YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013"

Transkript

1 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu Farklılığın Belirlenmesi" YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN "Bir Şehrin Markalaşması ve Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS CEMAL TEKGÜNDÜZ "Birinci Millet Meclisi'nde İçel (Silifke) Milletvekilleri" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS FATMA ÇITAK "Hileli Finansal Raporlamada İç Denetçilerin Sorumluluğunun Tespitine İlişkin Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER "Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS SERDAR ÇUKUR "Ağızdan Ağıza ve Otomobil Sektörü Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS BİRSEN BABACAN ÇENGEL "Kapadokya Bölgesindeki Butik Otellerde Konaklama Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MELEK KAYHAN "Milli Mücadele ve Mehmet Akif (Ersoy)" YÜKSEK LİSANS TUFAN APIK "Ferecbâ'd Eş-Şidde'nin Budapeşte Nüshasının Dizini ve Sözlüğü" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GALİP AKTUĞ "H Tarihli Çiçekdağı Şeriy'ye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi" YÜKSEK LİSANS SİBEL POLAT Çalışanların Duygusal Zeka Düzeyleri ile İşyerlerindeki Mobbing'i Algılama Düzeyleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS FERDA KERVANCI "Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS DOĞAN BARAK "1980'den Sonra Türkiye'de Cari Açık Problemi ve Sürdürülebilirliği" YÜKSEK LİSANS AHMET DİNÇ "Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (10. Bölge Örneği)" YÜKSEK LİSANS MURAT ATAR "Ötken Künler Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Yapıları Bakımından Zarf- Fiiller YÜKSEK LİSANS GÜLŞAH YILMAZ "Kazan-Tatar Türkçesindeki Aile ve Akrabalık Konulu Atasözleri Metin-Çeviri- Sözlük" YÜKSEK LİSANS TUĞBA BAYRAKDARLAR "Özbekçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS RAGIB EMRE AKDAĞ "2008 Yılında Başlayan Küresel Krizde, Türkiye'de Uygulanan Para ve Maliye Politikalarının Ülke Ekonomisine Etkileri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SEHER BAŞARAN Nolu Rize Şer'iyye Sicil Defteri'nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi ( Arası Sayfalar) YÜKSEK LİSANS ÖZLEM ÇELMELİ "Tüketicilerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarını Tercih Nedenleri" YÜKSEK LİSANS LATİF GÜNGÖR "Mobil İletişim Hizmetlerinde Sunulan Yenilikler ve Bu Yeniliklere İlişkin Tüketici İlgisi: Niğde Örneği"

2 YÜKSEK LİSANS SEDA ÇAĞMA "Türk Otomotiv Sanayisinin Avrupa Birliğinde Bilinirliği ve Rekabet Edebilirliği: Otomotiv Yan Sanayi Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS ÖZÜM SUBAŞI "Codex Cumanicus ile Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı Bakımından Karşılaştırılması" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ÖZBEY "Kentsel Hakların Hayata Geçirilmesinde Kolluk Güçlerinin İşlevleri" YÜKSEK LİSANS REYHAN KARKINLI Unutmas Meni Bağım' Şiir Kitabı Örneğinde Usman Nasir'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme YÜKSEK LİSANS HİDAYET KURUOĞLU "Kısas-ı Kur'an (1a-84b Varaklar Arası) (İnceleme-Metin-Dizin)" YÜKSEK LİSANS İLKAY İLISU "Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MURAT KONUR "Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye Üzerine Etkileri" YÜKSEK LİSANS ZEHRA ÜÇPINAR "Sabah Gazetesi ( , İnceleme ve Seçilmiş Metinler, )" YÜKSEK LİSANS ADEM KILINÇ Kazan-Tatar Türkçesindeki Dünya, Hayat ve Tabiat Konulu Atasözleri Metin-Çeviri- Sözlük" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÇETİN ADIYAMAN "Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Politikaları" YÜKSEK LİSANS YUSUF DAĞCI "Yahyalı (Kayseri) ve Yöresi Ağızları" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÖZLEM KARAKOZAK "2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: İMKB'de İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS DERYA YILDIZ "Çalışma Yaşamında Mobbing'in (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Niğde İlinde Bir Araştırma " YÜKSEK LİSANS YAVUZ SEZER OĞUZHAN "Çalışanların Duygusal Zeka Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS VOLKAN ÇETİNER "Müşteri Sadakati Oluşturmada Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkisi ve Önemi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS HAMZA ÖZKAN Katılım Bankacılığının Klasik Bankalarla Karşılaştırılması ve Muhasebe Uygulamaları YÜKSEK LİSANS OSMAN YAZAN "Kazak Hikayeciliğinde Amanjan Jakıp'ın Hikayelerinin Yeri" YÜKSEK LİSANS ALİ ALKAN "Obez Olan ve Spor Yapan Çocukların Kardiyak Fonksiyonları ve Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS EYYÜP ENSARİ ŞAHİN "Spor Firmalarında Sermaye Yapısının Belirleyicileri" YÜKSEK LİSANS MAŞUTA AKGÖYNÜK "XVII. Yüzyıl Aşık Şiirinde Sevgili Motifi" YÜKSEK LİSANS ÖMER SOLAK "Masa Başı Çalışanlarının Masa Başı Egzersizleriyle Fizyolojik Değişimlerinin ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS ÖZKAN IŞIK Güreş Müsabakalarında Değişen Kuralların Elit Güreşçilerde Kassal Hasar Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

3 YÜKSEK LİSANS ALİ YOLCU "14-17 Yaş Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu, Güreşçi ve Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS KEMAL YALÇIN "Vergi Hatalarının Tespiti ve Düzeltme Yollarına İlişkin Bir Araştırma" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BÜNYAMİN ŞEN "2008 Finansal Krizinin Öncü Göstergeleri ve İMKB İmalat Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ER "Türkiye'de Kara Para Aklamayı Önlemede Jandarmanın Etkisinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS ARZU YILMAZ "AB Gümrük Birliğine Üyeliğin Türkiye Ekonomisine Etkileri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SELMA YAVUZ "Birinci Ziraat Kongresi, Alınan Kararlar ve Cumhuriyet Dönemi Ziraat Politikalarına Yansımaları" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜLÜSTAN KÖSE Birinci Meclis Döneminde Adana Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri. TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MUSTAFA FIRAT GÜL "Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS SEVDA ÇELİKKIRAN "Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET ŞEN "İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinde Ekonomik Hayatın Gelişim Süreçleri" YÜKSEK LİSANS ZEYNEP PITIR "Orhan Kemal'in Eserlerinde Folklorik Unsurlar" GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SERAP ÖZAY SELÇUKOĞLU "Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerinin Grafik Konularını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar" YÜKSEK LİSANS TUĞBA ÇAMLICA "Eskişehir Yurt ve Kültür Dergisi'nin Halk Bilimi Açısından Değerlendirilmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ERKAN UZUN Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ADNAN AKIN YÜKSEK LİSANS DURMUŞ KÜREKLİ YÜKSEK LİSANS NECMETTİN PARLAK "Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Türk Vergi Mevzuatında Yer Alan Değerleme Ölçülerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" "Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanabilir Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği" "Türkiye'deki Spor Teşkilatlarında Çalışan Personelin Farklı Kadro Pozisyonlarına ve Kurum Statüsüne Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Farklılıklarının Belirlenmesi" "Futbol Bahis Oyunlarına Katılan Spor Tüketicilerinin Taraftarlık Düzeylerinin Bahis Oynama Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS RECEP MADAN Örgütlerde Güven Olgusunu Yerleştirmenin Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS YILDIZ ÜNLÜLEBLEBİCİ Kobi Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye Örneği İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS BANU AYDOĞAN Bölgesel Ekonomik Kalkınmanın Yeni Pusulası: Bölgesel inavasyon Stratejileri (RIS) Mersin RIS Örneği TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YEŞİM KARDAŞ Temettuat Defterine Göre Hüseyinabad Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı YÜKSEK LİSANS AHMET TURGUT ve 7. Sınıf Ders Kitaplarında Ölçme Değerlendirme

4 TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS İLKER ALPTEKİN "Midhat Paşa'nın Niş Valiliği ( )" TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SÜHEYLA ÇELİK Ariflerin Menkıbeleri'ndeki "Kul ve Mürid Olma" İle İlgili Rivayetlerin Tahlili YÜKSEK LİSANS ZEYNEP ÜNAL "Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü: Bir Toplama-Ayırma Tesisinde Doğrusal Programlama Uygulaması" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HATİCE ŞEN "310 Nolu Şeri'yye Siciline Göre Tarsus Mahkemesinde Görülen Davalar (H ) (M )" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KOZLUDERE "Adıyaman Basınına Göre Adıyaman'ın Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Yapısı ( )" YÜKSEK LİSANS TANER EROL İşletmelerin Kuruluş Aşamalarındaki Çevre Yönetimi ve Rize Hidro Elektrik Santralleri Örneği YÜKSEK LİSANS BURCU TEYMUROĞLU " Derslerinde Öğretmenlerin Sınıf İçerisinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Kullanılabilecek Yöntemlere TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZNUR POLAT Karamanoğulları Devrinde Aksaray Şehri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BEYHAN BELLER Üretim İşletmelerinde Çevresel Maliyetlerin Hesaplanması ve Bir Vaka Çalışması" YÜKSEK LİSANS MEHMET GÖKHAN ASLAN "Kayseri İli Pınarbaşı İlçesindeki Avşar Köylerinde Türk Halk İnanışları" YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KOÇ "Osmaniye İli, Düziçi İlçesinde Sosyal- Ekonomik ve Dini Hayat" YÜKSEK LİSANS EMİNE TEMEL İstiklal Gazatesi Üzerine Bir İnceleme YÜKSEK LİSANS YUSUF SANCAK Mevlana'nın Mesnevi Adlı Eserinin Sosyal Bilgilerde Değer Kazanımındaki Rolü ( Nitel Bir Araştırma) YÜKSEK LİSANS ADEM YELOĞLU "Abdullah Kadiriy'nin 'Ötken Künler' Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Edatlar" YÜKSEK LİSANS NERMİN DOĞAN "Niğde İlinde Bulunan Farklı Statüdeki Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları ve Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Araştırılması" YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF BAL "Türkiye Spor Toto 3. Liginde Mücadele Eden Bir Futbol Takımının İç Saha ve Dış Saha Maçlarının Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SİNAN BAŞARAN Nolu Rize Şer'iyye Sicil Defteri'nin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi (1-100 arası Sayfalar) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN HİLMİ ALADAĞ " Rus-Japon Harbinin Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları " İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NACİYE AYDEMİR AB'DE YAPISAL FONLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ: SON DÖNEM KRİZİN FONLARA ETKİLERİ. YÜKSEK LİSANS EFSUN BARUT "İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Özyeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği)" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS NAZİK YALÇINKAYA "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ile Sınav Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS FATİH ÖZTÜRK Sadakat' Şiir Kitabı Örneğinde Halime Hüdayberdieva'nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

5 YÜKSEK LİSANS MUSTAFA FİRUZ BOZKURT "Türk Polis Teşkilatında Yeniden Yapılanma Süreci Kapsamında Toplum Destekli Polislik Uygulamaları, Sonuçları ve Etkileri: Niğde İlinde Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS NİLAY MUALLA KUYUMCU "Örgüt İkliminin Örgütsel Değişim Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS BERAT TOLĞA TURAÇ "Bilişim Teknolojileri Kullanımı İle Verimlilik Arasındaki İlişki: Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS RAMAZAN KOYUNCU "İlköğretim Kurumlarında Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Mesleklerine Yabancılaşmasına Etkisi Niğde Örneği" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SALTUK BUĞRA KURT İşkenceden Doğan Mali Sorumluluk Kavramı ve Kamu Görevlilerine Rücu Hakkı YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KALE Yaratıcı Drama Kursuna Katılan ve Katılmayan Okul Yöneticilerinin Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Algılarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS HATİCE ŞEBNEM KÖKSEN Refik Halit Karay'ın 'Sus Payı' İsimli Hikayesinin Cümle Bilgisi Yönünden İncelenmesi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KÜRŞAT TÜRKAN "Aşık Kıraç Ata'nın Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme " YÜKSEK LİSANS ONUR ALBAYRAK "Futbol Hakemlerinin Meslek ve Aile Yaşantılarında Karşılaşmış Oldukları Problemler" YÜKSEK LİSANS SEVGİ ERGÜVEN Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YÜKSEK LİSANS ELİF TURHAL UÇURUM Niğde Bölgesinde Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezinin Önemine İlişkin Bir Model Önerisi. İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET VAHİT EREN "Post Otistik İktisat Çerçevesinde 2008 Global Ekonomik Krizi ve Türkiye" GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SİNAN BAHAR Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğrencilerin Görsel Sanatlar İle İlgili Görüşleri. GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS ZÜMRA ÖZDEN Okul Öncesi Eğitimde Görsel Sanatlar Etkinliklerinin Önemi. YÜKSEK LİSANS SELİM ŞAHİN Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasına Katılan Güreşçilerin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Başarıları ile İlişkisinin Araştırılması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS HANDAN ERDAL "Türkiye'de Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşması ve Kamu Yönetiminde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖZGÜL ÜNALAN "Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma Döneminde İzlenen Siyasetin Erken Cumhuriyet Dönemindeki Siyasal ve Toplumsal Yapıya Yansımaları" GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS GÜLŞAH BAŞARAN TANRIÖVER "Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının Öğrenci ve Öğretmen Açısından İşlevselliğinin İncelenmesi" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SERAP SERT Temettuat Defterine Göre Edirne Şehri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS OSMAN GÜNEY "Çevrenin Korunmasında Çevre Bilincinin Etkisi: İlköğretim Sistemimiz Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS SALİH USLU İlköğretim Okulları II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersinin Milli Bilincin Oluşmasındaki Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF CİHAN "Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa ve Tanınırlığı"

6 YÜKSEK LİSANS AYŞE SOYLU "İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Otorite Algıları Üzerine Bir İnceleme" YÜKSEK LİSANS AYŞENUR FERVEREN "Sanal Mağazacılıkta Fiyatlandırma Stratejileri: Niğde İlinde Bir Uygulama" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SAMİ DEMİRAY "3.Dönem Niğde Milletvekilleri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS CANER YÜCEL Temettuat Defterine Göre Kastamonu Şehri TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS FATMA İNCE Nureddin Mahmut Zengi'nin Haçlılarla Mücadelesi YÜKSEK LİSANS MEHMET KUTLAY "İşgören Kişilik Özelliklerinin, İş Tatmini ve Tükenmişlik Üzerine Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS ALİ BAYRAM "Örgüt Kültürünün Kurumsal İtibara Etkisi ve Kayseri'deki Özel Hastanelerde Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ŞEKER Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılık Ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkiler ve Kayseri Eğitim Ve Araştırması Hastenesi'nde Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYŞE ERGİN Oyun Teorisi Çerçevesinde Stratejik Ticaret Politikalarının değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS HASAN BAYRAM " Öğretiminde Türk Dünyası" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TUĞBA ELLİ İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlaşılabilirlik Düzeyi YÜKSEK LİSANS FATİH KIRAN Klasik Türk Şiirine Ait Bir Mecmua-i Eş'ar YÜKSEK LİSANS ELİF KAYA İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Konusundaki Kavram Yanılgıları (Aksaray Örneği) YÜKSEK LİSANS YAVUZ TOPKAYA " Programında Yer Alan Değerlerin Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Değerlendirilmesi" YÜKSEK LİSANS YUNUS KIZIL Örgütlerde Farklılık Yönetiminin Örgüt İklimi Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ÖZLEM ÇAĞLI YILMAZ "Örgüt Etkinliğini Araştırmada Katılımcılığın Rolü ve Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Yapılmış Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS ENGİN IŞIK ABANOZ Orta Yaş Sedanter Obez Bayanlarda Plates Egzersizlerinin Etkileri YÜKSEK LİSANS OĞUZHAN ATLI Kemal Tahir'in Eserlerinde Halk Bilimi Unsurları İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS FAHRİYE İLHAN "Krizler Sürecinde Ülkemiz Ekonomisinde Banka ve Finans Kuruluşlarının Rolü" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS CİHAN ŞAHİNCİ "İlköğretim İkinci Kademede Dilbilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS RECEP KILIÇ Seçme Şiirleriyle Özbek Şair Şevket Rahman YÜKSEK LİSANS HALDUN CEYLAN Niğde Halkevi ve Akpınar Dergisinin Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi ( )

7 TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ERDEM ÖZER "Dördüncü Mecliste Niğde Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri" YÜKSEK LİSANS SELÇUK AVDEREN "İç Anadolu Bölgesindeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Türk Sağlık Turizmi İçindeki Yeri" YÜKSEK LİSANS RAMAZAN SIDAR Bilim Sanat Merkezlerinde Okuyan Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi YÜKSEK LİSANS EMİNE CAN Liselerde Kimya Öğretmenlerinin Kimya Eğitim Programını Uygulamalarıyla İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri (Kayseri İli Örneği) YÜKSEK LİSANS MEHMET HAKAN AKINCI Sınıf Tarih Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS DİCLE ÇAYAN "Yetenek Yönetiminin Çalışanların Performansı Üzerine Etkileri ve Niğde Sağlık Sektöründe Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS İSA SOYDABİRCAN Ortaöğretim 9.Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Öğrenme Beceri Düzeyleri YÜKSEK LİSANS HAMDİ KARAKÖK Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Arazi Gezisinin Öğretmen Adaylarının Başarı Düzeylerine Etkisi Ve Fiziki Coğrafya Kavramlarının Öğreniminde Karşılaşılan Sorunlar. YÜKSEK LİSANS RAMAZAN ALPER UYSAL "Fırat Nehri Üzerindeki Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarının Bölge Sıcaklık ve Yağış Değerleri Üzerine Etkileri" YÜKSEK LİSANS İDRİS YILDIRIM "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS KAZIM YAYLA "Türkiye'de Memurların Yargılanması ve 4483 Sayılı Kanun" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ZEYNEP SEMİHA ÖNER "Türkiye'de Afet Yönetimi ve Niğde Örneği" YÜKSEK LİSANS ERSAN TOLUKAN "Özel Yetenekle İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS KADİR GÖKOĞLAN Kamu İç DenetçilerindeTükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS MUZAFFER KOÇ Egzersizin Metabolik Sendrom Risk Faktörlerine Etkisi. YÜKSEK LİSANS ABDULLAH DOĞAN "Geleneksel Mahalli Çocuk Oyunları Malatya İli (Battalgazi) İlçesi Örneği" YÜKSEK LİSANS ZELAL ÖZAĞAÇHANLI Siverek İlçesinin Tarihi Sosyo-Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS ÇAĞAN YILDIRAN "Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi ( Aksaray Üniversitesi Örneği )" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MEHMET AKDENİZ Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Önemi ve Çözüm Önerileri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HALİFE NERGİZ Şer'iyye Sicillerine Göre ( ) Teke Sancağı YÜKSEK LİSANS HAYRİ ÇETİNKUŞ Niğde'nin Sosyolojik Yapısının Seçimenin Siyasal Tercihlerine Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET SERDAR ÇÖZELİ "Farklı Antrenman Modellerinin Yaş Bayan Basketbolcuların Beceri Gelişimine Etkisi"

8 YÜKSEK LİSANS MUSTAFA HİŞYAR AYGÜL "14-16 Yaş Grubu Bayan Badminton Sporcularına Uygulanan Pliometrik Antrenman Programının Motorik Özellikler Üzerine Etkisi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÖZLEM EGE BASEL II'nin KOBİ'ler Üzerine Etkisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BURHAN BİLGE BAŞYAZICI Stok Yönetimi ve Stratejik Satınalma YÜKSEK LİSANS SERKAN BALCI "Ticari Bankacılıkta Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kayseri'deki Ticari Bankacılık Müşterilerinin Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS MERAL DOĞRUER Mütareke Dönemi Yayın Organlarından İfham Gazetesi YÜKSEK LİSANS MAHMUT KILINÇ Akdeniz Bölgesindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Düzeyleri YÜKSEK LİSANS MURAT SİVRİ Zaifi'nin Cem'ül-Hakayık Mesnevisi (İnceleme-Metin) KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS CEVAT DEMİR Uluslararası Polislik Hizmetleri Bağlamında TÜrk Emniyet Teşkilatı İle Europol ve İnterpol İşbirliği ve Koordinasyon Faaliyetleri YÜKSEK LİSANS NURİ MUHAMMET ÇELİK Genç Bayan Judocuların Leptin Düzeylerine Müsabaka Dönemi Antrenmanının Etkisi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜLHAN CANAN EROĞLU Prof. Dr. Mikail BAYRAM'ın Hayatı ve Eserleri. TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÜLKÜ DUMAN Anadolu Selçukluları Devrinde Amasya Şehri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS TUNCAY ÇELİK Muhasebede Hata ve Hileler İle İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ARZU ULUGAY Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Bankalardaki İç Denetim Sistemi Üzerine Etkileri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS SENEM YAVUZASLAN Serbest Bölgelerde Karşılaşılan Muhasebe-Vergi Sorunları ve Kayseri Serbest Bölgesinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS BİLGE YURTTAŞ Mobbing'in Çalışanların Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS FILIZ BAŞARAN Baha Tevfik'in Mecmuacılığı YÜKSEK LİSANS HASAN HÜSEYİN ARISOY "İşletme Performansının ve Website Kullanımının Pazar Odaklılığa Etkisi:KOBİ'lre Yönelik Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS İSMAİL CAN DOĞAN "Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin ve Tercih Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NEFİSE KAYA KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MEHMET ALİ DURAK YÜKSEK LİSANS CEM KAYHAN Sonrası Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Yabancı Bankaların Oluşturabilecekleri Avantajlar ile Dezavantajlar İlköğretim Okullarında Örgütsel Çatışma ve Örgüt Performansı Üzerine Etkisi - Niğde Merkez İlköğretim Okulları Üzerine Bir Araştırma İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları ile Ders Kitapları Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS NAZLI METİN Ürgüpün Sosyo Kültürel ve Ekonomik Yapısı

9 YÜKSEK LİSANS AYLİM YILDIRAR Dersaadet Gazetesi (İnceleme-Tasnif- Metin) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS TUĞBA AKTAŞ Dönem Yozgat Milletvekilleri ve Siyasi Faailiyetleri. İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS HANDAN YETİŞEN İktisada Feminen Bir Bakış: Feminist İktisat İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NAHİDE KÜÇÜK Yerel Ekonomik Kalkınmada Yeni Bir Açılım: Teknoparklar (Gaziantep Teknopark Örneği) İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS FİDAN ÖĞÜŞLÜ "Ekonomik Kalkınmada Bilişim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi:Adana İlinde Bir Uygulama" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS AYFER BEYCUR Türkçe Öğretiminde Eski Türk Edebiyatı Eserlerinden Faydalanma Yolları (15-18.yy) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS LEMAN KARAHAN Türkçe Öğretiminde Eski Türk Edebiyatı Eserlerinden Faydalanma Yolları (8-15.yy) YÜKSEK LİSANS EMİN ARIKAN Basketbolda Şut Yüzdesine Etki Eden Bazı Faktörlerin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS ZEKİHAN HAZAR Amatör Futbol Takımında Müsabaka Dönemi Antrenmanının Performans Parametrelerine Etkisi YÜKSEK LİSANS İBRAHİM DEMİRCİ Yaş Grubu Alp Disiplini Kayakçılara Uygulanan Hazırlık Dönemi Antrenman Programının Hücresel Bağışıklık ve Hematolojik Değerlere Kronik Etkisi YÜKSEK LİSANS MUALLA AKÇADAĞ "İlaç Sektöründe Tüketicinin Sağlık Güvenliğinin Korunması Açısından Lojistik Faaliyetler ve Bir Uygulama" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS EMİNE GÜMÜŞDAŞ Türkiye'de Savunma Sanayii ve Savunma Harcamalarının Ekonomideki Yeri İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS SEVİM KÜÇÜK Kalsit Madeninin Ekonomik Önemi, Sektörün Sorunları ve Niğde İli Uygulaması YÜKSEK LİSANS RECEP KORKUT Türkiye'de Sığınmacılar ve Mülteciler YÜKSEK LİSANS FATIMANA SAĞTAŞ ÖZKUL Niğde'de Üretilen Organik ve Organik Olmayan Tarım Ürünlerinin Üretim ve Sürecindeki Farklılıkların Belirlenmesi YÜKSEK LİSANS ÇAĞLAR KÖSE Bursa İli İnegöl İlçesi'nin Tarihi ve Sosyo- Kültürel Yapısı TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SERKAN ÖZER Selahaddin Eyyubi ve Haçlılar TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HASAN GÖRAL Maverdi'nin El Ahkamus -Sultaniyye Adlı Eserinde Halk Anlayışı. YÜKSEK LİSANS ABDURRRAHMAN HARMAN Öğretmen Adaylarının Şiddete Karşı Tutumları YÜKSEK LİSANS NAZMİYE AKDAĞ İlköğretim 4. Sınıfta İngilizce Öğretiminde Drama Yönteminin Erişiye Etkisi YÜKSEK LİSANS CÜNEYT ATEŞ Şereflikoçhisar Monografisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZLEM MURAZ ÖZDEMİR Yozgat Gazetesine Göre Yılları Arasında Yozgat Vilayeti

10 TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSNİYE KONAK Vakfiyelere Göre Selçuklu Şehri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF KAYA TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS BENGÜL GELDİM Tarık BUĞRA'nın "Küçük Ağa Adlı Eserindeki İsim Cümleleri ve İsim Cümlerlerinin Türkçe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi " Yılları Arasında Yayınlanan Orta Doğu Dergisine Göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu Politikası" TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HANİFE ÖZYÜREK Selçuklular Devrinde Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası YÜKSEK LİSANS GENÇ OSMAN İLHAN Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımı. YÜKSEK LİSANS NAZİRE TÜRKEL İlköğretim II. Kademe Sosyal Alan Ders Kitaplarında Görsel Boyut-İçerik Tutarlılığı GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS MÜKERREM ÖZLEM ÖZGÜL Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerinde 12.Sınıf Batı Müziği Koro Eğitimi nın Uygulanabilirliği Hakkında Öğretmen Görüşleri. YÜKSEK LİSANS RIFAT ERDEM Öğretiminde Biyografi Kullanımı. YÜKSEK LİSANS ALİ KOCAYİĞİT İlköğretim Okullarında Etik İklimin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS EMRE YILMAZ "Okul Şarkılarının Klasik Gitar İle Eşliklendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Okul Şarkıları İçin Eşliklendirme Örnekleri" YÜKSEK LİSANS ENVER KAPAĞAN Amanjan Jakıp'ın Hayatı ve Şiirleri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS RECEP KÖSE Kamu Güvenliği Politikaları Bağlamında Organize Suç ve Bu Suçlarla Mücadele Yöntemleri YÜKSEK LİSANS ÜLKÜHAN EFE Öğretiminde Filmlerin Kullanımı YÜKSEK LİSANS ZÜMRAL ÇITAK Motivasyon ve İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS KEREM BOZDOĞAN İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okulun Öğrenme İkliminin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS ÜMİT SİVRİKAYA İlköğretimde Küresel Değerler 100 Temel Eser Üzerine Bir İnceleme GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS GUTAY YILDIRAN Bireysel Çalgı Gitar Eğitimine Yönelik Oluşturulan "Bir Eser Çalışma Modeli Önerisi" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS AYŞE ÇOBAN Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevreyi Korumaya Yönelik Politikaları: Vaka Analizleri ve konya-selçuklu Belediyesinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS TAHSİN YÜKSEL Ömer Seyfettin'in 'Binecek Şey' Hikayesi Üzerine Sentaks Çalışması YÜKSEK LİSANS GAFUR MEMİŞ Sağlık Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Hizmet Kalitesine Etkisi: Niğde Devlet Hastanesinde Bir Araştırma KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÜLKER AKKURT Bürokrasi ve Demokrasi. YÜKSEK LİSANS GÖZDE ALKAN TURAN Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi etkisi

11 YÜKSEK LİSANS SERAP ŞAHİN Çalışanlarda Psikolojik Şiddet Algılaması ve Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS SEVİLAY BORAZAN Yapılandırmacılığa Göre Türkçe Öğretimi İkinci Kademe Ders Kitaplarında Nasihatname ve Vasiyetname Türlerinden Faydalanma Yolları İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYÇA TEKELİ Türkiye'de Makroekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Riskleri Üzerine Etkilerinin Ampirik Analizi ( ) KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS İRFAN SEZER Avrupa Birliği Sürecinde Polis-Halkla İlişkiler ve Önemi YÜKSEK LİSANS ÜMMÜHAN EŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının ve Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS SANİYE AVAN Suşehri İlçesi Monografisi YÜKSEK LİSANS PINAR DEMİREL "Garanti Markası Olarak Kalite Sistemlerine Uyumun Otomotiv Sanayi İşletmelerinin Performanslarında Oluşturduğu Farklılıklar (Bursa İlinde Bir Araştırma) YÜKSEK LİSANS OYA ÇARPANALI Yerel Medyanın Seçmenlerin Siyasi Tercihlerine Etkisi : 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Niğde Örneği KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BİLAL AGDAG Şubat Askeri Müdahalesi ve Türk Siyasetine Etkileri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS EMEL GÖNEN Örgüt Kültürü ve Oyakbank, Ing Bank Örgüt Kültürü Karşılaştırması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SERKAN YURTÇU Türkiye'de Bürokrasi ve Organize Suç Örgütleri İlişkisi Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi: Demokrasinin Derinleştirilmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS ÖZLEM GÜLDEN GÖNCÜOĞLU YÜKSEK LİSANS NACİYE BURCU USLU Sınıf Dersi Demokrasinin Serüveni' Ünitesinin Öğretiminde Drama ve İşbirlikLi Öğretim Yöntemlerinin Öğrencinin Tutum ve Başarısına Etkisi Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenleri İle Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Görmekte Olan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Müziksel YÜKSEK LİSANS TAYFUN HAYKIR Mütareke Dönemi Yayın Organlarından : Zaman Gazetesi YÜKSEK LİSANS BAYRAM NİHAL Hüseyin Nihal ATSIZ'ın Ruh Adam Adlı Romanında Söz Dizimi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SAVAŞ YILMAZ Mehmet Zeki Oral'ın Hayatı ve Eserleri. TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ESRA YASSIBAŞ Niğde'de Ortodokslar YÜKSEK LİSANS SİBEL AKIN Banka Çalışanlarının Duygusal Zekalarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS SİBEL DUMAN İlköğretim Öğrencilerinin Kütüphanelerle İlgili Görüşleri YÜKSEK LİSANS AYŞE AYDOĞAN Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusu ile ilgili Kazanımlarım Öğretimine İlişkin Görüşleri YÜKSEK LİSANS EMEL BİLGİÇ İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS HACI VELİ BİŞKİN Vasiyetname-i Kehhalin (İnceleme-Metin- Dizin)

12 TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS İBRAHİM HALİL ULAŞ Selahaddin Eyyubi ve İslam Birliği Politikası YÜKSEK LİSANS HAYRULLAH ÇETİN Turizm İşletmeleri Arası İlişkilerin Örgütsel ve Hukuki Olarak Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS SİNAN KALINCI Akçakoca'nın Tarihi, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. YÜKSEK LİSANS ESRA ŞAŞMAZ Kahta Şehir Coğrafyası YÜKSEK LİSANS CİHAD ŞENTÜRK İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İkliminin Karşılaştırılması TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ZÜLEYHA ŞULE YİĞİT İlköğretim Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabındaki Metinler Üzerinde Cümle Çeşitlerinin İncelenmesi ve Cümle Çeşitlerinin Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS GAMZE DİVANOĞLU Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 'Mürebbiye' Adlı Romanında Söz Dizimi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YONUS DEMİRER Prof.Dr.Haluk Karamağaralı'nın Hayatı ve Eserleri YÜKSEK LİSANS İSMAİL HAKAN AKGÜN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma ve Hazırlama Becerisinin kazanma Düzeyleri. YÜKSEK LİSANS SABURE ÖZTÜRK Doğalgaz Sektörünün Yapım, Dağıtım ve Aşamalarında Çevre Duyarlılıkları ve Kalite Kontrol Sistemlerinin Otokontrolü YÜKSEK LİSANS RAFET KUŞCU Ortaöğretim Sosyal Alan Ders Kitaplarında Çağdaş Değerler TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS KEVSER GÖRAL Avram Galanti'nin Hayatı ve Eserleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS OĞUZ KALAFAT Afyon Milletvekilleri (1-3. Dönemler) YÜKSEK LİSANS ERHAN SÜRME Niğde Halkevi YÜKSEK LİSANS ÖZGÜL ÖZBEK Yeni Kitab, Kitab, ve Kitabcılık Dergileri Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS BELMA BARAK Yağış ve Sıcaklık Verilerine Bağlı Olarak İç Anadolu Bölgesi'ndeki Küresel Isınmanın Boyutu YÜKSEK LİSANS ERDAL BARAN Yeni Mecmua (1-45 Sayıları) Üzerinde Bir Araştırma "A Study on Yeni Mecmua (1-45 Vol.)" YÜKSEK LİSANS İSMAİL ÇAĞRI KILIÇ "1 el Kültürün İş Performansına Etkisi ve Niğde İlinde Bir Uygulama TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ALİ KARABOĞA Yeni Türkçe Öğretim Proğramına Göre Hazırlanan 6. ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Niteliği Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ELİF HİLAL NAZLIOĞLU Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MUSA ALTIN Muhasebe Eğitimimin İşletme Beklentilerini Karşılama Düzeyinin Ölçülmesi ve Değerlendirlmesi YÜKSEK LİSANS RAMAZAN TURAL Örgüt Kültürünün Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama

13 YÜKSEK LİSANS REYHAN EKİCİ "Toplam Kalite Yönetiminin Çalışanların Performansları Üzerine Etkileri ve Petlas Lastik Fabrikasında Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS FULDEN KARADAL Örgütlerde Öfke Yönetimi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS KAYHAN KARAKAYA Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini Üzerine Etkileri:Nevşehir İlindeki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ÜMMÜ ALTIN Sunulan Hizmetin Özellikleri İle Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma:Aksaray İlinde Bulunan Berber ve Kuaför Hizmetlerinden Yararlanan YÜKSEK LİSANS ARİF NİHAT SAMUR Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rekabet Üstünlüğüne Etkisi:Nevşehir İlindeki Otellerde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS PINAR DEMİRÖREN Türkiye Banka Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakatine Etkileri İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ALİ GÖKSU Küreselleşmenin Yoksulluk Boyutu: Türkiye Örneği ( ) İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS GAMZEGÜL SÜT Yerel Kalkınmada Bir Araç Olarak Organize Sanayi Bölgeleri: Sivas ve Erzincan Örneği YÜKSEK LİSANS FATMA DEĞİRMENCİ İmamoğlu İlçesi Monografisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS HALİL İBRAHİM AK Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS OYA KAYA Aile Şirketlerindeki Liderlik Biçiminin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS FULYA TUĞCU Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Motivasyon Arasındaki İlişki: Bir Anket Uygulaması YÜKSEK LİSANS ESRA ERİŞ Seçmenlerin Etik Kimlikleri ve Etik İnançları ile Siyasal Tercihleri Arasındaki İlişki:22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Niğde Örneği YÜKSEK LİSANS ÖZGÜR GÜNAL Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği YÜKSEK LİSANS ÖZGÜR KARABAĞ Yerel Seçimlerinde Yerel Basında Siyasal Reklamcılık Uygulamaları: Niğde Örneği YÜKSEK LİSANS AYDIN BERAHA Entellektüel Sermayenin Yönetim Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ÇİĞDEM ÜRÜNVEREN "Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi: " YÜKSEK LİSANS HATİCE LÜGEN YILDIRIM YETİŞEN Futbol Antrönörlerenin Saldırganlık Olaylarına Bakış Açıları :Ankara İli Örneği KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BURHANETTİN İSTANBULLU "Devlet Üniversitelerinde Kamu Görevlilerinin Görevleri Nedeniyle İşledikleri Suçlardan Dolayı Sorulturulmaları" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MURAT SABAN Uluslararası Siyasal Sistem Bağlamında Etnik Milliyetçilik Temeli Şiddet Hareketleri YÜKSEK LİSANS MURAT KEÇE İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Tarih Okur-Yazarlığı YÜKSEK LİSANS ERHAN GİRAY "Askad Muhtar-ın Ildızlar Adlı Eseri Örneğinde Özbek Türkçesindeki Geçici Birleşik Zarf-Fiiller"

14 YÜKSEK LİSANS BAHADIR KILCAN İlköğretim 6. Sınıf Öğretim Proğramında Yer Alan Değerler Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri ' Kırşehir İli Örneği ' YÜKSEK LİSANS NURGÜL TÜRK Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi (Nevşehir Örneği) YÜKSEK LİSANS FATİH SULTAN MEHMET ALABACAK Greko-Romen ve Serbest Güreşte Sakatlanma Bölgeleri ve Sebeplerinin Araştırılması (İstanbul İli Örneği) YÜKSEK LİSANS TANSEL TOKMAK Niğde İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sütün Pazara Arzı YÜKSEK LİSANS RUHAN İRİ Niğde İlinin Turizm Açısından Pazarlanması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS DİNÇER ATAMTÜRK Bilgi Edinme Hakkı ve Niğde Üniversitesi Uygulaması YÜKSEK LİSANS ESRA YAVUZ Said Ahmad'ın UFK Adlı Romanı Esasında Özbek Türkçesinde Zarf-Fiiller YÜKSEK LİSANS MEHMET İNAN Spor Örgütlerinde Örgütsel Çatışmanın Verimlilik Üzerine Etkileri GSGM Örneği İle Açıklanması YÜKSEK LİSANS FATİH DİNÇ Türkiye Basketbol 1. Lig Sporcularının Spora İlişkin Hukuki Bilgi Düzeyleri İle İlgili Bir Araştırma TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS AHMET CANER ÇATAL XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Amasya Sancağ'nda Demografik Yapı ve İskan Siyaseti KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖMERUL FARUK ALTINKAYA "Adana İli Örneğinde Gecekondulaşma Göç ve Terorizm." GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SERENAT İSTANBULLU İç Anadolu Bölgesinde Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümünde Eğitim Gören Kırsal Kökenli ve Kent Kökenli Öğrencilerin Müzik Profillerinin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS RUHİ TUNCER Sporun Bedensel Engelli Bireylerde Ruhsal Durumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. YÜKSEK LİSANS SEÇİM KOÇAK "Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi:Niğde Devlet Hastanesinde Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BERAT AKINCI Hasta Hakları birimi Uygulamasında Kozan Devlet Hastanesi Örneği YÜKSEK LİSANS CUMA YAMAN Konya İli Karapınar İlçesi'ninTarihi,Sosyal ve Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS DOĞAN KART Kayseri İli Yahyalı İlçesi'nin Ekoturizm Potansiyeli ve Çevre Sorunları YÜKSEK LİSANS ERHAN ÇEVİK İlköğretim II. Kademe Dersi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle Seviye Belirleme Sınavı sorularının Programa Uygunluğunun İncelenmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS BURCU TAŞAL Şarkı Sözleri ve Şiddet Öğesi:Aksaray İli İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma YÜKSEK LİSANS SELÇUK KARATAŞ Azerbeycan Ermenistan Cumhuriyetleri Arasında Karabağ Meselesi YÜKSEK LİSANS SERKAN KUMLU Atatürk Dönemi Sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde Meydana Gelen Darbeler TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DEMET ATAKAN Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU 'nun ''Kiralık Konak'' Adlı Eserindeki Sıfat Tamlamalarının İncelenmesi

15 KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN YILMAZ Kamu Yönetimi Açısından Basell Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SELMA ÇAMUR Birinci Mecliste Niğde Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÇETİN ADEM Orhun Dergisinin Türk Düşünce Hayatndaki Yeri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS NURHAN VARLI Türk Şiirinde Gül Kavramının İşleniş Tarzlarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS ABDULLAH KÜRŞAD AKBULUT Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Görev Yapan Teknik Direktör ve Antrenörlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumlarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS MUZAFFER ÇATAK Dündar TAŞER'in Fikir Hayatı YÜKSEK LİSANS ELİFE VURAL ÖZKİP Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi YÜKSEK LİSANS ENGİN EMEN "İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yeterlilik Alanlarına İlişkin Algıları" YÜKSEK LİSANS HASAN HAKAN TÜRKER Kuvvet Kavramına Yönelik 5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Anlamlı Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS SERHAT AKTAŞ Elit Düzeydeki Alp Disiplinli Kayakçılarda Denge Antrenmanlarının Performans Üzerine Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ABDULLAH ÖZDAĞ XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Tokatta Sosyo-Ekonomik Yapı YÜKSEK LİSANS ZEHRA TEKBIYIK Klasik Türk Şiirinde Gül-iRa' na YÜKSEK LİSANS HALDUN SEVİNÇ Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Futbol Beceri Antrenmanının Temel Motorik Özelliklere ve Antropometrik Parametrelere Etkisi YÜKSEK LİSANS ADEM ÖZBEK Servet-i Fünun Dergisi (58-59.C) Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) YÜKSEK LİSANS MEHMET KURUÖZ Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejileri İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YASEMİN BOZLAK XIX Yüzyılında Edirne Sancağı'nın Demoğrafik Yapısı ve İskan Siyaseti YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ARİF AKIN Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Yönetim Anlayışı "Yönetişim ve Çalışanların Bu Yeni Yaklaşıma Bakışı" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS EMİNE YAVAŞ Türkiye'de Sağlık Sektöründe Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Seçilmiş AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi YÜKSEK LİSANS MEHMET DERE Türkiye'de Azınlık Okulları ( ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ŞÜKRİYE DUYGU BAYRAM Hicran Künleri Roman Örneğinde Özbek Türkçesinin Kelime Grupları Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS İLKER SERİNKAYA Kurumsal Yönetişim Uygulamalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz YÜKSEK LİSANS AYŞENUR AKGÜL ŞAHİN Türkiye'deki Kadın Milletvekilleri ve Meclisteki Çalışmaları

16 YÜKSEK LİSANS MERYEM YILMAZ Yüzyıl Klasik Türk Şiirin de Değerli Taşlar KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA TİYEKLİ Sosyal Devlet İlkesi Bakımından Türkiye'de Sosyal Güvenlik Uygulaması ve Sosyal Güvenlikte Reform Arayışları Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS SEÇKİN ARSLAN Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Hastane İşletmesi Üzerine Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ABDULLAH KARATAŞ Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS SEDA SONKUR Servet-i Fünun Dergisi (C.60-61) Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) YÜKSEK LİSANS ÖZGE DEMİRAL Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET DEMİRAL Türkiyede Sıcak Para Hareketleri ve Ekonomik Krizlere Etkisi ( Dönemi ) YÜKSEK LİSANS YALÇIN DİLEKLİ Aksaray İlinde 2006 ve 2007 Yıllarında Uygulanan Comenius Projelerinin Öğrenci,Öğretmen,Okullar ve Dersler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS İLKNUR MUTLU Egzersiz Yapan Kişilerin Boş Zamanlarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kayseri İli Örneği YÜKSEK LİSANS GÖKÇEN PEKER Misis'te Geçiş Dönemi Adetleri YÜKSEK LİSANS DEVRİM ŞENEL Azerbeycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme (YIL: , SAYILAR) YÜKSEK LİSANS HALİL GÜLTEKİN Türk Futbolunda ŞİDDETİN Önlenmesine Yönelik Emniyet Uygulamalarının Yasalar Çerçevesinde İncelenmesi KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS EYÜP GÜLMEZ Türk Kamu Sektöründe Performans Değerlendirme ve Kamu Görevlilerinin Motivasyonuna Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET YÜKSEL Serbest Cumhuriyet Fırkasının Araştırılması YÜKSEK LİSANS SALİHA TUTKUN İlköğretim Ders Kitaplarının Görsel Boyut ve İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS UYGAR KURUM Düziçi'nde Halk Hekimliği TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS OĞUZ TUĞRAL Kutadgu Bilig ve Siyasetnamede Devlet Anlayışı YÜKSEK LİSANS BUKET ASLANDAĞ SOYLU İngilizce Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi YÜKSEK LİSANS BERRİN YÜCETÜRK KURTOĞLU Genel Liselerde Görevli Öğretmenlerin Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Öğrenci Algıları YÜKSEK LİSANS SALİH ÖZBEK Yaş Grubu Erkek Basketbolcularda Hazırlık Dönemi ve Üst Ekstremite Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Parametrelere ve Şut İsabetine Etkisi YÜKSEK LİSANS CEBRAİL GÖKSU Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi'nin Tarihi Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS İSMAİL BEKTAŞ Kitab-ı Cevher'ül Cevahir (İnceleme-Metin- Dizin)

17 Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÜMİT DALLI Muhasebede Harmonizasyon ve Ölçümü: Türkiye'deki Firmalar Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS EDA USLU İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Progıamının Öğretmen ve İdareci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Şırnak İli Örneği) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FATMA LEYLA BAYKOCA Kumuk Nogay Karaçay ve Karaim Türk Lehçelerinin Kazak Türkçesi ile Karşılaştırmalı Yapım Ekleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SÜHA NURAL Cumhuriyetin İlk Yıllarında Silifke YÜKSEK LİSANS NİLAY BOZKURT KOBİ lerin Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS ESRA GARİPOĞLU Stres Yönetimi ve Banka Çalışanları Üzerindeki Etkisi İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYŞE AYİŞ AKKURT Organize Sanayi Bölgelerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkısı (Niğde ve Kayseri Örneği) YÜKSEK LİSANS AHMET ARITÜRK Mersin İli Gülnar İlçesinin Tarihi ve Sosyo- Ekonomik Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS CEMİL ŞAHİNGÖZ Altunhisar İlçesinin (Niğde) Beşeri Coğrafyası YÜKSEK LİSANS GAMZE YALÇIN Çiftlik (Niğde) İlçesi Doğal ve Kültürel Coğrafya Araştırmaları ve Ekoturizm Potansiyeli YÜKSEK LİSANS NEŞE IŞIK DURNA Türk -Alman Eğitim Sistemlerinde (Bavyera Eyaleti) İlköğretim Okullarında Ders Konularının Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS TUFAN ÇAKIR İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemlerinin Kullanımı:Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tutumları Üzerine Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS MUSTAFA BÜYÜKKEKLİK Üretim Planlama Problemlerinde Doğrusal Proğramlama Modellerinin Kullanımı : Bir Üretim İşletmesinde Uygulama KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS İBRAHİM KAYADEMİR Baskı Grupları ve Baskı Grubu Olan Ziraat Odalarının Tarım Politikalarına Etkisi YÜKSEK LİSANS HASAN ÇİFTÇİ İlköğretim 6. Sınıf Proğramında Yer Alan Atatürkçülük Kazanımlarına Dair Öğretmen Görüşleri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KOÇ İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ENDER KARAGÜLLE Seyahatnamelerde Malatya YÜKSEK LİSANS TURGUT SARIKURT Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler ve Banka İç kontrol Elemanları Üzerine Yapılan Bir Araştırma Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ÜLKÜ GÖZBAŞI Mnzume-i Tasavvuf Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 55 (İnceleme- Metin-Tıpkıbasım) YÜKSEK LİSANS BEKİR TURHAN Takım Sporlarına Yönelik Teknik Antrenmanların Yaş Grubu Erkek Sporcuların Bazı Fiziki ve Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS RAMAZAN BESEN Devletin Vergi Alacağının Ortadan Kalkması ve Vergi Aflarının Mükellefler Üzerinde Etkisinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS ATİLLA KÜÇÜK Stres Yönetimi ve Hava Trafik Kontrolörlerinin Stres Yükü Üzerine Bir Araştırma

18 YÜKSEK LİSANS HAKAN UYSAL Öğrenme Stratejileri ve Yeni İlköğretim Programında Programı 4. ve 5. Sınıflarda Öğrenme Stratejisi (Aktif Öğrenme) Yozgat İli Uygulaması YÜKSEK LİSANS SERDAR AY Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MERYEM NİHAL SAVRIM Boğazlıyan Temettü Defterleri ve Değerlendirmesi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜRKAN AKÇAY XIX.Yüzyılda Pasin-i Ulya Kazasında Sosyo-Ekonomik Durum YÜKSEK LİSANS CÜNEYİT SORGUN Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları ve Adana İlinde Bir Araştırma KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS CANAN NOYAN Türkiyede AB ye Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi YÜKSEK LİSANS BABAOĞLAN AKGÜMÜŞ Niğde İli Çiftlik ilçesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS MEHMET ALPTEKİN Silifke'de Eski Türk İnançlarının İzleri Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS HAMZA ŞEKER Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( , Sayılar) YÜKSEK LİSANS BETÜL CANSEVER Bel Ağrısı Çeken Orta Yaş Bayanlarda Dört Haftalık Bel Egzersizlerinin Ağrı Durumlarına Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HİDAYET ESKİSÜRMELİ Yüzyıl Ortalarında Adana Vilayetinin Demografik Yapısı ve İskan Siyaseti Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS AHMET YETİK YMM lerin Tasdik İşlemlerinden Bir Olan İhracata KDV İadesinin Hesaplanması,Denetlenmesi,Raporlanma sı ve Bir Uygulama Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS AHMET ERDEMİR Süreç Muhasebesinin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS H.MEHMET KOCA Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Haklarının Korunması YÜKSEK LİSANS ARİF ÖZTÜRK Hayrani Ilgar Hayatı ve Eserleri YÜKSEK LİSANS RAMAZAN GÖKTEPE Kırım Savaşı Sonrası Osmanlı Basınında Kafkas ve Kırım Göçleri YÜKSEK LİSANS CİHAN KARA Erol Güngör'de Milliyetçilik YÜKSEK LİSANS NESLİHAN ODABAŞI İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Etkinliklerinin Hedeflenen Kazanımları Gerçekleştirmede Yeterlik Düzeyi ( Nevşehir İli Örneği) YÜKSEK LİSANS HİLAL URASOĞLU BULUT Ortaöğretim Öğretmenlerinde Mobbing ( Psikolojik Şiddet ) YÜKSEK LİSANS ABDURRAHİM TEKKILIÇ Fail ve Mağdur Gözüyle Kapkaç Davranış Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS MÜNEVVER SAVAŞ Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( ) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MELİHA KARAKAYA Seyahatnamelerde Nevşehir

19 YÜKSEK LİSANS MUHAMMET BAYRAKTAR Otel İşletmelerinde Kişisel Satış Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KILINÇ Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Teknik Meslek ve Meslek Lisesi ( ) YÜKSEK LİSANS NURİ KÜRŞAT KALE Banka Çalışanlarının Stresle Baş Etme Yöntemleri ve Ruh Sağlık Düzeyleri (T.C.Zirat Bankası A.Ş.Örneği) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS HAKAN YALAP Bubhizade Abdî (Abdullah) Hayatı Edebi Kişiliği ve Dîvânı ( İnceleme, Metin, İndeks) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS YASEMİN AYTEKİN İlköğretim Birinci Kademe 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İlköğretim Kurumları Türkçe Öğretiminin Amaçlarına Uygunluğunun İncelenmesi Türk Dili YÜKSEK LİSANS HALİL GÜL Peyami Safa'nın 'Mahşer' Adlı Romanında Söz Dizimi ve Cümle Tahlili Türk Dili YÜKSEK LİSANS ZEYNEP YİĞİTSÖZLÜ Nesimi Divanının Gramer Yönüyle İncelenmesi Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FİRUZE BOZKURT Yüzyıla Ait Bir Şair Mecmua'sı Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FATİH YAĞMUR Kırşehir Türküleri (Metin İnceleme) YÜKSEK LİSANS ŞAKİR YETKİN ÖZKAN Niğde İlinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması YÜKSEK LİSANS FATMA KALE Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS AHMET KORKMAZ Temettü Defterlerine Göre Sivas Danışmendli Sancağında Halkın Ekonomik Durumu KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SAVAŞ DURDU Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Türk Emniyet Teşkilatı Üzerine Etkileri YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KLAVUZ Türk Basınında Adana Ermeni Olayları YÜKSEK LİSANS SÜLEYMAN HİLMİ ŞAHİN Ulukışla (Niğde) İlçesi Doğal ve Kültürel Coğrafya Araştırmaları ve Ekoturizm Potansiyeli YÜKSEK LİSANS İBRAHİM ÇAKIR Atatürk'ün Ölümünün Türk Basınındaki Yankıları YÜKSEK LİSANS NİYAZİ KOCAKAYA Niğde Erkek Sanat Enstitüsü ve Meslek Liseleri ( ) YÜKSEK LİSANS AYŞE SAĞLAM Gaziantep Öğretmen Okulları YÜKSEK LİSANS AHMET SALTIK Bor'un Tarihi Yapıları YÜKSEK LİSANS BURHAN ÇELEBİ İlköğretim II.Kademe Öğrenci Korkuları:Akademik Başarıya Etkisi YÜKSEK LİSANS GAMZE DOĞRUER Ortaöğretim Okullarında Sınıf İçi İletişimde Rol Oynayan Öğretmen Davranışları YÜKSEK LİSANS AHMET YİĞİT Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu,Tükenmişlik ve Ruh Sağlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

20 YÜKSEK LİSANS FERİT GÜDÜL Oluşturmacı Yaklaşımda Öğretmen,Öğrenci ve Yönetici Özelliklerine Bakış YÜKSEK LİSANS IŞIK KESKİN Boşanmanın Sosyolojik-Psikolojik Nedenleri ve Boşanmanın Ortaya Çıkardığı Sonuçlar ( Niğde İli Örnegi ) YÜKSEK LİSANS BAHAR VAROL Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlilikleri (Niğde Üniversitesi Örneği) YÜKSEK LİSANS CÜNEYT AKYOL İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Şiirle Öğretim Tekniğinin Başarı ve Tutuma Etkisi YÜKSEK LİSANS H.BETÜL ALKAN İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Başetme Yöntemleri ve Okulda Şiddet YÜKSEK LİSANS MEHTAP ATLI İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Olarak Fen Bilgisi Öğretimine Hazır Olma Düzeyleri ve Buna Yönelik Hazırlanan Eğitim Proğramının Erişiye Etkisi YÜKSEK LİSANS ESİN HAZAR İngilizce Derslerinde Resimlerle Kelime Öğretiminin Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi YÜKSEK LİSANS FATİH MEHMET GÖZLER Yetiştirme Yurrdunda Kalan Çocuklarda Firar Nedenleri YÜKSEK LİSANS MURAT KURT Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Kariyer Basmakları Uygulanmasına Yükledikleri Anlamlar Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS SULTAN KAYA Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ALİ KAYMAK Abay Kuranbayın 'Kalın Elim Kazağım' Örneğinde Fiil Çekiim Ekleri YÜKSEK LİSANS SEDEF KURT Orta Yaş Sedanter Bayanlarda 8 Haftalık Step Aerobik Egzersizin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi YÜKSEK LİSANS KADİM KOYUNCU Marka ve Ambalajın Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri YÜKSEK LİSANS MAHMUT ÖZER Niğde İli Altunhisar İlçesinin Sosyo- Kültürel ve Ekonomik Yapısı YÜKSEK LİSANS ŞENER ŞENTÜRK Yeni İlköğretim Proğramlarının Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerine Göre Degerlendirilmesi ( Amasya İli Örmeği) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS İBRAHİM YILMAZ Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Önerilen Etkinliklerin Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS FUNDA ARSLAN İşletmelerde Duygusal Zorbalık ve Ankara'da Bankacılık Sektöründe Duygusal Zorbalığın Varlığına İlişkin Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS SİBEL DOĞAN Azatlı Beldesi (niğde-çiftlik) Beşeri Coğrafyası GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS FATİH UĞURLU Türkiye'de Modern Resmin Lisans Düzeyindeki Resim Atölye Derslerine Yansımaları YÜKSEK LİSANS İBRAHİM AYKUT ŞEREN Yüksek İrtifanın Bağışıklık Sistemine ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZGE PELİN KILINÇ Atatürk ün Yaşamında İzmirin Yeri YÜKSEK LİSANS TUNCAY ALTINGÖLLER Niğde İli'nin Yetiştirdiği Tarihi Şahsiyetler ( )

ÖĞRENİM DURUMU 1 221 SEDA KÖKSALAN OSMANİYE LİSE 86,463 90 88,231 ASIL 2 507 EBRU ELİTAŞ ERZİNCAN LİSE 90,275 80 85,137 ASIL

ÖĞRENİM DURUMU 1 221 SEDA KÖKSALAN OSMANİYE LİSE 86,463 90 88,231 ASIL 2 507 EBRU ELİTAŞ ERZİNCAN LİSE 90,275 80 85,137 ASIL T.C. ADALET BAKANLIĞI ANKARA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESI ADALET KOMISYONU BAŞKANLIĞINCA 25.04.2007 GÜNLERİ MEMUR SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE YAPILAN BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMUR

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

MEZUNIYET TARIHI ADNAN AKIN 05.01.2012 DURMUŞ KÜREKLİ 14.11.2011 NECMETTİN PARLAK 14.11.2011 RECEP MADAN 25.10.2011

MEZUNIYET TARIHI ADNAN AKIN 05.01.2012 DURMUŞ KÜREKLİ 14.11.2011 NECMETTİN PARLAK 14.11.2011 RECEP MADAN 25.10.2011 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU ADNAN AKIN 05.01.2012 "Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanabilir Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı S.NO YAZARIN ADI SOYADI 1 Muammer MESCİ 2 Yetkin GÜLLER 3 4 İdil SAKAOĞULLARI Yunus Emre TAŞGİT 5 Buket SUBAŞI 6 Yalçın KESKİN 7 Cenk Murat KOÇOĞLU 8 Hakan TUNA 9 Mustafa IŞKIN 10 Elif DABANLI 11 Caner

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ İsim Telefon E Posta Mevlana Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK 388 225 22 58 ctcelik@nigde.edu.tr MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Mustafa SARIDEMİR 0388 225 24 85 msdemir@nigde.edu.tr

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 25 Şubat 2015 Çarşamba İ : ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU KADRO ÜNVANI : ÖĞRETİM VLİSİ - 29177 1 Çağatay ALAN 78,51469 27,48 64,30 19,29 70,00 24,50

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V.

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V. DUYURU YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE MAZERETLERİ KABUL EDİLEN VE AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI ÖĞRENCİLERİN KARŞILARINDA BELİRTİLEN DERSLERDEN 21-22- 23-24 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Seçmeli/ SYSÖ 70002 Projeye Dayalı Eğitim Doç. Dr. Ahmet BACANAK 3 0 3 Seçmeli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Seçmeli/ SYSÖ 70002 Projeye Dayalı Eğitim Doç. Dr. Ahmet BACANAK 3 0 3 Seçmeli SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ Zi/ Zorunlu SYSÖ 10002 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr.

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet.

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet. 19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN E SONUÇLARI BİRİMİ: DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU %30 (SINAVA GİRMEYE HAK 1 Hakan ÖZKAN Ulaştırma Hizmetleri Böl. /Marina İşletme

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA FERDİ ve TAKIM SIRALAMA TEK BAYANLAR ADI VE SOYADI KULÜBÜ İLİ 1. FATMA KARPUZ 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER SAMSUN 2. DERYA YIĞINAK DENİZLİ İŞİTME ENGELLİLER DENİZLİ 3. SELMA BAYHAN 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLAR ARASINDAN YAPILAN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA YAZILI GİRİŞ SINAVINA ALINMAYA HAK KAZANANLARIN

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DERS KAYDI DOSYA DERS KAYDI YAPILMIŞ ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SIYADI BÖLÜMÜ YAPABİLİR YAPAMAZ 1533080003 DİLEK BİLGİ TURİZM ve

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 2 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü MERYEM EYTAŞ Bayan 16 43-046000123 30907061286

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL TARİH 1 HÜLYA İLSEVEN SELÇUK EDEBİYAT TARİH 1 2011 378,456 421,036 OLUMSUZ FİZİK 1 EMİNE ALPARSLAN ATATÜRK KAZIM

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR SIRA NO SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR ADI SOYADI TC KİMLİK NO İL İŞ YERİ 1 ABDULLAH YAĞMUR 11134468536 KAYSERİ KAYSERİ PMYO 2 ABİDİN KURT 26606274676 BURSA BURSA OSMAN GAZİ İLÇE EMNİYET MD. 3

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör ZİRAAT 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT 2 YEŞİM AHI ZİRAAT 3 HASAN ERSİN ŞAMLI ZİRAAT 4 FULYA ÖZDİL ZİRAAT 5 SÜREYYA ALTINTAŞ ZİRAAT 6 İLKNUR KORKUTAL ZİRAAT 7 ORHAN YÜKSEL ZİRAAT 8 ERHAN GEZER ZİRAAT 9 ALPAY BALKAN

Detaylı

İLAN. TIP FAKÜLTESİ İlan Edilen Kadronun; Sayısı : 1 : Araştırma Görevlisi

İLAN. TIP FAKÜLTESİ İlan Edilen Kadronun; Sayısı : 1 : Araştırma Görevlisi İLAN Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 ABDURRAHİM BAVLİ 2 ABDÜLKADİR ÜNAL 3 AHMED KADİFECİ 4 AHMET DİNGİL 5 AHMET KAYA 6 AHMET KORKMAZ 7 Ahmet TÜTÜNCÜLER 8 AHMET FUAT YALÇIN 9 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı