GfK Türkiye. Sabancı Üniversitesi Mezun Algı Araştırması Araştırma Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GfK Türkiye. Sabancı Üniversitesi Mezun Algı Araştırması Araştırma Raporu"

Transkript

1 Araştırma Raporu

2 Amaç ve kapsam 2 Bu araştırma, Sabancı Üniversitesi nin mezuniyetlerinin üzerinden 5 yıl ve fazlası geçmiş ilk mezunlarını (310 lisans+340 lisansustu=50) ve onların birlikte çalıştığı işverenler ve doktora danışmanlarını hedef alacak şekilde tasarlanmıştır. Sabancı Üniversitesi için yürütülen bu araştırmanın Amacı : Sabancı Üniversitesi nin mezunlarına iş hayatında ve sosyal hayatta sağladığı katkıları belirlemek, Mezunların ilişkide bulunduğu kesimlerden işverenler ve doktora danışmanları nezdinde mezunların nasıl algılandığını ve bu kesimlerin Sabancı Üniversitesi ve mezunlar üzerindeki etkileşimi detaylı olarak görebilmektir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen araştırma aşağıdaki konuları Kapsamaktadır: Sabancı Üniversitesi mezunlarının kişisel becerileri, yetkinlikleri, Sabancı Üniversitesi diploma programlarının mezuniyet sonrası yeterliliği ve katkılarıları, Sabancı Üniversitesi mezunlarının sahip oldukları diplomalarının mezuniyet sonrası mezuna katkıları, Sabancı Üniversitesi mezunlarının ortalama aylık kazançları

3 Örnek yapısı 3 Hedef kitlelerdf Gönderi yapılan / Aranan Gerçekleşen Toplam Yöntem Doktora Danışmanları Internet üzerinden kendi kendine doldurma Đşverenler Internet üzerinden kendi kendine doldurma, Randevulu yüzyüze ve telefonla anket Akademik hayata devam eden mezunlar üstü Toplam 35 Akademik Đş dünyasında yer alan mezunlar üstü Toplam 1 Đş dünyası Toplam 13 Mezun Internet üzerinden kendi kendine doldurma Profesyonel program mezunları MBALFI EMBAIT Toplam 31 Profesyonel Prg.

4 Araştırmaya katılan kurum/kuruluşlar Doktora danışmanları / Đşverenler Doktora Danışmanları Bilkent Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi (2) Brown University (2) Columbia Business School (2) Cornell University Harvard University Illinois University Johann Wolfgang Goethe University Karolinska Institutet Ottowa University University of California, Berkeley University of Chicago University of Rochester University of Texas at Dallas Đşverenler ABB Elektrik Accenture Danışmanlık Akbank Anadolu Grubu Avea Avon Borusan Cisco Coca Cola Deloitte &Touche EczacıbaşıBaxter EczacıbaşıIntema EnerjiSA Ericsson Ford Garanti Teknoloji Garanti Yatırım KordSA Global McKinsey & Company Mercedes Benz Nestle Philip Morris SA Tübitak 4

5 Üniversite Tercihleri ve Algıları

6 Tercih edilen üniversiteler Đlk tercih % Akademik hayata devam eden mezunlar üstü Đş dünyasında yer alan mezunlar üstü Profesyonel program mezunları MBALFI EMBAIT Doktora Danışmanları Đşverenler Boğaziçi Sabancı ODTÜ Bilkent ĐTÜ 5 13 Koç 12 4 Diğer** 18 4 Cevap yok / Fikrim yok ** Bilgi, Đstanbul, Marmara, Fatih üniversiteleri **Doktora danışmanları için ITT. Technion, Stanford üniversiteleri S1. Đşe (Doktoraya) alımlarda en çok tercih edilen ĐLK 3 üniversiteyi önceliğinize göre sıralar mısınız?

7 Sabancı Üniversitesi neden tercih ediliyor? (Tamamen katılıyorum % + Katılıyorum %) Akademik hayata devam eden mezunlar üstü Đş dünyasında yer alan mezunlar üstü Profesyonel program mezunları MBA LFI EMBA IT Doktora Danışmanları Đşverenler Bilgi ve beceri donanımı yüksek mezunlar yetiştirir Araştırmaya önem veren bir üniversitedir n/a n/a Mezunları yurt dışı iyi lisansüstü programlarına burslu kabul edilir Akademik düşünce ve ifade özgürlüklerine sahip çıkan bir üniversitedir Etik değerleri yüksek mezunlar yetiştirir Üniversite iş/ akademik dünyada tanınır Eğitimde uygulamaya (staj vb.) önem veren bir üniversitedir Spora ve ders dışı etkinliklere önem veren bir üniversitedir S3. Aşağıda yer alan ifadelere Sabancı Üniversitesi için ne derecede katıldığınızı işaretler misiniz?

8 Mezunlar, mezuniyetten sonra Sabancı Üniversitesi nin en çok hangi özelliklerinden yararlanılıyor? Akademik hayata devam eden mezunlar Đş dünyasında yer alan mezunlar Profesyonel program mezunları 8 üstü üstü MBA LFI EMBAIT Kendi kendine öğrenebilme (öğrenmeyi öğrenme) yaklaşımı Bilgi Teknolojilerinden büyük ölçüde yararlanma olanağı Diploma programının bilinçli karar verilerek seçilebilmesi 90 8 Özgür ders seçiminin kazandırdıkları 4 8 Girişimcilik ve inovasyona verilen önem Öğrenim dilinin Đngilizce olması ve ikinci yabancı dil öğrenme olanağı Disiplinler arası eğitimin kazandırdıkları Araştırma projelerinde görev alabilme Uygulamaya dönük projelerin, staj derslerinin kazandırdıkları Yaratıcılığa verilen önem Ders dışı etkinlikler Erasmus değişim programından yararlanma olanağı 5 13 S12. Üniversitenizin aşağıdaki özelliklerinden ne düzeyde yararlanıyorsunuz?

9 Sabancı Üniversitesi nin Genel Eğitim Sistemi hakkındaki düşünceler 9 Doktora Danışmanları Đşverenler Sabanci Üniversitesi 'nin sistemini destekliyorum ve akademik hayatta/ iş hayatında farklılık yaratacağını düşünüyorum. Sabancı Üniversitesi 'nin sistemini destekliyorum fakat akademik hayatta/ iş hayatında farklılık yaratacağını düşünmüyorum. Fikrim yok S10. Sabancı Üniversitesi 'nin, mezunlarının sadece mesleklerinde uzmanlaşmalarını sağlayan mesleki eğitim anlayışına değil, aynı zamanda "her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler" şeklinde yetişmeleri anlayışına da önem veren, "genel eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Okuyacağım ifadelerden hangisi sizin için en uygunudur?

10 Hayattaki başarı açısından hangisini öncelikli görüyorlar? Mesleki Eğitim vs Genel Eğitim/Donanım 10 Akademik hayata devam eden mezunlar üstü Đş dünyasında yer alan mezunlar üstü Profesyonel program mezunları MBA LFI EMBA IT Doktora Danışmanları Đşverenler Mesleki Eğitim Birinci Öncelik Genel Eğitim/ donanım Birinci Öncelik S hayattaki başarı açısından sizce hangisi daha önemlidir?

11 Sabancı Üniversitesi nin Performansı

12 Sabancı Üniversitesi Mezunu olmaktan Memnuniyet 12 Çok Memnunun Memnunum Ne memnunum ne de değilim Memnun değilim % 21 Akademik 9 Akademik üstü Đş dünyası Đş dünyası üstü Proff.Prog. MBALFI Proff.Prog. EMBAIT Ortalama (/5) 4,9 4,38 4,42 4,38 4,4 4,43 S5. Sabancı Üniversitesi mezunlarından / mezunu olmaktan genel anlamda memnun musunuz?

13 Sabancı Üniversitesi ni Tavsiye Etme 13 Akademik hayata devam eden mezunlar üstü Đş dünyasında yer alan mezunlar üstü MBALFI Profesyonel programlar EMBAIT Doktora Danışmanları Đşverenler Sabancı Üniversitesi 'ni fikrim sorulmadan da tavsiye ederim Fikrim sorulduğunda Sabancı Üniversitesi 'ni tavsiye ederim Birisi bana Sabancı Üniversitesi hakkında fikrimi sorduğunda tarafsız kalırım Sabancı Üniversitesi' ni kimseye tavsiye etmem 2 Fikrim yok 4 S19. Aşağıda yer alan ifadelerden sizin için en uygun olanını lütfen işaretleyiniz.

14 Sabancı Üniversitesi ne Bazı Öneriler Hem ulusal, hem de uluslararası alanda kendini tanıtmalı / bilinirliğini artırmalı. 14 üstü öğrenim daha fazla desteklenmeli. Özellikle Uluslararası konferanslara katılım tecrübesi kazandırılmalı Özellikle diploma programlarının iş dünyasında tanınması sağlanmalı. Özel sektörle ortak projeler geliştirmek. Verilen eğitimlerin pratiğe dönük yönleri geliştirilmeli. Staj, programlar içinde daha fazla yaygınlaşmalı Öğrenci kalitesini düşürmemek için, başarılı öğrencilere verilen burslar artırılmalı Mezunların diploma programlarının gelişimine yönelik görüşleri alınmalı Đş hayatına yönelik iletişim becerileri geliştirilmeli Yaratıcılık ve Girişimcilik becerileri kazandırılmalı Daha çok Felsefe dersi açılmalı Sosyal bir kampus ortamı yaratılmalı S.12. Sabancı Üniversitesi 'nde yeterince kazanılmadığına inandığınız, ancak edinilmesinde büyük yarar olduğunu düşündüğünüz bilgi ve becerileri lütfen belirtiniz. S.15. Sizce Sabancı Üniversitesi nin kurum olarak yapması gereken en önemli iyileştirmeler nelerdir?

15 Mezuniyet sonrası katkı ve ilişki

16 Mezun olduğunuz programla doğrudan ilgili bir işte (programda) mı çalışıyorsunuz? 1 Evet Hayır Akademik Akademik üstü Đş dünyası Đş dünyası üstü Prof. Prog. MBA LFI Prof. Prog. EMBA IT S. Sabancı Üniversitesi nden mezun olduğunuz diploma programıyla doğrudan ilgili bir işte (lisansüstü programda) mı bulunuyorsunuz?

17 Sabancı Üniversitesi nin Mezunu olmak Đşe (doktoraya) alımda avantaj sağlıyor mu? 1 Evet Hayır Bilmiyorum Akademik Akademik üstü Đş dünyası Đş dünyası üstü Proff. Prog. MBALFI Proff. Prog. EMBAIT S8. Sabancı Üniversitesi mezunu olmak işe (lisansüstü programa) alımınız sürecinde size avantaj sağladı mı?

18 Sabancı Üniversitesi Mezunlarının Đşlerinden Duydukları Memnuniyet 18 Çok Memnunun Memnunum Ne memnunum ne de değilim 4 55 Memnun değilim Hiç memnun değilim % Akademik Akademik üstü Đş dünyası Đş dünyası üstü Proff. Prog. MBALFI Proff. Prog. EMBAIT Ortalama (/5) 4,00 4,38 3,93 4,25 3,94 4,29 S9. Đşinizden memnun musunuz?

19 Sabancı Üniversitesi Mezunu olmanın Đşteki Performansa katkısı 19 Evet Hayır Fikrim yok /Bilmiyorum % 5 9 Akademik Akademik üstü Đş dünyası 19 Đş dünyası üstü 12 Proff. Prog. MBALFI Proff. Prog. EMBAIT S10. Sabancı Üniversitesi mezunu olmanızın işteki performansınıza katkısı oldu mu?

20 Doktora Danışmanlarının Sabancı Üniversitesi ve mezunlarına ilişkin değerlendirmeleri

21 SÜ mezunlarının başladıkları programdaki durumları 21 Đlk izlenim Đlerleme kaydetme durumu Genel Bilgi Düzeyi Bekledi ğim düzeyi buldum ; 4 Bekledi ğimden daha iyi bir düzey buldum ; 53 Kısmen ; 13 Evet; Tamamen yeterli Yeterli Fikrim yok Beklediğim düzeyin altında buldum: 0 Hayır: 0 Yetersiz: 0 S. Bir Sabancı Üniversitesi mezunu ile çalışmaya başladığınızda edinmiş olduğunuz ilk izleniminiz neydi? S. Sabancı Üniversitesi mezunları, programa başladıktan sonra hızlı ilerleme kaydedebildiler mi? S8. Sabancı Üniversitesi mezunlarının lisansüstü programa başladıklarında, genel bilgi düzeylerini yeterli buluyor musunuz?

22 SÜ mezunlarının meslek bilgi düzeyi ve diğer üniversitelere göre durumu 22 Mezunların mesleki bilgi düzeyine göre bulunduğu dilim SÜ mezunları diğer üniversite mezunlarına göre daha mı farklıdır? Fikrim yok 20 1% 5% 2 10% Bilmiy orum; 40 Evet; % %20 den büyük Hayır; 13 S9. Sabancı Üniversitesi mezunlarını, sizin şu ana kadarki doktora öğrencileriniz arasında, mesleki bilgi düzeyine göre, % kaçlık dilime oturtabilirsiniz? S10. Sabancı Üniversitesi mezunlarının diğer üniversite mezunlarına göre daha farklı olduğunu düşünüyor musunuz?

23 23 Đşverenlerin Sabancı Üniversitesi ve mezunlarına ilişkin değerlendirmeleri

24 Sabancı Üniversitesi mezunlarından memnun olma ve ilk izlenim durumu 24 Memnuniyet durumu Đlk izlenim 1 Çok Memnunun 9 SÜ Mezununun performansı beklediğimden yüksek çıktı. Memnunum 48 SÜ Mezununun performansı beklentilerim seviyesindeydi SÜ Mezununun performansı beklediğimden düşük çıktı Ne memnunum ne de değilim 39 Fikrim yok 4 Ortalama (/5) 4,19 S. Sabancı Üniversitesi mezunu çalışanlarınızdan genelde memnun musunuz? S. Bir Sabancı Üniversitesi mezunu ile çalışmaya başladığınızda edinmiş olduğunuz ilk izleniminiz neydi?

25 Sabancı Üniversitesi mezunlarının diğer üniversite mezunları ile karşılaştırılması 25 Diğer üniversite öğrencilerine göre farklılık Öne çıkan özellikler Araştırmacı olmaları 22 Bilmiy orum; 2 Evet; 44 Kendilerine güveni Yetkinliklerini iş hayatına aktarmaları 9 1 Hayır; 30 Bilinç Teknik bilgi anlamında 4 4 Fikrim yok/cevap yok 44 S8. Sabancı Üniversitesi mezunlarının diğer üniversite mezunlarına göre daha farklı olduğunu düşünüyor musunuz? S9. Sabancı Üniversitesi mezunlarının sizce en öne çıkan özelliği nedir?

26 Mezunların Terfi, Maaş vb. Gelişimleri

27 Şu an çalışılan pozisyon Đş dünyasında yer alan mezunlar Profesyonel program mezunları 2 üstü MBALFI EMBAIT Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi GM Yard. / Direktör 2 21 Müdür / Yönetici Müdür Yardımcısı / Şef Uzman / Sorumlu Görevli / Asistan 13 Mühendis 20 Sanat yönetmeni Danışman 4 Yarı zamanlı proje koordinatörü 2 Öğrenci Diğer 2 Şu anda çalıştığınız sektör ve pozisyonu belirtir misiniz?

28 üstü program süresince Alınan Burs tipi Akademik dünyadaki mezunlar üstü 28 Đlk Baştaki Burs tipi: Araştırma görevlisi/asistanı (RA) tam burs (öğretim yükü dahil) Scholarship/Fellowship (RA) tam burs (sadece araştırma kaşılığı) Sadece öğretim asistanı (TA) tam burs Kendim destekliyorum 11 Öğretim karşılığı kısmi destek 5 üstü Şu anki Burs tipi : Araştırma görevlisi/asistanı (RA) tam burs (öğretim yükü dahil) Scholarship/Fellowship (RA) tam burs (sadece araştırma kaşılığı) Sadece öğretim asistanı (TA) tam burs Kendim destekliyorum Öğretim karşılığı kısmi destek 5

29 Alınan Maaş Đş dünyasındaki mezunlar üstü 29 Đlk işe başlandığında alınan maaş: 3001 TL ve üzeri TL arası TL arası TL arası TL arası 500 TL ve altı Cevap vermek istemiyorum Ortalama TL TL üstü Şu anda alınan maaş: 8001 TL üzeri TL arası TL arası TL arası TL arası TL arası 1000 TL ve altı Cevap vermek istemiyorum Ortalama TL TL S23a. Mezuniyetten sonra ilk / şu anda aylık net gelirinizi (primler hariç) işaretler misiniz?

30 Kendi Đşi vs. Profesyonel / Alınan Maaş durumu MBALFI Kendi işi olup olmadığı Alınan ücret 30 Đlk iş : Hayır; 94 Evet; 500TL ve üzeri TL arası TL arası TL arası 1500 TL ve altı Ortalama MBALFI TL Üç yıl sonraki iş : Hayır; 88 Evet; TL ve üzeri TL arası TL arası TL arası TL arası Ortalama MBALFI TL Şu anki iş : Hayır; 88 Evet; TL ve üzeri TL arası TL arası TL arası TL arası TL arası 2000 ve altı Ortalama MBA LFI TL

31 Kendi Đşi vs. Profesyonel / Alınan Maaş durumu EMBAIT Kendi işi olup olmadığı Alınan ücret 31 Đlk iş : Hayır; 93 Evet; 500TL ve üzeri TL arası TL arası TL arası 1500 TL ve altı Ortalama EMBAIT TL Üç yıl sonraki iş : Hayır; 93 Evet; 500TL ve üzeri TL arası TL arası TL arası 1500 TL ve altı Ortalama EMBAIT TL Şu anki iş : Hayır; 93 Evet; TL ve üzeri TL arası TL arası TL arası TL arası TL arası 2000 ve altı Ortalama EMBAIT TL

32 32 Teşekkür ederiz...

PHOTOGRAPH ILLUSTRATION BY CREDIT TK

PHOTOGRAPH ILLUSTRATION BY CREDIT TK PHOTOGRAPH ILLUSTRATION BY CREDIT TK 44 Ü PHOTOGRAPH ILLUSTRATION BY CREDIT TK ÜNİVERSİTELİLERİN SEÇİMİ AYŞE MERVE KAMACI Sanıldığı gibi eğlence değil, ciddi bir kariyer peşindeler ve en çok çalışmak istedikleri

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde...

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... EKONOMİ ve teknoloji Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... I İşletme Yüksek Lisans Eğitiminin Doğal Adresi:...Tanım Gereği

Detaylı

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV de oluşturulan proje grubu

Detaylı

2011-2012 Ücretler, Yan Haklar & İşyeri Eğilimleri Raporu

2011-2012 Ücretler, Yan Haklar & İşyeri Eğilimleri Raporu 2011-2012 Ücretler, Yan Haklar & İşyeri Eğilimleri Raporu İçindekiler 1. Raporun yapısı 2 2. Kilit bulgular 3 3. Şirket 4 4. Katılımcı profil 6 5. Güçlükler 8 6. İK ve ek menfaatler 10 7. İstihdam eğilimleri

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

Karabük Amerikan Kültür Derneği

Karabük Amerikan Kültür Derneği Karabük Amerikan Kültür Derneği [Yan çubuk çubuk, ana olarak öğedir. Çoğu sağına veya da sayfanın kısmında metin değiştirmek Araçları Yan çubuk çubuk, ana olarak öğedir. Çoğu sağına veya da sayfanın kısmında

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA

HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA EDİTÖRDEN Sevgili EduLife Canada Okuyucuları, Türkiye de eğitim adına yeni ufuklar açacak EduLife Canada dergimizin ilk sayısıyla sizlerleyiz. EduLife

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı