YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013"

Transkript

1 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu Farklılığın Belirlenmesi" YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN "Bir Şehrin Markalaşması ve Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS CEMAL TEKGÜNDÜZ "Birinci Millet Meclisi'nde İçel (Silifke) Milletvekilleri" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS FATMA ÇITAK "Hileli Finansal Raporlamada İç Denetçilerin Sorumluluğunun Tespitine İlişkin Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER "Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS SERDAR ÇUKUR "Ağızdan Ağıza ve Otomobil Sektörü Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS BİRSEN BABACAN ÇENGEL "Kapadokya Bölgesindeki Butik Otellerde Konaklama Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MELEK KAYHAN "Milli Mücadele ve Mehmet Akif (Ersoy)" YÜKSEK LİSANS TUFAN APIK "Ferecbâ'd Eş-Şidde'nin Budapeşte Nüshasının Dizini ve Sözlüğü" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GALİP AKTUĞ "H Tarihli Çiçekdağı Şeriy'ye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi" YÜKSEK LİSANS SİBEL POLAT Çalışanların Duygusal Zeka Düzeyleri ile İşyerlerindeki Mobbing'i Algılama Düzeyleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS FERDA KERVANCI "Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS DOĞAN BARAK "1980'den Sonra Türkiye'de Cari Açık Problemi ve Sürdürülebilirliği" YÜKSEK LİSANS AHMET DİNÇ "Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (10. Bölge Örneği)" YÜKSEK LİSANS MURAT ATAR "Ötken Künler Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Yapıları Bakımından Zarf- Fiiller YÜKSEK LİSANS GÜLŞAH YILMAZ "Kazan-Tatar Türkçesindeki Aile ve Akrabalık Konulu Atasözleri Metin-Çeviri- Sözlük" YÜKSEK LİSANS TUĞBA BAYRAKDARLAR "Özbekçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS RAGIB EMRE AKDAĞ "2008 Yılında Başlayan Küresel Krizde, Türkiye'de Uygulanan Para ve Maliye Politikalarının Ülke Ekonomisine Etkileri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SEHER BAŞARAN Nolu Rize Şer'iyye Sicil Defteri'nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi ( Arası Sayfalar) YÜKSEK LİSANS ÖZLEM ÇELMELİ "Tüketicilerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarını Tercih Nedenleri" YÜKSEK LİSANS LATİF GÜNGÖR "Mobil İletişim Hizmetlerinde Sunulan Yenilikler ve Bu Yeniliklere İlişkin Tüketici İlgisi: Niğde Örneği"

2 YÜKSEK LİSANS SEDA ÇAĞMA "Türk Otomotiv Sanayisinin Avrupa Birliğinde Bilinirliği ve Rekabet Edebilirliği: Otomotiv Yan Sanayi Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS ÖZÜM SUBAŞI "Codex Cumanicus ile Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı Bakımından Karşılaştırılması" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ÖZBEY "Kentsel Hakların Hayata Geçirilmesinde Kolluk Güçlerinin İşlevleri" YÜKSEK LİSANS REYHAN KARKINLI Unutmas Meni Bağım' Şiir Kitabı Örneğinde Usman Nasir'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme YÜKSEK LİSANS HİDAYET KURUOĞLU "Kısas-ı Kur'an (1a-84b Varaklar Arası) (İnceleme-Metin-Dizin)" YÜKSEK LİSANS İLKAY İLISU "Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MURAT KONUR "Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye Üzerine Etkileri" YÜKSEK LİSANS ZEHRA ÜÇPINAR "Sabah Gazetesi ( , İnceleme ve Seçilmiş Metinler, )" YÜKSEK LİSANS ADEM KILINÇ Kazan-Tatar Türkçesindeki Dünya, Hayat ve Tabiat Konulu Atasözleri Metin-Çeviri- Sözlük" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÇETİN ADIYAMAN "Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Politikaları" YÜKSEK LİSANS YUSUF DAĞCI "Yahyalı (Kayseri) ve Yöresi Ağızları" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÖZLEM KARAKOZAK "2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: İMKB'de İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS DERYA YILDIZ "Çalışma Yaşamında Mobbing'in (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Niğde İlinde Bir Araştırma " YÜKSEK LİSANS YAVUZ SEZER OĞUZHAN "Çalışanların Duygusal Zeka Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS VOLKAN ÇETİNER "Müşteri Sadakati Oluşturmada Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkisi ve Önemi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS HAMZA ÖZKAN Katılım Bankacılığının Klasik Bankalarla Karşılaştırılması ve Muhasebe Uygulamaları YÜKSEK LİSANS OSMAN YAZAN "Kazak Hikayeciliğinde Amanjan Jakıp'ın Hikayelerinin Yeri" YÜKSEK LİSANS ALİ ALKAN "Obez Olan ve Spor Yapan Çocukların Kardiyak Fonksiyonları ve Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS EYYÜP ENSARİ ŞAHİN "Spor Firmalarında Sermaye Yapısının Belirleyicileri" YÜKSEK LİSANS MAŞUTA AKGÖYNÜK "XVII. Yüzyıl Aşık Şiirinde Sevgili Motifi" YÜKSEK LİSANS ÖMER SOLAK "Masa Başı Çalışanlarının Masa Başı Egzersizleriyle Fizyolojik Değişimlerinin ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS ÖZKAN IŞIK Güreş Müsabakalarında Değişen Kuralların Elit Güreşçilerde Kassal Hasar Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

3 YÜKSEK LİSANS ALİ YOLCU "14-17 Yaş Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu, Güreşçi ve Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS KEMAL YALÇIN "Vergi Hatalarının Tespiti ve Düzeltme Yollarına İlişkin Bir Araştırma" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BÜNYAMİN ŞEN "2008 Finansal Krizinin Öncü Göstergeleri ve İMKB İmalat Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ER "Türkiye'de Kara Para Aklamayı Önlemede Jandarmanın Etkisinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS ARZU YILMAZ "AB Gümrük Birliğine Üyeliğin Türkiye Ekonomisine Etkileri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SELMA YAVUZ "Birinci Ziraat Kongresi, Alınan Kararlar ve Cumhuriyet Dönemi Ziraat Politikalarına Yansımaları" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜLÜSTAN KÖSE Birinci Meclis Döneminde Adana Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri. TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MUSTAFA FIRAT GÜL "Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS SEVDA ÇELİKKIRAN "Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET ŞEN "İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinde Ekonomik Hayatın Gelişim Süreçleri" YÜKSEK LİSANS ZEYNEP PITIR "Orhan Kemal'in Eserlerinde Folklorik Unsurlar" GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SERAP ÖZAY SELÇUKOĞLU "Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerinin Grafik Konularını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar" YÜKSEK LİSANS TUĞBA ÇAMLICA "Eskişehir Yurt ve Kültür Dergisi'nin Halk Bilimi Açısından Değerlendirilmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ERKAN UZUN Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ADNAN AKIN YÜKSEK LİSANS DURMUŞ KÜREKLİ YÜKSEK LİSANS NECMETTİN PARLAK "Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Türk Vergi Mevzuatında Yer Alan Değerleme Ölçülerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" "Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanabilir Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği" "Türkiye'deki Spor Teşkilatlarında Çalışan Personelin Farklı Kadro Pozisyonlarına ve Kurum Statüsüne Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Farklılıklarının Belirlenmesi" "Futbol Bahis Oyunlarına Katılan Spor Tüketicilerinin Taraftarlık Düzeylerinin Bahis Oynama Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS RECEP MADAN Örgütlerde Güven Olgusunu Yerleştirmenin Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS YILDIZ ÜNLÜLEBLEBİCİ Kobi Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye Örneği İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS BANU AYDOĞAN Bölgesel Ekonomik Kalkınmanın Yeni Pusulası: Bölgesel inavasyon Stratejileri (RIS) Mersin RIS Örneği TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YEŞİM KARDAŞ Temettuat Defterine Göre Hüseyinabad Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı YÜKSEK LİSANS AHMET TURGUT ve 7. Sınıf Ders Kitaplarında Ölçme Değerlendirme

4 TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS İLKER ALPTEKİN "Midhat Paşa'nın Niş Valiliği ( )" TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SÜHEYLA ÇELİK Ariflerin Menkıbeleri'ndeki "Kul ve Mürid Olma" İle İlgili Rivayetlerin Tahlili YÜKSEK LİSANS ZEYNEP ÜNAL "Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü: Bir Toplama-Ayırma Tesisinde Doğrusal Programlama Uygulaması" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HATİCE ŞEN "310 Nolu Şeri'yye Siciline Göre Tarsus Mahkemesinde Görülen Davalar (H ) (M )" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KOZLUDERE "Adıyaman Basınına Göre Adıyaman'ın Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Yapısı ( )" YÜKSEK LİSANS TANER EROL İşletmelerin Kuruluş Aşamalarındaki Çevre Yönetimi ve Rize Hidro Elektrik Santralleri Örneği YÜKSEK LİSANS BURCU TEYMUROĞLU " Derslerinde Öğretmenlerin Sınıf İçerisinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Kullanılabilecek Yöntemlere TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZNUR POLAT Karamanoğulları Devrinde Aksaray Şehri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BEYHAN BELLER Üretim İşletmelerinde Çevresel Maliyetlerin Hesaplanması ve Bir Vaka Çalışması" YÜKSEK LİSANS MEHMET GÖKHAN ASLAN "Kayseri İli Pınarbaşı İlçesindeki Avşar Köylerinde Türk Halk İnanışları" YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KOÇ "Osmaniye İli, Düziçi İlçesinde Sosyal- Ekonomik ve Dini Hayat" YÜKSEK LİSANS EMİNE TEMEL İstiklal Gazatesi Üzerine Bir İnceleme YÜKSEK LİSANS YUSUF SANCAK Mevlana'nın Mesnevi Adlı Eserinin Sosyal Bilgilerde Değer Kazanımındaki Rolü ( Nitel Bir Araştırma) YÜKSEK LİSANS ADEM YELOĞLU "Abdullah Kadiriy'nin 'Ötken Künler' Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Edatlar" YÜKSEK LİSANS NERMİN DOĞAN "Niğde İlinde Bulunan Farklı Statüdeki Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları ve Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Araştırılması" YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF BAL "Türkiye Spor Toto 3. Liginde Mücadele Eden Bir Futbol Takımının İç Saha ve Dış Saha Maçlarının Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SİNAN BAŞARAN Nolu Rize Şer'iyye Sicil Defteri'nin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi (1-100 arası Sayfalar) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN HİLMİ ALADAĞ " Rus-Japon Harbinin Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları " İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NACİYE AYDEMİR AB'DE YAPISAL FONLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ: SON DÖNEM KRİZİN FONLARA ETKİLERİ. YÜKSEK LİSANS EFSUN BARUT "İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Özyeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği)" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS NAZİK YALÇINKAYA "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ile Sınav Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS FATİH ÖZTÜRK Sadakat' Şiir Kitabı Örneğinde Halime Hüdayberdieva'nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

5 YÜKSEK LİSANS MUSTAFA FİRUZ BOZKURT "Türk Polis Teşkilatında Yeniden Yapılanma Süreci Kapsamında Toplum Destekli Polislik Uygulamaları, Sonuçları ve Etkileri: Niğde İlinde Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS NİLAY MUALLA KUYUMCU "Örgüt İkliminin Örgütsel Değişim Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS BERAT TOLĞA TURAÇ "Bilişim Teknolojileri Kullanımı İle Verimlilik Arasındaki İlişki: Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS RAMAZAN KOYUNCU "İlköğretim Kurumlarında Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Mesleklerine Yabancılaşmasına Etkisi Niğde Örneği" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SALTUK BUĞRA KURT İşkenceden Doğan Mali Sorumluluk Kavramı ve Kamu Görevlilerine Rücu Hakkı YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KALE Yaratıcı Drama Kursuna Katılan ve Katılmayan Okul Yöneticilerinin Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Algılarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS HATİCE ŞEBNEM KÖKSEN Refik Halit Karay'ın 'Sus Payı' İsimli Hikayesinin Cümle Bilgisi Yönünden İncelenmesi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KÜRŞAT TÜRKAN "Aşık Kıraç Ata'nın Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme " YÜKSEK LİSANS ONUR ALBAYRAK "Futbol Hakemlerinin Meslek ve Aile Yaşantılarında Karşılaşmış Oldukları Problemler" YÜKSEK LİSANS SEVGİ ERGÜVEN Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YÜKSEK LİSANS ELİF TURHAL UÇURUM Niğde Bölgesinde Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezinin Önemine İlişkin Bir Model Önerisi. İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET VAHİT EREN "Post Otistik İktisat Çerçevesinde 2008 Global Ekonomik Krizi ve Türkiye" GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SİNAN BAHAR Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğrencilerin Görsel Sanatlar İle İlgili Görüşleri. GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS ZÜMRA ÖZDEN Okul Öncesi Eğitimde Görsel Sanatlar Etkinliklerinin Önemi. YÜKSEK LİSANS SELİM ŞAHİN Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasına Katılan Güreşçilerin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Başarıları ile İlişkisinin Araştırılması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS HANDAN ERDAL "Türkiye'de Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşması ve Kamu Yönetiminde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖZGÜL ÜNALAN "Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma Döneminde İzlenen Siyasetin Erken Cumhuriyet Dönemindeki Siyasal ve Toplumsal Yapıya Yansımaları" GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS GÜLŞAH BAŞARAN TANRIÖVER "Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının Öğrenci ve Öğretmen Açısından İşlevselliğinin İncelenmesi" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SERAP SERT Temettuat Defterine Göre Edirne Şehri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS OSMAN GÜNEY "Çevrenin Korunmasında Çevre Bilincinin Etkisi: İlköğretim Sistemimiz Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS SALİH USLU İlköğretim Okulları II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersinin Milli Bilincin Oluşmasındaki Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF CİHAN "Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa ve Tanınırlığı"

6 YÜKSEK LİSANS AYŞE SOYLU "İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Otorite Algıları Üzerine Bir İnceleme" YÜKSEK LİSANS AYŞENUR FERVEREN "Sanal Mağazacılıkta Fiyatlandırma Stratejileri: Niğde İlinde Bir Uygulama" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SAMİ DEMİRAY "3.Dönem Niğde Milletvekilleri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS CANER YÜCEL Temettuat Defterine Göre Kastamonu Şehri TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS FATMA İNCE Nureddin Mahmut Zengi'nin Haçlılarla Mücadelesi YÜKSEK LİSANS MEHMET KUTLAY "İşgören Kişilik Özelliklerinin, İş Tatmini ve Tükenmişlik Üzerine Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS ALİ BAYRAM "Örgüt Kültürünün Kurumsal İtibara Etkisi ve Kayseri'deki Özel Hastanelerde Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ŞEKER Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılık Ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkiler ve Kayseri Eğitim Ve Araştırması Hastenesi'nde Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYŞE ERGİN Oyun Teorisi Çerçevesinde Stratejik Ticaret Politikalarının değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS HASAN BAYRAM " Öğretiminde Türk Dünyası" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TUĞBA ELLİ İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlaşılabilirlik Düzeyi YÜKSEK LİSANS FATİH KIRAN Klasik Türk Şiirine Ait Bir Mecmua-i Eş'ar YÜKSEK LİSANS ELİF KAYA İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Konusundaki Kavram Yanılgıları (Aksaray Örneği) YÜKSEK LİSANS YAVUZ TOPKAYA " Programında Yer Alan Değerlerin Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Değerlendirilmesi" YÜKSEK LİSANS YUNUS KIZIL Örgütlerde Farklılık Yönetiminin Örgüt İklimi Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ÖZLEM ÇAĞLI YILMAZ "Örgüt Etkinliğini Araştırmada Katılımcılığın Rolü ve Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Yapılmış Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS ENGİN IŞIK ABANOZ Orta Yaş Sedanter Obez Bayanlarda Plates Egzersizlerinin Etkileri YÜKSEK LİSANS OĞUZHAN ATLI Kemal Tahir'in Eserlerinde Halk Bilimi Unsurları İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS FAHRİYE İLHAN "Krizler Sürecinde Ülkemiz Ekonomisinde Banka ve Finans Kuruluşlarının Rolü" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS CİHAN ŞAHİNCİ "İlköğretim İkinci Kademede Dilbilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS RECEP KILIÇ Seçme Şiirleriyle Özbek Şair Şevket Rahman YÜKSEK LİSANS HALDUN CEYLAN Niğde Halkevi ve Akpınar Dergisinin Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi ( )

7 TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ERDEM ÖZER "Dördüncü Mecliste Niğde Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri" YÜKSEK LİSANS SELÇUK AVDEREN "İç Anadolu Bölgesindeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Türk Sağlık Turizmi İçindeki Yeri" YÜKSEK LİSANS RAMAZAN SIDAR Bilim Sanat Merkezlerinde Okuyan Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi YÜKSEK LİSANS EMİNE CAN Liselerde Kimya Öğretmenlerinin Kimya Eğitim Programını Uygulamalarıyla İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri (Kayseri İli Örneği) YÜKSEK LİSANS MEHMET HAKAN AKINCI Sınıf Tarih Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS DİCLE ÇAYAN "Yetenek Yönetiminin Çalışanların Performansı Üzerine Etkileri ve Niğde Sağlık Sektöründe Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS İSA SOYDABİRCAN Ortaöğretim 9.Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Öğrenme Beceri Düzeyleri YÜKSEK LİSANS HAMDİ KARAKÖK Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Arazi Gezisinin Öğretmen Adaylarının Başarı Düzeylerine Etkisi Ve Fiziki Coğrafya Kavramlarının Öğreniminde Karşılaşılan Sorunlar. YÜKSEK LİSANS RAMAZAN ALPER UYSAL "Fırat Nehri Üzerindeki Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarının Bölge Sıcaklık ve Yağış Değerleri Üzerine Etkileri" YÜKSEK LİSANS İDRİS YILDIRIM "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS KAZIM YAYLA "Türkiye'de Memurların Yargılanması ve 4483 Sayılı Kanun" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ZEYNEP SEMİHA ÖNER "Türkiye'de Afet Yönetimi ve Niğde Örneği" YÜKSEK LİSANS ERSAN TOLUKAN "Özel Yetenekle İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS KADİR GÖKOĞLAN Kamu İç DenetçilerindeTükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS MUZAFFER KOÇ Egzersizin Metabolik Sendrom Risk Faktörlerine Etkisi. YÜKSEK LİSANS ABDULLAH DOĞAN "Geleneksel Mahalli Çocuk Oyunları Malatya İli (Battalgazi) İlçesi Örneği" YÜKSEK LİSANS ZELAL ÖZAĞAÇHANLI Siverek İlçesinin Tarihi Sosyo-Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS ÇAĞAN YILDIRAN "Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi ( Aksaray Üniversitesi Örneği )" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MEHMET AKDENİZ Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Önemi ve Çözüm Önerileri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HALİFE NERGİZ Şer'iyye Sicillerine Göre ( ) Teke Sancağı YÜKSEK LİSANS HAYRİ ÇETİNKUŞ Niğde'nin Sosyolojik Yapısının Seçimenin Siyasal Tercihlerine Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET SERDAR ÇÖZELİ "Farklı Antrenman Modellerinin Yaş Bayan Basketbolcuların Beceri Gelişimine Etkisi"

8 YÜKSEK LİSANS MUSTAFA HİŞYAR AYGÜL "14-16 Yaş Grubu Bayan Badminton Sporcularına Uygulanan Pliometrik Antrenman Programının Motorik Özellikler Üzerine Etkisi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÖZLEM EGE BASEL II'nin KOBİ'ler Üzerine Etkisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BURHAN BİLGE BAŞYAZICI Stok Yönetimi ve Stratejik Satınalma YÜKSEK LİSANS SERKAN BALCI "Ticari Bankacılıkta Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kayseri'deki Ticari Bankacılık Müşterilerinin Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS MERAL DOĞRUER Mütareke Dönemi Yayın Organlarından İfham Gazetesi YÜKSEK LİSANS MAHMUT KILINÇ Akdeniz Bölgesindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Düzeyleri YÜKSEK LİSANS MURAT SİVRİ Zaifi'nin Cem'ül-Hakayık Mesnevisi (İnceleme-Metin) KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS CEVAT DEMİR Uluslararası Polislik Hizmetleri Bağlamında TÜrk Emniyet Teşkilatı İle Europol ve İnterpol İşbirliği ve Koordinasyon Faaliyetleri YÜKSEK LİSANS NURİ MUHAMMET ÇELİK Genç Bayan Judocuların Leptin Düzeylerine Müsabaka Dönemi Antrenmanının Etkisi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜLHAN CANAN EROĞLU Prof. Dr. Mikail BAYRAM'ın Hayatı ve Eserleri. TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÜLKÜ DUMAN Anadolu Selçukluları Devrinde Amasya Şehri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS TUNCAY ÇELİK Muhasebede Hata ve Hileler İle İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ARZU ULUGAY Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Bankalardaki İç Denetim Sistemi Üzerine Etkileri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS SENEM YAVUZASLAN Serbest Bölgelerde Karşılaşılan Muhasebe-Vergi Sorunları ve Kayseri Serbest Bölgesinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS BİLGE YURTTAŞ Mobbing'in Çalışanların Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS FILIZ BAŞARAN Baha Tevfik'in Mecmuacılığı YÜKSEK LİSANS HASAN HÜSEYİN ARISOY "İşletme Performansının ve Website Kullanımının Pazar Odaklılığa Etkisi:KOBİ'lre Yönelik Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS İSMAİL CAN DOĞAN "Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin ve Tercih Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NEFİSE KAYA KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MEHMET ALİ DURAK YÜKSEK LİSANS CEM KAYHAN Sonrası Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Yabancı Bankaların Oluşturabilecekleri Avantajlar ile Dezavantajlar İlköğretim Okullarında Örgütsel Çatışma ve Örgüt Performansı Üzerine Etkisi - Niğde Merkez İlköğretim Okulları Üzerine Bir Araştırma İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları ile Ders Kitapları Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS NAZLI METİN Ürgüpün Sosyo Kültürel ve Ekonomik Yapısı

9 YÜKSEK LİSANS AYLİM YILDIRAR Dersaadet Gazetesi (İnceleme-Tasnif- Metin) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS TUĞBA AKTAŞ Dönem Yozgat Milletvekilleri ve Siyasi Faailiyetleri. İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS HANDAN YETİŞEN İktisada Feminen Bir Bakış: Feminist İktisat İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NAHİDE KÜÇÜK Yerel Ekonomik Kalkınmada Yeni Bir Açılım: Teknoparklar (Gaziantep Teknopark Örneği) İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS FİDAN ÖĞÜŞLÜ "Ekonomik Kalkınmada Bilişim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi:Adana İlinde Bir Uygulama" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS AYFER BEYCUR Türkçe Öğretiminde Eski Türk Edebiyatı Eserlerinden Faydalanma Yolları (15-18.yy) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS LEMAN KARAHAN Türkçe Öğretiminde Eski Türk Edebiyatı Eserlerinden Faydalanma Yolları (8-15.yy) YÜKSEK LİSANS EMİN ARIKAN Basketbolda Şut Yüzdesine Etki Eden Bazı Faktörlerin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS ZEKİHAN HAZAR Amatör Futbol Takımında Müsabaka Dönemi Antrenmanının Performans Parametrelerine Etkisi YÜKSEK LİSANS İBRAHİM DEMİRCİ Yaş Grubu Alp Disiplini Kayakçılara Uygulanan Hazırlık Dönemi Antrenman Programının Hücresel Bağışıklık ve Hematolojik Değerlere Kronik Etkisi YÜKSEK LİSANS MUALLA AKÇADAĞ "İlaç Sektöründe Tüketicinin Sağlık Güvenliğinin Korunması Açısından Lojistik Faaliyetler ve Bir Uygulama" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS EMİNE GÜMÜŞDAŞ Türkiye'de Savunma Sanayii ve Savunma Harcamalarının Ekonomideki Yeri İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS SEVİM KÜÇÜK Kalsit Madeninin Ekonomik Önemi, Sektörün Sorunları ve Niğde İli Uygulaması YÜKSEK LİSANS RECEP KORKUT Türkiye'de Sığınmacılar ve Mülteciler YÜKSEK LİSANS FATIMANA SAĞTAŞ ÖZKUL Niğde'de Üretilen Organik ve Organik Olmayan Tarım Ürünlerinin Üretim ve Sürecindeki Farklılıkların Belirlenmesi YÜKSEK LİSANS ÇAĞLAR KÖSE Bursa İli İnegöl İlçesi'nin Tarihi ve Sosyo- Kültürel Yapısı TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SERKAN ÖZER Selahaddin Eyyubi ve Haçlılar TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HASAN GÖRAL Maverdi'nin El Ahkamus -Sultaniyye Adlı Eserinde Halk Anlayışı. YÜKSEK LİSANS ABDURRRAHMAN HARMAN Öğretmen Adaylarının Şiddete Karşı Tutumları YÜKSEK LİSANS NAZMİYE AKDAĞ İlköğretim 4. Sınıfta İngilizce Öğretiminde Drama Yönteminin Erişiye Etkisi YÜKSEK LİSANS CÜNEYT ATEŞ Şereflikoçhisar Monografisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZLEM MURAZ ÖZDEMİR Yozgat Gazetesine Göre Yılları Arasında Yozgat Vilayeti

10 TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSNİYE KONAK Vakfiyelere Göre Selçuklu Şehri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF KAYA TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS BENGÜL GELDİM Tarık BUĞRA'nın "Küçük Ağa Adlı Eserindeki İsim Cümleleri ve İsim Cümlerlerinin Türkçe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi " Yılları Arasında Yayınlanan Orta Doğu Dergisine Göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu Politikası" TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HANİFE ÖZYÜREK Selçuklular Devrinde Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası YÜKSEK LİSANS GENÇ OSMAN İLHAN Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımı. YÜKSEK LİSANS NAZİRE TÜRKEL İlköğretim II. Kademe Sosyal Alan Ders Kitaplarında Görsel Boyut-İçerik Tutarlılığı GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS MÜKERREM ÖZLEM ÖZGÜL Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerinde 12.Sınıf Batı Müziği Koro Eğitimi nın Uygulanabilirliği Hakkında Öğretmen Görüşleri. YÜKSEK LİSANS RIFAT ERDEM Öğretiminde Biyografi Kullanımı. YÜKSEK LİSANS ALİ KOCAYİĞİT İlköğretim Okullarında Etik İklimin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS EMRE YILMAZ "Okul Şarkılarının Klasik Gitar İle Eşliklendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Okul Şarkıları İçin Eşliklendirme Örnekleri" YÜKSEK LİSANS ENVER KAPAĞAN Amanjan Jakıp'ın Hayatı ve Şiirleri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS RECEP KÖSE Kamu Güvenliği Politikaları Bağlamında Organize Suç ve Bu Suçlarla Mücadele Yöntemleri YÜKSEK LİSANS ÜLKÜHAN EFE Öğretiminde Filmlerin Kullanımı YÜKSEK LİSANS ZÜMRAL ÇITAK Motivasyon ve İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS KEREM BOZDOĞAN İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okulun Öğrenme İkliminin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS ÜMİT SİVRİKAYA İlköğretimde Küresel Değerler 100 Temel Eser Üzerine Bir İnceleme GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS GUTAY YILDIRAN Bireysel Çalgı Gitar Eğitimine Yönelik Oluşturulan "Bir Eser Çalışma Modeli Önerisi" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS AYŞE ÇOBAN Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevreyi Korumaya Yönelik Politikaları: Vaka Analizleri ve konya-selçuklu Belediyesinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS TAHSİN YÜKSEL Ömer Seyfettin'in 'Binecek Şey' Hikayesi Üzerine Sentaks Çalışması YÜKSEK LİSANS GAFUR MEMİŞ Sağlık Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Hizmet Kalitesine Etkisi: Niğde Devlet Hastanesinde Bir Araştırma KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÜLKER AKKURT Bürokrasi ve Demokrasi. YÜKSEK LİSANS GÖZDE ALKAN TURAN Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi etkisi

11 YÜKSEK LİSANS SERAP ŞAHİN Çalışanlarda Psikolojik Şiddet Algılaması ve Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS SEVİLAY BORAZAN Yapılandırmacılığa Göre Türkçe Öğretimi İkinci Kademe Ders Kitaplarında Nasihatname ve Vasiyetname Türlerinden Faydalanma Yolları İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYÇA TEKELİ Türkiye'de Makroekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Riskleri Üzerine Etkilerinin Ampirik Analizi ( ) KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS İRFAN SEZER Avrupa Birliği Sürecinde Polis-Halkla İlişkiler ve Önemi YÜKSEK LİSANS ÜMMÜHAN EŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının ve Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS SANİYE AVAN Suşehri İlçesi Monografisi YÜKSEK LİSANS PINAR DEMİREL "Garanti Markası Olarak Kalite Sistemlerine Uyumun Otomotiv Sanayi İşletmelerinin Performanslarında Oluşturduğu Farklılıklar (Bursa İlinde Bir Araştırma) YÜKSEK LİSANS OYA ÇARPANALI Yerel Medyanın Seçmenlerin Siyasi Tercihlerine Etkisi : 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Niğde Örneği KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BİLAL AGDAG Şubat Askeri Müdahalesi ve Türk Siyasetine Etkileri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS EMEL GÖNEN Örgüt Kültürü ve Oyakbank, Ing Bank Örgüt Kültürü Karşılaştırması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SERKAN YURTÇU Türkiye'de Bürokrasi ve Organize Suç Örgütleri İlişkisi Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi: Demokrasinin Derinleştirilmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS ÖZLEM GÜLDEN GÖNCÜOĞLU YÜKSEK LİSANS NACİYE BURCU USLU Sınıf Dersi Demokrasinin Serüveni' Ünitesinin Öğretiminde Drama ve İşbirlikLi Öğretim Yöntemlerinin Öğrencinin Tutum ve Başarısına Etkisi Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenleri İle Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Görmekte Olan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Müziksel YÜKSEK LİSANS TAYFUN HAYKIR Mütareke Dönemi Yayın Organlarından : Zaman Gazetesi YÜKSEK LİSANS BAYRAM NİHAL Hüseyin Nihal ATSIZ'ın Ruh Adam Adlı Romanında Söz Dizimi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SAVAŞ YILMAZ Mehmet Zeki Oral'ın Hayatı ve Eserleri. TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ESRA YASSIBAŞ Niğde'de Ortodokslar YÜKSEK LİSANS SİBEL AKIN Banka Çalışanlarının Duygusal Zekalarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS SİBEL DUMAN İlköğretim Öğrencilerinin Kütüphanelerle İlgili Görüşleri YÜKSEK LİSANS AYŞE AYDOĞAN Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusu ile ilgili Kazanımlarım Öğretimine İlişkin Görüşleri YÜKSEK LİSANS EMEL BİLGİÇ İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS HACI VELİ BİŞKİN Vasiyetname-i Kehhalin (İnceleme-Metin- Dizin)

12 TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS İBRAHİM HALİL ULAŞ Selahaddin Eyyubi ve İslam Birliği Politikası YÜKSEK LİSANS HAYRULLAH ÇETİN Turizm İşletmeleri Arası İlişkilerin Örgütsel ve Hukuki Olarak Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS SİNAN KALINCI Akçakoca'nın Tarihi, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. YÜKSEK LİSANS ESRA ŞAŞMAZ Kahta Şehir Coğrafyası YÜKSEK LİSANS CİHAD ŞENTÜRK İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İkliminin Karşılaştırılması TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ZÜLEYHA ŞULE YİĞİT İlköğretim Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabındaki Metinler Üzerinde Cümle Çeşitlerinin İncelenmesi ve Cümle Çeşitlerinin Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS GAMZE DİVANOĞLU Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 'Mürebbiye' Adlı Romanında Söz Dizimi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YONUS DEMİRER Prof.Dr.Haluk Karamağaralı'nın Hayatı ve Eserleri YÜKSEK LİSANS İSMAİL HAKAN AKGÜN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma ve Hazırlama Becerisinin kazanma Düzeyleri. YÜKSEK LİSANS SABURE ÖZTÜRK Doğalgaz Sektörünün Yapım, Dağıtım ve Aşamalarında Çevre Duyarlılıkları ve Kalite Kontrol Sistemlerinin Otokontrolü YÜKSEK LİSANS RAFET KUŞCU Ortaöğretim Sosyal Alan Ders Kitaplarında Çağdaş Değerler TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS KEVSER GÖRAL Avram Galanti'nin Hayatı ve Eserleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS OĞUZ KALAFAT Afyon Milletvekilleri (1-3. Dönemler) YÜKSEK LİSANS ERHAN SÜRME Niğde Halkevi YÜKSEK LİSANS ÖZGÜL ÖZBEK Yeni Kitab, Kitab, ve Kitabcılık Dergileri Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS BELMA BARAK Yağış ve Sıcaklık Verilerine Bağlı Olarak İç Anadolu Bölgesi'ndeki Küresel Isınmanın Boyutu YÜKSEK LİSANS ERDAL BARAN Yeni Mecmua (1-45 Sayıları) Üzerinde Bir Araştırma "A Study on Yeni Mecmua (1-45 Vol.)" YÜKSEK LİSANS İSMAİL ÇAĞRI KILIÇ "1 el Kültürün İş Performansına Etkisi ve Niğde İlinde Bir Uygulama TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ALİ KARABOĞA Yeni Türkçe Öğretim Proğramına Göre Hazırlanan 6. ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Niteliği Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ELİF HİLAL NAZLIOĞLU Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MUSA ALTIN Muhasebe Eğitimimin İşletme Beklentilerini Karşılama Düzeyinin Ölçülmesi ve Değerlendirlmesi YÜKSEK LİSANS RAMAZAN TURAL Örgüt Kültürünün Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama

13 YÜKSEK LİSANS REYHAN EKİCİ "Toplam Kalite Yönetiminin Çalışanların Performansları Üzerine Etkileri ve Petlas Lastik Fabrikasında Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS FULDEN KARADAL Örgütlerde Öfke Yönetimi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS KAYHAN KARAKAYA Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini Üzerine Etkileri:Nevşehir İlindeki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ÜMMÜ ALTIN Sunulan Hizmetin Özellikleri İle Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma:Aksaray İlinde Bulunan Berber ve Kuaför Hizmetlerinden Yararlanan YÜKSEK LİSANS ARİF NİHAT SAMUR Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rekabet Üstünlüğüne Etkisi:Nevşehir İlindeki Otellerde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS PINAR DEMİRÖREN Türkiye Banka Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakatine Etkileri İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ALİ GÖKSU Küreselleşmenin Yoksulluk Boyutu: Türkiye Örneği ( ) İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS GAMZEGÜL SÜT Yerel Kalkınmada Bir Araç Olarak Organize Sanayi Bölgeleri: Sivas ve Erzincan Örneği YÜKSEK LİSANS FATMA DEĞİRMENCİ İmamoğlu İlçesi Monografisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS HALİL İBRAHİM AK Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS OYA KAYA Aile Şirketlerindeki Liderlik Biçiminin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS FULYA TUĞCU Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Motivasyon Arasındaki İlişki: Bir Anket Uygulaması YÜKSEK LİSANS ESRA ERİŞ Seçmenlerin Etik Kimlikleri ve Etik İnançları ile Siyasal Tercihleri Arasındaki İlişki:22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Niğde Örneği YÜKSEK LİSANS ÖZGÜR GÜNAL Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği YÜKSEK LİSANS ÖZGÜR KARABAĞ Yerel Seçimlerinde Yerel Basında Siyasal Reklamcılık Uygulamaları: Niğde Örneği YÜKSEK LİSANS AYDIN BERAHA Entellektüel Sermayenin Yönetim Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ÇİĞDEM ÜRÜNVEREN "Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi: " YÜKSEK LİSANS HATİCE LÜGEN YILDIRIM YETİŞEN Futbol Antrönörlerenin Saldırganlık Olaylarına Bakış Açıları :Ankara İli Örneği KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BURHANETTİN İSTANBULLU "Devlet Üniversitelerinde Kamu Görevlilerinin Görevleri Nedeniyle İşledikleri Suçlardan Dolayı Sorulturulmaları" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MURAT SABAN Uluslararası Siyasal Sistem Bağlamında Etnik Milliyetçilik Temeli Şiddet Hareketleri YÜKSEK LİSANS MURAT KEÇE İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Tarih Okur-Yazarlığı YÜKSEK LİSANS ERHAN GİRAY "Askad Muhtar-ın Ildızlar Adlı Eseri Örneğinde Özbek Türkçesindeki Geçici Birleşik Zarf-Fiiller"

14 YÜKSEK LİSANS BAHADIR KILCAN İlköğretim 6. Sınıf Öğretim Proğramında Yer Alan Değerler Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri ' Kırşehir İli Örneği ' YÜKSEK LİSANS NURGÜL TÜRK Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi (Nevşehir Örneği) YÜKSEK LİSANS FATİH SULTAN MEHMET ALABACAK Greko-Romen ve Serbest Güreşte Sakatlanma Bölgeleri ve Sebeplerinin Araştırılması (İstanbul İli Örneği) YÜKSEK LİSANS TANSEL TOKMAK Niğde İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sütün Pazara Arzı YÜKSEK LİSANS RUHAN İRİ Niğde İlinin Turizm Açısından Pazarlanması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS DİNÇER ATAMTÜRK Bilgi Edinme Hakkı ve Niğde Üniversitesi Uygulaması YÜKSEK LİSANS ESRA YAVUZ Said Ahmad'ın UFK Adlı Romanı Esasında Özbek Türkçesinde Zarf-Fiiller YÜKSEK LİSANS MEHMET İNAN Spor Örgütlerinde Örgütsel Çatışmanın Verimlilik Üzerine Etkileri GSGM Örneği İle Açıklanması YÜKSEK LİSANS FATİH DİNÇ Türkiye Basketbol 1. Lig Sporcularının Spora İlişkin Hukuki Bilgi Düzeyleri İle İlgili Bir Araştırma TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS AHMET CANER ÇATAL XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Amasya Sancağ'nda Demografik Yapı ve İskan Siyaseti KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖMERUL FARUK ALTINKAYA "Adana İli Örneğinde Gecekondulaşma Göç ve Terorizm." GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SERENAT İSTANBULLU İç Anadolu Bölgesinde Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümünde Eğitim Gören Kırsal Kökenli ve Kent Kökenli Öğrencilerin Müzik Profillerinin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS RUHİ TUNCER Sporun Bedensel Engelli Bireylerde Ruhsal Durumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. YÜKSEK LİSANS SEÇİM KOÇAK "Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi:Niğde Devlet Hastanesinde Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BERAT AKINCI Hasta Hakları birimi Uygulamasında Kozan Devlet Hastanesi Örneği YÜKSEK LİSANS CUMA YAMAN Konya İli Karapınar İlçesi'ninTarihi,Sosyal ve Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS DOĞAN KART Kayseri İli Yahyalı İlçesi'nin Ekoturizm Potansiyeli ve Çevre Sorunları YÜKSEK LİSANS ERHAN ÇEVİK İlköğretim II. Kademe Dersi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle Seviye Belirleme Sınavı sorularının Programa Uygunluğunun İncelenmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS BURCU TAŞAL Şarkı Sözleri ve Şiddet Öğesi:Aksaray İli İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma YÜKSEK LİSANS SELÇUK KARATAŞ Azerbeycan Ermenistan Cumhuriyetleri Arasında Karabağ Meselesi YÜKSEK LİSANS SERKAN KUMLU Atatürk Dönemi Sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde Meydana Gelen Darbeler TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DEMET ATAKAN Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU 'nun ''Kiralık Konak'' Adlı Eserindeki Sıfat Tamlamalarının İncelenmesi

15 KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN YILMAZ Kamu Yönetimi Açısından Basell Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SELMA ÇAMUR Birinci Mecliste Niğde Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÇETİN ADEM Orhun Dergisinin Türk Düşünce Hayatndaki Yeri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS NURHAN VARLI Türk Şiirinde Gül Kavramının İşleniş Tarzlarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS ABDULLAH KÜRŞAD AKBULUT Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Görev Yapan Teknik Direktör ve Antrenörlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumlarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS MUZAFFER ÇATAK Dündar TAŞER'in Fikir Hayatı YÜKSEK LİSANS ELİFE VURAL ÖZKİP Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi YÜKSEK LİSANS ENGİN EMEN "İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yeterlilik Alanlarına İlişkin Algıları" YÜKSEK LİSANS HASAN HAKAN TÜRKER Kuvvet Kavramına Yönelik 5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Anlamlı Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS SERHAT AKTAŞ Elit Düzeydeki Alp Disiplinli Kayakçılarda Denge Antrenmanlarının Performans Üzerine Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ABDULLAH ÖZDAĞ XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Tokatta Sosyo-Ekonomik Yapı YÜKSEK LİSANS ZEHRA TEKBIYIK Klasik Türk Şiirinde Gül-iRa' na YÜKSEK LİSANS HALDUN SEVİNÇ Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Futbol Beceri Antrenmanının Temel Motorik Özelliklere ve Antropometrik Parametrelere Etkisi YÜKSEK LİSANS ADEM ÖZBEK Servet-i Fünun Dergisi (58-59.C) Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) YÜKSEK LİSANS MEHMET KURUÖZ Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejileri İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YASEMİN BOZLAK XIX Yüzyılında Edirne Sancağı'nın Demoğrafik Yapısı ve İskan Siyaseti YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ARİF AKIN Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Yönetim Anlayışı "Yönetişim ve Çalışanların Bu Yeni Yaklaşıma Bakışı" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS EMİNE YAVAŞ Türkiye'de Sağlık Sektöründe Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Seçilmiş AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi YÜKSEK LİSANS MEHMET DERE Türkiye'de Azınlık Okulları ( ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ŞÜKRİYE DUYGU BAYRAM Hicran Künleri Roman Örneğinde Özbek Türkçesinin Kelime Grupları Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS İLKER SERİNKAYA Kurumsal Yönetişim Uygulamalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz YÜKSEK LİSANS AYŞENUR AKGÜL ŞAHİN Türkiye'deki Kadın Milletvekilleri ve Meclisteki Çalışmaları

16 YÜKSEK LİSANS MERYEM YILMAZ Yüzyıl Klasik Türk Şiirin de Değerli Taşlar KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA TİYEKLİ Sosyal Devlet İlkesi Bakımından Türkiye'de Sosyal Güvenlik Uygulaması ve Sosyal Güvenlikte Reform Arayışları Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS SEÇKİN ARSLAN Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Hastane İşletmesi Üzerine Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ABDULLAH KARATAŞ Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS SEDA SONKUR Servet-i Fünun Dergisi (C.60-61) Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) YÜKSEK LİSANS ÖZGE DEMİRAL Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET DEMİRAL Türkiyede Sıcak Para Hareketleri ve Ekonomik Krizlere Etkisi ( Dönemi ) YÜKSEK LİSANS YALÇIN DİLEKLİ Aksaray İlinde 2006 ve 2007 Yıllarında Uygulanan Comenius Projelerinin Öğrenci,Öğretmen,Okullar ve Dersler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS İLKNUR MUTLU Egzersiz Yapan Kişilerin Boş Zamanlarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kayseri İli Örneği YÜKSEK LİSANS GÖKÇEN PEKER Misis'te Geçiş Dönemi Adetleri YÜKSEK LİSANS DEVRİM ŞENEL Azerbeycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme (YIL: , SAYILAR) YÜKSEK LİSANS HALİL GÜLTEKİN Türk Futbolunda ŞİDDETİN Önlenmesine Yönelik Emniyet Uygulamalarının Yasalar Çerçevesinde İncelenmesi KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS EYÜP GÜLMEZ Türk Kamu Sektöründe Performans Değerlendirme ve Kamu Görevlilerinin Motivasyonuna Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET YÜKSEL Serbest Cumhuriyet Fırkasının Araştırılması YÜKSEK LİSANS SALİHA TUTKUN İlköğretim Ders Kitaplarının Görsel Boyut ve İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS UYGAR KURUM Düziçi'nde Halk Hekimliği TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS OĞUZ TUĞRAL Kutadgu Bilig ve Siyasetnamede Devlet Anlayışı YÜKSEK LİSANS BUKET ASLANDAĞ SOYLU İngilizce Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi YÜKSEK LİSANS BERRİN YÜCETÜRK KURTOĞLU Genel Liselerde Görevli Öğretmenlerin Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Öğrenci Algıları YÜKSEK LİSANS SALİH ÖZBEK Yaş Grubu Erkek Basketbolcularda Hazırlık Dönemi ve Üst Ekstremite Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Parametrelere ve Şut İsabetine Etkisi YÜKSEK LİSANS CEBRAİL GÖKSU Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi'nin Tarihi Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS İSMAİL BEKTAŞ Kitab-ı Cevher'ül Cevahir (İnceleme-Metin- Dizin)

17 Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÜMİT DALLI Muhasebede Harmonizasyon ve Ölçümü: Türkiye'deki Firmalar Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS EDA USLU İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Progıamının Öğretmen ve İdareci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Şırnak İli Örneği) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FATMA LEYLA BAYKOCA Kumuk Nogay Karaçay ve Karaim Türk Lehçelerinin Kazak Türkçesi ile Karşılaştırmalı Yapım Ekleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SÜHA NURAL Cumhuriyetin İlk Yıllarında Silifke YÜKSEK LİSANS NİLAY BOZKURT KOBİ lerin Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS ESRA GARİPOĞLU Stres Yönetimi ve Banka Çalışanları Üzerindeki Etkisi İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYŞE AYİŞ AKKURT Organize Sanayi Bölgelerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkısı (Niğde ve Kayseri Örneği) YÜKSEK LİSANS AHMET ARITÜRK Mersin İli Gülnar İlçesinin Tarihi ve Sosyo- Ekonomik Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS CEMİL ŞAHİNGÖZ Altunhisar İlçesinin (Niğde) Beşeri Coğrafyası YÜKSEK LİSANS GAMZE YALÇIN Çiftlik (Niğde) İlçesi Doğal ve Kültürel Coğrafya Araştırmaları ve Ekoturizm Potansiyeli YÜKSEK LİSANS NEŞE IŞIK DURNA Türk -Alman Eğitim Sistemlerinde (Bavyera Eyaleti) İlköğretim Okullarında Ders Konularının Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS TUFAN ÇAKIR İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemlerinin Kullanımı:Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tutumları Üzerine Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS MUSTAFA BÜYÜKKEKLİK Üretim Planlama Problemlerinde Doğrusal Proğramlama Modellerinin Kullanımı : Bir Üretim İşletmesinde Uygulama KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS İBRAHİM KAYADEMİR Baskı Grupları ve Baskı Grubu Olan Ziraat Odalarının Tarım Politikalarına Etkisi YÜKSEK LİSANS HASAN ÇİFTÇİ İlköğretim 6. Sınıf Proğramında Yer Alan Atatürkçülük Kazanımlarına Dair Öğretmen Görüşleri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KOÇ İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ENDER KARAGÜLLE Seyahatnamelerde Malatya YÜKSEK LİSANS TURGUT SARIKURT Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler ve Banka İç kontrol Elemanları Üzerine Yapılan Bir Araştırma Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ÜLKÜ GÖZBAŞI Mnzume-i Tasavvuf Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 55 (İnceleme- Metin-Tıpkıbasım) YÜKSEK LİSANS BEKİR TURHAN Takım Sporlarına Yönelik Teknik Antrenmanların Yaş Grubu Erkek Sporcuların Bazı Fiziki ve Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS RAMAZAN BESEN Devletin Vergi Alacağının Ortadan Kalkması ve Vergi Aflarının Mükellefler Üzerinde Etkisinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS ATİLLA KÜÇÜK Stres Yönetimi ve Hava Trafik Kontrolörlerinin Stres Yükü Üzerine Bir Araştırma

18 YÜKSEK LİSANS HAKAN UYSAL Öğrenme Stratejileri ve Yeni İlköğretim Programında Programı 4. ve 5. Sınıflarda Öğrenme Stratejisi (Aktif Öğrenme) Yozgat İli Uygulaması YÜKSEK LİSANS SERDAR AY Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MERYEM NİHAL SAVRIM Boğazlıyan Temettü Defterleri ve Değerlendirmesi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜRKAN AKÇAY XIX.Yüzyılda Pasin-i Ulya Kazasında Sosyo-Ekonomik Durum YÜKSEK LİSANS CÜNEYİT SORGUN Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları ve Adana İlinde Bir Araştırma KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS CANAN NOYAN Türkiyede AB ye Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi YÜKSEK LİSANS BABAOĞLAN AKGÜMÜŞ Niğde İli Çiftlik ilçesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS MEHMET ALPTEKİN Silifke'de Eski Türk İnançlarının İzleri Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS HAMZA ŞEKER Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( , Sayılar) YÜKSEK LİSANS BETÜL CANSEVER Bel Ağrısı Çeken Orta Yaş Bayanlarda Dört Haftalık Bel Egzersizlerinin Ağrı Durumlarına Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HİDAYET ESKİSÜRMELİ Yüzyıl Ortalarında Adana Vilayetinin Demografik Yapısı ve İskan Siyaseti Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS AHMET YETİK YMM lerin Tasdik İşlemlerinden Bir Olan İhracata KDV İadesinin Hesaplanması,Denetlenmesi,Raporlanma sı ve Bir Uygulama Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS AHMET ERDEMİR Süreç Muhasebesinin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS H.MEHMET KOCA Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Haklarının Korunması YÜKSEK LİSANS ARİF ÖZTÜRK Hayrani Ilgar Hayatı ve Eserleri YÜKSEK LİSANS RAMAZAN GÖKTEPE Kırım Savaşı Sonrası Osmanlı Basınında Kafkas ve Kırım Göçleri YÜKSEK LİSANS CİHAN KARA Erol Güngör'de Milliyetçilik YÜKSEK LİSANS NESLİHAN ODABAŞI İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Etkinliklerinin Hedeflenen Kazanımları Gerçekleştirmede Yeterlik Düzeyi ( Nevşehir İli Örneği) YÜKSEK LİSANS HİLAL URASOĞLU BULUT Ortaöğretim Öğretmenlerinde Mobbing ( Psikolojik Şiddet ) YÜKSEK LİSANS ABDURRAHİM TEKKILIÇ Fail ve Mağdur Gözüyle Kapkaç Davranış Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS MÜNEVVER SAVAŞ Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( ) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MELİHA KARAKAYA Seyahatnamelerde Nevşehir

19 YÜKSEK LİSANS MUHAMMET BAYRAKTAR Otel İşletmelerinde Kişisel Satış Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KILINÇ Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Teknik Meslek ve Meslek Lisesi ( ) YÜKSEK LİSANS NURİ KÜRŞAT KALE Banka Çalışanlarının Stresle Baş Etme Yöntemleri ve Ruh Sağlık Düzeyleri (T.C.Zirat Bankası A.Ş.Örneği) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS HAKAN YALAP Bubhizade Abdî (Abdullah) Hayatı Edebi Kişiliği ve Dîvânı ( İnceleme, Metin, İndeks) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS YASEMİN AYTEKİN İlköğretim Birinci Kademe 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İlköğretim Kurumları Türkçe Öğretiminin Amaçlarına Uygunluğunun İncelenmesi Türk Dili YÜKSEK LİSANS HALİL GÜL Peyami Safa'nın 'Mahşer' Adlı Romanında Söz Dizimi ve Cümle Tahlili Türk Dili YÜKSEK LİSANS ZEYNEP YİĞİTSÖZLÜ Nesimi Divanının Gramer Yönüyle İncelenmesi Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FİRUZE BOZKURT Yüzyıla Ait Bir Şair Mecmua'sı Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FATİH YAĞMUR Kırşehir Türküleri (Metin İnceleme) YÜKSEK LİSANS ŞAKİR YETKİN ÖZKAN Niğde İlinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması YÜKSEK LİSANS FATMA KALE Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS AHMET KORKMAZ Temettü Defterlerine Göre Sivas Danışmendli Sancağında Halkın Ekonomik Durumu KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SAVAŞ DURDU Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Türk Emniyet Teşkilatı Üzerine Etkileri YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KLAVUZ Türk Basınında Adana Ermeni Olayları YÜKSEK LİSANS SÜLEYMAN HİLMİ ŞAHİN Ulukışla (Niğde) İlçesi Doğal ve Kültürel Coğrafya Araştırmaları ve Ekoturizm Potansiyeli YÜKSEK LİSANS İBRAHİM ÇAKIR Atatürk'ün Ölümünün Türk Basınındaki Yankıları YÜKSEK LİSANS NİYAZİ KOCAKAYA Niğde Erkek Sanat Enstitüsü ve Meslek Liseleri ( ) YÜKSEK LİSANS AYŞE SAĞLAM Gaziantep Öğretmen Okulları YÜKSEK LİSANS AHMET SALTIK Bor'un Tarihi Yapıları YÜKSEK LİSANS BURHAN ÇELEBİ İlköğretim II.Kademe Öğrenci Korkuları:Akademik Başarıya Etkisi YÜKSEK LİSANS GAMZE DOĞRUER Ortaöğretim Okullarında Sınıf İçi İletişimde Rol Oynayan Öğretmen Davranışları YÜKSEK LİSANS AHMET YİĞİT Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu,Tükenmişlik ve Ruh Sağlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

20 YÜKSEK LİSANS FERİT GÜDÜL Oluşturmacı Yaklaşımda Öğretmen,Öğrenci ve Yönetici Özelliklerine Bakış YÜKSEK LİSANS IŞIK KESKİN Boşanmanın Sosyolojik-Psikolojik Nedenleri ve Boşanmanın Ortaya Çıkardığı Sonuçlar ( Niğde İli Örnegi ) YÜKSEK LİSANS BAHAR VAROL Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlilikleri (Niğde Üniversitesi Örneği) YÜKSEK LİSANS CÜNEYT AKYOL İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Şiirle Öğretim Tekniğinin Başarı ve Tutuma Etkisi YÜKSEK LİSANS H.BETÜL ALKAN İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Başetme Yöntemleri ve Okulda Şiddet YÜKSEK LİSANS MEHTAP ATLI İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Olarak Fen Bilgisi Öğretimine Hazır Olma Düzeyleri ve Buna Yönelik Hazırlanan Eğitim Proğramının Erişiye Etkisi YÜKSEK LİSANS ESİN HAZAR İngilizce Derslerinde Resimlerle Kelime Öğretiminin Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi YÜKSEK LİSANS FATİH MEHMET GÖZLER Yetiştirme Yurrdunda Kalan Çocuklarda Firar Nedenleri YÜKSEK LİSANS MURAT KURT Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Kariyer Basmakları Uygulanmasına Yükledikleri Anlamlar Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS SULTAN KAYA Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ALİ KAYMAK Abay Kuranbayın 'Kalın Elim Kazağım' Örneğinde Fiil Çekiim Ekleri YÜKSEK LİSANS SEDEF KURT Orta Yaş Sedanter Bayanlarda 8 Haftalık Step Aerobik Egzersizin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi YÜKSEK LİSANS KADİM KOYUNCU Marka ve Ambalajın Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri YÜKSEK LİSANS MAHMUT ÖZER Niğde İli Altunhisar İlçesinin Sosyo- Kültürel ve Ekonomik Yapısı YÜKSEK LİSANS ŞENER ŞENTÜRK Yeni İlköğretim Proğramlarının Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerine Göre Degerlendirilmesi ( Amasya İli Örmeği) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS İBRAHİM YILMAZ Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Önerilen Etkinliklerin Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS FUNDA ARSLAN İşletmelerde Duygusal Zorbalık ve Ankara'da Bankacılık Sektöründe Duygusal Zorbalığın Varlığına İlişkin Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS SİBEL DOĞAN Azatlı Beldesi (niğde-çiftlik) Beşeri Coğrafyası GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS FATİH UĞURLU Türkiye'de Modern Resmin Lisans Düzeyindeki Resim Atölye Derslerine Yansımaları YÜKSEK LİSANS İBRAHİM AYKUT ŞEREN Yüksek İrtifanın Bağışıklık Sistemine ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZGE PELİN KILINÇ Atatürk ün Yaşamında İzmirin Yeri YÜKSEK LİSANS TUNCAY ALTINGÖLLER Niğde İli'nin Yetiştirdiği Tarihi Şahsiyetler ( )

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

2015 AKADEMİK KATALOĞU

2015 AKADEMİK KATALOĞU 2015 AKADEMİK KATALOĞU Üst Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu Üst Birim: Spor Bilimleri Fakültesi ERÇAĞ METİNER ercagmetiner@hotmail.com Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku ceza hukuku ceza muhakemesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0061926 Özel okullar ve eğitimde kalite LC 49/.O94

Detaylı

- KONGRE KİTAPÇIĞI -

- KONGRE KİTAPÇIĞI - - KONGRE KİTAPÇIĞI - Kongre Başkanı İsmail Talha Özdoğan (İngilizce 2. Sınıf), talhaozdogan@hotmail.com Kongre Sekreteri Özge Gündoğdu (İngilizce 3. Sınıf), beyzag91@hotmail.com Onursal Kurul Prof. Dr.

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2502 ÖİK: 523 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA NİSAN 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ K Ü R E S E L R E K A B E T İ Ç İ N AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ Altın Sponsor Bronz Sponsor MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sütlüce Mh. İmrahor Caddesi, No:28 34445 Beyoğlu

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

yönetici koçluğu ve eğitim danışmanlığı

yönetici koçluğu ve eğitim danışmanlığı yönetici koçluğu ve eğitim danışmanlığı Kurumların ve insanların hedeflerine erişme ve en iyiye ulaşma süreçlerinin bir parçası olmak beni mutlu ediyor. Üst düzey yöneticilik kariyerinden sonra yönetici

Detaylı

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

03- Erdal ARLI nın muafiyeti hk. Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı nın 07.06.2006 tarih ve 183 sayılı yazısı okundu.

03- Erdal ARLI nın muafiyeti hk. Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı nın 07.06.2006 tarih ve 183 sayılı yazısı okundu. T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 01- Haldun İZCİ nin başka Üniversiteden ders alma isteği Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı