Therapeutic Management of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases and the Role of Clinical Pharmacists

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Therapeutic Management of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases and the Role of Clinical Pharmacists"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Syadı: S. KUTAY DEMİRKAN Dğum Tarihi: 04 HAZİRAN 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Prgram Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1995 Y. Lisans Dktra/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Klinik Eczacılık Genel Tıp İhtisası Klinik eczacılık Yğun Bakım ve Enfeksiyn Hastalıkları İhtisası Klinik Eczacılık University f Tennessee, Memphis-TN, USA University f Tennessee, Bwld Hspital, Memphis-TN, USA Baptist Memrial Hspital, Memphis-TN, USA Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : - Dktra Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Therapeutic Management f Chrnic Obstructive Pulmnary Diseases and the Rle f Clinical Pharmacists Danışman: Tim Self Pharm.D., Prfessr f Clinical Pharmacy, University f Tennessee Cllege f Pharmacy, Memphis-TN, USA Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Ar. Gör. Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğr. Gör. Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Yıl

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Yılmaz, D. Yğun Bakım Ünitesinde Dar Terapötik Aralıklı İlaçların Kan Düzeyi İzlemi Hacettepe Üniversitesi, Yönetilen Dktra Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : - Prjelerde Yaptığı Görevler : - İdari Görevler : Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç Ruhsatlandırma Kmisynu- Ön İnceleme Kmisynu Üyeliği Mayıs-Eylül 2002 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Eurpean Sciety f Clinical Pharmacy (ESCP) Türk Farmasötik Teknlji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD) Klinik Eczacılık Derneği Türk Eczacıları Birliği (TEB) Ankara Eczacı Odası (AEO) Farmakvijilans Derneği Dahili ve Cerrahi Yğun Bakım Derneği Ödüller : Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Üçüncülük ile Mezuniyet Ödülü

3 Sn iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tablya ilave edilecektir): Akademi k Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teri Uygulam Sayısı k a Güz Hastalara İlaç Bilgisi Aktarımı 2 34 Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım (Anadlu 2 90 İlkbahar Üniv. Ecz. Fak.) Hastanelerde Akılcı İlaç 2 21 Kullanımı Güz Hastalara İlaç Bilgisi Aktarımı 2 ECF 436 Klinik Eczacılık İlkbahar ECF 478 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı Farmasötik Bakım (Anadlu Üniv. Evz. Fak.) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Demirkan K., Bzkurt B., Karakaya G., Kalyncu AF., "Anaphylactic reactin t cmmnly used gastr intestinal system drugs: three case reprts and review f literature" J Investig Allergl Clin Immunl (kabul edildi). A2. Demirkan K., Çeliker A., Yılmaz D., Sancar M., Apikğlu Rabuş Ş., İzzettin FV., Şahin F., Imprvement in pharmacists knwledge thrugh prfessinal inservice educatin prgrams. FABAD J. Pharm. Sci., 29, (2004). A3. Hanes S., Demirkan K., Tlley E., Bucher BA., Cruce MA., Wd C., Fabian TC., Risk factrs fr late-nset nscmial pneumnia caused by Stentrphmnas maltphilia in critically ill trauma patients, Clin Infect Dis 35, (2002).

4 A4. Demirkan K., Tlley E., Mastin T., Sberman J., Burbeck J., Self T., Salmeterl administratin by metered-dse inhaler alne vs metered-dse inhaler plus valved hlding chamber, Chest 117, (2000). A5. Demirkan K., Stephens MA., Newman KP., Self TH., Respnse t warfarin and ther ral anticagulants: effectes f disease states, Suth Med J 93, (2000). A6. Chafin CC., Tlley EA., Gerge CM., Demirkan K., Kuhl D., Pugazhenthi M., Self TH., Are there gender differences in the use f peak flw meters? J Asthma (2000). A7. Chafin CC., Tlley EA., Gerge CM., Demirkan K., Kuhl D., Pugazhenthi M., Self TH., Gender differences in metered-dse inhaler-spacer device technique, Pharmactherapy 20, (2000). A8. Chafin CC., Tlley E., Demirkan K., Burbeck J., Self TH., Effect f a brief educatinal interventin n medical students use f asthma devices, J Asthma 37, (2000). A9. Smith VS., Tlley EA., Demirkan K., Self TH., Metered dse inhaler-spacer technique in hspitalized geriatric patients: effect f patient educatin by a pharmacist, Hsp Pharm 35, (2000). A10. Demirkan K., Fleckenstein JF., Self TH., Thrmbcytpenia assciated with ctretide, Am J Med Sci 320, (2000). A11. Demirkan K., Stephens MA., Newman KP., Self TH., Anticipating the effects f disease states n respnse t warfarin, J Critical Illness 15, (2000). A12. Demirkan K., Kuhl D., Headley SA., Self T., Can we justify ipratrpium therapy as initial management f acute exacerbatins f COPD? Pharmactherapy 19, (1999). A13. Self TH., Demirkan K., Maintenance drug therapy f chrnic bstructive pulmnary disease, Am J Manag Care 5, (1999). A14. Chafin CC., Sberman JE., Demirkan K., Self T., Beta-blckers after mycardial infarctin: d benefits ever utweigh risk in asthma? Cardilgy 92, (1999). A15. Demirkan K., Self TH., Aviding drug interactins with SSRIs and with nefazdne, J Critical Illness 14, (1999).

5 A16. Demirkan K., Aviding drug interactins with astemizle, Medical Updates n Therapy, Diagnsis, and Preventin 2, 252 (1999). A17. Self TH., Demirkan K., Digxin-drug interactins, J Critical Illness 13, (1998). B. Uluslararası bilimsel tplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Prceedings) basılan bildiriler : B1. Demirkan K., Bzkurt B., Karakaya G., Kalyncu AF., Anaphylactic Reactin t Cmmnly Used Gastr Intestinal System Drugs: Three Case Reprts and Review f Literature XIX. Wrld Allergy Cngress, Munich, Germany, B2. Demirkan K., Yılmaz D., Sancar M., İzzettin FV., Apikğlu-Rabuş Ş., Imprvement f pharmacists knwledge with cntinuing educatin prgrams 2 nd ACCP-ESCP Internatinal Cngress n Clinical Pharmacy, Paris, p58, B3. Chafin CC., Tlley E., Gerge C., Demirkan K., Kuhl D., Pugazhenti M., Self TH., Evaluatin f gender differences in use f peak flw meter Chest Internatinal Cnference, San Dieg-Califrnia, B4. Demirkan K., Kuhl D., Hanes S., Therapeutic drug level mnitring in intensive care unit. 31. Annual Sutheastern Residency Cnference, Athens-Gergia, B5. Chafin CC., Tlley E., Gerge C., Demirkan K., Kuhl D., Pugazhenti M., Self TH., Evaluatin f gender differences in use f the MDI-spacer American Thracic Sciety Internatinal Cnference, Trnt-Canada, B6. Chafin CC., Tlley E., Demirkan K., Burbeck J., Self TH., Are furth-year medical students skilled in the use f metered dse inhaler-spacer device and peak flw meters? American Academy f Allergy, Asthma, and Immunlgy 56 th Annual Meeting, San Dieg- Califrnia, B7. Demirkan K., Tlley E., Mastin T., Burbeck J., Self T., Salmeterl MDI alne versus salmeterl MDI plus aerchamber: a duble-blind study American Thracic Sciety Internatinal Cnference, San Dieg-Califrnia, B8. Demirkan K., Smith VS., Tlley E., Self T., Crrect use f MDI plus aerchamber in hspitalized geriatric patients: effect f patient educatin American Thracic Sciety Internatinal Cnference, San Dieg-Califrnia, 1999.

6 B9. Russell W., Allway R., Demirkan K., Stratta R., Gaber AO., Preliminary experience with trglitazne (Rezulin) in kidney and kidney/pancreas transplant recipients American Sciety f Transplant Physicians Internatinal Cnference, Chicag-Illinis, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Demirkan K., Respiratry Diseases, Casebk fr Textbk f Therapeutics, Drug and Disease Management, ed. GK Gurley GK and JM Hlt, 7 th ed , Lippinctt Williams & Wilkins, Philadelphia, C2. Hincal AA., Demirkan K., Implementatin f Pharmaceutical Care in Mdern Pharmacy Curriculum New Advances in Pharmaceutical Care Pharmacy Educatin in Eurpe, ed. And S, Trmp ThFJ, Hincal AA, Vl. 3, 18-23, Alp Ofset, Ankara-Turkey, D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Demirkan K., Yğun Bakım Ünitesinde Dar Terapötik Aralıklı İlaç Kullanımı, Yğun Bakım Dergisi, 5, (2005). D2. Sayal A., Aydın A., Demirkan K., Işımer A., Alkl Kullanımı ve Suç Oranı Gülhane Tıp Dergisi, 47, (2005). D3. Demirkan K., Yğun Bakımda Klinik Eczacının Rlü, Yğun Bakım Dergisi, 3, (2003). E. Ulusal bilimsel tplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Yılmaz D., Tpeli İskit A., Demirkan K., Yğun Bakım Ünitesinde Dar Terapötik Aralıklı İlaçların Kan Düzeyi İzlemi: Eğitimin Katkısı ve Snuçların Farmakeknmik Açıdan İncelenmesi 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yğun Bakım Sempzyumu, Cilt , Ankara, E2. Yılmaz D., Tpeli İskit A., Demirkan K., Yğun Bakım Ünitesinde Dar Terapötik Aralıklı İlaçların Kan Düzeyi İzlemi: Klinik Eczacının Katkısı I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kngresi, 2005.

7 E3. Şahan G., Akgeyik F., Demirkan K., Sık Karşılaşılan İlaç Etkileşimleri: Dktrların ve Eczacıların Genel Bilgi Durumu I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kngresi, F. Diğer yayınlar : F1. Demirkan, K Klinik Eczacılık, TÜFTAD Haberler, TÜFTAD, Ekim-Kasım F2. Demirkan, K İngilizce Bilimsel Makale Yazmak, Sendrm, Ocak F3. Demirkan, K İngilizce Bilimsel Makale Yazmak, TÜFTAD Haberler, TÜFTAD, Temmuz-Eylül F4. Demirkan, K Hiperlipidemi, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Eylül F5. Demirkan, K Vitaminler ve Mineraller Hakkında Öz Bilgiler-1, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Eylül F6. Demirkan, K Astım, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Kasım F7. Demirkan, K Kinln Türevi İlaçlar ve Etkileşmeleri, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Kasım F8. Demirkan, K Vitaminler ve Mineraller Hakkında Öz Bilgiler-2, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Kasım F9. Demirkan, K Klinik Eczacılık Uygulamaları, MİSED-TEB Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi, Sayı F10. Demirkan, K Diabetes Mellitus, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Ocak F11. Demirkan, K İyi Eczacılık Uygulamaları, TEB Haberler, Eylül-Ekim F12. Demirkan, K Vitaminler ve Mineraller Hakkında Öz Bilgiler-3, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Kasım F13. Demirkan, K Vitaminler ve Mineraller Hakkında Öz Bilgiler-4, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Mart F14. Demirkan, K Gebelikte ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımı, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Mart F15. Demirkan, K Vitaminler ve Mineraller Hakkında Öz Bilgiler-5, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Ağusts F16. Demirkan, K Klinik Eczacılık Nedir?, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Ağusts 2005.

8 F17. Demirkan, K Emzirme Döneminde İlaç Kullanımı, Eczacı, Ankara Eczacı Odası, Ağusts G. Diğer Faaliyetler: Sözlü Sunumlar G1. Amerika da Klinik Eczacılık Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 11 Nisan G2. Amerika da Klinik Eczacılık Uygulamaları, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 25 Nisan G3. Klinik Eczacılık Nedir, Ne Değildir?, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 14 Mayıs G4. Klinik Eczacılık Nedir?, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 5 Aralık G5. Klinik Eczacılık Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 21 Aralık G6. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 27 Aralık G7. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 12 Mart G8. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 9 Mayıs G9. İyi Eczacılık Uygulamaları. VII. Türkiye Eczacılık Kngresi, Grand Cevahir Otel, İstanbul, Haziran G10. İyi Eczacılık Uygulamaları. TEB 3. Bölgelerarası Tplantısı, Taksim Internatinal Otel, Abant, Temmuz G11. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), 1-6 Eylül G12. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Ekim 2003.

9 G13. Klinik Eczacılık Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 18 Kasım G14. İyi Eczacılık Uygulamaları ve Klinik Eczacılık. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 26 Aralık G15. Klinik Eczacılık Uygulamaları. Mersin Eczacı Odası, 27 Aralık 2003 G16. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), 7-12 Ocak G17. Farmasötik Bakım: Hipertansiyn ve Astım Adana Eczacı Odası, Zaimğlu Otel, Adana (Meslek İçi Eğitim Prgramı), 6-7 Mart G18. Hipertansiyn Ankara Eczacı Odası, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), 13 Mart G19. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 16 Mart G20. İyi Eczacılık Uygulamaları Taksim Internatinal Otel, Mersin (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mart G21. Hipertansiyn Ankara Eczacı Odası, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), 8 Mayıs G22. Farmasötik Bakım: Hipertansiyn ve Astım Şanlıurfa Eczacı Odası, Harran Otel, Şanlıurfa (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mayıs G23. Eczacılığın Bugünü ve Geleceği Eczacılık Paneli, Ankara Üniversitesi, Ankara, 14 Mayıs G24. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mayıs G25. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 17 Haziran G26. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), 27 Eylül-2 Ekim G27. Klinik Eczacılık, Nütrisyn ve srunlar V. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyn Kngresi, Kuşadası-İzmir, 6-10 Ekim G28. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 12 Ekim 2004.

10 G29. Amerika da Eczaneler II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kngresi, Mersin, Ekim G30. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Kasım G31. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 18 Ocak G32. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Ocak G33. Gebelik ve Laktasynda İlaç Kullanımı Diyarbakır (TEB tarafından Avrupa Birliği yardımıyla sürdürülen Güvenli annelik prjesi), Şubat G34. Patient Oriented Pharmacy- training prgram Faculty f Pharmacy f State Medical and Pharmaceutical University Niclae Testemitanu, Mldva, Nisan G35. Parenteral Beslenmelerde Slüsyn Stabilizasynu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Erişkin Nütrisyn Destek Ünitesi, 1 Mart G36. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mart G37. Farmasötik Bakım-2: Enfeksiyn Eğitimi TEB Otel, Ankara (TEB Eczacılık Akademisi, Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mart G38. İlaç Advers Etkileri ve Etkileşimleri Paneli Gazi Hastanesi, Ankara, 31 Mart G39. İlaç Etkileşimleri ve Advers Etkileri Güven Hastanesi, Ankara (Eczacılık ve Hemşirelik Haftası Seminerleri), 11 Mayıs G40. Türk Bilimsel Eczacılığı nın 166 Yılı Tplantısı Anadlu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eskişehir, 12 Mayıs G41. Farmasötik Bakım: Hipertansiyn ve Astım Isparta Eczacı Odası, (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mayıs G42. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 24 Mayıs G43. İlaç Etkileşimleri Numune Hastanesi, Ankara (Hemşireler için meslek içi eğitimi), 25 Mayıs G44. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mayıs 2005.

11 G45. Farmasötik Bakım-2: Enfeksiyn Eğitimi TEB Otel, Ankara (TEB Eczacılık Akademisi, Meslek İçi Eğitim Prgramı), Mayıs G46. Farmasötik Bakım-2: Enfeksiyn Eğitimi Mersin Eczacı Odası, Mersin (TEB Eczacılık Akademisi, Meslek İçi Eğitim Prgramı), Haziran G47. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), 2-7 Eylül G48. Farmasötik Bakım-2: Enfeksiyn Eğitimi TEB Otel, Ankara (TEB Eczacılık Akademisi, Meslek İçi Eğitim Prgramı), 3-5 Eylül G49. Hacettepe Üniversitesi nde Klinik Eczacılık I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kngresi, Grand Cevahir Otel-İstanbul, Eylül G50. Yğun Bakım Ünitesinde Dar Terapötik aralıklı İlaçların Kan Düzeyi İzlemi: Klinik Eczacının Katkısı, I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kngresi, Grand Cevahir Otel-İstanbul, Eylül G51. Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Devamlı Bakım Ünitesi, 7 Şubat G52. İyi Eczacılık Uygulamaları TEB Otel, Ankara (Meslek İçi Eğitim Prgramı), Şubat G53. Farmasötik Bakım-2: Enfeksiyn Eğitimi TEB Otel, Ankara (TEB Eczacılık Akademisi, Meslek İçi Eğitim Prgramı), Şubat H. Aranan Kriterler Dışındaki Faaliyetler H1. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Dahiliye Yğun Bakım Ünitesi Ekibi Üyeliği H2. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Nütrisyn Destek Ünitesi Ekibi Üyeliği H3. 2 nd Internatinal Sympsium n the Harmnizatin f the Drug Registratin/Licensing Prcedures, 9-11 Ekim 2001, Princess Htel Istanbul, Organizasyn Kmitesi Üyeliği. H4. I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kngresi, Grand Cevahir Otel- İstanbul, Eylül 2005, Kngre Bilimsel Kurulu Üyeliği. H5. 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yğun Bakım Sempzyumu, Hiltn Htel- Ankara, 1-3 Ekim 2005, Kngre Bilimsel Kurulu Üyeliği.

12 H6. Yğun Bakım Dergisi Danışmanlar Kurulu Üyeliği H7. Klinik Eczacılık Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği H8. Ankara Eczacı Odası Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği H9. Ankara Eczacı Odası Sürekli Eğitim Kmisynu Üyeliği H10. Ankara Eczacı Odası AR-GE Kmisynu Üyeliği H11. Stabilis 3 - Stability and Cmpatibility f Injectable Drugs CD sinin sn baskısının Türkçe ye tercümesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖMER KILIÇ. DATATEKNİK, İnovasyon Müdürü Kamu Proje Yöneticisi [Nisan 2012 - Mart 2014 ]

ÖMER KILIÇ. DATATEKNİK, İnovasyon Müdürü Kamu Proje Yöneticisi [Nisan 2012 - Mart 2014 ] ÖMER KILIÇ Adres : İnan Sitesi B Blk D:25 Yaşamkent Yenimahalle / ANKARA Mbil: +90.507.140 08 08 @ : merkilic80@gmail.cm Linkedin : http://www.linkedin.cm/in/merkilic EĞİTİM 2013: Gamificatin üzerine Cursera

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 2000 Y.Lisans Tıp Fakültesi Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NİMET AYGÜL DEMİROL Doğum Tarihi ve yeri: 3 TEMMUZ 1970 - Konya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE Üniversitesi

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Eva Şarlak 2. Doğum Tarihi : 29.06.1962 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sunay İl 2. Doğum Tarihi: 05.05.1962 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR DoğumTarihi: 03/04/1966 Doğum Yeri: Isparta Ankara Ergenekon İlkokulu ve Ankara Atatürk Anadolu Lisesi nden mezun oldu 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010 1. Adı Soyadı: Hale Cihan Bolak Boratav 2. Doğum Tarihi: 2 Ekim 1954 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans Psikoloji

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı