KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI"

Transkript

1 KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz etkisi olmayan geniş arazilerdir. İklimi sert karasaldır. Bozkır (step)bitki örtüsü görülür. Bu yüzden bozkır kültürü görülmektedir. İklim ve bitki örtüsünden dolayı hayvancılıkla uğraştılar. Hayvan sürülerine otlak bulma ihtiyacından dolayı göçebe yaşam tarzını benimsediler. Hayvancılık ana geçim kaynaklarıdır. At, koyun, sığır sürüleri beslediler. Göçebe yaşam tarzı vardır. İlkbaharla birlikte yüksek yaylalara ve sonbaharla birlikte alçak dağ eteklerine inerler(yaylak-kışlak kültürü). Göçebe yaşamdan dolayı yaşam alanları çadırlardır(kıl çadır; soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır). Çadırların yaygın olmasından da anlarız ki dokuma sanatı yaygındır. Hayvancılığın uğraş alanı olması da dokuma sanatını hammadde yönünden(kıl, yün) destekler. Göçebe yaşamdan dolayı toplumda her birey(kadın-erkek)asker yetişir. Ordu Millet anlayışı hâkimdir. Kadın ve erkeğin sosyal hayatta eşit olması sosyal sınıf faklarının olmadığını gösterir. Bunun sonucunda Türklerde kölecilik görülmez. Demir işleme konusunda ustadırlar. Dönemin şartlarında tekniğin geliştiğini gösterir. Atı evcilleştirmede ustadırlar. Taşıma ve ulaşımda kolaylık sağlar. Göç etmede kolaylık sağlar. Savaşta üstünlük sağlar. Uyarı: İslam öncesi Türk dünyasında; tarım, yerleşik yaşam, mimari, duvar süslemesi ve sosyal sınıf farkları(kölecilik) görülmez. Ayrıca İslami unsurlarda görülmez; sultan sıfatı, şerri hukuk, kadı, hicri takvim,arap alfabesi ve halifeye bağlılık gibi Uyarı: Türklerde tarım, yerleşik yaşam, şehirleşme, mimari, duvar süslemesi Uygurlarla birlikte görülür. Uyarı: Göçebe Yaşam şeklidir. Olağandır. Sebebi: hayvancılıktır. Göç etmek Vatanı terk etmektir. Olağanüstüdür. Sebebi: kuraklık, hayvan hastalıkları, Çin ya da Moğol İstilaları, Türk boyları arasındaki çatışmalar, nüfus artışı, cihan hakimiyeti anlayışı 1

2 1.) DEVLET YÖNETİMİ: Merkezi teşkilatlanma ( devlet ) =-il, -el kavramlarıyla adlandırılır. Başkent = Ordu Balık = Ötüken (Asya Hun, Göktürkler, Kutluk (II. Göktürk) ) Karabalgasun (Uygurlar ) (Baş) (Şehir) Devletin başı = Hakan, Kaan, Han, İdikut, Şanyu, İlteber gibi ünvanlardan birini taşır Hakanın yetkileri: Devlet başkanı (siyasi) Başkomutan (askeri) kuvvetler birliği Baş yargıç (adli) Hakanın en önemli yardımcısı = Hatun ya da Katun sıfatını taşıyan hakanın eşidir. Hatunun yetkileri: Kendi mührü vardır Kurultaya katılır Kaanın vekilidir siyasi yetkiler Elçileri kabul eder Hakanın diğer yardımcısı = Vezir, Aygucu ( Başbakan ) (Tonyukuk ) Devletin Oluşumu: Aile Sülale Soy Millet Oguş Urug Boy Budun Budun un başında kağan bulunur. Sosyal Birim Siyasi Birim Boy: En küçük siyasi birimdir. Yöneticisi; boy beyidir ve boy beyi boyun en ileri gelenleri tarafından demokratik bir şekilde seçilir. Boylar bir araya gelse bile asla kaynaşmazlar. Türk devletleri Boylar Federasyonu (eyalet) veya Konfederasyonu şeklinde örgütlenir. Boyların ayrı bayrakları ve töreleri vardır. Boylar devlet tarafından bölünmez, boylar doğal olarak ayrılmışlardır.!!merkezi otorite zayıftır. Kurultay (Toy, Kengeş) : Devletin önemli işlerinin(savaş-barış gibi) görüşüldüğü, Kaan a danışmanlık yapan meclistir. Son söz Kaan ındır. Kurultay yılda iki kez toplanır. Üyeleri (Toygun) : Kaan, Hatun, Aygucu, Yabgu, Boy Beyleri,Buyruklar, İlim Adamları Olağan üstü durumlarda kurultay Kaan ı kısıtlayabilir.!!ama asla son sözü söyleme yetkisi yoktur. Kut Anlayışı (Veraset Sistemi) : Kaan ın ve hanedanın tanrı tarafından seçildiğine inanılmasıdır. Kaan gücünü ilahi bir güçten alır. Böylece otoritesini güçlendirir. Ülke hanedanın ortak malıdır 2

3 Ülke hanedan tarafından ortak yönetilir. Yani ülke yönetimine hanedanının bütün erkek üyeleri ( tigin - prens ) dâhildir.tiginler Kaan adayıdır.tiginlere devlet yönetiminde görev verilerek kaan adaylarının tecrübe kazanması sağlanır. Kaan öldüğünde birden fazla aday olduğu için taht kavgası başlar.!!taht kavgasının olumlu yönü ; en iyi adayın başa gelmesini sağlar.!!taht kavgasının olumsuz yönü ; devlet yıkılabilir. Not: Taht kavgasını kazanan adayı Kurultay onaylar. Uyarı: Türk veraset sisteminde; birden fazla aday olduğu için, sistem belirsiz yani kuralsızdır. Bu yüzden Türk tarihinde sık sık taht kavgaları görülür. Taht kavgaları, Türk devletlerinin hızlı yıkılmasında da temel nedendir. Uyarı: Türk devletleri teokratik değildir. Dini kurallar devlet yönetiminde geçerli değildir. Böylece laik devlet anlayışı hâkim olmuştur. İkili Devlet Teşkilatı: Türk devletleri yönetimi kolaylaştırmak için ülke yönetimini ikiye ayırırlar. Bu sistemin ortaya çıkışında kut anlayışı etkilidir. İkili devlet anlayışının olumlu yönü; devlet hızlı gelişir. Olumsuz yönü ise; devlet parçalanıp yıkılabilir. Doğu Batı * Merkezdir. * Fetih alanıdır. * Kaan yönetir. * Yabgu (Kaan ın kardeşi) yönetir.yabgu Kaan a bağlıdır. Uyarı: Eyalet sistemi kendini gösterir. Tarkan : Ordu komutanı. Subaşı : Ordu komutanı + Vali Tudun : Vali + vergilerin toplanmasından sorumlu Şad: Kaan çocuklarının vali olarak atanması. Tamgacı (Bitikçi) : Yazışmalar ile ilgilenir. Apaçı: Saray görevlisi. Yorgan-ıspara: Memurlar Buyruklar: Bakanlar 2. ) HUKUK ANLAYIŞI: Göçebe yaşamdan dolayı sözlü hukuk(töre) gelişmiştir. Törenin kaynağı gelenek, görenek örf ve adetleridir. Baş yargıç Kaan dır; Kaan son sözü söyler. Kaan töreye uymak zorundadır. Buradan da anlaşır ki hukuk üstünlüğü vardır. Sosyal hayattaki davalarla yorgucu-yargucular (hakim) sorumludur. Hapis cezası en fazla 10 gün sürer. Sebebi ise göçebe yaşamdır. Bir toplumda idam cezası verilen konular aslında o toplumun değer verdiği genel başlıkları gösterir. İdam kararı gerektiren suçlar ise şunlardır: zina(aileye önem verilir), adam öldürme(kan davası önlenir; toplumsal barış korunur), devlete ihanet, töreye ihanet, askerden kaçma, hırsızlık(toplumsal barış korunur).bu konularda gösterir ki Türk toplumunda; aile, toplumsal barış, töre, askerlik, devlet ve adaletin uygulanması en önemli konulardır. Uygurların yerleşik yaşama geçmesiyle yazılı hukuk(kanunlar) başlar. Hapis cezalarının sürelerinde ise artış olur. 3

4 3.) DİN VE İNANIŞ: İslam öncesi Türk tarihinde milli din Gök tanrı (Göktengri) dini idi. Gök tanrı dini tek tanrılı dindir, ama ilahi din değildir. Din adamlarına; Şaman, Kaman, Kam, Baksı denir. Din adamları kesinlikle imtiyazlı değillerdir(sosyal sınıf farkı yok) Yuğ: Cenaze töreni Sagu: Cenaze töreninde söylenen ağıtlardır Kurgan: Anıt mezar(ölü eşyalarıyla gömülür, bu da ahiret inancının kanıtıdır.) Balbal: Mezar taşı Uçmağ: Cennet Tamu: Cehennem Türkler inanç konusunda hoşgörülülerdir. Bu yüzden kolay din değiştirdikleri görülmektedir. Orta Asya da ilk din değiştirenler; Uygurlar (Mani ve Buda ) Kafkaslarda; Hazarlar (Yahudilik, Musevilik) Avrupa ya göç edenler; Macarlar, Bulgarlar, Uz, Peçenek, Avarlar, Avrupa Hun (Hıristiyanlık ) Oğuz Boyları (İslamiyet) 4. ) YAZI DİL EDEBİYAT: Dil: Türkçe Edebiyat: Göçebe yaşamdan dolayı sözlü edebiyat ürünleri gelişme göstermiştir. Sav: Atasözleri Sagu: Ağıtlar Koşuk: Coşkulu dönemlerde kopuz (türk çalgısı) eşliğinde söylenen şiirlerdir. Destanlar: Türk hayatını anlatan uzun, manzum ve abartılı hikâyelerdir. Destanlarımız: İskitler (Sakalar): Alper Tunga, Şu Destanları Asya Hunlar: Oğuz Kaan Destanı Göktürkler: Ergenekon, Bozkurt Destanları Uygurlar: Göç, Türeyiş, Yaradılış Destanları Kırgızlar: Manas Destanı Yazılı Edebiyat: İlk Türk Alfabesi: Göktürk (Orhon ) Alfabesi dir. 38 harflidir. I. Göktürk devletine aittir. İlk Yazılı Türk Kaynağı: Orhon (Göktürk ) Kitabeleri dir. II.Göktürk Devletine aittir. Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Kültigin, Bilge Kaan ve Tonyukuk adına 8 y.y. da dikildiler, Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır. İkinci Türk Alfabesi: Uygur Alfabesi dir. 18 harften oluşur. Uygurlar tarafından bulunmuştur. Uygurlar kâğıt ile matbaayı kullanan ilk Türkler dir. Uyarı: Uygurlar belli bir dönem soğd alfabesini kullandılar. Uygurlar yerleşik yaşam ile birlikte yazıyı günlük yaşamda da kullanmaya başladılar. (Ticari vesikalar, dini ve edebi metinler, yazılı hukuk ) 4

5 Uygurlar a Ait Kitabeler: Karabalgasun Yazıtı ve Sine- Uşi Kitabeleri dir. Kırgızlara Ait Kitabeler: Yenisey Yazıtları dır. GENEL YORUM: Türklerin kendilerine has alfabeleri ; Göktürk ve Uygur alfabeleridir Türklerin etkileşimle kullandıkları alfabeler;soğd, Arap, Latin, Kiril alfabeleridir. 5. ) ORDU SİSTEMİ: Göçebe yaşamdan dolayı her birey savaşçı yetişir. Ordu millet kavramı vardır. İlk düzenli ordu, Asya Hun Devleti lideri Metehan tarafından kurulmuştur(m.ö.209). Metehan tarafından kurulan bu ordu, onlu ordu sisteminden oluşur, en küçük birim 10, en büyük birim ise kişidir. Metehan devlet oluşumundaki sistemi, sayısal değere dönüştürmüştür. Ordu, Türk ve atlılardan(süvari) oluşur, silahları ise ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak, süngü, kement, kargı vs.dir. Hilal ya da turan taktiğini kullandılar. Başkomutan = Kaan dır. Uyarı: Türklerin dünyayı etkiledikleri en önemli alan askerliktir.bugün bile Türk dünyası, geçmişten gelen duygularla orduya ve askerliğe verdiği önemi korumaktadır. 6. ) BİLİM VE SANAT: Bilim: 12 Hayvanlı Türk Takvimi bulunmuştur. Bu takvim güneş esaslı bir takvimdir. 21 Mart başlangıç olarak kabul edilmektedir. Her yıl ise bir hayvan ismi ile anılır ve 12 yılda bir devir eder. Uygurlar, hareketli matbaayı buldular.!! Tayanç-Keneşçi: Bilim adamlarıdır. Sanat: Göçebe yaşamdan dolayı taşınabilir, pratik eşyalar yaptılar. Ürünler:Çadır, halı, kilim, at koşumları, silahlar, süs eşyaları, kemer tokaları Sanatlar:Demir işlemeciliği, dokuma sanatı, deri işlemeciliği, oymacılık, kakmacılık Hammaddeler:Yün, kıl, deri, demir,ahşap Motifler:Hayvan motifleri ve savaş figürleri kullanılmıştır. Uygurlar ile birlikte (yerleşik yaşamın başlaması) kalıcı eserler bırakılmaya başlanmıştır. - Mimari (tapınak, saray), - duvar süslemeleri, minyatür (temsili resimdir, sanatın kökü Hindistan a dayanır belli bir konusu vardır.), çini (bu sanatın kökü Çin dir.) sanatlarını kullandılar. Minyatür ve çini sanatları Uygurlar ile birlikte İslam dünyasına geçmiştir. 7.) İSLAM ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ a) Asya Hun Devleti: Bilinen ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman dır.teoman döneminde Çin Türk akınlarını durdurmak için Çin seddini tamamladı. En ünlü hükümdarı ilk düzenli orduyu kuran Metehan dır. Metehan, Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında topladı,böylece millet bilinci ilk kez ortaya çıktı.çin i vergiye bağlayarak,ipek Yoluna 5

6 hakim oldu. Asya Hun Devleti, kendinden sonra ki Türk devletlerine model olacak; Türk devlet teşkilatlanmasının ve ordu sisteminin temelini atmıştır. b) Göktürk Devleti: Türk adını kullanan ilk devlettir. Kurucusu Bumin Kaan + İstemi Yabgu dur. İlk Türk alfabesini ve takvimini buldular.en parlak dönem Mukan Kaan devridir. c) Kutluk Devleti (II.Göktürk Devleti): İlk bağımsızlık savaşı yapan devlettir. Kurucusu Kutluk İlteriş Kaan dır ve veziri Tonyukuk dur. Devlet en parlak dönemini; Bilge+ Kültigin + Tonyukuk zamanında yaşamıştır. İlk Türk yazılı eserleri bu devlete aittir. d) Uygurlar: Orta Asya da ilk din değiştiren Türk devletidir. Mani ve Buda dinlerini kabul etmişlerdir. et yemek-savaşmak yasak tarım ürünlerine ihtiyaç artı; böylece tarım başladı tarımın sonucunda yerleşik yaşam başladı Yerleşik yaşamın başlamasıyla; mimari başladı, duvar süslemeleri(çini-minyatür sanatları) görüldü, şehirleşmeler başladı. Şehirlerin merkezinde tapınaklar görülmektedir. Edindikleri dinler nedeni ile savaşçı özeliklerini kaybetmişlerdir. Fakat asimile olmamışlardır. Matbaayı ve kâğıdı ilk kez kullandılar. Yerleşik yaşamın etkisiyle; yazılı hukuk kuralları, ticari vesikalar, dini ve edebi metinler bıraktılar. Avrupa ya Göç Eden Türk Boyları: Avrupa Hun, Avarlar, Uz, Peçenek,Kıpçak,Macarlar, Bulgarlar Türgişler, Türk dünyasında ilk parayı kullanan devlettir. İskitler (Sakalar), ilk kez atı evcilleştirdiler. Uyarı: İslam öncesi Türk devletleri en fazla gelişmeyi; devlet teşkilatlanması ve askerlik sistemlerinde gösterdiler. İLK TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ 751 Talas Savaşı: Arap ve Türk X Çin Kutluk devletinin yıkılmasından sonra Orta Asya da siyasi boşluğu fırsat bilen Çin saldırıya geçti.ama Arap-Türk ittifakı karşısında yenildi.savaş hem Türk hem de İslam tarihi açısında dönüm noktası oldu.savaşın sonuçları: a) Orta Asya Çin tehdidinden kurtuldu, b) İslamiyet Türk dünyasında hızla yayıldı, c) Türkler büyük gruplar halinde İslamiyet i kabul ettiler, d) Matbaa ve kağıt Çin in batısına kaymaya başladı, e) Semerkant ta Türklere ait kağıt üretimi başladı Not: İslam ı kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. 6

7 1.) KARAHANLILAR: İlk Türk-İslam devleti Karahanlılar dır. Kurulduğu yer Orta Asya dır. Yöneten ve yönetilenler Türk tür. Karluk Yağma Çiğil Boyları nın birleşmesi ile kuruldu. 932 de Saltuk Buğra Han döneminde devlet İslamiyet i kabul etmiştir. Türk kültürünü koruyucu davranmışlarıdır(milli karakter gösterirler): - Han, Hakan sıfatlarını kullandılar. - Hatun son kez yönetim de görülmüştür. - Kurultay son kez görülmüştür. - Devlet ikiye ayrılarak yönetildi Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam etti - Ordu, atlı Türklerden oluşur. - Türkçe yi resmi dil olarak ilan ettiler. Uygur alfabesini kullandılar. Türk tarihinde Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden 3 devlet vardır. Bunlar; Karahanlılar, Karamanoğulları, Türkiye Cumhuriyeti dir. İslam ın kabulü ile Türk devletlerine şeri hukuk bunun sonucunda;kadılık makamı, hicri takvim (dini ihtiyaç) geldi, Arap dili ve alfabesi Türk kültürüne girmeye başlamıştır. İlk Türk İslam sentezi mimari eser ise kervansaray (Ribat) dır. İlk posta örgütü kuruldu(berit) İlk Türk İslam Eseleri; Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip(saray görevlisi) tarafından yazılmış ilk siyaset kitabıdır. Türkçedir ve Uygur alfabesi ile yazılmıştır. Divan-ı Lûgatit Türk: Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ilk Türkçe sözlüktür. Yazılma amacı Araplara Türkçe öğretmektir. Uyarı: Türk dili ile ilgili bir başka çalışma 14.yy da Ali Şir Nevai tarafından yazılan Muhakemetul Lugateyn adlı eserdir. Bu eserde Türkçe-Farsça kıyaslaması yapılmıştır. 2.) GAZNELİLER: Kurulduğu yer bugünkü Afganistan dır. Yöneten Türk yönetilenler ise; Türk, Afgan, Arap,Farslılar, Hintliler Farklı etnik yapıların bir arada olduğu bu toplumda ortak değer İslam dır. Böylece Gazne devletinde İslam kültürü daha baskın olmuştur. Gazneli Mahmut ilk kez sultan unvanını kullanmış ve Hindistan a seferler düzenlemiştir.abbasi Halifesini Şii Büveyfoğullarının baskısından kurtardı. Gazneli Mesut döneminde 1040 Dandanakan Savaşı yapıldı ve Gazne Devleti çöküşe geçti. Gazne Devleti ile ilk merkeziyetçi yapı görülür. Arapça resmi dil olarak ilan edilmiş ve Arap alfabesi kullanıldı. Guleman-ı Saray ordusu kuruldu: Ordu farklı etnik gruplardan oluşmuştur. -Devşirme sisteminin temeli atıldı. Gazneli Selçuklu Osmanlı Guleman-ı Saray Hassa Ordusu Kapıkulu (Yeniçeri) Ordusu Firdevsi ye ait Şahname eseri bu döneme aittir. 7

8 3.) BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Kurulduğu yer Horasan, geliştiği yer İran dır. Tuğrul ve Çağrı Beyler, Devletin kurucusudur: yılında Dandanakan zaferiyle Gazneliler e karşı bağımsızlık kazandılar. - Anadolu fetihlerini başlattılar ve Anadolu nun Türk yurdu olmasını hedeflediler de Pasinler savaşı ile Bizans a karşı ilk savaşı kazandılar te Tuğrul Bey, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları nın baskısından kurtardı. Halife Tuğrul a ; Doğunun ve Batının Sultanı unvanını verdi. Böylece İslam dünyasının siyasi liderliği Türklere geçti. - İlk Türk medresesi olan Nişabur Medresesi ni açtılar. Alparslan Dönemi: Selçuklu da merkeziyetçi yapının başlaması bu dönemde olmuştur. Veziri Nizamülmülk tür Malazgirt zaferi ile Bizans ı yendi. Anadolu nun kapılarını Türklere açtı. - Gidin, Fethedin, Yönetin politikasını uyguladı, böylece Anadolu da ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağladı. ( Danişment, Artuk, Saltuk, Mengücek, Çaka Beylikleri) - İkta sisteminin temelleri atıldı. İlk divan teşkilatı kuruldu. Nizamiye Medreseleri açıldı. Melikşah Dönemi: Devletin en parlak dönemidir. Veziri Nizamülmülk tür. Sultanın emri ile Ömer Hayyam başkanlığında bir komisyon ile Celali Takvimi ni hazırladı. Bu takvim güneş esaslıdır, başlangıç 21 Mart alınmıştır. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlardan dolayı hazırlanmış bir takvimdir. Uyarı: Büyük Selçuklu Devletinde sultan çocukları(melik) yönetimde tecrübe kazanmaları için eyaletlere vali olarak atanırlar. Melikleri yetiştirmesi için atabey denilen görevlilerde onlarla eyalete giderlerdi. Uyarı: Vezir Nizamülmülk Siyasetname adlı bir siyaset kitabı yazmıştır. Uyarı: Selçuklular döneminde kümbet denilen anıt-mezarlar gelişti. Kümbet göçebe Türk hayatını temsil eden çadırların şeklini almıştır. 1.)İLK BEYLİKLER DÖNEMİ: TÜRKİYE COĞRAFYASINDA TÜRKLER Saltuklular: Erzurum ve çevresinde kuruldular. Mengücekliler: Erzincan ve çevresinde kuruldular. Danişmentliler: Sivas, Tokat, Amasya çevresinde kuruldular. Anadolu da ilk medrese Danişmentliler zamanında yapılmıştır. (Yağıbasan Medresesi) Artuklular: G.D. A. Elazığ, Mardin çevresinde kuruldular. Hasankeyf kalıntıları, Malabadi köprüsü Artuklulara aittir. Çaka Beyliği: İzmir ve çevresinde yerleştiler ve ilk Türk denizciğini yaptılar. Anadolu da ilk beylikler Türkleşme ve İslamlaşma da öncü olmuşlardır. Anadolu da ilk Türk şehirleşmesi bu zamanda olmuştur Büyük Selçuklu Devleti ne bağlıdırlar. Türkiye Selçuklu Devleti tarafından son verilmişlerdir. 8

9 2.)TÜRKİYE SELÇUKLULARI:( ) Kurucusu Süleyman Şah tır. (Mezarı Suriye - Caber Kalesinde) Kurulduğu yer İznik, devletin geliştiği merkez Konya dır. I.Kılıçaslan Döneminde; I.Haçlı seferinden dolayı merkezi Konya ya taşıdı. I.Mesut Döneminde II.Haçlı seferini karşıladı.ayrıca ilk para basıldı; bakır para. II. Kılıçaslan,1176 Miryakefalon Savaşı ile Anadolu nun tapusunu Bizans tan aldı.ayrıca 11 oğlu arasında ülke topraklarını paylaştırdı(ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ediyor).gümüş ve altın para basıldı. Devletin Genel Özellikleri: Ticaret devletidir. Kara ticareti; kervansaraylar, hanlar, yollar yapıldı, sigorta sistemi uygulandı, karakol(derbent) yapıldı Deniz ticareti; liman şehirlerini aldılar (Sinop, Antalya-Alanya, Kırım - Sudak limanı) Tersaneler yapıldı(sinop ve Alanya da),kıbrıs krallığı ile ticari sözleşme imzaladılar. Lonca (Ahi) Teşkilatı: Müslüman esnafın bir araya gelerek kurduğu mesleki dayanışma teşkilatıdır. Devlet teşkilatı değildir.bazı görevleri; a) Fiyat ayarlamalarını yapar b) Ürün kalitesini kontrol eder c) Mesleklere yeni elemanlar yetiştirir(mesleki eğitim) NOT: Muhtesip ; esnafı denetleyen görevlidir. Büyük Selçuklu Devleti ni model aldılar. Devletin adı; Selçuklu Resmi dil; Farsça Sultan isimleri; Farsça (Keykavus-Keyhüsrev-Keykubat) Türk edebiyatının geliştiği dönemdir. Mevlana- Yunus Emre bu devlet döneminde yaşadılar. Çini sanatının geliştiği dönemdir. Minyatür sanatı da devam etti. Karatay medresesi Kubadabad Sarayı Süslemede; hat (güzel yazı yazma)sanatı, bitki motifleri, geometrik şekiller kullanıldı. NOT:!!T.Selçuklu paralarında sultan porteleri işlendi.bazen süslemelerde hayvan motifleri de kullanıldı. Huhant Hatun Külliyesi ve Gevher Nefise Şifahanesi, en ünlü mimarileridir. Devlet Yönetimi: Devletin başı sultandır. Sultan devlet başkanı başkomutan ve örfi hukukun başıdır. Sultana danışmanlık yapan meclis, Divan-ı Saltanat (Büyük Divan) yüksek mahkeme görevi yapar. Divan mahkeme görevi üstlendiğinde ; Divanı-ı Mezalim adını alır. Divanın üyeleri; Sultan; divan başkanıdır. 9

10 Vezir (Naip): Sultan vekilidir. Müstevfi; Maliye bakanıdır. Tuğracı; Yazışmalarla ilgilenir. Pervaneci; Fethedilen toprakları kayıt eder. İkta topraklarını dağıtır. Emir-i Dad (Kazıl Kuzad); Adalet bakanı Emir-i Arz; Siyasi ve mali işleri denetler. Diğer divanlar: Divan-ı Arz: Askeri işler ile ilgilenir. Divan-ı Tuğra: Yazışma işleri ile ilgilenir. Divan-ı İstifa: Mali işler ile ilgilenir. Divan-ı İşraf: Siyasi ve Mali işleri denetler. Başında Emir-i Müşrif bulunur. 3.)İKİNCİ BEYLİKLER DÖNEMİ: 1243 Kösedağ Savaşında Türkiye Selçukluları nın, Moğollara yenilmesi ile ikinci beylikler ortaya çıktı. a) Karamanoğulları (Konya): Osmanlıyı en çok uğraştıran beyliktir Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. b) Germiyanoğulları (Kütahya): Osmanlı çeyiz yoluyla toprak aldı. c) Hamitoğulları (Isparta): Osmanlı parayla toprak aldı d) Candaroğulları (Sinop): Denizcilik ile uğraştılar (İsfendiyaroğulları) e) Karesioğulları (Balıkesir): Osmanlıya katılan ilk beyliktir(orhan Bey döneminde) Denizcilik ile uğraştılar. Donanması Osmanlı ya geçti. f) Dulkadiroğulları(Maraş ) : Osmanlı ya katılan son beyliktir. g) Ramazanoğulları (Adana ) : Osmanlı ya katılan son beyliktir. h) Aydınoğulları ( İzmir ): Denizcilik ile uğraştılar. Umur Bey ilk Türk denizcilik politikasını belirledi. ı) Saruhanoğulları (Manisa) i) Menteşeoğulları (Muğla) j) Osmanoğulları( Bilecik, Söğüt, Domaniç) : En küçük beyliktir. Hayvancılıkla uğraştılar. 4.) OSMANLI DEVLETİ ( ) Kurucusu Osman Bey dir. (İlk Osmanlı parasını bastırdı.) Başkent; Bursa, İznik, Edirne, İstanbul 10

11 Egemenlik Anlayışı Osman Bey : Ülke hanedanın ortak malıdır. Egemenlik : Sultan Sülalesi I.Murat (Hüdavendigar) Ülke benim ve çocuklarımın malıdır. (I.Murat ve ailesi) Sultan İlk kardeş katlini yaptı. Uyarı: Egemenlik : Sultan Ailesi II. Mehmet (Fatih)(Padişah): Ülke benim malımdır. Ben ölünce çocuklarımındır Egemenlik : Sultan - Nizamı âlem için kardeş katli vaciptir. Kanunname-i Ali Osman ( Fatih Kanunları) kanunlarının içeriğidir Uyarı: I.Ahmet : ekber-erşet sistemi ni çıkardı. En büyük ve en olgun olan başa geçer. Türk veraset sisteminde ilk kez kural kondu. Veraset sistemi belirlendi ;tek aday kaldı. Sancak usulü kalktı kafes usulü geldi. Uyarı: OSMANLI DA DEVLET YÖNETİMİ Devletin başı; Sultandır. (Devlet başkanı, Başkomutan ve Örfi hukukun başıdır. Son söz sultanındır.) Sultana danışmanlık yapan meclis; Divan-ı Hümayun dur (Kurucusu : Orhan Bey, kaldıran: II.Mahmut ) Divan-ı Hümayun Üyeleri: Sultan; Divan başkanıdır. (Ferman, Berat, Kanunname,Adaletname hazırlar)! Fatih ten itibaren divan başkanı veziriazamdır. Vezir-i Azam( sadrazam); Sultanın vekilidir. - Devlet mührünü taşır Vezirler; Vezir-i Azamın yardımcılarıdır.(bugünkü devlet bakanları) Defterdar; Maliye bakanıdır. Gelir-gider dengesini ayarlar. Kazasker; Adalet ve eğitim bakanıdır. - Kadı ve müderrisleri atar - Kadının verdiği hükmü bozabilir. Yani temyiz mahkemesidir. Nişancı; Divan görüşmelerini kayıt eder. - Fethedilen toprakları kayıt eder(tapu-kadastro işleri) - Dirlik-tımar(ikta) topraklarını dağıtır. - Sultanın tuğrasını taşır. (Sultanın imzası). 11

12 Reisül Küttap; Yazışma işleri ile ilgilenir(bugünkü dış işleri bakanıdır) Kaptan-ı Derya; Donanma komutanıdır. (ilk Barbaros Hayrettin Paşa) Şeyhülislam; Devlet işlerinin dine uygunluğunu kontrol eder. Fetva hazırlar ve müftüleri atar. I.Selim ( Yavuz Sultan Selim ) Mısırın fethi işe halifeliği üzerine aldı, böylece devlet teokratik bir anlayışa sahip oldu. OSMANLI DA SINIFLAR Yönetenler Yönetilenler (Reaya,Tebaa) SEYFİYE KALEMİYE İLMİYE * Çiftçi, Tüccar,Esnaf ( Askeri sınıf) (Bürokratlar) ( İlim-eğitimle uğraşırlar) * Sanatkâr,zanaatkar * Sultan * Nişancı * Şeyhülislam * Gayrimüslimlerin hepsi * Vezir-i Azam * Defterdar * Kazasker * Vezirler * Reisül Küttap * Kaptan-ı Derya _ * Beylerbeyi * Sancak Beyi * Kadı * Yeniçeri Ağası * Müderris * Yeniçeriler * Tımarlı Sipahi * Subaşı Uyarı: Sultan hariç Seyfiye ve Kalemiye sınıfı üyeleri Enderun Mektebinde yetişirler. İlmiye sınıfı üyeleri ise medreseden yetişirler. Uyarı: Subaşı: Taşrada asayişten sorumludur. Şehremini: Dersaadetin(başkent) yönetiminden sorumludur. OSMANLI DA YÖNETİM BİRİMLERİ: Eyalet (Liva) Sancak Kaza Köy Beylerbeyi Sancak Beyi Kadı Tımarlı Sipahi Uyarı: Osmanlı devleti şehzadelerin(sultan çocukları) deneyim kazanmaları için; onları sancaklara vali olarak atardı(ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı). Şehzadelerin yetişmesinden sorumlu olan ise; lala denilen görevliydi. I.Ahmet le birlikte bu uygulamaya son verildi; yerine kafes usulü getirildi. OSMANLI DA TOPRAK SİSTEMİ Osmanlı devletinde toprak üçe ayrılır: a) Mülk toprak b) Miri toprak c) Vakıf toprağı 12

13 1.) MÜLK TOPRAK: Şahsa ait topraktır. İkiye ayrılır: Öşriye Toprak: Müslüman a ait mülktür. Bu topraklardan öşür vergisi alınır. - Tarım ürün vergisidir. - Ürün üzerinden 1/10 u ve peşin olarak alınır - Bölgeden bölgeye miktar ve ürün değişir Haraciye Toprak: Gayrimüslime ait olan mülktür. Bu topraklardan haraç vergisi alınır. - Tarım ürün vergisidir. - Ürünün 1/5 ya da 1/20 si ve peşin olarak alınır. - Bölgeden bölgeye miktar ve ürün değişir Orman, tuzla, maden, otlak (mera) arazileri devlete aittir. Şahsa ait olamaz. Bağ, bahçe, tarla ve ev mülk toprak olabilir. 2.) MİRİ TOPRAK: (Selçukludaki adı Has ve İkta Toprağıdır) Devlete ait topraklardır. Toprağı işleme hakkı köylüye aittir.köylü toprağı işleme hakkını miras olarak bırakabilir.!ama köylü toprağı alıp satamaz yani toprağın mülkiyetiyle ilgili değişiklik yapamaz.toprağın geliri devletin belirlediği hizmet ve görevlerde kullanılır. Uyarı: Toprağını üç yıl üst üste ekmeyen çiftçiden çiftbozan vergisi alınır, ayrıca toprakta elinden alınır. Bu uygulama ile toprağın denetimi ve üretimin devamı sağlanır. Miri topraklar: Ocaklık: Geliri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır Paşmaklık: Geliri sultan hanım ve kızlarına ayrılır Yurtluk: Geliri sınır komutanlarına ve akıncılara ayrılır Mukataa: Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraktır Malikane: Geliri üstün hizmet gösterenlere ayrılır Dirlik: Maaş karşılığı devlet adamı ve komutanlara verilen topraktır. Dirlik gelirine göre ayrılır, mevkie göre dağıtılır. Dirlik Toprağı üçe ayrılır: a) Has Toprak: Geliri akçeden fazla olan topraktır. Yüksek derece devlet görevlilerine maaş karşılığı ayrılan topraktır( sadrazam, beylerbeyi ) b) Zeamet Toprak: Geliri akçe arasında olan topraktır. Orta derece devlet görevlilerine maaş karşılığı ayrılan topraktır(kadı ). c) Tımar Toprakları: Geliri akçe arasında olan topraktır. Düşük derece görevlilere maaş karşılığı ayrılan topraktır. Tımar toprakta gelirin fazlasıyla asker yetiştirilir. (Yetiştirilen bir askere Cebelü denir).tımarın faydaları: - Hazinenin gelirleri artar, - Masrafsız ordu yetişir, - Taşrada asayiş sağlanır, - Sultan otoritesi, tımar sahibi tarafından en ücra köşeye kadar taşınır, - Tarım üretiminde süreklilik sağlanır, - Ülke bayındır hale getirilir, - Göçebelerin yerleşik yaşama geçmesi sağlanır.!!!! Tımar sahibi kesinlikle yargılama işine karışamaz. 13

14 3.) VAKIF TOPRAK: Halkın ihtiyaçları için ayrılan topraktır. Sosyal devlet anlayışını gösterir. Sağlık İhtiyaçları; Bimarhane, Şifahane, Darüşşifa Dini ihtiyaçlar; Cami, Mescit, Tekke, Zaviye, Külliye, Medrese, Türbe Eğitim ihtiyacı; Külliye, Medrese, Kütüphane Temizlik İhtiyaçları; Hamam, Çeşme, Şadırvan, Sebil Ticari İhtiyaçlar; Kervansaray, Han, Bedesten, Yol, Köprü Sosyal ihtiyaçlar; İmarethane (Aşevi) NOT: Külliye, caminin etrafında yayılan yapılar topluluğudur. OSMANLI DA HUKUK SİSTEMİ Türk İslam devletlerinde iki tür hukuk vardır. Bunları Örfi ve Şerri Hukuktur. 1.) Örfi Hukuk: Gelenek, görenek, örf ve adetlerden meydana gelir. İslam öncesi Türk kültürünün devamıdır. Son söz sultanındır (Kanunname, Berat, Ferman) Örfi hukukun başı sultandır. İdari ve askeri yönetim örfi hukukla belirlenir. 2.) Şerri Hukuk: Kaynağı Kuran-ı Kerim dir. Uygulayıcısı Şeyhülislam, (Fetva yayımlar) İlmiye sınıfının başıdır).hukuk, eğitim ve aile hukuku şerri hukukla belirlenir. OSMANLI DA ORDU SİSTEMİ Kapıkulu Ordusu (Yeniçeriler) Tımarlı Sipahi (Selçuklu da Hassa ordusu) (Selçuklu da İkta ordusu ) Merkezi ordudur, Sultana bağlıdır. Taşra Eyalet ordusudur. Maaşlı ordudur: 3 ayda bir ulufe(maaş) alırlar Masrafları dirlik topraklarından kazanılır. Cülus bahşişi alırlar; sultan tahta çıktığında - zafer dönüşlerinde dağıtılır Atlı ordudur(süvari Müsellem ) Yaya ordusudur(piyade) Türklerden oluşur Devşirme sistemi ile asker yetişir Fethedilen topraklardan alınan gayrimüslim çocukların Türk İslam kültürü verilerek devşirilmesidir. Bu sistemin temeli Gazneliler de atılmıştır (Guleman-ı Saray Ordusu). Müslüman ve Türk kültürünü alan çocuklar Acemi Oğlanlar Ocağına getirilir. Acemi Oğlanlar Ocağından yetenekli olanlar Enderun Mektebine gönderilir.(devlet adamı yetiştirilen özel saray okuldur, II.Mehmet (Fatih) açmıştır. Diğerleri ise Yeniçeri Ocağı na alınır. ÖŞÜR Tarım Üretim Müslüman Mülk Toprak Şerri vergi 14

15 HARAÇ Tarım Üretim Gayrimüslim Mülk Toprak Şerri vergi CİZYE Hizmet Hizmet Gayrimüslim Şerri vergi RESMİ ÇİFT Tarım Üretim Müslim Miri Toprak Örfi vergi İSPENÇ Tarım Üretim Gayrimüslim Miri Toprak Örfi vergi AGNAM Hayvancılık Üretim Hepsi Örfi vergi AVARIZ Olağan üstü durumlarda Hepsi Örfi vergi ÇİFT BOZAN Tarım Ceza Hepsi Miri Toprak Örfi vergi OS MA NLI DA VER Gİ SİS TEM İ SANATLAR: Minyatür: Temsili resimdir, Türk İslam dünyasında resmin yerini almıştır. Türk İslam dünyasında kâğıt üzerinde uygulanmıştır. Resimlerde derinlik yoktur. Canlı ve ana renkler kullanılır. İnsan figürleri mevkilerine göre irili ufaklı yapılır. İki boyutludur. Bu sanatla uğraşanlara, Nakkaş denir.!!! Dönemiyle ilgili en fazla bilgi veren sanattır. Hat Sanatı: Güzel yazı yazma sanatıdır. İslam kültürüne aittir. Bu sanatla uğraşanlara, Hattat denir.duvar süslemesinde yaygın olarak kullanıldı. Tezhip Sanatı: Yazı kenarlarını süsleme sanatıdır.(yaldızlama) Bu sanatla uğraşanlara Nakkaş denir. Duvar süslemesinde yaygın olarak kullanıldı. Oymacılık: Taş ya da ahşap oymacılığıdır. Mimari süslemede yaygın olarak kullanıldı. Kakmacılık: Ahşabın içine değerli bir madenin gömülmesidir. Mimari süslemede yaygın olarak kullanıldı. NOTLAR: Klasik Dönem( yy lar) Mimari Eserlerinden bazıları; Bursa Ulu Camii, Yeşil Türbe, Anadolu(güzelce) Hisar. Rumeli(boğazkesen) Hisarı, Topkapı sarayı(uzun dönem yönetimde kullanılan saray), Sahnı Seman Medresesi(Fatih), Süleymaniye Külliyesi, Selimiye Külliyesi, Sultan Ahmet Cami(mavi cami); Mimarı - Sedefkâr Mehmet Ağa,Kaleyi Sultani, Kilitbahir Kalesi, İshak Paşa Sarayı Batı tarzı Mimariler(18.19.yy lar); Nuri Osmaniye Camii, III. Ahmet Çeşmesi, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı(Osmanlının son dönem yönetimde kullandığı saray), Yıldız Sarayı (II.Abdülhamit in yönetim merkezi) 15

16 DURAKLAMA DÖNEMİ (17 Y.Y.) - ( ) Batı etkisi görülmez.(klasik dönemin devamıdır) Osmanlı da Siyasi, Askeri, Ekonomik, Bilim ve Sosyal hayatta bozulmalar yaşanmaktadır. Osmanlı, Batıdaki gelişmelerden olumsuz etkilendi. Özellikle; coğrafi keşifler ve Rönesans tan. Ekonomik-ticari bilim-teknik Uyarı: XVII. yy da Osmanlıda kurumların bozulmasını ifade eden bazı deyimler: Devlet ocak içindir Yeniçerinin bozulmasını, Beşik ulemalığı eğitimin bozulmasını, Kafes usulü merkezi otoritenin bozulmasını ifade eder. Dönemin Islahatçıları: I.Ahmet; Ekber-Erşet Sistemi.Kafes usulü, Genç Osman (II. Osman); Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişahtır. Harem dışı evlilik yapmıştır. Şeyhülislamın yetkilerini kısıtladı. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk sultandır. IV. Murat; Devlet içinde yaşanan sorunların temellerini öğrenmek için raporlar hazırlattı. (Koçi Bey Risalesi ).İstanbul ve Anadolu da ki asayişi sağladı. İçki, tütün, kumar ve gece sokağa çıkma yasağı uyguladı. Tarhuncu Ahmet Paşa; İlk Modern Bütçe yi hazırladı. Gelir - gider dengesini oluşturdu. Köprülüler Devri; Köprülü Mehmet Paşa (Şartlı gelen ilk Vezir-i Azam ), Fazıl Ahmet Paşa, Mezifonlu Kara Mustafa Paşa. Duraklama Döneminde, Askeri, Siyasi ve Mali konularda düzenleme yapılmıştır. Hukuk ve yönetim şekline dokunulmamıştır. GERİLEME DÖNEMİ (18.Y.Y.) - ( ) Batının üstünlüğünün kabul edildiği dönemdir. Avrupa yı model alan ilk çalışmalar yapıldı. Lale Devri ( ): Dönemin sultanı III. Ahmet, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Vezir-i Azamdır. - Avrupa nın ilk model alındığı zamandır. Avrupa nın üstünlüğü kabul edildi. - Matbaa ve kâğıt geldi ilk teknik ıslahat yapıldı (1727)(İbrahim Müteferrika- Sait Efendi).!!! matbaa ve kağıt kültürel hayatın gelişmesinde önemli bir çalışmadır. - Matbaada basılan ilk eser; Vankulu Lügatı - Hattatlık mesleğinin zarar görmemesi için matbaada dini kitapların basılmasına izin verilmedi - Kağıt imalathanesi açıldı(yalova) - 28.Çelebi Mehmet Avrupa ya gönderilen ilk geçici elçidir. - İlk çiçek aşısı uygulandı - İlk itfaiye bölüğü kuruldu, - Tercüme odaları kuruldu (Doğu klasikleri tercüme edildi). - Kumaş ve çini imalathaneleri kuruldu. - İlk sivil modern kütüphane açıldı. - Sivil mimari gelişti. Avrupa etkisi başlıyor (III. Ahmet Çeşmesi ). 16

17 - Dönemin Nakkaşı Levni, dönemin şairi Nedim dir. Uyarı: Lale devrinde askeri ıslahat yapılmamıştır. Sonuç: Yeniçeriler,1730 Patrona Halil İsyanı ile III. Ahmet i tahtan indirdiler, sadrazamı öldürdüler ve Lale devrine son verdiler. I.Mahmut; Kara Mühendishanesi (berri hümayun)(hendeshane) açıldı. Askeri okul ve ilk teknik okuldur. - Humbaracı Ahmet Paşa askeri-teknik çalışmalar yaptı - Fransa ya Kapitülasyonlar sürekli olarak verildi. III. Mustafa; Deniz mühendishanesi açıldı (Bahr-i Humayun ). - İlk iç borçlanma başladı (Esham). - Baron Dö Tot, Sürat Topçuları Ocağı nı kurdu. I. Abdülhamit; Yeniçeri sayımı yaptırdı. - Ulufe alım satımını yasakladı. - İstihkâm Okulu açıldı. III. Selim Dönemi. Uyarı: XVIII.yy gerileme döneminde Osmanlı devleti ıslahat çalışmalarında bilimteknik çalışmalarına ağırlık verdi. Lale devri hariç askeri-teknik çalışmalar yoğundur. Bu gelişmeler Avrupa da meydana gelen Rönesans, Aydınlanma Dönemi ve Sanayi Devriminin Osmanlıya etkileridir. III. SELİM ( ) 18.yy Gerileme Dönemi 1789 Fransız ihtilali nin yaşandığı ve Avrupa nın eleştirel gözle takip edilmeye başlandığı dönemdir. Avrupa da ki gelişmeleri takip etmek için Avrupa ya ilk daimi elçiler gönderildi. (Paris-Fransa, Viyana-Avusturya, Berlin-Almanya, Londra-İngiltere ).Raporlar istendi. İçeriden de raporlar hazırlanarak, iki rapor bir araya getirilerek birleştirildi.iii.selim tarafından ıslahat yapılan döneme Nizamı Cedit dönemi denir Nizam-ı Cedit Dönemi Yapılan İşler: 1.) Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Osmanlıda ki Avrupa tarzı ilk modern ordudur. 2.) Kara ve Deniz mühendishaneleri düzenlendi. I.Mahmut, III. Mustafa 3.) Eğitim için, Fransa dan ve İsveç ten subaylar getirildi. 4.) Fransızca ilk kez yabancı dil ilan edildi. 5.) İradı- Cedit Hazinesi kuruldu. 6.) Matbay-ı Amire ; ilk devlet matbaası kuruldu. Böylece emirler ilk defa broşürlere basıldı. Askeri ve İdari alanlarda yenilikler yapıldı. Nizam-ı Cedit, Devlet Adamları ve Ulema kısıtlandı. Not : 1808 de devlet adamları ve ulemanın kışkırtmasıyla, Yeniçeriler isyan etti. Kabakçı Mustafa İsyanı denilen bu olayla III.Selim tahttan indirildi, Nizamı Cedit Dönemi sona erdi. 17

18 Ulema : Medresede Din+Pozitif ilimler alarak yetişirler. Buradan mezun olanlar; Kadı:Hakim, Müderris: Medrese Hocası, Şeyhülislam:İdari işlerin dine uygunluğunu denetler, Kazasker: Adalet ve Eğitim Bakanı. II. MAHMUT ( ) 19. YY. OSMANLI DA DEMOKRASİ HAREKETLERİ Balkanlar da yaşayan ayanlar Alemdar Mustafa Paşa başkanlığında İstanbul a gelerek II. Mahmut u tahta geçirdiler. Alemdar Mustafa Paşa da Sadrazam oldu. Kendiside ayan olan Alemdar; II. Mahmut ve Ayanlar arasında Sened-i İttifak ın imzalanmasını sağladı. Sened-i İttifak(1808): Ayanlar x II.Mahmut Ayanlar II. Mahmut un yaptığı Islahatlara destek çıkacak. II.Mahmut, Ayanlar ile ilgili aldığı tüm kararlarda Ayanlara danışacak. Türk tarihinde ilk kez Sultan kısıtlandı. Türk tarihindeki ilk Demokratikleşme Hareketi. Ayanlık : Duraklama döneminde, devlet hazineye sıcak para sağlamak amacıyla vergi toplama işini şahıslara aktardı. Bu sistemin adına İltizam, şahıslara ise Mültezim denir. Mültezimler güçlenerek zamanla yerel güce dönüştüler. Ortaya çıkan bu güce Ayanlık denir. II.Mahmut un Yaptığı İşler : Alemdar Mustafa Paşa II. Modern Orduyu; Sekban-ı Cedit i kurdu. Yeniçeriler isyan ederek Alemdarı öldürdü. Böylece II. Mahmut Alemdarın ölümüyle kendini gösterdi. 1.) II. Mahmut,III. modern ordu olan Eşkinci Ocağını Kurdu. Fakat isyan çıkacağını anlayınca ocağı kapattı. 2.) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. (1826) Vakay-i Hayriye Vakay-i Hayriye: Böylece ıslahatların önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Kurulacak olan modern ordu ıslahatların öncüsü, destekleyicisi olacaktır. 3.) IV. Modern ordu; Asakir-i Mansurey-i Muhammediye kuruldu.eyaletlerde müşirlikler ve redif birlikleri kuruldu. 4.) Mehter takımı ve marşı kaldırıldı ;Mızakay-ı Hümayun- Bando okulu açıldı. 5.) Tıbbiye ve Harbiye okulları açıldı. 6.) Divan-ı Hümayun Kaldırıldı ;Nazırlıklar(bakanlıklar) kuruldu. 7.) Sadrazamlık başvekalete (Başbakanlık) dönüştürüldü. 8.) Devlet memurlarına maaş bağlandı.kılık kıyafette değişiklik yapılarak fes-pantolon zorunluluğu getirildi. 18

19 9.) Müsadere sistemi kaldırıldı. ( Ölen devlet adamlarının mallarına el konulmasıydı). Böylece miras hakkı tanındı özel mülkiyete atılan ilk adımdır. 10.) Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla, Eyaletler; İl Sancak Kaza Köy olarak bölümlere ayrıldı. İllere merkezden maaşlı; Vali, Garnizon Komutanı, Defterdar gönderildi. 11.) İltizam kaldırıldı. 12.) Tımar kaldırıldı. 13.) Köylere muhtarlık sistemi getirildi. 14.) İlköğretim (İstanbul da yalnızca erkeklere) zorunlu hale getirildi. Böylece Türk tarihinde ilk kez zorunlu eğitim başladı. 16.) Rüştiye ve İdadiler (Ortaokul ve Lise) açıldı. 17.) İlk modern nüfus Sayımı yapıldı.askeri ve ekonomik amaçlı yapıldı. 18.) İlk Posta-Polis Teşkilatı kuruldu. 19.) İlk Resmi Gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı. 20.) Mektebi Maarif-i Adliye açıldı.(devlet adamı yetiştiren okul) uyarı:fatih döneminde açılan Enderun Mektebi kapatıldı. 21.) Sultan portresi resmi dairelere asıldı 22.) Deri, çuha, iplik ve bez fabrikaları açıldı. 23.) Salgın hastalıklarla mücadele için karantina servisleri kuruldu. 24.) Avrupa ya ilk kez öğrenci gönderildi. Not: Öğrenciler Tanzimat Döneminde Genç Osmanlılar (Jön Türkler ) olarak geri dönecek ve Osmanlı siyasetine kalem gücü ile baskı yaparak, Meşrutiyeti ilan ettireceklerdir. II.Mahmut Tanzimat Fermanı nı hazırlama emri veriyor fakat göremeden ölüyor. TANZİMAT DÖNEMİ( ) ABDÜLMECİT ABDÜLAZİZ ( ) ( ) Abdülmecit ( ) 1839 Tanzimat Fermanı 1856 Islahat Fermanı Abdülaziz ( ) Reformcu Muhafazakar TANZİMAT FERMANI (Gülhaneyi Hattı Hümayun) Hazırlayan Mustafa Reşit Paşa, okunduğu yer Gülhane Parkı dır. Maddeler: 1.) Osmanlı tebaasında yaşayan herkesin can,mal ve namus güvenliği devlet garantisindedir. 2.) Askerlik sağlam esaslara dayandırılacaktır. 3.) Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır. 4.) Kanun önünde herkes eşittir. Yargılanmadan kimse cezalandırılamaz.mahkemeler herkese açık olacaktır. 5.) Herkes mal mülk sahibi olabilir. 6.) Rüşvet ve İltimas önlenecektir. 19

20 Sonuç: Sultan Abdülmecit bu maddelere uyacağına dair söz verdi. Böylece Osmanlı da ilk kez yasa (kanun) üstünlüğü kabul edildi. Anayasal sürecin başlangıcıdır ISLAHAT FERMANI (Abdülmecit) Hazırlayan; Ali ve Fuat Paşa dır. Genel olarak azınlıkların (gayrimüslimler)haklarını içermektedir. Maddeler: 1.) Azınlıklar devlet adamı ve asker olabilirler. ( Askeri okullara ve devlet adamı yetiştiren okullara girebilecekler.) Fermana kadar devlet adamı ve asker olmanın ilk şartı Müslüman olmaktır. 2.) Azınlıklar Nakd-i Bedel (bedelli askerlik) uygulaması ile zorunlu askerlikten kurtuldu. Böylece Cizye kaldırıldı. ( Cizye: Gayrimüslimlerin askere gitmeme karşılığında devlete ödediği vergidir ve her sene alınır. Korunma, kelle vergisi de denir.) 3.) Gayrimüslimler mal-mülk sahibi olabilir.(özel mülkiyet hakkı) 4.) Yabancılar mal-mülk sahibi olabilirler. 5.) Azınlıkların kamu binaları devlet tarafından tamir edilecek. 6.) İsteyen herkes banka ve şirket kurabilir. (Genelde gayrimüslimler açacaktır. Müslümanlar tarımla uğraştıkları için sermaye birikimine sahip değiller) 7.) Müslümanlar azınlıklar için hakaret içeren sözler kullanamaz. 8.) İltizam kaldırıldı. 9.) Azınlıklar il meclislerine üye olabilirler. Tanzimat Dönemi Yapılan İşler ( ) : 1.) Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. 2.) Askerlik, Osmanlı tebaasındaki bütün erkekler için vatan görevi oldu. Islahat fermanı ile azınlıklar kurtuldu (Nakd-i Bedel uygulaması) 3.) Avrupa dan ilk kez yasa getirildi. İlk gelen yasalar Ceza ve Ticaret yasalarıdır. Fransa dan alındı. 4.) Mecelle hazırlandı. (Ahmet Cevdet Paşa hazırladı.) İlk Osmanlı medeni kanunudur. 5.) İlk modern mahkemeler açıldı. (Nizamiye Mahkemeleri) Uyarı:Hukukta eski sistemler kaldırılmadığından karışıklığa yol açtı ve hukukta ikililikler başladı. 6.) Kızlara ilk kez eğitim hakkı verildi. (Ortaokul-Lise) Karma eğitim yok. 7.) Darül Muallimat (Kız Öğretmen okulu) açıldı. İdadi seviyesinde. 8.) Yabancı okullar açıldı. (Robert Koleji, Sen Benuva) Yabancı okullar sorunu başladı. 9.) Encümen-i Danış (Dil-Tarih Fak.) Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilimler) Ziraat Mektebi Eğitimde alanlaşma vardır. Klasik eğitim anlayışı yavaş yavaş terk ediliyor. 10.) Darül Fünûn açıldı. İlk üniversite, pozitif bilimler verildi. 11.) Maarif teşkilatı kuruldu. (Eğitim Bakanlığı) Uyarı:Medreseler ve medreselerin masrafını karşılayan vakıf teşkilatı kapatılmadı. Eğitimde ikililikler başladı. 20

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME SORULARI Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi darbenin özelliklerinden biridir? A) Demokratik bir haktır. B) Darbe sonrası

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

o Günümüzün devlet bakanlarıdır. o Vezir-i Azam' a bağlı olarak çeşitli görevleri yürütürler.

o Günümüzün devlet bakanlarıdır. o Vezir-i Azam' a bağlı olarak çeşitli görevleri yürütürler. Devlet Yönetimi Beylik döneminde ülke ailenin ortak mülkiyeti sayılır. Ulu Bey denilen aile reisi ülkenin de reisi olurdu. Osmanlılarda merkeziyetçi sistem görülür. Diğer Türk Devletlerinden de farkı budur.

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti 1) Devlet Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu içinde ilk işleyeceğimiz alan olan devlet yönetiminde, Büyük Selçuklular örnek alınmış

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 5.Hafta SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurduğu dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. İslam

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. TÜRK ADINA İLK KEZ: ÇİN YILLIKLARINDA, BUNUN YANINDA BİZANS

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

Bu durum bize Mütareke sonrası Manda yönetimini savunanlarla bağımsızlık yanlılarını anımsatmaktadır.

Bu durum bize Mütareke sonrası Manda yönetimini savunanlarla bağımsızlık yanlılarını anımsatmaktadır. TARİH DENEME ÇÖZÜMLERİ: 1-Doğru cevap C. Asya Hunları döneminde hükümdarlık yapan Hohanyeh, artık ülkenin zayıfladığını kendisini idare edecek düzeyden uzakta olduğunu düşündüğü için Hun devletinin Çin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI

A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI 1. İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı Türklerde devlete İl (el) adı verilirdi. İl aynı zamanda barış anlamında kullanılmıştır. Devleti yöneten hükümdar yönetme

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER SINAVI

SOSYAL BİLİMLER SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

LYS GENEL 3 LYS-4 TARİH (TS)

LYS GENEL 3 LYS-4 TARİH (TS) B LYS GENEL 3 TARİH (TS) 1. Bu testte Tarih ile ilgili 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Bu testteki süreniz 65 dakikadır. 4. Puanınızın

Detaylı

LYS Tarih KÜLTÜR VE MEDENİYET. NAYİM ÜNGÖR www.nayim.org

LYS Tarih KÜLTÜR VE MEDENİYET. NAYİM ÜNGÖR www.nayim.org LYS Tarih KÜLTÜR VE MEDENİYET NAYİM ÜNGÖR www.nayim.org LYS Tarih Sorularının Dağılımı LYS Tarih Sınav soruları 2010'dan itibaren incelendiğinde ciddi bir değişim olduğu hemen göze çarpmaktadır. 2010 ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

3. Ünite TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK. Öğrenme Alanı : KÜLTÜR VE MİRAS. 3.1. Anadolu Ana Yurt. 3.2. Osmanlı Devleti Kuruluyor

3. Ünite TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK. Öğrenme Alanı : KÜLTÜR VE MİRAS. 3.1. Anadolu Ana Yurt. 3.2. Osmanlı Devleti Kuruluyor 3. ÜNİTE 3. Ünite Öğrenme Alanı : KÜLTÜR VE MİRAS 3.1. Anadolu Ana Yurt 3.2. Osmanlı Devleti Kuruluyor 3.3. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti 3.4. Osmanlı Şehirleri 3.5. Yenilikler ve Osmanlı Devleti

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı