Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite / Birim Yıl Lisans Mimarlık Bölümü ODTÜ Mimarlık Fakültesi 2002 Y. Lisans Mimarlık Anabilim Dalı ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2005 Doktora Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009 Yüksek Lisans Tezi : Suprematist Resim Uzamında Mimari Form Üretimi: El Lissitzky nin PROUN ları / Architectural Form Generation in Suprematist Painterly Space: The Significance of El Lissitzky s Prouns (Ġngilizce yazılmıģtır.) Tez DanıĢmanı: Doç.Dr. AyĢen SAVAġ / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Doktora Tezi : Akdeniz Dağlık-Kırsal YerleĢimindeki Kırsal Mimari Gelenekte Çevre Estetiği: Ürünlü Örneği / Environmental Aesthetics of the Rural Architectural Tradition in the Mediterranean Highlander Settlement: The Case Study of Ürünlü (Ġngilizce yazılmıģtır.) Tez DanıĢmanı: Prof.Dr. Jale ERZEN / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Akademik Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Görev Süresi Yrd.Doç.Dr. Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Öğr.Gör.Dr. Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Son iki yılda verdiği lisans dersleri: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı

2 Güz / Bahar Güz / Bahar Temel Mimari Tasarım I / II Temel Mimari Tasarım I / II Temel Mimari Tasarım I / II Temel Mimari Tasarım I / II Bina Bilgisi I / II İdari Görevler : Görev Unvanı Görev Yeri Görev Süresi Enstitü Müdür Yrd. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörü Güzel Sanatlar Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi Erasmus Program Güzel Sanatlar Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi Koordinatörü Farabi Program Koordinatörü Güzel Sanatlar Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi Erasmus Program Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Koordinatörü Farabi Program Koordinatörü Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörü Mimarlık Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Erasmus Program Mimarlık Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Koordinatörü Farabi Program Koordinatörü Mimarlık Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Erasmus-Farabi Programları MOBBiG (Mimarlık ÇalıĢma Grubu Üyesi Okulları Bölüm BaĢkanları ĠletiĢim Grubu) Bologna Süreci - Artesnet ÇalıĢma Grubu Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi 2010 Hakemli dergilerde alınan görevler : Görev Hakemli Dergi Görev Süresi Ġngilizce Düzelti Arış, Ankara: T.C. BaĢbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Sorumlusu Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Yayın Kurulu Üyesi, Ġngilizce Düzelti Akdeniz Sanat, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları Ödüller : Akademik Başarı Ödülleri: 2009: ODTÜ YILIN TEZĠ ÖDÜLÜ, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve AraĢtırma Vakfı Prof.Dr. Jale ERZEN danıģmanlığında gerçekleģtirilen Doktora Tezi 2007: DOKTORA DERS PERFORMANSI ÖDÜLÜ, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Doktora Not Ortalaması: 4.00/ : YÜKSEK LĠSANS DERS PERFORMANSI ÖDÜLÜ,

3 ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Y.Lisans Not ortalaması : 4.00/ : FATĠH VEYSOĞLU ÖDÜLÜ, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte ve Bölüm Birinciliği ile Mezuniyet Ödülü, Genel Lisans Not Ortalaması: 3,57 / 4.00 (ODTÜ Mimarlık Fakültesi ndeki 117 öğrenci arasından Fakülte Birincisi) (ODTÜ Mimarlık Bölümü ndeki 59 öğrenci arasından Bölüm Birincisi) Mimarlık Ödülleri 2003: Birincilik Ödülü - ÇEKÜL Vakfı Mimar Sinan a Saygı Projesi Mimar Sinan Eserleri Eskiz YarıĢması, Süleymaniye Camii Ġç Mekân Eskizi 2003: Satın Alma Ödülü : Ankara BüyükĢehir Belediyesi Osmanlı Ġmparatorluğu'nun 700. KuruluĢ Yıldönümü Anıt Kompleksi ve Parkı Proje YarıĢması (Mimari Proje Ekibi: Kemal R. Kavas, E. Kuzlu, E. Yurdakul, S. Tuncer) 2007: Mansiyon Ödülü: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Maltepe Bölge Parkı Fikir YarıĢması Projesi (Mimari Proje Ekibi: Kemal R. Kavas, Z. Kutlu, Y. Yıldızhan, M. Kayasü, Ġ.A. ĠliĢ) Uluslar arası ve Yurt Dışı Çalışmalar (Akademik Çalışma, Atölye, Yabancı Dil) : ERASMUS Öğretim Elemanı Hareketliliği Kapsamındaki Çalışmalar: 2011 ĠTALYA: Milano Brera Güzel Sanatlar Akademisi nde Çevre Estetiği ve Anadolu Geleneksel Konut Mimarisi konusunda dersler verdi ÇEK CUMHURĠYETĠ: Brno Teknoloji Üniversitesi nde Anadolu Geleneksel Kırsal Mimarisi konusunda dersler verdi. Yabancı Dil Eğitimi: 2004 FRANSA: Fransızca Dil Eğitimi L Alliance Française Dil Okulu Paris, Fransa Yaz Okulu Katılımı: 2003 AVUSTURYA:

4 Kitap Ġllüstrasyonu Programı, Salzburg Uluslararası Güzel Sanatlar Yaz Yönetici : Michèle Lemieux, University of Montréal, Québéc, Kanada Akademisi, Salzburg / Avusturya, Yurt Dışında Eğitim: A.B.D.: Mimarlık Yüksek Lisans Öğrencisi, University of Michigan, Ann Arbor, ABD Uluslar arası Atölye Çalışması: 2001 HOLLANDA: Blitzbeton Atölye ÇalıĢması, Görsel Sanatlar Merkezi, Rotterdam, Hollanda Püskürtme beton tekniği kullanılarak kent mobilyaları tasarım ve üretimi yapılmıģtır TÜRKĠYE: The European House Atölyesi (Ankara) ODTÜ, Hamburg ve Dresden Teknik Üniversiteleri Mimarlık öğrencileri katılımı ile Ankara-Çankaya da Toplu Konut Projesi çalıģması Bilimsel Amaçlı Burslar: Uluslar arası Burs: 2002: Raoul Wallenberg Bursu, Mimarlık Y.Lisans programı, University of Michigan, Ann Arbor, ABD, Ulusal Burs: 2001: TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) Bursu: Lisans programı bölüm birinciliği dolayısıyla Hollanda Çimento Birliği tarafından Rotterdam da düzenlenen uluslar arası atölye çalıģmasında Türkiye yi temsil etmek üzere verilen burstur. Bilimsel Toplantı / Yaz Okulu / Yarışma vb. Organizasyonlarda Alınan Görevler: Uluslararası Sempozyum ve Kongre Organizasyonlarında alınan görevler: 2007: XVII. Uluslar arası Estetik Kongresi, Ankara (Uluslar arası Estetik Kurulu, Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneği, ODTÜ, Ankara) 2007: ODTÜ Uluslararası Doktora AraĢtırmaları Sempozyumu, Ankara (ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, Ankara) 2011: Uluslar arası Türk Sanatı ve Kültürü Sempozyumu, Florida A.B.D.

5 (Ankara Halk Kültürü Derneği, North Florida Üniversitesi, Jacksonville Türk Dostluk Merkezi, Jacksonville Florida / A.B.D.) Uluslararası Atölye, Çalıştay, Yaz okulu vb. Organizasyonlarında alınan görevler: 2004: Uluslar arası Mimarlık Yaz Okulu, Antalya "Architecture in Situ: Western Mediterranean Coastal Settlements of Turkey, Architecture, History, Aesthetics" ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneği, Bologna Üniversitesi (ĠTALYA) ve Suna- Ġnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri AraĢtırma Enstitüsü 2011: IABA Uluslar arası Mimarlık Bienali: KesiĢmeler, Mimarlar Odası Antalya ġubesi, Antalya Yarışma Organizasyonlarında alınan görevler: 2011: Asil Jüri Üyesi Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Mimarlar Odası Antalya ġubesi 2011: Asil Jüri Üyesi Uluslar arası Genç Mimarlar Fikir Projesi YarıĢması, Mimarlar Odası Antalya ġubesi, Mesleki Deneyim : Görev Kurum Görev Süresi ġirket Müdürü HARE Mimarlık Ltd. ġti., Antalya Askerlik Hizmeti Yedek MSB Ġzmir ĠnĢaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge BaĢkanlığı Subay Mimar Ege Ordusu Komutanlığı projelerinin kontrollüğü Tasarımcı Mimar BEKA Mimarlık, Antalya - Projeler: Isparta Kültür ve Ticaret Merkezi Uygulama Projesi vb. konut ve sağlık yapıları Tasarımcı Mimar ANTS Uluslar arası DanıĢmanlık ve Yapı Dnt. Ltd.ġti, Ankara Anka Mall A.V.M. - Ankara / Gloria Golf Hotel - Antalya Belgelendirilen meslek içi eğitim: Mimarlar Odası Sürekli Mesleki GeliĢim Merkezi'nce düzenlenen SMGM (Sürekli Mesleki GeliĢim) Programlarına ve MOBBĠG (Mimarlık Okulları ĠletiĢim Grubu) Toplantılarına Katılım: "Enerji Etkin Yapılar" (Antalya Mimarlar Odası, 27 / 07 / 2007) "TaĢınmaz Kültürel Mirasın Korunması" (Ankara Mimarlar Odası, 15 / 12 / 2007) "Asma-Germe Strüktürlerin Tasarımına GiriĢ" (Antalya Mimarlar Odası, 15 / 07 / 2008) "Kinetik Mimaride TaĢıyıcı Sistemlerin Tasarımı" (Antalya Mimarlar Odası, 22 / 07 / 2008)

6 Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu Katılımı (Antalya Mimarlar Odası, 2007) XXXI. MOBBĠG Toplantısı Katılımı (Amasya Üniversitesi, 2010) Sergiler: 2003: KiĢisel Retrospektif , Mimarlar Derneği 1927 Sergi Salonu, Ankara 2003: Uluslararası Kitap Ġllüstrasyonu Sergisi, Salzburg Güzel Sanatlar Akademisi, Avusturya 2004: ÇEKÜL Vakfı Mimar Sinan Eskizleri Sergisi: Mimarlar Odası Ġstanbul, Ankara, Antalya ve Ġzmir ġubeleri Sanat Galerileri Basılmış afiş, poster, broşür vb. tasarımı 2002 ODTÜ Bahar ġenliği için basılmıģ olan posterin tasarımı 2003 te ÇEKÜL Vakfı tarafından "Sinan'a Saygı Projesi" kapsamında düzenlenen "Mimar Sinan Eserleri Eskiz YarıĢması" Sergisi için basılmıģ olan postere iliģkin tasarım Yabancı Diller: Ġngilizce (ileri derece) - ÜDS (Ġngilizce) : 95 / 100 Fransızca (ileri derece) - KPDS (Fransızca): 87 / DELF 2 (Diplôme d Études en Langue Française) Sertifikası, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı (ömür boyu geçerlidir) ESERLER LĠSTESĠ SCI, SSCI, AHCI ve Diğer Uluslar arası Indekslerce tarafından taranan dergilerde orijinal makale: KAVAS, K. R. "An Approach in Environmental Aesthetics Focusing on Rural Architectural Traditions," ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi (AHCI Indeks) (kabul edilmiģtir, basım aģamasındadır.)

7 KAVAS, K.R. Nature-Culture Relation in the Traditional Rural Architecture of Ġncirkırı (Alanya), Journal of the World of Turks, Almanya (Indeksler: EBSCO, DOAJ, ZDB, IBZ, DNB, BASE) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : KAVAS, K.R. (2008) "La Valeur Esthétique de l'architecture Traditionnelle d'akseki", XVII. Uluslar arası Estetik Kongresi Kitabı, Ankara: Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneği, s KAVAS, K.R. (2008) "An Environmental-Aesthetic Interpretation of the Mediterranean-Highlander Rural Settlement: the Congruence of Architectural and Cultural Traditions in Ürünlü", II. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu: Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, Ankara: Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Sanat Tarihi Bölümü, s KAVAS, K.R. (2009) "Geleneksel Mimarlıkta Ekolojik Tasarım Ġlkeleri: Akseki-Ġbradı Havzası Örneği, Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu Kitabı, Antalya: Mimarlar Odası Antalya ġubesi, s KAVAS, K.R. (2011) " Tarihsel Süreklilikte Mimari ve Mekânsal Öğeler: Orta Asya ve Anadolu Batı Torosları Üzerine Notlar, IV. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Türkistan - Kazakistan: Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi, Mayıs 2011, s KAVAS, K.R. (2011) "Anadolu Geleneksel Konut Mimarisinde Ġç DıĢ arasındaki Mekansal GeçiĢler Üzerine Tarihsel Değerlendirme, II. Uluslar arası Türk Sanatı Sempozyumu, Florida, A.B.D.: Ankara Halk Kültürü Merkezi, North Florida Üniversitesi, Jacksonville Türk Dostluk Merkezi, Nisan 2011 (basım aģamasındadır) KAVAS, K.R. (2011) Kırsal ĠyileĢtirme için Tasarım Modeli GeliĢtirilmesi Bağlamında Ekolojik Mimarlık, Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu Kitabı, Antalya: Mimarlar Odası Antalya ġubesi (basım aģamasındadır) BAKIR, Ġ., KAVAS, K.R., DANACI, H.M. (2011), Mimarlık Eğitimi Kapsamında Orta Öğretimden Yükseköğretime GeçiĢ Ġçin Öneriler, Uluslar arası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Yükseköğretim Kurumu, Mayıs 2011, Swiss Otel, Ġstanbul Uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan bildiriler: KAVAS, K.R. (2009) A Review of the Concept of Patronage in the Context of the Vernacular Traditions of Architecture, VI. Doktora Araştırmaları Sempozyumu, Mekânlar / Zamanlar, İnsanlar: Hamilik ve Mimarlık Tarihi, Ankara: ODTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: KAVAS, K.R. (2010) "A Field of Theoretical Interaction: The Relation Between Ecological Architecture and Historiography of Art and Architecture III. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu: Sanat ve Estetikte Etkileşimler, Ankara: Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Sanat Tarihi Bölümü, s KAVAS, K.R. (2010) Mimarlık Eğitimi ve Tarihsel Bilgiden Türetilen Ekolojik YaklaĢımlar, Mimarlık Eğitiminin Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu (Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünün 40. Yılı Anısına) Konya: Mimarlar Odası Konya ġubesi ve Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, s Ulusal bilimsel etkinliklerde sunulan bildiriler:

8 KAVAS, K.R. (2010) Assessing the Material Evidence of Architectural History: A Case Study of Mediterranean Rural Architecture, 1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi, Ankara: ODTÜ Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı, Mimarlık Bölümü KAVAS, K.R., POSTALCI, E., TANELĠ, Y. (2011) ", Mimarlık Eğitiminde Erasmus ve Farabi Öğrenci Öğretim Üyesi Değişim Programları, XXXII. MOBBĠG (Mimarlık Okulları Bölüm BaĢkanları ĠletiĢim Grubu) Toplantısı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda bölümler : KAVAS, K.R. (2011) Akdeniz Kırsal Mimarisinden Bir Örnek: Ürünlü de (Akseki-İbradı) Çevre Kültür Mimari İlişkisi Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, (2.000 adet olarak basım kararı alınmıģtır, basım aģamasındadır) KAVAS, K.R. (2010) "Akdeniz Dağlık-Kırsal Mimari Geleneğinde Çevre Estetiği: Akseki-Ġbradı Havzası Örneği, Mimarlıkta Estetik Düşünce (editör: Jale ERZEN), Ankara: Mimarlar Odası Yayınları, s Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : KAVAS, K.R. (2009) " Sanat Tarihi - Mimarlık Tarihi arasındaki DeğiĢen ĠliĢkilerin Sivil Konut Mimarisi AraĢtırmaları Bağlamında Değerlendirilmesi" Akdeniz-Sanat Dergisi, Sayı:4, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, s KAVAS, K.R. (2010) An Evaluation of the 20th Century Perspectives of Architectural Historiography and the Research in Vernacular Architecture / 20. Yüzyıl Mimarlık Tarihi Yazımı Perspektifleri ve Sivil Konut Mimarisi AraĢtırmaları, Akdeniz-Sanat Dergisi 10. Yıl Özel Sayısı, Sayı:6, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları (basım aģamasındadır.) Diğer yayınlar : (Teknik Not vb.) KAVAS, K.R. (2002) "Teknik Not: Blitzbeton Yaz Atölye ÇalıĢması 2001" Çimento ve Beton Dünyası Sayı: 37, Ankara: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yayınları, s

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Eva Şarlak 2. Doğum Tarihi : 29.06.1962 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

1.1. TURAN EROL UN RESĠM SANATI ANLAYIġI, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

1.1. TURAN EROL UN RESĠM SANATI ANLAYIġI, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994. 1. TEZLER 1.1. TURAN EROL UN RESĠM SANATI ANLAYIġI, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994. 1.2. BĠLĠNÇ OLGUSUNUN HER AġAMASINDA VE DIġAVURUMUN HER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı