Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar"

Transkript

1 Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

2 İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Özkaynak Değişim Tablosu Özet Nakit Akışları Tablosu

3

4

5

6

7 1 Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi AŞ ( Şirket ) 8 Şubat 2008 tarihinde kurulmuştur. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet göstermek için Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) faaliyet izni başvurusu yapmış ve 21 Temmuz 2008 tarihinde izin belgesini almıştır. Faaliyet izninin alınmasıyla Şirket, yurt içi ve yurt dışı kurumsal müşterilere portföy yöneticiliği hizmeti sunmaya başlamıştır. 12 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Şirket bireysel müşterilere de portföy yöneticiliği hizmeti sunmaktadır. Şirket in 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla sahip olduğu SPK faaliyet yetki belgeleri aşağıdaki gibidir: - Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi - Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi Şirket in merkez adresi Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:11 Levent, İstanbul dur. Şirket in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2012 Ashmore Investments (Turkey) N.V. % %99.96 Diğer -- %0.04 Toplam % % Eylül 2013 tarihi itibarıyla Şirket te 16 kişi çalışmaktadır (31 Aralık 2012: 17). 5

8 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan esaslar aşağıdaki gibidir: 2.1 Ara dönem özet finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar İlişikteki ara dönem finansal tablolar SPK nın 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) uygulamaktadır. Şirket, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıştır. Şirket in ara dönem özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket in 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. Finansal tabloların TMS/TFRS ye uygun olarak hazırlanması, varlık ve yükümlülükler ile şarta bağlı varlık ve yükümlülüklere ilişkin açıklayıcı notları etkileyecek belirli varsayımların ve önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da, fiili sonuçlar tahmin edilenden farklı gerçekleşebilir. 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla sona eren ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayım ve önemli muhasebe tahminlerinde değişiklik olmamıştır. Şirket in 30 Eylül 2013 tarihli özet finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık özet kapsamlı kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 30 Ekim 2013 tarihinde Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu na sunulmak üzere onaylanmıştır. Genel Kurul finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Şirket ilk olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2011) standardını benimsemiştir Aralık 2012 ve 30 Eylül 2012 finansal tablolarında yapılan sınıflamalar Karşılaştırmalı dönem bilgilerinde cari dönem finansal bilgilerinin sunumuna uyumluluğu gözetilerek sınıflamalar yapılmıştır: 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan 29,414 TL tutarındaki peşin ödenen giderler, peşin ödenmiş giderler olarak sınıflanmıştır. Şirket in 30 Eylül 2012 itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda Finansal gelirler olarak sınıflanan 401,384 TL, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 30 Eylül 2012 itibarıyla sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda Finansal giderler içerisinde sınıflanan 84,154 TL, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Yatırım faaliyetlerinden giderler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Finans (geliri)/gideri içerisinde sınıflanan (312,295) TL, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Gerçeğe uygun değer kayıpları / kazançları ile ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. 6

9 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı) Aralık 2012 ve 30 Eylül 2012 finansal tablolarında yapılan sınıflamalar (devamı) Şirket in 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Finans (geliri)/gideri içerisinde sınıflanan (11,016) TL, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 30 Eylül 2012 itibarıyla sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Diğer dönen varlıklar içerisinde sınıflanan (47,437) TL ve karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 30 Eylül 2012 itibarıyla sona eren ara altı aylık hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Ticari ve diğer borçlar içerisinde sınıflanan (47,457) TL ve karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. 2.4 Fonksiyonel ve raporlama para birimi Şirket'in fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL) dir Eylül 2013 Tarihi İtibarıyla Yeni ve Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ve yorumlar ise aşağıdaki gibidir: TFRS 9 karma ölçüm modelini muhafaza etmekle beraber daha basitleştirmektedir ve finansal varlıklar için itfa edilmiş maliyet ve gerçeğe uygun değer olmak üzere iki temel ölçüm kategorisi sunmaktadır. Sınıflandırmanın temeli Şirket in işletme modeline ve finansal varlıklarının sözleşmeye dayalı nakit akış özelliklerine dayanmaktadır. UMS 39 un finansal varlıklar üzerindeki değer düşüklüğü karşılığı ve finansal riskten korunma muhasebesi konularında uygulanmaya devam etmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2015 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği mevcuttur. Şirketler tarafından bu standardın 1 Ocak 2012 den önce uygulanmaya başlanması halinde geçmiş dönemlerine uygulamasına gerek bulunmamaktadır. Bu standardın Şirket finansal tabloları üzerindeki etkisi henüz tespit edilmemiştir. 3 Operasyonların Sezona Göre Değişimi Şirket in operasyonları, sezona göre önemli bir değişim göstermemektedir. 7

10 4 Nakit ve Nakit Benzerleri 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2012 Nakit 560 3,599 Bankalar -Vadeli mevduat ,457 -Vadesiz mevduat 7,348 6,072 7, , Eylül 2013 tarihi itibarıyla banka mevduatının üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır. 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, Şirket in bankalarda vadeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 10,516 TL - %9.25 faiz oranı ay vade aralığı ve 97,016 ABD Doları (172,941 TL karşılığı) - %0.50 faiz oranı 0-1 ay vade aralığı). 5 Finansal Yatırımlar 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2012 Nominal Değeri Kayıtlı Değeri Kayıtlı Değeri Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar Menkul Kıymet Yatırım Fonu(*) 56,563, , ,164 Kamu Kesimi Tahvil ve Bonolar(**) 100,000 96,681 82, , ,420 (*) 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında 691,605 TL tutarında B Tipi fonu bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 727,735 TL). 30 Eylül 2013 itibarı ile Hisse Fonu bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 133,429 TL). (**) 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, 96,681 TL (31 Aralık 2012: 82,256 TL) tutarındaki devlet tahvili, SPK nın ilgili tebliği uyarınca ve Şirket in sermaye piyasalarındaki işlemleri nedeniyle İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde teminat olarak bulundurulmaktadır. 6 Ticari Alacaklar 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2012 Yönetim ücreti gelir tahakkukları 436, ,523 Yönetim ücreti alacakları 46, , , , Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, şüpheli ticari alacak ve karşılığı bulunmamaktadır. 8

11 7 Vergi Varlık ve Yükümlülükleri 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Şirket, %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Aşağıda dökümü verilen mutabakat, 30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihleri itibarıyla toplam vergi provizyonu ile yasal vergi oranının vergi öncesi kar / (zarar) rakamına uygulanmasıyla hesaplanan miktar arasındaki farkları göstermektedir: 2013 % 2012 % Vergi öncesi kar/( zarar) (553,939) 140,551 Yasal vergi oranı Yasal oran kullanılarak hesaplanan kurumlar vergisi/(avantajı) (110,788) 20 28, Daha önce ertelenmiş vergiye konu olmayan mali zararların muhasebeleştirilmesi (11,220) (16) Ertelenmiş vergi hesaplamasına dahil edilmeyen cari dönem mali zararları 64,437 (12) Kanunen kabul edilmeyen giderler 9,610 (2) 5,337 8 Vergi gideri/(geliri) (36,739) 6 22, Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kurumlar vergisi karşılığı ile peşin ödenmiş kurumlar vergisi netleştirildikten sonra Şirket in dönem karı vergi yükümlülüğü ve peşin ödenmiş vergisi bulunmamaktadır. 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir: Ertelenen vergi varlığı 30 Eylül Aralık 2012 Diğer karşılıklar 37,683 5,577 Kıdem tazminatı karşılığı 2,742 4,460 İzin karşılığı -- 1,946 Ertelenen vergi yükümlülüğü Menkul kıymet değer artışı -- (8,365) Maddi duran varlıklar (3,059) (2,897) Maddi olmayan duran varlıklar (59) (153) Net ertelenen vergi varlığı 37, Muhasebeleştirilmemiş vergi varlığı Şirket in kullanılmamış mali zararları ve son indirim tarihleri aşağıdaki gibidir: Mali zarar Ertelenmiş vergi etkisi Son indirim tarihi 2010 yılı 33,735 6, yılı 394,889 78, ay 322,184 64, Toplam 750, ,162 Gelecekte, kullanılmamış mali zararların kullanılmasına yetecek tutarlarda vergilendirilebilir kar olup olmayacağı öngörüsünün Şirket tarafından oluşturulmamış olması nedeniyle, mali zararlar üzerinden hesaplanan 150,162 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmemiştir. 9

12 8 Maddi Duran Varlıklar Şirket, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde 40,195 TL değerinde demirbaş (bilgisayar) alımı yapmıştır (30 Eylül 2012: 10,800 TL). 9 Kısa ve Uzun Vadeli Karşılıklarhk Borç Karşılıkları 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 188,413 TL (31 Aralık 2012: 27,889 TL) kısa vadeli borç karşılıkları ve gider karşılıklarından oluşmaktadır. Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar detayı aşağıdaki gibidir: 10 Hasılat 30 Eylül Aralık 2012 Kısa vadeli -- 9,730 - İzin karşılığı -- 9,730 Uzun vadeli 13,710 22,299 - Kıdem tazminatı karşılığı 13,710 22,299 Toplam çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 13,710 32, Eylül tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hasılatlar aşağıdaki gibidir: 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temuz- 30 Eylül Eylül Eylül Eylül Yönetim ücreti gelirleri 2,389, ,520 2,531, ,270 -Performans ücreti gelirleri 4, ,629 44,629 -Yatırım danışmanlığı gelirleri , ,906 Toplam 2,393, ,520 2,920,557 1,007, Genel Yönetim Giderleri 30 Eylül tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak- 30 Eylül Temmuz- 30 Eylül Ocak- 30 Eylül Temmuz- 30 Eylül 2012 Personel giderleri 1,585, ,046 1,710, ,550 Bilgi işlem giderleri 348, , ,451 46,016 Kira giderleri 238,838 79, , ,075 Stopaj ve diğer vergi, resim ve harçlar 182,188 51, ,447 71,836 Bina kullanım giderleri 179,087 61, ,961 75,302 Danışmanlık ve denetim giderleri 84,995 25, ,256 30,125 Taşıt ve ulaşım giderleri 72,820 27,873 58,263 17,363 Temsil ve ağırlama giderleri 29,954 3,411 31,997 12,270 Haberleşme giderleri 27,044 7,785 28,042 8,681 Amortisman ve itfa payları 20,147 7,577 14,983 4,589 Diğer 247,312 92,479 84,560 30,425 Toplam 3,016,202 1,024,489 3,108,952 1,124,232

13 12 İlişkili Taraf Açıklamaları İlişkili taraflarla bakiyeler 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla bakiyeler aşağıdaki gibidir: İlişkili taraflardan alacaklar Ticari alacaklar 30 Eylül Aralık 2012 Ashmore Management Company (Turkey) Limited 163, ,913 Ashmore Investment Management Limited 68, İlişkili taraflara borçlar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Ashmore Investment Management Limited (*) 55,523 5,660 (*) Tali yönetici olması nedeniyle yönetim ücreti paylaşım tutarıdır. İlişkili taraflarla işlemler 30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait ilişkili taraflarla işlemler aşağıdaki gibidir: İlişkili taraflardan gelirler 30 Eylül Eylül 2012 Hasılat Ashmore Management Company (Turkey) Limited (*) 781, Ashmore Investment Management Limited (*) 529, Kira gelirleri Ashmore Emlak ve Yatırım Limited Şirketi 5,850 4,747 İlişkili taraflara giderler Bina giderleri Ashmore Emlak ve Yatırım Limited Şirketi 116, ,828 Fon yönetimi giderleri Ashmore Investment Management Limited 139, Bilgi işlem giderleri Ashmore Group PLC 87, (*) Fon yönetim ücretleridir. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara dönemde, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 668,938 TL dir (30 Eylül 2012: 477,192 TL). 11

14 13 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi 13.1 Kredi riski Şirket in yönettiği yatırım fonlarından ve portföylerden yönetim ücreti alacağı oluşmaktadır. Bu alacaklar, sözleşmeyle belirlenmekte ve zamanında tahsil edilmektedir. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri: Alacaklar Ticari Alacaklar Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardak i Mevduat Finansal Yatırımlar 30 Eylül 2013 Raporlama dönemi sonu itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 232, , , ,286 A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıklar net kayıtlı değeri 232, , , ,286 B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net kayıtlı değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net kayıtlı değeri D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net kayıtlı değeri E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar Alacaklar Ticari Alacaklar Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat Finansal Yatırımlar 31 Aralık 2012 Raporlama dönemi sonu itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 222, , , ,420 A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıklar net kayıtlı değeri 222, , , ,420 B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net kayıtlı değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net kayıtlı değeri D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net kayıtlı değeri E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar Finansal yatırımlar gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal durum tablosuna yansıtılmışlardır. Diğer finansal araçların vadelerinin kısa olması sebebiyle kayıtlı değerleri gerçeğe uygun değerleri olarak kabul edilmiştir. 12

15 13 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı) 13.2 Piyasa riski Kur riski Şirket, yabancı para cinsinden varlıklarını, TL ye çevirirken işlem tarihindeki kur ile raporlama dönemi sonundaki kur oranlardaki değişiklikler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket in yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir: DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU 30 Eylül 2013 TL Karşılığı (Fonksiyonel Para Birimi) ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Yükümlülükler 8,841 4, Ticari borçlar 8,841 4, Net yabancı para uzun/(kısa) pozisyonu (8,710) (4,346) DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU 31 Aralık 2012 TL Karşılığı (Fonksiyonel Para Birimi) ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Varlıklar 725, , Nakit ve nakit benzerleri 179, , Ticari alacaklar 545, , Yükümlülükler Ticari borçlar Net yabancı para uzun/(kısa) pozisyonu 725, , DÖVİZ KURU DUYARLILIK ANALİZ TABLOSU 30 Eylül 2013 Kar/(Zarar) Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Döviz kurunun %10 değişmesi halinde 1-Döviz cinsinden net varlık/yükümlülüğü net varlık/yükümlülüğü (871) Kur riskinden korunan kısım(-) Döviz Net Etkisi(1+2) (871)

16 13 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı) 13.2 Piyasa riski (devamı) Kur riski (devamı) DÖVİZ KURU DUYARLILIK ANALİZ TABLOSU 30 Eylül 2012 Kar/(Zarar) Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Döviz kurunun %10 değişmesi halinde 1-Döviz cinsinden net varlık/yükümlülüğü net varlık/yükümlülüğü 74,756 (74, 756) 2-Kur riskinden korunan kısım(-) Döviz Net Etkisi(1+2) 74, 756 (74, 756) 14.3 Sermaye Yönetimi Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri: V No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ 34 ) kapsamında yapmaktadır. Şirket Tebliğ 34 kapsamında periyodik olarak Risk karşılığı, Sermaye yeterliliği tabanı ve Likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK ya göndermekle yükümlüdür. Şirket in, Tebliğ 34 kapsamında alım satım aracılığı, halka arza aracılık, menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı, portföy yöneticiliği faaliyetleri için ve yatırım danışmanlığı faaliyeti için sahip olması gereken asgari özsermaye yükümlülüğü 427,000 TL olmalıdır (31 Aralık 2012: 397,000 TL). Şirket in 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla sahip olduğu sermaye yeterliliği tabanı 1,063,140 TL dir (31 Aralık 2012: 1,635,485 TL). Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü aşağıda belirtilen kalemlerin herhangi birinden az olamaz. a) Sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, b) Risk karşılığı, c) Değerleme gününden önceki son dokuz ayda oluşan faaliyet giderleri. 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Şirket in sahip olduğu sermaye yeterliliği tabanı yukarıdaki kalemlerin üzerindedir. 14

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 28 Ekim 2013 Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim

Detaylı

Turkish Yatırım Anonim Şirketi

Turkish Yatırım Anonim Şirketi Turkish Yatırım Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu 30 Ekim 2013 Bu rapor 19 sayfa özet ara dönem finansal tablolar

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 12 Mayıs 2014 Credit Suisse İstanbul Menkul

Detaylı

Turkish Yatırım Anonim Şirketi

Turkish Yatırım Anonim Şirketi Turkish Yatırım Anonim Şirketi 2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 27 Ekim 2017 Bu rapor, 20 sayfa ara dönem özet finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından

Detaylı

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 27 Nisan 2016 İçindekiler Ara Dönem Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 27 Ekim 2016 Bu rapor, 23 sayfa özet ara dönem finansal tablolar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Turkish Yatırım Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Turkish Yatırım Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Turkish Yatırım Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Turkish Yatırım Anonim Şirketi İçindekiler: Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Ara dönem özet finansal durum

Detaylı

Turkish Yatırım Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Turkish Yatırım Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Turkish Yatırım Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı

Detaylı

Turkish Yatırım Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Turkish Yatırım Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Turkish Yatırım Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir

Detaylı

Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 11 Ağustos 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı (Eski Unvanıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi) 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal Durum Tablosu Kapsamlı Gelir Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu

Detaylı

Bu rapor, 23 sayfa ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır.

Bu rapor, 23 sayfa ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Bu rapor, 23 sayfa ara dönem

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Bu rapor 13 sayfa özet ara dönem finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 3 ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI

Detaylı

Turkish Yatırım Anonim Şirketi

Turkish Yatırım Anonim Şirketi Turkish Yatırım Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal Durum Tablosu Kapsamlı Gelir Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU

Detaylı

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2017 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 15

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 3 ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI

Detaylı

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 31 Temmuz 2017 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 17 sayfa ara dönem özet

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 3 Ağustos Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 24 sayfa

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET. A. Ş. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET. A. Ş. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET. A. Ş. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 2017 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 1 Ağustos 2017 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 30 Nisan 2014 Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Özet finansal durum tablosu (Bilanço) Özet kar veya zarar ve diğer

Detaylı

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR 2 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 3 ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 8 Ağustos 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu

Detaylı

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı (Eski Unvanıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi)

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı (Eski Unvanıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi) ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı (Eski Unvanıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi) 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU.

Detaylı

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Ekim 2018 Bu rapor, 23 sayfa ara dönem

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmemiş 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları 2017 2016 Hasılat 13 242.220.975 240.650.375 Satışların Maliyeti (-) 13 (221.954.734) (210.984.574) Brüt kar

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 30 Ekim 2014 İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Özet Kapsamlı

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 9 Ağustos Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 15 sayfa

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 30 Nisan 2015 İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 4 Kasım 2015 Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu ve 27 sayfa finansal tablolar

Detaylı

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylul 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylul 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylul 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR Sayfa

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 217-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 217/6 Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Özet finansal

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Đçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler Özet finansal durum tablosu (Bilanço) Özet kar veya zarar ve

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Ara Dönem Özet Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR Sayfa Not

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Ekim 2017 Bu rapor, 22 sayfa ara dönem özet finansal

Detaylı

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSALTABLOLARVE SINIRLI DENETİM RAPORU 31 Temmuz 2017 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 16 sayfa ara dönem özet

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 12 Ağustos 2016 Bu rapor 2 sayfa

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

Kapital Yatırım Holding A.Ş. 1 Temmuz 30 Eylül 2017 Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Kapital Yatırım Holding A.Ş. 1 Temmuz 30 Eylül 2017 Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar Kapital Yatırım Holding A.Ş. 1 Temmuz Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar IÇINDEKILER Sayfa No ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Ara Dönem Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SEÇİLMİŞ NOTLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SEÇİLMİŞ NOTLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SEÇİLMİŞ NOTLAR İstanbul, Ekim 2016 1 OCAK 30 EYLÜL 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 217 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 311217 Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Döneme Ait Özet Finansal Tablolar

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Döneme Ait Özet Finansal Tablolar Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi 2017 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Döneme Ait Özet Finansal Tablolar 26 Ekim 2017 Bu rapor, 18 sayfa ara dönem özet finansal tablolar ve tamamlayıcı

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar ING Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Ara dönem özet finansal

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak 2012 31 Mart 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bilanço 2 Kapsamlı gelir tablosu 3 Özkaynak değişim

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. özet bilanço VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot geçmemiş

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İstanbul, Nisan 2016 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SEÇİLMİŞ

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İçindekiler: İnceleme raporu Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar değişim tablosu Nakit akış tablosu Finansal tabloları

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 30 Ekim 2015 Bu rapor 17 sayfa ara dönem özet finansal tablolardan

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı