ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi"

Transkript

1 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :15:50 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :12:54 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :07:36

2 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :07:26 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :58:33 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : (0 212) / (0 212) : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na tarihinde gönderilmiştir. Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2011 yılı üçüncü çeyrek finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve Đngilizce olarak internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2011/9 Aylık [] :01:41

3 Sorumluluk Beyanı FĐNANSAL TABLO VE FAALĐYET RAPORLARININ KABULÜNE ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM KURULU'NUN KARAR TARĐHĐ: KARAR SAYISI : 2011 / 17 SERMAYE PĐYASASI KURULU'NUN SERĐ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĐĞĐNĐN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĐ GEREĞĐNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 31 Ekim 2011 tarih ve 2011/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2011/9 Aylık [] :58:17 Faaliyet Raporu 01/01/ /09/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :23:17 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler : (0 212) / (0 212)

4 Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : Konsolide olmayan finansal tablo hazırlanması hakkında AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK [ĐMKB] sayılı yazısı ile, sadece oransal konsolidasyona veya sadece öz sermaye yöntemi kullanılarak hazırlanan finansal tabloların, Seri: XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği'nde konsolide olmayan finansal tablolar için öngörülen bildirim sürelerine tabi olduğu açıklanmıştır. Bu çerçevede iştirakimizi mali tablolarımıza öz sermaye yöntemi ile taşıdığımızdan, 2011/9 aylık finansal tabloları dahil olmak üzere, bundan sonraki mali tablolarımızı konsolide olmayan şeklinde hazırlayıp göndereceğimizi ve tebliğde belirtilen konsolide olmayan finansal tablolar için öngörülen bildirim sürelerine tabi olduğumuzu, konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 706/10036 sayılı yazısıyla 2011/9 aylık dönemi için ilgili şirketlere tarihine kadar ek süre verdiğini, kamunun bilgisine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ETYAT, GOLDS, KAREL, METRO, RHEAG, VANGD] :55:36 Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri tarih, 370 sayılı Genelgemizin 4.4.f maddesi gereğince, tarihinden itibaren ĐMKB Hisse Senedi endekslerinin hesaplanmasında fiili dolaşımdaki pay oranları; Euro Trend Yat. Ort. için %97, Goldas Kuyumculuk için %87, Karel Elektronik için %22, Metro Holding için %57, Rhea Girişim için %81, Vanet Gıda için %29 olarak dikkate alınacaktır. ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :53:22

5 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :36:50 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :14:46 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :42:02 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :18:44

6 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :12:32 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :11:33 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AKFGY, AKSEN, ALTIN, ARMDA, ATAC, BMEKS, CEMAS, COMDO, ECZYT, GLBMD, GOZDE, IDGYO, IHEVA, KAREL, KERVT, MUTLU, PTOFS, SILVR, TEBNK, VKFYT, ZOREN] :23:52 Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar *** Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar : AKSEN.E ( lot), AKFGY.E ( lot), ALTIN.E (2.500 lot), ARMDA.E ( lot), ATAC.E (2.500 lot), BMEKS.E ( lot), CEMAS.E ( lot), COMDO.E (2.500 lot), ECZYT.E ( lot), GLBMD.E ( lot), GOZDE.E ( lot), IDGYO.E (2.500 lot), IHEVA.E ( lot), KERVT.E (500 lot), KAREL.E (5.000 lot), MUTLU.E (5.000 lot), PTOFS.E ( lot), SILVR.E ( lot), TEBNK.E ( lot), VKFYT.E (5.000 lot), ZOREN.E ( lot) *** ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :12:50 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :27:45

7 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :11:49 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :14:27 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :26:51 Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ilişikte yer almaktadır. ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :24:10 MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AKENR, AKSA, AKSEN, ALGYO, ASELS, AYGAZ, BOLUC, CARFA, CARFB, CIMSA, FENIS, KAREL, MRDIN, UNYEC, YGYO, YUNSA] :38:54

8 Đşlem Yasağı uygulaması nedeniyle Kurul kaydından çıkartılan hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/09/2007 tarih ve 35/1022 sayılı işlem yasağı konulu ilke kararı uyarınca "Yasaklı pay" ve "Borsada işlem görmeyen pay" statüsünde izlenmesine karar verilen paylara ait bilgiler ekli tabloda yer almaktadır. ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :52:37 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :28:50 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :59:02 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : (0 212) / (0 212) : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

9 Şirketimizin hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na tarihinde gönderilmiştir. Bahse konu konsolide mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2011 yılı ikinci çeyrek finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve Đngilizce olarak internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2011/6 Aylık [] :40:43 Sorumluluk Beyanı FĐNANSAL TABLO VE FAALĐYET RAPORLARININ KABULÜNE ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM KURULU'NUN KARAR TARĐHĐ: KARAR SAYISI : 2011 / 15 SERMAYE PĐYASASI KURULU'NUN SERĐ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĐĞĐNĐN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĐ GEREĞĐNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :39:38

10 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2011/6 Aylık [] :39:08 Faaliyet Raporu 01/01/ /06/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :27:57 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :23:58 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :01:32 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :46:22

11 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :56:16 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :47:30 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :48:10 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :39:01 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :31:26

12 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :42:20 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] :41:12 MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [KAREL, MANGO] :02:50 Hak Kullanım MANGO GIDA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 23/06/2011 tarihinde başlayan %120 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 27/06/2011 tarihinde alacak kaydedilmiştir. **************** KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 23/06/2011 tarihinde başlayan % 20 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 27/06/2011 tarihinde alacak kaydedilmiştir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :46:10 ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara Đlişkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Toplam Payın Nominal Nominal Değer Değeri (TL) (TL) Sermayeye Oranı (%) Đmtiyaz Türü Borsada Đşlem Görüp Görmediği A Nama ,54 12,99 Oy Kullanmada Đmtiyazlı Đşlem Görmüyor.

13 B Nama ,61 42,21 Oy Kullanmada Đmtiyazlı Đşlem Görmüyor. C Hamiline ,85 44,80 Yok ,14 TL'lik bölümü borsada işlem görmektedir. TOPLAM KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :46:10 ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum Đtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar Đle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Ali Sinan Tunaoğlu ,29 22,97 Serdar Nuri Tunaoğlu ,98 23,01 Şakir Yaman Tunaoğlu ,40 23,01 Diğer 27007,19 0,05 Halka Açık Kısım ,14 30,96 TOPLAM KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :46:10 ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye TL KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :45:48

14 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine Đlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin Đlanına Đlişkin TTSG Tarihi Tescilin Đlanına Đlişkin TTSG No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ,4,6,7, , ,4,6,7,8,9,10, , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 172, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ,Geçici 1 eklendi , 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 163, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve ,

15 Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 16/06/2011 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir. ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL, MANGO] :02:21 Sermaye Artırımı *** Sermaye Artırımı : MANGO.E ( % 120 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F. : 2,25 TL), KAREL.E ( % 20 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F. : 2,74 TL).*** ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL, MANGO] :48:05 Hak Kullanımı tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, "Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :21:11 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : (0 212) / (0 212) : : Bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihleri Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 0 Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) :

16 Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : Đç Kaynaklardan (TL) : Temettüden (TL) : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 20,0 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : Artırılan Sermayeyi Temsilen Đhraç Edilen Paylar Đlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2011 EK AÇIKLAMALAR: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 37/380 no'lu payların kayda alınmasına ilişkin belge ile tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Đstanbul Ticaret Sicili memurluğunca tarihinde tescil edilmiştir. Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel Kurul kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artış işlemlerine tarihinden itibaren başlanacaktır. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyurumuz doğrultusunda tarihinde sermayemiz, TL'den % 20 oranında artarak TL'ye çıkacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :28:03 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : (0 212) / (0 212) : : 2010 yılı genel kurul toplantısı

17 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 1) Yapılan oylamada Divan Başkanlığına SERDAR NURĐ TUNAOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığına MEHMET RIFAT SAYDI'nın ve Katipliğe AHMET ÇETĐN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi. 2) Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 3) Şirketin 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen oy birliği ile kabul edildi. 4) Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam ,62 TL'lık bağış hakkında genel kurula bilgi verildi. 5) Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2010 yılına ait Bilanço ve K r-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı Bilanço, K r/zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi. 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi. 7) Gündemin K r dağıtımı ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi; a) Şirketimizin 2010 yılı faaliyeti sonucunda SPK tebliğleri hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının ,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise ,90 TL olduğu, b) TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan ,90 TL üzerinden %5 oranında ,84 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, c) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, ,84 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın ,16 TL olduğu, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın ,05 TL olduğu, d) SPK'nın tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre ,05 TL ve SPK hükümlerine göre ,16 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması, şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 8) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi hususu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi. 9) Şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 4216 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 2582 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin

18 yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 10) Denetim Kurulu Üyeliklerine 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul'un yapılacağı süreye kadar vazife görmek üzere A Grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu ERDOĞAN SAĞLAM, T.C. uyruklu CAHĐT ÖZER TOPSEVER ile B Grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu HALUK ERDEM'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 11) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sinan Tunaoğlu'na net 5.300,00 TL./ay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoğlu'na net 5.300,00 TL/ay ve Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na net 5.300,00 TL/ay huzur hakkı verilmesine ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı/ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 12) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 13) Şirketin kendi tüzel kişiliği adına 3. şahıslara vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerinin toplam tutarının; Verilen teminat senetleri ,47 TL.sı Verilen teminat mektupları ,82 TL.sı Toplam: ,29 TL.sı olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 14) Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :54:58 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : (0 212) / (0 212) : - : 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı Hakkında

19 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Olağan : 2010 Tarihi : Saati : 11:00 Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul GÜNDEM: 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri. 7- Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2010 yılına ilişkin k r dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçiminin görüşülüp karara bağlanması. 9- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması. 10- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücret takdirinin ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması. 13- Şirket tarafından 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 14- Dilekler ve temenniler

20 EK AÇIKLAMALAR: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :53:29 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : (0 212) / (0 212) : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na tarihinde gönderilmiştir. Bahse konu konsolide mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2011 yılı ilk çeyreği finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve Đngilizce olarak internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2011/3 Aylık [] :21:28 Sorumluluk Beyanı FĐNANSAL TABLO VE FAALĐYET RAPORLARININ KABULÜNE ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM KURULU'NUN KARAR TARĐHĐ: KARAR SAYISI : 2011 / 8

21 SERMAYE PĐYASASI KURULU'NUN SERĐ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĐĞĐNĐN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĐ GEREĞĐNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 3 Mayıs 2011 tarih ve 2011/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2011 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2011/3 Aylık [] :21:09 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :50:43 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks No. : (0 212) / (0 212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : (0 212) / (0 212) : Sınırlı vergi incelemesi ve sonuçları hakkında AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından Şirketimiz nezdinde, 2009 yılı hesap dönemine ait Ar- Ge harcamaları, Ar-Ge indirimi ve Ar-Ge teşvik unsurları yönünden sınırlı vergi incelemesi yapılmıştır. Đnceleme sonucunda 8, TL kurumlar vergisi tarh edilmiş ve 8, TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, CIMSA] 23.12.2011 09:14:02

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 2011 YILINA AĐT 02 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı