dokusu (sert/yarısert), kepek rengi (kırmızı/beyaz), öğütme teknikleri (valsli/taş değirmen), tarım sistemi (organik/konvansiyonel) gözönüne alınarak değerlendirilmiştir. Un kalitesi açısından nem, kül, protein, yaş ve kuru gluten, HPLC, SDS-PAGE, sedimentasyon, düşme sayısı, renk, RVA, DSC, amilograf, element, zedelenmiş nişasta, diyet lifi, pestisit gibi analizler; hamur kalitesi bakımından farinograf, ekstensograf, maturograf, miksolab analizleri; ekmek kalitesi için ise hacim, renk, sertlik, elastikiyet gibi dokusal özelliklere ait incelemeler, duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. Özellikle ekmek kalitesinde en önemli parametrelerden olan protein, gluten indeks ve hacim için sonuçlardan veriler verilecek olursa tam buğday unlarının protein miktarları 2007 yılında 10,68-13,51 (% k.b.), 2008 yılında 11,56-13,12 (% k.b.) aralığındadır. Gluten indeks değerleri ilk yıl için 28,76-78,58 ve ikinci yıl 75,17-96,84 aralığında değişmektedir. Üretilen ekmekler için yoğunluk değerleri 2007 ve 2008 hasatlarında sırasıyla 0,43-0,54 (g/cm3); 0,43-0,51 (g/cm3) olarak elde edilmiştir. Her bir kalite özelliği ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve özellikle öğütme tekniği başta olmak üzere, buğday çeşidi ve tarım sisteminin ekmeklik buğday kalitesini istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilediği (p<0,05) tespit edilmiştir. Organik ekmek üretiminde uygun hammadde ve proses seçimiyle ürün kalitesi yüksek ekmeklerin elde edilebileceği belirlenmiştir. xxvii

30 xxviii

31 CHARACTERISATION OF ORGANIC WHEAT BREAD SUMMARY In recent years, organic food industry has been showing the highest levels of growth of all food sectors. Transition process of organic production in bakery products is also accelerated. In organic bread production, after cereal grains grown in soils where no artificial fertilizers and agricultural pesticides are used are brought to flour state through certified mills, they are processed to bread only by using certified leavening agent, salt and water and released in market after packaging. Today although there is an increase in production and trade of organic bread, currently there are limited studies on this subject in scientific literature. In some of the present researches, especially sensory properties of organically produced bread were compared with conventionally one and the quality factors of flours and dough used in bread preparation were evaluated. In some of others researches were made on production technologies and in some other studies microbiological properties of bread produced with both methods were examined. In this project titled Characterization of organic wheat bread including flour, physical dough and bread properties of some organic Turkish wheat varieties were evaluated. This study involves physical and chemical characterization of different wheat classes based on endosperm texture (hard vs. semihard) and bran color (red vs. white) as well as the milling techniques used (roller mills vs. stone mills), farming system (organic/conventional) and the growth year. Protein value, gluten index and bread volume are important wheat quality characteristics. Protein values of samples were found to be in the range of 10,68-13,51 (% d.b.) in 2007 year, 11,56-13,12 (% d.b.) in 2008 year. Gluten index ranged between 28,76-78,58 in first year and 75,17-96,84 in second year. Density of the bread samples changed between 0,43 and 0,54 (g/cm 3 ) in 2007 year; 0,43 and 0,51 (g/cm 3 ) in 2008 year. It was found that espacially the milling technique affected the flour, dough and bread quality significantly (p<0.05). Also, different wheat classes and wheat produced by using different farming system have different product properties. The scientific research about organic bread is still mostly limited, therefore investigation of the organic bread quality is very important to enhance the available literature and to produce healthy and qualified products. xxix

32

33 1. LĐTERATÜR ARAŞTIRMASI 1.1 Giriş Dünya nüfusu hızla artmakta ve 2050 yılında, dünya nüfusunun 9,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Er, 2009). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ne (FAO) göre nüfus artışının da beraberinde getireceği gıda krizinin uzun vadeli çözümü ne konvansiyonel tarım ne de gen teknolojisidir. Açlığın azalmasının, gelişmekte olan ülkelerdeki küçük çiftçilerin desteklenmesi ve doğal rezervlerin korunması ile mümkün olduğu ifade edilmektedir (Anon., 2010a). Kısıtlı olan tarım alanlarının verimli olarak kullanılması bu nedenle önemli olmakla beraber toprağın, su kaynaklarının, iklimin ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi için, sürdürülebilir tarım stratejilerine ihtiyaç vardır yılında dünyadaki aç insan sayısının 700 milyon civarında olduğu ifade edilmektedir. Đnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek kadar güvenli gıda üretimi de zorunludur (Er, 2009). Zaten günümüzde tüketicilerin daha sağlıklı ve daha doğal gıdalara olan talebi gittikçe artmaktadır. Tüketiciler organik gıdaların konvansiyonel olanlardan daha besleyici ve sağlıklı olduğunu düşünmekte, ancak bunu destekleyici sınırlı sayıda veri olup, daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. (Williamson, 2007; Dervişoğlu ve diğ., 2004). Tahıl ürünleri, dünya gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamakta ve organik olarak da üretilen tahıl ürünleri artan bir talep görmektedir. Doktora tez kapsamında Türkiye de üretilen organik buğdaylardan hazırlanan organik ekmeklerin kalite özellikleri incelenerek değerlendirilmiştir. 1.2 Organik Tarım ve Organik Ürün Tanımları Bilindiği üzere organik (ekolojik, biyolojik) tarım, sağlıklı gıdalar üretmek ve doğanın dengesini bozmamak veya bozulan dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla bitkisel ve hayvansal üretimin uygun ekolojilerde, kültürel önlemler, biyolojik mücadele ve doğal gübreleme yoluyla gerçekleştirilmesini öneren, üretimde sadece 1

34 miktar artışını değil, aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan insana ve çevreye dost, bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte içeren kapalı, dinamik ve alternatif bir sistem üretim şekli olarak tanımlanmaktadır (Er, 2009; Atlı, 2005; Bourn ve Prescott, 2002). Organik ürün ise, sözleşmeli çiftçi uygulamasıyla kontrollü olarak yetiştirilen ve üretim, işleme ve depolama sırasında hiçbir katkı maddesi veya kimyasal madde kullanılmayan sertifikalandırılmış ürünlerdir (Atlı, 2005; Bilgin, 2005). Uluslararası standartlarda, organik gıda ürünleri içerdikleri organik bileşen oranına göre kategorilere ayrılmıştır. Örneğin Avrupa Birliği nde işlenmiş gıdaların etiketlenmesi şu şekilde olmaktadır. En az %95 oranında organik bileşen içermekte olan ürünler organik gıda olup, %70-95 oranında organik bileşen içerenler kısmen organik olup satış tanımlarında organik gıda ibaresi kullanılmamaktadır. Bu tip ürünlerde kullanılan organik bileşenler etiketlerinde belirtilebilmektedir (Er, 2009; Anon., 2002a). Bu ürünlerden birisi olan ve tüketimi giderek artış gösteren organik ekmek ürünlerini ise tüketiciler daha lezzetli, daha doyurucu, uzun raf ömürlü ve kolay sindirilebilir bulduklarını için tercih ettiklerini beyan etmektedirler. Diğer yandan, tüketicilerin kabullerinin bilimsel çalışmaların sonuçları ile uyum sağlaması veya test edilmesi insanların daha güvenli beslenmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda, dünyanın çoğu ülkesinde bir temel gıda olan ekmeğin organik anlamda üretimi konusunda araştırmalara gereksinim bulunmakta olup konunun oldukça yeni olması nedeniyle günümüzde bu konuda henüz sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. 1.3 Organik Tarımın Amaçları Tanımında da değinildiği gibi, organik tarımın amaçları şu şekilde sıralanabilmektedir (Bilgin ve Yıldız, 2005). Toprağın biyolojik ve mineralojik yapısının korunması ve içindeki biyolojik yaşamın dengesinin yeniden tesisi, eksilen organik maddenin yeniden kazandırılması, çölleşme ve bataklaşmanın önlenmesi yoluyla toprak verimliliğini uzun dönemde korumak ve geliştirmek, Doğal floranın korunmasını sağlayarak genetik çeşitliliği devam ettirmek, Toprak/insan, toprak/bitki-hayvan arasında bozulan ekolojik ilişkileri güçlendirmek, 2

35 Tarımsal faaliyetten kaynaklanabilecek her türlü kirliliği önleyerek, iklim değişikliliğinin önlenmesi ve sera etkisinin azaltılmasına katkıda bulunmak, Sentetik tarımsal girdilerin toprak üstünde yaşayan canlıların (bitki, hayvan, insan) sağlığı üzerinde yarattığı tehditleri ortadan kaldırmak, Doğayı tahrip eder biçimde değil, doğa ile uyum içinde çalışmak, Tarımsal üretimde mümkün olduğu kadar bölgesel kaynakları kullanmak, Üretim planlaması ile yeter miktarda ve yüksek kaliteli gıda üretmek, Bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yaparak, birbirlerinin girdilerini kullanmak suretiyle karşılıklı desteklenmesini sağlamak, Üreticilere güvenli bir çevrede çalışma imkânı ve yeterli gelir sağlamak, Tarımsal üretimin sosyal ekonomik ve ekolojik boyutunu birlikte düşünmektir. 1.4 Organik Tarımın Avantajları ve Dezavantajları Dünyada ve ülkemizde önemi gittikçe artan organik tarımın konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırıldığında pek çok avantaja sahip olduğu görülmektedir. Organik tarımın avantajları şu şekilde sıralanabilmektedir: Organik tarım ile insan sağlığının ve doğal çevrenin korunması hedeflenirken kimyasal ve hormonal ilaç kullanılmadığı için aroma yönünden lezzetli ürünlerin üretimi sağlanmaktadır (Eşiyok ve diğ., 2003; Tamer ve diğ., 2003). Organik tarım sayesinde toprak ve su kaynakları korunmakta, toprak verimi arttırılmaktadır (Soydal, 2001). Pest kontrolü doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden gerçekleştirilmektedir (Soydal, 2001). Fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit gibi çiftlik ve enerji girdilerine ihtiyaç duyulmadığı için daha düşük maliyetle üretim yapılabilmektedir (Eşiyok ve diğ., 2003; Soydal, 2001). Üretici geliri ürüne bağlı olarak ortalama %10 oranında artmaktadır (Aydemir, 2003; Tamer ve diğ., 2003). 3

36 Organik tarım ürünleri yapılan anlaşmalar dolayısıyla sözleşmeli olarak üretildikleri için tüm ürünün alınması garanti edilmektedir (Aydemir, 2003; Tamer ve diğ., 2003). Organik ürünlerin ihraç fiyatları geleneksel ürünlerden yaklaşık %10-20 oranında daha yüksektir ve ekolojik ürünlerin ihracatı ile ülkemiz tarım ürünleri için ilave bir ihracat kapasitesi yaratılmaktadır (Eşiyok ve diğ., 2003; Tamer ve diğ., 2003). Özel bilgi isteyen organik tarım modeliyle bu konuda eğitim almış kişiler için yeni istihdam alanlar sağlanmaktadır. Ayrıca, çiftçilerin bu özel tarım şekliyle ilgili bilgilendirilirken daha bilinçli tarımsal uygulamaların yapılması da sağlanacaktır. Organik tarım toprağın bilinçsiz kullanımı sonucu görülen çoraklaşmanın ve erozyonun önlenmesinde de rol oynamaktadır (Aydemir, 2003; Tamer ve diğ., 2003). Organik tarımın dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilmektedir: Organik tarım alanlarının eskiden konvansiyonel tarım yapılan alanlar olması nedeniyle toprağın ve çevrenin hastalık ve zararlılarla kontamine olması söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple, organik tarıma geçilmeden önce en az 2-5 yıllık bir ön süreye gerek duyulmaktadır (Öğüt, 2004; Eşiyok ve diğ., 2003). Organik tarımda özellikle ülkemizde karşılaşılan önemli sorunlardan biri de arazilerin çok küçük, parçalı ve birbirine yakın olmasıdır. Organik tarım yapılan işletmenin yakınlarında geleneksel işletmelerde kullanılan kimyasallardan etkilenmemesi mümkün değildir. Bu sebeple, organik tarım yapılacak arazinin konumlandırılması çok önemlidir (Aydemir, 2003; Tamer ve diğ., 2003). Genç nüfusun, tüketim düzeyinin ve çeşitliliğin sürekli artması ve çevre ülkelerin hemen hepsinin tarımsal ürün talepleri nedeniyle verimde meydana gelebilecek azalma göz önüne alındığında organik tarımın kısa vadede gelişmesi zor görünmektedir (Aydemir, 2003; Tamer ve diğ., 2003). Tarım ürünlerinde hastalık etkeni olan zararlılar çok çeşitli oldukları için her üründe organik tarımın uygulanması geleneksel yöntemlerin uygulanması kadar kolay olmamaktadır (Eşiyok ve diğ., 2003). Organik tarım ve gıdaların yeni bir konu olması dolayısıyla iç piyasada talep azlığı söz konusudur ve tüketicilerin bu konuyla ilgili bilinçlendirilmeleri gerekmektedir (Aydemir, 2003; Tamer ve diğ., 2003). 4

37 1.5 Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada organik tarımın ilk uygulamaları 1910 lu yıllarda Đngiltere de başlamıştır yılında Almanya da biyodinamik tarım enstitüsü kurulmuş, çiftlik dışından en az girdi kullanılarak tarım yapılması çalışmaları ise 1930 lu yıllarda Đsviçre de yapılmış ve bu şekilde Avrupa da ilk kontrollü üretim başlamıştır (Eşiyok ve diğ, 2003; Tamer ve diğ., 2003). Çevre ile uyumlu bir üretim biçimi olan organik tarım bilincinin dünyada hızla gelişmesi, ekolojik tarım hareketlerini örgütlemeye yönlendirmiştir. Bu amaçla ekolojik tarım hareketlerinin gelişimini sağlıklı bir şekilde yönlendirmek için gerekli standart ve yönetmelikleri oluşturmak üzere 1972 de Almanya da Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFAOM) kurulmuştur. Ekolojik tarımda temel ilkeler olarak geliştirilen kurallar genel kurul tarafından kabul edilerek 1998 yılında yürürlüğe girmiştir (Siderer ve diğ., 2005; Yiğit, 2005; Dervişoğlu ve diğ., 2004). Oganik ürünlerin dünya ticareti 1980 li yıllarda geliştiği halde 1990 lı yılların sonlarında özellikle deli dana, dioksin ve genetik yapsısı değiştirilmiş organizmalar, transgenik ürünler gibi konulara karşı duyulan endişe ve tepkiler nedeni ile organik ürünler için tüketici talebinde çok ciddi artışlar meydana gelmiş ve organik tarım, birçok uluslararası kuruluşun gündemine girmiştir (Er, 2009). Dünyada organik tarım, Asya da 30 ülkede, Afrika da 30 ülkede, Orta Amerika da ve Karayipler de 20 ülkede, Güney Amerika da 10 ülkede, Avusturya ve Pasifik te 5 ülkede, Güney Amerika da 10 ülkede ve ayrıca Avrupa daki pek çok ülke ile Birleşik Devletler ile Kanada dahil toplam 130 ülkede yapılmaktadır (Atlı, 2005). Organik tarım yaklaşık 25 milyon hektar alan içerisinde, üretici tarafından yapılmaktadır. Organik üretimde en çok üretim alanı ayıran ülkeler arasında 10 milyon hektar alanla (%45,6) Avustralya birinci, 2.96 milyon hektar alanla (%13,9) Arjantin ikinci ve 1,7 milyon hektar alanla (%5) Đtalya nın üçüncü sırada yer aldığı bildirilmektedir (Zer ve diğ., 2005; Willer ve Yussef, 2004; Aydemir, 2003). Şekil 1.1 de dünyada kıtalara göre organik tarım alanlarının dağılımı verilmiştir. 5

38 Şekil 1.1 : Dünyada kıtalara göre organik tarım alanlarının dağılımı (Atlı, 2005). Dünyada organik ürün pazarı 26 milyar US $ dır ve yıllık artış hızı ülkelere göre % 5-40 arasında değişim göstermektedir. Her ülke dış pazar için rekabet edebildiği ürünlere yönelerek dar yelpazede üretim yapmaktadır (Ünlü, 2008; Erdem, 2006). Günümüzde Avrupa ülkelerindeki tarım alanlarının %2-4 ünde organik tarım yapılmaktadır (Er, 2009; Tarakçıoğlu ve Koç, 2005) lardan sonra organik gıda satışları pek çok ülkede %20-35 oranında artmasına rağmen organik gıdaların pazar payının oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Yüksek ürün fiyatları, organik sistemler ve logo hakkında bilgisizlik, ürünlerin az bulunur olması, satış noktalarının azlığı, organik standartlar ve etiketlemedeki düzensizlikler satışların artmamasındaki temel nedenler olarak göze çarpmaktadır (Candemir, 2005; Dervişoğlu ve diğ., 2004). Dünya genelinde sebze, yoğurt, tavuk yumurtası, meyve, ekmek, süt, bebek maması, tropikal meyveler, peynir, meyve suları ve meyveli içecekler organik ticaretinde en popüler 10 ürün olarak sayılmaktadır (Candemir, 2005; Dervişoğlu ve diğ., 2004). AB ülkelerinde toplam organik tarla bitkileri alanında en büyük pay, %54,1 ile tahıllar grubuna aittir. Bunu % 6,4 ile baklagiller grubu, % 4,7 ile yağlı tohumlar ve % 2,1 ile yumru bitkiler grubu izlemektedir. AB baklagillerin üretim alanının % 40,9 u, yumru bitkiler alanının %36,7 si, tahıllar ve yağlı tohumlar alanının da %30 dan fazlası Almanya da bulunmaktadır (Atlı, 2005). Ülkemizde ise organik tarıma ilişkin ilk uygulama 1984 de Ege Bölgesinde organik yöntemler ile üretilen kuru incir ve kuru üzüm üretiminde gerçekleştirilmiştir. 6

ORGANĠK BUĞDAY EKMEĞĠNĠN KARAKTERĠZASYONU. DOKTORA TEZĠ Dilek ARDUZLAR. Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği

ORGANĠK BUĞDAY EKMEĞĠNĠN KARAKTERĠZASYONU. DOKTORA TEZĠ Dilek ARDUZLAR. Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORGANĠK BUĞDAY EKMEĞĠNĠN KARAKTERĠZASYONU DOKTORA TEZĠ Dilek ARDUZLAR Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği Programı : Gıda Mühendisliği ARALIK 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI Elif Şeyma Uslu, Fatih Törnük Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Cephalaria nın bir türü olan pelemir, buğday tarlalarında yabani

Detaylı

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Unun protein kalitesi ve miktarı Unun normal nişasta ve zedelenmiş nişasta miktarı Unda bulunacak enzim miktarı (diastatik aktivitesi) Unun

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri

Detaylı

Tahıl Teknolojisi ve Kalite Kontrolü. Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci Ders Notları

Tahıl Teknolojisi ve Kalite Kontrolü. Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci Ders Notları Tahıl Teknolojisi ve Kalite Kontrolü Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci 2015-2016 Ders Notları BUĞDAYDA KALİTE KRİTERLERİ 2015-2016 Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci 36 1. Fiziksel Kalite Kriterleri: a) Hektolitre Ağırlığı:

Detaylı

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Ekmeğin besin değeri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Ekmek tam bir besin kaynağıdır. b. Ekmekte sadece E vitamini ve mineral maddeler

Detaylı

BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ

BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ Buğdayların çeşitli amaçlarla kullanımları sırasında, standardizasyon ve kalitelerinin tanımlanabilmeleri için fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikler olmak üzere üç grup altında toplanan ölçütlerden

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SEÇİLMİŞ YUMUŞAK EKMEKLİK BUĞDAY HATLARINDA BİSKÜVİLİK KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yaşar KARADUMAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Tahıl ve Un Kalite Kontrolündeki Önemli noktalar where quality is measured.

Tahıl ve Un Kalite Kontrolündeki Önemli noktalar where quality is measured. Tahıl ve Un Kalite Kontrolündeki Önemli noktalar 1 Gündem Giriş: Tahıl işleme süresince kalite kontrol, Standart kalite test metotları, Fırıncılık ve Değirmencilik Sektöründeki Standart Testler Tahıl ticareti

Detaylı

HUBUBAT LABORATUARI GELİŞTİRME PROJESİ

HUBUBAT LABORATUARI GELİŞTİRME PROJESİ DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HUBUBAT LABORATUARI GELİŞTİRME PROJESİ (TRC2/14/SANAYİ/0003) Proje Koordinatörü: Hanifi EREN Bu kitapçığın içeriğinde yer alan bilgiler sadece Diyarbakır Ticaret Borsası nı bağlar.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

Ekmeklik Un Buğday Ununun Bileşenleri

Ekmeklik Un Buğday Ununun Bileşenleri BUĞDAY UNU yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların (TS 2974) tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen üründür. Buğday kalitesi ile öğütüldüğü unun kalitesi arasında sıkı bir ilişki

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Buğdayın Türü. b. Unun randımanı. c. Presleme. d. Suyun yapısı. a. Tuz. b. Yağ. c.

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Buğdayın Türü. b. Unun randımanı. c. Presleme. d. Suyun yapısı. a. Tuz. b. Yağ. c. ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı ekmeklerden değildir? a. Zenginleştirilmiş ekmek b. Yöresel ekmek c. Tıbbi ekmek d. Hafif ekmek 2. Tahıl unlarına,

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR ANALİZLER 1.1 GENEL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER kodu GM1101 Nem tayini Etüv yöntemi GM1102 Kül tayini Fırın yöntemi kuru yakma GM1103 Protein tayini Kjeldahl

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ 1. KİMYASAL ANALİZLER SN Hizmeti Veren Bölüm / Öğretim Üyesi Analiz Adı Metot Numune Türü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kimya Mühendisliği / Yrd. Doç. Dr. Yeliz

Detaylı

İçerik. 1. Un Üretiminde Enzim Kullanımı. 2. Ekmek ve Unlu Mamullerde Enzim Kullanımı. 3. İyileştirmede Dikkate Alınması Gereken Faktörler

İçerik. 1. Un Üretiminde Enzim Kullanımı. 2. Ekmek ve Unlu Mamullerde Enzim Kullanımı. 3. İyileştirmede Dikkate Alınması Gereken Faktörler 1 İçerik 1. Un Üretiminde Enzim Kullanımı 2. Ekmek ve Unlu Mamullerde Enzim Kullanımı 3. İyileştirmede Dikkate Alınması Gereken Faktörler 4. Enzimler Genel Bakış 5. Farklı Bir Bakış 1. UN ÜRETİMİNDE ENZİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

FARKLI UYGULAMALARIN UNUN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTA İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI UYGULAMALARIN UNUN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTA İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ FARKLI UYGULAMALARIN UNUN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTA İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cihadiye CANDAL Cihadiye Candal*, Özlem Kılıç, Mustafa Erbaş Akdeniz Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya cihadiyecandal.09@gmail.com

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NUMUNE KAYIT SERVİSİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 1 1. KAYIT 2. NUMUNE ALIMI 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ H Ü S A M E T T İ N A L İ Ç A Ğ L A R G E N E L M Ü D Ü R Y A R D I M C I S I G E N Ç D E Ğ I R M E N A. Ş. TAVLAMA Tavlama; tanenin nem düzeyini

Detaylı

Doğadan sofralarınıza gelen lezzet

Doğadan sofralarınıza gelen lezzet Doğadan sofralarınıza gelen lezzet ÖZ UN Gıda San.Tic.A.Ş., kapasitesi ile Türkiye ve Ortadoğu nun tek çatı altında kurulmuş olan en büyük üretime sahip un fabrikası konumundadır. Günlük 1200 tonluk üretim

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

İDMA 2015 SONUÇ RAPORU. www.idma.com.tr. Parantez Fuarcılık / Fair

İDMA 2015 SONUÇ RAPORU. www.idma.com.tr. Parantez Fuarcılık / Fair İDMA 2015 SONUÇ RAPORU 6. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 23-26 Nisan 2015 İstanbul Fuar Merkezi Salon 1-2-3 Yeşilköy

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No:2010/83. Tahıl İşleme Laboratuvarının Kurulması

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No:2010/83. Tahıl İşleme Laboratuvarının Kurulması T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2010/83 Tahıl İşleme Laboratuvarının Kurulması Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZBEY Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper)

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper) Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı,

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı, HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Buğday danesinin kimyasal yapısı: 1. Karbonhidratlar (Mono, oligo ve polisakkaritler) 2. Kompleks karbonhidratlar (Pentozanlar, Hemiselüloz, Selüloz) 3. Azotlu maddeler (Proteinler

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ

BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 83-93, 1997 BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ H. Gürbüz KOTANCILAR İlyas ÇELİK Zeki ERTUGAY Atatürk

Detaylı

Sapore Softgrain Multigrain

Sapore Softgrain Multigrain Sapore Softgrain Multigrain Kullanıma hazır, ekşi hamur ile tatlandırılmış tam tahıllar Yeni fikirleriniz için güvenilir ortağınız Sapore Softgrain Multigrain Sağlıklı, leziz ekmekler için... Ekşi hamur

Detaylı

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi Seydi Aydoğan Mehmet Şahin Aysun Göçmen Akçacık Seyfi Taner Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Özet

Detaylı

İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANALİZ FİYATLARI LİSTESİ (2015)

İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANALİZ FİYATLARI LİSTESİ (2015) A. KİMYASAL ANALİZLER A1. BESİN ETİKETİ ANALİZLERİ Etüv yöntemi 70 K1001 Nem Tayini Vakumlu etüv yöntemi 70 Distilasyon yöntemi 70 K1002 Kül Tayini Fırın yöntemi kuru yakma 80 Yaş yakma 80 K1003 Protein

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :03 Rev Tarihi :18.05.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Çeneli Kırıcı (Büyük)... 3 Çeneli Kırıcı (Küçük)...

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

KONYA LABORATUAR ve DEPOCULUK, TARIM, GIDA, ENERJİ A.Ş. GIDA LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ ÜRÜN ADI UYGULANACAK ANALİZLER REFERANS METOD *NUMUNE MİKTARI

KONYA LABORATUAR ve DEPOCULUK, TARIM, GIDA, ENERJİ A.Ş. GIDA LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ ÜRÜN ADI UYGULANACAK ANALİZLER REFERANS METOD *NUMUNE MİKTARI KONYA LABORATUAR ve DEPOCULUK, TARIM, GIDA, ENERJİ A.Ş. GIDA LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ ÜRÜN ADI UYGULANACAK ANALİZLER REFERANS METOD *NUMUNE MİKTARI BUĞDAY UNU BUĞDAY YaĢ-Gluten Ġndeks Tayini AACC 38-12

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/026-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde; A.K.Ü.

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

UNLU MAMÜLLERDE TREND ve YENİLİKÇİLİK TUSAF 2017

UNLU MAMÜLLERDE TREND ve YENİLİKÇİLİK TUSAF 2017 UNLU MAMÜLLERDE TREND ve YENİLİKÇİLİK TUSAF 2017 İÇERİK Polen Gıda A. Unlu Mamuller Sektöründe Eğilimler (Trendler) 1. Unlu Mamuller Sektörüne Genel Bakış a. Pazar İncelemesi Dünya & Türkiye 2. Eğilimler

Detaylı

DÖNER SERMAYE ANALİZ LİSTESİ

DÖNER SERMAYE ANALİZ LİSTESİ 2017 - DÖNER SERMAYE ANALİZ LİSTESİ ANALİZLER TL Benzoik asit tayini Titrimetrik Spektrofotometrik Boya tayini Kalitatif 135 Kantitatif 220 Çayda (spektrofotometrik) Doku sertlik tayini Penetrometre Formol

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

İNDE LER IL ÜRÜ İTE KAL VE TAH TAHIL DERS 5:

İNDE LER IL ÜRÜ İTE KAL VE TAH TAHIL DERS 5: DERS 5: TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE KALİTE Standart: Devletin resmi mercileri tarafından hazırlanmış olan ve ürünlerin uyması gereken normları ve kabul sınırlarını belirleyen dokümanlardır. Spesifikasyon:

Detaylı

STANDARD VERİMLİLİK ORANLARI (Madde 322 (2))

STANDARD VERİMLİLİK ORANLARI (Madde 322 (2)) EK 59 STANDARD VERİMLİLİK ORANLARI (Madde 322 (2)) Genel Açıklama: Standard verim oranları yalnızca herhangi bir kalite standardına uyan sağlam, gerçek ve ticari nitelikteki ithal eşyaya ve ikame ürünlerinin

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :02 Rev Tarihi :01.02.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYARLI RESİM ANALİZİNİN KULLANIMI YRD. DOÇ. DR. MUTLU ÇELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SU ÜRÜNLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYARLI RESİM ANALİZİNİN KULLANIMI YRD. DOÇ. DR. MUTLU ÇELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYARLI RESİM ANALİZİNİN KULLANIMI YRD. DOÇ. DR. MUTLU ÇELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Son yıllarda gıda tüketimi konusunda tüketicinin daha da bilinçlenmesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. FİYAT LİSTESİ KİMYASAL LER Kod No :LS/16 Rev No :05 Rev Tarihi :01.11.16 Yayın Tarihi :06.11. ADI 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

Analize Değer Katar. Ürün Kataloğu

Analize Değer Katar. Ürün Kataloğu Analize Değer Katar Ürün Kataloğu Uzun Süreli İşbirliği Passion 50 yılı aşkın bir süredir Perten Instruments, tarım sektöründe gelişmiş analitik cihazlarının lider üreticisidir. Büyük sanayicilerin yanı

Detaylı

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesindeki cihazlar, numune hazırlama ve analiz cihazları olarak iki ana gruba ayrılır. 1. NUMUNE HAZIRLAMA 1.1.KIRICILAR : Çekiçli Kırıcı - Çeneli Kırıcı : PRS Makine RETSCH/BB200

Detaylı

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2013.02 Koordinatör:Dr. Fatma

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde

Detaylı

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-500.2015.01 Koordinatör:

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Fatih Öz, Güzin Kaban, Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

Analize Değer Katar Ürün Kataloğu

Analize Değer Katar Ürün Kataloğu Analize Değer Katar Ürün Kataloğu Uzun Süreli İşbirliği Passion 50 yılı aşkın bir süredir Perten Instruments, tarım sektöründe gelişmiş analitik cihazlarının lider üreticisidir. Büyük sanayicilerin yanı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ BAŞLIĞI (EN FAZLA ÜÇ SATIR OLACAK ŞEKİLDE, TİMES NEW ROMAN YAZI KARAKTERİYLE 12 PUNTO BÜYÜKLÜKTE YAZILACAKTIR) LİSANS

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Hülya GÜL MISIR VE BUĞDAY KEPEĞİNİN HAMUR VE EKMEK NİTELİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ...

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... İÇİNDEKİLER 1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... 1 TOPRAKLAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 TOPRAK ANALİZLERİNİN AMACI ve TARIM YÖNÜNDEN ÖNEMİ... 2 TOPRAK ANALİZ YÖNTEMLERİ... 4 TOPRAK ANALİZLERİNDE HATA KAYNAKLARI...

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I /0 İçerik Matematiksel Modelin Kurulması Grafik Çözüm DP Terminolojisi DP Modelinin Standart Formu DP Varsayımları 2/0 Grafik Çözüm İki değişkenli (X, X2) modellerde kullanılabilir,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5990 TR 5992 Ankara-2016 TR 5990 VE TR 5992

Detaylı