ADIYAMAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIYAMAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI"

Transkript

1 ADIYAMAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI EKONOMĠK BÜLTEN ġubat 2016 HAZIRLAYAN H.H.Naim HARPUTLUOĞLU Genel Sekreter Sayfa 1

2 ADIYAMAN TSO ÜYE ĠSTATĠSTĠKLERĠ A) KURULAN FĠRMA SAYILARI (2015/2016 OCAK-ġUBAT) Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2016 yılının Ocak-Şubat döneminde Açılan firma sayısının 2015 Ocak- Şubat dönemine göre %28.6 oranında azaldığı görülmektedir Ocak- Şubat döneminde toplam 84 adet yeni firma kaydı yapılırken 2016 Ocak- Şubat döneminde 60 adet yeni firma kaydı yapılmıştır Ocak- Şubat döneminde 9 adet Anonim Şirket, 50 adet Limited şirket, 24 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı yapılırken, 2016 Ocak- Şubat döneminde 5 adet Anonim Şirket, 34 adet Limited Şirket, 21 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı yapılmıştır Ocak- Şubat döneminde 2015 Ocak- Şubat dönemine göre kurulan Anonim Şirket sayısı %44,4 oranında, kurulan Limited şirket sayısı %32,0 oranında, gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,5 oranında azalmıştır yılı Şubat ayında toplam 48 yeni firma kaydı yapılırken 2016 yılı Şubat ayında %43.8 oranında azalışla toplam 27 yeni firma kaydı yapılmıştır Şubat ayında 6 adet Anonim Şirket, 26 adet Limited şirket, 16 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı yapılırken, 2016 Şubat ayında 3 adet Anonim Şirket, 14 adet Limited Şirket, 10 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı yapılmıştır. Ocak-ġubat ġubat Firma Tipi DeğiĢim % DeğiĢim % Anonim Şirket , ,0 Limited Şirket , ,2 Kollektif Kooperatif 1 0 Şahıs , ,5 İktisadi İşletme Toplam , ,8 Kaynak: Adıyaman TSO Sicil kayıtları Adıyaman TSO Tipine Göre Kurulan Firma Sayısı (Ocak-ġubat) 5 50 Anonim ġirket Limited ġirket ġahıs Adıyaman TSO (Ocak/ġubat) 2015/2016) Açılan Firma Sayıları Sayfa 2

3 B) KAPANAN FĠRMA ĠSTATĠSTĠKLERĠ (2015/2016 OCAK-ġUBAT) Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2016 yılının Ocak- Şubat döneminde kapanan firma sayısının 2015 Ocak- Şubat dönemine göre %60.0 oranında azaldığı görülmektedir Ocak- Şubat döneminde toplam 30 adet firma kaydı silinirken 2016 Ocak- Şubat döneminde 12 adet firma kaydı silinmiştir Ocak- Şubat döneminde 4 adet Anonim Şirket, 15 adet Limited şirket, 10 adet gerçek kişi ticari işletme, 1 adet kooperatif kapanmışken, 2016 Ocak- Şubat döneminde 2 adet Anonim Şirket, 6 adet Limited Şirket, 4 adet gerçek kişi ticari işletme, 0 adet kooperatif kaydı silinmiştir Ocak- Şubat döneminde 2015 Ocak- Şubat dönemine göre kapanan Anonim Şirket sayısı %50,0, kapanan Limited Şirket sayısı %60.0, gerçek kişi ticari işletme sayısı %60.0 oranında azalmıştır yılı Şubat ayında toplam 14 firma kaydı silinirken 2016 yılı Şubat ayında da %71.4 oranında azalışla toplam 4 adet firma kaydı silinmiştir Şubat ayında 2 adet Anonim Şirket, 6 adet Limited şirket, 6 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı silinirken, 2016 Şubat ayında 0 Adet Anonim Şirket, 3 adet Limited Şirket, 1 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı silinmiştir. Ocak-ġubat ġubat Firma Tipi DeğiĢim % DeğiĢim % Anonim Şirket , ,0 Limited Şirket , ,0 Kollektif Kooperatif Şahıs , ,3 İktisadi İşletme Toplam , ,4 Kaynak: Adıyaman TSO Sicil kayıtları Adıyaman TSO Tipine göre Kapanan Firma Sayısı Ocak / ġubat Anonim ġirket Limited ġirket ġahıs Adıyaman TSO Ocak / ġubat 2015/2016 Kapanan Firma Sayıları Sayfa 3

4 C) FAAL FĠRMA SAYILARI (FĠRMA TĠPĠNE GÖRE) (ŞUBAT 2015/2016) 2016 yılı Şubat sonu itibariyle faal üye sayısı adet olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası nın 2016 yılı Şubat sonu itibariyle faal üye sayısı %0.04 oranında artarak adet olarak gerçekleşmiştir yılı Şubat sonu itibariyle firmaların 291 adedi Anonim Şirket, adedi Limited Şirket, 3 adedi kollektif şirket, 122 adedi kooperatif, 716 adedi gerçek kişi ticari işletme, 2 adedi de iktisadi işletme tipindedir yılı Şubat sonunda 2015 yılı Şubat sonuna göre Anonim şirket sayısı %3.56, Limited Şirket sayısı %0.66 oranında artmış, gerçek kişi ticari işletme sayısı %2.72 oranında azalmıştır. Firma Tipi Pay (%) Pay (%) DeğiĢim % Anonim Şirket , ,3 3,56 Limited Şirket , ,7 0,66 Kollektif 3 3 0,1 0,00 Kooperatif 122 4, ,3 0,00 Şahıs , ,4-2,72 İktisadi İşletme 2 0,1 2 0,1 0,00 Toplam , ,0 0,04 Kaynak: Adıyaman TSO Sicil kayıtları Adıyaman TSO Faal Üye Sayısı 29 ġubat 2015/ Adıyaman TSO Tipine göre Faal Üye Sayısı Payı (%) Aralık 2015/ ,4 59, ,1 25,4 10,0 10, Anonim Şirket Limited şirket Şahıs Sayfa 4

5 KURULAN KAPANAN FĠRMA ĠSTATĠSTĠKLERĠ (TÜRKĠYE) (2015/2016 OCAK-ġUBAT) Adıyaman da kurulan ve kapanan firmalar incelendiğinde 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2015 Ocak- Şubat dönemine göre Kurulan şirket sayısının %33.3 azaldığı (Türkiye de %11.3 arttı), kapanan şirket sayısının %55.6 arttığı (Türkiye de %21.7 azaldı), Kurulan gerçek kişi sayısının %11.1 azaldığı (Türkiye de %21.7 azaldı), kapanan gerçek kişi işletme sayısının %78.6 azaldığı (Türkiye de %8.3 azaldığı) görülmektedir. Türkiye de kurulan şirket sayısına göre Adıyaman 44.sırada yer almaktadır. KURULAN 2015 Ocak-ġubat 2016 Ocak-ġubat DeğiĢim (%) 2015 Ocak-ġubat 2016 Ocak-ġubat DeğiĢim (%) ŞİRKET ,3% ,3% KOOP ,7% 2 0 GERÇEK KİŞİ ,5% ,1% KAPANAN Türkiye Adıyaman ŞİRKET ,7% ,6% KOOP ,1% 1 1 0,0% GERÇEK KİŞİ ,3% ,6% Kaynak: TOBB 45 Adıyaman /Kurulan Firma Ġstatistikleri Ocak / ġubat Adıyaman /Kapanan Firma Ġstatistikleri Ocak / ġubat ġirket Koop. Gerçek KiĢi ġirket Koop. Gerçek KiĢi Sayfa 5

6 DIġ TĠCARET A ) ĠHRACAT RAKAMLARI (OCAK ġubat 2015/2016) 2015 yılı Ocak- Şubat döneminde ihracat tutar payı %0.175 olan Adıyaman ın 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde payının %0.461 olarak gerçekleştiği görülmektedir yılı Ocak- Şubat döneminde 42 milyon 939 bin $ ihracat yapan Adıyaman firmaları 2016 yılı Ocak- Şubat ayında % oranında artarak 101 milyon 210 bin $ ihracat gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Türkiye ihracat tutarı %10.47 oranında azalmıştır. Adıyaman,en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 21 sıradadır. Aylar/Yıl DeğiĢim(%) (Bin$) TÜRKĠYE ADIYAMAN Adıyaman TÜRKĠYE ADIYAMAN Adıyaman TÜRKĠYE ADIYAMAN Toplam ,175% ,461% -10,47% 135,71% Ocak ,19% ,37% -22,29% 50,95% Şubat ,16% ,53% 1,42% 234,73% Kaynak: TÜİK Adıyaman Ġhracat Tutar Payı (%) (Ocak Aralık ) 0,461% Adıyaman Ġhracat Tutar (Bin $) (Ocak Aralık ) ,175% Sayfa 6

7 B) ĠTHALAT RAKAMLARI (OCAK ġubat 2015/2016) 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde ithalat payı %0.012 olan Adıyaman ın 2016 yılının aynı döneminde ithalat payı %0.020 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak- Şubat döneminde 4 milyon 109 bin dolar ithalat yapan Adıyaman firmaları 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %39.60 oranında artışla 5 milyon 736 bin dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Türkiye de ithalat tutarı %13.57 oranında azalmıştır. Adıyaman,en fazla ithalat yapan iller sıralamasında 52 sıradadır. Aylar/Yıl DeğiĢim(%) (Bin$) TÜRKĠYE ADIYAMAN Adıyaman TÜRKĠYE ADIYAMAN Adıyaman TÜRKĠYE ADIYAMAN Toplam ,012% ,020% -13,57% 39,60% Ocak ,02% ,02% -19,15% -19,49% Şubat ,01% ,02% -8,09% 153,93% Kaynak: TÜİK Adıyaman Ġthalat Tutar Payı (%) (Ocak Ekim ) Adıyaman Ġthalat Tutar (Bin $) (Ocak Ekim ) 0,012% 0,020% Sayfa 7

8 ADIYAMAN IN DIġ TĠCARET HACMĠ (2006/2015 ) İTHALAT İHRACAT Sayfa 8

9 YATIRIM TEġVĠK BELGELERĠ (2016 OCAK-ġUBAT DÖNEMĠ) 2016 Ocak-Şubat döneminde Adıyaman da yatırım yapılmak üzere toplam 116 milyon 973 Bin TL sabit yatırım tutarlı ve toplam istihdam sayısı 553 kişi olan 16 adet yatırım teşvik belgesi alınmıştır yılı Ocak- Şubat döneminde Türkiye de toplam 14 Milyar 863 milyon TL sabit yatırım tutarında adet yatırım teşvik belgesi alınmış ve bu belgelerin toplam istihdam sayısı 20,600 kişidir Ocak- Şubat döneminde Adıyaman için alınan yatırım teşvik belgelerinin adet payı %1.54, sabit yatırım tutar payı %0.0, istihdam payı da %2.68 olmuştur Ocak- Şubat döneminde Türkiye de toplam 1 milyar 91 milyon TL sabit yatırım tutarlı 27 adet yabancı sermayeli yatırım teşvik belgesi alınırken, aynı dönemde Adıyaman yabancı sermayeli yatırım teşvik belgesi almamıştır yılı Ocak- Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre belge sayısı Adıyaman da %100.0 Türkiye de %45.0 oranında artmış, Sabit yatırım tutarı Adıyaman da %99.1 oranında azalmış, Türkiye de %54.6 oranında azalmış, İstihdam Adıyaman da %64.1 oranında artmış, Türkiye de %14.4 oranında azalmıştır. Bölge Sermaye Türü 2015 Ocak-ġubat Dönemi 2016 Ocak-ġubat Dönemi DeğiĢim(%) Adet Sabit Yatırım * Ġstihdam Adet Sabit Yatırım * Ġstihdam Adet Sabit Yatırım Ġstihdam Yabancı Sermaye ,0% -95,7% -61,8% Türkiye Yerli Sermaye ,9% 86,2% -11,5% Genel Toplam ,0% -54,6% -14,4% Yabancı Sermaye Adıyaman Yerli Sermaye ,0% -99,1% 64,1% Genel Toplam ,0% -99,1% 64,1% Yabancı Sermaye 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Adıyaman Pay % Yerli Sermaye 1,20% 0,17% 1,49% 1,58% 0,00% 2,75% Genel Toplam 1,12% 0,04% 1,40% 1,54% 0,00% 2,68% Kaynak:Ekonomi Bakanlığı, * Milyon TL Adıyaman Yatırım Teşvik Belgesi Payları (%) 2015 (Ocak-Şubat) 2016 (Ocak-Şubat) 1,12% 1,54% 0,04% 0,00% 1,40% 2,68% Grafik : Adıyaman TSO Adet Sabit Yatırım (TL) İstihdam Türkiye ve Adıyaman Yatırım Teşvik Belgesi Değişim (Ocak Şubat) (2015/2016)(%) 45,0% 100,0% TÜRKİYE ADIYAMAN 64,1% -54,6% -14,4% -99,1% Adet Sabit Yatırım (TL) İstihdam Grafik : Adıyaman TSO Sayfa 9

10 MARKA VE PATENT BAġVURULARI (OCAK-ġUBAT 2015 / 2016) A) MARKA BAġVURULARI Adıyaman ın 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde %0.17 olan marka başvuru sayısı payının 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.18 olarak gerçekleştiği görülmektedir yılı Ocak- Şubat döneminde 26 adet marka başvurusu yapan Adıyaman 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %11.5 oranında artışla 29 adet marka başvurusu yapmıştır. Türkiye de 2016 Ocak- Şubat döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre %4.6 oranında artışla toplam adet marka başvurusu yapılmıştır. Bölge Ocak-ġubat 2015 Yılı 2016 Yılı Değişim Türkiye ,6% Adıyaman ,5% Adıyaman Pay 0,17% 0,18% Kaynak: Türk Patent Enstitüsü Adıyaman Marka BaĢvuru Payı (%) (Ocak ġubat ) 0,18% Adıyaman Marka BaĢvuru Sayısı (Ocak ġubat) ,17% B) PATENT BAġVURULARI Adıyaman ın 2015 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.0 olan patent başvuru sayısı payının 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.0 olarak gerçekleştiği görülmektedir yılı Ocak- Şubat döneminde 0 adet patent başvurusu yapan Adıyaman 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde 0 adet patent başvurusu yapmıştır. Türkiye de 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %30.2 artışla toplam 758 adet patent başvurusu yapılmıştır. Bölge Ocak-ġubat 2015 Yılı 2016 Yılı Değişim Türkiye ,2% Adıyaman 0 0 Adıyaman Pay % 0,00% 0,00% Kaynak: Türk Patent Enstitüsü Adıyaman Patent Başvuru Payı (%) (Ocak Şubat ) Adıyaman Patent Başvuru Sayısı (Ocak Şubat) 0,00% 0,00% 0 0 Sayfa 10

11 PROTESTOLU SENET ĠSTATĠSTĠKLERĠ (OCAK-ġUBAT 2015 / 2016) A) ADET BAKIMINDAN Adıyaman ın 2015 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.33 olan Protestolu Senet adedi payı 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.33 olarak gerçekleşmiştir. Adıyaman adet bakımından 57.sırada yer almıştır yılı Ocak- Şubat döneminde 358 adet Protestolu Senet gerçekleşen Adıyaman da 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %4.7 oranında artışla 375 adet Protestolu Senet gerçekleşmiştir. Türkiye de 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde 2015 Ocak- Şubat dönemine göre %3.6 oranında artışla toplam adet Protestolu Senet gerçekleşmiştir. Bölge Ocak-ġubat 2015 Yılı 2016 Yılı Değişim Türkiye ,6% Adıyaman ,7% Adıyaman Pay 0,33% 0,33% Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Adıyaman Protestolu Senet Sayısı (Ocak ġubat ) Adıyaman Protestolu Senet Adet Payı % (Ocak ġubat) 0,33% ,33% B) TUTAR BAKIMINDAN Adıyaman ın 2015 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.19 olan Protestolu Senet tutarı payı 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.28 olarak gerçekleşmiştir. Adıyaman tutar bakımından??. sırada yer almıştır yılı Ocak- Şubat döneminde 2 milyon 707 bin TL lik Protestolu Senet gerçekleşen Adıyaman da 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde %70.8 oranında artışla 4 milyon 623 bin TL lik Protestolu Senet gerçekleşmiştir. Türkiye de 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde 2015 Ocak- Şubat dönemine göre %12.5 oranında artışla toplam 1 Milyar 638 Milyon TL lik Protestolu Senet gerçekleşmiştir. Bölge Ocak-Şubat 2015 Yılı 2016 Yılı Değişim Türkiye ,5% Adıyaman ,8% Adıyaman Pay % 0,19% 0,28% Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, xbin TL Adıyaman Protestolu Senet Tutar Payı (%) (Ocak ġubat ) Adıyaman Protestolu Senet Tutarı (TL) (Ocak ġubat ) ,19% 0,28% Sayfa 11

12 KONUT SATIġLARI ġubat (2015/2016) Adıyaman ın 2015 yılı Şubat ayında %0.37 olan toplam konut satış sayısı payının 2016 yılı Şubat ayında %0.33 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Adıyaman da 2015 yılı Şubat ayında toplam 347 adet konut satışı gerçekleşirken, 2016 yılı Şubat ayında toplam 334 adet konut satışı gerçekleşmiştir Şubat ayında, 2015 Şubat ayına göre toplam konut satışı Türkiye de 7.0 oranında artarken, Adıyaman da % 3.7 oranında azalmıştır. Adıyaman illere göre konut satış sıralamasında 53.sırada yer almaktadır. Bölge Toplam ġubat 2015 ġubat 2016 DeğiĢim % İpotekli satışlar¹ Diğer Satışlar Toplam İpotekli satışlar¹ Diğer Satışlar Toplam İpotekli satışlar¹ Diğer Satışlar Türkiye ,0% -17,6% 22,7% Adıyaman ,7% -21,7% 5,7% Adıyaman Pay % 0,37% 0,32% 0,39% 0,33% 0,31% 0,34% Kaynak:TÜİK OCAK-ġUBAT DÖNEMĠ (2015/2016) Adıyaman ın 2015 yılı Ocak- Şubat döneminde %0.36 olan toplam konut satış sayısı payının 2016 yılı Ocak- Şubat ayında %0.35 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Adıyaman da 2015 yılı Ocak- Şubat döneminde toplam 645 adet konut satışı gerçekleşirken, 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde toplam 655 adet konut satışı gerçekleşmiştir Ocak- Şubat döneminde, 2015 Ocak- Şubat dönemine göre toplam konut satışı Türkiye de 2.8 oranında artarken,adıyaman da % 1.6 oranında artmıştır. Bölge Toplam Ocak-Şubat 2015 Ocak-Şubat 2016 İpotekli satışlar¹ Diğer Satışlar Toplam İpotekli satışlar¹ Diğer Satışlar Toplam Değişim % İpotekli satışlar¹ Diğer Satışlar Türkiye ,8% -18,7% 16,4% Adıyaman ,6% -25,1% 18,5% Adıyaman Pay % 0,36% 0,36% 0,35% 0,35% 0,33% 0,36% Kaynak:TÜİK Adıyaman Konut SatıĢ Payı (%) (Ocak-ġubat ) Adıyaman Konut SatıĢ Payı (%) (Ocak-ġubat ) 0,37% 0,33% 0,36% 0,35% ġubat 2015 ġubat 2016 Ocak-ġubat 2015 Ocak-ġubat 2016 Sayfa 12

13 Motorlu Kara TaĢıt Sayıları (2015 / 2016 ġubat) 2015 yılı Şubat sonu itibariyle Türkiye de toplam motorlu kara taşıtı sayısı 19,015,771 adet iken 2016 yılı Şubat sonunda bu rakam %6.0 artış oranı ile 20,159,183 adede ulaşmıştır yılı Şubat sonu itibariyle Adıyaman da toplam motorlu kara taşıtı sayısı 87,797 adet iken 2016 yılı Şubat sonunda bu rakam %4.9 artış oranı ile 92,088 adede ulaşmıştır yılı Şubat sonu itibariyle Türkiye de toplam otomobil sayısı 9,981,045 adet iken 2016 yılı Şubat sonunda bu rakam %7.1 artış oranı ile 10,694,597 adede ulaşmıştır yılı Şubat sonu itibariyle Adıyaman da toplam otomobil sayısı 40,633 adet iken 2016 yılı Şubat sonunda bu rakam %4.9 artış oranı ile 42,624 adede ulaşmıştır. Adıyaman ilinin toplam motorlu kara taşıtı sayısı payı 2015 Şubat sonunda %0.46 iken 2016 Şubat sonunda %0.46 olarak gerçekleşmiştir. Adıyaman ilinin otomobil sayısı payı 2015 Şubat sonunda %0.41 iken 2016 Şubat sonunda %0.40 olarak gerçekleşmiştir. Dönem Bölge Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon (1) Motosiklet Özel Amaçlı Traktör Türkiye Şubat 2015 Adıyaman Adıyaman Pay 0,46% 0,41% 1,00% 0,17% 0,39% 0,43% 0,45% 0,47% 0,85% Türkiye Şubat 2016 Adıyaman Adıyaman Pay 0,46% 0,40% 0,99% 0,17% 0,39% 0,42% 0,45% 0,48% 0,87% Türkiye 6,0% 7,1% 5,2% 2,9% 6,1% 3,9% 3,8% 9,9% 4,2% Değişim Adıyaman 4,9% 4,9% 4,2% 3,6% 6,1% 1,8% 2,8% 11,5% 6,5% Kaynak:TÜİK Türkiye ve Adıyaman Kara TaĢıtları Sayısı DeğiĢimi (%) ġubat 2015/2016 Türkiye Adıyaman 11,5% 9,9% 7,1% 6,0% 4,9% 4,9% 5,2% 4,2% 3,6% 2,9% 6,1% 6,1% 3,9% 3,8% 2,8% 1,8% 4,2% 6,5% Toplam Otomobil Minübüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel Amaçlı Traktör Grafik : Adıyaman TSO Sayfa 13

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2016 HAZIRLAYAN H.H.Naim HARPUTLUOĞLU Genel Sekreter Sayfa 1 ADIYAMAN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A) KURULAN FİRMA SAYILARI (2015/2016 OCAK-TEMMUZ) Adıyaman

Detaylı

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2016 HAZIRLAYAN H.H.Naim HARPUTLUOĞLU Genel Sekreter Sayfa 1 ADIYAMAN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A) KURULAN FİRMA SAYILARI (2015/2016 OCAK-EYLÜL) Adıyaman

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (AĞUSTOS 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MAYIS 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (ŞUBAT 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EYLÜL 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (HAZİRAN 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (TEMMUZ 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MART 2016 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MART 2015/2016) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2016 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (HAZİRAN 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2016 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2015/2016) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2016 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MART 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MART 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-ARALIK) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (NİSAN 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN KASIM 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-KASIM) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-HAZİRAN) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Ocak 2013 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Ocak 2013 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2013 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ KURULAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları incelendiğinde 2013 yılının Ocak

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-EYLÜL) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2016 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (ŞUBAT 2015/2016) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2016 yılının

Detaylı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Eylül 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Eylül 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2012 1 KURULAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ (2011/2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ) Samsun da Kurulan ve Kapanan firmalar incelendiğinde 2012 yılı ilk 9 ayında,

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Mayıs 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Mayıs 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2012 1 KURULAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ (2011/2012 OCAK-MAYIS DÖNEMİ) Samsun da Kurulan ve Kapanan firmalar incelendiğinde 2012 yılı ilk 5 ayında,

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI LIK A R A 6 201 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI NİSAN 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ 2017 HAZİRAN

MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ 2017 HAZİRAN MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ 2017 HAZİRAN 2017 Haziran TUİK Verileri MOTED Haber Bülteni Trafiğe kaydı yapılan Motosiklet sayısı geçen yılın Haziran ayına göre %2 arttı 2017 Haziran ayı Tuik verilerine

Detaylı

1 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ

1 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ 1 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 Hazırlayan: Hüseyin ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM

Detaylı

MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ 2017 TEMMUZ

MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ 2017 TEMMUZ MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ 2017 TEMMUZ 2017 Temmuz TUİK Verileri MOTED Haber Bülteni Trafiğe kaydı yapılan Motosiklet sayısı geçen yılın Temmuz ayına göre %64 arttı 2017 Temmuz ayı Tuik verilerine

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 Hazırlayan: Hüseyin ABİ AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 201 (BİN DOLAR) 2 TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) TEMMUZ

Detaylı

[OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017]

[OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017] 2017 [ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017] Hazırlayan: HÜSEYİN ABI 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 ŞUBAT 2017 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

ŞUBAT AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

ŞUBAT AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Detaylı

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM

Detaylı

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 201 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) AĞUSTOS

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI OCAK 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 016 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLERİ 2017

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLERİ 2017 MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLERİ 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ 2 MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($)

Detaylı

HRACAT RAKAMLARI(000 ABD DOLARI)

HRACAT RAKAMLARI(000 ABD DOLARI) İHRACAT AYLAR İTİBARİYLE SAMSUN VE TÜRKİYE İHRACAT RAKAMLARI(000 ABD DOLARI) Yıllar 2011 2010 2009 2008 TÜRKİYE SAMSUN TÜRKİYE SAMSUN TÜRKİYE SAMSUN TÜRKİYE SAMSUN Aylar Ocak 9,549,767 28,605 7,828,748

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 AĞUSTOS 2017 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 M2 EKİ *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 TEMMUZ 2017 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 L 20 Ü L EY *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI EYLÜL 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 16.645.661 12.302.384-4.343.276 ŞUBAT 16.940.906 12.232.355-4.708.551

Detaylı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Şubat 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Şubat 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2012 1 DIŞ TİCARET SAMSUN İHRACAT RAKAMLARI (OCAK 2011/2012) Samsun un 2011 ve 2012 Ocak ayı ihracat rakamlarına baktığımızda 2011 yılı Ocak ayında

Detaylı

KASIM AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

KASIM AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 Hazırlayan: Hüseyin ABİ 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

[AĞUSTOS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER]

[AĞUSTOS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER] 2016 [ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER] 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 16.645.661 16.40.06 18.726.25 18.373.670

Detaylı

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Detaylı

MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015

MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 215 VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 214 AYLAR İHRACAT ($) İTHALAT ($) OCAK 1.341.469 1.852.24 ŞUBAT 2.69.244 3.973.466 MART 1.32.44 4.863.37 NİSAN 2.32.854 6.4.529

Detaylı

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 215 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 214 AYLAR İHRACAT ($) İTHALAT ($) OCAK 1.341.469 1.852.24 ŞUBAT 2.69.244 3.973.466 MART 1.32.44 4.863.37 NİSAN 2.32.854

Detaylı

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE OCAK ŞUBAT NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Detaylı

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 201 TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 1.45.1 12.302.384-4.343.27 ŞUBAT 1.940.90 12.232.355-4.708.551

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13, kooperatif sayısında %53,97 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-TEMMUZ) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları

Detaylı

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015 2015 MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015 2 VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2014 AYLAR İHRACAT ($) İTHALAT ($) OCAK 1.341.469 1.852.240 ŞUBAT 2.069.244

Detaylı

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015 TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 215 VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 214 AYLAR İHRACAT ($) İTHALAT ($) OCAK 1.341.469 1.852.24 ŞUBAT 2.69.244 3.973.466 MART 1.32.44 4.863.37 NİSAN 2.32.854

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılının ilk sekiz ayına göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılının ilk sekiz ayına göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 10 Eylül 2015 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Ağustos Ocak-Ağustos KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 57.278 76.987 34 719.501 857.307 19 Üretim Otomobil 37.330 45.210 21 459.372

Detaylı

Van ilinde 2014 yılında toplam dolar ihracat ve dolar ithalat gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı dolar olmuştur.

Van ilinde 2014 yılında toplam dolar ihracat ve dolar ithalat gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı dolar olmuştur. NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2014 AYLAR İHRACAT ($) İTHALAT ($) OCAK 1.341.469 1.852.240 ŞUBAT 2.069.244 3.973.466 MART 1.032.044 4.863.037 NİSAN 2.302.854

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 N2 İRA HAZ *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

ŞUBAT AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015

ŞUBAT AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015 ŞUBAT AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015 VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2014 AYLAR İHRACAT ($) İTHALAT ($) OCAK 1.341.469 1.852.240 ŞUBAT 2.069.244 3.973.466 MART 1.032.044 4.863.037 NİSAN 2.302.854

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 9 Mart 2016 ÖZET DEĞERLENDĠRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 9 Mart 2016 ÖZET DEĞERLENDĠRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 9 Mart 2016 ÖZET DEĞERLENDĠRME 2015/2016 ġubat Ocak-ġubat KONULAR 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 109.012 120.691 11 211.586 218.280 3 Üretim Otomobil 65.238 72.740 11 125.652 130.945

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış olurken, kooperatif sayısında %21,43 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 S U AĞ 2 TOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR)

TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 2 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Detaylı

MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ Aralık

MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ Aralık MOTED HABER BÜLTENİ TUİK VERİLERİ 2016 Aralık 2016 Ocak-Aralık TUİK Verileri MOTED Haber Bülteni Trafiğe kaydı yapılan Motosiklet sayısı geçen yılın Ocak-Aralık aylarına göre %13 azaldı Tuik verilerine

Detaylı

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Basın Bülteni OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ Ocak 21 ÖZET DEĞERLENDİRME 29 Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Aralık Ocak-Aralık KONULAR 28 29 (%) 28 29 (%) 38.482 93.77 143,7 1.147. 869.65-24,2 Üretim Otomobil 2.5

Detaylı

OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER

OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2015 OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 1 OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2014 AYLAR İHRACAT ($) İTHALAT ($) OCAK 1.341.469 1.852.240 ŞUBAT 2.069.244 3.973.466

Detaylı

Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2015

Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2015 Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2015 Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 16.643.499 12.306.790-4.336.709

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Nisan 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Nisan 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2012 1 KURULAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ (2011/2012 OCAK-NİSAN DÖNEMİ) Samsun da Kurulan ve Kapanan firma sayısına bakıldığında 2012 yılı ilk 4 ayında,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Üretim Pazar İhracat Eylül Ocak-Eylül 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 116.534 118.341 2 973.831 1.033.225 6 Otomobil 66.572 78.439 18 566.224

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 45.453 otomobil, 40.655 hafif ticari araç, 3.534 ağır ticari araç, 2.972 traktör olmak üzere toplam 92.614 araç üretilmiştir. yılının Kasım ayına göre otomobil

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI 5 M2 EKİ *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU DIġ TĠCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

BASIN BÜLTENİ 2006 Yılı

BASIN BÜLTENİ 2006 Yılı BASIN BÜLTENİ 26 Yılı 26 YILI PAZAR, ÜRETİM VE İHRACAT Aralık Ocak-Aralık KONULAR 26 (%) 26 (%) Toplam 111.3 83.421 -,3 763.186 669.64-12,3 Pazar Otomobil.447 46.351-29,2 4.597 3.219-14,9 Toplam 81.11

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 S U AĞ 2 TOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 58.059 otomobil, 47.146 hafif ticari araç, 3.619 ağır ticari araç, 3.271 traktör olmak üzere toplam 112.095 araç üretilmiştir. yılının Ekim ayına göre otomobil

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı