TARİH :13/01/1998 HABER:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH :13/01/1998 HABER:"

Transkript

1 TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz tarihli toplantısında; 5 trilyon TL kayıtlı sermaye, 25 milyar TL başlangıç sermayesi ile krlmakta olan ve krlş işlemlerini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Krlna başvrda blnan Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı isimli şirkete adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine oybirliği ile karar verdi. TARİH :11/3/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı nda, çıkarılmış sermayenin TL maliyet artış fonndan, TL iştiraklerde yeniden değerleme değer artış fonndan olmak üzere toplam 4 milyar TL (%5) bedelsiz artırılarak 8 milyar TL den 1.2 milyar TL ye yükseltilmesine ve 1997 yılı karının şirket bünyesinde bırakılarak olağanüstü yedek akçeye eklenmesinin Genel Krl a teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH :12/3/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin olağan gündem maddelerinin yanısıra Sermaye Piyasası Krl nn ilke kararı doğrltsnda, ana sözleşmenin 4. maddesinde blnan üçüncü şahısların borcn temin amacıyla garanti verme hükmünü içeren ( c ) bendinin çıkarılması konsnn da görüşüleceği 1997 yılı Olağan Genel Krl Toplantısı nın Cma günü saat 1: da, Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH :17/4/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl Toplantısı nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ve Yönetim Krl üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Fark Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, Öztin Akgüç, Z. Fehmi Özalp, Toker Alban, Atilla Nizamoğl nn seçilmelerine karar verildiği, Sermaye Piyasası Krl nn ilke kararı doğrltsnda, ana sözleşmenin 4. maddesinde blnan üçüncü şahısların borcn temin amacıyla garanti verme hükmünü içeren ( c ) bendinin çıkarılması konsnn ise Sermaye Piyasası Krl nn b kararını kaldırmış olması nedeniyle görüşülmesine gerek kalmadığı bildirilmiştir. TARİH : 21/4/1998 ECILC Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya imizin sahip oldğ ve yönetim krlmzn kararı ile Borsa da satışı planlanan 45...,-TL. nominal değerli Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret ne ait hisse senedinden, ,-TL. lik bölümü ilk altı

2 aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye ,-TL. nominal değerli bölümün satışı için tarihinde ikinci altı aylık süre istenmiş, ancak b süre içinde de satışı gerçekleşmemiştir. Sözkons hisse senetlerinin satışı için altı aylık ek süre tanınmasını müsaadelerinize snarız. TARİH:4/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Krlşmzn iştirakleri arasında blnan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret nin % 5 h The Lincoln Electric Company ye devredilmesi için ortaklık ön anlaşması 5 Mayıs 1998 de imzalan Ortaklık, Yabancı Sermaye Dairesi ve Rekabet Krl ndan gerekli izinler alındıktan sonra kazanacaktır. Krlşmzn b şirketteki % olan mevct ortaklık payı değişmeyecektir. TARİH:8/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 4 milyar TL bedelsiz arttırılması için tescile mesnet belge almak üzere Sermaye Piyasası Krl'na başvrda blnldğ Sermaye Piyasası Krl Haftalık Bülteni nden öğrenilmiştir. TARİH:12/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı, Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piy Krl'nn Seri: VIII, : 2 sayılı Özel Drmların Kamya Açıklanmasına İlişkin Tebli "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cev gönderdiği tarihli yazısında kamya açıklanmamış özel bir drmn olma bildirmiştir. TARİH:29/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 4 milyar TL b arttırılması nedeniyle Sermaye Piyasası Krl'nca tescile mesnet belge verildiği Sermaye P Krl Haftalık Bülteni nden öğrenilmiştir. TARİH:12/6/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin TL m artış fonndan, TL iştiraklerde yeniden değerleme değer artış fonndan, olmak toplam 4 milyar TL (%5) bedelsiz artırılarak 8 milyar TL den 1.2 milyar TL ye yükseltilm ilişkin bedelsiz hisse senetlerinin 11 nol yeni pay alma kpon karşılığında tari itibaren Eczacıbaşı Menkl Değerler nin merkez ve şbelerinde dağıtılacağı bildirilmiştir. TARİH:1/7/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmz, tarihli toplantısında, iştiraklerinden Kaynak Tekniği San. v nin 25 milyar liradan 1.3 trilyon liraya artırılan sermayesine adet hisse sretiyle iştirak edilerek iştirak oranının % 1 indirilmesine karar vermiş blnmaktadır.

3 TARİH:2/7/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında sahibi blndğmz Eczacıbaşı Yatırım O ye ait B grb ,-TL nominal değerdeki hisse senedinin halka arz y satılmasına karar vermiş blnmaktadır. TARİH:2/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya imizin sahip oldğ ve Yönetim Krlmzn kararı ile Borsa2da satışı planlanan 45...,-TL nominal değerli Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret ye ait hisse senedinden, ,-TL lik bölümü ilk altı aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye ,-TL nominal değerli bölümün satışı için yeniden altı aylık ek süre tanınmasını müsadelerinize snarız. TARİH:24/11/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, portföyümüzde blnan her biri 1.,-TL nominal değerli adet toplam ,-TL'lik Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret 'ye ait hisse senetlerinin tamamının dolar karşılığında, 1.,-TL'lik Eczacıbaşı Procter& Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait hisse senetlerinin tamamının 5. dolar karşılığında, Rekabet Krl, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı ve diğer yetkili krmlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Procter&Gamble Progasd'a satılmasına oybirliği ile karar vermiş blnmaktadır. Portföyümüzde blnan Sanipak Sağlık Ürünleri San. ve Tic. 'ye ait adet hisse senedinin defter değeri ,-TL Eczacıbaşı Procter & Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait 1 adet hisse senedinin defter değeri 1.,-TL'dir. Sözkons hisse senetlerinin satışında değer tespiti, karşılıklı pazarlık sülü ile yapılmıştır. Satışın kesinleşmesini takiben satış bedeli yıl sonna kadar defaten ödenecek olp, olşacak kesin kar rakamı ayrıca bildirilecektir. B karın kllanım yeri hakkında yönetim krlmzca alınmış bir karar blnmamaktadır. TARİH:11/12/1998 ECILC Rekabet Krm 4.l Birleşme ve Devralmalar Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.5..REK..8../442 sayılı yazısı aşağıya Rekabet Krl nn tarih ve 94 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret nin Sanipak Sağlık Ürünleri ve Ticaret ndeki hisselerinin bir kısmının N.V. Procter & Gamble Distribtion Company Eropa S.A., Procter & Gamble A.G., Procter & Gamble Progasd S.p.A. ve Procter & Gamble Italio S.p.A. ya devredilmesine izin verilmiştir. İlgili mevzat gereği bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Aydın AYAYDIN Başkan TARİH: 16/12/1998

4 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen haberin dyrlması amacıyla tarihli 1. seansta saat 1::49'da geçici olarak işleme kapatılmış ve haberin dyrlmasının ardından saat 1:15:'da işleme yeniden açılmıştır. TARİH:16/12/1998 Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında satışına karar verilen adet Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret 'ye ait adet hisse senedinin satış bedel toplantısında b kazancın tamamının şirketimizin sermaye artırımında kllanılmasına karar Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya $ banka hesabımıza intikal etmiş olp, b iştirakimizin satışından ,-TL kazanç elde edilmiştir. Yönetim Krlmz tarihl vermiş blnmaktadır. TARİH:17/12/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında satışına karar verilen 1 adet Eczacıbaşı Procter & Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait hisse senedinin satış bedeli 5. $ banka hesabımıza intikal etmiş olp, b iştirakimizin satışından TL kazanç elde edilmiştir. Yönetim Krlmz tarihli toplantısında b kazancın tamamının şirketimizin sermaye arttırımında kllanılmasına karar vermiş blnmaktadır. TARİH:21/12/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin TL iştirak satış kazancından, TL yeniden değerleme değer artış fonndan karşılanmak sretiyle toplam 12 trilyon TL (%1.) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:4/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Menkl Değerler 'nin tarihli yazısı aşağıya Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'ye % oranında iştiraki blnan Eczacıbaşı Holding 'nin şirketimiz aracılığı ile Aralık/1998'de Borsa'da gerçekleştirdiği adıgeçen şirkete ait hisse senedi alım işlemi adet olp, b miktar şirket sermayesinin % 1'ini aşmış blnmaktadır. Kon ile ilgili ayrıntılı bilgiler Ek te tarafınıza snlmaktadır. TARİH:29/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Krl nn tarihli toplantısında iştiraklerimizden Eczacıbaşı

5 Mtfak ve Banyo Gereçleri nin 135 Milyar liradan 86 milyar liraya yükseltilen sermayesine adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine, taahhüt ttarı ,-TL nin ,-TL si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Sonc Olşan Fondan karşılanacağından bakiye ,-TL nin % 25 i olan lirasının nakden ödenmesine karar verilmiştir. B artırım nedeniyle şirketteki iştirak payımız %4.66 dan %75.64 e yükselecektir. TARİH:15/2/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında sermayesini 1... (birtrilyon) TL den (üçtrilyon beşyüz milyar) TL ye artıran Eczacıbaşı Menkl Değerler nin artan sermayesine adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine, iştirak ttarının yüzde yirmibeşi TL nin sermayenin tescilini takiben üç ay içinde nakden ödenmesine karar vermiş blnmaktadır. TARİH:18/2/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısında, çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL iç kaynaklardan karşılanmak sretiyle bedelsiz arttırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin tarihli itibariyle Sermaye Piyasası Krl'nca kayda alındığı bildirilmiştir. TARİH:3/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL (%1) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 12 nol yeni pay alma kpon karşılığında tarihinden itibaren Eczacıbaşı Menkl Değerler nin merkez ve şbelerinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, üzerlerinde 1998 yılı kar payı kponları blnmayacağından, tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. TARİH:1/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihili yazısı aşağıya 1998 yılı faaliyet sonc kar olşmadığından Genel Krl gündemimizde kar dağıtımı ile ilgili bir madde blnmayacaktır. TARİH:12/3/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL (%1) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesinde, tarihinde Birinci Seans ta, artırılan sermayeyi temsil eden ve üzerlerinde 1998 yılı kar payı kponları blnmadığından Yeni olarak işlem görecek olan hisse senetleri ve mevct sermayeyi temsil eden Eski hisse senetlerinin baz fiyatları aşağıdadır: Eski Senetlerinin baz fiyatı : 2.244,-TL Yeni Senetlerinin baz fiyatı : 2.244,-TL

6 TARİH: 16/3/1999 TAKASBANK HABERİ: ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG nin 15/3/1999 Tarihinde başlayan %1 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 17/3/1999 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilecektir. İlgili şirket bedelsiz artırım karşılığı Yeni hisse vermektedir. TARİH:19/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin 1998 yılı Olağan Genel Krl toplantısının Salı günü saat 9: da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:6/4/1999 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: %1 I aşan hisse senedi alımı hk. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ye ait Mart 1999 da Borsa da gerçekleştirilen hisse senedi alım işlemlerimiz adet olp, b miktar şirket sermayesinin %1 ini aşmış blnmaktadır. Sözkons işlem ve ilişkin bilgiler Ek te snlmştr. TARİH: 2/4/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulsal Pazar'da işlem görmekte olan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ne ait Eski ve Yeni tertip hisse senetlerinin işlem gördüğü.e ve.y sıraları, şirketten gelen açıklamanın dyrlması amacıyla Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi yarınca, tarihli 2.Seansta, saat 15:39:28 de geçici olarak işleme kapatılmıştır. Söz kons bilgi, tarihli Günlük Bülten de dyrldktan sonra,.e ve.y sıraları birleştirilerek, tarihli 1. Seanstan itibaren.e sırasında işleme yeniden açılacaktır. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl Toplantısı'nda kar payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir konnn görüşülmemesi nedeniyle, tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetleri sırası kapatılacak ve "Yeni" hisse senetleri ile "Eski" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. TARİH:2/4/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin Olağan Genel Krl Toplantısı'nın tarihinde yapıldığı bildirilmiştir. Toplantı ttanaklarından Genel Krl'da kar payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir konnn görüşülmediği anlaşıldığından, tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetlerinin sırası kapatılacak ve "Yeni" hisse senetleri ile "Eski" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir TARİH:6/5/1999 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alımı hk.

7 TARİH:18/8/1999 Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Nisan 1999 da Borsa da gerçekleştirilen hisse senedi alım işlemimiz adet olp, b miktar şirket sermayesinin % 1 ini aşmış blnmaktadır. Konya ilişkin ayrıntılı bilgi Ek de verilmektedir. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır tarihinde yrdmzda meydana gelen depremde, Kartal/İstanbl ve Bozüyük/Bilecik'te blnan fabrikalarımızda hiçbir fiziki hasar blnmayıp, üretimimiz normal seyrinde devam etmektedir. TARİH:23/8/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. İlgi: tarih, 86 nol Genel Mektp. imiz deprem felaketinden doğrdan etkilenmemiştir. iştirak portföyümüzde blnan şirketlerden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret 'nden Karamürsel'deki deprem nedeniyle çalışanlarının kendi evlerinde karşılaştıkları maddi ve manevi sornlar ve nakliyede trafik zorlkları ile karşılaşıldığı, iştirak portföyümüzdeki diğer şirketlerde ise bir problem blnmadığı yolnda bilgi alınmıştır. TARİH:23/9/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding 'nin tarihinde yapılan olağanüstü genel krl toplantısında Finsan Sınai ve Yatırımlar ve Dasa Dağıtım ve Satış 'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Eczacıbaşı Holding 'ne devr edilerek birleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir. B birleşme sonrasında şirketimizin Eczacıbaşı Holding sermayesindeki payı % 7.89'dan % 8.47'ye Eczacıbaşı Holding 'nin birleşmesi sonrası şirketimiz sermayesindeki payı % 39.75'den % 56.26'ya yükselmiştir. TARİH: 25/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin tarihli Portföy Değer Tablos MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNA L DEĞER TOPLAM ALIŞ MALİYETİ TOPLAM RAYİÇ DEĞER GRU P % GENE L % I.HİSSE SENEDİ , 29,24 KAĞIT,KAĞIT ,6 2,94 ÜRN.,BASIM,YAYIN METAL EŞYA,MAKİNE,GEREÇ ,84 11,94 YAPIM

8 TARİH:16/11/1999 PERAKENDE TİCARET ,32 3,6 BANKALAR,ÖZEL FİNANS ,41 7,43 KURUMLARI HOLDİNGLER,YATIRIM ,37 3,32 ŞİRKETLERİ II.BORÇLANMA SENETLERİ , 3, DEVLET TAHVİLİ ,46 6, HAZİNE BONOSU ,2 8, HAZİNE BONOSU ,51 15,2 III.DİĞER , 4, VADELİ TERS REPO , 4,68 PORTFÖY DEĞER TOPLAMI , (I+II+III) HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR(+) BORÇLAR(-) DİĞER AKTİFLER(+) TOPLAM DEĞER TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI 2.31,18 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aşağıya İlgi: tarih, 892 sayılı genel mektbnz. imizin Bol-Düzce deprem bölgesinde iştiraki, yatırımı ya da gayrimenklü blnmayıp, felaketten doğrdan ya da dolaylı etkilenmemiz sözkons değildir. TARİH:6/12/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında, EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret 'ne ait hisse senetlerinden her biri 1. TL nominal değerli adedinin, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün gerekli iznini müteakip, toplam 1.1. ABD Doları karşılığı American Standart Inc.'ten satın alınmasına oybirliği ile karar vermiş blnmaktadır. gerçekleştiği takdirde b şirketteki iştirak payımız %25 olacaktır." TARİH:28/12/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan

9 TARİH:2/1/2 açıklamadır. imiz Yönetim Krl nn tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı Mtfak ve Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret Yönetim Krl nn şirket sermayesinin kaybedilen kısmının ortaklar tarafından tamamlanması konsnda aldığı karar yarınca, hissemize düşen ,-TL nin ödenmesine karar verilmiştir. ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nden gelen yazıda; Ortağı blndğ Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'ne ait, hisse senetleri üzerinde tarihleri arasında 2.85,-TL -6.3,-TL fiyat aralığında adet satış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Konya ilişkin ayrıntılı bilgi Ek te yayınlanmaktadır. TARİH:2/2/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: %1 I aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da alım-satımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz aşağıda gösterilmiştir. tarihi Cinsi Miktarı Fiyatı Alış TL Satış TL Satış TL TARİH:17/2/2 Rekabet Krm'nn tarih ve B.5..REK..5../I-42 sayılı yazısı aşağıya Rekabet Krl'nn tarih ve /6 sayılı toplantısında, Eczacıbaşı Topllğ'na bağlı Eczacıbaşı Yatırım Holding ve Eczacıbaşı Holding 'nin, EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. Tic. 'deki American Standard Companies Inc.'in sahip oldğ % 5 hisseyi devralmasına izin verilmiştir. TARİH:17/2/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır tarihli özel drm açıklamasında belirtilen EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret ne ait adet hisse senedi, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün iznini müteakip 1.1.,-ABD doları karşılığı American Standant Inc ten satın alınmış ve tarihi itibariyle devir gerçekleştirilmiştir. İştiraklerimiz arasına katılan b şirketteki payımız % 25 tir. TARİH:25/2/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmzn tarihli toplantısında, Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret yönetim krlnn şirket sermayesinin karşılıksız kalması nedeniyle ortaklar tarafından tamamlanması konsnda aldığı karar yarınca, hissemize düşen

10 15...-TL nin ödenmesine karar verilmiştir. TARİH: 8/3/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı'nda, 1999 yılı karından 6.6 milyar TL (%5) ttarında kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Krla teklifine karar verildiği ve 1999 yılı Olağan Genel Krl Toplantısı'nın Çarşamba günü saat 9:'da Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresindeki Hyatt Regency Otelinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH: 19/4/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. ve Tic. nin ,-TL den ,-TL ye artırılan sermayesine adet hisse alarak iştirak edilmesine, iştirak ttarının ,-TL si olağanüstü yedeklerden, ,-TL si değer artış fonndan karşılanacağından nakdi hisseyi teşkil eden ,-TL nin sermaye artırımının tescil tarihiden itibaren 15 gün içinde nakden ödenmesine karar verilmiştir. TARİH: 26/4/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl Toplantısı nda, 1999 yılı karından 6.6 milyar TL (%5) ttarında kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır tarihinde yapılan Olağan Genel krl toplantısında, Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Krl tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Krlş Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim 'nin iki yıl süre ile göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi. TARİH: 1/5/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmzn tarihli Toplantısı nda, tarihli olağan genel krl toplantısında alınan karar yarınca sermayeye eklenen 6.6 milyar TL lik kar payının ortaklara %5 oranında hisse senedi olarak dağıtımıyla ilgili işlemlerin yapılmasına karar verilmiş blnmaktadır. TARİH: 2/5/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: senetlerinin basımı ve değişimi hakkında

11 imizce ihraç edilmiş blnan 1.tertip hisse senetlerinin kar payı kponları (son kpon 1999) b yıl tükeneceğinden yenileriyle değişimi söz konsdr. B işlem sırasında, diğer tertip hisse senetlerimizdeki kponların da önümüzdeki yıllarda tükeneceği ve kaydi sisteme geçiş nedeniyle dolanımdaki hisse senedi sayısının azaltılması yolndaki Takasbank ın önerileri dikkate alınarak, halen dolanımda blnan 9 tertip hisse senedinin birleştirilerek basılması ygn görülmüştür. Ayrıca, 1999 yılı kar payının sermayeye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak hisse senetlerinin de b birleşmeye eklenerek tüm hisse senetlerinin tek tertip haline getirilmesi ve son sermayemizi temsil eden 19,8 trilyon TL lik hisse senedinin 1. tertip olarak çıkarılması konsnda Sermaye Piyasası Krl na gerekli başvr yapılmaktadır. Gerek eski hisse senetlerinin yenileriyle değişimi, gerekse sermaye artırımı nedeniyle hisse senedi dağıtımı işlemlerine aynı tarihte başlanacak ve birlikte yapılacaktır. Konnn kesinlik kazanan her bölümü için tarafınıza bilgi verilecektir. TARİH: 9/5/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: %1 i aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da alımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz aşağıda gösterilmiştir. Tarihi Miktarı Fiyatı TARİH:2/6/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alım satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ye ait, Borsada alımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz ekte verilmektedir. TARİH:21/7/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 6.6 milyar TL (%5) 1999 yılı kar payından karşılanmak sretiyle bedelsiz artırılarak 13.2 milyar TL den 19.8 milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 1999 yılı kar payı kpon karşılığında dağıtılması ve mevct sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin yeni bastırılan 1. tertip hisse senetleriyle değiştirilmesi işlemlerinin tarihinden itibaren iki ay süreyle aşağıdaki adreslerde, b tarihten sonra şirket merkezinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Başvr Yerleri: Eczacıbaşı Menkl Değerler nin Merkez/İstanbl, Kadıköy/İstanbl, Ankara Meşrtiyet, İzmir şbeleri TARİH:2/8/2

12 TAKASBANK DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin 31/7/2 Tarihinde başlayan %5 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 2/8/2 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir. TARİH:2/8/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alım satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'ne ait, Borsa'da Temmz ayı içerisinde satımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerimiz ekli listede gösterilmiştir. TARİH:24/8/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı nda, kayıtlı sermaye tavanının 5 trilyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:4/9/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 19.8 milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım işleminin tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, tarih ve 5119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği bildirilmiştir. TARİH:7/9/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da Ağstos ayı içerisinde satışı gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerimiz aşağıda gösterilmiştir. Tarihi Miktarı (adet) Fiyatı TARİH:25/1/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7 ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 8. maddelerinin tadili konsnn görüşüleceği Olağanüstü Genel Krl Toplantısının Cma günü saat 9: da 19 Mayıs C. va-baran İş Merkezi K:5 Şişli İstanbl adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:17/11/2

13 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Krl Toplantısı nda, ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 8. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddelerinin eski ve Genel Krlca onaylanmış yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:14/12/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, sermayesini 5...,- TL den 2...,-TL ye artıran Eczacıbaşı E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret nin artan sermayesine her biri 1..,-TL kıymetinde adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine, hisse ttarı ,-TL nin % 25 inin tescili takiben üç ay içinde ödenmesine karar verilmiştir. sonc % 2.5 olan iştirak payımız % olacaktır. TARİH:25/1/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında, emeklilik nedeniyle tarihi itibariyle görevden ayrılacak olan Genel Müdür Atila Nizamoğl yerine, Yönetim Krl Üyesi Toker Alban'ın atanmasına karar vermiştir. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Yönetim Krl Toplantısı nda, ana sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin tadili konsnn da görüşüleceği 2 yılı Olağan Genel Krl Toplantısı nın Çarşamba günü saat 9: da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı nda, 2 yılı karının tamamının olağanüstü yedek akçeye eklenmesinin Genel Krla teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:13/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin ana sözleşmesinin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19,

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH : 12/02/1998 Kuruluşumuzun, Lüleburgaz da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĐH: 7/12/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 7.12.1999 tarihli toplantısında, Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 1-3.12.1999 tarihleri arasında halka arz edilen 21 trilyon

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR.

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. PARK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 150,000,000,000.-TL LIK HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, CIMSA] 23.12.2011 09:14:02

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 10.30 da ekte

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı