file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus..."

Transkript

1 Page 1 of 7 DARÜŞŞAFAKALI RESSAMLAR SORUNU Darüşşafakalı ressamlar sorununa geçmeden önce sanırım Darüşşafaka okulunun geçmişine göz atmak gerekiyor. Darüşşafaka 1863 yılında kurulmuş ve 1873 yılında eğitim vermeye başlamıştır. İslam okutma kurulu adlı bir cemiyet tarafından Cemiyet-i Tedrisiye adı ile açılmıştır.osmalıdan Türkiye Cumhuriyetine kalan okul, açılan ilk özel okul olma özelliğini taşımaktadır. Yetenekli öğrenciler yanında bu okula 1964 yılında muhtaç durumda olan öğrenciler de alınmaya başlanmış ve Eğitim Yılı nda yatılı kız öğrenci alan okul karma eğitime geçmiştir. Resim derslerinin verildiği bu okulda, 1955 te yabancı dil eğitimi de verilmeye başlanmıştır (1). Darüşşafakalı Ressamlar Sorunu nereden ortaya çıkmıştır? Kısa çağdaş resim tarihimize baktığımızda, ilk primitif ressamlarımızın büyük çoğunluğunun Darüşşafakalı olduğu iddiası vardır. Bunda en büyük pay Darüşşafaka Okulu nda 1973 ten itibaren resim derslerinin verilmeye başlanması ve bu ressamların bu okuldan mezun olmuş olabileceği düşüncesinin varolması gösterilebilir. Elimize geçen ve Darüşşafakalı olduğu açıkça bilinen tek ressam, Yıldız Sarayı ndan Görünüm adlı tek yapıtıyla tanıdığımız Salih Molla Akşi dir (2). Fahri Kaptan lakaplı ressamımız Darüşşafakalı ressamlar arasında en büyük gizi taşımaktadır. Bunun sebebi ise, bu okuldan mezun olup olmadığının bilinmemesi ve Darüşşafaka Okulu nda öğretmenlik yaptığı yıllarda Fahri imzasını taşıyan, birbirinden ayrı üsluplarla yapılmış resimlerin olmasıdır. Bazı yazarlar onu asker olmayan ressamlar arasında sayıyorlardı. O dönemde ilk olarak askeri okullarda resim dersi verilmeye başlanmış ve çağdaş Türk resim tarihinin ilk eserleri bu okullardan mezun olan asker kökenli ressamlar vermiştir. Bu askeri okullarda yetişen ressamlar yanında Darüşşafakadan mezun olmuş olabileceği savı Fahri Kaptan ın asker kökenli bir ressam olmadığı düşüncesini geliştirmiştir. Fakat; Fahri Kaptan ın Mekteb-i Bahriye mezunu olması uzak bir olasılık da değildi. Askeri okullarda sadece asker kökenli ressamların görev yaptığı düşünülürse, Fahri Kaptan askeri okullarda da görev yapmıştır, askeri okuldan mezun olduğu kanısı ağırlık kazanmaktadır. Nitekim; 1890 ve 1892 tarihli Bahriye Salnamelerinde Fahri Kaptan ın Mekteb-i Bahriye nin öğretmen sınıfından mezun olduğu öğrenilmiştir (3). Devlet memuru olarak bilinen Mahmut Paşa Camii Avlusu ile tanıdığımız Ahmet Rifat ile, manzara liman eserleriyle tanıdığımız Ahmet Münip (4) adlı ressamların nereden mezun oldukları ve kimden resim eğitimi aldıkları bilinmemektedir. Bu cevapsız sorular, bu iki ressamın da Darüşşafakalı olup olmadığını düşündürmektedir. 19. yüzyıl ressamlarımızın büyük çoğunluğu askeri okullardan mezun olmuşlar ve bu kurumlarda çalışmışlardır. Bu dönem Türk primitiflerinin büyük bölümünün Darüşşafakalı olduğu iddiası kanıtlanamamıştır. PRİMİTİFLER ADI ÜZERİNE Primitif, anlam olarak Zamanda en eski olan, ilkel )* anlamına gelmektedir. Türk Primitifler adını ilk kez 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisinin düzenlediği Elli Yıllık Türk Sanatı sergisinde Burhan TOPRAK tarafından Türk İptidaileri olarak kullanıldığını görüyoruz. 19. yüzyılda Türk resmimiz yağlıboya ve tualle buluşmuş, geçmiş 500 yıllık minyatür geleneğinden çağdaş resme geçmiştir. Osmanlıda resim öğretimi askeri okullarda başlamış, yurt dışına (batıya) öğrenciler gönderilmiştir. Elbette ki ilk dönemde geleneklere bağlılığı hissedilen, bunun yanında batı görünümünde resimler yapılırken, bu geçişi yaşayan ressamlarımız olmuştur. Türk Primitifler bu ismi alırken asıl önemi Türk resim geleneklerine borçlu diyebiliriz. Batı perspektifi ve izlenimciliğinden yararlanarak, uygulama yapmışlar, bununla birlikte minyatürdeki estetik anlatışı duru, sakin, şematik anlatıma da bağlı kalarak eserler meydana getirmişlerdir. Nurullah BERK 19. Yüzyıl ressamlarımızın Primitifler adını René HUYGUE ün vermiş olduğunu belirtmektedir. Nurullah Berk şunu aktarıyor: (...) HUYGUE, müzemizi gezerken bu ilk yağlıboya ressamlarımızın tablolarını en ilginçleri olarak nitelendirmiştir. (...) İlk yağlıboya ressamlarımız çoktan sönmüş bulunan minyatürlerle batı anlamında Penture arasındaki birinci aşamayı temsil ederler (5). Bu ilk çağdaş resimler arasında çoğunun kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen eserlerin sahipleri, klasik sayılan (kısa Türk resim sanatı tarihi içinde ilk çağdaş örnekler; Osman Hamdi, Ahmet Ali, Hüseyin Zekai klasik sayılabilir sanırım.) ressamlara göre geçiş evresine daha yakın oldukları için Primitif sayılmışlardır belkide... Türk İptidaileri adlandırması yapılırken, Avrupa sanatında görmüş olduğumuz Primitiflerden esinlenmiş olunabilir.

2 Page 2 of 7 Belki de kendine göre bir yağlıboya anlayışı getirdikleri içindir bu isim. (...) Bedir Rahmi; 19. Yüzyıl yağlıboya ressamlarımıza yol gösteren ne bir müze, ne fırçalarını adım adım izleyen bir müze vardır. (...) Nasılsa yağlıboyanın tadını alan bu ressamlar bizim Primitiflerimizdir der (6). Birçoğu imzasız, tarihsiz tabloları yapanlar isimleri bilinmeyen sanatçılardır. ASKERİ OKULLARDA RESİM DERSİ 19. yüzyılda modernleşme adımları arasında, Osmanlı da askeri okullarda resim eğitiminin verilmeye başlandığını görüyoruz. Gerekli mezunlar için Mühendishane-i Berri-i Hümayun ve Mekteb-i Harbiyye de öğretim programlarında resim dersi girmiştir. Bu okullarda resim mezunları verebilmek için, öğretmen sınıfı, piyade sınıfı ve menşe-i muallim gibi dalların oluştuğunu görmekteyiz. Mühendishane-i Berri-i Hümayun da perspektif ve nesneyi iki boyutlu yüzeye ışık, gölge gibi kurallarla yerleştirme dersleri verilmiştir. Bu dönemde Heykel dersi programlarda görülmemektedir. Bahriye ve Harbiye olmak üzere iki bölümden oluşan mühendishane, batılı anlamda ilk ressamlarımızın yetiştiği önemli bir okuldur. Menşe-i Muallim sınıfı evvel ve sınıfı sani olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Dört yıl süreli sınıfı evvel mezunları askeri liselere resim öğretmeni olarak atanıyordu. Bu bölümde Hendese-i Resmiye, Menazir ve Gölge, Resmi Hatti, Karakalem Resmi, Sepya ile resim, Çini ile resim, Boyalı resim, Kopya ve Modelden resim, Tasavvuri ve Hayalden resim, Yağlıboya resim, Makine Tersimatı, Fenni Teşrih, bilhassa Mefasıl Bahsi, Fotoğrafçılık, Elbise Tarihi gibi derslerin olduğu ileri sürülmektedir (7). Askeri Rüştiyelere öğretmen olmak isteyen gençler de iki yıl süreli Sınıfı Sani bölümünde öğrenim görüyorlardı. Dersler şöyleydi: Menazır ve Gölge, Resmi Hatti, Karakalem Resim, Sepya ile resim, Çini ile resim, Boyalı resim, Modelden resim, Tarama, Yalama, Müsvedde, Perspektif, Anatomi, Makine resmi gibi derslerin dışında kalan derslerin aslında hepsi resim dersi kapsamında sayılabilecek derslerdi. Malzeme türüne ve uygulama yöntemlerine göre resim dersi değişik adlar alıyorlardı (8). Mühendishanede harbiye bölümünde resim derslerine yabancı öğretmenlerin girdiğini görüyoruz. Örneğin; akıcı bir Türkçesi olan resim öğretmeni Mösyö Kes, bir Fransız ressamdır. Bu okulda uzun süre öğrencilere taş baskı örneklerden kopyalar yaptırılmıştır. Hoca Ali Rıza, okullar için taş baskı örnekleri hazırlamıştır. Subay ya da askeri okul öğrencileri 1835 ten itibaren Viyana, Berlin, Paris ve Londra ya resim eğitimi almak için gönderilmişlerdir. Buralarda aldıkları eğitimleri geri döndüklerinde çeşitli etkinliklerle sürdürmüşlerdir. 19. yüzyılda asker ressamların Türk Resim Tarihimiz açısından önemli rolleri olmuştur. Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid Bey ve batıda eğitim görmemiş olan Hüseyin Zekai Paşa bu dönemde üç büyük ressam olarak karşımıza çıkar. Süleyman Seyyid Bey in ilgisi daha çok natürmorta yöneliktir. Bunun yanında özgün bir figür araştırmasından uzak olmadığını biliyoruz (9). Buna örnek olarak; İhtiyar Adam adlı eserini verebiliriz (Ek-3).

3 Page 3 of 7 Hüseyin Zekai Paşa nın naif üslup izleri olarak belirlenen çizgisel ayrıntılarda pentür düzeyini amaçlayan farklı bir tekniği bir arada kullandığı Üsküdar Manzarası adlı eserinde karşımıza çıkıyor (Ek-4). Şeker Ahmet Paşa nın Erenköy peyzajında (Ek-5)

4 Page 4 of 7 ilk gözümüze çarpan atmosferidir. Güçlü bir mekan derinliği olan resim, özgün bir çalışmadır. Hoca Ali Rıza batıda eğitim görmemesine rağmen, pek çok ressamın yetişmesine yardımcı olmuştur. Ahmet Ziya Akbulut, perspektif kurallar ve bunların uygulanmasıyla ilgili iki kitap yazmıştır. Halil Paşa sarı ve turuncu tonlarda yaptığı yalı resimleriyle belirgin olgular taşımaktadır. 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar etkin rol oynayan asker kökenli ressamların kuşkusuz çok büyük önemi vardır Çağdaş Türk resim Tarihi içinde. Özellikle Osmanlı topraklarında gezdikleri yerlerin resimlerini yapmaları belgecilik açısından önemlidir. Yaptıkları resimlerde ayrıntıların ve resimlerin gerçekçiliği fotoğraftan çalışmış olduklarını düşündürmektedir. Türkiye de resim eğitiminin verilmesinde büyük görevler üstlenmişler ve farklı üslup arayışlarıyla bunu belirgin hale getirmişlerdir. RESİM AÇIKLAMALARI Resim 76

5 Page 5 of 7 Yıldız Sarayından Görünüm, Salih Molla Akşi 72.5x91.5 cm. yağlıboya tual üzerine yapılan resim boyutundaki ayrıntıya bakıldığında fotoğraftan büyütülmüş olabileceği akla geliyor. Resim üç bölüme ayrılmış altaki yeşillikler ortada göl ile kesilmiş ve üstte gökyüzü uzanmaktadır. Resim 75 Manzara, Ahmet Münip 70x100 cm. yağlıboya, tual üzerine yapılmış olan resimde mavi tonlar ağırlıktadır. Boyaların karışımlarla doğaya yaklaştırıldığı görülmektedir. resmin ortasında görülen mimaride perspektif düşüncesi ile binalar arka arkaya sıralanmıştır. Ek3 İhtiyar Adam, Süleyman Seyyid Bey

6 Page 6 of 7 Figür arayışları vardır. Ayaklarına baktığımızda figürün gövdesinin olması gerekenden bize daha dönük olduğunu hissediyoruz.arkadaki mekandan ziyade ilgi figüre çekilmiştir. Ek4 Üsküdar Manzarası, Hüseyin Zekai Paşa 93x106 cm. boyutnda tual üzerine yağlıboya ile yapılmıştır.arkadaki kara ve denizde ki gemiler renk perspektifine uygundur. Renkler birbirine oldukça yakındır. Öndeki ağaçlarda gölgelikler yeşil ile verilmiştir. Puslu bir hava hakimdir. Ek5 Erenköy, Şeker Ahmet Paşa

7 Page 7 of 7 175x137cm. boyutundaki resimde derinlik açıkça hissedilmektedir.altta ; renk karışımları ile yeşil geniş alan, üstte bulutsuz gökyüzü, ortada ilerde bir çizgi halinde uzanan ağaçlar daha koyu renklerde ve bir sınır oluşturmaktadır. Sağda ve solda gördüğümüz ağaçlar resme hareket getirmiştir. (1).: Darüşşafaka tarihçesi hakkında daha çok bilgi için bknz. (2): Geçmişten Bugüne Çağdaş Türk Resim Resim Sanatı Tarihi. Günsel RendaTuran ErolResim 76 Cilt: 1, Sayfa: 95 (3).:Geçmişten Bugüne Çağdaş Türk Resim Resim Sanatı Tarihi. Günsel RendaTuran Erol,Cilt: 1, Sayfa: 95 (4): Geçmişten Bugüne Çağdaş Türk Resim Resim Sanatı Tarihi. Günsel RendaTuran ErolResim 75 Cilt: 1, Sayfa: 94 (5).: Geçmişten Bugüne Çağdaş Türk Resim Resim Sanatı Tarihi. Günsel RendaTuran Erol, Cilt: 1, Sayfa: 96 (6).: Geçmişten Bugüne Çağdaş Türk Resim Resim Sanatı Tarihi. Günsel RendaTuran Erol, Cilt: 1, Sayfa: 97 (7)., (8):Geçmişten Bugüne Çağdaş Türk Resim Resim Sanatı Tarihi. Günsel RendaTuran Erol, Cilt: 1, Sayfa: 100 (9) : Çağdaş Türk Resmi, Sezer TANSU *bknz. Felsefe Sözlüğü, Orhan HANÇERLİOĞLU, Sayfa: 181

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ Zeynel TUNCA Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İZMİR ÖZET: Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Eğitimde

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

ÇOK SESLİ BATI MÜZİĞİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNDEKİ ÖNEMİ

ÇOK SESLİ BATI MÜZİĞİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNDEKİ ÖNEMİ 455 ÇOK SESLİ BATI MÜZİĞİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNDEKİ ÖNEMİ KILIÇ, Fahri TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ ÖZET Bu araştırmada Cumhuriyet döneminde çağdaş bir toplum yaratma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkan müzik

Detaylı

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 830 İSLAM KÜLTÜRÜRÜNDE DİĞER DİNLERLE BİR ARADA YAŞAMA HOŞGÖRÜSÜ Prof. Dr. Hasan ONAT (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель) 1 : Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak paneli başlatıyorum. 1.5 saatlik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 ANASINIFI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ Eğitim Paketi Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 http//www.rmk-museum.or.tr ebayam@rmk-museum.org.tr

Detaylı

FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK TASVİR: MATRAKÇI NASUH UN TOPOGRAFİK TASVİRLERİ

FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK TASVİR: MATRAKÇI NASUH UN TOPOGRAFİK TASVİRLERİ FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK TASVİR: MATRAKÇI NASUH UN TOPOGRAFİK TASVİRLERİ Miniature Painting as a Different Way of Seeing: The Topographic Paintings of Matrakçı Nasuh Gönül Eda ÖZGÜL* ÖZ Bu makalenin

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 39-51 39 KOSOVA DA TÜRKÇE EĞİTİM ve SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME İHTİYACI 1 The Need of Educating the Primary School Teacher and Education

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Toplumsal yapılarda meydana gelen değișimler

Toplumsal yapılarda meydana gelen değișimler Korumanın Toplumsal ve Kültürel Boyutu Neden Önemli? Biz Nasıl Bakıyoruz? Ayșegül ALTINÖRS ÇIRAK Siz șehirde kendinizsiniz, nerede yerleșmeyi seçerseniz seçin.. Bir kenti yapan adamdır, o olmadan duvarlar

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28 TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET.

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 479 Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri The Compilation and The Publication Activities in Darulelhan (The First Official

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı