ORMANCILIKTA DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YÖNTEMİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR ÖZET. 1. Giriş. Yaşar Selman GÜLTEKİN 1, Engin ÇAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMANCILIKTA DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YÖNTEMİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR ÖZET. 1. Giriş. Yaşar Selman GÜLTEKİN 1, Engin ÇAR"

Transkript

1 ORMANCILIKTA DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YÖNTEMİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yaşar Selman GÜLTEKİN 1, Engin ÇAR ÖZET Ülkemizde asli orman ürünlerinin satışı, Devlet orman işletmeleri tarafından önceden satış ve sonradan satış olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Önceden satış; dikili gövde halinde bulunan kesime uygun oldukları belirlenmiş ağaçların satışına denmektedir. Sonradan satış ise; ağaçların kesilip, ürün çeşitlerine ayrıldıktan sonra, belirli bir depodan alıcıya satılmasına sonradan satış denilmektedir. Ülkemizde asli orman ürünleri satışında 1996 yılından beri Dikili Ağaç Satışı Yöntemi uygulanmaktadır. Daha önce geçerli olan tek üretim yönteminde, Orman Kanununun 40. maddesi gereğince orman ürünleri üretimi işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve işyerindeki köylüler veya işyeri etrafındaki orman işlerinde çalışan köylüler tarafından yapılmakta ve son depoya kadar taşınmaktaydı. Bu yöntemde, üretimi yapan orman köylüsü emeğinin karşılığını ürettiği ürün başına verilen vahidi fiyat karşılığı alıyordu. Dikili Ağaç Satışı Yönteminde ise vahidi fiyat usulü uygulanmayıp, kesilecek ağaçlar dikili halde iken orman idaresinden satın alınıp, üretimi yapılarak alan kişi tarafından piyasaya sunulmaktadır. Bu çalışmada satış yöntemlerinden önceden satışa konu olan Dikili Ağaç Satışları konusunda ayrıntılı bilgiler verilecek ve önceki uygulanan yöntemlerle aralarındaki avantaj ve dezavantajlar karşılaştırılarak ülkemizde uygulanışı hakkında durum değerlendirilmesi yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Önceden Satış, Sonradan Satış, Dikili Satış, Orman Ürünleri. 1. Giriş Ülkemizde asli orman ürünlerinin satışı, Devlet orman işletmeleri tarafından önceden satış ve sonradan satış olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Önceden satış; dikili gövde halinde bulunan kesime uygun oldukları belirlenmiş ağaçların satışına denmektedir. Sonradan satış ise; ağaçların kesilip, ürün çeşitlerine ayrıldıktan sonra, belirli bir depodan alıcıya satılmasına sonradan satış denilmektedir. Bu çalışmada satış yöntemlerinden önceden satışa konu olan Dikili Ağaç Satışları ve ülkemizde uygulanışı incelenecektir. 1 Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 1

2 Ülkemizde asli orman ürünleri satışında 1996 yılından beri Dikili Ağaç Satışı Yöntemi uygulanmaktadır. Daha önce geçerli olan tek üretim yönteminde, Orman Kanununun 40. maddesi gereğince orman ürünleri üretimi işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve işyerindeki köylüler veya işyeri etrafındaki orman işlerinde çalışan köylüler tarafından yapılmakta ve son depoya kadar taşınmaktaydı. Bu yöntemde, üretimi yapan orman köylüsü emeğinin karşılığını ürettiği ürün başına verilen vahidi fiyat karşılığı alıyordu. Dikili Ağaç Satışı Yönteminde ise vahidi fiyat usulü uygulanmayıp, kesilecek ağaçlar dikili halde iken orman idaresinden satın alınıp, üretimi yapılarak alan kişi tarafından piyasaya sunulmaktadır. Şimdi Dikili Ağaç Satışı yönteminin ne olduğuna ve ülkemizde nasıl uygulandığını görelim. 2. Dikili Ağaç Satışı Yöntemi Dikili Ağaç Satışı Yöntemi, uzun zamandan beri özellikle Amerika, Almanya, İngiltere, Rusya olmak üzere birçok ülkede uygulanmaktadır. Ülkemizde ise 1996 yılında 5038 sayılı genelge ile yürürlüğe giren bir yöntemdir. Bu yöntemde orman ürünleri satışları, dikili halde orman içerisinde yapılarak kullanım alanına en kısa yoldan ulaştırılmaktadır. Dikili Ağaç Satışı bugün ülkemizde Açık Artırma ile Dikili Ağaç Satışı ve Tahsisli Dikili Ağaç Satışı olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır sayılı genelgenin öngördüğü açık artırma ile satış orman köylüsünü devreden çıkardığı için uygulamada yeterli başarıyı sağlayamamıştır. Bu genelgede görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla 1998 yılında 6057 sayılı genelge yürürlüğe girmiştir. Genelgedeki Tahsisli Dikili Ağaç Satışı yöntemiyle orman köylüsü de kesilecek ağaçları dikili halde satın alarak üretimini yapıp, piyasaya sunma olanağına kavuşmuştur. Son olarak 2004 yılında 6350 sayılı yeni bir genelge ile görülen eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışı yönteminin sonradan satışta, kooperatif ve köylülerin işgüçlerinin yeterli olmadığı, işe rağbet etmedikleri, aşırı fiyat istedikleri, işin yapılmasını engelleyici sorunlar çıkardıkları yerlerde öncelikle uygulanması düşünülmüştür. Tahsisli Dikili Ağaç Satışı yöntemi ise ancak orman köylüsünün veya varsa kooperatifinin talebinin olduğu yerlerde uygulanmaktadır Dikili Ağaç Satışı Yönteminin Uygulanması Üretime verilen bölmelerdeki kesilecek damgalı dikili ağaçlar Orman İdaresi tarafından belirlendikten sonra idarece üretim birim fiyatları hesaplanarak ilgili köy 2

3 muhtarlığı veya orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine bildirilir. Köy muhtarlığı veya orman kooperatifi yapılacak üretimi dikili olarak satın almak istediğinde Orman İdaresine başvurusunu yapar. Daha sonra ilgili işletmenin işletme müdür yardımcısı başkanlığında, orman işletme şefi ve ölçü kesim memurundan oluşan üç kişilik komisyon Dikili Ağaç Satışı Muhammen Bedeli belirler. Bunu belirlemek için üretimi yapılacak bölmeyi en iyi temsil edecek çap ve boydaki ağaçlardan deneme ağaçları alınarak standardizasyon esaslarına göre üretimi yapılıp çıkan ürünler m 3 ve ster olarak ölçümlendirilmektedir. Elde edilen ürün çeşitlerinin miktarı D.K.G.H. (Dikili Kabuklu Gövde Hacmi)ne oranlanarak her cins ve ebattaki verim yüzdeleri hesaplanmaktadır Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışı Yöntemi Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışı yönteminde, ürün cins ve ebatlarının en son düzenlenen fiyat protokolündeki muhammen bedellerinden, tespit edilecek kesme, sürütme, yükleme, taşıma birim fiyat toplamı ile bu toplamların % 10 oranındaki istihkak fazlası tutarı ve ayrıca satış depolarında istif, tasnif, depolama işleri yapılmayacağından bunlara ait bütçe ile verilen birim fiyatlar da düşülmektedir. Bulunan değerler tespit edilen verim oranları ile çarpılarak çıkan YTL/m 3 değerleri toplanmakta ve 1 m 3 D.K.G.H. indeki ağacın muhammen bedeli tespit edilerek bu fiyat üzerinden ihaleye çıkarılmaktadır. Özelliği gereği tahsisli satılan ürünler için (maden direk, tel direk v.b.) ise tahsis fiyatı üzerinden daha önce belirlenen üretim ücretleri düşüldükten sonra bulunan değer esas alınmaktadır. Ayrıca özellikle ABD de Dikili Satışlarda uygulanan eksilterek gerçekleştirilen açık artırmalı satış yöntemine göre; satıcı, belirli bir mal için, tahmin olunan fiyat ile müzayedeyi başlatmaktadır. Ancak bu yöntemde belirlenen tahmin olunan fiyat piyasada kimsenin ilk etapta veremeyeceği kadar yüksek belirlenmiş bir fiyat olmaktadır. Yüksek olarak belirlenen tahmin olunan fiyat, belirli oranlarda eksiltilmekte ve ilk çıkan alıcıya satış yapılmaktadır. Bu yöntem ülkemizde uygulanmamaktadır. Amerikan usulü açık satış olarak adlandırılmakta ve özellikle dikili satışlarda kullanılmaktadır. Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 6350 sayılı genelgeye göre, ülkemizde Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışı aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır: Dikili ağaç satışları ile ilgili esaslar ve bununla ilgili şartname örneği ve muhammen bedel tespitleri Orman Genel Müdürlüğünün tarih ve 5038 sayılı tamimleri ile bütün teşkilata duyurularak bununla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. 3

4 Bu Genelgeye göre, Orman ürünlerinin cinsi, boyutu ve görünüş özellikleri bakımından alıcıların isteklerine uygun olarak üretilmesine olanak sağlanması, üretim ve imalattaki kayıpların en az seviyeye indirilmesi, hacim ve ekonomik değer bakımından verimliliğin artırılması, İdaremizce yapılan üretim masraflarından tasarruf edilmesi, ürünlerin satış depolarında beklemesinden dolayı değer kaybetmesi, satış depolarındaki sıkışıklığın azaltılması, üretim periyodunun kısaltılması, piyasaya taze ürünler sunulması, üretimde çalışan işçilerin sosyal güvenceye kavuşturulması, tensil sahalarından tam vaktinde çıkılması gibi çok yönlü faydalarından dolayı; kesme, sürütme, yükleme ve taşıma işleri alıcıya ait olmak üzere dikili haldeki ağaçların vadeli açık artırmalı satışı yapılacaktır. Bunun için; 1. Satış Partileri; Bir veya birkaç bölmeyi kapsayabileceği gibi piyasa isteklerine göre bölmecikler halinde de satış partileri düzenlenebilecektir. 2. Üretim işleri alıcıya ait olmak üzere yapılacak dikili ağaç ihalelerinde üretim yapanların 6831 Sayılı Orman Kanunu nun 34. Maddesinden doğan hakları verilmeyeceğinden dolayı, ihaleye çıkılırken; Kooperatif ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmadığı, işe rağbet etmedikleri, aşırı fiyat istedikleri, işin dağıtımı ve yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkardıkları yerlere öncelik verilecektir. Diğer yerlerde ise, kooperatif yetkilileri ve orman köylüleri ile ön görüşme yapılarak izinleri alınacaktır. Yangında zarar gören ağaçların üretiminde de kanuni haklar verilmeyeceğinden, bu alanlarda dikili ağaç satışına konu olabileceği dikkate alınacaktır. Ancak bu hususlar İşletme Müdürü ve İşletme Şefi ile Kooperatif Yetkilileri veya Orman köylüsünü temsilen muhtar ve ihtiyar heyetince düzenlenecek bir tutanak imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır. a) Verim Yüzdesi Tespiti; İhaleye konu bölme veya bölmeciği en iyi şekilde temsil eden ağaçların her ağaç cinsi için ayrı ayrı standardizasyon esaslarına göre üretimi yapılarak en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır. Kesilen ağaçlardan elde edilen ürün çeşitlerinin miktarı (ölçü birimi m³ olanlar ile Ster olanlar) kesilen ağaçların D.K.G.H. ne oranlanarak her cins ve ürün çeşitleri itibariyle verim yüzdesi tespit edilecektir. b) Muhammen Bedel Tespiti; 4

5 Üretilecek ürün cins ve çeşitlerinin son açık artırmalı satış ortalama fiyatlarından; kesim, sürütme, yükleme, taşıma birim fiyatlarının toplamı ile bu toplamın % 10 u oranındaki istihkak fazlaları tutarı düşülecektir. Ayrıca satış depolarında istif işi ile tasnif ve depolama işleri yapılmayacağından; bunlara ait bütçe ile verilen birim fiyatlar da Açık Artırmalı Satış Fiyatından düşüldükten sonra bulunan TL/m³ değerleri verim yüzdeleri ile çarpılarak, bu suretle üretilecek her cins ve ürün çeşidi için bulunan değerler toplanarak 1 m³ D.K.G.H. deki ağacın muhammen bedeli tespit edilmiş olacaktır (Bu hususta 6350 Sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimine bakabilirsiniz). 3. Özelliği gereği tahsisen satılan ve açık artırmaya konu olmayan ürünler için, açık artırmalı ortalama satış fiyatı, tahsis fiyatı olarak kabul edilecek, ancak bu ürünlerden de açık artırma ile satılanlar var ise, açık artırma fiyatları dikkate alınarak bunlardan yukarıda belirtilen üretim birim fiyatları düşüldükten sonra muhammen bedel tespiti yapılacaktır. 4. Muhammen bedeller, işletme alım satım komisyonu tarafından tespit edilerek onay için Bölge Müdürlüğü ne gönderilecektir. 5. Açık artırmalı satış ortalama fiyatlarından düşülecek üretim birim fiyatları, Asli orman ürünlerinin üretim işlerine ait tebliğe göre tespit edilecek, üretim işleri erken üretim döneminde yapılıyor ise, bu birim fiyatlara erken üretim primleri de ilave edilecektir. 6. İhaleyi kazanan alıcının dilediği boyutlarda üretim yapma hakkı olduğu bilinerek onun istediği boyutlarda ürünler elde edilmesine müsaade edilecek, üretilen ürünler 288 sayılı tebliğ de açıklandığı şekilde ölçülecek, işaretlenecek, damgalanacak ve kayıtlara alınacak, mevcut nakliye tezkeresi ile imrarat nakliye tezkereleri de bu gerçek ölçü ve kayıtlara göre düzenlenecektir. 7. İşletme Müdürlüklerince ihalenin onayından sonra ihale konusu ve maliyeti hakkında ilgili Sosyal Sigortalar Kurumuna bilgi verilecektir. (Orman Genel Müdürlüğünün çeşitli talimatları ile belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.) ( gün ve B.18.1.OGM DAS.00/199 sayılı Or. Gen. Md. emri gereğince işlem yapılmaktadır.) 8. İhaleye konu sahanın ve etrafının Orman teşkilatı yetkili ve görevlileri tarafından titizlilikle kontrolü ve denetimi sağlanacak, ihale edilen dikili ağaçlar dışında ağaç kesilmesine meydan verilmemesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 5

6 9. T.S Ormanların Kabuk Böceklerine Karşı Korunması Kuralları Standardına göre, Kabuk böceklerinin Kasım-Mart döneminde hareketli olmadıkları dikkate alınarak bu dönemde üretilen ibrelilerde kabukların soyulup soyulmayacağı önceden kararlaştırılacak ve satış sözleşmesinin 17. Maddesi buna göre düzenlenecektir. 10. Dikili ağaç satışına konu edilecek sahalarda dikili ağaç damgalarının yapılması, ihale ile ilgili evrakın tamamlanması, ihale ilanı için geçecek süre, tensil sahalarında çimlenme döneminden önce sahaların boşaltılması, ölü örtü inceltilmesi yapılacaksa bu iş için geçecek süre v.s. göz önünde bulundurulacak, ihale öncesi gerekli hazırlıklar hızla yapılacak ve üretimin maksadına uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. İhale ile ilgili diğer şartlar ve ihale edildikten sonra tanzim edilmesi gereken şartname de tüm detaylar bulunmaktadır Tahsisli Dikili Ağaç Satışı Yöntemi Verim yüzdesinin hesaplanmasına kadar, Açık Artırma ile Dikili Ağaç Satışı yöntemiyle aynı olan bu yöntem, dikili fiyatının belirlenmesinde farklılık göstermektedir. Bu farklılığı açıklamak gerekirse; Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışı yönteminde fiyat protokolündeki muhammen bedel kullanılırken, Tahsisli Dikili Ağaç Satışı yönteminde üretilecek ürün cins ve nevilerinin son açık artırmalı satış fiyatları esas alınmaktadır. Tahsisli Dikili Ağaç Satışı yöntemiyle ilgili örnek bir verim yüzdesi ve D.K.G.H. muhammen bedeli hesaplaması Ek 1 de verilmiştir. Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 6350 sayılı genelgeye göre, ülkemizde Tahsisen Dikili Ağaç Satışı aşağıdaki belirtilen esaslara göre yapılmaktadır: 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanunla değişik 30. Maddesine istinaden çıkartılan ve gün Sayılı T.C. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 98/11303 Sayılı Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince; Amenajman ve Silvikültür planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçlar, sınırları içerisinde Devlet Ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2500 den aşağı olan kasabalarda, köy ve belediye tüzel kişilikleri ile köylerdeki gerçek kişilere ve 6057 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Genelgesi ile de İşletme Müdürlüklerince yıllık toplam 5000 m³ e 6

7 kadar direkt, 5000 m³ ten fazla olan miktarlarda ise Orman Genel Müdürlüğü nün tahsisli dikili ağaç satış onayı ile tahsisli dikili ağaç satışı yapılabilecektir. Verim yüzdesi ve muhammen Bedel Tespitleri 5038 Sayılı Tamim gereğince yapılan işlemler aynen yapılacaktır. Tahsisli Dikili Ağaç Satışı Bedel Tespit Tablosu örnek olarak ekte hesap edilmiştir. 3. Dikili Ağaç Satış Yönteminin Avantajları Dikili Ağaç Satış Yönteminin avantajlı yönleri şöylece özetlenebilir: Odun hammaddesinin, kesimiyle değerlendirilmesi arasındaki sürede, bekleme nedeniyle bozulmasına, değer kaybetmesine meydan vermeden ürün taze olarak tüketime sunulur. Bu husus özellikle kesildikten kısa süre sonra, ürünlerin satış depolarında beklemesinden dolayı ardaklanma, kuruma çatlakları, çürüme, esmerleşme gibi ürünlerde randıman kaybına neden olan ağaç türleri için çok önemlidir. Orman ürünlerinin cinsi, boyutu ve görünüş özellikleri bakımından alıcının isteklerine uygun olarak üretilmesine olanak sağlar, üretim kayıplarını en düşük seviyeye indirir. Azalan üretim ve imalat kayıplarıyla ürünlerin hacim ve ekonomik değer bakımından verimliliğinin artması sağlanır. Orman idaresi tarafından yapılan üretim masraflarından tasarruf edilmiş olur. Geleneksel üretim yönteminde emeğinin karşılığını üretimden sonra alabilen orman köylüsü dikili ağaç satışında işin tamamının bitmesini beklemeksizin üretim sürecinin ara dönemlerinde de gelir elde edebilmektedir. Alıcı hangi zamanda, ne miktarda mal teslim alacağını bildiğinden faaliyetlerini ona göre planlayabilir. Üretim faaliyetleri, vahidi fiyat usulüne göre değerlendirilmediğinden çalışan orman köylüsü çalıştığı süre içerisinde sosyal güvenliğe sahip olmaktadır. Dikili Ağaç Satışı yöntemiyle orman köylüsü üreteceği ürünü kendi pazarlayacağından daha verimli çalışacaktır. Verimli çalışmanın sonucunda da artan kazancıyla gelir seviyesi yükselecektir. Böylece orman köylüsünün ormanlarına daha çok sahip çıkması sonucu usulsüz faydalanma olabildiğince azalacak ve yangınlara karşı duyarlılıkları artacaktır. Alıcılar fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmiş olacaklardır. 7

8 4. Dikili Ağaç Satış Yönteminin Sakıncaları Dikili Ağaç Satışı yönteminin avantajları yanında bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Dikili Ağaç Satış Yönteminin dezavantajları şunlardır: En büyük dezavantajı orman koruma yönünden görülmektedir. Üretim faaliyetleri sırasında yetersiz denetim ve kontrol olması halinde suiistimaller olabilmektedir. Diğer bir dezavantajı ise verim yüzdesinin hesaplanmasında ortaya çıkmaktadır. Bölmeyi teslim edecek hassas ölçümler yapılmadığı takdirde orman idaresi veya alıcı maddi zarara uğrayabilmektedir. Örneğin, verim yüzdesinin aktüel durumdan yüksek hesaplandığı durumlarda alıcı üretilmeyen malın bedelini ödemek zorunda kalmaktadır. Düşük hesaplanmasında ise zarara uğrayan taraf orman idaresi olmaktadır. Geleneksel üretim yönteminde orman kooperatiflerinin 6831 sayılı Orman Kanununun 34. maddesi gereğince sahip olduğu haklar, dikili ağaç satış yönteminde verilmemiştir. Geleneksel üretim yönteminde orman köylüsünün örgütlenmesinde büyük payı olan kooperatif üst birliklerine, kooperatif istihkaklarından verilen üst birlik payına dikili ağaç satışında yer verilmemektedir. Bu da kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve orman köylüsünün hakları için faaliyet gösteren üst birliklerin devamlılığını olumsuz etkilemektedir. Dikili satışlarda satın alıcılar genelde büyük firmalardır. Bu firmaların geniş olanakları, büyük yatırımları ve organizasyon gerektiren böylesi bir işe girebilmelerine olanak tanırken, küçük işletmelerin piyasadan mal alamamak veya büyük işletmelerin ürünlerini alarak işletmecilik yapmak gibi olumsuz sonuçlara katlanmalarına neden olmaktadır. Dikili satış sözleşmelerinde, kesim işlemleri ile ilgili olarak çeşitli şartlar getirilmiş olsa da, organizasyon, teknik bilgi ve finansal olanaklar bakımından yetersiz alıcıların bu sözleşme koşullarını izleme ve yaptırımları yerine getirtme konusunda yetersiz kaldıkları görülmüştür. Alıcı firmaların kesim işlemlerini yaparlarken kalan meşcereye zarar veren uygulamalara dikkat etmemeleri sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. 5. Sonuç ve Öneriler Dikili Ağaç Satışları uygulaması ülkemizde halen devam eden bir uygulamadır. Ancak yukarıda belirtilen dezavantajları yüzünden uygulamada bir takım zorluklar ve sorunlar yaşanmaktadır. Bu zorlukların ve sorunların aşılabilmesi için uygulayıcılara büyük görevler düşmektedir. Bu amaçla dikili olarak satışı yapılan ağaçların ormandan çıkarılıncaya kadar 8

9 çok titiz bir şekilde takibi ve kontrolü yapılmalıdır. Bunun için denetleme organlarının en iyi şekilde çalışması sağlanmalıdır. Gümrük vergilerinin azaltılmasıyla birlikte ve ülkemizde orman ürünlerini üreten orman işletmelerinin yüksek üretim maliyetlerinden dolayı dışarıdan ithal edilen ürünlerle bizim ürünlerimizin rekabet şansı azalmaktadır. Çözüm olarak üretim ve depolama maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinden Dikili Ağaç Satışı Yöntemi bu noktada sakıncaları gidererek rekabet şansını arttırabilir. Günümüze kadar çeşitli uygulamaları yapılmış, ancak istenildiği şekilde yaygınlaştırılamamış Dikili Ağaç Satışı Yönteminin istenilen seviyelerde uygulanabilmesi için gerek kooperatifler, gerek üst birlikler, gerekse tüccarlar için daha cazip hale getirecek değişiklikler yapılabilir. Kooperatiflerin % 25 hakkı bedellerinin ve ödenecek sigorta primlerinin dikili ağaç satışı muhammen bedelleri hesaplanırken dikkate alınması bu konuda alınabilecek önlemlerden birisidir. Kooperatifler tarafından ödenen vergilerde devlet tarafından çeşitli indirimler ve kolaylıklar sağlanması, toplam satış bedelinin D.K.G.H. üzerinden hesaplanan verim yüzdesi yerine üretim işi bittikten sonra çıkan ürünler üzerinden yapılması yöntemin uygulanabilirliğini kolaylaştırabilir. Tahsisli Dikili Ağaç Satışı yönteminde muhammen bedelin belirlenmesinde fiyat uçurumları oluşturan son açık artırmalı satış ortalaması yerine muhammen bedel ya da son 3 satış ortalamasının uygulanması ve tüm ihaleli işlerde var olan müteahhit karının Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışında da verilmesi gibi düzenlemeler yapılarak yöntemin eksik yönleri iyileştirilebilir. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. O.G.M., 2004, 6350 Sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimi, O.G.M. İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara. 2. İLTER, Ergün, OK, Kenan, 2004, Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bolu. 3. ÜNAL Sabri, KARAKAYA Akgün, 2002, Orman Ürünleri Üretiminde Dikili Ağaç Satışı ve Uygulamada Kooperatiflerin Yeri, 1. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, Kastamonu Sayılı Orman Kanunu

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık oluru ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; orman muhafaza

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı