YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013"

Transkript

1 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu Farklılığın Belirlenmesi" YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN "Bir Şehrin Markalaşması ve Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS CEMAL TEKGÜNDÜZ "Birinci Millet Meclisi'nde İçel (Silifke) Milletvekilleri" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS FATMA ÇITAK "Hileli Finansal Raporlamada İç Denetçilerin Sorumluluğunun Tespitine İlişkin Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER "Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS SERDAR ÇUKUR "Ağızdan Ağıza ve Otomobil Sektörü Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS BİRSEN BABACAN ÇENGEL "Kapadokya Bölgesindeki Butik Otellerde Konaklama Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MELEK KAYHAN "Milli Mücadele ve Mehmet Akif (Ersoy)" YÜKSEK LİSANS TUFAN APIK "Ferecbâ'd Eş-Şidde'nin Budapeşte Nüshasının Dizini ve Sözlüğü" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GALİP AKTUĞ "H Tarihli Çiçekdağı Şeriy'ye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi" YÜKSEK LİSANS SİBEL POLAT Çalışanların Duygusal Zeka Düzeyleri ile İşyerlerindeki Mobbing'i Algılama Düzeyleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS FERDA KERVANCI "Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS DOĞAN BARAK "1980'den Sonra Türkiye'de Cari Açık Problemi ve Sürdürülebilirliği" YÜKSEK LİSANS AHMET DİNÇ "Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (10. Bölge Örneği)" YÜKSEK LİSANS MURAT ATAR "Ötken Künler Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Yapıları Bakımından Zarf- Fiiller YÜKSEK LİSANS GÜLŞAH YILMAZ "Kazan-Tatar Türkçesindeki Aile ve Akrabalık Konulu Atasözleri Metin-Çeviri- Sözlük" YÜKSEK LİSANS TUĞBA BAYRAKDARLAR "Özbekçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS RAGIB EMRE AKDAĞ "2008 Yılında Başlayan Küresel Krizde, Türkiye'de Uygulanan Para ve Maliye Politikalarının Ülke Ekonomisine Etkileri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SEHER BAŞARAN Nolu Rize Şer'iyye Sicil Defteri'nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi ( Arası Sayfalar) YÜKSEK LİSANS ÖZLEM ÇELMELİ "Tüketicilerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarını Tercih Nedenleri" YÜKSEK LİSANS LATİF GÜNGÖR "Mobil İletişim Hizmetlerinde Sunulan Yenilikler ve Bu Yeniliklere İlişkin Tüketici İlgisi: Niğde Örneği"

2 YÜKSEK LİSANS SEDA ÇAĞMA "Türk Otomotiv Sanayisinin Avrupa Birliğinde Bilinirliği ve Rekabet Edebilirliği: Otomotiv Yan Sanayi Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS ÖZÜM SUBAŞI "Codex Cumanicus ile Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı Bakımından Karşılaştırılması" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ÖZBEY "Kentsel Hakların Hayata Geçirilmesinde Kolluk Güçlerinin İşlevleri" YÜKSEK LİSANS REYHAN KARKINLI Unutmas Meni Bağım' Şiir Kitabı Örneğinde Usman Nasir'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme YÜKSEK LİSANS HİDAYET KURUOĞLU "Kısas-ı Kur'an (1a-84b Varaklar Arası) (İnceleme-Metin-Dizin)" YÜKSEK LİSANS İLKAY İLISU "Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MURAT KONUR "Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye Üzerine Etkileri" YÜKSEK LİSANS ZEHRA ÜÇPINAR "Sabah Gazetesi ( , İnceleme ve Seçilmiş Metinler, )" YÜKSEK LİSANS ADEM KILINÇ Kazan-Tatar Türkçesindeki Dünya, Hayat ve Tabiat Konulu Atasözleri Metin-Çeviri- Sözlük" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÇETİN ADIYAMAN "Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Politikaları" YÜKSEK LİSANS YUSUF DAĞCI "Yahyalı (Kayseri) ve Yöresi Ağızları" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÖZLEM KARAKOZAK "2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: İMKB'de İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS DERYA YILDIZ "Çalışma Yaşamında Mobbing'in (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Niğde İlinde Bir Araştırma " YÜKSEK LİSANS YAVUZ SEZER OĞUZHAN "Çalışanların Duygusal Zeka Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS VOLKAN ÇETİNER "Müşteri Sadakati Oluşturmada Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkisi ve Önemi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS HAMZA ÖZKAN Katılım Bankacılığının Klasik Bankalarla Karşılaştırılması ve Muhasebe Uygulamaları YÜKSEK LİSANS OSMAN YAZAN "Kazak Hikayeciliğinde Amanjan Jakıp'ın Hikayelerinin Yeri" YÜKSEK LİSANS ALİ ALKAN "Obez Olan ve Spor Yapan Çocukların Kardiyak Fonksiyonları ve Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS EYYÜP ENSARİ ŞAHİN "Spor Firmalarında Sermaye Yapısının Belirleyicileri" YÜKSEK LİSANS MAŞUTA AKGÖYNÜK "XVII. Yüzyıl Aşık Şiirinde Sevgili Motifi" YÜKSEK LİSANS ÖMER SOLAK "Masa Başı Çalışanlarının Masa Başı Egzersizleriyle Fizyolojik Değişimlerinin ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS ÖZKAN IŞIK Güreş Müsabakalarında Değişen Kuralların Elit Güreşçilerde Kassal Hasar Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

3 YÜKSEK LİSANS ALİ YOLCU "14-17 Yaş Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu, Güreşçi ve Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS KEMAL YALÇIN "Vergi Hatalarının Tespiti ve Düzeltme Yollarına İlişkin Bir Araştırma" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BÜNYAMİN ŞEN "2008 Finansal Krizinin Öncü Göstergeleri ve İMKB İmalat Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ER "Türkiye'de Kara Para Aklamayı Önlemede Jandarmanın Etkisinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS ARZU YILMAZ "AB Gümrük Birliğine Üyeliğin Türkiye Ekonomisine Etkileri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SELMA YAVUZ "Birinci Ziraat Kongresi, Alınan Kararlar ve Cumhuriyet Dönemi Ziraat Politikalarına Yansımaları" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜLÜSTAN KÖSE Birinci Meclis Döneminde Adana Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri. TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MUSTAFA FIRAT GÜL "Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS SEVDA ÇELİKKIRAN "Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET ŞEN "İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinde Ekonomik Hayatın Gelişim Süreçleri" YÜKSEK LİSANS ZEYNEP PITIR "Orhan Kemal'in Eserlerinde Folklorik Unsurlar" GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SERAP ÖZAY SELÇUKOĞLU "Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerinin Grafik Konularını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar" YÜKSEK LİSANS TUĞBA ÇAMLICA "Eskişehir Yurt ve Kültür Dergisi'nin Halk Bilimi Açısından Değerlendirilmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ERKAN UZUN Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ADNAN AKIN YÜKSEK LİSANS DURMUŞ KÜREKLİ YÜKSEK LİSANS NECMETTİN PARLAK "Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Türk Vergi Mevzuatında Yer Alan Değerleme Ölçülerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" "Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanabilir Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği" "Türkiye'deki Spor Teşkilatlarında Çalışan Personelin Farklı Kadro Pozisyonlarına ve Kurum Statüsüne Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Farklılıklarının Belirlenmesi" "Futbol Bahis Oyunlarına Katılan Spor Tüketicilerinin Taraftarlık Düzeylerinin Bahis Oynama Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS RECEP MADAN Örgütlerde Güven Olgusunu Yerleştirmenin Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS YILDIZ ÜNLÜLEBLEBİCİ Kobi Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye Örneği İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS BANU AYDOĞAN Bölgesel Ekonomik Kalkınmanın Yeni Pusulası: Bölgesel inavasyon Stratejileri (RIS) Mersin RIS Örneği TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YEŞİM KARDAŞ Temettuat Defterine Göre Hüseyinabad Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı YÜKSEK LİSANS AHMET TURGUT ve 7. Sınıf Ders Kitaplarında Ölçme Değerlendirme

4 TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS İLKER ALPTEKİN "Midhat Paşa'nın Niş Valiliği ( )" TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SÜHEYLA ÇELİK Ariflerin Menkıbeleri'ndeki "Kul ve Mürid Olma" İle İlgili Rivayetlerin Tahlili YÜKSEK LİSANS ZEYNEP ÜNAL "Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü: Bir Toplama-Ayırma Tesisinde Doğrusal Programlama Uygulaması" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HATİCE ŞEN "310 Nolu Şeri'yye Siciline Göre Tarsus Mahkemesinde Görülen Davalar (H ) (M )" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KOZLUDERE "Adıyaman Basınına Göre Adıyaman'ın Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Yapısı ( )" YÜKSEK LİSANS TANER EROL İşletmelerin Kuruluş Aşamalarındaki Çevre Yönetimi ve Rize Hidro Elektrik Santralleri Örneği YÜKSEK LİSANS BURCU TEYMUROĞLU " Derslerinde Öğretmenlerin Sınıf İçerisinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Kullanılabilecek Yöntemlere TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZNUR POLAT Karamanoğulları Devrinde Aksaray Şehri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BEYHAN BELLER Üretim İşletmelerinde Çevresel Maliyetlerin Hesaplanması ve Bir Vaka Çalışması" YÜKSEK LİSANS MEHMET GÖKHAN ASLAN "Kayseri İli Pınarbaşı İlçesindeki Avşar Köylerinde Türk Halk İnanışları" YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KOÇ "Osmaniye İli, Düziçi İlçesinde Sosyal- Ekonomik ve Dini Hayat" YÜKSEK LİSANS EMİNE TEMEL İstiklal Gazatesi Üzerine Bir İnceleme YÜKSEK LİSANS YUSUF SANCAK Mevlana'nın Mesnevi Adlı Eserinin Sosyal Bilgilerde Değer Kazanımındaki Rolü ( Nitel Bir Araştırma) YÜKSEK LİSANS ADEM YELOĞLU "Abdullah Kadiriy'nin 'Ötken Künler' Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Edatlar" YÜKSEK LİSANS NERMİN DOĞAN "Niğde İlinde Bulunan Farklı Statüdeki Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları ve Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Araştırılması" YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF BAL "Türkiye Spor Toto 3. Liginde Mücadele Eden Bir Futbol Takımının İç Saha ve Dış Saha Maçlarının Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SİNAN BAŞARAN Nolu Rize Şer'iyye Sicil Defteri'nin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi (1-100 arası Sayfalar) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN HİLMİ ALADAĞ " Rus-Japon Harbinin Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları " İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NACİYE AYDEMİR AB'DE YAPISAL FONLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ: SON DÖNEM KRİZİN FONLARA ETKİLERİ. YÜKSEK LİSANS EFSUN BARUT "İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Özyeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği)" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS NAZİK YALÇINKAYA "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ile Sınav Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS FATİH ÖZTÜRK Sadakat' Şiir Kitabı Örneğinde Halime Hüdayberdieva'nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

5 YÜKSEK LİSANS MUSTAFA FİRUZ BOZKURT "Türk Polis Teşkilatında Yeniden Yapılanma Süreci Kapsamında Toplum Destekli Polislik Uygulamaları, Sonuçları ve Etkileri: Niğde İlinde Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS NİLAY MUALLA KUYUMCU "Örgüt İkliminin Örgütsel Değişim Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS BERAT TOLĞA TURAÇ "Bilişim Teknolojileri Kullanımı İle Verimlilik Arasındaki İlişki: Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS RAMAZAN KOYUNCU "İlköğretim Kurumlarında Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Mesleklerine Yabancılaşmasına Etkisi Niğde Örneği" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SALTUK BUĞRA KURT İşkenceden Doğan Mali Sorumluluk Kavramı ve Kamu Görevlilerine Rücu Hakkı YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KALE Yaratıcı Drama Kursuna Katılan ve Katılmayan Okul Yöneticilerinin Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Algılarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS HATİCE ŞEBNEM KÖKSEN Refik Halit Karay'ın 'Sus Payı' İsimli Hikayesinin Cümle Bilgisi Yönünden İncelenmesi YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KÜRŞAT TÜRKAN "Aşık Kıraç Ata'nın Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme " YÜKSEK LİSANS ONUR ALBAYRAK "Futbol Hakemlerinin Meslek ve Aile Yaşantılarında Karşılaşmış Oldukları Problemler" YÜKSEK LİSANS SEVGİ ERGÜVEN Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YÜKSEK LİSANS ELİF TURHAL UÇURUM Niğde Bölgesinde Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezinin Önemine İlişkin Bir Model Önerisi. İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET VAHİT EREN "Post Otistik İktisat Çerçevesinde 2008 Global Ekonomik Krizi ve Türkiye" GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SİNAN BAHAR Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğrencilerin Görsel Sanatlar İle İlgili Görüşleri. GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS ZÜMRA ÖZDEN Okul Öncesi Eğitimde Görsel Sanatlar Etkinliklerinin Önemi. YÜKSEK LİSANS SELİM ŞAHİN Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasına Katılan Güreşçilerin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Başarıları ile İlişkisinin Araştırılması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS HANDAN ERDAL "Türkiye'de Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşması ve Kamu Yönetiminde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖZGÜL ÜNALAN "Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma Döneminde İzlenen Siyasetin Erken Cumhuriyet Dönemindeki Siyasal ve Toplumsal Yapıya Yansımaları" GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS GÜLŞAH BAŞARAN TANRIÖVER "Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının Öğrenci ve Öğretmen Açısından İşlevselliğinin İncelenmesi" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SERAP SERT Temettuat Defterine Göre Edirne Şehri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS OSMAN GÜNEY "Çevrenin Korunmasında Çevre Bilincinin Etkisi: İlköğretim Sistemimiz Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS SALİH USLU İlköğretim Okulları II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersinin Milli Bilincin Oluşmasındaki Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF CİHAN "Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa ve Tanınırlığı"

6 YÜKSEK LİSANS AYŞE SOYLU "İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Otorite Algıları Üzerine Bir İnceleme" YÜKSEK LİSANS AYŞENUR FERVEREN "Sanal Mağazacılıkta Fiyatlandırma Stratejileri: Niğde İlinde Bir Uygulama" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SAMİ DEMİRAY "3.Dönem Niğde Milletvekilleri" TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS CANER YÜCEL Temettuat Defterine Göre Kastamonu Şehri TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS FATMA İNCE Nureddin Mahmut Zengi'nin Haçlılarla Mücadelesi YÜKSEK LİSANS MEHMET KUTLAY "İşgören Kişilik Özelliklerinin, İş Tatmini ve Tükenmişlik Üzerine Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS ALİ BAYRAM "Örgüt Kültürünün Kurumsal İtibara Etkisi ve Kayseri'deki Özel Hastanelerde Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ŞEKER Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılık Ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkiler ve Kayseri Eğitim Ve Araştırması Hastenesi'nde Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYŞE ERGİN Oyun Teorisi Çerçevesinde Stratejik Ticaret Politikalarının değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS HASAN BAYRAM " Öğretiminde Türk Dünyası" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TUĞBA ELLİ İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlaşılabilirlik Düzeyi YÜKSEK LİSANS FATİH KIRAN Klasik Türk Şiirine Ait Bir Mecmua-i Eş'ar YÜKSEK LİSANS ELİF KAYA İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Konusundaki Kavram Yanılgıları (Aksaray Örneği) YÜKSEK LİSANS YAVUZ TOPKAYA " Programında Yer Alan Değerlerin Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Değerlendirilmesi" YÜKSEK LİSANS YUNUS KIZIL Örgütlerde Farklılık Yönetiminin Örgüt İklimi Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ÖZLEM ÇAĞLI YILMAZ "Örgüt Etkinliğini Araştırmada Katılımcılığın Rolü ve Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Yapılmış Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS ENGİN IŞIK ABANOZ Orta Yaş Sedanter Obez Bayanlarda Plates Egzersizlerinin Etkileri YÜKSEK LİSANS OĞUZHAN ATLI Kemal Tahir'in Eserlerinde Halk Bilimi Unsurları İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS FAHRİYE İLHAN "Krizler Sürecinde Ülkemiz Ekonomisinde Banka ve Finans Kuruluşlarının Rolü" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS CİHAN ŞAHİNCİ "İlköğretim İkinci Kademede Dilbilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS RECEP KILIÇ Seçme Şiirleriyle Özbek Şair Şevket Rahman YÜKSEK LİSANS HALDUN CEYLAN Niğde Halkevi ve Akpınar Dergisinin Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi ( )

7 TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ERDEM ÖZER "Dördüncü Mecliste Niğde Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri" YÜKSEK LİSANS SELÇUK AVDEREN "İç Anadolu Bölgesindeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Türk Sağlık Turizmi İçindeki Yeri" YÜKSEK LİSANS RAMAZAN SIDAR Bilim Sanat Merkezlerinde Okuyan Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi YÜKSEK LİSANS EMİNE CAN Liselerde Kimya Öğretmenlerinin Kimya Eğitim Programını Uygulamalarıyla İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri (Kayseri İli Örneği) YÜKSEK LİSANS MEHMET HAKAN AKINCI Sınıf Tarih Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS DİCLE ÇAYAN "Yetenek Yönetiminin Çalışanların Performansı Üzerine Etkileri ve Niğde Sağlık Sektöründe Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS İSA SOYDABİRCAN Ortaöğretim 9.Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Öğrenme Beceri Düzeyleri YÜKSEK LİSANS HAMDİ KARAKÖK Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Arazi Gezisinin Öğretmen Adaylarının Başarı Düzeylerine Etkisi Ve Fiziki Coğrafya Kavramlarının Öğreniminde Karşılaşılan Sorunlar. YÜKSEK LİSANS RAMAZAN ALPER UYSAL "Fırat Nehri Üzerindeki Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarının Bölge Sıcaklık ve Yağış Değerleri Üzerine Etkileri" YÜKSEK LİSANS İDRİS YILDIRIM "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS KAZIM YAYLA "Türkiye'de Memurların Yargılanması ve 4483 Sayılı Kanun" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ZEYNEP SEMİHA ÖNER "Türkiye'de Afet Yönetimi ve Niğde Örneği" YÜKSEK LİSANS ERSAN TOLUKAN "Özel Yetenekle İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS KADİR GÖKOĞLAN Kamu İç DenetçilerindeTükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS MUZAFFER KOÇ Egzersizin Metabolik Sendrom Risk Faktörlerine Etkisi. YÜKSEK LİSANS ABDULLAH DOĞAN "Geleneksel Mahalli Çocuk Oyunları Malatya İli (Battalgazi) İlçesi Örneği" YÜKSEK LİSANS ZELAL ÖZAĞAÇHANLI Siverek İlçesinin Tarihi Sosyo-Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS ÇAĞAN YILDIRAN "Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi ( Aksaray Üniversitesi Örneği )" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MEHMET AKDENİZ Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Önemi ve Çözüm Önerileri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HALİFE NERGİZ Şer'iyye Sicillerine Göre ( ) Teke Sancağı YÜKSEK LİSANS HAYRİ ÇETİNKUŞ Niğde'nin Sosyolojik Yapısının Seçimenin Siyasal Tercihlerine Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET SERDAR ÇÖZELİ "Farklı Antrenman Modellerinin Yaş Bayan Basketbolcuların Beceri Gelişimine Etkisi"

8 YÜKSEK LİSANS MUSTAFA HİŞYAR AYGÜL "14-16 Yaş Grubu Bayan Badminton Sporcularına Uygulanan Pliometrik Antrenman Programının Motorik Özellikler Üzerine Etkisi" Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÖZLEM EGE BASEL II'nin KOBİ'ler Üzerine Etkisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS BURHAN BİLGE BAŞYAZICI Stok Yönetimi ve Stratejik Satınalma YÜKSEK LİSANS SERKAN BALCI "Ticari Bankacılıkta Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kayseri'deki Ticari Bankacılık Müşterilerinin Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS MERAL DOĞRUER Mütareke Dönemi Yayın Organlarından İfham Gazetesi YÜKSEK LİSANS MAHMUT KILINÇ Akdeniz Bölgesindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Düzeyleri YÜKSEK LİSANS MURAT SİVRİ Zaifi'nin Cem'ül-Hakayık Mesnevisi (İnceleme-Metin) KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS CEVAT DEMİR Uluslararası Polislik Hizmetleri Bağlamında TÜrk Emniyet Teşkilatı İle Europol ve İnterpol İşbirliği ve Koordinasyon Faaliyetleri YÜKSEK LİSANS NURİ MUHAMMET ÇELİK Genç Bayan Judocuların Leptin Düzeylerine Müsabaka Dönemi Antrenmanının Etkisi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜLHAN CANAN EROĞLU Prof. Dr. Mikail BAYRAM'ın Hayatı ve Eserleri. TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÜLKÜ DUMAN Anadolu Selçukluları Devrinde Amasya Şehri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS TUNCAY ÇELİK Muhasebede Hata ve Hileler İle İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ARZU ULUGAY Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Bankalardaki İç Denetim Sistemi Üzerine Etkileri Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS SENEM YAVUZASLAN Serbest Bölgelerde Karşılaşılan Muhasebe-Vergi Sorunları ve Kayseri Serbest Bölgesinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS BİLGE YURTTAŞ Mobbing'in Çalışanların Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS FILIZ BAŞARAN Baha Tevfik'in Mecmuacılığı YÜKSEK LİSANS HASAN HÜSEYİN ARISOY "İşletme Performansının ve Website Kullanımının Pazar Odaklılığa Etkisi:KOBİ'lre Yönelik Bir Uygulama" YÜKSEK LİSANS İSMAİL CAN DOĞAN "Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin ve Tercih Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NEFİSE KAYA KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MEHMET ALİ DURAK YÜKSEK LİSANS CEM KAYHAN Sonrası Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Yabancı Bankaların Oluşturabilecekleri Avantajlar ile Dezavantajlar İlköğretim Okullarında Örgütsel Çatışma ve Örgüt Performansı Üzerine Etkisi - Niğde Merkez İlköğretim Okulları Üzerine Bir Araştırma İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları ile Ders Kitapları Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS NAZLI METİN Ürgüpün Sosyo Kültürel ve Ekonomik Yapısı

9 YÜKSEK LİSANS AYLİM YILDIRAR Dersaadet Gazetesi (İnceleme-Tasnif- Metin) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS TUĞBA AKTAŞ Dönem Yozgat Milletvekilleri ve Siyasi Faailiyetleri. İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS HANDAN YETİŞEN İktisada Feminen Bir Bakış: Feminist İktisat İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS NAHİDE KÜÇÜK Yerel Ekonomik Kalkınmada Yeni Bir Açılım: Teknoparklar (Gaziantep Teknopark Örneği) İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS FİDAN ÖĞÜŞLÜ "Ekonomik Kalkınmada Bilişim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi:Adana İlinde Bir Uygulama" TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS AYFER BEYCUR Türkçe Öğretiminde Eski Türk Edebiyatı Eserlerinden Faydalanma Yolları (15-18.yy) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS LEMAN KARAHAN Türkçe Öğretiminde Eski Türk Edebiyatı Eserlerinden Faydalanma Yolları (8-15.yy) YÜKSEK LİSANS EMİN ARIKAN Basketbolda Şut Yüzdesine Etki Eden Bazı Faktörlerin İncelenmesi" YÜKSEK LİSANS ZEKİHAN HAZAR Amatör Futbol Takımında Müsabaka Dönemi Antrenmanının Performans Parametrelerine Etkisi YÜKSEK LİSANS İBRAHİM DEMİRCİ Yaş Grubu Alp Disiplini Kayakçılara Uygulanan Hazırlık Dönemi Antrenman Programının Hücresel Bağışıklık ve Hematolojik Değerlere Kronik Etkisi YÜKSEK LİSANS MUALLA AKÇADAĞ "İlaç Sektöründe Tüketicinin Sağlık Güvenliğinin Korunması Açısından Lojistik Faaliyetler ve Bir Uygulama" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS EMİNE GÜMÜŞDAŞ Türkiye'de Savunma Sanayii ve Savunma Harcamalarının Ekonomideki Yeri İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS SEVİM KÜÇÜK Kalsit Madeninin Ekonomik Önemi, Sektörün Sorunları ve Niğde İli Uygulaması YÜKSEK LİSANS RECEP KORKUT Türkiye'de Sığınmacılar ve Mülteciler YÜKSEK LİSANS FATIMANA SAĞTAŞ ÖZKUL Niğde'de Üretilen Organik ve Organik Olmayan Tarım Ürünlerinin Üretim ve Sürecindeki Farklılıkların Belirlenmesi YÜKSEK LİSANS ÇAĞLAR KÖSE Bursa İli İnegöl İlçesi'nin Tarihi ve Sosyo- Kültürel Yapısı TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SERKAN ÖZER Selahaddin Eyyubi ve Haçlılar TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HASAN GÖRAL Maverdi'nin El Ahkamus -Sultaniyye Adlı Eserinde Halk Anlayışı. YÜKSEK LİSANS ABDURRRAHMAN HARMAN Öğretmen Adaylarının Şiddete Karşı Tutumları YÜKSEK LİSANS NAZMİYE AKDAĞ İlköğretim 4. Sınıfta İngilizce Öğretiminde Drama Yönteminin Erişiye Etkisi YÜKSEK LİSANS CÜNEYT ATEŞ Şereflikoçhisar Monografisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZLEM MURAZ ÖZDEMİR Yozgat Gazetesine Göre Yılları Arasında Yozgat Vilayeti

10 TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HÜSNİYE KONAK Vakfiyelere Göre Selçuklu Şehri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS MEHMET AKİF KAYA TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS BENGÜL GELDİM Tarık BUĞRA'nın "Küçük Ağa Adlı Eserindeki İsim Cümleleri ve İsim Cümlerlerinin Türkçe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi " Yılları Arasında Yayınlanan Orta Doğu Dergisine Göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu Politikası" TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HANİFE ÖZYÜREK Selçuklular Devrinde Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası YÜKSEK LİSANS GENÇ OSMAN İLHAN Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımı. YÜKSEK LİSANS NAZİRE TÜRKEL İlköğretim II. Kademe Sosyal Alan Ders Kitaplarında Görsel Boyut-İçerik Tutarlılığı GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS MÜKERREM ÖZLEM ÖZGÜL Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerinde 12.Sınıf Batı Müziği Koro Eğitimi nın Uygulanabilirliği Hakkında Öğretmen Görüşleri. YÜKSEK LİSANS RIFAT ERDEM Öğretiminde Biyografi Kullanımı. YÜKSEK LİSANS ALİ KOCAYİĞİT İlköğretim Okullarında Etik İklimin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS EMRE YILMAZ "Okul Şarkılarının Klasik Gitar İle Eşliklendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Okul Şarkıları İçin Eşliklendirme Örnekleri" YÜKSEK LİSANS ENVER KAPAĞAN Amanjan Jakıp'ın Hayatı ve Şiirleri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS RECEP KÖSE Kamu Güvenliği Politikaları Bağlamında Organize Suç ve Bu Suçlarla Mücadele Yöntemleri YÜKSEK LİSANS ÜLKÜHAN EFE Öğretiminde Filmlerin Kullanımı YÜKSEK LİSANS ZÜMRAL ÇITAK Motivasyon ve İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS KEREM BOZDOĞAN İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okulun Öğrenme İkliminin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS ÜMİT SİVRİKAYA İlköğretimde Küresel Değerler 100 Temel Eser Üzerine Bir İnceleme GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS GUTAY YILDIRAN Bireysel Çalgı Gitar Eğitimine Yönelik Oluşturulan "Bir Eser Çalışma Modeli Önerisi" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS AYŞE ÇOBAN Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevreyi Korumaya Yönelik Politikaları: Vaka Analizleri ve konya-selçuklu Belediyesinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS TAHSİN YÜKSEL Ömer Seyfettin'in 'Binecek Şey' Hikayesi Üzerine Sentaks Çalışması YÜKSEK LİSANS GAFUR MEMİŞ Sağlık Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Hizmet Kalitesine Etkisi: Niğde Devlet Hastanesinde Bir Araştırma KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÜLKER AKKURT Bürokrasi ve Demokrasi. YÜKSEK LİSANS GÖZDE ALKAN TURAN Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi etkisi

11 YÜKSEK LİSANS SERAP ŞAHİN Çalışanlarda Psikolojik Şiddet Algılaması ve Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS SEVİLAY BORAZAN Yapılandırmacılığa Göre Türkçe Öğretimi İkinci Kademe Ders Kitaplarında Nasihatname ve Vasiyetname Türlerinden Faydalanma Yolları İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYÇA TEKELİ Türkiye'de Makroekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Riskleri Üzerine Etkilerinin Ampirik Analizi ( ) KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS İRFAN SEZER Avrupa Birliği Sürecinde Polis-Halkla İlişkiler ve Önemi YÜKSEK LİSANS ÜMMÜHAN EŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının ve Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS SANİYE AVAN Suşehri İlçesi Monografisi YÜKSEK LİSANS PINAR DEMİREL "Garanti Markası Olarak Kalite Sistemlerine Uyumun Otomotiv Sanayi İşletmelerinin Performanslarında Oluşturduğu Farklılıklar (Bursa İlinde Bir Araştırma) YÜKSEK LİSANS OYA ÇARPANALI Yerel Medyanın Seçmenlerin Siyasi Tercihlerine Etkisi : 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Niğde Örneği KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BİLAL AGDAG Şubat Askeri Müdahalesi ve Türk Siyasetine Etkileri KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS EMEL GÖNEN Örgüt Kültürü ve Oyakbank, Ing Bank Örgüt Kültürü Karşılaştırması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SERKAN YURTÇU Türkiye'de Bürokrasi ve Organize Suç Örgütleri İlişkisi Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi: Demokrasinin Derinleştirilmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS ÖZLEM GÜLDEN GÖNCÜOĞLU YÜKSEK LİSANS NACİYE BURCU USLU Sınıf Dersi Demokrasinin Serüveni' Ünitesinin Öğretiminde Drama ve İşbirlikLi Öğretim Yöntemlerinin Öğrencinin Tutum ve Başarısına Etkisi Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenleri İle Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Görmekte Olan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Müziksel YÜKSEK LİSANS TAYFUN HAYKIR Mütareke Dönemi Yayın Organlarından : Zaman Gazetesi YÜKSEK LİSANS BAYRAM NİHAL Hüseyin Nihal ATSIZ'ın Ruh Adam Adlı Romanında Söz Dizimi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SAVAŞ YILMAZ Mehmet Zeki Oral'ın Hayatı ve Eserleri. TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ESRA YASSIBAŞ Niğde'de Ortodokslar YÜKSEK LİSANS SİBEL AKIN Banka Çalışanlarının Duygusal Zekalarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS SİBEL DUMAN İlköğretim Öğrencilerinin Kütüphanelerle İlgili Görüşleri YÜKSEK LİSANS AYŞE AYDOĞAN Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusu ile ilgili Kazanımlarım Öğretimine İlişkin Görüşleri YÜKSEK LİSANS EMEL BİLGİÇ İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS HACI VELİ BİŞKİN Vasiyetname-i Kehhalin (İnceleme-Metin- Dizin)

12 TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS İBRAHİM HALİL ULAŞ Selahaddin Eyyubi ve İslam Birliği Politikası YÜKSEK LİSANS HAYRULLAH ÇETİN Turizm İşletmeleri Arası İlişkilerin Örgütsel ve Hukuki Olarak Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS SİNAN KALINCI Akçakoca'nın Tarihi, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. YÜKSEK LİSANS ESRA ŞAŞMAZ Kahta Şehir Coğrafyası YÜKSEK LİSANS CİHAD ŞENTÜRK İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İkliminin Karşılaştırılması TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ZÜLEYHA ŞULE YİĞİT İlköğretim Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabındaki Metinler Üzerinde Cümle Çeşitlerinin İncelenmesi ve Cümle Çeşitlerinin Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS GAMZE DİVANOĞLU Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 'Mürebbiye' Adlı Romanında Söz Dizimi TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YONUS DEMİRER Prof.Dr.Haluk Karamağaralı'nın Hayatı ve Eserleri YÜKSEK LİSANS İSMAİL HAKAN AKGÜN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma ve Hazırlama Becerisinin kazanma Düzeyleri. YÜKSEK LİSANS SABURE ÖZTÜRK Doğalgaz Sektörünün Yapım, Dağıtım ve Aşamalarında Çevre Duyarlılıkları ve Kalite Kontrol Sistemlerinin Otokontrolü YÜKSEK LİSANS RAFET KUŞCU Ortaöğretim Sosyal Alan Ders Kitaplarında Çağdaş Değerler TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS KEVSER GÖRAL Avram Galanti'nin Hayatı ve Eserleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS OĞUZ KALAFAT Afyon Milletvekilleri (1-3. Dönemler) YÜKSEK LİSANS ERHAN SÜRME Niğde Halkevi YÜKSEK LİSANS ÖZGÜL ÖZBEK Yeni Kitab, Kitab, ve Kitabcılık Dergileri Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS BELMA BARAK Yağış ve Sıcaklık Verilerine Bağlı Olarak İç Anadolu Bölgesi'ndeki Küresel Isınmanın Boyutu YÜKSEK LİSANS ERDAL BARAN Yeni Mecmua (1-45 Sayıları) Üzerinde Bir Araştırma "A Study on Yeni Mecmua (1-45 Vol.)" YÜKSEK LİSANS İSMAİL ÇAĞRI KILIÇ "1 el Kültürün İş Performansına Etkisi ve Niğde İlinde Bir Uygulama TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ALİ KARABOĞA Yeni Türkçe Öğretim Proğramına Göre Hazırlanan 6. ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Niteliği Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ELİF HİLAL NAZLIOĞLU Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS MUSA ALTIN Muhasebe Eğitimimin İşletme Beklentilerini Karşılama Düzeyinin Ölçülmesi ve Değerlendirlmesi YÜKSEK LİSANS RAMAZAN TURAL Örgüt Kültürünün Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama

13 YÜKSEK LİSANS REYHAN EKİCİ "Toplam Kalite Yönetiminin Çalışanların Performansları Üzerine Etkileri ve Petlas Lastik Fabrikasında Bir Araştırma" YÜKSEK LİSANS FULDEN KARADAL Örgütlerde Öfke Yönetimi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS KAYHAN KARAKAYA Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini Üzerine Etkileri:Nevşehir İlindeki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ÜMMÜ ALTIN Sunulan Hizmetin Özellikleri İle Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma:Aksaray İlinde Bulunan Berber ve Kuaför Hizmetlerinden Yararlanan YÜKSEK LİSANS ARİF NİHAT SAMUR Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rekabet Üstünlüğüne Etkisi:Nevşehir İlindeki Otellerde Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS PINAR DEMİRÖREN Türkiye Banka Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakatine Etkileri İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ALİ GÖKSU Küreselleşmenin Yoksulluk Boyutu: Türkiye Örneği ( ) İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS GAMZEGÜL SÜT Yerel Kalkınmada Bir Araç Olarak Organize Sanayi Bölgeleri: Sivas ve Erzincan Örneği YÜKSEK LİSANS FATMA DEĞİRMENCİ İmamoğlu İlçesi Monografisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS HALİL İBRAHİM AK Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS OYA KAYA Aile Şirketlerindeki Liderlik Biçiminin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS FULYA TUĞCU Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Motivasyon Arasındaki İlişki: Bir Anket Uygulaması YÜKSEK LİSANS ESRA ERİŞ Seçmenlerin Etik Kimlikleri ve Etik İnançları ile Siyasal Tercihleri Arasındaki İlişki:22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Niğde Örneği YÜKSEK LİSANS ÖZGÜR GÜNAL Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği YÜKSEK LİSANS ÖZGÜR KARABAĞ Yerel Seçimlerinde Yerel Basında Siyasal Reklamcılık Uygulamaları: Niğde Örneği YÜKSEK LİSANS AYDIN BERAHA Entellektüel Sermayenin Yönetim Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ÇİĞDEM ÜRÜNVEREN "Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi: " YÜKSEK LİSANS HATİCE LÜGEN YILDIRIM YETİŞEN Futbol Antrönörlerenin Saldırganlık Olaylarına Bakış Açıları :Ankara İli Örneği KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BURHANETTİN İSTANBULLU "Devlet Üniversitelerinde Kamu Görevlilerinin Görevleri Nedeniyle İşledikleri Suçlardan Dolayı Sorulturulmaları" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MURAT SABAN Uluslararası Siyasal Sistem Bağlamında Etnik Milliyetçilik Temeli Şiddet Hareketleri YÜKSEK LİSANS MURAT KEÇE İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Tarih Okur-Yazarlığı YÜKSEK LİSANS ERHAN GİRAY "Askad Muhtar-ın Ildızlar Adlı Eseri Örneğinde Özbek Türkçesindeki Geçici Birleşik Zarf-Fiiller"

14 YÜKSEK LİSANS BAHADIR KILCAN İlköğretim 6. Sınıf Öğretim Proğramında Yer Alan Değerler Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri ' Kırşehir İli Örneği ' YÜKSEK LİSANS NURGÜL TÜRK Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi (Nevşehir Örneği) YÜKSEK LİSANS FATİH SULTAN MEHMET ALABACAK Greko-Romen ve Serbest Güreşte Sakatlanma Bölgeleri ve Sebeplerinin Araştırılması (İstanbul İli Örneği) YÜKSEK LİSANS TANSEL TOKMAK Niğde İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sütün Pazara Arzı YÜKSEK LİSANS RUHAN İRİ Niğde İlinin Turizm Açısından Pazarlanması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS DİNÇER ATAMTÜRK Bilgi Edinme Hakkı ve Niğde Üniversitesi Uygulaması YÜKSEK LİSANS ESRA YAVUZ Said Ahmad'ın UFK Adlı Romanı Esasında Özbek Türkçesinde Zarf-Fiiller YÜKSEK LİSANS MEHMET İNAN Spor Örgütlerinde Örgütsel Çatışmanın Verimlilik Üzerine Etkileri GSGM Örneği İle Açıklanması YÜKSEK LİSANS FATİH DİNÇ Türkiye Basketbol 1. Lig Sporcularının Spora İlişkin Hukuki Bilgi Düzeyleri İle İlgili Bir Araştırma TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS AHMET CANER ÇATAL XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Amasya Sancağ'nda Demografik Yapı ve İskan Siyaseti KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖMERUL FARUK ALTINKAYA "Adana İli Örneğinde Gecekondulaşma Göç ve Terorizm." GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS SERENAT İSTANBULLU İç Anadolu Bölgesinde Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümünde Eğitim Gören Kırsal Kökenli ve Kent Kökenli Öğrencilerin Müzik Profillerinin Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS RUHİ TUNCER Sporun Bedensel Engelli Bireylerde Ruhsal Durumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. YÜKSEK LİSANS SEÇİM KOÇAK "Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi:Niğde Devlet Hastanesinde Bir Araştırma" KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BERAT AKINCI Hasta Hakları birimi Uygulamasında Kozan Devlet Hastanesi Örneği YÜKSEK LİSANS CUMA YAMAN Konya İli Karapınar İlçesi'ninTarihi,Sosyal ve Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS DOĞAN KART Kayseri İli Yahyalı İlçesi'nin Ekoturizm Potansiyeli ve Çevre Sorunları YÜKSEK LİSANS ERHAN ÇEVİK İlköğretim II. Kademe Dersi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle Seviye Belirleme Sınavı sorularının Programa Uygunluğunun İncelenmesi GÜZEL SANATLAR Müzik Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS BURCU TAŞAL Şarkı Sözleri ve Şiddet Öğesi:Aksaray İli İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma YÜKSEK LİSANS SELÇUK KARATAŞ Azerbeycan Ermenistan Cumhuriyetleri Arasında Karabağ Meselesi YÜKSEK LİSANS SERKAN KUMLU Atatürk Dönemi Sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde Meydana Gelen Darbeler TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DEMET ATAKAN Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU 'nun ''Kiralık Konak'' Adlı Eserindeki Sıfat Tamlamalarının İncelenmesi

15 KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN YILMAZ Kamu Yönetimi Açısından Basell Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SELMA ÇAMUR Birinci Mecliste Niğde Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÇETİN ADEM Orhun Dergisinin Türk Düşünce Hayatndaki Yeri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS NURHAN VARLI Türk Şiirinde Gül Kavramının İşleniş Tarzlarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS ABDULLAH KÜRŞAD AKBULUT Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Görev Yapan Teknik Direktör ve Antrenörlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumlarının İncelenmesi YÜKSEK LİSANS MUZAFFER ÇATAK Dündar TAŞER'in Fikir Hayatı YÜKSEK LİSANS ELİFE VURAL ÖZKİP Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi YÜKSEK LİSANS ENGİN EMEN "İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yeterlilik Alanlarına İlişkin Algıları" YÜKSEK LİSANS HASAN HAKAN TÜRKER Kuvvet Kavramına Yönelik 5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Anlamlı Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS SERHAT AKTAŞ Elit Düzeydeki Alp Disiplinli Kayakçılarda Denge Antrenmanlarının Performans Üzerine Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ABDULLAH ÖZDAĞ XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Tokatta Sosyo-Ekonomik Yapı YÜKSEK LİSANS ZEHRA TEKBIYIK Klasik Türk Şiirinde Gül-iRa' na YÜKSEK LİSANS HALDUN SEVİNÇ Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Futbol Beceri Antrenmanının Temel Motorik Özelliklere ve Antropometrik Parametrelere Etkisi YÜKSEK LİSANS ADEM ÖZBEK Servet-i Fünun Dergisi (58-59.C) Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) YÜKSEK LİSANS MEHMET KURUÖZ Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejileri İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS YASEMİN BOZLAK XIX Yüzyılında Edirne Sancağı'nın Demoğrafik Yapısı ve İskan Siyaseti YÜKSEK LİSANS MUSTAFA ARİF AKIN Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Yönetim Anlayışı "Yönetişim ve Çalışanların Bu Yeni Yaklaşıma Bakışı" İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS EMİNE YAVAŞ Türkiye'de Sağlık Sektöründe Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Seçilmiş AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi YÜKSEK LİSANS MEHMET DERE Türkiye'de Azınlık Okulları ( ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ŞÜKRİYE DUYGU BAYRAM Hicran Künleri Roman Örneğinde Özbek Türkçesinin Kelime Grupları Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS İLKER SERİNKAYA Kurumsal Yönetişim Uygulamalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz YÜKSEK LİSANS AYŞENUR AKGÜL ŞAHİN Türkiye'deki Kadın Milletvekilleri ve Meclisteki Çalışmaları

16 YÜKSEK LİSANS MERYEM YILMAZ Yüzyıl Klasik Türk Şiirin de Değerli Taşlar KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA TİYEKLİ Sosyal Devlet İlkesi Bakımından Türkiye'de Sosyal Güvenlik Uygulaması ve Sosyal Güvenlikte Reform Arayışları Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS SEÇKİN ARSLAN Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Hastane İşletmesi Üzerine Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS ABDULLAH KARATAŞ Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS SEDA SONKUR Servet-i Fünun Dergisi (C.60-61) Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) YÜKSEK LİSANS ÖZGE DEMİRAL Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Uygulama İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MEHMET DEMİRAL Türkiyede Sıcak Para Hareketleri ve Ekonomik Krizlere Etkisi ( Dönemi ) YÜKSEK LİSANS YALÇIN DİLEKLİ Aksaray İlinde 2006 ve 2007 Yıllarında Uygulanan Comenius Projelerinin Öğrenci,Öğretmen,Okullar ve Dersler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi YÜKSEK LİSANS İLKNUR MUTLU Egzersiz Yapan Kişilerin Boş Zamanlarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kayseri İli Örneği YÜKSEK LİSANS GÖKÇEN PEKER Misis'te Geçiş Dönemi Adetleri YÜKSEK LİSANS DEVRİM ŞENEL Azerbeycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme (YIL: , SAYILAR) YÜKSEK LİSANS HALİL GÜLTEKİN Türk Futbolunda ŞİDDETİN Önlenmesine Yönelik Emniyet Uygulamalarının Yasalar Çerçevesinde İncelenmesi KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS EYÜP GÜLMEZ Türk Kamu Sektöründe Performans Değerlendirme ve Kamu Görevlilerinin Motivasyonuna Etkisi YÜKSEK LİSANS MEHMET YÜKSEL Serbest Cumhuriyet Fırkasının Araştırılması YÜKSEK LİSANS SALİHA TUTKUN İlköğretim Ders Kitaplarının Görsel Boyut ve İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS UYGAR KURUM Düziçi'nde Halk Hekimliği TARİH Ortaçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS OĞUZ TUĞRAL Kutadgu Bilig ve Siyasetnamede Devlet Anlayışı YÜKSEK LİSANS BUKET ASLANDAĞ SOYLU İngilizce Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi YÜKSEK LİSANS BERRİN YÜCETÜRK KURTOĞLU Genel Liselerde Görevli Öğretmenlerin Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Öğrenci Algıları YÜKSEK LİSANS SALİH ÖZBEK Yaş Grubu Erkek Basketbolcularda Hazırlık Dönemi ve Üst Ekstremite Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Parametrelere ve Şut İsabetine Etkisi YÜKSEK LİSANS CEBRAİL GÖKSU Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi'nin Tarihi Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS İSMAİL BEKTAŞ Kitab-ı Cevher'ül Cevahir (İnceleme-Metin- Dizin)

17 Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS ÜMİT DALLI Muhasebede Harmonizasyon ve Ölçümü: Türkiye'deki Firmalar Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS EDA USLU İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Progıamının Öğretmen ve İdareci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Şırnak İli Örneği) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FATMA LEYLA BAYKOCA Kumuk Nogay Karaçay ve Karaim Türk Lehçelerinin Kazak Türkçesi ile Karşılaştırmalı Yapım Ekleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS SÜHA NURAL Cumhuriyetin İlk Yıllarında Silifke YÜKSEK LİSANS NİLAY BOZKURT KOBİ lerin Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS ESRA GARİPOĞLU Stres Yönetimi ve Banka Çalışanları Üzerindeki Etkisi İKTİSAT İKTİSAT YÜKSEK LİSANS AYŞE AYİŞ AKKURT Organize Sanayi Bölgelerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkısı (Niğde ve Kayseri Örneği) YÜKSEK LİSANS AHMET ARITÜRK Mersin İli Gülnar İlçesinin Tarihi ve Sosyo- Ekonomik Kültürel Yapısı YÜKSEK LİSANS CEMİL ŞAHİNGÖZ Altunhisar İlçesinin (Niğde) Beşeri Coğrafyası YÜKSEK LİSANS GAMZE YALÇIN Çiftlik (Niğde) İlçesi Doğal ve Kültürel Coğrafya Araştırmaları ve Ekoturizm Potansiyeli YÜKSEK LİSANS NEŞE IŞIK DURNA Türk -Alman Eğitim Sistemlerinde (Bavyera Eyaleti) İlköğretim Okullarında Ders Konularının Karşılaştırılması YÜKSEK LİSANS TUFAN ÇAKIR İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemlerinin Kullanımı:Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tutumları Üzerine Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS MUSTAFA BÜYÜKKEKLİK Üretim Planlama Problemlerinde Doğrusal Proğramlama Modellerinin Kullanımı : Bir Üretim İşletmesinde Uygulama KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS İBRAHİM KAYADEMİR Baskı Grupları ve Baskı Grubu Olan Ziraat Odalarının Tarım Politikalarına Etkisi YÜKSEK LİSANS HASAN ÇİFTÇİ İlköğretim 6. Sınıf Proğramında Yer Alan Atatürkçülük Kazanımlarına Dair Öğretmen Görüşleri TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KOÇ İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ENDER KARAGÜLLE Seyahatnamelerde Malatya YÜKSEK LİSANS TURGUT SARIKURT Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler ve Banka İç kontrol Elemanları Üzerine Yapılan Bir Araştırma Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ÜLKÜ GÖZBAŞI Mnzume-i Tasavvuf Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 55 (İnceleme- Metin-Tıpkıbasım) YÜKSEK LİSANS BEKİR TURHAN Takım Sporlarına Yönelik Teknik Antrenmanların Yaş Grubu Erkek Sporcuların Bazı Fiziki ve Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS RAMAZAN BESEN Devletin Vergi Alacağının Ortadan Kalkması ve Vergi Aflarının Mükellefler Üzerinde Etkisinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS ATİLLA KÜÇÜK Stres Yönetimi ve Hava Trafik Kontrolörlerinin Stres Yükü Üzerine Bir Araştırma

18 YÜKSEK LİSANS HAKAN UYSAL Öğrenme Stratejileri ve Yeni İlköğretim Programında Programı 4. ve 5. Sınıflarda Öğrenme Stratejisi (Aktif Öğrenme) Yozgat İli Uygulaması YÜKSEK LİSANS SERDAR AY Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MERYEM NİHAL SAVRIM Boğazlıyan Temettü Defterleri ve Değerlendirmesi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS GÜRKAN AKÇAY XIX.Yüzyılda Pasin-i Ulya Kazasında Sosyo-Ekonomik Durum YÜKSEK LİSANS CÜNEYİT SORGUN Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları ve Adana İlinde Bir Araştırma KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS CANAN NOYAN Türkiyede AB ye Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi YÜKSEK LİSANS BABAOĞLAN AKGÜMÜŞ Niğde İli Çiftlik ilçesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS MEHMET ALPTEKİN Silifke'de Eski Türk İnançlarının İzleri Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS HAMZA ŞEKER Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( , Sayılar) YÜKSEK LİSANS BETÜL CANSEVER Bel Ağrısı Çeken Orta Yaş Bayanlarda Dört Haftalık Bel Egzersizlerinin Ağrı Durumlarına Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS HİDAYET ESKİSÜRMELİ Yüzyıl Ortalarında Adana Vilayetinin Demografik Yapısı ve İskan Siyaseti Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS AHMET YETİK YMM lerin Tasdik İşlemlerinden Bir Olan İhracata KDV İadesinin Hesaplanması,Denetlenmesi,Raporlanma sı ve Bir Uygulama Muhasebe Finansman YÜKSEK LİSANS AHMET ERDEMİR Süreç Muhasebesinin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS H.MEHMET KOCA Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Haklarının Korunması YÜKSEK LİSANS ARİF ÖZTÜRK Hayrani Ilgar Hayatı ve Eserleri YÜKSEK LİSANS RAMAZAN GÖKTEPE Kırım Savaşı Sonrası Osmanlı Basınında Kafkas ve Kırım Göçleri YÜKSEK LİSANS CİHAN KARA Erol Güngör'de Milliyetçilik YÜKSEK LİSANS NESLİHAN ODABAŞI İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Etkinliklerinin Hedeflenen Kazanımları Gerçekleştirmede Yeterlik Düzeyi ( Nevşehir İli Örneği) YÜKSEK LİSANS HİLAL URASOĞLU BULUT Ortaöğretim Öğretmenlerinde Mobbing ( Psikolojik Şiddet ) YÜKSEK LİSANS ABDURRAHİM TEKKILIÇ Fail ve Mağdur Gözüyle Kapkaç Davranış Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS MÜNEVVER SAVAŞ Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( ) TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS MELİHA KARAKAYA Seyahatnamelerde Nevşehir

19 YÜKSEK LİSANS MUHAMMET BAYRAKTAR Otel İşletmelerinde Kişisel Satış Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma YÜKSEK LİSANS MUSTAFA KILINÇ Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Teknik Meslek ve Meslek Lisesi ( ) YÜKSEK LİSANS NURİ KÜRŞAT KALE Banka Çalışanlarının Stresle Baş Etme Yöntemleri ve Ruh Sağlık Düzeyleri (T.C.Zirat Bankası A.Ş.Örneği) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS HAKAN YALAP Bubhizade Abdî (Abdullah) Hayatı Edebi Kişiliği ve Dîvânı ( İnceleme, Metin, İndeks) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS YASEMİN AYTEKİN İlköğretim Birinci Kademe 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İlköğretim Kurumları Türkçe Öğretiminin Amaçlarına Uygunluğunun İncelenmesi Türk Dili YÜKSEK LİSANS HALİL GÜL Peyami Safa'nın 'Mahşer' Adlı Romanında Söz Dizimi ve Cümle Tahlili Türk Dili YÜKSEK LİSANS ZEYNEP YİĞİTSÖZLÜ Nesimi Divanının Gramer Yönüyle İncelenmesi Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FİRUZE BOZKURT Yüzyıla Ait Bir Şair Mecmua'sı Türk Halk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS FATİH YAĞMUR Kırşehir Türküleri (Metin İnceleme) YÜKSEK LİSANS ŞAKİR YETKİN ÖZKAN Niğde İlinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması YÜKSEK LİSANS FATMA KALE Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS AHMET KORKMAZ Temettü Defterlerine Göre Sivas Danışmendli Sancağında Halkın Ekonomik Durumu KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS SAVAŞ DURDU Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Türk Emniyet Teşkilatı Üzerine Etkileri YÜKSEK LİSANS HÜSEYİN KLAVUZ Türk Basınında Adana Ermeni Olayları YÜKSEK LİSANS SÜLEYMAN HİLMİ ŞAHİN Ulukışla (Niğde) İlçesi Doğal ve Kültürel Coğrafya Araştırmaları ve Ekoturizm Potansiyeli YÜKSEK LİSANS İBRAHİM ÇAKIR Atatürk'ün Ölümünün Türk Basınındaki Yankıları YÜKSEK LİSANS NİYAZİ KOCAKAYA Niğde Erkek Sanat Enstitüsü ve Meslek Liseleri ( ) YÜKSEK LİSANS AYŞE SAĞLAM Gaziantep Öğretmen Okulları YÜKSEK LİSANS AHMET SALTIK Bor'un Tarihi Yapıları YÜKSEK LİSANS BURHAN ÇELEBİ İlköğretim II.Kademe Öğrenci Korkuları:Akademik Başarıya Etkisi YÜKSEK LİSANS GAMZE DOĞRUER Ortaöğretim Okullarında Sınıf İçi İletişimde Rol Oynayan Öğretmen Davranışları YÜKSEK LİSANS AHMET YİĞİT Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu,Tükenmişlik ve Ruh Sağlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

20 YÜKSEK LİSANS FERİT GÜDÜL Oluşturmacı Yaklaşımda Öğretmen,Öğrenci ve Yönetici Özelliklerine Bakış YÜKSEK LİSANS IŞIK KESKİN Boşanmanın Sosyolojik-Psikolojik Nedenleri ve Boşanmanın Ortaya Çıkardığı Sonuçlar ( Niğde İli Örnegi ) YÜKSEK LİSANS BAHAR VAROL Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlilikleri (Niğde Üniversitesi Örneği) YÜKSEK LİSANS CÜNEYT AKYOL İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Şiirle Öğretim Tekniğinin Başarı ve Tutuma Etkisi YÜKSEK LİSANS H.BETÜL ALKAN İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Başetme Yöntemleri ve Okulda Şiddet YÜKSEK LİSANS MEHTAP ATLI İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Olarak Fen Bilgisi Öğretimine Hazır Olma Düzeyleri ve Buna Yönelik Hazırlanan Eğitim Proğramının Erişiye Etkisi YÜKSEK LİSANS ESİN HAZAR İngilizce Derslerinde Resimlerle Kelime Öğretiminin Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi YÜKSEK LİSANS FATİH MEHMET GÖZLER Yetiştirme Yurrdunda Kalan Çocuklarda Firar Nedenleri YÜKSEK LİSANS MURAT KURT Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Kariyer Basmakları Uygulanmasına Yükledikleri Anlamlar Eski Türk Edebiyatı YÜKSEK LİSANS SULTAN KAYA Azerbaycan Dergisi Üzerine Bir İnceleme ( ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı YÜKSEK LİSANS ALİ KAYMAK Abay Kuranbayın 'Kalın Elim Kazağım' Örneğinde Fiil Çekiim Ekleri YÜKSEK LİSANS SEDEF KURT Orta Yaş Sedanter Bayanlarda 8 Haftalık Step Aerobik Egzersizin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi YÜKSEK LİSANS KADİM KOYUNCU Marka ve Ambalajın Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri YÜKSEK LİSANS MAHMUT ÖZER Niğde İli Altunhisar İlçesinin Sosyo- Kültürel ve Ekonomik Yapısı YÜKSEK LİSANS ŞENER ŞENTÜRK Yeni İlköğretim Proğramlarının Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerine Göre Degerlendirilmesi ( Amasya İli Örmeği) TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS İBRAHİM YILMAZ Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Önerilen Etkinliklerin Değerlendirilmesi YÜKSEK LİSANS FUNDA ARSLAN İşletmelerde Duygusal Zorbalık ve Ankara'da Bankacılık Sektöründe Duygusal Zorbalığın Varlığına İlişkin Bir Uygulama YÜKSEK LİSANS SİBEL DOĞAN Azatlı Beldesi (niğde-çiftlik) Beşeri Coğrafyası GÜZEL SANATLAR Resim İş Eğitimi Programı YÜKSEK LİSANS FATİH UĞURLU Türkiye'de Modern Resmin Lisans Düzeyindeki Resim Atölye Derslerine Yansımaları YÜKSEK LİSANS İBRAHİM AYKUT ŞEREN Yüksek İrtifanın Bağışıklık Sistemine ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi TARİH Yakınçağ Tarihi YÜKSEK LİSANS ÖZGE PELİN KILINÇ Atatürk ün Yaşamında İzmirin Yeri YÜKSEK LİSANS TUNCAY ALTINGÖLLER Niğde İli'nin Yetiştirdiği Tarihi Şahsiyetler ( )

ÖĞRENİM DURUMU 1 221 SEDA KÖKSALAN OSMANİYE LİSE 86,463 90 88,231 ASIL 2 507 EBRU ELİTAŞ ERZİNCAN LİSE 90,275 80 85,137 ASIL

ÖĞRENİM DURUMU 1 221 SEDA KÖKSALAN OSMANİYE LİSE 86,463 90 88,231 ASIL 2 507 EBRU ELİTAŞ ERZİNCAN LİSE 90,275 80 85,137 ASIL T.C. ADALET BAKANLIĞI ANKARA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESI ADALET KOMISYONU BAŞKANLIĞINCA 25.04.2007 GÜNLERİ MEMUR SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE YAPILAN BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMUR

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ İsim Telefon E Posta Mevlana Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK 388 225 22 58 ctcelik@nigde.edu.tr MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Mustafa SARIDEMİR 0388 225 24 85 msdemir@nigde.edu.tr

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı S.NO YAZARIN ADI SOYADI 1 Muammer MESCİ 2 Yetkin GÜLLER 3 4 İdil SAKAOĞULLARI Yunus Emre TAŞGİT 5 Buket SUBAŞI 6 Yalçın KESKİN 7 Cenk Murat KOÇOĞLU 8 Hakan TUNA 9 Mustafa IŞKIN 10 Elif DABANLI 11 Caner

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 25 Şubat 2015 Çarşamba İ : ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU KADRO ÜNVANI : ÖĞRETİM VLİSİ - 29177 1 Çağatay ALAN 78,51469 27,48 64,30 19,29 70,00 24,50

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

MEZUNIYET TARIHI ADNAN AKIN 05.01.2012 DURMUŞ KÜREKLİ 14.11.2011 NECMETTİN PARLAK 14.11.2011 RECEP MADAN 25.10.2011

MEZUNIYET TARIHI ADNAN AKIN 05.01.2012 DURMUŞ KÜREKLİ 14.11.2011 NECMETTİN PARLAK 14.11.2011 RECEP MADAN 25.10.2011 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU ADNAN AKIN 05.01.2012 "Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanabilir Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma:

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V.

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V. DUYURU YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE MAZERETLERİ KABUL EDİLEN VE AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI ÖĞRENCİLERİN KARŞILARINDA BELİRTİLEN DERSLERDEN 21-22- 23-24 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

MİLLİ KONTENJANI BAYAN LİSTESİ ATLETİZM BAYAN LİSTESİ BASKETBOL BAYAN LİSTESİ

MİLLİ KONTENJANI BAYAN LİSTESİ ATLETİZM BAYAN LİSTESİ BASKETBOL BAYAN LİSTESİ MİLLİ KONTENJANI BAYAN LİSTESİ aşama aşama ORT OYSP-SP YP SONUÇ 52183126930 ŞEBNEM EROL Normal Evet 289,9499 466,65 Yerleşmedi 100 62,037 88,6111 63,86681 189,845 ASİL ATLETİZM BAYAN LİSTESİ ORT OYSP-SP

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) YÖK İLAN TARİHİ : 23.7.2013 ANABİLİM DALI : İstatistik Teorisi YÖK DUYURU DETAY KODU : 6893 KADRO UNVANI : Araştırma Görevlisi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE KESİN KAYIT TARİHİ: 31 Ağustos-01-02 Eylül 2010 Başarılı olanların, belirtilen tarihlerde Fen Bilimleri Enstitüsüne

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

T.C. Atatürk Üniversitesi

T.C. Atatürk Üniversitesi T.C. Atatürk Üniversitesi 24.01.2011 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010-2011 Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarına 1.Yerleştirme Sonuçları Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı - Doktora

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN Sr. No BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 30.12.2013-13.01.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (9621)

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2016-2017 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI (4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002 HAYRULLAH GÜNEŞ 3 130302003 BURCU DİNDAROĞLU

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Seçmeli/ SYSÖ 70002 Projeye Dayalı Eğitim Doç. Dr. Ahmet BACANAK 3 0 3 Seçmeli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Seçmeli/ SYSÖ 70002 Projeye Dayalı Eğitim Doç. Dr. Ahmet BACANAK 3 0 3 Seçmeli SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ Zi/ Zorunlu SYSÖ 10002 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr.

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet.

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet. 19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN E SONUÇLARI BİRİMİ: DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU %30 (SINAVA GİRMEYE HAK 1 Hakan ÖZKAN Ulaştırma Hizmetleri Böl. /Marina İşletme

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2 Genel Katılım 4843 İlçe Katılım 1918 Kurum Katılım 138 11 uan Sıralı 1 22 KUBRA ISIKTEL 11 14 8 12,00 1 6-0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 7 4,25 1 10-1,50 4 9 1,75 19 5 17,75 12 4 11,00 44,75 213,627

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA RESMİ/ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM YAPACAK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 1 YENİŞEHİR 2 YENİŞEHİR 3

Detaylı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2014 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 32 kişi 2014 TM-2 315,38443 1 AYÇA FERSİYE DOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240,90215

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 19.08.2011 TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ) GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 1. ALİ EREN ADI SOYADI ALANI ALES Y.DİL PUAN

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :07/06/2017 TOPLANTI SAYISI :2017/21 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 07/06/2017 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi / SYZD 10002 Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2.

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2. SIRA ADI SOYADI YERLEŞME YILI TABAN PUANI YERLEŞME PUANI 1 Kubilay ÇATAL 2016 242,403 252,833 Ekonemetri 2 Mehmet Beyiş DİRLİK 2016 227,990 242,166 Ekonemetri 3 Meryem EKER 2016 227,990 228,219 Ekonemetri

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203220 Nezaket COŞKUN Toplam 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı