Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları"

Transkript

1 Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları 1

2 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ne verilen "İnovasyon Fonu" desteğiyle Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce metne ulaşmak için: Information Literacy Competency Standards for Higher Education (http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf) 18 Ocak 200 tarihinde Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği (The Association of College and Research Libraries) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır Ekim 1999 da Amerikan Yükseköğretim Derneği (The American Association for Higher Education) ve Şubat 2004 de Bağımsız Üniversiteler Konseyi (The Council of Independent Colleges) tarafından uygun bulunmuştur. American Library Association, 2000 Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) nın İngilizce versiyonunu adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bu yayının her kütüphane için beş adet baskı kopyası ücretsiz olarak mevcuttur. Daha fazla sayıdaki kopyalarını edinmek için - 25 adetlik paket=$ Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği (The Association of College and Research Libraries) ne başvurulabilir. Siparişlerin (Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği adına ödenecek çek veya havale emri ile birlikte) aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir: Association of College and Research Libraries Attn: Info Lit Standards Fulfillment 50 East Huron Street Chicago, IL

3 Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları Amerikan Kütüphaneler Derneği (The American Library Association) ne bünyesindeki Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği (The Association of College and Research Libraries) tarafindan hazırlanmıştır. Chicago, Illinois 3

4 Yükseköğretim için Bilgi OkuryazarlığıYetkinlik Standartları Dizin Bilgi Okuryazarlığının Tanımı... 4 Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgi Teknolojisi... 5 Bilgi Okuryazarlığı ve Yükseköğretim... 5 Bilgi Okuryazarlığı ve Pedagoji... 6 Standartların Kullanımı... 7 Bilgi Okuryazarlığı ve Değerlendirme... 8 Standartlar, Performans Göstergeleri ve Sonuçları Ek I: Seçilen Bilgi Okuryazarlığı Girişimleri Bilgi Okuryazarlığı Yeterlik Standartlarını Geliştirenler Bilgi Okuryazarlığının Tanımı Bilgi okuryazarlığı bireylerin bilgi ihtiyacını tanımak, gerek duyulan bilgiyi bulmak, değerlendirmek ve etkin şekilde kullanmalarını sağlayan çeşitli becerilerdir. 1 Bilgi okuryazarlığı günümüzdeki hızlı teknolojik değişim ve çoğalan bilgi kaynakları nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Bireyler, bu ortamın artan karmaşası içinde, farklı ve çok sayıda bilgi seçenekleri ile karşı karşıya bulunuyorlar akademik ortamlarında, işyerlerinde ve özel yaşamlarında. Bilgiye erişim kütüphaneler, toplum kaynakları, özel ilgi grupları, medya ve internet aracılığıyla mümkün olmaktadır. Bilgi giderek artan şekilde bireylerin önüne filtresiz biçimlerde geliyor; bu da doğruluk, geçerlilik ve güvenilirlik ile ilgili bazı soruları ortaya çıkarmakta. Bilgiye ayrıca görsel/işitsel ve metinsel öğeleri aynı anda içeren çoklu medya aracılığıyla da ulaşmak mümkün. Ve bu durum, bilgiyi anlamak ve değerlendirmek açısından bireyler için yeni zorluklar ortaya koymaktadır. Bilginin belirsiz kalitesi ve genişleyen miktarı da toplum için büyük sorunlar oluşturuyor. Etkin şekilde kullanmak için gereken tamamlayıcı beceriler olmaksızın, bilginin bol miktarda mevcut oluşu ortaya daha bilinçli vatandaşlar çıkarmaz. Bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenme için temel oluşturur. Eğitim sürecinin tüm aşamaları, öğrenme ortamları ve disiplinleri için ortak bir temeldir bu. Öğrencilerin araştırmanın içerik ve boyutunu genişletmeleri, daha öz-yönelimli olmaları ve öğrenme süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmalarına olanak sağlar. Bilgi okuryazarı birey şunları yapabiliyor demektir: Gereken bilginin kapsamını belirlemek Gereken bilgiye etkin ve verimli bir şekilde erişmek Bilgiyi ve kaynakları eleştirel bir bakışla değerlendirmek 4

5 Seçilmiş bilgiyi kendi bilgi dağarcığına katmak Belli bir amacı gerçekleştirmek için bilgiyi etkin şekilde kullanmak Bilginin kullanımını çevreleyen ekonomik, hukuki, ve sosyal konuları anlamak, ve bilgiye etik ve yasal bir şekilde erişmek Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgi Teknolojisi Bilgi okuryazarlığı ile bilgi teknolojisi becerileri ile ilintilidir. Ancak bireyin kendisi, eğitim sistemi ve toplum açısından daha geniş etkileri vardır. Bilgi teknolojisi becerileri bireyin akademik, mesleki ve kişisel çeşitli hedeflerine ulaşmak için bilgisayar, yazılım uygulamaları, veri tabanları ve diğer teknolojileri kullanabilmesini sağlar. Bilgi okuryazarı kişilerin bazı teknoloji becerilerini zorunlu olarak geliştirmeleri gerekir. Bilgi okuryazarlığı ile bilgi teknolojisi becerileri önemli ölçüde örtüşür, ancak bilgi okuryazarlığı daha farklı ve geniş anlamda bir yetkinlik alanı kapsamına girer. Bilgi teknolojisi becerileri zamanla bilgi okuryazarlığı ile iç içe geçerek, bu alana destek verir. Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council) nin 1999 tarihli bir raporu bilgi teknolojisinde "akıcılık" kavramını desteklerken; bilgi okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı ve daha geniş anlamda teknolojik yetkinlik arasındaki ilişkileri kavramak açısından yararlı birkaç ayrımı tanımlayarak altını çizer. Raporda, "bilgisayar okuryazarlığı"nın özel donanım ve yazılım uygulamalarının ezber yoluyla öğrenilmesi ile ilintili olduğunu belirtiliyor."teknolojide akıcılık ise, teknolojinin temel kavramlarını anlamak ve problem çözme ile eleştirel düşünmeyi teknoloji kullanımına uygulamak üzerinde odaklanır. Raporda ayrıca, K-12 ve yükseköğretimde anlaşıldığı şekliyle, bilgi teknolojisinde akıcılık ve bilgi okuryazarlığı arasındaki farklar da ele alınmıştır. Bilgi okuryazarlığı içerik, iletişim, analiz, bilgi arama ve değerlendirme üzerine odaklanırken; bilgi teknolojisinde "akıcılık" teknoloji anlayışını geliştirerek, giderek artan bir ustalıkla kullanmak üzerinde durur. 2 Bilgi teknolojisinde "akıcı" olma, bilgisayar okuryazarlığı"ndaki gibi yazılım ve donanımı ezbere öğrenmekten daha gelişmiş entelektüel yetenekleri gerektirebilir. Fakat, hala teknoloji odaklıdır. Oysa, bilgi okuryazarlığı bilgiyi anlamak, bulmak, değerlendirmek ve kullanmak için kullanılan entelektüel bir çerçevedir yani, kısmen bilgi teknolojilerini akıcı şekilde kullanarak, kısmen etkin araştırma yöntemlerine başvurarak, ama hepsinden önemlisi, kritik muhakeme ve akıl yürütme yoluyla sürdürülen faaliyet bütünüdür. Bilgi okuryazarlığı çeşitli teknolojileri kullanabilmeyi sağlayan ama sonuçta onlardan bağımsız beceriler sayesinde yaşam boyu öğrenmeyi başlatır, sürdürür ve geliştirir. Bilgi Okuryazarlığı ve Yükseköğretim Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen kişiler yetiştirmek yükseköğretim kurumlarının temel görevidir. Bireylerin akıl ve eleştirel düşünme gibi entelektüel yeteneklere sahip olmalarını sağlayarak, öğrenmeyi öğrenmek için bir çerçeve oluşturmalarına yardım 5

6 ederler. Üniversite ve yüksekokullar bireylerin bilgili vatandaş ve toplum üyesi rolleri üstlenmelerinin yanısıra, kariyerleri boyunca devam eden gelişim için zemin oluştururlar. Bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenme açısından önemli ölçüde katkıda bulunur. Bilgi okuryazarlığında yetkinlik öğrenmeyi resmi sınıf ortamının ötesine taşır. Bireyler stajlar, ilk profesyonel işleri, ve yaşamın diğer tüm alanlarında artan sorumluluklarına doğru adım attıkça, öz-yönelimli araştırmalar yoluyla uygulama sağlar. Bilgi okuryazarlığı öğrencilerin bilgiyi değerlendirmek, yönetmek ve kullanmak konusundaki yetkinliklerini arttırdığı için, artık bölgesel ve disiplin temelli akreditasyon kuruluşlarının çoğu tarafından üniversite öğrencilerinin değerlendirilmesinde önemli bir sonuç olarak kabul ediliyor. 3 Geleneksel kampüslerde bulunmayan öğrenciler bilgi kaynaklarına çoğunlukla bilgisayar ağları ve diğer kanallar aracılığıyla erişebilirler. İşte bu dağıtımlı öğrenme teknolojileri sayesinde, öğretmen ve öğrencinin aynı anda aynı yerde olmadığı zamanlarda bile, öğretim ve öğrenmenin gerçekleşmesi mümkün olur. Bu noktada, uzaktan eğitim dersleriyle bilgi okuryazarlığını teşvik etmeye çalışanları bekleyen asıl zorluk şudur: Geleneksel kampüslerde sunulan bilgi kaynakları gibi, bu tür kaynaklar hakkında da bilgi edinmeye yönelik benzer deneyimler geliştirilmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim öğrencileri için bilgi okuryazarlığı yetkinlik kriterleri "kampüs"de okuyan öğrenciler ile karşılaştırılabilir durumda olmalıdır. Bilgi okuryazarlığını, tüm programları/hizmetleriyle birlikte ve üniversitenin idari yaşamı boyunca, müfredat ile birleştirmek için öğretim kadrosu, kütüphaneciler ve yöneticilerin ortak çaba göstermeleri gerekir. Öğretim kadrosu, dersler ve sınıf içi tartışmalar yoluyla, öğrenme için gereken ortamı yaratır. Öğrencilere bilinmeyeni keşfetmeleri için ilham verir, bilgi ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl karşılayacakları konusunda rehberlik eder, ve gösterdikleri gelişmeyi takip ederler. Akademik kütüphaneciler programlar ve hizmetler hakkında entelektüel kaynakların değerlendirilip seçilmesini koordine eder; kitap koleksiyonu ve bilgiye çeşitli erişim noktalarını düzenler; bilgi arayan öğrenci ve öğretim kadrosuna yol gösterirler. Yöneticiler ise öğretim üyeleri, kütüphaneciler ve bilgi okuryazarlığı programlarını başlatan diğer profesyoneller arasında işbirliği ve personel gelişimine yönelik fırsatlar yaratır; programlar için planlama ve bütçeleme faaliyetlerini yönetir; ve programların devamlılığı için sürekli kaynak sağlarlar. Bilgi Okuryazarlığı ve Pedagoji Lisans Eğitimini Yeniden Keşfetme başlıklı Boyer Komisyonu Raporu (The Boyer Commission Report, Reinventing Undergraduate Education); öğrencinin aktif olarak belli bir çerçevede önemli soru veya sorular kümesi, araştırma ya da yanıtları bulmak için yaratıcı keşif faaliyeti, ve sonuçları aktarmak için iletişim becerileri oluşturmak 4 için stratejiler geliştirmesini önermektedir. Öğrenci- merkezli öğrenme ortamı oluşturacak şekilde yapılandırılmış derslerde sorgulama bir kuraldır. Problem çözme üzerine odaklanılır ve eleştirel düşünme de sürecin bir parçası olarak kullanılır. Bu tür öğrenme ortamları bilgi okuryazarlığında yetkinlik gerektirir. 6

7 Bilgi okuryazarlığı becerileri sayesinde öğrencilerin öz-yönelimli öğrenme fırsatları artar. Bilgi dağarcığını geliştirmek için çeşitli bilgi kaynaklarını kullandıkça, bilgiye dayalı sorular sordukça, ve daha fazla öz-yönelimli öğrenme için eleştirel düşünme yeteneklerini keskinleştirdikçe, öğrenci bu tür fırsatlardan yararlanır. Bilgi okuryazarlığında yetkinlik için bu becerilerin müfredattan bağımsız olmadığı anlaşılmadır. Aksine, müfredatın içeriği, yapısı ve dizgisi ile içiçe geçmiş durumdadır. Bilgi okuryazarlığının müfredata entegrasyonu ayrıca probleme-dayalı öğrenme, kanıtadayalı öğrenme ve sorgulama yoluyla öğrenme gibi öğrenci-merkezli öğretim yöntemlerinin etkisini daha da arttırır. Öğretmen kadrosu ve diğer ilgililerin probleme dayalı yaklaşımlardaki önderliği sayesinde, öğrenciler dersin içeriği hakkında derslere girmek ve kitapları kullanmaktan daha ileri boyutta fikir yürütebilirler. Probleme dayalı öğrenme sürecinden tam anlamıyla yararlanmak için, genelde farklı yerlerde ve formatlardaki bilgi kaynaklarının usta kullanıcıları olmalarını gerektiren ve böylece öğrenimde kendi sorumluluklarını attıran düşünme becerilerini kullanmak zorunda kalırlar. Bireylerin önünde araştırdıkları bilgiye ulaşmak için birçok seçenek bulunur. Kütüphane ya da başka bir ortamda bilgisayarla erişilen veritabanlarında bulunabilen bir bilgi erişim sistemi kullanmak bunlardan biridir. Diğer bir seçenek de, olayları doğrudan gözlemlemek için uygun bir sorgulama yöntemi seçmektir. Örneğin, doktorlar, arkeologlar ve gökbilimciler belli olayların varlığını saptamak için genelde fiziki muayene yöntemine güvenirler. Matematikçiler, kimyagerler ve fizikçiler ise, olayların etkileşimini gözlemlemek ve analiz etmek amacıyla gerekli yapay koşulları yaratmak için istatistiksel yazılım veya simülatörler gibi teknolojilerden yararlanırlar. Öğrenciler de, lisans ve lisansüstü programlar aracılığıyla öğrenim yaşamlarında ilerledikçe, birden fazla kaynaktan ve disipline-özgü araştırma yöntemleri ile toplanan bilgileri aramak, değerlendirmek ve yönetmek için çeşitli olanaklara gerek duyarlar. Standartların Kullanımı Yükseköğretim için Bilgi OkuryazarlığıYetkinlik Standartları bilgi okuryazarı bireyin değerlendirilmesi konusunda temel kriterler sunmakta. Ayrıca, Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği Bilgi Okuryazarlığı Standartları Görev Grubu nun işini daha da ileriye taşıyarak, yüksek öğrenime kendi bilgi okuryazarlığı yetkinlik standartlarını K- 12 de kullanılanlara katmak için bir fırsat sağlar. Böylece, her düzeydeki öğrencilere yönelik beklentilerde süreklilik sağlanmış olur. Burada verilen yetkinlik standartları; öğretmen kadrosu, kütüphaneciler ve konuyla ilgili diğer kişilerin bir öğrenciyi bilgi okuryazarı olarak tanımlarken kullandıkları özel göstergelerin ana hatlarını çizmektedir. Öğrenciler de bilgiyle etkileşimde daha fazla kontrol sahibi olmalarına bir temel oluşturacak yetkinlik standartlarını yararlı bulacaklar. Bu standartlar öğrencileri bilgiyi toplamak, analiz etmek ve kullanmak için yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirerek, öğrenmeye yönelik üstbilişsel yaklaşım ihtiyacına karşı duyarlılık kazanmalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilerin burada tanımlanan yetkinliklerin tamamına sahip olduklarını göstermeleri istenmekle birlikte, herkesin aynı düzeyde ya da aynı hızda yetkinlik geliştirmesi beklenmez. 7

8 Ayrıca, bazı disiplinler öğrenme sürecinde belli noktalarda yetkinlikleri ustaca kullanmaya daha fazla önem verebilir. Bu nedenle, bazı yetkinlikler değerlendirme tablosunda diğerlerine göre daha ağırlıklı olarak yer alır. Yetkinliklerin çoğu muhtemelen tekrarlanarak yapılır. Her standartın yansıtıcı ve değerlendirici özelliği sayesinde, öğrencinin süreç içinde önceki bir noktaya geri dönmesi, bilgi arayan yaklaşımı gözden geçirmesi ve aynı adımları tekrarlaması gerekecektir. Herhangi bir kurum, standartları tam anlamıyla uygulamadan önce, bilgi okuryazarlığının öğrenme süreci ve kurumun etkinliğini nasıl geliştirdiğini anlamak amacıyla kendi misyonu ve eğitim hedeflerini gözden geçirmelidir. Uygulamanın benimsenmesi için, öğretmen kadrosu ve personelin geliştirilmesi de son derece önemlidir. Bilgi Okuryazarlığı ve Değerlendirme Aşağıda verilen yetkinlikler için geçerli beş standart ve 22 performans göstergesi vardır. Standartlar yüksek öğretimde her düzeydeki öğrencinin ihtiyaçlarına odaklanır. Ayrıca, bilgi okuryazarlığına yönelik öğrenci gelişimini değerlendirmek üzere çeşitli sonuçları da sıralar. Öğretmen kadrosu, kütüphaneciler ve konuyla ilgili diğer kişiler, kurumun misyonunu da gözününe alarak, öğrencilerin öğrenme düzeyinin ölçecek yerel yöntemler geliştirmek için bu standartlardan yararlanırlar. Öğrencilerin temel bilgi okuryazarlığı becerilerinin değerlendirilmesine ek olarak, öğretmen kadrosu ve kütüphaneciler belirli disiplinler çerçevesinde değerlendirme araçları ve stratejileri geliştirmek için de birlikte çalışmalıdırlar. Çünkü bilgi okuryazarlığı bu disiplinlerde bulunan bilgi üretme, bilimsel etkinlik ve yayın süreci konularında kendini göstermektedir. Bu standartları uygulayan kurumların, farklı düzeydeki düşünme becerileri ile öğrenmenin çeşitli sonuçlarının bağlantılı olduğunu görmeleri gerekir. İşte bu nedenle, sonuçların değerlendirilmesi için farklı araçlar ya da yöntemler gerektiğini de anlamaları gerekir. Örneğin, Bloom'un Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi (Bloom s Taxonomy of Educational Objectives) ni esas alan hem üst basamak hem de alt basamak düşünme becerileri bu yayında verilen ayrıntılı sonuçların tamamında belirgin olarak görülmektedir. Kurumun uygulama planının bir parçası olarak, her sonuçla ilintili düşünme becerileri için uygun değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi önerilir. Örneğin, aşağıdaki sonuçlar üst basamak ve alt basamak düşünme becerilerini gösteriyor: Alt Basamak düşünme becerisi: Sonuç 2.2.a. Gereken bilgi için anahtar sözcükler, eşanlamlılar ve ilgili terimleri tanımlar. Üst Basamak düşünme becerisi: Sonuç 3.3.b. Ek bilgi gerektirebilecek yeni hipotezler oluşturmak için ilk sentezi, mümkün olduğunda, daha yüksek bir soyutlama düzeyine taşır. 8

9 Öğretmen kadrosu, kütüphaneciler ve konuyla ilgili diğer kişiler, bilgi okuryazarlığı programının sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlaması sürecinde, kullanılacak değerlendirme yöntemlerini birlikte tartışmanın çok verimli bir egzersiz olduğunu göreceklerdir. Bu değerlendirme programı öğrencilerin tümüne ulaşmalı, programı daha da ileriye taşıyacak alanları belirlemeli, ve mevcut öğrenme hedeflerini pekiştirmelidir. Ayrıca, kurumun mali destek gruplarına bilgi okuryazarlığının eğitimli öğrenciler ve vatandaşlar yetiştirilmesine nasıl katkıda bulunduğu da net olarak anlatılmalıdır. Notlar 1. American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. (Chicago: American Library Association, 1989.) 2. National Research Council. Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications. Committee on Information Technology Literacy, Computer Science and Telecommunications Board. Being Fluent with Information Technology. Publication. (Washington, D.C.: National Academy Press, 1999) 3. Bilgi okuryazarlığı konusunda önemli akreditasyon kuruluşlarından bazıları şunlardır: The Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), the Western Association of Schools and College (WASC), ve the Southern Association of Colleges and Schools (SACS). 4. Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University. Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America s Research Universities. 9

10 Standartlar, Performans Göstergeleri ve Sonuçları Standart 1 Bilgi okuryazarı öğrenci gereken bilginin niteliği ve kapsamını belirler. Performans Göstergeleri: 1. Bilgi okuryazarı öğrenci bilgi ihtiyacını tanımlar ve açıkça dile getirir. a. Araştırma konusu ya da diğer bir konuda bilgi ihtiyacını tanımlamak için öğretmenlerine danışır; sınıf içi tartışmalara, akranlarıyla çalışma gruplarına ve elektronik ortamdaki tartışmalara katılır. b. Bilgi ihtiyacını temel alarak, tezinin anafikrini ve soruları formüle eder. c. Konuya aşinalığını artırmak için genel bilgi kaynaklarını araştırır. d. Yönetilebilir bir odak noktasına ulaşmak için, bilgi ihtiyacını tanımlar ya da değiştirir. e. Bilgi ihtiyacını tanımlayan temel kavramları ve terimleri saptar. f. Yeni bilgiler üretmek için mevcut bilginin özgün düşünce, deney ve/veya analiz ile birleştirilebilir olduğunu kavrar. 2. Bilgi okuryazarı öğrenci potansiyel bilgi kaynaklarının çeşitleri ve biçimlerini saptar. a. Bilginin resmi ve samimi ortamlarda nasıl üretildiği, organize edildiği ve dağıtıldığını bilir. b. Edinilen bilginin bu bilgiye erişim yolunu etkileyen disiplinlerin içine katılıp düzenlenebilir olduğunu anlar. c. Çeşitli biçimlerdeki potansiyel kaynakların değeri ve farklılıklarını (çoklu medya, veritabanı, web sitesi, veri seti, ses/görüntü, kitap gibi) saptar. d. Potansiyel kaynakların (popüler kaynaklara karşı bilimsel kaynaklar, güncel kaynaklara karşı tarihsel kaynaklar gibi) amaçları ve hedef kitlelerini belirler. e. Birincil ve ikincil kaynakları birbirinden ayırır, her disipline göre bunların kullanımı ve öneminin nasıl değiştiğini tanımlar. f. Bilginin birincil kaynaklardan ham verilerle edinilmesinin gerekebileceğini anlar. 3. Bilgi okuryazarı öğrenci gereken bilgiyi edinmenin maliyetleri ve faydalarını göz önünde bulundurur. a. Gereken bilginin bulunabilirlik durumunu belirler; bilgi arama sürecinin yerel kaynakların (kütüphaneler arası ödünç sistemine başvurarak, kütüphane dışında bulunan kaynakları kullanarak, konuyla ilgili resim/video/metin/ses elde ederek) ötesine taşınmasına karar verir. 10

11 b. Gereken bilgiyi toplamak ve kendi bağlamında anlamak için, yeni bir dil ya da beceri (yabancı ya da disiplin tabanlı) edinmenin mümkün olup olmadığını değerlendirir. c. Gereken bilgiye erişmek için gerçekçi plan ve zaman çizelgesi tanımlar. 4. Bilgi okuryazarı öğrenci bilgi ihtiyacının niteliği ve kapsamını yeniden değerlendirir. a. Soruyu açıklığa kavuşturmak, gözden geçirip düzeltmek ve işlemek için ilk bilgileri tekrar değerlendirir. b. Bilgiye dayalı karar ve seçimler yapmak için kullanılan kriterleri açıklar. Standart 2 Bilgi okuryazarı öğrenci gereken bilgiye etkili ve verimli bir şekilde erişir. Performans Göstergeleri: 1. Bilgi okuryazarı öğrenci gereken bilgiye erişmek için en uygun araştırma yöntemleri ya da bilgi alma sistemlerini seçer. a. Uygun araştırma yöntemlerini (laboratuar deneyi, simülasyon, saha çalışması gibi) tanımlar. b. Çeşitli araştırma yöntemlerinin yararları ve uygulanabilirliğini inceler. c. Bilgi erişim sistemlerinin kapsamı, içeriği ve organizasyonu araştırır. d. Gereken bilgiye ulaşmak için kullanılacak araştırma yöntemi ya da bilgi erişim sistemi üzerine verimli ve etkili yaklaşımları seçer. 2. Bilgi okuryazarı öğrenci arama stratejilerini verimli şekilde tasarlar ve uygular. a. İnceleme yöntemine uygun bir araştırma planı geliştirir. b. Gereken bilgi için anahtar sözcükler, eş anlamlılar ve ilgili terimleri tanımlar. c. Bilgi erişim kaynağı ya da bilim dalına özel kontrollü sözcük grubunu seçer. d. Seçilen bilgi erişim sistemi için uygun komutları (Boolean operatörleri, arama motorları için kısaltma ve yakınlık belirteci, kitap indeksleri gibi iç düzenleyiciler) kullanarak bir arama stratejisi oluşturur. e. Farklı komut dilleri, protokoller ve arama parametreleri ile farklı kullanıcı arayüzleri ve arama motorları kullanarak, arama stratejisini çeşitli bilgi erişim sistemlerinde uygular. f. Bilim dalına uygun araştırma protokolleri kullanarak arama işlemini sürdürür 3. Bilgi okuryazarı öğrenci bilgiye çevrimiçi olarak ya da çeşitli yöntemler kullanarak şahsen ulaşır. a. Bilgiye farklı formatlarda erişmek için çeşitli arama sistemleri kullanır. 11

12 b. Kütüphane içinde bilgi kaynaklarını bulmak ya da fiziksel keşif için belirli noktaları tanımlamak için, çeşitli sınıflama şemaları ve ilgili diğer sistemleri (sayı sistemleri veya dizin arama gibi) kullanır. c. Gereken bilgiye erişmek için, kurumun çevrimiçi ya da şahsen verilen özel hizmetlerini (kütüphaneler arası ödünç alma/ belge sağlama, meslek kuruluşları, kurumsal araştırma büroları, toplum kaynakları, uzmanlar ve uygulayıcılar gibi) kullanır. d. İstenen esas bilgiyi almak için anketler, mektuplar, mülakatlar ve diğer araştırma formlarını kullanır. 4. Bilgi okuryazarı öğrenci gerekirse arama stratejisini yeniler. a. Alternatif bilgi erişim sistemleri ya da araştırma yöntemlerinin gerekip gerekmediğini belirlemek için; arama sonuçlarını miktar, kalite ve ilintili olma durumuna göre değerlendirir. b. Erişilen bilgideki boşlukları belirler ve arama stratejisini yeniden gözden geçirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. c. Gerektiğinde gözden geçirilmiş stratejiyi kullanarak aramayı tekrarlar. 5. Bilgi okuryazarı öğrenci bilgi ve kaynakları seçip özünü çıkarır, kaydeder ve yönetir. a. Gereken bilgiyi seçip almak için çeşitli teknolojiler (kopyala / yapıştır yazılım fonksiyonları, fotokopi, tarayıcı, görsel / işitsel ekipman ya da keşif araçları gibi) arasından en uygun olanı seçer. b. Bilginin düzenlenmesi için bir sistem oluşturur. c. Alıntı yapılan kaynak türleri arasındaki farkı görür ve çeşitli kaynaklardan yapılan alıntının unsurları ve doğru sözdizimini anlar. d. İleride gerekirse başvurmak üzere, alıntı ile ilgili gerekli tüm bilgileri kaydeder. e. Seçilmiş ve düzenlenmiş bilgiyi yönetmek için çeşitli teknolojileri kullanır. Standart 3 Bilgi okuryazarı öğrenci bilgi ve kaynakları eleştirel gözle değerlendirir; seçilen bilgiyi kendi bilgi dağarcığı ve değer sistemine katar. Performans Göstergeleri: 1. Bilgi okuryazarı öğrenci toplanan bilgiden çıkarılacak ana fikri özetler. a. Metni okur ve ana fikirleri seçer. b. Metindeki kavramları kendi sözcükleriyle yeniden ifade eder ve verileri doğru olarak seçer. c. Daha sonra harfi harfine alıntı yapılabilecek uygun malzemeyi tanımlar. 12

13 2. Bilgi okuryazarı öğrenci hem bilgiyi hem de kaynakları değerlendirmek için, kullanılacak ilk kriterleri açıkça ifade eder ve uygular. a. Güvenirlik, geçerlilik, doğruluk, yetki, güncellik ve bakış açısı/önyargıları değerlendirmek amacıyla, çeşitli kaynaklardan toplanan bilgiyi inceler ve karşılaştırır. b. Destekleyici tartışmalar veya yöntemlerin yapısını ve mantığını analiz eder. c. Önyargı, aldatma veya manipülasyonu tanır. d. Bilginin oluşturulduğu kültürel, fiziksel veya başka bağlamları tanır; edinilen bilginin yorumlanmasında koşulların etkisi anlar. 3. Bilgi okuryazarı öğrenci yeni kavramları oluşturmak için ana fikirleri sentezler. a. Kavramlar arasındaki ilişkileri tanır; bu ilişkileri kanıtlarla destekleyerek potansiyel anlamda yararlı temel ifadeler halinde biraraya getirir. b. Ek bilgi gerektirecek yeni hipotezler oluşturmak için ilk sentezi, mümkün olduğunda, daha yüksek düzeyde soyutlamaya kadar genişletir. c. Fikirler ve olayların etkileşimini incelemek için; bilgisayar ve diğer teknolojileri (elektronik çizelgeler, veritabanları, çoklu medya ve ses/görsel ekipman gibi) kullanır. 4. Bilgi okuryazarı öğrenci eklenen değerler, çelişkiler ya da bilginin diğer benzersiz özelliklerini belirlemek için, yeni edinilen bilgiyi önceki bilgi birikimi ile karşılaştırır. a. Edinilen bilginin araştırma veya diğer bir bilgi ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını belirler. b. Edinilen bilginin diğer kaynaklarda kullanılan bilgiyi doğruladığını ya da çeliştiğini belirlemek için, seçilmiş kriterleri bilinçli şekilde kullanır. c. Toplanan bilgiye dayanarak sonuçlar çıkarır. d. Bilim dalına uygun tekniklerle (simülatörler, deneyler gibi) teorileri sınar. e. Veri kaynağı, bilgi toplama araçları veya stratejilerinin sınırları ve sonuçların akla yatkınlığını sorgulayarak, muhtemel doğruluk düzeyini belirler. f. Yeni bilgileri önceki bilgi birikimine entegre eder. g. Konuya kanıt oluşturacak bilgiyi seçer. 5. Bilgi okuryazarı öğrenci yeni bilginin bireyin değer sistemi üzerinde etkili olup olmadığını belirler; farklılıkları uzlaştırmak için adım atar. a. Literatürde rastlanan farklı bakış açılarını araştırır. b. Karşılaşılan bakış açılarını dahil etmek ya da reddetmek kararını verir. 6. Bilgi okuryazarı öğrenci diğer bireyler, konu uzmanları ve/veya uygulayıcıları ile ayrıntılı sohbetleri sonucunda, edindiği bilgiye yönelik anlayış ve yorumu doğrular. 13

14 a. Sınıf içi ve diğer ortamlardaki tartışmalara katılır. b. Konu hakkında ayrıntılı sohbetleri teşvik etmek amacıyla tasarlanmış sınıf-destekli elektronik haberleşme forumlarına (e-posta, bülten panoları, sohbet odaları gibi) katılır. c. Çeşitli mekanizmalar (röportajlar, e-posta, listserv gibi) aracılığıyla uzman görüşü arar. 7. Bilgi okuryazarı öğrenci ilk sorgulamanın gözden geçirmenin gerekip gerekmediğini saptar. a. Asıl bilgi ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını ve ek bilgi gerekip gerekmediğini saptar. b. Arama stratejisini gözden geçirir; gerektiğinde ek kavramları dahil eder. c. Kullanılan bilgi erişim kaynaklarını gözden geçirir ve gerektiğinde diğer kaynakları kapsayacak şekilde genişletir. Standart 4 Bilgi okuryazarı öğrenci belli bir amacı gerçekleştirmek için, bireysel ya da bir grubun üyesi olarak, bilgiyi etkin şekilde kullanır. Performans Göstergeleri: 1. Bilgi okuryazarı öğrenci yeni edinilen bilgiyi önceki bilgi birikimine katarak, belli bir ürün ya da performansın planlanması/yaratılması sürecine uygular. a. İçeriği ürün ya da performansın amacı/formatını (ana hatlar, taslaklar, hikaye panoları gibi) destekleyecek şekilde düzenler. b. Önceki deneyimlerden edinilen bilgi ve becerileri ürün ya da performansın planlanması ve yaratılması sürecine aktararak, açıkça ifade eder. c. Alıntılar ve açımlamalar da dahil olmak üzere, yeni ve önceden edinilen bilgiyi ürün ya da performansın amacı/formatını destekleyecek şekilde entegre eder. d. Dijital metin, görüntüler ve verileri gerektiğinde orijinal konumları ve biçimleriyle aktararak, yeni bir bağlamda değiştirir ve kullanır. 2. Bilgi okuryazarı öğrenci ürün ya da performansı geliştirme sürecini tekrar gözden geçirir. a. Bilgi arama, değerlendirme ve iletişim süreci ile ilgili faaliyetlerin kaydını ya da listesini tutar. b. Geçmişteki başarılar, başarısızlıklar ve alternatif stratejiler üzerinde düşünür. 3. Bilgi okuryazarı öğrenci ürün ya da performans hakkında diğer kişilerle etkili bir iletişim kurar. 14

15 a. Ürün ya da performansın amacını destekleyerek hedef kitleye en iyi şekilde ulaşılmasını sağlayacak iletişim ortamı ve formatı seçer. b. Ürün ya da performansı yaratırken, bilgi teknolojisinin çeşitli uygulamalarını kullanır. c. Tasarım ve iletişim ilkelerini birleştirir. d. Net ve hedef kitlenin amaçlarını destekleyen tarzda iletişim kurar. Standart 5 Bilgi okuryazarı öğrenci bilgi kullanımını çevreleyen ekonomik, hukuki ve sosyal konuların çoğunu anlar; bilgiye etik ve yasal olarak ulaşıp kullanır. Performans Göstergeleri: 1. Bilgi okuryazarı öğrenci bilgi ve bilgi teknolojisini çevreleyen etik, hukuki ve sosyoekonomik konuların çoğunu anlar. a. Hem yazılı hem de elektronik ortamlarda gizlilik ve güvenlik ile ilgili konuları tanımlar ve tartışır. b. Bilgiye ücretsiz erişime karşı ücret-tabanlı erişim ile ilgili konuları tanımlar ve tartışır. c. Sansür ve ifade özgürlüğü ile ilgili konuları tanımlar ve tartışır. d. Fikri mülkiyet, telif hakkı ve telif hakkı ile korunan malzemenin adil kullanımı üzerine geliştirdiği anlayışı belli eder. 2. Bilgi okuryazarı öğrenci bilgiye erişim ve bilgi kaynaklarının kullanımı üzerine yasalar, yönetmelikler, kurumsal politikalar ve görgü kurallarını izler. a. Kabul edilen uygulamaları ("Netiquette" gibi) takip eden elektronik tartışmalara katılır. b. Bilgi kaynaklarına erişim için onaylı parola ve diğer kimlik formlarını kullanır. c. Bilgi kaynaklarına erişim konusunda kurumsal politikalar ile uyumlu davranır. d. Bilgi kaynakları, ekipman, sistem ve tesislerin bütünlüğünü korur. e. Metin, veri, görüntü, ya da sesleri yasal olarak elde eder, saklar ve dağıtır. f. Neyin fikir eseri hırsızlığı kapsamına girdiğini kavradığını gösterir; başkalarına ait çalışmaları kendisine atfedilebilir gibi sunmaz. g. İnsan denekleri üzerindeki araştırmalar ile ilgili kurumsal politikaları kavradığını gösterir. 3. Bilgi okuryazarı öğrenci ürün ya da performans hakkındaki iletişiminde bilgi kaynakları kullanımını kabul eder. a. Uygun bir dokümantasyon tarzı seçer; kaynakları belirtmek için tutarlı bir şekilde onu kullanır. b. Gerektiğinde, telif hakkı ile korunan malzeme için verilen izin bildirimlerini duyurur. 15

16 Ek I: Seçilmiş Bilgi Okuryazarlığı Girişimleri 1989 yılında Amerikan Kütüphaneler Derneği (American Library Association - ALA) Bilgi Okuryazarlığı Başkanlık Kurulu bilgi okuryazarlığının dört unsurunu tanımlayan bir Nihai Rapor (Final Report) yayınladı: Bilgi ihtiyacını tanımak, bulmak, değerlendirmek ve etkin şekilde kullanmak becerisi. Bilgi Okuryazarlığı Ulusal Forumu (National Forum on Information Literacy - NFIL), 1990 yılında ALA Başkanlık Kurulu Nihai Raporu önerilerine bir tepki olarak kuruldu. NFIL, " bilgi okuryazarlığı ihtiyacı konusunda uluslararası ve ulusal bilinci arttırmak; bilgi okuryazarlığına götüren faaliyetleri teşvik etmek amacıyla işbirliği içinde çalışan 75 ten fazla eğitim, özel sektör ve devlet kuruluşları koalisyonu" dur. Forum üyeleri, bilgi okuryazarlığını uluslararası/ulusal düzeyde ve kendi programları dahilinde teşvik ederler. NFIL Mart 1998 de, Bilgi Okuryazarlığı İlerleme Raporu: Bilgi Okuryazarlığı Üzerine Amerikan Kütüphaneler Derneği Başkanlık Komitesi Tarafından Yapılan Güncelleme: Nihai Rapor (A Progress Report on Information Literacy: An Update on the American Library Association Presidential Committee on Information Literacy: Final Report) başlıklı raporunu yayınladı yılında Amerikan Okul Kütüphaneleri Derneği (American Association of School Libraries - AASL) ile Eğitimsel İletişim ve Teknoloji Derneği (Association of Educational Communications and Technology - AECT), Öğrenci Öğrenimi için Bilgi Okuryazarlığı Standartları (Information Literacy Standards for Student Learning) nı yayınladı. AASL/AECT standartları K-12 öğrencileri için yetkinlik konusunu ayrıntılı biçimde ele almaktadır. Ulusal standartların yokluğunda, 1989 yılından bu yana birçok eyalet, okul bölgesi, eyalet üniversite sistemleri ve yerel kurumlar tarafından bilgi okuryazarlığı yetkinlik standartları geliştirildi. 16

17 Bilgi Okuryazarlığı Yeterlik Standartlarını Geliştirenler Patricia Iannuzzi, Başkan Üniversite Kütüphanecisi ve Yardımcı Direktör California Üniversitesi, Berkeley Mike Eisenberg Direktör, Kütüphane ve Enformasyon Bilimleri Fakültesi Washington Üniversitesi Donald W. Farmer Akademik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kings Koleji (PA) Craig Gibson Kamu Hizmetleri için Yardımcı Üniversite Kütüphanecisi George Mason Üniversitesi Kütüphaneleri (VA) Lori A. Goetsch Kamu Hizmetleri için Kütüphaneler Direktörü Maryland Üniversitesi Barton Lessin Dekan Yardımcısı ve Direktör, Bilim ve Mühendislik Kütüphanesi Wayne Eyalet Üniversitesi Bonnie Gratch Lindauer Referans Hizmetleri Koordinatörü San Francisco Şehir Koleji Hannelore B. Rader Üniversite Kütüphanecisi Louisville Üniversitesi Oswald Ratteray Kurucu Hizmetler ve Özel Programlar Yönetmen Yardımcısı Yükseköğretim Orta Amerika Komisyonu 17

18 Althea H. Jenkins, Resen Üye İcra Direktörü Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği 18

19 Standartları Kaynak Olarak Göstermek Amerikan Psikoloji Derneği (APA yazım tarzına göre kaynak gösterme) / American Psychological Association (APA Style): Information literacy competency standards for higher education. (2000). [Broşür]. Chicago: Association of College & Research Libraries. Online alıntı Information literacy competency standards for higher education. (2000). [erişilen ay-gün-yılı ekleyin] tarihinde adresinden erişilmiştir. Chicago Tarzı Kaynak Gösterme Rehberi / Chicago Manual of Style: Information literacy competency standards for higher education Chicago: Association of College & Research Libraries. Online alıntı Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Association of College & Research Libraries, 2000; Modern Dil Derneği (MLA tarzı) / Modern Language Association (MLA Style): Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Chicago: Association of College & Research Libraries, 2000 Online alıntı Information Literacy Competency Standards for Higher Education Association of College & Research Libraries. [[erişilen gün-ay-yılı ekleyin] 19

20 Association of College & Research Libraries 50 East Huron Street Chicago, IL T. (800) , ext F. (312)

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@ankara.edu.tr Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Odyoloji Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık alanındaki temel

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Lojistikte Güncel Konular LOG425 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Çıktıları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 Program Çıktılarının telif hakları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne aittir. 2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR 21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" kapsamında,

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler 40. Kütüphane Haftası Kutlama Programı, 30 Mart 4 Nisan 2004, KONYA Coşkun POLAT Bilgi Okuryazarlığı? Bilgi (Enformasyon) 1. Danışma, tanıtma. 2. Haber alma, haber

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 309 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Electude International

Electude International Electude International Giriş Electude eğitmenlerin dersleri, alıştırmaları, görevleri ve testleri belirlemelerine, oluşturma, yönetme ve sınıflandırmalarına izin veren bulut tabanlı bir otomotiv e-öğrenme

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tedarik Zinciri Yönetimi LOJ 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ)

PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) SOSYAL HİZMET VE SAĞLIK Temel Alanları LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17 PÇ18 PÇ19 PÇ20 PÇ21

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Hemşirelik Bilgi Okuryazarlığı Yeterlik Standartları*

Hemşirelik Bilgi Okuryazarlığı Yeterlik Standartları* Hemşirelik Bilgi Okuryazarlığı Yeterlik Standartları* Türk Kütüphaneciliği 29, 2 (2015), 350-363 Çev.: Coşkun Polat** ve Gülcan Palo*** Öz Hemşirelik bilgi okuryazarlığı yeterlik standartları Amerikan

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı

Detaylı

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ- 8 DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Ticaret LOJ 409 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yaz Stajı (LOJ 499(Y)) Ders Detayları

Yaz Stajı (LOJ 499(Y)) Ders Detayları Yaz Stajı (LOJ 499(Y)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı LOJ 499(Y) Her İkisi 0 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku (MGMT 217) Ders Detayları

Ticari İşletme Hukuku (MGMT 217) Ders Detayları Ticari İşletme Hukuku (MGMT 217) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ticari İşletme Hukuku MGMT 217 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar LOJ 402 Her

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ Amaç: 1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticarete Giriş LOJ 209 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilgisayara Giriş (CMPE103) Ders Detayları

Bilgisayara Giriş (CMPE103) Ders Detayları Bilgisayara Giriş (CMPE103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayara Giriş CMPE103 Güz 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler için kuvvetlendirici medya

Detaylı

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-II Ders No : 0690130057 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öğrenme Psikolojisi PSY 308 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 0 05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl.

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl. FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoterapi de FTR 4.SINIF/ 2 - - 5 Yönetim ve 2.Yarıyıl Organizasyon 430 Bahar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EK-1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİ KONURALP MERKEZ / DÜZCE 14.06.2016 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum

Detaylı

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Ders Adı Web Tasarımı ve Geliştirme Ders Kodu COMPE 518 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 302) Ders Detayları

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 302) Ders Detayları Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları LOJ 302 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 3 1.1.ISCED

Detaylı

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ BÖLÜM I Genel Bilgi 1. Projenin adı: TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME (6.,7. VE 8. SINIF) FEN BİLGİSİ PROGRAM VE

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması

Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması A'da E'ye not sistemi A dan E ye not verme sistemi öğretmenlerin, net standartlar kullanarak herhangi bir zamanda öğrencilerin

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları 27 Eylül 2016 2006-2015 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Süreci - Bologna Süreci 2015---- YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SÜRECİ 2 DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI 1. Çevremdeki Bilgiler 2. Bilgisayarım 3. Renkli Dünyam 4. Yazmaya BaĢlıyorum 1.BASAMAK

Detaylı

Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku (LOJ 401(Y)) Ders Detayları

Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku (LOJ 401(Y)) Ders Detayları Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku (LOJ 401(Y)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku LOJ 401(Y) Güz 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı