TARİH :13/01/1998 HABER:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH :13/01/1998 HABER:"

Transkript

1 TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz tarihli toplantısında; 5 trilyon TL kayıtlı sermaye, 25 milyar TL başlangıç sermayesi ile krlmakta olan ve krlş işlemlerini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Krlna başvrda blnan Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı isimli şirkete adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine oybirliği ile karar verdi. TARİH :11/3/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı nda, çıkarılmış sermayenin TL maliyet artış fonndan, TL iştiraklerde yeniden değerleme değer artış fonndan olmak üzere toplam 4 milyar TL (%5) bedelsiz artırılarak 8 milyar TL den 1.2 milyar TL ye yükseltilmesine ve 1997 yılı karının şirket bünyesinde bırakılarak olağanüstü yedek akçeye eklenmesinin Genel Krl a teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH :12/3/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin olağan gündem maddelerinin yanısıra Sermaye Piyasası Krl nn ilke kararı doğrltsnda, ana sözleşmenin 4. maddesinde blnan üçüncü şahısların borcn temin amacıyla garanti verme hükmünü içeren ( c ) bendinin çıkarılması konsnn da görüşüleceği 1997 yılı Olağan Genel Krl Toplantısı nın Cma günü saat 1: da, Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH :17/4/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl Toplantısı nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ve Yönetim Krl üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Fark Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, Öztin Akgüç, Z. Fehmi Özalp, Toker Alban, Atilla Nizamoğl nn seçilmelerine karar verildiği, Sermaye Piyasası Krl nn ilke kararı doğrltsnda, ana sözleşmenin 4. maddesinde blnan üçüncü şahısların borcn temin amacıyla garanti verme hükmünü içeren ( c ) bendinin çıkarılması konsnn ise Sermaye Piyasası Krl nn b kararını kaldırmış olması nedeniyle görüşülmesine gerek kalmadığı bildirilmiştir. TARİH : 21/4/1998 ECILC Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya imizin sahip oldğ ve yönetim krlmzn kararı ile Borsa da satışı planlanan 45...,-TL. nominal değerli Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret ne ait hisse senedinden, ,-TL. lik bölümü ilk altı

2 aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye ,-TL. nominal değerli bölümün satışı için tarihinde ikinci altı aylık süre istenmiş, ancak b süre içinde de satışı gerçekleşmemiştir. Sözkons hisse senetlerinin satışı için altı aylık ek süre tanınmasını müsaadelerinize snarız. TARİH:4/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Krlşmzn iştirakleri arasında blnan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret nin % 5 h The Lincoln Electric Company ye devredilmesi için ortaklık ön anlaşması 5 Mayıs 1998 de imzalan Ortaklık, Yabancı Sermaye Dairesi ve Rekabet Krl ndan gerekli izinler alındıktan sonra kazanacaktır. Krlşmzn b şirketteki % olan mevct ortaklık payı değişmeyecektir. TARİH:8/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 4 milyar TL bedelsiz arttırılması için tescile mesnet belge almak üzere Sermaye Piyasası Krl'na başvrda blnldğ Sermaye Piyasası Krl Haftalık Bülteni nden öğrenilmiştir. TARİH:12/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı, Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piy Krl'nn Seri: VIII, : 2 sayılı Özel Drmların Kamya Açıklanmasına İlişkin Tebli "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cev gönderdiği tarihli yazısında kamya açıklanmamış özel bir drmn olma bildirmiştir. TARİH:29/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 4 milyar TL b arttırılması nedeniyle Sermaye Piyasası Krl'nca tescile mesnet belge verildiği Sermaye P Krl Haftalık Bülteni nden öğrenilmiştir. TARİH:12/6/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin TL m artış fonndan, TL iştiraklerde yeniden değerleme değer artış fonndan, olmak toplam 4 milyar TL (%5) bedelsiz artırılarak 8 milyar TL den 1.2 milyar TL ye yükseltilm ilişkin bedelsiz hisse senetlerinin 11 nol yeni pay alma kpon karşılığında tari itibaren Eczacıbaşı Menkl Değerler nin merkez ve şbelerinde dağıtılacağı bildirilmiştir. TARİH:1/7/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmz, tarihli toplantısında, iştiraklerinden Kaynak Tekniği San. v nin 25 milyar liradan 1.3 trilyon liraya artırılan sermayesine adet hisse sretiyle iştirak edilerek iştirak oranının % 1 indirilmesine karar vermiş blnmaktadır.

3 TARİH:2/7/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında sahibi blndğmz Eczacıbaşı Yatırım O ye ait B grb ,-TL nominal değerdeki hisse senedinin halka arz y satılmasına karar vermiş blnmaktadır. TARİH:2/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya imizin sahip oldğ ve Yönetim Krlmzn kararı ile Borsa2da satışı planlanan 45...,-TL nominal değerli Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret ye ait hisse senedinden, ,-TL lik bölümü ilk altı aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye ,-TL nominal değerli bölümün satışı için yeniden altı aylık ek süre tanınmasını müsadelerinize snarız. TARİH:24/11/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, portföyümüzde blnan her biri 1.,-TL nominal değerli adet toplam ,-TL'lik Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret 'ye ait hisse senetlerinin tamamının dolar karşılığında, 1.,-TL'lik Eczacıbaşı Procter& Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait hisse senetlerinin tamamının 5. dolar karşılığında, Rekabet Krl, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı ve diğer yetkili krmlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Procter&Gamble Progasd'a satılmasına oybirliği ile karar vermiş blnmaktadır. Portföyümüzde blnan Sanipak Sağlık Ürünleri San. ve Tic. 'ye ait adet hisse senedinin defter değeri ,-TL Eczacıbaşı Procter & Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait 1 adet hisse senedinin defter değeri 1.,-TL'dir. Sözkons hisse senetlerinin satışında değer tespiti, karşılıklı pazarlık sülü ile yapılmıştır. Satışın kesinleşmesini takiben satış bedeli yıl sonna kadar defaten ödenecek olp, olşacak kesin kar rakamı ayrıca bildirilecektir. B karın kllanım yeri hakkında yönetim krlmzca alınmış bir karar blnmamaktadır. TARİH:11/12/1998 ECILC Rekabet Krm 4.l Birleşme ve Devralmalar Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.5..REK..8../442 sayılı yazısı aşağıya Rekabet Krl nn tarih ve 94 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret nin Sanipak Sağlık Ürünleri ve Ticaret ndeki hisselerinin bir kısmının N.V. Procter & Gamble Distribtion Company Eropa S.A., Procter & Gamble A.G., Procter & Gamble Progasd S.p.A. ve Procter & Gamble Italio S.p.A. ya devredilmesine izin verilmiştir. İlgili mevzat gereği bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Aydın AYAYDIN Başkan TARİH: 16/12/1998

4 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen haberin dyrlması amacıyla tarihli 1. seansta saat 1::49'da geçici olarak işleme kapatılmış ve haberin dyrlmasının ardından saat 1:15:'da işleme yeniden açılmıştır. TARİH:16/12/1998 Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında satışına karar verilen adet Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret 'ye ait adet hisse senedinin satış bedel toplantısında b kazancın tamamının şirketimizin sermaye artırımında kllanılmasına karar Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya $ banka hesabımıza intikal etmiş olp, b iştirakimizin satışından ,-TL kazanç elde edilmiştir. Yönetim Krlmz tarihl vermiş blnmaktadır. TARİH:17/12/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında satışına karar verilen 1 adet Eczacıbaşı Procter & Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait hisse senedinin satış bedeli 5. $ banka hesabımıza intikal etmiş olp, b iştirakimizin satışından TL kazanç elde edilmiştir. Yönetim Krlmz tarihli toplantısında b kazancın tamamının şirketimizin sermaye arttırımında kllanılmasına karar vermiş blnmaktadır. TARİH:21/12/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin TL iştirak satış kazancından, TL yeniden değerleme değer artış fonndan karşılanmak sretiyle toplam 12 trilyon TL (%1.) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:4/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Menkl Değerler 'nin tarihli yazısı aşağıya Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'ye % oranında iştiraki blnan Eczacıbaşı Holding 'nin şirketimiz aracılığı ile Aralık/1998'de Borsa'da gerçekleştirdiği adıgeçen şirkete ait hisse senedi alım işlemi adet olp, b miktar şirket sermayesinin % 1'ini aşmış blnmaktadır. Kon ile ilgili ayrıntılı bilgiler Ek te tarafınıza snlmaktadır. TARİH:29/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Krl nn tarihli toplantısında iştiraklerimizden Eczacıbaşı

5 Mtfak ve Banyo Gereçleri nin 135 Milyar liradan 86 milyar liraya yükseltilen sermayesine adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine, taahhüt ttarı ,-TL nin ,-TL si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Sonc Olşan Fondan karşılanacağından bakiye ,-TL nin % 25 i olan lirasının nakden ödenmesine karar verilmiştir. B artırım nedeniyle şirketteki iştirak payımız %4.66 dan %75.64 e yükselecektir. TARİH:15/2/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında sermayesini 1... (birtrilyon) TL den (üçtrilyon beşyüz milyar) TL ye artıran Eczacıbaşı Menkl Değerler nin artan sermayesine adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine, iştirak ttarının yüzde yirmibeşi TL nin sermayenin tescilini takiben üç ay içinde nakden ödenmesine karar vermiş blnmaktadır. TARİH:18/2/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısında, çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL iç kaynaklardan karşılanmak sretiyle bedelsiz arttırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin tarihli itibariyle Sermaye Piyasası Krl'nca kayda alındığı bildirilmiştir. TARİH:3/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL (%1) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 12 nol yeni pay alma kpon karşılığında tarihinden itibaren Eczacıbaşı Menkl Değerler nin merkez ve şbelerinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, üzerlerinde 1998 yılı kar payı kponları blnmayacağından, tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. TARİH:1/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihili yazısı aşağıya 1998 yılı faaliyet sonc kar olşmadığından Genel Krl gündemimizde kar dağıtımı ile ilgili bir madde blnmayacaktır. TARİH:12/3/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL (%1) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesinde, tarihinde Birinci Seans ta, artırılan sermayeyi temsil eden ve üzerlerinde 1998 yılı kar payı kponları blnmadığından Yeni olarak işlem görecek olan hisse senetleri ve mevct sermayeyi temsil eden Eski hisse senetlerinin baz fiyatları aşağıdadır: Eski Senetlerinin baz fiyatı : 2.244,-TL Yeni Senetlerinin baz fiyatı : 2.244,-TL

6 TARİH: 16/3/1999 TAKASBANK HABERİ: ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG nin 15/3/1999 Tarihinde başlayan %1 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 17/3/1999 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilecektir. İlgili şirket bedelsiz artırım karşılığı Yeni hisse vermektedir. TARİH:19/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin 1998 yılı Olağan Genel Krl toplantısının Salı günü saat 9: da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:6/4/1999 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: %1 I aşan hisse senedi alımı hk. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ye ait Mart 1999 da Borsa da gerçekleştirilen hisse senedi alım işlemlerimiz adet olp, b miktar şirket sermayesinin %1 ini aşmış blnmaktadır. Sözkons işlem ve ilişkin bilgiler Ek te snlmştr. TARİH: 2/4/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulsal Pazar'da işlem görmekte olan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ne ait Eski ve Yeni tertip hisse senetlerinin işlem gördüğü.e ve.y sıraları, şirketten gelen açıklamanın dyrlması amacıyla Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi yarınca, tarihli 2.Seansta, saat 15:39:28 de geçici olarak işleme kapatılmıştır. Söz kons bilgi, tarihli Günlük Bülten de dyrldktan sonra,.e ve.y sıraları birleştirilerek, tarihli 1. Seanstan itibaren.e sırasında işleme yeniden açılacaktır. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl Toplantısı'nda kar payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir konnn görüşülmemesi nedeniyle, tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetleri sırası kapatılacak ve "Yeni" hisse senetleri ile "Eski" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. TARİH:2/4/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin Olağan Genel Krl Toplantısı'nın tarihinde yapıldığı bildirilmiştir. Toplantı ttanaklarından Genel Krl'da kar payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir konnn görüşülmediği anlaşıldığından, tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetlerinin sırası kapatılacak ve "Yeni" hisse senetleri ile "Eski" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir TARİH:6/5/1999 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alımı hk.

7 TARİH:18/8/1999 Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Nisan 1999 da Borsa da gerçekleştirilen hisse senedi alım işlemimiz adet olp, b miktar şirket sermayesinin % 1 ini aşmış blnmaktadır. Konya ilişkin ayrıntılı bilgi Ek de verilmektedir. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır tarihinde yrdmzda meydana gelen depremde, Kartal/İstanbl ve Bozüyük/Bilecik'te blnan fabrikalarımızda hiçbir fiziki hasar blnmayıp, üretimimiz normal seyrinde devam etmektedir. TARİH:23/8/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. İlgi: tarih, 86 nol Genel Mektp. imiz deprem felaketinden doğrdan etkilenmemiştir. iştirak portföyümüzde blnan şirketlerden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret 'nden Karamürsel'deki deprem nedeniyle çalışanlarının kendi evlerinde karşılaştıkları maddi ve manevi sornlar ve nakliyede trafik zorlkları ile karşılaşıldığı, iştirak portföyümüzdeki diğer şirketlerde ise bir problem blnmadığı yolnda bilgi alınmıştır. TARİH:23/9/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding 'nin tarihinde yapılan olağanüstü genel krl toplantısında Finsan Sınai ve Yatırımlar ve Dasa Dağıtım ve Satış 'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Eczacıbaşı Holding 'ne devr edilerek birleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir. B birleşme sonrasında şirketimizin Eczacıbaşı Holding sermayesindeki payı % 7.89'dan % 8.47'ye Eczacıbaşı Holding 'nin birleşmesi sonrası şirketimiz sermayesindeki payı % 39.75'den % 56.26'ya yükselmiştir. TARİH: 25/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin tarihli Portföy Değer Tablos MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNA L DEĞER TOPLAM ALIŞ MALİYETİ TOPLAM RAYİÇ DEĞER GRU P % GENE L % I.HİSSE SENEDİ , 29,24 KAĞIT,KAĞIT ,6 2,94 ÜRN.,BASIM,YAYIN METAL EŞYA,MAKİNE,GEREÇ ,84 11,94 YAPIM

8 TARİH:16/11/1999 PERAKENDE TİCARET ,32 3,6 BANKALAR,ÖZEL FİNANS ,41 7,43 KURUMLARI HOLDİNGLER,YATIRIM ,37 3,32 ŞİRKETLERİ II.BORÇLANMA SENETLERİ , 3, DEVLET TAHVİLİ ,46 6, HAZİNE BONOSU ,2 8, HAZİNE BONOSU ,51 15,2 III.DİĞER , 4, VADELİ TERS REPO , 4,68 PORTFÖY DEĞER TOPLAMI , (I+II+III) HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR(+) BORÇLAR(-) DİĞER AKTİFLER(+) TOPLAM DEĞER TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI 2.31,18 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aşağıya İlgi: tarih, 892 sayılı genel mektbnz. imizin Bol-Düzce deprem bölgesinde iştiraki, yatırımı ya da gayrimenklü blnmayıp, felaketten doğrdan ya da dolaylı etkilenmemiz sözkons değildir. TARİH:6/12/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında, EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret 'ne ait hisse senetlerinden her biri 1. TL nominal değerli adedinin, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün gerekli iznini müteakip, toplam 1.1. ABD Doları karşılığı American Standart Inc.'ten satın alınmasına oybirliği ile karar vermiş blnmaktadır. gerçekleştiği takdirde b şirketteki iştirak payımız %25 olacaktır." TARİH:28/12/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan

9 TARİH:2/1/2 açıklamadır. imiz Yönetim Krl nn tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı Mtfak ve Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret Yönetim Krl nn şirket sermayesinin kaybedilen kısmının ortaklar tarafından tamamlanması konsnda aldığı karar yarınca, hissemize düşen ,-TL nin ödenmesine karar verilmiştir. ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nden gelen yazıda; Ortağı blndğ Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'ne ait, hisse senetleri üzerinde tarihleri arasında 2.85,-TL -6.3,-TL fiyat aralığında adet satış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Konya ilişkin ayrıntılı bilgi Ek te yayınlanmaktadır. TARİH:2/2/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: %1 I aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da alım-satımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz aşağıda gösterilmiştir. tarihi Cinsi Miktarı Fiyatı Alış TL Satış TL Satış TL TARİH:17/2/2 Rekabet Krm'nn tarih ve B.5..REK..5../I-42 sayılı yazısı aşağıya Rekabet Krl'nn tarih ve /6 sayılı toplantısında, Eczacıbaşı Topllğ'na bağlı Eczacıbaşı Yatırım Holding ve Eczacıbaşı Holding 'nin, EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. Tic. 'deki American Standard Companies Inc.'in sahip oldğ % 5 hisseyi devralmasına izin verilmiştir. TARİH:17/2/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır tarihli özel drm açıklamasında belirtilen EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret ne ait adet hisse senedi, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün iznini müteakip 1.1.,-ABD doları karşılığı American Standant Inc ten satın alınmış ve tarihi itibariyle devir gerçekleştirilmiştir. İştiraklerimiz arasına katılan b şirketteki payımız % 25 tir. TARİH:25/2/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmzn tarihli toplantısında, Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret yönetim krlnn şirket sermayesinin karşılıksız kalması nedeniyle ortaklar tarafından tamamlanması konsnda aldığı karar yarınca, hissemize düşen

10 15...-TL nin ödenmesine karar verilmiştir. TARİH: 8/3/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı'nda, 1999 yılı karından 6.6 milyar TL (%5) ttarında kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Krla teklifine karar verildiği ve 1999 yılı Olağan Genel Krl Toplantısı'nın Çarşamba günü saat 9:'da Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresindeki Hyatt Regency Otelinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH: 19/4/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. ve Tic. nin ,-TL den ,-TL ye artırılan sermayesine adet hisse alarak iştirak edilmesine, iştirak ttarının ,-TL si olağanüstü yedeklerden, ,-TL si değer artış fonndan karşılanacağından nakdi hisseyi teşkil eden ,-TL nin sermaye artırımının tescil tarihiden itibaren 15 gün içinde nakden ödenmesine karar verilmiştir. TARİH: 26/4/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl Toplantısı nda, 1999 yılı karından 6.6 milyar TL (%5) ttarında kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır tarihinde yapılan Olağan Genel krl toplantısında, Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Krl tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Krlş Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim 'nin iki yıl süre ile göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi. TARİH: 1/5/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmzn tarihli Toplantısı nda, tarihli olağan genel krl toplantısında alınan karar yarınca sermayeye eklenen 6.6 milyar TL lik kar payının ortaklara %5 oranında hisse senedi olarak dağıtımıyla ilgili işlemlerin yapılmasına karar verilmiş blnmaktadır. TARİH: 2/5/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: senetlerinin basımı ve değişimi hakkında

11 imizce ihraç edilmiş blnan 1.tertip hisse senetlerinin kar payı kponları (son kpon 1999) b yıl tükeneceğinden yenileriyle değişimi söz konsdr. B işlem sırasında, diğer tertip hisse senetlerimizdeki kponların da önümüzdeki yıllarda tükeneceği ve kaydi sisteme geçiş nedeniyle dolanımdaki hisse senedi sayısının azaltılması yolndaki Takasbank ın önerileri dikkate alınarak, halen dolanımda blnan 9 tertip hisse senedinin birleştirilerek basılması ygn görülmüştür. Ayrıca, 1999 yılı kar payının sermayeye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak hisse senetlerinin de b birleşmeye eklenerek tüm hisse senetlerinin tek tertip haline getirilmesi ve son sermayemizi temsil eden 19,8 trilyon TL lik hisse senedinin 1. tertip olarak çıkarılması konsnda Sermaye Piyasası Krl na gerekli başvr yapılmaktadır. Gerek eski hisse senetlerinin yenileriyle değişimi, gerekse sermaye artırımı nedeniyle hisse senedi dağıtımı işlemlerine aynı tarihte başlanacak ve birlikte yapılacaktır. Konnn kesinlik kazanan her bölümü için tarafınıza bilgi verilecektir. TARİH: 9/5/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: %1 i aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da alımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz aşağıda gösterilmiştir. Tarihi Miktarı Fiyatı TARİH:2/6/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alım satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ye ait, Borsada alımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz ekte verilmektedir. TARİH:21/7/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 6.6 milyar TL (%5) 1999 yılı kar payından karşılanmak sretiyle bedelsiz artırılarak 13.2 milyar TL den 19.8 milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 1999 yılı kar payı kpon karşılığında dağıtılması ve mevct sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin yeni bastırılan 1. tertip hisse senetleriyle değiştirilmesi işlemlerinin tarihinden itibaren iki ay süreyle aşağıdaki adreslerde, b tarihten sonra şirket merkezinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Başvr Yerleri: Eczacıbaşı Menkl Değerler nin Merkez/İstanbl, Kadıköy/İstanbl, Ankara Meşrtiyet, İzmir şbeleri TARİH:2/8/2

12 TAKASBANK DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin 31/7/2 Tarihinde başlayan %5 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 2/8/2 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir. TARİH:2/8/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alım satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'ne ait, Borsa'da Temmz ayı içerisinde satımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerimiz ekli listede gösterilmiştir. TARİH:24/8/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı nda, kayıtlı sermaye tavanının 5 trilyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:4/9/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 19.8 milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım işleminin tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, tarih ve 5119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği bildirilmiştir. TARİH:7/9/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: % 1 i aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı blndğmz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da Ağstos ayı içerisinde satışı gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerimiz aşağıda gösterilmiştir. Tarihi Miktarı (adet) Fiyatı TARİH:25/1/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7 ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 8. maddelerinin tadili konsnn görüşüleceği Olağanüstü Genel Krl Toplantısının Cma günü saat 9: da 19 Mayıs C. va-baran İş Merkezi K:5 Şişli İstanbl adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:17/11/2

13 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Krl Toplantısı nda, ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 8. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddelerinin eski ve Genel Krlca onaylanmış yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:14/12/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, sermayesini 5...,- TL den 2...,-TL ye artıran Eczacıbaşı E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret nin artan sermayesine her biri 1..,-TL kıymetinde adet hisse almak sretiyle iştirak edilmesine, hisse ttarı ,-TL nin % 25 inin tescili takiben üç ay içinde ödenmesine karar verilmiştir. sonc % 2.5 olan iştirak payımız % olacaktır. TARİH:25/1/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmz, tarihli toplantısında, emeklilik nedeniyle tarihi itibariyle görevden ayrılacak olan Genel Müdür Atila Nizamoğl yerine, Yönetim Krl Üyesi Toker Alban'ın atanmasına karar vermiştir. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Yönetim Krl Toplantısı nda, ana sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin tadili konsnn da görüşüleceği 2 yılı Olağan Genel Krl Toplantısı nın Çarşamba günü saat 9: da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Krl Toplantısı nda, 2 yılı karının tamamının olağanüstü yedek akçeye eklenmesinin Genel Krla teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:13/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin ana sözleşmesinin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19,

14 TARİH:15/3/21 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin tadil tasarılarının Sermaye Piyasası Krl nca onaylandığı bildirilmiş olp, sözkons maddelerin eski ve Sermaye Piyasası Krlnca onaylanmış yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Ana sözleşme maddeleri tadili hakkında. Ana sözleşmemizin bazı maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca SPK ca onaylanmış şekliyle aynen kabl edilmiştir. Sözkons ana sözleşme maddelerinin eski ve Krlca onaylanmış şekilleri tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır. TARİH:23/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, iştirakler portföyümüzde blnan Eczacıbaşı E-Kart Sistemleri San. ve Tic. ye ait her biri 1.. itibari değerde adet hisse senedinden 1.. adedinin 1.5. ABD Doları karşılığında, Rekabet Krl, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı ve diğer yetkili krmlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Münih/Almanya da mkim Giesecke & Devrient GmbH a satılmasına karar verilmiştir. B şirketteki % olan iştirak payımız, satış sonrası % olacaktır. TARİH:1/4/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. İştirakler portföyümüzde blnan Eczacıbaşı E-Kart Elektronik Kart Sistemlari San. ve Tic. ne ait hisse senetlerinin, tarihli özel drm açıklamasında belirttiğimiz satış işlemi gerçekleştirmiş olp, 1.5. ABD Doları tarihi itibariyle hesaplarımıza intikal etmiştir. B satış sonc elde edilen TL lık gelir 21 yılı karına ilave edilecektir. TARİH:18/4/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl toplantısında, 2 yılı karından kann ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına, ana sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin Sermaye Piyasası Krl ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylandığı şekliyle tadil edilmesine karar verildiği, Yönetim Krl üyeliklerine Bülent Eczacıbaşı, Fark Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, Öztin Akgüç, Z. Fehmi Özalp, Toker Alban ve Atila Nizamoğl nn seçildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Krlnca onaylanmış yeni şekilleri tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır. TARİH:15/5/21

15 ECILC Rekabet Krl nn tarih ve B.5..REK..5../I sayılı yazısı aşağıda Rekabet Krl nn tarih ve 1/22 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret, Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı, Girişim Pazarlama nin Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret nde sahip oldkları hisselerini Pfizer Enterprises Inc. e devretmelerine koşll izin verilmiştir. TARİH:21/5/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. İştirakler portföyümüzde blnan EMS Eczacıbaşı Mtfak ve Banyo Gereçleri San. ve Tic. ile EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. ve Tic. 'nin tarihinde ayrı ayrı yaptıkları olağanüstü genel krl toplantılarında, EMS Eczacıbaşı Mtfak ve Banyo Gereçleri San. ve Tic. bünyesinde birleşme kararı alınmıştır. Yasal işlemlerin tamamlanması sonc, iştirak miktarımız, iştirak payımız ve gerekli diğer bilgiler tarafınıza gönderilecektir. TARİH:13/7/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya İlgi: tarihli özel drm açıklama formmz. İştirakler portföyümüzde blnan ve ilgi yazımız ile birleşme kararı aldıklarını bildirdiğimiz EMS Eczacıbaşı Mtfak ve Banyo Gereçleri San. ve Tic. ile EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. ve Tic. 'nin birleşme işlemleri tamamlanmıştır. in ismi EBM Eczacıbaşı Mtfak ve Banyo Ürünleri San. ve Tic., sermayesi ,-TL'dir. Yeni drma göre şirketimizin iştirak payı ,-TL, iştirak oranımız ise % 29,91'dir. TARİH:22/11/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden Atlı Zincir İğne ve Makine Sanayi 'nin 5...,-TL'den 1...,-TL'ye artırılan sermayesine her biri 5.,-TL nominal değerde 3.. adet hisse almak sretiyle iştirak edilmektedir. İştirak ttarı 15...,-TL'nin ,-TL'sı iç kaynaklardan karşılanacak olp, ,-TL'sı nakden ödenecektir. Krlşmzn, b şirketteki mevct %3'lk iştirak payı değişmemektedir. TARİH:14/12/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmzn tarihli toplantısında; iştirakler portföyümüzde blnan E- Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. 'nin sermayesinin 2...,- TL'nden ,-TL'na artırılışı sırasında rüçhan hakkımız olan adet pay ile kllanılmayan rüçhan haklarından adet pay alınmasına, pay ttarı olan ,-TL'nin sermaye artırımının tescilini takiben 15 gün içinde ödenmesine karar verilmiştir.

16 TARİH:8/3/22 B şirketteki % olan iştirak oranımız, işlemin tamamlanmasından sonra % 31 olacaktır. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, 21 yılına ait dağıtılabilir karın tamamının olağanüstü yedek akçeye eklenmesi konsnn, genel krla teklif edilmesine karar verilmiştir. TARİH:13/3/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Sermaye Piyasası Krl'nn Seri: IV, :27 tebliği yarınca, ana sözleşmemizin 4. maddesinin tadili için gerekli işlemlere başlanmıştır. Ana sözleşmenin Kon başlıklı söz kons maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:15/3/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 4. maddesinin tadili konsnn da görüşüleceği 21 yılı Olağan Genel Krl toplantısının Cma günü saat 1: da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:8/4/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin ana sözleşmesinin Kon başlıklı 4. maddesi ile ilgili tadil metninin Sermaye Piyasası Krl ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylandığı bildirilmiştir. Onaylı tadil metni ekte yayınlanmaktadır. TARİH:26/4/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl toplantısında, 21 yılı karından kann ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına ve ortaklara kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, ana sözleşmenin Kon başlıklı 4. maddesinin tadili konsnn gerekli 2/3 karar nisabı blnmaması nedeniyle görüşülemediği bildirilmiştir. TARİH:6/5/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin ana sözleşmesinin Kon başlıklı 4. maddesinin tadili konsnn görüşüleceği Olağanüstü Genel Krl toplantısının Cma günü saat 9: da Büyükdere Caddesi :193, 4. Levent, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz kons maddesinin Sermaye Piyasası Krl'nca onaylı tadil metni tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır. TARİH:24/5/22

17 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Krl Toplantısı nda, ana sözleşmenin Kon başlıklı 4. maddesinin Sermaye Piyasası Krl ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü nce onaylandığı şekliyle tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkons maddesinin Sermaye Piyasası Krl onaylı tadil metni tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır. TARİH:29/5/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz tarihli toplantısında, 22 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı na toplam ,-TL bağış yapılmasına karar verilmiştir. TARİH:16/7/22 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'nin bedelli olarak %2 oranında yapılan sermaye artırımında % 5 oranındaki ortaklık paylarımıza ait rüçhan hakkı ile, ayrıca portföyümüzde blnan adet hisse senedine ait rüçhan hakkı kllanılacaktır. TARİH:2/8/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, sermayesini ,- TL den ,-TL ye artıran EBM Eczacıbaşı Banya ve Mtfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret nin artan sermayesinin nakdi bölümüne kısmen katılınmasına, % olan iştirak oranını % e indirmek sretiyle adet hisse alarak iştirakte blnlmasına, iştirak ttarı ,-TL nin ,-TL si yeniden değerleme fonndan, ,-TL si diğer kar yedeklerinden karşılanacağından, bakiye ,-TL nin nakden ödenmesine karar verilmiştir. TARİH:24/1/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, Finsan Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Dasa Dağıtım ve Satış ile birleşmesi sonc b şirketlerdeki kendi hisselerine sahip olan iştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding nin 23 Ekim 22 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Krl Toplantısı nda b hisseleri yok edilerek aynı miktarda nakit sermaye artırılmasına karar verilmesi üzerine, adı geçen şirketin sermaye artırımına rüçhan hakkımızın kllanılarak katılınmasına, diğer ortaklar tarafından kllanılmayan rüçhan hakları olması halinde ise ilave kaynak tahsis edilmemesine karar verilmiştir. Eczacıbaşı Holding in kendi hisselerinin yok edilmesi nedeniyle iştirak oranımız 8.47 den e yükselmektedir. Yapılacak sermaye artırımında ise rüçhan hakkımız karşılığı her biri 1.,-TL lik adet hisse alınacaktır.

18 TARİH:1/12/22 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmzn tarihli toplantsında; iştiraklerimizden E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret yönetim krlnn 23/Ocak ayında sermaye artışı yapılması konsnda aldığı karar yarınca, adı geçen şirkete ,-TL sermaye avansı ödenmesine karar verilmiştir. TARİH:3/1/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmzn tarihli toplantısında; 23 yılında Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı na toplam TL bağış yapılmasına karar verilmiştir. TARİH:29/1/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim krlmzn tarihli toplantısında; İştiraklerimizden E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. nin TL den tl ye arttırılan sermayesine, herbiri 1.. TL nominal değerde hisse almak sretiyle iştirak edilmesine, iştirak ttarının TL si 22/Aralık ayında sermaye avansı olarak ödenmiş blndğndan bakiye TL nin nakden ödenmesine karar verilmiştir. TARİH:14/3/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında, 22 yılına ait dağıtılabilir karın tamamının olağanüstü yedek akçeye eklenmesi konsnn, genel krla teklif edilmesine karar verilmiştir. TARİH:14/3/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 22 yılı Olağan Genel Krl Toplantısı nın Salı günü saat 1: da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbl adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:11/4/23

19 DOHOL SISE AKCNS AKBNK NETAS METAS AKIPD ECILC ARCLK SARKY GOODY ASLAN DOKTS AKSA AYGAZ ENKAI BSPRO PNET IDAS DENCM ALARK DARDL DOGUB GARAN SIFAS MRDIN KCHOL IKTFN ADNAC Hüseyin İstanbll dan gelen tarihli yazısı aşağıya Aşağıda detayı yeralan hisse senetlerini 1 aylık süre içerisinde satmak istiyorm. in Ünvanı Ttarı Doğan ler Grb Holding 3... T. Şişe ve Cam Fab Akçansa Çimento San. Tic. 34. Akbank T. 3. Netaş rthern Electric Tele 574. Metaş İzmir Metalrji Fab. 1. Aks İplik Dokma ve Boya Apre Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic Arçelik 29. Sarkysan Elek. Bak. San. 1.. Goodyear Lastikleri T Eczacıbaşı Yatırım Holding Ort. 4. Lafarge Aslan Çimento 18. Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. 8. Aksa Akrilik Kimya San Aygaz Enka İnşaat ve San BSH Profilo Elek. Gereçler San Pınar Entegre Et ve Un San İdaş İstanbl Döşeme San. 2.. Denizli Cam San. ve Tic Alarko Holding 3. Dardanel Önentaş Gıda San Doğsan Bor San. ve Tic T. Garanti Bankası 811. Sifaş Sentetik İplik Fab. 38. Mardin Çimento San. ve Tic Koç Holding 126. İktisat Finansal Kiralama 79. Adana Çimento San. (C Grb) Konya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Krl ndan alınan izin yazısı Ek te yer almaktadır. TARİH:22/4/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Krl toplantısında, 22 yılı karından kann ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktar ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kardan brüt TL (%21,4 oranında ve 1. TL nominal değerli beher hisseye 21,41 TL), net 3.96 milyar TL (%2 oranında ve 1. TL nominal değerli beher hisseye 2 TL) nakit kar payı dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:25/4/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında tarihli Olağan Genel Krl toplantısında ödenmesine karar verilen net %2 oranındaki kar payının 3 Mayıs 23 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir. TARİH:28/5/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Krlmzn tarihli toplantısında; tarihli Olağan Genel Krl Toplantısında ödenmesine karar verilen net %2 oranındaki kar payının, 3 Mayıs 23 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.

20 TARİH:5/6/23 24 Nisan 23 tarih ve 4482 sayılı Kann ile Gelir Vergisi Kann nn 94/6-b maddesinde yapılan değişiklik ile Krmlar Vergisi mükellefi olan ortaklara yapılacak kar dağıtımlarında vergi kesintisi yapılmaması esası getirilmiş, diğer ortaklara dağıtılacak kar paylarından yapılacak vergi kesintisinin oranı da %5 den %1 a yükseltilmiştir. 22 Nisan 22 tarihinde yapılmış olan imiz Olağan Genel Krl Toplantısında 22 yılı karından net %2 oranında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. B nedenle ortaklarımıza dağıtılacak net temettü oran ve ttarlarında bir değişiklik olmamıştır. Ancak, vergi kesintisi oranının değiştirilmiş olması nedeniyle brüt temettü oran ve ttarımız değişmiştir. Bna göre; Krmlar Vergisi mükellefi ortaklarımız için Brüt= Net temettü oranımız %2, diğer ortaklarımız için brüt temettü oranımız %22,35, net tümettü oranımız %2, olarak belirlenmiştir. Krmlar Vergisi mükellefi ortaklarımız için 1. TL nonimal bedelli hisseye isabet eden Brüt=Net temettü ttarı 2, TL, diğer ortaklarımız için 1. TL nominal bedelli hisseye isabet eden brüt temettü ttarı 223,5 TL, net temettü ttarı 2, TL dır. Kar payı ödemelerimiz 3 Mayıs 23 tarihinde aşağıda belirtilen adreslerde başlayacaktır. Başvr Yerleri: Eczacıbaşı Menkl Değerler nin Merkez/İstanbl, Ankara ve İzmir şbeleri TAKASBANK HABERİ: Eczacıbaşı Yat.Holding Ort. nin 3/5/23 tarihinde başlayan % 2 oranında temettü dağıtım işleminde, ilgili ttarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 5/6/23 tarihinde alacak kaydedilmiştir. TARİH:31/7/23 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'nin bedelli olarak % 9 oranında yapılan sermaye artırımında % 5 oranındaki ortaklık payımıza ait rüçhan hakkı ile, ayrıca portföyümüzde blnan 77. adet hisse senedine ait rüçhan hakkı kllanılacaktır. TARİH:21/8/23 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'nin sermaye artırımı sırasında kllanılmayan rüçhan hakları nedeniyle artan ve İMKB birincil piyasada satışa snlan paylardan 25.. adet 1.4 TL birim fiyat ile satın alınmıştır. sonc b şirketteki iştirak payımız %1 olmştr. Detaylı bilgi ektedir. TARİH:24/1/23 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya merkezimizin yeni işyerine nakli nedeniyle, tarihinden itibaren geçerli olan adres ve telefon nmaraları aşağıda belirtilmiştir. Adres : Büyükdere Cad., 29 Tekfen Tower K: 6, 34394, Levent-İstanbl Telefon : (212) Faks : (212)

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM VARLIKLAR I Hazır Değerler 5.789 6.273 A Kasa 0 0 B Bankalar 785 269 C Diğer Hazır Değerler 5.004 6.004 II Menkul Kıymetler 107.025 50.281

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Karma Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU GİRİŞ Raporumuza ait dönem içinde şirketimizin yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad soyad ve ünvanları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:10/01/2007 1- HABER: TARİH:22/01/2007 2-HABER: TARİH:28/02/2007 3-HABER: TARİH:05/03/2007 4-HABER: TARİH:12/03/2007 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 27.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 348.244.075,08 YTL, hayat dışı

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 07.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 99/3 HAFTALIK BÜLTEN 3.7.994.8.99 A...99 4.8.99 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..99 4.8.99 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı TARİH: 06/01/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2003 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2003 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayili Tebligi nin 3. Maddesinde bahsedilen ve

Detaylı

TARİH:06/01/1999 HURGZ

TARİH:06/01/1999 HURGZ TARİH:06/01/1999 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş. nin 06.01.1999 tarihli yazısı aşağıya Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği, Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ

MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ BIST YABANCI İŞLEMLERİ Araştırma 5 Haziran 2015 MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar Mayıs ayında net 16 mn dolarlık net alış gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları 47mn dolar ile yabancı yatırımcıların

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON) 19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.800.000,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 644.795,90 Esas sözleşme uyarınca

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı Telefon ve Faks No. : Tel 0 374 356 1880,fax 0374 356 1160 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER III- ŞİRKET FAALİYETLERİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı