ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI"

Transkript

1 Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında tarihleri arasında Ajans web sayfasından yayınlanarak uygulanan elektronik anket çalışmasının sonuçları aşağıdadır. Önem Performans Analizi (ÖPA) yöntemi için geliştirilen anket çalışması 3 bölümü içermektedir. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi için yaş, cinsiyet, eğitim durumları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde mevcut durum analizi ile saha ziyaretlerinde sorun ve potansiyel olarak karşılaşılan alanlar belirlenerek ÖPA yöntemiyle değerlendirilecek 23 madde oluşturulmuştur. Bu alanlarda ilin önem/öncelik düzeylerinin belirlenebilmesi için katılımcılardan 1-çok önemsiz, 5-çok önemli ; yine aynı maddeler için yaşadıkları ili ne derece yeterli bulduklarını belirlemek için ise 1-çok başarısız, 5-çok başarılı aralığında puan vermeleri istenmiştir. Anketin 3. aşamasında ise katılımcılara 20 kelime sunularak 2023 de tasavvur ettikleri bölgeyi tanımlayan en fazla 7 kelime seçmeleri istenmiş bu kelimeler oluşturulan vizyon ifadesinin anahtar kelimeleri olmuştur. Anket Soruları Bölüm Katılımcıların Demografik Özellikleri Değerlendirilen Hususlar İl Yaş Cinsiyet Eğitim Eğitim Hizmetleri (İlköğretim, Ortaöğretim, Yüksek Öğrenim) Yetişmiş İnsan Kaynağı Sağlık Hizmetleri İş İmkânları ve Gelir Dağılımı Göçün Etkilerinin Yönetimi Dezavantajlı Gruplara (kadın, engelli, yaşlı..vb.) Yönelik Hizmetler Ticari Girişimcilik İlin Önem-Performans Alanları Dış ticaret (İthalat ve İhracat) Araştırma-Geliştirme (Ürün Çeşitlendirilmesi, Verimliliğin Arttırılması, Teknolojinin Kullanımı vb.) Bilişim İletişim Yazılım Madencilik (Mermer, Demir, Bakır, Krom vb.) Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr, Güneş vs.) Kültür ve Doğa Turizmi Bitkisel Üretim Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Su Ürünleri (Alabalık, vs.) 1

2 Arıcılık Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Afet Yönetimi (Deprem, sel vb.) Altyapı ve Belediye Hizmetleri (su, kanalizasyon, arıtma, kent içi ulaşım vb.) Ulaştırma (karayolu, havayolu, göl-nehir taşımacılığı, demiryolu, yük ve yolcu taşımacılığı vb.) Çevrenin Korunması Bölge 2023 Vizyon Kelimeleri Sanayileşme ve Sanayi Altyapıları (OSB, KSS, İŞGEM) Bilgi Toplumu İşbirliği kültürüne sahip Cazibe merkezi Doğal Kaynakları korunan Eğitimli Erişilebilir Girişimci Güvenli Katılımcı Kentleşen Kültürel çeşitliliği benimseyen Öncü Refah düzeyi yüksek Rekabetçi Sanayileşen Sosyalleşen Üreten Verimli Yaşanabilir Yenilikçi Anket tarihleri arasında ajans web sayfasından yayınlanmış ve toplam 583 kişi katılmıştır. Katılımcıların genel profili aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Ankete Katılanların İller Bazında Dağılımı Değerlendirilen İl Frekans Yüzde (%) Malatya ,4 Elazığ ,3 Bingöl 62 10,6 Tunceli 39 6,7 Toplam Ankete en yoğun katılımın olduğu il Elazığ dır. Elazığ ı sırasıyla Malatya ve Bingöl izlemiş, Tunceli ise 39 kişi ile oldukça düşük bir katılım göstermiştir. Ankete katılanların yaş aralığında olduğu görülmüş, %70 lik bir oranın yaş aralığında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların %88 gibi oldukça yüksek bir oranının lisans ve yüksek 2

3 lisans düzeyinde eğitimli olduğu ve katılımcıların yalnızca 4 te 1 inin kadın olduğu anket sonuçlarında görülmüştür. Ankete katılanların yaşı Yaş grupları Frekans Yüzde (%) 15 ve altı , , , , , , , ,2 75 ve üzeri 0 0 Toplam Katılımcıların Cinsiyeti Cinsiyet Frekans Yüzde (%) Kadın ,7 Erkek ,3 Toplam Katılımcıların Eğitim Düzeyi Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde (%) İlkokul 4 0,7 Ortaokul 4 0,7 Lise 36 6,1 Lisans ,5 Yüksek Lisans ,4 Doktora 27 4,6 Toplam Önem-Performans Analizi bölümünde katılımcıların il bazlı değerlendirmede bulunmaları istenmiştir. Sosyal, ekonomi ve kentsel yapı alanlarında derlenen 23 maddenin her biri için katılımcılardan il için ne kadar önemli ve iliniz ne kadar başarılı soruları yöneltilerek ilin önceliklerini ve başarı düzeylerini 5 üzerinden puanlamaları istenmiştir. 3

4 Önem-Performans Matrisi Önem-performans eksenlerinin kesişmesinden elde edilen 4 bölüm farklı öneriler içerir: Korunması Gerekenler: Bu bölümde yer alan özellikler değerlendirenler tarafından oldukça önemli görülmektedir. Ayrıca değerlendirenler bu özelliğe dair performansı da yüksek algılamaktadırlar. Yoğunlaşılması Gerekenler: Bu bölümde yer alan özelliği değerlendirenler önemli görmekte ancak performansını yeterli bulmamaktadır. Yapılması gereken, bu özelliğe dair performans düzeyini arttırmak için çaba göstermektir. Düşük Öncelikliler: Bu bölümdeki özellikler, değerlendirilenler tarafından önemli görülmemekle birlikte performansı da düşük algılanmaktadır. Olası Aşırılıklar: Bu bölümdeki özelliklerin performansı yüksek bulunmasına rağmen, değerlendirenler bu özelliklere fazla önem vermemektedir. Bu bölümdekiler için gereğinden fazla kaynak ayrılmaması gerekir. Bu bağlamda, Malatya ilini değerlendirmek üzere ankete katılan 154 kişi önem düzeyi en yüksek 3 alanı Altyapı-Belediye Hizmetleri (ort: 4,75), Eğitim Hizmetleri (ort: 4,71), Yetişmiş İnsan Kaynağı (ort: 4,69) olarak belirlemiş; il için önem düzeyi en düşük alanları ise Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (ort: 3,69), Arıcılık (ort: 3,70) ve Su Ürünleri (ort: 3,80) olarak görmüştür. 4

5 Malatya ilinin söz konusu alanlarda başarı düzeyi dikkate alındığında ise katılımcılar en başarılı buldukları 3 alanı Sağlık Hizmetleri (ort: 3,49), Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (ort: 3,22), Su Ürünleri (ort: 3,01) olarak belirlerken; başarı düzeyi en düşük alanları ise Yenilenebilir Enerji (ort: 1,97), Araştırma-Geliştirme (ort: 2,23) ve Göç Etkilerinin Yönetimi (ort: 2,30) olarak görmüştür. Malatya İli için Önem ve Başarı Ortalamaları No Değerlendirilen Alan Önem Düzeyi Performans Düzeyi T-test Ortalama Std.Sapma Ortalama Std.Sapma t sig 1 Eğitim Hizmetleri 4,710 0,683 2,790 0,870 22,428,000 2 Yetişmiş İnsan Kaynağı 4,690 0,680 2,600 0,897 21,343,000 3 Sağlık Hizmetleri 4,590 0,772 3,490 0,873 12,367,000 4 İş İmkânları ve Gelir Dağılımı 4,490 0,769 2,490 0,873 20,492,000 5 Göçün Etkilerinin Yönetimi 4,340 0,827 2,300 0,901 18,290,000 6 Dezav. Gruplara Yönelik Hizmetler 4,420 0,876 2,680 1,033 15,414,000 7 Ticari Girişimcilik 4,310 0,796 2,900 0,854 16,156,000 8 Dış Ticaret 4,400 0,910 2,560 0,915 18,325,000 9 Araştırma-Geliştirme 4,580 0,773 2,230 0,941 22,418, Bilişim İletişim Yazılım 4,240 0,886 2,470 0,958 16,273, Madencilik 4,130 0,975 2,550 0,801 15,456, Yenilenebilir Enerji 4,310 0,945 1,970 0,910 19,740, Kültür ve Doğa Turizmi 4,290 0,758 2,450 0,886 17,807, Bitkisel Üretim 4,370 0,775 2,880 1,035 14,843, Büyükbaş- Küçükbaş Hayvancılık 4,280 0,754 2,730 0,794 16,594, Su Ürünleri 3,800 0,917 3,010 0,852 8,101, Arıcılık 3,700 0,991 2,820 0,718 9,357, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 3,690 0,904 3,220 0,778 5,404, Afet Yönetimi 4,490 0,865 2,580 0,898 19,724, Altyapı ve Belediye Hizmetleri 4,750 0,611 2,310 1,110 21,858, Ulaştırma 4,500 0,778 2,810 1,077 15,741, Çevrenin Korunması 4,560 0,740 2,450 1,017 19,390, Sanayileşme ve Sanayi Altyapıları 4,520 0,743 2,900 0,876 17,710,000 Önem ve performans seviyeleri karşılaştırıldığında değerlendirilen 23 alanın tümünde negatif performans boşluğu olduğu; başka bir deyişle, katılımcıların perspektifinden Malatya ilinin bu alanlarda atfedilen önem düzeyine erişecek ölçüde başarı gösteremediği görülmüştür. T-test sonucunda önem ortalamaları ile başarı ortalamaları arasındaki farklılık tüm alanlar için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 5

6 Malatya için Önem ve Performans Seviyelerini Gösteren Grafik Önem ve performans skorlarının görsel bir özeti olan yukarıdaki çizgi grafik, 23 maddenin tümünde belirlenen negatif performans boşluğunu göstermektedir. Önem ortalaması ile performans ortalaması arasındaki boşluğun kısmen azaldığı Sağlık Hizmetleri, Su ürünleri, Arıcılık, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği gibi alanlarda performansın yükseldiği ve/veya atfedilen önem düzeyinin düşük olduğu yorumu yapılabilir. Malatya ili ÖPA Matrisi 6

7 Yukarıda yer alan ÖPA matrisine göre Malatya ili için; Korunması Gerekenler: Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Bitkisel Üretim, Ulaştırma, Sanayileşme ve Sanayi Altyapısı, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler Yoğunlaşılması Gerekenler: Altyapı ve Belediye Hizmetleri, Yetişmiş İnsan Kaynağı, Dış Ticaret, Afet Yönetimi, Çevrenin Korunması, Araştırma-Geliştirme, İş İmkânları ve Gelir Dağılımı Düşük Öncelikliler: Kültür ve Doğa Turizmi, Madencilik, Bilişim-İletişim-Yazılım, Yenilenebilir Enerji, Göç Etkilerinin Yönetimi Olası Aşırılıklar: Ticari Girişimcilik, Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık, Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Arıcılık Elazığ ilini değerlendirmek üzere ankete katılan 328 kişi Elazığ için en önemli 3 alanı Eğitim Hizmetleri (ort: 4,78), Sağlık Hizmetleri (ort: 4,73), Yetişmiş İnsan Kaynağı (ort: 4,68) olarak değerlendirmiş; önem düzeyi en düşük alanları ise Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (ort: 3,84), Arıcılık (ort: 4,00), Yenilenebilir Enerji (ort: 4,27) olarak belirlemiştir. 23 alanda Elazığ ın başarı düzeyi değerlendirildiğinde ise en başarılı bulunan hususlar Sağlık Hizmetleri (ort: 3,44), Su Ürünleri (ort: 3,34) ve Madencilik (ort: 3,10) olmuştur. İlin başarı düzeyinin en düşük bulunduğu alanlar Altyapı ve Belediye Hizmetleri (ort: 1,85), İş İmkânları ve Gelir Dağılımı (ort: 2,07) ile Göç Etkilerinin Yönetimi (ort: 2,09) olarak belirlenmiştir. Önem ve performans seviyeleri karşılaştırıldığında katılımcıların Elazığ ilini belirlenen 23 alana atfedilen önem düzeyine erişecek düzeyde başarılı bulmadığı görülmüştür. T-test sonucunda önem ortalamaları ile başarı ortalamaları arasındaki farklılık tüm alanlar için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 7

8 Elazığ İli için Önem ve Başarı Ortalamaları Önem Düzeyi Performans Düzeyi T-test No Değerlendirilen Alan Ortalama Std.Sap. Ortalama Std.Sapma t Sig. 1 Eğitim Hizmetleri 4,780 0,515 2,790 0,977 31,168,000 2 Yetişmiş İnsan Kaynağı 4,680 0,630 2,640 0,927 31,655,000 3 Sağlık Hizmetleri 4,730 0,599 3,440 0,994 20,644,000 4 İş İmkânları ve Gelir Dağılımı 4,540 0,834 2,070 0,858 35,341,000 5 Göçün Etkilerinin Yönetimi 4,310 0,824 2,090 0,834 30,023,000 6 Dezav.Gruplara Yönelik Hizmetler 4,440 0,829 2,540 0,967 26,790,000 7 Ticari Girişimcilik 4,400 0,833 2,360 0,901 27,840,000 8 Dış ticaret 4,360 0,819 2,240 0,796 31,748,000 9 Araştırma-Geliştirme 4,550 0,720 2,260 0,893 32,165, Bilişim İletişim Yazılım 4,280 0,851 2,510 0,929 24,008, Madencilik 4,510 0,686 3,100 1,059 20,088, Yenilenebilir Enerji 4,270 0,958 2,100 0,928 25,798, Kültür ve Doğa Turizmi 4,410 0,732 2,280 0,965 29,941, Bitkisel Üretim 4,320 0,774 2,660 0,921 23,517, Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık 4,380 0,706 2,700 0,939 24,031, Su Ürünleri 4,360 0,765 3,340 0,954 16,677, Arıcılık 4,000 0,796 2,950 0,756 17,240, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 3,840 0,915 2,910 0,825 15,513, Afet Yönetimi 4,630 0,794 2,450 1,006 30,425, Altyapı ve Belediye Hizmetleri 4,590 0,924 1,850 0,941 35,792, Ulaştırma 4,460 0,781 3,040 1,066 20,409, Çevrenin Korunması 4,520 0,797 2,410 1,010 27,417, Sanayileşme ve Sanayi Altyapıları 4,510 0,762 2,330 0,875 31,915,000 Elazığ için Önem ve Performans Seviyelerini Gösteren Grafik 8

9 Yukarıdaki çizgi grafikte 23 maddenin tamamında negatif performans boşluğu olduğu görülmektedir. Önem ortalaması ile performans ortalaması arasındaki boşluğun kısmen azaldığı Sağlık Hizmetleri, Madencilik, Su ürünleri, Arıcılık, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Ulaştırma gibi alanlarda performansın yükseldiği ve/veya atfedilen önem düzeyinin düşük olduğu yorumu yapılabilir. Aradaki boşluğun görece fazla olduğu alanlar yoğunlaşılması gereken, il için kritik alanlardır. Elazığ ili ÖPA Matrisi ÖPA matrisine göre Elazığ ili için; Korunması Gerekenler: Sağlık Hizmetleri, Madencilik, Eğitim Hizmetleri, Ulaştırma, Yetişmiş İnsan Kaynağı Yoğunlaşılması Gerekenler: Altyapı ve Belediye Hizmetleri, Sanayileşme ve Sanayi Altyapısı, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler, Afet Yönetimi, Çevrenin Korunması, Araştırma-Geliştirme, İş İmkânları ve Gelir Dağılımı Düşük Öncelikliler: Kültür ve Doğa Turizmi, Bilişim-İletişim-Yazılım, Yenilenebilir Enerji, Göç Etkilerinin Yönetimi, Dış Ticaret, Ticari Girişimcilik Olası Aşırılıklar: Bitkisel Üretim, Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık, Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Arıcılık 9

10 ÖPA da Bingöl ü değerlendiren 62 katılımcı il için önemli buldukları 3 alanı Eğitim Hizmetleri (ort: 4,89), Arıcılık (ort: 4,73), Yetişmiş İnsan Kaynağı (ort: 4,71) olarak görmüş; Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğini (ort: 3,68), Su Ürünlerini (ort: 3,74) ve Dış Ticareti (ort: 4,02) ise il için öncelikli olmayan alanlar olarak belirlemişlerdir. Bingöl ili için başarı düzeyinin en yüksek bulunduğu alanlar Arıcılık (ort: 2,89), Büyükbaş- Küçükbaş Hayvancılık (ort: 2,52), Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler (ort: 2,45) olarak değerlendirilmiş; Araştırma-Geliştirme (ort: 1,82), İş İmkânları ve Gelir Dağılımı (ort: 1,89), Yenilenebilir Enerji (ort: 1,90) ise ilin başarı düzeyinin en düşük olduğu alanlar olarak tespit edilmiştir. Önem ve performans seviyeleri kıyaslandığında değerlendirilen 23 alanın tümünde negatif performans boşluğu olduğu, katılımcıların perspektifinden Bingöl ilinin bu alanlara atfedilen önem düzeyine erişecek ölçüde başarı gösteremediği görülmüştür. T-test sonucunda önem ortalamaları ile başarı ortalamaları arasındaki farklılık tüm alanlar için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 10

11 Bingöl İli için Önem ve Başarı Ortalamaları Önem Düzeyi Performans Düzeyi T-test No Değerlendirilen Alan Ortalama Std.Sapma Ortalama Std.Sapma t Sig. 1 Eğitim Hizmetleri 4,890 0,367 2,260 0,848 22,321,000 2 Yetişmiş İnsan Kaynağı 4,710 0,797 2,180 0,779 19,553,000 3 Sağlık Hizmetleri 4,680 0,719 2,160 0,927 16,358,000 4 İş İmkânları ve Gelir Dağılımı 4,550 0,717 1,890 0,812 17,074,000 5 Göçün Etkilerinin Yönetimi 4,160 0,814 2,180 0,967 10,913,000 6 Dezav. Gruplara Yönelik Hizmetler 4,370 0,707 2,450 0,953 10,931,000 7 Ticari Girişimcilik 4,600 0,557 2,150 0,765 18,104,000 8 Dış ticaret 4,020 0,983 1,950 0,777 10,517,000 9 Araştırma-Geliştirme 4,340 0,809 1,820 0,779 15,835, Bilişim İletişim Yazılım 4,160 0,891 2,080 0,946 11,197, Madencilik 4,210 0,943 1,900 0,918 11,173, Yenilenebilir Enerji 4,210 0,926 1,900 0,936 13,217, Kültür ve Doğa Turizmi 4,420 0,691 2,050 0,838 14,846, Bitkisel Üretim 4,320 0,805 2,310 0,822 13,294, Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık 4,580 0,691 2,520 0,936 12,976, Su Ürünleri 3,740 1,023 2,060 0,787 8,994, Arıcılık 4,730 0,518 2,890 0,943 13,674, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 3,680 0,988 2,180 0,736 8,815, Afet Yönetimi 4,630 0,834 2,260 0,922 15,163, Altyapı ve Belediye Hizmetleri 4,680 0,805 1,920 0,874 16,683, Ulaştırma 4,650 0,575 2,000 0,868 17,729, Çevrenin Korunması 4,500 0,763 2,290 0,876 13,996, Sanayileşme ve Sanayi Altyapıları 4,390 0,894 1,920 1,029 13,550,000 11

12 Bingöl için Önem ve Performans Seviyeleri Grafiği Yukarıdaki çizgi grafikte diğer illerde olduğu gibi 23 maddenin tamamında negatif performans boşluğu olduğu görülmektedir. Önem ortalaması ile performans ortalaması arasındaki boşluğun kısmen azaldığı Göç Etkilerinin Yönetimi, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler, Su ürünleri, Arıcılık, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği gibi alanlarda performansın yükseldiği ve/veya atfedilen önem düzeyinin düştüğü yorumu yapılabilir. Bingöl ili ÖPA Matrisi ÖPA matrisine göre Bingöl ili için; Korunması Gerekenler: Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Arıcılık, Büyükbaş- Küçükbaş Hayvancılık, Çevrenin Korunması, Ticari Girişimcilik, Afet Yönetimi, Yetişmiş İnsan Kaynağı Yoğunlaşılması Gerekenler: Altyapı ve Belediye Hizmetleri, Kültür ve Doğa Turizmi, Ulaştırma, İş İmkânları ve Gelir Dağılımı Düşük Öncelikliler: Sanayileşme ve Sanayi Altyapısı, Madencilik, Araştırma- Geliştirme, Bilişim-İletişim-Yazılım, Yenilenebilir Enerji, Dış Ticaret, Su Ürünleri Olası Aşırılıklar: Bitkisel Üretim, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler, Göç Etkilerinin Yönetimi 39 kişiyle en düşük katılımın olduğu il Tunceli de ise öncelikli ve önemli görülen 3 alan Turizm (ort: 4,92), Eğitim Hizmetleri (ort: 4,87) ve Çevrenin Korunması (ort: 4,85) olarak 12

13 değerlendirilmiş; Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (ort: 3,67), Madencilik (ort: 3,67) ve Bilişim- İletişim-Yazılım (ort: 3,87) ise Tunceli için öncelikli bulunmamıştır. İlin başarılı bulunan alanlarına bakıldığında Arıcılık (ort: 2,97), Yetişmiş İnsan Kaynağı (ort: 2,87) ve Eğitim Hizmetleri (ort: 2,77) öne çıkarken; Dış Ticaret (ort: 1,44), Yenilenebilir Enerji (ort: 1,67), İş İmkânları ve Gelir Dağılımı (ort: 1,67) Tunceli için başarı düzeyi en düşük 3 alan olarak belirlenmiştir. Önem ve performans seviyeleri kıyaslandığında katılımcıların Tunceli ilinin belirlenen 23 alandaki performansını, atfedilen önem düzeyine erişecek düzeyde yeterli bulmadığı görülmüştür. T-test sonucunda önem ortalamaları ile başarı ortalamaları arasındaki farklılık tüm alanlar için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tunceli İli için Önem ve Başarı Ortalamaları No Değerlendirilen Alan Önem Düzeyi Performans Düzeyi T-test Ortalama Std.Sapma Ortalama Std.Sapma t Sig. 1 Eğitim Hizmetleri 4,870 0,409 2,770 0,902 13,568,000 2 Yetişmiş İnsan Kaynağı 4,620 0,544 2,870 0,951 11,608,000 3 Sağlık Hizmetleri 4,770 0,485 2,490 1,023 11,546,000 4 İş İmkânları ve Gelir Dağılımı 4,740 0,442 1,670 0,838 16,624,000 5 Göçün Etkilerinin Yönetimi 4,740 0,498 1,820 1,023 13,376,000 6 Dezav. Gruplara Yönelik Hizmetler 4,560 0,552 2,490 0,997 10,092,000 7 Ticari Girişimcilik 4,510 0,556 2,180 0,942 11,533,000 8 Dış ticaret 4,030 1,013 1,440 0,598 11,964,000 9 Araştırma-Geliştirme 4,360 0,778 1,870 0,801 11,465, Bilişim İletişim Yazılım 3,870 1,005 2,410 0,818 6,008, Madencilik 3,670 1,108 2,410 0,818 5,360, Yenilenebilir Enerji 4,490 0,683 1,670 0,927 12,159, Kültür ve Doğa Turizmi 4,920 0,270 2,360 1,203 13,007, Bitkisel Üretim 4,460 0,720 2,080 0,870 12,135, Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık 4,790 0,469 2,410 0,910 14,297, Su Ürünleri 4,310 0,766 2,670 0,838 7,837, Arıcılık 4,510 0,644 2,970 0,811 9,913, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 3,670 0,838 2,380 0,711 5,990, Afet Yönetimi 4,440 0,680 2,690 0,832 8,857, Altyapı ve Belediye Hizmetleri 4,690 0,468 2,310 1,080 12,352, Ulaştırma 4,560 0,598 2,030 0,986 11,706, Çevrenin Korunması 4,850 0,432 2,150 1,182 11,712, Sanayileşme ve Sanayi Altyapıları 4,260 0,966 1,690 0,694 11,833,000 13

14 Tunceli için Önem ve Performans Seviyeleri Grafiği Tunceli ilinin çizgi grafiğinde 23 maddenin tamamında negatif performans boşluğu olduğu görülmektedir. Önem ortalaması ile performans ortalaması arasındaki boşluğun kısmen azaldığı Bilişim-İletişim-Yazılım, Madencilik, Su ürünleri, Arıcılık, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği gibi alanlarda başarı düzeyinin yükseldiği ve/veya atfedilen önem düzeyinin düşük olduğu yorumu yapılabilir. Aradaki boşluğun görece fazla olduğu alanlar yoğunlaşılması gereken alanlardır. 14

15 Tunceli ili ÖPA Matrisi ÖPA matrisine göre Tunceli ili için; Korunması Gerekenler: Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Arıcılık, Büyükbaş- Küçükbaş Hayvancılık, Yetişmiş İnsan Kaynağı, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler, Kültür ve Doğa Turizmi, Altyapı ve Belediye Hizmetleri, Yoğunlaşılması Gerekenler: Çevrenin Korunması, Ticari Girişimcilik, Ulaştırma, Göç Etkilerinin Yönetimi, İş İmkânları ve Gelir Dağılımı, Yenilenebilir Enerji, Düşük Öncelikliler: Sanayileşme ve Sanayi Altyapısı, Bitkisel Üretim, Araştırma- Geliştirme, Dış Ticaret Olası Aşırılıklar: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Madencilik, Bilişim-İletişim-Yazılım, Su Ürünleri, Afet Yönetimi ÖPA sonuçlarına göre 4 il bazında bazı ortak çıkarımlara ulaşılabilir. Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 4 il için de önem ve başarı düzeyi yüksek kabul edilerek korunması gerekenler arasında değerlendirilmiştir. Ulaştırma ise Malatya ve Elazığ illeri için korunması gerekenler arasında iken, Bingöl ve Tunceli illeri için yeterli başarı düzeyinde olmadığı düşünülerek yoğunlaşılması gerekenler arasında yer almıştır. Altyapı ve Belediye Hizmetleri Tunceli hariç 3 ilde, Çevrenin Korunması ise Bingöl haricindeki 3 ilde yoğunlaşılması gerekenler arasında görülmüş; 4 il için de yüksek öneme sahip olmasına rağmen yeterli performansın sergilenemediği yoğunlaşılması gereken ortak alan İş 15

16 İmkânları ve Gelir Dağılımı olmuştur. Malatya ve Elazığ illeri, Tunceli ve Bingöl illerinin aksine Sanayileşme ve Sanayi Altyapısı nı önemli bulurken buna bağlı olarak Araştırma- Geliştirme yi de yoğunlaşılması gerekenler arasında görmüştür. Benzer şekilde Tunceli ve Bingöl illeri, Malatya ve Elazığ illerinden farklı olarak Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık ve Arıcılık alanlarının öncelikli olduğunu düşünürken, 4 ilimiz de Su Ürünleri ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ni öncelikli/önemli bulmamıştır. Bitkisel Üretim yalnız Malatya da, Madencilik yalnız Elazığ da, Kültür ve Doğa Turizmi ise yalnız Tunceli ilinde yüksek önem ve başarı düzeyinde görülerek korunması gerekenler arasında yer almıştır. Anketin son bölümünde ise katılımcılara 20 kelime sunularak 2023 de yaşamak istedikleri bölgeyi tanımlayan en fazla 7 kelime seçmeleri istenmiştir. Kelimeler ve seçilme oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bölge 2023 Vizyonu için Kelime Önerileri No Vizyon Kelimeleri Frekans Yüzde (%) 1 Üreten 202 9,91 2 Yaşanılabilir 185 9,07 3 Eğitimli 176 8,63 4 Refah Düzeyi Yüksek 168 8,24 5 Girişimci 160 7,85 6 Güvenli 151 7,41 7 Bilgi Toplumu 141 6,92 8 Doğal Kaynakları Korunan 139 6,82 9 Cazibe Merkezi 137 6,72 10 Sanayileşen 111 5,44 11 Yenilikçi 87 4,27 12 Verimli 71 3,48 13 Sosyalleşen 69 3,38 14 Kentleşen 68 3,33 15 Kültürel Çeşitliliği Benimseyen 57 2,80 16 İşbirliği Kültürüne Sahip 38 1,86 17 Öncü 38 1,86 18 Katılımcı 23 1,13 19 Rekabetçi 15 0,74 20 Erişilebilir 3 0,15 TOPLAM ,00 Buna göre, bölge vizyonu için en çok tercih edilen ilk 5 kelime Üreten, Yaşanılabilir, Eğitimli, Refah Düzeyi Yüksek ve Girişimci olarak belirlenmiştir. 16

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMINA HAKKAZANAN ASIL LİSTE

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMINA HAKKAZANAN ASIL LİSTE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMINA HAKKAZANAN ASIL LİSTE (Liste başvuru sırasına göre dizilmiştir) SIRA NO Başvuru Kodu Cinsiyet Doğum Tarihi ANA SEKTÖR 1 KKTC-16-ETG-01/04 Erkek 15.05.1982 Proje Hizmeti 2

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 64 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) RİZE DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) GİRESUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,,

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA İSTATİSTİKLERLE AYDINDENİZLİMUĞLA SUNUŞ Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni yönetim modelleri ile birlikte de de bu alanda bir değişim yaşanmaya başlamıştır Bu kapsamda; yerel kaynakların yerinde ve etkin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI

MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ocak 2016 Marka Kent Bozok Kamuoyu Araştırması Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına Optimar Danışmanlık Araştırma A.Ş. tarafından Yozgat ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

Protestolu Senet Verileri YIL Adet Tutar (TL)

Protestolu Senet Verileri YIL Adet Tutar (TL) BURDUR UN EKONOMİK YAPISI Burdur ekonomisi, 3 ana sektör grubundan oluşmaktadır: Birincisi; Tarım, Hayvancılık ve buna bağlı Tarım Makineleri ve Gıda Sektörü. İkincisi; Doğaltaş Mermercilik ve Madencilik

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ 2000 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ

AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER I) GİRİŞ...1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2013 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 15 Temmuz 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Rekabetçilik Önem Küme Yönetim Yeteneği Başarılı Kümeler Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesinde Dikkate Alınan

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür SORUMLU ŞEHİRLER Dr.Ali Ercan Özgür Sosyal Sorumluluk İlinti Yaptığın İşi Doğru Yapmak Ahilik İşyerinde İnsan Hakları Çevre Girişimcilik Çatışma Bölgelerinde KSS Şirketlerin Şehirlere Katkısı Bağış, Hayır

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı