MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I DNA&RNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I DNA&RNA"

Transkript

1 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I DNA&RNA

2 Moleküler biyoloji Moleküler düzeyde biyolojik olayları, çeşitli hücresel sistemler arasındaki etkileşimleri inceler DNA, RNA, proteinler Arasındaki ilişkiler Etkileşimler Etkileşimlerin nasıl düzenlendiği çalışma konularıdır.

3 Moleküler biyologlar Genetik Biyokimya Biyofizik tekniklerini kullanırlar. Bu farklı disiplinler iç içedir.

4 Moleküler biyoloji - diğer biyolojik bilimler ilişkisi işlev Biyokimya Genetik proteinler Moleküler biyoloji genler

5 lar Moleküler hücre bileşenlerinin Tanımlanması İzolasyonu Kullanımları olası hale gelmiştir.

6 Moleküler hücre bileşenleri; DNA genetik bilgi deposu RNA transkripsiyon, translasyon Proteinler yapısal ve enzimatik bileşenler

7 Moleküler hücre bileşenleri (DNA,RNA ve Proteinler) ile moleküler çalışmalar Biyolojik olayların mekanizmalarının anlaşılması Biyoteknoloji - Tıp - Tarım & Hayvancılık - Gıda - Çevre & Enerji

8 Nükleik Asitlerin İzolasyonu Yapı ve işlevlerinin aydınlatılması Gen anlatımı Gen anlatımının düzenlenmesi Genetik mühendisliği Genomik ve proteomik çalışmaları Bu amaçlar için öncelikle nükleik asitlerin yüksek saflıkta izole edilmeleri gerekir.

9 DNA İzolasyonu DNA hücrede proteinler, katyonlar yardımıyla yoğunlaşmış durumda bulunur. Proteinlerle ilişkisi işlevleri gereğidir. ÖR: gen anlatımı - düzenleyici proteinler transkripsiyon - RNA polimerazlar hasar onarımı - DNA polimeraz, DNA ligaz bakteriyofaj - protein kılıf

10 DNA saflaştırılmasının temel aşamaları 1) Hücre çeperi ve membranlarının parçalanarak yüksek molekül ağırlıklı DNA nın serbestleştirilmesi 2) Denatürasyon veya proteoliz yoluyla DNA-protein kompleksinin çözülmesi 3) DNA nın diğer moleküllerden ayrılması Çalışma amacına (klonlama, dizi analizi vb.) bağlı olarak ileri saflaştırma yöntemlerinin uygulanması Farklı DNA moleküllerinin (kromatografik, spektrofotometrik yöntemlerle) fraksiyonlandırılması

11 Prokaryotik DNA İzolasyonu Bakteri DNA sı asal (kromozomal) ya da ekstrakromozomal (plazmit, bakteriyofaj) oluşuna bağlı olarak farklı yöntemlerle izole edilir.

12 Prokaryotik kromozomal DNA İzolasyonu AŞAMA 1 Hücre duvarının zayıflatılması: Fiziksel yöntem: dondurup-çözme Kimyasal yöntem: lizozim uygulaması kelatör (EDTA) kullanımı Lizozim: Kelatör: metal iyonlarının bağlanmasını artırarak çökelmeyi hızlandıran kimyasal ajanlar

13 Prokaryotik kromozomal DNA İzolasyonu AŞAMA 2 Hücre zarının parçalanması: 1. Fiziksel yöntemler: Homojenizasyon Ultrasonikasyon Ozmotik şok

14 Prokaryotik kromozomal DNA İzolasyonu AŞAMA 3 Hücre zarının parçalanması: 2. Kimyasal yöntemler: Deterjan kullanımı SDS (sodyum dodesil sülfat) SDS ph ve uygun iyon konsantrasyonunda lipoproteinlerle birleşir, membranların lipoprotein kısımlarını suda çözünür hale getirir HÜCRE PARÇALANIR (LİZİZ)

15 Prokaryotik kromozomal DNA İzolasyonu AŞAMA 4 RNA nın parçalanması için RNAaz Proteinlerin parçalanması için Proteazlar Kalan proteinler ve oligopeptitler için fenolkloroform ekstraksiyonu

16 Prokaryotik kromozomal DNA İzolasyonu AŞAMA 5 DNA içeren fazın alkolle (Etanol) çöktürülmesi DNA gözle görülebilir, cam çubuğa sarılır!!!

17 Prokaryotik kromozomal DNA İzolasyonu İleri saflaştırmalar Diyaliz ile kalıntıların uzaklaştırılması CsCl 2 derecelenme santrifügasyonu Kromatografik ayırım

18 Ekstrakromozomal DNA İzolasyonu Kromozomal DNA uzaklaştırılır!!! Bakteriyofaj DNA sı izolasyonu: 1. İnfekte olmuş bakteriden faj partiküllerinin izolasyonu ile kromozomal DNA nın eliminasyonu 2. Proteaz ve/veya fenol uygulaması 3. İleri saflaştırmalar

19 Ekstrakromozomal DNA İzolasyonu Plazmit DNA sı izolasyonu: Kromozomal DNA izolasyonuna benzer! 1. (Hücre çeperi ve membranlarının parçalanarak yüksek molekül ağırlıklı DNA nın serbestleştirilmesi) ve 2. (Denatürasyon veya proteoliz yoluyla DNAprotein kompleksinin çözülmesi) aşamalar aynıdır.

20 Ekstrakromozomal DNA İzolasyonu Plazmit DNA sı izolasyonu: FARK; kromozomal ve plazmit DNA sı konfigürasyonlarının farkı nedeniyledir. Plazmit DNA sı: halkasal ve süper dönümlüdür. Kromozomal ve plazmit DNA larının denatürasyonlarını (yüksek sıcaklık, ph gibi) takiben renatürasyon sürelerinin farkları ayırma için kullanılır. ÖR: ph plazmit DNA sı denatüre olmaz.

21 Plazmit DNA sı

22 Ökaryotik Kromozomal DNA İzolasyonu Ökaryotlardan DNA izolasyonunun zorluğu: organel (mitokondri, kloroplast) DNA larının varlığı Total hücresel DNA izolasyonu için; modifiye alkali-lizis yöntemi kullanılır. (Alkali-lizis yöntemi: plazmit DNA sı izolasyonu için kullanılır)

23 Ökaryotik Kromozomal DNA İzolasyonu 1. Hücre zarının lizisi 2. Parçalanmamış organellerin izolasyonu 3. Boyut, yoğunluk, deterjan duyarlılık farklarına göre nukleus ve organel DNA larının ayrılması 4. Organeller için; organel zarı lizisi RNA ve proteinlerden arındırma (organel DNA ları plazmit DNA sı gibi halkasal, kapalıdır ve izolasyonları plazmit DNA izolasyonuna benzer)

24 Bitki Hücre DNA sı izolasyonu İzolasyonda en önemli ayırıcı özellik; kalın hücre çeperidir. Çeperin parçalanması için genellikle Homojenizasyon Sıvı nitrojenle dondurup parçalama Bunun dışındaki aşamalar diğer ökaryotik hücrelerden DNA izolasyonuna benzer.

25 Sıvı Fazdan DNA nın Saflaştırılması ve Konsantre edilmesi Yöntemleri Fenol ekstraksiyonu, etanolle çöktürme: Küçük hacimlerden (0.4 ml den az) 1mg/ml den az konsantrasyonlarda DNA izolasyonu için (çoğunlukla tercih edilen yöntem) İzopropanolle çöktürme: DNA solusyonu ile eşit hacimde kullanılarak çöktürme yapılır.

26 Sıvı Fazdan DNA nın Saflaştırılması ve Konsantre edilmesi Yöntemleri Cam boncukla saflaştırma: Süspansion halindeki cam boncuklar DNA, RNA ve protein çöktürmede hızlı ve etkin yöntemdir. Oligonükleotidlerin ve trifosfatların etanolle çöktürülerek uzaklaştırılması: 30 bç den kısa oligonükleotidler ve nükleotidlerin DNA solüsyonundan uzaklaştırılması için amonyum asetat ile etanol çöktürmesi (2 aşamalı) uygulanır.

27 Anyon Değiştirici Kromatografi ile DNA saflaştırması Seçici olarak nükleik asitlere bağlanan anyon değiştirici reçine içeren kolon kullanılır DNA nın RNA, protein, karbohidrat ve metabolitlerden hızlı olarak ayrılması sağlanır. Kolon dolgu maddesi

28 DNA örneklerinin saklanması : İzole edilmiş DNA örnekleri, degredasyonun en aza indirgenmesi amacıyla uygun koşullar altında saklanmalıdır. Uzun dönem saklamada, deamidasyon u engellemek için, DNA nın içinde bulunduğu tamponun ph sı 8.5 dan büyük olmalıdır ve en azından 0.15 M NaCl ve 10 mm EDTA içermelidir. Aşağıdaki faktörler saklama sırasında DNA nın parçalanmasına yol açabilirler.

29 DNaz kontaminasyonu: DNaz kontaminasyonun ana kaynağı insan derisidir. Bu tip kontaminasyon lastik eldiven kullanmak, steril solüsyon ve tüpler kullanılmak suretiyle önlenebilir. DNA cam yüzeylere kolayca absorbe olabildiğinden dolayı saklama için sadece steril plastik tüpler kullanılmalıdır. Ağır metallerin varlığı: Ağır metaller fosfodiester bağlarının kopmasını kolaylaştırır. Bu nedenle uzun dönem saklamada DNA tamponu 10 mm veya daha fazla EDTA içermelidir.

30 Etidyum bromür varlığı: Moleküler oksijen varlığında, etidyum bromür görünür ışıkla birlikte DNA nın fotooksidasyonuna neden olur. Bu madde ile muamele edilmiş DNA örneklerinden etidyum bromürün tamamen uzaklaştırılması mümkün olmadığından, örnekler daima karanlıkta saklanmalıdır. Sıcaklık: Yüksek molekül ağırlıklı DNA nın kısa dönem saklanması için en uygun sıcaklık 4 C ile 6 C arasındadır. Bu sıcaklıkta, DNA örnekleri DNA nın parçalanmasına sebep olan dondurma ve çözdürme işlemleri olmaksızın saklanabilir. Uzun dönem saklamada ( 5 yıl veya daha uzun), DNA -70 C veya altında muhafaza edilmeli ve dondurma ve çözdürme işlemi yapılmamalıdır. Dondurma ve çözdürme işleminden kaçınmak için, DNA örnekleri küçük hacimlerde ayrı tüplere paylaştırılmalıdır.

31

32 RNA İzolasyonu Bakteri hücresinin %6 sı Memeli hücresinin %1.1 i Total 10-15mg RNA nın RNA dır %80-85 i rrna %15-20 si trna ve nukleusa ait küçük RNA lar %1-5 i mrna

33 RNA Protein translasyonu için geçici olarak bilgi iletir. Sinyalin işlevi bitince durdurulması kritik önem taşır. Riboz rezidüleri 2 ve 3 pozisyonunda halkasal grup taşıdıklarından kimyasal olarak DNA dan daha reaktiftir ve Rnaz ile kolayca yıkılır.

34 RNA Rnaz tüm dokularda bulunup çevresel etkilere karşı çok dayanıklıdır. Disülfit bağlarından dolayı uzun süre kaynatmaya, denatüranlara dirençlidir ve denatüre olduğunda hızla yenilenebilir. Aktivitesi için katyonlara gereksinim duymadığından EDTA gibi şelatörlerle inhibe olmaz.

35 RNA İzolasyonu Gen anlatımı Gen anlatımının analizi Gen anlatımının düzenlenmesi İşlenme Klonlama çalışmalarının önemli kısmı RNA izolasyonuna dayanır. Klonlama çalışmalarında cdna kitaplığının kurulması ve kitaplıktan istenen genin izolasyonu için total RNA dan mrna izolasyonu gereklidir.

36 RNA Analizi Northern Analizi (Gen ekspresyonu için) cdna kütüphanesi için kaynak RT-PCR RNase koruma metotları Splicing defects

37 GEN EKSPRESYONU ANALİZİ 5 3 PROMOTOR exon 1 intron exon 2 Reporter gene analysis hnrna 5 transcription 3 RNA processing RNA analysis mrna 5 m 7 GpppN 3 AAAAAA degradation protein

38 RNA Ekstraksiyonu Hücre çeperi ve membranının parçalanması (LİZİS) Hücre lizatının santrifüjlenmesi (diğer makromoleküllerden ayrılması) Genomik DNA dan ayrılması için asidik solüsyonlarla muamele Trizol, Guanidinium HCl veya guanidinium tiyosiyanat (güçlü denaturanlar) homojenatı, ile fenol:kloroform ekstraktı uygulanabilir. Pürifikasyon RNA nın yoğunlaştırılması Kalite ve saflığının tespiti

39 RNA ekstraksiyonu için çok sayıda protokol ve ticari kit mevcuttur.

40

41 Manuel RNA İzolasyonu 1. RNA Homojenizasyon bufferında hücrelerin süspansiyonu (NaCl, MgCl2, Tris, Nonidet P-40, DTT, RNase Inhibitor) 2. RNA ekstraksiyon bufferı eklenir (Tris ph 8, EDTA, NaCl, SDS, Proteinase K -37C/30min) 3. Fenol kloroform ekstraksiyonu 4. RNA nın yoğunlaştırılması (presipitasyonu) 5. Dnaz I den free RNaz, Rnaz inhibatörü, MgCl 2 ve DTT (37C/60min) ekleyerek yeniden süspanse edilir stepler tekrarlanır ve TE de yeniden süspanse edilir.

42 RNA İzolasyonu Örnek prosedür (bitki total RNA izolasyonu Fenol yöntemi) 1) Homojenizasyon 2) Fenol-kloroform (proteinlerin uzaklaştırılması) 3) NaOAc ile nükleik asitlerin çöktürülmesi 4) NaOAc ile RNA nın çöktürülmesi 5) Polisakkaritlerin uzaklaştırılması için CsCl 2 derecelenme santrifüjlemesi 6) mrna izolasyonu için oligo dt / poli U sefaroz ile kromatografi (yüksek tuz konsantrasyonunuda polia kuyruğu bağlanır, tuz konsantrasyonu düşürüldüğünde mrna kolonda elde edilir)

43 RNA Extraksiyonu (Column) Total RNA kitleri (Qiagen ve Ambion) Hücreler guanidine tiyosiyanat ile muamele edilerek lizat etanol ile dilüe edilir. RNA matrixi yada cama uygulanarak protein ve diğer kontaminantlar uzaklaştırılır. Böylece Total RNA elde edilir.

44 RNA İzolasyonu BAŞARILI BİR RNA İZOLASYONU, diğer moleküllerle kontamine olmamış ve yıkılmamış RNA ların saflaştırılması demektir RNA saflaştırılmasının en güç yanı endojen RNaz ların RNA yı parçalamalarıdır!!!

45 Endojen ve Eksojen RNaz ile Savaşı Kazanım Yolları; Endojen RNaz için; Guanidinium isothiocyanate (GITC) RNAzol/Trizol/Ultraspec (14M GITC and urea salts) Qiagen RNeasy kullanılmalı Eksojen RNaz profilaktik tedbirlerin dikkatli kullanılması ile ortadan kaldırılabilir. Eksojen Rnaz kontaminasyonu en sık; - Kontamine bufferlar - Otomatik pipet uçları ile olur.

46 Eksojen RNaz ile Savaşı Kazanım Yolları; Mutlaka eldiven (tam koruma??) Özel pipet seti Mümkünse tüm kimyasallar, elektroforez tankları, diğer tüm malzemeler sadece RNA çalışması için kullanılmalı Tüm çözeltiler (DEPC=dietilpirokarbonat), cam ve plastik eşyalar Rnaz aktivitesini yok etmek amacıyla özel hazırlanmalı **Tris DEPC I inaktive ettiğinden Tris li çözeltiler DEPC ile hazırlanmamalı

47 Eksojen RNaz ile Savaşı Kazanım Yolları; Bazı cam eşyalar %0.1 oranında çözünmüş DEPC bulunan suda 2 h 37 C de bekletilip steril dh 2 O ile yıkanarak 15 d. otoklavlanır. Cam eşyalar 180 C de 8 h, 300 C de 4h veya kloroform ile yıkanarakda Rnaz inaktive edilebilir. DEPC ciddi karsinojen maddedir!!

48 Başarılı RNA İzolasyonu için; Kelatörler (EDTA, EGTA) Deterjanlar (SDS) Guanidium izotiosiyanat kullanılmalıdır. RNaz inhibitörleri CAM EŞYA İÇİN; DEPC (dietilpirokarbonat) ın %0.002 lik solusyonu DEPC den geçişilmiş cam eşyanın otoklavlanması Çok temiz çalışma koşulları (İzolasyon sırasında da solusyonlar için %0.005 lik DEPC kullanılır) RNA deterjan varlığında -20 o C -80 o C da saklanır.

49 NÜKLEİK ASİTLERİN SAFLIK KONTROLÜ İzole edilen DNA ve RNA nın saflık kontrolü ve miktarının belirlenmesi daha sonra yapılacak çalışmalar için gereklidir!!! Bu amaçla kullanılan iki temel yöntem: 1) Spektral yöntem 2) Elektroforetik yöntem kullanılır.

50 Spektral Yöntem DNA ve RNA miktarının ve saflığının belirlenmesi için kullanılır. Nükleotidlerin bazları UV ışığı 260 nm de maksimum düzeyde absorbe etme özelliğinden yaralanarak ölçüm yapılır.

51 Spektral Yöntem A 260 = 260nm deki absorbsiyon değeri miktar belirlemede kullanılır. Çift zincirli DNA için 1 A 260 = 50mg/ml Tek zincirli DNA/RNA için 1 A 260 = 40mg/ml

52 Spektral Yöntem Miktar belirlemek için Çift iplikli DNA (mg/ml)=a 260 x sulandırım oranı x 50 Tek iplikli DNA ya da RNA (mg/ml)=a 260 x sulandırım oranı x 40

53 Spektral Yöntem Saflık belirlemek için; A 260 /A 280 oranından yararlanılır. Proteinler UV ışığı 280nm de maksimum absorbe ederler. A 260 /A 280 =1.95 (saf DNA için), E.coli için A 260 /A 280 =2 (saf RNA için) Fenol, protein gibi safsızlıklar varlığında değerler düşer.

54 spektrofotometre Spektral Yöntem

55 Elektroforetik Yöntem Avantajlar Basit Hızlı Güçlü Nükleik asit fragmentlerinin gösterilebilmesi

56 Elektroforetik Yöntem Elektroforez; çözünmüş haldeki yüklü moleküllerin elektriksel bir alanda kitlelerine bağlı oranda hareket etmeleri (göç) ve buna bağlı olarak birbirlerinden ayrılmalarıdır. _ +

57 Jel Elektroforezi Elektrik akımı varlığında jele uygulanmış negatif yüklü DNA nötral ph da anoda doğru hareket eder.

58 Jel Elektroforezi Nükleik asitleri ayırmada sıklıkla kullanılır. Nükleik asitler bir destek materyaline (matriks) uygulanırlar. Matriks materyalleri Agaroz Poliakrilamid Nişasta Agaroz-poliakrilamid

59 Jel Elektroforezi Kullanılan matriks tipine göre Agaroz jel elektroforezi - DNA Poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) - Protein Matriks konumuna göre Yatay elekroforez- DNA Dikey elektroforez - Protein

60 Jel Elektroforezi Jele uygulanmış nükleik asitler UV ışık altında fluoresan veren boya etidyum bromid (EB) varlığında gözle görülebilir (bant) parlak bantlar halinde ayrılırlar. EB kanserojen!!! UV göze zararlı!!!

61 Jel Elektroforezi 1-10 ng kadar az miktardaki DNA nın jeldeki Yerini belirlemek Jelden kesip almak mümkündür.

62 Jel Elektroforezi 1) Matriks materyali tarak yerleştirilmiş olan elektroforez kasetine dökülür. 2) Matriks donduktan sonra tarak çıkarılır. 3) Örneklerin yükleneceği kuyucuklar oluşur. 4) Örnek yükleme işi kaset içinde elektroforez tamponu bulunan tankta yapılır. 5) EB genellikle jel hazırlanırken eklenir. 6) Sistemin kapağı kapatılır. 7) Elektrodlar yerleştirilir. 8) Güç kaynağından istenen güçte akım geçirilir.

63

64 Jel Elektroforezi AGAROZ JELLER Hazırlaması kolay Genellikle yatay Çözünürlüğü düşük Ayırma alanı fazla 200bç bç POLİAKRİLAMİD JELLER Hazırlaması zor Genellikle dikey Çözünürlüğü yüksek 1bç lik fark Ayırma alanı dar bç

65 Agarozun DNA ayırım etkinliği Agaroz miktarı (% w/v) Linear DNA nın etkin bir biçimde ayrılabileceği boyut (kb) 0,3 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 2, ,8-10 0,5-7 0,4-6 0,2-3 0,1-2

66 Poliakrilamid jellerin DNA ayırma etkinlikleri Akrilamid Etkin Ayırma (% [w/v]) a Alanı (bp) Ksilen Siyanol FF b Bromofenol mavisi b 3, , , , , , a) N,N' metilenbisakrilamid akrilamidin 1/30 u kadar b) Boya ile birlikte göç eden çift iplikli DNA moleküllerinin baz çifti sayısı

67 Agaroz jel elektroforezi Göç oranı çeşitli faktörlere bağlıdır. 1) DNA nın molekül büyüklüğü Büyük molekül yavaş hareket eder. 2) Agaroz konsantrasyonu Yüksek agaroz konsantrasyonu küçük, düşük ise büyük moleküllerin ayrılmasında kullanılır.

68 Agaroz jel elektroforezi 3) DNA konformasyonu DNA süper dönümler yapar Süper dönüm Aynı molekül ağırlığına sahip DNA molekülünün süperdönümlü halkasal (form 1) Kesilmiş halkasal (form 2) Doğrusal (form 3) formları agaroz jelde farklı hızda hareket ederler.

69 Agaroz jel elektroforezi 1. DNA ağırlık standartı 2. Farklı plazmit formları 3. B. subtilis genomik DNA sı

70 Agaroz jel elektroforezi tamponun iyonik kuvveti, elektrik akımı, süper kıvrım yoğunluğuna EB e bağlı olarak bu formların birbirlerine göre hareketlilikleri değişir.

71 Agaroz jel elektroforezi 4) Uygulanan voltaj Düşük voltajda doğrusal DNA hareketi voltajla doğru orantılıdır, güç artışı harekette farkılaşmaya yol açar. 2kb den büyük DNA için 5V/cm den fazla olmalı 5)Elektrik alanının yönü kb lik DNA lar için elektrik alan yönü aynı kaldıkça DNA ayrılma oranı aynıdır, ama yön değişirse DNA harekete karşı koyar (pulse field jel elektroforez)

72 Agaroz jel elektroforezi 6) Baz içeriği ve temparatür Poliakrilamid jel elektroforezinin aksine baz içeriği göçü etkilemez. Oda sıcaklığında uygulanır. %0.5 lik jel kullanımında 4 0 C

73 Agaroz jel elektroforezi 7) Boya EB baz çiftleri arasına yerleştiğinden DNA hareketini %15 azaltır. 8) Elektroforez tampon kompozisyonu Tamponunu iyonik kuvveti göçü etkiler. İyon kuvveti az/yok göç yavaş/yok İyon kuvveti çok ısınma, erime

74 Elektroforez tamponları Tris-asetat (TAE) ph 8.0 Tris-fosfat (TPE) ph 8.0 Tris-borat (TBE) ph 8.0 Alkalin ph 8.0

75 Jel yükleme tamponu DNA örneği kuyuya yüklenmede önce tamponla karıştırılır. Kullanım amaçları: 1. Kuyuya çökmeyi sağlar. 2. Örneği boyar, görünür yapar. 3. Yürüme yerini belirler.

76 Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Akrilamid polimeri Hazırlanması agarozdan güç Hazırlamada hassasiyet ve deneyim gerekli

77 Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) İki cam arası kullanım Dikey kullanım Jel boyu cm

78 Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Agaroza üstünlükleri 1) Ayırma gücü yüksek 1bç bakımından birbirinden ayırır. farklı DNA ları 2) Daha fazla miktarda DNA (10mg dan fazla) uygulanabilir. 3) Jelden geri kazanılan DNA daha saftır ÖR: fare edilebilir. embriyosuna enjekte

79 Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Poliakrilamid jellerin moleküler biyolojide iki tipi kullanılır. 1) Non-denatüre poliakrilamid jeller: Çift iplikli DNA nın ayrılması ve saflaştırılması için kullanılır. Jel düşük voltajda (1-8V/cm) yürütüldüğünden çift ipliğin açılması engellenir.

80 Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) 2) Denatüre poliakrilamid jeller: Tek iplikli DNA parçalarının ayrılması ve saflaştırılması için kullanılır Jeller hazırlanırken eklenen üre/formamid; Nükleik asitlerin baz çifti oluşturmasını engeller

81 Pulse Field Jel Elektroforezi (PFGE) Büyük DNA moleküllerinin ayrılması için kullanılır. 2Mb büyüklüğündeki DNA lar (kromozomlar) bile ayrılabilir. Elektrik akımının yönü periyodik olarak değiştirilerek uygulanır. Genom projesinde kullanımı çok yararlı olmuştur.

82 Pulse Field Jel Elektroforezi (PFGE) PFGE Shigella sonnei nin XbaI kesiminin PFGE analizi

83 DNA nın Jelden Geri Kazanılması Jel elektroforezi ile ayrılıp, saflaştırılmış DNA nın, çeşitli amaçlar için (klonlama, dizi analizi vb.) jelden geri kazanılması gerekebilir.

84 DNA nın Jelden Geri Kazanılması JELDEN GERİ KAZANMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER: 1. Agarozun daha sonraki işlemler için istenmeyen maddeler içermesi (saf agaroz kullanımı sorunu ortadan kaldırır) 2. Büyük DNA moleküllerinin etkin biçimde geri kazanılamaması (5kb den büyük DNA moleküllerinin geri kazanımı zordur)

85 DNA nın Jelden Geri Kazanılması JELDEN GERİ KAZANMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER: 3. Az miktardaki DNA nın etkin biçimde geri kazanılamaması (500ng dan daha aza miktarlar geri kazanım için yeterli değildir) 4. Farklı DNA moleküllerinin aynı anda geri kazanımlarının güçlüğü

86 DNA nın Jelden Geri Kazanılması Yöntemleri DEAE-selüloz membran üzerinde elektroforez 1. Jel parçalarının kolona yüklenmesi 2. Elüsyon tamponu ile kolondan DNA nın alınması Diyaliz tüpünde elektroelüsyon 1. Yürütme tamponu içeren diyaliz tüpüne jel parçasının konması 2. DNA nın jelden tüp içindeki dilüsyon tamponuna geçişi Low melting temperature agoroz jel kullanımı 65 o C nin altında eriyebilen agaroz jeller kullanarak erimeden sonra DNA nın saflaştırılması

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Abdullah ASLAN Danışman:

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

DNA ve RNA İzolasyonu. Dr Gülnur Güler

DNA ve RNA İzolasyonu. Dr Gülnur Güler DNA ve RNA İzolasyonu Dr Gülnur Güler DNA genetik bilgi deposu özellikle inaktif DNA nükleusda çok sıkı paketli çevresel, kimyasal ve fiziksel zararlı etkenlere dayanıklı Bu nedenlerle taze, dondurulmuş,

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ Elektroforez Elektroforez yüklü moleküllerin bir elektriksel alandaki hareketlerinin izlendiği bir tekniktir. Bir örnekteki maddelerin tümü veya bazıları iyonlaşabiliyorsa

Detaylı

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ Değişik canlı gruplarında kalıtsal molekülün çeşidi, sayısı, biçimi ve organizasyonu bakımından farklılıklar bulunur. Ortak özellik: nükleik

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır?

DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır? 3. Ha&a DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır? Klonlama Teşhis PCR Hibridizasyon yöntemleri (Southern blotting) Tiplendirme (RFLP) Korunma Örn. DNA aşıları " DNA fingerprinting ile adli tıp " analık babalık

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II. RNA Çalışmaları Transkriptom

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II. RNA Çalışmaları Transkriptom MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II RNA Çalışmaları Transkriptom RNA Bakteri hücresinin %6 sı Memeli hücresinin %1.1 i Total 10-15µg RNA nın RNA dır %80-85 i rrna %15-20 si trna ve nukleusa ait

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI Dr. Zafer KÜÇÜKODACI GATA HEH Patoloji Servisi 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7 Kasım 2012 Manavgat DNA ve RNA NIN KANTİTASYONU Spektrofotometrik ölçüm Floresans teknik

Detaylı

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI Bir hücre ve dokudan istenilen bir proteinin saf halde izole edilmesi oldukça güç bir olaydır. Bu proteinin konsantrasyonu düşük ise binlerce farklı protein arasından ayırmak

Detaylı

Amaç Bu pratiğin amacı öğrencilerin elektroforez yöntemi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Amaç Bu pratiğin amacı öğrencilerin elektroforez yöntemi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak Biyofizik 2015 Amaç Bu pratiğin amacı öğrencilerin elektroforez yöntemi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak Hedefler Bu pratiğin sonunda öğrenciler, Elektroforez yönteminin önemi,

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

DNA izolasyonu ve analizi

DNA izolasyonu ve analizi Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-3 DNA izolasyonu ve analizi DNA ile yapılacak çalışmalarda moleküler biyoloji tekniklerinin uygulanabilmesi için öncelikle yüksek molekül ağırlıklı DNA molekülünün

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız:

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Ara Sınav Soruları Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Cevap1: 260 nm de 1 cm yol uzunluğundaki OD = 50 μ g/ml çift sarmal DNA için, 40 μ g/ml

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK İÇERİK Tanım...2 SDS-PAGE jel elektroforez metodu...3 SDS-PAGE jel elektroforezi yürütme ortamının hazırlanması...4 Protein örneklerinin yüklenmesi...8 Jelin yürütülmesi...9 Jelin boyanması ve boyanın

Detaylı

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi Prof. Dr. Müjgan Cengiz Canlı Hücrelerdeki Moleküllerin İzlenmesi Mikroskopla inceleme hücrede belli düzeyde

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 5 Agaroz Jel Elektroforezi M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ Doç. Dr. Nurettin YÖREK DNA ile çalıģırken göz önünde bulundurmanız gereken temel özellikler: DNA basit bir moleküldür. Gerçekten! Sadece A, T, C ve G nükleotidlerini

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

2. Histon olmayan kromozomal proteinler

2. Histon olmayan kromozomal proteinler 12. Hafta: Nükleik Asitler: Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA nın primer ve sekonder

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

hendisliği BYM613 Genetik MühendisliM Tanımlar: Gen, genom DNA ve yapısı, Nükleik asitler Genetik şifre DNA replikasyonu

hendisliği BYM613 Genetik MühendisliM Tanımlar: Gen, genom DNA ve yapısı, Nükleik asitler Genetik şifre DNA replikasyonu BYM613 Genetik MühendisliM hendisliği Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik BölümüB 2012-2013 2013 Güz G z DönemiD Salı 9.00-11.45, D9 Dr. Eda Çelik-AKDUR edacelik@hacettepe.edu.tr İçerik Tanımlar: Gen,

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

Biyoteknoloji ve Genetik II. Hafta 8 TRANSLASYON

Biyoteknoloji ve Genetik II. Hafta 8 TRANSLASYON Biyoteknoloji ve Genetik II Hafta 8 TRANSLASYON Prof. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/125 Eposta: hilalozdag@gmail.com TRANSLASYON Translasyon a. mrna ribozoma

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik materyal; Kendini çoğaltır. Bilgi depolar. Bilgiyi ifade eder. Mutasyonla varyasyonlara izin verir. Genetik Tarihçe

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

RNA DNA. Nükleosit Baz + Şeker Riboz (RNA) Deoksiriboz (DNA) Ribonükleozitler : Adenozin, Pürinler: Pirimidinler: AveGdışında

RNA DNA. Nükleosit Baz + Şeker Riboz (RNA) Deoksiriboz (DNA) Ribonükleozitler : Adenozin, Pürinler: Pirimidinler: AveGdışında Bazlar : Nükleik Asitlerin karakteristik Özellikleri DNA RNA Yasin EREN Recep LiMAN Muhsin KONUK Nükleik Asitlerin Yapısı Pürinler: Pirimidinler: AveGdışında TU T,U ve Sdışında d bazı theobromin, kafein,

Detaylı

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Elektroforez, Moleküler Biyoloji ve Biyokimya deneylerinde sıklıkla kullanılan, makro molekülleri ayrıştırmamızı ve bazı durumlarda saflaştırmamızı

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı Hücrede Genetik Bilgi Akışı 1) Genomun korunması DNA nın tam olarak kopyalanması ve hücre bölünmesiyle yeni kuşak hücrelere aktarılması 2) Genetik bilginin çevrimi Hücre içerisinde bilginin DNA dan RNA

Detaylı

DNA Replikasyonu. Doç. Dr. Hilal Özdağ. A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: /202 Eposta:

DNA Replikasyonu. Doç. Dr. Hilal Özdağ. A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: /202 Eposta: DNA Replikasyonu Doç. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/202 Eposta: hilalozdag@gmail.com 1 Watson ve Crick Gözümüzden kaçmamış olan bir nokta da.. Replikasyon

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II PROTEİNLERİN İZOLASYONU VE ANALİZİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II PROTEİNLERİN İZOLASYONU VE ANALİZİ MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II PROTEİNLERİN İZOLASYONU VE ANALİZİ more of an art than a science MOLEKÜLER BİYOLOJİDE ANA KURAL ve TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI Gen dizisi 8 8 transkriptler 8 8 primer

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik - Gen Silahı İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik Biyolistik, biyolojik ve balistik kelimelerinin kısaltmalarının birleştirilmesi şeklinde adlandırılan, hücrelerin

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

cdna Kitaplık Hazırlanışı

cdna Kitaplık Hazırlanışı cdna Kitaplık Hazırlanışı Uzm.Bio.Veysel Sabri HANÇER İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı 2602043040 Genetik Bilginin İki Kaynağı Vardır; Genomik DNA mrna Ökaryotlardaki

Detaylı

KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ Kalıtsal madde (kalıtsal molekül, genetik materyal) (1) canlının yapı ve işlevlerinin belirlenmesinden, (2) canlının kendine benzer bir canlıyı meydana getirmesinden,

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLER. Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre

NÜKLEİK ASİTLER. Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre NÜKLEİK ASİTLER Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre metabolizmasında çeşitli görevleri vardır. Nükleotitler, metabolik dönüşümlerde enerji birimi, hücrelerin hormonlara

Detaylı

TRANSLASYON ve PROTEİNLER

TRANSLASYON ve PROTEİNLER TRANSLASYON ve PROTEİNLER Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 13 Aralık 2016 mrna daki baz sırasının kullanılarak amino asitlerin doğru sıra ile proteini oluşturmasını kapsayan olayların tümüne Translasyon veya

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

DNA HİBRİDİZASYONU. HAZIRLAYANLAR: Beyhan KORKMAZ ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DNA HİBRİDİZASYONU. HAZIRLAYANLAR: Beyhan KORKMAZ ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DNA HİBRİDİZASYONU HAZIRLAYANLAR: Beyhan KORKMAZ (040559019) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DNA hibritleşmesi; birbirine komplementer iki tek zincir nükleik asit sekansının çift zincirli tek

Detaylı

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Nükleik asitler Sıcaklıkla öldürülmüş S suşları Canlı R suşlarını canlı S suşuna dönüştürür a) Farelere virulan S suşu enjekte edildiğinde ölür b) R suşu enjekte edildiğinde yaşar c) Isıyla öldürülmüş

Detaylı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı WESTERN BLOT Yrd. Doç. Dr. Eda Becer Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Northern Blot (RNA) James Alwine George Stark Western Blot (Protein) Eastern Blot (??) George Stark

Detaylı

ELEKTROFORESİS. Emre ÖZAN Veteriner Hekim

ELEKTROFORESİS. Emre ÖZAN Veteriner Hekim ELEKTROFORESİS Emre ÖZAN Veteriner Hekim Giriş TANIM : Elektriksel bir alanın tesiri altında kolloidal dispers fazların taşıdıkları elektriksel yükün aksi kutbuna doğru göç etmeleri Bir elektriksel alanda

Detaylı

BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):59-69 ISSN 1300-3496 BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özhan ŞİMŞEK 1 Fırat Ege KARAAT

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Moleküler biyolojiye giriş Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Molecular biology terimi ilk kez Warren Weaver tarafından 1938 de kullanıldı. Hayatın fiziksel ve kimyasal olarak açıklanması olarak tanımlandı. 1977

Detaylı

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti RTA Viral RNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-09 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara PE-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI E.DİLAN ve U.ÜNDÜZ azi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Mepe, Ankara 1.ÖZET Model protein olarak seçilen Bovine

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri

Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri GENETĐK 111-503 Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri Doç.Dr. Hilâl Özdağ Rekombinant DNA Teknolojisi Amaç Spesifik DNA dizilerinin yerlerinin belirlenmesi. DNA nın belirli noktalardan kesilmesi Belirli

Detaylı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4. Ha&a Polimeraz Zincir Reaksiyonu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunu içeriği PCR ın tanımı PCR ın kısa tarihçesi Hücre içi DNA replikasyonu PCR bileşenleri PCR temel prensipler PCR ın kullanım alanları

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği DNA izolasyonu DNA hakkında 2 DNA İzolasyonu

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II. ( WESTERN BLOTTING (WESTERN EMDİRİMİ) ve İMMÜNODETEKSİYON

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II. ( WESTERN BLOTTING (WESTERN EMDİRİMİ) ve İMMÜNODETEKSİYON MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II ( WESTERN BLOTTING (WESTERN EMDİRİMİ) ve İMMÜNODETEKSİYON Western blotting: Akrilamit jeldeki protein bantlarının daha kararlı ve sabit bir ortama (örneğin,

Detaylı

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar İçerik Giriş...2 Western Blot Yöntemi...2 Protein Örneklerinin Hazırlanması...2 Dikey Jel Sistemi Kullanımı...3 Kuru Transfer Sistem Kullanımı...4 Bloklama...6 Protein Tespiti...6 Kemilüminesans Tanımlama

Detaylı

Sunum planı. Protein yaşam döngüsü ve moleküler tıp Protein analiz yöntemleri Krotomotografik metotlar

Sunum planı. Protein yaşam döngüsü ve moleküler tıp Protein analiz yöntemleri Krotomotografik metotlar Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Protein yaşam döngüsü ve moleküler tıp Protein analiz yöntemleri Krotomotografik metotlar Yüksek basınçlı sıvı kromatografi (High- pressure liquid chromatography, HPLC). Kağıt

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 İnvazif Mantar Enfeksiyonları (İME) Bağışıklık sistemi Morbidite-mortalite

Detaylı

Final Sınavı Soruları

Final Sınavı Soruları Final Sınavı Soruları Soru1: PCR döngüsünü kısaca anlatılınız. Cevap1: İlk adımda solüsyonun sıcaklığı artırılarak DNA zincirinin denatüre olması sağlanır. Bu sırada Bundan sonra primerlerin tekli DNA

Detaylı

GENOMİKS & PROTEOMİKS

GENOMİKS & PROTEOMİKS GENOMİKS & PROTEOMİKS VĠZE SONRASI EK NOTLAR Yrd. Doç. Dr. NaĢit ĠĞCĠ GEN İFADE ANALİZLERİ 1 Gen Ġfade Analizleri mrna seviyesinde gen ifade analizleri: Northern blot (Tek gen analizi) qrt-pcr (Tek gen

Detaylı

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 ELEKTROFOREZ. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Elektroforez

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 ELEKTROFOREZ. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Elektroforez GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 ELEKTROFOREZ Doç. Dr. Hilâl Özdağ Elektroforez Yüklü moleküllerin bir elektrik alanı içinde yürütülerek ayrıştırılması tekniğine elektroforez denir. DNA,

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON Translasyonda nükleik asit kullanılır fakat son ürün bir nükleik asit değil proteindir. Translasyon mekanizması 4 ana bileşenden oluşmaktadır: 1. mrnalar 2. trnalar

Detaylı

DNA Tamiri ve Rekombinasyonu

DNA Tamiri ve Rekombinasyonu DNA Tamiri ve Rekombinasyonu Bitkilerdeki 3 genom UV ve radyosyonun diğer formları, kimyasallar, ve diğer streslerle (örneğin oksidatif, ısı vb.) devamlı hasar görür. Bazı proteinler onarımda ve rekombinasyonda

Detaylı

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) (DNA nın in vitro çoğaltılması) 2 Hücrede doğal olarak (in vivo)gerçekleşen replikasyon, in vitro koşullarda da (hücre dışında)

Detaylı

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL Biyoteknoloji; Genetik materyallerde moleküler düzeyde yapılan manipulasyonlarla yeni ve istenilen fenotipte organizmalar ve faydalı ürünler elde etmektir

Detaylı

Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR

Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR 1 Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders 29.05.2014 Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR Örneklerin Saklanması 2 Analizi yapan kişiden, örnek içinde ne ve ne kadar olduğunu

Detaylı

1. Hafta: Protein Saflaştırmasının Genel Özellikleri: Protein saflaştırma

1. Hafta: Protein Saflaştırmasının Genel Özellikleri: Protein saflaştırma 1. Hafta: Protein Saflaştırmasının Genel Özellikleri: Protein saflaştırma laboratuvarının genel özellikleri, saflaştırma işlemlerinde kullanılan tamponların özellikleri, hücre içi, hücre dışı ve membran

Detaylı

Hücre Transfeksiyonu

Hücre Transfeksiyonu 1 Hücre Transfeksiyonu Tanımlar Transformasyon: Bakteri ve bitkilere gene/k materyal aktarılması işlemidir. Transdüksiyon: Ökaryo/k hücrelere gene/k materyallerin viral yöntemlerle aktarılması işlemidir.

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER-2

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER-2 HÜCRE PARÇALAMA YÖNTEMLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER-2 Moleküler biyolojideki araştırmalar büyük ölçüde saflaştırılmış moleküllerle yapılan analitik çalışmalara dayanmaktadır. En basit

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

AMİNO ASİTLER, PEPTİTLER VE PROTEİNLER II: Peptitler ve Proteinler

AMİNO ASİTLER, PEPTİTLER VE PROTEİNLER II: Peptitler ve Proteinler AMİNO ASİTLER, PEPTİTLER VE PROTEİNLER II: Peptitler ve Proteinler 1 Peptitler amino asitlerden oluşmuş zincirlerdir. İki amino asit molekülü bir amit bağı ile kovalent olarak birbirine bağlandıklarında

Detaylı

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ Biyoteknoloji; Genetik materyallerde moleküler düzeyde yapılan manipulasyonlarla yeni ve istenilen fenotipte organizmalar ve faydalı ürünler elde etmektir 1920 li yıllar...

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

Elektroforez, Western Blot, Southern Blot, Northern Blot

Elektroforez, Western Blot, Southern Blot, Northern Blot Elektroforez, Western Blot, Southern Blot, Northern Blot Dr. Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Elektroforez DNA, RNA ve protein moleküllerini büyüklük, şekil

Detaylı

SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi. Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI

SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi. Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI Gen Anlatımının Belirlenmesi DNA mikroçalışmaları Makroçalışmaları EST (Expressed sequence tag) Gen anlatımının seri analizi

Detaylı