T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Adana

2 Mustafa Kemal ATATÜRK

3

4

5 SUNUŞ Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile oluşabilmektedir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. Büyük önder Atatürk ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetiştirip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. Sabiha Gökçen Anaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir bakım sağlamak değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler kendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Sabiha Gökçen Anaokulu'nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan dört kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Sabiha Gökçen Anaokulu Stratejik Planı ( ) de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci, velilerimize, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ne ve planın uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE birim sorumlularına teşekkür ederim. Sefer AKDAĞ Okul Müdürü

6 GİRİŞ Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanacaktır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda OGYE üyeleri içerisinden Stratejik Planlama Çalışma Ekibi kurulacak. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilecek ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulacaktır. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanacaktır.. Sabiha Gökçen Anaokulu Stratejik Plan Ekibi

7 SUNUŞ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 1.1.Amaç 1.2.Kapsam 1.3.Yasal Dayanak 1.4.Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi 1.5.Çalışma Takvimi 2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 2.1.Tarihsel Gelişim 2.2.Mevzuat Analizi 2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 2.4.Paydaş Analizi 2.5.Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler 2.6.Çevre Analizi PEST-E Analizi Üst Politika Belgeleri 2.7.GZFT Analizi 2.8.Sorun Alanları 3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 3.1.Misyon 3.2.Vizyon 3.3.Temel Değerler ve İlkeler 3.4.Temalar 3.5.Amaçlar 3.6.Hedefler 3.7.Performans Göstergeleri 3.8.Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Eylem Planları 3.9.Stratejiler 4. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME 4.1.Raporlama İzleme Raporları Faaliyet Raporları EKLER SAYFA NO

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU Kurum Statüsü X * Kamu Yönetici : 2 Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 7 Hizmetli : 2 Öğrenci Sayısı 120 Öğretim Şekli Normal ikili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax x Kurum Web Adresi Mail Adresi Gökçenanaokulu.k12.tr Kurum Adresi Mahalle : Atakent mh sk Posta Kodu : İlçe İli : Yüreğir : Adana Kurum Müdürü Sefer AKDAĞ GSM Tel : Kurum Müdür Yardımcısı Emel ERSOY GSM Tel :

9 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ A. SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yeni kamu yönetimi anlayışı; çerçevesinde bir dizi yönetim prensibi ve Kamu Mali Yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler; kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleyerek performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarını gerekli görmektedir. Ülkemizde ortaya çıkan bu gelişmeler üzerine, stratejik planlamayı kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 5018 Sayılı Kanun tarihinde kabul edilmiş, tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmış ve tarihinde genel anlamda yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 9. Maddesi, stratejik planların tüm kamu kurumları için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu maddede Kamu idareleri; kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar denilmektedir sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları, belirlenmiş takvim ile zorunlu kılınmıştır. MEB tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Yüreğir Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Bununla ilgili olarak İlçe Stratejik Planlama Üst Kurulu toplanmış ve Stratejik Plan hazırlamak için bir komisyon oluşturulmuştur. Yayınlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan, MEB Stratejik Planı kon1. Hazırlık Programı Yayınlanmıştır. ı doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı Okul/Kurumlarda Stratejik 1.1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA NO DAYANAĞIN ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 4 Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

10 1.2. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 1 SEFER AKDAĞ OKUL MÜDÜRÜ 2 ELİFAKBAŞ ÖĞRETMEN GÖREVİ 3 NERİMAN ŞEN ÖĞRETMEN 4 SİNAN BOZKURT OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 İBRAHİM AKDAĞ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI 1 EMEL ERSOY MÜDÜR YARDIMCISI 2 KADRİYE SERİN İNCE ÖĞRETMEN 3 SEZEN İŞİN CÜCÜ ÖĞRETMEN GÖREVİ

11 1.3. ÇALIŞMA TAKVİMİ

12 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 2.1. TARİHSEL GELİŞİM SABİHA GÖKÇEN ANAOKULUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Okulumuz 2002 yılında inşaatı tamamlanmış olup, eğitim- öğretime başlamıştır. Okulumuz Atakent mahallesinde yer almaktadır. Okulumuzda Eğitim öğretime yaş gruplarında ikili öğretim olarak devam edilmektedir. Yaş (36-66 ay) 3-6 yaş gruplarını kapsamaktadır. Okulda 1 müdür,1 müdür yardımcısı, 7 öğretmen, 2 hizmetli,2 sözleşmeli personel, 1 Typ çalışanı görev yapmaktadır. 120 öğrenciye eğitim verilmektedir MEVZUAT ANALİZİ KANUN Tarih Sayı No Adı 23/07/ Devlet Memurları Kanunu 14/06/ Milli Eğitim Temel Kanunu 24/10/ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2015 Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2015 Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Tarih Sayı 12/10/ YÖNETMELİK Adı Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 26/07/ Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 09/02/ Okul Aile Birliği Yönetmeliği YÖNERGE Yayın Adı Tarih Sayı 26/08/ Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulübü yönergesi

13 2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER OKUL ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Rehberlik Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Bilimsel araştırmalar Okul çevre ilişkileri Staj çalışmaları OKUL/KURUM FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Tiyatro Sinema Sergi Kurum Ziyaretleri FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri

14 SIRA NO FAALİYETLER FAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUAT AYRILAN MALİ KAYNAK MEVCUT İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME 1 EĞİTİM 1-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 2- Milli Eğitim Temel Kanunu - Yeterli - Yeterli - Aynı Kalmalı 2 ÖĞRETİM 1-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 2- Milli Eğitim Temel Kanunu - Yeterli - Yeterli - Aynı Kalmalı 3 YÖNETİM İŞLERİ 1-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 2- Milli Eğitim Temel Kanunu - Yeterli - Yeterli - Aynı Kalmalı 2.4. PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar Okul Aile Birliği Öğrenciler Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Dış Paydaşlar Adana Valiliği Adana Milli Eğitim Müdürlüğü Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yüreğir İlçe Belediyesi Akıncılar Polis Merkezi Atakent Mahalle Muhtarı Atakent Sağlık Ocağı Adana Denetimli Serbestlik Bürosu Öğrenci Velilerimiz

15 Paydaş Analizi Matrisi PAYDAŞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Valilik İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN Veliler X X Okul Aile Birliği X X X X NEDEN PAYDAŞ Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Sonuç Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Belediyeler Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) Hayırseverler Mahalle Muhtarı Sağlık Ocağı Adana Denetimli Serbestlik Bürosu x X X X X X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kişiler Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kişiler Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış 1 2 İzle, Gözet İzle, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış

16 2.5. KURUM İÇİ ANALİZ Bu bölümde incelenecek konular alt başlıklar halinde verilmiştir Örgütsel Yapı: Okul/Kurum Teşkilat Şeması. Sefer AKDAĞ Okul-Aile Birliği Komisyonlar Kurullar Öğretmenler- Öğrenciler Sınıf Öğret. Yardımcı Hizmetler Okul/Kurumlarda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar: Kurul/Komisyon Adı Öğretmenler Kurulu Zümre Öğretmenler Kurulu Seçici Komisyon İhale Komisyonu Muayene ve Kabul Komisyonu Görevleri Eğitim-öğretimi değerlendirme, komisyon kurmak, yapılacak çalışmalarla ilgili karar almak öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analizi yapmak Kurumun fiziksel koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da dikkate alarak okula alınacakların sayısını tespit eder. Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar. Mal, malzeme alımı yapmak Alınan mal ve malzemeyi teslim almak

17 İnsan Kaynakları Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No 1 2 Görevi Erkek Kadın Toplam Müdür 1 1 Müdür Yrd. 1 1 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ÖnLisans 0 0 Lisans 1 50 Yüksek Lisans 1 50 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 1

18 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Sefer AKDAĞ Sefer AKDAĞ Müdür Müdür Yönetici Eğitimi Semineri (Öğrenme ve Öğretmede Yeni Stratejiler Etkileşimli Tahta Kullanım Semineri Bilgisayar ve İnternet Kullanım Kursu KBS Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Kursu Bağımlılıkla Mücadele Kursu Eğitimde Teknoloji Kullanma Kursu Öğrenmeyi Öğrenme Semineri Okul Sağlığı Semineri Okul Öncesi Eğitim programı uygulaması eğitim semineri İnceleme Soruşturma Teknikleri Semineri Hasta ve Bakım Hizmetleri Alanında Öğretmen Yetiştirme Kursu Uzaktan Eğitim Yöntemi Sefer AKDAĞ Müdür Afet ve Acil Durum Uygulama Semineri Emel ERSOY Müdür Yardımcısı Okul Öncesi Eğitim programının uygulanması semineri STRATEJİK YÖNETİM PLANLAMA SEMİNERİ

19 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Okul öncesi öğretmeni TOPLAM 7 7 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 2 Hizmetli 1 1 İlkokul Sigortalı İşçi 2 İlkokul 1 1

20 Çalışanların Görev Dağılımı (Örnek) S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü 2 Müdür yardımcısı 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 2. Okulu düzene koyar 3. Denetler. 4. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 5. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 1. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar 3 Öğretmenler 4 Yardımcı hizmetler personeli 1. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 2. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine ) göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 3. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 4. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 5. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 1. Hizmet yerlerini temizlemek, 2. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 3. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. Okul Müdürün,n verdiği görevi yerine getirmede sorumludurlar

21 Teknolojik Düzey Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fax Video DVD Player Fotoğraf makinesi Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası x 1 0 Ekipman Odası x 1 0 Rehberlik Servisi x 0 0 Çok Amaçlı Salon x 0 0 Yemekhane x 1 0 Otopark x 0 0 Spor Alanları x 0 1 Atölyeler x 0 1 Bölümlere Ait Depo x 1 0 Yönetici Odaları x 2 0 Arşiv Odası x 1 0 Memur Odası x 0 0

22 Mali Kaynaklar Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe 0 0 Okul aile Birliği 0 0 Kira Gelirleri 0 0 Döner Sermaye 0 0 Vakıf ve Dernekler 0 0 Dış Kaynak/Projeler 0 0 Diğer 0 0 Öğrenci Aidatları TOPLAM Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik Küçük onarım Büro makine harcamaları Beslenme Gideri Sosyal faaliyetler Kırtasiye ve Oyuncak Personel Gideri Toplam GENEL Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürlüğü Kurum Kültürü Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve esaslar; mevzuata, kurumsal hafızaya, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. Eğitimin altyapısının oluşturulmasında geçmişten gelen bilgi ve deneyimler, yazılı belgeler,talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır. Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürlüğünde iç ve dış iletişimde resmi iletişim araç ve yöntemleri kullanılır. Her türlü yazışma Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürlüğü taleplere cevap verirken, vatandaş ve hizmet odaklı olarak çalışma anlayışını temel almıştır.

23 Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürlüğü faaliyet alanlarındaki gelişmeler takip edilerek seminer, sempozyum ve eğitim çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Kurumun ana faaliyetlerinde hizmet üreten işgücü profilinin geliştirilebilmesi için eğitim ihtiyacı tespit edilmekte ve uygulanmaktadır. Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, Okul Müdürü önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele alınmıştır. Etkin bir kurum içi iletişim ile kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara doğru bir şekilde yansıtılması ve bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması sağlanmıştır İstatistiki Veriler Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2015) ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL Toplam öğretmen sayısı Kız Öğrenci sayısı Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler (Geçmiş Yıllar) Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Yerleşim Alanı ve Derslikler Yerleşim Toplam Alan (m 2 ) Bina Alanı (m 2 ) Bahçe alanı (m 2 )

24 2.6. ÇEVRE ANALİZİ PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Politik ve Yasal Etmenler 1-Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, 2-Personelin yasal hak ve sorumlulukları, 3-Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, 4-okul çevresindeki politik durum Ekonomik çevre değişkenleri 1-Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, 2-İş kapasitesi, 3-Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, 4-Okulun giderlerini arttıran unsurlar, 5-Tasarruf sağlama imkânları, 6-İşsizlik durumu, 7-Mal ürün ve hizmet satın alma imkânları, Sosyal-kültürel çevre değişkenleri 1-Ailelerin ve Öğrencilerin bilinçlenme Düzeyi 2-Aile Yapısındaki Değişmeler 3-Nüfus Artışı, 4-Göç, 5-Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, 6-Doğum Ve Ölüm Oranları, 7-Hayat Beklentilerindeki Değişimler 8-Beslenme Alışkanlıkları Teknolojik çevre değişkenleri 1-Meb Teknoloji Kullanım Durumu 2-E Devlet Uygulamaları, 3-E Öğrenme, İnternet Olanakları, 4-Okulun Sahip Olmadığı Teknolojik Araçlar 5-Çalışan ve Öğrencilerin Teknoloji Kullanım Kapasiteleri, 6-Öğrenci Ve Çalışanların Sahip Olduğu Teknolojik Araçlar, 7-Teknoloji Alanındaki Gelişmeler 8-Okulun Yeni Araçlara Sahip Olma İmkanları, 9-Teknolojinin Eğitimde Kullanımı Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri 1-Hava ve su kirlenmesi, 2-Ormansızlaşma, 3-Toprak Yapısı, 4-Bitki Örtüsü, 5-Doğal Kaynakların Korunması İçin Yapılan Çalışmalar, Etik ve ahlaksal değişkenler 1-Örf 2-Adet, 3-Mesleki Etik Kuralları Üst Politika Belgeleri SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI 1 Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2 Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

25 2.7. GZFT ANALİZİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Kurum bilincinin var olması. Üniversite ve diğer sivil toplum örgütleriyle iyi ilişkilerin olması Yönetici ve öğretmenlerin değişmeye ve gelişmeye açık olması Genç bir yönetici ve öğretmenlerin bulunması Velilerin büyük kısmının eğitim ve öğretime önem vermesi Öğrencilerden her ay belli bir miktar (öğrenci aidatı)ödendi alınması Oyun bahçesinin alanının geniş olması Yerleşim merkezine yakın olması. Eski bir okul olmasından kaynaklan bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının sürekli olması, Yeterli sosyal tesis olmaması İdari personelin ve paydaşların TKY hakkında yeterli birikime sahip olmaması Toplumun eğitime ilgisinin az olması Yerel yönetimlerin eğitime ve okullara olan ilgisizliği Ulaşımın zor sağlanabilmesi. Fırsatlar Tehditler Okulu personelinin kendini geliştirme çabası Genç bir nüfusa sahip olunması Sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşılması Okulumuzda teknolojinin kullanılmaya başlaması Personel Yetersizliğinin hizmet alımıyla kapatılmaya çalışılması Teknolojini sağladığı yeni öğrenmede etkileşim imkanlarından faydalanılması(okulumuz web sitesi v.b.) Sosyal faaliyetlerle eğitimin desteklenmesi(tiyatrolar,kutlama günleri,yıl sonu gösterileri,sergi v.s.) Velilerin, doğru ana-baba tutumları konusundaki eğitimlerinin yetersiz oluşu Okullaşma oranının artan nüfusla aynı oranda artmaması, Okul öncesi eğitimin zorunlu olmamasından dolayı yaygınlaşmaması Çocukların zararlı alışkanlıkları kazanabilecekleri ortamların çoğalması, Yeterli sosyal, kültürel ve spor tesislerinin olmayışı, Ödenek yetersizliği Düşük sosyo-ekonomik çevre 2.8. SORUN ALANLARI 1 Okul Çevre İlişkileri 2 Okul fiziki mekanları 3 Sosyal kültürel çalışmalar 4 Mali Kaynaklar

26 2.9. SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama Okul öncesi eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları Öğrenci Öğretmen Öğretim programları ve materyalleri Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi Rehberlik Ölçme ve değerlendirme 3. KURUMSAL KAPASİTE 3.1. Beşeri Alt Yapı İnsan kaynakları planlaması İnsan kaynakları yönetimi İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi

27 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 1.1. VİZYON Sabiha Gökçen Anaokulunun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz; *Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan, *Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden, *Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan, *Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan, *Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan, *Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, *Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren, *Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir okul olmaktır MİSYON Sabiha Gökçen Anaokulu, öğrencileri sosyal ve bireysel hayatı; sıcak ve sevgiye dayalı bir ortamda araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Çocuklar, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyeti Savunan bireyler olmak üzere eğitim alırlar. Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir; başta velilerimiz olmak üzere isteyen herkes, anaokulumuzu ziyaret edebilir. Sabiha Gökçen Anaokulu olarak ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri ve sınıflarında çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam sunmaktayız. Sabiha Gökçen Anaokulu, okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

28 1.3. TEMEL DEĞERLER VE İLKELER Müdürlüğümüzde Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk Milliyetçiliği temel değerlerimizi oluşturur. Müdürlüğümüzde adalet, eşitlik ve tarafsızlık anlayışına göre is ve işlemleri yürütürüz. İş ve işlemlerin yürütülmesinde liyakat, sorumluluk ve hesap verebilirlik anlayışıyla hareket ederiz. Müdürlüğümüzde hizmet alan herkese, sevgi ve hoşgörü ile yaklaşırız. Milletimizin daima en iyiyi hak ettiğine inanırız. Kimden gelirse gelsin, her öneriye açık oluruz ve bunları dikkate alırız. Milli kültürümüzü koruma ve geliştirme bilinci içerisinde hareket ederiz. Toplumun düşünce ve ahlaki temizliğine katkıda bulunuruz. Biz, kendimize ve birbirimize güveniriz. Biz birbirimizle değil, kendimizle yarışarak hep daha iyiye ve güzele ulaşmayı hedefleriz. Başarıyı ekip çalışması olarak görürüz. Eleştirilerimizi çözüm önerileriyle sunarız. Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır anlayışıyla hizmet ederiz. Eşitlik ilkesi inancı ile çalışırız. Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez. Fırsat buldukça ödül verir, mecbur kalmadıkça ceza vermeyiz. Yöneticiler ve çalışanlar arasında, hizmete yönelik sağlıklı iletişim vardır. Gelişmelerin, yeniliklerin sürekli izleyicisi ve yaratıcısıyız. Ülkemizin geleceğinden kendimizi sorumlu tutarız. Çağdaş ve saygın bireylerin sağlıklı ve temiz bir çevrede yetiştirileceğine inanırız Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir. Öğrenci merkezli eğitimi esas alırız Her anlamda öğrencilerimize iyi bir model olmaya çalışırız Eğitimde fırsat eşitliğine inanırız Öğrencileri aktif kılmaya çalışırız Okul-Aile işbirliğinin verimli olduğuna inanırız Okul bina ve eklentilerini amacına uygun kullanırız.

29 1.4. TEMALAR Müdürlüğümüzün hâli hazırda yürütmekte olduğu hizmetler ile stratejik planlamada öngörülebilecek yeni hizmetlere ilişkin stratejik alanlar sorun odaklı yaklaşımla 3 tema (Eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel gelişim, kurumsal kapasitenin artırılması) başlığında gruplandırılmıştır. Aynı şekilde temalar altında yer alan stratejik amaç ve hedefler oluşturulurken sorun odaklı yaklaşım tercih edilmiştir. Diğer bir deyişle, tema konusunun stratejik boyutları" ön plana çıkartılmıştır. Bu sorunlardan (stratejik konular) yola çıkılarak stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuştur. TEMA -1 EĞİTİM-ÖĞRETİM TEMA-2 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI TEMA-3 KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI

30 TEMA1: EĞİTİM-ÖĞRETİM Stratejik Amaç 1:Okulumuzun Okulöncesi eğitimde okullaşma oranını arttırarak yaygınlaştırmak. Stratejik Hedef 1.1. Stratejik plan döneminde % 67 olan okul öncesi okullaşma oranını 2019 yılı sonunu itibari ile de % 90 na çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH PG Görsel ve işitsel iletişim araç ve kanallarını kullanarak okulun ve okulöncesi eğitiminin yapılan tanıtım sayısı % 55 PG Velilere ikna edici çalışma sayısı %50 PG Okula devam etmeyen öğrenci sayısı %15 PG Broşür dağıtılan devlet kurumları ve özel kurumların sayısı - % 58 %60 %75 %80 %80 %80 %80 %55 %60 %60 %70 %80 %80 %80 %10 %8 %5 %4 %3 %3 %2 - %50 %50 %55 %60 %60 %60 SP Dönemi Hedefi %80 %80 %2 %60

31 FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Faaliyet Görsel ve işitsel iletişim araç ve kanallarını kullanarak okulun ve okulöncesi eğitimin tanıtımını yapmak. Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul İdaresi ve Öğrenci Kayıt Komisyonu Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam Faaliyet Velilere ikna edici çalışmalar düzenlemek. Faaliyet Mahalle muhtarlığı ile görüşülerek okul öncesi çağına gelmiş, okula gelmeyen öğrencilerin tespit etmek Faaliyet Okul çevresindeki bütün devlet ve özel kurumlara okul ve okulöncesini tanıtıcı broşür dağıtmak Okul İdaresi ve Öğrenci Kayıt Komisyonu Okul İdaresi ve Öğrenci Kayıt Komisyonu Okul İdaresi ve Öğrenci Kayıt Komisyonu

32 Stratejik Amaç 2. Veli, çevre, okul işbirliğini geliştirme Stratejik Hedef 2.1. Velilerin 2015 yılında % 70 olan ilgilerini 2019 te %80 çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH PG Sınıf öğretmenleriyle yapılan toplantılara katılan veli sayısı %50 %50 %60 %65 %70 %75 %80 %80 %80 SP Dönemi Hedefi PG Öğretmenler ve idareciler tarafından yapılan veli ziyaretlerinin sayısı %10 %20 %20 %25 %25 %30 %35 %40 %40 PG Okuldaki faaliyetlere katılan veli sayısı %20 %30 %50 %60 %65 %70 %75 %80 %80 PG Okul aile birliği çalışmalarına aktif katılan veli sayısı %5 %10 %15 %20 %25 %25 %25 %25 %25

33 FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Faaliyet : Veli toplantılarının sınıf ve okul bazında yapılması Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul İdaresi ve Öğretmenler Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam Faaliyet : Öğretmenler ve idareciler tarafından veli ziyaretlerinin yapılması Okul İdaresi ve Öğretmenler Faaliyet : Okuldaki faaliyetlere velilerin katılımının sağlanması Okul İdaresi ve Öğretmenler Faaliyet : Sınıf içi etkinliklere velilerin aktif katılımı Okul İdaresi ve Öğretmenler TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 3. Okulumuzdaki eğitimin kalite ve etkinliğini arttırmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimizi tüm gelişim alanlarında desteklemek. Stratejik Hedef 3.1. Plan dönemi sonuna kadar her yıl tüm öğrencilerimizin en az 1 sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılımını sağlamak.

34 PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH PG Düzenlenen yıl sonu sergi sayısı %100 %100 %100 %100 %100 %100 SP Dönemi Hedefi PG Düzenlenen sınıf günü sayısı - - %65 %70 %75 %80 %90 %100 %100 PG Katılımı gerçekleştirilen şenlik sayısı - - %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 PG Meslek gruplarından davet edilen kişi sayısı - - %65 %70 %75 %80 %90 %100 %100 PG Yapılan tiyatro çalışması sayısı - - %65 %70 %75 %80 %90 %100 %100 PG Yapılan alan gezi sayısı - - %65 %70 %75 %80 %90 %100 %100 FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam Faaliyet 3.1.1: Yılsonu sergileri düzenlemek Okul İdaresi, Öğretmenler ve diğer personel Faaliyet 3.1.2: Sınıf günleri düzenlemek Okul İdaresi ve Öğretmenler Faaliyet 3.1.3: Çocuk şenliklerine katılmak Okul İdaresi, Öğretmenler ve diğer personel Faaliyet3.1.4:Meslek gruplarından kişilerin okula davet edilmesi Okul İdaresi ve Öğretmenler PG3.1.5:Yapılan tiyatro çalışması sayısı Okul İdaresi ve Öğretmenler PG 3.1.6:Yapılan alan gezi sayısı Okul İdaresi ve Öğretmenler

35 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 4. Okulumuzun eğitim ortamlarını, fiziki mekânlarını teknolojik araç gereç eğitim materyalleri ile donatmak Stratejik Hedef 4.1. Okulumuzdaki eğitim ortamlarını plan dönemi sonuna kadar teknolojik araç gereç ve eğitim materyallerini öğretim yılında % öğretim yılında % 80 artırmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH PG Teknolojik araç gereç ve eğitim materyallerinin temini için - - %50 %60 %70 %80 %80 %80 %80 SP Dönemi Hedefi PG Düzenlenen Okul Bahçesi - - %40 %50 %60 %70 %90 %100 %100 FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Faaliyet 4.1.1: Teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleri için okul bütçesinden para ayırmak Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam Okul İdaresi Faaliyet 4.1.4:Okul Bahçesini Düzenlemek Okul İdaresi, Öğretmenler ve diğer kurumlar

36 Amaç No 1 STRATEJİK AMAÇLAR. Okul öncesi eğitimden yararlanan 3 ve 4 yaş öğrenci sayısını arttırarak okul öncesi eğitimi STRATEJİK HEDEFLER küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmak 2014 yılından itibaren faaliyete geçen okulun öğrenci kapasitesini 110 ulaştırmak FAALİYETLER VEYA PROJELER Okul öncesi eğitimin gerekliliğini veliye anlatmak için 3 aylık periyotlarla veli bilgilendirm e seminerleri düzenlenec ek Okulumuzu n tanıtım broşürleri ve bültenler bastırılıp dağıtılacak Her yıl sonunda okul sergisi yapılacak MEVCUT DURUM SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU STRATEJIK PLANI 2015 YILI EYLEM PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ Okulöncesinde okullaşma Okulöncesinde okullaşma Okulöncesinde okullaşma ÖĞRETMENLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR Müdür Muhtarlık Öğretmenler Öğretmenler BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK SEMİNER ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) ŞUBAT MART NİSAN SEMİNER MAYIS HAZİRAN SERGİ TEMMUZ AĞUSTOS BROŞÜR EYLÜL SEMİNER BROŞÜR EKİM KASIM ARALIK

37 ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER VEYA PROJELER MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Okulumuzdaki eğitimin kaliteli ve etkinliğini arttırmak için Materyaller zenginleştirilerek, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimizi tüm gelişim alanlarında desteklemek Plan dönemi sonuna kadar her yıl tüm öğrencilerimizin en az 1 sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılmaları sağlanacak Şenliklere katılması sağlanacak Yılsonu etkinlikleri düzenlenec ek Eğitim materyalleri Zenginleştiri lecek Hazır oluş Hazır oluş Hazır oluş ÖĞRETMENLER Müdür Muhtarlık Öğretmenler Müdür ve Komisyonlar Alım ŞENLİK Alım Alım SERGİ Sergi Gösteri Alım

38 ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER VEYA PROJELER MEVC UT DURU M PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Okul Personelimizin kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirleyerek, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak Kurum çalışanların ihtiyaçları belirlenip uygun seminer ve eğitimlere yönlendirilecek Plan dönem sonuna kadar okulumuz personelinin branş ve genel ilgi alanları doğrultusunda her yıl en az 3 hizmet içi eğitim faaliyetine katılması sağlanacak İnsan kaynakları planlaması Seminer Seminer Seminer Seminer Seminer Seminer

39 ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER VEYA PROJELER MEVC UT DURU M PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Okulumuzun eğitim ortamlarını, fiziki mekânlarını teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleri ile donatarak kaliteli eğitim hizmeti sunmak Okul Bahçesi düzenlenecek ve park yapılacak Sınıfların eğitim materyallerini zenginleştirmek Uygun görülen oyuncak ve materyaller alınacak Park için belediyeden yardım alınacak Kum Havuzu yaptırılacak Donatım Donatım Donatım komisyonlar Okul aile birliği ve müdür Komisyonlar ALIM Görüşme ALIM ALIM YAPTIRILACAK Görüşme ALIM ALIM ALIM ALIM

40 TEMA 1 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER EĞİTİM-ÖĞRETİM Stratejik Amaç 1:Okulumuzun Okulöncesi eğitimde okullaşma oranını arttırarak yaygınlaştırmak. Stratejik Amaç 2. Veli, çevre, okul işbirliğini geliştirme Stratejik Hedef 1.1. Stratejik plan döneminde % 67 olan okul öncesi okullaşma oranını 2019 yılı sonunu itibari ile de % 90 çıkarmak. Stratejik Hedef 2.1. Velilerin 2015 yılında % 70 olan ilgilerini 2019 te %80 çıkarmak. TEMA 2 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 3. Okulumuzdaki eğitimin kalite ve etkinliğini arttırmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimizi tüm gelişim alanlarında desteklemek. Stratejik Hedef 3.1. Plan dönemi sonuna kadar her yıl tüm öğrencilerimizin en az 1 sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılımını sağlamak. TEMA 3 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 4. Okulumuzun eğitim ortamlarını, fiziki mekânlarını teknolojik araç gereç eğitim materyalleri ile donatmak projelere katılıp gelir elde etmek hayırsever ve sponsor bulmak Stratejik Hedef 4.1. Okulumuzdaki eğitim ortamlarını plan dönemi sonuna kadar teknolojik araç gereç ve eğitim materyallerini öğretim yılında % öğretim yılında % 80 artırmak

41

42 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU TEMALAR STRTAEJİK AMAÇLAR HEDEFLER MALİYETİ EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI SA1)Okul öncesi eğitimden yararlanan 3 ve 4 yaş öğrenci sayısını arttırarak okul öncesi eğitimi küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmak SH1) 2014 yılından itibaren faaliyete geçen okulun öğrenci kapasitesini 110 ulaştırmak 2500 TL KALİTENİN ARTIRILMASI SA2)Okulumuzdaki eğitimin kaliteli ve etkinliğini arttırmak için Materyaller zenginleştirilerek, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimizi tüm gelişim alanlarında desteklemek SH1)Plan dönemi sonuna kadar her yıl tüm öğrencilerimizin en az 1 sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılmaları sağlanacak SH2)Sınıf içi materyalleri tamamlamak 3500 TL TL SA3)Okul Personelimizin kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirleyerek, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak. KURUMSAL KAPASİTENİNİN ARTIRILMASI SH1)Kurum çalışanların ihtiyaçları belirlenip uygun seminer ve eğitimlere yönlendirilecek 0 SA4)Okulumuzun eğitim ortamlarını, fiziki mekânlarını teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleri ile donatarak kaliteli eğitim hizmeti sunmak 5000 SH1)Sınıfların eğitim materyallerini zenginleştirmek. SH2)Okul Bahçesi düzenlenecek ve park yapılacak TOPLAM MALİYET 40000TL.

43 4.1. RAPORLAMA 4. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okul/kurumumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz/kurumumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

44 ...OKUL/KURUMU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA Stratejik Amaç 1: Stratejik Hedef 1.1: Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/Birim /Kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu (..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi Tamamlanmama nedeni Öneriler ONAY

45 ...OKUL/KURUMU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET/PROJE GERÇEKLEŞTİRİLEN VERİ TOPLAMA ANALİZ YÖNTEMİ SIKLIĞI SORUMLU YÖNTEMİ SIKLIĞI SORUMLUSU

46 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ SIRA NO STRATEJİK PLAN ÜST KURULU ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 1 SEFER AKDAĞ OKUL MÜDÜRÜ 2 ELİF AKBAŞ ÖĞRETMEN 3 NERİMAN ŞEN ÖĞRETMEN 4 SİNAN BOZKURT OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 İBRAHİM AKDAĞ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU SUNUŞ Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.gerek dünyada,gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI KÜRKÇÜLER İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADANA 2014 2 3 4 5 SUNUŞ Bu çalışma, artık kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemini belirtmek adına, bizim için

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI T.C. SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü SUNUŞ Stratejik planlama

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( )

STRATEJİK PLAN ( ) T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇAYGÖKPINAR İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2015-2019) BOLU -2015 Hedefe yalnız çocukları yetiştirerek ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ELAZIĞ 2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa

Detaylı

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU 2015 / 2019 STRATEJİK PLANI Artova Gazipaşa İlkokulu Adres : Alparslan Mah. No:61 Artova Telefon : (0356) 6113188 Fax : (0356) 6112032

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) MERSİN 2015 SAKARYA İLKOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Gelişen ve değişen dünyamızda gelişmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek, öncelikle

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN Bursa Keles Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN 2015 2019 BARAKLI ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI TC YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU I 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 II III IV SUNUŞ Bu çalışma

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O 2015-2019 STRATEJİK PLANI Benim naçiz vücudum elbet

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz

Detaylı

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ BOR KAYMAKAMLIĞI KAMİL ALAKUŞ İLKOKULU /ORTAOKULU

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ BOR KAYMAKAMLIĞI KAMİL ALAKUŞ İLKOKULU /ORTAOKULU 2015-2019 T.C. NİĞDE VALİLİĞİ BOR KAYMAKAMLIĞI KAMİL ALAKUŞ İLKOKULU /ORTAOKULU EN BÜYÜK SAVAŞ, CAHİLLİĞE KARŞI YAPILAN SAVAŞTIR. Mustafa Kemal ATATÜRK NİĞDE İL HARİTASI BOR İLÇE HARİTASI OKULUMUZ NEREDE?

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

MAHMUTLAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI

MAHMUTLAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI MAHMUTLAR İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. DEMİRCİ KAYMAKAMLIĞI Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MAHMUTLAR İLKOKULU MAHMUTLAR İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2015-2019 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü SANCAK

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

STRATEJİK PLAN TASLAĞI

STRATEJİK PLAN TASLAĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1. Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız bu taslak,

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ]

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ] [2015-2019] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU Stratejik Plan 2015-2019 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI [Tarihi seçin] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI

ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ORHANGAZİ İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI Orhangazi İlkokulu Müdürlüğü ORHANGAZİ İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI Adapazarı 2015 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 1 Çalışmadan,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şirinköy Anaokulu Müdürlüğü

T.C. GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şirinköy Anaokulu Müdürlüğü T.C. GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şirinköy Anaokulu Müdürlüğü T.C ŞİRİNKÖY ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye,

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 3 4 SUNUŞ İçinde

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI A.Murat ŞİMŞEK Müdr.Baş Yard. Kemalettin YILDIRIM Okul Müdr. Necdet KANTEMİR Müdr.Yard Atatürk ün fotoğrafı ve sözü İSTİKLAL MARŞI Sunuş 21. yüzyıl insan profili, düşünme algılama

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU KARABÜK 2015 2015 2019 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar, ya

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019

T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 AKSARAY- MAYIS 2015 SUNUŞ Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin

Detaylı

T.C. ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Aslanapa Anaokulu Müdürlüğü ASLANAPA ANAOKULU STRATEJİK PLANI

T.C. ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Aslanapa Anaokulu Müdürlüğü ASLANAPA ANAOKULU STRATEJİK PLANI T.C. ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Aslanapa Anaokulu Müdürlüğü ASLANAPA ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 "Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Ağva çok Programlı Anadolu Lisesi

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Ağva çok Programlı Anadolu Lisesi T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Ağva çok Programlı Anadolu Lisesi Ağva Çok Programlı Anadolu Lisesi 2015-2019 STRATEJİK PLANI Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN 1 T.C. NİĞDE VALİLİĞİ BOR KAYMAKAMLIĞI AKIN GÖNEN ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 2 Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADAPAZARI 2015 ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Günümüzde artık kişiye göre yönetim tarzı değil kurumsal

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL AYI 1. Dersliklerin şubelere göre belirlenmesi Abdülkadir GENÇ 2. Şube isimliklerinin yapılması Abdülkadir GENÇ 3okulun İhtiyaçlarının Belirlenmesi 4.Öğret. seminer konularının dağıtımı 5. Seminer

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI KILAVUZU

TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI KILAVUZU 2016-2017 TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1.TERCİH DANIŞMANLIĞI... 5 1.1.Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının Amaçları... 5 2. KOORDİNASYON KURULLARININ OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ...

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı