BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK"

Transkript

1 1. ÜNİTE Elektroliz 5. BÖLÜM 5 BÖLÜM Elektroliz İÇERİK Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim Faraday ın Elektroliz Kanunları Endüstriyel Elektroliz İşlemleri Alüminyum fabrikalarında elde edilen alüminyum levhaların yüzeyleri, kullanım ömrünü uzatmak ve görünümünü güzelleştirmek için elektroliz işlemi uygulanarak özel bir madde ile kaplanır. Bu işlemde kullanılan elektrolit genelde asidik bir çözeltidir. Kaplanacak alüminyum ise katotdur. Yeterli doğru akım, kaplanacak alüminyum ile uygun bir anot arasından belirli bir süre geçirilir. Elektrolizin bu endüstriyel uygulaması alüminyum ürünlerde kullanılan en önemli yüzey işlemlerinden birisidir. Bu bölümde elektrik akımı-madde kütlesi ilişkisini, Faraday yasalarını ve elektrolizin endüstriyel uygulamalarını öğreneceğiz. 12. SINIF KİMYA 57

2 1. ÜNİTE KİMYA VE ELEKTRİK Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim Bütün elektrokimyasal işlemler istemli bir kimyasal tepkime sonucunda oluşan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü veya istemsiz bir tepkimenin elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleştirilmesi ile oluşan redoks tepkimeleridir. Metallerin elektriksel iletkenliği elektronların hareketi ile gerçekleşir ve üzerinden elektronlar akan metalin yapısında bir değişme olmaz. Elektrolitlerin elektriksel iletkenliği ise iyonların hareketi ile gerçekleşir ve elektrotlar üzerinde kimyasal değişim oluşması ile sonuçlanır. Oluşan bu kimyasal değişim sonucunda bir elektrodun kütlesinde azalma, diğer elektrodun kütlesinde ise artma oluşabilir. Bu şekilde elektrik akımı yardımı ile elektrolit ve elektrotlar arasında indirgenme ve yükseltgenme gerçekleştirilerek maddesel bir değişim oluşturulur. Bir galvanik hücre olan Daniell pilinde elektronlar çinko elektrottan (anot) bakır elektroda (katot) doğru akarlar. Kendiliğinden gerçekleşen tepkime sonucunda E 0 = 1,100 V olarak bulunur. hücre Zn(k) + Cu 2+ (suda) Zn 2+ (suda) + Cu(k) 0 hücre E = 1,100 V Daniel pilinde (Şekil 1.8) elde ettiğimiz gerilimi belirleyebilmek için dış devrede bir voltmetre kullandığımızda standart hücre potansiyelini 1,100 V olarak ölçeriz. Daniel pilini Şekil 1.13 te görüldüğü gibi 1,100 V değerinden daha büyük gerilim uygulayan bir dış elektrik kaynağına bağlayalım. Zn elektrot (katot) e pil Tuz köprüsü e Cu elektrot (anot) KCI(suda) Zn(k) pamuk Cu(k) 1M ZnSO 4 (suda) 1M CuSO 4 (suda) Şekil 1.13 Bir elektroliz hücresi SINIF KİMYA

3 Elektroliz 5. BÖLÜM Daniell piline 1,100 V değerinden büyük bir gerilim uygulandığında elektronlar, bakır elektrottan (şimdi anot) çinko elektroda (şimdi katot) doğru gitmeye başlar. Elektronların bu akışı kendiliğinden değil voltmetre yerine bağlanan elektrik kaynağı zorlaması ile olur. Bu durumda elektrolitik hücrede oluşan toplam tepkime galvanik hücrede oluşan toplam tepkimenin tersidir. E 0 değeri de negatiftir. hücre Katot : Zn 2+ (suda) + 2e Zn(k) Anot : Cu(k) Cu 2+ (suda) + 2e Net tepkime : Zn 2+ (suda) + Cu(k) Zn(k) + Cu 2+ (suda) E 0 hücre E 0 hücre = E0 katot E0 anot = 0,763 (+ 0,337) = 1,100 V Böylece elektron akışının yönünü değiştirerek bir galvanik hücreyi elektrolitik hücreye (elektroliz hücresi) çevirmiş oluruz. Bu elektrolitik hücrede çinko elektrodun kütlesinde artış, bakır elektrodun kütlesinde ise azalma olur. Dış devrede 1,100 V değerinden daha büyük akım yardımı ile elektronların akış yönü tersine çevrilip anot O+ SO 4 ve katotta zorlama ile yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri gerçekleştirilmiştir. Elektrik akımı ile gerçekleştirilen bu redoks tepkimelerinde çinko metali elde edilirken bakır elektrodun kütlesi azalmıştır. Elektrolit olan sulu çözeltilerin veya erimiş tuzların elektrolizi elektrik enerjisi yardımı ile gerçekleştirilebilir. Erimiş bir tuzdan eriyik olarak bahsedersek suyun, NaCI eriyiğinin ve NaCI sulu çözeltisinin elektrolizini açıklayalım: Saf su, 25 C ta az da olsa iyonlaşarak elektrik akımını iletir. Ancak suya az bir miktarda katılacak SO 4, suyun elektrolizini hızlandırır. SO 4 den gelen SO 2-4 iyonunun ise suyun elektrolizine bir etkisi olmaz. O 2 Laboratuvar ortamında suyun elektrolizi için Hoffman voltmetresi denilen hazır bir düzenek kullanılır. Şekil 1.14 te görülen düzenekte ortadaki bölüme sürekli olarak O ilavesi yapılır. Cihazın anot ve katot bölmelerinde ise yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri gerçekleşir. Bu olaylar sonucunda yanlarda bulunan cam tüplerde ve O 2 gazları toplanır. Bu gazlar üst musluklardan alınarak rahatlıkla kullanılabilir. Şekil 1.14 Suyun elektrolizinde kullanılan Hoffman voltmetresi 12. SINIF KİMYA 59

4 1. ÜNİTE KİMYA VE ELEKTRİK Suyun elektrolizi sırasında katot ve anotta oluşan tepkimeler aşağıdadır: Katot : 2H + (suda) + 2e Anot : O(s) 1/2 O 2 + 2H + (suda) + 2e Net tepkime : O(s) + 1/2 O 2 1. Etkinlik Suyun Elektrolizi Ne Öğreneceğiz? Elektroliz işleminde elektrik akımı ile madde miktarı arasındaki ilişkiyi belirleyeceğiz. Araç ve Gereçler Doğru akım kaynağı, krokodil kablo (2 adet), bunzen kıskacı (2 adet), 500 ml lik beherglas (1 adet), 100 ml lik beherglas (1 adet), bunzen mesnedi (2 adet), bağlantı parçaları, su, deney tüpü (2 adet), platin elektrot (2 adet), derişik SO 4 çözeltisi, baget, paket lastikleri. Etkinlik Basamakları 500 ml lik beherglasa yarısından fazla su doldurulur. Tamamı su ile doldurulmuş 2 adet deney tüpü ağızları kapatılarak içlerine hava kaçırılmadan ters bir şekilde 500 ml lik içinde su bulunan beherglasa batırılır. Bunzen mesnetleri, bağlantı parçaları ve bunzen kıskaçları kullanılarak deney tüpleri Resim 1.11 de görüldüğü gibi sabitlenir. Elektriksel iletkenliği artırmak için derişik SO 4 çözeltisi 100 ml lik bir beherglasa az bir miktar alınarak 500 ml lik beherglastaki suya 1-2 ml ilave edilir. Bir baget ile karıştırılır. Paket lastikleri kullanılarak 2 adet platin elektrot, uzun olan açık uçları deney tüpü içinde olacak şekilde sabitlenir. Krokodil kablolar platin elektrotların uçlarına ve doğru akım kaynağının pozitif ve negatif uçlarına bağlanır. Doğru akım kaynağından 12 V değerinde bir gerilim uygulandığında ve yeterli süre beklendiğinde deney tüplerinde, platin elektrotların ucunda açığa çıkan gazların toplandığı görülür. Resim 1.11 Suyun elektrolizi deney düzeneği SINIF KİMYA

5 Elektroliz 5. BÖLÜM Yorum Yapılan etkinlikte, deney tüplerinde toplanan gaz hacimlerinin farklı olduğu belirlenebilir. 2 hacim gazına karşılık 1 hacim O 2 gazı toplanır. Anotta bir yükseltgenme gerçekleşir. Anotta, O(s) 1/2 O 2 + 2H + (suda) + 2e tepkimesi oluşur. O molekülündeki O 2 iyonları yükseltgenerek O 2 gazını oluştururlar. Katotta bir indirgenme gerçekleşir. Katotta, 2 O(s) + 2e + 2OH (suda) tepkimesi oluşur. O molekülündeki H + iyonları indirgenerek gazını oluştururlar. Tek bir hücrede gerçekleşen elektroliz tepkimesinde istemsiz bir tepkime gerçekleştirilmiş ve elektrik akımı yardımı ile redoks tepkimeleri sonucunda O kendisini oluşturan elementlerine ayrıştırılmıştır. Sodyum klorür, mineral kaya tuzu olarak doğada bol miktarda bulunur. Katı hâlde iyonlar hareketsiz olduğu için elektrik akımını iletmez ve elektroliz yapılamaz. Elektroliz için eriyik veya çözelti hâline getirilmelidir. Yemek tuzu (NaCI) eriyiği, iyonik bir madde olan NaCI ün ısıtılarak sıvı hâle getirilmesi ile elde edilir. NaCI katısının erime noktası normal koşullar altında 801 C değerindedir. Bu yüksek erime noktasını düşürüp elektroliz işlemini kolaylaştırmak için NaCI maddesine CaCI 2 eklenir. NaCI eriyiğinin elektrolizinde soy elektrotlar (Pt, Au) kullanıldığında elektrotların kendisinde bir yüksetgenme ve indirgenme oluşmaz. Elekrolitik hücrede ise sadece bir tane indirgenecek bir tanede yükseltgenecek iyon bulunduğundan gerçekleşmesi olası başka bir tepkime yoktur. Yemek tuzu eriyiğinin elektrolizindeki hücre, elektroliz sonucu açığa çıkan sodyum ve klorun hem birbirleri ile hem de havayla temas etmeyecekleri şekilde tasarlanır. Bu yöntemle aşağıdaki tepkimeler sonucunda sodyum metali (Na) ve klor gazı (CI 2 ) elde edilir. Katot : 2Na + (eriyik) + 2e 2Na(s) Anot : 2CI (eriyik) CI 2 + 2e Net tepkime : 2Na + (eriyik) + 2CI (eriyik) 2Na(s) + CI SINIF KİMYA 61

6 1. ÜNİTE KİMYA VE ELEKTRİK Normal erime noktası 98 C olan sodyum (Na) metali, elektroliz ortamındaki yüksek sıcaklıktan dolayı sıvı hâlde elde edilir. Elde edilen Na(s) oda koşullarında katı hâle gelir. Sodyum klorür sulu çözeltisinin soy elektrotlarla elektrolizinde iki indirgenme yarı tepkimesi ve iki yükseltgenme yarı tepkimesi olasıdır. Elektrolitik hücrelerde standart indirgenme elektrot gerilimi büyük olan iyon öncelikle indirgenirken standart yükseltgenme elektrot gerilimi büyük olan iyon öncelikle yükseltgenir. Katot elektrotta oluşabilecek olası indirgenme tepkimeleri şunlardır: 2Na + (suda) + 2e 2Na(k) E 0 = 2,714 V 2H + (suda) + 2e E 0 = 0,00 V Anot elektrotta oluşabilecek olası yükseltgenme tepkimeleri şunlardır: 2CI (suda) CI 2 + 2e E 0 = 1,359 V 2 O(s) O 2 + 4H + (suda) + 4e E 0 = 1,229 V Anottaki olası tepkimelerin elektrot potansiyellerinin önüne yazdığımız eksi işareti yükseltgenme elektrot gerilimini göstermek içindir. İndirgenme ve yükseltgenme elektrot gerilimlerine bakıldığında katotta öncelikle H + iyonunun indirgeneceği, anotta ise öncelikle CI iyonunun yükseltgeneceği görülür. Bu açıklamalarla NaCI sulu çözeltisinin elektrolizinde katotta gazı anotta ise CI 2 gazı oluşur. Katot : 2H + (suda) + 2e E 0 = 0,00 V Anot : 2CI (suda) CI 2 + 2e E 0 = 1,359 V Net tepkime : 2H + (suda) + 2CI (suda) + CI 2 E 0 hücre = E0 katot E0 anot E 0 hücre = 0,00 (+ 1,359) E 0 hücre = 1,359 V 0 E h ü cre değerinin negatif olması, elektroliz olayının istemsiz olduğunu gösterir SINIF KİMYA

7 Elektroliz 5. BÖLÜM Faraday ın Elektroliz Kanunları Michael Faraday, yaptığı çalışmalar sonucunda 1833 yılında elektroliz kanunlarını belirlemiştir. Bu elektroliz kanunları günümüzde Faraday ın Elektroliz Kanunları olarak bilinir. Faraday ın I. Elektroliz Kanunu Elektrik akımı bir elektrolit içinden geçirildiğinde serbest hâle geçen veya çözünen madde miktarı, elektrolitten geçen elektrik yükü miktarı ile doğru orantılıdır. m Q m : Elektrotlarda değişen madde miktarı Q : Elektrik yükü miktarı Bu orantı aşağıdaki denklemde görülebilir. m A n QxA = xn : Elementin atom kütlesi : Alınan veya verilen elektron sayısı : 1 mol e nun yükü (Coulomb, C) Faraday ın I. elektroliz kanununa göre devreden geçen yük miktarı ne kadar fazla ise elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı da o kadar fazladır. Bu kanun ile Faraday elektrik yükü-kütle ilişkisini oluşturmuştur. Faraday ın II. Elektroliz Kanunu Aynı miktar elektrik yükü ile elektroliz edilen farklı elektrolitlerin her birinin hücre elektrotlarında, indirgenerek veya yükseltgenerek değişen madde miktarları, bu maddelerin eşdeğer kütleleri ile doğru orantılıdır. Faraday ın II. elektroliz kanununda yük-kütle ilişkisi farklı elementlerin veya aynı elementin farklı yükseltgenme basamağındaki iyonları için kurulmuştur. Avogadro sayısı kadar elektrondan 1 mol elektron olarak bahsedilir. 1 mol elektronun yükü de elektroliz hesaplamalarında kullanılabilecek uygun bir elektrik yüküdür. Bu nedenle 1 mol elektronun yükü 1 Faraday kabul edilmiştir. 1 Faradaylık yük birimi Coulomb (Kulon, C) cinsinden C olarak kullanılır. 1 mol e nun yükü = 1 Faraday = C C değeri, hesaplamalarda kolaylık olması açısından C olarak kullanılabilir. 12. SINIF KİMYA 63

8 1. ÜNİTE KİMYA VE ELEKTRİK Bir iletken telden 1 Amperlik akım 1s süre ile akıyorsa devreden 1 Coulomb elektrik yükü geçmiş demektir. Devreden geçen elektrik yükü miktarı, akım şiddeti (Amper, A) ile akım süresinin (saniye, s) çarpımına eşittir. Q = I x t I : Akım şiddeti (Amper, A) t : Akım süresi (saniye, s) Q : Elektrik yükü miktarı (Coulomb, C) Erimiş NaCI tuzunun elektrolizinde katot ve anot reaksiyonlarını yazalım. Katot : 2/Na + (eriyik) + e Na(s) Anot : 2CI (eriyik) CI 2 + 2e 2Na + (eriyik) + 2CI (eriyik) 2Na(s) + CI 2 Katot elektrotta Na + iyonu bir elektron olarak Na atomunu oluşturur. Na metali katot elektrot üzerinde açığa çıkar. Bir elektron bir Na + iyonu indirgeyip bir tane Na atomu oluşturuyorsa 1 mol elektronda 1 mol Na + iyonunu indirgeyip 1 mol Na atomu oluşturur. 1 mol Na atomu da (1 atom-gram) 23 g gelir. Na + (eriyik) + e Na(s) 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol e yükü, C veya 1 Faradaylık elektrik yükü olduğundan, 1 Faradaylık elektrik yükü 1 mol Na (23 g) oluşturur. Anot elektrotta ise 2 mol CI iyonu, 2 mol e vererek, 1 mol CI 2 gazı oluşturur. 2CI (eriyik) CI 2 + 2e Devreden 1 mol elektron geçtiğinde, oluşan CI 2 gazı 0,5 mol olur. Oluşan 0,5 mol CI 2 gazının NK da kapladığı hacim de 11,2 L olarak belirlenebilir. Örnek 1) Gümüş nitratın (AgNO 3 ) elektrolizi ile katotta 2,16 g gümüş (Ag) metalinin serbest hâlde açığa çıkabilmesi için devreden geçmesi gereken elektrik yükü miktarı kaç Coulomb olur (Ag: 107,86)? Çözüm Katot : Ag + + e Ag 1 mol Ag metali elde edebilmek için 1 mol e yükü (96500 C = 1 F) gereklidir. 1 mol Ag metali de 107,86 g gelir SINIF KİMYA

9 Elektroliz 5. BÖLÜM 107,86 g Ag için C elektrik yükü 2,16 g Ag için X C elektrik yükü 216, x X = = 1932, 5 C 107, 86 2) Bakır(II)sülfat (CuSO 4 ) çözeltisinin elektrolizinde devreden 3860 C elektrik yükü geçtiğinde katotta açığa çıkan bakır (Cu) metalinin kütlesi kaç gramdır (Cu: 63,54)? Çözüm Katot : Cu e Cu 1 mol (63,54 g) Cu metalinin serbest hâlde açığa çıkabilmesi için 2 mol e yükü (2 x C) gereklidir. 2 x C elektrik yükü 63,54 g Cu için 3860 C elektrik yükü X g Cu için 3860 x 63, 54 X = = 127, g 2 x ) Birbirine seri olarak bağlanmış elektroliz hücrelerinde AgNO 3 ve PbSO 4 çözeltilerinin elektrolizinde 5,4 g Ag metali açığa çıkarken diğer hücrenin katot elektrodunda açığa çıkan Pb metalinin kütlesi kaç gramdır (Ag : 107,86, Pb: 207,20)? Çözüm Elementlerin atom kütlelerinin bileşikteki yükseltgenme basamağına bölünmesi ile birer eşdeğer gramlarının kütleleri bulunur. 107, 86 1 eşdeğer gram Ag : = 107, 86 g 1 207, 20 1 eşdeğer gram Pb : = 103, 60 g 2 Elementin verilen kütlesinin 1 eşdeğer gramlık kütleye bölünmesi sonucunda ise o elementin eşdeğer gram sayısı bulunur. Ag metalinin eşdeğer gram sayısı = 54, = 005, 107, 86 Seri bağlı elektroliz hücrelerinde açığa çıkan metallerin eşdeğer gram sayıları eşit olduğundan 0,05 eşdeğer gram Pb metali diğer hücre katotunda oluşur. 1 eşdeğer gram Pb 103,60 g 0,05 eşdeğer gram Pb X g 005, x 103, 60 X = = 518, g 1 Açığa çıkan Pb metalinin kütlesi 5,18 gramdır. 12. SINIF KİMYA 65

10 1. ÜNİTE KİMYA VE ELEKTRİK Öğrendiklerimizi Uygulayalım 1) Erimiş NaCI tuzunun elektrolizinde devreden 0,02 mol e geçtiğinde anotta NK da kaç cm 3 CI 2 gazı toplanır? 2) Bir elektroliz hücresinin katotunda aşağıdaki indirgenme tepkimesi gerçekleşmektedir Cu ( suda) + 2e $ Cuk ( ) 5,08 g Cu elde edebilmek için; a) Kaç mol e gerekir? b) Kaç coulumb elektrik yükü gerekir? c) Devreden geçen akım şiddeti 4 Amper olduğuna göre, elektroliz işlemi kaç saniye sürer (Cu: 63,54)? Endüstriyel Elektroliz İşlemleri Çok yaygın olarak kullanılan elektroliz tepkimeleri olmasaydı modern endüstri bugünkü şekliyle faaliyet gösteremeyebilirdi. Alüminyum, magnezyum, klor ve flor gibi elementlerin hemen hemen tamamı elektroliz yöntemi ile elde edilir. Endüstriyel olarak üretilen bu kimyasal bileşikler arasında NaOH, K 2 Cr 2 O 7, KMnO 4, Na 2 S 2 O 8 gibi birçok anorganik bileşik sayılabilir. Metaller doğada genellikle bileşikleri hâlinde bulunur. Bir cevherde bulunan mineralden saf metal elde edebilmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de elektroliz yöntemidir. Metallerin elektroarıtımı (elektrokimyasal saflaştırılması), metal iyonu içeren bir çözeltiden, katotta saf metal biriktirilmesi işlemidir. Elektroliz yöntemi ile saf metal elde etme işlemine elektrometalurji de denir. Tesisat yapımı işlerinde kullanılan bakır yeterli derecede saf olup bakır cevherinin eritilmesi ile elde edilir. Ancak elde edilen bu bakır yüksek elektriksel iletkenlik gerektiren kullanımlar için yeterince saf değildir. Bu tür kullanımlar için bakırın % 99,5 değerinden daha saf olması gerekir. Bu saflıkta bakır metali ancak elektroliz yöntemi ile elde edilir Elektrolitik Bakır Eldesi Bakırın elektroliz yöntemi ile eldesinde safsızlık içeren bakır külçesi anot, saf bir metal plaka da katot olarak kullanılır SINIF KİMYA

11 Elektroliz 5. BÖLÜM Batarya anot (saf olmayan bakır) katot (saf bakır) CuSO 4 sulu çözeltisi Şekil 1.15 Elektrolitik saflaştırma ile bakır eldesi Şekil 1.15 te görüldüğü gibi bakırın elektrolitik saflaştırma işleminde elektrolit olarak CuSO 4 tuzunun sulu çözeltisi kullanılır. Anotta Cu metali Cu 2+ iyonuna yükseltgenirken, katotta ise çözeltiye geçen bu iyonlar indirgenerek Cu metali olarak açığa çıkar. Saf olmayan bakır külçe tüketilirken, saf bakır katodun kütlesi artar. 2+ Anot : Cu(k) Cu ( suda) + 2e 2+ Katot : Cu ( suda) + 2e Cu(k) Elektrolit olarak kullanılan CuSO 4 çözeltisinde bir değişiklik olmazken, Cu metali anottan katoda taşınmış olur. Bu taşınma işleminde safsızlık içeren bakır külçesi saflaştırılmış olur. Bakırın elektrolitik saflaştırılmasında e l e k t r o l i z i ş l e m i 0,15-0,30 V luk düşük bir potansiyelde gerçekleştirilir. Bu koşullar altında Ag, Au ve Pt safsızlıkları anotta yükseltgenmez. Bunlar elektroliz kabının dibinde anot çamuru olarak adlandırılan sulu bir çamur halinde toplanır. Sn, Bi ve Sb safsızlıkları yükseltgenir fakat oksitleri veya hidroksitleri halinde çökerler. Pb yükseltgenir ancak PbSO 4 (k) hâlinde çöker. As, Fe, Ni, Co ve Zn yükseltgenip suda çözünen türler oluştururlar. Anot çamurundan geri kazanılan Ag, Au ve Pt metalleri, elektroliz maliyetinin karşılanmasına katkı sağlar Sudan Hidrojen Eldesi Laboratuvar ortamında suyun elektrolizi için Hoffman Voltmetresi (Şekil 1.14) kullanılırken, endüstride sudan gazı elde etmek için daha büyük elektroliz hücreleri kulanılır. Sudan elektroliz yöntemi ile gazı elde edilmesi laboratuvar ve endüstride uygulanan bir işlemdir. Suyun elektrolizinde anottaki yükseltgenme ve katottaki indirgenme tepkimeleri aşağıdaki şekildedir: Katot : 2H + (suda) + 2e Anot : O(s) 1/2 O 2 + 2H + (suda) + 2e Net tepkime : O(s) + 1/2 O SINIF KİMYA 67

12 1. ÜNİTE KİMYA VE ELEKTRİK Endüstride elektroliz yöntemi ile sudan elde edilen gazı çoğunlukla yakıt olarak kullanılmaktadır Sodyum Hidroksit (NaOH) Eldesi NaCI tuzunun sulu çözeltisinin elektrolizi endüstriyel boyutta yapıldığında klor ve alkali (NaOH) oluştuğundan bu işlem klor-alkali işlemi olarak adlandırılır. Klor-alkali işlemi, oluşturduğu ürünlerin yüksek değeri nedeni ile tüm elektroliz işlemleri içinde en önemlilerinden biridir. Şekil 1.16 da gösterilen diyafram hücresinde, CI 2 anot bölmesinde, ve NaOH(suda) ise katot bölmesinde üretilir. Cl 2 Cl 2 NaCI(suda) NaCI(suda) + NaOH(suda) Diyafram ve katot Şekil 1.16 Diyaframlı bir klor-alkali hücresi Klor-alkali hücresinde CI 2 gazı NaOH sulu çözeltisi ile temas ettiğinden CIO (suda), CIO - 3 (suda) ve CI (suda) türlerini oluşturur. Diyaframın görevi bu teması önlemektir. Anot bölmesindeki NaCI(suda) düzeyi, katot bölmesindekinden biraz yüksek tutulur. Bu farklılık, NaCI(suda) çözeltisinin bölmeler arasında aşamalı akışına neden olur ve NaOH(suda) çözeltisinin anot bölmesine geri akışını azaltır. Katot bölmesinde elde edilen çözeltinin suyu buharlaştırılıp NaCI(k) kristallendirildiğinde son ürün % 1 e kadar NaCI(suda) içeren % 50 lik NaOH(suda) çözeltisidir SINIF KİMYA

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİT Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM 3 BÖLÜM İÇRİK 1.3.1 Standart lektrot Potansiyeli 1.3.2 Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve lektrot Potansiyelleri 1.3.3 lektrot Potansiyelini tkileyen Faktörler

Detaylı

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre.

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre. 4. ELEKTROLİZ AMAÇLAR 1. Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini öğrenmek. 2. Bir elektroliz hücresi kullanarak bakırın elektro kimyasal eşdeğerinin bulunmasını öğrenmek. 3. Faraday kanunlarını öğrenerek

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri 6 6. 1. ÜNİTE Korozyon BÖLÜM BÖLÜM İÇERİK 1.6.1 Metallerde Korozyon 1.6.2 Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri Korozyon Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımının artması ile metallerin uzun yıllar

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE Kimyasallardan Elektrik Üretimi 4. BÖLÜM 4 BÖLÜM İÇERİK 1.4.1 Galvanik Piller 1.4.2 Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi Kimyasallardan Elektrik Üretimi Kalp rahatsızlığı olan kişilerde

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER Elektrokimya Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilimdalı elektrokimyadır.

Detaylı

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ Faraday Kanunları Elektroliz olayı ile ilgili Michael Faraday iki kanun ortaya konulmuştur. Birinci Faraday kanunu, elektroliz sırasında

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI 1 Madde - Elektrik İlişkisi Tüm maddeler elektriksel yapıya sahip taneciklerden oluşmuştur. Bu yapıdan dolayı elektrik enerjisi yardımıyla maddenin yapısında değişiklik yapılabildiği gibi, kimyasal değişimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortam içerisinde değişir. Malzemeler; Korozif bir sıvı ile çözünebilir, Yüksek sıcaklıklarda bozunabilir,

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Elektrokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 14 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; elektrokimya hakkında bilgi edinecek, elektrokimyasal hücrenin kısımlarını ve yazım şeklini öğrenecek, bir elektrokimyasal

Detaylı

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir.

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir. ELEKTROANALİTİK K KİMYAK Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilim dalı. Elektroanalitik

Detaylı

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell Ch 20 ELEKTROKİMYA: Elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki bağlantı araştırması Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektronlar bir türden diğerine aktarılırlar. Öğrenme amaçları ve temel beceriler: oksidasyon,indirgeme,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ ELEKTROLİZ YÖNTEMİ İLE METAL SAFLAŞTIRMA VE GERİ KAZANIMI Prof. Dr. Ümit ALVER Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER)

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER) RDOKS TİTRASYONLARI (RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR) Prof. Dr. Mustafa DMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DMİR(ADU) 2009-17-RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR 1 lektriğin katılarda taşınması olayına metalik

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur. 26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir.

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Bölüm 2 Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. *Hidrojen evrende en bol bulunan elementtir (%70). Dünyada ise oksijendir. Tüm yıldızlar ve birçok gezegen çok

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 1 T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III Deney 1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Berker FIÇICILAR Ekim 2015 2 Deneyin

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI TANIM KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI Prof. Dr. Şaduman ŞEN Teknolojik öneme sahip metallerin, birkaç istisna dışında hemen hemen tümü tabiatta bileşik halinde bulunurlar. Başka bir deyişle metallerin doğanın

Detaylı

Şekil 1. Metal-sulu ortam ara yüzeyinde metalin kimyasal şekil değiştirmesi

Şekil 1. Metal-sulu ortam ara yüzeyinde metalin kimyasal şekil değiştirmesi 3. KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL TEMELLERİ 3.1. Korozyon Hücresi ve Korozyonun Oluşumu Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortamda değişir. Kimyasal korozyonda, malzeme korozif

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı