KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI"

Transkript

1 KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz etkisi olmayan geniş arazilerdir. İklimi sert karasaldır. Bozkır (step)bitki örtüsü görülür. Bu yüzden bozkır kültürü görülmektedir. İklim ve bitki örtüsünden dolayı hayvancılıkla uğraştılar. Hayvan sürülerine otlak bulma ihtiyacından dolayı göçebe yaşam tarzını benimsediler. Hayvancılık ana geçim kaynaklarıdır. At, koyun, sığır sürüleri beslediler. Göçebe yaşam tarzı vardır. İlkbaharla birlikte yüksek yaylalara ve sonbaharla birlikte alçak dağ eteklerine inerler(yaylak-kışlak kültürü). Göçebe yaşamdan dolayı yaşam alanları çadırlardır(kıl çadır; soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır). Çadırların yaygın olmasından da anlarız ki dokuma sanatı yaygındır. Hayvancılığın uğraş alanı olması da dokuma sanatını hammadde yönünden(kıl, yün) destekler. Göçebe yaşamdan dolayı toplumda her birey(kadın-erkek)asker yetişir. Ordu Millet anlayışı hâkimdir. Kadın ve erkeğin sosyal hayatta eşit olması sosyal sınıf faklarının olmadığını gösterir. Bunun sonucunda Türklerde kölecilik görülmez. Demir işleme konusunda ustadırlar. Dönemin şartlarında tekniğin geliştiğini gösterir. Atı evcilleştirmede ustadırlar. Taşıma ve ulaşımda kolaylık sağlar. Göç etmede kolaylık sağlar. Savaşta üstünlük sağlar. Uyarı: İslam öncesi Türk dünyasında; tarım, yerleşik yaşam, mimari, duvar süslemesi ve sosyal sınıf farkları(kölecilik) görülmez. Ayrıca İslami unsurlarda görülmez; sultan sıfatı, şerri hukuk, kadı, hicri takvim,arap alfabesi ve halifeye bağlılık gibi Uyarı: Türklerde tarım, yerleşik yaşam, şehirleşme, mimari, duvar süslemesi Uygurlarla birlikte görülür. Uyarı: Göçebe Yaşam şeklidir. Olağandır. Sebebi: hayvancılıktır. Göç etmek Vatanı terk etmektir. Olağanüstüdür. Sebebi: kuraklık, hayvan hastalıkları, Çin ya da Moğol İstilaları, Türk boyları arasındaki çatışmalar, nüfus artışı, cihan hakimiyeti anlayışı 1

2 1.) DEVLET YÖNETİMİ: Merkezi teşkilatlanma ( devlet ) =-il, -el kavramlarıyla adlandırılır. Başkent = Ordu Balık = Ötüken (Asya Hun, Göktürkler, Kutluk (II. Göktürk) ) Karabalgasun (Uygurlar ) (Baş) (Şehir) Devletin başı = Hakan, Kaan, Han, İdikut, Şanyu, İlteber gibi ünvanlardan birini taşır Hakanın yetkileri: Devlet başkanı (siyasi) Başkomutan (askeri) kuvvetler birliği Baş yargıç (adli) Hakanın en önemli yardımcısı = Hatun ya da Katun sıfatını taşıyan hakanın eşidir. Hatunun yetkileri: Kendi mührü vardır Kurultaya katılır Kaanın vekilidir siyasi yetkiler Elçileri kabul eder Hakanın diğer yardımcısı = Vezir, Aygucu ( Başbakan ) (Tonyukuk ) Devletin Oluşumu: Aile Sülale Soy Millet Oguş Urug Boy Budun Budun un başında kağan bulunur. Sosyal Birim Siyasi Birim Boy: En küçük siyasi birimdir. Yöneticisi; boy beyidir ve boy beyi boyun en ileri gelenleri tarafından demokratik bir şekilde seçilir. Boylar bir araya gelse bile asla kaynaşmazlar. Türk devletleri Boylar Federasyonu (eyalet) veya Konfederasyonu şeklinde örgütlenir. Boyların ayrı bayrakları ve töreleri vardır. Boylar devlet tarafından bölünmez, boylar doğal olarak ayrılmışlardır.!!merkezi otorite zayıftır. Kurultay (Toy, Kengeş) : Devletin önemli işlerinin(savaş-barış gibi) görüşüldüğü, Kaan a danışmanlık yapan meclistir. Son söz Kaan ındır. Kurultay yılda iki kez toplanır. Üyeleri (Toygun) : Kaan, Hatun, Aygucu, Yabgu, Boy Beyleri,Buyruklar, İlim Adamları Olağan üstü durumlarda kurultay Kaan ı kısıtlayabilir.!!ama asla son sözü söyleme yetkisi yoktur. Kut Anlayışı (Veraset Sistemi) : Kaan ın ve hanedanın tanrı tarafından seçildiğine inanılmasıdır. Kaan gücünü ilahi bir güçten alır. Böylece otoritesini güçlendirir. Ülke hanedanın ortak malıdır 2

3 Ülke hanedan tarafından ortak yönetilir. Yani ülke yönetimine hanedanının bütün erkek üyeleri ( tigin - prens ) dâhildir.tiginler Kaan adayıdır.tiginlere devlet yönetiminde görev verilerek kaan adaylarının tecrübe kazanması sağlanır. Kaan öldüğünde birden fazla aday olduğu için taht kavgası başlar.!!taht kavgasının olumlu yönü ; en iyi adayın başa gelmesini sağlar.!!taht kavgasının olumsuz yönü ; devlet yıkılabilir. Not: Taht kavgasını kazanan adayı Kurultay onaylar. Uyarı: Türk veraset sisteminde; birden fazla aday olduğu için, sistem belirsiz yani kuralsızdır. Bu yüzden Türk tarihinde sık sık taht kavgaları görülür. Taht kavgaları, Türk devletlerinin hızlı yıkılmasında da temel nedendir. Uyarı: Türk devletleri teokratik değildir. Dini kurallar devlet yönetiminde geçerli değildir. Böylece laik devlet anlayışı hâkim olmuştur. İkili Devlet Teşkilatı: Türk devletleri yönetimi kolaylaştırmak için ülke yönetimini ikiye ayırırlar. Bu sistemin ortaya çıkışında kut anlayışı etkilidir. İkili devlet anlayışının olumlu yönü; devlet hızlı gelişir. Olumsuz yönü ise; devlet parçalanıp yıkılabilir. Doğu Batı * Merkezdir. * Fetih alanıdır. * Kaan yönetir. * Yabgu (Kaan ın kardeşi) yönetir.yabgu Kaan a bağlıdır. Uyarı: Eyalet sistemi kendini gösterir. Tarkan : Ordu komutanı. Subaşı : Ordu komutanı + Vali Tudun : Vali + vergilerin toplanmasından sorumlu Şad: Kaan çocuklarının vali olarak atanması. Tamgacı (Bitikçi) : Yazışmalar ile ilgilenir. Apaçı: Saray görevlisi. Yorgan-ıspara: Memurlar Buyruklar: Bakanlar 2. ) HUKUK ANLAYIŞI: Göçebe yaşamdan dolayı sözlü hukuk(töre) gelişmiştir. Törenin kaynağı gelenek, görenek örf ve adetleridir. Baş yargıç Kaan dır; Kaan son sözü söyler. Kaan töreye uymak zorundadır. Buradan da anlaşır ki hukuk üstünlüğü vardır. Sosyal hayattaki davalarla yorgucu-yargucular (hakim) sorumludur. Hapis cezası en fazla 10 gün sürer. Sebebi ise göçebe yaşamdır. Bir toplumda idam cezası verilen konular aslında o toplumun değer verdiği genel başlıkları gösterir. İdam kararı gerektiren suçlar ise şunlardır: zina(aileye önem verilir), adam öldürme(kan davası önlenir; toplumsal barış korunur), devlete ihanet, töreye ihanet, askerden kaçma, hırsızlık(toplumsal barış korunur).bu konularda gösterir ki Türk toplumunda; aile, toplumsal barış, töre, askerlik, devlet ve adaletin uygulanması en önemli konulardır. Uygurların yerleşik yaşama geçmesiyle yazılı hukuk(kanunlar) başlar. Hapis cezalarının sürelerinde ise artış olur. 3

4 3.) DİN VE İNANIŞ: İslam öncesi Türk tarihinde milli din Gök tanrı (Göktengri) dini idi. Gök tanrı dini tek tanrılı dindir, ama ilahi din değildir. Din adamlarına; Şaman, Kaman, Kam, Baksı denir. Din adamları kesinlikle imtiyazlı değillerdir(sosyal sınıf farkı yok) Yuğ: Cenaze töreni Sagu: Cenaze töreninde söylenen ağıtlardır Kurgan: Anıt mezar(ölü eşyalarıyla gömülür, bu da ahiret inancının kanıtıdır.) Balbal: Mezar taşı Uçmağ: Cennet Tamu: Cehennem Türkler inanç konusunda hoşgörülülerdir. Bu yüzden kolay din değiştirdikleri görülmektedir. Orta Asya da ilk din değiştirenler; Uygurlar (Mani ve Buda ) Kafkaslarda; Hazarlar (Yahudilik, Musevilik) Avrupa ya göç edenler; Macarlar, Bulgarlar, Uz, Peçenek, Avarlar, Avrupa Hun (Hıristiyanlık ) Oğuz Boyları (İslamiyet) 4. ) YAZI DİL EDEBİYAT: Dil: Türkçe Edebiyat: Göçebe yaşamdan dolayı sözlü edebiyat ürünleri gelişme göstermiştir. Sav: Atasözleri Sagu: Ağıtlar Koşuk: Coşkulu dönemlerde kopuz (türk çalgısı) eşliğinde söylenen şiirlerdir. Destanlar: Türk hayatını anlatan uzun, manzum ve abartılı hikâyelerdir. Destanlarımız: İskitler (Sakalar): Alper Tunga, Şu Destanları Asya Hunlar: Oğuz Kaan Destanı Göktürkler: Ergenekon, Bozkurt Destanları Uygurlar: Göç, Türeyiş, Yaradılış Destanları Kırgızlar: Manas Destanı Yazılı Edebiyat: İlk Türk Alfabesi: Göktürk (Orhon ) Alfabesi dir. 38 harflidir. I. Göktürk devletine aittir. İlk Yazılı Türk Kaynağı: Orhon (Göktürk ) Kitabeleri dir. II.Göktürk Devletine aittir. Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Kültigin, Bilge Kaan ve Tonyukuk adına 8 y.y. da dikildiler, Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır. İkinci Türk Alfabesi: Uygur Alfabesi dir. 18 harften oluşur. Uygurlar tarafından bulunmuştur. Uygurlar kâğıt ile matbaayı kullanan ilk Türkler dir. Uyarı: Uygurlar belli bir dönem soğd alfabesini kullandılar. Uygurlar yerleşik yaşam ile birlikte yazıyı günlük yaşamda da kullanmaya başladılar. (Ticari vesikalar, dini ve edebi metinler, yazılı hukuk ) 4

5 Uygurlar a Ait Kitabeler: Karabalgasun Yazıtı ve Sine- Uşi Kitabeleri dir. Kırgızlara Ait Kitabeler: Yenisey Yazıtları dır. GENEL YORUM: Türklerin kendilerine has alfabeleri ; Göktürk ve Uygur alfabeleridir Türklerin etkileşimle kullandıkları alfabeler;soğd, Arap, Latin, Kiril alfabeleridir. 5. ) ORDU SİSTEMİ: Göçebe yaşamdan dolayı her birey savaşçı yetişir. Ordu millet kavramı vardır. İlk düzenli ordu, Asya Hun Devleti lideri Metehan tarafından kurulmuştur(m.ö.209). Metehan tarafından kurulan bu ordu, onlu ordu sisteminden oluşur, en küçük birim 10, en büyük birim ise kişidir. Metehan devlet oluşumundaki sistemi, sayısal değere dönüştürmüştür. Ordu, Türk ve atlılardan(süvari) oluşur, silahları ise ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak, süngü, kement, kargı vs.dir. Hilal ya da turan taktiğini kullandılar. Başkomutan = Kaan dır. Uyarı: Türklerin dünyayı etkiledikleri en önemli alan askerliktir.bugün bile Türk dünyası, geçmişten gelen duygularla orduya ve askerliğe verdiği önemi korumaktadır. 6. ) BİLİM VE SANAT: Bilim: 12 Hayvanlı Türk Takvimi bulunmuştur. Bu takvim güneş esaslı bir takvimdir. 21 Mart başlangıç olarak kabul edilmektedir. Her yıl ise bir hayvan ismi ile anılır ve 12 yılda bir devir eder. Uygurlar, hareketli matbaayı buldular.!! Tayanç-Keneşçi: Bilim adamlarıdır. Sanat: Göçebe yaşamdan dolayı taşınabilir, pratik eşyalar yaptılar. Ürünler:Çadır, halı, kilim, at koşumları, silahlar, süs eşyaları, kemer tokaları Sanatlar:Demir işlemeciliği, dokuma sanatı, deri işlemeciliği, oymacılık, kakmacılık Hammaddeler:Yün, kıl, deri, demir,ahşap Motifler:Hayvan motifleri ve savaş figürleri kullanılmıştır. Uygurlar ile birlikte (yerleşik yaşamın başlaması) kalıcı eserler bırakılmaya başlanmıştır. - Mimari (tapınak, saray), - duvar süslemeleri, minyatür (temsili resimdir, sanatın kökü Hindistan a dayanır belli bir konusu vardır.), çini (bu sanatın kökü Çin dir.) sanatlarını kullandılar. Minyatür ve çini sanatları Uygurlar ile birlikte İslam dünyasına geçmiştir. 7.) İSLAM ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ a) Asya Hun Devleti: Bilinen ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman dır.teoman döneminde Çin Türk akınlarını durdurmak için Çin seddini tamamladı. En ünlü hükümdarı ilk düzenli orduyu kuran Metehan dır. Metehan, Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında topladı,böylece millet bilinci ilk kez ortaya çıktı.çin i vergiye bağlayarak,ipek Yoluna 5

6 hakim oldu. Asya Hun Devleti, kendinden sonra ki Türk devletlerine model olacak; Türk devlet teşkilatlanmasının ve ordu sisteminin temelini atmıştır. b) Göktürk Devleti: Türk adını kullanan ilk devlettir. Kurucusu Bumin Kaan + İstemi Yabgu dur. İlk Türk alfabesini ve takvimini buldular.en parlak dönem Mukan Kaan devridir. c) Kutluk Devleti (II.Göktürk Devleti): İlk bağımsızlık savaşı yapan devlettir. Kurucusu Kutluk İlteriş Kaan dır ve veziri Tonyukuk dur. Devlet en parlak dönemini; Bilge+ Kültigin + Tonyukuk zamanında yaşamıştır. İlk Türk yazılı eserleri bu devlete aittir. d) Uygurlar: Orta Asya da ilk din değiştiren Türk devletidir. Mani ve Buda dinlerini kabul etmişlerdir. et yemek-savaşmak yasak tarım ürünlerine ihtiyaç artı; böylece tarım başladı tarımın sonucunda yerleşik yaşam başladı Yerleşik yaşamın başlamasıyla; mimari başladı, duvar süslemeleri(çini-minyatür sanatları) görüldü, şehirleşmeler başladı. Şehirlerin merkezinde tapınaklar görülmektedir. Edindikleri dinler nedeni ile savaşçı özeliklerini kaybetmişlerdir. Fakat asimile olmamışlardır. Matbaayı ve kâğıdı ilk kez kullandılar. Yerleşik yaşamın etkisiyle; yazılı hukuk kuralları, ticari vesikalar, dini ve edebi metinler bıraktılar. Avrupa ya Göç Eden Türk Boyları: Avrupa Hun, Avarlar, Uz, Peçenek,Kıpçak,Macarlar, Bulgarlar Türgişler, Türk dünyasında ilk parayı kullanan devlettir. İskitler (Sakalar), ilk kez atı evcilleştirdiler. Uyarı: İslam öncesi Türk devletleri en fazla gelişmeyi; devlet teşkilatlanması ve askerlik sistemlerinde gösterdiler. İLK TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ 751 Talas Savaşı: Arap ve Türk X Çin Kutluk devletinin yıkılmasından sonra Orta Asya da siyasi boşluğu fırsat bilen Çin saldırıya geçti.ama Arap-Türk ittifakı karşısında yenildi.savaş hem Türk hem de İslam tarihi açısında dönüm noktası oldu.savaşın sonuçları: a) Orta Asya Çin tehdidinden kurtuldu, b) İslamiyet Türk dünyasında hızla yayıldı, c) Türkler büyük gruplar halinde İslamiyet i kabul ettiler, d) Matbaa ve kağıt Çin in batısına kaymaya başladı, e) Semerkant ta Türklere ait kağıt üretimi başladı Not: İslam ı kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. 6

7 1.) KARAHANLILAR: İlk Türk-İslam devleti Karahanlılar dır. Kurulduğu yer Orta Asya dır. Yöneten ve yönetilenler Türk tür. Karluk Yağma Çiğil Boyları nın birleşmesi ile kuruldu. 932 de Saltuk Buğra Han döneminde devlet İslamiyet i kabul etmiştir. Türk kültürünü koruyucu davranmışlarıdır(milli karakter gösterirler): - Han, Hakan sıfatlarını kullandılar. - Hatun son kez yönetim de görülmüştür. - Kurultay son kez görülmüştür. - Devlet ikiye ayrılarak yönetildi Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam etti - Ordu, atlı Türklerden oluşur. - Türkçe yi resmi dil olarak ilan ettiler. Uygur alfabesini kullandılar. Türk tarihinde Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden 3 devlet vardır. Bunlar; Karahanlılar, Karamanoğulları, Türkiye Cumhuriyeti dir. İslam ın kabulü ile Türk devletlerine şeri hukuk bunun sonucunda;kadılık makamı, hicri takvim (dini ihtiyaç) geldi, Arap dili ve alfabesi Türk kültürüne girmeye başlamıştır. İlk Türk İslam sentezi mimari eser ise kervansaray (Ribat) dır. İlk posta örgütü kuruldu(berit) İlk Türk İslam Eseleri; Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip(saray görevlisi) tarafından yazılmış ilk siyaset kitabıdır. Türkçedir ve Uygur alfabesi ile yazılmıştır. Divan-ı Lûgatit Türk: Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ilk Türkçe sözlüktür. Yazılma amacı Araplara Türkçe öğretmektir. Uyarı: Türk dili ile ilgili bir başka çalışma 14.yy da Ali Şir Nevai tarafından yazılan Muhakemetul Lugateyn adlı eserdir. Bu eserde Türkçe-Farsça kıyaslaması yapılmıştır. 2.) GAZNELİLER: Kurulduğu yer bugünkü Afganistan dır. Yöneten Türk yönetilenler ise; Türk, Afgan, Arap,Farslılar, Hintliler Farklı etnik yapıların bir arada olduğu bu toplumda ortak değer İslam dır. Böylece Gazne devletinde İslam kültürü daha baskın olmuştur. Gazneli Mahmut ilk kez sultan unvanını kullanmış ve Hindistan a seferler düzenlemiştir.abbasi Halifesini Şii Büveyfoğullarının baskısından kurtardı. Gazneli Mesut döneminde 1040 Dandanakan Savaşı yapıldı ve Gazne Devleti çöküşe geçti. Gazne Devleti ile ilk merkeziyetçi yapı görülür. Arapça resmi dil olarak ilan edilmiş ve Arap alfabesi kullanıldı. Guleman-ı Saray ordusu kuruldu: Ordu farklı etnik gruplardan oluşmuştur. -Devşirme sisteminin temeli atıldı. Gazneli Selçuklu Osmanlı Guleman-ı Saray Hassa Ordusu Kapıkulu (Yeniçeri) Ordusu Firdevsi ye ait Şahname eseri bu döneme aittir. 7

8 3.) BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Kurulduğu yer Horasan, geliştiği yer İran dır. Tuğrul ve Çağrı Beyler, Devletin kurucusudur: yılında Dandanakan zaferiyle Gazneliler e karşı bağımsızlık kazandılar. - Anadolu fetihlerini başlattılar ve Anadolu nun Türk yurdu olmasını hedeflediler de Pasinler savaşı ile Bizans a karşı ilk savaşı kazandılar te Tuğrul Bey, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları nın baskısından kurtardı. Halife Tuğrul a ; Doğunun ve Batının Sultanı unvanını verdi. Böylece İslam dünyasının siyasi liderliği Türklere geçti. - İlk Türk medresesi olan Nişabur Medresesi ni açtılar. Alparslan Dönemi: Selçuklu da merkeziyetçi yapının başlaması bu dönemde olmuştur. Veziri Nizamülmülk tür Malazgirt zaferi ile Bizans ı yendi. Anadolu nun kapılarını Türklere açtı. - Gidin, Fethedin, Yönetin politikasını uyguladı, böylece Anadolu da ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağladı. ( Danişment, Artuk, Saltuk, Mengücek, Çaka Beylikleri) - İkta sisteminin temelleri atıldı. İlk divan teşkilatı kuruldu. Nizamiye Medreseleri açıldı. Melikşah Dönemi: Devletin en parlak dönemidir. Veziri Nizamülmülk tür. Sultanın emri ile Ömer Hayyam başkanlığında bir komisyon ile Celali Takvimi ni hazırladı. Bu takvim güneş esaslıdır, başlangıç 21 Mart alınmıştır. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlardan dolayı hazırlanmış bir takvimdir. Uyarı: Büyük Selçuklu Devletinde sultan çocukları(melik) yönetimde tecrübe kazanmaları için eyaletlere vali olarak atanırlar. Melikleri yetiştirmesi için atabey denilen görevlilerde onlarla eyalete giderlerdi. Uyarı: Vezir Nizamülmülk Siyasetname adlı bir siyaset kitabı yazmıştır. Uyarı: Selçuklular döneminde kümbet denilen anıt-mezarlar gelişti. Kümbet göçebe Türk hayatını temsil eden çadırların şeklini almıştır. 1.)İLK BEYLİKLER DÖNEMİ: TÜRKİYE COĞRAFYASINDA TÜRKLER Saltuklular: Erzurum ve çevresinde kuruldular. Mengücekliler: Erzincan ve çevresinde kuruldular. Danişmentliler: Sivas, Tokat, Amasya çevresinde kuruldular. Anadolu da ilk medrese Danişmentliler zamanında yapılmıştır. (Yağıbasan Medresesi) Artuklular: G.D. A. Elazığ, Mardin çevresinde kuruldular. Hasankeyf kalıntıları, Malabadi köprüsü Artuklulara aittir. Çaka Beyliği: İzmir ve çevresinde yerleştiler ve ilk Türk denizciğini yaptılar. Anadolu da ilk beylikler Türkleşme ve İslamlaşma da öncü olmuşlardır. Anadolu da ilk Türk şehirleşmesi bu zamanda olmuştur Büyük Selçuklu Devleti ne bağlıdırlar. Türkiye Selçuklu Devleti tarafından son verilmişlerdir. 8

9 2.)TÜRKİYE SELÇUKLULARI:( ) Kurucusu Süleyman Şah tır. (Mezarı Suriye - Caber Kalesinde) Kurulduğu yer İznik, devletin geliştiği merkez Konya dır. I.Kılıçaslan Döneminde; I.Haçlı seferinden dolayı merkezi Konya ya taşıdı. I.Mesut Döneminde II.Haçlı seferini karşıladı.ayrıca ilk para basıldı; bakır para. II. Kılıçaslan,1176 Miryakefalon Savaşı ile Anadolu nun tapusunu Bizans tan aldı.ayrıca 11 oğlu arasında ülke topraklarını paylaştırdı(ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ediyor).gümüş ve altın para basıldı. Devletin Genel Özellikleri: Ticaret devletidir. Kara ticareti; kervansaraylar, hanlar, yollar yapıldı, sigorta sistemi uygulandı, karakol(derbent) yapıldı Deniz ticareti; liman şehirlerini aldılar (Sinop, Antalya-Alanya, Kırım - Sudak limanı) Tersaneler yapıldı(sinop ve Alanya da),kıbrıs krallığı ile ticari sözleşme imzaladılar. Lonca (Ahi) Teşkilatı: Müslüman esnafın bir araya gelerek kurduğu mesleki dayanışma teşkilatıdır. Devlet teşkilatı değildir.bazı görevleri; a) Fiyat ayarlamalarını yapar b) Ürün kalitesini kontrol eder c) Mesleklere yeni elemanlar yetiştirir(mesleki eğitim) NOT: Muhtesip ; esnafı denetleyen görevlidir. Büyük Selçuklu Devleti ni model aldılar. Devletin adı; Selçuklu Resmi dil; Farsça Sultan isimleri; Farsça (Keykavus-Keyhüsrev-Keykubat) Türk edebiyatının geliştiği dönemdir. Mevlana- Yunus Emre bu devlet döneminde yaşadılar. Çini sanatının geliştiği dönemdir. Minyatür sanatı da devam etti. Karatay medresesi Kubadabad Sarayı Süslemede; hat (güzel yazı yazma)sanatı, bitki motifleri, geometrik şekiller kullanıldı. NOT:!!T.Selçuklu paralarında sultan porteleri işlendi.bazen süslemelerde hayvan motifleri de kullanıldı. Huhant Hatun Külliyesi ve Gevher Nefise Şifahanesi, en ünlü mimarileridir. Devlet Yönetimi: Devletin başı sultandır. Sultan devlet başkanı başkomutan ve örfi hukukun başıdır. Sultana danışmanlık yapan meclis, Divan-ı Saltanat (Büyük Divan) yüksek mahkeme görevi yapar. Divan mahkeme görevi üstlendiğinde ; Divanı-ı Mezalim adını alır. Divanın üyeleri; Sultan; divan başkanıdır. 9

10 Vezir (Naip): Sultan vekilidir. Müstevfi; Maliye bakanıdır. Tuğracı; Yazışmalarla ilgilenir. Pervaneci; Fethedilen toprakları kayıt eder. İkta topraklarını dağıtır. Emir-i Dad (Kazıl Kuzad); Adalet bakanı Emir-i Arz; Siyasi ve mali işleri denetler. Diğer divanlar: Divan-ı Arz: Askeri işler ile ilgilenir. Divan-ı Tuğra: Yazışma işleri ile ilgilenir. Divan-ı İstifa: Mali işler ile ilgilenir. Divan-ı İşraf: Siyasi ve Mali işleri denetler. Başında Emir-i Müşrif bulunur. 3.)İKİNCİ BEYLİKLER DÖNEMİ: 1243 Kösedağ Savaşında Türkiye Selçukluları nın, Moğollara yenilmesi ile ikinci beylikler ortaya çıktı. a) Karamanoğulları (Konya): Osmanlıyı en çok uğraştıran beyliktir Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. b) Germiyanoğulları (Kütahya): Osmanlı çeyiz yoluyla toprak aldı. c) Hamitoğulları (Isparta): Osmanlı parayla toprak aldı d) Candaroğulları (Sinop): Denizcilik ile uğraştılar (İsfendiyaroğulları) e) Karesioğulları (Balıkesir): Osmanlıya katılan ilk beyliktir(orhan Bey döneminde) Denizcilik ile uğraştılar. Donanması Osmanlı ya geçti. f) Dulkadiroğulları(Maraş ) : Osmanlı ya katılan son beyliktir. g) Ramazanoğulları (Adana ) : Osmanlı ya katılan son beyliktir. h) Aydınoğulları ( İzmir ): Denizcilik ile uğraştılar. Umur Bey ilk Türk denizcilik politikasını belirledi. ı) Saruhanoğulları (Manisa) i) Menteşeoğulları (Muğla) j) Osmanoğulları( Bilecik, Söğüt, Domaniç) : En küçük beyliktir. Hayvancılıkla uğraştılar. 4.) OSMANLI DEVLETİ ( ) Kurucusu Osman Bey dir. (İlk Osmanlı parasını bastırdı.) Başkent; Bursa, İznik, Edirne, İstanbul 10

11 Egemenlik Anlayışı Osman Bey : Ülke hanedanın ortak malıdır. Egemenlik : Sultan Sülalesi I.Murat (Hüdavendigar) Ülke benim ve çocuklarımın malıdır. (I.Murat ve ailesi) Sultan İlk kardeş katlini yaptı. Uyarı: Egemenlik : Sultan Ailesi II. Mehmet (Fatih)(Padişah): Ülke benim malımdır. Ben ölünce çocuklarımındır Egemenlik : Sultan - Nizamı âlem için kardeş katli vaciptir. Kanunname-i Ali Osman ( Fatih Kanunları) kanunlarının içeriğidir Uyarı: I.Ahmet : ekber-erşet sistemi ni çıkardı. En büyük ve en olgun olan başa geçer. Türk veraset sisteminde ilk kez kural kondu. Veraset sistemi belirlendi ;tek aday kaldı. Sancak usulü kalktı kafes usulü geldi. Uyarı: OSMANLI DA DEVLET YÖNETİMİ Devletin başı; Sultandır. (Devlet başkanı, Başkomutan ve Örfi hukukun başıdır. Son söz sultanındır.) Sultana danışmanlık yapan meclis; Divan-ı Hümayun dur (Kurucusu : Orhan Bey, kaldıran: II.Mahmut ) Divan-ı Hümayun Üyeleri: Sultan; Divan başkanıdır. (Ferman, Berat, Kanunname,Adaletname hazırlar)! Fatih ten itibaren divan başkanı veziriazamdır. Vezir-i Azam( sadrazam); Sultanın vekilidir. - Devlet mührünü taşır Vezirler; Vezir-i Azamın yardımcılarıdır.(bugünkü devlet bakanları) Defterdar; Maliye bakanıdır. Gelir-gider dengesini ayarlar. Kazasker; Adalet ve eğitim bakanıdır. - Kadı ve müderrisleri atar - Kadının verdiği hükmü bozabilir. Yani temyiz mahkemesidir. Nişancı; Divan görüşmelerini kayıt eder. - Fethedilen toprakları kayıt eder(tapu-kadastro işleri) - Dirlik-tımar(ikta) topraklarını dağıtır. - Sultanın tuğrasını taşır. (Sultanın imzası). 11

12 Reisül Küttap; Yazışma işleri ile ilgilenir(bugünkü dış işleri bakanıdır) Kaptan-ı Derya; Donanma komutanıdır. (ilk Barbaros Hayrettin Paşa) Şeyhülislam; Devlet işlerinin dine uygunluğunu kontrol eder. Fetva hazırlar ve müftüleri atar. I.Selim ( Yavuz Sultan Selim ) Mısırın fethi işe halifeliği üzerine aldı, böylece devlet teokratik bir anlayışa sahip oldu. OSMANLI DA SINIFLAR Yönetenler Yönetilenler (Reaya,Tebaa) SEYFİYE KALEMİYE İLMİYE * Çiftçi, Tüccar,Esnaf ( Askeri sınıf) (Bürokratlar) ( İlim-eğitimle uğraşırlar) * Sanatkâr,zanaatkar * Sultan * Nişancı * Şeyhülislam * Gayrimüslimlerin hepsi * Vezir-i Azam * Defterdar * Kazasker * Vezirler * Reisül Küttap * Kaptan-ı Derya _ * Beylerbeyi * Sancak Beyi * Kadı * Yeniçeri Ağası * Müderris * Yeniçeriler * Tımarlı Sipahi * Subaşı Uyarı: Sultan hariç Seyfiye ve Kalemiye sınıfı üyeleri Enderun Mektebinde yetişirler. İlmiye sınıfı üyeleri ise medreseden yetişirler. Uyarı: Subaşı: Taşrada asayişten sorumludur. Şehremini: Dersaadetin(başkent) yönetiminden sorumludur. OSMANLI DA YÖNETİM BİRİMLERİ: Eyalet (Liva) Sancak Kaza Köy Beylerbeyi Sancak Beyi Kadı Tımarlı Sipahi Uyarı: Osmanlı devleti şehzadelerin(sultan çocukları) deneyim kazanmaları için; onları sancaklara vali olarak atardı(ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı). Şehzadelerin yetişmesinden sorumlu olan ise; lala denilen görevliydi. I.Ahmet le birlikte bu uygulamaya son verildi; yerine kafes usulü getirildi. OSMANLI DA TOPRAK SİSTEMİ Osmanlı devletinde toprak üçe ayrılır: a) Mülk toprak b) Miri toprak c) Vakıf toprağı 12

13 1.) MÜLK TOPRAK: Şahsa ait topraktır. İkiye ayrılır: Öşriye Toprak: Müslüman a ait mülktür. Bu topraklardan öşür vergisi alınır. - Tarım ürün vergisidir. - Ürün üzerinden 1/10 u ve peşin olarak alınır - Bölgeden bölgeye miktar ve ürün değişir Haraciye Toprak: Gayrimüslime ait olan mülktür. Bu topraklardan haraç vergisi alınır. - Tarım ürün vergisidir. - Ürünün 1/5 ya da 1/20 si ve peşin olarak alınır. - Bölgeden bölgeye miktar ve ürün değişir Orman, tuzla, maden, otlak (mera) arazileri devlete aittir. Şahsa ait olamaz. Bağ, bahçe, tarla ve ev mülk toprak olabilir. 2.) MİRİ TOPRAK: (Selçukludaki adı Has ve İkta Toprağıdır) Devlete ait topraklardır. Toprağı işleme hakkı köylüye aittir.köylü toprağı işleme hakkını miras olarak bırakabilir.!ama köylü toprağı alıp satamaz yani toprağın mülkiyetiyle ilgili değişiklik yapamaz.toprağın geliri devletin belirlediği hizmet ve görevlerde kullanılır. Uyarı: Toprağını üç yıl üst üste ekmeyen çiftçiden çiftbozan vergisi alınır, ayrıca toprakta elinden alınır. Bu uygulama ile toprağın denetimi ve üretimin devamı sağlanır. Miri topraklar: Ocaklık: Geliri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır Paşmaklık: Geliri sultan hanım ve kızlarına ayrılır Yurtluk: Geliri sınır komutanlarına ve akıncılara ayrılır Mukataa: Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraktır Malikane: Geliri üstün hizmet gösterenlere ayrılır Dirlik: Maaş karşılığı devlet adamı ve komutanlara verilen topraktır. Dirlik gelirine göre ayrılır, mevkie göre dağıtılır. Dirlik Toprağı üçe ayrılır: a) Has Toprak: Geliri akçeden fazla olan topraktır. Yüksek derece devlet görevlilerine maaş karşılığı ayrılan topraktır( sadrazam, beylerbeyi ) b) Zeamet Toprak: Geliri akçe arasında olan topraktır. Orta derece devlet görevlilerine maaş karşılığı ayrılan topraktır(kadı ). c) Tımar Toprakları: Geliri akçe arasında olan topraktır. Düşük derece görevlilere maaş karşılığı ayrılan topraktır. Tımar toprakta gelirin fazlasıyla asker yetiştirilir. (Yetiştirilen bir askere Cebelü denir).tımarın faydaları: - Hazinenin gelirleri artar, - Masrafsız ordu yetişir, - Taşrada asayiş sağlanır, - Sultan otoritesi, tımar sahibi tarafından en ücra köşeye kadar taşınır, - Tarım üretiminde süreklilik sağlanır, - Ülke bayındır hale getirilir, - Göçebelerin yerleşik yaşama geçmesi sağlanır.!!!! Tımar sahibi kesinlikle yargılama işine karışamaz. 13

14 3.) VAKIF TOPRAK: Halkın ihtiyaçları için ayrılan topraktır. Sosyal devlet anlayışını gösterir. Sağlık İhtiyaçları; Bimarhane, Şifahane, Darüşşifa Dini ihtiyaçlar; Cami, Mescit, Tekke, Zaviye, Külliye, Medrese, Türbe Eğitim ihtiyacı; Külliye, Medrese, Kütüphane Temizlik İhtiyaçları; Hamam, Çeşme, Şadırvan, Sebil Ticari İhtiyaçlar; Kervansaray, Han, Bedesten, Yol, Köprü Sosyal ihtiyaçlar; İmarethane (Aşevi) NOT: Külliye, caminin etrafında yayılan yapılar topluluğudur. OSMANLI DA HUKUK SİSTEMİ Türk İslam devletlerinde iki tür hukuk vardır. Bunları Örfi ve Şerri Hukuktur. 1.) Örfi Hukuk: Gelenek, görenek, örf ve adetlerden meydana gelir. İslam öncesi Türk kültürünün devamıdır. Son söz sultanındır (Kanunname, Berat, Ferman) Örfi hukukun başı sultandır. İdari ve askeri yönetim örfi hukukla belirlenir. 2.) Şerri Hukuk: Kaynağı Kuran-ı Kerim dir. Uygulayıcısı Şeyhülislam, (Fetva yayımlar) İlmiye sınıfının başıdır).hukuk, eğitim ve aile hukuku şerri hukukla belirlenir. OSMANLI DA ORDU SİSTEMİ Kapıkulu Ordusu (Yeniçeriler) Tımarlı Sipahi (Selçuklu da Hassa ordusu) (Selçuklu da İkta ordusu ) Merkezi ordudur, Sultana bağlıdır. Taşra Eyalet ordusudur. Maaşlı ordudur: 3 ayda bir ulufe(maaş) alırlar Masrafları dirlik topraklarından kazanılır. Cülus bahşişi alırlar; sultan tahta çıktığında - zafer dönüşlerinde dağıtılır Atlı ordudur(süvari Müsellem ) Yaya ordusudur(piyade) Türklerden oluşur Devşirme sistemi ile asker yetişir Fethedilen topraklardan alınan gayrimüslim çocukların Türk İslam kültürü verilerek devşirilmesidir. Bu sistemin temeli Gazneliler de atılmıştır (Guleman-ı Saray Ordusu). Müslüman ve Türk kültürünü alan çocuklar Acemi Oğlanlar Ocağına getirilir. Acemi Oğlanlar Ocağından yetenekli olanlar Enderun Mektebine gönderilir.(devlet adamı yetiştirilen özel saray okuldur, II.Mehmet (Fatih) açmıştır. Diğerleri ise Yeniçeri Ocağı na alınır. ÖŞÜR Tarım Üretim Müslüman Mülk Toprak Şerri vergi 14

15 HARAÇ Tarım Üretim Gayrimüslim Mülk Toprak Şerri vergi CİZYE Hizmet Hizmet Gayrimüslim Şerri vergi RESMİ ÇİFT Tarım Üretim Müslim Miri Toprak Örfi vergi İSPENÇ Tarım Üretim Gayrimüslim Miri Toprak Örfi vergi AGNAM Hayvancılık Üretim Hepsi Örfi vergi AVARIZ Olağan üstü durumlarda Hepsi Örfi vergi ÇİFT BOZAN Tarım Ceza Hepsi Miri Toprak Örfi vergi OS MA NLI DA VER Gİ SİS TEM İ SANATLAR: Minyatür: Temsili resimdir, Türk İslam dünyasında resmin yerini almıştır. Türk İslam dünyasında kâğıt üzerinde uygulanmıştır. Resimlerde derinlik yoktur. Canlı ve ana renkler kullanılır. İnsan figürleri mevkilerine göre irili ufaklı yapılır. İki boyutludur. Bu sanatla uğraşanlara, Nakkaş denir.!!! Dönemiyle ilgili en fazla bilgi veren sanattır. Hat Sanatı: Güzel yazı yazma sanatıdır. İslam kültürüne aittir. Bu sanatla uğraşanlara, Hattat denir.duvar süslemesinde yaygın olarak kullanıldı. Tezhip Sanatı: Yazı kenarlarını süsleme sanatıdır.(yaldızlama) Bu sanatla uğraşanlara Nakkaş denir. Duvar süslemesinde yaygın olarak kullanıldı. Oymacılık: Taş ya da ahşap oymacılığıdır. Mimari süslemede yaygın olarak kullanıldı. Kakmacılık: Ahşabın içine değerli bir madenin gömülmesidir. Mimari süslemede yaygın olarak kullanıldı. NOTLAR: Klasik Dönem( yy lar) Mimari Eserlerinden bazıları; Bursa Ulu Camii, Yeşil Türbe, Anadolu(güzelce) Hisar. Rumeli(boğazkesen) Hisarı, Topkapı sarayı(uzun dönem yönetimde kullanılan saray), Sahnı Seman Medresesi(Fatih), Süleymaniye Külliyesi, Selimiye Külliyesi, Sultan Ahmet Cami(mavi cami); Mimarı - Sedefkâr Mehmet Ağa,Kaleyi Sultani, Kilitbahir Kalesi, İshak Paşa Sarayı Batı tarzı Mimariler(18.19.yy lar); Nuri Osmaniye Camii, III. Ahmet Çeşmesi, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı(Osmanlının son dönem yönetimde kullandığı saray), Yıldız Sarayı (II.Abdülhamit in yönetim merkezi) 15

16 DURAKLAMA DÖNEMİ (17 Y.Y.) - ( ) Batı etkisi görülmez.(klasik dönemin devamıdır) Osmanlı da Siyasi, Askeri, Ekonomik, Bilim ve Sosyal hayatta bozulmalar yaşanmaktadır. Osmanlı, Batıdaki gelişmelerden olumsuz etkilendi. Özellikle; coğrafi keşifler ve Rönesans tan. Ekonomik-ticari bilim-teknik Uyarı: XVII. yy da Osmanlıda kurumların bozulmasını ifade eden bazı deyimler: Devlet ocak içindir Yeniçerinin bozulmasını, Beşik ulemalığı eğitimin bozulmasını, Kafes usulü merkezi otoritenin bozulmasını ifade eder. Dönemin Islahatçıları: I.Ahmet; Ekber-Erşet Sistemi.Kafes usulü, Genç Osman (II. Osman); Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişahtır. Harem dışı evlilik yapmıştır. Şeyhülislamın yetkilerini kısıtladı. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk sultandır. IV. Murat; Devlet içinde yaşanan sorunların temellerini öğrenmek için raporlar hazırlattı. (Koçi Bey Risalesi ).İstanbul ve Anadolu da ki asayişi sağladı. İçki, tütün, kumar ve gece sokağa çıkma yasağı uyguladı. Tarhuncu Ahmet Paşa; İlk Modern Bütçe yi hazırladı. Gelir - gider dengesini oluşturdu. Köprülüler Devri; Köprülü Mehmet Paşa (Şartlı gelen ilk Vezir-i Azam ), Fazıl Ahmet Paşa, Mezifonlu Kara Mustafa Paşa. Duraklama Döneminde, Askeri, Siyasi ve Mali konularda düzenleme yapılmıştır. Hukuk ve yönetim şekline dokunulmamıştır. GERİLEME DÖNEMİ (18.Y.Y.) - ( ) Batının üstünlüğünün kabul edildiği dönemdir. Avrupa yı model alan ilk çalışmalar yapıldı. Lale Devri ( ): Dönemin sultanı III. Ahmet, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Vezir-i Azamdır. - Avrupa nın ilk model alındığı zamandır. Avrupa nın üstünlüğü kabul edildi. - Matbaa ve kâğıt geldi ilk teknik ıslahat yapıldı (1727)(İbrahim Müteferrika- Sait Efendi).!!! matbaa ve kağıt kültürel hayatın gelişmesinde önemli bir çalışmadır. - Matbaada basılan ilk eser; Vankulu Lügatı - Hattatlık mesleğinin zarar görmemesi için matbaada dini kitapların basılmasına izin verilmedi - Kağıt imalathanesi açıldı(yalova) - 28.Çelebi Mehmet Avrupa ya gönderilen ilk geçici elçidir. - İlk çiçek aşısı uygulandı - İlk itfaiye bölüğü kuruldu, - Tercüme odaları kuruldu (Doğu klasikleri tercüme edildi). - Kumaş ve çini imalathaneleri kuruldu. - İlk sivil modern kütüphane açıldı. - Sivil mimari gelişti. Avrupa etkisi başlıyor (III. Ahmet Çeşmesi ). 16

17 - Dönemin Nakkaşı Levni, dönemin şairi Nedim dir. Uyarı: Lale devrinde askeri ıslahat yapılmamıştır. Sonuç: Yeniçeriler,1730 Patrona Halil İsyanı ile III. Ahmet i tahtan indirdiler, sadrazamı öldürdüler ve Lale devrine son verdiler. I.Mahmut; Kara Mühendishanesi (berri hümayun)(hendeshane) açıldı. Askeri okul ve ilk teknik okuldur. - Humbaracı Ahmet Paşa askeri-teknik çalışmalar yaptı - Fransa ya Kapitülasyonlar sürekli olarak verildi. III. Mustafa; Deniz mühendishanesi açıldı (Bahr-i Humayun ). - İlk iç borçlanma başladı (Esham). - Baron Dö Tot, Sürat Topçuları Ocağı nı kurdu. I. Abdülhamit; Yeniçeri sayımı yaptırdı. - Ulufe alım satımını yasakladı. - İstihkâm Okulu açıldı. III. Selim Dönemi. Uyarı: XVIII.yy gerileme döneminde Osmanlı devleti ıslahat çalışmalarında bilimteknik çalışmalarına ağırlık verdi. Lale devri hariç askeri-teknik çalışmalar yoğundur. Bu gelişmeler Avrupa da meydana gelen Rönesans, Aydınlanma Dönemi ve Sanayi Devriminin Osmanlıya etkileridir. III. SELİM ( ) 18.yy Gerileme Dönemi 1789 Fransız ihtilali nin yaşandığı ve Avrupa nın eleştirel gözle takip edilmeye başlandığı dönemdir. Avrupa da ki gelişmeleri takip etmek için Avrupa ya ilk daimi elçiler gönderildi. (Paris-Fransa, Viyana-Avusturya, Berlin-Almanya, Londra-İngiltere ).Raporlar istendi. İçeriden de raporlar hazırlanarak, iki rapor bir araya getirilerek birleştirildi.iii.selim tarafından ıslahat yapılan döneme Nizamı Cedit dönemi denir Nizam-ı Cedit Dönemi Yapılan İşler: 1.) Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Osmanlıda ki Avrupa tarzı ilk modern ordudur. 2.) Kara ve Deniz mühendishaneleri düzenlendi. I.Mahmut, III. Mustafa 3.) Eğitim için, Fransa dan ve İsveç ten subaylar getirildi. 4.) Fransızca ilk kez yabancı dil ilan edildi. 5.) İradı- Cedit Hazinesi kuruldu. 6.) Matbay-ı Amire ; ilk devlet matbaası kuruldu. Böylece emirler ilk defa broşürlere basıldı. Askeri ve İdari alanlarda yenilikler yapıldı. Nizam-ı Cedit, Devlet Adamları ve Ulema kısıtlandı. Not : 1808 de devlet adamları ve ulemanın kışkırtmasıyla, Yeniçeriler isyan etti. Kabakçı Mustafa İsyanı denilen bu olayla III.Selim tahttan indirildi, Nizamı Cedit Dönemi sona erdi. 17

18 Ulema : Medresede Din+Pozitif ilimler alarak yetişirler. Buradan mezun olanlar; Kadı:Hakim, Müderris: Medrese Hocası, Şeyhülislam:İdari işlerin dine uygunluğunu denetler, Kazasker: Adalet ve Eğitim Bakanı. II. MAHMUT ( ) 19. YY. OSMANLI DA DEMOKRASİ HAREKETLERİ Balkanlar da yaşayan ayanlar Alemdar Mustafa Paşa başkanlığında İstanbul a gelerek II. Mahmut u tahta geçirdiler. Alemdar Mustafa Paşa da Sadrazam oldu. Kendiside ayan olan Alemdar; II. Mahmut ve Ayanlar arasında Sened-i İttifak ın imzalanmasını sağladı. Sened-i İttifak(1808): Ayanlar x II.Mahmut Ayanlar II. Mahmut un yaptığı Islahatlara destek çıkacak. II.Mahmut, Ayanlar ile ilgili aldığı tüm kararlarda Ayanlara danışacak. Türk tarihinde ilk kez Sultan kısıtlandı. Türk tarihindeki ilk Demokratikleşme Hareketi. Ayanlık : Duraklama döneminde, devlet hazineye sıcak para sağlamak amacıyla vergi toplama işini şahıslara aktardı. Bu sistemin adına İltizam, şahıslara ise Mültezim denir. Mültezimler güçlenerek zamanla yerel güce dönüştüler. Ortaya çıkan bu güce Ayanlık denir. II.Mahmut un Yaptığı İşler : Alemdar Mustafa Paşa II. Modern Orduyu; Sekban-ı Cedit i kurdu. Yeniçeriler isyan ederek Alemdarı öldürdü. Böylece II. Mahmut Alemdarın ölümüyle kendini gösterdi. 1.) II. Mahmut,III. modern ordu olan Eşkinci Ocağını Kurdu. Fakat isyan çıkacağını anlayınca ocağı kapattı. 2.) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. (1826) Vakay-i Hayriye Vakay-i Hayriye: Böylece ıslahatların önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Kurulacak olan modern ordu ıslahatların öncüsü, destekleyicisi olacaktır. 3.) IV. Modern ordu; Asakir-i Mansurey-i Muhammediye kuruldu.eyaletlerde müşirlikler ve redif birlikleri kuruldu. 4.) Mehter takımı ve marşı kaldırıldı ;Mızakay-ı Hümayun- Bando okulu açıldı. 5.) Tıbbiye ve Harbiye okulları açıldı. 6.) Divan-ı Hümayun Kaldırıldı ;Nazırlıklar(bakanlıklar) kuruldu. 7.) Sadrazamlık başvekalete (Başbakanlık) dönüştürüldü. 8.) Devlet memurlarına maaş bağlandı.kılık kıyafette değişiklik yapılarak fes-pantolon zorunluluğu getirildi. 18

19 9.) Müsadere sistemi kaldırıldı. ( Ölen devlet adamlarının mallarına el konulmasıydı). Böylece miras hakkı tanındı özel mülkiyete atılan ilk adımdır. 10.) Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla, Eyaletler; İl Sancak Kaza Köy olarak bölümlere ayrıldı. İllere merkezden maaşlı; Vali, Garnizon Komutanı, Defterdar gönderildi. 11.) İltizam kaldırıldı. 12.) Tımar kaldırıldı. 13.) Köylere muhtarlık sistemi getirildi. 14.) İlköğretim (İstanbul da yalnızca erkeklere) zorunlu hale getirildi. Böylece Türk tarihinde ilk kez zorunlu eğitim başladı. 16.) Rüştiye ve İdadiler (Ortaokul ve Lise) açıldı. 17.) İlk modern nüfus Sayımı yapıldı.askeri ve ekonomik amaçlı yapıldı. 18.) İlk Posta-Polis Teşkilatı kuruldu. 19.) İlk Resmi Gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı. 20.) Mektebi Maarif-i Adliye açıldı.(devlet adamı yetiştiren okul) uyarı:fatih döneminde açılan Enderun Mektebi kapatıldı. 21.) Sultan portresi resmi dairelere asıldı 22.) Deri, çuha, iplik ve bez fabrikaları açıldı. 23.) Salgın hastalıklarla mücadele için karantina servisleri kuruldu. 24.) Avrupa ya ilk kez öğrenci gönderildi. Not: Öğrenciler Tanzimat Döneminde Genç Osmanlılar (Jön Türkler ) olarak geri dönecek ve Osmanlı siyasetine kalem gücü ile baskı yaparak, Meşrutiyeti ilan ettireceklerdir. II.Mahmut Tanzimat Fermanı nı hazırlama emri veriyor fakat göremeden ölüyor. TANZİMAT DÖNEMİ( ) ABDÜLMECİT ABDÜLAZİZ ( ) ( ) Abdülmecit ( ) 1839 Tanzimat Fermanı 1856 Islahat Fermanı Abdülaziz ( ) Reformcu Muhafazakar TANZİMAT FERMANI (Gülhaneyi Hattı Hümayun) Hazırlayan Mustafa Reşit Paşa, okunduğu yer Gülhane Parkı dır. Maddeler: 1.) Osmanlı tebaasında yaşayan herkesin can,mal ve namus güvenliği devlet garantisindedir. 2.) Askerlik sağlam esaslara dayandırılacaktır. 3.) Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır. 4.) Kanun önünde herkes eşittir. Yargılanmadan kimse cezalandırılamaz.mahkemeler herkese açık olacaktır. 5.) Herkes mal mülk sahibi olabilir. 6.) Rüşvet ve İltimas önlenecektir. 19

20 Sonuç: Sultan Abdülmecit bu maddelere uyacağına dair söz verdi. Böylece Osmanlı da ilk kez yasa (kanun) üstünlüğü kabul edildi. Anayasal sürecin başlangıcıdır ISLAHAT FERMANI (Abdülmecit) Hazırlayan; Ali ve Fuat Paşa dır. Genel olarak azınlıkların (gayrimüslimler)haklarını içermektedir. Maddeler: 1.) Azınlıklar devlet adamı ve asker olabilirler. ( Askeri okullara ve devlet adamı yetiştiren okullara girebilecekler.) Fermana kadar devlet adamı ve asker olmanın ilk şartı Müslüman olmaktır. 2.) Azınlıklar Nakd-i Bedel (bedelli askerlik) uygulaması ile zorunlu askerlikten kurtuldu. Böylece Cizye kaldırıldı. ( Cizye: Gayrimüslimlerin askere gitmeme karşılığında devlete ödediği vergidir ve her sene alınır. Korunma, kelle vergisi de denir.) 3.) Gayrimüslimler mal-mülk sahibi olabilir.(özel mülkiyet hakkı) 4.) Yabancılar mal-mülk sahibi olabilirler. 5.) Azınlıkların kamu binaları devlet tarafından tamir edilecek. 6.) İsteyen herkes banka ve şirket kurabilir. (Genelde gayrimüslimler açacaktır. Müslümanlar tarımla uğraştıkları için sermaye birikimine sahip değiller) 7.) Müslümanlar azınlıklar için hakaret içeren sözler kullanamaz. 8.) İltizam kaldırıldı. 9.) Azınlıklar il meclislerine üye olabilirler. Tanzimat Dönemi Yapılan İşler ( ) : 1.) Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. 2.) Askerlik, Osmanlı tebaasındaki bütün erkekler için vatan görevi oldu. Islahat fermanı ile azınlıklar kurtuldu (Nakd-i Bedel uygulaması) 3.) Avrupa dan ilk kez yasa getirildi. İlk gelen yasalar Ceza ve Ticaret yasalarıdır. Fransa dan alındı. 4.) Mecelle hazırlandı. (Ahmet Cevdet Paşa hazırladı.) İlk Osmanlı medeni kanunudur. 5.) İlk modern mahkemeler açıldı. (Nizamiye Mahkemeleri) Uyarı:Hukukta eski sistemler kaldırılmadığından karışıklığa yol açtı ve hukukta ikililikler başladı. 6.) Kızlara ilk kez eğitim hakkı verildi. (Ortaokul-Lise) Karma eğitim yok. 7.) Darül Muallimat (Kız Öğretmen okulu) açıldı. İdadi seviyesinde. 8.) Yabancı okullar açıldı. (Robert Koleji, Sen Benuva) Yabancı okullar sorunu başladı. 9.) Encümen-i Danış (Dil-Tarih Fak.) Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilimler) Ziraat Mektebi Eğitimde alanlaşma vardır. Klasik eğitim anlayışı yavaş yavaş terk ediliyor. 10.) Darül Fünûn açıldı. İlk üniversite, pozitif bilimler verildi. 11.) Maarif teşkilatı kuruldu. (Eğitim Bakanlığı) Uyarı:Medreseler ve medreselerin masrafını karşılayan vakıf teşkilatı kapatılmadı. Eğitimde ikililikler başladı. 20

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YAKINÇAĞ TARİHİ) TANZİMAT TAN MEŞRUTİYET E TÜRKİYE DE KAZA YÖNETİMİ (1842-1876) YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık Fatih TORUN ANKARA, 2005

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

http://groups.google.com/group/merakediyorum

http://groups.google.com/group/merakediyorum LÜTFÜ TıNÇ ltinc@dogusiletisim.com Balıkçının kulakları çınlasın Mart ayının 17'sinde gazetelerde, 'Troia: Düş ve Gerçek' adlı serginin haberleri yer aldı. Almanya'nın Stuttgart kentinde açılan sergi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı