İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI"

Transkript

1 İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disiplinlerarası bir teknoloji dalıdır. Hızla gelişmekte olan Biyomedikal Teknoloji gelişmiş ülkelerde günümüzde uluslararası düzeyde en çok yatırım yapılan bilim ve teknoloji dalları arasında ön sırada yer almaktadır. Biyomedikal teknoloji ürünleri boyut ve kapasite olarak üretimleri az, dolayısıyla küçük fakat özel mekanlarda, özel koşullarda üretilen ürünlerdir, ancak olmazsa olmaz tanımına uyan bir pazara sahiptir ve fiyatları komodite ürünlere göre çok yüksektir. Bu sektör başlıca üç alt başlıktan oluşmaktadır: Sağlık sektöründe, ilaçlar, aşılar, büyüme faktörleri, hormonlar, proteinler, oligopeptidler, oligonükleotidler gibi, farklı amaçlar için kullanılan maddelerin modern biyoteknolojik yöntemlerle sentezi ve üretimi, kısaca Sağlık için, Biyomateryaller olarak gruplandırılan, yapay organlar, sert ve yumuşak doku protezleri, ve teşhis ve tedavi amaçlı aygıtların/cihazların yapımında yaygın olarak kullanılan polimerler başta olmak üzere, metaller ve alaşımlar, özel seramikler, karbon ve bunların kompozitlerinden oluşan malzemelerin geliştirilmesi ve üretimi, Çoklu tanının aynı anda yapılmasına olanak veren ve gelecekte Biyomedikal Teknolojinin çok hızla gelişen dalları olan genomiks ve proteomiks ile ilgili uygulamalarında önemli bir role sahip olacak olan Biyoçip teknolojisi kullanılarak tanı kitleri geliştirilmesi ve üretimi, Biyolojik materyaller içeren ve/veya bunları çeşitli ortamlarda kalitatif ve/veya kantitatif tayin ve izlenmesinde kullanılan Biyosensörler in geliştirilmesi ve üretimi. Biyomedikal Teknoloji, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye de de öncelikli desteklenmesi gereken Bilim ve Teknoloji Dallarından bir olarak görülmekte ve çeşitli plan ve programlarda yer almaktadır. 1

2 BÖLÜM 2. BİYO-EKONOMİLERİN BÖLGESEL ÖNEMİ Mayıs 2009 da İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan İzmir için Yükselen Sektörler isimli yayın, bölge ekonomisinin yükselen ve güçlü sektörlerinin tespitini amaçlamakta ve ilde belli bir düzeyin üzerinde yogunlasmıs sektörlerin rekabet güçleriyle birlikte irdelenmesini içermektedir[1]. Yoğunlaşma düzeyi düsük de olsa, son dönem bölgesel kalkınma politikalarının odaklandıgı katma degeri ve teknoloji seviyesi yüksek sektörlerin İzmir deki durumu ve potansiyelleri değerlendirildiğinde biyomedikal teknolojiler için durum Tablo 1.de özetlenmiştir. Tablo, yüksek nokta sektörlerin rekabet gücü açısından önem tasıyan baslıklarda, OECD Teknoloji Skalasına Göre Orta-İleri teknoloji Seviyesine Sahip Olanlar olarak degerlendirilmis ve her başlık bir puan olmak üzere ana sektörler toplam 10, imalat sanayi toplam 13 üzerinden puanlandırılmıstır. Buna göre İzmir İli için ana sektörler bazında yükselen sektörler incelendiğinde, 8 puan ile Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı ön sıralardadır. İlk olarak dikkati çeken, İzmir de, tüm dünyada katma degeri yüksek olarak kabul edilen yüksek ve ortayüksek seviyede teknoloji kullanan sanayi sektörlerinden biri olan biyomedikal in hemen her açıdan güçlü çıkmasıdır. Bu tespit; İzmir in ekonomik gelişmesi ve bölgesel rekabeti açısından çok önemli bir bulgudur. Dünyadaki egilimlere bakıldıgında özellikle son dönemde ekonomik gelisme ve hedef sektörlerin belirlenmesi iki farklı yaklasıma oturtulmaktadır. Bunlardan ilki üretimde kullandıgı ileri teknoloji seviyesi ve arastırma geliştirme faaliyetleri ile yarattığı yüksek katma değerle dikkati çeken: Bilgi ve iletisim teknolojileri ve gen teknolojileri Malzeme teknolojileri Nanoteknoloji Tasarım teknolojileri Mekatronik Üretim süreç ve teknolojileri Enerji ve çevre teknolojileri kullanan sektörlerde gelişmeyi hedefleyen yaklaşımdır. Bu açıdan bakıldıgında İzmir de yoğunlaşmamış olmasına rağmen son dönemde katma değeri veya ihracatı giderek artan ve dünyadaki eğilimlerde hedef ve stratejik sektör olarak belirlenmiş üretim alanları dikkati çekmektedir. İldeki üniversiteler ve teknoloji gelistirme bölgesinde özellikle son yıllarda ulusal veuluslar arası önemde arastırmalar ve projeler yürütülmektedir. İzmir deki AR-GE faaliyetleri, ve üniversitelerden mezun olan kalifiye işgücünün varlığı, ildeki üretim faaliyetlerinde katma değerin artırılması ve sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında büyük önem taşsımaktadır. Bu noktada sanayi ve 2

3 üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, ileri teknolojiye dayalı biyomedikal teknolojiler alanında AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilde ileri teknoloji kullanılan imalat sanayi kollarının güçlendirilmesi tüm bölgenin rekabet gücü açısından stratejik öneme sahiptir [1]. Yine bu raporda yoğunlaşmamıs ama stratejik ve yükselen sektör potansiyeli olan sektörler arasında: Araştırma ve geliştirme hizmetleri Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı Temel eczacılık ürünleri imalatı Farmasötik preparat imalatı İnsan sağlığı ile ilgili hizmetler Hastane hizmetleri Tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri ön sıralarda yer almaktadır. Bütün bu sektörler bir arada degerlendirildiginde İzmir de yükselen ve stratejik sektörlerin üç ana grup olarak ele alınabileceği görülmektedir. Birinci grup İzmir in tarımsal üretimiyle ilişkili sanayi sektörleridir. İkinci grup mevcuttaki AR&GE, üniversite ve kalifiye işgücü olanaklarından yaralanılarak daha da gelistirilebilinecek ileri teknolojiye dayalı sektörler, ve bunların en başında yaralan biyomedikal sektörü raporlanmıştır. Son grup diger sektörleri destekleyen ve İzmir in metropoliten kent ve hizmet merkezi olma özelligini daha da artıracak iş destek faaliyetleridir [1]. Bu sektörler İzmir ili içinde birbirleriyle ilişkili ve tamamlayıcı konumdadır. Bu tamamlayıcılık olusturulacak stratejilerin ve politikaların belgesi olacak bölge planıyla pekiştirilmesi planlanmıştır [1]. Sonuç olarak İzmir de yoğunlasmıs yükselen ve stratejik sektörlerin başında yaralan biyomedikal teknolojiler ve biyomühendislik konusunda bölgemiz belirli potansiyel değere ulaşmış bir kapasiteye sahiptir. Aşağıda sunulan halihazırda varolan Üniversite araştırıcı ve araştırma olanakları ile ilgili veriler bu gelişme planını destekler niteliktedir. Kaynakça: [1.] İzmir için Yükselen Sektörler, İzmir Kalkınma Ajansı, Mayıs

4 BÖLÜM 3. BÖLGE ÜNİVERSİTELERİNDE MEVCUT BULUNAN LİSANSÜSTÜ ANABİLİM DALI PROGRAMLARI Tablo 3.1 Ege Üniversitesi nde Mevcut Bulunan İlgili Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar Fen Bilimleri Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyokimya, İstatistik, Mühendislik Bilimleri Biyomühendislik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, Tekstil ve Kimya Çok Disiplinli A.B.D., Nükleer Bilimler, Uluslararası Bilgisayar Sağlık Bilimleri Tıp Halk Sağlığı, Parazitoloji, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Spor Hekimliği, Histoloji ve Embriyoloji, Biyofizik, Tıp Tarihi ve Deontoji, Fizyoloji, Anatomi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Adli Tıp, Psikiyatri, Radyasyon Onkolojisi, Tıp Eğitimi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Eczacılık Farmasötik Toksikoloji, Farmakognozi, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Biyokimya, Analitik Kimya, Farmasötik Botanik, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik, Farmasötik Mikrobiyoloji, Radyofarmasi Tablo 3.2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İ.Y.T.E.) de Mevcut Bulunan İlgili Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar Anabilim Dalı Bilgisayar Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyomühendislik (İnterdisipliner) Elektrik-Elektronik Endüstri Ürünleri Tasarımı Fizik Lisansüstü Program(lar) Bilgisayar Yazılımı Yüksek Lisansı Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisansı Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı Yüksek Lisansı Biyomühendislik Doktora Programı Elektronik ve Haberleşme, Uydu Haberleşme (Tezsiz) Yüksek Lisansları, Elektronik ve Haberleşme Doktorası Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisansı Fizik Yüksek Lisansı ve Doktorası 4

5 Gıda Kimya Kimya Makina Malzeme Bilimi ve (İnterdisipliner) Matematik Mühendislik Yönetimi (II. Eğitim) Gıda Yüksek Lisansı Gıda Doktora Programı Kimya Yüksek Lisansı ve Doktorası Kimya Yüksek Lisansı ve Doktorası Makina Yüksek Lisansı ve Doktorası Malzeme Bilimi ve, Malzeme Bilimi Yüksek Lisansları ve Doktorası Matematik Yüksek Lisansı ve Doktorası Mühendislik İşletmeciliği (Tezsiz) Yüksek Lisansı Tablo 3.3 Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) de Mevcut Bulunan İlgili Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar Anabilim Dalı Elektrik ve Elektronik (FBE) Bilgisayar (FBE) Multidisipliner (SBE) Multidisipliner (SBE) Biyofizik (SBE) Lisansüstü Program(lar) Elektrik ve Elektronik Bilgisayar Medikal Informatik Biyomekanik Biyofizik SBE: Sağlık Bilimleri Enstitüsü FBE: Fen Bilimleri Enstitüsü 5

6 BÖLÜM 4. ÜNİVERSİTELERDE SÜRDÜRÜLEN BİYOMÜHENDİSLİKLE İLİŞKİLİ BÖLÜMLER ve ARAŞTIRMALAR 4.1 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyoproses (*) Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseperasyon Yeni ve ekonomik biyoreaktörlerin tasarımı. Biyolojik olayların daha kolay anlaşılması için, matematik modelleme ve simulasyon. Biyoenstrümantasyon ve ölçek büyütme, sulu ve çözgen ortamda biyokataliz. Membran ayırımı, süperkritik akışkanlarla ayırım, biyolojik materyalin ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin optimizasyonu. Kromatografik ve ekstraktif biyoseperasyon işlemleri, adsorpsiyon, iki fazlı sıvı polimer sistemleri ve miseller kullanarak ayırma. Hücre dışı ortamın kontrolü ile protein üretiminin kontrolü, besin elementleri transportu, özel tipteki biyoreaktörlerin tasarımı, biyoreaktör çalışma koşullarının belirlenmesi Biyomedikal Mühendislik(*) Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomateryaller, Biyomekanik Tanı ve terapide kullanılacak invasif ve non-invasif tekniklerin geliştirilmesi. Redoks enzimleri ile elektriksel iletişim kurma, biyosensörler, elektroenzimatik sentezler, fizyolojik olayların ölçüm ve analizi. Biyoreoloji, kan dolaşımı ve hastalıkların modellenmesi, hücrelerle ve dokularla olumlu etkileşim kurabilen sentetik biyomateryallerin geliştirilmesi. Yapay organ ve implantların geliştirilmesi, temel mühendislik ilkeleri yardımıyla vücut yapı ve fonksiyonlarının modellenmesi (Kardiyovasküler ve mukoskeletal sistemler). Doku ve organ rejenerasyonu, polimer-hücre etkileşimleri. Permeabilite, presipitasyon, koagülasyon, mikrosirkülasyon ve transport gibi olayların moleküler düzeyde tanımlanması. Biyolojik olarak parçalanabilir polimerler, biyokompatibilite ve toksikoloji, kontrollü salınım ve tedavi. Membran sistemlerinin biyomedikal uygulamaları (Diyaliz gibi). Yaşam desteği sistemlerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonun temel ilkeleri. 6

7 Genetik (*) Hücre, Doku Kültür Yeni klonlama teknikleri, rekombinant ve non-rekombinant hücreler. Gen izolasyonu, aşı araştırmaları, plazmid kararlılığı, elektroporasyon. Hayvan ve bitki hücrelerinin üretim/çoğalma kinetiği, metabolizmaları. Hibridoma teknikleri, yeni proteinlerin üretimi, sentetik polimer - hücre sistemleri yardımıyla, yarı-yapay organlar (karaciğer, pankreas) geliştirilmesi. Tablo 4.1 Ege Üniversitesi nde Biyomühendislik Alanında Çalışma Yapan Öğretim Üyeleri FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Bilimleri Biyomühendislik Bölümü AD/SOYAD ÜNVAN Y.L. Derecesi Doktora Derecesi İLGİ ALANLARI Ahmet ÖZTARHAN University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Plasma Physics Rengin ELTEM Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji A.B.D. Murat ELİBOL Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Plasma Physics Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji A.B.D. The University of Manchester (Formerly UMIST) Chemical Eng. MEVVA iyon implantasyonu yöntemi ile yüzey modifikasyonu Polimerik biyomalzemeler Omurilik implantları Biyomedikal Amaclı Tekstil Uygulamaları Nanomalzemeler Mikrobiyal biyopolimer üretimi Biyopolimer üretimi (aljinat, kitosan) S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN Ankara Üniversitesi, Veterinerlik Fak., Uzmanlık Yük. Okulu Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Viroloji Kök hücre ve somatik hücre kültürleri Orta ölçekli Mab üretimi Biyomateryal 7

8 karakterizasyonu çalışmaları Erdal BEDİR Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. Farmakognozi Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. Farmakognozi Meltem CONK DALAY E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su ürünleri E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su ürünleri Spirulina Kemal Korkmaz Doç Dokuz Eylul Univ. Tip Fak., Tibbi Biyoloji AB. Dali Dokuz Eylul Univ. Tip Fak., Tibbi Biyoloji AB. Dali Gaye ÖNGEN Doç. Ege Üniversitesi, Gıda Müh. Ege Üniversitesi, Gıda Müh. Rekombinant protein üretimi Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ Yrd. Doç. Chalmers University of Technology, Management of Production Ege Üniversitesi, Anabilim Dalı Super kritik CO 2 Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik University of Illinois at Urbana-Champaign Materials Science and Engineering Biyomalzeme üretimi ve karakterizasyonu Doku mühendisliği Emel SOKULLU URKAC Uzman İ.Y.T.E. Fen Bilimleri Enst. Malzeme Bilimi ve Müh. Ege Üniversitesi Biyomühendislik İyon implantasyonu yöntemi ile yüzey modifikasyonu Polimerik biyomalzemeler Nanomalzemeler Ayşe NALBANTSOY Ar. Gör. Ege Üniversitesi Biyoloji Sultan GÜLÇE İZ Ar. Gör. Ege Üniversitesi Biyomühendislik Tekstil Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Biyomühendislik Orta ölçekli Mab üretimi DNA aşı modeli geliştirilmesi Biyomateryal karakterizasyonu çalışmaları Güldemet BASAL Yrd. Doç. North Carolina State University North Carolina State University Kitosan biyopolimerlerden elektroçekim ile farklı yüzeyler oluşturmak Faz değiştirici yüklü, biyopolimer kabuklu mikro kapsül 8

9 Gıda Bölümü Sibel KARAKAYA Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Beslenme Ege Üniversitesi, Gıda Beslenme Nanotüp üretimi Sedef Nehir El E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl. E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl. Kimya Bölümü Şerife Helvacı Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak.,Kimya Bölümü Sümer PEKER O.D.T.Ü. Makine Bölümü Kimya Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak.,Kimya Bölümü Ege Üniv. Kimya Nano boyutta ZnO Üretimi Hasan YILDIZ Doç. Stanford University Stanford University Biomekanik Bilgisayar Destekli Tasarım Sayısal Yöntemler Mehmet SARIKANAT Yrd. Doç EU Fen Bil. Enst. Makine Muh. A.B.D Makine Teo. Ve Din. EU Fen Bil. Enst. Makine Muh. A.B.D Mekanik Bilgisayar Destekli Tasarım Sayısal Yöntemler Elektrik Elektronik Bölümü Marmara Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Biyosensörler Mehmet ENGİN Yrd. Doç. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü EEG tasarımı EKG simülatör tasarımı Ömer MERMER Yrd. Doç Ege Üniversitesi Elektrik&Elektronik Muhendisligi Iowa Universitesi Fizik Bolumu Çok Disiplinli A.B.D. Perihan UNAK Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Ens./Nükleer Uygulamalar Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Ens./Nükleer Uygulamalar Manyetik nanoparçacık üretimi Fatma YURT LAMBRECHT Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Radyofarmasi Nükleer Kimya 9

10 Fen Bilimleri Kimya Bölümü Nursel ACAR Yar. Doç. Ege Üniv. Fen Fak. Kimya Bölümü Ege Üniv. Fen Fak. Kimya Bölümü Fizikokimya Biyoloji Bölümü Sabire KARAÇALI Ege Üniv. Fen Fak./Biyoloji Böl. Ege Üniv. Fen Fak./Biyoloji Böl. Sitoloji, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, TEM Nefise Ülkü KARABAY- YAVAŞOĞLU Doç. Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl. Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl. İn vivo toksikoloji Seçkin SOYA Ar. Gör. E.Ü. Fen Fak. Biyoloji Böl. Biyokimya Bölümü Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Biyomühendislik Azmi TELEFONCU Ege Üniv. Fen Fak. Ege Üniversitesi Kimya Freie Universitaet Berlin Biochemie Karbon nanotüplerle modifiye enzimatik ve mikrobiyal biyosensörlerin hazırlanması Erhan DİNÇKAYA Ege Üni.Fen Bil. Enst. Kimya A.B.D., Biyokimya Bilim Dalı Ege Üni.Fen Bil. Enst. Kimya A.B.D., Biyokimya Bilim Dalı Biyosensörler Nurdan PAZARLIOĞLU Doç. Ege Üniversitesi, Kimya Ege Üniversitesi, Biyokimya Proteolitik Enzim İmmobilizasyonu Suna TİMUR Doç. Ege Universitesi, Kimya Ege Üniversitesi, Biyokimya Fonksiyonel nanopartiküllerin sentezi Fizik Bölümü Saim SELVİ İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü Ege Üni.Fen Fak. Nükleer fizik 10

11 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tıp Fakültesi Kemal TÜRKER Lütfiye KANIT Gürbüz ÇELEBİ E.Ü. Tıp/ Fizyoloji E.Ü. Tıp/ Fizyoloji Elektrofizyoloji, EMG Ege Üniv. Tıp Fak. Ege Üniv. Tıp Fak. Fizyoloji Madde bağımlılığı Robert Kolej Yüksek Okulu Clark Univ. Biyomedikal fizik Mehmet ZİLELİ Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Omurilik implantları Tayfun DALBASTI Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Semih AYDOĞDU Ege Üniv. Tıp Fak Ortopedi ve Travmotoloji Ege Üniv. Tıp Fak Ortopedi ve Travmotoloji Diz biyomekaniği Mehmet N. ORMAN Doç. ODTÜ, İstatistik Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyometri Biyoistatistik Tıbbi bilişim Bilgisayar modelleme Hülya ÜÇERLER Doç. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Nöroanatomi, stereoloji Gülperi ÖKTEM Doç. E.Ü. Tıp/Histoloji-Embrioloji E.Ü. Tıp/Histoloji-Embrioloji Akış sitometrisi Sedat Çağlı Doç. Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Ege Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Biyomalzemeler Omurilik implantları Ufuk BİLKAY Doç. Ege Üniv. Tıp Fak. Ege Üniversitesi Tıp Fak. Plastik Cerrahi Endoskopik plastik cerrahi, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi Taner DAĞCI Yrd. Doç. Celal Bayar Üniversitesi,Halk Sağlığı Ege Üniversitesi, Fizyoloji Sinir bilim Seyithan ÇETİNKAYA Uz. Tıp/ Ortopedi ve Travmatoloji Tıp/ Ortopedi ve Travmatoloji Kırık iyileşmesi ve kemik grefleri 11

12 Diş Hekimliği Fak. Serhat ÇINARCIK Ege Üniv. Diş Hek. Fak. Ege Üniv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji Bülent ZEYTİNOĞLU Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Oral implantoloji Ümit TUNCAY Hacettepe Üniv. Diş Hek. Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ege Üniv. Diş Hek. Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Biomateryaller Tayfun GÜNBAY Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ege Üniv. Diş Hek. /Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi İleri implant cerrahisi Maksillofasiyal cerrahi Aydın BIÇAKÇI Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Kron-köprü protezleri, totalparsiyel protezler, Engin ARAS Université de Montpellier- Prothèse Maxillo-Faciale Université de Montpellier - Prothèse Maxillo-faciale Çene yüz protezleri, oral ve maksillofasiyal implantoloji Atilla USER Ege Univ. Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Ege Univ. Diş Hek./Protetik Diş Tedavisi Porselen restorasyonlar, implant protezler, hassas tutuculu protezler Gökhan YILMAZ A. Ü. Diş Hek. Fak. Hek.. E.Ü. Diş Hek. Fak. Protetik Diş Tedavisi Dental materyaller ve dental teknoloji, hareketli protezler, sabit protezler Celal ARTUNÇ İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavis Seramik protezler, implant destekli protezler, biyofonksiyonel protezler, teleskop tutuculu protezler Birgül ÖZPINAR Ege Üniv. Diş Hek. Fak. /Protetik Diş Tedavisi Ege Üniv. Diş Hek. Fak. /Protetik Diş Tedavisi Protetik diş tedavisi Özant ÖNÇAĞ Ege Üniv. Sağlık. Bilim. Enst.. Diş Hekimliği Fak. Ege Üniv. Sağlık. Bilim. Enst. Diş Hekimliği Fak. Engelli çocuklar, endodonti, dental travma Bilge Hakan ŞEN Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Ege Üniversitesi, Dişhekimliği, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti mikrobiyolojisi, endodontik immünoloji, dental materyaller, SEM uygulamaları 12

13 Şule SÖNMEZ E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Doğal antimikrobial maddelerin periodontal tedavide kullanılabilirlikleri Ahmet Tunç İLGENLİ Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D. Rejeneratif tedavi yöntemleri, oral implantoloji, destekleyici periodontal tedavi F.Bahar SEZER Doç. Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi İmplantoloji ağız hastalıkları biyomateryaller Fatih ARIKAN Ar. Gör. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Rejenerasyon, transplantasyon, implant Sema ÇINAR Ar. Gör. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Hücre kültürü, ilaca bağlı dişeti büyümeleri, periodontal rejenerasyon Eczacılık Fak. M.Şengün ÖZSÖZ O.D.T.Ü. Ege Üniversitesi, Temel Eczacilik Bilimleri Analitik Kimya Biyosensörler K. Arzum ERDEM GÜRSAN Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya A.B.D Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya A.B.D Analitik Kimya Biyosensörler Gülten KANTARCI Doç. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Taşıyıcı sistemlerin organizmada biyodağılımı H. Yeşim KARASULU Doç. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Mikroemülsiyon formülasyonlarının in vitro-in vivo değerlendirilmesi Metiner TOSUN Doç. Ege Üniversitesi, Saglik Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji University of Cincinnati, College of Medicine, Pharmacology TRPC gen ailesinin karsinogenezde gen susturma ile arştırılması Mine ÖZYAZICI Yar. Doç. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanması İpek ÖZCAN Ar. Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Ege Üniversitesi, Eczacılık Nanopartiküler ilaç 13

14 Taner ŞENYİĞİT Ar. Gör. Fakültesi Fakültesi taşıyıcı sistemlerin tasarımı Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Kortikosteroitlerin dermatolojik formülasyonlarının hazırlanması ve in_vitro invivo değerlendirilmesi Seda UYSAL Ar. Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Emel Öykü ÇETİN Ar.Gör. Hacettepe Un, Saglik Bilimleri Ens., Biyofarm. Farmakokin BD Evren H. GÖKÇE Ar. Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Aysu YURDASİPER Ar.Gör. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Genetik Hastalıkları Araştırma Merkezi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Univ, Saglik Bilimleri Ens., Biyofarm. Farmakokin. BD Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanması In vitro salınım çalışmaları Katı lipit nanopartikül formülasyonlarının geliştirilmesi Mikrojel formülasyonlarının hazırlanması Özgür ÇOĞULU Doç Ege Üniversitesi Dicle Üniversitesi Tıp Tıp Fakültesi Fakültesi Haluk AKIN Yar. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ege Üniversitesi Doç. Tıp Fakültesi Genetik Tıbbi Genetik * E.Ü de biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği ve biyoteknoloji alanında çalışmakta olan ve projeler yürüten Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde görev yapmakta olan ve yukarıdaki Tablo ya eklenebilecek bir çok öğretim üyesi bulunmaktadır. Yukarıdaki Tablo, EBİLTEM in Sağlık konusunda projeleri olan araştırmacılara yaptığı çağrıya cevap ileten öğretim üyelerinin isimlerini içermektedir. Bu girişim, konuyla ilgili çalışmaları olan tüm araştırmacılara açıktır. 14

15 Tablo 4.2 Ege Üniversitesi nde Mevcut Alanda Yürütülmekte Olan Biyomühendislik Alanı ile İlgili Projeler Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Proje Kodu Proje Adı Proje Yürütücüsü Ahmet Öztarhan, Ahmet Öztarhan, Sinir Dokusu Rejenerasyonu ve Desenli Yaygın Sinir Ağları Oluşturulması Uygulamalarına Yönelik İyon Işınları ile Modifiye Edilmiş ve Elmasa Benzer Karbon Filmler (DLC) ile kaplanmış Polimerik Yüzeylerin Oluşturulması İyon İmplantasyonu ve Yüzey Pürüzlülüğünün Fibroblastik ve Osteoblastik Hücre Tutunmalarına Etkilerinin İncelenmesi TÜBİTAK 108M391 BAP 09/BİL/026 BAP Ahmet Öztarhan, İyon Tekstillere Özellikler İmplantasyonunun Kazandırdığı TÜBİTAK 108M394 S. İsmet Gürhan, S. İsmet Gürhan, İmplant malzemesi olarak kullanılan biyomateryallerin in vitro sitotoksisite ve genotoksisitelerinin araştırılması Organik Hidroksilapatit ile Sentetik Ortamda Hazırlanan Hidroksilapatitin Biyouyumluluk ve Kemik Grefti Yerine Kullanılabilirliğinin in vivo ve in vitro Ortamlarda İncelenmesi AR-FON AR-FON S. İsmet Gürhan, Kültür Ortamında Farklılaşan Sıçan ve Köpek Kemik İliği Stroma Hücrelerinin, Kemik Dokusunda Yara Tamiri Üzerine Etkileri, Stroma Hücrelerinin İmplant Materyalleri ile Etkileşimi ve Yönlendiren Faktörler. TÜBİTAK EBİLTEM Kimya Bölümü Şerife S. Helvacı, Nanoboyutta TiO2 TÜBİTAK 104M255 15

16 Sümer Peker, Gıda Bölümü Sedef Nehir El, taneciklerinin Nanoreaktör Yöntemiyle Üretimi Mikroemülsiyon Yöntemi ile Nanoboyutta ZnO Üretimi Bazı Gıdalarda ve Farklı Koenzim Q10 Preparatlarıyla Zenginleştirilmiş Gıdalarda in vitro Koenzim Q10 Biyoyararlılığının Saptanması TÜBİTAK 104M382 BAP 09/BİL/013 Sibel Karakaya, Alfa-Laktalbümin Nanotüplerin Eldesi ve Model Sindirim Sistemindeki Davranışı - Tekstil Bölümü Güldemet Başal, Yrd. Doç. Guldemet Basal, Yrd. Doç. Tek Eksenli ve Koaksiyel Yapıda Biyopolimer Nanoliflerin Elektrolif Çekim Yöntemi ile Üretilme Olanaklarının Araştırılması - Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiricilerin ve Fonksiyonel İpliklerin Elastik Bandajların Konfor Özelliklerinin İyileştirilmesinde Kullanımı - Guldemet Basal, Yrd. Doç. Elektrik Elektronik Medikal Tekstil Uygulamaları için Antibakteriyel Ajan İçeren Mikrokapsüllerin Hazırlanması BAP 09/TKUAM/005 Mehmet Engin, Yrd. Doç. Mehmet Engin, Yrd. Doç. Mehmet Engin, Yrd. Doç. Mehmet Engin, Yrd. Doç. EKG Sinyallerinin Mobil Telefon Üzerinden İletildiği Sistemin Tasarımı - Prototip EEG Ölçüm Sistemi Tasarımı - Programlanabilir EKG Simülatör Tasarımı - Kan Şekeri (Glukoz) Tayini için Non-invaziv Elektrokimyasal Ölçüm Cihazına ait Donanım ve Yazılımların Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi - 16

17 Sağlık Bilimleri Eczacılık Fakültesi Aysun PABUÇCUOĞLU, Memeli hücrelerinde EndoplazmikRetikulumilişkili protein yıkımı(eriy)mekanizmasının substrata spesifik farklılıklarının ve regülasyonunun incelenmesi BAP 09/BİL/004 Şengün Özsöz, Şengün Özsöz, Telomeraz Aktivitesinin Elektrokimyasal Olarak Saptanması - Polimer Zincir Tepkimesi (PZT) Ürünü Dizinlerin StreptaVidin ile Kaplanmış Tek Kullanımlık Perde Baskılı Elektrodlarda (PBE) Enzime Dayalı Amperometrik Yöntemlerle Algılanması - K. Arzum Erdem Gürsan, Metiner Tosun, Doç. Nanomalzemelere dayalı elektrokimyasal sensörlerin tasarımı ve biyomoleküler algılamaya yönelik uygulamaları TRPC Gen Ailesinin Karsinogenezdeki İşlevsel Ekspresyon Kalıbının Post- Transkripsiyonel Gen susturma ile araştırılması TÜBİTAK TÜBİTAK SBAG /BİL/003 H. Yeşim Karasulu, Doç. Nanoproksen içeren farklı transdermal mikroemülsiyon formülasyonlarının in vitroin vivo değerlendirilmesi üzerine çalışmalar - H. Yeşim Karasulu, Doç. Pankreasa Hedeflenebilen Aprotinin İçeren Mikroemülsiyon Formülasyonlarının Hazırlanması ve İn Vitro-İn Vivo Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar BAP - 09/BİL/001 Evren Gökçe, Yrd. Doç. İmmünosüpresan Madde içeren oküler katı lipit nanopartikül formülasyonlarının geliştirilmesi İn Vitro Ex Vivo İn Vivo değerlendirilmesi - 17

18 Mine Özyazıcı, Yrd. Doç. Devrim Demir Dora, Yar. Doç. Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanmasında Önçalışmalar - Gen Tedavisine Yönelik Viral Olmayan DNA Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi - Emel Öykü Çetin, Araş. Gör. Aysu Yurdasiper, Araş. Gör. Taner Şenyiğit, Araş. Gör. İpek Özcan, Araş. Gör. Periodontal Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Lokal Kontrollü Salım Sistemlerinin İncelenmesi Nonsteoridal Antienflamatuvar İlaçlar (NSAID) Kullanılarak Mikrojel Formülasyonlarının Hazırlanması ve İn Vitro İn Vivo Değerlendirilmesi Kortikosteroitlerin Dermatolojik formülasyonlarının hazırlanması ve in_vitro invivo değerlendirilmesi Kemiğe Hedeflemek için Sentezlenen Biyolojik Parçalanabilen Polimerler Kullanılarak Hazırlanan Nanopartiküler İlaç taşıyıcı sistemlerin tasarımı ve in vitro in vivo değerlendirilmesi Y. Lisans Proj. Y. Lisans Proj. Y. Lisans Proj. Y. Lisans Proj. Diş Hekimliği Fakültesi Serhat Çınarcık, Ortodontik Braket Tel Ataşman ve Mini İmplant Vida Başlarının Titanyum Dioksit ile kaplanarak bunlara ağız ortamında ultraviole ışınlar yardımıyla Antibakteriyel Özellik Kazandırılması - Doç. Özant ÖNÇAĞ Travma Görmüş Genç Sürekli Dişlerde Apeksifikasyon Tedavisinde Kullanılan Farklı Dental Materyallerin Sitotoksisitelerinin Hücre Kültürü Düzeyinde Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması AR-FON Doç. Özant ÖNÇAĞ Apeksifikasyon ve Kök Kanal Tedavisinde Kullanılan Kök Kanal Yıkama TÜBİTAK EBİLTEM 18

19 Doç. Fahinur ERTUĞRUL E.Ü. Diş Hekimliği Fak., pedodonti AD. Solusyonlarının Ve Kanal Dolgu Patlarının Hücre Kültürü Düzeyinde Sitotoksisite ve Genotoksisitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması Klorheksidin içeren cam iyonomer siman restoratif materyalinin, çeşitli klorheksidin içeren dental materyallerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi. BAP Fizyoloji Doç, Ersin O. KOYLU Elektrospin tekniği ile polimer kaplanmış yüzeylere ekilen sinir hücreleri üzerinde nikotinin nöroprotektif etkilerinin incelenmesi BAP 08/ BAM/001 Fen Bilimleri Biyokimya Bölümü Azmi Telefoncu, Erhan Dinçkaya Karbon Nanotüplerle Modifiye Enzimatik ve Mikrobiyal Biyosensörlerin Hazırlanması ve Uygulamaları Gıda Güvenliğinde büyük önem taşıyan Aflatoksin Analizleri için Elektrokimyasal Empedans Spektrokopisi Esaslı Biyosensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK BAP TÜBİTAK BAP Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Sentetik Polimer Lif Yüzeylerinin Enzimatik/Kimyasal Modifikasyonu ile Nanotekstillerin Geliştirilmesi - Medikal Uygulamalar için Polihidroksialkanoatlara Proteolitik Enzim İmmobilizasyonu - Beyaz Çürükçül Fungus Pycnoporus cinnabarinus dan Üretilmiş Antibakteriyal Boya ile Yün Liflerinin Boyanması* - 19

20 Nurdan Pazarlıoğlu, Doç. Tekstil Sanayinde Kullanılan Sentetik Polimer Mamullerin Medikal Tekstil Materyali olarak Kullanılmak üzere Biyoaktif Bileşiklerle Modifikasyonu - Suna Timur, Doç. Fonksiyonel Nanopartiküllerin Sentezi, Biyo-görüntüleme ve İşartleme Sistemlerinin Geliştirilmesinde Kullanılmaları, Nanobiyoteknolojik Yaklaşımlar ve Kanser Diagnostiğine Yönelik Uygulamalar TÜBİTAK DPT BAP Kutsal Kesici Bazı Diatomelerin (Bacillariophyceae) izolasyonu, Kültürü ve Polimerik Malzemelerde Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı - Kimya Bölümü Zekeriya Dursun, Doç Nursel Acar, Yar. Doç. Nükleer Bilimler Bölümü Metal Nanopartikül Modifiye Polipirol Film Elektrotların Hazırlanması ve Elektrokatalitik Etkinliklerinin İncelenmesi Poliaromatik Hidrokarbonların Biyolojik Sistemlerde Varolan Aromatik Biyomoleküllerle ve Bazı İlaç Molekülleriyle Temel ve Uyarılmış Haldeki Etkileşimlerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi TÜBİTAK BİDEP BAP 09/BİL/007 Perihan Ünak, Perihan Ünak, Radyoiyot, Radyoiyot işaretli Urasil ve Urasil Glukuronit Konjüge Manyetik Nanoparçacıklar - Tc(CO) 3 + ile Radyo İşaretli D- Penisilamin Bağlı Manyetik Nanoparçacıkların Hazırlanması - Fatma Yurt LAMBRECHT, Tümör Görüntüleme Ajanı Olarak Teknesyum-99m İşaretli Bombesin Benzeri Peptid Konjugasyonu; BAP 09/BİL/025 20

2015 AKADEMİK KATALOĞU

2015 AKADEMİK KATALOĞU 2015 AKADEMİK KATALOĞU Üst Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu Üst Birim: Spor Bilimleri Fakültesi ERÇAĞ METİNER ercagmetiner@hotmail.com Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku ceza hukuku ceza muhakemesi

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN...

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN... ????? YENİ FİKİRLER YEŞERSİN,?????????? TÜRKİYE GELİŞSİN... 26 Mart 2014??????? ICC İstanbul Kongre Merkezi????? Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları B??????????????????????????????????????????????????????

Detaylı

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ...

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ... G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ Ö Z E L S AY I S I çindekiler Bölüm Ba kan ndan Genel Bilgiler Altyap Ara t rmalar çimizden... 3... 5... 11... 15... 46 2 0 1 3 Bölüm Ba kan ndan Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ

İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ EK-12 İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ Son yirmi yılda, moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarında kaydedilen büyük gelişmeler, biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin itici gücü

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ

KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ PROJE HEDEF SORUSU: Kimyadaki son gelişmeler ve bunların günlük yaşantımıza olan etkileri nelerdir? İÇİNDEKİLER: 1. Nanoteknoloji 1. Nanoteknoloji nedir? 2. Nanoteknolojinin

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Giriş Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde üretim bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi, adından söz ettirebilmesi için en önemli eylemdir. Bir ülke

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

İŞ BİRLİĞİ TEKLİFLERİ

İŞ BİRLİĞİ TEKLİFLERİ İŞ BİRLİĞİ TEKLİFLERİ 20100902004 İsrail İlaç Şirketinden Distribütörlük Teklifi İsrail den tıbbi ürünler, besin takviyeleri ve dermo-kozmetik üretiminde uzmanlaşmış bir şirket distribütörler aramaktadır.

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖREL İNOVASYON SİSTEMİ KAVRAMLAR DÜNYADAN ÖRNEKLER TÜRKİYE DE DURUM VE ÇIKARIMLAR

BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖREL İNOVASYON SİSTEMİ KAVRAMLAR DÜNYADAN ÖRNEKLER TÜRKİYE DE DURUM VE ÇIKARIMLAR BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖREL İNOVASYON SİSTEMİ KAVRAMLAR DÜNYADAN ÖRNEKLER TÜRKİYE DE DURUM VE ÇIKARIMLAR Editör Mahmut Kiper Ankara, 2013 TTGV, 2013 BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖREL İNOVASYON SİSTEMİ KAVRAMLAR DÜNYADAN

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Bölüm 1: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Sektörlü Yaklaşım Özet Kitap ANKARA, 2014 Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı