Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?"

Transkript

1 Sorularlarisale.com Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz? Eski Said Dönemi Eserleri Eserin Adı - Telif Tarihi / İlk Baskı Tarihi Divan-ı Harb-i Örfî (1909 / 1911) Hutbe-i Şâmiye (1911 / 1911 Ar.) Devâü'l-Ye's (1911 / 1911) Münâzarat (1911 / 1911) Muhâkemât (1911 / 1911) Badıllı, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. (bk. Tarihçe, s. 280); Hâlbuki bende "Konstantiniyye Matbaa-i Ebuzziya, (Osmanlıca dan Latince ye tıpkı basımı gerçekleştirilmiş.) 1327 / 1911" tarihli Muhâkemât mevcuttur. Şahiner de de elimizdeki bu eserin kilişesi mevcuttur. (bk. Şahiner, s. 117), Reçetetü'l-Avâm (1911 / 1912 Ar.) Reçetetü'l-Havass (Saykalü'l-İslâm) (1911 / 1912 Ar.) Nutuk-1 ( / 1912) Teşhîsü'l-İllet (1911 / 1912) İşârâtü'l-İ'câz fî Mazanni'l-Îcâz ( / 1918) Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (1919 / 1919) Noktatun min Nuri Mârifetillah (Nokta) (1919 / 1919) Hakikat Çekirdekleri-1 Seçme Vecizeler (1920 / 1920) Sünûhat (1920 / 1920) Hutuvât-ı Site (1920 / 1920) Hakikat Çekirdekleri-2 (1921 / 1921) Kızıl İ'câz (1899 / 1921) Lemeât (1921 / 1921) Şuaat (1921 / 1921) Rümûz (1921 / 1921) Tulûat (1921 / 1921) İşârât (1921 / 1921) (Badıllı, Eski Said'in eserleri arasında bu eseri yazmamıştır. (bk. a.g.e., 1/354) Abdurrahman Nursî'nin yazdığı Tarihçe-i Hayat'ın zeylinde bu eser de yazılmıştır. (bk. Abdurrahman, s.680) Katre (1922 / 1922 Ar.) Zeylü'l-Katre (1922 / 1922 Ar.) Habbe (1922 / 1922 Ar.) Zeylü'l-Habbe (1922 / 1922 Ar.) Zerre (1922 / 1922 Ar.) Şemme (1922 / 1922 Ar.) Zeyl (1922 / 1922 Ar.) page 1 / 5

2 Zühre (1923 / 1923 Ar.) Zühr enin Zeyli(1923 / 1923 Ar.) Hubab (1923 / 1923 Ar.) Zeyl l-hubab (1923 / 1923 Ar.) Lemeât, Tulûat, Sünûhat, Nokta, Kızıl İ'câz, Rumuz, İşârât, Hutuvât-ı Site, Hakikat Çekirdekleri -birinci cüz, ikinci cüz- adlı eserler, Bediüzzaman Darü l- Hikmet'te iken kaleme almıştır.(bk. A. B., s.680. Adı geçen eserlerle birlikte Münâzarat, İki Mekteb-i Musibetin Şehâdetnâmesi, Nutuklar, Makaleler ve Muhâkemat adlı eserler de Eski Said'in eserleri olarak Osmanlıca yazılmış olan Âsâr-ı Bedîiyye adlı mecmuada toplanmıştır.) Ayrıca yılları arasında yukarıda adı geçen "Kızıl İ'câz" adlı Arapça kitabının yanında, yine Arapça bir mantık kitabı olan "Tâlikat adlı eser ile, matematik ve fizyonomi ile ilgili iki kitap daha telif ettiği, ancak bu son iki kitabın bir yangın sırasında yandığı bilinmektedir. Risale-i Nurları Arapça'ya çeviren değerli ilim adamı İhsan Kasım Salihî nin "Saykalü l-islâm" adı ile neşrettiği bir mecmuada, Tâlikat isimli eser de neşredilmiştir. Buna göre Eski Said'in elimizde mevcut eserlerin sayısı 34 tanedir. Kayıp olduğu bildirilen iki eserle bu sayı otuz altıdır. (Eski Said'in eserleri için bk. Badıllı, Tarihçe, 1/130, 280, 354.) Yeni Said Dönemi Eserleri Yeni Said dönemi eserleri 1926 dan 1949'a kadar yaklaşık yirmi iki-yirmi üç yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Bu sebeple eserlerin ilk baskı yerlerini veremiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadarıyla telif tarihlerini vermekle yetineceğiz. Eserin Adı-Telif Tarihi et-tefekkürü'l İmaniyyu'r-Refi'e ( ) ** Nur'un İlk Kapısı (1925) Sözler ( ) Mektubat ( ) Barla Lahikası ( ) Lem'alar ( ) Şualar ( ) Kastamonu Lahikası ( ) Emirdağ Lâhikası-I ( ) Emirdağ Lâhikası-II ( ) Nur Aleminin Bir Anahtarı (1953) Yukarıda zikredilen risalelerin çoğu Barla ve Isparta merkezinde telif edilmiştir. Bediüzzaman burada ikamet ettiği yaklaşık dokuz sene zarfında 126 eser telif etmiştir.(bk. Badıllı, Tarihçe, 2/709) Abdulkadir Badıllı'nın yaptığı araştırmaya göre page 2 / 5

3 Bediüzzaman'ın gerek Eski Said ve gerekse Yeni Said döneminde telif ettiği eserlerin toplam sayısı 196'dır.(bk. Badıllı, Tarihçe, a.g.y.; Bediüzzaman'ın eserleri için ayrıca bk. Şahiner, a.g.e.; S. Recep, a.g.e.; el-aşur, a.g.e. el-vasîf, a.g.e.; Asım el-hüseynî, a.g.e.) (**) Arapça bir risaledir. Yirmi Dokuzuncu Lem'a ile büyük oranda aynıdır. İhlasnur Neşriyat çok önceleri basmıştı; ancak şu an ne durumda bilemiyoruz. SÖZLER'İN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ Birinci Söz Barla On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı Barla (Tahminen) İkinci Söz Barla Üçüncü Söz Barla Dördüncü Söz Barla Beşinci Söz Barla Altıncı Söz Barla Yedinci Söz Barla Sekizinci Söz Barla Dokuzuncu Söz Barla Onuncu Söz Barla (1342) Onuncu Sözün İkinci Zeyli Eskişehir Hapsi Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli Eskişehir Hapsi Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli Barla Onuncu Sözün Beşinci Zeyli Barla On Dördüncü Sözün Zeyli Barla On Sekizinci Söz Barla Yirminci Sözün Birinci Makamı Barla Yirminci Sözün İkinci Makamı Barla Yirmi Birinci Söz Barla Yirmi İkinci Söz Barla Yirmi Üçüncü Söz Barla Yirmi Beşinci Söz Barla Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli Kastamonu Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli Denizli Hapsi Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli Barla Yirmi Sekizinci Söz 1928 (Tahminen) - Barla Yirmi Dokuzuncu Söz Barla Otuzuncu Söz Barla Otuz Birinci Söz Barla Otuz İkinci Söz Barla Otuz Üçüncü Söz Barla. Not: Sözler, genel olarak Barla döneminde tamamlanmıştır. MEKTUBAT'IN TELİF TARİHLERİ page 3 / 5

4 Birinci Mektup Osmanlıca Lem'alar İkinci Mektup Son Şahitler, s. 754 Üçüncü Mektup Aynı eser, s. 67 Çam Dağı'nda yaz ayları, Aynı eser, s. 67 Dördüncü, 5. ve 6. Mektuplar Tahminen Dokuzuncu Mektup Son Şahitler, s. 47 On Üçüncü Mektup Mektubat, s. 48 On Altıncı Mektup Mektubat, s. 47 On Altıncı Mektubun Zeyli Osmanlıca Lem'alar, s. 96 On Yedinci Mektup Son Şahitler-3, s. 43 On Dokuzuncu Mektup Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G.,s. 70 Yirminci Mektup Aynı eser, s. 78 Yirmi Üçüncü Mektup Son Şahitler-1, s. 42 Yirmi Dördüncü Mektup Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78 Yirmi Altıncı Mektup Aynı mektubun ifadesi Yirmi Altıncı Mektub İkinci Kısım Aynı mektubun ifadesi Yirmi Yedinci Mektup Lâhikaların tamamı Yirmi Sekizinci Mektub 1. Parça Tahminen Yirmi Sekizinci Mektup 2. Parça Aynı mektubun ifadesi Yirmi Dokuzuncu Mektup 1. Kısım Son Şahitler, s. 42 Otuzuncu Mektup,(İşarat-ül İ'caz) Baskı tarihi Otuz İkinci Mektup, Matbu Lemeat Baskı tarihi Otuz Üçüncü Mektup, (Pencereler) Tahminen LEM'ALAR'IN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ Birinci, 2.,3. ve 4.Lem'alar (Tahminen) Beşinci ve Altıncı Lem'alar - Te'lif edilmediler Yedinci Lem'a Osmanlıca Lem'alar, s. 79 Sekizinci Lem'a Osmanlıca Lem'alar, s. 79 Dokuzuncu Lem'a Osmanlıca Lem'alar, s. 79 Onuncu Lem'a (Şefkat Tokatları) (Tahminen) On Birinci Lem'a (Tahminen) On İkinci Lem'a Barla Lâhikası On Üçüncü Lem'a (Hikmetü'l-İstiaze)-Tesbit edilemedi On Dördüncü Lem'a (Tahminen) On Beşinci Lem'a [Sözler, Mektubat ve Lem'aların (On Beşinci Lem'a'ya kadar) fihristidir.] On Altıncı Lem'a (Tahminen) On Yedinci Lem'a Osmanlıca Lem'alar, s. 346 On Sekizinci Lem'a 1934 (Kasım) - Osmanlıca Lem'alar, s. 79 On Dokuzuncu Lem'a Ramazandan sonra Isparta'da Yirmi ve Yirmi Birinci Lem'alar Isparta Yirmi İkinci Lem'a Isparta Yirmi Üçüncü Lem'a - (Tespit edilemedi) page 4 / 5

5 Powered by TCPDF ( Yirmi Dördüncü Lem'a Isparta Yirmi Beşinci Lem'a Isparta Yirmi Altıncı Lem'a Isparta (Ekser ricaları) Yirmi Yedinci Lem'a Eskişehir Müdafaanamesi (Lahika Mektupları) Yirmi Sekizinci Lem'a Eskişehir Hapsinde Yirmi Dokuzuncu Lem'a Eskişehir Hapsinde Otuzuncu Lem'a Eskişehir Hapsinde Otuz Birinci Lem'a (Şualar) Eskişehir Hapsinde Otuz İkinci Lem'a - Bir cihette matbu Lemeat eseridir Otuz Üçüncü Lem'a Mesnevî-i Arabî ŞUÂLAR'IN TELİF TARİHLERİ Birinci Şuâ Başındaki tarih (1938 tebyiz tarihi) İkinci Şuâ Eskişehir hapsi Üçüncü Şuâ Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47 Dördüncü Şuâ (Tahminen) Beşinci Şuâ Osmanlıca Kastamonu Lâhikası, s. 35 (Tebyiz tarihi) Altıncı Şuâ (Tesbit edilemedi) Yedinci Şuâ 1938 Sekizinci Şuâ Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90 Dokuzuncu Şuâ (Tesbit edilemedi) Onuncu Şuâ (Tahminen) On Birinci Şuâ Denizli hapsi On İkinci Şuâ Denizli hapsi On Üçüncü Şuâ Denizli hapsi mektupları On Dördüncü Şuâ Afyon mahkemesi müdafaanamesi ve hapis mektupları On Beşinci Şuâ Afyon hapsi ASÂ-YI MÛSÂ'NIN TELİF TARİHLERİ Asâ-yı Mûsâ'dan 1. Kısım (On Birinci Şuâ) Denizli hapsi Birinci Hücceti İmâniye(Yedinci Şuâ'dan) Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90 İkinci Hüccet-i İmâniye(Otuz İkinci Söz'den) Barla Üçüncü Hüccet-i İmâniye (Yirmi Üçüncü Lem'a) - (Tespit edilemedi) 4.ve 5. Hüccet-i İmâniyeler Eskişehir Hapsinde(30. Lem'a'dan) Altıncı Hücceti İmâniye 1928 (1342) - Barla (Onuncu Söz'den) Yedinci Hüccet-i İmâniye Barla (Otuz Üçüncü Söz'den) Sekizinci Hücceti İmâniye (Üçüncü Şuâ) Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47 Dokuzuncu Hücceti İmâniye (Dokuzuncu Şuâ) - Tesbit edilemedi Onuncu Hücceti İmâniye (Yirminci Mektup) Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 78 On Birinci Hücceti İmâniye Barla (Yirmi İkinci Söz'den) page 5 / 5

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI MUSHAF-I ŞERİF ve RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI 2017 FİYAT LİSTESİ FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR ENVÂR NEŞRİYAT SANAYİ TİCARET A. Ş. www.envarnesriyat.com Kod Ürün Adı Fiyatı KÜLLİYATLAR EN1001 BÜYÜK BOY SIRTI

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET Sorularlarisale.com G *GALIBIYET VE MAGLUBIYET (Hamiyet) (Ihtilaf) (Ittihad) (Isa A.S. ) kelimelerine ve 921ve 1207. sira numarasina da bakiniz. 274- Ehl-i dalaletin galibiyetindeki sebebler: * 13. Lem

Detaylı

MUSHAF-I ŞERİF RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI 2016 FİYAT LİSTESİ FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR ENVÂR NEŞRİYAT

MUSHAF-I ŞERİF RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI 2016 FİYAT LİSTESİ FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR ENVÂR NEŞRİYAT MUSHAF-I ŞERİF ve RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI 2016 FİYAT LİSTESİ FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR ENVÂR NEŞRİYAT SANAYİ VE TİCARET A. Ş. www.envarnesriyat.com KÜLLİYATLAR EN1001 BÜYÜK BOY SIRTI DERİ KÜLLİYAT

Detaylı

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman 2-Allâme-i Asır 3-Allâme-i Zîfünun 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman 5-Allâme-i Bedîüzzaman 6-Define-i Ulûm 7-Define-i Fünun 8-Bedîülbeyan 9-Lisan-ül Hak

Detaylı

Önsöz. SMANLININ SON DEVRİ ile Cumhuriyet dönemine damgasını

Önsöz. SMANLININ SON DEVRİ ile Cumhuriyet dönemine damgasını O SMANLININ SON DEVRİ ile Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş ve temsil ettikleri duruş ile Türkiye toplumunun bugününü de etkilemeyi sürdüren üç sembol isimden biri, Bediüzzaman dır. Sultan II. Abdülhamid

Detaylı

*HABS *HAC *HADIS *HAFIZ. Sorularlarisale.com. (Hapis) kelimesine bakiniz.

*HABS *HAC *HADIS *HAFIZ. Sorularlarisale.com. (Hapis) kelimesine bakiniz. Sorularlarisale.com H *HABS (Hapis) kelimesine bakiniz. *HAC 319- Hac: * 16. Söz ün 4. Sua inda sh: 199 * 11. Sua 8. Mes elenin sonu sh: 233 * Sünuhat Tuluat Isarat sh: 52-54 *HADIS (Tevatür) kelimesine

Detaylı

İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyola sanat dalında Güz ve Bahar dönemlerinde muaftırlar. Öğrencinin dönemin 1. Vizeden 2. Vizeye kadar olan periodundaki ders performansı

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

Hz. Üstad ın Yeni Said e Geçmesinin Tam Tarihi ve Bunun Anlamı

Hz. Üstad ın Yeni Said e Geçmesinin Tam Tarihi ve Bunun Anlamı Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/hz-ustadin-yenisaide-gecmesinin-tam-tarihi-ve-bunun-anlami] Üstad Bediüzzaman Soru Hz. Üstad ın Yeni Said e Geçmesinin

Detaylı

MEKTUBAT ESERİNİN İÇERİĞİ

MEKTUBAT ESERİNİN İÇERİĞİ Sorularlarisale.com MEKTUBAT ESERİNİN İÇERİĞİ Birinci Mektup Dört farklı sualin cevabıdır: Birinci Sual: Hazret-i Hızır'ın hayatta olup olmadığını ve hayatın beş mertebesinin neler olduğunu açıklar. İkinci

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI ESERİNİN İÇERİĞİ

KASTAMONU LÂHİKASI ESERİNİN İÇERİĞİ Sorularlarisale.com KASTAMONU LÂHİKASI ESERİNİN İÇERİĞİ ( 1 ) Sohbete zaman ve mekân mâni değil ( 2 ) Zaman, cemaat zamanıdır ( 3 ) Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri

Detaylı

*KABIR *KABZ *KADER. Sorularlarisale.com. (Mevt) kelimesine ve sira no. 1188/1 e bakiniz. -90-

*KABIR *KABZ *KADER. Sorularlarisale.com. (Mevt) kelimesine ve sira no. 1188/1 e bakiniz. -90- Sorularlarisale.com K *KABIR (Mevt) kelimesine ve sira no. 1188/1 e bakiniz. -90- *KABZ 533- Kabz-i ervah ve müekkel melâikeleri: * 28. Mektub 2. Mes ele 1, 2, 3. Meslekler sh. 351, 352 ve (Mevt) kelimesine

Detaylı

SAİD NURSÎ NİN İMAN MERKEZLİ HİZMET ANLAYIŞININ TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞE KATKISI

SAİD NURSÎ NİN İMAN MERKEZLİ HİZMET ANLAYIŞININ TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞE KATKISI Ayhan İNAK * İNAK, Ayhan (2014). Said Nursî nin İman Merkezli Hizmet Anlayışının Toplumsal Birlikteliğe Katkısı. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. 2013 Türk Dünyası

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM. Sorularlarisale.com 5. BÖLÜM ANLAMAYA YARDIMCI OLAN ESERLER VE ÖZELLİKLERİ. 1. Kendinize Bir Çalışma Masası Hazırlayın

BEŞİNCİ BÖLÜM. Sorularlarisale.com 5. BÖLÜM ANLAMAYA YARDIMCI OLAN ESERLER VE ÖZELLİKLERİ. 1. Kendinize Bir Çalışma Masası Hazırlayın Sorularlarisale.com BEŞİNCİ BÖLÜM 5. BÖLÜM ANLAMAYA YARDIMCI OLAN ESERLER VE ÖZELLİKLERİ 1. Kendinize Bir Çalışma Masası Hazırlayın Risale-i Nur, dinî ve fennî birçok ilmin hazinelerini içinde barındırır.

Detaylı

"Sonra yemek duasından bahsedilirken Ali Efendiye sordum: 'Üstad sizinle yemek duası okudu mu?'

Sonra yemek duasından bahsedilirken Ali Efendiye sordum: 'Üstad sizinle yemek duası okudu mu?' Sorularlarisale.com MEHMED EMİN ER 1935'te Diyarbakır-Çermik ilçesinin Kilo köyünde dünyaya geldi. Şarkın meşhur alimlerinden dersler alarak dinî ilimlerde icazet aldı. Dini hizmeti esnasında pek çok talebe

Detaylı

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İTİKADİ-SİYASİ İSLAM MEZHEPLERİNE BAKIŞI

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İTİKADİ-SİYASİ İSLAM MEZHEPLERİNE BAKIŞI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANA BİLİM DALI İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İTİKADİ-SİYASİ İSLAM MEZHEPLERİNE BAKIŞI Yüksek Lisans Tezi SİNAN

Detaylı

İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi. Hüseyin KARA

İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi. Hüseyin KARA İzah Anlaşılmanın Vazgeçilmezi Hüseyin KARA İzaha muhtaç olmayan söz ya da yazı yok gibidir. Çünkü bir sözün ya da yazının kimin, kime ve ne amaçla söylenip yazıldığı ilk anda bilinmeyebilir. İfadede kapalılık

Detaylı

Kamil Acar, Van-Muradiye'de doğdu. Çeşitli tarihlerde Üstadı ziyaret etti.

Kamil Acar, Van-Muradiye'de doğdu. Çeşitli tarihlerde Üstadı ziyaret etti. Sorularlarisale.com KÂMİL ACAR Kamil Acar, Van-Muradiye'de doğdu. Çeşitli tarihlerde Üstadı ziyaret etti. "Üstada ilk gidişim" "Sene 1952, Haziran ayı ve Ramazan'ın 12'si idi. Emirdağ'ın Uzun çarşısındaki

Detaylı

"Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?..

Vesvese ile korku aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. Sorularlarisale.com "Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. İnsan olarak imtihanda olduğumuz için; bize verilen

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

Başta bu hadis-i kudsinin kaynağını vereceğiz. Ayrıca bu hadis-i kudsinin manası ve hakikatını vereceğiz. "Levlâke" hadîsinin kaynakları şudur:

Başta bu hadis-i kudsinin kaynağını vereceğiz. Ayrıca bu hadis-i kudsinin manası ve hakikatını vereceğiz. Levlâke hadîsinin kaynakları şudur: Sorularlarisale.com Levlake hadisinin uydurma olduğu, kaynaklarının gerçek hadis kaynağı olmadığını iddia edenler var. Hadis kitabından ve alimlerinden örnek var mı? Bir de bu hadisi nasıl anlamalıyız?

Detaylı

SAİD NURSÎ NİN İMAN MERKEZLİ HİZMET ANLAYIŞININ TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞE KATKISI

SAİD NURSÎ NİN İMAN MERKEZLİ HİZMET ANLAYIŞININ TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞE KATKISI Ayhan İNAK * İNAK, Ayhan (2014). Said Nursî nin İman Merkezli Hizmet Anlayışının Toplumsal Birlikteliğe Katkısı. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013

Detaylı

Cehennemin dibine düşen taş

Cehennemin dibine düşen taş Sorularlarisale.com Cehennemin dibine düşen taş konusundaki rivayet Nur risalelerinde hadis olarak yer almaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu rivayetin mesnetsiz olduğu ve hatta uydurma olduğu

Detaylı

İlköğretim 5.Sınıf Kontrbas Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 5.Sınıf Kontrbas Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 5.Sınıf Kontrbas Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınavdan muaftırlar. İlköğretim 6.Sınıf Kontrbas Eğitiminde İkinci Yıl Teknik sınavdan muaftırlar. Yukarıda belirtilen Dönem/Sınav Programı na

Detaylı

Risale-İ Nur un Neşir Tarihçesi

Risale-İ Nur un Neşir Tarihçesi Risale-İ Nur un Neşir Tarihçesi Abdulkadir Badıllı Risale-i Nur Araştırma Merkezi ~ 1 ~ v[ &ÅI7!ö wẃ²&åi7!ö yáv7!ö v²k " RİSALE-İ NUR UN TE LİF VE NEŞRİ Risale-i Nur un te lifinde hâkim olan âmil, pekçok

Detaylı

, bize ve Risâle-i Nur talebelerine imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin. [1]

, bize ve Risâle-i Nur talebelerine imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin. [1] *Bunların ders ve tâlimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve Risâle-i Nur talebelerine imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin. [1] Tevekkülsüz, gafletle,

Detaylı

Halim-selim, melekler gibi temiz bir şahsiyet. Senirkent'te kendisine "Kara Melek" diyorlar.

Halim-selim, melekler gibi temiz bir şahsiyet. Senirkent'te kendisine Kara Melek diyorlar. Sorularlarisale.com Dr. TAHSİN TOLA Halim-selim, melekler gibi temiz bir şahsiyet. Senirkent'te kendisine "Kara Melek" diyorlar. Türkiye'de demokrasi mücadelesinde, vatan, millet ve İslâmiyete hizmetleri

Detaylı

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/bediuzzaman-veyeni-harfler]

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/bediuzzaman-veyeni-harfler] Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/bediuzzaman-veyeni-harfler] Risale-i Nur Yazısı ve Kur an Harfleri Soru (!! Bu konuya ait ek sorular için tıklayın)

Detaylı

Vatan köşelerini, her gezişimde bu hakikatı kalbimin her zerresiyle duymaktayım.

Vatan köşelerini, her gezişimde bu hakikatı kalbimin her zerresiyle duymaktayım. Sorularlarisale.com MEHMED FEYZİ PAMUKÇU l9l2'de Kastamonu'da doğdu. İlim ve takva sahibi bir zattır. Bediüzzaman'a altı yıl hizmet etti. 1943 Denizli, 1948 Afyon'da Bediüzzaman'la birlikte tevkuf bulundu.

Detaylı

Dil, Cenab-ı Hakkın tabiat ve tarih mektebinde fıtrat ve hissiyat lisanıyla insanoğluna talim ve 1

Dil, Cenab-ı Hakkın tabiat ve tarih mektebinde fıtrat ve hissiyat lisanıyla insanoğluna talim ve 1 Dilin Yapısı Tercüme ve Sadeleştirme Dil, Cenab-ı Hakkın tabiat ve tarih mektebinde fıtrat ve hissiyat lisanıyla insanoğluna talim ve ihsan ettiği büyük bir hakikat ve gayet lezzetli bir nimettir. 1 Dilin

Detaylı

HAZRET-İ ÜSTAD'IN TASHİH VE TASARRUFLARI HAKKINDA

HAZRET-İ ÜSTAD'IN TASHİH VE TASARRUFLARI HAKKINDA Sorularlarisale.com HAZRET-İ ÜSTAD'IN TASHİH VE TASARRUFLARI HAKKINDA (Asar-ı Bediiyye'nin Osmanlıca İkinci Baskısının takdim yazısı olup, tadil edilmiş ve bu yeni harf baskılı Asar'ın ahirine ilhakı münasip

Detaylı

1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ

1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ 1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ ( 26.12.2011 /28154 Resmi Gazete de yayınlanmıştır) (TEBLĠĞ

Detaylı

IV. ĐÇTĐHAT DĐZĐNĐ A. TÜRK ĐÇTĐHATLARI DĐZĐNĐ 1. ANAYASA MAHKEMESĐ KARARLARI DĐZĐNĐ

IV. ĐÇTĐHAT DĐZĐNĐ A. TÜRK ĐÇTĐHATLARI DĐZĐNĐ 1. ANAYASA MAHKEMESĐ KARARLARI DĐZĐNĐ Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) IV. ĐÇTĐHAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Türk Đçtihatları 1. Anayasa Mahkemesi Kararları 2. Danıştay Kararları 3. Đdare Mahkemesi

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir Mehmedkirkinci.com Nefsini Bilen Rabbini Bilir Nefis, zat manasına gelir. Yani cisim ve ruhun ikisine birlikte nefis denilir. Nefis, insanın daire-i hayatı içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki

Detaylı

yayın no: 267 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-1 / Mesnevî-i Nuriye den Zerre ve Şemme

yayın no: 267 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-1 / Mesnevî-i Nuriye den Zerre ve Şemme yayın no: 267 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-1 / Mesnevî-i Nuriye den Zerre ve Şemme Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 975 261 176 4 Sertifika

Detaylı

Yazıcılık Hadisesi ve Hüsrev Altınbaşak Ağabey ile Görüşme

Yazıcılık Hadisesi ve Hüsrev Altınbaşak Ağabey ile Görüşme Mehmedkirkinci.com Yazıcılık Hadisesi ve Hüsrev Altınbaşak Ağabey ile Görüşme Üstadımız dünyasını değiştikten sonra, Zübeyir Ağabey bir müddet Eskişehir de kaldı. Sonra İstanbul a geldi. 1961 yılının sonlarına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 5 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 5 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

Bu alıntılar gösteriyor ki, Risale-i Nur dan istifade etmenin farklı ve çeşitli yolları bulunmaktadır.

Bu alıntılar gösteriyor ki, Risale-i Nur dan istifade etmenin farklı ve çeşitli yolları bulunmaktadır. RISALE-İ NUR'UN İZAH METODOLOJİSİ B. Said Çiftçi GİRİŞ Risale-i Nur, Kuran-ı Hakim in bir mucize-i maneviyesi olarak, bu zamanın farklılaşan insan tabakalarına hitap edip ders veriyor. Hem bu kâinat Hâlık-ı

Detaylı

ŞUÂLAR ESERİNİN İÇERİĞİ

ŞUÂLAR ESERİNİN İÇERİĞİ Sorularlarisale.com ŞUÂLAR ESERİNİN İÇERİĞİ İkinci Şuâ Allah'ın birliğini, Ehad ismini açıklar. İsm-i Azamın altı nüktesinin yedincisi Birinci Makamın Birinci Meyvesi: Tevhid ve vahdette cemâl-i İlâhî

Detaylı

2017 SONBAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

2017 SONBAHAR DÖNEMİ PROGRAMI 2017 SONBAHAR DÖNEMİ PROGRAMI Herkes Kur ân a çağırdığını söylüyor. Fakat yollar başka başka yerlere çıkıyor. Sünnet ile zaten bazılarının arası hiç hoş değil. Sünnete çağırma konusunda ise niyet kadar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM MODERN PAZARLAMA YAKLAŞIMI

BİRİNCİ BÖLÜM MODERN PAZARLAMA YAKLAŞIMI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MODERN PAZARLAMA YAKLAŞIMI ve PAZAR YÖNLÜLÜK Giriş... 1 1.1. Modern Pazarlama Yaklaşımı... 1 1.2. Pazar Yönlülük Kavramı... 3 1.3. Pazar Yönlülük Kavramının Bileşenleri... 6 1.4.

Detaylı

Risale-i Nur Külliyatında İtikadî Mezheplerin Değerlendirilmesi. Mustafa EKİNCİ *

Risale-i Nur Külliyatında İtikadî Mezheplerin Değerlendirilmesi. Mustafa EKİNCİ * Risale-i Nur Külliyatında İtikadî Mezheplerin Değerlendirilmesi Mustafa EKİNCİ * Özet: Bediüzzaman Said Nursî, Riale-i Nur olarak isimlendirdiği külliyatında İslam ın itikat konularının neredeyse tamamına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun talep toplama dönemi 27/01/2011 tarihinde sonra ermiş ve Fon Portföyü 28/01/2011 tarihinde oluşturulmuştur. Fon izahnamesinin 2. maddesi uyarınca duyurulması gereken,

Detaylı

Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir?

Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir? Sorularlarisale.com Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir? Konuyu Risale-i Nur eserleriyle de harmanlayıp size takdim etmeye çalışalım: İçinde bulunduğumuz

Detaylı

KÜRD MESELESİ PROJESİ

KÜRD MESELESİ PROJESİ Risale-i Nur Külliyatında KÜRD MESELESİ PROJESİ Osmanlı coğrafyasında Kürdistan tabir edilen bölgede dünyaya gelen Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Osmanlı payitahtına gelmesinin bir sebebi de, o havalinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL Adı TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 6 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 6 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 6 TUR 141

Detaylı

BEDİÜZZAMANIN HAYATINDAN ÜÇ TABLO

BEDİÜZZAMANIN HAYATINDAN ÜÇ TABLO Sorularlarisale.com BEDİÜZZAMANIN HAYATINDAN ÜÇ TABLO Bediüzzaman Said Nursî yi öncelikle eserlerinden okuyarak tanıyanları bekleyen en şaşırtıcı tablo, hiç şüphesiz onun hayatını okudukları zaman gerçekleşiyor.

Detaylı

Bakara Sûresi, 54. âyet: Hz. Mûsâ nın, kavmine Siz o buzağıyı put edinmekle kendinize zulmettiniz buyurması.

Bakara Sûresi, 54. âyet: Hz. Mûsâ nın, kavmine Siz o buzağıyı put edinmekle kendinize zulmettiniz buyurması. Sorularlarisale.com "Hattâ çok sûrelerde zikr ve tekrar edilen Kıssa-i Mûsâ'nın,.." "Kıssa-ı Mûsâ" Kur ân da kaç defa ve hangi sûrelerde zikredilmektedir? Kıssa-i Mûsâ nın Kur ân-ı Kerîm de tekraren zikredilmesi,

Detaylı

www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com. www.hayrat.com.

Detaylı

O/Allah bütün gaybı bilir. Fakat gaybını kimseye açmaz. Ancak bildirmeyi dilediği bir resul /elçi bunun dışındadır.

O/Allah bütün gaybı bilir. Fakat gaybını kimseye açmaz. Ancak bildirmeyi dilediği bir resul /elçi bunun dışındadır. Sorularlarisale.com 41. "Hazreti Ali gaybdan haber veren 'Ercuze' adlı bir kitap yazmış, 'Gaybın sırlarını benden sorun.' demiş. Bunlar Hazret Ali ye atılmış iftiralardır." İddiaya Cevap: Ercûze, Hz. İmam-ı

Detaylı

Ceylân Çalışkan'ın kızı

Ceylân Çalışkan'ın kızı Sorularlarisale.com Ceylân Çalışkan'ın kızı İlk röportajımı merhum Mustafa Polat Ağabeyimle birlikte Ceylân Çalışkan'ın minicik kızı Nuran Çalışkan'la yaptıştım. Aradan on beş yıl geçmişti. Bu defa Nuran

Detaylı

RİSALE-i NUR, NASIL BİR TEFSİRDİR?

RİSALE-i NUR, NASIL BİR TEFSİRDİR? Sorularlarisale.com RİSALE-i NUR, NASIL BİR TEFSİRDİR? Tefsir, Kur an-ı Kerim in lafızlarından kastedilen manaları beşer takati ölçüsünde açıklamak demektir. Kur an ın en yetkili müfessiri, Hz. Peygamber

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0 3

Detaylı

SORULARLA CEVŞENÜ'L-KEBÎR

SORULARLA CEVŞENÜ'L-KEBÎR Sorularlarisale.com SORULARLA CEVŞENÜ'L-KEBÎR Bu yazımızda, Yüce Kitabımız Kur an-ı Kerim den süzülmüş bir marifet dersi olan ve cevşen olarak bilinen münacat hakkında soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

Detaylı

Selim SÖNMEZ, Bediüzzaman Said Nursi ve Kürt Meselesi Köprü Dergisi

Selim SÖNMEZ, Bediüzzaman Said Nursi ve Kürt Meselesi Köprü Dergisi Selim SÖNMEZ, Bediüzzaman Said Nursi ve Kürt Meselesi Köprü Dergisi Bediüzzaman, 19. yüzyılın son çeyreğinde ve 20. yüzyılın ilk üççeyreğinde yaşamış, insanî sorunlara Kur anî çözümler önermiş bir mütefekkirdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin gözüyle Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz

Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin gözüyle Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz Sorularlarisale.com Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin gözüyle Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz Üstad Bediüzzaman her neyi ele almışsa onu en güzel ve en mükemmel bir şekilde izah etmiştir. Onu okuyup da hayran

Detaylı

MUSTAFA CAHİD TÜRKMENOĞLU

MUSTAFA CAHİD TÜRKMENOĞLU Sorularlarisale.com MUSTAFA CAHİD TÜRKMENOĞLU 1930 Aralık ayında doğdu. Kur'ân hakikatları olan Nur Risalelerine hizmet ettiği için çok çileler çeken bir hakikat kahramanıdır. (1957-1977) yılları arasında

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 10.02.201 7 09.02.201 7 PERŞEMB ŞUBAT 06 ŞUBAT 10 ŞUBAT 2017 08.02.2017 07.02.2017 06.02.2017 ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER HAT

Detaylı

"10. Bütün zaman ve mekânlarda gelip geçen insanlara tevcih-i kelâm ettiği halde, suhulet-i beyandan dolayı sanki muhatap birdir.

10. Bütün zaman ve mekânlarda gelip geçen insanlara tevcih-i kelâm ettiği halde, suhulet-i beyandan dolayı sanki muhatap birdir. Sorularlarisale.com "Kur ân-ı Mu cizü l-beyânın i câz ve belâgatine dair Lemeat nâmındaki eserimde izah edilen bazı lem aları dinleyeceksin..." buradaki son beş maddeyi açar mısınız? "10. Bütün zaman ve

Detaylı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün -

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 205 BAŞARI SIRASI 205 TABAN PUANI Aktüerya İstanbul Devlet Marmara Üniversitesi Örgün Basım

Detaylı

RİSALE-İ NUR UN TEFSİR BOYUTU

RİSALE-İ NUR UN TEFSİR BOYUTU RİSALE-İ NUR UN TEFSİR BOYUTU Tefsir, ilmî bir disiplin olarak Kur anın açılmasına yani anlaşılmasına sebep olan anlayış tarzı, makale, kitap, şerh ve eğitim metodu olarak gerçekleşebilir. Mesela; Hz.

Detaylı

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış MEHMET KUBAT Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış *Kendinizi tanıtır mısınız? 1954-de Adıyaman-ın Kamışlı köyünde dünyaya geldim. *Risale-i Nuru nasıl,nerede

Detaylı

Kulun lisanı sadık olmadıkça, inancı sadık olmaz. Kalbi sadık olmadıkça, lisanı sadık olmaz. 45

Kulun lisanı sadık olmadıkça, inancı sadık olmaz. Kalbi sadık olmadıkça, lisanı sadık olmaz. 45 Mehmedkirkinci.com İman İman, güvenmek, emin olmak, güven vermek anlamındadır. İman, Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kaza ve kadere tereddütsüz bir şekilde inanmak,

Detaylı

"Şimdi sen dahi, ey Katre içine giren hakîm feylesof!

Şimdi sen dahi, ey Katre içine giren hakîm feylesof! Sorularlarisale.com "İnsan ise, ihsan edene perestiş eder, perestişe lâyık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Öyle ise her birimiz, istidadımıza göre, o muhabbet câzibesiyle sülûk edeceğiz..."

Detaylı

Onuncu Söz, Birinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Onuncu Söz, Birinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Onuncu Söz, Birinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Üstadımız Birinci Hakikat'te Cenab-ı Hakk ın Sultan ismini kullanarak ahiretin varlığını ispat etmiştir. Bu delili üç başlıkta

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

"İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..."

İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... Sorularlarisale.com "Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... şu sahâif-i arz ve semâda müstetir Künûz-u Esmâ-i İlâhiyenin keşşafı... şu sutûr-u

Detaylı

HAMZA EMEK. Sorularlarisale.com. l922'de Emirdağ'da doğdu, l99l'de vefat etti. "Üstadı ilk ziyaretim"

HAMZA EMEK. Sorularlarisale.com. l922'de Emirdağ'da doğdu, l99l'de vefat etti. Üstadı ilk ziyaretim Sorularlarisale.com HAMZA EMEK l922'de Emirdağ'da doğdu, l99l'de vefat etti. "Üstadı ilk ziyaretim" "l944'de İstanbul Vefa Lisesinde talebeydim. O zaman lise son sınıftaydım. Üstad Bediüzzaman'ı sadece

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

Ulemadan Oflu Dursun Efendi ile Tanışmamız

Ulemadan Oflu Dursun Efendi ile Tanışmamız Mehmedkirkinci.com Ulemadan Oflu Dursun Efendi ile Tanışmamız 1964 lü yıllarda bir gün yatsı namazından sonra Kümbet medresesinde Risale-i Nur dersi yapıyorduk. Ders esnasında Oflu Öğretmen Hayati Saral

Detaylı

Ben Tenezzül Etmem! Sorularlarisale.com

Ben Tenezzül Etmem! Sorularlarisale.com Sorularlarisale.com Ben Tenezzül Etmem! Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.[1] Bu söz ilerleyen zaman ve tarih sahnesine levh-i âlâdan çıkan her hadise ile kendisini göstermektedir.

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1 FEN NEDİR?... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ... 3 ÇOCUKLAR FEN İ NASIL ÖĞRENİRLER?... 8 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ NEDEN

Detaylı

SÖZLER ESERİNİN İÇERİĞİ

SÖZLER ESERİNİN İÇERİĞİ Sorularlarisale.com SÖZLER ESERİNİN İÇERİĞİ Birinci Söz Besmelenin anlam ve önemi. Çeşitli varlıkların dilinde besmele. Allah'ın adını anmak ve Onun adıyla hareket etmek neler kazandırır? On Dördüncü Lem

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Hacı Ali Efendinin altı oğlundan biri olan Tahir Paşa, yirmi dokuz yaşında iken devlet hizmetine girmişti.

Hacı Ali Efendinin altı oğlundan biri olan Tahir Paşa, yirmi dokuz yaşında iken devlet hizmetine girmişti. Sorularlarisale.com TAHİR PAŞA On dokuzuncu asrın sonu ile, İkinci Meşrutiyet yıllarında Musul, Van ve Bitlis'te valilik yapmış olan Tahir Paşa aslen Arnavut tur. İşkodra'nın Pogoritza hâkimi Hacı Ali

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

EĞİTİM DURUMU ALIM ŞEKLİ

EĞİTİM DURUMU ALIM ŞEKLİ 2012 Puanı en az 60 olmak, En az B Sürücü Belgesine 1 2 ADANA sertifakasından 2 sine birden Adana il ve ilçelerinde ikamet etmek, 2012 Puanı en az 60 olmak, En az B Sürücü belgesine 2 2 ADANA Trafik Kanunu

Detaylı

1988 yılında Hac ziyareti için Arabistan da bulunuyordum. Hac vazifemi yaptıktan sonra Medine-i Münevvere ye geçmiştim.

1988 yılında Hac ziyareti için Arabistan da bulunuyordum. Hac vazifemi yaptıktan sonra Medine-i Münevvere ye geçmiştim. Mehmedkirkinci.com 1988 Hac Ziyareti 1988 yılında Hac ziyareti için Arabistan da bulunuyordum. Hac vazifemi yaptıktan sonra Medine-i Münevvere ye geçmiştim. Mescid-i Saâdet te öğle namazını kıldıktan sonra

Detaylı

2015 Anket Sonuçları, Sizden gelenler ve cevapları...

2015 Anket Sonuçları, Sizden gelenler ve cevapları... Sorularlarisale.com 2015 Anket Sonuçları, Sizden gelenler ve cevapları... Değerli Kardeşlerimiz; anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz, yorum yapan kardeşlerimiz aşağıda cevaplarını bulabilirler.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar 1.1. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi... 3 1.2.1. Dünyada Halkla

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

Ahmet Nazif Çelebi ve Selahattin Çelebi nin Kur an dan İstihracları

Ahmet Nazif Çelebi ve Selahattin Çelebi nin Kur an dan İstihracları Ahmet Nazif Çelebi ve Selahattin Çelebi nin Kur an dan İstihracları 1. Baba oğul Çelebiler Bediüzzaman diyor ki: Bu havalide (Kastamonu, İnebolu...), hakikaten ümidimin fevkinde, Risâle i Nur Talebelerinden

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU İÇİNDEKİLER A. GENÇ, YILDIZ VE KÜÇÜK ERKEKLER... 3 1. BÖLGE ŞAMPİYONALARI... 3 2. ANADOLU ŞAMPİYONASI... 3 3. TÜRKİYE ŞAMPİYONASI...

Detaylı

ALINTI ÇEŞİTLERİ. Dipnot: Bediüzzaman Said Nursi, Sünuhat, s. 61. Dipnot: Sözler, s Mesnevi, s Lem alar, s. 10, 197.

ALINTI ÇEŞİTLERİ. Dipnot: Bediüzzaman Said Nursi, Sünuhat, s. 61. Dipnot: Sözler, s Mesnevi, s Lem alar, s. 10, 197. ALINTI ÇEŞİTLERİ Orijinal Metni Kullanarak Yapılan Alıntılar 1) Bediüzzaman, Hıristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona mal etmek, İslamiyetin düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek, feleğin ters dönmesine

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL Adı TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 6 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 6 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 6 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

Sheet1 ROL ŞEHİR İLÇE BRANŞ DOKTOR DOKTOR DOKTOR. Denzli DOKTOR. Adana DOKTOR. Ağrı. Page 1. Istanbul. İstanbul. Kulak-Burun-Boğaz.

Sheet1 ROL ŞEHİR İLÇE BRANŞ DOKTOR DOKTOR DOKTOR. Denzli DOKTOR. Adana DOKTOR. Ağrı. Page 1. Istanbul. İstanbul. Kulak-Burun-Boğaz. ROL ŞEHİR İLÇE BRANŞ DTOR Istanbul Bakırköy KulakBurunBoğaz DTOR İstanbul Pendik KulakBurunBoğaz DTOR Denzli KulakBurunBoğaz DTOR Adana KulakBurunBoğaz DTOR Ağrı KulakBurunBoğaz Page 1 TARİH 05/06/15 ECZANE

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

TURK MİLLETI ADINA 1/3 T.C. ISPARTA T.C. ISPARTA İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/394 KARAR NO: 2012/1098

TURK MİLLETI ADINA 1/3 T.C. ISPARTA T.C. ISPARTA İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/394 KARAR NO: 2012/1098 T.C. ISPARTA İDARE MAHKEMESİ KARAR NO: 2012/1098 DAVACI VEKİLİ DAVALI VEKILI :ATATURKÇU DÜŞÜNCE DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESI ADINA MAHMUT OZYUREK :AV. ALİ KUTLAY ALPUĞAN Adakale Sokak No:25/46 Merkezi ANKARA

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27 Sunuş........................................................................... 15 Önsöz........................................................................... 19 GİRİŞ Gizli bir el......................................................................

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz

Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz Bu Söz, iki makamı ile bütün kâinatın ve bütün varlıkların dillerini bize tercüme ettiğinden elbette bu sözün ifade ettiği bütün manaları bugünün dili ile anlatmak

Detaylı