TOPLUMSAL DİLBİLİMİN KAPSAM ALANI* THE COMPREHENSION OF SOCIOLINGUISTICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMSAL DİLBİLİMİN KAPSAM ALANI* THE COMPREHENSION OF SOCIOLINGUISTICS"

Transkript

1 TOPLUMSAL DİLBİLİMİN KAPSAM ALANI* Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 13, 2012, Sayfa Ali GÜVEN** Özet Çalışmamızda dilbilimin sn yıllarda ülkemizde de bilimsel araştırmalara sıkça knu lan, dili tplum byutuyla irdeleyen tplumsal dilbilim alanı üzerinde durulacaktır. Dil ve tplum ilişkisinden hareketle, tplumsal dilbilimin ne lduğu, bu alandaki çalışmaların tarihsel gelişimi, tplumsal dilbilim kuramları, tplumsal dilbilimin kavramlarından yla çıkılarak bu alanın çalışma sahasındaki knular ele alınacak, tplumsal dilbilimin kapsam alanı açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Tplumsal Dilbilim, Dil, Tplum THE COMPREHENSION OF SOCIOLINGUISTICS Abstract The cmprehensin f scilinguistics which has ften been subject t scientific searches lately in ur cuntry as well and which examines language in terms f sciety will be emphasized in ur study. Frm the pint f relatinship between language and sciety, what scilinguistics is, the histrical develpment f the studies in this field, the theries f scilinguistics; and frm the pint f cncepts f scilinguistics, the subjects in the dmain f the study f this field will be discussed, and the cmprehensin f scilinguistics will be attempted t be explained. Key Wrds: Scilinguistics, Language, Sciety 1.TOPLUMSAL DİLBİLİM NEDİR? Dil ve tplum birbirinden bağımsız düşünülemeyen, biri lmadan diğeri açıklanamayan iç içe iki kavramdır. İnsan demek, dil demektir, ama dil demek de birçk bakımdan tplum demektir. (Vardar, 2001: 15) Dil lmadan rtak bir yaşam, rtak bir yaşam lmadan da dil düşünülemez (Selen, 1989: 1) Aksan a göre (1998) dil (langue) terimiyle herhangi bir tplumun, ulusun bireyleri arasında anlaşma sağlayan yerleşik dizge anlatılır.(türkçe, Japnca, Bulgarca gibi). (s.51.) Genel bir ifadeyle knuşma becerisi sayılan dil hakkında mdern dilbilimin kurucusu Ferdinand de Saussure ün Dil varlığını yalnızca tplum üyeleri arasındaki bir tür sözleşmeye brçludur. görüşü dili cnventin (insanların turup kendi aralarında dil hakkında anlaşmaları) byutuyla açıklayıp tplumsal dilbilim (scilinguistics) çalışmalarına temel lmuştur. Bununla birlikte Saussure tplumsal özellikli dili (langue), kişisel lan söz den (parle) ayırmıştır. Tplumsal dilbilim, dil ve tplum adına rtada bulunan her türlü varlığın kesişim kümesini luşturan elemanlarının sebep-snuç ilişkine dayalı tüm lgularını derinlemesine inceleyen dilbilim dalıdır. Diğer bir ifadeyle dilin byutları ile tplumun byutlarının bir araya geldiğinde luşturabildikleri sistemin çarklarının çeşitli knuları belirli bir yöntemle ele alıp bilimsel bulgulara ulaşması uğraşıdır. Tplumsal dilbilim, genel bir değerlendirmeyle <<dil lgularıyla tplumsal lgular arasındaki ilişkileri, bunların birbirlerini etkilemesini, birbirinin değişkeni larak rtaya çıkmasını, bir başka deyişle de bu iki tür lgu arasındaki eşdeğişirliği inceleyen karma dal>> (Vardar ve Öt., 2002: 196) larak * Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi, Ssyal Bilimler Enstitüsü nce 2010 yılında kabul edilen aynı başlıklı Yüksek Lisans Seminerinin gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş biçimidir. **Yüksek Lisans Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Ssyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Prgramı, DENİZLİ.

2 A. Güven tanımlanabilir. Eşdeğişirlik kavramıyla ifade edilmek istenen anlam bu iki lgunun karşılıklı lmak şartıyla birbirlerini etkilemesidir. 2. TOPLUMSAL DİLBİLİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1960 lı yılların tplumsal dilbilim çalışmalarında dönüm nktası larak genel bir kabulü söz knusudur. Tplumsal dilbilim teriminin rtaya çıkışında farklı farklı görüşler vardır. İmer in aktardığına göre (1980) Scilinguistic in yeni bir terim lduğu ilk larak 1952 yılında H. C. Currie nin bir çalışmasında görüldüğü belirtilmektedir (Prjectin f scilinguistics: the relatinship f speech t scial status) (s.18.). R.B. Le Page e göre terimin ilk kullanımına Oxfrd English Dictinary Supplement ta (1986) rastlanır. Bu sözlüğe göre terim ilk larak Eugene Nida tarafından 1949 yılında yazılan Mrflji kitabının ikinci baskısında kullanılmıştır. Ancak bir disiplin adı larak tplumsal dilbilimi terimi ilk defa 1939 yılında T. C. Hudsn ın Ssylinguistics in India [Hindistan da tplumsal dilbilimi] adlı makalesinde zikredilmiştir. (Demirci, 2005: 80). Tplumsal dilbilimin gelişimi eğitim plitikalarına dayanmaktadır. Tplumsal dilbilim çalışmalarının dayandığı ve temeli lan çalışma Kuzey Amerika da yaşayan insanların knuştuğu standart İngilizceyle, zencilerin knuştuğu dil arasındaki farklılıklardan dğan srunları çözme uğraşıdır. Selen in aktardığına göre aynı dilin farklı biçimlerini knuşan bu iki tplum arasında davranış ayrımları da gözlenmeye başlanmış ve tplumsal dilbilimde fnksiynu yadsınamayacak lan davranış (Alm. verhalten), dil davranışı (Alm. sprachverhalten) kavramları rtaya çıkmıştır. (Selen: 1989:3). Amerika da 20. Yüzyılın birinci yarısında tplumsal dilbilim srunlarıyla ilgilenen budunbilimci Edward Sapir ( ) ve dilbilimi davranışsal larak inceleyen Lenard Blmfield in çalışmaları tplumsal dilbilim alanındaki araştırmaları başlatan iki öncü ekldür. Amerikalı budunbilimci lup ilk ünlü tplumsal dilbilimci de sayılan, Kızıldereli dilleri üzerine çalışan Sapir, öğrencisi Benjamin Lee Whrf ( ) ile Sapir-Whrf hiptezini 1 (Linguistic determinism larak 1 Hipteze göre bir anadilde bulunan sözcüksel yapıların tümü bireylerin dünyaya bakış açılarını ve görüşlerini şekillendirir. da ifade edilen bu hiptez Türkçe ifadelerle kültürel izafiyet, dilsel görecelik adlarıyla da anılır) luşturarak tplumsal dilbilim çalışmalarının başlatıcılarından lmuştur. Amerika daki ilk çalışmalardan snra genel kabule göre 1960 lı yıllarda tplumsal dilbilim araştırmalarının başlatıcısı da sayılan İngiliz dilbilimci ve tplumbilimcisi Basil Bernstein in ( ) terileriyle luşturduğu Eksiklik Kuramı tplumsal dilbilim çalışmalarına yeni bir ivme, yeni bir anlayış kazandırmıştır. İngiltere de, özellikle 1970 ve 1980 li yıllarda ikidillilik, çkdillilik, pidgin, lingua franca ve kreller gibi tplumsal dilbilimin temelinde yer alan knular hakkında araştırmalar yapan ve Avrupa nın çkdilliliğiyle ilgili listeler hazırlayan tplumsal dilbilime katkılarıyla bilinen Peter Trudgill, Labv ile birlikte alanın en ön planda yer alan araştırmacıları arasına çktan girmiştir. Fransa da tplumsal dilbilim çalışmalarının diğer ülkelere nazaran daha farklı bir gelişimi söz knusudur lerde Martinet in öğrencisi Ruth Reichstein, hangi geniz fnemlerinin anlam ayrımına neden lduğuna değin Paris te kantitativ bir araştırma yapmış ve yüksek katmanın turduğu kesimde bu geniz fnemlerinin hâlâ anlam ayırt edici niteliği ile kullanıldığını saptamıştır. (Selen, 2001: 5) Tplumsal dilbilimin 60 lı yıllarda önem kazanmaya başladığı diğer bir ülke de yine tplumsal yapıdan kaynaklanan srunları lan ve eğitim plitikasında fırsat eşitliği anlayışını gündeme getirmiş Almanya dır. Federal Almanya ya diğer ülkelerden gelen çcuklarla birlikte ssyal yapıda farklı düzeyden birçk kişiler luşmuştur. Sınıf rtamında bir araya gelen çcukların iletişimlerinde dil engelleri (Alm. sprachbarrieren) rtaya çıkmıştır. Bu srunun çözümü için yapılanlar tplumsal dilbilim çalışmalarının tarihsel gelişiminde önemli yere sahiptir. Amerika da başlayan tplumsal dilbilim çalışmaları daha snraki yıllarda Bernstein in eksiklik kuramı ile devam etmiş, önceleri Almanya da çözüm bekleyen dil engelleri knusuyla genişlemiş, Oevermann, Rbinsn, Hawkins ve daha birçk bilim adamının eksiklik kuramı üzerinde çalışmaları 70 ve 80 li 56 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

3 Tplumsal Dilbilimin Kapsam Alanı yıllarda bu kuramı uluslararası alanda üne kavuşturmuştur. Trudgill in çalışmalarıyla aynı yıllarda eksiklik kuramına gelen eleştirilerle William Labv 2, Klein, Stewart, Bailey, H. Bühler vb. bilim adamlarının görüşleriyle ayrılık kuramı luşturmuştur. Sn yıllarda ppüler hâle gelen tplumsal dilbilim çalışmaları dünya çapında yayımlanan dergi ve birçk kitapla ilerleme göstermiştir. Demirci (2005) şu örnekleri verir: Language in Sciety [Tplumda Dil], Language Variatin and Change [Dil Değişimi ve Farklılıkları], Internatinal Jurnal f the Scilgy f Language [Uluslararası Dil Ssyljisi Dergisi]; Culmas, Flrian (2000), The Handbk f Scilinguistics. Blackwell Publishers, Hudsn, R.A. (1996), Scilinguistics. Cambridge University Press, Wardhaugh, Rnald (1995), An Intrductin t Scilinguistics, Oxfrd and Cambridge: Blackwell.( s.80). Ülkemizde de bu alan hakkında yapılan araştırmalar daha fazla gündem luşturmaktadır. 3. TOPLUMSAL DİLBİLİMİN ÇALIŞMA SAHASI Tplumsal dilbilim araştırmalarının knuları genel hatlarıyla bu alanın çalışma sahasını belirlemiştir. Burada çalışma sahasına dâhil lan knular ana hatlarıyla belirtilip kavramlara kısa açıklamalar getirilecektir. İlk başta belirtmek gerekir ki dilin ve tplumda aktif durumdaki bireyin canlılık byutu her geçen gün tplumsal dilbilim çalışmalarının kapsamını genişletmektedir. Günümüz dünyasında iletişim teknljilerinin gelişmesi ve dünyanın küçük bir köy hâlini alma ylunda hızla ilerlemesi tplumsal dilbilime lan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Tplumsal dilbilim yapısalcılık gibi her davranışı idealize etme yluna girmeyip insandaki duyguları, düşünceleri özellikle bireysel farklılıkları değerli bulma eğilimini göstererek âdeta değer verdiği tplumla birlikte ssyalleşebilmiştir. Bu bağlamda Fishman ın düşünceleri önemlidir: Dil ister açıklanmamış isterse de açıkça belirtilmiş lsun, bir içerik taşıyıcısı lmakla kalmaz, kendisi de bir içeriktir. Dstluğu ya da 2 İmer, kent dilleri araştırmaları (urban language studies) yapan Labv un araştırmalarının ayrı bir yeri lduğunu belirtir. öfkeyi belirtme aracıdır, tplumsal knumun ve tek tek kişilerin aralarındaki ilişkilerin belirticisidir. Tplumsal bir sınıfın durumlarını ve bireylerini, amaçlarını ve özlemlerini lduğu kadar, her dilsel tpluluğa kendi özelliğini veren önemli ve büyük etkileşim alanını da belirtir. (Rıfat, 2000: 212). Tplumsal dilbilimin çalışma sahası kimi alan uzmanları tarafından kuramsal larak makr ve mikr tplumsal dilbilim diye ikiye ayrılmaktadır: İmer in (1980) aktardığına göre: Ebneter dar anlamda tplumdilbilimi luşturan üç görüşe yer vermektedir: Bunlar Bernstein Okulu (tplumsal katmanlar ile katmanlara özgü knuşma kdları arasında bağıntılar bulunduğu benimsenmektedir), Labv un ayrılık kuramı (ssyeknmik değişiklikler ile dilsel değişiklikler arasında bağıntılar bulunduğu benimsenmektedir.) ve edimbilim (pragmatik) ile etnmetdlji (rl ve dil kullanımı ile bildirişim durumu arasında bağıntılar bulunduğu benimsenmektedir.) lmaktadır. Geniş anlamda tplumdilbilim ise; içinde daha çk tplumsal yapı, kültür ve dilin bulunduğu bir üst kavram larak açıklanmaktadır. (s.16-17). Tplumsal dilbilim tplumlar içindeki dilsel davranışların ne tür tplumsal yapılar tarafından kntrl edildiğini, bu dilsel davranışları, işlevlerini ve bunların kullananların nitelikleri üzerinde durur. Tplumsal dilbilim araştırmalarının bir byutu da bildirişim eyleminin hangi kşullar altında gerçekleştiği, söylemlerin içeriği ve sözcük dağarcıklarıdır. Buna ek larak Demirci nin (2005) Matthews ten aktardığına göre 1970 lerin snunda tplumsal dilbilimciler söylem analizleri (discurse analysis) üzerinde yğunlaşıp dil-güç, dil-idelji ve dil-ssyal psiklji ilişkilerini ele almışlardır (s.81). Tplumsal dilbilimin çalışma sahasındaki knuları kısa ve öz larak genel çerçevede belirtmek istersek Tercanlığlu nun tasnifi bu nktada önemli bir yere sahiptir: Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13,

4 A. Güven İçerikte yer alan bazı özel başlıklar (Sme specific tpics t be cvered include) : Dil ilişkisi (language cntact): ödünç alma (brrwing), çkdillilik (multilingualism), bir tplumda iki dil kullanılması durumu/ikidillilik (diglssia), ilişki dilleri (pidgins), kreller (creles), geçer dil (lingua franca), kd değiştirimi (cde- switching) Diyalekt (dialects), standartlar (standarts), ssylekt(scilects), isglsses Dil ve eğitim (language and educatin) Geniş ve dar kdlar (elabrated and restricted cdes) Dil siyaseti (language plicy) Erkek ve kadın dili (male and female language) Dil ve kültür (language and culture), dil, kültür ve düşünce (language, culture and thught, Dilsel gerekircilik/kültürel izafiyet ve Sapir-Whrf hiptezi (linguistic determinism and the Sapir-Whrf hypthesis) Dilsel ve tplumsal eşitsizlik (linguistic and scial inequality), davranışsal dil çalışmaları (attitudinal language studies), dilsel önyargılar (linguistic prejudice) (Tecanlığlu, 2000: 150). Tercanlığlu nun belirttiği tplumsal dilbilim knu başlıklarına şu knuları ekleyebiliriz: İdylekt (idilects) Sabir, arg (argt), jargn Dil nrmu Dil engelleri Dil planlamaları /düzenlemeleri Dil devrimleri Dil yasakları Dil standartlaştırması Diller arası ve dil içi girişim Dil ve kimlik Esperant (yapay dil) Bildirişimsel edinç vb. Ana hatlarıyla alanın knularına değindikten snra bazı kavramları açıklama yluyla çalışma sahasının her geçen gün genişleyen dairesini belirlemeye çalışalım. Dil nrmu, dilin kullanılmasındaki uyulması gereken bazı kurallar bütününün her bir parçasıdır. Örneğin bir devlet büyüğü ile knuşurken gerekli saygı ifadelerine dikkat ederek knuşmak gerekir. Dilsel nrmlardan sapma yaşanması hâlinde tplumsal nrmların tepkisine benzer yaptırımların uygulanması söz knusudur. Dil engelleri, alt ssyeknmik aileden gelen bir çcuğun kulda veya bulunduğu rtamda rta ve üst ssyeknmik ailelerin çcuklarının dil nrmlarına uyarak knuşabildiği gibi knuşamaması, kendi yerel dilinin standart dili anlamasına engel luşudur. Dil engellerinin üç çeşidi vardır: bölgesel ya da yöresel dil ayrımı lan diyalekt (lehçe), tplumsal grupların kullandığı ssylekt ve her bireyin kendine özgü dil kullanımı idylekt. Diyalekt, bir dilin herhangi bir bölgede sentagmatik larak standart dilden (resmi, edebiyat ve kul dili) farklılaşması layıdır. Örneğin: Standart Türkçe de dövüşmek fiilinin Yzgat yöresinde tummak fiili ile ifade bulması. Ssylekt ise tplumda luşmuş genellikle meslek merkezli lan grupların kullandığı dile denir. Bu grupların kullandıkları terimsel sözcük dağarcıkları da jargn adını alır. Bir şairin kullandığı dil ve bir mühendisin kullandığı dil arasında ldukça fark bulunmaktadır. İdylekt ise Lewandwski tarafından knuşan kişinin dilsel davranış biçimi larak tanımlanır. (Selen, 2001: 9) Diglssia kavramıyla ilgili iki karşılık verilmektedir: birincisi bir bölgede iki farklı dilin bulunması, ikincisi ise bir ülkede kullanılan dilin iki değişkeninin varlığı. Birinci durum ikidillilik (bilingualism) terimiyle ifade edilir. İkinci durum ile ilgili larak,imer (1980) tarafından aktarıldığına göre; Diglssia 1959 da Ch. Fergusn tarafından aynı dilin, kullanımda birbirinden çk ayrı özellikler gösteren farklı iki değişkesi için önerilmiş bir terimdir. Bunlardan üst değişke (İng high variety); törenlerde, kilisede, camide, kulda ve üniversitede rady (ve televizyn) haberlerinde, gazete makalelerinde yani basında, (yüksek), şiirde 58 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

5 Tplumsal Dilbilimin Kapsam Alanı kullanılır. O hâlde bu değişke, tüm resmi işlerde ve yazılı kullanımda söz knusudur. Buna karşılık alt değişke (İng lw variety) halk dilidir; aile ve arkadaşlar arasındaki knuşmalarda, halk yazınında, resmi lmayan durumlarda sözlü larak kullanılır, yani bu değişke için yazılı bir biçim geliştirilmemiştir. (s ). Bahsedilen alt ve üst değişkelerin birleştirilmesi ve bunun yanında yeni terimlerin kullanımında rtak hareketin sağlanması dil standartlaştırması çalışmalarının içeriğini luşturur. Dil standartlaştırmasının sağlanması için dil düzenlemeleri gerekmektedir. İmer in ilettiğine göre dil düzenlemesi, J.A. Fishman tarafından ulusal alanda bulunan dil srunlarına örgütlü bir biçimde çözüm arama larak tanımlanmaktadır. Dil veya kd değiştirimi de ikiden fazla dilin knuşulduğu tplumlarda, dillerin her ikisinin de farklı yerlerde kullanılmasıdır. Örneğin knuşma dilinde farklı bir dil, kulda farklı bir dilin tercihi. Çk dilliliğin bulunduğu yerlerde bildirişimin sağlanması için genellikle geçer dil (lingua franca) e başvurulmaktadır. Geçer dil, rtak bir dğal dile sahip lmayan bireyler arasında bildirişim aracı larak kullanılan dile verilen addır. Aslında Trudgill e göre: Fransız dili anlamına gelen lingua franca haçlı seferlerine katılan çk dilli askerler tarafından geçer dil larak kullanılan Prvansal diliydi (İmer:1980: 167). İlişki dili (pidgin) ise bir dilin sadeleştirilmesiyle luşturulmuş ikinci bir yeni dile denmektedir. İlişki İngilizcesi (Pidgin- English) ve ilişki Almancası (Pidgin-Deutsch) sade, basit ve düzenli yapılardan luşturulmuş çğunlukla sömürgelerin kullandığı dillerdir. Eğer bu ilişki dilleri zamanla anadili hâline gelmişse krel (crel), (O. Tklu nun aktardığına göre Batı Hindistan da dğmuş Avrupalı anlamına gelir.) larak adlandırılır. İngiliz, Fransız, İspanyl ve Prtekiz krelleri bilinen en yaygın lanlarıdır. Kreller ile anadil arasında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Krellerin luşumunu Pierre Achard (1994) dört safhayla açıklamaktadır: 1. Pidgin, 2. İletimsel ve İletimsel aşamanın tekrarı (çiftdillilik durumunda tplum içi yeniden uyarlamalar), 3. Krel, 4. Dil. (s ). Özel bir dil lan Sabir, Akdeniz bölgesinde knuşulan, Arapça, Fransızca, İtalyanca ve İspanylca karışımından luşmuş ticaret dilidir. Isglss terimiyle bir dilin yaşam alanının haritası karşılığı verilmek istenir. 4. TOPLUMSAL DİLBİLİM KURAMLARI Tplumsal dilbilimin sahasında iki ana kuramdan bahsedilir: Basil Bernstein in eksiklik kuramı ile bu kurama getirilen eleştirilerden luşan William Labv un ayrılık kuramı Eksiklik Kuramı Selen in aktardığına göre (2001) İngiliz tplumbilimcisi ve pedagg Bernstein in 1950 li yıllarda meslek kullarında ders verirken öğrencileri arasında bulunan işçi çcuklarının derslerde göz ardı edilemeyecek başarısızlıkları dikkatini çekmiş, bunun nedenlerini araştırmaya başlamıştır.(s.20.) Çcukların kul başarıları genellikle zekâlarıyla ölçülür. Zeki ve akıllı lanların sadece başarılı labileceği düşüncesi güçlü bir kanıdır. Bernstein sınıfındaki işçi çcuklarının öteki çcuklardan daha az akıllı ve zeki lmadıklarını, buna karşın başarı sağlayamadıklarını görmüş ve bu başarısızlığın çcukların dilsel durumundan kaynaklandığı kanısına varmıştır. Araştırmaları snucunda bir teriye varmıştır. Bu teri 1960 larda tüm dünya tarafından benimsenmiş, özellikle Almanya da ssylg U. Oevermann sayesinde yayılmıştır. Eksiklik kuramı tplumsal katmanların kendilerine özgü dil kullanımlarının lduğu varsayımından hareket eder. Bu katmanları alt ve rta larak ikiye ayırır. Bernstein alt katman üyelerinin dil davranışlarının rta katmandakilerden farklı lduğunu ifade eder. Eksiklik ise, rta katman knuşucularıyla aynı tplumsal başarıya sahip lmak için alt katman knuşucularında eksik lan dilsel nitelikler larak açıklanmaktadır. (İmer, 1980: 21) Bernstein, 1959 yılında yayımladığı A public language, sme scilgical implicatins f a linguistic frm Halk dili, dilsel biçimi belirleyen bazı tplumbilimsel belirtiler (Brit. J. Scil. 10: ) başlıklı yazısında halk dili (İng. public language) ile kurallı dil (İng. frmal language) arasındaki ayrılığa değinmektedir. (İmer, 1980: 22) Bernstein yazısında bu iki dilin özelliklerini maddeler hâlinde açıklanmıştır. Biz bu özellikleri burada ele almayacağız. Alt sınıfın kullandığı kısa emirler, basit bildiriler Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13,

6 A. Güven ve sruların yüksek bir randa yer aldığı dil türüne halk dili denir. Orta sınıfın kullandığı mantıksal işlem larak zengin ve dinamik dile ise kurallı dil denir. Halk dili yazarın daha snraki makalelerinde dar kd a (restricted cde); kurallı dil ise geniş kd a (elabrated cde) dönüşmüştür. Bernstein in kuramı dünyaya yayılırken Oevermann, Hawkins, Rbinsn, Dittmar gibi birçk tplumsal dilbilim araştırmacısı tarafından üzerinde çalışılmış ve derinleştirilmiştir. 4.2.Ayrılık Kuramı William Labv un ABD deki büyük kentlerde ölçünlü İngilizce (Standart English) ve Ölçünlü lmayan İngilizce (Nnstandart Neger English) çalışmalarının merkeze alındığı kuram, eksiklik kuramına karşı çıkılmasıyla luşmuştur. Ayrılık kuramına göre standart lmayan dili kullananların (zenciler ya da işçi çcukları) başarılarıyla kullandıkları dil arasında bir ilişki söz knusu değildir. Alt katmana mensup denilen bu kişilerin sözel ifadeleri karmaşık ve kendilerine özgü bir üsluptadır. Ayrılık kuramı çerçevesinde Dittmar dilsel tpluluklardaki çeşitli dilsel türleri şöyle sınıflandırmaktadır: 1. Ölçünlü tür (standart dil), 2. Bölgesel türler (diyalektler), 3. Tplumsal türler (ssylektler), 4. İşlevsel türler (en küçük tür birimler). İmer in Dittmar dan aktardığına göre ayrılık kuramının belli başlı özellikleri larak şunlar belirtilebilir: Bu kuramın savunucularına göre dil kullanımları arasında <<daha iyi>> ya da <<daha kötü>> biçiminde bir ayrım gözetlemez. Aynı biçimde <<eksiksiz>> ve <<eksiği lan>> ya da <<yeterli>> ve <<yetersiz>> dil türleri de yktur. Dil kullanımlarının ve türlerinin hepsi ayrı ayrı kendine özgü birer dizgeyi yansıtmaktadırlar. Bu nedenle dil türlerinden biri, ötekinden <<daha iyi>> larak değerlendirilemez. Bu ifadeler bizi Sapir-Whrf hiptezine, linguistic determinism kavramına bir başka kavramla dil içi-dünya görüşüne götürmektedir. Bu görüşe göre her yaşama düzeninde kullanılan anadil içerisinde belli bir dünyacık, bir mikrkzms bulunmaktadır. (Başkan, 2003: 171) Söylendiği gibi Sapir-Whrf hiptezi iki prensibi birleştirir. Birincisi dilbilimci determinizm larak bilinir: dilin düşünme şeklimizi belirlediğini bildirir. İkincisi bundan çıkar ve dilbilimci görecelik larak bilinir: bir dilde düğümlenen ayrımların herhangi bir diğer dilde bulunmadığını belirtir. Whrf un bu fikrini Crystal (1987) şu şekilde açıklar: Dğayı ana dillerimizce knulan çizgiler byunca dikkatle inceleriz. Fenmenler dünyasından syutladığımız kategriler ve cinsleri rada bulamayız çünkü her gözlemcinin yüzüne bakıp dururlar; aksine, dünya sürekli değişen, zihinlerimiz tarafından düzenlenmesi gereken bir izlenimler akıntısı içinde sunulur- bu da büyük randa zihinlerimizdeki dilbilimci sistemler tarafından demektir. Dğayı küçük parçalara böler, kavramlara uyumlar ve önem yükleriz, bunu büyük randa bu şekilde düzenlemek için lan bir uzlaşıma-söylem tpluluğumuz byunca duraklayan ve dilimizin yapılarında sistemleştirilen bir uzlaşıma- rtağızdır. Bu uzlaşım elbette örtük ve açıkça belirtilmemiş türdendir, fakat terimleri muhakkak mecburidir; düzenlemeye katılma ve uzlaşımın hükmettiği veri sınıflandırması dışında hiçbir suretle knuşamayız. (s.15). 5.SONUÇ Birçk ülkede eğitim plitikaları sayesinde büyük bir hızla yayılan tplumsal dilbilim çalışmalarının önemi hem birey hem de tplum için her geçen gün artmaktadır. Yapısal dilbilimin bireyi idealize etme ylundaki çabaları bireysel farklılıkları göz ardı etmesine rağmen tplumsal dilbilim, tplumsal yapı ve düzen içinde bireyi anlamaya önem vermiştir. Tplumsal dilbilim araştırmaları dilin merkeze alınıp gözlemlenerek, tplumsal yapıdan elde edilen verilere dayalı larak sürdürülmektedir. Ülkemizde düzenli bir ilerleme göstermeyen; dünyada ise gerekli önem verilmiş lan tplumsal dilbilimin kapsam alanı, tanım, tarihsel gelişim, (kavramlarla) çalışma sahası ve ana kuramlar başlıkları etrafında açıklanmaya çalışıldı. Yöntem bahsi üzerinde durulmamasının sebebi uygulama byutu ile knunun detaylandırılmış şeklinin daha snraki bir araştırmaya bırakılmasındandır. 60 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

7 Tplumsal Dilbilimin Kapsam Alanı Burada unutulmaması gereken bir durum vardır: Tplumun ihtiyaçlarından rtaya çıkmış bir alanda sadece zihinsel süreçlerin verilerine dayanarak hiptezlere ulaşmak gerçek anlamda (ve özellikle dilbilimsel anlamda) fayda sağlayacak bir gayret lamaz. Tplumsal dilbilim ile dil kavramının syutlaştırılmasının önüne geçilmiş, birey ve tplumun ciddiye alınması ve her türlü çalışmanın insan için lduğunun gösterilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar snucunda elde edilecek verilerin ssyljik ve psikljik açıdan da tplumun özelliklerinin belirlenmesine ve günümüz dünyasında yalnızlaşan insanın daha iyi anlaşılmasına fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Humbldt un İnsanlar bu dünyada anadillerinin dünyayı kendilerine tanıttığı biçimde yaşamaktadırlar. sözünün tplumsal dilbilimin önemini vurgulayan ayrı bir yeri vardır. Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13,

8 A. Güven KAYNAKÇA Achard, P. (1994). Dilsel Tplumbilim, İstanbul. Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara Başkan, Ö. (2003). Lengüistik Metdu, İstanbul. Crystal, D. (1987). The Cambridge Encyclpedia f Language, Cambridge: University f Cambridge Press. Demirci, K.(2005). Kısa Bir Bakışla Tplumsal Dilbilimi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, Denizli. İmer, K. (1987). Tplum Dilbilimin Kimi Kavramlarına Kuramsal Bir Bakış ve Dil Türleri, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1029/12452.pdf ( ). İmer, K. (1990). Dil ve Tplum, Ankara. Kurtman, A. (2002). Dil Üzerine, Eskişehir. Rifat, M. (2000). ΧΧ. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, İstanbul. Rifat, M.(2000). ΧΧ. Yüzyılda Dilbilim Ve Göstergebilim Kuramları 2. Temel Metinler, İstanbul. Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri, (Çev: B. Vardar), İstanbul. Selen, N. (1989). Tplumsal Dilbilime Giriş, Eskişehir. Selen, N. (2001). Tplumsal Dilbilime Giriş (Uygulamalı Çalışma Örnekleriyle), Eskişehir. Tercanlığlu, L. (2000). Linguistics fr Tefl Students, İstanbul. Tklu, O. (2003). Dilbilime Giriş, Ankara. Vardar, B. (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul. Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul. 62 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ ARALIK 2016 /AMASYA

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ ARALIK 2016 /AMASYA ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ 01-03 ARALIK 2016 /AMASYA Amasya Üniversitesi ile Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) işbirliğinde 01-03 Aralık 2016 tarihleri

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

KARL MARX KARL MARX IN HAYATI

KARL MARX KARL MARX IN HAYATI KARL MARX KARL MARX IN HAYATI Karl Marx, 5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Rhine Eyaleti'nin Trier kasabasında dğdu. Orta öğretimini Trier'de tamamladı. Bnn ve Berlin üniversitelerinde hukuk öğrenimi görürken

Detaylı

Araştırma Teknikleri Vize Sonrası 02/12/ /01/2016

Araştırma Teknikleri Vize Sonrası 02/12/ /01/2016 Araştırma Teknikleri Vize Snrası 02/12/2015-13/01/2016 Metdlji: Yöntem Bilimi Bir araştırmanın güvenirliği metdljisi ile ölçülür. Araştırmanın başarılı lmasından snra verilen ödüller; Para Tanılırlık Ödül

Detaylı

Çeşitli tv ve radyo programlarına konuk olarak katılarak bilgilerine başvurulmaktadır.

Çeşitli tv ve radyo programlarına konuk olarak katılarak bilgilerine başvurulmaktadır. Uzman Psiklg ve Aile Danışmanı Demet Plat İletişim Mail: iletişim@demetplat.cm Web: www.demetplat.cm Demet Plat 1980 Ankara dğumludur. Okul hayatını Ankara da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Psiklji

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE A K PARTİ Sayı: Ar-Ge-81-11-2016/414 25/04/2016 Knu: AK Parti Ar-Ge Başkanlığı 5. Ssyal Bilimler Teşvik Ödülü KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK Parti Araştırma

Detaylı

Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Profili

Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Profili Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Prfili Önsöz Bu kitapcık Kıbrıs ın kuzey kesiminde yaşayan kadınların prfilini rtaya çıkarmak için yapılan bir araştırmanın snuçlarını göstermektedir. Bu araştırma

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Eknmi Nedir? Üretim lanakları eğrisi Eknminin ilgilendiği temel srular Eknmi plitikasının temel hedefleri Eknmik sistemler Bir ssyal bilim larak eknminin başlangıcı 2

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

Ekolojik niş organizmanın ekolojik boşluğunu tanımlar.

Ekolojik niş organizmanın ekolojik boşluğunu tanımlar. NİŞ KAVRAMI Ekljik niş rganizmanın ekljik bşluğunu tanımlar. Kaynak Çevresel tlerans Ekljik rl Ekljik niş türün ppülasyn büyümesini sınırlayan temel faktörlerin ne lduğunu anlamamızı sağlar. Türün cğrafi

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

TERMAL VE MADEN SULARI TESİSLERİNDE PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ

TERMAL VE MADEN SULARI TESİSLERİNDE PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 17, 83-91 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TERMAL VE MADEN SULARI TESİSLERİNDE PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ Mehmet TOPAY* 1, Vlkan KÜÇÜK 1 1 SDÜ Orman Fakültesi,

Detaylı

İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gov.tr

İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gov.tr KAMU KURUMLARINDA BİLG İ YÖNETİMİ İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gv.tr ÖZET: Sanayi tplumundan bilgi tplumuna dğru geçişin yaşandığ ı günümüzde, Bu

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ T.C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ Ali GÜVEN

Detaylı

TERÖRÜN TARİHİ. Meryem Tuğçe Turan

TERÖRÜN TARİHİ. Meryem Tuğçe Turan TERÖRÜN TARİHİ Meryem Tuğçe Turan Terörün başlangıç tarihi uzun zaman öncesine dayanmaktadır. Tarihin değişik zamanlarında değişik amaçlar için kullanılan terör, günümüzde özellikle sıcak savaş snrasında

Detaylı

Aile içinde şiddet nedir?

Aile içinde şiddet nedir? Aile içinde şiddet nedir? Aile içinde şiddet aşağıdakileri içerir: fiziksel zarar cinsel saldırı duygusal ve psikljik taciz sözlü taciz size veya başkalarına karşı şiddet tehdidi gizlice takip etmek paranızı

Detaylı

10 yaşta örtünme çocuk gelişimi açısından yanlış Cansu ÇAMLIBEL / YÜZ YÜZE PAZARTESİ 6 Ekim 2014

10 yaşta örtünme çocuk gelişimi açısından yanlış Cansu ÇAMLIBEL / YÜZ YÜZE PAZARTESİ 6 Ekim 2014 10 yaşta örtünme çcuk gelişimi açısından yanlış Cansu ÇAMLIBEL / YÜZ YÜZE PAZARTESİ 6 Ekim 2014 15 Paylaş inpaylaşın3 - A + Üniversitelerde ve kamuda yasağın kalkmasıyla gündemden düşen başörtüsü tartışması,

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ)

ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ) güz 1999 ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ) Prf.Dr.Hüseyin KORKUT Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bu çalışmada öğretim üyesinin etkili öğretim sağlayabilmesi için frmal pedagji

Detaylı

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci 21. yy la bilginin, üretim faktörlerinden birisi lması nedeniyle Bilgi Çağı denebilir. Böyle bir isimlendirmede Bilişim Teknljilerinin gelişip yaygınlaşmasının

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 29, Sayfa: 173-185 UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÖZET İlhan VARANK 1*

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

CİNSEL YAŞAM ve SORUNLARI DOSYASI

CİNSEL YAŞAM ve SORUNLARI DOSYASI 1. BİLGİLENDİRME DOSYASI BASIN BÜLTENİ 31 Ekim 2006 / İSTANBUL Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği nden: CİNSEL YAŞAM ve SORUNLARI DOSYASI CETAD ın yayınlandığı CİNSEL YAŞAM ve SORUNLARI dsyasında,

Detaylı

MODÜL 15: ÖNYARGI VE AYRIMCILIK

MODÜL 15: ÖNYARGI VE AYRIMCILIK MODÜL 15: ÖNYARGI VE AYRIMCILIK Mdülün Hedef Kitlesi Öğretmenler, Okul ve eğitim yöneticileri, Maarif müfettişleri. Mdülün Hedefleri Oturumun snunda katılımcılar; 1- Fırsat eşitsizliği hakkında farkındalık

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU İçerik 1. Eğitim ve Öğretim Teknljisi 1.1 Bireysel Öğretim teknljileri 1.1.1 Mikr öğretim teknljileri 1.1.2 Prgramlı

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

Ses Temelli Katma Değerli Servisler

Ses Temelli Katma Değerli Servisler Sayın Selen Çimen, Tarih: 19.10.2010 Sayın Canan Erşen Sayı : 10-074 Bilgi Teknljileri ve İletişim Kurumu Yeşilırmak Sk. N:16 06430 Demirtepe/Ankara İlgi : Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Akademik Kadro için Öğrencilere Yardım Rehberi

Akademik Kadro için Öğrencilere Yardım Rehberi Akademik Kadr için Öğrencilere Yardım Rehberi Üniversite dönemi, öğrenciler için ergenlikten yetişkinliğe geçiş ile birlikte, hem kişisel hem de akademik mücadeleleri beraberinde getiren bir süreç labilir.

Detaylı

Aristoteles te Ousia ve Energia: Varlığın Var Oluşu Üzerine

Aristoteles te Ousia ve Energia: Varlığın Var Oluşu Üzerine Aristteles te Ousia ve Energia: Varlığın Var Oluşu Üzerine PROF. DR. HATİCE NUR BEYAZ-ERKIZAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ Var lmanın/varlığın ne lduğu (what smething is) filzfları çk

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları 2015-03-16 1 (6) Grup Ahlak ve Davranış Kuralları TeliSnera, bu Kurallarda belirtilen ilkeleri benimsemiştir. Günlük faaliyetlerimizde, her TeliaSnera çalışanının işlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

ERKEK CİNSELLİĞİ DOSYASI

ERKEK CİNSELLİĞİ DOSYASI 6. BİLGİLENDİRME DOSYASI BASIN BÜLTENİ 28 Mart 2007 / İSTANBUL Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği nden: ERKEK CİNSELLİĞİ DOSYASI HER ERKEĞİN ÖNÜNDE BİR PENİS OLMAKLA BERABER HER PENİSİN ARKASINDA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hafta 02 Yrd. Dç. Dr. Şuayyip ÇALIŞ ve Araş. Gör. Burçin ÇETİN KARABAT Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Esnek Kullanım: Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü Evrensel Tasarım ve Türkiye ve Dünyada Engellilik Durumu Üzerine

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Esnek Kullanım: Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü Evrensel Tasarım ve Türkiye ve Dünyada Engellilik Durumu Üzerine Gebze Yüksek Teknlji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü Evrensel Tasarım ve Türkiye ve Dünyada Engellilik Durumu Üzerine 103264015-Sner Zntul Evrensel Tasarım: Evrensel tasarım, tüm ürünlerin

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Fark Yaratanlar Programı 5. Sezonu

Fark Yaratanlar Programı 5. Sezonu 5. SEZON Bu rapr Ekim 2013 Mayıs 2014 arası yürütülen Fark Yaratanlar prgramının değerlendirmesini içerecek şekilde Sabancı Vakfı Prgramlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Ktan, Prgramlar Srumlusu

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ FİNAL SINAVI DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. ENGİN UĞUR

İŞLETME YÖNETİMİ FİNAL SINAVI DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. ENGİN UĞUR 1 İŞLETME YÖNETİMİ FİNAL SINAVI DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. ENGİN UĞUR 1. LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK Lider ;enerjisi, girişim yeteneği, düşünüş özgürlüğü, yaratıcılık gücü adalet duygusu, nitelikleriyle ayrıcalıklı

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇAYCUMA GERÇEĞİ

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇAYCUMA GERÇEĞİ KÖKTÜRK, Erl, Çevre Srunları ve Çaycuma Gerçeği, Çaycuma Pstası Gazetesi, 13.06.1985 (Sayı 21), 20.06.1985 (Sayı 22), 27.06.1985 (Sayı 23), 1.07.1985 (Sayı 24), 25.07.1985 (Sayı 25), 8.08.1985 (Sayı 26),

Detaylı

ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mesut Ünlü Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul mesutunlu2005@gmail.cm Özet Bu çalışma, rtakul

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

HANGİ DERSLER NASIL ÇALIŞILIR?

HANGİ DERSLER NASIL ÇALIŞILIR? HANGİ DERSLER NASIL ÇALIŞILIR? TÜRKÇE DERSİNE NASIL ÇALIŞILMALI Türkçe dersi SBS'de belirleyici derslerden biridir. Türkçe knuşmak, Türkçeyi ve nun kurallarını bilmek için yeterli değildir. Bu yüzden Türkçe

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

GLOBALLEŞME İNDEKSİ: TÜRKİYE VE AB

GLOBALLEŞME İNDEKSİ: TÜRKİYE VE AB LU. işletme Fakültesi işletme Dergisi Nisan 27 C:36 Sayırl Sayfa: 27-43 GLBALLEŞME İNDEKSİ: TÜRKİYE VE AB Dç. Dr. rhan ÇBAN Nevşehir İİBF, Erciyes Üniversitesi, cbantateunev,edu.tr Dç. Dr. Şevki ÖZGENER

Detaylı

İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ

İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ 1. GİRİŞ Dç- Dr. Mahmut ÂDEM Planlı kalkınma döneminde Türk eğitiminin verimliliği knusu, 1960-1975 döneminde mesleki ve teknik öğretimin nicel ve nitel gelişimi çerçevesinde

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ

İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ ÜNİTE 1 İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME KAVRAMI VE İŞLETMELERİN DOĞASI İşletme, müşteriler tarafından arzu edilen ürün ve hizmetleri sağlayarak kâr elde etmeyi amaçlayan

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU. Görüşler / Saptamalar / Öneriler

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU. Görüşler / Saptamalar / Öneriler KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Yahya ARIKAN İSMMMO Başkanı Görüşler / Saptamalar / Öneriler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nun kurulması; 6 Nisan 2011 tarihli

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

Yaşlı bakım evlerinde dış mekân tasarımı

Yaşlı bakım evlerinde dış mekân tasarımı Yaşlı Srunları Araştırma Dergisi / Elderly Issues Research Jurnal 2010(1):23-33 Yaşlı bakım evlerinde dış mekân tasarımı DĐCLE OĞUZ 1, IŞIL ÇAKCI 2, GĐZEM SEVĐMLĐ 3, ŞĐRĐN ÖZGÜR 3 Ankara Üniversitesi Giriş

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili Sunum Teknikleri Giriş Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. İletişim tüm öğretim faaliyetlerinin temelini luşturur. Etkili Sunum Teknikleri Düşünceleriniz ve siz, iletişim kurabilme yeteneğinize

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk.

Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk. Sunum-1: Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk. I. Dilbilim Hakkında Dilbilim (linguistics) nedir? İletişimin en yaygın ve en temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını; fizyolojik, psikolojik,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı MODÜL 3 4./5. SINIFLAR Dç. Dr. Feza ORHAN Elif POLAT Defne YABAŞ Tuba UĞRAŞ 2011 Bilgi Benim İşim Etkinliği Mdül 3-4./5. Sınıflar 2 Bilgi

Detaylı