İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM"

Transkript

1 İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR AKLAŞIM * Arş.Gör. Eyup Sertaç AAZ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Dünyada hemen her milletin bir milli marşı bulunmaktadır. Milli marşlar; milletlerin bağımsızlık, birliktelik, kararlılık, cesaret ve benzeri asil duygularının bir nevi sembolü olarak görülür. İstiklal Marşı mız da milli ve ulvi duyguların yoğunluğunun yanı sıra çok zengin dil özelliklerini de bünyesinde barındırır. Bu çalışmada, böylesine kıymetli bir eseri toplumumuza kazandıran Mehmet Akif ERSO u anmak ve İstiklal Marşı nı dilbilimsel açıdan inceleyerek dil zenginliklerini tekrardan gözler önüne sermek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, milli marşımız metin dilbilimsel olarak üç aşamada incelenmiştir. İlk aşamada ses araçları, ikinci aşamada kelimeler morfolojik bağlamda, üçüncü aşamada ise cümle yapısı olarak incelenmiştir. Anahtar kelimeler : Mehmet Akif ERSO, İstiklal Marşı, Dilbilim ABSTRACT Every nation has a national anthem in the world. National anthem could be seen as a sort of symbol of nations nobel feelings such as independence, unity, determination, and courage. Our national anthem also embodies a wide variety of language features as well as deep national and moral feelings. In this study, it is aimed to commemorate Mehmet Akif ERSO who gave independence anthem as a gift to our society, and it aims to display rich language features of it again through analyzing in terms of linguistic elements. For this purpose, our national anthem is analyzed at three levels; firstly vocal features are examined through sound devices, secondly words are analyzed morphologically and at the last level, whole anthem is analized in terms of syntactic features. Key words : Mehmet Akif ERSO, Independence Anthem, Linguistics Savaş ortamında milletimizin içindeki istiklal ateşini alevlendirecek, mücadele azmini güçlendirecek, milletimizi tek yürek, tek yumruk haline getirecek manevî bir güce bir istiklal marşına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü bu konuyu Maarif Vekili ne açar, askerlerimizin ve milletimizin şevk ve heyecanını artıracak bir millî marş yazdırılmasını ister. Bu amaçla; günümüzdeki adıyla Millî Eğitim Bakanlığı * Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi

2 tarafından bir şiir yarışması düzenlenmesi ve birinci seçilen şiirin şairine yüklü miktarda ödül verilmesi kararlaştırılır. arışmaya dönemin şair ve aydınları 724 şiir gönderir; ancak bu şiirler Türk milletinin istiklal uğruna verdiği mücadelenin büyüklüğünü, ruhunu, heyecanını yansıtabilecek güç ve değerde bulunmaz. O yıllarda tanınmış bir şair ve aynı zamanda Burdur milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy, bir milletin istiklal marşının para için yazılamayacağını düşündüğünden kazanacak kişiye verilecek olan yüklü para ödülü nedeniyle bu yarışmaya katılmamıştır. Akif in bu nedenle yarışmaya katılmadığını öğrenen Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey, konuyla yakından ilgilenir, kendisiyle bizzat görüşür. Sonunda Mehmet Akif, para ödülünü almamak şartıyla yarışmaya katılmaya ikna olur. Mehmet Akif, şiirini Tacettin Dergâhı nın soğuk duvarları arasında ve TBMM nin sıralarında kısa bir sürede tamamlar. 12 Mart 1921 de Türk milletinin istiklal marşını seçmek için TBMM de oylama yapılır. Mehmet Akif in şiiri, alkışlar eşliğinde ve dört defa ayakta dinlenerek kabul edilir. Mehmet Akif, İstiklal Marşı nı kahraman ordumuza ithaf eder ve : Bu şiir bana değil, milletime aittir. diyerek İstiklal Marşı nı Safahat adlı kitabına koymaz. ine yarışma sonunda kendisine zorla verilen parayı da büyük bir fedakârlık örneği göstererek fakir çocuk ve kadınlara meslek öğretmek üzere kurulan Darülmesai ye bağışlar. İstiklal Marşı, Mustafa Kemal in önderliğinde Türk milletinin verdiği ölüm kalım mücadelesini, Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü, bayrak sevgisini, vatanımızın güzelliğini dile getiren eşsiz bir şiirdir. Milletimizin gönlünde İstiklal Marşı çok yüksek bir manevi değere sahiptir. Adeta Türk milletinin azmini, cesaretini, gücünü, zekâsını gösteren bir bağımsızlık simgesidir. 1 Aruz ölçüsüyle Osmanlıca olarak yazılan İstiklal Marşımız, on bölümden ve kırk bir dizeden oluşmaktadır. İstiklâl Marşı gerek dil, gerekse şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki millî marşların hiçbiriyle ölçülemeyecek kadar üstün ve zengin bir şiirdir. Bu çalışmada İstiklal Marşı mız dil özellikleri açısından incelenerek Mehmet Akif in dili kullanmadaki ustalığı ve dile hâkimiyeti ortaya konulmaya çalışılmıştır. İSTİKLÂL MARŞI (Başlık) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; (1) Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. (2) O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; (3) O benimdir, o benim milletimindir ancak. (4) Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! (5) Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? (6) Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... (7) Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! (8) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. (9) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! (10) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. (11) ırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. (12) 1 Sakça, Bülent, İstiklal Marşının Kabulü ve Önemi, (Erişim tarihi )

3 Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, (13) Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. (14) Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, (15) Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? (16) Arkadaş! urduma alçakları uğratma, sakın. (17) Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. (18) Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... (19) Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. (20) Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: (21) Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. (22) Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: (23) Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. (24) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? (25) Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! (26) Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, (27) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. (28) Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: (29) Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. (30) Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- (31) Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. (32) O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, (33) Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, (34) Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; (35) O zaman yükselerek arşa değer belki başım. (36) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! (37) Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. (38) Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: (39) Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; (40) Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl (41) Mehmet Akif ERSO (ukarıda parantez içerisinde mısralar numaralandırılmıştır. Alt başlıklarda verilen numaralar dilbilimsel verinin yukarıda hangi mısrada geçtiğini göstermektedir.) SES OLALARI yurdumun(2) yumuşaması (td) yurdumun(2) vokal(u/u) tüten(2) milletimin(3) milletimin(3) vokal(i/i)

4 parlayacak(3) (y) dökülen(7) bana(9) ünlü değişmesi (e-a) yırtarım(12) göğsüm(14) ünlü düşmesi(ü) nasıl(15) ünlü birleşmesi milletimindir(4) dökülen(7) vokal(i) gibiyim(11) (y) yırtarım(12) vokal(i) göğsüm(14) vokal(ü) böyle(15) ünlü birleşmesi milletimindir(4) vokal(i/i) hakkıdır(8) Ünsüz türemesi(k) gibiyim(11) vokal(i) garbın(13) yumuşaması(p-b) serhaddim(14) yumuşaması dediğin(16) yumuşaması(k-ğ) olayım(5) (y) hakka(8) Ünsüz türemesi(k) bendimi(11) yumuşaması(t-d) afakını(13) serhaddim(14) Ünsüz türemesi yurduma(17) yumuşaması(t-d) sana(7) ünlü değişmesi (e-a) tapan(8) bendimi(11) vokal(i) afakını(13) (n) serhaddim(14) vokal(i) yurduma(17) vokal(u) sana(19) ünlü değişmesi (e-a) bastığın(21) benzeşmesi(d-t) uğruna(25) ünlü düşmesi(u) yurdumun(32) yumuşaması (t-d) yaşım(34) vokal(ı) dökülen(38) vokal(ü) hakkıdır(40) Ünsüz türemesi(k) hakka(41) Ünsüz vadettiği(19) ünlü düşmesi bastığın(21) yumuşaması(k-ğ) uğruna(25) (n) yurdumun(32) vokal(u) naşım(35) vokal(ı) kanlarımın(38) vokal(ı) bayrağımın(40) yumuşaması(k-ğ) tapan(41) vadettiği(19) benzeşmesi(d-t) diyerek(21) ünlü daralması (e-i) toprağı(26) yumuşaması(k-ğ) üstünde(32) yükselerek(36) düşmesi(k) sana(39) ünlü değişmesi (e-a) bayrağımın(40) vokal(ı) milletimin (41) vadettiği(19) yumuşaması(k-ğ) diyerek(21) (y) göğsüne(30) ünlü düşmesi(ü) üstünde(32) (n) başım(36) vokal(ı) ırkıma(39) hürriyet(40) Ünsüz türemesi(r) milletimin (41) vokal(i) hakkın(20) Ünsüz türemesi(k) oğlusun(23) ünlü düşmesi(u) göğsüne(30) (n) taşım(33) vokal(ı) dökülen(38) ırkıma(39) vokal(ı) hakkıdır(41) Ünsüz türemesi(k)

5 türemesi(k) MORFOLOJİK İNCELEME İSİMLER İstiklâl (B) Marşı (B) şafaklarda (1) sancak (1) yurdumun (2) üstünde (2) ocak (2) milletimin (3) yıldızıdır (3) milletimindir (4) çehreni (5) hilâl (5) Irkıma (6) şiddet (6) celâl (6) kanlarımız (7) hakkıdır (8) Hakk a (8) milletimin (8) istiklâl (8) ezelden (9) çılgın (10) zincir (10) sel (11) bendimi (11) dağları (12) enginlere (12) Garbın (13) afakını (13) çelik (13) duvar (13) iman (14) dolu (14) göğsüm (14) serhaddım (14) var (14) imanı (15) medeniyet (16) dişi (16) canavar (16) yurduma (17) alçakları (17) akın (18) yakın (20) toprak (21) şehit (23) oğlusun (23) azıktır (23) atanı (23) dünyaları (24) vatanı (24) vatanın (25) uğruna (25) şüheda (26) toprağı (26) şüheda (26) canı (27) Cananı (27) varımı (27) Huda (27) vatanımdan (28) dünyada (28) cüda (28) ruhumun (29) İlâhî (29) emeli (29) mabedimin (30) göğsüne (30) namahrem (30) eli (30) ezanlar (31) şahadetleri (31) dinin (31) temeli (31) yurdumun (32) üstünde (32) vecd (33) taşım (33) cerihamdan (34) ilâhî (34) yaşım (34) ruh-ı (35) mücerret (35) yerden (35) naşım (35) arşa (36) başım (36) şafaklar (37) hilâl (37) kanlarımın (38) yok (39) ırkıma (39) yok (39) izmihlâl (39) hakkıdır (40) bayrağımın (40) hürriyet (40) hakkıdır (41) Hakk a (41) milletimin (41) istiklâl (41) İSİM TAMLAMALARI yurdumun üstünde(2) benim milletimin yıldızıdır(3) benim milletimindir(4) milletimin hakkıdır(8) garbın afakını(13) iman dolu(14) Hakk ın vaadettiği(19) vatanın uğruna(25) ruhumun emeli(29) mabedimin göğsüne(30) dinin temeli(31) benim yurdumun üstünde(32) kanlarımın hepsi(38) bayrağımın hakkıdır(40) Milletimin hakkıdır(41)

6 SIFATLAR *Niteleme Sıfatları al (sancak) (1) yüzen (sancak) (1) tüten (ocak) (2) nazlı (hilâl) (5) kahraman (ırkıma) (6) dökülen (kan) (7) tapan (millet) (8) kükremiş (sel) (11) zırhlı (duvar) (13) böyle (iman) (15) dediğin (canavar) (16) kalmış (canavar) (16) Hayâsızca (akın) (18) va dettiği (gün) (19) bastığın (yer) (21) cennet (vatan) (24) cennet (vatan) (25) ebedî (yurt) (32) kanlı (yaş) (34) şanlı (hilâl) (37) dökülen (kan) (38) yaşamış (bayrak) (40) tapan (millet) (41) *İşaret Sıfatları bu (şafak) (1) bu (şiddet) (6) bu (celâl) (6) bu (akın) (18) bu (vatan) (24) bu (vatan) (25) bu (ezanlar) (31) o (zaman) (33) o (zaman) (36) *Sayı Sıfatları son (ocak) (2) tek (diş) (16) bin (secde) (33) *Soru Sıfatları hangi (çılgın) (10) *Belgisiz Sıfatlar bir (iman) (15) bütün (varım) (27) her (ceriham) (34) ZARFLAR *Zaman Zarfları sonra (7) yarın (20) yarından (20) zaman (33) zaman (36) artık (38) ebediyen (39) *Durum Zarfları hür (yaşadım) (9) hür (yaşarım) (9) sakın (uğratma) (17) belki (yarın) (20) belki (yarından) (20) kefensiz (yatanı) (22) tek (vatanımdan) (28) belki (değer) (36) hür (yaşamış) (40)

7 *Miktar Zarfları en (son) (2) bir (gül) (6) binlerce (yatan) (22) ZAMİRLER *Şahıs Zamirleri benim (3) benimdir (4) benim (4) sana (7) ben (9) bana (10) benim (14) sana (19) sen (23) beni (28) senden (29) benim (32) sen (37) sana (39) *İşaret Zamirleri O (3) o (4) o (4) şudur (29) *Soru Zamirleri ne (6) kim (20) kim (25) *Belgisiz Zamirler hepsi (38) EDATLAR ancak (4) beridir (9) gibiyim (11) gibi (14) tek (28) ancak (29) gibi (35) gibi (37) BAĞLAÇLAR da (20) da (24) ki (25) da (27) ki (31) ile (33) de (37) ÜNLEMLER ey (5) arkadaş (17) ey (37) FİİLİMSİLER *Sıfat Fiiller yüzen (1) tüten (2) dökülen (7) tapan (8) kükremiş (11) dediğin (16) kalmış (16) va dettiği (19) bastığın (21) yatanı (22)

8 dökülen (38) yaşamış (40) tapan (41) *Zarf Fiiller sönmeden (2) diyerek (21) Boşanıp (34) yükselerek (36) FİİL KİPLERİ *Geniş Zaman sönmez (1) helâl olmaz (7) yaşarım (9) Şaşarım (10) çiğner (11) aşarım (11) yırtarım (12) sığmam (12) taşarım (12) boğar (15) bilir (20) feda olmaz (25) secde eder (33) değer (36) *Görülen Geçmiş Zaman yaşadım (9) *Gelecek Zaman parlayacak (3) doğacaktır (19) fışkıracak (26) *Şart Kipi alsan (24) sıksan (26) *Gereklilik Kipi inlemeli (32) *Emir Kipi korkma (1) çatma (5) gül (6) ulusun (15) korkma (15) uğratma (17) siper et (18) dursun (18) geçme (21) tanı (21) düşün (22) incitme (23) verme (24) alsın (27) etmesin (28) değmesin (30) dalgalan (37) helal olsun (38) FİİLDE ÇATI *Etken Çatılı Fiiller sönmez (1) korkma (1) çatma (5) kurban olayım (5) gül (6) helâl olmaz (7) yaşadım (9) yaşarım (9) vuracakmış (10) şaşarım (10) çiğner (11) aşarım (11) sığmam (12) yırtarım (12) taşarım (12) korkma (15) boğar (15) ulusun (15) uğratma (17) siper et (18) dursun (18) doğacaktır (19) geçme (21) tanı (21) düşün (22) incitme (23) verme (24) feda olmaz (25) sıksan (26) alsın (27)

9 etmesin (28) değmesin (30) inlemeli (32) secde eder (33) fışkırır (35) değer (36) dalgalan (37) helal olsun (38) *Geçişli Çatılı Fiiller çatma (5) vuracakmış (10) çiğner (11) aşarım (11) yırtarım (12) boğar (15) geçme (21) tanı (21) düşün (22) incitme (23) verme (24) sıksan (26) alsın (27) etmesin (28) *Geçişsiz Çatılı Fiiller sönmez (1) korkma (1) kurban olayım (5) gül (6) helâl olmaz (7) yaşarım (9) yaşadım (9) şaşarım (10) sığmam (12) taşarım (12) ulusun (15) korkma (15) dursun (18) doğacaktır (19) feda olmaz (25) Değmesin (30) inlemeli (32) secde eder (33) fışkırır (35) değer (36) dalgalan (37) helal olsun (38) İSİM ÇEKİM EKLERİ Hal Ekleri * İlgi Hali Eki yurd-um-un(2) millet-im-in(3) ben-im(3) ben-im(4) ben-im-dir(4) millet-im-in(8) garb-ın(13) ben-im(14) vatan-ın(25) ruh-um-un(29) mabed-im-in(30) din-in(31) ben-im(32) yurd-um-un(32) kan-lar-ım-ın(38) bayrağ-ım-ın(40) millet-im-in (41) * Belirtme Hali Eki çehre-n-i (5) bend-im-i (11) dağ-lar-ı (12) afak-ı-n-ı (13) iman-ı (15) alçak-lar-ı (17) gövde-n-i (18) yer-ler-i (21) yat-an-ı (22) ata-n-ı (23) dünya-lar-ı (24) vatan-ı (24) toprağ-ı (26) var-ım-ı (27) can-ı (27) canan-ı (27) ben-i (28) * önelme Hali Eki ırk-ım-a (6) san-a (7) hak-k -a (8) ban-a (10) engin-ler-e (12) urd-um-a (17) uğ(u)r-u-n-a (25) göğ(ü)s-ü-n-e (30) arş-a (36) ırk-ım-a (39) san-a (39) hak-k -a (41)

10 * Bulunma Hali Eki şafak-lar-da (1) üst-ü-n-de (2) dünya-da (28) üst-ü-n-de (32) * Çıkma Hali Eki ezel-den (9) yarın-dan (20) vatan-ım-dan (28) sen-den (29) ceriham-dan (34) yer-den (35) * Eşitlik Hali Eki hayâ-sız-ca (18) bin-ler-ce (22) Çokluk Eki şafak-lar-da(1) kan-lar-ımız(7) dağ-lar-ı(12) engin-ler-e(12) alçak-lar-ı(17) gün-ler(19) yer-ler-i(21) bin-ler-ce(22) dünya-lar-ı(24) ezan-lar(31) şehadet-ler-i(31) kan-lar-ım-ın(38) İyelik Ekleri marş-ı(b) yurd-um-un(2) üst-ü-n-de(2) millet-im-in(3) çehre-n-i(5) ırk-ım-a(6) kan-lar-ımız(7) millet-im-in(8) bend-im-i(11) afak-ı-n-ı(13) göğ(ü)s-üm(14) serhad-d-ım (14) diş-i(16) dediğ-in(16) yurd-um-a(17) gövde-n-i(18) va det-tiğ-i(19) bas-tığ-ın(21) alt-ın-da-ki(22) oğ(u)l-usun(23) uğ(u)r-u-n-a(25) var-ım-ı(27) vatan-ım-dan(28) ruh-um-un(29) emel-i(29) baş-ım(36) Ekeylem el-i(30) mabed-im-in(30) göğ(ü)s-ü-ne(30) şahadet-leri(31) temel-i(31) üst-ü-n-de(32) yurd-um-un(32) taş-ım(33) yaş-ım(34) naş-ım(35) kan-lar-ımın(38) ırk-ım-a(39) bayrağ-ım-ın(40) millet-im-in(41) yıldız-ı-dır(3) ben-im-dir(4) millet-im-indir(4) ne(6) hak-k-ı-dır(8) beri-dir(9) gibi-y-im(11) var(14) canavar(16) oğ(u)l-u-s-un(23) şu-dur(29) var-sa(33) yok(39) yok(39) hak-k-ı-dır(40) hak-k-ı-dır(41)

11 APISI BAKIMINDAN SÖZCÜKLER Basit apılı Sözcükler kork-ma(1) sön-mez(1) bu(1) şafak-lar-da(1) al(1) sancak(1) yurd-um-un(2) üst-ü-n-de(2) en(2) son(2) ocak(2) o(3) ben-im(3) millet-im-in(3) yıldız-ı-dır(3) o(4) ben-im-dir(4) o(4) ben-im(4) millet-im-indir(4) ancak(4) çat-ma(5) çehre-n-i(5) ey(5) hilal(5) kahraman(6) ırk-ım-a(6) bir(6) gül-(6) ne(6) bu(6) şiddet(6) bu(6) celal(6) sana(7) kan-lar-ımız(7) sonra(7) hak-k-ı-dır(8) hak-k -a(8) millet-im-in(8) istiklal(8) ben(9) ezel-den(9) beri-dir(9) hür(9) hür(9) hangi(10) çılgın(10) ban-a(10) zincir(10) vur-acakmış(10) şaş-ar-ım(10) sel(11) gibi-y-im(11) bend-im-i(11) çiğne-r(11) aş-ar-ım(11) yırt-ar-ım(12) dağ-lar-ı(12) engin-ler-e(12) sığ-ma-m(12) taş-ar-ım(12) garbın(13) afak-ı-n-ı(13) sar-mış-sa(13) çelik(13) duvar(13) ben-im(14) iman(14) göğ(ü)-s-üm(14) gibi(14) serhad-d-ım(14) var(14) ulu-sun(15) kork-ma(15) bir(15) iman-ı(15) boğ-ar(15) medeniyet(16) tek(16) diş-i(16) kal-mış(16) canavar(16) yurd-um-a(17) alçak-lar-ı(17) sakın(17) gövde-n-i(18) dur-sun(18) bu(18) doğ-acak-tır(19) san-a(19) gün-ler(19) hak-k -ın(19) kim(20) bil-ir(20) belki(20) yarın(20) belki(20) yarın-dan(20) da(20) yakın(20) yer-ler-i(21) toprak(21) geç-me(21) tanı(21) düşün(22) sen(23) şehit(23) oğ(u)l-u-sun(23) incit-me(23) yazık-tır(23) ata-n-ı(23) ver-me(24) dünya-lar-ı(24) al-sa-n(24) da(24) bu(24) cennet(24) vatan-ı(24) kim(25) bu(25) cennet(25) vatan-ın(25) uğ(u)r-u-n-a(25) ki(25) şüheda(26) toprağ-ı(26) sık-sa-n(26) şüheda(26) can-ı(27) canan-ı(27) bütün(27) var-ım-ı(27) al-sın(27) da(27) huda(27) et-me-sin(28) tek(28) vatan-ım-dan(28) ben-i(28) dünya-da(28) cüda(28) ruh-um-un(29) sen-den(29) ilahi(29) şu-dur(29) ancak(29) emel-i(29) değ-me-sin(30) mabed-imin(30) göğ(ü)-s-ü-ne(30) namahrem(30) el-i(30) bu(31) ezan-lar(31) ki(31) şehadet-ler-i(31) din-in(31) temel-i(31) ebedi(32) yurd-um-un(32) üst-ü-n-de(32) ben-im(32) o(33) zaman(33) vecd(33) ile(33) bin(33) var-sa(33) taş-ım(33) her(34) ceriham-dan(34) ilahi(34) yaş-ım(34) ruh(35) mücerret(35) gibi(35) yer-den(35) naaş-ım(35) o(36) zaman(36) arş-a(36) değ-er(36) belki(36) baş-ım(36) sen(37) de(37) şafak-lar(37) gibi(37) ey(37) hilal(37) artık(38) kan-lar-ımın(38) hepsi(38) ebediyen(39)

12 san-a(39) yok(39) ırk-ım-a(39) yok(39) izmihlal(39) hak-k-ı-dır(40) hür(40) bayrağ-ımın(40) hürriyet(40) hak-k-ı-dır(41) hak-k -a(41) millet-im-in(41) istiklal(41) Türemiş apılı Sözcükler yüz-en(1) sön-meden(2) tüt-en(2) naz-lı(5) dök-ül-en(7) tap-an(8) yaş-a-dı-m(9) yaş-a-r-ım(9) kükre-miş(11) zırh-lı(13) dol-u(14) de-dik-in(16) arka-daş(17) uğra-t-ma(17) haya-sız-ca(18) ak-ın(18) va det-dik-i(19) bas-dık-ın(21) de-y-erek(21) alt-ı-n-da-ki(22) bin-ler-ce(22) fış-kır-acak(26) in-le-meli(32) boş-a-n-ıp(34) kan-lı(34) fış-kır-ır(35) yüksek-l-erek(36) dal-ga-lan(37) şan-lı(37) dök-ül-en(38) yaş-a-mış(40) tap-an(41) par-la-y-acak(3) Birleşik apılı Sözcükler * Birleşik İsimler nasıl(15) böyle(15) * Birleşik Fiiller kurban olayım(5) helal olmaz(7) Siper et(18) feda olmaz(25) secde eder(33) helal olsun(38) CÜMLE BİLGİSİ Korkma! üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. urdumun üstünde tüten en son ocak sönmeden ZT Bu şafaklarda yüzen al sancak sönmez Ö Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz O benim milletimin yıldızıdır. Ö üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu

13 Parlayacak. O benimdir. Ö üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu O benim milletimindir ancak. O ancak benim milletimindir. Ö üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Ey nazlı hilâl, kurban olayım çehreni çatma! CDU CDU B lin Cümle yapısı : İç içe birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz Kahraman ırkıma bir gül. DT ZT Ne bu şiddet, bu celal? Bu şiddet (ve) bu celal ne(dir)? Ö üklemin türü : İsim Anlamı : Soru Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Dökülen kanlarımız sonra sana helal olmaz. Ö ZT DT üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! İstiklâl, Hakk a tapan milletimin hakkıdır. Ö Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu 2 2 Delice, H. İbrahim, Türkçe Sözdizimi, Bayrak Matbaacılık, İstanbul 2003, s

14 Ben ezelden beridir hür yaşadım. Ö ZT ZT Hür yaşarım. ZT Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Ö DT B sizn üklemin türü : Fiil Anlamı : Soru Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Kurallı üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu Bendimi çiğner(im). B lin Aşarım. ırtarım dağları. Dağları yırtarım. B lin Enginlere sığmam. DT

15 Taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Garbın afakını çelik zırhlı duvar sarmışsa benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. ZT Ö Cümle yapısı : Şartlı birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : İsim Anlamı : Şart Ulusun. Korkma! üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz Nasıl böyle bir imanı boğar / Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar böyle bir imanı nasıl boğar? Ö B lin ZT Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : Fiil Anlamı : Soru Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın. Arkadaş, yurduma alçakları sakın uğratma. CDU DT B lin ZT üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz Siper et gövdeni. Gövdeni siper et. B lin Dursun bu hayasızca akın. Bu hayâsızca akın dursun. Ö

16 Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın / Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Hakk ın sana va dettiği günler, kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın doğacaktır. Ö ZT ZT Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. B lin ZT Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Kurallı Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Altındaki binlerce kefensiz yatanı düşün. B lin Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik Sen şehit oğlusun. Ö üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu İncitme (yazıktır) atanı. Atanı incitme. B lin üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz azıktır. üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı verme. ZT CDU B lin Cümle yapısı : Şartlı birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : İsim Anlamı : Şart

17 Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Bu cennet vatanın uğruna kim feda olmaz ki? ZT Ö CDU Cümle yapısı : ki li birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : Fiil Anlamı : Soru Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Toprağı sıksan şüheda fışkıracak, şüheda! ZT Ö Ö Cümle yapısı : Şartlı birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Huda; canı, cananı, bütün varımı alsın da tek, beni dünyada vatanımdan cüda etmesin. Ö B lin CDU B lin DT DT Cümle yapısı : Sıralı bağlı Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli İlâhî, senden ruhumun emeli ancak şudur. CDU DT Ö ZT üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Namahrem eli mabedimin göğsüne değmesin. Ö DT üklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. Şahadetleri dinin temeli (olan) bu ezanlar, benim ebedî yurdumun üstünde inlemeli. Ö DT O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım. Taşım varsa, o zaman vecd ile bin secde eder. ZT ZT ZT Cümle yapısı : Şartlı birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım / Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; İlâhî, kanlı yaşım her cerihamdan boşanıp naşım yerden ruh-ı mücerret gibi fışkırır. CDU ZT Ö DT ZT Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik

18 O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Başım o zaman yükselerek belki arşa değer. Ö ZT ZT ZT DT Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Ey şanlı hilâl sen de şafaklar gibi dalgalan! CDU Ö CDU ZT Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Dökülen kanlarımın hepsi artık helâl olsun. Ö ZT Cümle yapısı : Girişik-birleşik Öğelerin dizilişi : Devrik Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl. İzmihlâl ebediyen sana yok, ırkıma yok. Ö ZT DT DT Cümle yapısı : Sıralı bağlı Öğelerin dizilişi : Devrik üklemin türü : İsim Anlamı : Olumsuz Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hürriyet, hür yaşamış bayrağımın hakkıdır. Ö üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl İstiklâl, Hakk a tapan milletimin hakkıdır. Ö üklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu İsimler 101 İsim Tamlamaları 15 Sıfatlar 39 Niteleme Sıfatları 23 İşaret Sıfatları 9 Sayı Sıfatları 3 Soru Sıfatları 1 Belgisiz Sıfatlar 3 Zarflar 19 Zaman Zarfları 7 Durum Zarfları 9 Sayısı

19 Miktar Zarfları 3 Zamirler 23 Şahıs Zamirleri 15 İşaret Zamirleri 4 Soru Zamirleri 3 Belgisiz Zamirler 1 Edatlar 8 Bağlaçlar 7 Ünlemler 3 Fiilimsiler 18 Sıfat Fiiller 14 Zarf Fiiller 4 Fiil Kipleri 40 Geniş Zaman 15 Görülen Geçmiş Zaman 1 Gelecek Zaman 3 Şart Kipi 2 Gereklilik Kipi 1 Emir Kipi 18 Fiilde Çatı 75 Etken Çatılı Fiiller 38 Geçişli Çatılı Fiiller 15 Geçişsiz Çatılı Fiiller 22 İsim Çekim Ekleri 126 Hal Ekleri 58 İlgi Hali Eki 17 Belirtme Hali Eki 17 önelme Hali Eki 12 Bulunma Hali Eki 4 Çıkma Hali Eki 6 Eşitlik Hali Eki 2 Çokluk Eki 12 İyelik Ekleri 40 Ekeylem 16 apısı Bakımından Sözcükler 249 Basit apılı Sözcükler 209 Türemiş apılı Sözcükler 32 Birleşik apılı Sözcükler 8 Birleşik İsimler 2 Birleşik Fiiller 6 İstiklal Marşı nın dil özelliklerinin incelenmesi sonucunda şunlar tespit edilmiştir: Fiil kipleri arasında en fazla kullanılan kip emir kipidir. Bunun nedenleri arasında emir kipinin özellikleri gösterilebilir. Emir kipi buyuru eydilen veya sözü geçene eydenin nazarî olarak

20 kesin eğilimini duyuran bir kiptir. 3 İnsan en kuvvetli dileklerini emir kipiyle kurar. Sözgelimi dualar hep emir kipiyle kurulur. Akif in bu kipi fazla kullanması onun İstiklal Marşı nı yazarken kesin kararlılığını ifade eder. Bu nedenledir ki İstiklal Marşı Türk milletinin kararlılığının bir göstergesidir. Göze çarpan bir diğer özellik sıfatların özellikle de niteleme sıfatlarının çokluğudur. Durumu, nesneyi, olayı en net ifadelerle tanıtmanın ve açıklığa kavuşturmanın en iyi yolu tasvirden yararlanmadır. Niteleme; bir adı, belli özelliklerini göz önüne alarak, aynı kümede yer alan öteki adlardan ayırmaya (yeni bir alt küme oluşturmaya, küme daraltmaya) ya da bu ad hakkında ek bilgiler vermeye (söz konusu adı yeni bilgilerle donatmaya) yarar. Bilindiği gibi, dilde ad soyut bir kavramdır ve aynı özelliklere sahip bütün birimleri bir küme kapsamında toplamaktadır. ani, tek başına ele alınan ad çok geniş kapsamlıdır. Bir adı kullanıma soktuğumuzda, ona kullanım amacına uygun bir belirlenim değeri vermek gerekir. 4 Tüm bunları yapabilmek için de üstün bir gözlem gücünün olması gerekir ki bu Akif in dikkatini ve usta bir gözlemci olduğunu ortaya koyar. Çok canlı tasvirlerle okuru şiirin dünyasına çeker ve olayları, duyguları okura adeta yeniden yaşatır. Eylemlerden, sıfatlardan, belirteçlerden önce gelerek bunların anlamlarını etkileyen sözcüklere belirteç denir. Belirteçler önüne geldikleri sözcüklerin anlamını yer, ölçü, nitelik, zaman ve soru kavramları bakımından etkiler. 5 İsimlerde olduğu gibi fiillerin de tasvir yoluyla anlatımının daha kestirme ve doğru bir yol olduğunu bilen Akif, zarflardan geniş ölçüde yararlanmıştır. Verilen mücadelenin, çekilen acıların büyüklüğünü ve mutlak kurtuluşun yakın bir zamanda olacağını zarflarla açık şekilde ifade etmiş ve anlatımının kesinliğine katkıda bulunmuştur. Bir varlığın diğerlerinden ayrılan yönünü ve/veya özel durumunu belirtmek için sıfattan başka öğelere de gerek duyulabilir. Çünkü bir varlığın belirtilmek istenen özelliği, bir sıfatla ifade edilecek türden olmayabilir veya düşünülen özelliği karşılayacak bir sıfatımız bulunmayabilir. 6 Bu durumda başvurulacak en iyi yol isim tamlamalarından faydalanmaktır. Akif in oldukça yoğun bir şekilde isim tamlamalarını kullandığı da göze çarpar. Özellikle belirtili isim tamlamalarına yer verişi ifadelerin açıklığına, anlaşılırlığına katkıda bulunmuştur. 3 Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu ayınları, Ankara 2007, s ılmaz, Engin, Havva aman, Niteleme İşlevli Sıfatların Sınıflandırılması Ve Bunların Öğretimiyle İlgili eni aklaşımlar, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi ıl : 2002, Sayı 16, s Hengirmen, Mehmet, Türkçe Temel Dilbilgisi, Engin ayınevi, Ankara 1999, s Demir, Celal, Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin Söz Dizimsel Ve Anlamsal Özellikleri, Turkish Studies, Türkolji Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, S. 4, Güz 2007, s. 1139

21 KANAKÇA 1. BANGUOĞLU, Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK ay., Ankara DELİCE, H. İbrahim, Türkçe Sözdizimi, Bayrak Matbaacılık, İstanbul DEMİR, Celal, Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Özellikleri, Turkish Studies, Türkolji Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, S. 4, Güz HENGİRMEN, Mehmet, Türkçe Temel Dilbilgisi, Engin ay., Ankara Erişim tarihi Erişim tarihi SAKÇA, Bülent, İstiklal Marşının Kabulü ve Önemi, Erişim tarihi ILMAZ, Engin, Havva aman, Niteleme İşlevli Sıfatların Sınıflandırılması ve Bunların Öğretimiyle İlgili eni aklaşımlar, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ıl : 2002, S. 16

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ İLÇESİ OKUL/KURUM ADI : BALIKESİR : Bandırma : (748900) Şehit Öğretmen Mustafa

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU

9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU 9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) Mehmet ÖZBEK brahim ORAK 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen Mehmet Özbek ve İbrahim Orak ile Zafer Dershaneleri

Detaylı

Dünyanın kaderi TAMLAYAN TAMLANAN

Dünyanın kaderi TAMLAYAN TAMLANAN İSİM TAMLAMALARI Dünyanın kaderi TAMLAYAN TAMLANAN Dönüklü kasabası At kuyruğu Evin yanı Demir kapı Arkadaşımın arkadaşının arkadaşı İSİM TAMLAMASININ TÜRLERİ 1. Hem tamlayanı hem tamlananı ek alan isim

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I*

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* Zehra KAVCAR** Bağımsızlık ve özgürlük, toplumların en çok değer verdiği kavramların başında gelir. Çünkü bu değerler, ulus olmanın iik koşuludur. Bağımsız devletler,

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

MİLLÎ MARŞ VE EDEBÎ METİN OLARAK İSTİKLÂL MARŞI

MİLLÎ MARŞ VE EDEBÎ METİN OLARAK İSTİKLÂL MARŞI MİLLÎ MARŞ VE EDEBÎ METİN OLARAK İSTİKLÂL MARŞI Prof.Dr. M.Orhan OKAY E. Yeni Türk Edebiyatı Profesörü Günümüze kadar gelen tarihî bilgilerin ışığında, Türk millî marşı yarışmasına 724 şiirin katılmış

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

ARTVİN/MERKEZ. HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

ARTVİN/MERKEZ. HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARTVİN/MERKEZ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

Mehmet Âkif Ersoy un Hayatı ve İstiklâl Marşı

Mehmet Âkif Ersoy un Hayatı ve İstiklâl Marşı 1 Mehmet Akif Ersoy u Anma Programı İle İlgili Konferans Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu 12.03.2015 Saat: 10:00 Mehmet Âkif Ersoy un Hayatı ve İstiklâl Marşı Mustafa KARABULUT 1 1. Giriş

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

İstiklâl Marşı. igraj-poj.narod.ru

İstiklâl Marşı. igraj-poj.narod.ru İstiklâl Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

MATEMAT K SORU BANKASI

MATEMAT K SORU BANKASI LYS MATEMAT K SORU BANKASI 14 KONU ÖZET 118 KONU TEST TOPLAM 2320 SORU TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri öğretmenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

MECLİS: l (Öğretmen ve Öğrenciler ) DEKOR: (Bir sınıf. Duvarda Atatürk'ün ve Mehmet Akif'in resimleri ve bir bayrak.)

MECLİS: l (Öğretmen ve Öğrenciler ) DEKOR: (Bir sınıf. Duvarda Atatürk'ün ve Mehmet Akif'in resimleri ve bir bayrak.) MECLİS: l (Öğretmen ve Öğrenciler ) DEKOR: (Bir sınıf. Duvarda Atatürk'ün ve Mehmet Akif'in resimleri ve bir bayrak.) ÖĞRETMEN- Sevgili çocuklar! Bugünkü dersimizin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? ÖĞRENCİLER-

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. MEHMET ÖNAL Doç. Dr.

İSTİKLÂL MARŞI. MEHMET ÖNAL Doç. Dr. İSTİKLÂL MARŞI MEHMET ÖNAL Doç. Dr. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

BENiM GÜNLÜĞÜM Öğretim Yılı 2. Dönem 3 ve 4. Sınıflar

BENiM GÜNLÜĞÜM Öğretim Yılı 2. Dönem 3 ve 4. Sınıflar BENiM GÜNLÜĞÜM 2015-2016 Öğretim Yılı 2. Dönem 3 ve 4. Sınıflar www.okulumokullari.k12.tr www.okulumokullari.k12.tr BENİM GÜNLÜĞÜM Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Korkma, sönmez bu

Detaylı

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dergisi(2007), C. XXXVII, İstanbul 2009, s. 22-34 te yayımlanmıştır.

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dergisi(2007), C. XXXVII, İstanbul 2009, s. 22-34 te yayımlanmıştır. Bu makale, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dergisi(2007), C. XXXVII, İstanbul 2009, s. 22-34 te yayımlanmıştır. İstiklâl Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar Azmi Bilgin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Alim GÜR/ hareket programı sunan edebt bir şaheserdir de. Nitekim çoğu edebiyatçımızın kabul ve ifade ettiği üzere istiklal

Yrd. Doç. Dr. Alim GÜR/ hareket programı sunan edebt bir şaheserdir de. Nitekim çoğu edebiyatçımızın kabul ve ifade ettiği üzere istiklal MUHTEVA YÖNÜYLE istiklal MARŞI \ Yrd. Doç. Dr. Alim GÜR/ İstiklal marşları, milletlerin hususiyetlerini; kuvve~le yaşadıkları anlamlı, trajik ve tarihı anlarını; özellikle o anlardaki duygu, düşünce ve

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C.

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C. BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI e-mail:742548@meb.k12.tr T.C. BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy un Şahsiyetinin Şiire Yansıması Mustafa KARABULUT

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy un Şahsiyetinin Şiire Yansıması Mustafa KARABULUT 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabûlünü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü İle İlgili Konferans (12 Mart 2012) T.C. Besni Kaymakamlığı Besni Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Besni/ADIYAMAN Saat:13.00-13.45

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Yıl28 Cilt Sayı Kasım 1978 pp

Yıl28 Cilt Sayı Kasım 1978 pp { { o p o ù ±{ ¼ è 1 ¼ jð {» { { nç í ~ { { { ¾ û ¼» Ø ½ n o ²» À Í û» p p {» p {» ì v { » í { { { {» À ì {» o {» ² å { À Ê~ {  ~ 1 SAMİ N.ÖZERDİM YAZI DEVRİMİNİ KAVRAYAMAYANLAR TÜRK DİRİ Yıl28 Cilt

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası,

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, ZAMİRLER Kişi (Şahıs) Zamirleri *ben, sen, o,biz, siz, onlar Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları İşaret Zamirleri *Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU- ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

ATATÜRK İLKOKULU- ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ATATÜRK İLKOKULU- ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ABANA ATATÜRK İLKOKULU- ORTAOKULU 1 T.C. ABANA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2015 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ BAKIRKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01.09.2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü STRATEJİK PLAN

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü STRATEJİK PLAN T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ANKARA / NALLIHAN ÇAYIRHAN ANADOLU LİSESİ 2015 NALLIHAN 1 T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ANKARA/ NALLIHAN ÇAYIRHAN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK

Detaylı

FİNİKE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

FİNİKE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI FİNİKE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MERKEZ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I 1 KASTAMONU 2015 2015-2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I 2 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU

STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU 2012-2016 STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU 2012, PATNOS T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü CUMHURİYET İLKOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI PATNOS 2012 Çalışmadan, yorulmadan,

Detaylı

facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji

facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji BENiM GÜNLÜĞÜM 2014-2015 Öğretim Yılı 2. Dönem 5 ve 6. Sınıflar BENİM GÜNLÜĞÜM Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran İstiklâl Marşı

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

ÇANAKKALE DESTANI Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyoooom düşmana karşı Oooof gençliğim eyvah...

ÇANAKKALE DESTANI Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyoooom düşmana karşı Oooof gençliğim eyvah... ÇANAKKALE DESTANI Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyoooom düşmana karşı Oooof gençliğim eyvah... Çanakkale içinde vurdular beni ölmeden mezara koydular beni Oooof gençliğim eyvah... tuğçe: Çanakkale,

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY Beste : Osman Zeki Üngör

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY Beste : Osman Zeki Üngör İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. TOSYA KAYMAKAMLIĞI Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI

T.C. TOSYA KAYMAKAMLIĞI Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI T.C. TOSYA KAYMAKAMLIĞI Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 0 1 5-2 0 1 9 S T R A TKASTAMONU E Jİ K P L A N2015 I 1 Namık Kemal Ortaokulu Müdürlüğü

Detaylı

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı. Kahramanmaraş Platformu ndan Şenliği Kadın Cumhuriyet On bir kadın derneğinden oluşan Kahramanmaraş Kadın Platformu, Müftülük Meydanı nda düzenledikleri Cumhuriyet Şenliği ile Cumhuriyet in önemine dikkat

Detaylı

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015 ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2015 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Aralık 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 2015-2019 STRATEJİK PLAN SARIYER CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet

Detaylı

facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji

facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji BENiM GÜNLÜĞÜM 2014-2015 Öğretim Yılı 2. Dönem 3 ve 4. Sınıflar BENİM GÜNLÜĞÜM Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran İstiklâl Marşı

Detaylı

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI Gaziantep Anaokulu Müdürlüğü GAZİANTEP ANAOKULU

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI Gaziantep Anaokulu Müdürlüğü GAZİANTEP ANAOKULU T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI Gaziantep Anaokulu Müdürlüğü GAZİANTEP ANAOKULU 1 2015-2019-STRATEJİK PLANI 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. SÖZCÜK TÜRLERİ İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen

Detaylı

STRATEJİK PLANI ŞİŞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLANI ŞİŞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ŞİŞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 İSTANBUL 0 T.C. ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif. Yrd. Doç. Dr. Ömer İNCE 1

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif. Yrd. Doç. Dr. Ömer İNCE 1 İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Yrd. Doç. Dr. Ömer İNCE 1 I. Dünya Savaşında müttefikleri yüzünden yenik sayılan Türk ordusu, savaşın arkasından işgal edilen yurdunu kurtarmak için bir ölüm kalım savaşına

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

BAYRAĞIM. Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı

BAYRAĞIM. Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı BAYRAĞIM Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı Onun ateş kırmızısı Ne gelincik, ne de gülden. Türk oğlunun öz kanıdır Ona bu al rengi veren. Ay yıldızı,

Detaylı

T.C. ANAMUR KAYMAKAMLIĞI Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ANAMUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANAMUR KAYMAKAMLIĞI Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ANAMUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANAMUR KAYMAKAMLIĞI Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ANAMUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ANAMUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Milli egemenlik öyle bir nurdur ki,

Detaylı

2012-2014 STRATEJİK PLAN

2012-2014 STRATEJİK PLAN T.C. ALTUNHİSAR KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYURT HASAN YALDIR İLKOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir. ÇEKİM EKLERİ: Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını sağlar, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirler. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu

TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu 2015/2019 STRATEJİK PLANI ANKARA-2015 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi

Detaylı

Vergibilir: Vergi Bilinci Gelistirme Egitimi

Vergibilir: Vergi Bilinci Gelistirme Egitimi Vergibilir: Vergi Bilinci Gelistirme Egitimi Vergibilir: 3-5. Sınıf Çocuklarda Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimi Öğrenci Kitabı Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim.

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale

Detaylı

KADRİYE KEMAL GÜREL İLKOKULU STRATEJİK PLANI

KADRİYE KEMAL GÜREL İLKOKULU STRATEJİK PLANI EDİRNE AR-GE BİRİMİ KADRİYE KEMAL GÜREL İLKOKULU 2017-2022 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

T.C. Beylikdüzü KAYMAKAMLIĞI Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İnci Anaokulu. Müdürlüğü STRATEJİK PLANI.

T.C. Beylikdüzü KAYMAKAMLIĞI Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İnci Anaokulu. Müdürlüğü STRATEJİK PLANI. T.C. Beylikdüzü KAYMAKAMLIĞI Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnci Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI İnci Anaokulu İNCİ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

NİSAN İLKOKULU STRATEJİK PLAN. 23 Nisan İlkokulu

NİSAN İLKOKULU STRATEJİK PLAN. 23 Nisan İlkokulu 2015-2019 23 NİSAN İLKOKULU STRATEJİK PLAN 1 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin

Detaylı