ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı"

Transkript

1 ASSH Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Cep Kitabı Warren C. Hammert Ryan P. Calfee David J. Bozentka Martin I. Boyer Çeviri Editörleri S. Aydın Yücetürk Berkan Mersa Sırrı Sinan Bilgin GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ Wolter Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins

2 El Cerrahisi Cep Kitab B R NC BASKI Warren C. Hammert, MD Associate Professor of Orthopaedic Surgery and Plastic Surgery University of Rochester Medical Center Rochester, New York Ryan P. Calfee, MD Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri David J. Bozentka, MD Chief Department of Orthopaedic Surgery Pennsylvania Presbyterian Medical Center Associate Professor Department of Orthopaedic Surgery University of Pennsylvania Medical Center Philadelphia, Pennsylvania Martin I. Boyer, MD, FRCS(C) Carol B and Jerome T Loeb Professor of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Çeviri Editörleri Prof. Dr. S. Ayd n Yücetürk Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ac badem Fulya Hastanesi stanbul Op. Dr. Berkan Mersa ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel Gaziosmanpafla Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Prof. Dr. S rr Sinan Bilgin Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara GÜNEfi TIP K TABEVLER

3 El Cerrahisi Cep Kitab Türkçe Telif Haklar 2014 ISBN: Orjinal Ad : ASSH Manual of Hand Surgery Yay nevi: Lippincott Williams & Wilkins Yazarlar: Warren C. Hammert, Ryan P. Calfee, David J. Bozentka, Martin I. Boyer Çeviri Editörleri: Prof. Dr. S. Ayd n Yücetürk, Op. Dr. Berkan Mersa, Prof. Dr. S rr Sinan Bilgin Orjinal ISBN: Kitab n 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince (kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz, fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz, resim, flekil, flema, grafik v.b. ler kopya edilemez) tüm haklar Günefl T p Kitabevleri Ltd fiti. ne aittir. Yay nc ve Genel Yay n Yönetmeni: Murat Y lmaz Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s : Polat Y lmaz Yay n Dan flman : Ali Aktafl Dizgi-Düzenleme: hsan A n Kapak Uyarlama: hsan A n Bask : Ayr nt Bas m Yay n ve Matbaac l k Hiz. San. Tic. Ltd. fiti. vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) Sertifika No: UYARI Medikal bilgiler sürekli de iflmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamalar dikkate al nmal, yeni araflt rmalar ve klinik tecrübeler fl nda tedavilerde ve ilaç uygulamalar ndaki de iflikliklerin gerekli olabilece i bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakk nda üretici firma taraf ndan sa lanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama flekillerini ve kontrendikasyonlar kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi fleklini ve en do ru ilaçlar ve dozlar n belirlemek uygulamay yapan hekimin sorumlulu undad r. Yay nc ve editörler bu yay ndan dolay meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu de ildir. GÜNEfi TIP K TABEVLER ANKARA M. Rauf nan Sokak No: S hhiye/ankara Tel: (0312) Faks: (0312) STANBUL Gazeteciler Sitesi Sa lam Fikir Sokak No: 7/2 Esentepe/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) KARTAL fiube Cevizli Mahallesi Denizer Cad. No: 19/C Kartal/ stanbul Tel&Faks: (0216)

4 Ailem ve onlar n tüm destek ve teflviklerine RYAN P. CALFEE, MD Geçmiflte, flimdi ve gelecekteki fellow, asistan ve t p fakültesi ö rencilerime MARTIN I. BOYER, MD Eflimin sab r ve deste i ve ö retme, ö renme f rsat buldu um tüm asistan ve fellowlara. WARREN C. HAMMERT, MD

5 çindekiler Önsöz XXIII Çeviri Editörü Önsözü XXV K s m I Genel Kavramlar 1. Embriyoloji...3 AARON DAILUSKI Çeviri: DR. ZEKER YA TOSUN VE DR. M. NEB L SEL MO LU 2. Görüntüleme...7 A. BOBBY CHHABRA, CHEALON D. MILLER VE LINDLEY WALL Çeviri: DR. C HANG R TET K VE DR. HAYAT DURMAZ 3. Anestezi...29 J. MEGAN M. PATTERSON VE STEFAN LUCAS Çeviri: DR. BAfiAK ATABEY B LG N 4. Farmakoloji...35 MARK WILCZYNSKI Çeviri: DR. BAfiAK ATABEY B LG N 5. Artroskopi...44 MICHAEL S. BEDNAR VE CHARLES A. GOLDFARB Çeviri: DR. AHMET EK N, DR. MUSTAFA ÖZKAN VE DR. M. AYKUT TÜRKEN 6. Amputasyonlar ve Protezler...58 WARREN C. HAMMERT Çeviri: DR. KAD R ERTEM VE DR. EFTAL GÜDEMEZ 7. Enjeksiyon Teknikleri...65 MARTIN I. BOYER Çeviri: DR. ADNAN SEVENCAN 8. Ay r c Tan...71 CHAD R. MANKE VE PAUL F. NASSAB Çeviri: DR. MET N AKINCI K s m II Özel Durumlar 9. Kronik A r Sendromlar...79 GEORGE D. CHLOROS, L. ANDREW KOMAN, ZHONGYU JOHN LI VE THOMAS L. SMITH Çeviri: DR. ONUR KARACA, DR. MEHMET ARMANG L VE DR. SIRRI S NAN B LG N 10. Tendon...93 JAMES CHANG, SHELLY NOLAND, JULIE E. ADAMS, DANIEL P. MASS, JOHN G. SEILER III, JOHN S. TARAS, ANDREW TRUEBLOOD, MICHAEL J. BOTTE, DAVID M. KALAINOV, RANDON C. JOHNSON, ANTHONY J. LAUDER VE JENNIFER MORIATIS WOLFE Çeviri: DR. YUSUF GÜRBÜZ, DR. MURAT KAYALAR, DR. TAH R SADIK SÜ ÜN, DR. YALÇIN ADEMO LU VE DR. TULGAR TOROS v

6 vi çindekiler 11. Tendon Transferleri WARREN C. HAMMERT, ANN E. VAN HEEST, MICHELLE A. JAMES, CHRISTINE KWAK, GEORGE S. M. DYER, BRANDON E. EARP, BARRY P. SIMMONS VE KIMBERLY L. Z. ACCARDI Çeviri: DR. MUSTAFA NAZIM KARALEZL, DR. HALUK ÖZCANLI VE DR. S. AYDIN YÜCETÜRK 12. Sertlik HILL HASTINGS II, JEFFRY B. WATSON VE SURASAK JITPRAPAIKULSARN Çeviri: DR. HÜSEY N BAYRAM VE DR. MURAT ÜZEL 13. K r k ve Ç k klar: El ROBERT M. BALTERA, HILL HASTINGS II, KAVI SACHAR VE SURASAK JITPRAPAIKULSARN Çeviri: DR. DERV fi GÜNER, DR. UMUT BEKTAfi, DR. fiadan AY VE DR. MEHMET DEM RTAfi 14. K r klar ve Ç k klar: El Bile i RYAN P. CLFEE, RICHARD BERGER, PEDRO K. BEREDJIKLIAN, DREW R. ENGLES, JEFFREY A. GREENBERG, JONATHAN E. ISAACS, CANDICE MCDANIEL, TAMARA D. ROZENTAL, PHIL BLAZER VE OLIVIA PATE Çeviri: DR. MUSTAFA HERDEM VE DR. ERTAN SA OL 15. Önkol K r k ve Ç k klar SETH D. DODDS VE DAVID C. RING Çeviri: DR. NECM CAM, DR. HAKAN GÜNDEfi, DR. SERDAR TÜZÜNER 16. K r klar ve Ç k klar: Dirsek MICHAEL DAROWISH, JESSE B. JUPITER, GRAHAM J. W. KING, KEVIN J. MALONE VE JEFFREY N. LAWTON Çeviri: DR. UFUK NALBANTO LU VE DR. AREL GEREL 17. Sinir JOHN ELFAR, JASON M. PETRUNGARO, RICHARD M. BRAUN, CHRISTINE J. CHENG, RANJAN GUPTA, ADAM LABORE VE JEFFREY E. WONG Çeviri: DR. ATAKAN AYDIN, DR. ÖMER BERKÖZ VE DR. UTKAN AYDIN 18. Brakiyal Pleksus DONALD A. BAE VE TERRY MYCKAYN Çeviri: DR. BERKAN MERSA VE DR. HÜSREV PUR SA 19. Artritler RICHARD A. BERNSTEIN, DOUGLAS M. SAMMER, MARCO RIZZO, CHARLES S. DAY, LOUIS W. CATALANO III, BRIAN D. ADAMS, KARIM BARKI, SETH D. DODDS, KEVIN J. MALONE, STEVEN L. MORAN VE CHRISTINA M. WARD Çeviri: DR. ERDEM ÖZDEN, DR. SERKAN AYKUT, DR. MEHMET BAYDAR, DR. MURAT DEM RO LU, DR. AHMET UTKU GÜRÜN VE DR. KAHRAMAN ÖZTÜRK 20. Deri ve Yumuflak Doku L.SCOTT LEVIN, MARTIN I. BOYER, DAVID J. BZENTKA, STEPHAN G. PILL, KODI K. AZARI, NELSON CASTILLO VE AMIT GUPTA Çeviri: DR. NAC KOSTAKO LU, DR. FER T DEM RKAN VE DR. KORAY COfiKUNFIRAT

7 çindekiler vii 21. Üst Ekstremitelerin Akut Damarsal Yaralanmalar JAMES P. HIGGINS Çeviri: DR. SEMRA KARfiIDA, DR. KAMURAN ZEYNEP SEV M VE DR. AYfi N KARASOY YEfi LADA 22. Vasküler Durumlar MICHAEL ALEXANDER MCCLINTON Çeviri: DR. RFAN AYAN VE DR. MET N MANOUCHEHR ESKANDAR 23. Osteonekrozlar RAYMOND S. FRYREAR VE STEVEN L. MORAN Çeviri: DR. YÜKSEL ÖZKAN VE DR. MAHMUT KÖMÜRCÜ 24. Dupuytren Hastal GHAZI M. RAYAN Çeviri: DR. SERHAN TUNCER 25. Tümörler ED ATHANASIAN Çeviri: DR. ERHAN COfiKUNOL, DR. O UZ ÖZDEM R VE DR. LEVENT KÜÇÜK 26. Enfeksiyonlar THOMAS R. HUNT III, CHRISTOPHER ROBERT, MICHAEL MAKARY VE ALEXANDER M. MARCUS Çeviri: DR. CEM L YILDIRIM TÜRK VE DR. HAYAT ÖZTÜRK 27. Kompartman Sendromu FRASER LEVERSEDGE Çeviri: DR. A. KAD R BACAKO LU 28. Enjeksiyon Yaralanmalar MARTIN I. BOYER Çeviri: DR. FAT H KABAKAfi 29. Ekstravazasyon Yaralanmalar MARTIN I. BOYER Çeviri: DR. LHAM KURU 30. So uk Is r (Donma) KODI K. AZARI VE ROEE E. RUBEINSTEIN Çeviri: DR. AHMET SAVRAN VE DR. SA T ADA 31. Termal Yaralanmalar KODI K. AZARI, CHRISTINE FISHER VE GALEN S. WATCHMAN Çeviri: DR. MUSTAFA BAfiBOZKURT, DR. MUSTAFA KÜRKLÜ, DR. YALÇIN KÜLAHÇI VE DR. SEL M TÜRKKAN 32. Kimyasal Zehirlenme ve Maruziyetleri KODI K. AZARI VE ROEE E. RUBENSTEIN Çeviri: DR. ONUR KARACA, DR. MEHMET ARMANG L VE DR. S NAN ADIYAMAN 33. Is r k Yaralanmalar KODI K. AZARI VE NELSON CASTILLO Çeviri: DR. TAÇKIN ÖZALP VE DR. O UZ POLATKAN

8 viii çindekiler K s m III Di er Hastal klar 34. Dermatolojik Hastal klar LYNNE CORNELIUS VE KARA NUNLEY Çeviri: DR. FAH R DEM RKAN, DR. ATT LA ZENC RO LU VE DR. AK F MUHTAR ÖZTÜRK 35. Medikolegal lkeler CHARLES CARROLL VI VE DAVID S. WELLMAN Çeviri: DR. KAD R BÜYÜKDO AN VE DR. AKIN ÜZÜMCÜG L 36. flçi Tazminat PAUL F. NASSAB Çeviri: DR. TUFAN KALEL VE DR. TEOMAN ATICI 37. Klink Denemeler ve El Cerrahisi Literatürü BRENT GRAHAM Çeviri: DR. Ç DEM ÖKSÜZ 38. Psikolojik Faktörler DAVID C. RING VE ANA-MARIA VRANCEANU Çeviri: DR. M. S NAN ENG N 39. Splintleme REBECCA VON DER HEYDE VE PATRICIA M. PAYTNER Çeviri: FZT. ZEYNEP HOfiBAY VE FZT. SAF YE ÖZKAN 40. Cerrahi Aletler BETH PAIGE Çeviri: DR. NAZM BÜLENT ALP VE DR. A. LEVENT YALÇIN 41. Kemik Greftleme ve Kemik Grefti Yerine Geçen Maddeler DREW R. ENGLES VE ANDREW J. SCHOENFELD Çeviri: DR. MEHMET YILDIZ VE DR. MUH TT N fiener 42. A r El Yaralanmalar nda Muayene DAVID J. BOZENTKA Çeviri: DR. AJLAN KASABALIG L, DR. BURAK fiener VE DR. MEHMET ALP K s m IV Ek 43. El Cerrahisi Terminolojisinde Tan mlamalar KIMBERLY L. Z. ACCARDI VE WARREN C. HAMMERT Çeviri: DR. GÜRSEL LEBLEB C O LU ndeks Çeviri: DR. S. AYDIN YÜCETÜRK

9 Katk da Bulunanlar Kimberly L.Z. Accardi, MD, CPT, MC, USAR Philadelphia, Pennsylvania Brian D. Adams, MD Professor of Orthopaedic Surgery and Bioengineering University of Iowa Iowa City, Iowa Julie E. Adams, MD, MS Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Department of Orthopaedic Surgery University of Minnesota Medical School Minneapolis, Minnesota Edward A. Athanasian, MD Associate Professor of Clinical Orthopaedic Surgery Weill Cornell Medical College Hospital for Special Surgery Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, New York Kodi K. Azari, MD, FACS Associate Professor of Orthopaedic Surgery and Plastic Surgery David Geffen School of Medicine at the University of California at Los Angeles Los Angeles, California Donald S. Bae, MD Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Associate in Orthopaedic Surgery Children s Hospital Boston Boston, Massachusetts Karim Bakri, MD Resident Department of Surgery Mayo Clinic Rochester, Minnesota Robert M. Baltera, MD The Indiana Hand Center Assistant Clinical Professor Orthopaedic Surgery Department Indiana University School of Medicine Indianapolis, Indiana Michael S. Bednar, MD Chief, Hand Surgery Professor, Department of Orthopaedic Surgery and Rehabilitation Stritch School of Medicine Loyola University Chicago Chicago, Illinois Pedro K. Beredjiklian, MD Associate Professor Thomas Jefferson University School of Medicine Chief, Division of Hand Surgery Rothman Institute Philadelphia, Pennsylvania Richard A. Berger, MD, PhD Professor Department of Orthopaedic Surgery Mayo Clinic Rochester, Minnesota Richard A. Bernstein, MD Assistant Clinical Professor Department of Orthopaedic Yale University School of Medicine Hospital of Saint Raphael Michael Botte, MD Hand Surgeon Scripps Mercy Hospital San Diego, California Martin I. Boyer, MD Carol B and Jerome T Loeb Professor of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri ix

10 x Katk da Bulunanlar David J. Bozentka, MD Chief, Department of Orthopaedic Surgery Penn Presbyterian Chief, Surgical Section Associate Professor, Department of Orthopaedic Surgery University of Pennsylvania Medical Center Philadelphia, Pennsylvania Richard M. Braun, MD Associate Clinical Professor of Orthopaedic Surgery University of California at San Diego Active Medical Staff Sharp Memorial Hospital Active Medical Staff Scripps Mercy Hospital San Diego, California Ryan P. Calfee, MD Assistant Professor Washington Univetsity School of Medicine Department of Orthopaedic Sutgery Orthopaedic Surgeon Barnes-Jewish Hospital St. Louis, Missouri Charles Carroll IV, MD Associate Professor of Clinical Orthopaedic Surgery Feinberg School of Medicine Northwestern University Northwestern Orthopaedic Institute Illinois Hand Center Chicago, Illinois Nelson Castillo, MD President, Department of Plastic Surgery University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, Pennsylvania Louis W. Catalano III, MD Assistant Clinical Professor Columbia University College of Physicians and Surgeons Attending Physician C.V. Starr Hand Surgery Center Roosevelt Hospital New York, New York James Chang, MD Professor and Chief of Plastic Surgery Stanford University Medical Center Palo Alto, California A. Bobby Chhabra, MD Vice Chairman, Orthopaedic Surgery Associate Professor of Orthopaedic and Plastic Surgery Division Head, Hand and Upper Extremity Surgery University of Virginia Health System Charlottesville, Virginia Christine J. Cheng, MD Hand Surgeon Overland Park, Kansas George D. Chloros, MD Fellow Department of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Baptist Medical Center Winston-Salem, North Carolina Lynne Cornelius Head, Department of Dermatology Washington University St. Louis, Maryland Aaron Dailuski, MD The Hospital for Special Surgery New York, New York Michael Darowish, MD Fellow, Hand and Upper Extremity Surgery Cleveland Combined Hand Fellowship Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Ohio Charles S. Day, MD, MBA Chief, Orthopaedic Hand Surgery Beth Israel Deaconess Medical Center Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Director of Orthopaedic Curriculum Harvard Medical School Boston, Massachusetts Seth D. Dodds, MD The Hand Program at Yale-New Haven Hospital New Haven, Connecticut

11 Katk da Bulunanlar xi George S.M. Dyer, MD Instructor in Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts Brandon E. Earp, MD Instructor, Harvard Medical School Attending Hand and Upper Extremity Surgeon Department of Orthopaedic Surgery Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts John Elfar, MD Assistant Professor Department of Orthopaedics University of Rochester Medical Center Rochester, New York Drew R. Engles, MD Hand Surgery Specialist Hand and Microvascular Reconstructive Surgery Summit Hand Center Crystal Clinic, Inc. Akron, Ohio Raymond S. Fryrear, MD Resident Physician Department of Orthopaedics Mayo Clinic Rochester, Minnesota Christine Fisher, MD Plastic Surgery Resident University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, Pennsylvania Charles A. Goldfarb, MD Associate Professor Washington University School of Medicine/Barnes-Jewish Hospital Department of Orthopaedic Surgery St. Louis, Missouri Brent Graham, MD Director, Hand Program University Health Network University of Toronto Toronto, Ontario, Canada Jeffrey A. Greenberg, MD, MS Orthopaedic Hand Surgeon Indiana Hand Center Assistant Clinical Professor Department of Orthopaedic Surgery Indiana University Medical School Indianapolis, Indiana Ranjan Gupta, MD Chair, Department of Orthopaedic Surgery Professor of Orthopaedic Surgery, Anatomy & Neurobiology, and Biomedical Engineering University of California, Irvine Irvine, California Warren C. Hammert, MD Associate Professor of Orthopaedic Surgery and Plastic Surgery University of Rochester Medical Center Rochester, New York Hill Hastings II, MD Clinical Professor of Orthopaedic Surgery Indiana University School of Medicine Partner The Indiana Hand Center Indianapolis, Indiana James P. Higgins, MD The Curtis National Hand Center Union Memorial Hospital Baltimore, Maryland Thomas R. Hunt III, MD John D. Sherrill Professor of Surgery Director, UAB Hand and Upper Extremity Fellowship Director, Division of Orthopaedic Surgery University of Alabama Birmingham, Alabama Jonathan E. Isaacs, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic Virginia Commonwealth University Health System Richmond, Virginia

12 xii Katk da Bulunanlar Michelle A. James, MD Chief, Department of Orthopaedic Surgery Shriners Hospital for Children, Northern California Chief, Division of Pediatric Orthopaedic Professor of Clinical Orthopaedic Surgery University of California, Davis School of Medicine Sacramento, California Surasak Jitprapaikulsarn, MD Fellow Indiana Hand Center Indianapolis, Indiana Randon C. Johnson, MD Orthopaedic Surgeon Chicago Musculoskeletal Institute Metro Orthopaedic Chicago, Illinois Jesse B. Jupiter, MD Hansjorg Wyss AO Professor of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Chief, Hand and Upper Limb Service Massachusetts General Hospital Boston, Massachusetts Graham J.W. King, MD, MSc, FRCSC Chief of Orthopaedic Hand and Upper Limb Center St. Joseph s Health Center Professor, Department of Surgery University of Western Ontario London, Ontario, Canada L. Andrew Koman, MD Professor and Chair Department of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina Christine Kwak, MD Department of Orthopaedic Shriners Hospital of Northern California University of California, Davis Davis, California Adam LaBore, MD Assistant Professor Section of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Anthony J. Lauder, MD Assistant Professor Hand and Upper Extremity Surgery Department of Orthopaedic Surgery University of Nebraska Medical Center Omaha, Nebraska Jeffrey N. Lawton, MD Hand and Upper Extremity Surgeon Cleveland Clinic Cleveland, Ohio Fraser J. Leversedge, MD Assistant Professor Department of Surgery/Division of Orthopaedic Surgery Duke University Durham, North Carolina L. Scott Levin, MD, FACS Chair, Department of Orthopaedic Surgery Paul B. Magnuson Professor of Bone and Joint Surgery University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania Zhongyu John Li, MD, PhD Assistant Professor Department of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina Stefan Lucas, MD Assistant Professor of Anesthesia University of Rochester Medical Center (URMC) Chief of Anesthesia URMC Ambulatory Surgery Center at Sawgrass Rochester, New York

13 Katk da Bulunanlar xiii Michael Makary, MD, MBA Resident Physician The University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama Kevin J. Malone, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic Surgery Case Western Reserve University School of Medicine Metropolitan Medical Center Cleveland, Ohio Chad R. Manke, MD Hand Surgeon Atlantic Orthopaedic Specialists Virginia Beach, Virginia Alexander M. Marcus, MD Orthopaedic Associates of Central Jersey, PA. Edison, New Jersey Daniel P. Mass, MD Professor of Surgery Section of Orthopaedic Surgery and Rehabilitation Medicine University of Chicago University of Chicago Hospitals Chicago, Illinois Candice McDaniel, MD, MBA Chief Resident Medical College of Virginia Richmond, Virginia Chealon D. Miller, MD Resident Physician University of Virginia Health System Department of Orthopaedic Surgery Charlottesville, Virginia Steven L. Moran, MD Professor of Plastic Surgery and Orthopaedic Mayo Clinic Rochester, Minnesota Terry Myckatyn, MD, FACS, FRCS(C) Assistant Professor Plastic and Reconstructive Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Paul F. Nassab, MD Orthopaedic Surgeon North Kansas City, Missouri Shelly Noland, MD, BS Resident in Plastic Surgery Stanford University Palo Alto, California Kara Nunley, MD Assistant Professor Department of Dermatology Washington University St. Louis, Maryland Beth Paige, RN Barnes-Jewish Hospital St. Louis, Maryland J. Megan M. Patterson, MD Assistant Professor of Orthopaedic UNC Department of Orthopaedic Chapel Hill, North Carolina Patricia M. Paynter, OTRL/CHT Milliken Hand Rehabilitation Center The Rehabilitation Institute of St. Louis Washington University School of Medicine Barnes-Jewish Hospital St. Louis, Missouri Jason M. Petrungaro, MD Fellow, Hand and Upper Extremity Surgery Department of Orthopaedic Surgery University of Rochester School of Medicine Rochester, New York Stephan G. Pill, MD, MSPT Resident, Department of Orthopaedic Surgery University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia, Pennsylvania Ghazi M. Rayan, MD Clinical Professor of Orthopaedic Surgery Adjunct Professor, Department of Anatomy and Cell Biology Director, Oklahoma Hand Fellowship Program Chair, Division of Hand Surgery INTEGRIS Baptist Medical Center Oklahoma City, Oklahoma

14 xiv Katk da Bulunanlar David C. Ring, MD, PhD Medical Director and Director of Research Associate Professor of Orthopaedic Surgery Department of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Hand and Upper Extremity Service Massachusetts General Hospital Boston, Massachusetts Marco Rizzo, MD Associate Professor Department of Orthopaedic Surgery Mayo Clinic Rochester, Minnesota Christopher Robert, MD Orthopaedic Resident University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama Tamara D. Rozental, MD Assistant Professor in Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Orthopaedic Surgeon Department of Orthopaedic Surgery Beth Israel Deaconess Medical Center Boston, Massachusetts Roee E. Rubinstein, MD Chief Resident, Plastic and Reconstructive Surgery University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, Pennsylvania Kavi Sachar, MD Orthopaedic Surgeon Hand Surgery Associates Denver, Colorado Douglas M. Sammer, MD Assistant Professor of Surgery Division of Plastic and Reconstructive Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Andrew J. Schoenfeld, MD Clinical Fellow Department of Orthopaedic Surgery Massachusetts General Hospital Harvard Medical School Boston, Massachusetts John G. Seiler III, MD Clinical Professor of Orthopaedic Surgery Emory University Atlanta, Georgia Barry P. Simmons, MD Associate Professor of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Director, Hand and Upper Extremity Service Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts Thomas L. Smith, PhD Professor of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina John S. Taras, MD Associate Professor Department of Orthopaedic Surgery Thomas Jefferson University Associate Professor and Chief Division of Hand Surgery Drexel University Philadelphia, Pennsylvania Ann E. Van Heest, MD Professor Department of Orthopaedic Surgery University of Minnesota Minneapolis, Minnesota Rebecca von der Heyde, PhD(C), ORT/L, CHT Assistant Professor of Occupational Therapy Maryville University Certified Hand Therapist Milliken Hand Rehabilitation Center St. Louis, Missouri Ana-Maria Vranceanu, PhD Instructor in Psychiatry Harvard Medical School Staff Psychologist Behavioral Medicine Services Department of Psychiatry Behavioral Medicine Specialist Department of Orthopaedic Surgery Hand and Upper Extremity Services Boston, Massachusetts

15 Katk da Bulunanlar xv Galen S. Watchman, MD Resident in Plastic and Reconstructive Surgery Division of Plastic and Reconstructive Surgery University of Pittsburgh School of Medicine Pittsburgh, Pennsylvania Lindley Wall, MD Resident in Orthopaedic Surgery Washington University St. Louis, Maryland Christina M. Ward, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic and Rehabilitation University of Iowa Iowa City, Iowa Jeffry B. Watson, MD Orthopaedic Surgeon Harvard Medical School Boston, Massachusetts David S. Weilman, MD Resident Physician Department of Orthopaedic Surgery Northwester University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois Mark Wilczynski Clinical Fellow in Hand Surgery Washington University St. Louis, Maryland Jennifer Moriatis Wolfe, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic Surgery University of Colorado School of Medicine Denver, Colorado Jeffrey E. Wong, BA Medical Student Department of Orthopaedic Surgery University of California, Irvine School of Medicine Irvine, California

16 Çeviriye Katk da Bulunanlar Dr. Sait Ada EMOT Hastanesi zmir Dr. Yalç n Ademo lu EMOT Hastanesi zmir Dr. Sinan Ad yaman Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Metin Ak nc S.B. Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahi Birim Sorumlusu Ankara Dr. Mehmet Alp Üsküdar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü stanbul Dr. Nazmi Bülent Alp stanbul Bilim Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Mehmet Armangil Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Teoman At c Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Bursa Dr. fiadan Ay Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara Dr. rfan Ayan Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Mersin Dr. Atakan Ayd n stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Utkan Ayd n stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Serkan Aykut Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. A. Kadir Bacako lu Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal zmir Dr. Mustafa Baflbozkurt GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. Mehmet Baydar Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Hüseyin Bayram Özel Ortopedia Hastanesi Adana xvii

17 xviii Çeviriye Katk da Bulunanlar Dr. Umut Bektafl Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara Dr. Ömer Berköz stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Baflak Atabey Bilgin Anestezi ve Reanimasyon Uzman Serbest Hekim Ankara Dr. S rr Sinan Bilgin Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Kadir Büyükdo an Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. Necmi Cam Üsküdar Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal stanbul Dr. Koray Coflkunf rat Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Antalya Dr. Erhan Coflkunol Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü zmir Dr. Fahir Demirkan Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Denizli Dr. Ferit Demirkan Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal stanbul Dr. Murat Demiro lu Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Mehmet Demirtafl Serbest Hekim El Cerrahisi Uzman Ankara Dr. Hayati Durmaz stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal stanbul Dr. Ahmet Ekin zmir Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. M. Sinan Engin Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Samsun Dr. Kadir Ertem nönü Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Malatya Dr. Metin Manouchehr Eskandari Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Mersin Dr. Arel Gereli Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Eftal Güdemez Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Ünitesi stanbul Dr. Hakan Gündefl fiifa Sa l k Grubu Ataflehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü stanbul Dr. Dervifl Güner Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara

18 Çeviriye Katk da Bulunanlar xix Dr. Yusuf Gürbüz EMOT Hastanesi zmir Dr. Ahmet Utku Gürün Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Mustafa Herdem Özel Ortopedia Hastanesi Adana Fzt. Zeynep Hoflbay stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Fatih Kabakafl ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel Gaziosmanpafla Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Dr. Tufan Kaleli Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Bursa Dr. Onur Karaca Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Mustafa Naz m Karalezli Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Konya Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i stanbul Dr. Semra Karfl da fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i stanbul Dr. Ajlan Kasabal gil Üsküdar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü stanbul Dr. Murat Kayalar EMOT Hastanesi zmir Dr. Naci Kostako lu Gaziosmanpafla Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Tokat Dr. Mahmut Kömürcü Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. lhami Kuru Baflkent Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara Dr. Levent Küçük Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. Yalç n Külahç GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Mustafa Kürklü GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Gürsel Leblebicio lu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara

19 xx Çeviriye Katk da Bulunanlar Dr. Berkan Mersa ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel Gaziosmanpafla Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Dr. Ufuk Nalbanto lu Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Çi dem Öksüz Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu Bölümü Ankara Dr. Taçk n Özalp Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Manisa Dr. Haluk Özcanl Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Antalya Dr. O uz Özdemir Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü zmir Dr. Erdem Özden Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Mustafa Özkan zmir Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. Yüksel Özkan fievket Y lmaz E itim ve Araflt rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji E itim Klini i Bursa Fzt. Safiye Özkan stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Akif Muhtar Öztürk Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. Hayati Öztürk Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Sivas Dr. Kahraman Öztürk Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. O uz Polatkan stanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi stanbul Dr. Hüsrev Purisa ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel TEM Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Dr. Ertan Sa ol Özel Ortopedia Hastanesi Adana Dr. Ahmet Savran Tepecik E itim ve Araflt rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini i zmir Dr. M. Nebil Selimo lu Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Konya

20 Çeviriye Katk da Bulunanlar xxi Dr. Adnan Sevencan Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Eskiflehir Dr. Kamuran Zeynep Sevim fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i stanbul Dr. Tahir Sad k Sü ün EMOT Hastanesi zmir Dr. Burak fiener Üsküdar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü stanbul Dr. Muhittin fiener zmir Katip Çelebi Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Ünitesi zmir Dr. Cihangir Tetik Ac badem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü stanbul Dr. Tulgar Toros EMOT Hastanesi zmir Dr. Zekeriya Tosun Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Konya Dr. Serhan Tuncer Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Cemil Y ld r m Türk Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Kayseri Dr. M. Aykut Türken zmir Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. Selim Türkkan GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Serdar Tüzüner Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Antalya Dr. Murat Üzel Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Kahramanmarafl Dr. Ak n Üzümcügil Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. A. Levent Yalç n stanbul Bilim Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Mehmet Y ld z Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Trabzon Dr. S. Ayd n Yücetürk Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ac badem Fulya Hastanesi stanbul Dr. Attila Zenciro lu Avicenna Umut Hastanesi El Cerrahisi Bölümü stanbul

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI 5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI (26-29 Ekim 1996, Denizli-Pamukkale) Derleyen ve Yayınlıyan Rıdvan EGE TÜRK EL CERRAHİ DERNEĞİ Yayınlarından 1996 1 TURK EL CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Kanat Skapula. Winging Scapula. E itim / Education

Kanat Skapula. Winging Scapula. E itim / Education E itim / Education 113 Winging Scapula lknur AKTAfi, Kenan AKGÜN* Sayg Hastanesi, stanbul, Türkiye * stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul,

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı