TAYVAN ÇİNCE DİL EGİTİMİ BURSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAYVAN ÇİNCE DİL EGİTİMİ BURSU"
  • Asli Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TAYVAN ÇİNCE DİL EGİTİMİ BURSU Tayvan hükümet aşağıdak şartlarla karşılıksız burs verecektr. Bu bursun verlme amacı Tayvan - Türkye arasındak lşklern gelştrlmes le brlkte kültür ve eğtm alışverşnn yapılmasıdır. Tayvan Mll Eğtm Bakanlığı tarafından belrlenecek 5 (beş) kş Tayvan'da 2 aylık(hazran ' temmuz ve ağustos), 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık yada en fazla br yıllık Çnce eğtm bursu kazanacaktır. Söz konusu eğtm Tayvan'dak dl öğretm merkezlernde olacaktır. Dl eğtm bursu br yıl süresnce ayda NT 25,000 (yaklaşık 833 ABD Doları) olarak verlecektr. Başvuru Şartları 18 yaşından büyük, en az lse mezunu ve İy br akademk geçmşe ve ahlak değerlere sahp olmak, Tayvan'dak dl öğretm merkez basvurmak, Tayvan vatandaşı olmamak, Tayvan'dan herhang başka br burs almamış olmak, Öğrenc değşm programında olmamak, Yukarıdak sebeplerden bursu ptal edlmş olmamak, Daha önce aym burstan ya da başka br Tayvan Bursundan almamış olmak, Kend hesabına da olsa halhazırda yabancı öğrenc olarak Tayvan' dak okullara kayıt yaptırmış olmamak. Başvurular Tape Ekonom ve Kültür Msyonu'ndan alınacak başvuru formlarımn doldurulup gerekl evrağın Msyon'a ades yoluyla yapılacaktır. Bu sebeple adayların en geç 31 Mart 2012 tarhne kadar aşağıdak başvuru formu ve evrağını Tape Ekonom ve Kültür Msyonu' na ulaştırmaları gerekmektedr. Başvuru çn gerekl belgeler: 1- Tayvan Çnce Dl Eğtm Bursu Başvuru Formu (Tape Ekonom ve Kültür Msyonu'ndan temn edleblr) 2- En son mezun olunan okuldan alınan dploma ya da noterden tasdkl suret veya öğrenc kmlğ 3- Transkrpt 4-2 referans mektubu 5- Özgeçmş 6- Pasaport fotokops 7- Tayvan'dak ünverste Çnce Dl Eğtm Merkez'ne başvuru yapıldığıru gösterr belge TAlPEl EKONOMİ VE KULTÜR MİSYONU Tel Faks Adres İlgl Kş e-mal : / : : Reşt Galp Cad. Rabat Sok. No: 16 G.O.P ANKARA : Mr. Yun-bo CHEN : 1

2 TAYVAN BURSU Tayvan hükümet aşağıdak şartlarla karşılıksız burs verecektr. Bu bursun verlme amacı Tayvan - Türkye arasındak lşklern gelştrlmes le kültür ve eğtm alışverşnn yapılmasıdır. Burs üç çeşttr ancak burs verlecek kş sayısı Tayvan Burs Yönetm Merkez tarafından belrlenecektr. Lsans Bursu: Yer: Tayvan'dak ünversteler(assocaton of Taan Scholarshp Program Schools ' toplam 54 tane ünverste, smler ekte bulunmaktadır) Süre: En fazla 4 sene Burs : Okul harcı, aynca ayda NT 15,000 (yaklaşık 500 ABD Doları) Yüksek Lsans Bursu: Yer: Tayvan'dak ünversteler(assocaton of Taan Scholarshp Program Schools ' toplam 54 tane ünverste, smler ekte bulunmaktadır) Süre: En fazla 2 sene Burs : Okul harcı, aynca ayda NT 20,000 (yaklaşık 667 ABD Dolan) Doktora Bursu: Yer: Tayvan'dak ünversteler(assocaton of Taan Scholarshp Program Schools ' toplam 54 tane ünverste, smler ekte bulunmaktadır) Süre: En fazla 4 sene Burs : Okul harcı, aynca ayda NT 20,000 (yaklaşık 667 ABD Doları) Burs Eylül ayından başlar ve takp eden yılın Ağustos ayına kadar devam eder. Başvuru Şartları İy br akademk geçmşe ve ahlak değerlere sahp olmak, Tayvan vatandaşı olmamak, Tayvan'dan herhang başka br burs almamış olmak, Öğrenc değşm programında olmamak, Yukarıdak sebeplerden bursu ptaledlmş olmamak, Daha önce aynı burstan almamış olmak, Bursun süres hçr şeklde 5 (beş) yılı geçemez. Tayvan bursunun kazanılması çn Tayvan'dak 54 tane ürıverstelerde(assocaton of Taan Scholarshp Program Schools) lsans, yüksek lsans ya da doktora programlarından brne kabul edlmş olmak gerekmektedr. Bu sebeple burs çn Tape Ekonom ve Kültür Msyonu'na başvururken eş zamanlı olarak Tayvan'dak ünverstelere de başvurmak gerekldr.

3 .~...~~.'~'-":-",.., :. r~1~'l~;~~!~!;;~.,~f~~i~e~eter: /;x:-!;'yj.;.;)'ft~yvel:;~'lrsu:başvuru Formu (Tape Ekonom ve Kültür Msyonu'ndan temn ;.{'..,S,"':' ::'F,e;a.l~blr),;\'S:'\'::<,,"';f~f?Ş~'sönmezun olunan okuldan alınan dploma ya da noterden tasdk suret veya ;;' f~ ;;) ".,.' 'öğrenc kmlğ -"-', 'j'",';.. 3 ~ Transkrpt.;:>;...,.:. :..,; :;"... ":'. 4-2 referans mektubu ':,~.,:::;.. ;., 5- Özgeçmş ;"', :~' 6- Çnce dl düzeyn gösterr belge (Test of Chnese as a Foregn Language; TOCFL ete.) ; İnglzce programına basvuran İnglzce dl düzeyn gösterr belge(tofel v.b.) 7- Tayvan'dak 54 tane ünversteye(assocaton of Taan Scholarshp Program Schools) başvuru yapıldığını gösterr belge. TAIPEI EKONOMİ VE KÜLTÜR MİSYONU Tel Faks : / : Adres : Reşt Galp Cad. Rabat Sok. No: 16 G.O.P / ANKARA İlgl Kş : Mr. Yun-bo CHEN e-mal : 2

4 *5~~$~~t*$~~lf~~M*-' ~&;gm 5m*I~~ *A1*~ 1 ~t;fm Tatuna 5tJ.l~~~~ A~$~~MFI'l~-jJ(~r~ {ft 3/1-4/30 mll&m*~ 2 ~t;g~ Natonal Chengch ~~~ 1/10-3/31 ~~~ m5:.*j3. ~~~-g.1'f$ ~~M~A 1~~ı5 /,a..:;--?d?d:;t<;:j'zf #2458 foj~ #62040 ~~ mrtbftf:: ~f5(ı:p:x~±.rf: ~f5(~:x~f.ıi:: IhttP:ıı.en.ttu.edu.t t t /englsh mll~b)tk~ 3 ~tg~ Natonal Yang-Mng ~t;g~ Natonal Taan Natonal Tape,, -H.--'--fr-a, # chnese20 1OL englsh/ m~~$~~ 'P'1'.lLff ~~~{~j} ~tf3fr~ /1-4/30 *J3. #66218 /chnese Ihttp://.ntpu.edu.t /englsh/ndex.php #1182 Ihttp://.ntut.edu.t/ mlljf~tf4:15tk~ 'j\.6' ' ~t,$, ' :, [' :' ~ - - 1/1-3/15 mlljf~t;*~.51 ~t$ '#2244 m~~!j~~ lj?$ mlljf?fl*~ 4 ~ /30 Nat?n,aı!ape of,'"'iechnolozv 111-4/30 ~~>~f,~;jl~ ;,IIl~ı~~!p:~ 2/1-4/30,;Cmyefs '~QfEducaton fj(~~m~~ ~~~~*J3. J*~ englsh/ fj(~~ ~VltJ-g.1'F1ff ~tll1~ #2020.t ~*J3. lydam~~$~~ ~fı1~ ~Mf~ #1451 **~~ !r.. phtm e.ntust.edu. t/frontlbnl 1 home.phtm1 ntua.edu. t /ndex.php

5 *~~ ~ ~ ~~:& -ı- ~ 1/4-3/31 ~~$~~ ~$~2J*Jl ntjj<1~ #1211 f-**fjf m~$~~ ~7JtfT htt~:1lap.te.ntnu.edu. t ~1;t ~* ~&jm ~f!ı-:t ~fi:9-~~~ A~ $~~W3ra~ ffjhutl1:tl. f:ftmjl~5c~*~ II :ftfm Tape Munepa1 of Edueaton ~~Jfg~M 5t-' :o' ~&q:ı3tmı:: Ihttp://3.tmue.edu.t/f rontlbn/home.phtml Ihttp://eng.tmu.edu.t ~:llf~~ffe*~ 12 :ft15~ Natonal Taan Normal 12/15-3/31 q:ı~3t1t*~ 13 ~tg~ Chnese Culture 111-5/31.<15 "0 :ft$ '. " /10 ~1.-~~ Fu Jen Unverstv Chung Yuan Chrstan Unverst 7G!&*~ 'YaarıZe.Unverstv ~~Xımqı *~m #2690 :9-~~~$ ~*Jl ~~~~,ml *Jl ;:~,>.h ;\:;.!';:d::'y;;-btfr~ktsf-,...'. ---'. ~~~~~~ 211-4/20 peeu.e d U.t Ihttp://.peeu.edu.t /ntl/ndex -e.htm f-**fji 11/16-04/15,}l,Iı:.;:;:\ı:u.-.,!;~I~Il_1. ttp: lstudentlapplyl #;ı!\f/ff lhttp://.fju.edu.t ~Nft $~~ # jenny u.edu.t I~tp:ıı.eyeu.edu. t eng-2003/0ia ~~~$~~ ru1~jlx # ~~~$~~ ~JıHM3t lenglsh/ndex. php joyee_ /4admnstratve.php tou.edu.t -~;-_~~:u;; ~:,.-;~',_~,ıt~~~ '-++- ~~~ *~~ ~$,m~*jl IHBO! #18203 ıe.' lh t 211-4/30 RN,;;~l~IY~~{~2!1,: ~*1!~ I~:ıın~!l'l1 Tape Medcal q:ıj:*~ ~6...-:fttm OO~*Jl ~~~~~*Jl.~tg~*~ 14 ~t$ /student/apply/ ıl' ~~9t)(mı:: ~T~1tf ~&~~A I~ E ~;m~~~~~1~~ $~*Jl #1069 l~~~~31.'.r~~ ~~~~~ı:p lı' ru!1jlfrj #1022?./() ht tp:ii. kn u.e du. t lhttp:ıı.knu.edu.t/ r d enzon ex.aso

6 o 5m~m:~ *~~~~tt. ~;ftjf~~mm--' ~fj.)7}~~1=. ~~:.gm ~~~ A~ $~IlfWj r13~ *~'J{ft ~~~~A m: 15 m:t~~{cp ~~ ı:p3t~jl1: ~~~3t~jl1: 22 tffg ~:lim-~*~ Natonal Tsng Hua fx*fji1/1-3/15 m~~$~~ ıu1~7.r t l lenglsh!ndex. php Unverstv 23 :ftff~ ~{$J.** m~~f~wx: /31 ';l;~ Mng Chuan *ş{* {lil~ #3703 U.t mjl.:ft~f}flj** IDf!)7}$lVm :ftff~ Tape Natonal /31 ~*J3. '~3DJE #1322 nua.edu.t /tnua/ndex.php /etnua/ndex.php of the Art tıt~jt** m~~~f}flj3( :ftffg 12Fl-4 Fl J7~jz Shh Hsn ';l;ı:p, {lll ıu #2323 /ndex.asp 26 tffg ı:p~*~ m ~~3( rfıe-g- 3/1-9/30?tfeJIl Chuna Hua 1'F~ lehnese englsh 27 :ftffg m-~f4ji** /1-4/30 m~~-g-{'f~ ıu~ld1 Chna Yun #5806 Iebl ork/encvuö 1/enzlsh/ 28.~~*~ tffg 2/1-5/31 f~~~ r/fr,r~~j #2117.t ı:pılıu~** *l=.$m~ 29 ı:pffg Chung Shan Medcal 3/1-3/31 1:$~{~1: ~U~H #11200#11.t,m~*J3. 30 cpffg cp~u~** *m~ Chna Medcal /31 IDf!)7}$lVm ~~JIIJ #1233 U.t 31 cprm 21HI** ASlA *'~* /31 ~*J3.,-;~ '-f'- 32 CPttp 1=.1,m~*Jl {6J{3~ Tunzh Unverstv ~;,CP~** 33 9$,,\~r;y,,' c' Q_.l""" r._ ",.,-H-'..~ :ıın cr b 2/1-3/31 m~~$~~ :1J~""!'- E{ ;ı::.fl l":--~~"~:-~:~'i' *fı~l=.,m r/ft% Man pages/englsh Pa *J3. #3277 lndex.htm gesndex Enzlsh.htm #23 '1./h

7 5fJC::x W!~ ~~;gm ~JJI!~~~~ ~~~ A~$~gW.Wa~jj.~lJ{lz ~:ll~l~tk~ *5~~~~~f;t-ı- ~{tjf9ımrn--' ~~M~A ~~l lii.:rwf: ~~ r:p3t~±ıl: ~f5t~3tw±ıl: r:p~~ Natonal Ch-Nan 2/1~4/30 ~~$~~ rm~~ #2351 /ncnueb/ 35 r:p~~ jef3*~ ıjl:~~m~ 3/1~5/30 ~-*~fı Feng Cha *J #2183 "E:!5r-<o.*J$M. P131"J3. f" r:p~~ 3/31~4/30 m~*$~~ *-* Provdence Unverstv #11823 nglsh ~1rJJ~f3j.~*~ 37 r:pgı) Natonal Chn- Y 3/1 ~6/30 ~~*.~~ #t3 =ı)j( of ıjl:w:r&*j #2194 /bnlhome. php /fıles/ ıo70.php Technology Natonal Tatung 3/1~4/30 3:.~f* {ı' /chnese.php yj~~~~~ ffy'gj5ff2f:i Jt ~~~m~ 39 ~~~ Wenzao Ursulne *J/ *~&Wf45f:I JJ!~~ College of Larıguages ~ıc ~~{'F~ #2131.t ı1er:p,[ı\ 38 *g~ ~:LL;;:**~ ~B3t~~r:p 40 ~~~ ~~*~ ~~$~~ 2/1~8/31 MU* Nanhua ıt~ium~!mj #1260 /man.htm nhu/enslsh/ndex.htm 41 ~gı) ~1rr:pLlJ*~ Natonal Sun Yat-sen 2/1~3/15 ~~~$~~ {±7k~ /bn/home.php?lang= #2242 t /bnlhome. php en 42 ~$ ~.f4ti*~ dors Southem Taan 1/1 ~5/15 ~~~$~~ m$j'~~ #1601 U.t t 43 ~$ r%j]$g~*~ ~~$~r:p R961 Kaohsung.Medcal 3/1~5/30 *mjö: IÜ #2383.t,.'Hı::y.erstv;... :..... ".' 4/fı

8 5JfG::x ~~ ~~:g,m ~f1ii~}~~1: ~~1fz A~ $ P.f;W3Faı jjk~~{li ~~M~A ~ t ~-TtWf ~~ı:p3t~:w: ~~~3t~:W: 44 mjt ı:pie)\;:~ ~~~~'*$ II /J-)(1JIL lh}~natonal Chung Cheng f-**f)i3115 lk PO ~ı:p{j\ #17605 e-ndex.php 45 m:ım ~JLglG:ı;b** 12F! ı:p1]-3f! Natonal ChengKung ~~~$~~ t;fjgll>el ı:p1] U.t edu.t mjlwf~j4fi** Natonal Pngtung mffb 4/1-4/30 mfl*$~~ ~kp~ of Scence #6216 /ndex_ en.aspx and Technology mjl~~l*~ *fj~{t:9} 47 mff~ Natonal of 12/31-4/30 J~~~ *f. Kaohsunz mjl~mtegfffb** 48 m:ım Natonal Kaohsung 4/1-4/15 **M~ Normal ~JL~~1H&-f4fİ* *~~~~ mlb*fi. #1256 du.t ng/ *)~~ ~*~tt ~**~Jf~~M m-lf- tzu- * ;f/, Natonal Kaohsung #1412 t /englsh st.edu.t Frst of 49 mfm 1/1-4/30 1JfJE~~~ ~1E" yng ~JL~aJJ!mf4fİ* 50 mgb * 3/1-4/30 m~~~{,f*fi.3:jı~ mg~ Natonal Kaohsung #2735 of Annled ~JL~**f4~*~ *~~1t~} ~~* Natonal Yunln /31 of Scence *f. #2356 u.t/ndex. php.t/englsh and Technology 52 m:ım ~JLg~** III- 12/31 {tf11:»'~~ f~~fı] :,m~*fI. / /enz/ndex.aspx c:.. ır:.

9 ~* WJ~ ~&~m tfjıh-~~1:~~j: ~~M~A ~~3 m-tj~{tf:: ~&q:ı3t~:fıj:: ~&3 3t~:fıJ:: A~$~Mr13ı 5!-~~{lL ~~~:İ:'U WJ~~ ~:lliewj*~ 1/ **Jt191 *f #242 du.t lndex -ch. htm /Enzlsh/ndex.htm ~~~~1Etp ernl htpp:ll:tnnua.edu.t 54 m$ ~:ll~wj~fıjtj*~ 111-3/31 J~lx IÜ du.t h/h

Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Kolejinde hangi yüksek lisans programları yürütülmektedir?

Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Kolejinde hangi yüksek lisans programları yürütülmektedir? TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Koleji (College of Europe

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

2213-YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI (2015)

2213-YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI (2015) 2213-YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI (2015) TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI 1 ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI Murat EMİR Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü iletisim@muratemir.com 0362 312 1919/1480 ALES 2 Akademik Personel ve Lisansüstü

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) Amaç MADDE - 1 Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde

Detaylı

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ ROJESİ Bilgilendirme Broşürü Çocuk Bakım Desteğiyle

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKLİ DESTEK BİLGİLER

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKLİ DESTEK BİLGİLER YURTDIŞI ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKLİ DESTEK BİLGİLER Amerikan Üniversiteleri http://www.collegeboard.com http://www.usnews.com/sections/education/index.html http://www.princetonreview.com http://www.fiskeguide.com

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra. Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü

FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra. Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü İÇİNDEKİLER Bölüm 1 : CEF Prosedürü (CEF=Fransa da Eğitim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı