BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2.1 Renkli Agrega ile Üretilerek Kumlanmış Parketaşı Tabaka Yapısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2.1 Renkli Agrega ile Üretilerek Kumlanmış Parketaşı Tabaka Yapısı"

Transkript

1 BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kapsam Bu teknik Şartname aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır. S.N0 CİNSİ : 1. PARKE TAŞI 6 CM ( BAZALT AGREGALI KUMLAMA) 2. PARKE TAŞI 8 CM ( BAZALT AGREGALI KUMLAMA) 3. PARKE TAŞI 10 CM ( BAZALT AGREGALI KUMLAMA) 2. Malzemelere ait Genel Özellikler 2.1 Renkli Agrega ile Üretilerek Kumlanmış Parketaşı Tabaka Yapısı Granit Dokulu; Mikroskobik olarak, yüzeyde beyaz çimento malzemesiyle beraber mineralojik yönden yaklaşık olarak yarı yarıya beyaz ve koyu renkli minerallerden (doğal taşlardan) oluşmalıdır. Koyu renkli mineraller, gri ve siyah tonlarında, yarı köşeli veya yarı yuvarlak şekilli ve yaklaşık 2-4 mm boyutlarında, diğer beyaz tonlarda bulunan mineraller koyu renklilere oranla daha büyük boyutlarda ve değişik yüzey şekillerine sahip olmalıdır. Genelde tüm mineraller, çimento ile birlikte (ince taneli ve açık renkli) bir GRANİT i andırmalıdır. Koyu ve açık renkli mineraller farklı oranlarda olmalı ve ayrışma göstermelidir. Presleme işlemi bittikten ortalama 2 gün sonra çelik bilyeli kumlama makinesinde kumlanarak yüzeydeki fazla çimento ve diğer artıklar temizlenmelidir. Üst tabaka yapımında pigment kullanılmamalıdır Bazalt Dokulu; Mikroskobik olarak, yüzeyde beyaz çimento malzemesiyle beraber gri, beyaz ve tonlarında yarı köşeli veya yarı yuvarlak şekilli, 2-4 mm boyutlarında minerallerden doğal taşlardan oluşmalıdır. Genelde, bakıldığında BAZALT ıolmalıdır. Koyu ve açık renkli mineraller farklı oranlarda olmalı ve ayrışma göstermemelidir. Presleme işlemi bittikten ortalama 2 gün sonra çelik bilyeli kumlama makinesinde kumlanarak yüzeydeki fazla çimento ve diğer artıklar temizlenmelidir. Üst tabaka yapımında pigment kullanılmamalıdır Kırmızı Dokulu; Mikroskobik olarak, yüzeyde beyaz çimento malzemesiyle beraber, kırmızı, beyaz ve tonlarında yarı köşeli veya yarı yuvarlak şekilli, yaklaşık 2-4 mm boyutlarında minerallerden (doğal taşlardanve doğal granüllerden ) oluşmalıdır. Koyu ve açık renkli mineraller farklı oranlarda olmalı ve ayrışma göstermemelidir. Presleme işlemi bittikten ortalama 2 gün sonra çelik bilyeli kumlama makinesinde kumlanarak yüzeydeki fazla çimento ve diğer artıklar temizlenmelidir. Üst tabaka yapımında pigment kullanılmamalıdır.

2 2.2.Çalışma Boyutu Bir parke taşı aşağıdaki iki özelliğe uymalıdır; -Herhangi bir kenardan 50 mm den daha uzaktaki herhangi bir en kesitin yatay boyutu 50 mm den az olmamalıdır. -Dıştan dışa uzunluğun kalınlığa bölümü dörde eşit veya daha küçük olmalıdır İzin verilen sapmalar TS 2824 EN 1338/Nisan 2005 e uygun olarak muayene edildiklerinde aşağıda verilen toleranslarla imalatçının beyan ettiği çalışma boyutlarına uygun olmalıdır. Çizelge-1 Boyut toleransları Parketaşı kalınlığı (mm) Uzunluk ve Genişlik (mm) Kalınlık(mm) 100 ± 2 ±2 >100 ±3 ±3 Dikdörtgen olmayan parketaşının diğer boyutlarına uygulanacak toleranslar imalatçı tarafından beyan edilmelidir. Dikdörtgen parketaşının iki köşegeninin ölçümleri arasındaki en büyük fark aşağıdaki çizelgede verilen değerlerden fazla olmamalıdır. Çizelge-2 Karelik Sınıfları Sınıf Fark (mm) Köşegenlerin 300 mm den büyük olmaması halinde bu özellik aranmaz. Köşegen uzunlukları 300 mm den fazla olması hâlinde, dikdörtgenler prizması şeklinde olan bir blokta iki köşegen ölçüleri arasında izin verilen en büyük sapma Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge-3 İzin verilen en büyük farklar Sınıf Sınıf gösterimi En büyük fark 1 J mm 5 2 K 3 Bloğun en büyük boyutunun 300 mm den daha büyük olması hâlinde, düz olması tasarlanan üst yüzde düzlük ve bombeden sapma için uygulanacak sınırlar Çizelge 3 te verilmiştir. Üst yüzün düz olmasının tasarlanmadığı hâllerde sapma ile ilgili bilgiler imalâtçı tarafından verilmiş olmalıdır. Çizelge-4 Düzlük ve bombe için sapmalar Mastar uzunluğu mm Mukavemet En büyük dış bükeylik mm 1,5 2,0 En büyük iç bükeylik mm 1,0 1,5 Parke taşları TS 2824 EN 1338 de belirtilen mukavemet deneyine tabi tutulduğunda, karakteristik mukavemet, % 5 kırılma değeri ile ( % 95 güvenlik ) 3,6 MPa dan az olmamalıdır.

3 2.4 Aşınma Aşınma için referans deney, TS 2824 EN 1338 tarif edilen geniş diskli aşınma deneyidir. Alternatif deney olarak TS 2824 EN 1338 de verilen Böhme deneyi kullanılabilir. Aşınma özellikleri Genel Şartlar Sınıf Sınıf Gösterimi TS 2824 EN 1338 Ek-G de tarif edilen deney uygulandığında ölçülen değer Ek-H da tarif edilen deney metoduna göre değer 4 I 20 mm mm3 / mm2 2.5 Donma ve Çözücü Tuzlara Karşı Direnç Parketaşı TS 2824 EN 1338 de tarif edilen deney uygulandığında aşağıda verilen çizelgedeki özellikleri sağlamalıdır. Kütle Kaybı Sınıfları Sınıf Sınıf Gösterimi Özellik (Kg/m2) 2 B 1,0 2.6 İmalatçı TS 2824 EN 1338 Nisan 2005 belgesine sahip olmalıdır. 3 Bileşenlere Ait Genel Özellikler 3.1 İri Agrega İri agrega, D değeri 4 mm den büyük veya 4 mm ye eşit, d değeri ise 2 mm den büyük veya 2 mm ye eşit olan tane büyüklüğüne sahip malzemedir. Burada, d ve D sırasıyla mm cinsinden alt ve üst elek göz boyutlarıdır. İri agrega sert, sağlam ve dayanıklı, tanelerin şekli olabildiğince küp veya küreye yakın olacaktır. Kil topakları gibi zararlı madde miktarları standartların öngördüğü değerleri aşmayacaktır. İri agregalar, kil topakları, yumuşak taneler, uzun veya tabakalanmış kayaçlar gibi zararlı maddelerden eleme yöntemiyle arındırılmış olacaktır. Her tür betonun üretiminde kullanılacak kırmataş iri agregasında aranan geometrik, fiziksel veya kimyasal özelik ile sınır değerler aşağıdaki koşulları sağlayacaktır. Agrega kayaçları kumtaşı olmayacaktır ve tabakalaşma görülmeyecektir.

4 3.1.1 Geometrik Özellikler a) D> 11,2 mm ve D/d >2 veya b) D 11,2 mm ve D/d>4 olan tane büyüklüğü dağılımı yapılmış iri agregalarda granülometri aşağıdaki sınırlar içinde kalacaktır. Elek göz Açıklığı (mm) Tablo. İri agregaların granülometri sınırları. Mıcır No I Elekten Geçen Malzeme (%) Mıcır No II Mıcır No III Balast Tuvenan Çakıl veya Karışık Mıcır , Agrega tanelerinin şekli, olabildiğince küp veya küre şekline yakın olacaktır. Agrega tanesinde en büyük boyutun en küçük boyuta oranı 3 den büyük olan tanelere şekilce kusurlu taneler denir. TS 3814 EN e göre yapılacak deneyde, kusurlu taneler oranı 8 mm nin üzerindeki agregalarda kütlece % 25 den fazla olmayacaktır. AFNOR NF P e göre iri agrega yığınından alınan örnek üzerinde bulunacak hacimsel katsayı 0,20 den az olmayacaktır. Küpte hacimsel katsayı 0,37 ve kürede 1,0 dır Fiziksel Özellikler TS EN ya göre yapılan su emme deneyi sonucunda agreganın kütlece su emmesi en fazla % 2 olacaktır. TS EN ya göre yapılan deneyde tane yoğunluğu en az 2,6 g/cm³ olacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde gevşek birim ağırlık (yığın yoğunluğu) en az 1250 kg/m³ olacaktır. Aşınma miktarı: Los Angeles bilyalı tamburunda yapılan aşınma deneyi sonunda tayin edilen malzeme kaybı 100 devir sonunda %10 dan, 500 devir sonunda %50 den fazla olmayacaktır. Sodyum sülfat çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde kütlece kayıp en çok % 15, Magnezyum Sülfat ile yapılan deneyde ise kayıp en çok % 25 olacaktır. Kırmataş iri agregaları 63 m luk elek üzerinde yıkandığında bu elek altına geçen miktar kütlece % 1,5 u aşmayacaktır. İri agreganın alkali-agrega reaksiyonu bakımından sakıncalı olup olmadıklarına karar vermek için aşağıdaki üç koşul ile birlikte gözönüne alınıp değerlendirilecektir. TS EN e göre yapılan petrografik inceleme sonucu CEN CR raporu (veya TS 706) gözönüne alınarak aşağıdaki koşullara uyulacaktır. 1) 4 mm nin üzerinde reaktif flint kütlece en çok %3, 2) 5x (opalli kumtaşı + opal içeren diğer kayaçlar) + reaktif flint en çok % 4. TS 2517 ye kimyasal yolla yapılan alkali agrega reaktivitesi deneyi sonucu agrega için zararsız bölge olacaktır. İri agregalardan kırılarak elde edilen kırma kum üzerinde Kanada Yöntemine (A A) göre yapılan harç çubuğu deneylerinde 14.günde ölçülen genleşme en fazla % 0,1 olacaktır. ASTM C 586 a göre yapılan deneyde ise 28.gündeki genleşme yine % 0,1 ı aşmayacaktır.

5 3.1.3 Kimyasal Özellikler TS EN e göre yapılan deneyde hafif organik zararlı maddelerin miktarı kütlece % 0.05 i aşmayacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde SO 3 olarak hesaplanan sülfat miktarı en fazla % 1 olacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde suda çözünen klorürlerin klor iyonu olarak hesaplanan değeri kütlece % 0,2 yi aşmayacaktır. 3.2 İnce Agrega Kırma Taştozu Kırmataş tozu mineral kökenli, tane çapı 0,063 mm - 4 mm arasında olan taneli malzemedir. Agrega tane sınıfı d / D= 0,063 / 4 dür. Burada, d ve D sırasıyla mm cinsinden alt ve üst elek göz boyutlarıdır. Kırmataş tozu sert, sağlam ve dayanıklı olacak, tanelerin şekli olabildiğince küp veya küreye yakın olacaktır. Kil, silt, alkali ve organik maddelerin miktarları standartların öngördüğü değerleri aşmayacaktır. Kırmataş tozları, zararlı toz, kil topakları, yumuşak taneler, uzun veya tabakalanmış kayaçlar, organik maddeler, mika ve diğer zararlı maddelerden eleme yöntemiyle arındırılmış olacaktır. Her tür betonun üretiminde kullanılacak kırmataş tozunda aranan geometrik, fiziksel ve kimyasal özelikler ile sınır değerler aşağıdaki koşulları sağlayacaktır: Geometrik Özellikler Kırmataş tozunun en büyük tane boyutu 4 mm yi aşmayacak (D 4 mm) ve granülometrisi aşağıdaki tabloda verilen sınırlar içinde kalacaktır. (TS 706 elek serisi, mm) Kare Göz Elek Açıklığı Elekten Geçen Malzeme (mm) (%) ,5 0, , , , Kırmataş tozları irilik / incelik tanımı bakımından TS 706 EN Ek B de verilen çizelgelerden incelik modülü CF, 0,40 toleransla 4,0-2,4 sınırları arasında olacaktır. Çizelge B.2 deki CF (4,0 2,4) ye uyulacaktır. Kırmataş tozunda bulunan çok ince malzeme içeriğinin TS 706 EN Çizelge 11 de belirtilen f 3 kategorisine uygunluğu beyan edilmelidir (% 4 ü aşması halinde metilen mavisi deneyi zorunludur. Metilen mavisi deneyi sonucunda çok ince malzeme içeriği 1,5 ml/gr ı aşmayacaktır). Çok ince malzeme, aşağıda verilenlerden birinin mevcut olması halinde zararsız kabul edilecektir. TS EN e göre yapılan deneyde kırmataş tozu eşdeğerlerin (SE) kum eşdeğerin % 60 ın altına düşmemesi, TS EN a göre yapılan deneyde, metilen mavisi testinin (MB) belirlenen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi (1,5 ml/gr dan küçük olmayacaktır),

6 Bilinen bir performans yeterliliğine sahip kırma taş tozununkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması Fiziksel Özellikler TS EN ya göre yapılan su emme deneyi sonucunda kırmataş tozunun kütlece su emmesi en fazla %2 olacaktır. TS EN ya göre yapılan deneyde tane yoğunluğu en az 2,55 g/cm 3 olacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde gevşek birim ağırlık (yığın yoğunluğu) en az 1300 kg/m 3 olacaktır. Sodyum sülfat çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde kütlece kayıp en çok %15, magnezyum sülfat ile yapılan deneyde ise kayıp en çok %22 olacaktır. Kırmataş tozlarının alkali-agrega reaksiyonu bakımından sakıncalı olup olmadıklarına karar vermek için aşağıdaki üç koşul birlikte göz önüne alınıp değerlendirilecektir: TS EN e göre yapılan petrografik inceleme sonucu CEN CR raporu (veya TS 706) göz önüne alınarak aşağıdaki koşullara uyulacaktır. 1 mm nin üstündeki opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçların miktarı (1-4 mm arası reaktif flint dahil) kütlece en çok % 0,5. 4 mm nin üzerinde reaktif flint kütlece en çok %3,0. 5x (opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçlar) + reaktif flint en çok %4. TS 2517 ye göre kimyasal yolla yapılan alkali-agrega reaktivitesi deneyinde sonuç Kırmataş tozu için zararsız bölgede olacaktır. Bu deney sonucuna göre zararlı veya zararlı olmasının muhtemel bölgede elde edilmesi halinde aşağıdaki Kanada yöntemi uygulanacaktır. Kanada yöntemine göre (A A) yapılan harç çubuğu deneylerinde 14. günde ölçülen genleşme en fazla % 0,1 olmalıdır. ASTM C 586 a göre yapılan deneyde ise 28. gündeki genleşme yine % 0,1 i aşmayacaktır Kimyasal Özelikler TS EN e göre yapılan deneyde SO 3 olarak hesaplanan sülfat miktarı en fazla % 1 olacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde suda çözünen klorürlerin klor iyonu olarak hesaplanan değeri kütlece % 0,2 yi aşmayacaktır. İnce agrega mineral kökenli, tane çapı 0,063 mm - 4 mm arasında olan taneli malzemedir. Agrega tane sınıfı d / D= 0,063 / 4 dür. Burada, d ve D sırasıyla mm cinsinden alt ve üst elek göz boyutlarıdır Kum İnce agrega sert, sağlam ve dayanıklı olacak, tanelerin şekli olabildiğince küp veya küreye yakın olacaktır. Kil, silt, alkali ve organik maddelerin miktarları standartların öngördüğü değerleri aşmayacaktır. İnce agregalar, zararlı toz, kil topakları, yumuşak taneler, uzun veya tabakalanmış kayaçlar, organik maddeler, mika ve diğer zararlı maddelerden eleme ve/veya yıkama yöntemiyle arındırılmış olacaktır.

7 Her tür betonun üretiminde kullanılacak ince agregada (kum veya kırma kum) aranan geometrik, fiziksel ve kimyasal özelikler ile sınır değerler aşağıdaki koşulları sağlayacaktır Geometrik Özellikler İnce agreganın en büyük tane boyutu 4 mm yi aşmayacaktır (D 4 mm). İnce agregaları irilik / incelik tanımı bakımından iri, orta ve ince olan kumların (ince agregaların) sınıflandırılmasında TS 706 EN Ek B de verilen çizelgelerden Çizelge B.2 deki MF (2,8-1,5) ye uymalıdır. İncelik modülü FM, 0,40 toleransla 2,8 1,5 sınırları arasında olacaktır. İnce agregada bulunan çok ince malzeme içeriğinin TS 706 EN Çizelge 11 de belirtilen f 3 kategorisine uygunluğu beyan edilecektir. (İnce malzeme miktarı 0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece en fazla % 3 olmalıdır. Şile Bölgesinden temin edilecek Dağ Kumları için ince malzeme miktarı 0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece en fazla % 2 olmalıdır). Çok ince malzeme, aşağıda verilen dört durumdan birinin mevcut olması halinde zararsız kabul edilecektir: İnce agregadaki toplam çok ince malzemenin kütlece %3 den daha az olması, TS EN e göre yapılan deneyde agrega eşdeğerlerin (SE) belirlenen alt sınırı aşması, (kum eşdeğeri % 70 in altına düşmeyecektir). TS EN a göre yapılan deneyde, metilen mavisi testinin (MB) belirlenen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi, (1,5 ml/gr dan küçük olmayacaktır.) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması Fiziksel Özellikler TS EN ya göre yapılan su emme deneyi sonucunda ince agreganın kütlece su emmesi en fazla % 2 olacaktır. TS EN ya göre yapılan deneyde tane yoğunluğu en az 2,5 g/cm 3 olacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde gevşek birim ağırlık (yığın yoğunluğu) en az 1350 kg/m 3 olacaktır. Sodyum sülfat çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde kütlece kayıp en çok %15, Magnezyum sülfat ile yapılan deneyde ise kayıp en çok %22 olacaktır. Agregaların alkali-agrega reaksiyonu bakımından sakıncalı olup olmadıklarına karar vermek için aşağıdaki üç koşul birlikte göz önüne alınıp değerlendirilecektir: TS EN e göre yapılan petrografik inceleme sonucu CEN CR raporu (veya TS 706) göz önüne alınarak aşağıdaki koşullara uyulacaktır. 1 mm nin üstündeki opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçların miktarı (1-4 mm arası reaktif flint dahil) kütlece en çok % 0,5. 4 mm nin üzerinde reaktif flint kütlece en çok %3,0. 5x (opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçlar) + reaktif flint en çok %4. TS 2517 ye göre kimyasal yolla yapılan alkali-agrega reaktivitesi deneyi sonucu agrega için zararsız bölge olacaktır. Kanada yöntemine göre (A A) yapılan harç çubuğu deneylerinde 14. günde ölçülen genleşme en fazla % 0,1 olmalıdır. ASTM C 586 a göre yapılan deneyde ise 28. gündeki genleşme yine % 0,1 i aşmayacaktır.

8 Kimyasal Özellikler TS EN e göre yapılan deneyde hafif organik zararlı maddelerin miktarı kütlece % 0,25 i aşmayacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde SO 3 olarak hesaplanan sülfat miktarı en fazla % 1 olacaktır. TS EN e göre yapılan deneyde suda çözünen klorürlerin klor iyonu olarak hesaplanan değerin kütlece % 0,2 yi aşmayacaktır. TS EN e göre % 3 konsantrasyonlu sodyum hidroksit çözeltisi kullanılarak yapılan deneyde bulunan renk referans çözelti renginden daha açık olacaktır. Su içeriği ağırlıkça en fazla % 5 olacaktır. 0-4 mm DENİZ KUMU ELEK ANALİZİ (GRANÜLOMETRİ) AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. TS elek sistemine göre (metrik) Elekten geçen kütlece yüzde Elek Boyutu (mm) En küçük sınır değer En büyük sınır değer , , , , mm DAĞ KUMU ELEK ANALİZİ (GRANÜLOMETRİ) AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. TS elek sistemine göre (metrik) Elek No Elekten Geçen Malzeme % olarak mm Minimum Sınır Maksimum Sınır Değer Değer , , , , Renkli Agrega Renkli Bazalt malzemeler doğada mevcut taş ocaklarından çıkarılan, homojen, atmosfer etkilerine dayanıklı, petrografik ve teknolojik özellikleri bakımından yapı işlerinde kullanılmaya elverişli olmalıdır. Renkli Bazalt malzemeler sert, sağlam, dayanıklı, köşeli olacaktır. Her nitelikteki betonların üretimde kullanılacak Renkli Bazalt malzemeler aranacak genel özellikler ve sınır değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

9 1. Gevşek birim ağırlık en az 1150 Kg/m³ olacaktır. 2. Sıkı birim ağırlık en az 1350 Kg/m³ olacaktır. 3. Görünen özgül ağırlık en az 2600 Kg/m³ olacaktır. 4. Renkli Bazalt malzemeler içindeki iri taneler gradasyonu bozmayacak kadar az olacaktır. 5. İnce madde (0,063 mm altında) miktarı ağırlıkça % 3 ü aşmayacaktır. 6. Kil ve kil topakları ağırlıkça % 1 i aşmayacaktır. 7. Diğer zararlı maddeler (alkaliler, mika, kille örtülmüş taneler, yumuşak ve tabakalanmış parçalar, bitkisel toprak) ağırlıkça % 2 yi aşmayacaktır. 8. Su emme miktarı ağırlıkça en fazla % 2 olmalıdır. Kırmızı mozaikler için su emme değeri en fazla % 3,5 olacaktır. 9. Na 2 SO 4 çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde ağırlık kaybı en çok % 15 olmalıdır. MgSO 4 çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde ağırlık kaybı en çok % 22 olacaktır. 10. Suda çözülen klorürler klor olarak hesaplandığında, en çok % 0,2 yi geçmeyecektir. 11. Alkaliye duyarlı taneler ağırlıkça % 0,5 den az olacaktır. 12. Renkli Bazalt malzemeler in elek analizi aşağıdaki sınırlar içinde olacaktır. 13. Renkli Bazalt malzemeler içinde gözle görünen farklı renkteki taneler ağırlıkça % 5 i geçmeyecektir. (TS elek serisi,% Geçen Malzeme Miktarı) Kare 1,5-2,5mm Boyutlu Göz Mozaik Elek Açıklığı, mm 0,5-1,5 mm Boyutlu Mozaik 0,0-0,5 mm Boyutlu Mozaik Max Min Max Min Max Min , , , Çimento Portland Çimentosu Portland Çimentolarının Kimyevi Özellikleri Bileşenler Kütlece % (en çok) 1.Magnezyum oksit(mgo) 5 2.Kükürt trioksit (SO 3 ) 4 3.Çözünmeyen kalıntı 5 4.Kızdırma kaybı 5 5.Klorör muhtevası 0,10

10 Portland Çimentoların Fiziki Özellikleri 1. Portland çimentolarında priz başlangıcı 1 saatten az olmayacak ve 10 saatte sona ermiş olacaktır. 2. Portland çimentolarında toplam hacim genişlemesi 10 mm yi geçmeyecektir. 3. Portland çimentolarının özgül yüzeyi 2800 cm²/g dan az olmayacaktır Portland Çimentoların Basınç Mukavemeti Değerleri Basınç Dayanımı (Mpa)(En az) 2 günb 28 gün 20 42, Beyaz Portland Çimentosu Beyaz Portland Çimentoların Kimyevi Özellikleri Bileşenler Kütlece % (en çok) 1.Magnezyum oksit(mgo) 5 2.Kükürt trioksit (SO 3 ) 4 3.Çözünmeyen kalıntı 5 4.Kızdırma kaybı 5 5.Klorür Cl Beyaz Portland Çimentoların Fiziki Özellikleri - Beyazlık minimum 90 olacaktır. - Priz 45 dakikadan önce başlamamalı ve en geç 10 saatte sona ermiş olacaktır. - Toplam hacim genleşmesi 10 mm. yi geçmeyecektir. - Özgül yüzey en az 2800 cm 2 /g olacaktır Beyaz Portland Çimentoların Basınç Mukavemeti Değerleri BPÇ nin sınıfı ve tipi aşağıdaki basınç dayanımlarını sağlayacaktır: Basınç Dayanımı(MPa) (en az) 2. gün 7. Gün 28. gün 20 31,5 42,5 3.4 Karma Suyu Beton yapımında kullanılacak karışım suyu TS 1008 e uygun olmalıdır. 3.5 Katkı Katkılar, sertleşmiş betonun büzülmesi veya genleşmesi üzerinde önemli değişikliğe yol açmayacaktır. Bu değişikliği ölçmek üzere, EN e uygun şahit harç kullanılarak pren :1998 te tarif edilen boyut değişimi tayini işlemi uygulanacaktır. Katkılar genel olarak aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır. Yapılacak denemelerde katkı/çimento oranı en fazla % 0,8 kabul edilecektir.

11 Genel Özellikler No Özellik Deney Metodu İstenen Değerler a b c d 1 Homojenlik a Gözle Kullanıldığında homojen. Ayrışma, üretici tarafından beyan edilen sınırı aşmayacaktır 2 Renk a Gözle Üniform ve üreticinin verdiği tarife uygun olmayacaktır. 3 Etkin bileşen a EN b Üretici tarafından verilen referans kızıl ötesi spektrumu ile kıyaslandığında kızıl ötesi spektrumu etkin bileşen açısından değişiklik göstermeyecektir. 4 Bağıl yoğunluk a (Sadece sıvılar için) ISO 758 D>1,10 ise D±0,03 D 1,10 ise D 0,02 (D üreticinin beyan ettiği yoğunluk değeri) 5 Katı madde miktarı a EN c T %20 için 0,95T X 1,05T T %20 için 0,90T X 1,10T T üreticinin beyan ettiği değer, kütlece % X deney sonucu, kütlece % 6 PH değeri a ISO 4316 Üreticinin belirttiği değer 1, veya üreticinin beyan ettiği aralık içinde 7 Tavsiye edilen en yüksek miktarda prize etkisi EN (EN deki 4 farklı çimentolu şahit harçta tavsiye edilen en yüksek miktarı kullanarak) Sonuçlar rapor edilir. 8 Toplam klor a,d ISO 1158 e Kütlece h en çok %0,10 veya üreticinin beyan ettiği değerin altında 9 Suda çözünebilir klorür (Cl - ) a beyan ettiği değerin altında EN Üreticinin beyan ettiği en yüksek değerin 10 Alkali miktarı (Na 2 O eşdeğeri) a altında 11 Korozyona etkisi f,g Beton içindeki çelikte korozyon yaratıcı etkileri olmamalı g Üreticinin beyan ettiği değer, kullanıcıya yazılı olarak verilecektir. EN da verilen metot uygun değilse, üretici alternatif bir deney metodu önerecektir. EN de verilen metot uygun değilse, üretici alternatif bir deney metodu önermelidir. Toplam klor miktarıyla suda çözünebilir klorür miktarı arasında önemli bir fark yoksa, söz konusu katkılara ilişkin sonraki deneylerde yalnızca suda çözünebilen klorür miktarı belirlenebilir. e ISO 1158 deki işlem, aşağıda verilen şekilde değiştirilmelidir: - Numune miktarı, 0,1 g kuru katkıya çıkarılır. - Gümüş nitrat ve amonyum tiosiyanat çözeltisi 0,01 N kullanılır. f Deneyde C 3 A miktarı, kütlece %5 ten daha az olan CEM I çimentosu kullanılmalıdır. g h EN standardı yayınlanıncaya kadar, gerekli hallerde kullanım yerinde geçerli milli standard ve şartnameler uygulanmalıdır. Klorür muhtevasının %0,10 veya daha az olması halinde katkı klorürsüz olarak tarif edilebilir.

12 Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Katkılar İçin Ek Özellikler (Eşit Kıvam) No Özellik Şahit Beton Deney Metodu İstenen Değerler EN ye Deneme betonunda 1 Su azaltma EN Şahit göre çökme veya şahit betona kıyasla beton I EN e göre en az % 15 yayılma 2 3 Basınç Dayanımı Taze betondaki hava miktarı EN Şahit beton I EN Şahit beton I PrEN :1999 EN saatte deneme betonu, şahit betonun en az % 115, 7 ve 28 günde, deneme betonu, şahit betonun en az % 100 Üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonu, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde Sertleşmeyi Hızlandırıcı Katkılar için Ek Özellikler (Eşit Kıvam) No Özellik Şahit Beton Deney Metodu İstenen değerler 1 Basınç dayanımı 2 Taze betondaki Hava miktarı EN Şahit beton I Pr EN :1999 EN Şahit beton I EN C de ve 24 saatte:deneme betonu, şahit betonun en az %120 si. 20 C de ve 28 günde:deneme betonu, şahit betonun en az % 90 ı 5 C de ve 48 saatte:deneme betonu, şahit betonun en az %130 u Üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonu, şahit betonun hacimce en çok % 2 üzerinde

STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kapsam Bu teknik Şartname aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır. S.N0 CİNSİ : 1. PARKE TAŞI 6 CM 2. PARKE TAŞI 6 CM ( R ) 3. PARKE TAŞI 8 CM 4. PARKE

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20 2. BETON AGREGALARI Yapılarda kullanılan ve taneli malzeme olarak tanımlanan agrega; doğal, yapay veya geri kazanılmış tipte olabilmektedir. Bunlardan doğal agregalar, mekanik işlem dışında herhangi bir

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir.

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. AGREGALAR Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Agregalar, doğal, yapay veya daha önce yapıda kullanılmış malzemelerden tekrar kazanım

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri ve Deneyleri ve Deneyleri Yüksek Fırın u, ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri T ürkiye Hazır Birliği (THBB), üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı .Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR Yapı Malzemesi AGREGALAR AGREGALAR Kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Amerikan standartlarından ASTM D8: agregayı, Harç veya beton oluşturmak amacıyla

Detaylı

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi AGREGALAR Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi Betonun teknik özelliklerini etkileyen en önemli birleşim parametresi su/çimento oranıdır. Su miktarını etkileyen faktör ise betonun işlenebilir

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ TS EN 206-1 KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Hazırlayanlar : Kim.Müh. Selim YÜCEL Sigma Beton Lab.Hiz. Şirket Müdürü Yük. Kimyager Engin DEMİR Beton Laboratuvar Şefi 1 Hazır Beton Sektörü,

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Bölüm TS (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme Çökme-Vebe Sıkışabilme - Yayılma

Bölüm TS (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme Çökme-Vebe Sıkışabilme - Yayılma Bölüm TS 11222 (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme ÇökmeVebe Sıkışabilme Yayılma Çimento seçimi Çimento Agrega seçimi agrega ve su ve pigment

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

FARKLI ETKİNLİKTEKİ BETON AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARIN PERFORMANS DENEYLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FARKLI ETKİNLİKTEKİ BETON AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARIN PERFORMANS DENEYLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI FARKLI ETKİNLİKTEKİ BETON AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARIN PERFORMANS DENEYLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Ömer İÇEMER Kimya Mühendisi Birlik Hazır Beton A.Ş Kalite Güvence Müdürü Ankara-Türkiye ÖZET Bu bildiri,

Detaylı

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining 8.Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Kütahya-Türkiye 8.International Aggregates Symposium, 13-14 October 2016, Kütahya-Turkey Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri Place in

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

BALÇOVA BELEDİYESİ ŞANTİYEDE KULLANILACAK MALZEME ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. HAZIR BETON ŞARTNAME

BALÇOVA BELEDİYESİ ŞANTİYEDE KULLANILACAK MALZEME ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. HAZIR BETON ŞARTNAME BALÇOVA BELEDİYESİ ŞANTİYEDE KULLANILACAK MALZEME ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. HAZIR BETON ŞARTNAME C 20 TİPİ BETON; TS EN 206-1 VE TS 500/NİSAN 2002 YE UYGUN OLARAK ÜRETİLİP İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜRÜN ÜRETİCİ - LABORATUVAR Piyasaya kaliteli ürün arz edebilmek adına ürün, üretici ve Laboratuvar arasında çok sıkı bir bağ vardır.

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini

EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini BETONLA İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçaları - Lifli Çimento ile İmal Edilmiş -

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI Yapı Laboratuvarı Yapı laboratuarında, teorik olarak alınan yapı malzemesi ve beton derslerine ait deneysel çalışmaların uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca

Detaylı

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Mustafa Karagüler Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi A.B.D İstanbul (212)2931300/2340

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

4. SU 4.1 GİRİŞ Karışım suyu: Kür Suyu (Bakım Suyu): Yıkama Suyu:

4. SU 4.1 GİRİŞ Karışım suyu: Kür Suyu (Bakım Suyu): Yıkama Suyu: 1 4. SU 4.1 GİRİŞ Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik kullanım amaçları vardır. Bu amaçların her birinde, özellikle beton karışımının hazırlanmasında, kullanılacak suyun uygun kalitede olması, beton

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Mustafa Erdoğan Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulu Cadde No: 20 Osmangazi / Bursa Tel: (224) 251 21 90 E-Posta: m.erdogan@bursabeton.com.tr Çağlar

Detaylı

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE Mesut ERKAN Genel Sekreter 1 Kompozit Malzeme Olarak Beton Agrega + su Beton?????? Agrega + çimento Beton???? Çimento +Su Çimento hamuru Çimento Hamuru

Detaylı

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, %

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, % Agrega/agrega karışımı incelik modülü: Abrams, incelik modülü (Im) ile agrega granülometrisini bir formülle tek bir değere dönüştürmüş ve betonda su miktarının hesaplanmasında kıvam yanında bu faktörden

Detaylı

HAZIR BETON AGREGALARI

HAZIR BETON AGREGALARI HAZIR BETON AGREGALARI AGREGALAR Betonun mutlak hacminin yaklaşık % 65-80 ini oluşturan agregalar, mineral kökenli ve 100 mm ye kadar çeşitli tane büyüklüklerinde kırılmamış veya kırılmış tanelerin yığınıdır.

Detaylı

Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak,

Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak, SU Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak, Kür suyu olarak, yerine yerleştirilmiş olan betonun yüzeyini

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması

Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması Mehmet Sımsıkı Doğu Marmara Böl. Kalite Müh. İnş.Müh.MBa Nuh Beton A.Ş. Kocaeli, Türkiye Mehmet Mutlu

Detaylı

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ TANIM VE AMAÇ: Bireyselliklerini koruyan birbirlerinden farklı özelliklere sahip çok sayıda parçadan (tane) oluşan sistemlere parçalı malzeme denilmektedir.

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

Emirdağ Adaçal (Afyonkarahisar) Kireçtaşlarının Beton Agregaları Standardına Uygunluğunun Araştırılması

Emirdağ Adaçal (Afyonkarahisar) Kireçtaşlarının Beton Agregaları Standardına Uygunluğunun Araştırılması Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 015801 (1 12) AKU J. Sci. 11 (2011) 015801 (1 12) Emirdağ Adaçal (Afyonkarahisar) Kireçtaşlarının

Detaylı

Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR. Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü

Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR. Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 27.03.2015 Genel bilgiler TS EN 206 ve TS 13515 in Maddeleri o 4 Sınıflama

Detaylı

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON

Detaylı

agregalar Paki Turgut

agregalar Paki Turgut agregalar 5 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 4) Mindess S et al., Concrete, 2nd

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Cem III Tipi ların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Oktay Kutlu, Meriç Demiriz Adana San.ve Tic.A.Ş.İskenderun Tesisleri 0(326)654 25 10(Pbx) bilgi@adanacimento.com.tr

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonun dayanıklılığını etkileyen ve fiziksel - kimyasal reaksiyonlara sebep olan olaylar şunlardır: Çiçeklenme Sülfat Saldırısı Alkali Silika Reaksiyonu Deniz Suyu

Detaylı

Güvenli Ürün, Güvenilir Sonuçlarla Elde Edilir

Güvenli Ürün, Güvenilir Sonuçlarla Elde Edilir Güvenli Ürün, Güvenilir Sonuçlarla Elde Edilir ÝKTÝSADÝ ÝÞLETMESÝ Yapý Malzemeleri LABORATUVARI Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katký Deneyleri

Detaylı

KUM EŞDEĞERLİĞİ DENEYİNİN BETON PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KUM EŞDEĞERLİĞİ DENEYİNİN BETON PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ KUM EŞDEĞERLİĞİ DENEYİNİN BETON PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EFFECT of SAND EQUIVALANCE TEST on CONCRETE PERFORMANCE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Cenk Kılınç Doç. Dr. Yılmaz Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Maslak, İstanbul E-Posta: cenkkilinc@gmail.com

Detaylı

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33)

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) 1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) Deneye tabi tutulacak malzeme de aranılacak en önemli özellik alındığı kaynağı tam olarak temsil etmesidir. Malzeme kaynağın özelliğini temsil

Detaylı

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529)

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) 5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) Deneyin Amacı: Agreganın gevşek ve sıkışık olarak işgal edeceği hacmi saptamaktır. Agreganın kap içindeki net ağırlığının kap hacmine bölünmesiyle hesaplanır ve

Detaylı