İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI"

Transkript

1 İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disiplinlerarası bir teknoloji dalıdır. Hızla gelişmekte olan Biyomedikal Teknoloji gelişmiş ülkelerde günümüzde uluslararası düzeyde en çok yatırım yapılan bilim ve teknoloji dalları arasında ön sırada yer almaktadır. Biyomedikal teknoloji ürünleri boyut ve kapasite olarak üretimleri az, dolayısıyla küçük fakat özel mekanlarda, özel koşullarda üretilen ürünlerdir, ancak olmazsa olmaz tanımına uyan bir pazara sahiptir ve fiyatları komodite ürünlere göre çok yüksektir. Bu sektör başlıca üç alt başlıktan oluşmaktadır: Sağlık sektöründe, ilaçlar, aşılar, büyüme faktörleri, hormonlar, proteinler, oligopeptidler, oligonükleotidler gibi, farklı amaçlar için kullanılan maddelerin modern biyoteknolojik yöntemlerle sentezi ve üretimi, kısaca Sağlık için, Biyomateryaller olarak gruplandırılan, yapay organlar, sert ve yumuşak doku protezleri, ve teşhis ve tedavi amaçlı aygıtların/cihazların yapımında yaygın olarak kullanılan polimerler başta olmak üzere, metaller ve alaşımlar, özel seramikler, karbon ve bunların kompozitlerinden oluşan malzemelerin geliştirilmesi ve üretimi, Çoklu tanının aynı anda yapılmasına olanak veren ve gelecekte Biyomedikal Teknolojinin çok hızla gelişen dalları olan genomiks ve proteomiks ile ilgili uygulamalarında önemli bir role sahip olacak olan Biyoçip teknolojisi kullanılarak tanı kitleri geliştirilmesi ve üretimi, Biyolojik materyaller içeren ve/veya bunları çeşitli ortamlarda kalitatif ve/veya kantitatif tayin ve izlenmesinde kullanılan Biyosensörler in geliştirilmesi ve üretimi. Biyomedikal Teknoloji, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye de de öncelikli desteklenmesi gereken Bilim ve Teknoloji Dallarından bir olarak görülmekte ve çeşitli plan ve programlarda yer almaktadır. 1

2 BÖLÜM 2. BİYO-EKONOMİLERİN BÖLGESEL ÖNEMİ Mayıs 2009 da İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan İzmir için Yükselen Sektörler isimli yayın, bölge ekonomisinin yükselen ve güçlü sektörlerinin tespitini amaçlamakta ve ilde belli bir düzeyin üzerinde yogunlasmıs sektörlerin rekabet güçleriyle birlikte irdelenmesini içermektedir[1]. Yoğunlaşma düzeyi düsük de olsa, son dönem bölgesel kalkınma politikalarının odaklandıgı katma degeri ve teknoloji seviyesi yüksek sektörlerin İzmir deki durumu ve potansiyelleri değerlendirildiğinde biyomedikal teknolojiler için durum Tablo 1.de özetlenmiştir. Tablo, yüksek nokta sektörlerin rekabet gücü açısından önem tasıyan baslıklarda, OECD Teknoloji Skalasına Göre Orta-İleri teknoloji Seviyesine Sahip Olanlar olarak degerlendirilmis ve her başlık bir puan olmak üzere ana sektörler toplam 10, imalat sanayi toplam 13 üzerinden puanlandırılmıstır. Buna göre İzmir İli için ana sektörler bazında yükselen sektörler incelendiğinde, 8 puan ile Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı ön sıralardadır. İlk olarak dikkati çeken, İzmir de, tüm dünyada katma degeri yüksek olarak kabul edilen yüksek ve ortayüksek seviyede teknoloji kullanan sanayi sektörlerinden biri olan biyomedikal in hemen her açıdan güçlü çıkmasıdır. Bu tespit; İzmir in ekonomik gelişmesi ve bölgesel rekabeti açısından çok önemli bir bulgudur. Dünyadaki egilimlere bakıldıgında özellikle son dönemde ekonomik gelisme ve hedef sektörlerin belirlenmesi iki farklı yaklasıma oturtulmaktadır. Bunlardan ilki üretimde kullandıgı ileri teknoloji seviyesi ve arastırma geliştirme faaliyetleri ile yarattığı yüksek katma değerle dikkati çeken: Bilgi ve iletisim teknolojileri ve gen teknolojileri Malzeme teknolojileri Nanoteknoloji Tasarım teknolojileri Mekatronik Üretim süreç ve teknolojileri Enerji ve çevre teknolojileri kullanan sektörlerde gelişmeyi hedefleyen yaklaşımdır. Bu açıdan bakıldıgında İzmir de yoğunlaşmamış olmasına rağmen son dönemde katma değeri veya ihracatı giderek artan ve dünyadaki eğilimlerde hedef ve stratejik sektör olarak belirlenmiş üretim alanları dikkati çekmektedir. İldeki üniversiteler ve teknoloji gelistirme bölgesinde özellikle son yıllarda ulusal veuluslar arası önemde arastırmalar ve projeler yürütülmektedir. İzmir deki AR-GE faaliyetleri, ve üniversitelerden mezun olan kalifiye işgücünün varlığı, ildeki üretim faaliyetlerinde katma değerin artırılması ve sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında büyük önem taşsımaktadır. Bu noktada sanayi ve 2

3 üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, ileri teknolojiye dayalı biyomedikal teknolojiler alanında AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilde ileri teknoloji kullanılan imalat sanayi kollarının güçlendirilmesi tüm bölgenin rekabet gücü açısından stratejik öneme sahiptir [1]. Yine bu raporda yoğunlaşmamıs ama stratejik ve yükselen sektör potansiyeli olan sektörler arasında: Araştırma ve geliştirme hizmetleri Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı Temel eczacılık ürünleri imalatı Farmasötik preparat imalatı İnsan sağlığı ile ilgili hizmetler Hastane hizmetleri Tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri ön sıralarda yer almaktadır. Bütün bu sektörler bir arada degerlendirildiginde İzmir de yükselen ve stratejik sektörlerin üç ana grup olarak ele alınabileceği görülmektedir. Birinci grup İzmir in tarımsal üretimiyle ilişkili sanayi sektörleridir. İkinci grup mevcuttaki AR&GE, üniversite ve kalifiye işgücü olanaklarından yaralanılarak daha da gelistirilebilinecek ileri teknolojiye dayalı sektörler, ve bunların en başında yaralan biyomedikal sektörü raporlanmıştır. Son grup diger sektörleri destekleyen ve İzmir in metropoliten kent ve hizmet merkezi olma özelligini daha da artıracak iş destek faaliyetleridir [1]. Bu sektörler İzmir ili içinde birbirleriyle ilişkili ve tamamlayıcı konumdadır. Bu tamamlayıcılık olusturulacak stratejilerin ve politikaların belgesi olacak bölge planıyla pekiştirilmesi planlanmıştır [1]. Sonuç olarak İzmir de yoğunlasmıs yükselen ve stratejik sektörlerin başında yaralan biyomedikal teknolojiler ve biyomühendislik konusunda bölgemiz belirli potansiyel değere ulaşmış bir kapasiteye sahiptir. Aşağıda sunulan halihazırda varolan Üniversite araştırıcı ve araştırma olanakları ile ilgili veriler bu gelişme planını destekler niteliktedir. Kaynakça: [1.] İzmir için Yükselen Sektörler, İzmir Kalkınma Ajansı, Mayıs

4 BÖLÜM 3. BÖLGE ÜNİVERSİTELERİNDE MEVCUT BULUNAN LİSANSÜSTÜ ANABİLİM DALI PROGRAMLARI Tablo 3.1 Ege Üniversitesi nde Mevcut Bulunan İlgili Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar Fen Bilimleri Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyokimya, İstatistik, Mühendislik Bilimleri Biyomühendislik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, Tekstil ve Kimya Çok Disiplinli A.B.D., Nükleer Bilimler, Uluslararası Bilgisayar Sağlık Bilimleri Tıp Halk Sağlığı, Parazitoloji, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Spor Hekimliği, Histoloji ve Embriyoloji, Biyofizik, Tıp Tarihi ve Deontoji, Fizyoloji, Anatomi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Adli Tıp, Psikiyatri, Radyasyon Onkolojisi, Tıp Eğitimi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Eczacılık Farmasötik Toksikoloji, Farmakognozi, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Biyokimya, Analitik Kimya, Farmasötik Botanik, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik, Farmasötik Mikrobiyoloji, Radyofarmasi Tablo 3.2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İ.Y.T.E.) de Mevcut Bulunan İlgili Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar Anabilim Dalı Bilgisayar Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyomühendislik (İnterdisipliner) Elektrik-Elektronik Endüstri Ürünleri Tasarımı Fizik Lisansüstü Program(lar) Bilgisayar Yazılımı Yüksek Lisansı Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisansı Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı Yüksek Lisansı Biyomühendislik Doktora Programı Elektronik ve Haberleşme, Uydu Haberleşme (Tezsiz) Yüksek Lisansları, Elektronik ve Haberleşme Doktorası Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisansı Fizik Yüksek Lisansı ve Doktorası 4

5 Gıda Kimya Kimya Makina Malzeme Bilimi ve (İnterdisipliner) Matematik Mühendislik Yönetimi (II. Eğitim) Gıda Yüksek Lisansı Gıda Doktora Programı Kimya Yüksek Lisansı ve Doktorası Kimya Yüksek Lisansı ve Doktorası Makina Yüksek Lisansı ve Doktorası Malzeme Bilimi ve, Malzeme Bilimi Yüksek Lisansları ve Doktorası Matematik Yüksek Lisansı ve Doktorası Mühendislik İşletmeciliği (Tezsiz) Yüksek Lisansı Tablo 3.3 Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) de Mevcut Bulunan İlgili Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar Anabilim Dalı Elektrik ve Elektronik (FBE) Bilgisayar (FBE) Multidisipliner (SBE) Multidisipliner (SBE) Biyofizik (SBE) Lisansüstü Program(lar) Elektrik ve Elektronik Bilgisayar Medikal Informatik Biyomekanik Biyofizik SBE: Sağlık Bilimleri Enstitüsü FBE: Fen Bilimleri Enstitüsü 5

6 BÖLÜM 4. ÜNİVERSİTELERDE SÜRDÜRÜLEN BİYOMÜHENDİSLİKLE İLİŞKİLİ BÖLÜMLER ve ARAŞTIRMALAR 4.1 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyoproses (*) Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseperasyon Yeni ve ekonomik biyoreaktörlerin tasarımı. Biyolojik olayların daha kolay anlaşılması için, matematik modelleme ve simulasyon. Biyoenstrümantasyon ve ölçek büyütme, sulu ve çözgen ortamda biyokataliz. Membran ayırımı, süperkritik akışkanlarla ayırım, biyolojik materyalin ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin optimizasyonu. Kromatografik ve ekstraktif biyoseperasyon işlemleri, adsorpsiyon, iki fazlı sıvı polimer sistemleri ve miseller kullanarak ayırma. Hücre dışı ortamın kontrolü ile protein üretiminin kontrolü, besin elementleri transportu, özel tipteki biyoreaktörlerin tasarımı, biyoreaktör çalışma koşullarının belirlenmesi Biyomedikal Mühendislik(*) Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomateryaller, Biyomekanik Tanı ve terapide kullanılacak invasif ve non-invasif tekniklerin geliştirilmesi. Redoks enzimleri ile elektriksel iletişim kurma, biyosensörler, elektroenzimatik sentezler, fizyolojik olayların ölçüm ve analizi. Biyoreoloji, kan dolaşımı ve hastalıkların modellenmesi, hücrelerle ve dokularla olumlu etkileşim kurabilen sentetik biyomateryallerin geliştirilmesi. Yapay organ ve implantların geliştirilmesi, temel mühendislik ilkeleri yardımıyla vücut yapı ve fonksiyonlarının modellenmesi (Kardiyovasküler ve mukoskeletal sistemler). Doku ve organ rejenerasyonu, polimer-hücre etkileşimleri. Permeabilite, presipitasyon, koagülasyon, mikrosirkülasyon ve transport gibi olayların moleküler düzeyde tanımlanması. Biyolojik olarak parçalanabilir polimerler, biyokompatibilite ve toksikoloji, kontrollü salınım ve tedavi. Membran sistemlerinin biyomedikal uygulamaları (Diyaliz gibi). Yaşam desteği sistemlerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonun temel ilkeleri. 6

7 Genetik (*) Hücre, Doku Kültür Yeni klonlama teknikleri, rekombinant ve non-rekombinant hücreler. Gen izolasyonu, aşı araştırmaları, plazmid kararlılığı, elektroporasyon. Hayvan ve bitki hücrelerinin üretim/çoğalma kinetiği, metabolizmaları. Hibridoma teknikleri, yeni proteinlerin üretimi, sentetik polimer - hücre sistemleri yardımıyla, yarı-yapay organlar (karaciğer, pankreas) geliştirilmesi. Tablo 4.1 Ege Üniversitesi nde Biyomühendislik Alanında Çalışma Yapan Öğretim Üyeleri FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Bilimleri Biyomühendislik Bölümü AD/SOYAD ÜNVAN Y.L. Derecesi Doktora Derecesi İLGİ ALANLARI Ahmet ÖZTARHAN University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Plasma Physics Rengin ELTEM Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji A.B.D. Murat ELİBOL Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Plasma Physics Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji A.B.D. The University of Manchester (Formerly UMIST) Chemical Eng. MEVVA iyon implantasyonu yöntemi ile yüzey modifikasyonu Polimerik biyomalzemeler Omurilik implantları Biyomedikal Amaclı Tekstil Uygulamaları Nanomalzemeler Mikrobiyal biyopolimer üretimi Biyopolimer üretimi (aljinat, kitosan) S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN Ankara Üniversitesi, Veterinerlik Fak., Uzmanlık Yük. Okulu Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Viroloji Kök hücre ve somatik hücre kültürleri Orta ölçekli Mab üretimi Biyomateryal 7

8 karakterizasyonu çalışmaları Erdal BEDİR Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. Farmakognozi Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. Farmakognozi Meltem CONK DALAY E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su ürünleri E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su ürünleri Spirulina Kemal Korkmaz Doç Dokuz Eylul Univ. Tip Fak., Tibbi Biyoloji AB. Dali Dokuz Eylul Univ. Tip Fak., Tibbi Biyoloji AB. Dali Gaye ÖNGEN Doç. Ege Üniversitesi, Gıda Müh. Ege Üniversitesi, Gıda Müh. Rekombinant protein üretimi Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ Yrd. Doç. Chalmers University of Technology, Management of Production Ege Üniversitesi, Anabilim Dalı Super kritik CO 2 Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik University of Illinois at Urbana-Champaign Materials Science and Engineering Biyomalzeme üretimi ve karakterizasyonu Doku mühendisliği Emel SOKULLU URKAC Uzman İ.Y.T.E. Fen Bilimleri Enst. Malzeme Bilimi ve Müh. Ege Üniversitesi Biyomühendislik İyon implantasyonu yöntemi ile yüzey modifikasyonu Polimerik biyomalzemeler Nanomalzemeler Ayşe NALBANTSOY Ar. Gör. Ege Üniversitesi Biyoloji Sultan GÜLÇE İZ Ar. Gör. Ege Üniversitesi Biyomühendislik Tekstil Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Biyomühendislik Orta ölçekli Mab üretimi DNA aşı modeli geliştirilmesi Biyomateryal karakterizasyonu çalışmaları Güldemet BASAL Yrd. Doç. North Carolina State University North Carolina State University Kitosan biyopolimerlerden elektroçekim ile farklı yüzeyler oluşturmak Faz değiştirici yüklü, biyopolimer kabuklu mikro kapsül 8

9 Gıda Bölümü Sibel KARAKAYA Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Beslenme Ege Üniversitesi, Gıda Beslenme Nanotüp üretimi Sedef Nehir El E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl. E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl. Kimya Bölümü Şerife Helvacı Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak.,Kimya Bölümü Sümer PEKER O.D.T.Ü. Makine Bölümü Kimya Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak.,Kimya Bölümü Ege Üniv. Kimya Nano boyutta ZnO Üretimi Hasan YILDIZ Doç. Stanford University Stanford University Biomekanik Bilgisayar Destekli Tasarım Sayısal Yöntemler Mehmet SARIKANAT Yrd. Doç EU Fen Bil. Enst. Makine Muh. A.B.D Makine Teo. Ve Din. EU Fen Bil. Enst. Makine Muh. A.B.D Mekanik Bilgisayar Destekli Tasarım Sayısal Yöntemler Elektrik Elektronik Bölümü Marmara Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Biyosensörler Mehmet ENGİN Yrd. Doç. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü EEG tasarımı EKG simülatör tasarımı Ömer MERMER Yrd. Doç Ege Üniversitesi Elektrik&Elektronik Muhendisligi Iowa Universitesi Fizik Bolumu Çok Disiplinli A.B.D. Perihan UNAK Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Ens./Nükleer Uygulamalar Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Ens./Nükleer Uygulamalar Manyetik nanoparçacık üretimi Fatma YURT LAMBRECHT Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Radyofarmasi Nükleer Kimya 9

10 Fen Bilimleri Kimya Bölümü Nursel ACAR Yar. Doç. Ege Üniv. Fen Fak. Kimya Bölümü Ege Üniv. Fen Fak. Kimya Bölümü Fizikokimya Biyoloji Bölümü Sabire KARAÇALI Ege Üniv. Fen Fak./Biyoloji Böl. Ege Üniv. Fen Fak./Biyoloji Böl. Sitoloji, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, TEM Nefise Ülkü KARABAY- YAVAŞOĞLU Doç. Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl. Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl. İn vivo toksikoloji Seçkin SOYA Ar. Gör. E.Ü. Fen Fak. Biyoloji Böl. Biyokimya Bölümü Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Biyomühendislik Azmi TELEFONCU Ege Üniv. Fen Fak. Ege Üniversitesi Kimya Freie Universitaet Berlin Biochemie Karbon nanotüplerle modifiye enzimatik ve mikrobiyal biyosensörlerin hazırlanması Erhan DİNÇKAYA Ege Üni.Fen Bil. Enst. Kimya A.B.D., Biyokimya Bilim Dalı Ege Üni.Fen Bil. Enst. Kimya A.B.D., Biyokimya Bilim Dalı Biyosensörler Nurdan PAZARLIOĞLU Doç. Ege Üniversitesi, Kimya Ege Üniversitesi, Biyokimya Proteolitik Enzim İmmobilizasyonu Suna TİMUR Doç. Ege Universitesi, Kimya Ege Üniversitesi, Biyokimya Fonksiyonel nanopartiküllerin sentezi Fizik Bölümü Saim SELVİ İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü Ege Üni.Fen Fak. Nükleer fizik 10

11 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tıp Fakültesi Kemal TÜRKER Lütfiye KANIT Gürbüz ÇELEBİ E.Ü. Tıp/ Fizyoloji E.Ü. Tıp/ Fizyoloji Elektrofizyoloji, EMG Ege Üniv. Tıp Fak. Ege Üniv. Tıp Fak. Fizyoloji Madde bağımlılığı Robert Kolej Yüksek Okulu Clark Univ. Biyomedikal fizik Mehmet ZİLELİ Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Omurilik implantları Tayfun DALBASTI Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Semih AYDOĞDU Ege Üniv. Tıp Fak Ortopedi ve Travmotoloji Ege Üniv. Tıp Fak Ortopedi ve Travmotoloji Diz biyomekaniği Mehmet N. ORMAN Doç. ODTÜ, İstatistik Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyometri Biyoistatistik Tıbbi bilişim Bilgisayar modelleme Hülya ÜÇERLER Doç. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Nöroanatomi, stereoloji Gülperi ÖKTEM Doç. E.Ü. Tıp/Histoloji-Embrioloji E.Ü. Tıp/Histoloji-Embrioloji Akış sitometrisi Sedat Çağlı Doç. Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Biyomalzemeler Omurilik implantları Ufuk BİLKAY Doç. Ege Üniv. Tıp Fak. Ege Üniversitesi Tıp Fak. Plastik Cerrahi Endoskopik plastik cerrahi, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi Taner DAĞCI Yrd. Doç. Celal Bayar Üniversitesi,Halk Sağlığı Ege Üniversitesi, Fizyoloji Sinir bilim Seyithan ÇETİNKAYA Uz. Tıp/ Ortopedi ve Travmatoloji Tıp/ Ortopedi ve Travmatoloji Kırık iyileşmesi ve kemik grefleri 11

12 Diş Hekimliği Fak. Serhat ÇINARCIK Ege Üniv. Diş Hek. Fak. Ege Üniv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji Bülent ZEYTİNOĞLU Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Oral implantoloji Ümit TUNCAY Hacettepe Üniv. Diş Hek. Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ege Üniv. Diş Hek. Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Biomateryaller Tayfun GÜNBAY Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi İleri implant cerrahisi Maksillofasiyal cerrahi Aydın BIÇAKÇI Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Kron-köprü protezleri, totalparsiyel protezler, Engin ARAS Université de Montpellier- Prothèse Maxillo-Faciale Université de Montpellier - Prothèse Maxillo-faciale Çene yüz protezleri, oral ve maksillofasiyal implantoloji Atilla USER Ege Univ. Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Ege Univ. Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Porselen restorasyonlar, implant protezler, hassas tutuculu protezler Gökhan YILMAZ A. Ü. Diş Hek. Fak. Hek.. E.Ü. Diş Hek. Fak. Protetik Diş Tedavisi Dental materyaller ve dental teknoloji, hareketli protezler, sabit protezler Celal ARTUNÇ İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavis Seramik protezler, implant destekli protezler, biyofonksiyonel protezler, teleskop tutuculu protezler Birgül ÖZPINAR Ege Üniv. Diş Hek. Fak. /Protetik Diş Tedavisi Ege Üniv. Diş Hek. Fak. /Protetik Diş Tedavisi Protetik diş tedavisi Özant ÖNÇAĞ Ege Üniv. Sağlık. Bilim. Enst.. Diş Hekimliği Fak. Ege Üniv. Sağlık. Bilim. Enst. Diş Hekimliği Fak. Engelli çocuklar, endodonti, dental travma Bilge Hakan ŞEN Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Ege Üniversitesi, Dişhekimliği, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti mikrobiyolojisi, endodontik immünoloji, dental materyaller, SEM uygulamaları 12

13 Şule SÖNMEZ E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Doğal antimikrobial maddelerin periodontal tedavide kullanılabilirlikleri Ahmet Tunç İLGENLİ Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D. Rejeneratif tedavi yöntemleri, oral implantoloji, destekleyici periodontal tedavi F.Bahar SEZER Doç. Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi İmplantoloji ağız hastalıkları biyomateryaller Fatih ARIKAN Ar. Gör. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Rejenerasyon, transplantasyon, implant Sema ÇINAR Ar. Gör. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Hücre kültürü, ilaca bağlı dişeti büyümeleri, periodontal rejenerasyon Eczacılık Fak. M.Şengün ÖZSÖZ O.D.T.Ü. Ege Üniversitesi, Temel Eczacilik Bilimleri Analitik Kimya Biyosensörler K. Arzum ERDEM GÜRSAN Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya A.B.D Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya A.B.D Analitik Kimya Biyosensörler Gülten KANTARCI Doç. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Taşıyıcı sistemlerin organizmada biyodağılımı H. Yeşim KARASULU Doç. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Mikroemülsiyon formülasyonlarının in vitro-in vivo değerlendirilmesi Metiner TOSUN Doç. Ege Üniversitesi, Saglik Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji University of Cincinnati, College of Medicine, Pharmacology TRPC gen ailesinin karsinogenezde gen susturma ile arştırılması Mine ÖZYAZICI Yar. Doç. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanması İpek ÖZCAN Ar. Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Ege Üniversitesi, Eczacılık Nanopartiküler ilaç 13

14 Taner ŞENYİĞİT Ar. Gör. Fakültesi Fakültesi taşıyıcı sistemlerin tasarımı Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Kortikosteroitlerin dermatolojik formülasyonlarının hazırlanması ve in_vitro invivo değerlendirilmesi Seda UYSAL Ar. Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Emel Öykü ÇETİN Ar.Gör. Hacettepe Un, Saglik Bilimleri Ens., Biyofarm. Farmakokin BD Evren H. GÖKÇE Ar. Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Aysu YURDASİPER Ar.Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Genetik Hastalıkları Araştırma Merkezi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Univ, Saglik Bilimleri Ens., Biyofarm. Farmakokin. BD Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanması In vitro salınım çalışmaları Katı lipit nanopartikül formülasyonlarının geliştirilmesi Mikrojel formülasyonlarının hazırlanması Özgür ÇOĞULU Doç Ege Üniversitesi Dicle Üniversitesi Tıp Tıp Fakültesi Fakültesi Haluk AKIN Yar. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ege Üniversitesi Doç. Tıp Fakültesi Genetik Tıbbi Genetik * E.Ü de biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği ve biyoteknoloji alanında çalışmakta olan ve projeler yürüten Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde görev yapmakta olan ve yukarıdaki Tablo ya eklenebilecek bir çok öğretim üyesi bulunmaktadır. Yukarıdaki Tablo, EBİLTEM in Sağlık konusunda projeleri olan araştırmacılara yaptığı çağrıya cevap ileten öğretim üyelerinin isimlerini içermektedir. Bu girişim, konuyla ilgili çalışmaları olan tüm araştırmacılara açıktır. 14

15 Tablo 4.2 Ege Üniversitesi nde Mevcut Alanda Yürütülmekte Olan Biyomühendislik Alanı ile İlgili Projeler Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Proje Kodu Proje Adı Proje Yürütücüsü Ahmet Öztarhan, Ahmet Öztarhan, Sinir Dokusu Rejenerasyonu ve Desenli Yaygın Sinir Ağları Oluşturulması Uygulamalarına Yönelik İyon Işınları ile Modifiye Edilmiş ve Elmasa Benzer Karbon Filmler (DLC) ile kaplanmış Polimerik Yüzeylerin Oluşturulması İyon İmplantasyonu ve Yüzey Pürüzlülüğünün Fibroblastik ve Osteoblastik Hücre Tutunmalarına Etkilerinin İncelenmesi TÜBİTAK 108M391 BAP 09/BİL/026 BAP Ahmet Öztarhan, İyon Tekstillere Özellikler İmplantasyonunun Kazandırdığı TÜBİTAK 108M394 S. İsmet Gürhan, S. İsmet Gürhan, İmplant malzemesi olarak kullanılan biyomateryallerin in vitro sitotoksisite ve genotoksisitelerinin araştırılması Organik Hidroksilapatit ile Sentetik Ortamda Hazırlanan Hidroksilapatitin Biyouyumluluk ve Kemik Grefti Yerine Kullanılabilirliğinin in vivo ve in vitro Ortamlarda İncelenmesi AR-FON AR-FON S. İsmet Gürhan, Kültür Ortamında Farklılaşan Sıçan ve Köpek Kemik İliği Stroma Hücrelerinin, Kemik Dokusunda Yara Tamiri Üzerine Etkileri, Stroma Hücrelerinin İmplant Materyalleri ile Etkileşimi ve Yönlendiren Faktörler. TÜBİTAK EBİLTEM Kimya Bölümü Şerife S. Helvacı, Nanoboyutta TiO2 TÜBİTAK 104M255 15

16 Sümer Peker, Gıda Bölümü Sedef Nehir El, taneciklerinin Nanoreaktör Yöntemiyle Üretimi Mikroemülsiyon Yöntemi ile Nanoboyutta ZnO Üretimi Bazı Gıdalarda ve Farklı Koenzim Q10 Preparatlarıyla Zenginleştirilmiş Gıdalarda in vitro Koenzim Q10 Biyoyararlılığının Saptanması TÜBİTAK 104M382 BAP 09/BİL/013 Sibel Karakaya, Alfa-Laktalbümin Nanotüplerin Eldesi ve Model Sindirim Sistemindeki Davranışı - Tekstil Bölümü Güldemet Başal, Yrd. Doç. Guldemet Basal, Yrd. Doç. Tek Eksenli ve Koaksiyel Yapıda Biyopolimer Nanoliflerin Elektrolif Çekim Yöntemi ile Üretilme Olanaklarının Araştırılması - Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiricilerin ve Fonksiyonel İpliklerin Elastik Bandajların Konfor Özelliklerinin İyileştirilmesinde Kullanımı - Guldemet Basal, Yrd. Doç. Elektrik Elektronik Medikal Tekstil Uygulamaları için Antibakteriyel Ajan İçeren Mikrokapsüllerin Hazırlanması BAP 09/TKUAM/005 Mehmet Engin, Yrd. Doç. Mehmet Engin, Yrd. Doç. Mehmet Engin, Yrd. Doç. Mehmet Engin, Yrd. Doç. EKG Sinyallerinin Mobil Telefon Üzerinden İletildiği Sistemin Tasarımı - Prototip EEG Ölçüm Sistemi Tasarımı - Programlanabilir EKG Simülatör Tasarımı - Kan Şekeri (Glukoz) Tayini için Non-invaziv Elektrokimyasal Ölçüm Cihazına ait Donanım ve Yazılımların Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi - 16

17 Sağlık Bilimleri Eczacılık Fakültesi Aysun PABUÇCUOĞLU, Memeli hücrelerinde EndoplazmikRetikulumilişkili protein yıkımı(eriy)mekanizmasının substrata spesifik farklılıklarının ve regülasyonunun incelenmesi BAP 09/BİL/004 Şengün Özsöz, Şengün Özsöz, Telomeraz Aktivitesinin Elektrokimyasal Olarak Saptanması - Polimer Zincir Tepkimesi (PZT) Ürünü Dizinlerin StreptaVidin ile Kaplanmış Tek Kullanımlık Perde Baskılı Elektrodlarda (PBE) Enzime Dayalı Amperometrik Yöntemlerle Algılanması - K. Arzum Erdem Gürsan, Metiner Tosun, Doç. Nanomalzemelere dayalı elektrokimyasal sensörlerin tasarımı ve biyomoleküler algılamaya yönelik uygulamaları TRPC Gen Ailesinin Karsinogenezdeki İşlevsel Ekspresyon Kalıbının Post- Transkripsiyonel Gen susturma ile araştırılması TÜBİTAK TÜBİTAK SBAG /BİL/003 H. Yeşim Karasulu, Doç. Nanoproksen içeren farklı transdermal mikroemülsiyon formülasyonlarının in vitroin vivo değerlendirilmesi üzerine çalışmalar - H. Yeşim Karasulu, Doç. Pankreasa Hedeflenebilen Aprotinin İçeren Mikroemülsiyon Formülasyonlarının Hazırlanması ve İn Vitro-İn Vivo Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar BAP - 09/BİL/001 Evren Gökçe, Yrd. Doç. İmmünosüpresan Madde içeren oküler katı lipit nanopartikül formülasyonlarının geliştirilmesi İn Vitro Ex Vivo İn Vivo değerlendirilmesi - 17

18 Mine Özyazıcı, Yrd. Doç. Devrim Demir Dora, Yar. Doç. Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanmasında Önçalışmalar - Gen Tedavisine Yönelik Viral Olmayan DNA Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi - Emel Öykü Çetin, Araş. Gör. Aysu Yurdasiper, Araş. Gör. Taner Şenyiğit, Araş. Gör. İpek Özcan, Araş. Gör. Periodontal Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Lokal Kontrollü Salım Sistemlerinin İncelenmesi Nonsteoridal Antienflamatuvar İlaçlar (NSAID) Kullanılarak Mikrojel Formülasyonlarının Hazırlanması ve İn Vitro İn Vivo Değerlendirilmesi Kortikosteroitlerin Dermatolojik formülasyonlarının hazırlanması ve in_vitro invivo değerlendirilmesi Kemiğe Hedeflemek için Sentezlenen Biyolojik Parçalanabilen Polimerler Kullanılarak Hazırlanan Nanopartiküler İlaç taşıyıcı sistemlerin tasarımı ve in vitro in vivo değerlendirilmesi Y. Lisans Proj. Y. Lisans Proj. Y. Lisans Proj. Y. Lisans Proj. Diş Hekimliği Fakültesi Serhat Çınarcık, Ortodontik Braket Tel Ataşman ve Mini İmplant Vida Başlarının Titanyum Dioksit ile kaplanarak bunlara ağız ortamında ultraviole ışınlar yardımıyla Antibakteriyel Özellik Kazandırılması - Doç. Özant ÖNÇAĞ Travma Görmüş Genç Sürekli Dişlerde Apeksifikasyon Tedavisinde Kullanılan Farklı Dental Materyallerin Sitotoksisitelerinin Hücre Kültürü Düzeyinde Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması AR-FON Doç. Özant ÖNÇAĞ Apeksifikasyon ve Kök Kanal Tedavisinde Kullanılan Kök Kanal Yıkama TÜBİTAK EBİLTEM 18

19 Doç. Fahinur ERTUĞRUL E.Ü. Diş Hekimliği Fak., pedodonti AD. Solusyonlarının Ve Kanal Dolgu Patlarının Hücre Kültürü Düzeyinde Sitotoksisite ve Genotoksisitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması Klorheksidin içeren cam iyonomer siman restoratif materyalinin, çeşitli klorheksidin içeren dental materyallerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi. BAP Fizyoloji Doç, Ersin O. KOYLU Elektrospin tekniği ile polimer kaplanmış yüzeylere ekilen sinir hücreleri üzerinde nikotinin nöroprotektif etkilerinin incelenmesi BAP 08/ BAM/001 Fen Bilimleri Biyokimya Bölümü Azmi Telefoncu, Erhan Dinçkaya Karbon Nanotüplerle Modifiye Enzimatik ve Mikrobiyal Biyosensörlerin Hazırlanması ve Uygulamaları Gıda Güvenliğinde büyük önem taşıyan Aflatoksin Analizleri için Elektrokimyasal Empedans Spektrokopisi Esaslı Biyosensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK BAP TÜBİTAK BAP Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Sentetik Polimer Lif Yüzeylerinin Enzimatik/Kimyasal Modifikasyonu ile Nanotekstillerin Geliştirilmesi - Medikal Uygulamalar için Polihidroksialkanoatlara Proteolitik Enzim İmmobilizasyonu - Beyaz Çürükçül Fungus Pycnoporus cinnabarinus dan Üretilmiş Antibakteriyal Boya ile Yün Liflerinin Boyanması* - 19

20 Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Tekstil Sanayinde Kullanılan Sentetik Polimer Mamullerin Medikal Tekstil Materyali olarak Kullanılmak üzere Biyoaktif Bileşiklerle Modifikasyonu - Suna Timur, Doç. Fonksiyonel Nanopartiküllerin Sentezi, Biyo-görüntüleme ve İşartleme Sistemlerinin Geliştirilmesinde Kullanılmaları, Nanobiyoteknolojik Yaklaşımlar ve Kanser Diagnostiğine Yönelik Uygulamalar TÜBİTAK DPT BAP Kutsal Kesici Bazı Diatomelerin (Bacillariophyceae) izolasyonu, Kültürü ve Polimerik Malzemelerde Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı - Kimya Bölümü Zekeriya Dursun, Doç Nursel Acar, Yar. Doç. Nükleer Bilimler Bölümü Metal Nanopartikül Modifiye Polipirol Film Elektrotların Hazırlanması ve Elektrokatalitik Etkinliklerinin İncelenmesi Poliaromatik Hidrokarbonların Biyolojik Sistemlerde Varolan Aromatik Biyomoleküllerle ve Bazı İlaç Molekülleriyle Temel ve Uyarılmış Haldeki Etkileşimlerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi TÜBİTAK BİDEP BAP 09/BİL/007 Perihan Ünak, Perihan Ünak, Radyoiyot, Radyoiyot işaretli Urasil ve Urasil Glukuronit Konjüge Manyetik Nanoparçacıklar - Tc(CO) 3 + ile Radyo İşaretli D- Penisilamin Bağlı Manyetik Nanoparçacıkların Hazırlanması - Fatma Yurt LAMBRECHT, Tümör Görüntüleme Ajanı Olarak Teknesyum-99m İşaretli Bombesin Benzeri Peptid Konjugasyonu; BAP 09/BİL/025 20

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doç. Dr. Işın N. Geren Yrd. Doç. Dr. Turgay Çakmak Yrd. Doç. Dr. Filiz Kısaayak Çollak Uzman Zeynep N. Koytak Araş. Gör. Fatma Sağır Araş. Gör. Kuaybe Yücebilgili (ÖYP)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU Tablo 1: Öğrenci Sayıları Program Öğrenci Sayısı 2011-2012 2012-2013 Tezli Yüksek Lisans 516 450 Tezsiz Yüksek Lisans 37 31

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Marmara Ünirsitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları, (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı Genel

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri (GSE'de (a ( a (a ( a Bahar BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık YL: H YL:65 Aranmaz

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 2 2100001032017 Eczacılığa Giriş 1 0

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 06.02.2017 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Karar Tarihi : 06.02.2017 Karar Sayısı: 210 Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler

Detaylı

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARl

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARl T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ) LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARl Anabilim Dalı Adı Program Askeri Psikoloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) Dersin kodu Dersin Adı T P K AKTS 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 1

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri Dil Dil ı (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misyonumuz Evrensel bilim ve teknolojiyi

Detaylı

Yüksek Lisans Doktora. Bilim Dalı/Sanat Dalı. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yüksek Lisans Doktora. Bilim Dalı/Sanat Dalı. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan Anabilim/Anasanat Dalı Bilim Dalı/Sanat Dalı ALES Puan Türü (İstanbul Tıp) 5 10 Sayısal Biyofizik (İstanbul Tıp)

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI ÖN ŞARTLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI ÖN ŞARTLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI ÖN ŞARTLARI ANALİTİK KİMYA AD Yüksek Lisans li ECZACILIK FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI Ön - Fen Fakültesi / Fen Edebiyat Fakültesi-Kimya Bölümü, Biyoloji

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Hakkında Biyoteknoloji Bölümü, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2016 yılı itibari ile açılmış olup, Lisans Programına ilk öğrencilerini

Detaylı

FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI * Farmasötik Nanoteknoloji Programı

FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI * Farmasötik Nanoteknoloji Programı FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI * Farmasötik Nanoteknoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Eczacılık Fakültesi mezunları, Mühendislik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI. KODU DERSİN ADI TE UY AKTS Ders Süresi*

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI. KODU DERSİN ADI TE UY AKTS Ders Süresi* ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI 1.SINIF KODU DERSİN ADI TE UY AKTS Ders Süresi* DEN 180 Anatomi 2 1 6 DEN 186 Tıbbi Biyoloji 3 6 DEN 183 Biyofizik

Detaylı

Biyomühendislik nedir?

Biyomühendislik nedir? Biyomühendislik nedir? Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Biyomühendisliğin tanımı Biyomühendislik = Biological engineering, Biotechnological

Detaylı

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri ve Gıdalarda Elektriksel İşlem Uygulamaları konusunda yayınları bulunmak.

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri ve Gıdalarda Elektriksel İşlem Uygulamaları konusunda yayınları bulunmak. BİRİM BÖLÜM ANABİLİMDALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ ADET İLAN AÇIKLAMASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK PEDODONTİ PROFESÖR 1 1.. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK ORTODONTİ 1 1.. ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Prof. Fazilet VARDAR SUKAN EBİLTEM 3 Nisan 2013, Ankara Tanımlar Biyoteknoloji Biyoekonomi Giriş Endüstriyel Biyoteknoloji sınırları, ürünlerin niteliği ve hangi sektöre hizmet

Detaylı

2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM

2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM 2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ ANA 101 ANATOMİ 2016 3 0 4 4 Z ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2016 2 0 2 2 Z BIY 101 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ T.C Uyruklu KONTENJAN Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ ANABĐLĐM DALLARI T.C. Yabancı T.C. Yabancı Astronomi ve Uzay Bilimleri 16 1 10 1 Genel Astronomi 11 1 7 1 Astrofizik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

TÜBİTAK KONU GÜDÜMLÜ PROGRAMLARI ARDEB 1003 & TEYDEB 1511. 17 Temmuz 2013

TÜBİTAK KONU GÜDÜMLÜ PROGRAMLARI ARDEB 1003 & TEYDEB 1511. 17 Temmuz 2013 TÜBİTAK KONU GÜDÜMLÜ PROGRAMLARI ARDEB 1003 & TEYDEB 1511 17 Temmuz 2013 GÜNDEM TÜBİTAK UBTYS 2011-2016 ARDEB 1003 1003 vs. 1001 TEYDEB 1511 SU vs. Inovent 1003 vs. 1511 Konu güdümlü programlar; geçmişi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILAN LABORATUARLARA AİT BİLGİLER.

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILAN LABORATUARLARA AİT BİLGİLER. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILAN LABORATUARLARA AİT BİLGİLER Sıra No n Adı 1. Öğrenci-I 2. Öğrenci-II 3. Bilgisayar n Özelliği 62 m 2 n

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

POLİMER KİMYASI VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

POLİMER KİMYASI VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI POLİMER KİMYASI VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Laboratuvarda çalışılan konular Seçici olarak ayırma teknolojilerinde ve çevresel hastalıkların teşhisinde kullanılmak üzere organik/inorganik kökenli

Detaylı

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP**

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP** T.C. ATATÜRK ÜNİVE+A:J3RSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 204205 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları 2 Fizik veya Astronomi ve Uzay Bil. Bölümü

Detaylı

Elektronik Teknolojisi Önlisans Yüksekokulu 2 Mobilya ve Dekorasyon Önlisans 3 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi Önlisans Yüksekokulu 2 Mobilya ve Dekorasyon Önlisans 3 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu ÖNLİSANS PROGRAMLARI No Fakülte / okul / Bölüm / Anabilim Dalı Program Düzeyi Enstitü 1 Bala Meslek Elektronik Teknolojisi Önlisans okulu 2 Mobilya ve Dekorasyon Önlisans 3 Hacettepe Ankara Alternatif

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma Birimi Biyoteknoloji Bilim Dalı BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Araş.Gör. Handan Açelya AKDAMAR BİYOTEKNOLOJİ? BİYOTEKNOLOJİ? Bitki ve hayvanları

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

0 0 Sayısal. 0 Sayısal

0 0 Sayısal. 0 Sayısal YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri * Lütfen Doktora başvurularınızı yapmadan önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR ANABİLİM DALI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi ABD Doktora Beslenme ve Diyetetik ABD

Detaylı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü. ( Eğitim-Öğretim Yılı)

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü. ( Eğitim-Öğretim Yılı) Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) Biyomedikal Mühendisliği bölümü, tıp, biyoloji mühendislik, fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden

Detaylı

2012 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM

2012 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM 2012 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ ANA 101 ANATOMİ 2012 3 0 3 3 Z ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2012 2 0 0 3 Z BIY 101 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü. ( Eğitim-Öğretim Yılı)

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü. ( Eğitim-Öğretim Yılı) Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) Biyomedikal Mühendisliği bölümü, tıp, biyoloji mühendislik, fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden

Detaylı

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 27.02.201 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.201 Eğitim Komisyon Karar No: 88 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu nun Kimya Bölümü nün mevcut Yan Dal programı yönergesinin güncellenmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

Prof. Dr. Serap ÜNSAR

Prof. Dr. Serap ÜNSAR ÜNĐVERSĐTEMĐZDE AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Serap ÜNSAR : Đstanbul Üniversitesi - 1993 YÜKSEK : Đstanbul Üniversitesi - 1996 TIPTA UZMANLIK : Đstanbul Üniversitesi - 2001 YRD.DOÇ. ATANMA :

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ ANABİLİM DALLARI ve Doktora Programları Astronomi ve Uzay Bilimleri 19 1 12 1 Genel Astronomi

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF Protetik Diş Tedavisi T101 Prof. Dr. Bülent Kesim Protetik Diş Tedavisi K.Ö.U. T102 Prof. Dr. Bülent Kesim Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 ALMAN

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Eczacılık Tarihi ve Eczacılığa Giriş 2 0 2 4 107 Genel Kimya

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

TARİH VE 09 SAYILI YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ (ÖZEL ÖĞRENCİLER)

TARİH VE 09 SAYILI YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ (ÖZEL ÖĞRENCİLER) 24.02.2016 TARİH VE 09 SAYILI YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ (ÖZEL ÖĞRENCİLER) 53- Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında özel öğrenci olarak ders almak isteyen Burak KÜÇÜK ün, Doğal Yapı Malzemeleri (2 kredi-5

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ) TANIM Tarımsal Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikrobiyal organizmaların genleri, hücreleri, proteinleri, kültürleri ve dokuları üzerinde çalışarak, tarımsal üretimi, kaliteyi, verimi arttırmayı amaçlayan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM TANITIM BİLGİLERİ ZONGULDAK 2015 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki EGE ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ / BESLENME VE DİYETETİK EGE ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÜROLOJİ ANABİLİM EGE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Yıl Müfredat Dersleri. 1. yarıyıl

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Yıl Müfredat Dersleri. 1. yarıyıl Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Yıl Müfredat Dersleri 1. yarıyıl Ders Türü Saat / Dersin AKTS kodu Hafta Kredisi 1 ECZ0101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2 2 ECZ0103 Türk Dili

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji 17 Ekim 2011 09:30 AÇILIŞ Prof. Dr. Cemal TALUĞ Ankara Üniversitesi Rektörü OTURUM I. Gıda Alanında Mikrobiyal Biyoteknoloji Oturum Başkanı: Prof.

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 1 16/11/15 ACIBADEM ÜN. TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD Anabilim Dalımız, 2009 yılında üniversitemizin kuruluşu ile birlikte

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ T.C Uyruklu KONTENJAN Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLAR ANABİLİM DALI ÖĞRENCİ KONTENJANI YÜKSEK DOKTORA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANI YÜKSEK DOKTORA YÜKSEK VE DOKTORA İÇİN İSTENEN KOŞULLAR BAHÇE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013.

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013. EK I-C TEÇHİZAT MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-0 Sayfa 57 EK I.C. TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ Aerobik Çürütücü Anaerobik Çürütücü Geçirgenlik ve Akışkanlaştırma Seti Sedimentasyon Test Ünitesi

Detaylı

TB Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. SO Anayasa Hukuku GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

TB Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. SO Anayasa Hukuku GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SO-039-03.03.04 Afrika Çalışmaları GAZİ ÜNİVERSİTESİ SO-070-03.03.05 Aile Psikolojisi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TB-072-01.08.04 Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TB-207-01.08.04 Akıllı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

TB ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

TB ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç) SA-001-02.01.03 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hastane Enfeksiyonlarını Önleme SO-001-03.03.05 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) SO-003-03.03.12 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı