ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı"

Transkript

1 ASSH Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Cep Kitabı Warren C. Hammert Ryan P. Calfee David J. Bozentka Martin I. Boyer Çeviri Editörleri S. Aydın Yücetürk Berkan Mersa Sırrı Sinan Bilgin GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ Wolter Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins

2 El Cerrahisi Cep Kitab B R NC BASKI Warren C. Hammert, MD Associate Professor of Orthopaedic Surgery and Plastic Surgery University of Rochester Medical Center Rochester, New York Ryan P. Calfee, MD Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri David J. Bozentka, MD Chief Department of Orthopaedic Surgery Pennsylvania Presbyterian Medical Center Associate Professor Department of Orthopaedic Surgery University of Pennsylvania Medical Center Philadelphia, Pennsylvania Martin I. Boyer, MD, FRCS(C) Carol B and Jerome T Loeb Professor of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Çeviri Editörleri Prof. Dr. S. Ayd n Yücetürk Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ac badem Fulya Hastanesi stanbul Op. Dr. Berkan Mersa ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel Gaziosmanpafla Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Prof. Dr. S rr Sinan Bilgin Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara GÜNEfi TIP K TABEVLER

3 El Cerrahisi Cep Kitab Türkçe Telif Haklar 2014 ISBN: Orjinal Ad : ASSH Manual of Hand Surgery Yay nevi: Lippincott Williams & Wilkins Yazarlar: Warren C. Hammert, Ryan P. Calfee, David J. Bozentka, Martin I. Boyer Çeviri Editörleri: Prof. Dr. S. Ayd n Yücetürk, Op. Dr. Berkan Mersa, Prof. Dr. S rr Sinan Bilgin Orjinal ISBN: Kitab n 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince (kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz, fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz, resim, flekil, flema, grafik v.b. ler kopya edilemez) tüm haklar Günefl T p Kitabevleri Ltd fiti. ne aittir. Yay nc ve Genel Yay n Yönetmeni: Murat Y lmaz Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s : Polat Y lmaz Yay n Dan flman : Ali Aktafl Dizgi-Düzenleme: hsan A n Kapak Uyarlama: hsan A n Bask : Ayr nt Bas m Yay n ve Matbaac l k Hiz. San. Tic. Ltd. fiti. vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) Sertifika No: UYARI Medikal bilgiler sürekli de iflmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamalar dikkate al nmal, yeni araflt rmalar ve klinik tecrübeler fl nda tedavilerde ve ilaç uygulamalar ndaki de iflikliklerin gerekli olabilece i bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakk nda üretici firma taraf ndan sa lanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama flekillerini ve kontrendikasyonlar kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi fleklini ve en do ru ilaçlar ve dozlar n belirlemek uygulamay yapan hekimin sorumlulu undad r. Yay nc ve editörler bu yay ndan dolay meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu de ildir. GÜNEfi TIP K TABEVLER ANKARA M. Rauf nan Sokak No: S hhiye/ankara Tel: (0312) Faks: (0312) STANBUL Gazeteciler Sitesi Sa lam Fikir Sokak No: 7/2 Esentepe/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) KARTAL fiube Cevizli Mahallesi Denizer Cad. No: 19/C Kartal/ stanbul Tel&Faks: (0216)

4 Ailem ve onlar n tüm destek ve teflviklerine RYAN P. CALFEE, MD Geçmiflte, flimdi ve gelecekteki fellow, asistan ve t p fakültesi ö rencilerime MARTIN I. BOYER, MD Eflimin sab r ve deste i ve ö retme, ö renme f rsat buldu um tüm asistan ve fellowlara. WARREN C. HAMMERT, MD

5 çindekiler Önsöz XXIII Çeviri Editörü Önsözü XXV K s m I Genel Kavramlar 1. Embriyoloji...3 AARON DAILUSKI Çeviri: DR. ZEKER YA TOSUN VE DR. M. NEB L SEL MO LU 2. Görüntüleme...7 A. BOBBY CHHABRA, CHEALON D. MILLER VE LINDLEY WALL Çeviri: DR. C HANG R TET K VE DR. HAYAT DURMAZ 3. Anestezi...29 J. MEGAN M. PATTERSON VE STEFAN LUCAS Çeviri: DR. BAfiAK ATABEY B LG N 4. Farmakoloji...35 MARK WILCZYNSKI Çeviri: DR. BAfiAK ATABEY B LG N 5. Artroskopi...44 MICHAEL S. BEDNAR VE CHARLES A. GOLDFARB Çeviri: DR. AHMET EK N, DR. MUSTAFA ÖZKAN VE DR. M. AYKUT TÜRKEN 6. Amputasyonlar ve Protezler...58 WARREN C. HAMMERT Çeviri: DR. KAD R ERTEM VE DR. EFTAL GÜDEMEZ 7. Enjeksiyon Teknikleri...65 MARTIN I. BOYER Çeviri: DR. ADNAN SEVENCAN 8. Ay r c Tan...71 CHAD R. MANKE VE PAUL F. NASSAB Çeviri: DR. MET N AKINCI K s m II Özel Durumlar 9. Kronik A r Sendromlar...79 GEORGE D. CHLOROS, L. ANDREW KOMAN, ZHONGYU JOHN LI VE THOMAS L. SMITH Çeviri: DR. ONUR KARACA, DR. MEHMET ARMANG L VE DR. SIRRI S NAN B LG N 10. Tendon...93 JAMES CHANG, SHELLY NOLAND, JULIE E. ADAMS, DANIEL P. MASS, JOHN G. SEILER III, JOHN S. TARAS, ANDREW TRUEBLOOD, MICHAEL J. BOTTE, DAVID M. KALAINOV, RANDON C. JOHNSON, ANTHONY J. LAUDER VE JENNIFER MORIATIS WOLFE Çeviri: DR. YUSUF GÜRBÜZ, DR. MURAT KAYALAR, DR. TAH R SADIK SÜ ÜN, DR. YALÇIN ADEMO LU VE DR. TULGAR TOROS v

6 vi çindekiler 11. Tendon Transferleri WARREN C. HAMMERT, ANN E. VAN HEEST, MICHELLE A. JAMES, CHRISTINE KWAK, GEORGE S. M. DYER, BRANDON E. EARP, BARRY P. SIMMONS VE KIMBERLY L. Z. ACCARDI Çeviri: DR. MUSTAFA NAZIM KARALEZL, DR. HALUK ÖZCANLI VE DR. S. AYDIN YÜCETÜRK 12. Sertlik HILL HASTINGS II, JEFFRY B. WATSON VE SURASAK JITPRAPAIKULSARN Çeviri: DR. HÜSEY N BAYRAM VE DR. MURAT ÜZEL 13. K r k ve Ç k klar: El ROBERT M. BALTERA, HILL HASTINGS II, KAVI SACHAR VE SURASAK JITPRAPAIKULSARN Çeviri: DR. DERV fi GÜNER, DR. UMUT BEKTAfi, DR. fiadan AY VE DR. MEHMET DEM RTAfi 14. K r klar ve Ç k klar: El Bile i RYAN P. CLFEE, RICHARD BERGER, PEDRO K. BEREDJIKLIAN, DREW R. ENGLES, JEFFREY A. GREENBERG, JONATHAN E. ISAACS, CANDICE MCDANIEL, TAMARA D. ROZENTAL, PHIL BLAZER VE OLIVIA PATE Çeviri: DR. MUSTAFA HERDEM VE DR. ERTAN SA OL 15. Önkol K r k ve Ç k klar SETH D. DODDS VE DAVID C. RING Çeviri: DR. NECM CAM, DR. HAKAN GÜNDEfi, DR. SERDAR TÜZÜNER 16. K r klar ve Ç k klar: Dirsek MICHAEL DAROWISH, JESSE B. JUPITER, GRAHAM J. W. KING, KEVIN J. MALONE VE JEFFREY N. LAWTON Çeviri: DR. UFUK NALBANTO LU VE DR. AREL GEREL 17. Sinir JOHN ELFAR, JASON M. PETRUNGARO, RICHARD M. BRAUN, CHRISTINE J. CHENG, RANJAN GUPTA, ADAM LABORE VE JEFFREY E. WONG Çeviri: DR. ATAKAN AYDIN, DR. ÖMER BERKÖZ VE DR. UTKAN AYDIN 18. Brakiyal Pleksus DONALD A. BAE VE TERRY MYCKAYN Çeviri: DR. BERKAN MERSA VE DR. HÜSREV PUR SA 19. Artritler RICHARD A. BERNSTEIN, DOUGLAS M. SAMMER, MARCO RIZZO, CHARLES S. DAY, LOUIS W. CATALANO III, BRIAN D. ADAMS, KARIM BARKI, SETH D. DODDS, KEVIN J. MALONE, STEVEN L. MORAN VE CHRISTINA M. WARD Çeviri: DR. ERDEM ÖZDEN, DR. SERKAN AYKUT, DR. MEHMET BAYDAR, DR. MURAT DEM RO LU, DR. AHMET UTKU GÜRÜN VE DR. KAHRAMAN ÖZTÜRK 20. Deri ve Yumuflak Doku L.SCOTT LEVIN, MARTIN I. BOYER, DAVID J. BZENTKA, STEPHAN G. PILL, KODI K. AZARI, NELSON CASTILLO VE AMIT GUPTA Çeviri: DR. NAC KOSTAKO LU, DR. FER T DEM RKAN VE DR. KORAY COfiKUNFIRAT

7 çindekiler vii 21. Üst Ekstremitelerin Akut Damarsal Yaralanmalar JAMES P. HIGGINS Çeviri: DR. SEMRA KARfiIDA, DR. KAMURAN ZEYNEP SEV M VE DR. AYfi N KARASOY YEfi LADA 22. Vasküler Durumlar MICHAEL ALEXANDER MCCLINTON Çeviri: DR. RFAN AYAN VE DR. MET N MANOUCHEHR ESKANDAR 23. Osteonekrozlar RAYMOND S. FRYREAR VE STEVEN L. MORAN Çeviri: DR. YÜKSEL ÖZKAN VE DR. MAHMUT KÖMÜRCÜ 24. Dupuytren Hastal GHAZI M. RAYAN Çeviri: DR. SERHAN TUNCER 25. Tümörler ED ATHANASIAN Çeviri: DR. ERHAN COfiKUNOL, DR. O UZ ÖZDEM R VE DR. LEVENT KÜÇÜK 26. Enfeksiyonlar THOMAS R. HUNT III, CHRISTOPHER ROBERT, MICHAEL MAKARY VE ALEXANDER M. MARCUS Çeviri: DR. CEM L YILDIRIM TÜRK VE DR. HAYAT ÖZTÜRK 27. Kompartman Sendromu FRASER LEVERSEDGE Çeviri: DR. A. KAD R BACAKO LU 28. Enjeksiyon Yaralanmalar MARTIN I. BOYER Çeviri: DR. FAT H KABAKAfi 29. Ekstravazasyon Yaralanmalar MARTIN I. BOYER Çeviri: DR. LHAM KURU 30. So uk Is r (Donma) KODI K. AZARI VE ROEE E. RUBEINSTEIN Çeviri: DR. AHMET SAVRAN VE DR. SA T ADA 31. Termal Yaralanmalar KODI K. AZARI, CHRISTINE FISHER VE GALEN S. WATCHMAN Çeviri: DR. MUSTAFA BAfiBOZKURT, DR. MUSTAFA KÜRKLÜ, DR. YALÇIN KÜLAHÇI VE DR. SEL M TÜRKKAN 32. Kimyasal Zehirlenme ve Maruziyetleri KODI K. AZARI VE ROEE E. RUBENSTEIN Çeviri: DR. ONUR KARACA, DR. MEHMET ARMANG L VE DR. S NAN ADIYAMAN 33. Is r k Yaralanmalar KODI K. AZARI VE NELSON CASTILLO Çeviri: DR. TAÇKIN ÖZALP VE DR. O UZ POLATKAN

8 viii çindekiler K s m III Di er Hastal klar 34. Dermatolojik Hastal klar LYNNE CORNELIUS VE KARA NUNLEY Çeviri: DR. FAH R DEM RKAN, DR. ATT LA ZENC RO LU VE DR. AK F MUHTAR ÖZTÜRK 35. Medikolegal lkeler CHARLES CARROLL VI VE DAVID S. WELLMAN Çeviri: DR. KAD R BÜYÜKDO AN VE DR. AKIN ÜZÜMCÜG L 36. flçi Tazminat PAUL F. NASSAB Çeviri: DR. TUFAN KALEL VE DR. TEOMAN ATICI 37. Klink Denemeler ve El Cerrahisi Literatürü BRENT GRAHAM Çeviri: DR. Ç DEM ÖKSÜZ 38. Psikolojik Faktörler DAVID C. RING VE ANA-MARIA VRANCEANU Çeviri: DR. M. S NAN ENG N 39. Splintleme REBECCA VON DER HEYDE VE PATRICIA M. PAYTNER Çeviri: FZT. ZEYNEP HOfiBAY VE FZT. SAF YE ÖZKAN 40. Cerrahi Aletler BETH PAIGE Çeviri: DR. NAZM BÜLENT ALP VE DR. A. LEVENT YALÇIN 41. Kemik Greftleme ve Kemik Grefti Yerine Geçen Maddeler DREW R. ENGLES VE ANDREW J. SCHOENFELD Çeviri: DR. MEHMET YILDIZ VE DR. MUH TT N fiener 42. A r El Yaralanmalar nda Muayene DAVID J. BOZENTKA Çeviri: DR. AJLAN KASABALIG L, DR. BURAK fiener VE DR. MEHMET ALP K s m IV Ek 43. El Cerrahisi Terminolojisinde Tan mlamalar KIMBERLY L. Z. ACCARDI VE WARREN C. HAMMERT Çeviri: DR. GÜRSEL LEBLEB C O LU ndeks Çeviri: DR. S. AYDIN YÜCETÜRK

9 Katk da Bulunanlar Kimberly L.Z. Accardi, MD, CPT, MC, USAR Philadelphia, Pennsylvania Brian D. Adams, MD Professor of Orthopaedic Surgery and Bioengineering University of Iowa Iowa City, Iowa Julie E. Adams, MD, MS Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Department of Orthopaedic Surgery University of Minnesota Medical School Minneapolis, Minnesota Edward A. Athanasian, MD Associate Professor of Clinical Orthopaedic Surgery Weill Cornell Medical College Hospital for Special Surgery Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, New York Kodi K. Azari, MD, FACS Associate Professor of Orthopaedic Surgery and Plastic Surgery David Geffen School of Medicine at the University of California at Los Angeles Los Angeles, California Donald S. Bae, MD Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Associate in Orthopaedic Surgery Children s Hospital Boston Boston, Massachusetts Karim Bakri, MD Resident Department of Surgery Mayo Clinic Rochester, Minnesota Robert M. Baltera, MD The Indiana Hand Center Assistant Clinical Professor Orthopaedic Surgery Department Indiana University School of Medicine Indianapolis, Indiana Michael S. Bednar, MD Chief, Hand Surgery Professor, Department of Orthopaedic Surgery and Rehabilitation Stritch School of Medicine Loyola University Chicago Chicago, Illinois Pedro K. Beredjiklian, MD Associate Professor Thomas Jefferson University School of Medicine Chief, Division of Hand Surgery Rothman Institute Philadelphia, Pennsylvania Richard A. Berger, MD, PhD Professor Department of Orthopaedic Surgery Mayo Clinic Rochester, Minnesota Richard A. Bernstein, MD Assistant Clinical Professor Department of Orthopaedic Yale University School of Medicine Hospital of Saint Raphael Michael Botte, MD Hand Surgeon Scripps Mercy Hospital San Diego, California Martin I. Boyer, MD Carol B and Jerome T Loeb Professor of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri ix

10 x Katk da Bulunanlar David J. Bozentka, MD Chief, Department of Orthopaedic Surgery Penn Presbyterian Chief, Surgical Section Associate Professor, Department of Orthopaedic Surgery University of Pennsylvania Medical Center Philadelphia, Pennsylvania Richard M. Braun, MD Associate Clinical Professor of Orthopaedic Surgery University of California at San Diego Active Medical Staff Sharp Memorial Hospital Active Medical Staff Scripps Mercy Hospital San Diego, California Ryan P. Calfee, MD Assistant Professor Washington Univetsity School of Medicine Department of Orthopaedic Sutgery Orthopaedic Surgeon Barnes-Jewish Hospital St. Louis, Missouri Charles Carroll IV, MD Associate Professor of Clinical Orthopaedic Surgery Feinberg School of Medicine Northwestern University Northwestern Orthopaedic Institute Illinois Hand Center Chicago, Illinois Nelson Castillo, MD President, Department of Plastic Surgery University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, Pennsylvania Louis W. Catalano III, MD Assistant Clinical Professor Columbia University College of Physicians and Surgeons Attending Physician C.V. Starr Hand Surgery Center Roosevelt Hospital New York, New York James Chang, MD Professor and Chief of Plastic Surgery Stanford University Medical Center Palo Alto, California A. Bobby Chhabra, MD Vice Chairman, Orthopaedic Surgery Associate Professor of Orthopaedic and Plastic Surgery Division Head, Hand and Upper Extremity Surgery University of Virginia Health System Charlottesville, Virginia Christine J. Cheng, MD Hand Surgeon Overland Park, Kansas George D. Chloros, MD Fellow Department of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Baptist Medical Center Winston-Salem, North Carolina Lynne Cornelius Head, Department of Dermatology Washington University St. Louis, Maryland Aaron Dailuski, MD The Hospital for Special Surgery New York, New York Michael Darowish, MD Fellow, Hand and Upper Extremity Surgery Cleveland Combined Hand Fellowship Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Ohio Charles S. Day, MD, MBA Chief, Orthopaedic Hand Surgery Beth Israel Deaconess Medical Center Assistant Professor of Orthopaedic Surgery Director of Orthopaedic Curriculum Harvard Medical School Boston, Massachusetts Seth D. Dodds, MD The Hand Program at Yale-New Haven Hospital New Haven, Connecticut

11 Katk da Bulunanlar xi George S.M. Dyer, MD Instructor in Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts Brandon E. Earp, MD Instructor, Harvard Medical School Attending Hand and Upper Extremity Surgeon Department of Orthopaedic Surgery Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts John Elfar, MD Assistant Professor Department of Orthopaedics University of Rochester Medical Center Rochester, New York Drew R. Engles, MD Hand Surgery Specialist Hand and Microvascular Reconstructive Surgery Summit Hand Center Crystal Clinic, Inc. Akron, Ohio Raymond S. Fryrear, MD Resident Physician Department of Orthopaedics Mayo Clinic Rochester, Minnesota Christine Fisher, MD Plastic Surgery Resident University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, Pennsylvania Charles A. Goldfarb, MD Associate Professor Washington University School of Medicine/Barnes-Jewish Hospital Department of Orthopaedic Surgery St. Louis, Missouri Brent Graham, MD Director, Hand Program University Health Network University of Toronto Toronto, Ontario, Canada Jeffrey A. Greenberg, MD, MS Orthopaedic Hand Surgeon Indiana Hand Center Assistant Clinical Professor Department of Orthopaedic Surgery Indiana University Medical School Indianapolis, Indiana Ranjan Gupta, MD Chair, Department of Orthopaedic Surgery Professor of Orthopaedic Surgery, Anatomy & Neurobiology, and Biomedical Engineering University of California, Irvine Irvine, California Warren C. Hammert, MD Associate Professor of Orthopaedic Surgery and Plastic Surgery University of Rochester Medical Center Rochester, New York Hill Hastings II, MD Clinical Professor of Orthopaedic Surgery Indiana University School of Medicine Partner The Indiana Hand Center Indianapolis, Indiana James P. Higgins, MD The Curtis National Hand Center Union Memorial Hospital Baltimore, Maryland Thomas R. Hunt III, MD John D. Sherrill Professor of Surgery Director, UAB Hand and Upper Extremity Fellowship Director, Division of Orthopaedic Surgery University of Alabama Birmingham, Alabama Jonathan E. Isaacs, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic Virginia Commonwealth University Health System Richmond, Virginia

12 xii Katk da Bulunanlar Michelle A. James, MD Chief, Department of Orthopaedic Surgery Shriners Hospital for Children, Northern California Chief, Division of Pediatric Orthopaedic Professor of Clinical Orthopaedic Surgery University of California, Davis School of Medicine Sacramento, California Surasak Jitprapaikulsarn, MD Fellow Indiana Hand Center Indianapolis, Indiana Randon C. Johnson, MD Orthopaedic Surgeon Chicago Musculoskeletal Institute Metro Orthopaedic Chicago, Illinois Jesse B. Jupiter, MD Hansjorg Wyss AO Professor of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Chief, Hand and Upper Limb Service Massachusetts General Hospital Boston, Massachusetts Graham J.W. King, MD, MSc, FRCSC Chief of Orthopaedic Hand and Upper Limb Center St. Joseph s Health Center Professor, Department of Surgery University of Western Ontario London, Ontario, Canada L. Andrew Koman, MD Professor and Chair Department of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina Christine Kwak, MD Department of Orthopaedic Shriners Hospital of Northern California University of California, Davis Davis, California Adam LaBore, MD Assistant Professor Section of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Orthopaedic Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Anthony J. Lauder, MD Assistant Professor Hand and Upper Extremity Surgery Department of Orthopaedic Surgery University of Nebraska Medical Center Omaha, Nebraska Jeffrey N. Lawton, MD Hand and Upper Extremity Surgeon Cleveland Clinic Cleveland, Ohio Fraser J. Leversedge, MD Assistant Professor Department of Surgery/Division of Orthopaedic Surgery Duke University Durham, North Carolina L. Scott Levin, MD, FACS Chair, Department of Orthopaedic Surgery Paul B. Magnuson Professor of Bone and Joint Surgery University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania Zhongyu John Li, MD, PhD Assistant Professor Department of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina Stefan Lucas, MD Assistant Professor of Anesthesia University of Rochester Medical Center (URMC) Chief of Anesthesia URMC Ambulatory Surgery Center at Sawgrass Rochester, New York

13 Katk da Bulunanlar xiii Michael Makary, MD, MBA Resident Physician The University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama Kevin J. Malone, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic Surgery Case Western Reserve University School of Medicine Metropolitan Medical Center Cleveland, Ohio Chad R. Manke, MD Hand Surgeon Atlantic Orthopaedic Specialists Virginia Beach, Virginia Alexander M. Marcus, MD Orthopaedic Associates of Central Jersey, PA. Edison, New Jersey Daniel P. Mass, MD Professor of Surgery Section of Orthopaedic Surgery and Rehabilitation Medicine University of Chicago University of Chicago Hospitals Chicago, Illinois Candice McDaniel, MD, MBA Chief Resident Medical College of Virginia Richmond, Virginia Chealon D. Miller, MD Resident Physician University of Virginia Health System Department of Orthopaedic Surgery Charlottesville, Virginia Steven L. Moran, MD Professor of Plastic Surgery and Orthopaedic Mayo Clinic Rochester, Minnesota Terry Myckatyn, MD, FACS, FRCS(C) Assistant Professor Plastic and Reconstructive Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Paul F. Nassab, MD Orthopaedic Surgeon North Kansas City, Missouri Shelly Noland, MD, BS Resident in Plastic Surgery Stanford University Palo Alto, California Kara Nunley, MD Assistant Professor Department of Dermatology Washington University St. Louis, Maryland Beth Paige, RN Barnes-Jewish Hospital St. Louis, Maryland J. Megan M. Patterson, MD Assistant Professor of Orthopaedic UNC Department of Orthopaedic Chapel Hill, North Carolina Patricia M. Paynter, OTRL/CHT Milliken Hand Rehabilitation Center The Rehabilitation Institute of St. Louis Washington University School of Medicine Barnes-Jewish Hospital St. Louis, Missouri Jason M. Petrungaro, MD Fellow, Hand and Upper Extremity Surgery Department of Orthopaedic Surgery University of Rochester School of Medicine Rochester, New York Stephan G. Pill, MD, MSPT Resident, Department of Orthopaedic Surgery University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia, Pennsylvania Ghazi M. Rayan, MD Clinical Professor of Orthopaedic Surgery Adjunct Professor, Department of Anatomy and Cell Biology Director, Oklahoma Hand Fellowship Program Chair, Division of Hand Surgery INTEGRIS Baptist Medical Center Oklahoma City, Oklahoma

14 xiv Katk da Bulunanlar David C. Ring, MD, PhD Medical Director and Director of Research Associate Professor of Orthopaedic Surgery Department of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Hand and Upper Extremity Service Massachusetts General Hospital Boston, Massachusetts Marco Rizzo, MD Associate Professor Department of Orthopaedic Surgery Mayo Clinic Rochester, Minnesota Christopher Robert, MD Orthopaedic Resident University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama Tamara D. Rozental, MD Assistant Professor in Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Orthopaedic Surgeon Department of Orthopaedic Surgery Beth Israel Deaconess Medical Center Boston, Massachusetts Roee E. Rubinstein, MD Chief Resident, Plastic and Reconstructive Surgery University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, Pennsylvania Kavi Sachar, MD Orthopaedic Surgeon Hand Surgery Associates Denver, Colorado Douglas M. Sammer, MD Assistant Professor of Surgery Division of Plastic and Reconstructive Surgery Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Andrew J. Schoenfeld, MD Clinical Fellow Department of Orthopaedic Surgery Massachusetts General Hospital Harvard Medical School Boston, Massachusetts John G. Seiler III, MD Clinical Professor of Orthopaedic Surgery Emory University Atlanta, Georgia Barry P. Simmons, MD Associate Professor of Orthopaedic Surgery Harvard Medical School Director, Hand and Upper Extremity Service Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts Thomas L. Smith, PhD Professor of Orthopaedic Surgery Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina John S. Taras, MD Associate Professor Department of Orthopaedic Surgery Thomas Jefferson University Associate Professor and Chief Division of Hand Surgery Drexel University Philadelphia, Pennsylvania Ann E. Van Heest, MD Professor Department of Orthopaedic Surgery University of Minnesota Minneapolis, Minnesota Rebecca von der Heyde, PhD(C), ORT/L, CHT Assistant Professor of Occupational Therapy Maryville University Certified Hand Therapist Milliken Hand Rehabilitation Center St. Louis, Missouri Ana-Maria Vranceanu, PhD Instructor in Psychiatry Harvard Medical School Staff Psychologist Behavioral Medicine Services Department of Psychiatry Behavioral Medicine Specialist Department of Orthopaedic Surgery Hand and Upper Extremity Services Boston, Massachusetts

15 Katk da Bulunanlar xv Galen S. Watchman, MD Resident in Plastic and Reconstructive Surgery Division of Plastic and Reconstructive Surgery University of Pittsburgh School of Medicine Pittsburgh, Pennsylvania Lindley Wall, MD Resident in Orthopaedic Surgery Washington University St. Louis, Maryland Christina M. Ward, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic and Rehabilitation University of Iowa Iowa City, Iowa Jeffry B. Watson, MD Orthopaedic Surgeon Harvard Medical School Boston, Massachusetts David S. Weilman, MD Resident Physician Department of Orthopaedic Surgery Northwester University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois Mark Wilczynski Clinical Fellow in Hand Surgery Washington University St. Louis, Maryland Jennifer Moriatis Wolfe, MD Assistant Professor Department of Orthopaedic Surgery University of Colorado School of Medicine Denver, Colorado Jeffrey E. Wong, BA Medical Student Department of Orthopaedic Surgery University of California, Irvine School of Medicine Irvine, California

16 Çeviriye Katk da Bulunanlar Dr. Sait Ada EMOT Hastanesi zmir Dr. Yalç n Ademo lu EMOT Hastanesi zmir Dr. Sinan Ad yaman Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Metin Ak nc S.B. Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahi Birim Sorumlusu Ankara Dr. Mehmet Alp Üsküdar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü stanbul Dr. Nazmi Bülent Alp stanbul Bilim Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Mehmet Armangil Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Teoman At c Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Bursa Dr. fiadan Ay Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara Dr. rfan Ayan Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Mersin Dr. Atakan Ayd n stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Utkan Ayd n stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Serkan Aykut Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. A. Kadir Bacako lu Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal zmir Dr. Mustafa Baflbozkurt GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. Mehmet Baydar Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Hüseyin Bayram Özel Ortopedia Hastanesi Adana xvii

17 xviii Çeviriye Katk da Bulunanlar Dr. Umut Bektafl Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara Dr. Ömer Berköz stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Baflak Atabey Bilgin Anestezi ve Reanimasyon Uzman Serbest Hekim Ankara Dr. S rr Sinan Bilgin Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Kadir Büyükdo an Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. Necmi Cam Üsküdar Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal stanbul Dr. Koray Coflkunf rat Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Antalya Dr. Erhan Coflkunol Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü zmir Dr. Fahir Demirkan Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Denizli Dr. Ferit Demirkan Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal stanbul Dr. Murat Demiro lu Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Mehmet Demirtafl Serbest Hekim El Cerrahisi Uzman Ankara Dr. Hayati Durmaz stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal stanbul Dr. Ahmet Ekin zmir Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. M. Sinan Engin Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Samsun Dr. Kadir Ertem nönü Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Malatya Dr. Metin Manouchehr Eskandari Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Mersin Dr. Arel Gereli Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Eftal Güdemez Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Ünitesi stanbul Dr. Hakan Gündefl fiifa Sa l k Grubu Ataflehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü stanbul Dr. Dervifl Güner Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara

18 Çeviriye Katk da Bulunanlar xix Dr. Yusuf Gürbüz EMOT Hastanesi zmir Dr. Ahmet Utku Gürün Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Mustafa Herdem Özel Ortopedia Hastanesi Adana Fzt. Zeynep Hoflbay stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Fatih Kabakafl ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel Gaziosmanpafla Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Dr. Tufan Kaleli Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Bursa Dr. Onur Karaca Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Mustafa Naz m Karalezli Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Konya Dr. Ayflin Karasoy Yeflilada fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i stanbul Dr. Semra Karfl da fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i stanbul Dr. Ajlan Kasabal gil Üsküdar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü stanbul Dr. Murat Kayalar EMOT Hastanesi zmir Dr. Naci Kostako lu Gaziosmanpafla Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Tokat Dr. Mahmut Kömürcü Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. lhami Kuru Baflkent Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ankara Dr. Levent Küçük Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. Yalç n Külahç GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Mustafa Kürklü GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Gürsel Leblebicio lu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara

19 xx Çeviriye Katk da Bulunanlar Dr. Berkan Mersa ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel Gaziosmanpafla Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Dr. Ufuk Nalbanto lu Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Çi dem Öksüz Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu Bölümü Ankara Dr. Taçk n Özalp Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Manisa Dr. Haluk Özcanl Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Antalya Dr. O uz Özdemir Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü zmir Dr. Erdem Özden Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. Mustafa Özkan zmir Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. Yüksel Özkan fievket Y lmaz E itim ve Araflt rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji E itim Klini i Bursa Fzt. Safiye Özkan stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Akif Muhtar Öztürk Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. Hayati Öztürk Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Sivas Dr. Kahraman Öztürk Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi El Cerrahisi E itim Klini i stanbul Dr. O uz Polatkan stanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi stanbul Dr. Hüsrev Purisa ST-EL, El ve Mikrocerrahi Grubu Özel TEM Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i El Cerrahisi Klini i stanbul Dr. Ertan Sa ol Özel Ortopedia Hastanesi Adana Dr. Ahmet Savran Tepecik E itim ve Araflt rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini i zmir Dr. M. Nebil Selimo lu Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Konya

20 Çeviriye Katk da Bulunanlar xxi Dr. Adnan Sevencan Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Eskiflehir Dr. Kamuran Zeynep Sevim fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i stanbul Dr. Tahir Sad k Sü ün EMOT Hastanesi zmir Dr. Burak fiener Üsküdar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü stanbul Dr. Muhittin fiener zmir Katip Çelebi Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Ünitesi zmir Dr. Cihangir Tetik Ac badem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü stanbul Dr. Tulgar Toros EMOT Hastanesi zmir Dr. Zekeriya Tosun Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Konya Dr. Serhan Tuncer Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Cemil Y ld r m Türk Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Kayseri Dr. M. Aykut Türken zmir Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal zmir Dr. Selim Türkkan GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Ankara Dr. Serdar Tüzüner Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Antalya Dr. Murat Üzel Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Kahramanmarafl Dr. Ak n Üzümcügil Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ankara Dr. A. Levent Yalç n stanbul Bilim Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal stanbul Dr. Mehmet Y ld z Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal El Cerrahisi Bilim Dal Trabzon Dr. S. Ayd n Yücetürk Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ac badem Fulya Hastanesi stanbul Dr. Attila Zenciro lu Avicenna Umut Hastanesi El Cerrahisi Bölümü stanbul

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 23 MAYIS 2012 ÇARŞAMBA KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 16.00-18.00 AİLE MECLİSİ 18.00-18.30 AÇILIŞ Dr. Ömer Erçetin (13.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Başkanı) Fzt. Firdevs Kul ( 2. Ulusal El

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği tarafından bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz kadavra kursumuz 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Sİ KADAVRA KURSU (İleri

Sİ KADAVRA KURSU (İleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinik Anatomi Araştırma ve Uygulama Merkezi II. DİRSEK ARTROSKOPİSİ Sİ KADAVRA KURSU (İleri Artroskopi Kursu) 11 12 Haziran 2010,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Nöroloji. Tarascon Klinik. Melanie G. Hayden Gephart, MD, MAS. Cep Kitabi. Editör: Doç. Dr. Cem OKTAY

Nöroloji. Tarascon Klinik. Melanie G. Hayden Gephart, MD, MAS. Cep Kitabi. Editör: Doç. Dr. Cem OKTAY Tarascon Klinik Nöroloji Cep Kitabi Melanie G. Hayden Gephart, MD, MAS Editör: Doç. Dr. Cem OKTAY Tarascon Klinik Nöroloji Cep Kitabi Melanie G. Hayden Gephart, MD, MAS Tarascon Cep Serisi Editöryal Çeviri

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

V. PELVİS-ASETABULUM

V. PELVİS-ASETABULUM V. PELVİS-ASETABULUM KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA 18-21 ARALIK 2013 2013 RAMADA PLAZA / ANTALYA 15:00 Giriş

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

TOPLANTI ve KONGRELER

TOPLANTI ve KONGRELER TOPLANTI ve KONGRELER 2015 Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 10-12 Nisan 2015 TOTDER EPOS European Pediatric Orthopaedic Society 34 th Annual Meeting 15-18 April 2015 Marseille, France http://www.2015.epos.org/

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111028

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve Ek ları (Bk 11) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) Akdeniz Üniversitesi 100771013 Yoğun Bakım 3 1 1 13 100771031 Yoğun Bakım 3 - - 1 101131026

Detaylı

Kienböck Hastalığı. Akın ÜZÜMCÜGİL Gürsel LEBLEBİCİOĞLU Mahmut Nedim DORAL

Kienböck Hastalığı. Akın ÜZÜMCÜGİL Gürsel LEBLEBİCİOĞLU Mahmut Nedim DORAL Kienböck Hastalığı Akın ÜZÜMCÜGİL Gürsel LEBLEBİCİOĞLU Mahmut Nedim DORAL Robert Kienböck a disturbance in the nutrition of the lunate caused by the rupture of blood vessels during contusions, sprains,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ Allergy and immunology University of Alabama Medical Center Birmingham, AL İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Allergy and immunology Kaiser Permanente Southern California (Los Angeles) Los Angeles, CA İmmünoloji

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Hong Kong 2015 The Combined Congress of HKIOF, APSS & APPOS

Hong Kong 2015 The Combined Congress of HKIOF, APSS & APPOS TOPLANTI ve KONGRELER 12 th ICRS World Congress 8-11 May 2015 Chicago, USA Sheraton Chicago Hotel & Towers http://icrs-world-congress.org/ ECTES 16 th European Congress of Trauma & Emergency Surgery 10-12

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

LANGE t p kitaplar. Professor of Medicine Harvard Medical School Hematology Division Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts

LANGE t p kitaplar. Professor of Medicine Harvard Medical School Hematology Division Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts LANGE t p kitaplar Kan Hastal klar n n Patofizyolojisi Çeviri Editörleri Franklin Bunn, MD Harvard Medical School Hematology Division Brigham and Women s Hospital Jon C. Aster, MD, PhD Professor, Department

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı