2011 KONUT KURULTAYI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı GENEL OLARAK :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 KONUT KURULTAYI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı GENEL OLARAK :"

Transkript

1 2011 KONUT KURULTAYI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME GENEL OLARAK : Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı TOKİ tarafından düzenlen 2011 Konut Kurultayı 4-5 Mart günlerinde İstanbul da yapıldı. 30 ülkeden Bakan, Müsteşar düzeyinde de kişilerin katılımının olduğu kurultayın kapanış konuşmasında TOKİ Başkanı iki günde kişinin katıldığını belirtti. TOKİ nin 2011 yılı sonuna kadar konut hedefine ulaşacağı, Sayın Başbakanın açış konuşmasında belirttiği üzere 2011 den sonra 2023 yılına kadar konut yapılacağı hedefini açıkladı. Yabancı konuşmacıların ifadelerinde TOKİ nin faaliyetleri, performansı, finansman modelinin dünyada ilgiyle takip edildiği belirtilmektedir. Organizasyon çok iyiydi. Geniş katılımlı bir kurultay oldu ve paralel oturumlar da dahil olmak üzere katılımcıların ilgisi son saate kadar azalmadı. TOKİ Başkanı ve çalışma arkadaşlarını kutlamak gerekir. TMMOB ne bağlı oda temsilcileri yoktu. Davet edilip edilmediklerini, neden bulunmadıklarını bilmiyorum, ama olmalıydılar. Konuşmacılar için tanınan süre genelde 12 dakika idi ve çok azdı. Kurultayın başlıklarından birisi olan Doğal Afetlere Hazırlıklı Bir Türkiye İçin Kentsel Dönüşüm Seferberliği teması çok iyi vurgulanamadı. Prof. Dr. Mustafa ERDİK hocamız süre azlığı nedeniyle konusunu anlatamadı. Konuşmacılardan Prof.Dr. Saskia SASSEN, David SMİTH Prof.Dr. M.Pınar MENGÜÇ, Emre AROLAT, Ahmet Haluk KARABEL, Gürol KONYALIOĞLU, Yrd. Doç.Dr. A.Erdem ERBAŞ, Tahir AKYÜREK zamanı iyi kullanıp konuları ile ilgili çok iyi sunum yaptılar ve en çok alkış Emre AROLAT içindi. Büyük proje olarak görülen Kentsel Dönüşüm uygulamalarından birisi ele alınıp olumlu - olumsuz yönleri anlatılabilir, olumlu yönleri örnek gösterilebilir, olumsuz yönleri belirtilerek nasıl olması gerektiği anlatılır ve bir simülasyon yapılsa çok iyi olurdu. E. AROLAT ın imar uygulaması sonucu terk edilen alanların nasıl kullanıldığını ve özele yönelik kapatıldığını göstermesi ve simüle etmesi dikkat çekiciydi. Kurultayda paralel oturumlar nedeniyle 4. Oturum, Paralel Oturum 2 ve 6. Oturum dışındaki tüm oturumlar ve açılış bölümü tarafımdan izlenmiştir. BAZI KONUŞMACILARIN GÖRÜŞLERİ: Kentsel Dönüşümle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu sıkça ifade edildi. Özellikle Gürol KONYALIOĞLU ve Yrd. Doç.Dr. Erdem ERBAŞ bu konuyu çok iyi anlattılar ve bir çerçeve yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. G.KONYALIOĞLU özellikle Yasal altyapı eksikliği, koordinasyon, finansman, siyasal çekinceler, yöntem belirsizliği-kararsızlığı gibi sorunlar ile Kentsel Dönüşüm Master Planına olan ihtiyacı ifade etmiştir. E.ERBAŞ, Kentsel gelişim vizyonu, mekansal stratejik plan, kentsel projelerin gerekliliğini vurgulayarak, temel mevzuatın, uygulama rehberi/araçlarının bulunmadığını, sosyal yapının göz ardı edildiğini, fiziksel mekanın esas alındığını, 1

2 düzenlenen konutların tek tip olduğunu, uygulamada çok dikkat edilmeyen plan-projesözleşmenin çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Prof.Dr. Saskia SASSEN, Çevre ve konut sorununu bir arada çözmek mümkün müdür? diye sorarak yapılacak her binanın çevrenin sürdürülmesine katkı koyması gerektiğini belirtmiş, yeni konut sisteminin geliştirilmesini, sera gazı üretmeyen betonların yapılmasını önermiştir. Başka bir oturumda ise, konut projelerinin kentleşmesi gerektiğini, her şehrin kent olmadığını, sosyal ve çevre boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini, oluşturulacak yeni şehirlerde orta sınıfın ağırlıklı olarak bulunması gerektiğini, şehirlerde her şeyin bulunmasını, mahalle esnafının yok edilmemesini, süpermarketlerin sorun olduğunu ifade etmiştir. Prof.Dr. Murat GÜVENÇ ve David SMİTH göç ve konut ilişkisine vurgu yaptılar. M.GÜVENÇ özellikle İstanbul a göçün bölgesel analizini yaparak göçmen katmanlarına göre konut ihtiyacını belirlenmesi gerektiğini, D.SMİTH özellikle ülkenizde doğal afet riskinin yüksek olduğu, yoğun göç olduğunu, şehirlerin yükseldiğini ve yoğunlaştığını, herkesin riski paylaşması gerektiğini, mahallelerde örgütlenmenin yerel kararların önemini ve öncelikle gecekonduların iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Prof.Dr. Ali TÜREL, ülke bazında ihtiyaçtan fazla konut üretildiğini, illere göre dağılımın çok farklı olduğunu, alt gelir grupları için mülk konut yerine sosyal kiralık konut arzının düşünülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bill DUNSTER enerji konusunu öne çıkararak, petrolün, doğal gazın biteceğini, nüfusun artacağını, tarım alanlarının azalacağını, bu nedenle çevreye, doğal kaynaklara saygılı olunması gerektiğini, İngiltere nin evlerde 2016 ya kadar sıfır karbon üretmeyi hedeflediğini, evlerin kendi enerjisini kendisinin üreteceğini belirtmiştir. Prof.Dr M.Pınar MENGÜÇ, CO 2 salınımının azaltılmasını, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımında enerji verimliliğinin arttırılmasından bahsederek, şehirlerin ruhunun ve DNA sının kaybolmadan kentleşme ve büyümesinden bahsetmiş ve Zero İstanbul 2050 demiştir. Barış ONAY sürdürebilir binadan bahsederek, enerji konusunu ele almış ve çevre etiketleri, eko-etiketten bahsetmiştir. Emre AROLAT TOKİ faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getirerek, şehir içinde kapalı alanlar, pahalı gettolar oluşturulduğunu, yönetime yakın mimarların rahat ettiğini, her yerde aynı binaların yapıldığını, bu şartlarda karbon salınımının ne ifade edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca, parıltılı binalar yapıldığını ve bunlarda da intihal bulunduğunu belirtmiştir. Tasarım bağlamında itina yoksunluğu cümlesi dikkat çekiciydi. Ahmet Haluk KARABEL, TOKİ nin faaliyetlerini, kurumsal yapısını ortaya koymuştur. Konuşmasında, hazineden pay alınmadığını, büyükşehirlerdeki arazileri imarlı hale getirip satış yaptıklarını, arsa karşılığı proje satışından gelir elde ettiklerini, yılları arasında ihale toplamının 35 milyar $ olduğunu belirtmiştir. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, marka kentlerin, sembollerin önemine değinerek dönüşümün kentin ruhuna, ihtiyaçlarına uygun olması, halkın katılımının sağlanması gerektiği ama bunun çoğu kez söylemde kaldığını, şehirlerimizin uluslararası rekabete uygun planlanması gerektiğini belirtmiştir. Sidney RASEKH, planlamanın fiziki değil sosyal olması gerektiğini, şehrin karma olması ve her şeyin her yerde bulunması gerektiğini ve herkes için manzara olmalıdır diyerek Kanada Vancouver şehrini anlatmıştır. İstanbul un ruhu nedir diye sorarak insanlığın tarihidir demiştir. 2

3 Bruce CAHAN, TOKİ nün gücünden bahsederek, mimari tasarımların benzerliği kentlerin birbirine benzemesine yol açıyor, İ.Fernandez MEJİA, amaç, konut sorununu çözmek değil, yaşanabilir kentler oluşturmak olmalıdır, Sidney RASEKH, başka bir oturumda şehirler sürdürülebilir olmalı, enerji önemlidir, şehirler yürünebilir olmalıdır diyerek ulaşımın önemini vurgulamışlardır. Lic Nıcolas MAGGIO, enerji verimliliği kriterleri inşaatlarda dikkate alınmıyor enerji verimliliği bir maliyet, teknoloji meselesi değil, bir bakış açısıdır ve kültür değişimi gerekir demiştir. SONUÇ: Öncelikle kaçak yapılaşmanın önlenmesi gerektiği, Doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için Kentsel Dönüşüm seferberliği yapılmasının şart olduğu, bunun için bir çerçeve yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, Kentsel Dönüşüm Master Planının hazırlanması gerektiği, tekil uygulamaların sorunlar yaratacağı, bütüncül planlama ilkeleri çerçevesinde projelerin hazırlanması gerektiği, projelerde sosyal yapı ve ihtiyaçlara mutlak yer verilmesi, yaşanabilir kent kavramına uygun yapılaşmaya gidilmesi gerektiği, mimari tasarımın benzerliği sonucu kentlerin birbirine benzediğini, bu nedenle tek tip yapılardan uzaklaşılması gerektiği, projelerde kentsel ulaşım ve enerji kullanımına - tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü...

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü... GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN ARTIBIR MART HABERLERİ 2013 KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değerlemede Öncü... Günümüzün en gözde mesleklerinden S.P.K. Lisanslı Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 1 Ekim 2004 Doğal afetlerin ve özellikle depremlerin tehdidi altında olan ülkemizde, şehirleşme ve yapılaşma süreçleri için güvenirlilik unsuru

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

3. İstanbul Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi yayımlandı

3. İstanbul Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi yayımlandı 3. İstanbul Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi yayımlandı TMMOB adına İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından "Yaşanabilir Bir İstanbul" temasıyla 22-23-24 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen 3. İstanbul

Detaylı

KENTLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ (7 Mayıs 2009 - Ankara)

KENTLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ (7 Mayıs 2009 - Ankara) KENTLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ (7 Mayıs 2009 - Ankara) Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyerleşme-şehirleşme, yapılaşma, planlama-uygulama, altyapı, imar ve afetlere hazırlık konularında mevcut yasalarla

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı