T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türkiye-AB 51. Ortaklık Konseyi Toplantısı na katılmak üzere; 27 Mayıs 2013 tarihinde Belçika ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Sayı : Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 24/5/2013 tarihli ve sayılı yazınız. Türkiye-AB 51. Ortaklık Konseyi Toplantısı na katılmak üzere, 27 Mayıs 2013 tarihinde Belçika ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 40. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Uluslararası Spor Kongresi ne katılmak üzere; 27 Mayıs 2013 tarihinde Rusya Federasyonu na gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 24/5/2013 tarihli ve sayılı yazınız. Uluslararası Spor Kongresi ne katılmak üzere, 27 Mayıs 2013 tarihinde Rusya Federasyonu na gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI nın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. YÖNETMELİK Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Dil Okulu Koordinatörü: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Koordinatörünü, b) Dil Okulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimini veren okulu, c) IELTS: International English Language Testing System Sınavını, ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, d) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini, f) Ön lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi, g) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu, h) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını, ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, i) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini, j) Yaz okulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Yaz Okulunu, k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, l) Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Esasları İngilizce yeterlik MADDE 4 (1) Eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, akademik yıl başında Dil Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir. (2) İngilizce yeterlik sınavında başarı notu en az 100 tam not üzerinden 60, eğitim dili İngilizce olan bölümlerin öğrencileri için en az 100 üzerinden 70 tir. (3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlardan dördüncü fıkrada belirtilen puanı elde edenler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler. (4) Yabancı dil eğitiminden muaf olabilmek için; a) Eğitim dili İngilizce olan bölümlerin öğrencileri için TOEFL dan; IBT-75 puana, IELTS den 6.0, YDS veya KPDS den 80, ÜDS den 80 ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puana, b) Diğer bölüm ve programlar için TOEFL dan IBT-61 puana, IELTS den 5.5, YDS veya KPDS den 60, ÜDS den 60 ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puana sahip olmak gerekir. c) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilerden, Üniversitenin eğitim dili İngilizce olan bölümlerine kayıt yaptıranlar bu durumlarını belgelemek koşulu ile zorunlu hazırlık sınıflarından muaf tutulur. ç) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini veya lisans öğretiminde verilen İngilizce dersini başarıyla tamamlamış öğrencilerden, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıranların İngilizce dersinden muaf tutulup tutulmayacaklarına Dil Okulu Koordinatörlüğü karar verir. Düzey belirleme sınavı MADDE 5 (1) Dil Okulunda öğrencilerin hangi grupta öğretim görecekleri İngilizce yeterlik sınavı sonuçları ile Dil Okulu tarafından hazırlanıp, uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılır. Eğitim-öğretim süresi MADDE 6 (1) Eğitim dili İngilizce olan bölümler ile eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıflarında eğitim-öğretimin süresi Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin süresi bir öğretim yılıdır. (2) Dil Okulunda zorunlu ve gönüllü hazırlık sınıflarının haftalık ders saati, öğrencilerin yabancı dil seviye ve bölümlerinin belirlediği dil düzeyine göre haftada 30 saattir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : (3) Dil Okulu Hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında birinci dönem başarısız olan öğrenciler, dersin bir sonraki dönemine devam edemez. (4) Dil Okulu Hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında başarısız olan öğrenciler Yaz okuluna kalırlar. Bu öğrenciler bir yıl içinde YDS veya Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlarda 4 üncü maddede belirtilen puanı aldıkları takdirde dersten başarılı sayılırlar. (5) Yaz okulunda başarısız olan veya Yaz okuluna katılmayan öğrenciler, kaldıkları dersi bir sonraki öğretim yılında tekrar ederler. Derslere devam zorunluluğu MADDE 7 (1) Dil Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine Hazırlık sınıflarında %85 den, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında %75'den az olmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. (2) Yönetim Kurulunca belirlenen devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. Başarı ve değerlendirme MADDE 8 (1) Öğrencilerin başarı durumları yılsonu notu ile belirlenir. Yılsonu sınavı dışında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların oranları Dil Okulu Koordinatörlüğünce belirlenir. (2) Yıl sonunda ve/veya Yaz okulu sonunda verilen sınavda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında verilecek yeterlik sınavını Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte alabilirler. (3) Yılsonu sınavında başarı notu en az 100 üzerinden 60, eğitim dili İngilizce olan bölümler ve lisansüstü programları için 100 üzerinden 70 tir. Yılsonu notuna göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. İzinli sayılma ve mazeret izni MADDE 9 (1) Dil Okulu öğrencilerinden bir yıllık izin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir. (2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen İngilizce yeterlik sınavını yeni öğrencilerle birlikte alabilirler. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Dil Okuluna devam hakları saklıdır. İsteğe bağlı hazırlık programı MADDE 10 (1) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans, lisans ve lisansüstü bölüm ve programların öğrencileri, istekleri halinde ilk yıl Dil Okulunun hazırlık programına devam edebilir. Gerekli koşulları yerine getirdikleri ve başarılı oldukları takdirde bu öğrencilere yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir. Dil okulu koordinatörlüğü MADDE 11 (1) Dil Okulu Koordinatörlüğü Dil Okulunda fiilen eğitim-öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Birimin başkanı Dil Okulu Koordinatörüdür. Koordinatörlük; hazırlık, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaz okulu eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve öneriler getirir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 12 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 TEBLİĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2013/24 İşyeri : B.G. Seyhan İnş. Taah. Eksp. Öz. Güv. ve Tem. Hiz. Sağ. Bil. Kon. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Belediye Başkanlığı Kızıltepe/MARDİN Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası İnceleme : B.G. Seyhan İnş. Taah. Eksp. Öz. Güv. ve Tem. Hiz. Sağ. Bil. Kon. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin, Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde hizmet alımı yolu ile el işi, bilgisayar, okuma-yazma, beceri ve mesleki kursların planlanması, etüt programları, ingilizce, resim, heykelcilik, folklör, spor, saz, gitar, ritim ve keman çalışmaları ile ilgili kursların düzenlenmesi, tiyatro, halk oyunları, müzik dinletileri, film gösterileri, fotoğraf sergileri ve benzeri sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü, yapılan bu işlerin asıl iş olan belediye hizmetlerine ait işlerden olması nedeniyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: B.G. Seyhan İnş. Taah. Eksp. Öz. Güv. ve Tem. Hiz. Sağ. Bil. Kon. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2013/25 İşyeri : Burak Enerji Güv. Gıda Akaryakıt İnş. Med. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. Belediye Başkanlığı Kızıltepe/MARDİN Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası İnceleme : Burak Enerji Güv. Gıda Akaryakıt İnş. Med. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin, Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde hizmet alımı yolu ile su abonelerinin sayaç endeksinin okunması, ihbarname dağıtılması, su açma ve kesme işlerinin yürütüldüğü, yapılan işlerin asıl iş olan belediye hizmetlerine ait işlerden olması nedeniyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Burak Enerji Güv. Gıda Akaryakıt İnş. Med. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No. : 2013/26 İşyeri : Asmin Gıda Nakliye İnşaat Sosyal Hizmetler Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belediye Başkanlığı Kızıltepe/MARDİN Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası İnceleme : Asmin Gıda Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin, Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde hizmet alımı yolu içme suyu şebekeleri, kanalizasyon şebekeleri ve yağmur suyu ızgaralarının temizlik, arıza, bakım ve onarılması işlerini yaptığı ve yapılan işlerin, asıl iş olan belediye hizmetlerine ait işlerden olması nedeniyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Asmin Gıda Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No. : 2013/27 İşyeri : Şenkaya Sos. Hiz. Elektrik Bilgisayar Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Belediye Başkanlığı Kızıltepe/MARDİN Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası İnceleme : Şenkaya Sos. Hiz. Elektrik Bilgisayar Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin, Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde hizmet alımı yolu ilçenin yağmur kollektörlerinin yapım ve onarım işleri ile yol yapım ve onarım işlerinde iş makinası operatörü, şoför ve usta çalıştırılması işlerini yürüttüğü, yapılan işlerin asıl iş olan belediye hizmetlerine ait işlerden olması nedeniyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Şenkaya Sos. Hiz. Elektrik Bilgisayar Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kızıltepe Belediye Başkanlığı işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden: ESAS NO : 2012/569 KARAR NO : 2013/319 Mahkememizin 02/04/2013 tarih ve 2012/569 esas 2013/319 sayılı kararı ile hırsızlık suçundan, Sayılı TCK 141/1, 53/1-2-3, CMK 231/5-8, TCK 141/1, 53/1-2-3, CMK 231/5-8, 3 - TCK 141/1, 53/1-2-3, CMK 231/5-8, 4 - TCK 141/1,53/1-2-3,CMK 231/5-8 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, dair verilen karar, Hurşit-Sahire kızı 1959 Irak Doğumlu ve Irak uyruklu AYDA KHORSHEED ve İsmail- Bedriye kızı 1953 Kerkük D.lu ve Irak uyruklu RWAYDA I ABDULLA nın mahkememiz dosyasında adresleri bulunamadığından karar tebliği yapılamamıştır Sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İlanen tebliğ olunur ESAS NO : 2012/92 KARAR NO : 2012/860 Mahkememizin 04/12/2012 tarih ve 2012/92 esas 2012/860 sayılı kararı ile hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 141/1, 168/1, 62, 53/1-2-3 CMK 231/ maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, dair verilen karar Hüseyin-Melahat kızı 1987 D.lu. sanık AYŞEGÜL AKÇAĞLAR ın yurt dışında ikamet etmesi sebebiyle yurt dışı adresine kararın tebliğ için gönderildiği ancak tebliğ işleminin yerine getirilememesi nedeniyle tebligatın bila infaz iade edildiği, Sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE DE İLANIN TEBLİĞİNE, 2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İlanen tebliğ olunur. 4115

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: ESAS NO : 2012/13966 SUÇ : Mühür Bozma SUÇ T. : 27/08/2007 SANIK : Erol Bor: Orhan, Fatma oğlu, 1984 D.lu, İvedik Caddesi No: 333 Hisar Gazi, Yahyalar Yenimahalle/Ankara adresinde oturur. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 08/07/2008 gün ve 2007/785 E. 2008/712 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 03/05/2012 gün ve 5/2011/ sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. ESAS NO : 2012/13772 SUÇ : Mühür Bozma SUÇ T. : 01/01/2010 SANIK 4060 : Sedat ESENTİMUR: Lütfi, Rahmiye oğlu, 1975 D.lu, Çırpan Mah. Merinos Sok. No: 7 Merkez/Bursa adresinde oturur. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bursa 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 01/03/2011 gün ve 2010/756 E. 2011/218 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 07/05/2012 gün ve 4/2011/ sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur ESAS NO : 2012/13301 SUÇ : Mühür Bozma SUÇ T. : 18/03/2008 SANIK : Ümit ŞENOL: İsmet, Şehriban oğlu, 1979 D.lu, ÇETİN BUCAĞI BULAK KÖYÜ NO: 7/A KANGAL/SİVAS adresinde oturur. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 02/10/2009 gün ve 2008/405 E. 2009/844 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 03/05/2012 gün ve 5/2011/ sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4292

9 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir. Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, Muhtelif cins demir çelik ve araç hurdaları, muhtelif N1 ve M1 araç hurdaları, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, dizel ve benzinli motor, paslanmaz, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, tır yer dorsesi, sondaj ve sondaj delgi makineleri, yağlı tip trafo, halat sarma makarası, çamur pompası, konteynır, bandaj teker mili, tren motoru, konveyör bant sistemleri, topraklı taban artığı teressubat nitelikli malzeme, panel sac, lastikli tank paletleri, ve dolgu lastikli tank tekerleri, kurşunlu pirinç bronz, tank palet takozları, mangan alaşımlı demir çelik, demir çelik talaşı, su tankeri, sondaj boruları, caraskal, tren bandaj tekeri, doğalgaz bağlantı parçaları, redüktör, yağ ve yakıt tankları v.b. hurdaları. İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 04 HAZİRAN MERKEZ/ANKARA 10 HAZİRAN MERKEZ/ANKARA 11 HAZİRAN MERKEZ/ANKARA 18 HAZİRAN MERKEZ/ANKARA 21 HAZİRAN KKTC/LEFKOŞE SANAYİ ODASI 25 HAZİRAN MERKEZ/ANKARA Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlükleri ile KKTC Lefkoşe Sanayi Odası Başkanlığından temin edilebilir. TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE, KKTC DE İSE EN GEÇ SAAT 11:00 E KADAR LEFKOŞE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDA; İHALE KOMİSYONUNA VERİLMİŞ OLACAKTIR. Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır. İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : ALİAĞA HUR. MD. : / KIRIKKALE HUR. MD. : SEYMEN HUR. MD. : / /1-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Çuval Özel Amaçlı (Pidelik- Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 2. İhale Salı günü saat da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır. 3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü nden temin edilebilir. 4. Nihai teklifler en geç Salı günü saat a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun İstisna Alımı Kapsamındadır sayılı Kamu İhale Kanunu nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: / KALEM MUHTELİF VAGON MALZEMESİ ALINACAKTIR TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin: a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) ( )/ c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 21 Kalem Muhtelif Vagon Malzemesi imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına günü saat: e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4379/ ,37 M 2 ALANDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİDİR Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 1 - Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde Yalova İli Atatürk Tarım İşletmesi 22 pafta, 317 ada, 2 parsel nolu m 2 lik alan ile ve 22 pafta, 317 ada 11 parsel nolu parselde kayıtlı ,37 m 2 lik taşınmazların teşkil ettiği toplam ,37 m 2 alanın bölgenin ve sahilin dokusuna uygun doğaya ve çevreye uyumlu tek katlı sökülebilir ve halkın kullanımına uygun sosyal ve kültürel mekanların yapılması ve işletilmesi amacıyla 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilme işidir. (Depremzedeler için yaptırılan konutların bulunduğu alan) 2 - İhale, Pazartesi günü saat da kapalı teklif alma usulü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 3 - Teklif mektupları en geç Pazartesi günü saat a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine verilmiş olacaktır 4 - İhale ile ilgili geçici teminat, teklif bedelinin 5 yıllık toplam tutarının % 50 sidir. 5 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

11 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinden temin edilebilir. 7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır İlan olunur. ADRES TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA Tel : Fax : / SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az ,00 TL. ile en çok ,00- TL. arasında değişen; 03/06/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2.160,00.- TL., en çok 2.484,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, Demonte Vaziyette Traktör cinsi 42 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 04/06/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (262) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 4419/1-1 MUHTELİF BORU SATIN ALINACAKTIR TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) ( )/ İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem muhtelif dikişli-dikişsiz çelik boru, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 10/06/ Saat 14: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10/06/2013 günü saat 14:00 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4420/1-1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : HİZMET SATIN ALINACAKTIR TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemize ait ısı merkezlerinin çalıştırılması işi ile ilgili ihalemiz, aşağıda belirtilen tarihte ihale dilecektir. 1. İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: Soma / MANİSA a) Telefon ve faks numarası : (236) (4 hat) Fax b) Elektronik posta adresi : 2. İhale konusu hizmetin a) Niteliği - Türü - Miktarı İ.K. No Dosya No İhale Tarihi ve Saati İşin Süresi Müessesemize ait Isı merkezlerinin 365takvim günü süresince, yazın 40, kışın 89, olmak üzere toplam 129 kişi ile çalıştırılması Hizmet alınması işi. 2013/ /969 10/06/ : gün b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale 3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa 4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir. 9. Web Sitemiz : 4444/1-1

13 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : KALEM CATERPILLAR MARKA İŞ MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 53 Kalem Caterpıllar marka iş makinesi yedek parçaları alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. İhale kayıt No : 2013/64743 İhale Dosya No : 246.GELİ/ İdarenin a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA b) Telefon ve faks numarası : (0 252) Faks: (0 252) c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği türü miktarı : 53 Kalem Caterpıllar marka iş makinesi yedek parçaları alımı (Motor, turbo ve hava kompresörü yedek parçaları) b) Teslim yeri : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Merkez Ambarı Yatağan/ Muğla c) İşin süresi : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 3-a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA b) Tarih ve saati : İhale dokümanları : - TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA - TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 D. 4 Bornova/İZMİR - TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/ MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli)TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8 - İstekliler teklif tutarının %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir 12 - Web Sitemiz: 4427/1-1

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : TON KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin a) Adresi : MİMARSİNAN MAH. TALİP KABAN BULVARI NO:27/ERZİNCAN b) Telefon - Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2. İhale Konusu Malın a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ton Kireçtaşı alımı. b) Tarihi - Saati : 07/06/2013 Cuma günü saat 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (İdari şartnamede belirtilmiştir.) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İş deneyim belgeleri: İhale konusu işe ve benzer işlerdeki deneyimini gösteren Teklif edilen bedelin %30 u oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, Diğer Belgeler: Rapor; İstekli taşın fiziksel veya kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA dan alınmış veya Kimyasal özelliklerini gösteren T.Ş.F A.Ş - Şeker Enstitüsünden veya Fabrikalarımız Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi veya Mucur ve Balast üretimi benzer iştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler 07/06/2013 Cuma günü saat 14:00'e kadar ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 10. İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 14. Bu İhale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 4203/1-1

15 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesine ait 16 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 1 - İdarenin Adresi : Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi KİLİS 2 - İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 adet işyeri yapım işi b) Yapılacağı yer : Kilis c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : TL f) Geçici teminatı : ,56.-TL 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu Cad. No: Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara b) Tarihi ve saati : 11/06/ Saat: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 4) İş Deneyim Belgesi. İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80 i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 1) Keşif bedelinin en az % 20 si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. G) Keşif bedelinin % 7 si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. J) İç Zarf. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu Cad. No: Kat 826 nolu oda Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu Cad. No: Kat 826 nolu odasında veya Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi KİLİS adreslerinde görülebilir veya TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu Cad. No: Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4364/2-2

17 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ PALETİ (PABUÇ HARİÇ) ALIMI YAPILACAKTIR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: İşin adı: Elektro Hidrolik Yükleyici Paleti (pabuç hariç) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2013/63392 Dosya No : İdarenin: a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK b) Telefon ve Faks numarası : Tel : ( 70 Hat) c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu malın: Faks : a) Niteliği, türü ve miktarı : E.H.Yükleyici Paleti (pabuç hariç) : 6 adet (3tk.) b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 150 takvim günü 3 - İhalenin: a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler en geç PERŞEMBE günü saat a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 10. İstekliler teklif edilen bedelin %3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır; İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur. 4421/1-1

19 27 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 GÜMRÜKLÜ SAHA VERİ TOPLAMA SİSTEMİ VE KAMERA İZLEME SİSTEMİ DONANIM VE YAZILIM SİSTEMİNİN, BAKIM VE DONANIM HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı Lojistik Merkezinde bulunan, Gümrüklü Saha Veri Toplama Sistemi ve kamera izleme sistemi kapsamında, bünyesinde kullanılan donanım ve yazılım sisteminin, bakım ve donanım hizmetlerinin yürütülmesi işi. 3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı nda 07/06/2013 T. Saat: da yapılacaktır. 4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İstanbul a 07/06/2013 Saat a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4384/1-1 BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : İhale konusu malın adı ve miktarı: Kuruluşumuza bağlı, Halkalı-Çerkezköy yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere, Kırcasalih İstasyonuna teslim kaydıyla m3, Balastın temini. 3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı nda 18/06/2013 T. Saat: de yapılacaktır.

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2013 Sayı : Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İstanbul a 18/06/2013 Saat e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150. TL bedelle temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4385/1-1 MUHTELİF 11 KALEM SİNYAL VE ENERJİ KABLOSU TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : İhale konusu malın adı ve miktarı: Acil Eylem Planı için, muhtelif 11 kalem, sinyal ve Enerji kablosu temini işi. 3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı nda 07/06/2013 T. Saat : da yapılacaktır. 4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İstanbul a 07/06/2013 Saat a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50.TL bedelle temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4386/1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı