2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU"

Transkript

1 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. MUSTAFA YAMAN MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN V. 1

3 I. Ocak Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2017 mali yılı bütçemiz TL tahmin edilmiştir. Gider bütçesi ve Gelir bütçesi ,00 TL tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise ,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Tablo1 Grafik Mali Yılı Bütçe Performans Sonuçları AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE 2017 Gerçekleşme (Ocak-Haziran) Gerçekleşme Oranı (%) GİDER ,82 30,74 GELİR , ,69 45,29 FİNANSMAN , , GİDER , ,69 GELİR FİNANSMAN , BÜTÇE 2017 Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2

4 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam TL ödenek ayırmıştır mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde ,82 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 30,74 lik kısmını oluşturmaktadır. Yine 2017 mali yılı bütçemiz ,00 TL Gelir tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde ,69 TL gerçekleşmiştir. Gerçekleşen miktar tahmini gelir bütçesinin % 45,29 luk kısmını oluşturmaktadır. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise ,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup ilk altı aylık döneminde gerçekleşme oluşmamıştır. 3

5 A. BÜTÇE GİDERLERİ 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam TL ödenek ayırmıştır mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde ,82 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 30,74 lük kısmını oluşturmaktadır. Gider bütçesinin Ekonomik sınıflandırmaya göre tablo ve grafiği aşağıda göstermiştir. Tablo2 Grafik YILI BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TABLOSU GERÇEKLEŞEN KOD AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE ÖDENEĞİ MİKTAR % ORAN 1 Personel Giderleri ,39 37,30 2 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri ,94 33,05 3 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ,35 39,03 4 Faiz Giderleri ,36 30,81 5 Cari Transfer Giderleri ,32 45,38 6 Sermaye Giderleri ,46 14,16 7 Sermaye Transferleri Borç Verme , BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN MİKTAR 4

6 Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 36 Milyon 308 Bin 840 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 6 Milyon 341 Bin 160 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 117 Milyon 285 Bin TL, Faiz Giderleri için 4 Milyon TL, Cari Transferler için 11 Milyon 421 Bin TL, Sermaye Giderleri için 172 Milyon 863 Bin TL, Sermaye Transferleri 101 Bin 200 TL, Borç Verme için 4 Milyon Bin TL, Yedek Ödenek için de 26 Milyon 10 Bin TL olmak üzere toplam 378 Milyon 331 Bin TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde; Personel Giderleri nde % 37,30, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri nde %33,05, Mal ve Hizmet Alım Giderleri nde % 39,03, Faiz Giderleri nde % 30,81, Cari Transfer giderleri nde % 45,38, Sermaye Giderleri nde %14,16, Borç Vermede % 599,85 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. 5

7 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış azalış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo3 Grafik3 KOD YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI AÇIKLAMA 2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI 1 Personel Giderleri , ,39-18,7 2 Sosyal Güvenlik Kurumları , ,94-26,8 Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alımları , ,35 0,3 Giderleri 4 Faiz Giderleri , ,36-38,82 5 Cari Transfer Giderleri , ,32 40,0 6 Sermaye Giderleri , ,46 36,9 7 Sermaye Transferleri Borç Verme ,7 GENEL TOPLAM , ,82 13, Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Faiz Giderleri Cari Transfer Giderleri Sermaye Giderleri 2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 6

8 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yılları 6 aylık zaman diliminde; Personel giderleri % 18,7 lik azalışla ,52 TL den ,39 TL ye düşmüştür. Sosyal güvenlik kurumları giderleri % 26,8 lik azalışla ,70 TL den ,94 TL ye düşmüştür. Mal ve hizmet Alımları giderleri % 0,3 lük artışla ,19 TL den ,35 TL ye çıkmıştır. Faiz giderleri % 38,82 lik azalışla ,46 TL den ,36 TL ye düşmüştür. Cari transfer giderleri % 40 lık artışla ,49 TL den ,32 TL ye çıkmıştır. Sermaye giderleri % 36,9 luk artışla ,07 TL den ,46 TL ye çıkmıştır. Sermaye Transferleri 2016 yılı altı aylık döneminde TL gerçekleşirken 2017 yıllı altı aylık döneminde hiç gerçekleşme olmamıştır. Borç Verme % 166,7 artışla TL den TL ye çıkmıştır. Toplamda ise ilk altı aylık dönem kapsamında 2017 mali yılı giderleri 2016 yılı Mali yılı giderlerine kıyasla % 15,3 lük artışla ,43 TL den ,82 TL ye çıkmıştır. 7

9 (01) Personel Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 18,7 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sadece mart ayında genel trendin aksine % 10 luk bir artış meydana gelmiştir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo4 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (01) Personel Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,44-43,15 ŞUBAT , ,63-9,58 MART , ,57 10,49 NİSAN , ,68-16,29 MAYIS , ,09-20,89 HAZİRAN , ,98-22,71 TOPLAM , ,39-18, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 8

10 (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 26,8 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo5 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,02-38,0 ŞUBAT , ,26-21,5 MART , ,88-16,0 NİSAN , ,74-29,3 MAYIS , ,70-17,6 HAZİRAN , ,34-31,0 TOPLAM , ,94-26, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

11 (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 0,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir yılı ilgili kalem türünde 2016 yılına nazaran Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında artış meydana gelirken, Şubat ve Haziran aylarında ise azalma meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo6 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,03 19,7 ŞUBAT , ,65-8,0 MART , ,04 6,6 NİSAN , ,37 3,9 MAYIS , ,24 1,1 HAZİRAN , ,02-7,5 TOPLAM , ,35 0, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 10

12 (04) Faiz Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 42,8 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo7 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (04) Faiz Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,71-41,7 ŞUBAT , ,81-31,1 MART , ,96-48,5 NİSAN , ,65-37,2 MAYIS , ,78-36,3 HAZİRAN , ,45-65,80 TOPLAM , ,36-38, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

13 (05) Cari Transfer Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Cari Transfer Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 40,0 lık oranında bir artış gerçekleşmiştir yılı ilgili kalem türünde 2016 yılına nazaran Ocak, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında artış meydana gelirken; Şubat ve Mart aylarında ise azalma meydana gelmiştir. Cari Transfer Giderlerinde aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo8 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (05) Cari Transferler AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,45 91,6 ŞUBAT , ,98-28,1 MART , ,79-17,4 NİSAN , ,05 157,5 MAYIS , ,74 12,6 HAZİRAN , ,31 37,8 TOPLAM , ,32 40, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

14 (06) Sermaye Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 36,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo9 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (06) Sermaye Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,07 191,5 ŞUBAT , ,15 83,2 MART , ,14-22,9 NİSAN , ,27 7,0 MAYIS , ,47-6,7 HAZİRAN , ,36 30,7 TOPLAM , ,46 36, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

15 (07) Sermaye transferleri ile (08) Borç Verme 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye transferinde hiç gerçekleşme meydana gelmezken, 2016 yıllının aynı dönemi kapsamında Mayıs ayında TL gerçekleşme oluşmuş ve toplamda 2016 yıllı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferleri giderlerinde TL gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminde ise; 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Ocak ayında TL, Mart ayında TL, Nisan ayında TL olmak üzere toplam TL gerçekleşme oluşmuştur Mali yıllı Ocak-Haziran Döneminde ise; Şubat ayında TL ve Mayıs ayında TL olmak üzere toplamda TL gerçekleşme meydana gelmiştir Mali yıllı ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminin 2016 mali yılının aynı dönemine kıyasla % 166,7 lik bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin ve Borç Verme nin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Mali Yılları Ocak-Haziran (07) Sermaye Giderleri ve (08) Borç Verme Sermaye Transferleri Borç Verme AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

16 B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz 2017 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için ,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için TL, Diğer Gelirler için ,00 TL olmak üzere toplam ,00 gelir tahmin edilmiştir Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir Tablo11 Grafik MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK(Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ GELİR TÜRÜ 2017 BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞEN ORAN % 01-VERGİ GELİRLERİ , ,05 60,1 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,03 16,7 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 303,0 05-DİĞER GELİRLER , ,61 45,9 TOPLAM , ,69 45, BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞEN 15

17 2017 Mali yılı ,00 TL tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre altı aylık döneme bakacak olursak; 01-VERGİ GELİRLERİ i kaleminde ,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,05 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 60,1 dir. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ inde ,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,03 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 16,7 dir. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERi inde TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,00 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 303 tür. 05-DİĞER GELİRLER kaleminde ,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,61 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 45,9 dur. TOPLAMDA İSE BELEDİYEMİZ 2017 Mali yıllı ,00 gelir tahmin etmiş ve ilk altı aylık dönemde ,69 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 45,3 tür yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış azalış oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. 16

18 Tablo12 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,41 16,5 ŞUBAT , ,00 11,3 MART , ,04 8,3 NİSAN , ,18 4,7 MAYIS , ,71 5,3 HAZİRAN , ,35 20,4 TOPLAM , ,69 11, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

19 01-VERGİ GELİRLERİ Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde vergi gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo13 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Vergi Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,79-49,4 ŞUBAT , ,93-41,3 MART , ,18-26,9 NİSAN , ,27-17,7 MAYIS , ,54-34,8 HAZİRAN , ,34-62,1 TOPLAM , ,05-42, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

20 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo14 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Teşebbüs ve Mülkiye Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,05 33,0 ŞUBAT , ,60 89,7 MART , ,19 5,5 NİSAN , ,31 91,0 MAYIS , ,32 61,9 HAZİRAN , ,56 49,4 TOPLAM , ,03 53, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

21 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve yardımlar İle Özel Gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo15 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 0,0 ŞUBAT ,0 MART 0,0 NİSAN ,00 433,5 MAYIS 0,0 HAZİRAN ,0 TOPLAM , , GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 20

22 05-DİĞER GELİRLER Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo16 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,57 17,8 ŞUBAT , ,47 11,3 MART , ,67 8,3 NİSAN , ,60 2,4 MAYIS , ,85 5,8 HAZİRAN , ,45 14,9 TOPLAM , ,61 10, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

23 C. FİNANSMAN 2017 mali yılı Finansmanın Ekonomik sınıflandırması ,00 TL öngörülmüş ve bu miktarın tamamı iç borçlanma olarak meclis karar alınmıştır mali yılı ilk altı aylık döneminde iç borçlanmada hiç gerçekleşme olmamıştır. Yine 2016 mali yıllında TL iç borçlanma öngörülmüş ve ilgili dönemde gerçekleşme meydana gelmemiştir. Belediyemizin finansman ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo MALİ YILLARI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 2016 BÜTÇE 2017 BÜTÇE 2016 OCAK-HAZİRAN 2017 OCAK HAZİRAN GENEL TOPLAM , ,82 İÇ BORÇLANMA ,00 Kullanım Ödeme 22

24 II Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması, bütçe gelirlerinde performans artırılması amacıyla gerekli faaliyetlerimize devam edilmiştir Mali Yılı bütçe performansında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlama doğrultusunda proje ve faaliyetler yürütülmüştür yılında uygulanması planlanan 146 projen Haziran ayı sonu itibariyle Yürütülen proje ve faaliyetlerden 38 adedi tamamlanmıştır. 71 projenin uygulama ve yapımları devam etmektedir. Yol yapım, bakım ve onarımları ile ilgili 4 projelerimiz hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. 23

25 III Temmuz Aralık Dönemine ait Beklenti ve Hedeflerimiz: A. Bütçe Giderleri: Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yol sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo18 Grafik YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI KOD AÇIKLAMA 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ Tahmini Gerçekleşme Oranı % 1 Personel Giderleri , ,21 78,70 2 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri , ,43 69,73 3 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri , , Faiz Giderleri , , Cari Transfer Giderleri , ,68 207,70 6 Sermaye Giderleri , ,50 128,84 7 Sermaye Transferleri Borç Verme ,85 9 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM , ,18 114, yıl sonu itibariyle TL. Gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ 24

26 1. Personel Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,39 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde ,21 TL. Olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %78,70 i olacağı tahmin edilmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait Prim Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,94 TL. olan sosyal güvenlik kurumlarına ait prim giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,43 TL. Olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik kurumlarına ait prim giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %69,73 ü olacağı tahmin edilmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,35 TL. olan mal ve hizmet alımları giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,72 TL. Olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %106 ı olacağı tahmin edilmektedir. 4. Faiz Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,36 TL. olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,64 TL. Olması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5. Cari Transferler: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,32 TL. olan Cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,68 TL. Olması beklenmektedir. Cari transferlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %207,70 i olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,46 TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,50 TL. Olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %128,84 ü olacağı tahmin edilmektedir. 25

27 7. Sermaye Transferleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye transferi yapılmamıştır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde TL. Olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 8. Borç Verme: Ocak-Haziran 2017 döneminde TL olan borç verme giderinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde TL. Olması beklenmektedir. Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %599,85 i olacağı tahmin edilmektedir. 26

28 B. Bütçe Gelirleri Gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo19 Grafik YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ KOD Gelir Türü 2017 Toplam Gelir Tahmini 2017 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ Tahmini Gerçekleşme Oranı % 1 Vergi Gelirleri , , ,92 127,92 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,89 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel , ,74 Gelirler 5 Diğer Gelirler , , , Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 0 GENEL TOPLAM , , ,31 91, yılı bütçesinde ön görülen gelirlerin; Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %91,57 inin gerçekleşmesi beklenmektedir Toplam Gelir Tahmini 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ 27

29 1. Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,35 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,92 TL. Olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %127,92 i olacağı tahmin edilmektedir. 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,03 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık TL. Olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %34,89 u olacağı tahmin edilmektedir. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde ,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık TL. Olması beklenmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %101,74 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5. Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde ,61 TL olan Diğer gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,39 TL. Olması beklenmektedir. Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye geliri olmamıştır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de sermaye geliri beklenmemektedir. 08. Alacaklardan Tahsilat Ocak-Haziran 2017 döneminde Alacaklardan tahsilat bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de Alacaklardan tahsilat tahmini yapılmamıştır. C. Finansman Gider 2017 yılı bütçe ödeneği : TL Yılsonu gerçekleşmesi beklenilen : TL. Gelir 2017 Yılı başlangıcı öngörülen : ,00 TL. Yılsonu beklenen gerçekleşme : TL 28

30 Yıl sonu itibariyle gider bütçesinin gelir bütçesini TL. Aşması beklenmektedir. Ayrıca Gider bütçesindeki bu artışa bağlı olarak Temmuz 2017 ayında ek ödenek olarak TL. ilave bütçe oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLERCEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 2017 döneminde Belediyemiz kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecektir. Ocak-Haziran 2017 döneminde olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Mardin imize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Yılın ikinci yarısında da 2017 mali yılı bütçe performans programında belirlenen performans hedefleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir. 29

31 EKLER EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%) ORANI * (%) PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , ,03 364, , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , , , ,60 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , , HAZİNE YARDIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , ,97 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

32 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ?? 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME * (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,69 0,11 49,10 45,29 54,71 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,05-0,42 59,86 60,08 39, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , ,62-0,96 126,82 2,59 97, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , ,97 0,06 59,93 51,93 48, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar , , , , , , , , , , , , , ,46-0,50 53,45 125,13-25, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,03 0,60 43,26 16,71 83, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,66 2,94 24,05 8,96 91, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , ,30-0,19 59, Kurumlar Karları , ,00 0,15 49, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,07 0,40 45,83 59,77 40, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , ,00 26,25 37,42 303,03-203, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , ,11-198, Proje Yardımları , , ,13 37,42 317,82-217, Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,61 0,10 49,02 45,86 54, Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,23-0,47 58,59 23,92 76, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0,13 48,51 46,92 53, Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , ,94 0,82 49,41 99,41 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,34-0,35 80,78 27,70 72,30 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 1

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2016 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimiz ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2016 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri...3

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01. Personel Giderleri... 5

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI K URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 İçindekiler I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri... 2 01. Personel Giderleri... 4 02. SGK Devlet

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 İçindekiler I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe... 2 01. Personel... 4 02. SGK Devlet Primi... 4 03. Mal

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2018 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 TABLOLAR LİSTESİ...3 ŞEKİLLER LİSTESİ...3 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI TEMMUZ 216 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3

SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 GİRİŞ... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 5 1. Personel Giderleri... 8 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 3.

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda Stratejik Yönetim anlayışının temelini oluşturan

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SELAHADDİN-İ EYYUBİ MAH. AYDINLIK CAD. NO: POSTA KODU:2 MERKEZ/BİNGÖL

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU TEMMUZ 2016 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. SGK

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / TARSUS İçindekiler TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı, 30 uncu maddesi

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda Stratejik Yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 219 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İçindekiler I-OCAK-HAZİRAN 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...3 A.BÜTÇE GİDERLERİ...3 1. PERSONEL GİDERLERİ...5 2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2017 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 5 01. Personel

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2016 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KONUSUNDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KONUSUNDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30.2.HAC.0.70.82.00/1534 Tarih : 10/08/2006 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KONUSUNDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU Bilindiği üzere,

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2008 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-Bütçe Giderleri 2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde giderlerde

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 212/Ankara GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 I-OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2012

Detaylı

TÜRKOĞLU BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKOĞLU BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler,

Detaylı