1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE"

Transkript

1 DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda, dil eğitimine kurumsal bir bakış açısı getirmek amacıyla Okul Dil Politikası geliştirilmiştir. Dil politikasının hedefi dil öğretimindeki öğretme ve öğrenme stratejilerinin okul topluluğunca benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Kurumumuzda tüm öğretmenler öncelikle ana dil öğretmeni olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, öğrencilerin ana dil gelişimi ve ana dilde kaydettikleri ilerleme, bütün öğretmenlerin ortak sorumluluğu kabul edilir. Tüm öğretmenler, okul topluluğundaki tüm bireylerin ana dil öğrenimini ve ana dilinin yanında yabancı dil öğrenimini teşvik etmektedirler. Çakır Eğitim Kurumları ana dil ve yabancı diller bir edebiyat programı takip edilerek öğretilir. Ana dil ve yabancı dil dersleri planlanırken, içerik diğer branşlarla ilişkilendirilmektedir. Böylece bütünsel öğrenme gerçekleştirilmiş olur. Anadil ve yabancı dil derslerinin içeriği planlanırken uluslararası bilinci destekleyen konulara öncelik verilmektedir. IB Öğrenen Profili özelliklerinin gelişimi ana dil ve yabancı dil derslerinde desteklenmektedir. Çakır Eğitim Kurumları, her öğrencinin kapasitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bir bakış açısına sahiptir. Bu sebeple, farklılaştırma en çok kullanılan öğretme tekniklerinden biridir. Kurumumuzda, öğrencilerin duygu, düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözel olarak ifade edebilmelerine ortam sağlanır. Öğrencilerin düşünce yazıları ( makale, deneme, eleştiri vb.), şiir ve hikâye yazmalarına ayrıca ürünlerini paylaşmalarına fırsat verilir. Kurumumuzun eğitim dili Türkçedir. Ana dilin doğru olarak kullanılmasının iletişimde anahtar olduğuna inanılır. Ana dili okulun eğitim dilinden farklı olan öğrencilerine belli saatlerde kendi ana dillerini pekiştirme imkânı sunulur. Öğrencilerin özgüven ve empati duygusunu geliştirmek için de drama çalışmaları dil öğretiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilir. Öğrenciler, okudukları eserlerin canlandırmalarını çeşitli yaş gruplarında sahne sunumu yaparak okul topluluğu ile paylaşırlar Kurumumuzda dil ve kültür birbirinden ayrılmaz iki öğe olarak kabul edilir. Öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki hayatlarında en etkin bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla; okul kulüplerinde kendi kültürlerini ve diğer kültürleri tanıyabilecekleri uluslararası bilinci uyandıracak etkinlikler ve projeler yapılır.

2 Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin, Yaş düzeyine uygun konular hakkında sohbet edebilmeleri Farklı edebi türlerde metin inceleyerek eleştirel düşünebilmeleri Verilen kriterler doğrultusunda metin oluşturabilmeleri Evrensel temalar ve yazarlar hakkında fikir sahibi olarak edebi analiz yapabilmeler hedeflenmektedir. 1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE Ana dilde okuma yazma öğretimine İlkokul 1. sınıftan itibaren MEB in programı temel alınarak başlanılır. Öğrencilerin ana dil hâkimiyetleri, evrensel düşünmeyi geliştirmeye ve evrensel değerleri özümsetmeye yönelik bir edebiyat programıyla desteklenir. Edebiyatı temel kaynak olarak kullanmak; öğrencilerimizin, o dilin estetiğini kavrayarak dilden zevk almalarını sağlar. Yazılı ve görsel basından güncel haberler takip edilerek öğrencilerimizin ana dilde eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilir. Birinci sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar öğrencilerimiz, başucu kitabı olarak Türk ve Dünya Edebiyatı ndan seçme eserler okurlar. Başucu kitapları, İlk Yıllar Programında sorgulama ünitesi konularına paralel olarak, Orta Yıllar Programında, içerikleri yaş grubuna uygun olarak seçilir. Başucu kitaplarının listesi ekte sunulmuştur. Çakır Eğitim Kurumlarında, kültürler arası anlayışın oluşması için uluslararası eğitim kavramı çerçevesinde birden fazla dille iletişim kurabilme becerisinin gerekliliğine inanılmaktadır. Farklı diller, dünya görüşümüzün ve değişik kültürlerle ilgili anlayışımızın derinleşmesini sağlar. Bu anlayış, daha iyi ve barış dolu bir dünya için doğru davranışlar geliştirmemize imkân tanır. 1.B.) YABANCI DİL ( İNGİLİZCE / ALMANCA / FRANSIZCA ) İngilizce hazırlık sınıfından, Almanca ve Fransızca 4. sınıftan itibaren okul programımıza dâhil edilir. Ana dilde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de edebiyat temelli öğretim yapılır. Başucu kitaplarının listesi ekte sunulmuştur. Okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ve 5. sınıflarda serbest okuma dersleri vardır. Belirli gün ve haftalarda yaratıcı yazma çalışmaları, pano hazırlığı ve sahne sunumları yapılır, böylece ana dilin yazılı ve sözlü kullanımı için fırsat yaratılmış olur. Bunun yanı sıra öğrencilere, özgüvenlerinin pekişmesi için fikirlerini ve ürünlerini sunma imkânı sağlanır.

3 2. ÇİFT DİLLİ VE ANADİLİ TÜRKÇE OLMAYAN ÖĞRENCİLER Anadili Türkçe olmayan ve çift dilli öğrencilerin okula başlarken hangi aşamalardan geçtiği, bu öğrenciler için yapılan farklılaştırmalar aşağıda belirtilmiştir; 2.A.) OKULA BAŞLARKEN GEÇİLEN AŞAMALAR Bu tür öğrencilerin kayıt kabulü yapılmadan önce konuştukları dilde (İngilizce / Almanca / Fransızca) görüşme yapılır. Bunun yanı sıra Türkçeyi ne ölçüde konuştukları tespit edilir. Türkçe yi kullanmakta desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, öğretim yılı başlamadan önce seminer döneminde (Ağustos ayında ) bir Türkçe öğretmeninin rehberliğinde konuşma, yazma, dinleme becerilerini geliştiren ek çalışmalar yaparlar. Öğrenci, eğer öğretim yılı içinde gelmişse aynı çalışmalar okul sonrası ve cumartesi günleri öğrenci iletişim kuracak ve dersi takip edecek seviyeye gelene kadar devam eder. 2.B.) FARKLILAŞTIRMA PYP grubunda 4. Sınıfa kadar; aynı yaş seviyesinde anadili İngilizce olan öğrenciler haftada 1 ders saati, anadili İngilizce olan bir öğretmenle okuma, konuşma, yazma, dinleme becerilerini geliştirecek çalışmalar yaparlar. PYP 4. Sınıfta ve MYP grubunda, anadili İngilizce, Almanca ve Fransızca olan öğrencilere araştırma, düşünme, konuşma, dinleme, okuma becerilerini geliştiren ek görevler verilir. Öğrenciler, belli bir süre zarfında bu görevi tamamlar; öğretmenleriyle grup olarak okuldan sonra veya cumartesi günü bir araya gelerek yaptıkları çalışmayı paylaşırlar. Periyodik aralıklarla yapılan çalışmalar, cuma törenlerinde okul topluluğuyla da paylaşılır. 3. DiL ÖĞRETİMİNDE KÜTÜPHANE KULLANIMI Tüm araştırma görevlerinde öğrenciler öncelikle okul kütüphanesine yönlendirilir. Bu sebeple, okul kütüphanemizin dil kaynaklarının zenginliğine ve çeşitliliğine önem verilir. Tüm öğretmenler yeni çıkan kaynakları takip ederek kütüphaneye kazandırmayı hedefler. Yayınevleriyle sürekli iş birliği içinde olunarak yeni çıkan kaynaklar öğretmenlere tanıtılır. Ana dilde kütüphane kullanımını teşvik etmek amacıyla periyodik aralıklarla kütüphaneden en çok kitap alan öğrenciler Kitap Dostu seçilir. Bu öğrenciler tören saatlerinde duyurulur.

4 Çakır İlkokulunda, öğrencilerimizi kütüphaneden İngilizce kitap almaya teşvik etmek amacıyla sınıflarımızda İngilizce Kitap Okuma Çizelgesi oluşturulmuştur. İngilizce öğretmenleri bu çizelgeleri takip edip, her ayın sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler tören saatlerinde duyurulur. Çakır Ortaokulunda, kütüphaneden İngilizce kitap alımını teşvik etmek amacıyla öğrencilerimize yaş gruplarına uygun İngilizce okuma listesi verilir. İngilizce öğretmenleri bu listeden öğrencilerimizin okumalarını takip edip düzenli aralıklarla en çok kitap okuyan öğrenciler tören saatlerinde duyurulur. Veliler, okuyucu ID numaralarını kullanarak okul kütüphanesine erişim sağlayabilir ve ödünç kitap alabilirler. Okulumuzun kütüphanesi internet üzerinden velilerimize açıktır. Veliler sisteme giriş yapıp kitap arşivini görebilmektedirler. Okuma programı çerçevesinde, öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, okulumuza yazar ve şairler davet edilerek okuyucu yazar buluşmaları organize edilmektedir. 4. IB ÖGRENEN PROFİLİNİN DİL POLİTİKASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Kurumumuzda öğrenciler; Araştırır; dili bilgiye ulaşmak ve anlamlandırmak için kullanır. Düşünür; duygu, düşünce ve fikirlerini açıkça ifade edebilir. İletişim kurar; dinleme, okuma ve yazma gibi tüm alanlarda dili etkin kullanır. Etkin bir dinleyicidir. Konuşması anlaşılırdır. Okuma ve yazması akıcıdır. Risk alır; toplum önünde konuşma, okuma ve yazma özgüveni vardır. Bilgilidir; edebi tarzları tartışıp paylaşabilmek için doğru kelime bilgisine ve edebi analiz yapacak bilgi birikimine sahiptir. Duyarlıdır; dilleri doğru kullanma ve etkilerini değerlendirme konusunda dikkatlidir. Prensiplidir; dilin sosyal iletişimdeki önemini, insanların ve toplumların üzerinde ne denli güçlü olduğunu bilir. Dilleri bu sorumluluk bilinciyle kullanır. Dengelidir; kendilerini sözel, yazılı ve görsel şekilde ifade eder, iletişim sırasında konuşma ve dinleme becerilerini dengeli kullanır. Dönüşümlü düşünür; dili kullanma becerilerini farklı alanlarda kullanır. Açık fikirlidir; farklılıklara saygı duyar ve diğer bireylerin fikirlerinin de doğru olabileceğinin farkındadır. Diller arasındaki farklılıklara ve benzerliklere saygı duyar. 5. DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN DİĞER ÇALIŞMALAR 5.A.) Hafta Sonu Etkinlikleri ve Kulüpler Okulumuzda Drama Kulübü, Tiyatro Kulübü, Karikatür ve Yaratıcı Düşünme Kulüpleri bulunmaktadır. Bu kulüplerde temel amaç; yaratıcı okuma ve yazma becerilerini kazandırarak, öğrencilerin bilişsel ve düşünme gelişimine katkıda bulunmaktır.

5 5.B.)Uluslararası Organizasyonlarla İşbirliği AIESEC, UNICEF, Goethe Enstitüsü, Robert Bosch Vakfı ve Konsoloslukların organizasyonlarıyla ortak proje ve çalışmalar yapılır. Bu sayede öğrenciler, ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca olan kişilerle tanışıp iletişim kurma fırsatı bulurlar. 5.C.) Projeler & Etkinlikler Fransızca ve Almanca derslerinde E-twinning proje ortaklığı sürdürülmektedir. Macaristan, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya ile müfredatta ortak konularda ortak ders planlanmaktadır. Özel günler ve bayramlarda öğrencilere karşılıklı tebrik kartları yazdırılmaktadır. Frankofoni Haftası kapsamında, her yıl mart ayının sonunda öğrenciler Fransızca dersinde öğrendiklerini velileri ile paylaşmaktadır. 5.D.) Takviye Çalışmaları Veliler, öğrencilerin gelişimleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilirler. Öğretmenler belirli aralıklarla yapılan değerlendirmeleri analiz ederek ek çalışmaya gereksinim duyan öğrencileri okuldan sonra ya da hafta sonu takviye çalışmasına alırlar. 6. DİĞER HUSUSLAR 6.A.) Çakır Eğitim Kurumları öğretmenleri bilmektedirler ki: Tüm öğretmenler öncelikle ana dil öğretmenidir. Dil, öğrenme ve iletişimde temel araçtır. Dil öğrenimi ömür boyu devam eden bir süreç olup entelektüel ve kişisel gelişimin temel unsurudur. Bir dili iyi kullanma becerisi diğer dillerin öğrenilmesini etkiler ve diğer branşlardaki konularını öğrenilmesine yardımcı olur. Dil kültürün en etkili ifadelerinden biridir ve öğrencilerin kimliğini tamamlayan bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Ana dil kullanımındaki gelişim, kişinin kültürünü koruyup sürdürmesinde kritik öneme sahiptir. Dil öğrenimi, uluslararası bakış açısının oluşup gelişmesini sağlar. Dil eğitimi tüm okul topluluğu tarafından teşvik edilmelidir. Öğretmenler öğrencilerinin dil ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sınıf içi ve sınıf dışında çabalamalıdır. 6.B.) Dil programımızın hedefleri aşağıda belirtilmiştir: Öğrencilerin dili etkin, duruma uygun, doğru ve kendilerinden emin öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamak

6 Öğrencilerin sözel ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek Edebiyata değer vermelerini, edebiyatı anlamalarını ve analiz edebilmelerini sağlamak Öğrencilerin farklı kültürlerdeki insanların değişik bakış açılarını anlamak için dili keşfetme aracı olarak görmelerini sağlamak Öğrencilerin dilin diğer müfredat konularını öğrenmesi ve bilgiye ulaşmadaki rolünün farkındalığını arttırmak Dil ve edebiyat bilgisini kullanarak keyifli, yaratıcı ve entelektüel ortamı teşvik etmek için imkân sağlamak

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

IB Orta Yıllar Programı. Daha iyi bir dünya için eğitim

IB Orta Yıllar Programı. Daha iyi bir dünya için eğitim IB Orta Yıllar Programı Daha iyi bir dünya için eğitim Orta Yıllar Programı: öğrencileri okulda başarılı olmaya ve etkin, yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlıyor Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi nedir?

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM ULUSLARARASI BAKALORYA BİR MİSYON 3-19 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM BAREMİ SAĞLAYAN DÖRT ZORLAYICI PROGRAM 4500 DEN FAZLA PROGRAM UYGULAYAN 3600 ÜN ÜZERİNDE IB DÜNYA OKULU

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER I. ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI A- AMAÇLARI B- OKUL MİSYON VE VİZYONUNDAKİ

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Görev temelli öğreni m

Görev temelli öğreni m Görev temelli öğreni m Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı