ÖLÇME BİLGİSİ (TOPOGRAFYA) UYGULAMASI BİLGİ DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇME BİLGİSİ (TOPOGRAFYA) UYGULAMASI BİLGİ DOSYASI"

Transkript

1 ÖLÇME BİLGİSİ (TOPOGRAFYA) UYGULAMASI BİLGİ DOSYASI (ÇOK AZ BİLENLERE GÖRE) Uygulamalar her sınıfın kendi ders saatinde yapılacaktır. Uygulamaya devam mecburi olup devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Uygulamaya katılmayan öğrencinin ait olduğu uygulama notu sıfır kabul edilecektir. Dosya içindeki tüm hesap ve çizimler SİYAH HARİÇ renkli tükenmez kalemler ile yapılacaktır. Kurşun kalem ile çizim teslimatı yapılmamış varsayılır. Çizimler önce kurşun kalemle yapılarak son şekline getirilecek daha sonra üzerinden TÜKENMEZ KALEM ile geçilerek sabitlenecektir. Uygulama için kullanılacak cihazlar laboratuvardan kimlik karşılığı alınacaktır. Kaybolan ve hasar gören malzemeden grubun tümü sorumludur ve malzeme bedelini ödemekle yükümlüdür. HAZIRLANAN EVRAKLAR KILAVUZ SON SAYFASINDA VERİLEN KURALA UYGUN OLARAK DOSYALANIP İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDİLECEKTİR. LABORATUVARDAKİ MALZEMELER HEPİMİZİN PARASI İLE ALINIYOR. SİZDEN SONRAKİ ÖĞRENCİLERİNDE FAYDALANABİLMESİ İÇİN DÜŞME, ÇARPMA, ZORLAMA, KIRILMA VB OLUMSUZLUKLARA MEYDAN VERİLMEMESİ KONUSUNDA ÖZEN GÖSTERİLMESİ RİCA OLUNUR. Sayfa 1 / 27

2 BOY KESİT - ENKESİT ALIMI ve ÇİZİMİ UYGULAMASI 1. Amaç: Arazide belirlenen bir hattın boyuna ve enine kesitlerini çıkarılması, en kesitten alan hesabı yapılması 2. Araziye çıkmadan önce: İkişer adet en kesit, boy kesit nivelman ölçü karnesi, bir adet nivelman özet karnesi arazi ölçüleri sırasında hazır edilmelidir. 3. Arazi Ölçüleri: a) Boy kesit ölçüleri: Uygulama için en az 90 en çok 105 m uzunluğunda bir boy kesit hattı bankamatik yanındaki yoldan halı sahaların (çadırlar)arkasında tepeye doğru belirlenir. Güzergah, üzerinde en az tane eğimin değiştiği nokta olacak şekilde seçilmelidir. Başlangıç A ve bitiş B noktalarına jalon dikilerek işaretlenir. A ve B noktaları aradaki tepe gibi bir engelin bulunması sebebi ile birbirini görmediğinde; iki nokta arasındaki AB doğrultusu ders notlarının 41. Sayfasındaki İki nokta arasında tepe gibi bir engelin bulunması halinde doğrultu belirlenmesi konusunda anlatıldığı şekilde belirlenir. Doğrultu tespit edildikten sonra doğrultu üzerinde eğimin değiştiği noktalara(piketaj noktaları) sonradan sökülmek üzere ahşap kazıklar çakılarak geçici işaretleme yapılır. Noktalar K1, K2, K3 Şeklinde numaralanır. Piketaj noktalarının başlangıca olan uzaklıkları ve ara mesafeleri arazi eğimli olduğu için yukarıdan aşağıya doğru gidiş dönüş olarak iki defa ölçülür. İki ölçü arasındaki farklar tolerans dâhilinde olmalıdır. Tüm en kesit hattını görebilecek şekilde en kesit hattı yakınında bir yere nivo kurulur. A noktasından başlayarak boy kesit hattı üzerinde işaretlenen tüm noktalarda mira tutularak gidiş nivelman ölçüsü yapılır. Önceki etkilerden arındırmak için Nivo bir öncekinden farklı bir yere alınarak Bu sefer B noktasından A noktasına doğru boy kesit hattı noktalarında dönüş nivelman ölçüsü yapılır. Önce gidiş ölçüsü yapılarak g-i=h kontrolü yapılır. Hata yok ise aynı şekilde dönüş ölçüsü yapılır. Ölçüler boy kesit nivelmanı ölçü karnesine yazılır (Örnek 2a). Ölçülere göre yapılacak hesaplar örnek 2a,2b ye uygun olarak hazırlanacaktır. Sayfa 2 / 27

3 b)en kesit ölçüleri: En kesit ölçüsü uygulamada tüm boy kesit ölçüleri için yapılır ancak bu çalışmada örnek olması amacıyla boy kesit kazıklarından birbirini takip eden herhangi iki tanesi seçilir. En kesit alınacak hattın ortasında bulunan boy kesit noktasına mira tutularak geri okuma yapılır ve ölçü karnesinde geri okuma sütununa yazılır. Boy kesit hattına dik olacak şekilde gidiş yönüne göre sola 10m sağa 10m toplam 20m genişlikte ve 2 metre aralıklarla yatay uzunluk şerit metre ile ölçülür ve bu noktalarda mira okuması (orta okuma) yapılır. En kesit nivelmanı ölçü karnesinde orta okuma sütununa yazılır(örnek 2c). 4. Hesap İşleri: Her grup boy kesit ve en kesit için yapmış olduğu arazi ölçülerini Boy kesit ve en kesit nivelmanı ölçü karnesine okunaklı bir şekilde aktarıp üzerinde herhangi bir hesap yapmadan fotokopi ile gruptaki öğrenci sayısı kadar çoğaltacaktır. Sayfa 3 / 27

4 Boy kesit nivelmanında başlangıç noktası olan A ya ait yükseklik değeri olarak her öğrenci okul numarasının son dört hanesini yazacak ve diğer noktaların yüksekliklerini arazide yapılan okumalar yardımı ile her öğrenci tarafından ayrı ayrı hesaplanacaktır(örnek 2b). En kesit nivelmanı ölçü karnesinde ise en kesit alınan noktaların yükseklik değerleri boy kesit nivelmanı hesabı sonucunda bulunan değerlerden alınacaktır. Bu değerlere göre sol ve sağ okuma değerlerine ait yükseklikler gözleme düzlemi kotu yöntemine göre her öğrenci tarafından ayrı ayrı hesaplanacaktır(örnek 2c) 5. Çizim İşleri: a) Boy kesit çizimi: Boy kesit çizimi her öğrenci tarafından A3 boyutundaki boy kesit formuna yapılacaktır(örnek 2d). Boy kesit için düşey ölçek 1/50, yatay ölçek 1/300 alınacaktır. Kesit çizimi için referans kot çizgisi( kıyas kotu) A noktasının kotunun 2-3m altındaki tam sayı değeri alınacaktır. (Örnek A noktası ise kıyas kotu 1130 alınabilir.) Lejant tablosundaki bilgiler ölçü karnelerindeki bilgilere göre doldurulacaktır. Düşey yöndeki çizimlerde düşey ölçek, noktaların birbirine olan uzaklıklarına göre çizilmesinde yatay ölçek kullanılarak kesit tablosu üzerindeki bilgilerden boy kesit çizimi derste anlatıldığı şekilde oluşturulacaktır. A ve B noktaları arasında Başlangıç ve bitiş kotları A,B noktalarından farklı bir proje hattı seçilerek kırmızı kalemle çizilerek kırmızı kot hattı ( proje hattı ) oluşturulacaktır.(her öğrenci farklı bir hat çizmelidir) Bu oluşturulan hat arazide yapılacak olan projeyi temsil etmektedir(örneğin bir yol hattı). A ve noktalarının yükseklikleri boy kesit üzerinden cetvelle okunarak hesaplanacaktır. A ve noktaları arasındaki mesafe bilindiğine göre iki noktanın kırmızı kotları arasındaki yükseklik farkı ve mesafe değeri kullanılarak eğim=h/s eşitliğinden kırmızı kot hattını eğimi hesaplanacaktır. Hesap boy kesit çiziminin sol üst köşesinde gösterilecektir. Eğimin bulunmasından sonra sabit eğim değerine göre ara noktaların kotları(hi), Hi= Ha+EğimxBaşlangıca mesafe eşitliğinden faydalanılarak hesapla bulunacak ve tablodaki kırmızı kot satırına yazılacaktır. b) En kesit çizimi: En kesit nivelmanı yapılan noktalardan bir tanesine ait en kesit çizimi her öğrenci tarafından ayrı olarak hazırlanacaktır. Bunun için en kesit çizimi şablonu kullanılacaktır. En kesit referans kot çizgisi değeri olarak en kesit okuması içerisindeki en düşük kotlu nokta ve boy kesit hattının çizim yapılacak en kesit noktasındaki kırmızı kotu dikkate alınarak bunlardan hangisi daha düşükse ondan 2 m aşağısındaki tamsayı değer alınacaktır. En kesit noktalarına ait siyah kotların (arazi kotları) çizimi boy kesit konusunda anlatıldığı yöntemle çizilecektir. Kırmızı kot hattı için ise 4m sola 4 m sola toplam 8 m genişliğinde yol imalatı varmış gibi düşünülerek o noktadaki kırmızı kot boy kesit çiziminden alınacaktır. Platform bitiminde 1/1 (45 derece eğim) şev eğimi var kabul edilerek bu şev hattı siyah kot hattına birleştirilecektir. Kırmız kotun siyah kot noktasını kestiği yerdeki mesafe ve kot değerleri çizim üzerinden cetvelle ölçülecek ve tabloda ilgili yerlere yazılacaktır. c) En kesit alan hesabı: Her öğrenci çizmiş olduğu en kesitte yatay mesafeler Y ekseni, kotlar X ekseni olarak seçecek ve kesit alanını FORM 05 üzerinde Gauss alan hesabı yöntemine göre hesaplayacaktır.(örnek 2f) Sayfa 4 / 27

5 ÖRNEK 2a Adı Soyadı :... Bölümü :... Öğr. No :... Grup :... NİVELMAN ÖLÇÜ VE HESAP KARNESİ Nokta No Ara Mesafe A 2,64 MİRA OKUMALARI Yükseklik Farkı KOTLAR Geri Orta İleri (Δh) (H) K K K K K K K K K K K K B Σg=6.19 Σi=1.04 ΣΔh=5.15 Σg- Σi=5.15 B 0.64 K K K K K K K K K K K K A Σg=1.24 Σi=6.36 ΣΔh=5.12 Σg- Σi=5.12 AÇIKLAMA: 1,2,3,4,5. Sütunlar arazide doldurulacak 6. Sütün (Yükseklik farkı) büroda hesaplanacak ve fotokopi ile çoğaltılacaktır. Sayfa 5 / 27

6 ÖRNEK 2b Adı Soyadı :... Bölümü :... Öğr. No :... Grup :... NİVELMAN HESABI ÖZET KARNESİ Öğrenci no son dört hanesi Nokta No Ara Mesafe Gidiş h Dönüş h ORTALAMA h KOTLAR A K K K K K K K K K K K K B ΣΔh = 5.16 H B -H A = 5.16 Gidiş ve dönüş nivelman ölçüsünden hesaplanan h değerleri yazılır. Ortalama h değerinin işareti gidiş ölçüsünden alınır. fh = ΣΔh (H B - H A ) = Bu form gidiş-dönüş şeklinde yapılan nivelman ölçülerinde kullanılacaktır. Sayfa 6 / 27

7 ÖRNEK 2c Adı Soyadı :... Bölümü :... Öğr. No :... Grup :... NİVELMAN ÖLÇÜ VE HESAP KARNESİ Nokta No Ara Uzaklıklar MİRA OKUMALARI Geri Orta İleri Gözleme Düzlemi Kotu KOTLAR SOL K SAĞ Boy kesit hesabında bulunan K2 noktasının kotu SOL K SAĞ Arazide yapılan enkesit ölçüleri. Boy kesit hesabında bulunan K3 noktasının kotu. Σg= Σo= Σi= ΣGDK= ΣKotlar= ΣGDK+H A =ΣKotlar+Σo+Σi Sayfa 7 / 27

8 ÖRNEK 2d Sayfa 8 / 27

9 ÖRNEK 2e Alan hesabı için eksen seçimi. X ekseni kotlar, Y ekseni mesafe şeklinde alınır. 8 Metrelik platform genişliği Platformun araziyi kestiği noktaların kotu ve mesafe değeri çizimden alınır. 1/1 Şev Eğer 1/1 Şev kesit dışına çıkıyorsa en yakın noktaya birleştirilir. Kesişim noktasındaki ara mesafe değerleri yazılır. K2 Noktasının boy kesitten alınan kot değeri Sayfa 9 / 27

10 ÖRNEK 2f KOORDİNATLARLA (GAUSS) ALAN HESABI N. No Yn Xn ΔY n =Y n+1 Y n-1 ΔX n =X n-1 X n+1 Y n.δx n X n.δyn =0 =0 2F= F=19.73 F=9.87 F=9.87 KESİTLERDE KOORDİNAT NASIL BELİRLENİR? 1 Nolu nokta: Y = = 4.2 (mesafe toplamı) X = (Kot değeri) 10 nolu nokta Y = 14 (mesafe toplamı) X = (Kot değeri) X Y Sayfa 10 / 27

11 YÜZEYSEL NİVELMAN (PLANKOTE)VE TESVİYE EĞRİLERİNİN GEÇİRİLMESİ 1. Amaç: Uygulama için verilen alanda arazinin karelere bölünerek yüzeysel nivelman ölçüsünün yapılması ve arazinin eş yükselti haritasının hazırlanması. 2. Araziye çıkmadan önce: Ölçü krokisi, nivelman ölçü ve hesap karnesi uygulama öncesi hazır edilmelidir. 3. Arazi ölçüleri: Çizim klişesi 2.5 m aralığına göre hazırlandığından seçilen boş arazide kenar uzunlukları 2.5 metrenin katları olacak şekilde bir 15x20m boyutlarında dikdörtgen oluşturulur. Önce dikdörtgen kenarlarından birisi tespit edilir ve başlangıç bitim noktalarına kazık çakılır. Tespit edilen kenarın başlangıç ve bitim noktalarından çelik şerit metre yardımı ile üçgeni oluşturularak diğer kenar uzunluğu kadar dikler çıkılır ve diğer iki köşenin yeri belirlenir. Bu işlem için nivodaki yatay açı okuma fonksiyonu da kullanılabilir. Oluşturulan dört adet köşe noktası arasındaki mesafeler kontrol edilir. Dikdörtgen şeklinde bir alan oluşturulduğundan karşılıklı kenar ve köşegen ölçüleri (AC, BD uzunlukları) kontrol edilir. Köşegenler + 15 cm hata ile birbiri ile uyumlu ise doğru kabul edilir. Karşılıklı kenarlar üzerinde 2.5 m aralıklarla noktalar işaretlenir, daha sonra bu noktaların kesişimleri işaretlenerek arazide 2.5x2.5 metre aralıklı kareler oluşturulur. Oluşturulan kareler ağına kuzey yönü dikkate alınarak bir kenarına harf bir kenarına rakam vermek sureti ile bir taslak bir ölçü krokisi hazırlanarak numaralandırılır. ÖRNEK: G2 Noktası Ölçü yapılacak alanı tamamen görebilen uygun bir nokta seçilir ve bu noktaya nivo kurularak ayarlanır. A1 başlangıç köşe noktasına geri okuma yapılarak ölçüye başlanılır. Tüm bu ara noktalar sıra ile orta okuma olarak ölçülür. Son noktada ileri okuma olarak yapılır. Sayfa 11 / 27

12 Ölçülen değerler Yüzey nivelmanı ölçü karnesine işlenir(örnek 3a). 4. Hesap işleri: Arazi okumaları yüzeysel nivelman hesap tablosuna aktarılarak üzerinde hesap yapılmadan her grup için bir adet oluşturulacak diğer öğrenciler için fotokopi ile çoğaltılacaktır. Her öğrenci ilk okuma yapılan köşenin yükseklik değeri olarak okul numarasının son dört hanesini alacaktır. 5. Çizim işleri: Arazi ölçülerinden hesaplanan yükseklik değerleri arazideki konumuna uygun olarak 1/100 ölçeğinde hazırlanmış Yüzeysel nivelman şablonuna aktarılır. Yükseklik değerleri yazılırken örnekteki gibi artı işaretinin soluna tam sayı sağına ise ondalık kısım gelecek şekilde yazılmalıdır. Ölçü noktalarından üçgen bir ağ oluşturulur. Üçgen kenarları üzerinde enterpolasyonla 10cm aralıklı eş yükselti eğrileri geçirilir. Sonu 00 ve 50 ile biten eğrilere yükseklik değeri yazılır. (Eş yükselti eğrilerinin çizimi için ders notlarına bakınız.) Ölçü sahası içerisinde rastgele bir hat belirlenir(her öğrenci farklı belirleyecektir) ve hattın eğrileri kestiği noktalar dikkate alınarak hatta ait boy kesit çizimi Yatay:1/100, Düşey:1/50 ölçeğinde alt kısımda verilen şablona çizilir. Çizim işlemi tamamlanınca mürekkeplenerek fazlalık çizimler silinir. (Örnek 3b) Plankote çizimi her bir öğrenci tarafından ayrı yapılacaktır. EŞYÜKSELTİ EĞRİSİ NASIL ÇİZİLİR? Öncelikle eğri geçecek aralıklar tespit edilir. Bir eğri, karelaj aralıklarında bir tarafı düşük diğer tarafı yüksek kot noktası olan aralıklardan geçer. İkinci aşamada tespit edilen aralıklarda eğrinin kesin yeri oran ve orantı ile tespit edilir. Son olarak kesinleşen noktalardan geçen yumuşatılmış eğriler çizilir. Sayfa 12 / 27

13 Nokta No Ara Uzaklıklar MİRA OKUMALARI Geri Orta İleri Gözleme Düzlemi Kotu KOTLAR A A A A A A A B B B B B B B C C Mira okumaları C C C C C Hesaplamalar D D D D D Arazi okumaları D ortak alınacak D Ortak alınacak E E E E E E Σg= Σo= Σi= ΣGDK= ΣKotlar= ΣGDK+H A =ΣKotlar+Σo+Σi Öğrenci no son 4 hane ÖRNEK 3a Sayfa 13 / 27

14 ÖRNEK 3b Kesit hattı her öğrenci tarafından farklı seçilecektir. Sayfa 14 / 27

15 TAKEOMETRİK ALIM UYGULAMASI 1. Amaç: Uygulama için verilen arazinin kutupsal yöntem ve Trigonometrik nivelman kullanılarak üç boyutlu koordinatların elde edilmesidir. 2. Araziye çıkmadan önce: Araziye çıkmadan A4 ölçü krokisi, Takeometrik alım hesap tablosu, Poligonların yerini tespit için harita örneği yanınızda bulunmalıdır. 3. Arazi Ölçüleri: Aynı arazinin iki farklı şekilde nasıl ölçüleceği aşağıda anlatılmıştır. Her grup Örnekten faydalanarak kendi arazi ölçü planını oluşturarak ölçme işlerini tamamlayacaktır. Örnek arazi ölçüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 1 de verilen arazinin ölçülmesi: Sabit poligon olan P1018 ve P1015 arazide bulunur. P1018 noktasına takeometre kurulur ve P1015 noktasına bakılarak doğrultu-kenar ölçüleri yapılır. Daha sonra görülebilen 1,10,11,12 noktalarına doğrultu-kenar ölçüleri yapılır. 1,2,3 köşelerini ölçebilmek için P1 noktasına da doğrultu-kenar ölçüsü yapılır. P1015 noktasına cihaz kurulur ve P1018 noktasına bakılarak doğrultu ve kenar ölçülür. Aynı şekilde 6,7,8,9 noktalarına bakılarak ölçü yapılır. 4,5 noktasını ölçebilmek için ise P2 noktasına da bakılarak doğrultu ve kenar ölçüleri yapılır. P1 noktasına kurulur ve önce P1018 noktasına kontrol için P2 noktasına bakılarak doğrultu-kenar ölçüsü yapılır. Daha sonra 1,2,3 noktaları aynı yolla ölçülür. Son olarak P2 noktasına kurulur Önce P1015 noktasına sonra kontrol için P1 noktasına bakılır. Köşe noktaları olan 4,5 de ölçülerek arazi ölçüsü tamamlanır. Şekil 1: Örnek ölçü planı Sayfa 15 / 27

16 Şekil 2 de verilen arazinin ölçülmesi: Önce arazideki sabit poligon olan P1015 ve P1018 bulunur. Bu noktalardan ölçebileceğiniz bina köşesi varsa tespit edilir. Geriye kalan köşeler için basit arazi ölçüsünde oluşturduğunuz sınır noktalarını poligon olarak değerlendirip hangi poligonlardan hangi köşeleri ölçebileceğinizi tespit ediniz. Örnekte P1,P2,P3 VE P4 noktalarından yapılacak ölçü ile tüm bina köşeleri ölçülebilmektedir. P5 noktasına ait ölçüler P1015 den yapılabildiğinden bu nokta kullanılmamıştır. Dikkat edilecek husus poligon noktaları seçilirken bir önceki ve bir sonraki poligon noktası birbirini mutlaka görmelidir. Örnek ölçü şu sırada yapılır. P1015 Noktasına Takeometre kurulur ve önce P1018 sonra P4 noktasına bakılarak doğrultu kenar ölçüleri yapılır. Bu noktadan 10,11,12 köşeleri görülebildiğinden bu noktalara da reflektör tutularak doğrultu kenar ölçüleri yapılır. Cihaz P1018 noktasına taşınır ve P1, P1015 noktaları ölçüler P1 noktasına cihaz kurulur önce P1018 sonra P2 noktasında doğrultu-kenar ölçüleri yapılır. Daha sonra görülebilen 1, 2, 3 köşelerine ait doğrultu-kenar değerleri okunur. Cihaz P2 noktasına taşınır ve P1, P3 noktalarına doğrultu kenar ölçüleri yapılır. Görülebilen 4,5 noktalarına ölçü yapılır kontrol için görülebilen 3 nolu noktada ölçülür. 6 noktasında engel vardır. Cihaz P3 noktasına alınır önce P2, P4 noktalarına daha sonra 6 noktasına ve kontrol için 7 noktasına doğrultu-kenar ölçüsü yapılır. Son olarak P4 noktasına kurulur ve P3, P1015 noktaları ile 7,8,9 noktaları ile 10 noktasına doğrult-kenar ölçüsü yapılır. Bu ölçüler yapıldığında bina köşelerine ait noktaların koordinatları hesaplanabilir hale gelmiştir. Şekil 2: Örnek ölçü planı Cihaz yüksekliği ve reflektör yüksekliğini ölçmeyi unutmayınız Sayfa 16 / 27

17 A. Elektronik Takeometrenin Kuruluşu ve Ölçü Yapılması: Elektronik takeometrenin genel yapısı aşağıdaki şekildeki gibidir. CİHAZIN KULLANIMI SIRASINDA GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMESİ ÖNEMLİDİR. HAREKETLER, CİHAZI ZORLAMADAN YAPILMALIDIR. DÜRBÜN YA DA CİHAZIN KENDİ EKSENİ ETRAFINDA DÖNÜŞÜ SON DERECE KOLAYDIR. EĞER BİR SIKIŞMA VARSA: KESİNLİKLE GÜÇ UYGULAYARAK DÖNDÜRMEYE ÇALIŞMAYINIZ. ELEKTRONİK TAKEOMETRENİN KURULUŞU Sehpa ayakları üzerindeki mandallar gevşetilerek ölçüyü yapacak kişinin boyuna uygun olarak uzatılır ve mandallar yeniden sıkıştırılır. Sehpa tablası yaklaşık yatay ve tabla ortasındaki boşluk yaklaşık ölçü yapılacak nokta üzerine gelecek şekilde ayaklar açılır. Ayakuçlarının zeminde sabit duracak şekilde durmasına özen gösterilmelidir. Ayakuçları; parke zeminlerde parke aralarına, toprak zeminde ise toprağa gömülür. Sayfa 17 / 27

18 Takeometre sehpa tablası üzerine konular. Tabla altındaki vida cihaz altındaki yuvaya bağlanarak cihazın sehpaya sabitlenmesi sağlanır. Vida bağlanırken cihazın yere düşme tehlikesine karşılık bir elle cihazın tutulması gereklidir. Cihaz sehpaya bağlandıktan sonra ayaklardan biri sabit tutulup diğer ayak yerden hafifçe kaldırılarak optik düzeçten bakılır. Sehpa yavaşça hareket ettirilerek optik düzeç ortasında bulunan halkanın ölçü yapılacak nokta üzerine gelmesi sağlanır. Cihaz nokta üzerine geldiğinde sehpa ayakları yere konularak zemin üzerinde sabitlenir. Sehpa ayaklarının beton zeminlerde kaymayı engelleyecek şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Sehpa ayaklarına basılarak sabit kalması sağlanır. Küresel düzeç hangi ayak yönünde ise o taraftaki ayak üzerindeki mandal gevşetilerek sehpa ayağı aşağı veya yukarı hareket ettirilerek küresel düzecin bir miktar merkeze gelmesi sağlanır. Bu işlem sonunda küresel düzeç başka bir ayağa doğru hareket etmiştir. Bu sefer küresel düzecin bulunduğu diğer ayakta aynı işlem tekrarlanır. Her işlem sonunda küresel düzeç bir miktar merkeze yaklaşacaktır. Kabarcık tam orta noktaya gelinceye kadar işleme devam edilir. Sehpa ayakları hareket ettirilirken mutlaka ayakucundaki pabuçlara basılmalıdır. Sayfa 18 / 27

19 Cihaz altında üç tane ayar vidası bulunmaktadır. Silindirik düzeç önce iki vidaya paralel hale getirilir. Her iki vida birden aynı anda içeri veya dışarı çevrilerek silindirik düzeç kabarcığının orta noktaya gelmesi sağlanır. Cihaz 100 grad döndürülerek silindirik düzecin ayar yapılan iki vidaya dik konuma gelmesi sağlanır. Yalnızca daha önce kullanılmayan üçüncü vida kullanılarak silindirik düzecin bu pozisyonda iken orta noktaya gelmesi sağlanır. Silindirik düzeç ayarlandıktan sonra optik düzeç kontrol edilerek nokta üzerinde bulunulup bulunulmadığı kontrol edilir. CİHAZ YÜKSEKLİĞİNİ NOT ALMAYI UNUTMAYIN! Son olarak cihazın yan tarafında dürbün hizasında bulunan işaret ile cihazın kurulduğu zemin noktası arasındaki mesafe metre ile ölçülür. Klişede (a) değeri olarak kaydedilir. Yukarıdaki işlemler tamamlandığında cihaz ölçüye hazır haldedir. B. Açı ve Kenar Ölçüsünün Yapılması: Power tuşuna basılarak cihaz açılır. Ekranda yandaki gibi bir görüntü çıkacaktır. EĞER KOMP KAÇIK yazısı varsa cihaz ayarlanmamıştır. Silindirik düzeç ayarlarını kontrol edin. Bilinen poligon noktasına cihaz yöneltilerek dürbün ortasındaki artı işaretinin merkezi hedefteki reflektör prizmasının tam ortasına getirilir. F1 tuşuna(0 BAG) basılarak başlangıç açısı sıfırlanır. Sayfa 19 / 27

20 Cihaz sıfıra bağlama işlemini onaylamanızı isteyecektir. F3 (EVT) tuşuna basarak onaylayınız. Bu işlemi yaptığınızda başlangıç doğrultusu sıfır değerine atanmış oldu. Ekranda yatay açının (YA) sıfırlandığı görülecektir. Mesafe ölçüsü için dürbün hedefe yöneltilmiş halde iken tuşuna basıldığında Yatay mesafe (YM) ve Kot farkı (KF) ölçüsü başlayacaktır. Aynı tuşa tekrar basıldığında Düşey Açı (DA) Eğik Mesafe (EM) ölçüsüne geçilir. Araya engel girmesi ya da dürbünün reflektörden ayrılması halinde uzunluk ölçüsü yapılamaz. Ekranda Düşey açı (DA) ve Eğik mesafe (EM) ölçüsünü görüntüleyin. Ekran görüntüsünde Yatay mesafe (YM) görünüyor ise tuşuna basarak eğik mesafe (EM) moduna geçin. Sayfa 20 / 27

21 [F1] tuşuna (OLC) basarak değerleri ölçün Ekranda Düşey açı (DA), Yatay açı (YA) ve Eğik mesafe (EM) değerleri görüntülenir. Bu değerleri Takeometrik alım ve hesap tablosu na not alın. Dürbünü diğer ölçü noktasına yöneltin ve aynı şekilde [F1] tuşuna basarak değerleri ölçün. Ölçülen Yatay açı (YA), Düşey açı (DA), Eğik mesafe (EM) ölçü karnesi üzerine yazın. Ölçü sırasında reflektör yüksekliğinin değerini klişe üzerine yazmayı unutmayınız. 4. Hesaplamalar: Arazide ölçü için kullandığınız sabit poligon noktalarının (P.1015, P.1018 vb) X,Y,Z değerlerini bölüm sayfasında yayımlanan listeden alınız. Her grup arazide yapılan detay noktalarına ait ölçüleri Takeometrik ölçü ve hesap klişesine aktaracak ve koordinatları bilinen noktalar yardımı ile detay noktalarının X,Y,Z koordinatlarını hesaplayacaktır. Takeometrik ölçü ve hesap klişesi grup için ortak hazırlanacak ve her öğrenci için fotokopi ile çoğaltılacaktır(örnek 4b). Örnek 4b de verilen hesaplamaya ait arazi ölçülerini gösterir çizim Örnek-4c de verilmiştir. Örnek 4b de verilen tabloya ait hesaplama adımları şu şekildedir. Durulan ve bakılan noktaların (P3,P604,P1015) koordinatlar laboratuvardan alınır. Başlangıç semti olarak P604 den P3 2e giden semt açısı koordinatlar yardımı g şeklinde hesaplanır. Durulan noktadan (P3) ölçülen 1 nolu noktaya giden semti bulmak için ±200 eşitliğinden g değeri bulunur. 2. Noktaya ait semt değeri ±200 = g şeklinde bulunur. Diğer noktalara ait semt açıları da aynı yöntemle başlangıç semti sabit kalmak suretiyle noktada okunan yatay açı değeri() kullanılarak hesaplanır. Ölçülen eğik kenarlar(l) düşey açı (Z) yardımı ile LxSin(Z) eşitliğinden faydalanılarak yatay uzunluklara (S) çevrilir. Yatay uzunluk ve semt açısı kullanılarak her bir noktaya ait Y, X değerleri hesaplanır. Örneğin 1 nolu nokta için Y=23.50xSin( ) = m, hesaplanır. X=23.50xCos( ) = m şeklinde Durulan poligon noktasının (DN) koordinatlarına noktaya ait Y, X değerleri eklenerek o noktanın Y,X değerleri hesaplanır. Örneğin 1 nolu noktanı Y değeri = , X değeri Sayfa 21 / 27

22 (-16.04)= şeklinde hesaplanır. 2 nolu nokta Y değeri = , X değeri (-16.01)= şeklinde hesaplanır. Diğer tüm noktalar aynı mantıkla hesaplanır. Detay noktalarının yüksekliğinin hesaplanması için durulan poligon noktasının yüksekliğine (Z DN ) detay noktası için hesaplanan S.CotZ+a-i değeri eklenerek o noktanın yüksekliği elde edilir. Örneğin 2 nolu noktanın yüksekliği xCot( ) = m olarak hesaplanır. Durulan nokta değiştiğinde yukarıda verilen işlem adımları aynı mantığa göre tekrarlanır. 5. Çizim İşleri: Arazi ölçülerine ait ölçü krokisi (Örnek 4a) 1 adet hazırlanacak ve fotokopi ile çoğaltılarak her öğrenci dosyasına konulacaktır. Diğer işlemler her öğrenci tarafından ayrı olarak yapılacaktır. A3 milimetrik kâğıt üzerinde 10x10cm aralıklı karelaj noktaları oluşturulur. Ortadaki noktalara artı şeklindeki karelaj işareti, kenarlara ise yönüne göre kısa çizgi şeklinde sembol konulur. Detay noktalarından hesaplanan en küçük Y,X değerinden daha küçük olacak şekilde tamsayı koordinat değerleri seçilerek sol alt köşe koordinat değeri tespit edilir. (Örnek: gibi şeklinde koordinat ekseni olamaz). Y ekseni için milimetrik kâğıdın alt sırasında oluşturulan karelajlara, X ekseni için en solda oluşturulan karelajlara koordinat değerleri eksen yönünde yazılır. A3 boyutundaki karelejları ve koordinat eksenleri belirli paftaya 1/500 ölçeğine göre tüm noktalar işaretlenir.(tersim işlemi) Tersim edilen detay noktaları ölçü krokisine göre birleştirilerek detay çizimi oluşturulur. Paftadaki koordinat değerleri ve çizimler mürekkeplenir, diğer çizimler silinir. Bu şekilde hazırlanan ölçekli çizim her bir öğrenci tarafından ayrı olarak çizilecektir.(örnek-4d) Sayfa 22 / 27

23 ÖRNEK 4a Ölçü yapılan detaylara ait hesap ve çizimlerin yapılabilmesi için ARAZİDE ÖLÇEKSİZ olarak çizilir. Arazide okunan detay nokta numaraları hesap klişesi ile eşleşmeli. Örneğin 22 nolu nokta elk. Direği ise klişede ki 22 numaralı ölçü elektrik direğine ait olmalı Ölçüde kullanılan poligon noktaları Çizim arazideki durumu göstermek amacı ile ölçeksiz olarak kroki şeklinde düzenlenir. 1 Sayfa 23 / 27

24 ÖRNEK 4b Sayfa 24 / 27

25 ÖRNEK 4c Sayfa 25 / 27

26 ÖRNEK 4d Karelaj aralıkları X,Y yönünde 10 cm alınır Koordinatlar tam sayı değerler seçilir. Çizimde Poligon adları ve resmi bina adları dışında nokta numarası, ölçü değeri vb yazılmaz. Sayfa 26 / 27

27 STAJ DOSYASI EVRAK YERLEŞİM PLANI Stajda hazırlanan evraklar aşağıda gösterilen sırada delgi ile delinip plastik dosyaya takılacaktır. KESİNLİKLE POŞET DOSYALARA KOYMAYINIZ DOSYANIZI MUTLAKA İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDİNİZ. A3 boyutundaki belgeler aşağıdaki şekilde katlanarak dosyaya konulacaktır. S1 S2 S3 S4 KAPAK SAYFASI S5 Yüzeysel Nivelman Nivelman ölçü karnesi Eşyükseltili plankote çizimi Boykesit ve Enkesit çıkarılması Boy kesit nivelmanı ölçü karneleri Boy kesit özet karnesi S6 En kesit nivelmanı ölçü karneleri S7 En kesit Alan Hesabı S8 Boy kesit çizimi S9 En kesit çizimi Takeometrik Alım Uygulaması S10 Takeometrik alım ölçü ve hesap tablosu S11 Ölçü krokisi S12 Plan örneği (ölçekli çizim) Sayfa 27 / 27

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ Yeryüzündeki herhangi bir noktanın sakin deniz yüzeyi üzerinde (geoitten itibaren) çekül doğrultusundaki en kısa mesafesine yükseklik denir. Yükseklik ölçümü; belirli noktalar arasındaki

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 5.Hafta ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Genel bir deyişle herhangi bir arazi parçasının şeklini ve büyüklüğünü belirtecek planın çıkarılabilmesi için gereken

Detaylı

1D 14.50 110 ----- 2D 14.20 140 290 3D 15.10 320

1D 14.50 110 ----- 2D 14.20 140 290 3D 15.10 320 ORMAN YOLLARININ ARAZİYE APLİKASYONU Planı yapılan yolların kullanılabilmesi için araziye aplike edilmesi gerekmektedir. Araziye gidildiği zaman, plan üzerinde gösterilen yolun başlangıç ve bitiş noktaları

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU 9.3. Nivelman Ağları ve Nivelman Röper Noktası Haritası yapılacak olan arazi üzerinde veya projenin

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 7-8 Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Bir alanın üzerindeki detaylarla birlikte harita veya planının yapılabilmesi için

Detaylı

KARAYOLU (0423412 (4203410)) YILİÇİ ÖDEVİ

KARAYOLU (0423412 (4203410)) YILİÇİ ÖDEVİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI KARAYOLU (423412 (42341)) YILİÇİ ÖDEVİ AD-SOYAD : NUMARA : GRUP : PAFTA NO : KONU 1/2. ölçekteki eşyükselti

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER Optik olarak yatay uzunlukların ve yükseklik farklarının klasik teodolit ve mira kullanılarak bulunması yöntemine takeometri adı verilmektedir. Takeometrik yöntemde amaç, bir

Detaylı

APLİKASYON VE İP İSKELESİ

APLİKASYON VE İP İSKELESİ APLİKASYON VE İP İSKELESİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi APLİKASYON Yapılan imar planlarını, yapı projelerini,

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI -1 DERSİ ELEKTRONİK ALETLERİN KONTROL VE KALİBRASYONU UYGULAMALARI

ARAZİ ÇALIŞMASI -1 DERSİ ELEKTRONİK ALETLERİN KONTROL VE KALİBRASYONU UYGULAMALARI ARAZİ ÇALIŞMASI -1 DERSİ ELEKTRONİK ALETLERİN KONTROL VE KALİBRASYONU UYGULAMALARI HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI JEODEZİK METROLOJİ LABORATUVARI İstanbul, 016 1.ELEKTRONİK TAKEOMETRELERİN

Detaylı

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Dr. Hasan ÖZ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Bir noktanın yüksekliği deniz seviyesi ile o nokta arasındaki

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörler: Doç.Dr.Engin GÜLAL Doç.Dr.Atınç PIRTI 2014-2015 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr.

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörü: Prof.Dr. Engin GÜLAL 2015-2016 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ Grup No Kapasite

Detaylı

Yatay Eksen: Dürbünün etrafında döndüğü eksendir. Asal Eksen: Çekül doğrultusundaki eksen Düzeç Ekseni: Düzecin üzerinde bulunduğueksen Yöneltme

Yatay Eksen: Dürbünün etrafında döndüğü eksendir. Asal Eksen: Çekül doğrultusundaki eksen Düzeç Ekseni: Düzecin üzerinde bulunduğueksen Yöneltme Teodolit Yatay Eksen: Dürbünün etrafında döndüğü eksendir. Asal Eksen: Çekül doğrultusundaki eksen Düzeç Ekseni: Düzecin üzerinde bulunduğueksen Yöneltme Ekseni: Kıllar şebekesinin kesim noktası ile objektifin

Detaylı

Açı Ölçümü. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Açı Ölçümü. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Açı Ölçümü Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Açı Nedir? İki doğru arasındaki, doğrultu farkına açı adı verilir. Açılar, teodolit veya takeometre ile yapılır. Teodolit sadece açı ölçmede kullanılır iken, takeometreler

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN

YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN Yeryüzü noktalarının karaların altında da devam ettiği varsayılan ortalama deniz yüzeyinden ( karşılaştırma yüzeyi) olan düşey uzaklığına yükseltisi, herhangi bir noktadan

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen

Detaylı

YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ - NİVELMAN GENEL

YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ - NİVELMAN GENEL YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ - NİVELMAN GENEL Yeryüzü noktalarının, karaların altında da devam ettiği varsayılan durgun durumdaki denizlerin ortalama yüzeyinden (karşılaştırma yüzeyi) olan düşey uzaklığına

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr.

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörü: Prof.Dr. Engin GÜLAL 2016-2017 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ Grup No Kapasite

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) Dik İnmek. A Dik Çıkmak

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) Dik İnmek. A Dik Çıkmak Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) P1 P2 Dik İnmek P3 P4 Dik Çıkmak Şekil 76 Şekil 76 da dik inme ve çıkmaya birer örnek gösterilmiştir. Dik çıkmadan anlaşılması gereken belirlenen bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI. 8. Hafta

ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI. 8. Hafta ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 8. Hafta DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktaların yükseklikleri düşey ölçmelerle belirlenir.

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin Temel ödevler Temel ödevler, konum değerlerinin bulunması ve aplikasyon işlemlerine dair matematiksel ve geometrik hesaplamaları içeren yöntemlerdir. öntemlerin isimleri genelde temel ödev olarak isimlendirilir.

Detaylı

T.C AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ NO: 116723072,116723072 ADI SOYADI: CELAL TUĞRUL, KADİR TUNCEL

T.C AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ NO: 116723072,116723072 ADI SOYADI: CELAL TUĞRUL, KADİR TUNCEL T.C AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ NO: 116723072,116723072 ADI SOYADI: CELAL TUĞRUL, KADİR TUNCEL HRT-213 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNERİ KONU ADI: YOL APLİKASYONU KASIM, 2012

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yükseklik Ölçümü Arazide, yerleri belli olan noktaların deviz seviyesine göre yüksekliklerinin belirlenmesi işlemidir. Noktalar arasındaki yükseklik

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr.

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörü: Prof.Dr. Engin GÜLAL 2017-2018 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ Grup No Kapasite

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI Arazide açi ve uzunluk ölçmelerinin yapilabilmesi için noktalara ve bu noktalarla belirlenen dogrulara gereksinim vardir. Noktalar görünebilir olmali ve arandiklarinda

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

Yatay Kontrol Noktaları

Yatay Kontrol Noktaları Yatay Kontrol Noktaları Bir alanın üzerindeki detaylarla birlikte harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değeri belli olan noktalara ihtiyaç vardır. Bu noktalara yatay

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. METİN SOYCAN Prof. Dr. UĞUR DOĞAN Doç. Dr. TÜRKAY GÖKGÖZ Doç. Dr. ATINÇ PIRTI Y.

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

TOPOĞRAFYA Topoğrafya Aletleri ve Parçaları (Teodolit)

TOPOĞRAFYA Topoğrafya Aletleri ve Parçaları (Teodolit) TOPOĞRAFYA Topoğrafya Aletleri ve Parçaları (Teodolit) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunlukların Ölçülmesi (Şenaj) Arazide uzunlukların doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi, projelerin doğru hazırlanmasında ve projelerin araziye uygulaması

Detaylı

SDL 1 X HIZLI KULLANIM MANUELİ

SDL 1 X HIZLI KULLANIM MANUELİ SDL 1 X HIZLI KULLANIM MANUELİ 1. HEDEFLEME 2. FOCUS AYARLAMA 3. KLAVYE 4. ÖLÇME TUŞU 5. ALT AYAR VİDASI 6. SABİT TABLA 7. YATAY AÇI TABLASI 8. YATAY AÇI GÖSTERGESİ 9. SU GEÇİRMEZ SERİ PORT 10.. 11. DÜRBÜN

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU Yrd. Doç. Dr. Özgün

Detaylı

NetCAD de Yan Nokta Hesabı (Prizmatik Alımla Ölçülen Detayların Haritaya Çizilmesi ve Prizmatik Ölçü Krokisinin Hazırlanması)

NetCAD de Yan Nokta Hesabı (Prizmatik Alımla Ölçülen Detayların Haritaya Çizilmesi ve Prizmatik Ölçü Krokisinin Hazırlanması) NetCAD de Yan Nokta Hesabı (Prizmatik Alımla Ölçülen Detayların Haritaya Çizilmesi ve Prizmatik Ölçü Krokisinin Hazırlanması) Prizmatik Ölçü Yöntemi ile Detay Alımında yapılması gereken işlem, poligon

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK KROKİ ÇİZİMLERİ MASAÜSTÜ YAYINCILIK Kroki Herhangi bir cimi veya düşündüğümüz bir şekli karşımızdakine anlatabilmek için resim aletleri kullanmadan serbest elle çizilen resimlerdir. Mühendis ve teknisyenler

Detaylı

PDF created with FinePrint pdffactory trial version Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

PDF created with FinePrint pdffactory trial version  Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen deniz

Detaylı

Proje: Projenin Koordinat Sistemi

Proje: Projenin Koordinat Sistemi Proje: 1) Proje 1/1000 ölçeğine göre hazırlanacaktır. 2) Proje aşağıda açıklanan ve Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanacaktır. 3) Hazırlanacak proje fiber optik kablolama

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI I UYGULAMA YÖNERGESİ

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI I UYGULAMA YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI I UYGULAMA YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU Yrd. Doç. Dr. Özgün

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim alı MÜHENİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT436) 8. Yarıyıl U L K Kredi 3 ECTS 3 UYGULAMA-5 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU Prof.r.Engin

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

NETCAD GIS. Dr. Cemal Sevindi

NETCAD GIS. Dr. Cemal Sevindi NETCAD GIS Dr. Cemal Sevindi Netcad YAKALAMA MODLARI Yakalama Modları, NETCAD' in CAD tabanına ilişkin özelliklerdir.nokta tabanlı yazılımlara göre önemli farklardan bir tanesidir. Netcad'de çizim yapmak

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI JEO152 / MS 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir.

Detaylı

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 1 2 3 Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 4 5 A P Y A 1 P 1 Y 1 : ön görünüş : sol yan görünüş : üst görünüş : arka görünüş : sağ yan görünüş : alt görünüş A Y P 6 alt sağ ön sol arka

Detaylı

NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri

NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri Bu çalışmada NetCAD ortamında bir yol projesinin güzergahının oluşturulması ile en kesit ve boy kesitlerin çizdirilmesi anlatılmıştır. 1. ADIM: NCZ Dosyasının Açılması

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK ÖNSÖZ Madencilik çalışmalarının yapıldığı maden sahalarında; yeraltı ve yerüstü ölçümlerinin yapılması, topoğrafik haritaların ve konum planlarının çıkartılması, sübsidans(tasman) gibi zemin ve şev hareketlerinin

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

GÜZERGAH RAPORLARI(ELEMANTAB,APLİKASYONTAB, ÖZELKMTAB)

GÜZERGAH RAPORLARI(ELEMANTAB,APLİKASYONTAB, ÖZELKMTAB) İÇİNDEKİLER SLAYT 1 10 GÜZERGAH OLUŞTURMA 10 17 Oluşturulan güzergah ile ilgili bilgilerin editlenmesi; 18 28 Arazi modeli üzerinden enkesit oluşturulması 29 36 Arazi kesitlerinin Kesit Editörüne yüklenmesi

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ Orhan KURT 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, orhnkrt@gmail.com Özet Bir inşaat teknikeri haritacılık

Detaylı

TEODOLIT. Açiklanan yatay ve düsey açilari ölçmek için kullanilan optik mekanik topografya aleti, teodolit olarak adlandirilir.

TEODOLIT. Açiklanan yatay ve düsey açilari ölçmek için kullanilan optik mekanik topografya aleti, teodolit olarak adlandirilir. TEODOLIT Açiklanan yatay ve düsey açilari ölçmek için kullanilan optik mekanik topografya aleti, teodolit olarak adlandirilir. Teodolit genel olarak dürbün, açi ölçme ve okuma donanimi, düzeçler, yatay

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF234 ÖLÇME UYGULAMA I DERSİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF234 ÖLÇME UYGULAMA I DERSİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF234 ÖLÇME UYGULAMA I DERSİ YÖNERGESİ Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Eray KÖKSAL Arş. Gör. Çağlar BAYIK Arş. Gör. Ali İhsan

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇE TEKNİĞİ ANABİLİM DALI KONUM ÖLÇMELERİ UYGULAMASI YÖNERGESİ (2012-2013 BAHAR YARIYILI) I.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇE TEKNİĞİ ANABİLİM DALI KONUM ÖLÇMELERİ UYGULAMASI YÖNERGESİ (2012-2013 BAHAR YARIYILI) I. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇE TEKNİĞİ ANABİLİM DALI KONUM ÖLÇMELERİ UYGULAMASI YÖNERGESİ (2012-2013 BAHAR YARIYILI) Ders Kodu :0442072 Kredisi :T2 - U2 Koordinatör :Doç.Dr.Engin GÜLAL I. ÖĞRETİM GRUPLARI

Detaylı

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçü Tablosu Bel: 70 + 2 (bolluk payı)= 72 Basen: 94 + 2 (bolluk payı)= 96 Diz Genişliği: 22 Paça Genişliği: 20 Kalça Düşüklüğü: 20 Oturuş Yüksekliği: 26 Diz Boyu: 60 Pantolon Boyu:106

Detaylı

Şekil. Yatay doğrultu ve düşey açı

Şekil. Yatay doğrultu ve düşey açı 1. Doğrultu ve Açı Kavramları Noktaların konumları (x,y,z) çoğunlukla doğrultu ve uzunluk ölçmesiyle belirlenir. Deniz yüzeyinden farklı yükseklikte olan A, B, C gibi üç nokta arasında üç çeşit açı vardır.

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Veri Ekle Mdb, Shape, GeoDB Veritabanı bağlantısı Sde Bağlantısı OleDb Bağlantısı Oracle, MsSQL,

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

Netcad 7.0 progamında Arazi Topoğrafyasının Gösterimi (Netsurf Modü-

Netcad 7.0 progamında Arazi Topoğrafyasının Gösterimi (Netsurf Modü- lü) Netcad 7.0 progamında Arazi Topoğrafyasının Gösterimi (Netsurf Modü- Netcad 7 yazılımı ilk çaıldığında ekrana ribbon tarzı menüler gelecektir. Menülerin tanırımları konu içinde örneklerle yapılacaktır.

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ DİK İNME VE ÇIKMA İŞLEMLERİ VE ARAÇLARI

ÖLÇME BİLGİSİ UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ DİK İNME VE ÇIKMA İŞLEMLERİ VE ARAÇLARI ÖLÇME BİLGİSİ UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ DİK İNME VE ÇIKMA İŞLEMLERİ VE ARAÇLARI Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 3.Hafta UZUNLUK ÖLÇME ARAÇLARI VE UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Ölçme Mesafe Açı Yatay (Uzunluk) Düşey (Yükseklik)

Detaylı

Ölçü Hataları Hatasız ölçü olmaz

Ölçü Hataları Hatasız ölçü olmaz Ölçü Hataları Yeryüzünde ister bir kenar, ister bir açı birkaç kez ölçüldüğünde her ölçü değeri arasında az çok farkların olduğu görülür. Aynı büyüklüğe ait yapılan her geometrik veya fiziksel ölçünün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Pis su giderinin merkezi eksantrik kada yardımı ile 225 mm ye ayarlanır. Montaj delik yerleri işaretlenir. İşaretlenen yerler matkap yardımı ile delinir ve yerlere dubel

Detaylı

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINDA GNSS ÖLÇÜLERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARININ GEOMETRİK NİVELMAN ÖLÇMELERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARI YERİNE KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Hakan AKÇIN* SUNU Ali

Detaylı

NIKON DTM-330 ELEKTRONİK TOTAL STATION KISA KULLANIM KLAVUZU

NIKON DTM-330 ELEKTRONİK TOTAL STATION KISA KULLANIM KLAVUZU 1 NIKON DTM-330 ELEKTRONİK TOTAL STATION KISA KULLANIM KLAVUZU Hazırlayan Arş.Gör. Burak AKPINAR İstanbul, 2002 2 1- POLİGON AÇI ÖLÇÜMÜ DTM 330 poligon noktasına kurularak küresel ve silindirik düzeç ayarları

Detaylı

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN TEMEL BEDEN KALIBI Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçüler 38 Beden Göğüs: 88 + 4 (bolluk payı) = 92 + 2 (göğüs pens bolluğu) = 94 cm Bel: 70 + 6 (bolluk payı) = 76 + 1 (göğüs pens açılımından) = 77 cm Basen:

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kılavuz Trimble DiNi Elektronik Nivo yu hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmek için hazırlanmıştır. Daha detaylı destek

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ

ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI JEODEZİ ANABİLİM DALI İSTANBUL- 2016 A- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 9-10 Hacim Hesapları Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Büyük inşaatlarda, yol ve kanal çalışmalarında kazılacak toprak miktarının hesaplanması, maden işletmelerinde

Detaylı

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN TEMEL BEDEN KALIBI Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçüler 38 Beden Göğüs: 88 + 4 (bolluk payı) = 92 + 2 (göğüs pens bolluğu) = 94 cm Bel: 70 + 6 (bolluk payı) = 76 + 1 (göğüs pens açılımından) = 77 cm Basen:

Detaylı