Prof.Dr. Turan ASLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Turan ASLAN"

Transkript

1 Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1984 Yüksek Lisans Hastane ve Sağlık Kurumları Ynt. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Akut Viral Hepatitin Serolojik Tanısı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, (Tez danışmanları: Prof Dr Enver Tali Çetin, Doç Dr Semra Çalangu, Doç Dr Atilla Ökten) Sunulduğu bilimsel toplant?: Aslan T, Ökten A, Çalangu S, Çetin ET. Akut viral hepatitin serolojik tanısı. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, İzmir, Ekim, Görevler: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Uz. Dr. III. Ordu Asker Hastanesi, Erzincan Uz. Dr. Devlet Hastanesi, Malatya Yar. Doç. İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya Postdoc. Fellow The University of Texas, MD Anderson Cancer Center Postdoc. Fellow University of Arkansas for Medical Sciences Yar. Doç. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Doç. Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Doç. Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara Doç. Dr. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şefi Doç. Dr. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hst. Başhekim V Prof. Dr. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yönetilen Doktora / Uzmanlık Tezleri : Gençaslan, FS., Kliniğimizde Son Altı Yılda İzlenen Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgularının Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Borahan, SE., Hastanemizde Yılları Arasında Reanimasyon Dışı Kliniklerin Kan Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006.

2 Cengiz, M., Bruselloz: 76 Olgunun Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aşkar, E., Sağlık Çalışanlarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Oktar, MA., Kliniğimizde Son Altı Yıldır İzlenen Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Öncül, AB., Toplumda ve Hastanede Edinilmiş Nazal Stafilokok Taşıyıcılığında Risk Faktörleri ve Direnç Durumlarının Karşılaştırılması, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülenç, M., Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Prospektif Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İdari Görevler : Kurucu Koordinatör Bölge Kan Merkezi ve AIDS Araştırma Merkezi, Malatya, ( ) Müdür (vekaleten) Halk Sağlığı Laboratuvarı, Malatya, ( ) Bölüm Başkanlığı İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Malatya, ( ) Bölüm Başkanlığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Zonguldak, ( ) Öğretim Üyeliği Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Zonguldak, ( ) Kurum Başkanı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara, (YÖK Kanunu madde 38 e göre) ( ) Denetçiler Kurulu Üyeliği Türkiye Kızılay Derneği (TürkKızılayı) (2004-) Klinik Şefliği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ( ) Başhekimlik Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul ( ) Bölüm Başkanlığı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, İstanbul, (2010-) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : AIDS Savaşım Derneği Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği American Society for Microbiology Kültür Koleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Türk Tabipler Birliği Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Viral Hepatitle Savaşım Derneği Ödüller : 1. İkincilik Ödülü: I. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri için Araştırma Yarışması, İstanbul, Travel avard: T Aslan, AB-Fassas, RW McDonnell, EJ Anaissie. Patients with multiple myeloma can safely undergo autologous transplantation despite ongoing RSV infection. 37th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), September 28 - October 1, 1997, Toronto, Canada. Abstract No: LM Travel avard: T Aslan, EJ Anaissie. Respiratory viral infections (Influenzae, parainfluenzae and adenovirus) are not uncommon among patients undergoing high dose chemotherapy and autologous transplantation recipients but are rarely consequential. 38th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), September 24-28, 1998, San Diego, CA. Abstract No: ESERLER Başlıca Araştırma Eseri: Aslan T, Fassas AB-T, Desikan R, Siegel D, Munshi NC, Mehta J, Singhal S, Barlogie B, Anaissie EJ. Patients with multiple myeloma may safely undergo autologous transplantation despite ongoing RSV infection and no ribavirin therapy. Bone Marrow Transplant 1999; 24(5): A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Yak?nc? C, Özcan A, Aslan T, Demirhan B. Bejel in Malatya, Turkey. J Trop Pediatr 1995; 41(2): A2. Aslan T, Fassas AB-T, Desikan R, Siegel D, Munshi NC, Mehta J, Singhal S, Barlogie B, Anaissie EJ. Patients with multiple myeloma may safely undergo autologous transplantation despite ongoing RSV infection and no ribavirin therapy. Bone Marrow Transplant 1999; 24(5):

3 A3. Ermis B, Aslan T, Beder L, Unalacak M. A randomized placebo-controlled trial of mebendazole for halitosis. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156(10): A4. Uzun L, Cınar F, Beder LB, Aslan T. Radical mastoidectomy cavity myiasis caused by Wohlfahrtia magnificia. The Journal of Laryngology and Otology 2004; 118: A5. Anaissie EJ, Mahfouz T, Aslan T, Pouli A, Barlogie B, Desikan R, Fassas A, Barlogie B. The natural history of respiratory syncytial virus infection in cancer and transplant patients: implications for management. Blood 2004; 103(5): A6. Ozdemir D, Cesur S, Annakkaya AN, Tarhan G, Hoca NT, Sencan I, Aslan T, Ceyhan I, Balbay O, Guclu E. Serum neopterin concentrations in healthy healthcare workers compared with healthy controls and patients with pulmonary tuberculosis. Med Sci Monit 2006; 12 (12), pp. CR521-CR524. A7. Esen B, Gozalan A, Coplu N, Tapar FS, Uzun R, Aslan T, Ertek M, Buzgan T, Akin L. The presence of tick-borne encephalitis in an endemic area for tick-borne diseases, Turkey. Trop Doct 2008; 38(1): A8. Vartivarian S, T. Cacek, Aslan T, J. P. Donnelly, C. Ippolitty, S. Penzak, and Anaissie EJ. Decreased bioavailability of ciprofloxacin in cancer patients experiencing mucositis: implications for prophylaxis. (Submitted to Antimicrobial Agents and Chemotherapy) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Salman N, Yalç?n I, Öneş Ü, Aslan T. Tuberculous Meningitis in Children. (Donnee s Cliniques et Laboratoires Chez Les Enfants Atteints de Meningite Tuberculouse) 10. Congress Balkaniquie De Pediatrie, Samedi, 1 September B2. Yak?nc? C, Özcan A, Aslan T, Demirhan B. Bejel in Malatya (Türkiye). XXI. Congress of Union of Middle Eastern & Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS), İzmir, October 24-27, B3. Fleming R, Estey E, Kantarjian H, O Brien S, Keating M, Beran M, Kornblau S, Freireich E, Andreeff M, Kortes J, Vassilaki M, Aslan T, Risser J, Luna M, Anaissie E. Invasive aspergillosis during induction therapy for acute leukemia: Predisposing and prognostic factors. American Society of Hematology, Thirty-Eighth Annual Meeting, December 6-10, 1996, Orlando, FL, Blood 1996; 88(10:Suppl.1):319. B4. T Aslan, AB-T Fassas, RW McDonnell, EJ Anaissie. Patients with multiple myeloma can safely undergo autologous transplantation despite ongoing RSV infection. 37th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), September 28 - October 1, 1997, Toronto, Canada. Abstract No: LM52. B5. Aslan T, Anaissie EJ. Respiratory viral infections (Influenzae, parainfluenzae and adenovirus) are not uncommon among patients undergoing high dose chemotherapy and autologous transplantation recipients but are rarely consequential. 38th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Diego, CA. September 24-28, B6. Aslan T, Anaissie EJ. Infection with RSV is a common yet benign infection among cancer and autologous transplant patients. 38th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Diego, CA. September 24-28, B7. Vartivarian S, T. Cacek, Aslan T, J. P. Donnelly, C. Ippolitty, S. Penzak, and Anaissie EJ. Decreased bioavailability of ciprofloxacin in cancer patients experiencing mucositis: implications for prophylaxis. 38th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Diego, CA. September 24-28, B8. Aslan T, Anaissie EJ. High rate of year-round RSV colonization/infection in transplant patients. 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco, CA. September 26-29, B9. Aslan T, Anaissie EJ. RSV in transplant recipients: Infection or colonization? 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco, CA. September 26-29, B10. Anaissie E, Aslan T, Desikan R, Fassas A, Munshi N, Barlogie B. A prospective evaluation of the natuaral history of respiratory syncytial virus (RSV) among 150 adults with multiple myeloma. 42nd Annuala Meeting of the American Society of Hematology, San Francisco, California, December 1-5, B11. AT Ozkan, T Yalcınkaya, S Kılıc, C Babur, T Aslan. HIV and leishmania co-infection in Turkey. IX European Multicolloquium of Parasitology. Valencia, Spain July B12. T Aslan. What is new in approaching to community acquired pneumonia. ICCAID 2006, The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, Abstract No: L-12. B13. T Aslan. Problems of rational antimicrobial use and improving the quality. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, B14. A Oncul, N Uzun, A Gunduz, F Tuncer, D Yıldız, T Aslan. Community and hospital acquired nasal S aureus carriage rates, risc factors and comparison of their methicillin resistance. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, (Abstract no: P80)

4 B15. S Uslu, S Kayaoglu, A Nuhoglu, A Oncul, N Uzun, T Aslan. Outbreak of Candida albicans fungemia in neonatal intensive care unit. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, Abstract No: P81. B16. A Palanduz, L Erdem, BD Cetin, N Ozcan, A Gunduz, AO Ozturk, T Aslan. Helicobacter pylori infection in the family members of patients who underwent endoscopy for gastroduodenal symptoms. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, Abstract No: P83. B17. M Oktar, N Uzun, A Gunduz, A Oncul, D Yıldız, F Tuncer, BD Cetin, T Aslan. A retrospective analysis of the meningitis cases in a teaching and research hospital during last six years of period. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, Abstract No: P88. B18. N uzun, A Oncul, M Gulenc, A Konuklar, D Yıldız, A Gunduz, F Tuncer, T Aslan. A case report: meningovascular syphilis. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, Abstract No: P108. B19. Aslan T. The global rising of antibiotic resistance. 2nd International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2008), March 27-30, 2008, Almaty- Kazakhstan. B20. Cesur S, Şengül A, Kurtoğlu Y, Özel SA, Kalpakçı Y, Bilgetürk A, Kinikli S, Erdem H, Bıyıklı Z, Eyigün CP, Bulut C, Aslan T. Evaluation of serum TNF-alpha, IL-10, leptin, CRP levels as prognostic markers in patients with sepsis and septic shock. 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Spain, April 19-22, B21. T Aslan. Epidemiology of hospital-acquired urinary tract infections. 3th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Baku, Azerbaijan. October 01-04, B22. Özaras R, Tabak F, Sayan M, Ceylan B, Mete B, Bugdaycı MS, Cağatay A, İnci A; Kocak F, Göktürk K, Özgüneş N, Gorenek N, Erdem L, Aslan T, et al. Typing HBV accurately: Making genotyping, subgeneotyping and recombination analysisi together. APASL Februery , Bangkok. Hepatology International, March 2011; 5 (1): page (pp 06-26). B23. T Aslan, Derin O, Akkoyunlu Y. The impact of teleconference establishment to reduce infection rate in invasive care unit of a tertiary level hospital. The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Sarajevo-Bosnia & Herzegovina. June 01-05, 2011 (P-12). B24. Akkoyunlu ME, Akkoyunlu Y, Hakyemez IN, Erboy F, T Aslan. Pulmonary brucellosis detected during treatment of active tuberculosis in patient with operated lung cancer. The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Sarajevo-Bosnia & Herzegovina. June 01-05, 2011 (P-106). B25. Akkoyunlu Y, Öztoprak N, Akduman D, Celebi G, Akkoyunlu ME, T Aslan. Incidence and risk factors of nosocomial pneumonia in intensive care units. The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Sarajevo-Bosnia & Herzegovina. June 01-05, 2011 (P-147). B26. Akkoyunlu Y, Akkoyunlu ME, Erboy F, Altin R, T Aslan. Lower respiratory tract infection rates associated with invasive and noninvasive mechanical ventilation in patients with respiratory failure. The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Sarajevo- Bosnia & Herzegovina. June 01-05, 2011 (P-150). C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Aslan T, Anaissie EJ. Infections in Hematological Malignancies. In: Freireich EJ and Kantarjian HM, Eds. Medical Management of Hematological Malignant Diseases, 1st ed. New York, NY, Marcel Dekker, 1998: D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Eraksoy H, Aslan T, Çatakl? H. İmmünosüpresyonlu bir hastada kapsüllü Pseudomonas aeruginosa ile oluşan bilateral plörit. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 1982;12:1-4. D2. Salman N, Yalç?n I, Aslan T, Öneş Ü. Tuberculosis meningitis in children. Med Bull İstanbul 1990;23: D3. Yak?nc? C, Aslan T, Özcan A. Çocukluk çağ? yayg?n impetigo olgular?nda etken bakteriler ve tedavide benzatin penisilin G, eritromisin ve sefuroxim aksetil etkinliğinin karşılaşt?r?lmas?. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 1992;49: D4. Yak?nc? C, Özcan A, Aslan T, Tahtal? C, Demirhan B. Bejel hastal?ğ?. Türk J Dermat 1993;3: D5. Özerol İH, Aslan T, Sönmez E. Group B b-hemolytic streptococci. T Özal Tıp Merkezi Dergisi 1994; 1: D6. Özgen Ü, Balat A, Şahin S, Karabiber H, Turgut M, Sönmez E, Saraç K, Aslan T. Mollaret s meningitis: A case report. T Özal Tıp Merkezi Dergisi1994;1: D7. Aslan T, Genç M, Güneş G, Pehlivan E. Malatya ilinde seçilmis baz? risk gruplar?nda Wright tekniği ile brusella taramas?. T Özal Tıp Merkezi Dergisi1995;2:

5 D8. Ekmekçi H, Ar?soy E, Müftüoğlu M, Karabiber H, Y?lmaz H, Bereketoğlu MA, Aslan T. Botulizm: 3 olgu sunumu ve genel değerlendirme. T Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3: D9. Sönmez E, Aslan T, Köksal N, Baysal T, Ayd?n A, Saydam L. Diabetik bir hastada rino-orbito-cerebral zigomikozis. Mikrobiyol Bult 1996;30: D10. Genç M, Aslan T. ABO ve Rh kan gruplar? ve HBsAg, Anti-HIV, VDRL pozitifliği üzerine bir araştırma. T Özal Tıp Merkezi Dergisi 1997;4: D11. Aslan T. Vaccination strategies in patients with bone marrow transplantation. T Özal Tıp Merkezi Dergisi 1998;5(2, 3): D12. Özçelik HK, Yurt S, Günlüoğlu G, Aslan T, Sezer M, Koşar F. Nadir görülen bir tüberküloz; Özefageal tüberküloz vakası. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi (Baskıda). D13. Cesur S, Hoca NT, Tarhan G, Çimen F, Ceyhan İ, Annakkaya AN, Aslan T, Birengel S. Tüberkülozlu hastalar, yakın temaslıları, sağlık çalışanları ve tüberküloz laboratuvarı personelinde Quantiferon-Tb Gold ve Tüberkülin cilt testinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2010;44: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Aslan T, Kaygusuz A, Taşer Ö, Tuncer M. Morfine bağ?ml? farelerde kolinerjik ve antikolinerjik droglar?n eksiklik belirtileri üzerine etkileri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, VI. Bilimsel Kongresi, Ankara, Ekim, 1977 (Kongre Kitab? sayfa: ). E2. Tuncer AM, Aslan T, Kaygusuz A, Taşer Ö. Morfine bağ?ml? farelerde kolinerjik ve antikolinerjik droglar?n eksiklik belirtileri üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi, T?p Fakültesi, I. Öğrenci Bilim Kongresi, Mart, 8-9, 1980, İstanbul. E3. Aslan T, Ökten A, Çalangu S, Çetin ET. Akut viral hepatitin serolojik tanısı. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, İzmir, Ekim E4. Aslan T, Özcan A, Yakınc? C, Hanbeyoğlu Ü, Sözen MH. Malatya da üç kardeşte ve babalar?nda Bejel. IV. Ulusal İnfeksiyon Hastal?klar?Kongresi, İzmir, Nisan E5. Sönmez E, K?z?lkaya N, Özbilge H, Aslan T, Ç?nar Y. Solunum yolu infeksiyonlar?nda Azitromisin ve Ampisillin tedavilerinin karş?laşt?r?lmas?. V. Ulusal İnfeksiyon Hastal?klar? Kongresi, İstanbul, 4-6 Eylül 1995, (Kongre Kitab?; Sayfa:109). E6. Aslan T, Genç M, Güneş G, Pehlivan E, Günal S. Malatya ilinde seçilmiş bazı risk gruplar?nda Wright tekniği ile brusella taramas?. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı) Eylül 03-07, 1995, Samsun. (Düzenleyen: Ondokuz May?s Üniversitesi, T?p Fakültesi). E7. Kılıç S, Babür C, Özkan AT, Esen B, Aslan T yıllarında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı nda incelenen kist hidatik ön tanılı olguların IHA ve ELISA-IgG sonuçlarının karşılaştırılması. 2. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Bursa, Eylül E8. Aslan T, Cesur S, Hoca NT, Çimen F, Tarhan G, Ceyhan İ, Şipit T. Akciğer tüberkülozlu hastalarda serum neopterin düzeyleri. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın, Eylül 2004, (Kongre Kitab?; P-356). E9. Gözalan A, Levent B, Akın L, Bozdemir N, Ertem M, Genç M, Gümüşlü F, Kurtoğlu D, Aslan T, Esen B. Enterik ateş tanı kriterleri ve hastalık yükünün değerlendirilmesi. IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, Mersin, Mayıs E11. Kılıc S, Ozkan AT, babur C, Shallig H, tanır G, Esen B, Aslan T. Evaluation of Direct agglutination Test (DAT), Indirect Immunosorbent Assay (ELISA) fort he diagnosis of suspected visceral leishmaniasis in Turkey. Vector-borne Emerging and Re-emerging Pathogens and Their Infections Symposium, Bebek-Istanbul, 4-6 June, (Organised by: The Turkish Microbiological Society and Federation of European Microbiological Societies). E11. Aslan T. Nozokomiyal ve laboratuar kaynaklı parazit enfeksiyonları. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Eylül E12. Şardan YÇ, Özkan AT, Aslan T, Ertek M. İnfeksiyon Kontrol Yönetmeliği nin yayınlanmasını takiben Türkiye de durum tespiti. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, 6-9 Nisan E13. Aslan T. Yeni antifungaller. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Belek-Antalya, Mart 2007, (Klimik Dergisi, Cilt 10, Özel Sayı; Sayfa: 41-42). E14. M Cengiz, BD Cetin, A Gunduz, S Gencaslan, N Çimenci, Aslan T. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde vankomisine dirençli enterokok infeksiyonu. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Belek-Antalya, Mart 2007, (Klimik Dergisi, Cilt 10, Özel Sayı; Abstract No: P02-018). E15. DY Sevgi, M Cengiz, A Gündüz, MA Oktar, F Tuncer, Aslan T. Spontan spondilodiskite bağlı Staphylococcus aureus menenjiti. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Belek-Antalya, Mart 2007, (Klimik Dergisi, Cilt 10, Özel Sayı; Abstract No: P05-012).

6 E16. DY Sevgi, F Dal, AS Konuklar, N Uzun, Aslan T. Olgu sunumu: MSSA nedenli akut piyojenik sacroileit. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Belek-Antalya, Mart 2007, (Klimik Dergisi, Cilt 10, Özel Sayı; Abstract No: P06-016). E17. S Borahan, IA Altınkaya, AS Konuklar, DY Sevgi, F Tuncer, E Aşkar, Aslan T. Üst üriner sistem enfeksiyonlu 51 hastanın değerlendirilmesi. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Belek-Antalya, Mart 2007, (Klimik Dergisi, Cilt 10, Özel Sayı; Abstract No: P08-005). E18. Ö Gayretli, N Uzun, BD Çetin, M Gülenç, S Borahan, As Konuklar, A Gündüz, Aslan T. Yoğun bakım dışı birimlerden alınan hemokültürlerden izole edilen Gram negatif aerobic çomakların antibiyotik duyarlılıkları. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Belek-Antalya, Mart 2007, (Klimik Dergisi, Cilt 10, Özel Sayı; Abstract No: P13-037). E19. Cesur S, Şengül A, Kurtoğlu Y, Özel SA, Kalpakçı Y, Bilgetürk A, Kınıklı S, Bulut C, Erdem H, Bıyıklı Z, Eyigün CP, Aslan T, Ilıkçı R. Sepsisli erişkin hastalarda serum sitokin (IL-10, TNF-alfa, leptin) ve CRP düzeylerinin prognostik önemi. 2. Ekmud Kongresi, Ankara, 29 Nisan-03 Mayıs 2008, (Kongre Kitab?; P-124). E20. Erdem MR, Akbaş A, Aslan T, Onur S, İnal H, Önol ŞY. Filaryal hidrosellerin cerrahi tedavisinde yeni yöntem; Nijer deneyimlerimiz. XIV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Lara-Antalya, Mart 2009, (Kongre kitabı, Abstract No: P16-05). E21. Erdem MR, Antar B, Köse O, Akbaş A, Aslan T, Önol ŞY. Fournier kangreninde acil cerrahi girişim olmaksızın antibiotik tedavisinin kaçınılmaz sonuçları. XIV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Lara-Antalya, Mart 2009, (Kongre kitabı, Abstract No: P16-09). E22. Aslan T. Yoğun bakımda infeksiyon kontrolü. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, 5-9 Mayıs E23. Erdem L, Özaras R, Ceylan B, Mete B, Buğdacı MS, Kapmaz M, İnci A, Koçak F, Göktürk K, Özgüneş N, Görenek L, Aslan T, Nazlıcan Ö, Tabak F. Çok merkezli Realist gözlem çalışmasında HBeAg negatif ve pozitif kronik B hepatitlerin karşılaştırılması. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Nisan 2010, (Kongre Kitabı, Abstract No: P07-08). E24. Çağatay A, Özaras R, Ceylan B, Mete B, Buğdacı MS, Koçak F, Göktürk K, Özgüneş N, Acar A, Erdem L, Aslan T, Karaosmanoğlu HK. Realist gözlem çalışmasındaki kronik hepatit B hastalarının biyopsi bulgularının 2009 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği ne göre değerlendirilmesi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Nisan 2010, (Kongre Kitabı, Abstract No: P07-10). E25. Özaras R, Tabak F, Sayan M, Ceylan B, Mete B, Buğdacı MS, Çağatay A, İnci A, Koçak F, Göktürk K, Özgüneş N, Görenek L, Erdem L, Aslan T, Karaosmanoğlu HK. Hepatit B virüsünün tiplendirilmesinde kesinlik: Genotipleme, subgenotipleme ve rekombinasyon analizi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Nisan 2010, (Kongre Kitabı, Abstract No: SS-05). E26. Ergönül Ö, Alan S, Ak Ö, Sargın F, Kınatürk A, Gündüz A, Ergin D, Öncül O, Balkan İİ, Ceylan B, Benzonana N, Yazıcı S, Şimşek F, Uzun N, İnan A, Eren G, Ciblak M, Midilli K, Badur S, Gencer S, Dokucu Aİ, Nazlıcan Ö, Özer S, Özgüneş N, Yıldırmak T, Aslan T, et al. İstanbul da pandemik influenza A H1N1 şüphesiyle yatırılan hastalarda fataliteyi belirleyen faktörlerin belirlenmesi. XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Mart 2011, (Kongre Kitabı, Abstract No: SS-04). E27. Şahin AM, Derin O, Konuklar AS, Sevgi DY, Uzun NK, Aslan T. Miliyer tüberküloz tedavisi sonrasında tüberkülom gelişen bir olgu. XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Mart 2011, (Kongre Kitabı, Abstract No: P17-14). E28. Akkoyunlu, ME, Kart L, Akkoyunlu Y, Sezer M, Karaköse F, Aslan T. Yoğun bakımda takip edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan (Türk Toraks Dergisi 2011; 12 (Ek 2): P 168). E29. Akkoyunlu ME, Kart L, Akkoyunlu Y, Sezer M, Karaköse F, Aslan T. Yoğun bakım ünitesinde yatan son dönem hastaların değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan (Türk Toraks Dergisi 2011; 12 (Ek 2): P 172). F. Diğer yayınlar (ve bilimsel aktiviteler) : F1. Eraksoy H, Aslan T, Çatakl? H. İmmünosüpresyonlu bir hastada kapsüllü Pseudomonas aeruginosa ile oluşan plörit. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Olağan Bilimsel Toplant?s?, Aral?k 2, 1981, İstanbul. F2. Aslan T. ABO kan grubu tayinleri, klinik ve adli tipta önemi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul T?p Fakültesi 1982 Bilim Toplant?lar?, Mart 5, 1982, İstanbul. F3. Aslan T. Viral hepatitlerin tan?s?nda laboratuvar yöntemleri. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Bilim Toplant?lar? , Kasım 8, 1982, İstanbul. F4. Aslan T. Hepatit B olgularında fizyopatolojik mekanizma. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Hücre Kültürleri ve Viroloji Uygulamalı Tanı Kursu. Mayıs 30 - Haziran 10, 1983, İstanbul. F5. Salman N, Yalçın I, Aslan T, Öneş Ü. Tüberküloz menenjitli çocuklarda klinik ve laboratuvar bulguları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Bilim Toplant?lar? , Mart , İstanbul. F6. Aslan T. Akut viral hepatitte tanı, klinik ve epidemiyolojik özellikler. İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AbD n?n y?ll?k Bilimsel Toplant?s?, Kas?m 28, 1984, İstanbul (Düzenleyen: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti).

7 F7. Coşkun B, Durmaz R, Aslan T. AIDS ten korunmada sağlık personelinin rolü. İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mart 25, 1994, Malatya. F8. Aslan T. Ekip çalışmasında hekimin rolü. Sağlık Bakımında Ekip Çalışması konulu panel Mayıs, 1994, Malatya. (Düzenleyen: İ. Ü. Tıp Fakültesi ve İ. Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu). F9. Durmaz R, Coşkun B, Aslan T. AIDS: Bildiklerimiz ve bilmek istediklerimiz? İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aralık 1, 1994, Malatya. F10. Aslan T. Akut Viral hepatitlerde; Epidemiyoloji, korunma ve kontrol. Akut viral Hepatitler konulu panel. Ocak 12, 1995, Malatya. (Düzenleyen: İ. Ü. Tıp Fakültesi ve Sağlık Müdürlüğü). F11. Aslan T, Durmaz R, Daldal N, Üner A. Tropikal Hastal?klar II. Hizmetiçi Eğitim Program?. Haziran 20-27, Malatya (Düzenleyen: T.C. Sağl?k Bakanl?ğ? ve İnönü Üniversitesi T?p Fakültesi). F12. Aslan T. Yaz ishallerinde; Epidemiyoloji, kontrol ve korunma. Temmuz 12, 1995, Malatya. (Düzenleyen: İ. Üniversitesi T?p Fakültesi ve İl Sağl?k Müdürlüğü). F13. Aslan T. AIDS te klinik seyir ve tedavi yaklaşımları. AIDS bizden ne kadar uzak? konulu panel. Mart 12, 2003, Zonguldak. (Düzenleyen: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü). F14. Aslan T. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda tüberküloz. Tüberküloz ve Kontrolü, Zonguldak ta Verem Savaşı, Sempozyum. Mart 20-21, 2003, Zonguldak. (Düzenleyen: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Mikrobiyoloji AD ve İl Sağlık Müdürlüğü). F15. Aslan T. Biyolojik silahlar. Biyolojik ve Kimyasal Silahların Kullanılması Durumunda Ortaya Çıkacak Sorunlar konulu panel. 16 Mayıs 2003, Zonguldak. (Düzenleyen: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi). F16. Aslan T. Besin Zehirlenmeleri. Toksikolojide Temel İlkeler ve Acil tedavi Yaklaşımları Sertifika Kursu Nisan, 2004, Ankara. (Düzenleyen: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlğı). F17. Aslan T. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Etkinlikler ve Sürveyans Programının tanıtımı. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Eylül, 2004, Kuşadası-Aydın. F18. Aslan T. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Epidemiyoloji. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Yaklaşım, Simpozyum. 04 Mart, 2005, Zonguldak. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-KLİMİK). F19. Aslan T. Kuduz. Önemini Yitirmeyen Paraziter ve Zoonotik Hastalıklar, Simpozyum. 29 Nisan, 2005, Zonguldak. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-KLİMİK). F20. Aslan T. Etyoloji, epidemiyoloji ve patogenez. Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonları, Simpozyum. 31 Mart, 2006, Zonguldak. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-KLİMİK). F21. Aslan T. Epidemiyoloji. Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar, Eğitim Toplantısı. 24 Mayıs,2006, Çapa-İstanbul. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-KLİMİK). F22. Aslan T. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü nün dünü, bugünü, yarını. 21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Haziran, 2006, Kemer-Antalya. F23. Aslan T. Sağlık Bakanlığı nda hastane infeksiyonları yapılandırılması. 21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Haziran, 2006, Kemer-Antalya. F24. Aslan T. Antibiotic treatment of community acquired respiratory tract infections. 1st International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), October 30 November 02, 2006, Bishkek-Kırgyztan. F25. Aslan T. Personel Hasta ve Ürün Güvenliği. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 4-8 Nisan, 2007, Kundu-Antalya. F26. Aslan T. Important parasitic diseases in Asia. 2nd International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2008), March 27-30, 2008, Almaty- Kazakhstan. F27. Aslan T. Oral presentations Part 1. 2nd International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2008), March 27-30, 2008, Almaty- Kazakhstan. F28. Aslan T. Yaşamı tehdit eden infeksiyonlar. Temel Yoğun Bakım ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Nisan, 2010, İstanbul (Düzenleyen: Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ve VGEAH). F29. Aslan T. Çoğul dirençli Gram-pozitif kok infeksiyonları. Çoğul Dirençli Bakteri İnfeksiyonları: Nereye Gidiyoruz?, Simpozyum. 26 Şubat,2009, İstanbul. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-KLİMİK).

8 F30. Aslan T. Temas izolasyonu gerektiren olgular ve farklı şekilde uygulamalar. II. Enfeksiyon Kontrolü Hemşireliği Sempozyumu: Hastanelerde Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları, 11 Aralık, 2009, İstanbul. (Düzenleyen: İstanbul Sağlık Müdürlüğü). F31. Aslan T. Hastane Örnek Uygulamaları; Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Toplantıları-2, Kalite ve Hasta Güvenliği. Ankara, 2008, sayfa: G. Katıldığım Kurslar: G1. Hücre Kültürleri ve Viroloji Uygulamal? Tan? Kursu. Şubat 2-13, 1981, İstanbul Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Tropikal Hastal?klar ve Parazitoloji Kürsüsü. G2. 2nd ESCMID Postgraduate Education Course, September 15-19, 1994, Cappadocia, Turkiye. (Düzenleyen: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases & Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). G3. AIDS treatment update. November 30, 1995, Houston, TX (Düzenleyen: Rush-Presbyterian-St. Luke s Medical Center, Chicago, Illinois). G4. Community respiratory viral infections in the immunocompromised host. September 15, 1996, New Orleans, Louisiana (Düzenleyen: The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX). G5. Application of Internet resources to infectious disease needs (W06), September 27, 1997, Toronto, Ontario, Canada. (Düzenleyen: American Society for Microbiology). G6. The Evolving Complexity of Infectious Diseases, September 27, 1997, Toronto, Ontario, Canada (Düzenleyen: Center for Advanced Medical Education). G7. Epidemiologic and Clinical Implications of Resistant Respiratory Tract Pathogens. September 28, 1997, Toronto, Ontario, Canada (Düzenleyen: University of Wisconsin Medical School). G8. Infectious Diseases Review Course, September 23, 1998, Marriott Hotel and Marina, San Diego, California (Düzenleyen: Center for Advanced Medical Education). G9. Antibiotic Resistance in Respiratory Tract Infections: Strategies for the New Millennium, September 24, 1998, San Diego, California (Düzenleyen: Health Science Center for Continuing Medical Education). G10. HİEP 2003: Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Nisan 2003, Bursa. G11. Tıp Hukuku Sertifika Programı, 4-8 Şubat, 2008, İstanbul. (Düzenleyen: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi). G12. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, 17 Nisan 2010, İstanbul. (Düzenleyen: Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ve VGEAH). G13. Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2011, İstanbul. (Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı). H.Katıldığım Kongre ve Simpozyumlar: H1. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Mayıs, , Kayseri. H2. 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Eylül 1994, Ürgüp. H3. II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. 3-4 Kasım, 1994, Ankara. (Düzenleyen: Viral Hepatitle Savaşım Derneği). H4. I. Ulusal Chlamydia İnfeksiyonları Simpozyumu. 27 Mayıs, 1995, İstanbul. (Düzenleyen: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti). H5. An update on the management of invasive fungal infections; by Anaissie E, Rex J. University of Texas. February 15, 1996, Houston, TX, USA. H6. Focus on Fungal Infections. 6, March 7-9, 1996 New Orleans, Louisiana, USA. H7. 36th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), September 15-18, 1996, New Orleans, Louisiana, USA (Düzenleyen: American Society for Microbiology). H8. 37th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), September 28 - October 01, 1997, Toronto, Ontario, Canada (Düzenleyen: American Society for Microbiology). H9. 38th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), September 24 27, 1998, San Diego, CA, USA (Düzenleyen: American Society for Microbiology).

9 H10. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ekim 2000, Antalya. (Düzenleyen: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği). H11. Sarmal Bakteri İnfeksiyonları Simpozyumu, Samsun. (Düzenleyen: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi). H12 II. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Mikoloji Kongresi19-21 Haziran 2001, Ankara. (Düzenleyen: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi). H13. VI Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2002, Ankara. (Düzenleyen: Viral Hepatitle Savaşım Derneği). H14. İmmünoloji Bölge Toplantıları-IV, Aralık 2002, Zonguldak. (Düzenleyen: ZKÜ Tıp Fakültesi, İmmünoloji AD ve İmmünoloji Derneği). H15. AIDS Bizden ne Kadar Uzak?, 12 Mart 2003, Zonguldak. (Düzenleyen: ZKÜ Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü). H16. Tüberküloz ve Kontrolü, Zonguldak ta Verem Savaşı Sempozyumu, Mart 2003, Zonguldak. (Düzenleyen: ZKÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Mikrobiyoloji AD ve İl Sağlık Müdürlüğü). H17. KLİMİK: XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği). H ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Mayıs, 2003, Belek-Antalya H ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 4-8 Haziran, 2006, Antalya H20. HIEP 2006: Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2006, 6-9 Nisan, 2006, Ankara. H21. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2006), Bishkek, Kyrgyzstan. October 30 November 02, H22. KLİMİK: XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Mart 2007, Belek-Antalya. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, KLİMİK). H Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. 4-8 Nisan, 2007, Kundu-Antalya. H24. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Kongresi Ekim, 2007, Ankara. F25. Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ocak 2008, İstanbul. (Oturum Başkanı). H26. The Second International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID 2008), March 27-30, 2008, Almaty-Kazakhstan. H27. The 3th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID 2009), Baku, Azerbaijan. October 01-04, H28. KLİMİK2009: XIV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Mart 2009, Antalya. (Düzenleyen: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, KLİMİK), (Oturum Başkanı). H Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs, 2010, Antalya, Türkiye. (Oturum Başkanı). H Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 28 Şubat, 2011, İstanbul, Türkiye. (Düzenleyen: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Diyabetik Ayak Derneği). H Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, 1-5 Mart 2011, İstanbul, Türkiye. (Düzenleyen: Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, EKMUD), (Oturum Başkanı). H32. The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID 2011), Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, June 01-05, 2011, (Oturum Başkanı).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Eğitimi: Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973-1977 Yüksek Lis İstanbul

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720 MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014 Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını Medical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NİMET AYGÜL DEMİROL Doğum Tarihi ve yeri: 3 TEMMUZ 1970 - Konya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE Üniversitesi

Detaylı

Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı

Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 192-197, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR DoğumTarihi: 03/04/1966 Doğum Yeri: Isparta Ankara Ergenekon İlkokulu ve Ankara Atatürk Anadolu Lisesi nden mezun oldu 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri :Bursa Uzmanlık Dalı :Histoloji ve Embriyoloji Akademik Ünvanı :Yardımcı Doçent Doktor Uzmanlık

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Silopi de Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii in Silopi Kader Yıldız ve ark.; Kırıkkale, Türkiye

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Adı Soyadı : Müfit KALELİOĞLU Nöroşirürji Uzmanı ÖZGEÇMİŞ Ev Adresi: Bayar Caddesi, Şakacı Sokak, Kozyatağı Baytur Konutları, E Blok D.52, Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL Telefon: (0 216) 416 13 13 Cep Telefonu:

Detaylı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 1 Doç. Dr. Banu Kumbak AYGÜN, 1972 İstanbul doğumludur. Hacettepe (ing) Tıp Fakültesi nden 1996 yılında mezun olan Dr. Aygün Kasım 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Kadın

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 ISSN 1300-0853 Bir İlçede Akut Gastroenterit Salgını Değerlendirmesi Kayseri de Tularemi ve Hekimlerin Tularemi Konusundaki

Detaylı

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Surgical site infections: risk factors and methods of prevention Ali

Detaylı