T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ

2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER... A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar.... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar... 3

4 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A. Üstünlükler B. Zayıflıklar... C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 4

5 I- GENEL BİLGİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2002 Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararı ile kurulmuştur Stratejik planlama, bugün hızla değişen ve gelişen ülkemizde tüm kurumlar için vazgeçilmez bir planlama haline gelmiştir. Bu gerekçe ile hazırladığımız 2012 yılı stratejik planında, ilk olarak birimimizin genel ve maddi bilgilerine, işleyişine, amaç ve hedeflerine yer verilmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu Üniversitemizin İngilizce eğitim veren Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Barbaros Denizcilik Yüksekokulu ve Karamürsel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Temel İngilizce Bölümümüz İngilizce hazırlık eğitimi vermektedir. Modern Diller Bölümümüzdeki öğretim elemanlarımız ise Üniversitemizin diğer bölümlerinin zorunlu yabancı dil derslerini vermektedirler. Prof.Dr.Metin TOPRAK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 5

6 A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yabancı Diller Yüksekokulumuz, öğrencilerimize üniversite eğitimleri boyunca ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip etmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini edinebilecekleri nitelikli bir eğitim sunmaktır. Vizyonumuz Üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere uygun biçimde öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında kullanacakları yabancı dil bilgisini daha kolay ve kalıcı şekilde öğrenmeleri için yeni yöntem ve teknolojik ekipmanları kullanarak interaktif öğretme metodları geliştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksekokulu nun yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasanın 20.maddesi hükümlerine göre belirlenmiştir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokulu Yönetim Kuruludur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. İdarenin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumlulukları; 1) Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 3) Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4) Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini üstlenmek, 5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 6

7 Müdür: Müdür, Yüksekokul un 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre birimin en üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Görev yetki ve sorumlulukları; a) Yüksekokulun bütçesini hazırlamak, b) Yapılan tüm harcamaları kontrol etmek, c) Harcama talimatı vermek, d) Ödenek tutarında harcama yapmak e) Ön Mali Kontrol sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamak, f) Ödeme emri belgesini hazırlamak, Müdür Yardımcısı: Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Müdürü nün teklifi ve Rektörlük Makamının onayları ile görevlendirilmişlerdir. Akademik faaliyetlerin organizasyonunu yerine getirirler. Okul Müdürü nün vereceği görevleri yaparlar. Yüksekokul Sekreteri: Yüksekokul un yazışmalarının, personel işlerinin, öğrenci işlemlerinin, mali işlemlerin yapılmasından sorumludur. Yüksekokul Sekreteri, yüksekokul idari teşkilatının amiridir ve bu teşkilatın çalışmasından okul müdürüne karşı sorumludur. İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasından sorumludur. Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleştirme görevlisidir. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. 7

8 Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Bütçe çağrısı na istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberi esasları dahilinde Yüksekokulumuz bütçesini hazırlamak ve Bütçe Uygulama Talimatları ve Ayrıntılı Harcama Cetveli dahilinde harcamaların yapılması ile ilgili ödenek takibi yapmakla sorumludur. Çalışmalarımızda maaş, ek ders, akademik ve idari personelin yurtiçi-yurtdışı geçici görev yollukları ile yurtiçi sürekli yolluk tahakkuklarını yapmak, satın alma ve ayniyat işlemlerini yapmak görevlerimiz arasındadır. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam 0-50 Kişilik Dersliklerin payı (%) Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251-Üzeri Kişilik Toplam

9 1.2- Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/Kişi Personel/Öğrenci Yemekhanesi Kantin m 2 Kafeterya m 2 Toplam 1.3- Hizmet Alanları Çalışma Odası Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) 158 m 2 / 25m 2 / 58m 2 / Toplam Servis Çalışma Odası İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) 45m 2 / 25m 2 / 20m 2 /10m 2 9 Toplam 4 9 9

10 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 45 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı: 58 m 2 10

11 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri Adet İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar 11

12 Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 12

13 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 13

14 2- Örgüt Yapısı Yüksekokulumuzun Hazırlık Sınıflarında eğitim yapılanması öğrencilerin seviyelerine göre dağılımlarını gerçekleştirmek üzere 2 kura bölünmüştür. A kuru seviyesinde I. ve II.öğretimde 30 sınıflar olup toplam 980 öğrenci ile eğitim öğretimine devam etmektedir. B kuru seviyesinde I. ve II.öğretimde 30 sınıflar olup toplam 1000 öğrenci ile eğitim öğretimine devam etmektedir. A Kuru: 1 koordinatör, 1 program sorumlusu, 1 materyal hazırlama ve geliştirme sorumlusu, 3 sınav hazırlama sorumlusu, Toplam 6 öğretim elemanı planlamada görev almıştır. B Kuru: 1 koordinatör, 1 program sorumlusu, 1 materyal hazırlama ve geliştirme sorumlusu, 3 sınav hazırlama sorumlusu, Toplam 6 öğretim elemanı planlamada görev almıştır. Birimimizde eğitim ile ilgili işleyiş Müdür ve Müdür Yardımcıları koordinatörlüğünde devam etmektedir. İdari personel ile ilgili işleyiş Müdür, Müdür Yardımcısı ve Yüksekokul Sekreterliğinin sorumluluğunda etkin ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. 14

15 YÜKSEKOKUL MÜDÜR Prof.Dr.Metin TOPRAK YÜKSEKOKUL KURULU Prof.Dr.Metin TOPRAK Okt.Şule KILCI Okt. Efsun AKKAYA Okt. Ayten DEMİR YİGİT YÖNETİM KURULU Prof.Dr.Metin TOPRAK Doç.Dr.Bekir SAVAŞ Yrd.Doç.Dr.Dogan YÜKSEL Yrd.Doç.Dr.Banu İNAN Okt.Efsun AKKAYA Okt.Şule KILCI YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI Okt.Efsun AKKAYA Okt.Şule KILCI AKADEMİK BİRİMLER İDARİ BİRİMLER TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜM BAŞKANLIĞI Okt.Şule KILCI MODERN DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI Okt.Efsun AKKAYA YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ Sevdanur DOĞAN 15

16 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuz akademik, idari personel ve öğrencilerin kullanımında olan toplam 73 adet masaüstü ve 5 adet taşınabilir bilgisayar üniversitemizden data hattı ile sağlanan internet ağı tüm ofislerde ve öğrencilerin kullanabilmesi sağlanmaktadır. Akademik ve idari çalışmalar internet ağı ile gerçekleştirilmektedir. Ağ bağlantımız E Bütçe tahakkuk programını (mevcut personel giderleri, maaş ek ders mesai programları gibi) kullanmaya uygundur Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular

17 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz 2 2 Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi 3 3 Fotokopi Makinesi Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar 1 1 Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler TOPLAM

18 4- İnsan Kaynakları Yüksekokulumuzda; akademik kadroda toplam 39 öğretim elemanı, idari kadroda, kadrosu üniversitemizin başka birimlerde olan ve 13/b-4 ile görevlendirilen 8 personel bulunmaktadır. Mevcut sınıf kapasitemizin tümünün kullanılabilmesi için akademik kadromuzun en kısa zamanda genişletilmesi gerekmektedir Akademik Personel Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Akademik Personel Dolu Kadro Durumları Boş Toplam Doluluk Oranı % Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam

19 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman İngiltere,Rusya, Tayland Hazırlık Sınıfları Toplam Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan Kişi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman 10 Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 10 19

20 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı 2 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı Yüzde (%) Yüksek.L. ve Doktora 20

21 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş yaş üzeri Yüzde (%)

22 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Modern Diller Bölümü 37 İngilizce, 3 Almanca, 1 Fransızca ve 1 Rusça okutmanı ile başlangıç ve orta düzeyde yabancı dil eğitimi vermektedir. Zorunlu yabancı dil İngilizce eğitimi fakülte/konservatuar ve 4 yıl süreli eğitim-öğretim yapan yüksekokullarda en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saatten (toplam 8 veya 16 kredi), 2 yıl süreli meslek yüksekokullarında haftada 2 saatten (toplam 4 kredi) den az olmayacak şekilde yürütülmektedir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Derbent Yüksekokulunda mesleki İngilizce dersleri, bölümümüzde görev yapan İngilizce okutmanları tarafından verilmektedir. Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik dersler de mevcuttur. Modern Diller Bölümü bünyesinde zorunlu veya seçmeli olarak başlangıç düzeyinde Almanca, Rusça ve Fransızca dersleri de verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Fransızca, Almanca dillerinden herhangi birini İngilizcenin yanında Üniversite Seçmeli dersi (ÜSD) olarak alabilirler. Uzaktan Eğitim: Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu ve Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokullarında toplam 3 programda başlangıç düzeyinde İngilizce dersi öğrencilere uzaktan eğitim biçiminde verilmektedir. Modern Diller Bölümü tarafından eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitim verilen öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir. Zorunlu Hazırlık Eğitimi olmayan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu (İngilizce, Almanca,Fransızca,Rusça öğrenci sayıları ) I.Öğretim II.Öğretim Fakülteler Meslek Y.O Toplam Uzaktan Eğitim öğrenci sayısı I.Öğretim Meslek Y.O

23 Temel İngilizce Bölümü Hazırlık programının amacı öğrencilerin kayıt oldukları eğitimöğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliğini kazandırmaktır. Hazırlık programında ilgili öğrencilere zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere 2 dönem yabancı dil eğitimi verilmektedir. Eğitim dili kısmen (%30) yabancı dilde olan aşağıdaki fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinde Hazırlık eğitimi zorunludur. Bu sebeple bu bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrenciler Muafiyet Sınavına girmek zorundadır. I. Hazırlık Eğitimi Zorunlu Olan Bölümler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. (I. & II. Öğretim) İktisat (I. & II. Öğretim) İşletme (I. & II. Öğretim) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (I. & II. Öğretim) Uluslararası İlişkiler (I. & II. Öğretim) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( I. & II. Öğretim) Matematik ( I. & II. Öğretim) Fizik ( I. Öğretim) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) Elektronik Haberleşme Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) İnşaat Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) Kimya Mühendisliği ( I. Öğretim) Makine Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) Mekatronik Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) Bu bölümlere Yatay ve Dikey geçişle gelen öğrenciler nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından Yabancı Dil Hazırlık Programından muafiyet veya başarı belgesi getirmedikleri takdirde Yabancı Dil Hazırlık Programından sorumlu tutulurlar ve muafiyet sınavına girmeleri zorunludur. II. Hazırlık Eğitimi İsteğe Bağlı Olan Bölümler Aşağıda belirtilen, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde isteğe bağlı Hazırlık eğitimi verilir. Bu fakültelerin ilgili bölümlerini kazanıp Hazırlık eğitimi programına katılmak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt sırasında bir dilekçe ile bildirirler. 23

24 İletişim Fakültesi Gazetecilik (I. & II. Öğretim) Halkla İlişkiler & Tanıtım (I. & II. Öğretim) Radyo Televizyon Sinema (I. & II. Öğretim) Reklamcılık (I. Öğretim) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji (I.Öğretim) Biyoloji (I. & II.Öğretim) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (I. & II. Öğretim) Elektrik Mühendisliği (I. & II. Öğretim) Endüstri Mühendisliği (I. & II Öğretim) Harita Mühendisliği (I. Öğretim) Jeofizik Mühendisliği (I. & II. Öğretim) Jeoloji Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (I. & II. Öğretim) Mimarlık & Tasarım Fakültesi Mimarlık (I.Öğretim) Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Karamürsel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu İsteğe bağlı Hazırlık eğitimine başvuran öğrenciler Muafiyet Sınavına girmek zorundadır ve bu sınavın sonuçlarına göre Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından o yıl için belirlenen kontenjanlar dahilinde Hazırlık sınıfına kaydedilir. İsteğe bağlı Hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içerisinde Hazırlık sınıfına kaydedilir. İsteğe bağlı Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilgili fakülte/yüksekokul akademik takvimindeki ders eklemeçıkarma haftası içerisinde isteğe bağlı Hazırlık eğitimi hakkından vazgeçip hak kazandıkları ilgili birime geçebilirler. Yukarıda belirtilen fakültelerden herhangi birisine kayıt yaptıran ama Hazırlık eğitimi almak istemeyen öğrenciler ise bölümlerinde en az 2 en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saat olarak verilen Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) eğitimine tabi tutulurlar. Öğrenciler yapılan seviye tespit sınavı sonuçlarına göre başlangıç seviyeleri Starter veya Elementary (CEFR A1) olmak üzere İngilizce sınıflarına yerleştirilerek seviyelerine uygun kitaplarla haftada 20 saat yabancı dil eğitimine başlarlar ve eğitimlerini dönemlik 16 hafta olmak üzere toplamda 32 haftalık eğitim sonrasında Intermediate (CEFR B1) düzeyde tamamlarlar. 24

25 Yabancı Dil hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler bölümlerine geçme hakkı kazanırlar. % 30 İngilizce eğitim alan bölümlere kayıtlı öğrenciler başarısız olmaları durumunda hazırlık eğitimini ikinci yıl tekrar ederler ve yine başarılı olamazlarsa Türkçe eğitim veren başka bir üniversitede denk bir bölüme yerleştirilirler. Zorunlu hazırlık eğitimi alıp Bahar döneminde başarılı olamayan öğrenciler ile derslere devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler takip eden akademik yılın başında yapılan muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler başarısız olmaları durumunda müteakip eğitim yılının başında yapılan Muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler. Hazırlık sınıfını Bahar döneminde veya yukarıda belirtilen sınav sonucunda başarı ile tamamlayan isteğe bağlı hazırlık öğrencileri hem Hazırlık programından başarılı hem de bölümlerinde en az 2 en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saat olarak verilen Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) eğitiminden muaf olurlar. İsteğe bağlı hazırlık programında başarısız olan öğrenciler ise bölümlerinde en az 2 en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saat olarak verilen Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) eğitimine tabi tutulurlar. Temel İngilizce Bölümü Akademik yılında 57 İngilizce öğretim elemanı (Okutman, Öğretim Görevlisi) ile I. öğretimde 1122, II. Öğretimde 858 olmak üzere toplam 1980 öğrenciye orta düzeyde (CEFR B1) yabancı dil eğitimi vermektedir. Öğrenciler 1. öğretimde 30 Starter 30 Elementary düzeyde eğitime başlayan olmak üzere toplam 60 şubede; II. Öğretim de ise 15 Starter 15 Elementary düzeyde eğitime başlayan olmak üzere toplam 30 şubede eğitimlerine devam etmektedirler Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam

26 5.3- İdari Hizmetler Yüksekokulun bünyesinde 1 Yüksekokul Sekreteri, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 5 Memur ve 1 Hizmetli görevlendirilmiştir. Ayrıca Yüksekokul kadrosunda olup anılan madde uyarınca başka biriminde görevlendirilmiş 1 Bilgisayar İşletmeni bulunmaktadır. Yüksekokulun idari işleri Yüksekokul Müdürün kontrolünde Yüksekokul Sekreteri tarafından yürütülmektedir. Yüksekokulun genel idari hizmetlerinde, 2 Muhasebe memuru, 1 Yazı İşleri memuru, 1 Ayniyat memuru 1 Satınalma memuru, 1 Müdür sekreteri, 1 Modern Diller Bölümü sekreteri, 1 Hazırlık Bölümü sekreteri bulunmaktadır. Yüksekokul evrak işlemleri genel giriş işlemleri yapıldıktan sonra Yüksekokul Sekreterliği tarafından ilgili memurlara aktarılmakta, yazışmaların devlet yazışma kurallarına uygun şekilde sürdürülmesi kontrol edilmektedir. Yüksekokulumuz eğitim-öğretim ve idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, akademik-idari personelin özlük işleri tahakkuk işlemlerinin yapılması (maaşlar, ek dersler, yolluklar vs.) dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması kurum içi ve dışı yazışmaların sağlanması, yönetim ve yüksekokul kurul kararlarının alınması ve uygulanması, Yüksekokulun bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun, tasarruflu olarak ihtiyaçlar doğrultusunda harcanması, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin her yıl Yüksekokulumuzda bulunan demirbaş malzemesinin, kontrollü olarak yapılması ve kayıt altına alınması ayrıca hazırlanan listelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, fazla malzemelerin ambarda muhafaza edilmesi, atıl ve hurdaya ayrılacak malzemelerin kayıttan düşürülmesi, ofislerde bulunan malzemelerin ilgililere tutanak ile imza karşılığında zimmetlenmesi. Binanın temizlik, bakım-onarım ve tadilatların yaptırılması, teknik cihazlar (baskı ve fotokopi makinesi) için bakım sözleşmesinin imzalanması ve kontrolünün sağlanması. 26

27 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Meslek Yüksekokulu Yönetimi: Yüksekokul un yönetimi 2547 sayılı yasanın 20. maddesi hükümlerine göre belirlenmiştir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokulu Yönetim Kuruludur. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla bir müdür yardımcılığı oluşturulmuştur. İç Kontrol Sistemi: İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İç kontrol kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir şeklinde tanımlanmıştır. Yüksekokulda Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme görevlisi ve taşınır kayıt kontrol yetkilisi dâhilinde harcama öncesi kontrol sistemi oluşturulur. Kontrolü Yüksekokul Sekreteri Harcama Yetkilisi adına yapar. Ancak Harcama Yetkilisi, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolun işleyişinden sorumludur. Okulun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin satın alınmasında karar alma süreci, harcama yetkilisinin onay verme işlemi ile başlamaktadır. Yüksekokulumuz tarafından yapılan satın alımlarla ilgili işlemler 5018 Sayılı Kanun ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi gereğince gerçekleştirilmektedir. Alınacak malzemelere ilişkin piyasa araştırılması yapılarak teklif formu dağıtılır ve en uygun fiyatı veren firma tespit edilir. Onay yazılır. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı ve Yaklaşık Maliyet İcmal tablosu hazırlanır, uygun fiyatı veren firmadan malzeme alınır. Malzeme ve fatura gelir Muayene Kabul Komisyon Raporu hazırlanır. Alınan malzemenin ayniyat girişi yapılarak Taşınır İşlem Fişi kesilir. Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek ekine gerekli belgeler iliştirilir ve firmaya ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkalığına sunulur. 27

28 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Evrensel düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürerek bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri takip edebilecek yabancı dil yetilerini kazanmış, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Kuruluşundan itibaren genel değerler itibarıyla ulusal üniversitelerin aynı alanda eğitim veren yüksekokulları arasında lider olmak, yüksekokulumuzun temel vizyonunu oluşturmaktadır. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yüksekokulumuzun temel politikası ve önceliği, öğrencilerimize temel dil becerilerini kazandırarak, mesleki alanları ile ilgili yayınları okuyup anlamalarını sağlayacak eğitimi vermektir. Akademik personelimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora programlarına katılmalarını teşvik etmek diğer bir politikamızdır. 28

29 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri 2011 Bütçesi Başlangıç Ödeneği 2011 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe giderleri Toplamı , ,00 100, Personel Giderleri , ,00 100, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,00 100, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 119, Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam - Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 3- Mali Denetim Sonuçları Birimin kırtasiye, elektrik, su ve temizlik ihtiyaçları karşılanmış, yurtiçinde konferansa katılan bildiri sunan öğretim elemanlarına yolluk-yevmiye ödenmiştir. Telefon faturaları, bilgisayar, fotokopi makinesi, baskı makinesi ile bilgisayarların bakım ve onarımları için yedek parçalar alınmıştır. Binanın bakım ve onarımı yaptırılarak eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha verimli ve modern bir ortamda yürütülebilmesi için gerekli tadilatlar yapılmış, Yüksekokulumuz yetkili kurumları ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilerek ödemeler yapılmakta olup, Sayıştay tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda herhangi bir usulsüz ve haksız ödeme tespit edilmemiştir. 29

30 B. Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Üniversitemiz öğrencilerinin yurtdışı eğitim programlarına katılmalarını sağlayan ERASMUS değişim programı yabancı dil sınavı birimimizce yapılmaktadır. Ayrıca her eğitim öğretim yılı sonunda hazırlık sınıfları öğrencileri tiyatro, dans ve bilgi yarışması gibi aktivitelerden oluşan bir sene sonu şenliği düzenlemektedirler Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre Konfrerans Panel Eğitim Semineri 2 Diğer Seminerler Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Toplam 2 30

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2013 1 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 1. MİSYON... 3 2. VİZYON B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi nin 2011 yılı içindeki akademik, mali ve idari faaliyetleri bu raporla üniversitemize

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

2006 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2006 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2006 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİRİMİ RAPOR TARİHİ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 05.04.2007 Semra SEMERCİ Şube Müdürü Ahmet ACAR Daire Başkanı

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı